Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet"

Transkript

1 s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet

2 insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir färre och större, och har hela världen som marknad. Fokus ligger på effektivare produktion och högre kvalitet hos slutprodukten. Den hårda konkurrensen kräver allt vassare kompetens och större flexibilitet av leverantörerna. Siemens svarar upp mot de högt ställda förväntningarna genom unik bredd och förmåga att agera både globalt och lokalt. Vi genomför helhetsåtaganden såväl som mer avgränsade projekt. Vår målsättning är att öka din konkurrenskraft! Siemens har ett nära samarbete med pappers- och massaindustrin sedan årtionden tillbaka. I vår organisation finns ett flertal avdelningar med specialkunskap på området. De lösningar som vi erbjuder bygger på den samlade erfarenheten av uppdrag från mer än 500 anläggningar över hela världen. Vår förmåga att anpassa oss till branschens förutsättningar gör att vi kan minimera tidsåtgången för driftsättning och att driftpersonalen snabbt känner sig bekväma med våra lösningar och system. Det borgar för tillförlitlig drift redan från start, vilket är förutsättningen för snabb återbetalning av gjorda investeringar. Vi ser också driftsättningen av ett projekt som starten på ett fortsatt partnerskap med kunden. Vårt serviceerbjudande innebär att vi förser dig med tjänster som är anpassade till behoven i just din anläggning, under hela dess livscykel. Genom att skapa mervärde för dig har vi lyckats med vår yttersta målsättning. 2 Siemens inom papper och massa

3 långsiktighet En unik bredd ett helhetstänkande utan motsvarighet Den bredd i kompetens och utbud av produkter, tjänster och lösningar som Siemens erbjuder är unik bland teknikleverantörerna. Under årtionden har vi jobbat med att anpassa våra lösningar till branschens behov. Vi har även fokuserat på att anpassa systemen till varandra, för att på så sätt kunna erbjuda kompletta helhetsåtaganden. Fördelarna för din verksamhet är bättre funktionalitet, högre produktionskvalitet och ökad konkurrenskraft. Att ha tillgång till en portfölj av system och komponenter som är integrerade med varandra och utvecklade för att fungera optimalt tillsammans är en grundförutsättning för att kunna genomföra projekt snabb och effektivt. Fokus på effektiva projekt En viktig förutsättning för framgångsrik leverans är vår förmåga att driva och genomföra projekt. Tack vare en transparent projektorganisation med tydligt definierat ansvar, effektiv uppföljning och pålitliga hjälpmedel klarar vi även komplexa uppdrag enligt specificerade krav vad gäller tid, ekonomi och kvalitet. Långsiktighet ger trygghet Siemens har funnits i det internationella näringslivet i mer än 150 år. Idag är vi etablerade i över 190 länder. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår marknadsposition inom alla våra verksamhetsområden både genom att utveckla befintlig verksamhet och via strategiska företagsförvärv. Med andra ord kommer vi även i framtiden att ha en stark marknadsposition, vilket gör att vi kan garantera service, uppgraderingar och utbyggnader av redan etablerade lösningar långt framåt i tiden. Siemens inom papper och massa 3

4 Innovationer och kompetens ger framtidssäkra lösningar kunskap Vi satsar stora resurser på forskning och utveckling. De lösningar vi tar fram baseras på flexibla plattformar som är anpassade för morgondagens krav. Det gör att du dels slipper dyra dellösningar som måste matchas till varandra. Dessutom minskar du risken för att fastna i äldre teknologier med kort hållbarhet, vilket kan leda till kostsamma uppgraderingar. Genom ett nära samarbete med våra kunder inom pappers- och massaindustrin, högskolor och olika branschinstitut utvecklar vi hela tiden mer tillförlitlig och effektiv utrustning för bland annat kraftförsörjning och automatisering. Detta i kombination med vår omfattande erfarenhet av levererade anläggningar har gett oss gedigen kompetens när det gäller produktionsprocesser och teknologier. Den mångåriga erfarenheten finns samlad i lösningsfamiljen SIPAPER CIS som ger bästa tänkbara förutsättningar för att hantera komplexa projekt med den flexibilitet som krävs inom pappers- och massaindustrin. Utöver pappers- och massatillverkning har Siemens även djup kunskap inom en rad närliggande applikationsområden, bland annat vattenrening, energioptimering och avsvärtning av returpapper. Genom att skapa system som är enkla att använda och underhålla, förbättrar vi dina möjligheter att nå en ledande position på marknaden. 4 Siemens inom papper och massa

5 SIPAPER CIS lösningar för maximal produktivitet Vi erbjuder vad vi kallar Completely Integrated Solutions för olika branscher, bland annat för pappersoch massaindustrin. I dessa lösningar utgår vi ifrån en robust kärna av teknologimoduler, som är väl beprövade i en rad olika branscher. Modulerna är inte bara optimerade för bästa prestanda, utan dessutom integrerade i tre dimensioner. Utifrån denna kärna utnyttjar vi vår processkompetens för att ta fram konkurrenskraftiga branschspecifika lösningar. Slutligen anpassas varje lösning efter kundens behov och önskemål. Detta ger näst intill obegränsade möjligheter till integration av skräddarsydda lösningar. De lösningar som är anpassade till pappers- och massaindustrins behov heter SIPAPER och är den centrala delen i Siemens produktionsnära erbjudande. SIPAPER bygger på Siemens långa erfarenhet av branschen och integrerar på bästa tänkbara sätt produkter och tjänster för att maximera anläggningens effektivitet och tillgänglighet. Lösningar anpassade till varandra för optimal drift under hela livscykeln i tre dimensioner. Horisontellt På det horisontella planet erbjuder SIPAPER lösningar utvecklade för att ge en optimering av produktionsprocessen. Det finns lösningar för automatisering, drivteknik, energifördelning och optimering från vedlager till lastkaj. Full effekt av konceptet får du först när du även utnyttjar IT-system för den vertikala integrationen. Vertikalt SIPAPER innehåller branschspecifika IT-lösningar som binder samman information från givarna I produktionen till planerings- och affärssystem. Det ger bästa tänkbara stöd för att fatta affärskritiska beslut. Under hela livscykeln Utöver de integrerade branschanpassade lösningarna erbjuder vi ett tjänsteutbud som gör det enklare att på ett följsamt sätt anpassa produktionen till marknadens behov under hela anläggningens livscykel. Här ingår bland annat förebyggande underhåll för maximerad tillgänglighet och moderniseringar för ökad effektivitet. Siemens inom papper och massa 5

6 erbjudande Affärssystem (ERP) Vår kompetens när det gäller affärssystem (ERP, Enterprise Resource Planning) är hög. Genom vår breda branschkunskap har vi unika förutsättningar att skapa en effektiv integration av affärssystemet med de automationssystem som ingår i produktionsanläggningen. Ett flertal större införandeprojekt har genomförts framför allt med SAP. I nära integration med affärssystemet kan vi också erbjuda lösningar för Supply Chain Management (SCM) och e-business, samt komplett infrastruktur med nätverk, PC och lösningar för informationssäkerhet. Automatisering Kärnan i våra automationslösningar är SIPAPER DCS med processtyrsystemet SIMATIC PCS 7, samt en branschanpassad programvara. PCS 7 är ett kraftfullt och välbeprövat system som kan fungera som stand-alone-system eller som basen i ett komplext nätverksbaserat system. Den stora fördelen för operatörerna är en enhetlig operatörsmiljö med användarvänligt gränssnitt för alla delar av produktionen. Tack vare plattformstänkandet i Totally Integrated Automation integreras alla delar av automationsanläggningen från givare och drifter till överordnade produktionsplaneringssystem. Drivteknik Siemens drivlösningar är speciellt framtagna för att klara de krav som ställs inom pappers- och massaindustrin. Med SIPAPER Drives får du modern drivutrustning i kombination med robusta gjutjärnsmotorer i effektlägen från några 100 watt till flera megawatt. Drivlösningarna är mycket energisnåla och den noggranna regleringen ger högsta kvalitet. Siemens plattformstänkande möjliggör en naturlig integration i automationslösningen. Färdiga moduler för kraftfull och enkel övervakning, felsökning och diagnostik är viktiga delar i konceptet. På så vis har operatörer och driftpersonal alltid tillgång till relevant och uppdaterad information. vårt produktions Byggnadsautomation Integrerade helhetslösningar, enskilda produkter för styrning av ventilation och värme samt ett komplett tjänsteutbud som bland annat omfattar energisparkonceptet performance contracting är delar av vårt utbud. Till industrin kan vi förutom traditionell byggnadsautomation bland annat leverera system för energiåtervinning, klimatstyrning i ställverksrum samt rökgasdetektering. Målsättningen är att nå bästa tänkbara ekonomi och komfort i dina byggnader under anläggningens totala livslängd. Processinstrumentering och analys Vi har ett av marknadens mest heltäckande program av processinstrumentering och analysutrustningar, bland annat flödesmätare, tryckgivare, nivåmätare och utrustning för gasanalys. Vårt utbud ökar hela tiden, bland annat genom företagsförvärv. Även här gäller plattformstänkandet givare och regulatorer är naturligt integrerade med automationslösningen. Det skapar förutsättningar för enhetlig datalagring och parametrering, samt enkel anslutning av utrustningen via standardiserad fältbuss. Denna helhet ger stora vinster både när det gäller löpande underhåll och då anläggningen ska kompletteras med nya givare. 6 Siemens inom papper och massa

7 Produktionsnära IT-lösningar (MES) Fabriksövergripande lösningar gör det möjligt att på ett effektivt sätt knyta ihop automatiseringen med affärsorienterade system för exempelvis produktionsplanering och kvalitetsuppföljning. En effektiv vertikal integration av informationsflödet ger stora vinster lättåtkomlig information underlättar planering och underhåll, vilket i sin tur gör att operatörerna snabbt kan vidta rätt åtgärder när villkoren för produktionen ändras. SIPAPER omfattar ett komplett utbud av integrerade lösningar inom MES-segmentet (Manufacturing Execution System). Kraftförsörjning Elavbrott och spänningsfall kan orsaka stora kostnader inom pappers- och massaindustrin. Pålitlig kraftdistribution med SIPAPER Power är därför av största vikt. Hög tillgänglighet kräver genomtänkta lösningar bestående av högkvalitativa ställverk och transformatorer. Siemens har ett komplett utbud av utrustning, oavsett om det rör sig om hög-, mellan- eller lågspänningsnät. Med utgångspunkt i produktionens behov skräddarsyr vi en tillförlitlig försörjningslösning som ger minimala förluster. För att maximera tillgängligheten kan vi dessutom erbjuda pålitliga nödströmslösningar. Dessutom har vi ett kraftfullt system för att övervaka och optimera energifördelningen. Energiproduktion och turbiner Pappers- och massaindustrin är energiintensiv och kräver därför en effektiv energiproduktion. Siemens erbjuder kompletta anläggningar eller enskilda produkter för energiproduktion. Vårt utbud av generatorer och turbiner omfattar allt från specialanpassade ångturbiner på MW, till gasturbiner på 4 50 MW för kraftvärmeapplikationer. Turbinerna har hög verkningsgrad och kan dimensioneras så att de motsvarar processens krav på varierande tryck- och temperaturnivåer. För att ytterligare optimera energianvändningen kan vi erbjuda det kraftfulla stödsystemet Energy Management Portal. ära erbjudande Service För att underhålla en komplex industri krävs djup förståelse för tillverkningsprocesserna. Tack vare vår branschkunskap kan vi erbjuda de servicetjänster som krävs. Med dina behov och produktionsanläggningens skick som utgångspunkt, skräddarsyr vi ett passande paket av tjänster. De kan omfatta allt från akutservice och moderniseringar till leverans av reservdelar. Välplanerad kontraktsservice och förebyggande underhåll är exempel på tjänster som garanterat leder till ökad produktivitet och tillgänglighet. Vi kallar konceptet SIPAPER Services. Vårt totala serviceutbud omfattar utöver automations-, driv-, kraft- och IT-lösningar även avancerad turbinservice. Logistiklösningar Vi levererar såväl automatiserade, kompletta höglager som system för lageroptimering och integration av lager med affärssystem och produktion. De höglager vi erbjuder kan hantera pappersrullar i många olika dimensioner. Rullarna lagras på ett stabilt och säkert sätt. Lösningarna präglas av flexibilitet samt snabb åtkomst och är dessutom konstruerade med en helt ny teknik som gör dem extremt utrymmessnåla. Vattenrening Våra lösningar för vattenrening och produktion av olika typer av processvatten, till exempel matarvatten, är mycket kostnadseffektiva. Vi har ett gediget processkunnande och stor erfarenhet av vattenreningslösningar. Vi levererar både mindre delsystem och kompletta turnkey-lösningar inklusive processutrustning. Vår ledstjärna är att hela tiden minimera påverkan på miljön. Det renade avloppsvattnet är resultatet av en omsorgsfull process som noggrant renar vattnet från restkemikalier, organiskt material och annat miljöbelastande material. Siemens inom papper och massa 7

8 Lösningar och tjänster från en och samma källa erbjudande Att Siemens kan erbjuda konkurrenskraftiga produktionsnära lösningar och tjänster som rör automation, drivteknik och kraftförsörjning är förmodligen en självklarhet för de flesta i branschen. Mindre känt är kanske att vi också erbjuder IT-tjänster samt olika typer av lösningar för kommunikation, säkerhet, belysning och finansiering. IT-tjänster och inköp Vårt utbud av IT-tjänster täcker de flesta behov. Vi åtar oss allt från konsulttjänster till ansvar för hela din IT-infrastruktur. Genom att erbjuda outsourcing hjälper vi ditt företag att fokusera på kärnverksamheten. Dessutom har vi utvecklat en hög kompetens när det gäller inköp. Vi tillhandahåller alla nödvändiga kunskaper, produkter och tjänster för att bygga, utveckla och driftsätta inköpssystem. Dessa system ger stora pappersföretag möjlighet att analysera gemensamma inköpsvolymer på koncernnivå och med vår hjälp omsätta dessa i märkbara besparingar. Kommunikationslösningar och företagstelefoni Siemens är en ledande leverantör av kommunikationslösningar till företag. Utbudet täcker allt från realtidsapplikationer på IP-basis och system för bredbandsåtkomst till företagsväxlar och optiska transportnät. Våra lösningar är flexibla, öppna och fullt skalbara. Dessutom erbjuder vi ett brett utbud av mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och produkter för IP-telefoni. Allt från avancerade toppmodeller till ändamålsenliga basmodeller. 8 Siemens inom papper och massa

9 Brand- och säkerhetssystem Hos oss hittar du marknadens främsta produkter inom säkerhetssystem. Eftersom säkerhetsnivån i ett företag definieras av verksamhetens karaktär arbetar vi nära dig för att ta fram den mest passande lösningen. Området omfattar en rad olika system, automatiska brandlarm, utrymningslarm, inbrottslarm, områdeslarm, passersystem, CCTV-system (bevaknings-tv) samt integrerade larmkommunikationssystem. Med vår kunskap om kundens behov kan vi erbjuda integrerade och effektiva systemlösningar som är kostnadseffektiva under systemens hela livslängd. Belysning Siemensföretaget OSRAM är en av världens ledande leverantörer av ljuskällor och dessutom det mest innovativa företaget i branschen. Vi vet hur viktigt det är för produktiviteten med rätt typ av ljus på arbetsplatsen i produktionsanläggningen såväl som på kontoret. Vi tillgodoser dina krav på en rad olika områden, bland annat splitterskyddade ljuskällor, halogenljus för den enskilda arbetsplatsen, energisnål och ekonomisk belysning, och ljuskällor med extra lång livslängd. Finansering När finansieringsfrågan hamnar i fokus är det viktigt att hitta en lösning som är anpassad för den enskilda affären. För detta krävs både finansiell expertis och branschkännedom. Med vår bredd och mångåriga erfarenhet från industrin kan vi hjälpa dig att skräddarsy finansieringen för din investering. Kameraövervakning av hamnar De senaste årens ökade hot från terrorism och attentat har tvingat fram ett nytt och mer radikalt säkerhetstänkande. Flera internationella organ har tagit ett gemensamt beslut om större krav på skydd och säkerhet. Från 2004 gäller en lag som innebär att rederier, fartyg och hamnanläggningar ska bygga upp ett systemmässigt och fysiskt skydd mot brottsliga handlingar. I Sverige har Siemens under de senaste åren fått förtroendet att leverera ett betydande antal kameraanläggningar, bland annat till pappers- och massaindustrin. Siemens har egen tillverkning och utveckling av kameraövervakningsprodukter och kan erbjuda spetslösningar. Siemens inom papper och massa 9

10 tjänster Vill man ha en långvarigt effektiv produktion hamnar servicetjänsterna i fokus. Här krävs en partner som är engagerad och hela tiden ligger steget före. Vår personal har djup branschkunskap och inom SIPAPER finns ett brett utbud av tjänster som gör att vi kan stödja dig under anläggningens hela livscykel. Från projektering av nya anläggningar via löpande underhåll, kontinuerliga uppdateringar till moderniseringar. Ett starkt service-erbjudande startar redan innan anläggningen byggs. Vi deltar gärna redan i planeringsfasen och kan bland annat ställa upp med tjänster som finansiering och projektering. När anläggningen väl är i drift hjälper vi dig att hålla produktionen igång utan oplanerade avbrott något som är avgörande i dagens hårda konkurrens. Genom ett heltäckande och genomtänkt tjänsteutbud från förebyggande underhåll till akutservice finns vi vid din sida under hela anläggningens livscykel. Närheten till dig som kund är avgörande för servicegraden därför är vår serviceorganisation lokalt uppbyggd. Genom närheten lär vi känna din produktionsanläggning och vid en eventuell produktionsstörning är vi snabbt på plats för att åtgärda felet. Behöver du öka din produktivitet hjälper vi dig med smidig övergång till ny teknik eller modernisering av befintliga anläggningar. Vi arbetar på ett genomtänkt och effektivt sätt, vilket gör att stilleståndstiderna kan minimeras och kostnaderna hållas nere. Vi gör allt för att moderniseringen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt genom att återanvända så mycket det går från den befintliga anläggningen. Genom en tät dialog med operatörerna utnyttjar vi hela tiden deras kunskaper och erfarenheter i projektet. 10 Siemens inom papper och massa

11 Optimal styrning av produktionsprocessen är avgörande för att uppnå god lönsamhet. En närliggande uppgift är att planera företagets totala resurser för att kunna leverera rätt kvantitet och kvalitet vid utlovad tidpunkt även när oförutsedda störningar inträffar. Detta kräver god vertikal integration mellan produktions- och ledningsnivå. integration Manufacturing Execution Systems (MES) I SIPAPER ingår ett brett spektrum av MES-lösningar som gör det enkelt att skräddarsy den vertikala integrationen från styrnivå till affärssystem. Arkitekturen är genomtänkt och de lösningar vi erbjuder är moduluppbyggda och flexibla. Grundstommen är ett ramverk som gör det enkelt att integrera befintliga system, såväl som att komplettera lösningen med system från andra leverantörer. Våra lösningar är framtagna utifrån branschens behov och ger högre produktivitet bland annat genom bättre planeringsmöjligheter, effektivare resursutnyttjande och större möjligheter att ta fram pålitliga beslutsunderlag. Totally Integrated Automation Våra system och produkter är utvecklade för att automatisera tillverkningsprocessen på ett totalt integrerat sätt. Från fältapparater och omriktare, via styrsystem till produktionsövergripande system, ger integrationen många praktiska fördelar. Enhetliga programvaror underlättar för underhållspersonalen och gemensamma nätverk gör det enkelt att bygga ut en existerande anläggning. Integrationen omfattar mer än produktionen. Även system och produkter för energifördelning och byggnadsautomation ingår. System och produkter som är gjorda för varandra gör driften enklare och produktionen effektivare. Enterprise Resource Planning (ERP) Mellanspänning Manufacturing Execution Systems (MES) Styrnivå Lågspänning Siemens inom papper och massa 11

12 Den bredd i kompetens och utbud av produkter, tjänster och lösningar som Siemens erbjuder är unik. Genom att välja Siemens som leverantör får du en affärspartner som tar ansvaret för att din investering ger bästa tänkbara avkastning. Affärsfokus Vi eftersträvar att vara en strategisk partner som på ett aktivt sätt ökar våra kunders lönsamhet. Långsiktighet Siemens har funnits i det internationella näringslivet under mer än 150 år. Inför framtiden finns ett starkt löfte om att fortsätta att utvecklas och stärka vår marknadsposition. Framtidslösningar Siemens satsar stora resurser på utveckling och de lösningar vi tar fram är mogna för framtidens krav. Minskad komplexitet De lösningar och system som vi erbjuder är integrerade med varandra och utvecklade för att fungera optimalt tillsammans. Skalbarhet Våra lösningar skräddarsys för att passa kundens behov. Vår målsättning är att uppnå skalbarhet för att lösningen skall kunna växa på ett resurseffektivt sätt. sglobal network of innovation Siemens AB Med reservation för ändringar 06/ Upplands Väsby Beställningsnr 2005/014A Tfn Fax

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Totally Integrated Power

Totally Integrated Power Special Elfack 2011 Totally Integrated Power Integrerade totallösningar för hela energiförsörjningskedjan: produktion, transmission, distribution och konsumtion En pålitlig och optimal elförsörjning och

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron

Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on EazyStock, en division inom Syncron Whitepaper: Förädla affärssystemet med molntjänster Lageroptimering och inköpsstöd som add-on 2014 EazyStock, en division inom Syncron Byta ut affärssystemet eller förädla det? De flesta industrier letar

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Vårt löfte: THINK 360 Intelligenta passerlösningar utgör i dag en central beståndsdel av säkerhetskoncepten inom många branscher. THINK 360 är en filosofi

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering

Field Services. Elkraftservice. Service och modernisering Field Services Elkraftservice Service och modernisering Vi är experter på service och modern i seringar av ställverk och elkraftsutrustning. Modernisering En modernisering av befintlig anläggning ökar

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Spara energi och minska miljöpåverkan

Spara energi och minska miljöpåverkan Spara energi och minska miljöpåverkan Optimering av Byggnadsprestanda med hjälp av Advantage Services Building Technologies Era behov är viktigast Advantage Services tillhandahåller en övergripande tjänsteportfölj

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem

En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem En vägvisare till ABB:s breda utbud av servicetjänster för styrsystem Det var på 70-talet som de första försöken gjordes att med hjälp av datorer automatisera produktionen inom industrin. Sedan dess har

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar.

Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Control Your World Företag krymper och växer, människor och behov kommer och går. Möjligheten att förflytta sig smidigt är en av affärsverksamhetens hörnstenar. Företagens system ska betjäna människor

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Service. En helhetslösning hela tiden.

Service. En helhetslösning hela tiden. Service. En helhetslösning hela tiden. EcoStruxure Städerna växer och samhället står inför stora utmaningar att spara energi och kostnader. Lösningen är att planera, bygga och tänka i integrerade helheter,

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Det är dags att ta en titt på din KONE MonoSpace -hiss Tiden tar ut sin rätt även på hissar. Liksom bilen, datorn eller tvättmaskinen har även hissar en teknisk

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Active Customer Care Vårt åtagande din framgång. Förhållandet som Leica Geosystems har med sina kunder kan definieras med ett ord: partnerskap.

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB GAS I 100 ÅR Strandmöllens produktionsanläggning i Ljungby, invigd 2011. I snart hundra år har Strandmöllen producerat och sålt gas. Främst har vi verkat i Danmark, men

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Skrot, avfall och återvinning

Skrot, avfall och återvinning Skrot, avfall och återvinning Lösningar som optimerar prestandan www.hiab.com SKROT, AVFALL OCH ÅTERVINNING Skrot, avfall och återvinning Skrot, avfall och återvinning Lösningar som optimerar prestandan

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

SVE. HEINOLA presentation

SVE. HEINOLA presentation SVE HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS HEINOLA presentation HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS Åtskilliga årtionden som specialister på sågverksprocessen, i kombination med kreativa lösningar, garanterar HEINOLAs kunder

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution 5 9 tons kapacitet Har du råd att inte välja Kalmar? Slutsatsen är densamma oavsett om du är användare eller ägare. En totallösning från Kalmar ger lägre

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer