E-handel i småföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handel i småföretag"

Transkript

1 School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI E-handel i småföretag Marlene Svensson Jan 2005 MSI Report Växjö University ISSN SE VÄXJÖ ISRN VXU/MSI/IV/E/ /--SE

2 Examensarbete magisternivå Matematiska och systemtekniska institutionen Rapport IVD731 Examensarbete magisternivå 20 poäng Våren 2004 E-handel i småföretag Författare: Marlene Svensson Handledare: Per Flensburg Examinator: Per Flensburg 2

3 Authors: Marlene Svensson Title: E-commerce in small business Project: Degree report, 20 points. Bachelor of Science in System Analysis, Växjö University. Content: E-commerce is a conception who many are taking about nowadays. E-commerce is associate with computer based business and it s a new way to do business on. Users and system connect up to each other for effective mediate and transfer information. Within e-commerce there s a lot of ways to do business on and it can for example be between a business and a another business (B2B) or between business and consumer (B2C). In this degree report have I reached if small business will invest on e-commerce and if they will, how. I have used theory testing research and as research method have I used surveys. As data acquisition method have I used interviews. Except the interviews there also is some chapter in the report to get a background and look in e- commerce and Internet. Keyword: E-commerce, Small business, Internet, Standards 3

4 Författare: Marlene Svensson Titel: E-handel i småföretag Projekt: Examensarbete magisternivå 20 poäng, Systemvetarprogrammet, Växjö universitet Sammanfattning: E-handel är ett begrepp som många pratar om i nuläget. E-handel förknippas med datorstödd handel och det är ett nytt sätt att bedriva affärsverksamhet på. Användare och system kopplas upp mot varandra för att sedan effektivt förmedla och överföra information. Inom e-handel finns det många sätt att göra affärer på och det kan vara till exempel mellan ett företag och ett annat företag (B2B) eller mellan företag och konsument (B2C). I denna magisteruppsats har jag undersökt ifall småföretag vill satsa på e-handel och i så fall på vilket sätt. Tillvägagångssättet jag har använt mig av har varit teoritestande. Som undersökningsmetod har jag använt surveys. Datainsamlingsmetoden har varit intervjuer där jag har intervjuat tretton olika företag i södra Småland. Förutom intervjuerna finns det ett antal kapitel i uppsatsen för att få en bakgrund och inblick i e-handel, dess begrepp, Internet med mera. Sökord: E-handel, Småföretag, Internet, Standarder 4

5 Här vill jag tacka alla som har haft en anknytning till mitt examensarbete och i första hand vill jag säga tack till min handledare Per Flensburg. Tack för tips och idéer. Jag vill också tacka alla småföretag som ville ställa upp på mina intervjuer och tack för att ni var så positiva. Sedan vill jag faktiskt tacka mig själv för att jag verkligen har tagit mig igenom detta och skrivit en magisteruppsats, nu har jag äntligen uppnått målet jag satte. Jag vill även tacka min sambo Robert Stenberg för att du har funnits vid min sida och stöttat mig när jag har behövt det. Tack till alla berörda! Älmhult Marlene Svensson 5

6 Avgränsning...14 Problemformulering...15 Tillvägagångssätt Undersökningsmetoder E-handel bland småföretag ökar kraftigt...19 Småföretag väntar med e-handel men det sker en ökning.19 Internetanvändningen ökar bland småföretag...20 Den lilla e-handelsjätten, ett exempel som fungerar...21 BCA Gjuteri & Verkstad AB, ett småföretag med elektroniska affärer Kundens fördelar med att handla på Internet...25 Kundens nackdelar med att handla på Internet...25 Fördelar med elektroniska affärer...25 Nackdelar med elektroniska affärer Webblösningar och EDI...28 Andra lösningar

7 Varför standarder?...31 Edifact...31 XML...33 Web Services Sammanställning av intervjuerna...40 Diskussion...41 Validitet och reliabilitet Reflektioner...44 Vidareforskning Skriven källa...46 Internet...46 Muntlig Intervjufrågor till småföretag Intervjuer med småföretag

8 Figur1, Olika begreppsberoenden (Källa: Egen illustration)...13 Figur2, E-handel bland småföretag ökar kraftigt (Källa: Computer Sweden och Svea)...19 Figur3, Användning av Internet i småföretagen (Källa: Småföretagsbarometern)...20 Figur4, Utan EDI och med EDI (Källa: NEA)...30 Figur5, Exempel på ett Edifact-meddelande (Källa: Fredholm (2002))...32 Figur6, Exempel på en inköpsorder och ett XML-dokument (Källa: Fredholm (2002))

9 E-handel, Elektroniska affärer eller eaffärer är några begrepp som används alltmer i dagsläget. Det är begrepp som några förknippar med datorstödd handel. E-handel eller elektroniska affärer är ett sätt att göra affärer på. I ett nätverk kopplas användare och system upp mot varandra för att effektivt förmedla och överföra information. E-handel innebär alltså ett nytt sätt att bedriva affärsverksamhet på och orsaken till att man bedriver e-handel är bland annat att konsumenter får större utbud, bättre priser och förhöjd service. I den elektroniska världen suddas gränserna ut mellan stor och liten. E-handel används också för att ge företag en möjlighet att bygga helt nya affärsmodeller och utforma nya organisationsstrukturer. Det är ett sätt för att möta kundernas ökade krav på service, kostnader, ledtider och kvalitet. E- handel är en fördel som har vuxit fram för många företag både för stora och små. Den nya utvecklingen kan medföra nya affärsmöjligheter och kostnadsminimeringar. För småföretagen som är belägna på landsbygden, för dem öppnas en helt ny affärsmöjlighet, genom e-handel får de en bredare marknad och kan skaffa kunder runt om i hela landet och även utomlands. Företagarna behöver inte längre bo i storstaden för att hitta en marknad och för många slutar det med att man endast har en butik på Internet. Ett exempel på detta i Älmhult är Hotstuff. Tidigare hade Hotstuff en butik i Älmhult där företaget sålde skivor, t- shirts med mera men nu sker endast försäljning via Internet. Nya metoder växer fram för att det ska bli lättare att göra affärer med sin omvärld. Vid starten kommer företaget få lägga ner lite pengar om man inte bara nöjer sig med en enkel hemsida utan vill ha en webbshop. Sedan är det andra faktorer som avgör hur mycket det kommer att kosta, säkerheten och hur kunderna ska kunna betala sina varor är några aspekter att ta hänsyn till. Men efterhand kommer företaget att märka att det blir lägre kostnader och detta nås genom att manuellt arbete med registrering och kontroll kommer att minska. Informationen behövs nämligen bara registreras en gång för att sedan återanvändas många gånger av ett antal parter, både internt och externt. Enligt Fredholm (2002) har de första formerna av elektroniska affärer funnits lika länge som datorer har använts för användning till administrativa tillämpningar. I slutet av 60-talet var det filöverföring som gällde, en del arbete gjordes för att komma överens hur filernas layout skulle byggas upp. Man gjorde upp inom en bransch eller ett land. Föregångslandet var USA. Fast i Sverige var vi också tidigt ute inom handel, transport och betalningar. I Sverige har exportföretagen Sandvik och Atlas Copco har använt sig länge av filöverföring för att överföra beställningar direkt från säljbolagens informationssystem till systemen på produktbolagen i Sverige. I slutet av 60-talet hade post- och bankgirot och de stora affärsbankerna elektroniska betalningstjänster. Då transporterades filerna på magnetband. Nästa steg togs under 80-talet då det togs fram internationella standarder för EDI, Electronic Data Interchange som är en teknik som består av standardiserade elektroniska dokument för att koppla samman företag och deras affärssystem istället för regionala och branschvisa tillämpningar. I mitten av 70-talet utvecklades de första standarderna för EDI i USA, England och Tyskland. Det första EDI-projektet i Sverige rörde hanteringen av exportgods. På 80-talet dök det också upp andra tekniska lösningar, dessa lösningar var till exempel att ett köpande företag kunde logga in i sin leverantörs system. Internet och webben med hjälp av dessa skapades nya möjligheter. Koncepten som funnits tidigare fortsatte att utvecklas men nu var det bara ett av flera sätt att göra elektroniska affärer på. Internet började också bli alltmer moget för affärstillämpningar. I mitten av 90-talet skedde en viktig milstolpe och det var introduktionen av HTML (Hyper Text Markup Language) och webbläsaren. Nu kunde publika tillämpningar byggas som inte bara passade för stora företag. Introduktionen för att sälja via nätet till både konsumenter och små företag kom. Fredholm (2002) säger att det var 9

10 amerikanarna som kom först med en nätbutik och det var CD Now, Tätt därefter kom legendariska Amazon, De första åren av näthandel var omfattningen blygsam, men under 1996 dök flera av de svenska näthandlarna upp. Då kom NK som sålde livsmedel, Bokus hade böcker och Interflora blommor. Men det var under 1998 som man kan säga att näthandeln fick en viss omfattning och betydelse. Nästa stora milstolpe var när det nya märkspråket XML (extensible Markup Language) blev en standard. XML är ett kraftfullt verktyg för att bygga webbtillämpningar, dessutom så är det en teknik som kan användas för att koppla samman system, databaser och nästan alla former av IT-tillämpningar började XML användas, men tyvärr saknas det ännu en del på standardiseringsområdet innan XML kan utnyttjas i full skala. Enligt Fredholm (2002) var det under 1999 som den första vågen av mobila tillämpningar kom och det året kom en WAP-hysteri. WAP är nästa steg i utvecklingen av elektroniska affärer. Där går vi från stationära tillämpningar till att även kunna göra affärer från mobila terminaler av olika slag. Men den här uppsatsen kommer endast att innehålla resultat och diskussioner kring e-handel och e-handel i småföretag. 10

11 När man talar om elektroniska affärer så berättar Fredholm (2002) att man brukar tala om vissa typfall och till vissa delar kan de skilja sig avsevärt från varandra och dessa är: B2B, Business to Business och det innebär att det sker elektroniska affärer mellan företag. Förutom vanliga företag kan det också vara kommuner, landsting och myndigheter när de gör sina inköp från privata leverantörer. B2C, Business to Consumer är som det låter elektroniska affärer som sker mellan företag och konsumenter. Ett företag som beställer någon slags vara av en vanlig konsument. C2B, Consumer to Business och det är elektroniska affärer mellan konsument och företag. Skillnaden mellan B2C och C2B är att vid C2B så är det konsumenterna som tar initiativet det kan vara till exempel genom att gå samman på nätet för att få bättre priser. Ett annat exempel på C2B är att en elektronisk affär sker mellan en privatperson och ett klädföretag, affären sker genom att privatpersonen sitter hemma och beställer exempelvis en tröja på Internet. C2C, Consumer to Consumer denna handel sker mellan konsumenter eller privatpersoner. Oftast är det ett företag som ordnar en marknadsplats för handel mellan konsumenter, det kan vara som en tilläggstjänst för att locka besökare till sin webbplats. Många dagstidningar använder sig av den här tjänsten. B2G, Business to Government detta innebär att företag lämnar uppgifter och det kan vara till exempel skatte- och tulldeklarationer på nätet. C2G, Citizen to Government istället för företag så är det här medborgaren som lämnar information till myndigheter, till exempel anmälan av vård av sjukt barn till försäkringskassan. B2A, Business to Adminstration, är dialogen mellan företag och andra offentliga förvaltningar. C2A, Citizen to Adminstration, är när medborgare lämnar information till andra offentliga förvaltningar. B2E, Business to Employee, det sättet används mellan företag och dess anställda. Via Intranät förmedlar företag information och tar in uppgifter via formulär från sina anställda. P2P, Peer to Peer, icke-hierarkiska system för att dela filer mellan datorer via nätet utan en server. M2M, Machine to Machine, det är när maskiner kommunicerar med varandra. Till exempel en lastbil som talar om för ett underhållssystem att det är dags att byta bromsbelägg. E2E, Exchange to Exchange, är när det utbyts information mellan samverkande marknadsplatser. Till exempel en marknadsplats för handel med varor som förmedlar en transportförfrågan till en marknadsplats för godstransporter. Det finns flera andra olika begrepp än de som nämns ovan och ett av dem är Filöverföring som många känner till och ett av användningsområdena är filer som innehåller affärstransaktioner som överförs mellan olika företag och system. EDI, Electronic Data Interchange, är en slags filöverföring och det är en teknik som bland annat består av standardiserade elektroniska dokument för att koppla samman företag och deras affärssystem. Enligt Bernardi och Larsson (1995) består en EDI-lösning av tre delar. Först en applikation det vill säga en mottagare och sändarens interna datasystem. Sedan finns där en översättare som omvandlar data från det interna formatet till den överenskomna standarden. Till sist finns där ett kommunikationsprogram via telenätet där ett elektroniskt brevlådesystem kan användas som mellanstation. Genom att företagen använder sig av EDI uppnår de en rad besparingar och andra fördelar som till exempel att kostnader för papper, porto och telefon minskar. Faktureringen förenklas och genomloppstiden för fakturan förkortas och betalorder går snabbare och innehåller färre felaktigheter. Dessutom minskar tiden för de manuella 11

12 kontrollerna. Men det lönar sig bara att använda EDI mellan företag och organisationer som har regelbundet återkommande kommunikation av strukturerad information, till exempel beställningar mellan ett varuhus och dess leverantörer. EDI kan bli kostsamt att införa men det kan variera. Så om man inte har en viss volym av affärstransaktioner och om man endast ska köpa artiklar vid enstaka fall eller för tillfälliga behov då är sökning och handel på Internet bättre. Fredholm (2002) nämner att med EDI kom det till standarder för filernas struktur och innehåll, det vill säga deras syntaktiska uppbyggnad och semantik. Några tyckte att detta lät alldeles för tekniskt och därför började man tala om electronic trading. Men det tog inte lång tid tills begreppet byttes till electronic commerce eller bara ecommerce gav Bill Clinton begreppet en rejäl skjuts genom att ge sina federala förvaltningar i uppdrag att använda electronic commerce för varuinköp och andra kontakter i näringslivet. Nästa begrepp som kom var ebusiness och det var IBM som lanserade det i en stor reklamkampanj. HP som är ett annat stort IT-företag lanserade begreppet eservices eller etjänster som det heter på svenska. I detta begrepp läggs det oftast in mer än att bara göra affärer. Det finns många företag som utvecklar webbaserade tjänster för allehanda ändamål. Det kan vara till exempel kundtjänstfrågor eller val mellan olika modeller av en produkt. Ett begrepp som är närbesläktat med eservices är webbtjänster eller web services. Det är ett samlingsnamn för en serie standarder som bland annat används för att förmedla affärsinformation mellan system och webblösningar. Näthandel är ett annat vanligt begrepp som ofta är synonymt med handel av tjänster och varor på Internet, mestadels finns det en koppling till att företag säljer till konsumenter. On-linehandel där kan en användare eller en konsument koppla upp sig mot en affärstillämpning på nätet. När en marknadsplats tillhandahåller en katalog där en köpare kan söka mellan olika leverantörers varor och tjänster kallas för katalogköp, när jämförelsen har gjorts kan en beställning göras. Där en interaktiv upphandling av varor och tjänster görs kallas för On-line quoting, OLQ. M-commerce eller m-business står för mobil verksamhet. C- commerce som betyder collaborative commerce med det menas att det finns ett nära samarbete mellan olika aktörer i värdekedjan. Elektronisk handel eller e-handel och elektroniska affärer eller eaffärer de begreppen använder vi här i Sverige och med detta kan man säga att det finns en massa begrepp som används för olika delområden av elektroniska affärer. På nästa sida finns en figur (figur 1) som visar begreppens beroende av varandra om sådant finns. Förutom alla begrepp som man pratar om i samband om elektroniska affärer kan man också skilja mellan direkt och indirekt elektronisk handel. Enligt Lundén (2000) är direkt elektronisk handel när kunden beställer och betalar varan via Internet och att varan även levereras via Internet. Det kan vara till exempel köp av datorprogram, spel, musik, filmer och tjänster som levereras via Internet det vill säga produkter som går att digitalisera. Om det är indirekt elektroniskt handel beställer kunden varan via Internet men betalningen sker på ett traditionellt sätt via postförskott eller faktura. 12

13 De olika begreppens beroende av varandra: Byttes till Samma sak Electronic trading Electronic commerce ecommerce IBM lanserade HP lanserade Samma sak E-business eservices etjänster Är närbesläktat med Webbtjänster Web services Handel av varor och tjänster Näthandel Affärstillämpning On-linehandel Sökning via katalog Katalogköp Interaktiv upphandling av varor och tjänster OLQ, On-line quoting Mobil verksamhet Samma sak M-commerce M-business Samarbete mellan olika aktörer i värdekedjan Samma sak C-commerce Collaborative commerce Svenska begrepp Elektronisk handel e-handel Samma sak Elektroniska affärer eaffärer Figur1, Olika begreppsberoenden (Källa: Egen illustration) 13

14 Elektroniska affärer vad är det egentligen? Man kan säga att det handlar om att skapa nya möjligheter att bedriva affärsverksamhet på. Fredholm (2002) nämner att ibland hörs det argument att det är svårt för de små företagen att komma igång med elektronisk handel. Visserligen saknar småföretagen de storas resurser och ofta har de varken IT-avdelningar eller experter. Men kanske är en anledning den lilla organisationen som gör att e-handel passar så bra för småföretagen. Exempel på detta är att en ny IT-strategi kan läggas upp under en fikarast och kan genomföras direkt eller att det finns så enkla och billiga system så att det inte krävs en massa intern IT-teknisk kunskap. Många småföretag inser inte detta och känner sig främmande och tveksamma inför den nya tekniken, några skyller också på bristande tid. Men det är just tiden man behöver för att införa en ny teknik och räkna på hur man tjänar bäst på den. Men hur ligger det egentligen till? Hur känner sig småföretagen inför e-handel, vill de satsa på det? Om de väljer att inte satsa på e-handel, är det verkligen bristande tid och att de känner sig främmande inför den nya tekniken, är det dessa argument som är orsaken? Eller vilka orsaker är det? Om småföretagen vill och tänker satsa på e-handel hur tänker de bära sig åt? I min uppsats tänker jag göra en undersökning med ett antal småföretag (fåmannaföretag) som är belägna i södra Småland och genom intervjuer komma fram till hur det ligger till i denna fråga. I intervjuerna kommer jag att ta reda på hur det ligger till inom vissa områden i företagen. Först och främst ska jag ta reda på ifall företaget använder sig av e-handel eller om de tänker använda sig av det. Om företaget använder sig av e-handel, vilken standard använder de. Har de funderat på e-handel i större utsträckning, hur säkerheten ser ut i deras företag, hur tycker de att marknaden ser ut i deras bransch. Genom den här undersökningen hoppas jag att jag får fram en klar bild ifall företagen vill och ifall de tänker satsa på e-handel. Ifall de inte vill det, i så fall varför, vad beror det på? Anledningen till att jag valde detta ämne är att jag under det senaste året har blivit intresserad av just e-handel och jag ville lära mig mer om detta ämne. Det pratas överallt om e-handel och företag och ifall det fungerar. Jag har hört och läst olika åsikter i tv och i tidningar. Så därför beslöt jag mig för att själv ta reda på mer om e-handel och då tyckte jag att småföretag var en bra kategori att undersöka. Ifall småföretag vill och ifall de tänker satsa på e-handel och i så fall på vilket sätt, hur har de tänkt. Med min undersökning hoppas jag komma fram till hur det verkligen ligger till inom ämnet e-handel i småföretag. Förhoppningsvis kommer jag komma fram till vilket som är sant inom detta ämne. Stämmer det att småföretag börjar bli mer intresserade av e-handel och vill de satsa på e-handel eller vill de inte. Vilken är orsaken i så fall till att de inte vill satsa på e-handel. Småföretagen som jag har valt att intervjua finns belägna i södra Småland. Avgränsning Jag har bestämt mig för att göra ett antal intervjuer med småföretag i södra Småland. Anledningen till att jag just har valt småföretag i södra Småland är att jag blev nyfiken på att ta reda på om företagen i min hembygd vill satsa på e-handel och ifall småföretagen häromkring är intresserade av den nya sorts handeln. Den här undersökningen skulle man också kunna använda som en förstudie för att ta reda på om småföretag runt om i hela Sverige har samma åsikter eller ej. Man brukar ofta höra om företag i Småland och deras flitighet och att det går så bra för dem, ett exempel är IKEA som ligger i Älmhult där jag bor. Oftast pratas det mest om de större företagen, därför ville jag koncentrera mig på småföretagen och uppmärksamma dem. Intervjuerna som jag ställde handlar om e-handel och om företagen vill och ifall de tänker 14

15 satsa på e-handel eller ifall de redan har gjort det. Ifall de inte tänker satsa på e-handel vilken är orsaken till att de inte tänker göra det. Intervjuerna kommer att sammanställas och diskuteras under resultat och diskussion. Förutom intervjustudierna har jag också tagit upp ett antal kapitel kring e-handel för att sätta mig in i ämnet och få en bakgrund. Problemformulering Utifrån min avgränsning, problemdiskussion och mitt syfte har jag utformat problemformuleringen: Vill och tänker småföretag i södra Småland satsa på e-handel och i så fall på vilket sätt och ifall de inte vill satsa, vilken eller vilka är orsakerna? Tillvägagångssätt Med hjälp av litteraturstudier ska jag skapa en teoretisk bakgrund som ska ligga som en grund för min undersökning och visa vilka faktorer jag avser att undersöka. Resultatdelen kommer att göras genom intervjuer med ett antal småföretag (fåmannaföretag) i södra Småland. Intervjuerna kommer att ske med hjälp av telefon på grund av att många företag har ont om tid för besök. Avslutningsvis kommer jag att diskutera och dra slutsatser kring mitt resultat. Eftersom att jag kommer att använda mig av litteraturstudier och av intervjuer så kommer jag att använda mig av både kvalitativa och kvantitativa studier. 15

16 Här beskriver jag olika undersöknings- och insamlingsmetoder som jag har använt till forskningsprocessen. Undersökningsmetoder I mitt val av undersökningsmetod har jag blivit rekommenderad att använda mig av boken On Research Methods skriven av Pertti Järvinen (2001). Järvinen tar upp olika sätt för att lösa ett forskningsproblem. Dessa är: Mathematical approaches, Conceptual analytical approaches, Innovation building approaches, Innovation evaluating approaches, Theory testing approaches and Theory creating approaches. I mitt val av undersökningsmetoder har jag uteslutit matematiska undersökningar på grund av att min problemformulering är baserade på studier av verkliga fenomen. Jag har också uteslutit konstruktiv forskning på grund av att denna forskning faller under praktisk forskning och där är målet att forskningen ska tillämpas på ett specifikt objekt så att detta objekt kan nå ett sluttillstånd som är definierat. De metoder som berör studier av verkliga fenomen är konceptuell/analytisk forskning, teoritestande forskning och teoriskapande forskning därför har jag bestämt mig för att titta vidare på dessa. Utifrån diskussioner kring de olika metoderna som har skett i en specifik metodrapport har mitt val av metod blivit en kombination av enkät (surveys) och fallstudie. Surveys innebär att man samlar information till forskning från en utvald population genom att använda strukturerade enkäter eller genom intervjuer. Vid användning av den här undersökningsmetoden krävs det inte att forskaren har kontroll av de faktorer som tillhör det som man avser att studera men däremot krävs det att forskaren har kontroll av faktorerna som studeras när kontrollerade experiment används. Något som också krävs vid användning av denna metod är att det finns en väl utbyggd teori. Surveys är en lämplig metod på grund av att jag måste göra intervjuer med småföretagen. Småföretagen tillhör verkligheten och teoritestande innebär att man ska ta reda på ifall en teori stämmer med verkligheten. Dessutom finns det en utbyggd teori om e-handel. I Järvinen (2001, sidan 67) beskrivs åtta steg enligt Eisenhardt (1989) hur man bygger teorier från fallstudier. Dessa är: 1. Att starta. Att skapa en initial definition av forskningsfrågan är viktigt. Om inte detta sker och ifall det inte finns någon fokus för sin forskning är det lätt att drunkna i data. 2. Välja fall. Det är viktigt här att välja rätt population för att de ska vara ett representativt urval. 3. Skapa verktyg och protokoll. I teoritestande och teoriskapande forskning är det tillåtet att kombinera flera olika datainsamlingstekniker detta ger då mer substans för konstruktioner och hypoteser. 4. Äntra området. Här beskrivs bland annat hur analys av data ofta överlappar datainsamlingen. 5. Analys av data. Detta steg är hjärtat i att skapa teorier från fallstudier men ändå det svåraste enligt Järvinen (2001). Här gäller det att förstå och skapa sammanhang och ordning. 6. Skapa hypoteser. Att systematiskt jämföra den framträdande ramen från bevisen i varje fall för att se hur denna står sig mot falldatan. Forskaren ska konstant jämföra datan med teorin och i en iterativ process närmar han/hon sig en teori som stämmer överens med datan. 7. Omfamna litteraturen. 16

17 8. Att nå avslut. Här säger Järvinen (2001) följande: forskare ska sluta lägga till fall när teoretisk mättnad har uppnåtts Teoretisk mättnad är den punkt då inlärningen är minimal på grund av att forskaren observerar fenomen som han/hon redan har sett. Vald metod Efter att jag ha gått igenom konceptuell/analytisk forskning, teoritestande forskning och teoriskapande forskning har jag kommit fram till att en kombination av surveys (enkäter) och fallstudier kommer passa bäst för min undersökning. Anledningen till att jag just valde dessa metoder är att jag måste intervjua ett antal småföretag för att få deras åsikt om e-handel, ifall de vill och tänker satsa på den tekniken och i så fall på vilket sätt och då är denna metod bäst avsedd för detta ändamål. 17

18 Thurén säger att när man gör kvantitativa, induktiva undersökningar så ska man tänka på två saker och det är validitet och reliabilitet. Reliabilitet, tillförlitlighet innebär att mätningarna som görs är korrekt gjorda. Som till exempel vid en opinionsundersökning måste den bygga på att representativt urval av personer så att inte tillfälligheter påverkar resultatet. Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och inget annat. Det finns två regler som man bör komma ihåg om validitet och reliabilitet och det är: Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. I arbetet med min uppsats är det viktigt att jag hela tiden har validitet och reliabilitet i bakhuvudet så att mina undersökningar blir korrekt gjorda och att jag verkligen undersöker det som jag avser att undersöka och inget annat. En diskussion om validitet och reliabilitet i uppsatsen kommer i ett senare kapitel. 18

19 Nedan följer några undersökningar och exempel om e-handel i småföretag som jag har med för att bilda en teori om ämnet. E-handel bland småföretag ökar kraftigt Enligt Computer Sweden (2004) och Svea var det två av tre företag (69 procent) som e- handlade förra året, företagen som undersöktes har under 200 anställda. (Se figur 2 för att se ökningen.) Året därinnan var det 57 procent av företagen som sålde och köpte via nätet så det visar en klar ökning. Siffrorna har kommit fram från en undersökning som Centrum för Marknadsanalys har gjort på uppdrag av Svea. Svea är det nationella utbildningsprojektet för elektroniska affärer. Roland Ekström är projektledare för Svea, han säger att det går framåt för e-handeln och att alla siffror pekar uppåt. Han har också märkt att företagen ser positivt på elektroniska affärer och att det görs investeringar. Dessutom är inte de mindre företagen så konjunkturkänsliga så investerade 79 procent av 300 företag som deltog i undersökningen var det endast 69 procent. Förutom investering i hårdvara har företagen också börjat investera i program, utbildning och tjänster. Småföretagen använder mest e- handel till att göra inköp och det är 60 procent som handlar varor och tjänster via nätet och 30 procent av de totala inköpen sker elektroniskt. Försäljning över nätet är lägre, 2003 använde 32 procent Internet till försäljning. I undersökningen som de gjorde fick de också reda på att de företag som visar störst intresse för elektronisk handel är företag med tjänsterelaterad verksamhet. E-handel ökar kraftigt bland småföretag Procent Årtal Figur2, E-handel bland småföretag ökar kraftigt (Källa: Computer Sweden och Svea) Småföretag väntar med e-handel men det sker en ökning Enligt Computer Sweden (2001) och en undersökning som har gjorts av IDC så berättar de att småföretag är intresserade av att sälja via nätet men än så länge ligger de lågt på grund av nedgången i den globala ekonomin. Många företags sätt att göra affärer på har ändrats på grund av Internet. Småföretagen har varit snabba på att göra en närvaro på webben men som det nämndes tidigare i texten så ligger de lågt med att bedriva e-handel. Enligt IDC som har 19

20 gjort undersökningarna ökade småföretagens satsningar inom e-handel med 34,6 procent år 2000 jämfört med år Detta innebär att småföretag satsade på e-handel Undersökningen som gjordes visade också att många företag är intresserade av att sälja sina produkter online. Raymond Boggs som är analytiker på IDC säger att småföretagen är mer intresserade av att sälja via Internet än att köpa. Han säger att det är uppemot två tredjedelar av alla småföretag som köper varor via Internet men det är betydligt färre som säljer. Enligt IDC och Boggs är en förklaring till detta att många småföretag har lagt sina tidigare planer på försäljning online på is. Många småföretag har också svårigheter med att själva etablera sig på nätet. Förutom den globala nedgången som bidrog till uppskjutna investeringar är det många företag som har produkter som inte lämpar sig för onlineförsäljning, några andra orsaker är också att de mindre saknar resurser och att de är mindre organiserade än större företag. År 2000 var fem miljoner småföretag anslutna till Internet och det är en ökning med 13,7 procent jämfört med År 2000 hade också 2 miljoner småföretag egna webbsidor och det är en ökning med 33,8 procent jämfört med Internetanvändningen ökar bland småföretag Under våren 2004 har Småföretagsbarometern för femte året i rad gjort en undersökning där drygt 4000 småföretag (1-49 anställda) blev tillfrågade om sin Internetanvändning och elektronisk handel. Enligt Småföretagsbarometern är Internet ett betydelsefullt verktyg för småföretagen, Internet öppnar både dörrar för fler affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheten. Småföretagsbarometern kom fram till att Internetanvändandet ökar på bred front, sedan våren 2000 har andelen Internetanvändande småföretag ökat från 71 % till 89 % våren Se figur 3. De företag som har högst Internetanvändning är exportberoende företag. Tidigare hade bygg- och detaljhandelsföretag den lägsta användningen men det har skett en ökning även där de senaste åren. Internetanvändningen ökar bland småföretag Procent Årtal Figur3, Användning av Internet i småföretagen (Källa: Småföretagsbarometern) Småföretagsbarometern har också undersökt hur Internet har bidragit till ökad försäljning och minskade inköpspriser bland småföretag. Försäljning bland småföretagen har ökat en del från år 2000 till våren År 2000 var det 22 % som tyckte att Internet hade bidragit med försäljning och våren 2004 var det 35 %. Företag med exportverksamhet anser mest att försäljningen via Internet har ökat. De företag som har lägst är de inom byggnadsindustrin och transportmedelssektorn. Även bland småföretag som tycker att Internet har bidragit med minskade inköpspriser har ökat, år 2000 var det endast 13 % som höll med och nu år 2004 är det 26 %. Småföretag inom elektronikindustrin och uppdragsverksamheter är den största 20

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark

Elektronisk handel för alla. Håkan Lundmark Elektronisk handel för alla Håkan Lundmark Elektronisk handel Framgångsfaktorer för e- handel Snabb leverans en konkurrensfördel Ökad e-handel med smarta telefoner Enkelheten avgör för konsumenterna Sid

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412)

Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Elektronisk handel i Västra Götalands läns kommuner (HS-IDA-EA-01-412) Agneta Jacobsson (a98agnja@student.his.se) Institutionen för datavetenskap Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128 Skövde, SWEDEN Examensarbete

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Periodisk fakturering i Malmö stad

Periodisk fakturering i Malmö stad Periodisk fakturering i Malmö stad Carl-Johan Rasch carl-johan.rasch@malmo.se Tel. 040 34 10 39 Historik 2002 Införande av skanning på samtliga förvaltningar 2002 Successivt införande av e-handel 2003

Läs mer

Elektroniska affärer Status och trender 2006

Elektroniska affärer Status och trender 2006 Elektroniska affärer Status och trender 2006 NEA, 12 juni 2006 Agenda Om rapporten Status Branschjämförelse Sverige Drivkrafter och hinder Trender Infrastruktur Nästa steg - diskussion Om rapporten Bakgrund

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel

idag Organisation Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel Organisationer traditionella och moderna, olika affärsstrategier Organisationer Målmodell Handel idag Organisation Individer som har något gemensamt tex arbetar för att uppnå ett gemensamt mål ( obs! ett

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

MALL TILL MÄTINSTRUMENT

MALL TILL MÄTINSTRUMENT MALL TILL MÄTINSTRUMENT Denna mall används för att sammanställa mätinstrumentet. Här finns svar på vad varje kryss i mätinstrumentet innebär för matrisen. Mallen visar var i matrisen man skall sätta kryss

Läs mer

Swets Information Services

Swets Information Services Swets Information Services 2005-11-28 Swets Information Services Marianne Höök Agenda Swets Information Services AB Varför e-fakturor Välja metod för e-fakturor Införande projekt Erfarenheter Swets Informations

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper.

Digitala lösningar som effektivt kommunicerar mot era målgrupper. En virtuell webbyrå Vi skapar kostnadseffektiva digitala lösningar åt medelstora och stora företag. Er webbplats blir sökvänlig, responsiv och modern. Vårt koncept bygger på låga kostnader med god kvalité.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

E-bok EN KORT INTRODUKTION TILL E-FAKTURERING

E-bok EN KORT INTRODUKTION TILL E-FAKTURERING E-bok EN KORT INTRODUKTION TILL E-FAKTURERING Enligt en undersökning som genomfördes 2015 av den europeiska branschorganisationen för leverantörer av e-faktureringstjänster (European E-Invoicing Service

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

E-lösningar för sjö- och flygtransporter

E-lösningar för sjö- och flygtransporter E-lösningar för sjö- och flygtransporter Förenklad administration Lösningar för små och stora godsflöden Kundcase Så här kommer du igång Ordlista 2 Enklare administration med våra e-lösningar Det är ingen

Läs mer

Rapport: 2012 Mobilens år!

Rapport: 2012 Mobilens år! 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR 2012... 3 PROGNOS - 2012 ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT...

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Citrix Metaframe 4 Programvaror 4 Mail 4 Skype 4 Kontakt 4 D enna information

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken

YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken YAHOO! SEARCH MARKETING Tips för att öka trafiken Vill du hitta fler sätt att öka trafiken till din webbplats? På de här sidorna hittar du 25 tips som hjälper dig att locka kunder till din webbplats. Prova

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst

Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bankgirots Autogiro en helt elektronisk tjänst Bakgrund Har funnits i Sverige sedan 1965 Dagens Autogiro togs i drift 2011 och är helt elektronisk En tjänst där pengarna dras automatiskt från betalarens

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 Så planerar småföretagen skära sina kostnader Nära vartannat småföretag planerar skära i sin kostnadsmassa under det närmaste året. Vart åttonde företag räknar

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer