Anno April 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anno 1990. April 2011"

Transkript

1 Anno 1990 Nr: 2 April 2011 Pris: 10:-

2 Riktlinjer och innehåll Spegelögaredaktionens ambition är att ge ut en levande, aktuell tidning, som både är utåtriktad och speglar verksamheten på Fontänhuset samt medlemmarnas vardag. För att åstadkomma det är allt material från medlemmar och stödmedlemmar av stort värde för oss. Vi har antagit följande riktlinjer för vår tidning: En allmän, positiv riktlinje för tidningen är att den ska motverka fördomar om människor med psykiska problem. Politiska eller religiösa texter är tillåtna, men så att tidningen blir ett debattforum och inte ett propagandainstrument för något enskilt parti, särskild religion eller religionstolkning. Texter ska vara allmänt begripliga. De får ta upp komplicerade frågor men det ska vara möjligt för gemene man att följa tankegången. Texter (eller bilder) får inte innehålla något som kränker grupp eller enskilda. Alla citat ska ha angiven källa. Tidningen har ingen ansvarig utgivare vilket innebär att anonyma bidrag inte tas in. Var och en måste med sitt namn ta ansvar för sitt bidrag. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar i inkomna bidrag och avgör vad som slutligen ska komma in i tidningen. Om redaktionen av någon anledning inte kan besluta, hänskjuts avgörandet till föreståndaren. Du är, käre läsare, välkommen med artiklar. Vi hjälper gärna till att renskriva och redigera texter. Alla bidrag är välkomna. Skriv gärna och mycket så får vi en levande tidning. - REDAKTIONEN - Ledare 3 Skostaden Örebro 4-5 Vardagens dilemma - Teknikens (bl)under 6 Diktsidan 7 Erik XIV del II 8-9 Våra stödföretag - Säljcenter Öppet Hus Mums på recept 14 I huvudet på Dag 14 Marie Bebådelsedag 15 Månadens profil 16 När det är nog, så är det nog 17 Kroppsfixering 17 Konstutställning 18 Rättelse! 18 Händer i Huset 19 2 SPÖ Nr

3 Ledare Att vara ung med framtiden och större delen av livet framför sig tolkas ofta som de bästa åren i livet. Att lämna skolan bakom sig och söka sig försörjning har dock blivit allt annat än ljust. Arbetslösheten, främst bland unga, har under de senaste åren stigit till närmare trettio procent, och har man lyckats få in en fot i arbetslivet väntar osäkra anställningar. Dessutom har vi nåtts av uppmärksammade reportage i massmedia på sistone, hur unga utnyttjas genom löften om goda förtjänster och rent av rena lögner. Att vara ung har aldrig varit lätt, men optimismen som alltid varit ett signum för alla unga generationer borde vara en injektion, hur illa det än verkar. Arbetslösheten bland unga är i Sverige väsentligt högre än motsvarande länder inom Europiska Unionen. Vad detta beror på ägnar sig politiker och experter en hel del tid på. Det talas om lägre löner för anställning av unga, flexibilitet, lärlingsplatser och så vidare. Ännu har vi inte sett några handfasta resultat. En anledning till arbetslösheten i stort talas det sällan om; det faktum att inflationsmålet på två procent har högsta prioritet inom EU - inte arbetslösheten. Carl-Erik S. Foto: Susanna Larsson Som stödmedlem bidrar du till vår verksamhet och får samtliga nummer av tidningen Spegelöga, antingen i brevlådan eller som digital tidning. Du bidrar också till medlemsaktiviteter som är mycket uppskattade inslag i verksamheten. Då får alla möjlighet till upplevelser utanför sin vardag. Privatpersoner 100:- Organisationer/Företag 200:- Bankgiro nr Hälsningar medarbetarna på Fontänhuset SPÖ Nr

4 Skostaden Örebro För generationer skolbarn har Örebro karakteriserats som skostaden, men i själva verket var denna epok i stadens historia kort, den omfattar bara sextio år. Men man får inte glömma bort att skotillverkningen har gamla anor i länet genom skomakeriet som bedrevs i verkstäder med upp till tiotalet anställda och med Kumla som centralort. På 1870-talet fanns 17 handskomakare i Örebro. Skomodellerna var enkla snörkängor eller resårkängor, och för kvinnor och barn tillverkades inte särskilda höger- och vänsterskor utan skodonen gjordes över raka läster. Det var praktiskt för att man då och då kunde skifta sko, och på så vis slet man dem jämnare. Den första skofabriken startade inte i Närke, utan i Vänersborg Först 1894 kom fabrikationen igång i länet och i Örebro var det läderhandlarna som betjänat skomakarna som etablerade sig som fabrikörer. I Kumla var det i första hand några partiskomakare som öppnade i större tätorten och utrustade sig med maskiner. En bit in på 1900-talet kom fabrikationen igång i större skala. Den allra första skofabriken i Örebro grundades av Johan Fagerlind och John Palmborg De hade köpt in de nödvändiga maskinerna i Tyskland och installerade dem i den byggnad vid Östra Bangatan som tidigare tillhörde Segelbergs Tändsticksfabrik. Det var ett 25-tal arbetare, varav sju kvinnor, som var anställda. Jag är född, och har bott nästan hela mitt liv, i Örebro stad som förr i tiden kallades Skostaden Örebro. Min morfar var skofabrikör, han hade först skofabrik ihop med sina bröder och sedan sin egen fabrik, som låg på olika ställen i Örebro under årens lopp. Den manliga sidan av morfars släkt, generation efter generation, har ägnat sig åt skohantverk och varit skofabrikörer! Andra kända skofabriker som grundades vid seklets början var Oscaria, Rex, Skandia, Victoria, Göta, Thule, Kronan, m.fl. De skulle få sin verkliga chans under första världskriget, och även under andra världskriget, genom produktion till armén och export. År 1914 arbetade nästan hälften av stadens 5000 arbetare inom skoindustrin, och dessutom etablerade sig en rad underleverantörer, bl.a. klackfabriker, skobandsfabriker och lästfabriker. I fabrikerna var de flesta arbetsuppgifter ackordbaserade och lönesystemet var inte upplagt så att de mer specialiserade arbetsuppgifterna var bättre betalda. Istället var det den individuella prestationsförmågan som var helt avgörande och därmed kunde en nåtlerska ta mindre kvalificerad nåtling som hon kunde väl och arbeta snabbare och på det viset få ett högre ackord. Nåtling kallas det moment då de olika smådelar som ingår i skons ovandel sys ihop, nåtlas, med varandra. Nåtling kan alltså betecknas som dels den färdigsydda ovandelen till en sko, dels som namn på sömmarna på ovanlädret. På skomakeriets tid benämndes sättet att sy ihop de olika delarna bl.a. för stickning, men efter att nåtlingsmaskinerna, skomaskinerna, införts i slutet av 1800-talet användes en ny fackterm när det gällde allt maskinsömmat ovanläder, nämligen nåtling. Själva ordet nåt betyder enligt Svenska Akademins Ordlista just söm. I början av seklet hade man timlöner, som för vuxna manliga yrkesvana arbetare varierade mellan öre, vanligtvis SPÖ Nr

5 öre, och för yrkeslärda kvinnliga arbetare mellan öre, vanligtvis öre kom ett riksavtal som gav en minimilön för en fullgod manlig arbetare som uppnått 19-års ålder, och sammanlagt 6 månader utfört samma arbete på en skofabrik, på 37 öre i timmen i Örebro. För fullgod kvinnlig arbetare som fyllt 19 år och besatt nyss nämnda yrkesvana var lönen 22 öre i timmen, och det var 2-4 öre mindre än på andra ställen i landet stabiliserades skoindustrin efter talets depressionsår. Då fanns det 249 skofabriker i Sverige med ca arbetare. 122 av dessa skofabriker låg i Örebro län med arbetare, och vid slutet av talet låg alltså hälften i Örebro län. Skostaden Örebro fabriksägare och fackliga representanter ansåg att nåtlingen var mest krävande, samt att man räknade med att det tog 1 år att bli upplärd nåtlerska och 3 år för att bli betrodd med svåra och viktiga nåtlingar, så återspeglades detta inte i några högre löner. Trots behovet och efterfrågan på flinka nåtlerskor var detta något man inte talade högt om. Trots allt var det ju så att kvinnorna tog männens rättmätiga plats som familjeförsörjare och dessutom hans jobb, och man förklarade de lägre kvinnolönerna med att det var männen som var familjeförsörjare medan kvinnornas löner snarare skulle betraktas som ett komplement till männens inkomst. I slutet av 1950-talet och början av 60-talet gav skoimporten från Italien och andra länder dödsstöten åt den en gång blomstrande svenska skoindustrin. Örebro som skostad var ett minne blott då importen på skor blev fri Idag finns det ca 10 skotillverkare kvar i hela Sverige, däribland Ages skofabrik i Kumla och Kavats skofabrik i Kumla. Det var övervägande kvinnor som arbetade med nåtlingsarbete, både i skofabrik eller i hemmet genom att utföra sömnadsarbete. Det kunde vara allt från ovanläder till damskor, barnskor och sandaler, till små detaljer som knappar och rosetter. Text: Mia Åberg Bilder: wikimedia.org och kavat.com Den allmänna attityden till varför kvinnor passade så bra till nåtling var bestående; så väl den goda smaken som fingerfärdigheten blev avgörande för kvinnors överlägsenhet vid skonåtling och mönstervärvning. Eftersom kvinnors arbete vanligtvis betalades lägre blev det naturligare att placera kvinnor på just sådant arbete som ej kunde bära högre lönekostnader. På nåtingsavdelning arbetade merparten av alla skofabrikens kvinnor. Trots att både SPÖ Nr

6 Vardagens dilemma Det här är en sida i vår tidning, som vi tänker ska återkomma i varje nummer ett tag framöver. Här är man välkommen att skriva artiklar om små eller stora dilemman i vardagen. Du väljer själv att skriva ur en allvarlig, komisk, dramatisk, skrämmande eller bara underhållande synvinkel. Mycket nöje! 6 SPÖ Nr

7 Diktsidan Som en katt vill jag vara Svart som natten Ögon som smaragder Sönderkramad och älskad Och din bara din Författare okänd av lotta J SPÖ Nr

8 Den psykiskt instabile Erik XIV Inledning Erik XIV var en glänsande kung. Han var välutbildad, språkkunnig, musikalisk, praktlysten och en mycket bördsstolt renässansfurste. Samtidigt hade han ett häftigt humör som till och med kunde gå ut över hans hustru, drottningen Karin Månsdotter (Månesköld). Erik XIV är en av den svenska kunga- och drottninglängdens mest fängslande personligheter. Hans dramatiska öde och komplicerade personlighet- den intellektuella och konstnärliga begåvningen men också melankolin, ärelystnaden och misstänksamheten, som går över i gränsen till förföljelsemani- slutar aldrig att fascinera. (Om han hörde icke existerande röster men för honom verkliga, är svårt att definitivt fastställa eftersom det här utspelade sig på 1500-talet.) Detta och mycket annat ska undertecknad försöka beskriva i följande artikel ur olika synvinklar. Här fortsätter den spännande historien om Erik XIV, del 1 kunde du läsa i föregående nummer av Spegelöga, dvs nummer I första delen kunde vi läsa om kungens jakt på kärlek, och hur han fann sin hustru Karin Månsdotter. Vi fick vara med om kröningen i Uppsala, ta del av hans dagboksanteckningar, och följa honom i hans psykiska sjukdom. Vi slutade där kungens sinnessjukdom brutit ut på allvar och fått våldsamma och blodiga följder. I sin förvirring trodde Erik XIV att han inte längre var kung. Hans dagboken är full av anteckningar som visar hans omtöcknade tillstånd. Vilket märkligt dokument är inte denna dagbok? Under Sturemorden 1567 dödades Svante, Nils och Erik Sture. Stureätten blev så småningom utraderad på svärdssidan under denna renässansepok. Kungens sjukdomstillstånd tycks ha varat till hösten Under hans frånvaro styrdes Sverige av rådet (Erik XIV :s utvalda regering). Eriks bröder Johan och Carl försökte nu på allvar slita åt sig makten. Stundtals hade Erik mycket god sjukdomsinsikt. Han tackar Gud för att ha befriat honom från de besvärliga anfäktningarna han haft både av djävulen och av onda människor. Han isolerade sig efter Sturemorden. Så kom då kungabrödernas uppror på sommaren 1568 och kungen fängslades. Till en början satt han fången på Stockholms slott Tre Kronor som kom att brinna ner år Under de följande åren flyttades han gång på gång. Erik XIV satt på följande slott de närmaste åren: Åbo slott i svenska Finland, Kastellholms slott på Åland och Gripsholms slott utanför Mariefred. Erik XIV De första byggstenarna till Gripsholms slott lät den enormt förmögne jordägaren Bo Jonsson Grip lägga på 1300-talet, därav namnet Gripsholm. Det blev ett ypperligt utbyggt renässansslott under kung Johan III:s styre. Erik XIV satt också på Västerås slott. Under de tidiga åren hade hans hustru, drottning Karin Månsdotter, och barnen fått vistas hos honom. Senare togs de ifrån honom. Paret hade vigits av ärkebiskopen Laurentius Petri. Vid giftermålet i Storkyrkan bars den kommande 8 SPÖ Nr

9 Den psykiskt instabile Erik XIV tronföljaren av fadern Erik XIV. Tronarvingen och den förstfödde sonen Gustaf, kom att födas på till Karin Månsdotter. Tillsammans fick hon därtill hörande åker- och skogsarealer. Nyköpings hus 1567, där Erik XIV och Karin Månsdotter bodde en tid. År 1574, vid sju års ålder kom kronprins Gustaf till Åbo slott. Gustaf var en nervös, vek och känslosam pojke. Gustaf var hela tiden en maktfaktor som hotade regenterna Johan III och Carl IX. Efter landsförvisningen blev så småningom Gustaf katolik och togs om hand av Jesuiterna. Han idkade studier i Padua där han läste medicin och fysik. Karin Månsdotter kom en gång till att få träffa Gustaf. Det hela kom att utspela sig i Reval (Tallin) och det var 21 år sedan de skilts åt. Hon försåg sonen med pengar och faderns dagböcker. Det visade sig att Gustaf glömt bort sitt modersmål svenskan. Dessutom kände Karin inte igen sin son, utan identifierade honom på ett par födelsemärken. De skildes åt och han kom sedan att föra ett kringflackande liv i Centraleuropa. Främst i Ryssland och Polen. Erik XIV och Karin Månsdotter P. Anders G. Hagström Erik XIV och Karin Månsdotters dotter Sigrid hamnade på Hörningsholmsslott i Södermanland, men frigavs så småningom och flyttade med modern till Liuksala gård. Efter Erik XIV:s död förlänade kung Johan III Liuksala herrgård, som ligger utanför Tammerfors i Finland, Källor: Runnquist-Olsson, Greta. Hertig Magnus av Östergötland. En psykiatrisk studie. Stockholm, Andersson, Ingvar. Erik XIV. Biografi. Stockholm, Villius, Hans. Sex Dagböcker från fem sekler. Erik XIV:s dagbok Hagström, P. Anders G. Hagström. Händelser under Johan III:s tid. Spegelöga, Örebro Åberg, Alf. Den svenska historien, Riket formas. Del 3. Stockholm Hagström, P. Anders G. Hertig Magnus Vasa av Östergötland. Spegelöga, Örebro Liljegren, Bengt. Regenter i Sverige. Lund, Carlqvist, Knut. Kung Erik av folket. Stockholm, Hagström, P. Anders G. Falskmyntning på Johan III:s tid. Spegelöga,1-2. Örebro Waltari, Mika. Karin Månsdotter. Roman. Falun,1943. Lindqvist, Herman. Gustav Vasa och hans söner och döttrar. Värnamo, SPÖ Nr

10 Våra stödföretag - Säljcenter Från choklad till en annan passion bilar! Serien om våra stödföretag fortsätter, denna gång har vi landat på en bilfirma söder om Örebro. Spänn fast säkerhetsbältet och följ med på en rundtur mellan hederliga Volvobilar och sportigare racingmodeller! Säljcenter är en familjeägd bilfirma som funnits i Örebro sedan Den huvudsakliga verksamheten är att köpa, byta och sälja bilar av olika märken, i gott skick. Mestadels handlar man med personbilar, men även husvagnar, husbilar och båtar kan vara aktuellt. Man har också verkstadsservice numera, som däckbyte och reparationer. Vi hittar firman på Södra Gårdens väg 9, i Gryts industriområde ca 6 km från Örebro centrum. Det är en stor bilhall med verkstad, tvätthall, personalutrymmen och på övervåningen kontor. Den som äger och driver företaget är Lars Sundman, 39 år. Han är en sann bilentusiast, och har så varit sedan barnsben. Hans favoritplats har alltid varit garaget, och allt som har motor och fyra hjul fångar hans uppmärksamhet. Detta enorma motorintresse har också lett honom in på en karriär inom motorsporten, och i ett hörn i bilhallen ser jag Stig Blomqvists före detta tävlingsbil stå. Den Blomqvist som kanske är Sveriges mest framgångsrike rallyförare, som en tid också körde banracing i STCC (Swedish Touring Car Championship, numera Scandinavian Touring Car Champinship). Lasse fick möjlighet att köpa Stigs bil och har själv tävlat med den. Det är också på grund av detta en hel del tävlingsbilar trängs i bilhallen. Förutom att hålla koll på begagnatmarknaden vad gäller personbilar, satsar Lasse även på att köpa och sälja racingbilar. En liten specialnisch för den här bilfirman kan man säga. Jag kan tänka mig att det krävs goda kunskaper om läget i racingvärlden, för att göra lönsamma affärer med den här typen av bilar. För övrig är det som sagt många bilar som trängs i hallen. Jag får smyga mig fram med kameran mellan stötfångarna, för att inte gå emot och göra onödiga repor i lacken. Men jag undrar hur en full bilhall ska tolkas. Är det hög efterfrågan så många bilar köps och säljs, 10 SPÖ Nr

11 därav ett stort lager, eller går det trögt och bilar blir ståendes utan köpare? Våra stödföretag - Säljcenter Enligt Lasse är det högt tryck på begagnatmarknaden, och även under finanskrisen har affärerna gått hyfsat bra. Begagnade bilar är högt eftertraktade och det gäller att kunna svara upp till kundernas förväntningar. Slutligen undrar jag om Lasse har lagt sin racingkarriär bakom sig, eller om vi ska hålla utkik i startlistorna framöver. - Jag har haft ett break på några år, men längtan ut på banan finns hela tiden. Så i sommar ska jag faktiskt tävla igen, i Fiat cup, berättar Lasse. Om racingsäsongen går lika bra som bilaffärerna återstår att se. Text och bild: Susanna Larsson Tack till våra stödföretag Activa Adolfsons Kläder i Odensbacken Aktiv Assistans Tillsammans AB Diakonicentralen Svenska Kyrkan FPS Steget Karin Isbäck AB Lagermetall AB SGM Fastigheter Spårbyggar n Säljcenter Örebro Kaffe & Pralin Örebro Kropp & Själ AB SPÖ Nr

12 Öppet Hus Kom till vårt klubbhus och ta del av vår verksamhet. Möt medlemmar och handledare. Vi finns här för att visa hur vi arbetar och berättar gärna om Fontänhusmodellen. Vi bjuder på kaffe med kaka, säljer korv med bröd och har tipspromenad med fina priser. Kumla Närradio på 94,3 och Örebro Närradio kommer att finnas på plats och direktsända under fredagen, så passa på att göra din röst hörd. 12 SPÖ Nr

13 Öppet Hus Stiftelsen Fontänhuset finns till för personer som har en psykiatrisk sjukdomshistoria. Fontänhuset kan öppna dörren till en förändrad vardag med många nya sociala kontakter. Man arbetar efter egen förmåga i en bra arbetsmiljö. Vi kan erbjuda kamratskap, glädje och trygghet i en kreativ och utvecklande atmosfär. Vi har tre arbetsenheter; Service, Kök och Administration. Vi finns på Målgatan tel: SPÖ Nr

14 Mums på recept Här kommer ett recept på en farligt god morotskaka! Ingredienser: 4 st ägg 4 dl socker 6 dl rivna morötter 250 g rumstemperat smör 4 dl vetemjöl 2 tsk bakpulver 2 tsk vaniljsocker 2 tsk bikarbonat Fyllning/glasyr 200 g Philadelphia ost 100 g rumstemperat smör 3 dl florsocker Gör så här: Vispa ägg och socker poröst. Blanda alla torra ingredienser. Rör ned i äggsmeten. Tillsätt morötterna. Lägg bakplåtspapper i en långpanna. Häll smeten i långpannan. Grädda mitt i ugnen i 175 i minuter. Medan kakan står i ungen kan du blanda glasyren. Låt kakan svalna innan du brer ut glasyren på den. Skär sen i lagom stora bitar. Servera kanske med en god morotsjuice och dekorera med lite morotsblast på fatet! hälsar Ida och Karin i köket I huvudet på Dag Styrka är att hålla sig upprätt, förlitande se runt hörn. Lärande av förgångna Houdinis, kontrollerat asgarvande i enskildhet mig gives. I de bakersta raderna lyssnar jag, återsänder stundtals. Vi ska ju vidare inte min men vår börda. I namnet antyds nobelrollen som ej behövs gagnas i alla rum. Dag Reineborg 14 SPÖ Nr

15 Marie Bebådelsedag Jag har valt att berätta om Marie Bebådelsedagen. Det roliga med den dagen är att jag har namnsdag då. Jag heter Marie i andranamn och ibland firar jag med just våfflor. Historia Traditionen med att fira jungfru Marie bebådelsedag inleddes år 1684, 25 mars på lördagen före palmsöndag eller tredjedag påsk. År 1953 förändrade man seden i Svenska kyrkan. Än idag lever denna tradition i katolska och ortodoxa kyrkan. Mellan mars firar man jungfru Marie bebådelsedag på en söndag. Den folkliga traditionen av Marie bebådelsedag firas den 25 mars. Vårfrudagen Förr i tiden kallades Marie Bebådelsedagen också för Vårfrudagen. Jungfru Maria kallades för Vår fru. I Sverige sa man först Våfferdagen men efter många år ändrades uttalet till Våffeldagen istället. Därför blev det vanligt att äta våfflor på Marie Bebådelsedagen. Vårdagjämning Vårdagjämning betyder att natten och dagen är lika långa, och den brukar inträffa 20 eller 21 mars. Man firar vårdagjämningen en speciell dag, nämligen Marie Bebådelsedag. I år, 2011, är vårdagjämningen 21 mars. I Lukasevangeliet 1:26 38 kan du läsa om budskapet till Maria om Jesu födelse. Där berättar ängeln Gabriel för Maria att hon ska föda Guds son och ge honom namnet Jesus. Källor /Samira SPÖ Nr

16 Månadens profil Namn: Pär Andersson Ålder: 50 år Medlem på Huset: Sedan 1996 Aktiv på: Administrationen Jag har fått äran att intervjua en av våra medlemmar. I det här numret är det Pär Andersson som vi får lära känna lite närmare. Berätta lite om dig själv! Jag är en glad och skämtsam person. Jag lever ensam, men har en son och är också farfar. Förutom Fontänhuset har jag varit på tre olika arbetsplatser. Ett av dem var ett så kallat övergångsarbete inom Försäkringskassan. Hur fick du höra talas om Fontänhuset? Det var under sjukdomstiden som min kontaktman på psykavdelningen nämnde Fontänhuset, och rekommenderade mig ett besök på verksamheten. Jag kände direkt att jag hade kommit rätt, och blev medlem kort därefter. Hur trivs du här på Fontänhuset? Jag trivs fortfarande bra här, även om det går upp och ner. Jag har varit på alla enheter, det varierar med tiden vart jag helst arbetar. Efter mina sjukdomsskov har Fontänhuset betytt enormt mycket för mig, det har varit tryggt att återhämta sig i en välkänd miljö. Efter alla år har jag fått många goda vänner i Huset. Nu har jag varit frisk så länge, så nu skulle jag vilja prova något annat. Men Fontänhuset finns alltid i mitt hjärta Vad har du för intressen? Jag tycker om Idrott och sällskapsspel. Jag är intresserad av belevade kvinnor. Ensamhet är inget jag gillar så jag spenderar mycket tid med vänner och bekanta. Samira K 16 SPÖ Nr

17 När det är nog, så är det nog Vem skiljer den tokige från den man kallar normal? Vi är alla människor med olika bakgrunder och olika förutsättningar. EN gång inne i psyksystemet, så är du dömd för resten av livet. Ingen lyssnar på vad du säger. Ingen tror på vad du säger. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, men stigman finns fortfarande kvar. Många kända personer och genier har lidit av psykisk ohälsa under historiens lopp. Vad innebär det att vara normal? Jag hamnade i systemet Då hette diagnosen Psykisk insufficiens. Det betyder psykiskt inkapabel. Efter det har jag jobbat som Securitasväktare, taxichaufför och mycket mer. Jag har bott i Los Angeles, USA, 1 år och jobbat där, gått 5 år på Örebro universitet, och har snart en filosofiemagister examen. Men det räcker inte för att tvätta bort psykstämpeln som jag känner sitter i pannan. Jag är ingen människa utan bara en psykdiagnos, som har förändrats från gränspsykos till depression till manodepressivitet (även kallat bipolär personlighetsstörning). Vid 41 års ålder fick jag sjukpension. Då rämnade allt för mig. Jag har varit inlagd på LPT. Jag har utsatts för elchocker. Hur kan någon utsätta mig för detta, när jag alltid har varit en laglydig svensk medborgare? Hur ska jag någonsin få ett liv efter allt detta? Nya läkare hela tiden, ingen terapi, inget jobb. Vem tar ansvar för att detta får ske? Människosynen är grym. av Marie Blückert Kroppsfixering På nyheterna 27 december 2010 togs det upp hur unga tjejer försöker begå självmord med receptfria smärtstillande mediciner såsom Alvedon och Ipren. Min egen uppfattning av detta är att unga tjejer pumpas med att vara ett ideal som massmedia, reklam, modeller etc. målar upp, som bara är en bluff. Det får tjejer att känna sig otillräckliga. Alla dessa bilder är retuscherade och fabricerade. Unga tjejer vet inte om det. Det är på tiden att få ut det ärliga budskapet att bilderna av den perfekta kvinnokroppen inte finns i verkligheten. Idealen får unga tjejer i dagens perfekta samhälle att endera bli anorektiker, bulimiker, jojobantare eller det värsta scenariot, att begå självmord. Det viktiga är att få unga tjejer att förstå att de är perfekta precis som de är. Det sitter inte på utsidan, det sitter på insidan. Plastikoperationer, botox o.s.v. är fåfänga som leder till självförstörelse. UNGA TJEJER! Ni duger som ni är. Det gäller även ÄLDRE KVINNOR! Ni duger som ni är! av Marie Blückert SPÖ Nr

18 Konstutställning Den 31 maj har jag, Sandra Otaa, vernissage i Diakonicentrums café, Svenska kyrkans hus. Utställningen pågår från den 31 maj till den 22 juni. Konstverken består av tavlor målade i både akryl och olja. Min konstnärliga bakgrund började redan i barndomen. Då upptäckte jag tidigt målandet men även skulptur, sömnad och smyckestillverkning. Under gymnasiet gick jag Konstoch formlinjen och efter det Konstskolan i Stockholm. Inspirationen kommer främst från mina egna känslor, drömmar och tankar. Därför har det på senare tid blivit naturligt för mig att måla självporträtt. Min konst berättar en historia om mig. Det jag tycker är viktigast med en tavla är att den på något sätt berör och förmedlar en känsla. Svenska kyrkans hus hittar du på Storgatan 27 Örebro. Öppettider: måndag-fredag kl (torsdagar ) Varmt välkomna! /Sandra Rättelse! Ni som läste föregående nummer av Spegelöga uppmärksammade kanske att vi har 20-års jubileum i år. Vi skrev att jubileet ska firas i maj. Tyvärr blir det svårt för oss att få till det, så vi flyttar festligheterna till hösten. Som läget är nu planerar vi att hålla jubileumsfirandet i september, närmare bestämt den 22:a. Vi återkommer med vidare information, och självklart kommer inbjudningar skickas ut. Ni lär inte missa det! S.L. 18 SPÖ Nr

19 Händer i Huset Just nu är det minst sagt MYCKET i görningen här på Örebros Fontänhus I mars anlände vår nya handledare Sara, och hon börjar sakta men säkert få koll på läget hos oss. Hon är verkligen behjälplig när vi behöver styra upp tillvaron i Huset. Det som vi jobbar flitigast med för tillfället är förarbetet inför Öppet Hus-dagarna, som blir april. Det är ett omfattande arbete som kräver engagemang från både handledare och medlemmar. Vi har ordnat sponsorer, bokat träff med radio och tv, designat utskick och bjudit in länets företag och verksamheter. Ett stort projekt, som vi hoppas ska slå väl ut. Lagom till att vi ska öppna våra dörrar för allmänheten renoverar vi kontoret. Det blir nymålade väggar och ny inredning. Just nu är det grejer högt och lågt, men snart är det bättre ordning än någonsin. För övrigt pågår en del aktiviteter utanför Huset, som vanligt. Det är bl.a. ångestlopp i Stockholm, svanspaning vid Tysslingen och snart betessläpp, en tradition här i Huset. Det är alltså full aktivitet, precis som det ska vara! Susanna & Agneta Bo Andersson, Britta Andersson, Leif Andersson, Gudrun Andersson, Marie Bergstrand, Jan Blomqvist, Britta Bäckström, Erland Bohlin, Dagmar Borg, Paulina Buchert, Ann Chressman, Peter Cronarp, Bengt-Erik Edström, Jesper Ekström, Tage & Karin Eriksson, Birgit Eriksson, Bo & Kerstin Eriksson, Mattias Eriksson, Margit & Sune Göthberg, Kjell Hjelm, Karin Isbäck, Lars-Erik Johansson, Lars-Göran Johnsson, Meta Johansson, Tomas Johansson, Birgit Jonsson, Eva-Mari Karlsson-Kempi, Ann-Marie Kindgren, Christina Källman, Kristina Larsson, Gunvor Lindkvist, Marianne Lundin, Jonas Matsson, Maria Mellberg, Tore Mellberg, Anders Nyhlén, Margareta Runhede, Christer Sanden, Torgny & Eva Sintring-Larsson, Olov Skog, Sonja Sköldfelt, Lars-Ove Ståhlgren, Marianne Thor, Björn Valdemar Svärd, Bo V;son Hellström, Lena Wickberg, Margareta Wiklund, Ketty Winsryd - Örebro Sture Bolinder - Arboga, Ingrid Bolinder - Arboga, Pia Aronsson - Avesta, Bengt-Erik Hildingsson - Bjälsta, Ingalill Skoglund - Dylta Bruk, Gertrud Nilsson - Ervalla, Kristina Jansson - Fjugesta, Sivert Antonsson - Göteborg, Anna Engström - Hedemora, Doris Andersson - Hjortkvarn, Barbro Norrby - Holmsjö, Jenny Funke - Karlskoga, Susanne & Patrik Planting - Kumla, Leif Landin - Kolmården, Lars-Göran Eriksson - Laxå, Jeanette Andersson - Malmö, Inger Bergström - Mellösa, Marika & Mats Pettersson - Motala, Alf Nilsson - Stora Mellösa, Ulla Kleist - Nora, Eva-Britt & Bert Eriksson - Nyköping, Berit & Kent Svensson - Röfors, Conny Gabrielsson - Skärholmen, Maria Kolasa - Strängnäs, John & Mirjam Eriksson Storå, Bert & Ulla Blückert - Vretstorp, Michael Sörman - Västervik. SPÖ Nr

20 Fontänhuset är öppet för alla inom länet som i egenskap av patient har eller har haft kontakt med psykiatrin. Vi vänder oss till dig som i gemenskap med andra vill bygga upp din självkänsla och komma igång med arbete eller studier. Du själv eller någon annan ringer oss och får då en tid för information. Sedan kan du, så snart du vill, komma hit och prova på ett par veckor, innan du beslutar dig för att bli medlem. Du deltar i en arbetsgemenskap tillsammans med medlemmar och handledare utifrån Fontänhusfilosofin. Vårt motto är en väg in och tre vägar ut. Ring och kom på besök! Vi finns intill Deiles gatukök. Adress: Målgatan Öppettider: Mån-Fre E-post: Hemsida: Nyfiken på Fontänhuset? Fontänhuset är en fristående stiftelse som drivs som klubbhus. Vi är en eftersatt grupp, som har svårt att hävda oss på arbetsmarknaden. Vi har en styrelse med representanter från olika delar av samhället. Följ verksamheten genom vår tidning Spegelöga. Stöd klubben mer aktivt genom att bli stödmedlem. Som medlem får du Spegelöga gratis. PRENUMERATIONS PRIS: Privatperson 100 kr Organisation/Företag 200 kr Fritt belopp utöver ovanstående mottages med tacksamhet. Fontänhusets bankgiro nr: Tidningen Spegelöga ges ut i ca 400 exemplar. Den utkommer med 6-12 nummer per år och skickas till medlemmar, stödmedlemmar, öppenvården, socialtjänsten m.fl. Eksjö Fontänhuset Eksjö Vetlandavägen 9, Eksjö Tel: , Fax: Malmö Fontänhuset Malmö Engelbrektsgatan 14, Malmö Tel: , Fax: E-post: Båstad Kärnhuset Vångavägen 36, Båstad Tel: , Fax: E-post: Nyköping Fontänhuset Nyköping Lilla Strömgatan 3, Nyköping Tel: , Fax: E- post: Falkenberg Falkenbergs Fontänhus Lasarettsvägen 11, Falkenberg Tel , Fax: E-post: Stockholm Fountain House Götgatan 38, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Göteborg Göteborgsfontänen Andra Långgatan 25, Göteborg Tel: , Fax: E-post: Sköndal Stora Sköndal Knut Sjöbergs väg Sköndal Tel: E-post: Helsingborg Bryggan Norra Strandgatan 8, Helsingborg Tel: , Fax: E-post: Örebro Stiftelsen Fontänhuset, Örebro Målgatan 11-13, Örebro Tel: , Fax: E-post: Järfälla Fontänen Järfälla, Upplands bro Box Järfälla Tel: E-post: Älmhult Trappan Älmhult Vallgatan 10, Älmhult Tel: E-post: Klubbhus markerade har certifierats av ICCD

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken

En orolig själs liv. Av fastighetsskötaren för banken En orolig själs liv Av fastighetsskötaren för banken 1 En orolig själs liv Copyright 2012, Ulf Hultberg Ansvarig utgivare: Ulf Hultberg Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2252-3 2 Ingress Är det

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter.

Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 1 Sju kakor från långpannan Enkelt bak med kakor från långpannan. Här finns sju favoriter. 7 Recept Foto: Holger Edström Fru Grills kardemummabröd med äpplen Ingredienser 35 bitar 200 g smör 2 st ägg 3

Läs mer

Våra godaste desserter

Våra godaste desserter Våra godaste desserter Låt dig inspireras Slutet gott, allting gott Vi är många som tycker att något sött hör till efter en god middag. Här har vi samlat några av våra allra godaste desserter, från exotisk

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2014

Recept för bakning till Björnö 2014 Recept för bakning till Björnö KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält margarinet. Vispa ägg och

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Anno 1990. Nr: 2 Pris: 20:- April 2012 SEMLOR!

Anno 1990. Nr: 2 Pris: 20:- April 2012 SEMLOR! Anno 1990 Nr: 2 Pris: 20:- April 2012 SEMLOR! Riktlinjer och innehåll Spegelögaredaktionens ambition är att ge ut en levande, aktuell tidning, som både är utåtriktad och speglar verksamheten på Fontänhuset

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Var och en som kommer till Klubbhuset bidrar och återfår självkänsla samt får framtidshopp i en verksamhet som kännetecknas av respekt, värdighet och

Var och en som kommer till Klubbhuset bidrar och återfår självkänsla samt får framtidshopp i en verksamhet som kännetecknas av respekt, värdighet och Var och en som kommer till Klubbhuset bidrar och återfår självkänsla samt får framtidshopp i en verksamhet som kännetecknas av respekt, värdighet och frihet! Inledning Internationella riktlinjer för Fontänhus

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Den ryska befolkningen och den ryskortodoxa kyrkan hade å sin sida påverkat letterna att äta den speciella påskkakan, pashan.

Den ryska befolkningen och den ryskortodoxa kyrkan hade å sin sida påverkat letterna att äta den speciella påskkakan, pashan. Påsk Letter firar påsk i Sverige 1945 Några veckor före påsk vajade plötsligt alla marknadsplatser av fastlagsris som var prytt med fjädrar i de grannaste färger. Vilken färgkaskad i den kalla förvåren!

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss!

adventspyssel Mysigt bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! Mysigt adventspyssel bygg pepparkakshuset ritat av Mia Öhrn hus & hems pepparkakshus 2011 Julstöka med oss! 2011 Ritat av Mia Öhrn Bygg Hus & Hems historiska pepparkakshus! Att bygga pepparkakshus är roligt

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus

Bygg ett Villa Nybro-pepparkakshus Bygg ett -pepparkakshus Baka, baka liten kaka, eller ett pepparkakshus i -modell. Med detta recept och en portion tålamod kommer du att få ett fint och annorlunda pepparkakshus. Lycka till! Vi skickar

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg

2 äggvitor cirka 350 g (5 6 dl) florsocker 1 tsk ättiksprit Eventuellt några droppar hushållsfärg Bygg Älvsbyhus jubileumsmodell Saga som årets pepparkakshus eller annat valfritt Älvsbyhus! Vi gör denna tävling som en avslutning på vårt 70-årsjubileum som vi firat hela 2014. I år bjuder vi in till

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN BLIR DET EN LITTERATURFEST I MARIEFRED! 17 OKTOBER 2015 Många aktörer bidrar till denna fest som äger rum på flera olika platser

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Har du koll på dagarna?

Har du koll på dagarna? Har du koll på dagarna? Den här veckan hyllar vi kanelbullen och skickar ut en kasse fylld med godsaker för dig som älskar att baka. Och det passar dessutom perfekt eftersom det är Kanelbullens dag torsdagen

Läs mer