Anno April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anno 1990. April 2011"

Transkript

1 Anno 1990 Nr: 2 April 2011 Pris: 10:-

2 Riktlinjer och innehåll Spegelögaredaktionens ambition är att ge ut en levande, aktuell tidning, som både är utåtriktad och speglar verksamheten på Fontänhuset samt medlemmarnas vardag. För att åstadkomma det är allt material från medlemmar och stödmedlemmar av stort värde för oss. Vi har antagit följande riktlinjer för vår tidning: En allmän, positiv riktlinje för tidningen är att den ska motverka fördomar om människor med psykiska problem. Politiska eller religiösa texter är tillåtna, men så att tidningen blir ett debattforum och inte ett propagandainstrument för något enskilt parti, särskild religion eller religionstolkning. Texter ska vara allmänt begripliga. De får ta upp komplicerade frågor men det ska vara möjligt för gemene man att följa tankegången. Texter (eller bilder) får inte innehålla något som kränker grupp eller enskilda. Alla citat ska ha angiven källa. Tidningen har ingen ansvarig utgivare vilket innebär att anonyma bidrag inte tas in. Var och en måste med sitt namn ta ansvar för sitt bidrag. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar i inkomna bidrag och avgör vad som slutligen ska komma in i tidningen. Om redaktionen av någon anledning inte kan besluta, hänskjuts avgörandet till föreståndaren. Du är, käre läsare, välkommen med artiklar. Vi hjälper gärna till att renskriva och redigera texter. Alla bidrag är välkomna. Skriv gärna och mycket så får vi en levande tidning. - REDAKTIONEN - Ledare 3 Skostaden Örebro 4-5 Vardagens dilemma - Teknikens (bl)under 6 Diktsidan 7 Erik XIV del II 8-9 Våra stödföretag - Säljcenter Öppet Hus Mums på recept 14 I huvudet på Dag 14 Marie Bebådelsedag 15 Månadens profil 16 När det är nog, så är det nog 17 Kroppsfixering 17 Konstutställning 18 Rättelse! 18 Händer i Huset 19 2 SPÖ Nr

3 Ledare Att vara ung med framtiden och större delen av livet framför sig tolkas ofta som de bästa åren i livet. Att lämna skolan bakom sig och söka sig försörjning har dock blivit allt annat än ljust. Arbetslösheten, främst bland unga, har under de senaste åren stigit till närmare trettio procent, och har man lyckats få in en fot i arbetslivet väntar osäkra anställningar. Dessutom har vi nåtts av uppmärksammade reportage i massmedia på sistone, hur unga utnyttjas genom löften om goda förtjänster och rent av rena lögner. Att vara ung har aldrig varit lätt, men optimismen som alltid varit ett signum för alla unga generationer borde vara en injektion, hur illa det än verkar. Arbetslösheten bland unga är i Sverige väsentligt högre än motsvarande länder inom Europiska Unionen. Vad detta beror på ägnar sig politiker och experter en hel del tid på. Det talas om lägre löner för anställning av unga, flexibilitet, lärlingsplatser och så vidare. Ännu har vi inte sett några handfasta resultat. En anledning till arbetslösheten i stort talas det sällan om; det faktum att inflationsmålet på två procent har högsta prioritet inom EU - inte arbetslösheten. Carl-Erik S. Foto: Susanna Larsson Som stödmedlem bidrar du till vår verksamhet och får samtliga nummer av tidningen Spegelöga, antingen i brevlådan eller som digital tidning. Du bidrar också till medlemsaktiviteter som är mycket uppskattade inslag i verksamheten. Då får alla möjlighet till upplevelser utanför sin vardag. Privatpersoner 100:- Organisationer/Företag 200:- Bankgiro nr Hälsningar medarbetarna på Fontänhuset SPÖ Nr

4 Skostaden Örebro För generationer skolbarn har Örebro karakteriserats som skostaden, men i själva verket var denna epok i stadens historia kort, den omfattar bara sextio år. Men man får inte glömma bort att skotillverkningen har gamla anor i länet genom skomakeriet som bedrevs i verkstäder med upp till tiotalet anställda och med Kumla som centralort. På 1870-talet fanns 17 handskomakare i Örebro. Skomodellerna var enkla snörkängor eller resårkängor, och för kvinnor och barn tillverkades inte särskilda höger- och vänsterskor utan skodonen gjordes över raka läster. Det var praktiskt för att man då och då kunde skifta sko, och på så vis slet man dem jämnare. Den första skofabriken startade inte i Närke, utan i Vänersborg Först 1894 kom fabrikationen igång i länet och i Örebro var det läderhandlarna som betjänat skomakarna som etablerade sig som fabrikörer. I Kumla var det i första hand några partiskomakare som öppnade i större tätorten och utrustade sig med maskiner. En bit in på 1900-talet kom fabrikationen igång i större skala. Den allra första skofabriken i Örebro grundades av Johan Fagerlind och John Palmborg De hade köpt in de nödvändiga maskinerna i Tyskland och installerade dem i den byggnad vid Östra Bangatan som tidigare tillhörde Segelbergs Tändsticksfabrik. Det var ett 25-tal arbetare, varav sju kvinnor, som var anställda. Jag är född, och har bott nästan hela mitt liv, i Örebro stad som förr i tiden kallades Skostaden Örebro. Min morfar var skofabrikör, han hade först skofabrik ihop med sina bröder och sedan sin egen fabrik, som låg på olika ställen i Örebro under årens lopp. Den manliga sidan av morfars släkt, generation efter generation, har ägnat sig åt skohantverk och varit skofabrikörer! Andra kända skofabriker som grundades vid seklets början var Oscaria, Rex, Skandia, Victoria, Göta, Thule, Kronan, m.fl. De skulle få sin verkliga chans under första världskriget, och även under andra världskriget, genom produktion till armén och export. År 1914 arbetade nästan hälften av stadens 5000 arbetare inom skoindustrin, och dessutom etablerade sig en rad underleverantörer, bl.a. klackfabriker, skobandsfabriker och lästfabriker. I fabrikerna var de flesta arbetsuppgifter ackordbaserade och lönesystemet var inte upplagt så att de mer specialiserade arbetsuppgifterna var bättre betalda. Istället var det den individuella prestationsförmågan som var helt avgörande och därmed kunde en nåtlerska ta mindre kvalificerad nåtling som hon kunde väl och arbeta snabbare och på det viset få ett högre ackord. Nåtling kallas det moment då de olika smådelar som ingår i skons ovandel sys ihop, nåtlas, med varandra. Nåtling kan alltså betecknas som dels den färdigsydda ovandelen till en sko, dels som namn på sömmarna på ovanlädret. På skomakeriets tid benämndes sättet att sy ihop de olika delarna bl.a. för stickning, men efter att nåtlingsmaskinerna, skomaskinerna, införts i slutet av 1800-talet användes en ny fackterm när det gällde allt maskinsömmat ovanläder, nämligen nåtling. Själva ordet nåt betyder enligt Svenska Akademins Ordlista just söm. I början av seklet hade man timlöner, som för vuxna manliga yrkesvana arbetare varierade mellan öre, vanligtvis SPÖ Nr

5 öre, och för yrkeslärda kvinnliga arbetare mellan öre, vanligtvis öre kom ett riksavtal som gav en minimilön för en fullgod manlig arbetare som uppnått 19-års ålder, och sammanlagt 6 månader utfört samma arbete på en skofabrik, på 37 öre i timmen i Örebro. För fullgod kvinnlig arbetare som fyllt 19 år och besatt nyss nämnda yrkesvana var lönen 22 öre i timmen, och det var 2-4 öre mindre än på andra ställen i landet stabiliserades skoindustrin efter talets depressionsår. Då fanns det 249 skofabriker i Sverige med ca arbetare. 122 av dessa skofabriker låg i Örebro län med arbetare, och vid slutet av talet låg alltså hälften i Örebro län. Skostaden Örebro fabriksägare och fackliga representanter ansåg att nåtlingen var mest krävande, samt att man räknade med att det tog 1 år att bli upplärd nåtlerska och 3 år för att bli betrodd med svåra och viktiga nåtlingar, så återspeglades detta inte i några högre löner. Trots behovet och efterfrågan på flinka nåtlerskor var detta något man inte talade högt om. Trots allt var det ju så att kvinnorna tog männens rättmätiga plats som familjeförsörjare och dessutom hans jobb, och man förklarade de lägre kvinnolönerna med att det var männen som var familjeförsörjare medan kvinnornas löner snarare skulle betraktas som ett komplement till männens inkomst. I slutet av 1950-talet och början av 60-talet gav skoimporten från Italien och andra länder dödsstöten åt den en gång blomstrande svenska skoindustrin. Örebro som skostad var ett minne blott då importen på skor blev fri Idag finns det ca 10 skotillverkare kvar i hela Sverige, däribland Ages skofabrik i Kumla och Kavats skofabrik i Kumla. Det var övervägande kvinnor som arbetade med nåtlingsarbete, både i skofabrik eller i hemmet genom att utföra sömnadsarbete. Det kunde vara allt från ovanläder till damskor, barnskor och sandaler, till små detaljer som knappar och rosetter. Text: Mia Åberg Bilder: wikimedia.org och kavat.com Den allmänna attityden till varför kvinnor passade så bra till nåtling var bestående; så väl den goda smaken som fingerfärdigheten blev avgörande för kvinnors överlägsenhet vid skonåtling och mönstervärvning. Eftersom kvinnors arbete vanligtvis betalades lägre blev det naturligare att placera kvinnor på just sådant arbete som ej kunde bära högre lönekostnader. På nåtingsavdelning arbetade merparten av alla skofabrikens kvinnor. Trots att både SPÖ Nr

6 Vardagens dilemma Det här är en sida i vår tidning, som vi tänker ska återkomma i varje nummer ett tag framöver. Här är man välkommen att skriva artiklar om små eller stora dilemman i vardagen. Du väljer själv att skriva ur en allvarlig, komisk, dramatisk, skrämmande eller bara underhållande synvinkel. Mycket nöje! 6 SPÖ Nr

7 Diktsidan Som en katt vill jag vara Svart som natten Ögon som smaragder Sönderkramad och älskad Och din bara din Författare okänd av lotta J SPÖ Nr

8 Den psykiskt instabile Erik XIV Inledning Erik XIV var en glänsande kung. Han var välutbildad, språkkunnig, musikalisk, praktlysten och en mycket bördsstolt renässansfurste. Samtidigt hade han ett häftigt humör som till och med kunde gå ut över hans hustru, drottningen Karin Månsdotter (Månesköld). Erik XIV är en av den svenska kunga- och drottninglängdens mest fängslande personligheter. Hans dramatiska öde och komplicerade personlighet- den intellektuella och konstnärliga begåvningen men också melankolin, ärelystnaden och misstänksamheten, som går över i gränsen till förföljelsemani- slutar aldrig att fascinera. (Om han hörde icke existerande röster men för honom verkliga, är svårt att definitivt fastställa eftersom det här utspelade sig på 1500-talet.) Detta och mycket annat ska undertecknad försöka beskriva i följande artikel ur olika synvinklar. Här fortsätter den spännande historien om Erik XIV, del 1 kunde du läsa i föregående nummer av Spegelöga, dvs nummer I första delen kunde vi läsa om kungens jakt på kärlek, och hur han fann sin hustru Karin Månsdotter. Vi fick vara med om kröningen i Uppsala, ta del av hans dagboksanteckningar, och följa honom i hans psykiska sjukdom. Vi slutade där kungens sinnessjukdom brutit ut på allvar och fått våldsamma och blodiga följder. I sin förvirring trodde Erik XIV att han inte längre var kung. Hans dagboken är full av anteckningar som visar hans omtöcknade tillstånd. Vilket märkligt dokument är inte denna dagbok? Under Sturemorden 1567 dödades Svante, Nils och Erik Sture. Stureätten blev så småningom utraderad på svärdssidan under denna renässansepok. Kungens sjukdomstillstånd tycks ha varat till hösten Under hans frånvaro styrdes Sverige av rådet (Erik XIV :s utvalda regering). Eriks bröder Johan och Carl försökte nu på allvar slita åt sig makten. Stundtals hade Erik mycket god sjukdomsinsikt. Han tackar Gud för att ha befriat honom från de besvärliga anfäktningarna han haft både av djävulen och av onda människor. Han isolerade sig efter Sturemorden. Så kom då kungabrödernas uppror på sommaren 1568 och kungen fängslades. Till en början satt han fången på Stockholms slott Tre Kronor som kom att brinna ner år Under de följande åren flyttades han gång på gång. Erik XIV satt på följande slott de närmaste åren: Åbo slott i svenska Finland, Kastellholms slott på Åland och Gripsholms slott utanför Mariefred. Erik XIV De första byggstenarna till Gripsholms slott lät den enormt förmögne jordägaren Bo Jonsson Grip lägga på 1300-talet, därav namnet Gripsholm. Det blev ett ypperligt utbyggt renässansslott under kung Johan III:s styre. Erik XIV satt också på Västerås slott. Under de tidiga åren hade hans hustru, drottning Karin Månsdotter, och barnen fått vistas hos honom. Senare togs de ifrån honom. Paret hade vigits av ärkebiskopen Laurentius Petri. Vid giftermålet i Storkyrkan bars den kommande 8 SPÖ Nr

9 Den psykiskt instabile Erik XIV tronföljaren av fadern Erik XIV. Tronarvingen och den förstfödde sonen Gustaf, kom att födas på till Karin Månsdotter. Tillsammans fick hon därtill hörande åker- och skogsarealer. Nyköpings hus 1567, där Erik XIV och Karin Månsdotter bodde en tid. År 1574, vid sju års ålder kom kronprins Gustaf till Åbo slott. Gustaf var en nervös, vek och känslosam pojke. Gustaf var hela tiden en maktfaktor som hotade regenterna Johan III och Carl IX. Efter landsförvisningen blev så småningom Gustaf katolik och togs om hand av Jesuiterna. Han idkade studier i Padua där han läste medicin och fysik. Karin Månsdotter kom en gång till att få träffa Gustaf. Det hela kom att utspela sig i Reval (Tallin) och det var 21 år sedan de skilts åt. Hon försåg sonen med pengar och faderns dagböcker. Det visade sig att Gustaf glömt bort sitt modersmål svenskan. Dessutom kände Karin inte igen sin son, utan identifierade honom på ett par födelsemärken. De skildes åt och han kom sedan att föra ett kringflackande liv i Centraleuropa. Främst i Ryssland och Polen. Erik XIV och Karin Månsdotter P. Anders G. Hagström Erik XIV och Karin Månsdotters dotter Sigrid hamnade på Hörningsholmsslott i Södermanland, men frigavs så småningom och flyttade med modern till Liuksala gård. Efter Erik XIV:s död förlänade kung Johan III Liuksala herrgård, som ligger utanför Tammerfors i Finland, Källor: Runnquist-Olsson, Greta. Hertig Magnus av Östergötland. En psykiatrisk studie. Stockholm, Andersson, Ingvar. Erik XIV. Biografi. Stockholm, Villius, Hans. Sex Dagböcker från fem sekler. Erik XIV:s dagbok Hagström, P. Anders G. Hagström. Händelser under Johan III:s tid. Spegelöga, Örebro Åberg, Alf. Den svenska historien, Riket formas. Del 3. Stockholm Hagström, P. Anders G. Hertig Magnus Vasa av Östergötland. Spegelöga, Örebro Liljegren, Bengt. Regenter i Sverige. Lund, Carlqvist, Knut. Kung Erik av folket. Stockholm, Hagström, P. Anders G. Falskmyntning på Johan III:s tid. Spegelöga,1-2. Örebro Waltari, Mika. Karin Månsdotter. Roman. Falun,1943. Lindqvist, Herman. Gustav Vasa och hans söner och döttrar. Värnamo, SPÖ Nr

10 Våra stödföretag - Säljcenter Från choklad till en annan passion bilar! Serien om våra stödföretag fortsätter, denna gång har vi landat på en bilfirma söder om Örebro. Spänn fast säkerhetsbältet och följ med på en rundtur mellan hederliga Volvobilar och sportigare racingmodeller! Säljcenter är en familjeägd bilfirma som funnits i Örebro sedan Den huvudsakliga verksamheten är att köpa, byta och sälja bilar av olika märken, i gott skick. Mestadels handlar man med personbilar, men även husvagnar, husbilar och båtar kan vara aktuellt. Man har också verkstadsservice numera, som däckbyte och reparationer. Vi hittar firman på Södra Gårdens väg 9, i Gryts industriområde ca 6 km från Örebro centrum. Det är en stor bilhall med verkstad, tvätthall, personalutrymmen och på övervåningen kontor. Den som äger och driver företaget är Lars Sundman, 39 år. Han är en sann bilentusiast, och har så varit sedan barnsben. Hans favoritplats har alltid varit garaget, och allt som har motor och fyra hjul fångar hans uppmärksamhet. Detta enorma motorintresse har också lett honom in på en karriär inom motorsporten, och i ett hörn i bilhallen ser jag Stig Blomqvists före detta tävlingsbil stå. Den Blomqvist som kanske är Sveriges mest framgångsrike rallyförare, som en tid också körde banracing i STCC (Swedish Touring Car Championship, numera Scandinavian Touring Car Champinship). Lasse fick möjlighet att köpa Stigs bil och har själv tävlat med den. Det är också på grund av detta en hel del tävlingsbilar trängs i bilhallen. Förutom att hålla koll på begagnatmarknaden vad gäller personbilar, satsar Lasse även på att köpa och sälja racingbilar. En liten specialnisch för den här bilfirman kan man säga. Jag kan tänka mig att det krävs goda kunskaper om läget i racingvärlden, för att göra lönsamma affärer med den här typen av bilar. För övrig är det som sagt många bilar som trängs i hallen. Jag får smyga mig fram med kameran mellan stötfångarna, för att inte gå emot och göra onödiga repor i lacken. Men jag undrar hur en full bilhall ska tolkas. Är det hög efterfrågan så många bilar köps och säljs, 10 SPÖ Nr

11 därav ett stort lager, eller går det trögt och bilar blir ståendes utan köpare? Våra stödföretag - Säljcenter Enligt Lasse är det högt tryck på begagnatmarknaden, och även under finanskrisen har affärerna gått hyfsat bra. Begagnade bilar är högt eftertraktade och det gäller att kunna svara upp till kundernas förväntningar. Slutligen undrar jag om Lasse har lagt sin racingkarriär bakom sig, eller om vi ska hålla utkik i startlistorna framöver. - Jag har haft ett break på några år, men längtan ut på banan finns hela tiden. Så i sommar ska jag faktiskt tävla igen, i Fiat cup, berättar Lasse. Om racingsäsongen går lika bra som bilaffärerna återstår att se. Text och bild: Susanna Larsson Tack till våra stödföretag Activa Adolfsons Kläder i Odensbacken Aktiv Assistans Tillsammans AB Diakonicentralen Svenska Kyrkan FPS Steget Karin Isbäck AB Lagermetall AB SGM Fastigheter Spårbyggar n Säljcenter Örebro Kaffe & Pralin Örebro Kropp & Själ AB SPÖ Nr

12 Öppet Hus Kom till vårt klubbhus och ta del av vår verksamhet. Möt medlemmar och handledare. Vi finns här för att visa hur vi arbetar och berättar gärna om Fontänhusmodellen. Vi bjuder på kaffe med kaka, säljer korv med bröd och har tipspromenad med fina priser. Kumla Närradio på 94,3 och Örebro Närradio kommer att finnas på plats och direktsända under fredagen, så passa på att göra din röst hörd. 12 SPÖ Nr

13 Öppet Hus Stiftelsen Fontänhuset finns till för personer som har en psykiatrisk sjukdomshistoria. Fontänhuset kan öppna dörren till en förändrad vardag med många nya sociala kontakter. Man arbetar efter egen förmåga i en bra arbetsmiljö. Vi kan erbjuda kamratskap, glädje och trygghet i en kreativ och utvecklande atmosfär. Vi har tre arbetsenheter; Service, Kök och Administration. Vi finns på Målgatan tel: SPÖ Nr

14 Mums på recept Här kommer ett recept på en farligt god morotskaka! Ingredienser: 4 st ägg 4 dl socker 6 dl rivna morötter 250 g rumstemperat smör 4 dl vetemjöl 2 tsk bakpulver 2 tsk vaniljsocker 2 tsk bikarbonat Fyllning/glasyr 200 g Philadelphia ost 100 g rumstemperat smör 3 dl florsocker Gör så här: Vispa ägg och socker poröst. Blanda alla torra ingredienser. Rör ned i äggsmeten. Tillsätt morötterna. Lägg bakplåtspapper i en långpanna. Häll smeten i långpannan. Grädda mitt i ugnen i 175 i minuter. Medan kakan står i ungen kan du blanda glasyren. Låt kakan svalna innan du brer ut glasyren på den. Skär sen i lagom stora bitar. Servera kanske med en god morotsjuice och dekorera med lite morotsblast på fatet! hälsar Ida och Karin i köket I huvudet på Dag Styrka är att hålla sig upprätt, förlitande se runt hörn. Lärande av förgångna Houdinis, kontrollerat asgarvande i enskildhet mig gives. I de bakersta raderna lyssnar jag, återsänder stundtals. Vi ska ju vidare inte min men vår börda. I namnet antyds nobelrollen som ej behövs gagnas i alla rum. Dag Reineborg 14 SPÖ Nr

15 Marie Bebådelsedag Jag har valt att berätta om Marie Bebådelsedagen. Det roliga med den dagen är att jag har namnsdag då. Jag heter Marie i andranamn och ibland firar jag med just våfflor. Historia Traditionen med att fira jungfru Marie bebådelsedag inleddes år 1684, 25 mars på lördagen före palmsöndag eller tredjedag påsk. År 1953 förändrade man seden i Svenska kyrkan. Än idag lever denna tradition i katolska och ortodoxa kyrkan. Mellan mars firar man jungfru Marie bebådelsedag på en söndag. Den folkliga traditionen av Marie bebådelsedag firas den 25 mars. Vårfrudagen Förr i tiden kallades Marie Bebådelsedagen också för Vårfrudagen. Jungfru Maria kallades för Vår fru. I Sverige sa man först Våfferdagen men efter många år ändrades uttalet till Våffeldagen istället. Därför blev det vanligt att äta våfflor på Marie Bebådelsedagen. Vårdagjämning Vårdagjämning betyder att natten och dagen är lika långa, och den brukar inträffa 20 eller 21 mars. Man firar vårdagjämningen en speciell dag, nämligen Marie Bebådelsedag. I år, 2011, är vårdagjämningen 21 mars. I Lukasevangeliet 1:26 38 kan du läsa om budskapet till Maria om Jesu födelse. Där berättar ängeln Gabriel för Maria att hon ska föda Guds son och ge honom namnet Jesus. Källor /Samira SPÖ Nr

16 Månadens profil Namn: Pär Andersson Ålder: 50 år Medlem på Huset: Sedan 1996 Aktiv på: Administrationen Jag har fått äran att intervjua en av våra medlemmar. I det här numret är det Pär Andersson som vi får lära känna lite närmare. Berätta lite om dig själv! Jag är en glad och skämtsam person. Jag lever ensam, men har en son och är också farfar. Förutom Fontänhuset har jag varit på tre olika arbetsplatser. Ett av dem var ett så kallat övergångsarbete inom Försäkringskassan. Hur fick du höra talas om Fontänhuset? Det var under sjukdomstiden som min kontaktman på psykavdelningen nämnde Fontänhuset, och rekommenderade mig ett besök på verksamheten. Jag kände direkt att jag hade kommit rätt, och blev medlem kort därefter. Hur trivs du här på Fontänhuset? Jag trivs fortfarande bra här, även om det går upp och ner. Jag har varit på alla enheter, det varierar med tiden vart jag helst arbetar. Efter mina sjukdomsskov har Fontänhuset betytt enormt mycket för mig, det har varit tryggt att återhämta sig i en välkänd miljö. Efter alla år har jag fått många goda vänner i Huset. Nu har jag varit frisk så länge, så nu skulle jag vilja prova något annat. Men Fontänhuset finns alltid i mitt hjärta Vad har du för intressen? Jag tycker om Idrott och sällskapsspel. Jag är intresserad av belevade kvinnor. Ensamhet är inget jag gillar så jag spenderar mycket tid med vänner och bekanta. Samira K 16 SPÖ Nr

17 När det är nog, så är det nog Vem skiljer den tokige från den man kallar normal? Vi är alla människor med olika bakgrunder och olika förutsättningar. EN gång inne i psyksystemet, så är du dömd för resten av livet. Ingen lyssnar på vad du säger. Ingen tror på vad du säger. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, men stigman finns fortfarande kvar. Många kända personer och genier har lidit av psykisk ohälsa under historiens lopp. Vad innebär det att vara normal? Jag hamnade i systemet Då hette diagnosen Psykisk insufficiens. Det betyder psykiskt inkapabel. Efter det har jag jobbat som Securitasväktare, taxichaufför och mycket mer. Jag har bott i Los Angeles, USA, 1 år och jobbat där, gått 5 år på Örebro universitet, och har snart en filosofiemagister examen. Men det räcker inte för att tvätta bort psykstämpeln som jag känner sitter i pannan. Jag är ingen människa utan bara en psykdiagnos, som har förändrats från gränspsykos till depression till manodepressivitet (även kallat bipolär personlighetsstörning). Vid 41 års ålder fick jag sjukpension. Då rämnade allt för mig. Jag har varit inlagd på LPT. Jag har utsatts för elchocker. Hur kan någon utsätta mig för detta, när jag alltid har varit en laglydig svensk medborgare? Hur ska jag någonsin få ett liv efter allt detta? Nya läkare hela tiden, ingen terapi, inget jobb. Vem tar ansvar för att detta får ske? Människosynen är grym. av Marie Blückert Kroppsfixering På nyheterna 27 december 2010 togs det upp hur unga tjejer försöker begå självmord med receptfria smärtstillande mediciner såsom Alvedon och Ipren. Min egen uppfattning av detta är att unga tjejer pumpas med att vara ett ideal som massmedia, reklam, modeller etc. målar upp, som bara är en bluff. Det får tjejer att känna sig otillräckliga. Alla dessa bilder är retuscherade och fabricerade. Unga tjejer vet inte om det. Det är på tiden att få ut det ärliga budskapet att bilderna av den perfekta kvinnokroppen inte finns i verkligheten. Idealen får unga tjejer i dagens perfekta samhälle att endera bli anorektiker, bulimiker, jojobantare eller det värsta scenariot, att begå självmord. Det viktiga är att få unga tjejer att förstå att de är perfekta precis som de är. Det sitter inte på utsidan, det sitter på insidan. Plastikoperationer, botox o.s.v. är fåfänga som leder till självförstörelse. UNGA TJEJER! Ni duger som ni är. Det gäller även ÄLDRE KVINNOR! Ni duger som ni är! av Marie Blückert SPÖ Nr

18 Konstutställning Den 31 maj har jag, Sandra Otaa, vernissage i Diakonicentrums café, Svenska kyrkans hus. Utställningen pågår från den 31 maj till den 22 juni. Konstverken består av tavlor målade i både akryl och olja. Min konstnärliga bakgrund började redan i barndomen. Då upptäckte jag tidigt målandet men även skulptur, sömnad och smyckestillverkning. Under gymnasiet gick jag Konstoch formlinjen och efter det Konstskolan i Stockholm. Inspirationen kommer främst från mina egna känslor, drömmar och tankar. Därför har det på senare tid blivit naturligt för mig att måla självporträtt. Min konst berättar en historia om mig. Det jag tycker är viktigast med en tavla är att den på något sätt berör och förmedlar en känsla. Svenska kyrkans hus hittar du på Storgatan 27 Örebro. Öppettider: måndag-fredag kl (torsdagar ) Varmt välkomna! /Sandra Rättelse! Ni som läste föregående nummer av Spegelöga uppmärksammade kanske att vi har 20-års jubileum i år. Vi skrev att jubileet ska firas i maj. Tyvärr blir det svårt för oss att få till det, så vi flyttar festligheterna till hösten. Som läget är nu planerar vi att hålla jubileumsfirandet i september, närmare bestämt den 22:a. Vi återkommer med vidare information, och självklart kommer inbjudningar skickas ut. Ni lär inte missa det! S.L. 18 SPÖ Nr

19 Händer i Huset Just nu är det minst sagt MYCKET i görningen här på Örebros Fontänhus I mars anlände vår nya handledare Sara, och hon börjar sakta men säkert få koll på läget hos oss. Hon är verkligen behjälplig när vi behöver styra upp tillvaron i Huset. Det som vi jobbar flitigast med för tillfället är förarbetet inför Öppet Hus-dagarna, som blir april. Det är ett omfattande arbete som kräver engagemang från både handledare och medlemmar. Vi har ordnat sponsorer, bokat träff med radio och tv, designat utskick och bjudit in länets företag och verksamheter. Ett stort projekt, som vi hoppas ska slå väl ut. Lagom till att vi ska öppna våra dörrar för allmänheten renoverar vi kontoret. Det blir nymålade väggar och ny inredning. Just nu är det grejer högt och lågt, men snart är det bättre ordning än någonsin. För övrigt pågår en del aktiviteter utanför Huset, som vanligt. Det är bl.a. ångestlopp i Stockholm, svanspaning vid Tysslingen och snart betessläpp, en tradition här i Huset. Det är alltså full aktivitet, precis som det ska vara! Susanna & Agneta Bo Andersson, Britta Andersson, Leif Andersson, Gudrun Andersson, Marie Bergstrand, Jan Blomqvist, Britta Bäckström, Erland Bohlin, Dagmar Borg, Paulina Buchert, Ann Chressman, Peter Cronarp, Bengt-Erik Edström, Jesper Ekström, Tage & Karin Eriksson, Birgit Eriksson, Bo & Kerstin Eriksson, Mattias Eriksson, Margit & Sune Göthberg, Kjell Hjelm, Karin Isbäck, Lars-Erik Johansson, Lars-Göran Johnsson, Meta Johansson, Tomas Johansson, Birgit Jonsson, Eva-Mari Karlsson-Kempi, Ann-Marie Kindgren, Christina Källman, Kristina Larsson, Gunvor Lindkvist, Marianne Lundin, Jonas Matsson, Maria Mellberg, Tore Mellberg, Anders Nyhlén, Margareta Runhede, Christer Sanden, Torgny & Eva Sintring-Larsson, Olov Skog, Sonja Sköldfelt, Lars-Ove Ståhlgren, Marianne Thor, Björn Valdemar Svärd, Bo V;son Hellström, Lena Wickberg, Margareta Wiklund, Ketty Winsryd - Örebro Sture Bolinder - Arboga, Ingrid Bolinder - Arboga, Pia Aronsson - Avesta, Bengt-Erik Hildingsson - Bjälsta, Ingalill Skoglund - Dylta Bruk, Gertrud Nilsson - Ervalla, Kristina Jansson - Fjugesta, Sivert Antonsson - Göteborg, Anna Engström - Hedemora, Doris Andersson - Hjortkvarn, Barbro Norrby - Holmsjö, Jenny Funke - Karlskoga, Susanne & Patrik Planting - Kumla, Leif Landin - Kolmården, Lars-Göran Eriksson - Laxå, Jeanette Andersson - Malmö, Inger Bergström - Mellösa, Marika & Mats Pettersson - Motala, Alf Nilsson - Stora Mellösa, Ulla Kleist - Nora, Eva-Britt & Bert Eriksson - Nyköping, Berit & Kent Svensson - Röfors, Conny Gabrielsson - Skärholmen, Maria Kolasa - Strängnäs, John & Mirjam Eriksson Storå, Bert & Ulla Blückert - Vretstorp, Michael Sörman - Västervik. SPÖ Nr

20 Fontänhuset är öppet för alla inom länet som i egenskap av patient har eller har haft kontakt med psykiatrin. Vi vänder oss till dig som i gemenskap med andra vill bygga upp din självkänsla och komma igång med arbete eller studier. Du själv eller någon annan ringer oss och får då en tid för information. Sedan kan du, så snart du vill, komma hit och prova på ett par veckor, innan du beslutar dig för att bli medlem. Du deltar i en arbetsgemenskap tillsammans med medlemmar och handledare utifrån Fontänhusfilosofin. Vårt motto är en väg in och tre vägar ut. Ring och kom på besök! Vi finns intill Deiles gatukök. Adress: Målgatan Öppettider: Mån-Fre E-post: Hemsida: Nyfiken på Fontänhuset? Fontänhuset är en fristående stiftelse som drivs som klubbhus. Vi är en eftersatt grupp, som har svårt att hävda oss på arbetsmarknaden. Vi har en styrelse med representanter från olika delar av samhället. Följ verksamheten genom vår tidning Spegelöga. Stöd klubben mer aktivt genom att bli stödmedlem. Som medlem får du Spegelöga gratis. PRENUMERATIONS PRIS: Privatperson 100 kr Organisation/Företag 200 kr Fritt belopp utöver ovanstående mottages med tacksamhet. Fontänhusets bankgiro nr: Tidningen Spegelöga ges ut i ca 400 exemplar. Den utkommer med 6-12 nummer per år och skickas till medlemmar, stödmedlemmar, öppenvården, socialtjänsten m.fl. Eksjö Fontänhuset Eksjö Vetlandavägen 9, Eksjö Tel: , Fax: Malmö Fontänhuset Malmö Engelbrektsgatan 14, Malmö Tel: , Fax: E-post: Båstad Kärnhuset Vångavägen 36, Båstad Tel: , Fax: E-post: Nyköping Fontänhuset Nyköping Lilla Strömgatan 3, Nyköping Tel: , Fax: E- post: Falkenberg Falkenbergs Fontänhus Lasarettsvägen 11, Falkenberg Tel , Fax: E-post: Stockholm Fountain House Götgatan 38, Stockholm Tel: , Fax: E-post: Göteborg Göteborgsfontänen Andra Långgatan 25, Göteborg Tel: , Fax: E-post: Sköndal Stora Sköndal Knut Sjöbergs väg Sköndal Tel: E-post: Helsingborg Bryggan Norra Strandgatan 8, Helsingborg Tel: , Fax: E-post: Örebro Stiftelsen Fontänhuset, Örebro Målgatan 11-13, Örebro Tel: , Fax: E-post: Järfälla Fontänen Järfälla, Upplands bro Box Järfälla Tel: E-post: Älmhult Trappan Älmhult Vallgatan 10, Älmhult Tel: E-post: Klubbhus markerade har certifierats av ICCD

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Hejsan! Ett våffelpaket i sista minuten - tre trevliga texter för 800 kronor! Högupplösta bilder medföljer... 2011-03-17

Hejsan! Ett våffelpaket i sista minuten - tre trevliga texter för 800 kronor! Högupplösta bilder medföljer... 2011-03-17 2011-03-17 Hejsan! Ett våffelpaket i sista minuten - tre trevliga texter för 800 kronor! Högupplösta bilder medföljer... VILLKOR: - Högupplösta bilder medföljer alla artiklar. - Ni är fria att förkorta

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012

Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Verksamhetsplan Falkenbergs Fontänhus 2012 Vision Falkenbergs Fontänhus erbjuder medlemmen en möjlighet att ingå i en gemenskap som den arbetsinriktade dagen innebär. Fontänhusideologi innebär att individen

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Cupcake en stylad muffins!

Cupcake en stylad muffins! Cupcakes Cupcake en stylad muffins! Det råder cupcake-feber. Det bloggas, bakas och utbyts recept världen över. Den amerikanska stylade muffinsen är hetare än någonsin; i Hollywood, Stockholm och Svedala.

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Öppetider. Recept. Julrim. Krypto

Öppetider. Recept. Julrim. Krypto 2007 Öppetider Recept Julrim Krypto Till Minne av Majlis Öberg Holmgren Mörker, skymning, himmel, havet, sommarkvällar Kvällsdopp, gåshud Ljuset, det oändliga och tack alla sinnen De som ser De som hör

Läs mer

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10

Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Av: Helen Ljus Klass 7. vt-10 Recept...3 Dokumentation blåbärs pannkaka 8 Dokumentation klassisk svensk pannkaka 9 Pannkakans historia.10 Min egen pannkakas berättelse..11 Källförteckning..13 2 Blåbärspannkaka

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN.

Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009. Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 WWW.JARVSTABYN. J ÄRVST A B LADET Järvstabladet tidningen för dig som bor i Järvsta Utgåva nr 2 2009 Utgiven av Järvsta byförening Gävle 2010-10-11 JÄRVSTABLADET I handen håller du nu utgåva nr 2 av den nya tidningen

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på www.odense-marcipan.se och få ny inspiration

Prenumerera på vårt nyhetsbrev på www.odense-marcipan.se och få ny inspiration ODENSE Mandelmassa Lyx Du smakar garanterat skillnaden Mandelmassa består av mandel och socker. Ingen konst, låter det som. Man tänker lätt att då är ju mandelmassa bara mandelmassa. Men så enkelt är det

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Det våras för söta små påskbakverk

Det våras för söta små påskbakverk Pressmeddelande Mars 2017 Det våras för söta små påskbakverk Våren står för dörren och det börjar äntligen nalkas färgsprakande påsk. Ge påskbordet ett extra lyft med fina små påskfigurer och bakverk som

Läs mer

DAGAR MED STORT D 2015

DAGAR MED STORT D 2015 DAGAR MED STORT D 2015 1 januari Nyårsdagen 5 6 januari Trettonhelgen 13 januari Tjugonde dag jul 15 januari Tulpanens dag 21 januari Kramens dag 24 januari 2015 Frufridagen* 28 januari Kungens namnsdag

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari

barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari barnhemmet i muang mai tisdag 24 januari - lördag 11 februari Jokk blev kvar länge på sjukhuset men har äntligen kommit hem. Vi har haft invigning av lekplatsen. Mia, Lasse, Fred, Oscar och Sandra har

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

DIABETESFÖRENINGEN KRONOBERG

DIABETESFÖRENINGEN KRONOBERG DIABETESFÖRENINGEN KRONOBERG Nr 1/2016 Innehåll Sidan Ordförande har ordet...3 Kalendarium...4 Vuxensektionen informerar... 5 LAN-Dag...6 Recept.......7 Upprop mailadresser......8 Information.... 9 Årsmöte....10

Läs mer

Vänner kan man bli hela livet!

Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man bli hela livet! Vänner kan man tydligen bli hela livet, men är man riktigt gammal och rätt så ensam behöver man ibland lite hjälp på traven (deltagaren Marianne 88 år med nya väninnan Ansa

Läs mer

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak.

Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Pressmeddelande Oktober 2013 Barnsligt roliga julbak När snön viner runt knuten och julen står för dörren, passa på att samla nära och kära till ett mysigt julbak. Släpp fantasin fri och baka lekfulla

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Det blir praliner och champagne på divanen På torsdag håller 40-årsjubilerande Lotta Maxe öppet hus

Det blir praliner och champagne på divanen På torsdag håller 40-årsjubilerande Lotta Maxe öppet hus Page 1 of 5 Stäng Detta är den utskriftvänliga versionen av artikeln.välj Skriv ut i din webbläsare för att inleda utskrift.(detta meddelande skrivs ej ut) Utskriftversion av: http://folket.se/folkifolket/1.1435358

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Sommaren 2013. I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner.

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Sommaren 2013. I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner. RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Sommaren 2013 I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner. Hur det gick till i Bretten och på Bornholm får ni veta i nästa nummer 1

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar!

Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Vi levererar material och arbete med hög kvalitet inom fönster, bilglas, solskydd och inramning. Vi håller vad vi lovar! Med själen i väggarna Många av alla de som idag kliver in i Pers Ram & Glas ser

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 30 april 2010. Nytt kärnkraftverk nära Haparanda LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 30 april 2010 NORRBOTTEN Nytt kärnkraftverk nära Haparanda Det finska företaget Fennovoima vill bygga ett kärnkraftverk i Simo i Finland. Simo ligger bara fem mil från Haparanda.

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Till minne av. Kathleen Devery Uusijärvi

Till minne av. Kathleen Devery Uusijärvi 1601202020-Kathleen Devery Uusijärvi Fonus Enskede Till minne av Kathleen Devery Uusijärvi 21 juli 1950 6 februari 2016 Den här boken har vi satt ihop som ett minne av ceremonin. Vi tackar för det förtroende

Läs mer