Ledarhandbok Storvreta IK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok Storvreta IK"

Transkript

1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du söker. Ledarhandboken innehåller kort information om olika områden du kommer i kontakt med som ledare i Storvreta IK. Saknar du något vill vi att du informerar sektionens ordförande Åke Österberg på e-postadress Innehållsförteckning Arbetsuppgifter Sid 2 Avgifter Sid 3 Attestregler Sid 4 Bollkallar Sid 6 Cafeteria Sid 7 Domare Sid 8 Fotbollens dag Sid 9 Fotbollslekis Sid 10 Fotbollsplaner Sid 11 Fotbollsskola Sid 12 Information Sid 13 Kansliet Sid 14 Lagkassor Sid 15 Matcher Sid 16 Matchvärd Sid 17 Nolltolerans Sid 18 Nycklar Sid 19 Närvarokort Sid 20 Omklädningsrum Sid 21 Pappersinsamling Sid 22 Planskötsel Sid 23 SIK-bladet Sid 24 Skadad spelare Sid 25 Stadium Sid 26 Trafikpolicy Sid 27 Trädgårdsprodukter Sid 28 Träningstider Sid 29 Utbildning Sid 30 Utrustning Sid 32

2 ARBETSUPPGIFTER 5-manna (F/P 8 år) Inga arbetsuppgifter ( prova-på-år ) 5-manna (F/P 9 år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år 7- och 9-manna SIK-bladsutdelning 1-2 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Trädgårdsprodukter, dela ut flygblad 1 gång/år (11-åringar) Trädgårdsprodukter, dela ut beställningar 1 gång/år (12-åringar) Fotbollens dag 1 gång (12 åringar) 11-manna SIK-bladsutdelning 1-2 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Trädgårdsprodukter, ta in beställningar 1 gång/år (13-åringar) Trädgårdsprodukter, köra ut beställningar 1 gång/år Junior- och seniorlag Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Övriga insatser: För att skapa möjligheter för lagen att få ihop pengar till lagkassan erbjuds lagen att sälja bl.a. Bingolotter, Klubbrabatten, Restaurangchansen och andra typer av lotter i Storvreta IK:s namn. Detta skapar inkomst för såväl klubben som för laget. Vi har ännu inte behövt införa säljtvång av lotter, eftersom många lojalt tagit på sig att sälja lotter för Storvreta IK. Däremot ska varje spelare sälja 3 klubbrabatthäften vardera vår och höst. Planskötsel: Vid behov kallar fotbollssektionen medlemmarna i fotbollssektionen till planarbetsdagar då större arbetsinsatser behöver göras. Se avsnittet om planskötsel nedan.

3 AVGIFTER I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och dra sitt strå till stacken. Storvreta IK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar. Följande avgifter gäller för Storvreta IK år 2009: Medlemsavgifter till Storvreta IK (Huvudstyrelsen) Enskild 225 kr/år Familj 400 kr/år Medlemsvgiften betalas in på bg Alla AKTIVA ska vara medlemmar i Storvreta IK. Träningsavgifter till Fotbollssektionen 11-manna 700 kr/år 9-manna 600 kr/år 7-manna 500 kr/år 5-manna 400 kr/år Syskon (t.o.m. 18 år) 400 kr/år Fotbollslekis 300 kr/år, 150 kr/termin (medlemskap ingår) Fotbollsskolan 450 kr första (v.24) eller andra veckan (v. 33); andra veckan 350 kr om man går både första och andra veckan. Max 2 ledare/lag har fri träningsavgift för 1 barn i det lag man tränar (gäller inte fotbollslekis och fotbollsskolan). Träningsavgiften betalas in på bg

4 ATTESTREGLER FÖR STORVRETA IK FOTBOLL Då Storvreta IK:s ekonomi till stor del sköts av tjänstemän måste våra attestregler skärpas. Detta gäller för huvudstyrelsen och sektionerna. Reglerna är till för att huvudstyrelsen, vid en eventuell granskning av skattemyndigheten, ska kunna visa var det ekonomiska ansvaret ligger. Det här dokumentet skall därför gälla fullt ut från och med Huvudstyrelsen Företrädare för en förening är styrelsen. Huvudstyrelsen skall utse vilka som har teckningsrätt för föreningens räkning. Denna teckningsrätt kan kompletteras med styrelsebeslut om fullmakt för ett speciellt ärende. Utdrag från dessa beslut skall finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Detta innebär att ingen i lagen kan köpa varor/tjänster eller teckna ett kontrakt i föreningens namn utan att först ha fått det godkänt av sektionen eller huvudstyrelsen. Sektioner Sektioner ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen. Arbetsgrupper ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen eller respektive sektion som utser vilka som har teckningsrätt inom beslutad budget. Utdrag från dessa beslut skall redovisas för HS och finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Lagkassor I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på lagens respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera minst två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. För seniorlagen ska respektive lags utsedda kontaktperson i styrelsen ha teckningsrätt avseende kostnader som fotbollsektionen ska stå för. Storvreta IK är ansvarig endast för de lagkassor som är registrerade inom klubben. Det är dessutom angeläget att lagen inte har egna kassor vid sidan om föreningens bokföring, eftersom en stor del av föreningens bidrag baserar sig på den totala omsättningen. Reseräkningar Om lagen ersätter någon för resor skall reseräkning skrivas. Blankett finns på Storvreta IK:s hemsida. Reseräkningen skall vara attesterad av den som har teckningsrätt. Reseräkning för våren lämnas senast 1 juli och för hösten senast 1 december. Inköpsregler För att handla material på Stadium krävs en rekvisition från Storvreta IK:s kansli. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med pengar i lagkassan, vilket kontrolleras av kansliet. Alla övriga inköp som ska faktureras Storvreta IK ska redovisas med underskrivet kassakvitto där det framgår vad inköpet avser och till vilket lag. Vid extern eller intern representation ska alla deltagare anges på kvittot samt syftet med representationen. Sker inköp till intern fest räcker det att antalet deltagare anges. Samtliga fakturor ska attesteras av en person med teckningsrätt innan utbetalning sker. Ersättningar Alla ersättningar i form av varor eller kontanter över 100:- (beloppet fastlagt av Skattemyndigheten) skall följas av mottagarens namn, adress samt personnummer så att vi kan lämna inkomstuppgifter. Cupavgifter Anmälningsavgifter för deltagande i cuper ska betalas genom föreningen och bokföras på lagkassan.

5 Tänk på att inga utbetalningar får ske innan ansvarig attesterat (godkänt) utbetalningen. Dessa attestregler har fastslagits av Huvudstyrelsen och Fotbollssektionen

6 BOLLKALLAR/BOLLMAJOR Regler för Bollkallar/Bollmajor vid Storvreta IK:s hemmamatcher : Samling på Skogsvallen ca 1 timme före matchstart för genomgång av reglerna. Samtliga pojkar/flickor klädda i klubboverall enhetlig klädsel. Använd träningsväst i avvikande färg mot de lag som ska spela. Det ska se snyggt och prydligt ut. Ledare och ansvarig för bollkallarna/bollmajorna ska vara minst en vuxen. Börja jobba när lagen kommer in på planen för uppvärmning c:a 1 timme före matchstart. Mata in bollar på planen under uppvärmningen. Efter uppvärmningen samlar bollkallarna/bollmajorna in uppvärmningsbollarna. Under match ska pojkarna/flickorna hålla bollen i famn och vara beredda att direkt mata ny boll till spelare när boll far över linjerna. Placering: Tre pojkar/flickor utspridda på varje långsida och två bakom varje mål. Vid sidolinje Den som är närmast den spelare som ska ha den nya bollen söker ögonkontakt för att förvissa sig om att spelaren är beredd att ta emot ny boll. Den andra som är närmast den döda bollen plockar upp den. Bollarna fördelas så att alla hela tiden har en boll att mata in till spel. Rulla boll mellan varandra utanför sidlinjen för bollutjämning. Vid kortlinje När boll far över kortlinje springer den som inte lämnar över ny boll och hämtar den döda bollen. Ha alltid en boll i famnen och var beredd på att kasta in den. Generellt Boll ska kastas direkt till spelaren utan att studsas i marken. Sök samarbete mellan varandra för att hjälpa varandra. Far t.ex. en boll ut över sidlinjen och rullar ner bakom ett av målen rullar den som är bakom målet sin boll till kompisen vid sidlinjen och hämtar den boll som hamnat bakom målet. Var uppmärksam på vad som händer på planen. Området närmast spelarbåsen kallas teknisk zon och ska vara fri från bollkallar/bollmajor. Den tekniska zonen är en rektangel som är markerad med vita linjer i gräsmattan. Efter första halvlek tar pojkarna/flickorna med sig bollarna från planen, och efter match samlas samtliga matchbollar in. I pausen bjuder vi samtliga bollkallar/bollmajor med ledare på glass eller läsk/fika.

7 CAFETERIA Under fotbollssäsong är cafeterian öppen samtliga dagar då det spelas matcher på Skogsvallen. Inkomsterna från cafeterian är en stor del av fotbollssektionens intäkt under en säsong, och därför är det viktigt att cafeterian sköts omsorgsfullt. Klubben har normalt en (eller två) cafeteriaansvarig(a) med det övergripande ansvaret för inköp och rutiner. Lagen turas om att bemanna cafeterian veckovis. Ibland kan det hända att något lag får två veckor något år. Normalt är cafeterian öppen lördag, söndag och någon vardag varje vecka. Cafeterian kan (liksom konferensrummet) bokas, efter hänvändelse till kansliet, för föräldra- och lagträffar etc. Lagets cafeteriaansvarig Varje lag ska ha en cafeteriaansvarig som ansvarar för att det finns personer från laget som bemannar cafeterian. Det bör vara minst en vuxen varje arbetspass. När cafeterian är öppen hela dagar på lördag/söndag är det lämpligt att dela upp arbetspassen i flera arbetslag.

8 DOMARE Domare till senior- och juniormatcher utses av UFF. Ungdomsmatcher från sjumanna döms av våra egna ungdomsdomare som utbildas genom Storvreta IK. Domaransvarig i Storvreta IK för ungdomsdomarna är Leif Olsson som kallar till utbildning och utser domare till våra ungdomsmatcher. På matchschemat finns noterat vem/vilka som dömer matcherna. Före match ska ledare ringa utsedda domare och stämma av att plan och matchtid stämmer. Femmannamatcher döms av föräldradomare av pedagogiska skäl, eftersom det där ofta handlar om att förklara för barnen olika situationer i spelet. Man kan t.ex. behöva förklara hur ett inkast ska utföras och låta barnen försöka igen efter ett felaktigt inkast. Domare till femmannamatcher utses av lagledarna. Domararvoden Domararvoden till ungdomsmatcher betalas genom kansliet. Arvode till domare som utsetts av UFF betalas av respektive ledare. Arvodet ska kvitteras på särskild blankett där det är viktigt att domaren tydligt fyller i namn och personnummer. Domaransvarig: Leif Olsson, telefon eller

9 FOTBOLLENS DAG Fotbollens dag anordnas på IP sista söndagen före skolstarten i augusti, dvs. omkring 20 augusti. Arrangörer är de ungdomslag som fyller 12 år under det aktuella året och då börjar spela 9- mannafotboll. SIK försöker få så många lag som möjligt från lekisbarnen upp till 11-manna att delta. Både seriematcher och träningsmatcher går bra att anmäla sig till. Vi försöker dock alltid få motståndare utifrån och försöker också i seriesammanhang byta bortamatch mot hemmamatch. Ibland ligger också någon seniormatch på Fotbollens dag. Alla matcher spelas på IP, om det inte blir dåligt väder så att en eller flera matcher får flyttas till Vretavallen. Alla planer och omklädningsrum på IP tas i anspråk. På plan 4 spelas 5-mannamatcher, på plan 2 spelas 7- och 9-mannamatcher och på plan 1 spelas 11-mannamatcher. Hur nya plan 3 kommer in i bilden får avgöras från år till år. För detta evenemang, som är en bra manifestation för fotbollen och ger ett fint ekonomiskt tillskott i fotbollssektionens ekonomi (inkomster av egna aktiviteter, t.ex. lottförsäljning eller speedshooting delas lika mellan sektionen och de arrangerande lagen), krävs en del förberedelser. Sektionens styrelse arrangerar därför planeringsmöten: vanligen ett möte i vardera mars, maj och augusti. På det första mötet i mars brukar en uppdelning av arbetsuppgifter mellan lagen ske: skyltning av aktiviteter, flytt av mål, ritsning av planer, hänvisning av deltagande lag, städning, sekretariat, cafeteria, grill, saft & bullar, värdskap, matchschema etc. Alla föräldrar i de arrangerande lagen får räkna med en uppgift. De övriga mötena ägnas åt uppföljning och detaljschema för arbetslagen mm.

10 FOTBOLLSLEKIS Fotbollslekis anordnas varje år i maj och augusti på IP för sex- och sjuåringar en gång i veckan under en timme. Dessutom brukar barnen delta i matcher på Fotbollens dag i augusti och ha en egen avslutning i september. Av dessa grupper bildas följande år de yngsta 5-mannalagen. Upplägget av verksamheten följer Svenska Fotbollsförbundets råd och anvisningar i skriften Träna och leda små lirare. Huvudsyftet med Fotbollslekis är att väcka barnens intresse för fotboll under lekfulla och trivsamma former. Ledare för Fotbollslekis är fotbollsungdomar i åldern år.

11 FOTBOLLSPLANER Storvreta IK disponerar flera olika fotbollsplaner för sin verksamhet. Fotbollsplanerna finns dels på Skogsvallen och dels på Vretavallen och vid grönytan mitt emot Församlingshemmet. Skogsvallen På Skogsvallen finns fyra olika planer, som i huvudsak ska användas för matcher och träning för senior-, junior- och de äldre ungdomslagen. Vid otjänligt väder med vattensjuka planer kan det hända att endast matcher kan spelas på Skogsvallen. I sådana fall måste samtliga lag flytta sin träning till Vretavallen eller grusplanen. Plan 1 (omedelbart söder om tennisplanen): Huvudarena och matchplan för herr-, junior- och damlaget. Även träningsplan för herr- och damlaget. I vissa fall kan viktiga ungdomsmatcher med hög status förläggas till plan 1 om schemat tillåter. Plan 2 (norr om kansliet): Träningsplan för våra 11-manna och 9-mannalag. Plan 3 (nyanlagd plan mellan skjutvallen och sekretariatet): Matchplan för våra 11-manna och 9- mannalag. Plan 4 (mellan plan 2 och plan 1): Matchplan för våra 7-manna och 5-mannalag. Vretavallen Belägen mellan Ärentunaskolan och Fyrisån. Här finns ett antal träningsplaner för 5-manna-, 7- manna-, 9-manna- och 11-mannalag. Dessa planer saknar möjlighet till bevattning och de kan vid torrt väder bli ganska hårda och ojämna. Planerna grundritsas varje vår och höst. I containern vid grusplanen finns en ritsmaskin och färg så att linjerna kan förbättras av de som använder planerna. Vatten att blanda färgen med måste tas från uteomklädningsrummen i skolan. I containern finns vidare skottkärra, krattor och spadar för att kunna förbättra planerna. Dessutom finns där sax/kniv och grön lina för att kunna laga trasiga målnät. Församlingshemmet Mitt emot Församlingshemmet på norra utfarten från Storvreta mot Vattholmavägen finns en grönyta med 7-mannamål. Linjer ritsas vår och höst. För att förbättra dessa måste ritsmaskinen vid Vretavallen användas. Generellt Varje lags ledare/tränare ansvarar för att fotbollsmålen flyttas undan från målområdet efter träningspass/match, såvida inte annat lag kommer att använda planen direkt efter. Det ska göras för att minska slitaget i målområdet vid spontanfotboll som ofta sker när planerna inte används av klubbens lag.

12 FOTBOLLSSKOLAN Fotbollsskolan anordnas tillsammans med Stadium varje år på IP i två omgångar: dels veckan efter skolavslutningen i juni och dels veckan före skolstarten i augusti. Skolan pågår vardagar mellan kl och Utbildningen är avsedd för ungdomar i åldern 6 till 13 år och den leds av duktiga senior- och ungdomsspelare i fotboll från Storvreta IK. Syftet med skolan är att utveckla spelarnas fotbollskunnande på individuell basis. Varje barn får i utrustning en fotboll, T-shirt, ryggsäck och vattenflaska.

13 INFORMATION Information för våra ledare lämnas dels på Storvreta IK s hemsida dels genom skriftlig information i ledarfacken som finns i vestibulen på vårt kansli. Dessutom ges information på våra ledarmöten som normalt sker 2-4 gånger per år. Våra ledare informeras även genom e-post som sänds från kansliet vid särskilda behov. Styrelseprotokollen skickas genom e-post till alla ledare. Lämna din e-postadress till kansliet om du inte gjort det tidigare. Tänk också på att informera kansliet om din e-postadress ändras.

14 KANSLIET Storvreta IK:s kansli finns på Skogsvallsvägen 15 vid Skogsvallens IP. Du når vår konsulent Sören Johansson på telefon , som även är faxnummer. Det finns även ett annat telefonnummer, , som går till cafeterian och lokalen utanför Sörens arbetsrum. Kansliets öppet- och telefontider Måndag och under perioden okt-mars och under perioden april-sept Tisdag-fredag och Man kan även nå kansliet via e-post på adress:

15 LAGKASSOR I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på deras respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. Se även Attestregler. Storvreta IK vill att lagkassorna till största delen finns i klubbens bokföring. Det är naturligt att ha en liten handkassa för mindre utgifter hos lagets ekonomiansvariga, men undvik att ha stora summar i egna lagkassor utanför klubbens bokföring på någon privatpersons konto. Det finns flera skäl till det. Dels av säkerhetsskäl. Vad händer om den som står för en privat lagkassa avlider? Lagkassan ingår då i dödsboet. Vad händer om lagkassan förskingras? Storvreta IK ansvarar inte för lagkassa som disponeras av privatperson. Det finns även ett ekonomiskt skäl till att lagkassan ska ingå i klubbens bokföring, och det är att vårt bidrag från Bingoalliansen grundas på klubbens totala omsättning. Om cupavgifter, materialinköp och andra kostnader i lagen omsätts utanför klubbens bokföring. går vi miste om full ersättning från Bingoalliansen.

16 MATCHER Matcherna spelas framför allt på plan 1-4 på Skogsvallen, men även matcher på plan 5 (mittemot Församlingshemmet), plan 6 (grusplan vid Ärentunaskolan) och på Vretavallen förekommer. Vid dåligt väder kan inte bara träningar utan även matcher behöva flyttas från Skogsvallen. Kansliet skriver ut matchschema för alla lag, efter att önskemål om tider lämnats in till kansliet. Matchuppgifter för senior- och juniorlag lämnas av respektive tränare/lagledare till kansliet. De äldsta lagen väljer tider först. När det gäller domare, noll-tolerans och matchvärdar, se respektive avsnitt. Det är viktigt att lagledare eller tränare kontaktar domarna, så att det inte uppstår missförstånd om tid och plats för matcherna. Bland andra viktiga praktiska saker kan nämnas att lagen ska samlas i god tid före match så att t.ex. målen och vimplar, som förvaras i förrådet bredvid kanslientrén, hinner ställas på plats. Målen måste ovillkorligen flyttas efter match (naturligtvis även efter träning) för att förhindra spontanfotboll och därmed utnötning av målområdet.

17 MATCHVÄRDAR Lagen bör se ut matchvärdar till varje match, gärna på ett rullande schema bland föräldrarna som de sedan får ansvar för att byta om tiden inte passar. Matchvärden har en rödfärgad väst som det står matchvärd på, som ska finnas i matchväskan så att den hela tiden finns tillhands. Den främsta uppgiften är att vara på plats och välkomna motståndarlaget samt att hjälpa till med att tala om var toaletter, omklädningsrum, cafeteria finns och var matchen ska spelas. Under match ska matchvärden vara uppmärksam på att ingen (t.ex. förälder eller lagkamrater) står bakom mål eller sitter på samma sida som lagets avbytare. Detta är för att inte störa spelet och för att främja ett bättre arbetsklimat för ledare och spelare. Matchvärden ska även, om lagledare eller tränare så önskar, vara med och stötta vid eventuell konflikt, t.ex. om det uppstår bråk eller ordväxling som bryter mot nolltoleransen.

18 NOLLTOLERANS Nolltolerans infördes 1 april 2008 i Uppland och gäller såväl barn som ungdomsfotboll samt seniorfotboll i distriktet. Alla barn- och ungdomslag rekommenderas att, före säsongen, ta fram sitt lags ledstjärnor för ett RENT SPEL, för att ta ställning till hur laget ställer sig inför våld, rasism, fusk och droger. Arbetsmaterial finns att hämta hem från UFF:s hemsida under rubriken Nolltolerans. Man kan även hitta materialet på SIK:s hemsida.

19 NYCKLAR Alla våra ledare får lösa ut en nyckel på kansliet mot en depositionsavgift av 100 kr. Den nyckeln går till vestibulen i klubblokalen där ledarfacken och nyckelskåpet är beläget samt till omklädningsrummen. I nyckelskåpet i vestibulen finns nycklar till de olika skolornas gymnastikhallar, gödningsförrådet, garaget/förrådet, och pumpskåpet som sitter bredvid dörren till garaget samt till en del andra utrymmen.

20 NÄRVAROKORT Blanketter och redovisning för hur vi skall hantera det statliga och det kommunala aktivitets-bidraget finns i sin helhet på SIK:s hemsida, Klicka på Föreningsinfo / Närvarokort, regler. Här nedan kommer i korthet vad som gäller: En sammankomst ska ha minst 5 deltagare och högst 20 deltagare i åldern 7-20 år enligt de kommunala reglerna. För de statliga reglerna gäller minst 3 aktiva och högst 30 deltagare per sammankomst som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern år är också bidragsberättigad. Följande punkter bör beaktas. Ledaren skall vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma tid. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. Aktiviteten ska pågå minst 60 min, inberäknat ombyte, och innehålla gemensam samling och avslutning med någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. En aktivitetsgrupp ska vara naturligt sammansatt och ej konstruerad. Exempelvis kan ett fotbollslag EJ delas upp i mindre grupper i syfte att öka bidragsgrundande underlag. En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. Exempel: Johan spelar fotboll på förmiddagen och bordtennis på kvällen samma dag och får räknas på båda närvarokorten, förutsatt att föreningen är medlem i respektive specialförbund (Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Bordtennisförbundet). Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni för våren och 1 juli-31 december för hösten. OBS! Det är mycket viktigt att gruppledarna är noga med att sammanställa närvarokorten med summering nedåt för respektive aktivitet och till höger för respektive person och i rätt kolumn. Viktigt är också att klockslagen framgår samt att ledarnas och deltagarnas födelseår anges. Kortet skrivs under. Ansökan om bidrag lämnas senast den 15 augusti för vårens aktiviteter och senast den 15 februari för höstens aktiviteter. Ansökan innehåller redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. Det är mycket viktigt att sektionerna genom sina lag och grupper redovisar ALLA sammankomster. En sammankomst infaller även så snart ni gör något med laget/gruppen, oavsett om ni tränar, spelar match hemma eller borta, äter pizza, gör utflykter, samlar in papper, har flygbladsutdelning etc. Som egen anläggning räknas Skogsvallens IP (inkl. elljusspåret), Vretavallens gräsplaner liksom plan 5 (mittemot Församlingshemmet) samt Storvretaskolans, Lyckeboskolans och Ärentunas grusplan. Gymnastiksalar, bortamatcher etc. räknas EJ som egen anläggning.

21 OMKLÄDNINGRUM På Skogsvallen finns sex omklädningsrum numrerade från 1 till 6. Omklädningsrum 5 och 6 används kontinuerligt av dam- och herrlaget, men kan vid speciella tillfällen även disponeras av andra lag vid stora evenemang som t.ex. Fotbollens dag. Vid seniormatcher används omklädningsrum 3 av gästande lag. Junior- och ungdomslag disponerar omklädningsrum 1-4 utom rum 3 när det är seniormatch. Ledarnyckeln passar till dessa omklädningsrum. I nyckelskåpet finns en speciell nyckel för att ställa upp låset till omklädningsrummet. Lagledare ansvarar för att omklädningsrummen grovstädas (sopa golv och städa undan tejp och annat skräp). Hemmalagets ledare ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum är städat. Släck belysning i omklädningsrummet och på tillhörande toalett samt lås omklädningsrummet och stäng fönster innan arenan lämnas. Kvarglömda persedlar som t.ex. kläder, skor, väskor m.m. läggs i särskild låda som finns i vestibulen/cafeterian.

22 PAPPERSINSAMLING Storvreta IK samlar in papper under 11 av årets månader. Det görs dels av ekonomiska skäl det ger klubben c:a kr per år i intäkter dels som en service för boende i Storvreta som slipper åka till sopstationen med sitt returpapper. Dessutom är det en insats för miljön. Samtliga lag får sig tilldelade ett insamlingstillfälle per år. Normalt brukar herr- och damlaget sköta insamlingen i början av året. Containrar ställs upp på grusplanen utanför cafeterian där returpapper lastas. Vid insamlingarna disponerar laget kartor över Storvreta där samhället är indelat i områden för att underlätta organiserandet av insamlingen. Lagansvarig pappersinsamling Varje lag ska utse en ansvarig för pappersinsamlingen som ansvarar för att tillräckligt många personer och bilar med släp finns tillgängliga vid pappersinsamlingen. Normalt fordras det 5-6 bilar med släp eller bil med stort lastutrymme vid insamlingstillfällena. Genom kansliets försorg får ett släp lånas av Preems bensinstation. Dessutom ska det finnas personer vid containrarna som sköter lastning av dessa. Klubbansvariga för pappersinsamlingen är Leif Olsson, telefon eller och Anders Lundström, telefon eller

23 PLANSKÖTSEL Arbetsdagar för lagens föräldrar ordnas på IP i specifika syften. Det kan gälla upprustning och renovering av byggnader och planer. Klubben har inte råd att leja bort dess arbeten utan vi får hjälpas åt ideellt för våra ungdomars fritidssysselsättning. Här kommer endast att nämnas några återkommande uppgifter varje vår och höst, de s.k. planarbetsdagarna i april och i oktober. Varje lag får i uppgift att skicka minst ett par föräldrar på våren och ett par på hösten för att under vaktmästarens eller styrelsens ledning arbeta några timmar en lördagsförmiddag med vissa uppgifter på IP och/eller Vretavallen. På våren kan det gälla att ställa ut utomhusmöblerna på plats samt olja dem och läktarna. Krattning av planerna kan ingå för att få bort torrt gräs. På hösten gäller det att ställa tillbaka möblerna, låsa målen och att ofta toppdressa planerna. Det är viktigt att ett par föräldrar från varje lag hörsammar kallelsen, tar med rekommenderade verktyg samt ett gott humör. Kaffe brukar serveras. Lagansvarig planskötsel Varje lag ska utse en planansvarig som har till uppgift att bevaka tillståndet på den plan laget använder. Upptäcks små defekter kan planansvarig själv laga det med hjälp av det material som finns i containern vid Vretavallen eller i förrådet på Skogsvallen. Större skador anmäls till kansliet genom skriftligt meddelande till vaktmästaren. Planansvarig kallar samman föräldrar från det egna laget vid planarbetsdagar eller då arbetsinsatser i övrigt måste göras.

24 SIK-BLADET En av fotbollssektionens intäkter kommer från annonsförsäljning i vårt SIK-blad som delas ut tio gånger på vårsäsong och tio gånger under höstsäsong. I SIK-bladet presenteras veckans matcher och där finns annan nyttig klubbinformation förutom annonser. Ungdomslagen turas om att dela ut SIKbladet i Storvreta. I regel får varje lag dela ut SIK-bladet en gång på våren och en gång på hösten. Varje lag ska ha en ansvarig för SIK-bladsutdelning. Lagansvarig SIK-bladet Ansvarig för SIK-bladsutdelningen kallar lagens spelare till utdelning, vilket normalt ska ske senast torsdag eftersom veckans matcher omfattar matcherna som spelas fredag torsdag. På kansliet finns en karta över Storvreta med åtta olika områden inritade. Laget delas in i åtta olika grupper som delar ut SIK-bladet inom respektive område. Det är viktigt att det finns med vuxna som övervakar detta arbete, eftersom det förekommit att buntvis med SIK-blad lagts i samma postlåda, eller slängts i papperskorgar, vilket inte är bra reklam för Storvreta IK eller våra annonsörer/sponsorer.

25 SKADAD SPELARE När det gäller detta avsnitt om skador kommer först några punkter, som ibland är självklara. Därefter kommer en sjukvårdspolicy, som har träffats mellan fotbollssektionen och en spelare i klubben, leg sjukgymnast Jesper Hävermark, som för närvarande behandlar senior- och juniorspelare i samband med en träning i veckan. Skaderisker: * Ensidiga träningar kan leda till s.k. stressfrakturer, som är ett utmattningstillstånd på skelettet och kan inträffa t.ex. vid löpning på hårt underlag. Att ha skor med bra stötdämpning är viktigt. Byte av underlag (inomhus, grus, konstgräs, naturgräs) bör beaktas vid planeringen så att tillvänjningen till nya underlag sker stegvis. * Hos växande barn och ungdomar är hållfastheten i senor, ledband och muskler större än i skelettet jämfört med vuxna. Avslitningsskador i unga år är dock att beakta som riktiga benbrott och kan kräva en läkningstid på 2-6 månader. * Hos växande barn och ungdomar ökar styrkan i senor, ledband och muskler fortare än senans etc. fäste i benet. Vanliga skadeställen är hälsenor och knäskålshinnans fäste i underbenet, s.k. schlatter. Framför allt pojkar år kan drabbas. Några rekommendationer är hälinlägg, värmeskydd och vila. Den skadade bör avstå från rörelser som smärtar. Oftast läker skadan av sig själv. Se också ovan om byte av underlag. * Vid allvarliga skador är första åtgärden att kontrollera att luftvägarna är fria och inte blockerade av t.ex. blod eller tuggummi. Om den skadade inte andas, ge konstgjord andning enligt mun-mot-munmetoden. Första åtgärd vid alla blödande sår är högläge av den blödande kroppsdelen. Därefter läggs förband och vid kraftig blödning tryckförband. Vid mjukdelsskador, t.ex. s.k. lårkakor strävar man efter att begränsa blödningen med tryckförband (eventuell nedkylning) och högläge: tryck 15 min - lossa förbandet 15 min, tryck 15 min etc. En spelare med denna typ av skada ska inte återgå i spel när skadan blivit nedkyld. Vid minsta misstanke om skelettskada (fraktur) ska den skadade snarast läkarundersökas. Flytta inte den skadade i onödan. * Om en spelare är förkyld eller har feber skall spelaren avstå från match eller träning. Det finns många exempel på idrottare som tränat/tävlat med en infektion i kroppen och råkat illa ut. När det gäller hygien ska spelaren alltid duscha efter match och träning. Träningsskorna ska vara så avpassade att de varken är för trånga eller glappar. Onödiga skavsår undviks då. För att undvika skavsår är det också viktigt att när spelaren köper nya skor, han/hon går in dem ordentligt före träning/match. Naglarna ska klippas ofta för att undvika nageltrång. Vid bristande renlighet beträffande fötter och strumpor finns risk för fotsvamp. * Ta av dig halskedja, klocka och dyl. vid match och träning. En halskedja kan haka i en annan spelare och orsaka skada. Det är dessutom förbjudet att använda halskedja på match. Vad som däremot ska användas på match (och träning) är benskydd. Det är inte tillåtet att spela match utan benskydd. Tänk på att goda matvanor, dricka ordentligt med vatten, undvika snus, tobak och alkohol är en del av träning och match.

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Rutiner LB07 inomhuscuper

Rutiner LB07 inomhuscuper Rutiner LB07 inomhuscuper Denna lathund är till för att tydliggöra vem som ansvarar för vad. För att vi ska kunna göra så bra arrangemang/cuper som möjligt. Tänk på att cuper för pojkar och flickor 9 år

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24

Protokoll Föräldramöte F04 Innebandy: 2015-09-24 Närvaro 11st: Maria Artursson (Meja), Marina Lindgren (Malva), Mikael Lundkvist (Maja), Chrille Robertsson (Linn R), Evelina Lindgren (Tilda), Roger Rantatalo (Moa), Anna Sjögren (Vanessa), Göran Wikman

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

Lag X planering säsongen 2013

Lag X planering säsongen 2013 Lag X planering säsongen 2013 1 Inledning Detta dokument redogör för lagets planering och mål säsongen 2013 (2012 nov 2013 okt). Syftet är att ledare, spelare och föräldrar ska känna till vad som gäller

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Dokumentnamn: Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening... 5 1.2 Bele Barkarby Innebandy... 5 Enkla regler... 5 Uppträdande... 6

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening...5 1.2 Bele Barkarby Innebandy...5 Enkla regler...5 Uppträdande...6 Föräldrar...6 2 Hur

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09

Rotebro IS Fotbollsförening. Ledarmöte 2015-03-09 Rotebro IS Fotbollsförening Ledarmöte 2015-03-09 Agenda Kort presentation Policy och riktlinjer Klädprofil 2015 Ledarkläder Lagkonton Utbildningar Nya regler Övrigt Träningstider Övningsbank/Filmer Lagfotografering

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE!

BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! BÄSTA KIOSKMEDARBETARE! För att förhoppningsvis underlätta för er och även för administrationen på kansliet har några nya rutiner och blanketter tagits fram under förra säsongen. I och med ombyggnationen

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo

LB07 LEDARMANUAL Ett hj ä lpme de l för le da re i I F L i m ha m n Bu n kef lo LB07 LEDARMANUAL E t t h j ä l p m e d e l fö r l e d a r e i I F L i m h a m n B u n k e f l o Innehåll Inledning... 3 1. Fotbollslagets faser... 4 Fotbollslekskolan Lek med bollen... 4 Fotbollskolan

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi

5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 5-mannafotboll utomhus Så här börjar vi 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket

Läs mer

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14

LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION. Rev. 2008-04-14 LEDARINSTRUKTION BÖRJE SK UNGDOMSFOTBOLLSSEKTION Rev. 2008-04-14 Varför en ledarinstruktion? Jo för att vi inom Börje SK:s Ungdomsfotbollssektion ska kunna agera på ett gemensamt och ur klubbens synvinkel

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007

LILLA. Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Cup-program Lilla Farstacupen 20-21/10 2007 Vi som står bakom cupen är tränare, lagledare och föräldrar för ett (eller flera) lag med fotbollsspelande småkillar och -tjejer. Vi strävar efter att arrangera

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2014 utg. 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon

Manual Kommunserien. Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande. (Senast uppdaterad 2014-10-04) Adress E-mail Hemsida Telefon Manual Kommunserien Denna manual är ett levande dokument som uppdateras löpande (Senast uppdaterad 2014-10-04) Information från VIBF till ungdomslagen i distriktet Med denna manual hoppas vi på Västerbottens

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012

Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 Så spelar vi 7-mannafotboll 2012 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Säsongen 2011 infördes speltiden 3*15 min i 7-mannafotbollen på prov och som rekommendation.

Läs mer

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP 13-15/3-2015 Välkomna till Köping och YARA cup 2015 YARA cup 2015 spelas den 13-15 mars och vi håller som vanligt till på Kristenlunds sportfält där ishallen

Läs mer

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014

Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 Så spelar vi 9-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2009 införde Göteborgs Fotbollförbund, efter ett antal års utvärdering, 9-manna som spelform

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll Mölndal fotboll styrelse 2014 Ordförande:

Läs mer

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil

Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Kenty pojkar födda 2002 Föräldramöte 21 april - Välkomna! Kommunikation Notera Barnet(n)s och föräldrars namn Bostadsadress(er) Telefonnummer hem o mobil Mailadresser. Träningstid Onsdag kl 17.00-18.30

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20

Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Fotbollssektionens Ledarmöte 2013-11-20 Agenda Styrelsen Handlingsplanen Vad har vi uppnått hittills? Uppdatering till 2019, vad vill vi uppnå? Nya riktlinjer 2014 Tydligare ställningstaganden Diskussion

Läs mer

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med

Profilguide 2012. Tyresö FF i samarbete med Profilguide 2012 Tyresö FF i samarbete med Omslagsbild: Eva Calissendorff. Stil & Profil i Tyresö FF I profilguiden kan Du se de olika TFF-produkter som ingår i årets sortiment. Ledare match och träning

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2015-02-06 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll IF Mölndal Fotbolls styrelse 2015

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

Organisation 2011/2012 Styrelsen

Organisation 2011/2012 Styrelsen Skövde Ishockeyklubb Organisation 2011/2012 Styrelsen Ordförande: Stig Kronberg Ledamöter: Kenneth Alfelt Sekreterare: John Kleifert Kenneth Andersson Kassör: Per-Ola Fast Helen Lindgren Ungdomshockeyns

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 Grafiskt program 4 - Grafiskt program 4.1 - Tävlingsdräkter 4.2 - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 - Frillesås FF klubbmärke, logotyp 4.4 - Annons vid hemmamatch 4.5 - Reklam på tävlingsdräkter 4.6 Indexsida

Läs mer

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa!

Nu ger vi järnet, spelar som ett lag och gör vårt absolut bästa! Gothia Cup, 12-18 JULI, 2015, GÖTEBORG, SVERIGE Hej! Läs NOGA hela informationen nedan. Eventuella fotbollsfrågor besvaras av Emil eller Perra, praktiska och övriga frågor besvaras av Kjell eller Anders.

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare

Föreningsträdet Min förening. Handledning Aktiva 15 år. Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Föreningsträdet Min förening Handledning Aktiva 15 år Föreningskunskap Vad erbjuder vår förening? Att vara domare Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR 2014 5-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 8-9 ÅR Riktlinjer för Älvsborg FF - pojkar och flickor 8-9 år Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats

Läs mer

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Kom igång med Innebandy En guide för nya lag Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Föreningen Välkommen till föreningen IK Zenith! IK Zenith är en gammal & anrik fotbollsförening som bildades 1944. Fotbollssektionen

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012

Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 Så spelar vi 3-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

Köket. Om du jobbar i köket har du följande uppgifter:

Köket. Om du jobbar i köket har du följande uppgifter: Köket Om du jobbar i köket har du följande uppgifter: Hjälpa till med att förbereda matserveringen. Köksansvariga Carina J (0702390425) informerar er på plats vad hon behöver hjälp med. Ställa fram / Servera

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6 Innehållsförteckning Klicka på rubriken för länk till texten Sid Tränings- och Tävlingspolicy... 3 Lägerpolicy 4 DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5 Trafikpolicy... 6 Allmänna normer och

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020. Den Svart Vita tråden

Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020. Den Svart Vita tråden Kronängs IF Fotbollssektionens handlingsplan 2015-2020 Den Svart Vita tråden Bakgrund Kronängs IF fotbollssektion bedriver verksamhet inom Barn-, Ungdoms- och Senior-fotboll, både på dam- och herrsidan.

Läs mer

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang

Arbetsbeskrivning. FC Helsingborg. Arrangemang Arbetsbeskrivning FC Helsingborg Arrangemang Allmän information SAMTLIGA funktionärer ska använda ingången till B- och C-hallen, som ligger mittemot ishallen. Där finns incheckningen placerad. Funktionärsrummet

Läs mer

Vad alla ungdomsledare bör känna till

Vad alla ungdomsledare bör känna till 1939 2009 Vad alla ungdomsledare bör känna till Introduktion: Hossmo BK har certifierats av kommunen som en Säker & Trygg förening. Detta är ett bevis på kvalitet och trygghet för medlemmarna. Eftersom

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015

Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015 Ungdomsdomare sjumannafotboll 2015 Innehåll: Spelplanen Nyheter Spelregler Matchvärdar Diskussionsfrågor Tecken och placeringar praktik Manual för hantering av ledare och publik Nolltolerans Nu räcker

Läs mer

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012

Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 Informationsblad från Gnesta FF Nr 1 januari 2012 2012 Ett nytt år är här! Ett nytt år med Gnesta FF i ett nytt kansli, herrlaget i en ny division, ny kanslist på Gnesta Marknad, tre nya personer i styrelsen,

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23

Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Hasslö, 2013-01-31 Protokoll Ungdomssektionsmöte 2013-01-23 Närvarande: Jörgen Sandegård Carina Turesson Annika Jonasson Sandra Gustavsson Emil Karlsson Malin Magnusson Thore König Johan Olsson Jonas Åberg

Läs mer

Cafeteria + lätt städning dagtid

Cafeteria + lätt städning dagtid Cafeteria + lätt städning dagtid (OBS! Toaletter under dagtid Fredag 28 februari 08-11:30 David (0706-383050 KAIK, Helen Johansson 0104362479 11:30-15 Petter (0709-530074 15-18:30 (+ städning av pentry

Läs mer