Ledarhandbok Storvreta IK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok Storvreta IK"

Transkript

1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du söker. Ledarhandboken innehåller kort information om olika områden du kommer i kontakt med som ledare i Storvreta IK. Saknar du något vill vi att du informerar sektionens ordförande Åke Österberg på e-postadress Innehållsförteckning Arbetsuppgifter Sid 2 Avgifter Sid 3 Attestregler Sid 4 Bollkallar Sid 6 Cafeteria Sid 7 Domare Sid 8 Fotbollens dag Sid 9 Fotbollslekis Sid 10 Fotbollsplaner Sid 11 Fotbollsskola Sid 12 Information Sid 13 Kansliet Sid 14 Lagkassor Sid 15 Matcher Sid 16 Matchvärd Sid 17 Nolltolerans Sid 18 Nycklar Sid 19 Närvarokort Sid 20 Omklädningsrum Sid 21 Pappersinsamling Sid 22 Planskötsel Sid 23 SIK-bladet Sid 24 Skadad spelare Sid 25 Stadium Sid 26 Trafikpolicy Sid 27 Trädgårdsprodukter Sid 28 Träningstider Sid 29 Utbildning Sid 30 Utrustning Sid 32

2 ARBETSUPPGIFTER 5-manna (F/P 8 år) Inga arbetsuppgifter ( prova-på-år ) 5-manna (F/P 9 år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år 7- och 9-manna SIK-bladsutdelning 1-2 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Trädgårdsprodukter, dela ut flygblad 1 gång/år (11-åringar) Trädgårdsprodukter, dela ut beställningar 1 gång/år (12-åringar) Fotbollens dag 1 gång (12 åringar) 11-manna SIK-bladsutdelning 1-2 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Trädgårdsprodukter, ta in beställningar 1 gång/år (13-åringar) Trädgårdsprodukter, köra ut beställningar 1 gång/år Junior- och seniorlag Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Övriga insatser: För att skapa möjligheter för lagen att få ihop pengar till lagkassan erbjuds lagen att sälja bl.a. Bingolotter, Klubbrabatten, Restaurangchansen och andra typer av lotter i Storvreta IK:s namn. Detta skapar inkomst för såväl klubben som för laget. Vi har ännu inte behövt införa säljtvång av lotter, eftersom många lojalt tagit på sig att sälja lotter för Storvreta IK. Däremot ska varje spelare sälja 3 klubbrabatthäften vardera vår och höst. Planskötsel: Vid behov kallar fotbollssektionen medlemmarna i fotbollssektionen till planarbetsdagar då större arbetsinsatser behöver göras. Se avsnittet om planskötsel nedan.

3 AVGIFTER I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och dra sitt strå till stacken. Storvreta IK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar. Följande avgifter gäller för Storvreta IK år 2009: Medlemsavgifter till Storvreta IK (Huvudstyrelsen) Enskild 225 kr/år Familj 400 kr/år Medlemsvgiften betalas in på bg Alla AKTIVA ska vara medlemmar i Storvreta IK. Träningsavgifter till Fotbollssektionen 11-manna 700 kr/år 9-manna 600 kr/år 7-manna 500 kr/år 5-manna 400 kr/år Syskon (t.o.m. 18 år) 400 kr/år Fotbollslekis 300 kr/år, 150 kr/termin (medlemskap ingår) Fotbollsskolan 450 kr första (v.24) eller andra veckan (v. 33); andra veckan 350 kr om man går både första och andra veckan. Max 2 ledare/lag har fri träningsavgift för 1 barn i det lag man tränar (gäller inte fotbollslekis och fotbollsskolan). Träningsavgiften betalas in på bg

4 ATTESTREGLER FÖR STORVRETA IK FOTBOLL Då Storvreta IK:s ekonomi till stor del sköts av tjänstemän måste våra attestregler skärpas. Detta gäller för huvudstyrelsen och sektionerna. Reglerna är till för att huvudstyrelsen, vid en eventuell granskning av skattemyndigheten, ska kunna visa var det ekonomiska ansvaret ligger. Det här dokumentet skall därför gälla fullt ut från och med Huvudstyrelsen Företrädare för en förening är styrelsen. Huvudstyrelsen skall utse vilka som har teckningsrätt för föreningens räkning. Denna teckningsrätt kan kompletteras med styrelsebeslut om fullmakt för ett speciellt ärende. Utdrag från dessa beslut skall finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Detta innebär att ingen i lagen kan köpa varor/tjänster eller teckna ett kontrakt i föreningens namn utan att först ha fått det godkänt av sektionen eller huvudstyrelsen. Sektioner Sektioner ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen. Arbetsgrupper ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen eller respektive sektion som utser vilka som har teckningsrätt inom beslutad budget. Utdrag från dessa beslut skall redovisas för HS och finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Lagkassor I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på lagens respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera minst två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. För seniorlagen ska respektive lags utsedda kontaktperson i styrelsen ha teckningsrätt avseende kostnader som fotbollsektionen ska stå för. Storvreta IK är ansvarig endast för de lagkassor som är registrerade inom klubben. Det är dessutom angeläget att lagen inte har egna kassor vid sidan om föreningens bokföring, eftersom en stor del av föreningens bidrag baserar sig på den totala omsättningen. Reseräkningar Om lagen ersätter någon för resor skall reseräkning skrivas. Blankett finns på Storvreta IK:s hemsida. Reseräkningen skall vara attesterad av den som har teckningsrätt. Reseräkning för våren lämnas senast 1 juli och för hösten senast 1 december. Inköpsregler För att handla material på Stadium krävs en rekvisition från Storvreta IK:s kansli. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med pengar i lagkassan, vilket kontrolleras av kansliet. Alla övriga inköp som ska faktureras Storvreta IK ska redovisas med underskrivet kassakvitto där det framgår vad inköpet avser och till vilket lag. Vid extern eller intern representation ska alla deltagare anges på kvittot samt syftet med representationen. Sker inköp till intern fest räcker det att antalet deltagare anges. Samtliga fakturor ska attesteras av en person med teckningsrätt innan utbetalning sker. Ersättningar Alla ersättningar i form av varor eller kontanter över 100:- (beloppet fastlagt av Skattemyndigheten) skall följas av mottagarens namn, adress samt personnummer så att vi kan lämna inkomstuppgifter. Cupavgifter Anmälningsavgifter för deltagande i cuper ska betalas genom föreningen och bokföras på lagkassan.

5 Tänk på att inga utbetalningar får ske innan ansvarig attesterat (godkänt) utbetalningen. Dessa attestregler har fastslagits av Huvudstyrelsen och Fotbollssektionen

6 BOLLKALLAR/BOLLMAJOR Regler för Bollkallar/Bollmajor vid Storvreta IK:s hemmamatcher : Samling på Skogsvallen ca 1 timme före matchstart för genomgång av reglerna. Samtliga pojkar/flickor klädda i klubboverall enhetlig klädsel. Använd träningsväst i avvikande färg mot de lag som ska spela. Det ska se snyggt och prydligt ut. Ledare och ansvarig för bollkallarna/bollmajorna ska vara minst en vuxen. Börja jobba när lagen kommer in på planen för uppvärmning c:a 1 timme före matchstart. Mata in bollar på planen under uppvärmningen. Efter uppvärmningen samlar bollkallarna/bollmajorna in uppvärmningsbollarna. Under match ska pojkarna/flickorna hålla bollen i famn och vara beredda att direkt mata ny boll till spelare när boll far över linjerna. Placering: Tre pojkar/flickor utspridda på varje långsida och två bakom varje mål. Vid sidolinje Den som är närmast den spelare som ska ha den nya bollen söker ögonkontakt för att förvissa sig om att spelaren är beredd att ta emot ny boll. Den andra som är närmast den döda bollen plockar upp den. Bollarna fördelas så att alla hela tiden har en boll att mata in till spel. Rulla boll mellan varandra utanför sidlinjen för bollutjämning. Vid kortlinje När boll far över kortlinje springer den som inte lämnar över ny boll och hämtar den döda bollen. Ha alltid en boll i famnen och var beredd på att kasta in den. Generellt Boll ska kastas direkt till spelaren utan att studsas i marken. Sök samarbete mellan varandra för att hjälpa varandra. Far t.ex. en boll ut över sidlinjen och rullar ner bakom ett av målen rullar den som är bakom målet sin boll till kompisen vid sidlinjen och hämtar den boll som hamnat bakom målet. Var uppmärksam på vad som händer på planen. Området närmast spelarbåsen kallas teknisk zon och ska vara fri från bollkallar/bollmajor. Den tekniska zonen är en rektangel som är markerad med vita linjer i gräsmattan. Efter första halvlek tar pojkarna/flickorna med sig bollarna från planen, och efter match samlas samtliga matchbollar in. I pausen bjuder vi samtliga bollkallar/bollmajor med ledare på glass eller läsk/fika.

7 CAFETERIA Under fotbollssäsong är cafeterian öppen samtliga dagar då det spelas matcher på Skogsvallen. Inkomsterna från cafeterian är en stor del av fotbollssektionens intäkt under en säsong, och därför är det viktigt att cafeterian sköts omsorgsfullt. Klubben har normalt en (eller två) cafeteriaansvarig(a) med det övergripande ansvaret för inköp och rutiner. Lagen turas om att bemanna cafeterian veckovis. Ibland kan det hända att något lag får två veckor något år. Normalt är cafeterian öppen lördag, söndag och någon vardag varje vecka. Cafeterian kan (liksom konferensrummet) bokas, efter hänvändelse till kansliet, för föräldra- och lagträffar etc. Lagets cafeteriaansvarig Varje lag ska ha en cafeteriaansvarig som ansvarar för att det finns personer från laget som bemannar cafeterian. Det bör vara minst en vuxen varje arbetspass. När cafeterian är öppen hela dagar på lördag/söndag är det lämpligt att dela upp arbetspassen i flera arbetslag.

8 DOMARE Domare till senior- och juniormatcher utses av UFF. Ungdomsmatcher från sjumanna döms av våra egna ungdomsdomare som utbildas genom Storvreta IK. Domaransvarig i Storvreta IK för ungdomsdomarna är Leif Olsson som kallar till utbildning och utser domare till våra ungdomsmatcher. På matchschemat finns noterat vem/vilka som dömer matcherna. Före match ska ledare ringa utsedda domare och stämma av att plan och matchtid stämmer. Femmannamatcher döms av föräldradomare av pedagogiska skäl, eftersom det där ofta handlar om att förklara för barnen olika situationer i spelet. Man kan t.ex. behöva förklara hur ett inkast ska utföras och låta barnen försöka igen efter ett felaktigt inkast. Domare till femmannamatcher utses av lagledarna. Domararvoden Domararvoden till ungdomsmatcher betalas genom kansliet. Arvode till domare som utsetts av UFF betalas av respektive ledare. Arvodet ska kvitteras på särskild blankett där det är viktigt att domaren tydligt fyller i namn och personnummer. Domaransvarig: Leif Olsson, telefon eller

9 FOTBOLLENS DAG Fotbollens dag anordnas på IP sista söndagen före skolstarten i augusti, dvs. omkring 20 augusti. Arrangörer är de ungdomslag som fyller 12 år under det aktuella året och då börjar spela 9- mannafotboll. SIK försöker få så många lag som möjligt från lekisbarnen upp till 11-manna att delta. Både seriematcher och träningsmatcher går bra att anmäla sig till. Vi försöker dock alltid få motståndare utifrån och försöker också i seriesammanhang byta bortamatch mot hemmamatch. Ibland ligger också någon seniormatch på Fotbollens dag. Alla matcher spelas på IP, om det inte blir dåligt väder så att en eller flera matcher får flyttas till Vretavallen. Alla planer och omklädningsrum på IP tas i anspråk. På plan 4 spelas 5-mannamatcher, på plan 2 spelas 7- och 9-mannamatcher och på plan 1 spelas 11-mannamatcher. Hur nya plan 3 kommer in i bilden får avgöras från år till år. För detta evenemang, som är en bra manifestation för fotbollen och ger ett fint ekonomiskt tillskott i fotbollssektionens ekonomi (inkomster av egna aktiviteter, t.ex. lottförsäljning eller speedshooting delas lika mellan sektionen och de arrangerande lagen), krävs en del förberedelser. Sektionens styrelse arrangerar därför planeringsmöten: vanligen ett möte i vardera mars, maj och augusti. På det första mötet i mars brukar en uppdelning av arbetsuppgifter mellan lagen ske: skyltning av aktiviteter, flytt av mål, ritsning av planer, hänvisning av deltagande lag, städning, sekretariat, cafeteria, grill, saft & bullar, värdskap, matchschema etc. Alla föräldrar i de arrangerande lagen får räkna med en uppgift. De övriga mötena ägnas åt uppföljning och detaljschema för arbetslagen mm.

10 FOTBOLLSLEKIS Fotbollslekis anordnas varje år i maj och augusti på IP för sex- och sjuåringar en gång i veckan under en timme. Dessutom brukar barnen delta i matcher på Fotbollens dag i augusti och ha en egen avslutning i september. Av dessa grupper bildas följande år de yngsta 5-mannalagen. Upplägget av verksamheten följer Svenska Fotbollsförbundets råd och anvisningar i skriften Träna och leda små lirare. Huvudsyftet med Fotbollslekis är att väcka barnens intresse för fotboll under lekfulla och trivsamma former. Ledare för Fotbollslekis är fotbollsungdomar i åldern år.

11 FOTBOLLSPLANER Storvreta IK disponerar flera olika fotbollsplaner för sin verksamhet. Fotbollsplanerna finns dels på Skogsvallen och dels på Vretavallen och vid grönytan mitt emot Församlingshemmet. Skogsvallen På Skogsvallen finns fyra olika planer, som i huvudsak ska användas för matcher och träning för senior-, junior- och de äldre ungdomslagen. Vid otjänligt väder med vattensjuka planer kan det hända att endast matcher kan spelas på Skogsvallen. I sådana fall måste samtliga lag flytta sin träning till Vretavallen eller grusplanen. Plan 1 (omedelbart söder om tennisplanen): Huvudarena och matchplan för herr-, junior- och damlaget. Även träningsplan för herr- och damlaget. I vissa fall kan viktiga ungdomsmatcher med hög status förläggas till plan 1 om schemat tillåter. Plan 2 (norr om kansliet): Träningsplan för våra 11-manna och 9-mannalag. Plan 3 (nyanlagd plan mellan skjutvallen och sekretariatet): Matchplan för våra 11-manna och 9- mannalag. Plan 4 (mellan plan 2 och plan 1): Matchplan för våra 7-manna och 5-mannalag. Vretavallen Belägen mellan Ärentunaskolan och Fyrisån. Här finns ett antal träningsplaner för 5-manna-, 7- manna-, 9-manna- och 11-mannalag. Dessa planer saknar möjlighet till bevattning och de kan vid torrt väder bli ganska hårda och ojämna. Planerna grundritsas varje vår och höst. I containern vid grusplanen finns en ritsmaskin och färg så att linjerna kan förbättras av de som använder planerna. Vatten att blanda färgen med måste tas från uteomklädningsrummen i skolan. I containern finns vidare skottkärra, krattor och spadar för att kunna förbättra planerna. Dessutom finns där sax/kniv och grön lina för att kunna laga trasiga målnät. Församlingshemmet Mitt emot Församlingshemmet på norra utfarten från Storvreta mot Vattholmavägen finns en grönyta med 7-mannamål. Linjer ritsas vår och höst. För att förbättra dessa måste ritsmaskinen vid Vretavallen användas. Generellt Varje lags ledare/tränare ansvarar för att fotbollsmålen flyttas undan från målområdet efter träningspass/match, såvida inte annat lag kommer att använda planen direkt efter. Det ska göras för att minska slitaget i målområdet vid spontanfotboll som ofta sker när planerna inte används av klubbens lag.

12 FOTBOLLSSKOLAN Fotbollsskolan anordnas tillsammans med Stadium varje år på IP i två omgångar: dels veckan efter skolavslutningen i juni och dels veckan före skolstarten i augusti. Skolan pågår vardagar mellan kl och Utbildningen är avsedd för ungdomar i åldern 6 till 13 år och den leds av duktiga senior- och ungdomsspelare i fotboll från Storvreta IK. Syftet med skolan är att utveckla spelarnas fotbollskunnande på individuell basis. Varje barn får i utrustning en fotboll, T-shirt, ryggsäck och vattenflaska.

13 INFORMATION Information för våra ledare lämnas dels på Storvreta IK s hemsida dels genom skriftlig information i ledarfacken som finns i vestibulen på vårt kansli. Dessutom ges information på våra ledarmöten som normalt sker 2-4 gånger per år. Våra ledare informeras även genom e-post som sänds från kansliet vid särskilda behov. Styrelseprotokollen skickas genom e-post till alla ledare. Lämna din e-postadress till kansliet om du inte gjort det tidigare. Tänk också på att informera kansliet om din e-postadress ändras.

14 KANSLIET Storvreta IK:s kansli finns på Skogsvallsvägen 15 vid Skogsvallens IP. Du når vår konsulent Sören Johansson på telefon , som även är faxnummer. Det finns även ett annat telefonnummer, , som går till cafeterian och lokalen utanför Sörens arbetsrum. Kansliets öppet- och telefontider Måndag och under perioden okt-mars och under perioden april-sept Tisdag-fredag och Man kan även nå kansliet via e-post på adress:

15 LAGKASSOR I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på deras respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. Se även Attestregler. Storvreta IK vill att lagkassorna till största delen finns i klubbens bokföring. Det är naturligt att ha en liten handkassa för mindre utgifter hos lagets ekonomiansvariga, men undvik att ha stora summar i egna lagkassor utanför klubbens bokföring på någon privatpersons konto. Det finns flera skäl till det. Dels av säkerhetsskäl. Vad händer om den som står för en privat lagkassa avlider? Lagkassan ingår då i dödsboet. Vad händer om lagkassan förskingras? Storvreta IK ansvarar inte för lagkassa som disponeras av privatperson. Det finns även ett ekonomiskt skäl till att lagkassan ska ingå i klubbens bokföring, och det är att vårt bidrag från Bingoalliansen grundas på klubbens totala omsättning. Om cupavgifter, materialinköp och andra kostnader i lagen omsätts utanför klubbens bokföring. går vi miste om full ersättning från Bingoalliansen.

16 MATCHER Matcherna spelas framför allt på plan 1-4 på Skogsvallen, men även matcher på plan 5 (mittemot Församlingshemmet), plan 6 (grusplan vid Ärentunaskolan) och på Vretavallen förekommer. Vid dåligt väder kan inte bara träningar utan även matcher behöva flyttas från Skogsvallen. Kansliet skriver ut matchschema för alla lag, efter att önskemål om tider lämnats in till kansliet. Matchuppgifter för senior- och juniorlag lämnas av respektive tränare/lagledare till kansliet. De äldsta lagen väljer tider först. När det gäller domare, noll-tolerans och matchvärdar, se respektive avsnitt. Det är viktigt att lagledare eller tränare kontaktar domarna, så att det inte uppstår missförstånd om tid och plats för matcherna. Bland andra viktiga praktiska saker kan nämnas att lagen ska samlas i god tid före match så att t.ex. målen och vimplar, som förvaras i förrådet bredvid kanslientrén, hinner ställas på plats. Målen måste ovillkorligen flyttas efter match (naturligtvis även efter träning) för att förhindra spontanfotboll och därmed utnötning av målområdet.

17 MATCHVÄRDAR Lagen bör se ut matchvärdar till varje match, gärna på ett rullande schema bland föräldrarna som de sedan får ansvar för att byta om tiden inte passar. Matchvärden har en rödfärgad väst som det står matchvärd på, som ska finnas i matchväskan så att den hela tiden finns tillhands. Den främsta uppgiften är att vara på plats och välkomna motståndarlaget samt att hjälpa till med att tala om var toaletter, omklädningsrum, cafeteria finns och var matchen ska spelas. Under match ska matchvärden vara uppmärksam på att ingen (t.ex. förälder eller lagkamrater) står bakom mål eller sitter på samma sida som lagets avbytare. Detta är för att inte störa spelet och för att främja ett bättre arbetsklimat för ledare och spelare. Matchvärden ska även, om lagledare eller tränare så önskar, vara med och stötta vid eventuell konflikt, t.ex. om det uppstår bråk eller ordväxling som bryter mot nolltoleransen.

18 NOLLTOLERANS Nolltolerans infördes 1 april 2008 i Uppland och gäller såväl barn som ungdomsfotboll samt seniorfotboll i distriktet. Alla barn- och ungdomslag rekommenderas att, före säsongen, ta fram sitt lags ledstjärnor för ett RENT SPEL, för att ta ställning till hur laget ställer sig inför våld, rasism, fusk och droger. Arbetsmaterial finns att hämta hem från UFF:s hemsida under rubriken Nolltolerans. Man kan även hitta materialet på SIK:s hemsida.

19 NYCKLAR Alla våra ledare får lösa ut en nyckel på kansliet mot en depositionsavgift av 100 kr. Den nyckeln går till vestibulen i klubblokalen där ledarfacken och nyckelskåpet är beläget samt till omklädningsrummen. I nyckelskåpet i vestibulen finns nycklar till de olika skolornas gymnastikhallar, gödningsförrådet, garaget/förrådet, och pumpskåpet som sitter bredvid dörren till garaget samt till en del andra utrymmen.

20 NÄRVAROKORT Blanketter och redovisning för hur vi skall hantera det statliga och det kommunala aktivitets-bidraget finns i sin helhet på SIK:s hemsida, Klicka på Föreningsinfo / Närvarokort, regler. Här nedan kommer i korthet vad som gäller: En sammankomst ska ha minst 5 deltagare och högst 20 deltagare i åldern 7-20 år enligt de kommunala reglerna. För de statliga reglerna gäller minst 3 aktiva och högst 30 deltagare per sammankomst som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern år är också bidragsberättigad. Följande punkter bör beaktas. Ledaren skall vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma tid. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. Aktiviteten ska pågå minst 60 min, inberäknat ombyte, och innehålla gemensam samling och avslutning med någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. En aktivitetsgrupp ska vara naturligt sammansatt och ej konstruerad. Exempelvis kan ett fotbollslag EJ delas upp i mindre grupper i syfte att öka bidragsgrundande underlag. En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. Exempel: Johan spelar fotboll på förmiddagen och bordtennis på kvällen samma dag och får räknas på båda närvarokorten, förutsatt att föreningen är medlem i respektive specialförbund (Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Bordtennisförbundet). Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni för våren och 1 juli-31 december för hösten. OBS! Det är mycket viktigt att gruppledarna är noga med att sammanställa närvarokorten med summering nedåt för respektive aktivitet och till höger för respektive person och i rätt kolumn. Viktigt är också att klockslagen framgår samt att ledarnas och deltagarnas födelseår anges. Kortet skrivs under. Ansökan om bidrag lämnas senast den 15 augusti för vårens aktiviteter och senast den 15 februari för höstens aktiviteter. Ansökan innehåller redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. Det är mycket viktigt att sektionerna genom sina lag och grupper redovisar ALLA sammankomster. En sammankomst infaller även så snart ni gör något med laget/gruppen, oavsett om ni tränar, spelar match hemma eller borta, äter pizza, gör utflykter, samlar in papper, har flygbladsutdelning etc. Som egen anläggning räknas Skogsvallens IP (inkl. elljusspåret), Vretavallens gräsplaner liksom plan 5 (mittemot Församlingshemmet) samt Storvretaskolans, Lyckeboskolans och Ärentunas grusplan. Gymnastiksalar, bortamatcher etc. räknas EJ som egen anläggning.

21 OMKLÄDNINGRUM På Skogsvallen finns sex omklädningsrum numrerade från 1 till 6. Omklädningsrum 5 och 6 används kontinuerligt av dam- och herrlaget, men kan vid speciella tillfällen även disponeras av andra lag vid stora evenemang som t.ex. Fotbollens dag. Vid seniormatcher används omklädningsrum 3 av gästande lag. Junior- och ungdomslag disponerar omklädningsrum 1-4 utom rum 3 när det är seniormatch. Ledarnyckeln passar till dessa omklädningsrum. I nyckelskåpet finns en speciell nyckel för att ställa upp låset till omklädningsrummet. Lagledare ansvarar för att omklädningsrummen grovstädas (sopa golv och städa undan tejp och annat skräp). Hemmalagets ledare ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum är städat. Släck belysning i omklädningsrummet och på tillhörande toalett samt lås omklädningsrummet och stäng fönster innan arenan lämnas. Kvarglömda persedlar som t.ex. kläder, skor, väskor m.m. läggs i särskild låda som finns i vestibulen/cafeterian.

22 PAPPERSINSAMLING Storvreta IK samlar in papper under 11 av årets månader. Det görs dels av ekonomiska skäl det ger klubben c:a kr per år i intäkter dels som en service för boende i Storvreta som slipper åka till sopstationen med sitt returpapper. Dessutom är det en insats för miljön. Samtliga lag får sig tilldelade ett insamlingstillfälle per år. Normalt brukar herr- och damlaget sköta insamlingen i början av året. Containrar ställs upp på grusplanen utanför cafeterian där returpapper lastas. Vid insamlingarna disponerar laget kartor över Storvreta där samhället är indelat i områden för att underlätta organiserandet av insamlingen. Lagansvarig pappersinsamling Varje lag ska utse en ansvarig för pappersinsamlingen som ansvarar för att tillräckligt många personer och bilar med släp finns tillgängliga vid pappersinsamlingen. Normalt fordras det 5-6 bilar med släp eller bil med stort lastutrymme vid insamlingstillfällena. Genom kansliets försorg får ett släp lånas av Preems bensinstation. Dessutom ska det finnas personer vid containrarna som sköter lastning av dessa. Klubbansvariga för pappersinsamlingen är Leif Olsson, telefon eller och Anders Lundström, telefon eller

23 PLANSKÖTSEL Arbetsdagar för lagens föräldrar ordnas på IP i specifika syften. Det kan gälla upprustning och renovering av byggnader och planer. Klubben har inte råd att leja bort dess arbeten utan vi får hjälpas åt ideellt för våra ungdomars fritidssysselsättning. Här kommer endast att nämnas några återkommande uppgifter varje vår och höst, de s.k. planarbetsdagarna i april och i oktober. Varje lag får i uppgift att skicka minst ett par föräldrar på våren och ett par på hösten för att under vaktmästarens eller styrelsens ledning arbeta några timmar en lördagsförmiddag med vissa uppgifter på IP och/eller Vretavallen. På våren kan det gälla att ställa ut utomhusmöblerna på plats samt olja dem och läktarna. Krattning av planerna kan ingå för att få bort torrt gräs. På hösten gäller det att ställa tillbaka möblerna, låsa målen och att ofta toppdressa planerna. Det är viktigt att ett par föräldrar från varje lag hörsammar kallelsen, tar med rekommenderade verktyg samt ett gott humör. Kaffe brukar serveras. Lagansvarig planskötsel Varje lag ska utse en planansvarig som har till uppgift att bevaka tillståndet på den plan laget använder. Upptäcks små defekter kan planansvarig själv laga det med hjälp av det material som finns i containern vid Vretavallen eller i förrådet på Skogsvallen. Större skador anmäls till kansliet genom skriftligt meddelande till vaktmästaren. Planansvarig kallar samman föräldrar från det egna laget vid planarbetsdagar eller då arbetsinsatser i övrigt måste göras.

24 SIK-BLADET En av fotbollssektionens intäkter kommer från annonsförsäljning i vårt SIK-blad som delas ut tio gånger på vårsäsong och tio gånger under höstsäsong. I SIK-bladet presenteras veckans matcher och där finns annan nyttig klubbinformation förutom annonser. Ungdomslagen turas om att dela ut SIKbladet i Storvreta. I regel får varje lag dela ut SIK-bladet en gång på våren och en gång på hösten. Varje lag ska ha en ansvarig för SIK-bladsutdelning. Lagansvarig SIK-bladet Ansvarig för SIK-bladsutdelningen kallar lagens spelare till utdelning, vilket normalt ska ske senast torsdag eftersom veckans matcher omfattar matcherna som spelas fredag torsdag. På kansliet finns en karta över Storvreta med åtta olika områden inritade. Laget delas in i åtta olika grupper som delar ut SIK-bladet inom respektive område. Det är viktigt att det finns med vuxna som övervakar detta arbete, eftersom det förekommit att buntvis med SIK-blad lagts i samma postlåda, eller slängts i papperskorgar, vilket inte är bra reklam för Storvreta IK eller våra annonsörer/sponsorer.

25 SKADAD SPELARE När det gäller detta avsnitt om skador kommer först några punkter, som ibland är självklara. Därefter kommer en sjukvårdspolicy, som har träffats mellan fotbollssektionen och en spelare i klubben, leg sjukgymnast Jesper Hävermark, som för närvarande behandlar senior- och juniorspelare i samband med en träning i veckan. Skaderisker: * Ensidiga träningar kan leda till s.k. stressfrakturer, som är ett utmattningstillstånd på skelettet och kan inträffa t.ex. vid löpning på hårt underlag. Att ha skor med bra stötdämpning är viktigt. Byte av underlag (inomhus, grus, konstgräs, naturgräs) bör beaktas vid planeringen så att tillvänjningen till nya underlag sker stegvis. * Hos växande barn och ungdomar är hållfastheten i senor, ledband och muskler större än i skelettet jämfört med vuxna. Avslitningsskador i unga år är dock att beakta som riktiga benbrott och kan kräva en läkningstid på 2-6 månader. * Hos växande barn och ungdomar ökar styrkan i senor, ledband och muskler fortare än senans etc. fäste i benet. Vanliga skadeställen är hälsenor och knäskålshinnans fäste i underbenet, s.k. schlatter. Framför allt pojkar år kan drabbas. Några rekommendationer är hälinlägg, värmeskydd och vila. Den skadade bör avstå från rörelser som smärtar. Oftast läker skadan av sig själv. Se också ovan om byte av underlag. * Vid allvarliga skador är första åtgärden att kontrollera att luftvägarna är fria och inte blockerade av t.ex. blod eller tuggummi. Om den skadade inte andas, ge konstgjord andning enligt mun-mot-munmetoden. Första åtgärd vid alla blödande sår är högläge av den blödande kroppsdelen. Därefter läggs förband och vid kraftig blödning tryckförband. Vid mjukdelsskador, t.ex. s.k. lårkakor strävar man efter att begränsa blödningen med tryckförband (eventuell nedkylning) och högläge: tryck 15 min - lossa förbandet 15 min, tryck 15 min etc. En spelare med denna typ av skada ska inte återgå i spel när skadan blivit nedkyld. Vid minsta misstanke om skelettskada (fraktur) ska den skadade snarast läkarundersökas. Flytta inte den skadade i onödan. * Om en spelare är förkyld eller har feber skall spelaren avstå från match eller träning. Det finns många exempel på idrottare som tränat/tävlat med en infektion i kroppen och råkat illa ut. När det gäller hygien ska spelaren alltid duscha efter match och träning. Träningsskorna ska vara så avpassade att de varken är för trånga eller glappar. Onödiga skavsår undviks då. För att undvika skavsår är det också viktigt att när spelaren köper nya skor, han/hon går in dem ordentligt före träning/match. Naglarna ska klippas ofta för att undvika nageltrång. Vid bristande renlighet beträffande fötter och strumpor finns risk för fotsvamp. * Ta av dig halskedja, klocka och dyl. vid match och träning. En halskedja kan haka i en annan spelare och orsaka skada. Det är dessutom förbjudet att använda halskedja på match. Vad som däremot ska användas på match (och träning) är benskydd. Det är inte tillåtet att spela match utan benskydd. Tänk på att goda matvanor, dricka ordentligt med vatten, undvika snus, tobak och alkohol är en del av träning och match.

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att

Läs mer

Ledarhandbok Storvreta IK

Ledarhandbok Storvreta IK 1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll, i fortsättningen SIK. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att

Läs mer

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter:

EKONOMI. Medlemsavgifter: Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: SÄSONGEN 2016 EKONOMI Medlemsavgifter: Enskild medlem 200 kr Familjemedlemskap 450 kr Träningsavgifter: U6 (-10) 200 kr 5-manna 500 kr 7-manna 700 kr 9-manna 900 kr 11-manna 1100 kr Medlems och träningsavgifter

Läs mer

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder.

Här nedan följer en del info och datum som är viktig för både spelare och förälder. Sundbybergs IK Fotboll P98 Information till spelar och föräldrar inför säsongen 2012. Hej Spelare och Förälder! Dags för en ny härlig fotbollsäsong med förhoppningsvis goda resultat och glada miner. Ni

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Så spelar vi 5-mannafotboll 2016

Så spelar vi 5-mannafotboll 2016 Så spelar vi 5-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Inom JHFF spelas det 5-manna fotboll när man är 8-9 år och då på en mindre och anpassad

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland. Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland. Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 7-mannafotboll 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och lär är mottot för all barn- och ungdomsfotboll. I 7-mannafotbollen

Läs mer

Fotbollens verksamhetsplan 2016

Fotbollens verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning 1 Lag & träningstrupper... 2 1.1 Seniorverksamhet... 2 1.2 Ungdomsverksamhet... 2 2 Aktiviteter och obligatoriska arbetsuppgifter... 4 2.1 SAIF-Dagen... 4 2.2 SAIF-Cupen... 4 2.3 Bollkallar

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 5-mannafotboll (Uppdaterat 25 april 2016) Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 5-mannafotboll Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och lär är mottot för all barn-

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt

Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt Så spelar vi 7-mannafotboll 2017 Jämna matcher Konstruktivt och bra spel Alla skall få vara med Så många som möjligt-så länge som möjligt Inom JHFF spelas det 7-manna fotboll när man är 10-12 år. Syftet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med

Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med 7 - mannafotboll Man bör träna dubbelt så många gånger som man spelar match. Tänk på att träning är viktigare än match och att matchen är

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Infohäfte till föreningsdomare manna domare

Infohäfte till föreningsdomare manna domare Infohäfte till föreningsdomare 2015 5-7 manna domare Speltider/Bollstorlek: Speltid och Bollstorlek Flickor/Pojkar 10-12 Spelform Ålder Speltid Bollstorlek 7-manna 12 3 x 20 4 7-manna 11 3 x 20 4 7-manna

Läs mer

VAIF i praktiken: A Ö

VAIF i praktiken: A Ö VAIF i praktiken: A Ö Här finns praktiskt information över rutiner hos oss i VAIF. Nedan riktar sig till aktiva och intresserade inom Knatte /Ungdoms och Seniorverksamheten. Välkomna vi är mycket glada

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK Den Gula Tråden F8 F10 F12 F14 F16 Dam Föreningspolicy för Billesholms IK Förord Dokumentet ni håller i er hand är levande vilket gör att det kan komma att ändras under årens gång dock inte under det gällande

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING

/ / 17,00 531 81 LIDKÖPING Hjälpreda för ledare Med dessa punkter som vi har tagit fram, allt för att underlätta Ert arbete som ledare, för att verksamheten skall fungera smidigare, onödiga irritationsmoment undvikes och man får

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 CHECKLISTA TINGSRYD UNITED FC 2010-05-03 1(5) CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 Gäller seriespelande lag HEMMAMATCHER Bjud in bortalaget. Stäm av matchdag, tid samt tröjfärg. Ring domarna. Vid ev. byte dag/tid

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Så spelar vi 5-mannafotboll 2014

Så spelar vi 5-mannafotboll 2014 Så spelar vi 5-mannafotboll 2014 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus och inomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

7-mannafotboll Nu ännu bättre

7-mannafotboll Nu ännu bättre 7-mannafotboll Nu ännu bättre 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Inför säsongen 2008 genomför Göteborgs Fotbollförbund en rad förändringar inom 7-mannafotbollen. Syftet är

Läs mer

Agenda. Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor

Agenda. Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor Fotbollsuppstart! Välkomna! Agenda Föreningen Uppstart Träning Bilda lag? Övriga frågor Föreningen Ersmarks IK www.eik.se Ersmarks IK Sektioner och lag Fotboll Futsal Innebandy Handboll P02/03 Dam/Junior

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2015 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

LATHUND FÖR LAGLEDARE

LATHUND FÖR LAGLEDARE Sigtuna IF är en ideell förening där varje sektion och lag i princip skall bära sig själv, ledningsmässigt såväl som kostnadsmässigt. Som lagledare är det en hel del att känna till och tänka på utöver

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

Orange Svarta Tråden

Orange Svarta Tråden Orange Svarta Tråden Innehåll Rubrik Sida Vision 3 Övergripande mål 4 Regler 5 Fair play 6 Drog- och dopingpolicy 7 Kost och hälsa 8 Trafiksäkerhet 9 Ansvar 10-11 Mål för åldersgrupper 12-15 Vår Vision

Läs mer

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år 2014

Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år 2014 Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för Barn 10 till 12 år 2014 1. Tävlingsstyrelse Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen. Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 7-mannafotboll (Uppdaterat 5 maj 2015) Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 7-mannafotboll Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och lär är mottot för all barn- och

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2017 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

Arbetsfördelning Ungdomslag

Arbetsfördelning Ungdomslag Arbetsfördelning Ungdomslag Under 2012 delar vi ut olika föreningsuppdrag som behöver bli utförda av klubbens medlemmar. Har ert lag blivit tilldelad en uppgift, men ni känner att ni hellre tar er an en

Läs mer

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy I IFK Uppsala satsar vi på utbildning av spelare och ledare. I IFK Uppsala kommer ungdomars resurser tillbaka till ungdomarna. I IFK Uppsala är alla medlemmar lika viktiga.

Läs mer

LSK- MANUALEN Utgåva 1

LSK- MANUALEN Utgåva 1 LSK- MANUALEN 2011 Utgåva 1 Linghems sportklubb Fotbollsektionen 469 21-3 Anläggningen 440 28 77-7 7-manna 98 62 94-7 Cupfond 384081-6 Spelarfond 384026-1 Post till fotbollssektionen: Linghems SK Fotbollssektionen

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Så spelar vi 5-mannafotboll 2012

Så spelar vi 5-mannafotboll 2012 Så spelar vi 5-mannafotboll 2012 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt 5-manna utomhus och inomhus skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt

Läs mer

Så spelar vi 7 mot

Så spelar vi 7 mot Så spelar vi 7 mot 7 2017 Uppdaterad: 170401 1 Bra förutsättningar Jämna matcher Roligt och bra spel Många fotbollsaktioner Alla får vara med 7 mot 7-fotboll spelas i ådern 10-12 år. 10- och 11-åringar

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utgåva 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006

Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 Föräldramöte, fotboll pojkar 2006 2014 09 30 Agenda Inledning (närvarolista, protokoll skrivs inte separat utan tillägg från mötet införs med grön text i denna presentation, specifika notat och beslut

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Praktisk ledarguide. för ungdomsledare i MSSK

Praktisk ledarguide. för ungdomsledare i MSSK 2012 Praktisk ledarguide för ungdomsledare i MSSK Ledarguiden ska hjälpa dig som ledare, tränare i MSSK med information om praktiska aktiviteter som tillkommer som ledare. Guiden är skriven av ungdomsstyrelsen

Läs mer

Ledarpärm för Danmarks IF

Ledarpärm för Danmarks IF Ledarpärm för Danmarks IF För detaljerad information finns ledarpärmar för respektive verksamhet t.ex. Ledarpärm för Danmarks IF:s Ungdomsfotboll Inledning Danmarks IF:s verksamhet syftar till största

Läs mer

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland.

5-mannafotboll. Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-mannafotboll Ett studiematerial om regler för 5-mannafotboll för 8-9 åringar i Värmland. 5-manna skall lära våra barn att spela fotboll på ett lekfullt sätt med mycket bollkontakt. Detta skall genomsyra

Läs mer

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas Lagträff Spånga IS Fotboll P01 Bas Vad ska vi prata om? 1. Presentera oss för varandra 2. SvFF och Spångamodellen 3. Lag och lagindelning 4. Spelsystem spelidé färdigheter 5. Träningsupplägg som stöder

Läs mer

Täby FK Manual för lagadministration 2015

Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 1 Täby FK Manual för lagadministration 2015 Sida 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Lagledare och administratör 2.1 Säsongsplanering 2.2 Föräldramöte 2.3 Närvarokort 2.4 Hantering av nya spelare

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Spelarmapp ungdomsverksamhet

Spelarmapp ungdomsverksamhet Sidan 1 / 8 Spelarmapp ungdomsverksamhet 1 INLEDNING... 2 2 VAD FÅR DU SOM UNGDOMSPELARE... 2 3 VAD KRÄVS ATT DU GÖR... 2 4 EKONOMI... 2 5 LAGUPPGIFT... 3 6 CUP... 3 7 PROGRAMFÖRSÄLJNING... 3 8 MOVIT...

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2016 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

Så spelar vi 11 mot

Så spelar vi 11 mot Så spelar vi 11 mot 11 2017 Uppdaterad: 170404 1 Mer utvecklande spel Fokus på helhet Laget samverkar för att prestera Fr.o.m. 15 år är spelarna är mogna för att spela på fullstor plan och då med mer fokus

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål.

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål. 1 060313 STUREBY UNGDOMSVERKSAMHET INLEDNING Stureby SK har ambitionen att vara en välskött förening med en sund ekonomi, bred ungdomsverksamhet, ha ett seniorlag av bra klass, bedriva idrottslig verksamhet

Läs mer

Nolltolerans i Uppland

Nolltolerans i Uppland Nolltolerans i Uppland Fotboll för alla i en trygg och utvecklande miljö Bakgrund Det har under tidigare år skett en ökning av våld, verbalt och fysiskt, och detta hade spridit sig allt lägre ned i åldrarna.

Läs mer

Verksamhetspolicy och riktlinjer

Verksamhetspolicy och riktlinjer Verksamhetspolicy och riktlinjer Revisionshistorik Version Datum Ändrad av Kommentar 1 2015-01-18 Upprättad Godkänd av styrelsen 2 2015-09-28 Styrelsen Ändring av kapitel Ekonomi-Lagkassor och försäljning

Läs mer

BSK Herrfotboll. Bra att veta när det är dags att DÖMA 5-MANNA! Uppdaterat:

BSK Herrfotboll. Bra att veta när det är dags att DÖMA 5-MANNA! Uppdaterat: Bra att veta när det är dags att DÖMA 5-MANNA! Uppdaterat: 2014-02-10 INNAN MATCH (behövs kanske inte ett minne som en elefant men åtminstone lite koll!) Utvilad och lite frukost i dig! Ta på domarklädsel,

Läs mer

Så spelar vi 9 mot

Så spelar vi 9 mot Så spelar vi 9 mot 9 2017 Uppdaterad: 170401 1 Bra förutsättningar Hög delaktighet Många fotbollsaktioner Bra och utvecklande spel I 13- och 14-års ålder har spelarna nått en utveckling där de samverkar

Läs mer

Föräldramöte Lerkils IF P07

Föräldramöte Lerkils IF P07 Föräldramöte Lerkils IF P07 170225 Innan vi börjar Vi använder oss av enbart laget.se för kommunikation med föräldrar (http://www.laget.se/lerkilp07) Får ni information av oss via denna sida? Vi skulle

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Träningskläder. Träningskläder finns att köpa till subventionerat pris hos: CC-Sport Baggåkersgatan Mölndal. Tel:

Träningskläder. Träningskläder finns att köpa till subventionerat pris hos: CC-Sport Baggåkersgatan Mölndal. Tel: Träningskläder Träningskläder finns att köpa till subventionerat pris hos: CC-Sport Baggåkersgatan 8 431 53 Mölndal. Tel:031-7760025 www.ccsport.se Vi har gul collage överdragströja med Solängen logga

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

FLICKOR 01. Riktlinjer

FLICKOR 01. Riktlinjer Riktlinjer FLICKOR 01 2015 Grunden till detta dokument är Järla IF FKs policydokument Röda Tråden. Med detta dokument vill vi tränare och ledare förtydliga vad det innebär för oss i flickor födda 2001.

Läs mer

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE

IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE IF BROMMAPOJKARNAS AKADEMI FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM SPELARE Innehåll Om den här skriften... 2 Att vara del av Akademin... 3 Målsättning för Akademin... 3 Vem finns Akademin till för?... 3 Mitt liv som

Läs mer

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF REV SEP 2015 Styrdokument för distriktslag UHF Syftet med styrdokumentet är att kvalitetssäkra organisationen och ekonomin runt distriktslagen. Kan revideras vi varje möte. Syftet med distriktlagverksamhet

Läs mer

P06 Föräldramöte

P06 Föräldramöte P06 Föräldramöte 2016-03-31 Agenda! Ledare/Spelare! Aktiviteter! Träningar! Matcher / cuper! Utrustning! Kommunikation! Åtaganden! Ansvar, spelare-ledare-föräldrar! Övrigt! Frågor Ledare/Spelare! Mattias

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

ÅRSHJUL LSK STRUKTUR 5/7-MANNA ARBETET

ÅRSHJUL LSK STRUKTUR 5/7-MANNA ARBETET ÅRSHJUL LSK STRUKTUR 5/7-MANNA ARBETET Början av mars - lagledare * Uppdatera lagledar- och tränarlista * Trimbingo * information kioskerna * Stäm av Linghemscupen, fotbollsskolan och Valborg * Skobytardag?

Läs mer

Ungdomsfotboll i Gästrikland

Ungdomsfotboll i Gästrikland Ungdomsfotboll i Gästrikland Kompletterande regler och information 2013-1 - Innehållsförteckning SIDA 1 ÅLDERSKLASSER SPELFORMER 3 2 DIVISIONSINDELADE SERIER MED UTÖKAD ÅLDERSINDELNING 4 3 DM-TÄVLINGAR

Läs mer

Så spelar vi 7-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med

Så spelar vi 7-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Så spelar vi 7-mannafotboll 2016 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Inom JHFF spelas det 7-manna fotboll när man är 10-12 år. Syftet är att skapa bättre

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Barn & ungdoms policy

Barn & ungdoms policy Barn & ungdoms policy 2010 Inledning Denna gemensamma policy är framtagen för att tydliggöra samarbetet mellan Grums IK FK och Slottsbrons IF, hädanefter kallade Grums/Slottsbron. Policyn visar föreningarnas

Läs mer