Ledarhandbok Storvreta IK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok Storvreta IK"

Transkript

1 Ledarhandbok Storvreta IK Denna ledarhandbok utgör ett stöd för dig som ledare i Storvreta IK fotboll. Vi har valt att upprätta innehållsförteckning i alfabetisk ordning för att du lätt ska hitta det du söker. Ledarhandboken innehåller kort information om olika områden du kommer i kontakt med som ledare i Storvreta IK. Saknar du något vill vi att du informerar sektionens ordförande Åke Österberg på e-postadress Innehållsförteckning Arbetsuppgifter Sid 2 Avgifter Sid 3 Attestregler Sid 4 Bollkallar Sid 6 Cafeteria Sid 7 Domare Sid 8 Fotbollens dag Sid 9 Fotbollslekis Sid 10 Fotbollsplaner Sid 11 Fotbollsskola Sid 12 Information Sid 13 Kansliet Sid 14 Lagkassor Sid 15 Matcher Sid 16 Matchvärd Sid 17 Nolltolerans Sid 18 Nycklar Sid 19 Närvarokort Sid 20 Omklädningsrum Sid 21 Pappersinsamling Sid 22 Planskötsel Sid 23 SIK-bladet Sid 24 Skadad spelare Sid 25 Stadium Sid 26 Trafikpolicy Sid 27 Trädgårdsprodukter Sid 28 Träningstider Sid 29 Utbildning Sid 30 Utrustning Sid 32

2 ARBETSUPPGIFTER 5-manna (F/P 8 år) Inga arbetsuppgifter ( prova-på-år ) 5-manna (F/P 9 år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år 7- och 9-manna SIK-bladsutdelning 1-2 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Trädgårdsprodukter, dela ut flygblad 1 gång/år (11-åringar) Trädgårdsprodukter, dela ut beställningar 1 gång/år (12-åringar) Fotbollens dag 1 gång (12 åringar) 11-manna SIK-bladsutdelning 1-2 ggr/år (F/P år) Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Trädgårdsprodukter, ta in beställningar 1 gång/år (13-åringar) Trädgårdsprodukter, köra ut beställningar 1 gång/år Junior- och seniorlag Bemanna cafeterian 1 vecka/år Pappersinsamling 1 gång/år Övriga insatser: För att skapa möjligheter för lagen att få ihop pengar till lagkassan erbjuds lagen att sälja bl.a. Bingolotter, Klubbrabatten, Restaurangchansen och andra typer av lotter i Storvreta IK:s namn. Detta skapar inkomst för såväl klubben som för laget. Vi har ännu inte behövt införa säljtvång av lotter, eftersom många lojalt tagit på sig att sälja lotter för Storvreta IK. Däremot ska varje spelare sälja 3 klubbrabatthäften vardera vår och höst. Planskötsel: Vid behov kallar fotbollssektionen medlemmarna i fotbollssektionen till planarbetsdagar då större arbetsinsatser behöver göras. Se avsnittet om planskötsel nedan.

3 AVGIFTER I en ideellt arbetande förening måste alla hjälpas åt och dra sitt strå till stacken. Storvreta IK är inget undantag, utan föräldrar och ungdomar hjälps åt att skapa förutsättningar för att vi ska kunna bedriva en bra och meningsfull verksamhet för Storvretas barn och ungdomar. Följande avgifter gäller för Storvreta IK år 2009: Medlemsavgifter till Storvreta IK (Huvudstyrelsen) Enskild 225 kr/år Familj 400 kr/år Medlemsvgiften betalas in på bg Alla AKTIVA ska vara medlemmar i Storvreta IK. Träningsavgifter till Fotbollssektionen 11-manna 700 kr/år 9-manna 600 kr/år 7-manna 500 kr/år 5-manna 400 kr/år Syskon (t.o.m. 18 år) 400 kr/år Fotbollslekis 300 kr/år, 150 kr/termin (medlemskap ingår) Fotbollsskolan 450 kr första (v.24) eller andra veckan (v. 33); andra veckan 350 kr om man går både första och andra veckan. Max 2 ledare/lag har fri träningsavgift för 1 barn i det lag man tränar (gäller inte fotbollslekis och fotbollsskolan). Träningsavgiften betalas in på bg

4 ATTESTREGLER FÖR STORVRETA IK FOTBOLL Då Storvreta IK:s ekonomi till stor del sköts av tjänstemän måste våra attestregler skärpas. Detta gäller för huvudstyrelsen och sektionerna. Reglerna är till för att huvudstyrelsen, vid en eventuell granskning av skattemyndigheten, ska kunna visa var det ekonomiska ansvaret ligger. Det här dokumentet skall därför gälla fullt ut från och med Huvudstyrelsen Företrädare för en förening är styrelsen. Huvudstyrelsen skall utse vilka som har teckningsrätt för föreningens räkning. Denna teckningsrätt kan kompletteras med styrelsebeslut om fullmakt för ett speciellt ärende. Utdrag från dessa beslut skall finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Detta innebär att ingen i lagen kan köpa varor/tjänster eller teckna ett kontrakt i föreningens namn utan att först ha fått det godkänt av sektionen eller huvudstyrelsen. Sektioner Sektioner ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen. Arbetsgrupper ansvarar för sin budget under huvudstyrelsen eller respektive sektion som utser vilka som har teckningsrätt inom beslutad budget. Utdrag från dessa beslut skall redovisas för HS och finnas i bokföringen, så att revisorerna vet vilka som har teckningsrätt. Lagkassor I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på lagens respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera minst två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. För seniorlagen ska respektive lags utsedda kontaktperson i styrelsen ha teckningsrätt avseende kostnader som fotbollsektionen ska stå för. Storvreta IK är ansvarig endast för de lagkassor som är registrerade inom klubben. Det är dessutom angeläget att lagen inte har egna kassor vid sidan om föreningens bokföring, eftersom en stor del av föreningens bidrag baserar sig på den totala omsättningen. Reseräkningar Om lagen ersätter någon för resor skall reseräkning skrivas. Blankett finns på Storvreta IK:s hemsida. Reseräkningen skall vara attesterad av den som har teckningsrätt. Reseräkning för våren lämnas senast 1 juli och för hösten senast 1 december. Inköpsregler För att handla material på Stadium krävs en rekvisition från Storvreta IK:s kansli. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med pengar i lagkassan, vilket kontrolleras av kansliet. Alla övriga inköp som ska faktureras Storvreta IK ska redovisas med underskrivet kassakvitto där det framgår vad inköpet avser och till vilket lag. Vid extern eller intern representation ska alla deltagare anges på kvittot samt syftet med representationen. Sker inköp till intern fest räcker det att antalet deltagare anges. Samtliga fakturor ska attesteras av en person med teckningsrätt innan utbetalning sker. Ersättningar Alla ersättningar i form av varor eller kontanter över 100:- (beloppet fastlagt av Skattemyndigheten) skall följas av mottagarens namn, adress samt personnummer så att vi kan lämna inkomstuppgifter. Cupavgifter Anmälningsavgifter för deltagande i cuper ska betalas genom föreningen och bokföras på lagkassan.

5 Tänk på att inga utbetalningar får ske innan ansvarig attesterat (godkänt) utbetalningen. Dessa attestregler har fastslagits av Huvudstyrelsen och Fotbollssektionen

6 BOLLKALLAR/BOLLMAJOR Regler för Bollkallar/Bollmajor vid Storvreta IK:s hemmamatcher : Samling på Skogsvallen ca 1 timme före matchstart för genomgång av reglerna. Samtliga pojkar/flickor klädda i klubboverall enhetlig klädsel. Använd träningsväst i avvikande färg mot de lag som ska spela. Det ska se snyggt och prydligt ut. Ledare och ansvarig för bollkallarna/bollmajorna ska vara minst en vuxen. Börja jobba när lagen kommer in på planen för uppvärmning c:a 1 timme före matchstart. Mata in bollar på planen under uppvärmningen. Efter uppvärmningen samlar bollkallarna/bollmajorna in uppvärmningsbollarna. Under match ska pojkarna/flickorna hålla bollen i famn och vara beredda att direkt mata ny boll till spelare när boll far över linjerna. Placering: Tre pojkar/flickor utspridda på varje långsida och två bakom varje mål. Vid sidolinje Den som är närmast den spelare som ska ha den nya bollen söker ögonkontakt för att förvissa sig om att spelaren är beredd att ta emot ny boll. Den andra som är närmast den döda bollen plockar upp den. Bollarna fördelas så att alla hela tiden har en boll att mata in till spel. Rulla boll mellan varandra utanför sidlinjen för bollutjämning. Vid kortlinje När boll far över kortlinje springer den som inte lämnar över ny boll och hämtar den döda bollen. Ha alltid en boll i famnen och var beredd på att kasta in den. Generellt Boll ska kastas direkt till spelaren utan att studsas i marken. Sök samarbete mellan varandra för att hjälpa varandra. Far t.ex. en boll ut över sidlinjen och rullar ner bakom ett av målen rullar den som är bakom målet sin boll till kompisen vid sidlinjen och hämtar den boll som hamnat bakom målet. Var uppmärksam på vad som händer på planen. Området närmast spelarbåsen kallas teknisk zon och ska vara fri från bollkallar/bollmajor. Den tekniska zonen är en rektangel som är markerad med vita linjer i gräsmattan. Efter första halvlek tar pojkarna/flickorna med sig bollarna från planen, och efter match samlas samtliga matchbollar in. I pausen bjuder vi samtliga bollkallar/bollmajor med ledare på glass eller läsk/fika.

7 CAFETERIA Under fotbollssäsong är cafeterian öppen samtliga dagar då det spelas matcher på Skogsvallen. Inkomsterna från cafeterian är en stor del av fotbollssektionens intäkt under en säsong, och därför är det viktigt att cafeterian sköts omsorgsfullt. Klubben har normalt en (eller två) cafeteriaansvarig(a) med det övergripande ansvaret för inköp och rutiner. Lagen turas om att bemanna cafeterian veckovis. Ibland kan det hända att något lag får två veckor något år. Normalt är cafeterian öppen lördag, söndag och någon vardag varje vecka. Cafeterian kan (liksom konferensrummet) bokas, efter hänvändelse till kansliet, för föräldra- och lagträffar etc. Lagets cafeteriaansvarig Varje lag ska ha en cafeteriaansvarig som ansvarar för att det finns personer från laget som bemannar cafeterian. Det bör vara minst en vuxen varje arbetspass. När cafeterian är öppen hela dagar på lördag/söndag är det lämpligt att dela upp arbetspassen i flera arbetslag.

8 DOMARE Domare till senior- och juniormatcher utses av UFF. Ungdomsmatcher från sjumanna döms av våra egna ungdomsdomare som utbildas genom Storvreta IK. Domaransvarig i Storvreta IK för ungdomsdomarna är Leif Olsson som kallar till utbildning och utser domare till våra ungdomsmatcher. På matchschemat finns noterat vem/vilka som dömer matcherna. Före match ska ledare ringa utsedda domare och stämma av att plan och matchtid stämmer. Femmannamatcher döms av föräldradomare av pedagogiska skäl, eftersom det där ofta handlar om att förklara för barnen olika situationer i spelet. Man kan t.ex. behöva förklara hur ett inkast ska utföras och låta barnen försöka igen efter ett felaktigt inkast. Domare till femmannamatcher utses av lagledarna. Domararvoden Domararvoden till ungdomsmatcher betalas genom kansliet. Arvode till domare som utsetts av UFF betalas av respektive ledare. Arvodet ska kvitteras på särskild blankett där det är viktigt att domaren tydligt fyller i namn och personnummer. Domaransvarig: Leif Olsson, telefon eller

9 FOTBOLLENS DAG Fotbollens dag anordnas på IP sista söndagen före skolstarten i augusti, dvs. omkring 20 augusti. Arrangörer är de ungdomslag som fyller 12 år under det aktuella året och då börjar spela 9- mannafotboll. SIK försöker få så många lag som möjligt från lekisbarnen upp till 11-manna att delta. Både seriematcher och träningsmatcher går bra att anmäla sig till. Vi försöker dock alltid få motståndare utifrån och försöker också i seriesammanhang byta bortamatch mot hemmamatch. Ibland ligger också någon seniormatch på Fotbollens dag. Alla matcher spelas på IP, om det inte blir dåligt väder så att en eller flera matcher får flyttas till Vretavallen. Alla planer och omklädningsrum på IP tas i anspråk. På plan 4 spelas 5-mannamatcher, på plan 2 spelas 7- och 9-mannamatcher och på plan 1 spelas 11-mannamatcher. Hur nya plan 3 kommer in i bilden får avgöras från år till år. För detta evenemang, som är en bra manifestation för fotbollen och ger ett fint ekonomiskt tillskott i fotbollssektionens ekonomi (inkomster av egna aktiviteter, t.ex. lottförsäljning eller speedshooting delas lika mellan sektionen och de arrangerande lagen), krävs en del förberedelser. Sektionens styrelse arrangerar därför planeringsmöten: vanligen ett möte i vardera mars, maj och augusti. På det första mötet i mars brukar en uppdelning av arbetsuppgifter mellan lagen ske: skyltning av aktiviteter, flytt av mål, ritsning av planer, hänvisning av deltagande lag, städning, sekretariat, cafeteria, grill, saft & bullar, värdskap, matchschema etc. Alla föräldrar i de arrangerande lagen får räkna med en uppgift. De övriga mötena ägnas åt uppföljning och detaljschema för arbetslagen mm.

10 FOTBOLLSLEKIS Fotbollslekis anordnas varje år i maj och augusti på IP för sex- och sjuåringar en gång i veckan under en timme. Dessutom brukar barnen delta i matcher på Fotbollens dag i augusti och ha en egen avslutning i september. Av dessa grupper bildas följande år de yngsta 5-mannalagen. Upplägget av verksamheten följer Svenska Fotbollsförbundets råd och anvisningar i skriften Träna och leda små lirare. Huvudsyftet med Fotbollslekis är att väcka barnens intresse för fotboll under lekfulla och trivsamma former. Ledare för Fotbollslekis är fotbollsungdomar i åldern år.

11 FOTBOLLSPLANER Storvreta IK disponerar flera olika fotbollsplaner för sin verksamhet. Fotbollsplanerna finns dels på Skogsvallen och dels på Vretavallen och vid grönytan mitt emot Församlingshemmet. Skogsvallen På Skogsvallen finns fyra olika planer, som i huvudsak ska användas för matcher och träning för senior-, junior- och de äldre ungdomslagen. Vid otjänligt väder med vattensjuka planer kan det hända att endast matcher kan spelas på Skogsvallen. I sådana fall måste samtliga lag flytta sin träning till Vretavallen eller grusplanen. Plan 1 (omedelbart söder om tennisplanen): Huvudarena och matchplan för herr-, junior- och damlaget. Även träningsplan för herr- och damlaget. I vissa fall kan viktiga ungdomsmatcher med hög status förläggas till plan 1 om schemat tillåter. Plan 2 (norr om kansliet): Träningsplan för våra 11-manna och 9-mannalag. Plan 3 (nyanlagd plan mellan skjutvallen och sekretariatet): Matchplan för våra 11-manna och 9- mannalag. Plan 4 (mellan plan 2 och plan 1): Matchplan för våra 7-manna och 5-mannalag. Vretavallen Belägen mellan Ärentunaskolan och Fyrisån. Här finns ett antal träningsplaner för 5-manna-, 7- manna-, 9-manna- och 11-mannalag. Dessa planer saknar möjlighet till bevattning och de kan vid torrt väder bli ganska hårda och ojämna. Planerna grundritsas varje vår och höst. I containern vid grusplanen finns en ritsmaskin och färg så att linjerna kan förbättras av de som använder planerna. Vatten att blanda färgen med måste tas från uteomklädningsrummen i skolan. I containern finns vidare skottkärra, krattor och spadar för att kunna förbättra planerna. Dessutom finns där sax/kniv och grön lina för att kunna laga trasiga målnät. Församlingshemmet Mitt emot Församlingshemmet på norra utfarten från Storvreta mot Vattholmavägen finns en grönyta med 7-mannamål. Linjer ritsas vår och höst. För att förbättra dessa måste ritsmaskinen vid Vretavallen användas. Generellt Varje lags ledare/tränare ansvarar för att fotbollsmålen flyttas undan från målområdet efter träningspass/match, såvida inte annat lag kommer att använda planen direkt efter. Det ska göras för att minska slitaget i målområdet vid spontanfotboll som ofta sker när planerna inte används av klubbens lag.

12 FOTBOLLSSKOLAN Fotbollsskolan anordnas tillsammans med Stadium varje år på IP i två omgångar: dels veckan efter skolavslutningen i juni och dels veckan före skolstarten i augusti. Skolan pågår vardagar mellan kl och Utbildningen är avsedd för ungdomar i åldern 6 till 13 år och den leds av duktiga senior- och ungdomsspelare i fotboll från Storvreta IK. Syftet med skolan är att utveckla spelarnas fotbollskunnande på individuell basis. Varje barn får i utrustning en fotboll, T-shirt, ryggsäck och vattenflaska.

13 INFORMATION Information för våra ledare lämnas dels på Storvreta IK s hemsida dels genom skriftlig information i ledarfacken som finns i vestibulen på vårt kansli. Dessutom ges information på våra ledarmöten som normalt sker 2-4 gånger per år. Våra ledare informeras även genom e-post som sänds från kansliet vid särskilda behov. Styrelseprotokollen skickas genom e-post till alla ledare. Lämna din e-postadress till kansliet om du inte gjort det tidigare. Tänk också på att informera kansliet om din e-postadress ändras.

14 KANSLIET Storvreta IK:s kansli finns på Skogsvallsvägen 15 vid Skogsvallens IP. Du når vår konsulent Sören Johansson på telefon , som även är faxnummer. Det finns även ett annat telefonnummer, , som går till cafeterian och lokalen utanför Sörens arbetsrum. Kansliets öppet- och telefontider Måndag och under perioden okt-mars och under perioden april-sept Tisdag-fredag och Man kan även nå kansliet via e-post på adress:

15 LAGKASSOR I föreningens bokföring har varje lag tilldelats ett eget konto för sin lagkassa. Kontot öppnas med ett startkapital på 500 kr/lag då respektive åldersgrupps flickor/pojkar startar sin verksamhet. Därefter registreras alla transaktioner som lagen utför på deras respektive konton. Lagen förfogar själva över sina lagkassor, men varje lag ska hos fotbollsektionen registrera två personer som har teckningsrätt för lagets lagkassa. Se även Attestregler. Storvreta IK vill att lagkassorna till största delen finns i klubbens bokföring. Det är naturligt att ha en liten handkassa för mindre utgifter hos lagets ekonomiansvariga, men undvik att ha stora summar i egna lagkassor utanför klubbens bokföring på någon privatpersons konto. Det finns flera skäl till det. Dels av säkerhetsskäl. Vad händer om den som står för en privat lagkassa avlider? Lagkassan ingår då i dödsboet. Vad händer om lagkassan förskingras? Storvreta IK ansvarar inte för lagkassa som disponeras av privatperson. Det finns även ett ekonomiskt skäl till att lagkassan ska ingå i klubbens bokföring, och det är att vårt bidrag från Bingoalliansen grundas på klubbens totala omsättning. Om cupavgifter, materialinköp och andra kostnader i lagen omsätts utanför klubbens bokföring. går vi miste om full ersättning från Bingoalliansen.

16 MATCHER Matcherna spelas framför allt på plan 1-4 på Skogsvallen, men även matcher på plan 5 (mittemot Församlingshemmet), plan 6 (grusplan vid Ärentunaskolan) och på Vretavallen förekommer. Vid dåligt väder kan inte bara träningar utan även matcher behöva flyttas från Skogsvallen. Kansliet skriver ut matchschema för alla lag, efter att önskemål om tider lämnats in till kansliet. Matchuppgifter för senior- och juniorlag lämnas av respektive tränare/lagledare till kansliet. De äldsta lagen väljer tider först. När det gäller domare, noll-tolerans och matchvärdar, se respektive avsnitt. Det är viktigt att lagledare eller tränare kontaktar domarna, så att det inte uppstår missförstånd om tid och plats för matcherna. Bland andra viktiga praktiska saker kan nämnas att lagen ska samlas i god tid före match så att t.ex. målen och vimplar, som förvaras i förrådet bredvid kanslientrén, hinner ställas på plats. Målen måste ovillkorligen flyttas efter match (naturligtvis även efter träning) för att förhindra spontanfotboll och därmed utnötning av målområdet.

17 MATCHVÄRDAR Lagen bör se ut matchvärdar till varje match, gärna på ett rullande schema bland föräldrarna som de sedan får ansvar för att byta om tiden inte passar. Matchvärden har en rödfärgad väst som det står matchvärd på, som ska finnas i matchväskan så att den hela tiden finns tillhands. Den främsta uppgiften är att vara på plats och välkomna motståndarlaget samt att hjälpa till med att tala om var toaletter, omklädningsrum, cafeteria finns och var matchen ska spelas. Under match ska matchvärden vara uppmärksam på att ingen (t.ex. förälder eller lagkamrater) står bakom mål eller sitter på samma sida som lagets avbytare. Detta är för att inte störa spelet och för att främja ett bättre arbetsklimat för ledare och spelare. Matchvärden ska även, om lagledare eller tränare så önskar, vara med och stötta vid eventuell konflikt, t.ex. om det uppstår bråk eller ordväxling som bryter mot nolltoleransen.

18 NOLLTOLERANS Nolltolerans infördes 1 april 2008 i Uppland och gäller såväl barn som ungdomsfotboll samt seniorfotboll i distriktet. Alla barn- och ungdomslag rekommenderas att, före säsongen, ta fram sitt lags ledstjärnor för ett RENT SPEL, för att ta ställning till hur laget ställer sig inför våld, rasism, fusk och droger. Arbetsmaterial finns att hämta hem från UFF:s hemsida under rubriken Nolltolerans. Man kan även hitta materialet på SIK:s hemsida.

19 NYCKLAR Alla våra ledare får lösa ut en nyckel på kansliet mot en depositionsavgift av 100 kr. Den nyckeln går till vestibulen i klubblokalen där ledarfacken och nyckelskåpet är beläget samt till omklädningsrummen. I nyckelskåpet i vestibulen finns nycklar till de olika skolornas gymnastikhallar, gödningsförrådet, garaget/förrådet, och pumpskåpet som sitter bredvid dörren till garaget samt till en del andra utrymmen.

20 NÄRVAROKORT Blanketter och redovisning för hur vi skall hantera det statliga och det kommunala aktivitets-bidraget finns i sin helhet på SIK:s hemsida, Klicka på Föreningsinfo / Närvarokort, regler. Här nedan kommer i korthet vad som gäller: En sammankomst ska ha minst 5 deltagare och högst 20 deltagare i åldern 7-20 år enligt de kommunala reglerna. För de statliga reglerna gäller minst 3 aktiva och högst 30 deltagare per sammankomst som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Ledare i åldern år är också bidragsberättigad. Följande punkter bör beaktas. Ledaren skall vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma tid. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. Aktiviteten ska pågå minst 60 min, inberäknat ombyte, och innehålla gemensam samling och avslutning med någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. En aktivitetsgrupp ska vara naturligt sammansatt och ej konstruerad. Exempelvis kan ett fotbollslag EJ delas upp i mindre grupper i syfte att öka bidragsgrundande underlag. En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. Exempel: Johan spelar fotboll på förmiddagen och bordtennis på kvällen samma dag och får räknas på båda närvarokorten, förutsatt att föreningen är medlem i respektive specialförbund (Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Bordtennisförbundet). Redovisningsperioderna är 1 januari-30 juni för våren och 1 juli-31 december för hösten. OBS! Det är mycket viktigt att gruppledarna är noga med att sammanställa närvarokorten med summering nedåt för respektive aktivitet och till höger för respektive person och i rätt kolumn. Viktigt är också att klockslagen framgår samt att ledarnas och deltagarnas födelseår anges. Kortet skrivs under. Ansökan om bidrag lämnas senast den 15 augusti för vårens aktiviteter och senast den 15 februari för höstens aktiviteter. Ansökan innehåller redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. Det är mycket viktigt att sektionerna genom sina lag och grupper redovisar ALLA sammankomster. En sammankomst infaller även så snart ni gör något med laget/gruppen, oavsett om ni tränar, spelar match hemma eller borta, äter pizza, gör utflykter, samlar in papper, har flygbladsutdelning etc. Som egen anläggning räknas Skogsvallens IP (inkl. elljusspåret), Vretavallens gräsplaner liksom plan 5 (mittemot Församlingshemmet) samt Storvretaskolans, Lyckeboskolans och Ärentunas grusplan. Gymnastiksalar, bortamatcher etc. räknas EJ som egen anläggning.

21 OMKLÄDNINGRUM På Skogsvallen finns sex omklädningsrum numrerade från 1 till 6. Omklädningsrum 5 och 6 används kontinuerligt av dam- och herrlaget, men kan vid speciella tillfällen även disponeras av andra lag vid stora evenemang som t.ex. Fotbollens dag. Vid seniormatcher används omklädningsrum 3 av gästande lag. Junior- och ungdomslag disponerar omklädningsrum 1-4 utom rum 3 när det är seniormatch. Ledarnyckeln passar till dessa omklädningsrum. I nyckelskåpet finns en speciell nyckel för att ställa upp låset till omklädningsrummet. Lagledare ansvarar för att omklädningsrummen grovstädas (sopa golv och städa undan tejp och annat skräp). Hemmalagets ledare ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum är städat. Släck belysning i omklädningsrummet och på tillhörande toalett samt lås omklädningsrummet och stäng fönster innan arenan lämnas. Kvarglömda persedlar som t.ex. kläder, skor, väskor m.m. läggs i särskild låda som finns i vestibulen/cafeterian.

22 PAPPERSINSAMLING Storvreta IK samlar in papper under 11 av årets månader. Det görs dels av ekonomiska skäl det ger klubben c:a kr per år i intäkter dels som en service för boende i Storvreta som slipper åka till sopstationen med sitt returpapper. Dessutom är det en insats för miljön. Samtliga lag får sig tilldelade ett insamlingstillfälle per år. Normalt brukar herr- och damlaget sköta insamlingen i början av året. Containrar ställs upp på grusplanen utanför cafeterian där returpapper lastas. Vid insamlingarna disponerar laget kartor över Storvreta där samhället är indelat i områden för att underlätta organiserandet av insamlingen. Lagansvarig pappersinsamling Varje lag ska utse en ansvarig för pappersinsamlingen som ansvarar för att tillräckligt många personer och bilar med släp finns tillgängliga vid pappersinsamlingen. Normalt fordras det 5-6 bilar med släp eller bil med stort lastutrymme vid insamlingstillfällena. Genom kansliets försorg får ett släp lånas av Preems bensinstation. Dessutom ska det finnas personer vid containrarna som sköter lastning av dessa. Klubbansvariga för pappersinsamlingen är Leif Olsson, telefon eller och Anders Lundström, telefon eller

23 PLANSKÖTSEL Arbetsdagar för lagens föräldrar ordnas på IP i specifika syften. Det kan gälla upprustning och renovering av byggnader och planer. Klubben har inte råd att leja bort dess arbeten utan vi får hjälpas åt ideellt för våra ungdomars fritidssysselsättning. Här kommer endast att nämnas några återkommande uppgifter varje vår och höst, de s.k. planarbetsdagarna i april och i oktober. Varje lag får i uppgift att skicka minst ett par föräldrar på våren och ett par på hösten för att under vaktmästarens eller styrelsens ledning arbeta några timmar en lördagsförmiddag med vissa uppgifter på IP och/eller Vretavallen. På våren kan det gälla att ställa ut utomhusmöblerna på plats samt olja dem och läktarna. Krattning av planerna kan ingå för att få bort torrt gräs. På hösten gäller det att ställa tillbaka möblerna, låsa målen och att ofta toppdressa planerna. Det är viktigt att ett par föräldrar från varje lag hörsammar kallelsen, tar med rekommenderade verktyg samt ett gott humör. Kaffe brukar serveras. Lagansvarig planskötsel Varje lag ska utse en planansvarig som har till uppgift att bevaka tillståndet på den plan laget använder. Upptäcks små defekter kan planansvarig själv laga det med hjälp av det material som finns i containern vid Vretavallen eller i förrådet på Skogsvallen. Större skador anmäls till kansliet genom skriftligt meddelande till vaktmästaren. Planansvarig kallar samman föräldrar från det egna laget vid planarbetsdagar eller då arbetsinsatser i övrigt måste göras.

24 SIK-BLADET En av fotbollssektionens intäkter kommer från annonsförsäljning i vårt SIK-blad som delas ut tio gånger på vårsäsong och tio gånger under höstsäsong. I SIK-bladet presenteras veckans matcher och där finns annan nyttig klubbinformation förutom annonser. Ungdomslagen turas om att dela ut SIKbladet i Storvreta. I regel får varje lag dela ut SIK-bladet en gång på våren och en gång på hösten. Varje lag ska ha en ansvarig för SIK-bladsutdelning. Lagansvarig SIK-bladet Ansvarig för SIK-bladsutdelningen kallar lagens spelare till utdelning, vilket normalt ska ske senast torsdag eftersom veckans matcher omfattar matcherna som spelas fredag torsdag. På kansliet finns en karta över Storvreta med åtta olika områden inritade. Laget delas in i åtta olika grupper som delar ut SIK-bladet inom respektive område. Det är viktigt att det finns med vuxna som övervakar detta arbete, eftersom det förekommit att buntvis med SIK-blad lagts i samma postlåda, eller slängts i papperskorgar, vilket inte är bra reklam för Storvreta IK eller våra annonsörer/sponsorer.

25 SKADAD SPELARE När det gäller detta avsnitt om skador kommer först några punkter, som ibland är självklara. Därefter kommer en sjukvårdspolicy, som har träffats mellan fotbollssektionen och en spelare i klubben, leg sjukgymnast Jesper Hävermark, som för närvarande behandlar senior- och juniorspelare i samband med en träning i veckan. Skaderisker: * Ensidiga träningar kan leda till s.k. stressfrakturer, som är ett utmattningstillstånd på skelettet och kan inträffa t.ex. vid löpning på hårt underlag. Att ha skor med bra stötdämpning är viktigt. Byte av underlag (inomhus, grus, konstgräs, naturgräs) bör beaktas vid planeringen så att tillvänjningen till nya underlag sker stegvis. * Hos växande barn och ungdomar är hållfastheten i senor, ledband och muskler större än i skelettet jämfört med vuxna. Avslitningsskador i unga år är dock att beakta som riktiga benbrott och kan kräva en läkningstid på 2-6 månader. * Hos växande barn och ungdomar ökar styrkan i senor, ledband och muskler fortare än senans etc. fäste i benet. Vanliga skadeställen är hälsenor och knäskålshinnans fäste i underbenet, s.k. schlatter. Framför allt pojkar år kan drabbas. Några rekommendationer är hälinlägg, värmeskydd och vila. Den skadade bör avstå från rörelser som smärtar. Oftast läker skadan av sig själv. Se också ovan om byte av underlag. * Vid allvarliga skador är första åtgärden att kontrollera att luftvägarna är fria och inte blockerade av t.ex. blod eller tuggummi. Om den skadade inte andas, ge konstgjord andning enligt mun-mot-munmetoden. Första åtgärd vid alla blödande sår är högläge av den blödande kroppsdelen. Därefter läggs förband och vid kraftig blödning tryckförband. Vid mjukdelsskador, t.ex. s.k. lårkakor strävar man efter att begränsa blödningen med tryckförband (eventuell nedkylning) och högläge: tryck 15 min - lossa förbandet 15 min, tryck 15 min etc. En spelare med denna typ av skada ska inte återgå i spel när skadan blivit nedkyld. Vid minsta misstanke om skelettskada (fraktur) ska den skadade snarast läkarundersökas. Flytta inte den skadade i onödan. * Om en spelare är förkyld eller har feber skall spelaren avstå från match eller träning. Det finns många exempel på idrottare som tränat/tävlat med en infektion i kroppen och råkat illa ut. När det gäller hygien ska spelaren alltid duscha efter match och träning. Träningsskorna ska vara så avpassade att de varken är för trånga eller glappar. Onödiga skavsår undviks då. För att undvika skavsår är det också viktigt att när spelaren köper nya skor, han/hon går in dem ordentligt före träning/match. Naglarna ska klippas ofta för att undvika nageltrång. Vid bristande renlighet beträffande fötter och strumpor finns risk för fotsvamp. * Ta av dig halskedja, klocka och dyl. vid match och träning. En halskedja kan haka i en annan spelare och orsaka skada. Det är dessutom förbjudet att använda halskedja på match. Vad som däremot ska användas på match (och träning) är benskydd. Det är inte tillåtet att spela match utan benskydd. Tänk på att goda matvanor, dricka ordentligt med vatten, undvika snus, tobak och alkohol är en del av träning och match.

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604

Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till: Kajakklubben Eskimå version 1.7 070604 Välkommen till Kanotidrotten, en idrott för alla - på vattnet! I de första sidorna i detta material får du nyttig information om Kajakklubben Eskimå

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Kårhandbok för Tuve Scoutkår

Kårhandbok för Tuve Scoutkår Tuve Scoutkår Telefon: 031-55 41 77 Glöstorpsvägen 50 Org nr: 802439-1610 417 44 Göteborg Pg: 620613-0 www.gbgscout.se/tuve tuve@gbgscout.se Kårhandbok för Tuve Scoutkår 1 INTRODUKTION... 5 2 ÄNDRINGSINFORMATION...

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer