Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde"

Transkript

1 Akutmedicin Provmoment: Tentamen B:1 Ladokkod: 62KA01 Tentamen ges för: Fristående 12 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 2,5 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel! Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 76 poäng Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Allmänna anvisningar: Besvara frågorna och Sätt en ring runt Ditt svarsalternativ på svarsblanketten! OBS endast ETT rätt svar! Nästkommande tentamenstillfälle: Rättningstiden är i normalfall tre veckor. Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Lena Hedegärd Telefonnummer:

2 Akut organsvikt i mag- tarmkanalen (10p) 1. CT undersökning vid akuta buktillstånd har blivit mycket använd under senare år. Följande gäller; A. CT undersökning kan inte ersätta analyserande värdering av anamnes och kliniskt status B. En patient kan mycket väl efter värdering och bedömning skickas hem utan obligatorisk CT C. En större andel patienter som sänds för akut buk CT bör generellt även göra undersökning med i.v. kontrast än vad som är fallet idag D. Alla a-c 2. Smärtanalys vid akut buk värderar bl.a. hastighet och intensitet vid insjuknandet. Redan denna analys kan dirigera fortsatta utredningen mot lämplig diagnostisk grupp. Kombinera symtomdebutens karaktär med diagnosgrupp. Diagnosgrupper; I) Appendicit, cholecystit II) Ulcusperforation, kärlkatastrof III) Pancreatit IV) Tumör, kronisk inflammation Symtomkaraktär 1) Blixtakut 2) Akut 3) Timma,dag(ar) 4) så småningom Svar; A. I-3, II-1, III-2, IV-4 B. I-2, II-1, III-3, IV-4 C. I-3, II-1, III-4, IV-2 D. I-3, II-2, III-1, IV-4 1

3 3. En äldre kvinna med känd obstipationsbenägenhet. Nu tunna tarmtömningar och visar sig har ett stort fecalom. Klagar över spänningskänsla i bukens nedre delar. Vilken lämplig åtgärd/kontroll utöver fecalomevakuering bör göras? A. Beställa gyn-konsult B. Göra bladderscan C. Beställa CT-Bös D. Beställa ultraljud buk 4. Fenomenet smärtvandring vid akut buksjukdom förklaras av / beror på att; A. Patientens upplevelse av hur peritoniten breder ut sig i bukhålan B. När en initial, diffus, central smärta ersätts av en lokaliserad, ytlig smärta i bukväggen C. Smärtutstrålning mot ljumsken vid njurstenssmärta D. När den inledande smärtfasen vid akut tarmischemi övergår i den latenta fasen 5. Inom loppet av en vecka är du med om att bedöma 2 äldre patienter med nära nog identiskt uppdriven buk och upphävd gas-faecesavgång. Den ena patienten (A) har påtaglig ömhet i hö fossa medan den andra patienten (B) har haft upprepade småkräkningar sista dagarna. Båda genomgår akut CT -buköversikt efter sedvanlig anamnesupptagning och fysikalisk undersökning. I båda fall fynd av tumörmisstänkt förträngning i vänstercolon. Patienten utan kräkningar (A) visar sig ha caecum dilaterad till 12 cm. Patienten med upprepade kräkningar (B) har ett caecalmått på 8 cm och rejält gas-vätskefyllda tunntarmar. Vilket av följande alternativ gäller? A. Pat A kräver akut kirurgisk handläggning B. Pat B kräver akut kirurgisk handläggning C. Båda kan handläggas på vanlig dagtid D. Pat A har störst sannolikhet för dehydrering och elektrolytrubbningar 2

4 6. Akut svår pancreatit är speciellt fruktad, då den kan leda till: A. Snabb utveckling av SIRS---MODS B. Abscessutveckling i nekrotisk pancreasvävnad C. Kronisk diarré efter utläkning D. Diabetes efter utläkning 7. En 42-årig man söker akut med sista tiden ökande anal smärta och enstaka gånger blödningar. Smärtan är så uttalad att det ej går att genomföra adekvat undersökning. Hb, CRP normala, ingen feber. Du är förvånad över att läkaren ställer diagnosen akut fissur, ordinerar smärtstillande gel och ger patienten besked om att söka sin vårdcentral om ej bättring inom 14 dagar. Detta förvånar Dig första hand därför att... A. Kan vara inklämd haemorrhoid som kräver annan behandling B. Kan visserligen var anal fissur, men annan behandling krävs C. Kan vara djupt belägen abscess D. Kan vara malignitet i analöppningen som kräver snar, planerad diagnostisk undersökning i narkos eller annan analgesi 8. Rangordna i fallande allvarsgrad I) Patient som återfallit i alkoholmissbruk. Buksmärta och uttalade kräkningar sista dygnet. Söker orolig då han nu även sett strimformig blödning II) Hjärtsjuk patient. Medicinerar med Trombyl och Brilique. Melena sista dagarna. Hb 86. Pulsfrekv 76. III) Hjärtsjuk patient. Medicinerar med Trombyl och Brilique. Akut haematemes. Redan kräkt 2 ggr. Pulsfrekvens 94. Hb 121 IV) Åldrad men med svår höftarthros. Medicinerar med NSAID. Massiv haematemes. Cirk. Instabil. Prechock. A. IV,III,II,I B. III,IV,II,I C. III,II,IV,I D. IV,I,III,II 3

5 9. En kvinna har ätit smörgåstårta på kvällen. Kommer akut sedan hon blivit dålig med hög feber, frossa och kräkning. Tror själv på matförgiftning. Det blir också den preliminära bedömningen på akutmottagningen. Temp 39.3, Akuta labdata med svar efter en timma visa s-bilirubin 45, LPK Diagnosförslag och åtgärd; A. Matförgiftning med sidoordnad leverreaktion B. Har ej med matförgiftning att göra. C. Cholangit? Omedelbart sepsishandläggning D. Sepsis? Lägga in för observation över natten. 10. Akut svår epigastriell (bukens övre delar) smärta och allmänpåverkan hos en äldre patient, men med blankt bukstatus skall leda tanken till: A. Diafragmal hjärtinfarkt B. Mesenterialkärlsocclusion C. Strangulationsileus D. Samtliga a-c måste övervägas 4

6 Akutmedicinska tillstånd inom gynekologi o obstetrik (10p) 11. Vilket av följande symtomalternativ hos kvinna i fertil ålder, ger inte misstanke om cystruptur? A. Relativt plötslig debut av nedre buksmärtor B. Feber och CRP-stegring C. Hastigt uppkommen nedre buksmärta hos kvinna med spiral D. Nedre buksmärta följd av ömhet i buken 12. En ung kvinna inkommer med ambulans pga svåra buksmärtor. Hon är cirkulatoriskt påverkad. Vilket av nedanstående alternativ kan vara den mest akuta och potentiellt livshotande orsaken till hennes tillstånd? A. Corpus luteumcysta B. Ovarialtorsion C. Salpingit D. Rupturerad extrauteringraviditet 13. Vilken av följande patienter har störst risk för pre-eklampsi? A. Frisk förstföderska som väntar ett barn B. Frist förstföderska som väntar tvillingar C. Förstföderska med typ 1-diabetes sedan tidig barndom D. Omföderska som hade en okomplicerad första graviditet 14. Vilka av nedanstående sjukdomar innebär inte en riskökning för preeklampsi? A. Epilepsi B. Hypertoni C. Diabetes D. Obesitas 5

7 15. Värdera följande påståenden om ovarialtorsion, och markera rätt alternativ. A. Rökning är en riskfaktor B. Patienten är sällan kraftigt smärtpåverkad C. Patienten bör opereras inom några tim, pga risk för att ovariet går i nekros D. Sammanväxningar i buken är en riskfaktor 16. Vilken av nedanstående patienter är det sannolikast att hennes symtom beror på endometrit? A. 30-årig kvinna med temp 38 och nedre buksmärtor med debut 2 dagar efter skrapning B. 20-årig kvinna med illaluktande flytningar och molvärk nertill i buken av och till sedan två veckor C. 40-årig kvinna med intervallsmärtor i hela buken sedan ½ dygn D. 70-årig kvinna med nedre buksmärtor sedan en dryg vecka och nu temp En kvinna har fött barn i ambulansen på väg in till sjukhuset; ambulansen är framme om 5-10 minuter. Placenta har ej avgått. Kvinnan får nu en riklig vaginal blödning. Tre av nedanstående åtgärder är tänkbara medan en av dem inte hjälper vilken? A. Massera livmodern genom bukväggen samtidigt med ett lätt-måttligt drag i navelsträngen. B. Komprimera aorta mot ryggraden genom kraftigt tryck i höjd med naveln. C. Ge inj. Cyklokapron 1 g i.v. D. Lägg patienten i vänster sidoläge. 6

8 18. En kvinna med två tidigare normala fullgångna graviditeter är nu gravid för tredje gången och är i v 8. Hon ringer till sjukvårdsupplysningen kl 21 och berättar att hon under dagen haft en sparsam vaginal blödning, och nu på kvällen har det tillkommit lättare mensvärk. Hon är orolig för missfall. Vilken rådgivning bör hon få? A. Åk till AVC redan ikväll, för att utesluta utomkvedshavandeskap - X B. Det kan vara missfall på gång, men eftersom symtomen är så pass lindriga kan du avvakta och kontakta gyn.mottagningen på dagtid. Det går ändå inte att förhindra, om det skulle vara ett begynnande missfall. C. Ta 2 Alvedon och vila mycket så minskar du risken för missfall D. Kom snarast för undersökning, så kan man kanske rädda graviditeten 19. Vilket påstående om ablatio placenta är riktigt? A. Orsakar mycket sällan riklig blödning B. Är farligare för kvinnan än för barnet C. Symtomen är oftast smärtor, spänd livmoder och vaginal blödning D. Ingen upprepningsrisk vid ny graviditet 20. Vilken av följande graviditetskomplikationer innebär inte någon risk för fostret? A. Acute Fatty Liver of Pregnancy B. Preeklampsi C. Appendicit D. Foglossning 7

9 Akuta förgiftningar (10p) 21. Vilket av nedanstående alternativ beträffande vattenpiprökning är felaktigt? A. Kan ge allvarlig kolmonoxidförgiftning B. Vattnet renar röken och gör den tämligen ofarlig C. Tobaken som används är oftast smaksatt med fruktaromater som äpple eller andra smakämnen som kanel eller salmiak D. Företeelsen är en flera hundra år gammal tradition i Mellanöstern 22. Vilket av följande prover brukar man inte beställa vid akut förgiftning? A. Syra-basstatus (blodgaser) B. S-etanol C. Bensodiazepiner i serum D. S-paracetamol 23. Vilket av följande alternativ utlöser inte ett sympatomimetiskt syndrom (toxidrom)? A. Kokain B. Amfetaminer C. Morfin D. Alkoholabsinens 24. Vilken av följande förgiftningar saknar specifik antidot? A. Sobril (bensodoazepin) B. Klorokinfosfat C. OxyContin (opioid) D. Cyanid 8

10 25. Vilket av följande alternativ är felaktigt beträffande spice? A. Har sålts via internet åtminstone sedan 2006 B. Först i slutet av 2008 stod det klart att de psykoaktiva effekterna hos örtblandningarna beror på en tillsats av syntetiska cannabisliknande ämnen C. Mycket lite är känt om metabolism och toxikologi D. Man kan utgå från att riskerna är jämförbara med dem man ser efter intag av THC (viktigaste substansen i naturlig cannabis) 26. Hypertermi med kroppstemperatur > 39 grader är relativt vanligt efter intag av vissa droger. Vilket av nedanstående alternativ förknippas inte med hypertermi? A. Ecstasy B. GHB C. Amfetamin D. Kokain 27. Vilket av följande påståenden om paracetamol är felaktigt? A. Förgiftning kan uppkomma redan efter en dubblering av den högsta rekommenderade dygnsdosen B. Initiala symtom på förgiftning saknas ofta varför den som överdoserat inte sällan kommer för sent för att en effektiv behandling ska vara möjlig C. Svår förgiftning medför medvetandesänkning D. Utan sjukvårdens behandlingsinsatser skulle antalet personer med leverskador orsakade av paracetamol bli oacceptabelt 28. Genom att tillföra en fettemulsion (t ex Intralipid) som intravenös infusion kan man genom en snabb omfördelning radikalt minska toxiciteten hos fettlösliga substanser som vid en överdos ger allvarliga kardiella och/eller centralnervösa symtom. Teoretiskt är fettemulsion tänkbar vid alla nedanstående förgiftningar men metoden är etablerad behandling endast för en. Vilken? A. Lamotrigin (antiepileptikum) B. Karbamazepin (antiepileptikum) C. Bupivakain (lokalanestestikum) D. Quetiapin (antipsykotikum) 9

11 29. Bensodiazepiner (t ex diazepam) rekommenderas allt oftare vid svåra förgiftningar. Vid vilket av följande alternativ är sådan behandling inte aktuell? A. Amfetamin B. Klorokinfosfat C. Cyanid D. Kokain 30. En 23-årig frisk man utan missbruksproblem inkommer till akutmottagningen genom en grannes försorg efter att ha intagit 20 tabletter. Vilket av nedanstående alternativ innebär den i särklass största risken (inget alternativ är riskfritt)? A. Sobril (oxazepam 10 mg) B. Korokinfosfat 250 mg C. Alvedon (paracetamol) 500 mg D. Ipren (ibuprofen) 400 mg 10

12 Rörelseapparaten traumatologi (10p) 31. Vilken metod är lämpligast för undersökning av distal cirkulation i en skadad extremitet på trauma- scenen? A. Inspektion av färg och palpation av pulser B. Doppler C. Pulsoximetri D. Angiografi 32. Anledning(ar) till att en öppen fraktur måste opereras så fort som möjligt inkluderar A. Risk för osteit B. Risk för mjukdelsinfektioner C. Risk för förkortning D. A och B 33. Vad är det väsentliga skillnaden mellan en öppen och en sluten femurfraktur? A. Distalstatus B. Risk för komplikationer C. Mindre blödningsrisk vid öppna frakturer D. Immobiliseringsmetoden 34. I vilken situation är det obligatoriskt att reponera en dislocerad fotledsfraktur akut på skadeplatsen? A. Påverkad distalstatus B. Kraftig smärta C. Lång transporttid D. Äldre/ yngre patient 11

13 35. Hur stor är risken för ortopediska skador i samband med stort trauma? A. Större än 75 % B. Mellan % C. Mellan % D. Mindre än 25 % 36. Vilket av följande påståenden är mest korrekt? Suprakondylär humerusfraktur hos barn är ett riktigt ortopedisk emergency (akut fall) eftersom A. tillståndet kan påverka neurologi och cirkulationen i armbågen och armen men inte tillväxten i armbågen. B. tillståndet kan påverka både neurologi och cirkulationen i armbågen och armen. C. tillståndet kan påverka tillväxt i armbågen med felställningar som följd. D. Både B och C 37. Du är ansvarig för triage på akutintaget. En patient har inkomit med ambulans efter MC-olycka. Han är vaken och har en tydlig felställning i femur, dock ingen sårbildning eller blödning. Vad är det första Du gör? A. Förbereder för trauma-ct B. Sätter 2 grova iv-nålar och börjar med Ringer-Acetat infusion (1 liter per iv-nål) C. Tar en Hare-splint och splintar frakturen D. Pratar med patienten 38. Vilket påstående är rätt om bäckenfrakturer i Sverige? A. Alla bäckenfrakturer behöver behandlas med bäckengördel. B. De flesta bäckenfrakturer är av osteoporotisk typ. C. C:a 25% måste opereras. D. De flesta brukar ge livsfarliga blödningar. 12

14 39. Patologiska frakturer kan förorsakas från alla nedanstående förutom A. Anemi B. Osteoporos C. Cortisonbehandling D. Strålbehandling 40. Vilken grad av Gustillo-Anderson klassifikation beskriver bäst en öppen underbensfraktur med sår i frakturnivån som är 3 cm långt med normal cirkulation distalt? A. Grad I B. Grad III A C. Grad III C D. Grad II 13

15 Huvudets traumatologi (10p) 41. Vilket påstående om ICP (intrakraniella trycket) är inte sant: A. Som enhet används mmhg B. Ett kvarstående ICP > 25 är patologiskt C. Minskar hos en frisk person tex i samband med att man hostar eller krystar D. Med hjälp av ICP och blodtryck kan man räkna ut det cerebrala perfusionstrycket 42. En patient med skallskada som är okontaktbar vid neurologisk undersökning och som vid smärtstimulering drar sig undan från smärtan är: A. RLS 1 B. RLS 2 C. RLS 5 D. RLS Sedering (nedsövning) minskar hjärnans syrgasbehov genom att: A. Sänka blodtrycket B. Öka det cerebrala flodflödet C. Sänka CPP D. Hjärnans ämnesomsättning (metabolism) minskar 44. Vad är sant avseende epiduralhematom: A. Är lokaliserad mellan duran och skallbenet B. Är lokaliserad mellan duran och arachnoidean C. Är lokaliserad mellan arachnoidean och pia mater D. Är vanligast hos äldre personer 14

16 45. Att sedera en patient med skallskada leder till minskat intrakraniellt tryck pga? A. Hjärncellernas volym minskar vilket leder till trycksänkning intrakraniellt B. Mängden koldioxid ökar i blodet vilket minskar intrakraniella blodvolymen pga kärlkonstriktion C. Hjärnans syrgasbehov minskar och därmed intrakraniella blodflödet D. Blodtrycket höjs vilket i sin tur sänker intrakraniell trycket 46. Hos en patient med en hjärnblödning kan man vinna tid genom att hyperventilera. Tanken bakom detta är: A. Man ökar syrgassaturationen i blodet och därmed klarar hjärnan det höga intrakraniella trycket. B. Man andas ut koldioxid, ph-värdet i blodet går då upp, hjärnans kärl drar ihop sig och intrakraniella trycket sänks. C. Koldioxid ansamlas i blodet och ph-värdet sjunker då, hjärnans kärl drar ihop sig och intrakraniella trycket sänks. D. Det venösa avflödet förbättras så att intrakraniella blodvolymen minskar och det intrakraniella trycket minskar. 47. Vilket av följande alternativ är inte önskvärt hos en patient med hjärnödem? A. Normoventilation B. Negativ vätskebalans C. Lågt S-albumin D. Högt S-Na 48. Vilken undersökning lämpar sig bäst för att påvisa s.k DAI (diffuse Axonal Injury)? A. Slätröntgen av skallen B. MR (magnetkameraundersökning) C. CT (datortomografi/skiktröntgen) D. EEG (elekroencefalografi) 15

17 49. Vid en inklämning beror den dilaterade pupillen på: A. En blödning trycker på hjärnbarken så att den slutar fungera B. Det höga trycket hindrar blodet att nå hjärnan C. N. oculomotorius funktion störs. D. Hjärnstammens RAS kläms mot den del av dura mater (hårda hjärnhinnan) som kallas tentorieslitsen 50. Var anatomiskt är ett subduralhematom lokaliserat? A. Mellan skallbenet och dura mater (hårda hjärnhinnan) B. Mellan dura mater och arachnoidean (spindelvävshinnan) C. Mellan arachnoidean och pia mater (mjuka hjärninnan) D. Mellan pia mater och hjärnan 16

18 Akut njursvikt (10p) 51. Infektioner är ett stort problem för många patientgrupper inom vården. Vilken av följande grupp har en ökad infektionskänslighet? A. Organtransplanterade B. Patienter med hemodialys C. Patienter med peritonealdialys D. Samtliga ovan nämnda patientgrupper 52. En man läggs in med blodiga diarréer och akut njursvikt. I anamnesen framkommer att han för ett par dagar sedan började känna sig olustig med värk i kroppen och feber. Det framkommer att han för ett par veckor sedan städade ur en gammal stuga i fjällen. Vilken diagnos tänker du på? A. Nekrotiserande vaskulit B. EHEC med HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) C. Sorkfeber ( Nephropatia epidemica) D. Harpest (Tularemi) 53. Vad kan utlösa postrenal njursvikt? A. Svampförgiftning B. Vaskulit C. Sorkfeber D. Prostatahyperplasi 17

19 54. En patient som fick diagnosen glomerulonefrit fastställd för ett par dagar sedan söker med flanksmärta. Patienten är blek, hypoton och takykard. Vad misstänker du att patienten har drabbats av? A. Blödningskomplikation efter njurbiopsi B. Akut nekrotiserande vaskulit C. Njurstensanfall D. Sepsis pga nyinsatt immunosuppressiv behandling 55. En man med känd hjärtsvikt får hastigt försämrad njursvikt och bedöms vara i behov av dialys inom 3-4 dagar. Vad stämmer inte om nedanstående? A. Peritonealdialys är i allmänhet det bästa behandlingsalternativet vid samtidig hjärtsvikt B. Peritonealdialys innebär en ökad risk för peritonit C. Peritonealdialys kan bara göras om patienten kan utföra behandlingen helt självständigt D. Peritonealdialys kan användas som subakut behandling 56. Hyperkalemi kan ge allvarliga kardiella symtom. Vad är typiskt? A. Uremisk perikardit B. Bradykardi C. Akut myokardischemi D. Ventrikelflimmer 57. Nefropatia epidemica. Vad är inte sant? A. Förekommer i norra Sverige B. Är en vanlig orsak till kronisk njursvikt i Norrland C. Börjar ofta med influensaliknande symtom D. Kan ibland kräva dialysbehandling i akutskedet 18

20 58. En man med känd polycystisk njursjukdom kommer till akutmottagningen med anamnes på akut insättande huvudvärk. Vad ska man misstänka för diagnos i första hand? A. Migrän B. Meningit C. Subarachnoidalblödning D. Subduralhematom 59. En man som nyligen vårdats pga en minimal-change nefropati med uttalad hypoalbuminemi kommer in till akuten med akut påkommen dyspné. Vilken diagnos måste misstänkas? A. Pneumothorax B. Pneumoni C. Allergisk astma D. Lungemboli 60. Vad menas med oliguri? A. Urinmängd < 100 ml/dygn B. Urinmängd > 3000 ml/dygn C. Urinmängd ml/dygn D. Urinmängd ml/dygn 19

21 Termiska skador (10p) 61. Hur många brännskade-intensivvårdsplatser finns i Sverige? A. 8 st B. 16 st C. 25 st D. 55 st 62. När det gäller bedömning av brännskadad hud är det vanligt att: A. Ytan och djupet blir underskattat B. Ytan blir underskattad och djupet blir överskattat C. Ytan blir överskattad och djupet blir underskattat D. Ytan och djupet blir överskattat 63. Vilken typ av skada känns trubbigt och blöder lite vid sticktest? A. Epidermal skada B. Ytlig delhudsskada C. Djup delhudsskada D. Fullhudsskada 64. Hur ska man behandla distala nekroser efter en djup frostskada? A. Omedelbar amputation ovan nekrosen B. Gnid in med zinksalva C. Antibiotika D. Avvakta demarkation och spontanamputation 65. Vilka giftiga gaser produceras vid all brand i organiskt material? A. Koldioxid och cyanväte B. Kolmonoxid och cyanokit C. Kolmonoxid och klorhexidin D. Kolmonoxid och cyanväte 20

22 66. En tonårsflicka inkommer till akuten dagen efter att hon varit på fest och mitt i natten i sträng kyla tagit av sig skorna och gått barfota hem, ca en kilometer. Hon har smärtor i fötterna, tårna är starkt rodnade och på fotsulorna håller det på att utvecklas blåsor med klart vätskeinnehåll. Hur ska vi behandla henne? A. Tag bort blåstaken och bandagera. Återbesök om fyra dagar. B. Lägg in, smärtstilla och undvik att traumatisera blåsorna. Konservativ behandling. C. Lägg in, operationsanmäl, revidera och bedöm såren varefter ni kopplar på VAC behandling. D. Sätt henne i fotbad och massera sedan fötterna. Torka torrt och linda fötterna. 67. En s k J-våg som kan ses vid hypotermi, vad kan den misstolkas som? A. Elektrolytrubbning B. Akut hjärtinfarkt C. Förmaksflimmer D. Intoxikation 68. Vilken typ av termometer är godkänd att användas vid hypotermi? A. Rektaltermometer B. Katetertermometer C. Örontermometer D. Muntermometer 69. Vilka är de vanligaste dödsorsakerna vid hypotermi? A. Tromboser och blödningar B. Ofri luftväg och arytmier C. Ofri luftväg och blödningar D. Ofri luftväg och hjärtinfarkt 70. Hur kan man värma en lokal frostskada ute på skadeplatsen? A. Gnugga kroppsdelen med snö B. Värm kroppsdelen i kamrats armhåla eller på magen C. Håll kroppsdelen mot en varm motor eller dylikt D. Lokal frostskada ska inte värmas innan man kommer till sjukhus 21

23 Stroke (6p) 71. Vilken är den vanligaste riskfaktorn för att insjukna i stroke? A. Stress B. Epilepsi C. Högt blodtryck D. Tidigare blodproppar i benen 72. Var sitter i regel skadan hos en patient som drabbats av neglekt? A. I höger hjärnhalva B. I vänster hjärnhalva C. I hjärnstammen D. I lillhjärnan 73. Varför skall man inte sätta glucos-dropp i det akuta skedet vid stroke? A. Svullnaden i hjärnan ökar B. Patienten kan få demens C. Blodtrycket ändras D. Patienten kanske inte är hungrig 74. Vilken typ av medicinering ger man till patienter som fått stroke till följd av embolisering från hjärtat för att hindra nya emboliseringar? A. Blodtryckssänkande läkemedel B. Glykossänkande läkemedel C. Koagulationshämmande läkemedel D. Kolesterolsänkande läkemedel 22

24 75. Vilket av följande är typiskt för infarkt inom arteria cerebri anteriors område? A. Förlamningen av handen och armen är mer uttalad än förlamningen av benet B. Förlamningen av benet är mer uttalad än förlamningen av armen C. Båda benen är förlamade D. Förlamningen leder till dubbelseende 76. Vad krävs för att en patient med infarktinsjuknande i storhjärnan skall få sväljningssvårigheter? A. Förlamningen av handen och armen är mer uttalad än förlamningen av benet B. Patienten har samtidigt afasi C. Båda hjärnhalvorna är påverkade D. Infarkten i hjärnan är stor 23

Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde

Godkänt: 70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde. Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde Akutmedicin Provmoment: Tentamen B:1 Ladokkod: 62KA01 Tentamen ges för: Fristående och programstudenter 12 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 150116 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel! Totalt antal

Läs mer

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.

Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013. Tentamen i Akut och Prehospitalmedicin, MC2050, del 1, 9/2 2013.. Lärare: Peter Appelros, fråga 1-6, 6p. Ulf Nordström, fråga 7-10, 10p. Ragnar Bäckström, fråga 11,15p Simon Athlin, fråga 12-13,. Rebecca

Läs mer

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund Om det inte är TIA eller stroke vad kan det då vara? Bo Norrving Neurologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund TIA/hjärninfarkt Trombocythämmare, statin, blodtryckssänkare, ultraljud halskärl, karotiskirurgi,

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)?

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)? Omtentamensfråga HKII, HT 2015, maxpoäng 17,5 p Sonja Karlsson är 81 år gammal, och är tidigare frisk. Hon tar bara medicin för struma. När hon är ute och går med sin hund får hon plötsligt väldigt ont

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2)

Del 1. 3. Under vårdtiden på sjukhuset upptäcker läkaren ett misstänkt bukaortaaneurysm. Vad menas med ett aneurysm? (2) Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 09 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 10 12 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner, Provmoment: Tentamen 2 och 4 Ladokkod: 61SV01

7,5 högskolepoäng. Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner, Provmoment: Tentamen 2 och 4 Ladokkod: 61SV01 Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 2 och 4 Ladokkod: 61SV01 Tentamen ges för: SSK07 och SSK06 TentamensKod: Tentamensdatum: 121110 Tid: 09.30-12.30

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

MEQ gynekologi T8 VT 2001

MEQ gynekologi T8 VT 2001 MEQ gynekologi T8 VT 2001 Du arbetar som ST-läkare på en kvinnoklinik vid ett centralsjukhus i södra Sverige och har precis gått på ett kvällsjourpass. Gunilla Gunnarsson är en 26-årig kvinna som söker

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-08-13 Totalpoäng: 52 Poängfördelning: Per Odencrants

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga.

MEQ fall 1. 9.0 p. Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. MEQ fall 1 Rest Tentamen Klinisk Medicin VT10 9.0 p Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor. Poäng anges vid varje delfråga. Du får bara ha en sida uppvänd åt gången, dvs besvara sid 1 färdigt innan sid

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 120113 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 4 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/och del 2) Namn: (Ifylles av student) : (Ifylles av student)

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter

Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Praktiskt prov (OSCE) Kirurgkursen VT 2016 SP - Kirurgi, 11 minuter Bemanning En kirurg till stationen En SP (standardiserad patient) Utrustning på SP Kirurgi Handskar Plastförkläde Stetoskop BT-manchett

Läs mer

Del sidor. 16,5 poäng

Del sidor. 16,5 poäng 10 sidor. 16,5 poäng Edvin Karlsson är 79 år gammal, tidigare ganska frisk. Han tar bara medicin mot hypertoni. Men sista tiden har han känt sig lite hängig och tyckt att hjärtat har slagit lite konstigt.

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

För att få respektive betyg krävs: Godkänd 23 Poäng, Väl Godkänd 28 Poäng.

För att få respektive betyg krävs: Godkänd 23 Poäng, Väl Godkänd 28 Poäng. Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner. 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 61SV01 Tentamen ges för: Studenter i SSK 06 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

1.1 Tolka bifogat EKG (1 p). 1.2 Nämn två ytterligare tänkbara differentialdiagnoser? (2p) Sida 1 av 7

1.1 Tolka bifogat EKG (1 p). 1.2 Nämn två ytterligare tänkbara differentialdiagnoser? (2p) Sida 1 av 7 Du har fått AT-tjänst i Lycksele, där man har gemensam medicin och kirurgjour. Klockan 01.20, när du precis har somnat, blir du kallad till akuten. En 56- årig man har just anlänt med en halvtimmes anamnes

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Del 7_7 sidor_15 poäng

Del 7_7 sidor_15 poäng En 83 årig man inkommer till kirurgisk akutmottagning kl 16.00 en Torsdag från ett äldreboende med en remiss från läkaren på närliggande hälsocentral. Remissen meddelar följande: Patienten har grav Mb

Läs mer

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011.

Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011. Tentamen i klinisk medicin, del 2, 14/1 2011. Programmen för specialistsjuksköterska med inriktning ambulansjukvård och AKM. Lärare: Ulf Nordström, fråga 1-4, 9p. Lars Bergren, fråga 5-7, 10p. Mårten Widlund,

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400

Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Medicin, avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2. Kurskod: MC2050 Provkod: 0400 Kursansvarig: Per Odencrants Examinator: Karin Falk Brynhildsen Datum: 2016 05 13 Skrivtid: 4 timmar

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter

Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter Anestesiologi Provmoment:Tentamen B:1 Ladokkod: B2NA01 Tentamen ges för: Programstudenter och fristående studenter TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 16 11 01 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1

Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke. Fallbeskrivning 1 Etik och praktik att göra rätt för den demenssjuke Fallbeskrivning 1 85-årig man Kontaktorsak Inkommer med remiss från kommunsköterska via kirurgakuten, smärta vänster fot. Ohållbar hemsituation. Socialt

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 2 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 09 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016

Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Namn: Person nr: Tentamen Patologi, Optikerprogrammet VT2016 Fredag den 3 juni 2016 Skrivtid: 09.00-11.00 Går kursen VT16 Gått kursen tidigare terminer Vänligen skriv din tenta-kod på alla sidor och var

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 04 11 Tid: 17.30 21.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2014-02-21 Totalpoäng: 59 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning:

Läs mer

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående

Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 62DA01 Vdist 15h, Gdist 16h, fristående 15 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 20161021

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn:

SEPSIS PREHOSPITALT. Larma akutmottagningen MISSTÄNKT SEPSIS MISSA INTE ALLVARLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER. Namn: 1. SEPSIS PREHOSPITALT När en patient (från 18 år) söker akut vård och uppfyller någon av punkterna nedan, kan du misstänka infektion och ska alltid ha sepsis i åtanke. Feber eller frossa Sjukdomskänsla,

Läs mer

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning.

Du ska genomföra en konsultation på akutmottagningen, och redogöra för troliga diagnoser och vidare handläggning. Praktiskt prov VT-2011 SP-kirurgi KIRURGI Standardpatient (SP) Instruktion till studenten Patienten söker akut för blodiga kräkningar Av journalbladet framgår: Status At blek Saturation 95% Temp 37,4 BT

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Kliniks medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Kliniks medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Kliniks medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2010-09-30 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 54 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07. 3 högskolepoäng. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 07 3 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 120218 Tid: 09.30-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning.

OBS! Det är VIKTIGT ATT SVAREN SORTERAS RÄTT. Det kan annars bli fel vid rättning och vid scanning. Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 1, prov 0300. Kurskod: MC2050. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2016 02 27 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 58p Smärtfysiologi och

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK14 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 02 27 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5. ORTOPEDI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 5:1 På akutmottagningen söker Dan, en tidigare frisk 28 årig lärare med ländryggssmärta sedan tre veckor. För ett dygn sedan lyfte han en TVapparat och fick då

Läs mer

Del 3. 6 sidor. 14 poäng

Del 3. 6 sidor. 14 poäng 6 sidor. 14 poäng Tidigare helt frisk 55 årig kvinna, aldrig opererad och utan mediciner, inkommer till akutmottagningen med buksmärtor, som accentuerats senaste dygnet. Smärtorna är ihållande och lokaliserade

Läs mer

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför?

1. Vilken akut bukåkomma kan Pelle ha drabbats av? (Motivera ditt svar relaterat till de. 2. Vilka blodprover vill du ta och varför? Del 3_5 sidor_17 poäng Pelle 38 år söker på akutmottagningen p.g.a. akut insättande smärtor i övre delen av buken sedan 5 timmar tillbaka. Han har kräkts gallfärgat maginnehåll upprepade gånger. Tidigare

Läs mer

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn:

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård. 10 högskolepoäng. Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Namn: Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård 10 högskolepoäng Provmoment: Tentamen 5 (5 hp) Ladokkod: 62MV01 Tentamen ges för: Amb05 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Coma. Lars Lind Akutsjukvården

Coma. Lars Lind Akutsjukvården Coma Lars Lind Akutsjukvården Genes till coma Hyperglykemi Hypoglykemi Stroke Skalltrauma Intox Leversvikt Njursvikt Myxödem Subarachnoidalblödning Elektrolytstörningar Epilepsi Korsakoff Arrytmier Encephalit

Läs mer

Del 6_6 sidor_16 poäng

Del 6_6 sidor_16 poäng _6 sidor_16 poäng En 55-årig kvinna inkommer till akutmottagningen med tilltagande buksmärtor i övre delen av buken sedan tre timmar. Hon är så pass smärtpåverkad att det är svårt att få några bra svar

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-04-05 Totalpoäng: 42,5 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom.

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 16 TentamensKod: Tentamensdatum: 170113 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga tillåtna Totalt antal

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset.

STROKE. Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. STROKE Anna Stenborg, läkare strokeavdelningen Akademiska sjukhuset. (MI=MYOCARDIAL INFARCTION) Hemorragisk stroke Ishemisk stroke hjärnblödning hjärninfarkt Stroke alla åldrar Stroke yngre Hjärtinfarkt

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017

Kirurgi SP 11 minuter OSCE VT 2017 Studentinstruktion Som kirurgjour på akutmottagningen ska du handlägga en patient, vars akutjournal anger: Besöksorsak: Status Buksmärta Lätt smärtpåverkad. Afebril. Puls 90/min BT 175/95 Sat 97% Du förväntas

Läs mer

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni.

a. Vilken ålderskategori brukar drabbas av detta tillstånd? (0,5p) b. Förklara en tänkbar sjukdomsmekanism vid primär hypertoni. Omtentamen 1 i Resp/Cirk, T3, mars 2013. Maxpoäng: 60,5. Gräns för godkänt: 65% av maxpoängen, = 39p Lycka till! 1. Elin utreds på vårdcentralen för primär hypertoni. a. Vilken ålderskategori brukar drabbas

Läs mer

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 20) En 46-årig man, som slutat röka för fem år sedan, kommer för allmän hälsokontroll, eftersom han känt sig trött senaste tiden. Han har ingen aktuell medicinering,

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK15 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 15 10 09 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Allmän omvårdnad. Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre, barnpsykologi, vårdandets pedagogik och didaktik

Allmän omvårdnad. Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre, barnpsykologi, vårdandets pedagogik och didaktik Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre, barnpsykologi, vårdandets pedagogik och didaktik Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK09 TentamensKod: Tentamensdatum: 10/11-2012

Läs mer

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

Buksmärta hos barn. RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014. Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Buksmärta hos barn RETTS Nordic Meeting 16 oktober 2014 Peter Adrian, specialist i barnkirurgi Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg Barnakuten i Göteborg 45 000 besök/år 4 000 på grund av

Läs mer

Ta hand om din hjärna

Ta hand om din hjärna Ta hand om din hjärna www.aivoliitto.fi Vad kan du göra för att minska risken att drabbas? En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre, barnpsykologi, vårdandets pedagogik och didaktik. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK10 A

Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre, barnpsykologi, vårdandets pedagogik och didaktik. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK10 A Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre, barnpsykologi, vårdandets pedagogik och didaktik Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK10 A TentamensKod: Tentamensdatum: 20/10-2012

Läs mer

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08

Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 Klinisk medicin somatisk ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 08 7,5 högskolepoäng Kod: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 02 24 Tid: Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej.

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej. Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 och 15 TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-12-04 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

Ileus Lars Börjesson

Ileus Lars Börjesson Ileus Lars Börjesson Docent/Överläkare Kirurgkliniken SU/Ö Ileus - tarmvred Tarmvred - en förenkling Passagen genom tarmen fungerar inte 1. Tarmen kontraherar sig inte ändamålsenligt - paralytisk ileus

Läs mer

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej.

Skriv tydligt. Tentamen med oläslig handstil och ej korrekt skriftligt svenskt skriftspråk rättas ej. Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk15V-pgrp1 TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-12-04 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Sätt en ring runt det rätta svaret. OBS! Endast ett rätt svar.

Sätt en ring runt det rätta svaret. OBS! Endast ett rätt svar. Akutmedicin Provmoment: Tentamen B:1 Ladokkod: Tentamen ges för: Programstudenter och Fristående studenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 01 13 Tid: 3

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

Del 8_ 9 sidor_17 poäng

Del 8_ 9 sidor_17 poäng Du träffar 45 årig man med svåra epigastriella smärtor sedan 1,5 dag. Smärtorna strålar ut mot ryggen bilateralt, han mår illa och har kräks flera gånger. Han har haft återkomande smärtattacker under höger

Läs mer

Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk16v-pgrp2. TentamensKod:

Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk16v-pgrp2. TentamensKod: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: Gsjuk16v-pgrp2 TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-13 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

1.1 Vilken anamnestisk uppgift bör Du komplettera? Hur vill Du undersöka henne? (2p)

1.1 Vilken anamnestisk uppgift bör Du komplettera? Hur vill Du undersöka henne? (2p) En 22-årig kvinna söker akutmottagningen en lördag vid lunchtid pga långvariga buksmärtor som successivt förvärrats. Hon berättar att besvären började efter en semesterresa till Turkiet för cirka 6 månader

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer