UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. Ett taggat budskap om antibiotika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika"

Transkript

1 Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt, bara take care-not antibiotics som den förkylda igelkotten i logon till "European antibiotics awareness day" (se artikel i detta nummer). Med lite droppande näsa vill jag dock inleda septembernumret av Bulletinen och förmedla några rader av Host Höstinformation från oss. Vi tar tillfället i akt och distribuerar inbjudan och program till Mellansvenskt Läkemedelsforum i Örebro, 4- februari I samverkan mellan alla läkemedelskommittér i 7-klövern arrangeras för första gången två intensiva och intressanta dagar med olika aspekter på läkemedel och läkemedelsterapi. Vi rekommenderar er att utnyttja detta tillfälle till bred fortbildning. Utveckling av nya läkemedel är en del av förklaringen bakom framstegen inom sjukvården. En del nya bidrag betyder mer, andra mindre. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med frågan kring en nationell struktur för införande och uppföljning av nya terapier ur ett nationellt perspektiv. I andra länder som till exempel England och Italien sker en viss samverkan mellan läkemedelsföretag och myndigheter i olika ansatser kring introduktion av nya läkemedel. Den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS har till exempel ingått ett avtal med Novartis kring introduktionen av Läkemedlet Lucentis mot så kallade våt makuladegeneration. Denna typ av avtal finns så vitt jag vet inte i Sverige men har nyligen diskuterats i en artikel i Dagens Medicin Jag kan personligen se vissa fördelar men också en hel del svårigheter i denna typ av avtal. På tal om nya läkemedel så har Landstinget i Västmanland nyligen tecknat ett provavtal med Stockholms Läns Landsting kring horizon scanning. Detta innebär bland annat att vi årligen får rapporter om 1-20 nya och potentiellt intressanta läkemedel där det även gjorts en analys av förmodade effekter och kostnader för sjukvården. Läkemedelskommittén kommer att distribuera dessa rapporter till relevanta expertgrupper för information och reflektion. Tanken är också att i förlängningen hitta former för att sprida budskapet vidare ut i organisationen. En nylig genomförd första regional ansats kring nya läkemedel har varit en gemensam hearing från företag som tillverkar anti-tnf-alfa läkemedel. Hearingen hölls i Uppsala på initiativ från läkemedelskommittérna (LK) i 7-klövern och med deltagande av expertgrupper (bl.a. hud, reumatologi, barnmedicin). Mötet var informativt men formerna behöver utvecklas. Från nya läkemedel till egenvård I detta nummer av Bulletinen finns bland annat en tänkvärd genomgång av egenmedicinering med smärtstillande medicin. Av reportaget framgår bland annat att 4 av 10 expeditioner på apotek av NSAID sker i form av receptfri förskrivning. Det har skett en påtaglig relativ ökning av NSAID i förhållande till paracetamol/asa under se- Smärtstillande preparat för egenvård Expertgrupper samlade i Ramnäs nare år. En av konsekvenserna är därför att det är ännu viktigare att fråga om och dokumentera förekomst av egenmedicinering i journalen för att få en totalbild av patientens läkemedelskonsumption. Arbetet med 2009-års lista för rekommenderade basläkemedel i landstinget pågår. LK har nyligen arrangerat ett internat för expertgrupperna med avsatt tid för arbetet med listan som beräknas kunna distribueras till er i slutet av januari I samband med detta avser vi att utveckla formerna för information och dialog mot förskrivarna till exempel i form av lunchmöten. Vi vill också hälsa Måna Wallensteen, tillförordnad Hälso och Sjukvårdsdirektör, välkommen som medlem i Läkemedelskommittén. Vi i LK ser fram emot denna viktiga samverkan. Med Hösthälsningar LARS LÖÖF Ordförande, Centrala Läkemedelskommittén i Västmanland ÅRGÅNG 10 NUMMER 4 OKTOBER 2008

2 Smärtstillande pre Har vi mera ont i dag, eller är vi mer benägna att behandla smärta med tabletter? Några svar på detta har jag inte men en klar försäljningsökning har skett de senaste åren. Vi ser en ökning både för receptfria analgetika och receptförskrivna. Mellan 2000 och 2007 har den totala försäljningen av analgetika ökat med ca 2 procent. Ökningen sker både på recept och i egenvårdsförsäljning. Volymtillväxten för receptfria smärtstillande har tidigare legat på ett par procent per år, de senaste 2 åren har det ökat till -6 procentpå grund av nya receptfria NSAID (Non Steoid Anti Inflammatory Drugs). Det sker inget byte av preparat utan den nya försäljningen läggs ovanpå den gamla. Man ser heller inte någon minskning av den receptförskrivna delen av de nya receptfria NSAID. De vanligaste preparaten som används som receptfria smärtstillande är paracetamol (t ex Alvedon, Panodil) ibuprofen (t ex Ipren, Ibumetin) och kombinationer med acetylsalicylsyra och koffein (t ex Treo, Magnecyl koffein). Under de senaste två åren har ytterligare två NSAID blivit receptfria, det är substanserna diklofenak (Voltaren) och naproxen (Eox, Pronaxen). Före 1988 fanns endast acetylsalicylsyra (ASA) och paracetamol receptfritt. När ibuprofen 200 mg släpptes för receptfri försäljning var förhoppningen att det biverkningsbelastade ASA skulle bytas ut till det mindre biverkningsbelastade ibuprofen. Det tog nästan 10 år innan försäljningen av ibuprofen tog fart. Under 1998 och 1999 ökade försäljningen av ibuprofen kraftigt, från med 7 procent och från med ytterligare procent. Under 1997 blev även styrkan 400 mg receptfri, och i samband med detta genomfördes stora reklamkampanjer. Iprenmannen visade sig för första gången 1998 och har därefter varit en följetong i reklamsammanhang. Så här efter 20 år kan konstateras att försäljningen av rena ASA-produkter visserligen minskar, men ibuprofen har ökat mångdubbelt mer och är i dag den mest försålda receptfria substansen sett per volym (DDD). Försäljningen av kombinationspreparat med ASA + koffein är relativt oförändrad. ASA och ibuprofen försäljs nästan enbart receptfritt, 99 procent för ASA och ca 8 procent för ibuprofen. Användningen av paracetamol fördelas 40/60 mellan egenvård och recept, medan egenvårdsförsäljningen av diklofenak och naproxen utgör ungefär 1 procent av den totala. Hur är ökningen fördelad mellan receptförskrivning och egenvård För paracetamol ligger i stort sett hela ökningen på receptsidan medan egenvården är relativt oförändrad. När det gäller NSAID totalt ses en nedgång på receptsidan, medan egenvården ökar. Ibuprofen ökar samtidigt som de nya receptfria NSAID preparaten kommit till vilket ger ytterligare ökning för NSAID-preparaten. En kraftig marknadsföring av dessa Summa av DDD/TIND Paracetamol Ibuprofen ASA+koffein ASA År Summa av DDD/TIND Total användning av några smärtstillande preparat i Västmanland (DDD per tusen inv och dag) Receptfri försäljning totalt i Riket (DDD per tusen inv och dag) Paracetamol Ibuprofen ASA+koffein ASA År 2

3 parat för egenvård Receptfri försäljning totalt i Västmanland (DDD per tusen inv och dag) preparat förekommer, där varje fabrikant framhåller sitt preparat. Då de ibland marknadsförs för olika användningsområden, kan det också finnas en risk för dubbelanvändning. Summa av DDD/TIND Paracetamol Ibuprofen ASA+koffein ASA Är alla receptfria smärtstillande preparat ofarliga? I rätt doser och rätt behandlingslängd kan de betraktas som ofarliga. Några patientgrupper bör dock vara försiktiga, speciellt med NSAID. Det gäller speciellt de som är ASA-överkänsliga, men även vid ökad blödningsbenägenhet och problem med magsår. Även de som har hjärt-kärlproblem eller är under graviditetens tre sista månader bör undvika NSAID. För paracetamol finns det risker vid överdosering, vilket kan ge allvarliga leverskador som följd. Leverskador har också uppstått vid behandling med paracetamol vid samtidigt alkoholmissbruk År Summa av DDD/TIND Receptfri försäljning per analgetikagrupp i Västmanland (DDD per tusen inv och dag) NO2B - paracetamol, ASA och komb. MO1A - NSAID Läkemedelsverkets rekommendationer efter EMEA:S genomgång av riskerna med NSAID Generell rekommendation vid förskrivning av NSAID (inklusive coxiber): Lägsta dos som leder till symtomlindring och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas Behovet av medicinering hos patienter med kroniska tillstånd bör utvärderas återkommande, särskilt patienter med fluktuerande symtom Förskrivning av NSAID skall baseras på en bedömning av den individuella patientens sjukdomstillstånd och riskfaktorer, särskilt gastrointestinala, kardiovaskulära och renala liksom produktens specifika egenskaper Byte av behandling bör endast ske efter omsorgsfull värdering av patientens individuella riskfaktorer Samtidig behandling med acetylsalicylsyra, vilket innebär en ökad risk för gastrointestinal blödning och signalerar ökad risk för kardiovaskulära komplikationer, kräver särskilt övervägande och möjligheterna att använda gastroprotektiv behandling bör inkluderas i den individuella riskbedömningen År Viktigt att beakta är också att den receptfria användningen av smärtstillande läkemedel tas med i den totala bedömningen av patientens sjukdomsbild och samlade läkemedelsterapi. Tänk på att fråga efter och dokumentera i journal receptfri användning av NSAID / ASA / paracetamol. CARINA WESTBERG leg apotekare 3

4 I fablernas värld (Ett klipp från Läkemedelskommittén i Gävleborgs tidskrift Mix) Muskelinflammation Det finns en utbredd uppfattning inom sjukvården och bland patienter att smärtor i muskler och muskelfästen ofta orsakas av inflammation och skall behandlas med antiinflammatorisk medicin. Om vi går till grunderna och undersöker vad en inflammation är så kännetecknas den av följande fem symptom: värmeökning smärta rodnad svullnad nedsatt funktion Gör man en mikroskopisk analys med PAD av en inflammerad vävnad ser man en typisk bild med vidgade blodkärl, cellinvandring och vätskeläckage. I de flesta fall av det som till vardags kallas muskelinflammation föreligger bara ett par av ovan nämnda fem tecken, oftast smärta och nedsatt funktion. Och tar man en biopsi hittar man så gott som aldrig inflammation på PAD. Tennisarmbåge kallas ofta för lateral epikondylit där ändelsen -it betecknar inflammation. Men denna smärta i muskelfästet orsakas trots namnet inte heller av någon inflammation. Så här skrev Sven-Anders Sölveborn, överläkare i ortopedi i Ystad i Läkartidningen 1999: I flera artiklar som beskriver opererade patientgrupper har man inte i något enda fall fått svaret inflammation på PAD från biopsitagningen! Att därför av termen epikondylit ledas att sträcka handen efter receptblocket för att förskriva antiinflammatoriska medel är, i alla fall för de långdragna fallen, både meningslöst och onödigt riskabelt. Histologin har istället visat så kallad angiofibroblastisk hyperplasi, mukoid och hyalin degeneration. En undersökning publicerad i BMJ 1999 på patienter med färsk lateral epikondylit jämförde effekten av det antiinflammatoriska medlet naproxen med placebo. Naproxen gavs i dosen 00 mg x 2 i två veckor. Efter fyra veckor var 7 procent i naproxengruppen klart förbättrade jämfört med 0 procent i placebogruppen (ingen signifikant skillnad). Efter 12 månader var det inte heller någon skillnad: 8 procent respektive 82 procent. De flesta smärtor från muskler och muskelfästen beror inte på inflammation. Man bör alltså i stället för NSAID välja andra läkemedel eller helt andra smärtstillande metoder. Biverkningarna av NSAID är inte försumbara, särskilt hos äldre människor där de förutom magsår kan orsaka lungödem och njursvikt. Artikeln publicerades första gången i Mix nr , därefter i repris i nummer Leta gärna upp det senaste numret - med NSAID-tema - på hemsidan 4

5 Ramnäsgården 3-4 september EXPERT- GRUPPS- INTERNAT Årets revidering av basläkemedelslistan är i full gång. En viktig del av arbetet genomfördes i början av september i form av ett internat lunch till lunch. Detta är andra gången vi provar denna arbetsform, som visat sig ha många positiva bieffekter. Mötet började med lunch på onsdagen, och följdes sedan av en intressant föreläsning av Gunnar Alvan, nyligen avträdd generaldirektör på Läkemedelsverket. Han talade om individuellt anpassad läkemedelsbehandling. För individuell anpassning behövs också en utveckling vad gäller diagnostiska tester, för att kunna identifiera de som kan ha nytta av en specifik behandling. Individuell läkemedelsbehandling kan ses Gunnar Alvan i två delar, dels att anpassa doser med mera till individens förutsättningar vad gäller metabolism (t ex i olika uttryck av CYP enzym), njurfunktion, övrig behandling (interaktioner) med mera. Dels att individualisera själva läkemedlet till det specifika uttrycket av sjukdomen, att göra målsökande läkemedelsformer. Redan i dag kontrollerar man om olika cancerformer har de receptorer som krävs för att svara på en viss behandling, till exempel vid bröstcancer och småcellig lungcancer. Det går att räkna fram rätt warandosering genom att mäta två specifika enzym som metaboliserar waran. Genom att mäta vissa HLA varianter kan man utesluta vissa personer som inte har effekt eller kraftiga biverkningar vid behandling med abacavir respektive karbamazepin. Ett fortsatt samarbete mellan genetik och molekylärteknik tillsammans med fysiologi och farmakologi kommer att ge framtida vinster Under resten av eftermiddagen arbetades i respektive expertgrupper i första hand med rekommenderade läkemedel, men även andra praktiska frågor löstes i samarbetet. En av de stora fördelarna med att samlas på detta sätt är att kontakterna mellan de olika grupperna underlättas. I samband med middagen bjöds vi också på underhållning i form av en trevlig musikgissning. På bilden Jan Smedjegård (Strama) och Lena Steinholtz (Andningsgruppen). Nästa dags förmiddag fortsatte med ömsesidiga kontakter mellan grupperna respektive eget arbete och avslutades sedan med en gemensam genomgång där varje grupp presenterade några av sina nyheter. Ytterligare ett gemensamt möte inför de slutliga besluten till baslistan planeras till den 4 november. Som avslutning informerade Lars om samarbetet med SLL om Horizon scanning. Vi har redan nu fått preliminära rapporter om nya läkemedel som är på gång. Tanken är att dessa rapporter skickas ut till aktuell expertgrupp som sedan i diskussion med LK:s AU kommer fram till hur man arbetar vidare med detta. Samarbete över grupperna. Kerstin Sjöqvist (Tand) Birgitta Kelfve (Hud) Ingela Gerdland (administratör) Moa Vlastos (Hud). Den nybildade expertgrupp Blod, funderar över upphandlingsfrågor. Botan Hawas, Honar Dylman och Anders Wickberg Expertgrupp Smärta/Rörelseapparaten, Milad Rizk, Carina Westberg tillfälligt inlånad samt Birgitta Pettersson som nyligen gått med i expertgruppen.

6 Hearing TNF-hämmare På inbjudan från Uppsala åkte tre specialister och tre representanter för Läkemedelskommittén på en hearing där hela regionen bjudits in. Fyra företag presenterade sina respektive produkter, en timme vardera var för sig. Schering-Plough om Remicade, Abbot om Humira, Wyeth om Enbrel och Merck-Serono om Raptiva (som inte är en TNF-hämmare vilket poängterades av företaget). Initiativet med hearing där flera marknadsförare inom en definierad preparatgrupp deltar är mycket positivt. Detta möte gav företagen stor frihet att presentera sitt budskap. Man besvarade mer eller mindre tydligt flertalet av de i förväg ställda frågorna och en kort frågestund åtföljde varje presentation. Trots att mötet var väl förberett med frågor var respektive presentation vinklad utifrån just det preparatets fördelar medan andra fakta tonades ner. Upplägget var olika från de olika företagen och trots att mycket intressant information lämnades var det inte lätt att strukturera informationen till jämförbara slutsatser. Hearing med olika företag har ändå en viktig plats i kommunikationen mellan industri och sjukvård, inte minst då enskilda expertgrupper eller expertgruppsledamöter ofta avböjer direktkontakt med industrin. Mötet gav också tankar på hur man kan lägga upp framtida möten av denna typ. En viktig del i detta är det regionala samarbetet. I praktiken blev denna hearing enbart för Uppsala och Västmanland, ett utvidgat deltagande med flera län i regionen kan även bidra till ett utökat samarbete mellan expertgrupperna i de olika länen. INBJUDAN TOBAKS- PREVENTION I VÅRDEN Inbjudan Hur förebyggs läkemedelsfel i vårdens övergångar? Den 16 oktober genomförs en temadag i samarbete mellan SKL och Apotekarsocietetens sektion för sjukhusfarmaci. Att öka säkerheten i vården är ett av SKL och därmed landstingens prioriterade satsningsområden. Temadagen vänder sig till läkare, sjuksköterskor och farmacevter som arbetar med patientsäkerhet inom sjukvården. Temadagen äger rum i Sibeliussalen, Finlandshuset, Snickarbacken i Stockholm. För anmälan och fullständigt program se Folkhälsoenheten inbjuder till ett seminarium där en stor del av Sveriges största profiler vad gäller tobaksprevention medverkar. Seminariet kommer att fokusera på tobaksavvänjning i vården med utgångspunkt från Nix-studien, men även på hälso- och sjukvårdens övriga möjligheter i det tobaksförebyggande arbetet. TID: Onsdag den 1 oktober, kl PLATS: Gamla vårdskolans aula, (ing 22) C-las Anmälan sker till Jan Larsson, Folkhälsoenheten, senast torsdagen den 9 oktober Seminariet är kostnadsfritt! För fullständigt program se - Utbildningar, seminarier. Tobaksavvänjningsmetoden NIX har utvecklats av Folktandvården och Folkhälsoenheten inom Landstinget Västmanland. I en effektstudie genomförd av Karolinska Institutet, Centrum för klinisk forskning och Mälardalens högskola har resultaten från studien presenterats hösten

7 Subvention -Blodtrycksmedel Från 1 september gäller nya regler vad gäller subvention av vissa blodtrycksläkemedel. De nya besluten presenterades i februari 2008 av dåvarande LFN (se annan notis) och började gälla den 1 september. Besluten innebär att tre läkemedel försvinner helt ur högkostnadsskyddet och att några av de dyrare läkemedlen mot högt blodtryck får begränsad subvention. Det innebär till exempel att angiotensinreceptorblockerare (ARB) omfattas av högkostnadsskyddet endast om patienten provat men inte kan använda ACE-hämmare, eller om ARB förskrivs som tillägg till ACEhämmare. Besluten finns att ladda ned på Länk finns också från vår hemsida du kan också läsa mer om beslutet i förra numret av Läkemedelsbulletinen. Även recept som skrivits ut före 1 september berörs, vilket betyder att patienter som kommer till apoteket med recept på något av de tre läkemedlen Zanidip, Inhibace och Tarka inte längre kan få dem med förmån. Besluten finns att ladda ned på NYHET Från LFN till TLV Från och med första september bytte Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) namn till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Detta på grund av att verket fått utökade uppgifter. Tidigare har de fattat beslut om vilka läkemedel som ska subventioneras. Nu ska de även besluta om vilken tandvård som ska subventioneras via skattemedel. Arbetet med hemsidan pågår, den nya adressen blir Lathund antibiotika En kortversion av lokala Stramas antibiotikahäfte har nyligen skickats ut till mottagningar och avdelningar. Tanken är att foldern snabbt ska kunna ge stöd i terapival, dosering och behandlingstid när valet är gjort att infektionen behöver behandlas med antibiotika. FOLDERN FINNS I EN SLUTENVÅRDS- OCH EN ÖPPENVÅRDSVARIANT. I slutenvårdsfoldern finns även förslag till dosering vid nedsatt njurfunktion samt ett tobramycinnomogram (Nebcina) som hjälp att bestämma nästa dos. 7

8 FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling finns nu i en omarbetad och uppdaterad upplaga. Den är framställd av YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet) med ekonomiskt stöd från Statens folkhälsoinstitut. Det är i dag allmänt accepterat att en fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk att utveckla flera sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar och typ 2- diabetes. Det är också uppenbart att ökad fysisk aktivitet i många fall utgör en viktig del av sjukdomsbehandlingen. Boken sammanfattar hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd, kombinerat med råd om lämpliga motionsaktiviteter. Även risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper tas upp. FYSS finns på nätet här kan du också beställa en egen FYSS. Antibiotic Awareness Day Den 18 november i år genomförs den första europeiska Antibiotikadagen. I Sverige anordnar Smittskyddsinstitutet, Strama, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen ett nationellt symposium om antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning. Vid symposiet kommer bland annat rapporter om antibiotikaanvändning, resistensövervakning samt förslag till åtgärder i Sverige att presenteras och överlämnas till regeringen. Dagen kommer att uppmärksammas på något sätt i alla 27 EU-stater, tanken är också att en rad lokala aktiviteter ska genomföras. Dagen kommer att genomföras årligen för att öka medvetenheten om hur man ska använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt, så att de fungerar också i framtiden. Loggan med den förkylda igelkotten kommer troligen att dyka upp lite här och där framöver. PRODUKTION: M.A.O. FORM: BILD & FORM AB Sov Gott På seminariet kommer vi också att dela ut boken Sov Gott. Ett seminarium om sömn och sömnproblem arrangeras av Läkemedelskommittén i Västmanland på Aros Congress Center i Västerås den 6 november Inbjudan riktad till allmänheten kommer att spridas via vårdcentraler och kommunens mötesplatser. Medverkande är bland annat Jerker Hetta professor i psykiatri som berättar vad som händer när man inte sover. Andra ämnen som tas upp är hur snarkning och stress påverkar sömnen. Eftermiddagen avslutas med Tankar till musik. REDAKTIONSKOMMITTE: Lars Lööf, Carina Westberg, Inge Eriksson, Ingela Gerdland REDAKTÖR: Carina Westberg, Eriksborg, Västerås TELEFON: E-POST:

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-07-01

BESLUT. Datum 2011-07-01 BESLUT 1 (5) Datum 2011-07-01 Vår beteckning SÖKANDE Johnson och Johnson Consumer Nordic A division of McNeil Sweden AB 169 90 Solna ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting Nytt om Egenvård Nytt om Egenvård är en information kring nyheter inom egenvårdsområdet. Bladet riktar sig i första hand till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård samt apotek i Örebro

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1 (7) Datum 2010-10-26 Diarienummer 74/2006 Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1. Vilka läkemedel i högkostnadsskyddet har TLV granskat i denna omprövning?

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Vilka läkemedel använder Stockholmarna?

Vilka läkemedel använder Stockholmarna? 1 Vilka läkemedel använder Stockholmarna? Björn Wettermark Enhetschef & Docent Utvecklingsavdelningen, HSF, SLL och CPE, Karolinska Institutet 2 Några frågor att besvara Hur stor andel av befolkningen

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB 191 90, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar primärvården

Läkemedelsgenomgångar primärvården Sida 1(7) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) 2016-07-12 2015-01-12 Emelie Sörqvist Fagerberg (est020) Fastställt av Anders Johansson (ljn043) Gäller

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-07-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bifaller ansökan om

Läs mer

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier?

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Rune Dahlqvist Professor klinisk farmakologi Medicinsk rådgivare TLV Norrländska Läkemedelsdagarna jan 2012 Staten vem är det i detta sammanhang? Socialdepartementet

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes;

Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Världsdiabetesdagen 14/11 1989: Brittiska drottningmodern tänder en blå låga som skall släckas av den som finner en bot för diabetes; Plats: Sir Frederick G Banting Square, London,Ontario, Canada Nationella

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern

Hjärta och smärta. en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel. Till dig som har barn i skolåldern Hjärta och smärta en guide för hantering av receptfria smärtstillande läkemedel Till dig som har barn i skolåldern 2 Varför en guide om hantering av receptfria smärtstillande läkemedel? Guiden Hjärta och

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien för veteranorienterare dag för dag: Vi söker 10 stycken veteranorienterare som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor där effekterna av ett kosttillskott studeras på tarmens genomsläpplighet.

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Läkemedelsförmånsnämndens beslut att begränsa subventionen av syrahämmare på recept medförde totalt sett fortsatt ökad konsumtion. Förskrivningen av protonpumpshämmare

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsgenomgångar nya riktlinjer i Stockholm Monica Bergqvist Leg. Sjuksköterska, med.dr Riktlinje för Läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting Läkemedelsgenomgången bör utformas och genomföras

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien dag för dag: Vi söker 10 stycken personer som lider av förstoppning eller diarré som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor. Under studien studeras effekterna av ett kosttillskott studeras

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Plevnagården, Malmköping

Plevnagården, Malmköping Gösta Lööf, 016-10 45 81, acj PROTOKOLL Protokoll från sammanträde med läkemedelskommittén Datum: 2010-05-18 Tid: Kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Plevnagården, Malmköping Anders Stjerna Ruth Lööf Marie

Läs mer

Tillsammans tar vi nästa steg

Tillsammans tar vi nästa steg Tillsammans tar vi nästa steg Europeiska Antibiotikadagen 2012 Strama Stockholm 18 november I Sverige: En nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens har bildats Ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016-09-16 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsgenomgångar och Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre Christine Fransson och Kristina Persson Leg.apotekare 2016-09-16 Stockholms läns

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp

STUDIEHANDLEDNING. Farmakoterapi 13,5 hp STUDIEHANDLEDNING Farmakoterapi 13,5 hp Receptarieutbildningen vid Umeå Universitet Välkommen till Farmakoterapi 13,5 hp Vi heter Sofia Mattsson och Maria Sjölander och är lärare på kursen i farmakoterapi.

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet.

Om läkemedel. vid adhd STEG 1. Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, , var du än bor i länet. Om läkemedel vid adhd Din första kontakt med BUP? Ring BUP-linjen, 010-476 19 99, var du än bor i länet. STEG 1 BUP-mottagning finns på alla orter i Halland: Kungsbacka Tfn 0300-56 52 17 Varberg Tfn 0340-48

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger

Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT Ylva Böttiger Momentet Klinisk farmakologi inom Klinisk Medicin, Läkarutbildningen Karolinska Institutet HT 2013 Ylva Böttiger Idag Introduktion till klinisk farmakologi Introduktion till kursen (momentet) Läkemedelsval

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2010-07-01 Vår beteckning 410/2010, SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower 164 51 KISTA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland

Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Äldre och läkemedel Landstinget Västernorrland Emelie Fagerberg, apotekare Eva Oskarsson, geriatriker 141030 Smarta råd om läkemedel för äldre Samarbete LVN, SPF och PRO Information till äldre och anhöriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:2 av Aram El Khoury m.fl. (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista

Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista 2014 Sveriges läkarförbund LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer Ansvar för patientens ordinerade läkemedel läkemedelslista LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer Fråga om ansvar och hantering

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande

Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen. Ordförande LÄKEMEDELSKOMMITTÉ MÖTESANTECKNINGAR 2010-01-19 Tid Tisdag den 19 januari 2010, kl 13.30 16.45 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Dialogen Närvarande Annika Braman Eriksson Åsa Wiberg Kristin

Läs mer

Läkemedelsstämma 2015

Läkemedelsstämma 2015 Läkemedelsstämma 2015 Hålltider: Inledning Karin Lindgren, läkemedelsstrateg 08.30- Förebyggande av hjärtkärlsjukdom - levnadsvanor och farmakologi Jan Håkansson, distriktsläkare 09.30 Fika 10.00 forts

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer