Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet"

Transkript

1 Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013

2 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna Inlämning... 4 Ordbehandling... 6 Generella tips... 6 Övning 1. Att skapa och ändra egenskaper på ett dokument... 8 Övning 2. Att kopiera och formatera en text Övning 3a. Att skapa nya sidor och nya avsnitt i ett dokument Övning 3b. Att formatera text, fortsättning Övning 4. Att skapa tabeller Övning 5. Att skapa kemiska formler Övning 6. Att lägga in bilder Övning 7. Att skapa sidhuvud och sidfot Övning 8. Att skapa en innehållsförteckning (överkurs) Excel Innan du börjar: Att jobba med kalkylblad Övning 1a. Att lägga in och formatera data Övning 1b. Att göra beräkningsformler Övning 2. Att göra beräkningar Övning 3. Att formatera celler Övning 4. Att sortera data Övning 5. Att skapa diagram Övning 6. Att skapa diagram, fortsättning Powerpoint Övrigt Epost Anpassa verktygsfält Ordlista Bilaga 1 Resultat Word Bilaga 2 Resultat Excel Bilaga 3 Typexempel Powerpoint 1

3 Introduktion I det här kursmomentet kommer vi att gå igenom de viktigaste funktionerna du behöver känna till för att t.ex. kunna skriva en snygg uppsats, lägga in tabeller i en lab-rapport eller göra bilder till en muntlig redovisning. Men det finns naturligtvis mycket mer man kan göra med ett datorprogram. Vi kommer att fokusera på Microsoft Office Word, Excel och Powerpoint. Dessa är fortfarande de vanligaste i sina kategorier även om det finns flera alternativ, till exempel Open Office (Open Office följer i stora drag samma upplägg som Microsofts program). Du kommer också att se att de olika Microsoft-programmen har många funktioner gemensamt. OBS! nyare versioner av Office-paketet (2007 och 2010) skiljer sig från tidigare eftersom menyer och ikoner är upplagda på ett annat sätt. Funktionerna är dock likartade. Tidigare versioner av kompendiet (tom 2010) utgick ifrån Office 2003 och finns att tillgå på GUL. Tänk på att många kommandon kan finnas på flera olika ställen och att det finns många olika sätt att göra samma sak. Nedan finns förslag på hur du ska gå tillväga (kursivt inom parentes) men det behöver inte innebära att andra sätt är fel. I många fall kan man antingen gå in via menyer eller direkt via ikoner, använd det sätt som du känner dig mest bekväm med. Kommandon skiljer sig också mellan svenska och engelska versioner av programmen. Tänk också på att det kan vara problem att öppna filer sparade i nya versioner av ett program i en äldre version av programmet. För att komma runt detta kan du alltid välja att spara filen i en äldre version (under Spara som, se nedan). Detta gäller t.ex. när du ska skicka in inlämningsuppgifter på olika kurser. Om det inte står i instruktionerna som du har fått i vilket filformat du ska lämna in är det alltid bra att fråga ansvarig lärare. I det här kompendiet ges mycket kortfattade introduktioner till de tre programmen samt instruktioner till de obligatoriska uppgifterna i Word, Excel och PowerPoint. Tanken med övningarna är att du ska förstå de olika funktionerna som vi går igenom men det krävs också att du jobbar en hel del på egen hand. Våga testa! Gå igenom de olika alternativen som kommer upp t.ex. i en dialogruta så att du verkligen ser vad som händer beroende på vilka inställningar man gör. Blir det fel är det ju bara att trycka på Ångra-ikonen! Förhoppningsvis kommer du att ha nytta av det här kompendiet under hela din utbildning. Utnyttja även Hjälp-funktionen (Frågetecknet i övre högra hörnet eller F1-knappen) i respektive program samt fråga dina kurskamrater om du kör fast! Om du behöver mer hjälp rekommenderas mer djupgående böcker om de olika programmen. För att bli godkänd på kursen krävs att alla uppgifter för vart och ett av de tre delmomenten (Word, Excel samt Powerpoint) är godkända, d.v.s. att de är gjorda enligt anvisningarna, även om det kan finnas andra sätt att nå fram till samma resultat. Hinner du inte bli klar med övningsuppgifterna i samband med de schemalagda undervisningstillfällena får du skicka filerna med epost till kursledaren. Det mesta av det som vi går igenom på övningarna förväntas du som student sedan kunna! Spara därför detta kompendium så att du kan gå tillbaka och repetera vid behov. OBS! Det är inte acceptabelt att kopiera sina kurskamraters uppgifter! Förutom att man då helt missar övningsmomentet räknas det som plagiering, alltså fusk, och kan leda till avstängning från studierna. Catharina Olsson

4 Innan du börjar Vad är GUL? För att göra uppgifterna i detta häfte behöver du ladda ner en del bilder och text från GUL (Göteborgs universitets lärplattform). Du kommer även att använda GUL för inlämning av andra uppgifter på denna och andra kurser och det är därför viktigt att du har förstått de viktigaste funktionerna. Gå till INR200 Introduktionskurs. Om du har loggat in på sidan ser det ut ungefär så här: I menyfönstret till vänster ser du alla sidor som här till den aktuella aktiviteten (vanligtvis har varje kurs sin egen GUL-aktivitet, döpt med kurskod och aktuell termin). För varje kurs inom programmet ska det finnas en så kallad öppen sida där schemat kommer att läggas ut senast två veckor före kursstart och där du kan få fram kontaktuppgifter till kursledare etc. Hit kommer du alltså utan att behöva logga in. Om du klickar på Dokument kommer du åt alla filer som hör till kursen. Dokumenten är ofta sorterade i olika mappar. Här kan vanligtvis bara lärarna ladda upp filer. Under aktivitetens dokument ser du en rubrik som heter Mina dokument här kan du ladda upp filer som du t.ex. vill komma åt från flera olika datorer men notera att det bara är du själv som kommer åt dessa filer, På vissa kurser kan man också vara indelade i projektgrupper och då kan gruppen ha möjlighet att lägga upp och dela dokument med varandra. I så fall syns det genom att det finns ytterligare en rubrik med projektgruppens namn. Via GUL kan du även få meddelande via Anslagstavlan (se under menyfälter Kommunikation). Du kan också ta kontakt med dina kurskamrater via mail eller PIM (du hittar alla under Medlemmar). 3

5 Ladda ner och spara övningsuppgifterna. Under Dokument, öppna mappen Dataövningar och klicka dig vidare till Filer att ladda ner. Du kan även komma åt bilderna från sidan Dataövningar - filer (ser du den inte direkt får du klicka på Innehåll i vänstermenyn). Denna sida kommer du åt även från Öppna sidorna. Du kan spara filerna på studentdatorerna i datasalen men om du vill kunna arbeta vidare med uppgifter hemma eller vid någon annan dator är det enklast att du sparar dem på t.ex. ett USB-minne. Skapa en mapp som döps till ditt namn plus INR200 Skapa därefter två undermappar Döp den ena undermappen till Nerladdade filer. Här sparar du filerna från GUL. Döp den andra undermappen till Färdiga övningar. Här sparar du dina färdiga uppgifter. Dubbelklicka på respektive fil och välj Spara fil i dialogrutan som kommer upp Inlämning De färdiga uppgifterna gås igenom vid slutet av respektive undervisningstillfälle. Andra inlämningsuppgifter under kursen ska du däremot lämna in genom att ladda upp dem via GUL. Logga in och välj aktiviteten INR200. I vänsterkolumnen ser du sedan alla aktuella inlämningar, dels under Innehåll, dels under Inlämningsuppgifter. 4

6 Klicka på Välj fil för att hitta filen du vill ladda upp. Du måste ha döpt filen så det klart framgår vilken övning den gäller. Du kan också skriva ett meddelande till läraren i kommentarsfältet. När du valt filen klickar du på Skicka. Notera att filerna vanligtvis körs genom Urkund, ett program som används för att upptäcka eventuell plagiering. Nästa gång du går in under Inlämningsuppgifter ser du filen som du har laddat upp samt vilken status uppgiften har, d.v.s. om läraren har påbörjat rättningen, om du behöver komplettera uppgiften eller om den är färdig. Du kommer ofta också att få meddelande om att den är rättad via e-post. Här ser du vilken status din uppgift har förnärvarande. När status ändras kommer du att få meddelande om detta på första sidan i GUL 5

7 Word Ordbehandling Du kommer att ha många olika inlämningsuppgifter på de olika kurserna på programmet och dessa bedöms utifrån både innehåll och form. Att kunna framställa en snygg och lättillgänglig rapport är även något som efterfrågas på de flesta arbetsplatser och något en arbetsgivare kan förvänta sig att du efter 3 års universitetsstudier behärskar. I de följande övningarna kommer du att få lära dig skapa och spara ett dokument, flytta och formatera text, lägga in bilder i ett dokument, skapa tabeller, sidhuvud/sidfot, innehållsförteckning med mera. Inledningsvis kommer lite allmänna tips om vad man ska tänka på när man utformar ett textdokument samt när man reviderar en övning som man har fått tillbaka av en lärare. Generella tips Stavningskontroll Lär dig hur man ändrar språk och använder automatisk stavnings- och grammatikkontroll. Detta gäller oavsett om du är bra eller dålig på att skriva. Vi gör alla slarvfel emellanåt. Man kan också ha stor nytt av synonymordlistan (Thesaurus). Först behöver du ställa in aktuellt språk. Det gör du under fliken Granska/Språk/Ange redigeringsspråk. Se till att rutan Kontrollera inte stavning och grammatik INTE är ikryssad. Ibland kan man behöva klicka två gånger för att återställa den. Textlayout Oavsett vad syftet med en text är vill man ju att budskapet ska nå läsaren. Att språk och innehåll är korrekt är självklart viktigt men även layouten på texten spelar en stor roll för hur texten ska tas emot. Här följer några enkla tips att tänka på Typsnitt välj ett lättläst typsnitt, t.ex. Times New Roman, Arial eller Calibri. Storlek generellt bör löpande text skrivas i storlek punkter Marginal marginalerna ovan och under samt till höger och vänster bör vara lagom, det innebär ofta ca cm Styckeindelning en text delas in i stycken för att underlätta läsningen. Innehållet i ett stycke bör hänga ihop (ett stycke en tanke). Det ska inte vara för kort eftersom intryck då lätt blir rörigt, men inte heller för långt så man trappar koncentrationen. Nytt stycke ska tydligt markeras antingen med hjälp av indrag (se Övning 2) eller med en tom rad. Rubriker är det en längre text vinner man mycket på att använda informativa rubriker och underrubriker. Det är viktigt att man kan utseendemässigt kan skilja på olika nivåer, t.ex. med hjälp av textattribut som fetstil och kursivering eller typsnittsstorlek. Man kan också ha siffror för varje ny rubrik, se exempel nedan. Layouten måste vara konsekvent genom hela texten! 1. Rubrik Underrubrik Underrubrik 2 2. Rubrik Underrubrik 1 6

8 Word Innan en ny rubrik bör man ha en tom rad (ibland 2 innan en huvudrubrik) men inte mer. Om man inte har fått särskilda instruktioner ska texten löpa fritt över sidbrytningar, d.v.s. man ska undvika onödiga tomrum. Om man har bilder inlagda i texten gäller det att placera dem på lämpliga ställen och då kan det vara till hjälp att använda Infoga sidbrytning (se Övning 3) för att undvika att bilderna hoppar runt. Spåra ändringar och lägga in kommentarer Om man är flera som jobbar med ett dokument är det bra att lätt kunna se vilka ändringar de andra har gjort. Till det finns en funktion som heter Spåra ändringar (finns under fliken Granska). Denna funktion används ofta om lärare rättat en text, och på samma sätt förväntas du ofta att kunna visa vilka ändringar du har gjort vid en eventuell revision av en inlämningsuppgift. Det är alltså av största vikt att du lär dig hantera denna funktion. Ny eller borttagen text syns i annan färg och man kan även se vem som gjort ändringarna. Man kan välja om man vill att ändringarna ska synas eller inte genom att klicka på Spåra ändringar igen. För att se ändringarna måste du ha valt Slutversion/Visa markeringar. Om man godkänner ändringarna som en annan person har gjort, markerar man bara textstycket och väljer Acceptera ändring (eller Ignorera ändring om man inte accepterar dem). Man kan också välja att Acceptera alla ändringar. Glöm inte att se till att ha accepterat alla ändringar innan du lämnar in en slutversion av ett dokument! Man kan också skriva kommentarer till andra som jobbar med dokumentet genom funktionen Ny kommentar. Om man är flera som jobbar med en text syns det vem som har lagt in en viss kommentar. Varje kommentar får dessutom ett nummer. Glöm inte att ta bort alla kommentarer innan du lämnar in en slutversion av ett dokument! 7

9 Word Övning 1. Att skapa och ändra egenskaper på ett dokument Den här övningen går ut på: Att skapa och namnge ett nytt dokument Att öppna och spara ett dokument Att spara ett dokument med nytt namn Att ställa in pappersstorlek Att ändra marginaler Först måste du lära dig känna igen menyerna i de olika versionerna av Word. Hur många olika menyflikar som finns kan variera, beroende på om du har andra program kopplade till Word (t.ex. Endnote, som är ett referenshanteringsprogram, eller Acrobat). Vi börjar med att titta på Arkiv-fliken (i vänstra hörnet), övriga flikar kommer vi att gå igenom successivt (framförallt Start, Sidlayout och Granska). Om du klickar på Arkiv får du upp motsvarande bild: Här får du allmän information om dokumentet Längst till vänster finns menyn där du kan välja om du vill öppna ett nytt dokument, spara, skriva ut o.s.v. Du kan också få upp en lista över de senaste filerna som du har haft öppna (Senaste). Under Alternativ kan du göra mer generella inställningar i programmet. Skapa och spara ett dokument Du ska nu skapa ett nytt dokument. Gå först till Nytt och välj Tomt dokument. Tryck sen på Skapa. Spara sen det tomma dokumentet genom att gå till Spara som. Döp filen med ditt namn plus Wordresultat plus INR200, det vill säga det kan se ut så här: Catharina Olsson Wordresultat INR200.doc OBS! Ändelsen doc lägger Word till automatiskt det behöver du inte skriva dit (beroende av inställningar syns det eventuellt inte). Detta dokument ska du använda för övningarna längre ner. 8

10 Word Du kan även välja om du vill spara dokumentet i en äldre version av programmet (se Filformat i bilden nedan). I fortsättningen om du ska spara dokumentet räcker det att trycka på Spara eller symbolen med en diskett Döpa om dokument Öppna nu dokumentet som du har laddat ner som heter Ceasarsallad.doc Spara det sedan med ett nytt namn (Ceasarsallad liggande) i din Word-mapp (Gå till Arkiv/Spara som). Du har nu två filer med samma innehåll men olika namn. Ändra utskriftsformat Man kan enkelt skifta utseende och storlek på det man vill skriva ut. Detta görs t.ex. under fliken Sidlayout. Se till att programmet är inställt att visa linjalen så ser du direkt vilka marginaler osv du har (om du inte ser linjalen klicka på Visa och se till att Linjal är ikryssat). Öppna dokumentet Ceasarsallad liggande igen. 1. Gå till fliken Sidlayout/Utskriftsformat. Du kan antingen ändra inställningar direkt under ikonerna Marginaler respektive Orientering, eller så kan du klicka på pilen i nedre högra hörnet (Utskriftsformat) och få upp följande fönster. 2. Gör följande ändringar av inställningarna: Ändra pappersformat från A4 till liggande A4 Ändra höger och vänster marginal till 3 cm Ändra över- och undermarginalerna till 2 cm 3. Spara dokumentet på nytt 9

11 Word Man kan också göra olika inställningar som t.ex. om man vill skriva ut två sidor på en, dubbelsidigt eller i färg, under Arkiv/Skriv ut. Tänk på att begränsa dina utskrifter för att spara papper det kostar både för dig och för naturen! 10

12 Word Övning 2. Att kopiera och formatera en text Den här övningen går ut på: Att kopiera en text mellan två dokument Att ändra typsnitt Att ändra typstorlek Att ändra andra textattribut Öppna dokumentet Word övning texter. Öppna även dokumentet du skapade i övning 1 (det med ditt namn). Markera och kopiera (högerklicka på musen och välj Kopiera eller tryck Ctrl C) all text under Word övning 2 och klistra in den (högerklick eller Ctrl V) i ditt eget dokument. Texten ska därefter formateras för att se ut som mallen (se Word Övningar Resultat ). Ändra marginaler 1. Ändra marginalerna till 3 cm i topp och botten, 7 cm till höger och vänster (görs under Utskriftsformat, se ovan) Ändra utseende på texten Många av funktionerna för att ändra utseende finns under Start/Tecken. Du kan också hitta dem genom att högerklicka på markerad text. Testa dig gärna fram så att du vet vad alla ikonerna står för (man kan också se det i klartext om man håller markören över ikonen). 2. Ändra all text till Arial 12 punkters storlek 3. Ändra sedan titeln till Tahoma 16 punkter storlek, fet stil 4. Ändra texten mel. Epistel 21 till kursiv stil, Tahoma 11 punkters storlek Ändra avstånd mellan raderna och gör indrag 5. Markera texten du vill ändra. Gå till Stycke (eller högerklicka och välj Stycke). Välj fliken Indrag och Avstånd Ändra titeln så att det är 6 punkters mellanrum ner till nästa rad (Avstånd efter) Första raden i varje stycke ska vara indragen 0.25 cm (från vänster) Hela refrängen ska vara indragen 0.5 cm (från vänster) TIPS! Om du klickar på den här symbolen (Visa formatering, finns under Start/Stycke) så ser du hur texten är formaterad. Klicka på symbolen en gång till så försvinner markeringarna (detta verktyg kan vara mycket användbart om man vill se hur en text är formaterad, och man kan t.ex. även se om man har flera mellanslag mellan ord). För att vara säker på att du har gjort indragen på rätt sätt, kolla så att det inte syns några mellanslag eller tabbar till vänster om varje stycke eller rad! Här kan du se hur texten ändras 11

13 Word Övning 3a. Att skapa nya sidor och nya avsnitt i ett dokument Den här övningen går ut på: Att lägga in sid- och avsnittsbrytning i ett dokument Att göra ändringar bara i ett visst avsnitt Infoga ny sida När man skriver en text vill man ibland vara säker på att en rubrik hamnar överst på en sida och inte längst ner på föregående. Detta kan man ordna genom att lägga in en sidbrytning (använd inte bara tomma rader!). Eftersom alla dina övningar ska ligga på separata sidor är det viktigt att du lär dig den här funktionen tidigt. Du hittar den under Infoga/Sidbrytning eller Sidlayout/Utskriftsformat/Brytningar (här kan du välja mellan olika sorters sidbrytningar). 1. Placera markören efter texten i övning 2 och infoga en sidbrytning Klicka på så kommer du se att det står Sidbrytning efter texten. Fortsätt ha den här funktionen aktiv när du jobbar med övningen. Ändra marginalerna i en viss del av dokumentet Ibland vill man dessutom ha olika layout på olika delar av ett dokument, t.ex. olika breda marginaler eller olika sidnumrering osv. Då lägger man istället för sidbrytning in en avsnittsbrytning. 2. Placera markören efter texten i övning 2 och ta bort sidbrytning du precis gjorde 3. Lägg in ett nytt avsnitt genom att gå till Sidlayout/Utskriftsformat/Brytningar. Välj Nästa sida Nu ska det stå Avsnittsbrytning istället för Sidbrytning 4. Under Utskriftsformat, ändra tillbaka alla marginalerna till 2.5 cm i detta avsnitt genom att under Används i: välja Härifrån och framåt (d.v.s. marginalerna i den del av dokumentet du skapade i Övning 2 ska inte ändras!). 12

14 Word Övning 3b. Att formatera text, fortsättning Den här övningen går ut på: Att justera text Att skapa tabbar Att lägga in linjer Lägga in symboler Du ska nu kopiera in texten från Övning 3 (i dokumentet Word övning texter ) på den nya tomma sidan i ditt dokument. Texten ska formateras för att se ut som mallen (se Word Övningar Resultat ). Att justera texten Med hjälp av de här funktionerna kan man bestämma var på sidan en text ska vara och hur marginalerna ska se ut. Du hittar dem t.ex. under Start/Stycke eller genom att högerklicka på en text. Om du för markören över ikonerna ser du vad de betyder. Normalt är en text vänsterjusterad. Du ska nu justera olika delar av texten på olika sätt. 1. Markera titeln och centrera den 2. Ändra titeln till Arial 14 punkters storlek, fet stil, understruken och med 12 punkters avstånd ner till nästa rad 3. Justera resten av texten med jämn höger- och vänstermarginal (Arial, 12 punkter). Kursivera enligt mallen. När man väljer denna funktion kommer mellanrummen mellan orden att anpassas så alla rader börjar och slutar på samma ställe. Det innebär att det kan se lite konstigt ut. För att undvika det kan man välja att avstava ord, antingen manuellt eller automatiskt. 4. Gå till Sidlayout/Utskriftsformat/Avstavning och välj automatisk avstavning Infoga symboler mm Under fliken Infoga hittar du vägar för att infoga olika element i texten. Det kan vara olika symboler, figurer, tabeller osv. Man kan även hitta vissa symboler på det vanliga tangentbordet. Du ska nu ändra vissa ord i texten till vanligt förekommande symboler. 1. Ändra ordet procent till % 2. Ändra alfa respektive beta till α respektive β samt infoga gradtecken (Infoga/Symbol) 13

15 Word 3. Lägg därefter in en linje under texten (Infoga/Illustrationer/Figur) Formatera linjen (dubbelklicka eller högerklicka, Formatera figur) den ska vara streckad, 0.75 punkter tjock och 15 cm lång Ändra utseende på texten Under Start/Tecken kan man förutom att ändra texten med avseende på typsnitt, storlek, fetstil respektive kursiverad även växla mellan stora och små bokstäver (versaler respektive gemener): man kan även ändra så att vissa tecken är upphöjda eller nersänkta. 1. Korrigera alla kemiska namn (t.ex. MgCl2 ska vara MgCl 2 ) (Start/Tecken/X 2 resp. X 2 ) Lägg till tabbar För att få text att hamna på ett visst bestämt avstånd från varandra bör man använda tabbar. Du hittar tabbstoppen under Stycke och där kan man precisera exakt var man vill att texten ska hamna och hur den ska vara justerad. Man kan också placera tabbstoppen direkt på linjalen genom att dra symbolen längst till vänster (se pilen) till valfri plats på linjalen. Genom att klicka på symbolen kan man välja om tabbstoppet ska vara vänsterjusterat, högerjusterat eller centrerat (klicka på symbolen så att du ser skillnaden mellan de olika symbolerna). Du ska nu skriva om receptet för lösningen som en lista med tabbar. 1. Placera tabbstoppen (vänsterjusterad) på 8 cm avstånd 2. Kopiera därefter listan. Ändra tabbarna till att vara högerjusterade 3. Kopiera listan ännu en gång. Ändra tabbarna till att vara centrerade (totalt ska det nu finnas tre listor där siffrorna är centrerade på olika sätt) 14

16 Word Övning 4. Att skapa tabeller Den här övningen går ut på: Att infoga en tabell Att formatera tabellen Lägg in en ny tom sida i ditt dokument (med sidbrytning). På den nya sidan ska du lägga in tabeller med information om olika läkemedel. Totalt ska det finnas fem tabeller med olika utseende men med samma innehåll. Tabeller skapar man (infogar) under fliken Infoga. Skapa tabell 1. Infoga en tabell med 4 kolumner och 5 rader (Infoga/Tabell) 2. Ovanför tabellen ska finnas en rubrik (tabelltext) plus nummer (alla tabeller i en text ska numreras med löpande nummer så detta blir Tabell 1) 3. Kopiera eller skriv in texten från Övning 4 (i dokumentet Word övning texter ). Här finns följande information om fyra läkemedel produktnamn, verksam substans, företag, terapiområde. Placera dem i rätt kolumn och ruta så du har en tabell som ser ut ungefär så här: tabellrubrik/tabelltext med nummer Tabell 1. Information om fyra läkemedel Produktnamn Verksam substans Företag Terapiområde Läkemedel 1 Substans A Företag 1 Område 1 Läkemedel 2 Substans B Företag 2 Område 2 Läkemedel 3 Substans C Företag 3 Område 3 Läkemedel 4 Substans D Företag 4 Område 4 kolumnrubriker 4. Markera och kopiera tabellen du just har gjort och klistra in den längre ner på sidan. Ändra titeln (detta blir alltså Tabell 2). Upprepa tre gånger (Tabell 3, 4 och 5). Formatera tabeller Nu ska du formatera tabellerna med hjälp av Tabellegenskaper samt Stycke. Rutan med tabellegenskaper får du fram genom att ställa markören i den tabellruta du vill formatera, alternativt markera hela tabellen, och sedan högerklicka. 15

17 Word Här kan du justera textens placering i en ruta Här kan du ändra höjd på rader Här kan du ändra bredd på kolumner När du markerar en tabell kommer dessutom två nya flikar upp i översta menyraden Tabellverktyget Desing respektive Layout. Dessa kommer du också att ha nytta av i nedenstående övningar. Tabell 2 1. Centrera texten i rubrikraden 2. Ändra höjden på rubrikraden (till 1 cm) 3. Ändra rubrikerna till fetstil 4. Ändra så det är 6 punkter tomrum ovanför texten i rubrikrutorna (Stycke) 5. Ändra kolumnbredden så att alla kolumner är lika breda (4 cm) 6. Ändra höjden på raderna 2-5 (till 1.5 cm) 7. Centrera texten i höjdled (rad 2-5) Tabell 3 1. Lägg in en ny kolumn mellan kolumn 2 och 3 plus en ny rad mellan rad 1 och 2 (högerklicka på tabellen och välj Infoga) 2. Sammanfoga sedan cell 2 och 3 på översta raden (markera cellerna, högerklicka, välj Sammanfoga celler) Tabell 4 1. Markera hela tabellen och ta bort linjerna mellan raderna (Tabellverktyget/Design alternativt högerklicka och välj Kantlinjer och fyllning) 2. Linjerna mellan kolumnerna ska vara kvar 3. Linjerna omkring själva tabellen ska också vara kvar men ska ändras till ett tjockare streck 4. Linjen under rubrikraden ska vara streckad Tabell 5 5. Ändra färgen i rubrikrutorna till mörkblå 6. Ändra rubriktexten till vit 7. Ändra övriga rutor till ljusblå De fem tabellerna ska nu se ut som mallen (se Word Övningar Resultat ) 16

18 Word Övning 5. Att skapa kemiska formler Den här övningen går ut på: Att lägga till verktyg Att skriva molekylformler Att skriva reaktionsformler I övning 3 ovan skrev ni bland annat om kemiska formler. Detta kan även göras med Ekvations-verktyget som man hittar under Infoga (eventuellt måste detta först aktiveras, se programmets Hjälp-funktion). OBS! Verktyget funkar inte om man sparat dokumentet i kompabilitetsläge. Med hjälp av detta verktyg kan du enkelt formatera t.ex. dina reaktionsformler. På övre raden finns olika symboler du kan lägga in, t.ex. grekiska bokstäver, likhetstecken och pilar. Du kan också lägga in bestämda avstånd mellan tecken. Denna funktion behöver ni kunna under kemikurserna. På undre raden finns formatmallar. Här kan du t.ex. lägga in upphöjt eller nersänkt (till skillnad från de vanliga kommandona i Word kan du här ha båda två samtidigt t.ex. jonladdning och antal ( ) eller masstal och atomnummer ( 16 8 ). Gå på egen hand igenom de olika funktionerna så du vet vad de O innebär. Som du ser kommer radavståndet att förändras i och med att du använder detta verktyg (det gör det inte med Upphöjt resp. Nersänkt som du hittar under Tecken). O 2 2 Repetera inför kemin genom att göra följande övningar (om du är osäker finns formlerna tillsammans med lösningarna i Word Övningar Resultat ) 1. Skriv masstal och atomnummer för följande grundämnen: a. jod b. koppar c. palladium 2. Skriv formeln för följande joner: a. hydroxidjon b. cyanidjon c. nitratjon d. nitritjon e. ammoniumjon 3. Skriv formeln för följande gaser: a. syrgas b. koldioxid c. vätgas d. kvävgas 4. Skriv reaktionsformler för följande kemiska reaktioner: a. Gasformig svaveltrioxid löses i vatten b. Kalciumkarbonat löses i saltsyra c. Koldioxid och vatten bildar kolsyra som sönderfaller till vätejoner plus bikarbonat Eventuella laddningar samt aggregationstillstånd (gas, flytande, fast osv) ska framgå ur formlerna. 17

19 Word Övning 6. Att lägga in bilder Den här övningen går ut på: Att lägga in bilder i ett dokument Att placera bilder i förhållande till text Lägg in en ny tom sida i ditt dokument och kopiera in texten från övning 6 (i Word övningar texter ) på den tomma sidan. Typsnittet ska vara Arial, 12 pt. Förutom texten ska du nu lägga in och formatera bilder på sidan så att den ser ut som mallen (se Word Övningar Resultat ). TIPS! Se till att du har Visa formatering iklickat. Infoga bilder Gå till Infoga/Illustrationer/Bild Välj de tre bilder som finns bland filerna du laddat ner (Bild1, Bild2 och Bild3) Formatera bilder Du ska nu justera bildernas placering i förhållande till texten. Högerklicka på bilden och välj Formatera bild. Välj fliken Layout. För att bestämma avstånd mellan bild och text klickar du på Inställningar. Du kan också nå funktionen genom fliken Ritverktyg/Format/Radbyte 1. Bild 1 ska ligga till vänster om text 1. Mellanrummet mellan text och bild ska vara 1 cm (d.v.s. till höger om bilden). 2. Bild 2 ska ligga till höger om text 2. (avstånd till text 1 cm) 3. Bild 3 ska ligga under rubriken men över resten av text 3 (avstånd till text uppåt och nedåt 0.5 cm). OBS! du ska inte lägga in tomma rader mellan rubriken och övriga texten (eventuella mellanslag kan man enkelt se om man klickar på Visa formatering!).för att bli godkänd på övningen krävs att du följt alla instruktionerna! Infoga ramar 1. Välj fliken Färger och linjer. Lägg färgade (inte svarta) ramar runt alla tre bilderna 18

20 Word Övning 7. Att skapa sidhuvud och sidfot Den här övningen går ut på: Att skapa en sidfot Att ändra inställningar så att sidfoten bara syns på en sida i dokumentet Lägg in ett nytt avsnitt (Avsnittsbrytning) i ditt dokument (se Övning 3). På den här sidan ska du lägga in en sidfot som innehåller ditt eget namn och kontaktuppgifter (se mall Word Övningar Resultat ). Öppna sidhuvudet/sidfoten (Infoga/Sidhuvud/Redigera sidhuvud alternativt dubbelklicka på området som innehåller sidhuvudet). Det kommer nu en ny flik i övre menyraden (Design) Testa att hoppa mellan sidhuvud och sidfot 1. Skriv in rubrikerna enligt mallen. Använd tabbar (se Övning 3b) med lämpliga avstånd mellan de olika rubrikerna 2. Skriv in dina egna kontaktuppgifter under respektive rubrik 3. Formatera texten som du själv tycker blir snyggt! 4. Sidfoten ska enbart synas på denna sida. Därför måste du ta bort länken till föregående stycke genom att klicka på Länka till föregående (se pilarna) så att det ej är markerat. I sidfoten ska nu texten Samma som föregående inte längre synas. I ett sidhuvud eller sidfot kan du även lägga in t.ex. sidnummer, totalt antal sidor, datum, filnamn mm. Du hittar de olika möjligheterna under Sidnummer respektive Snabbdelar. När det gäller sidnummer bör man tänka på att placera dem så det blir rätt oavsett om man skriver ut enkel- eller dubbelsidigt, bäst är därför att ha dem centrerade. 19

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Släktforska med datorn Del 2

Släktforska med datorn Del 2 Släktforska med datorn Del 2 Bengt Kjöllerström Gör en släktbok med Disgen 8.2a Tredje upplagan 2010 Bengt Kjöllerström Släktforska med datorn har hittills kommit ut i 3 delar: Del 1 Introduktion till

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring Jan Johansson Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring (ökning/minskning)... 7 Påläggsprocent

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer