Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet"

Transkript

1 Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013

2 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna Inlämning... 4 Ordbehandling... 6 Generella tips... 6 Övning 1. Att skapa och ändra egenskaper på ett dokument... 8 Övning 2. Att kopiera och formatera en text Övning 3a. Att skapa nya sidor och nya avsnitt i ett dokument Övning 3b. Att formatera text, fortsättning Övning 4. Att skapa tabeller Övning 5. Att skapa kemiska formler Övning 6. Att lägga in bilder Övning 7. Att skapa sidhuvud och sidfot Övning 8. Att skapa en innehållsförteckning (överkurs) Excel Innan du börjar: Att jobba med kalkylblad Övning 1a. Att lägga in och formatera data Övning 1b. Att göra beräkningsformler Övning 2. Att göra beräkningar Övning 3. Att formatera celler Övning 4. Att sortera data Övning 5. Att skapa diagram Övning 6. Att skapa diagram, fortsättning Powerpoint Övrigt Epost Anpassa verktygsfält Ordlista Bilaga 1 Resultat Word Bilaga 2 Resultat Excel Bilaga 3 Typexempel Powerpoint 1

3 Introduktion I det här kursmomentet kommer vi att gå igenom de viktigaste funktionerna du behöver känna till för att t.ex. kunna skriva en snygg uppsats, lägga in tabeller i en lab-rapport eller göra bilder till en muntlig redovisning. Men det finns naturligtvis mycket mer man kan göra med ett datorprogram. Vi kommer att fokusera på Microsoft Office Word, Excel och Powerpoint. Dessa är fortfarande de vanligaste i sina kategorier även om det finns flera alternativ, till exempel Open Office (Open Office följer i stora drag samma upplägg som Microsofts program). Du kommer också att se att de olika Microsoft-programmen har många funktioner gemensamt. OBS! nyare versioner av Office-paketet (2007 och 2010) skiljer sig från tidigare eftersom menyer och ikoner är upplagda på ett annat sätt. Funktionerna är dock likartade. Tidigare versioner av kompendiet (tom 2010) utgick ifrån Office 2003 och finns att tillgå på GUL. Tänk på att många kommandon kan finnas på flera olika ställen och att det finns många olika sätt att göra samma sak. Nedan finns förslag på hur du ska gå tillväga (kursivt inom parentes) men det behöver inte innebära att andra sätt är fel. I många fall kan man antingen gå in via menyer eller direkt via ikoner, använd det sätt som du känner dig mest bekväm med. Kommandon skiljer sig också mellan svenska och engelska versioner av programmen. Tänk också på att det kan vara problem att öppna filer sparade i nya versioner av ett program i en äldre version av programmet. För att komma runt detta kan du alltid välja att spara filen i en äldre version (under Spara som, se nedan). Detta gäller t.ex. när du ska skicka in inlämningsuppgifter på olika kurser. Om det inte står i instruktionerna som du har fått i vilket filformat du ska lämna in är det alltid bra att fråga ansvarig lärare. I det här kompendiet ges mycket kortfattade introduktioner till de tre programmen samt instruktioner till de obligatoriska uppgifterna i Word, Excel och PowerPoint. Tanken med övningarna är att du ska förstå de olika funktionerna som vi går igenom men det krävs också att du jobbar en hel del på egen hand. Våga testa! Gå igenom de olika alternativen som kommer upp t.ex. i en dialogruta så att du verkligen ser vad som händer beroende på vilka inställningar man gör. Blir det fel är det ju bara att trycka på Ångra-ikonen! Förhoppningsvis kommer du att ha nytta av det här kompendiet under hela din utbildning. Utnyttja även Hjälp-funktionen (Frågetecknet i övre högra hörnet eller F1-knappen) i respektive program samt fråga dina kurskamrater om du kör fast! Om du behöver mer hjälp rekommenderas mer djupgående böcker om de olika programmen. För att bli godkänd på kursen krävs att alla uppgifter för vart och ett av de tre delmomenten (Word, Excel samt Powerpoint) är godkända, d.v.s. att de är gjorda enligt anvisningarna, även om det kan finnas andra sätt att nå fram till samma resultat. Hinner du inte bli klar med övningsuppgifterna i samband med de schemalagda undervisningstillfällena får du skicka filerna med epost till kursledaren. Det mesta av det som vi går igenom på övningarna förväntas du som student sedan kunna! Spara därför detta kompendium så att du kan gå tillbaka och repetera vid behov. OBS! Det är inte acceptabelt att kopiera sina kurskamraters uppgifter! Förutom att man då helt missar övningsmomentet räknas det som plagiering, alltså fusk, och kan leda till avstängning från studierna. Catharina Olsson

4 Innan du börjar Vad är GUL? För att göra uppgifterna i detta häfte behöver du ladda ner en del bilder och text från GUL (Göteborgs universitets lärplattform). Du kommer även att använda GUL för inlämning av andra uppgifter på denna och andra kurser och det är därför viktigt att du har förstått de viktigaste funktionerna. Gå till INR200 Introduktionskurs. Om du har loggat in på sidan ser det ut ungefär så här: I menyfönstret till vänster ser du alla sidor som här till den aktuella aktiviteten (vanligtvis har varje kurs sin egen GUL-aktivitet, döpt med kurskod och aktuell termin). För varje kurs inom programmet ska det finnas en så kallad öppen sida där schemat kommer att läggas ut senast två veckor före kursstart och där du kan få fram kontaktuppgifter till kursledare etc. Hit kommer du alltså utan att behöva logga in. Om du klickar på Dokument kommer du åt alla filer som hör till kursen. Dokumenten är ofta sorterade i olika mappar. Här kan vanligtvis bara lärarna ladda upp filer. Under aktivitetens dokument ser du en rubrik som heter Mina dokument här kan du ladda upp filer som du t.ex. vill komma åt från flera olika datorer men notera att det bara är du själv som kommer åt dessa filer, På vissa kurser kan man också vara indelade i projektgrupper och då kan gruppen ha möjlighet att lägga upp och dela dokument med varandra. I så fall syns det genom att det finns ytterligare en rubrik med projektgruppens namn. Via GUL kan du även få meddelande via Anslagstavlan (se under menyfälter Kommunikation). Du kan också ta kontakt med dina kurskamrater via mail eller PIM (du hittar alla under Medlemmar). 3

5 Ladda ner och spara övningsuppgifterna. Under Dokument, öppna mappen Dataövningar och klicka dig vidare till Filer att ladda ner. Du kan även komma åt bilderna från sidan Dataövningar - filer (ser du den inte direkt får du klicka på Innehåll i vänstermenyn). Denna sida kommer du åt även från Öppna sidorna. Du kan spara filerna på studentdatorerna i datasalen men om du vill kunna arbeta vidare med uppgifter hemma eller vid någon annan dator är det enklast att du sparar dem på t.ex. ett USB-minne. Skapa en mapp som döps till ditt namn plus INR200 Skapa därefter två undermappar Döp den ena undermappen till Nerladdade filer. Här sparar du filerna från GUL. Döp den andra undermappen till Färdiga övningar. Här sparar du dina färdiga uppgifter. Dubbelklicka på respektive fil och välj Spara fil i dialogrutan som kommer upp Inlämning De färdiga uppgifterna gås igenom vid slutet av respektive undervisningstillfälle. Andra inlämningsuppgifter under kursen ska du däremot lämna in genom att ladda upp dem via GUL. Logga in och välj aktiviteten INR200. I vänsterkolumnen ser du sedan alla aktuella inlämningar, dels under Innehåll, dels under Inlämningsuppgifter. 4

6 Klicka på Välj fil för att hitta filen du vill ladda upp. Du måste ha döpt filen så det klart framgår vilken övning den gäller. Du kan också skriva ett meddelande till läraren i kommentarsfältet. När du valt filen klickar du på Skicka. Notera att filerna vanligtvis körs genom Urkund, ett program som används för att upptäcka eventuell plagiering. Nästa gång du går in under Inlämningsuppgifter ser du filen som du har laddat upp samt vilken status uppgiften har, d.v.s. om läraren har påbörjat rättningen, om du behöver komplettera uppgiften eller om den är färdig. Du kommer ofta också att få meddelande om att den är rättad via e-post. Här ser du vilken status din uppgift har förnärvarande. När status ändras kommer du att få meddelande om detta på första sidan i GUL 5

7 Word Ordbehandling Du kommer att ha många olika inlämningsuppgifter på de olika kurserna på programmet och dessa bedöms utifrån både innehåll och form. Att kunna framställa en snygg och lättillgänglig rapport är även något som efterfrågas på de flesta arbetsplatser och något en arbetsgivare kan förvänta sig att du efter 3 års universitetsstudier behärskar. I de följande övningarna kommer du att få lära dig skapa och spara ett dokument, flytta och formatera text, lägga in bilder i ett dokument, skapa tabeller, sidhuvud/sidfot, innehållsförteckning med mera. Inledningsvis kommer lite allmänna tips om vad man ska tänka på när man utformar ett textdokument samt när man reviderar en övning som man har fått tillbaka av en lärare. Generella tips Stavningskontroll Lär dig hur man ändrar språk och använder automatisk stavnings- och grammatikkontroll. Detta gäller oavsett om du är bra eller dålig på att skriva. Vi gör alla slarvfel emellanåt. Man kan också ha stor nytt av synonymordlistan (Thesaurus). Först behöver du ställa in aktuellt språk. Det gör du under fliken Granska/Språk/Ange redigeringsspråk. Se till att rutan Kontrollera inte stavning och grammatik INTE är ikryssad. Ibland kan man behöva klicka två gånger för att återställa den. Textlayout Oavsett vad syftet med en text är vill man ju att budskapet ska nå läsaren. Att språk och innehåll är korrekt är självklart viktigt men även layouten på texten spelar en stor roll för hur texten ska tas emot. Här följer några enkla tips att tänka på Typsnitt välj ett lättläst typsnitt, t.ex. Times New Roman, Arial eller Calibri. Storlek generellt bör löpande text skrivas i storlek punkter Marginal marginalerna ovan och under samt till höger och vänster bör vara lagom, det innebär ofta ca cm Styckeindelning en text delas in i stycken för att underlätta läsningen. Innehållet i ett stycke bör hänga ihop (ett stycke en tanke). Det ska inte vara för kort eftersom intryck då lätt blir rörigt, men inte heller för långt så man trappar koncentrationen. Nytt stycke ska tydligt markeras antingen med hjälp av indrag (se Övning 2) eller med en tom rad. Rubriker är det en längre text vinner man mycket på att använda informativa rubriker och underrubriker. Det är viktigt att man kan utseendemässigt kan skilja på olika nivåer, t.ex. med hjälp av textattribut som fetstil och kursivering eller typsnittsstorlek. Man kan också ha siffror för varje ny rubrik, se exempel nedan. Layouten måste vara konsekvent genom hela texten! 1. Rubrik Underrubrik Underrubrik 2 2. Rubrik Underrubrik 1 6

8 Word Innan en ny rubrik bör man ha en tom rad (ibland 2 innan en huvudrubrik) men inte mer. Om man inte har fått särskilda instruktioner ska texten löpa fritt över sidbrytningar, d.v.s. man ska undvika onödiga tomrum. Om man har bilder inlagda i texten gäller det att placera dem på lämpliga ställen och då kan det vara till hjälp att använda Infoga sidbrytning (se Övning 3) för att undvika att bilderna hoppar runt. Spåra ändringar och lägga in kommentarer Om man är flera som jobbar med ett dokument är det bra att lätt kunna se vilka ändringar de andra har gjort. Till det finns en funktion som heter Spåra ändringar (finns under fliken Granska). Denna funktion används ofta om lärare rättat en text, och på samma sätt förväntas du ofta att kunna visa vilka ändringar du har gjort vid en eventuell revision av en inlämningsuppgift. Det är alltså av största vikt att du lär dig hantera denna funktion. Ny eller borttagen text syns i annan färg och man kan även se vem som gjort ändringarna. Man kan välja om man vill att ändringarna ska synas eller inte genom att klicka på Spåra ändringar igen. För att se ändringarna måste du ha valt Slutversion/Visa markeringar. Om man godkänner ändringarna som en annan person har gjort, markerar man bara textstycket och väljer Acceptera ändring (eller Ignorera ändring om man inte accepterar dem). Man kan också välja att Acceptera alla ändringar. Glöm inte att se till att ha accepterat alla ändringar innan du lämnar in en slutversion av ett dokument! Man kan också skriva kommentarer till andra som jobbar med dokumentet genom funktionen Ny kommentar. Om man är flera som jobbar med en text syns det vem som har lagt in en viss kommentar. Varje kommentar får dessutom ett nummer. Glöm inte att ta bort alla kommentarer innan du lämnar in en slutversion av ett dokument! 7

9 Word Övning 1. Att skapa och ändra egenskaper på ett dokument Den här övningen går ut på: Att skapa och namnge ett nytt dokument Att öppna och spara ett dokument Att spara ett dokument med nytt namn Att ställa in pappersstorlek Att ändra marginaler Först måste du lära dig känna igen menyerna i de olika versionerna av Word. Hur många olika menyflikar som finns kan variera, beroende på om du har andra program kopplade till Word (t.ex. Endnote, som är ett referenshanteringsprogram, eller Acrobat). Vi börjar med att titta på Arkiv-fliken (i vänstra hörnet), övriga flikar kommer vi att gå igenom successivt (framförallt Start, Sidlayout och Granska). Om du klickar på Arkiv får du upp motsvarande bild: Här får du allmän information om dokumentet Längst till vänster finns menyn där du kan välja om du vill öppna ett nytt dokument, spara, skriva ut o.s.v. Du kan också få upp en lista över de senaste filerna som du har haft öppna (Senaste). Under Alternativ kan du göra mer generella inställningar i programmet. Skapa och spara ett dokument Du ska nu skapa ett nytt dokument. Gå först till Nytt och välj Tomt dokument. Tryck sen på Skapa. Spara sen det tomma dokumentet genom att gå till Spara som. Döp filen med ditt namn plus Wordresultat plus INR200, det vill säga det kan se ut så här: Catharina Olsson Wordresultat INR200.doc OBS! Ändelsen doc lägger Word till automatiskt det behöver du inte skriva dit (beroende av inställningar syns det eventuellt inte). Detta dokument ska du använda för övningarna längre ner. 8

10 Word Du kan även välja om du vill spara dokumentet i en äldre version av programmet (se Filformat i bilden nedan). I fortsättningen om du ska spara dokumentet räcker det att trycka på Spara eller symbolen med en diskett Döpa om dokument Öppna nu dokumentet som du har laddat ner som heter Ceasarsallad.doc Spara det sedan med ett nytt namn (Ceasarsallad liggande) i din Word-mapp (Gå till Arkiv/Spara som). Du har nu två filer med samma innehåll men olika namn. Ändra utskriftsformat Man kan enkelt skifta utseende och storlek på det man vill skriva ut. Detta görs t.ex. under fliken Sidlayout. Se till att programmet är inställt att visa linjalen så ser du direkt vilka marginaler osv du har (om du inte ser linjalen klicka på Visa och se till att Linjal är ikryssat). Öppna dokumentet Ceasarsallad liggande igen. 1. Gå till fliken Sidlayout/Utskriftsformat. Du kan antingen ändra inställningar direkt under ikonerna Marginaler respektive Orientering, eller så kan du klicka på pilen i nedre högra hörnet (Utskriftsformat) och få upp följande fönster. 2. Gör följande ändringar av inställningarna: Ändra pappersformat från A4 till liggande A4 Ändra höger och vänster marginal till 3 cm Ändra över- och undermarginalerna till 2 cm 3. Spara dokumentet på nytt 9

11 Word Man kan också göra olika inställningar som t.ex. om man vill skriva ut två sidor på en, dubbelsidigt eller i färg, under Arkiv/Skriv ut. Tänk på att begränsa dina utskrifter för att spara papper det kostar både för dig och för naturen! 10

12 Word Övning 2. Att kopiera och formatera en text Den här övningen går ut på: Att kopiera en text mellan två dokument Att ändra typsnitt Att ändra typstorlek Att ändra andra textattribut Öppna dokumentet Word övning texter. Öppna även dokumentet du skapade i övning 1 (det med ditt namn). Markera och kopiera (högerklicka på musen och välj Kopiera eller tryck Ctrl C) all text under Word övning 2 och klistra in den (högerklick eller Ctrl V) i ditt eget dokument. Texten ska därefter formateras för att se ut som mallen (se Word Övningar Resultat ). Ändra marginaler 1. Ändra marginalerna till 3 cm i topp och botten, 7 cm till höger och vänster (görs under Utskriftsformat, se ovan) Ändra utseende på texten Många av funktionerna för att ändra utseende finns under Start/Tecken. Du kan också hitta dem genom att högerklicka på markerad text. Testa dig gärna fram så att du vet vad alla ikonerna står för (man kan också se det i klartext om man håller markören över ikonen). 2. Ändra all text till Arial 12 punkters storlek 3. Ändra sedan titeln till Tahoma 16 punkter storlek, fet stil 4. Ändra texten mel. Epistel 21 till kursiv stil, Tahoma 11 punkters storlek Ändra avstånd mellan raderna och gör indrag 5. Markera texten du vill ändra. Gå till Stycke (eller högerklicka och välj Stycke). Välj fliken Indrag och Avstånd Ändra titeln så att det är 6 punkters mellanrum ner till nästa rad (Avstånd efter) Första raden i varje stycke ska vara indragen 0.25 cm (från vänster) Hela refrängen ska vara indragen 0.5 cm (från vänster) TIPS! Om du klickar på den här symbolen (Visa formatering, finns under Start/Stycke) så ser du hur texten är formaterad. Klicka på symbolen en gång till så försvinner markeringarna (detta verktyg kan vara mycket användbart om man vill se hur en text är formaterad, och man kan t.ex. även se om man har flera mellanslag mellan ord). För att vara säker på att du har gjort indragen på rätt sätt, kolla så att det inte syns några mellanslag eller tabbar till vänster om varje stycke eller rad! Här kan du se hur texten ändras 11

13 Word Övning 3a. Att skapa nya sidor och nya avsnitt i ett dokument Den här övningen går ut på: Att lägga in sid- och avsnittsbrytning i ett dokument Att göra ändringar bara i ett visst avsnitt Infoga ny sida När man skriver en text vill man ibland vara säker på att en rubrik hamnar överst på en sida och inte längst ner på föregående. Detta kan man ordna genom att lägga in en sidbrytning (använd inte bara tomma rader!). Eftersom alla dina övningar ska ligga på separata sidor är det viktigt att du lär dig den här funktionen tidigt. Du hittar den under Infoga/Sidbrytning eller Sidlayout/Utskriftsformat/Brytningar (här kan du välja mellan olika sorters sidbrytningar). 1. Placera markören efter texten i övning 2 och infoga en sidbrytning Klicka på så kommer du se att det står Sidbrytning efter texten. Fortsätt ha den här funktionen aktiv när du jobbar med övningen. Ändra marginalerna i en viss del av dokumentet Ibland vill man dessutom ha olika layout på olika delar av ett dokument, t.ex. olika breda marginaler eller olika sidnumrering osv. Då lägger man istället för sidbrytning in en avsnittsbrytning. 2. Placera markören efter texten i övning 2 och ta bort sidbrytning du precis gjorde 3. Lägg in ett nytt avsnitt genom att gå till Sidlayout/Utskriftsformat/Brytningar. Välj Nästa sida Nu ska det stå Avsnittsbrytning istället för Sidbrytning 4. Under Utskriftsformat, ändra tillbaka alla marginalerna till 2.5 cm i detta avsnitt genom att under Används i: välja Härifrån och framåt (d.v.s. marginalerna i den del av dokumentet du skapade i Övning 2 ska inte ändras!). 12

14 Word Övning 3b. Att formatera text, fortsättning Den här övningen går ut på: Att justera text Att skapa tabbar Att lägga in linjer Lägga in symboler Du ska nu kopiera in texten från Övning 3 (i dokumentet Word övning texter ) på den nya tomma sidan i ditt dokument. Texten ska formateras för att se ut som mallen (se Word Övningar Resultat ). Att justera texten Med hjälp av de här funktionerna kan man bestämma var på sidan en text ska vara och hur marginalerna ska se ut. Du hittar dem t.ex. under Start/Stycke eller genom att högerklicka på en text. Om du för markören över ikonerna ser du vad de betyder. Normalt är en text vänsterjusterad. Du ska nu justera olika delar av texten på olika sätt. 1. Markera titeln och centrera den 2. Ändra titeln till Arial 14 punkters storlek, fet stil, understruken och med 12 punkters avstånd ner till nästa rad 3. Justera resten av texten med jämn höger- och vänstermarginal (Arial, 12 punkter). Kursivera enligt mallen. När man väljer denna funktion kommer mellanrummen mellan orden att anpassas så alla rader börjar och slutar på samma ställe. Det innebär att det kan se lite konstigt ut. För att undvika det kan man välja att avstava ord, antingen manuellt eller automatiskt. 4. Gå till Sidlayout/Utskriftsformat/Avstavning och välj automatisk avstavning Infoga symboler mm Under fliken Infoga hittar du vägar för att infoga olika element i texten. Det kan vara olika symboler, figurer, tabeller osv. Man kan även hitta vissa symboler på det vanliga tangentbordet. Du ska nu ändra vissa ord i texten till vanligt förekommande symboler. 1. Ändra ordet procent till % 2. Ändra alfa respektive beta till α respektive β samt infoga gradtecken (Infoga/Symbol) 13

15 Word 3. Lägg därefter in en linje under texten (Infoga/Illustrationer/Figur) Formatera linjen (dubbelklicka eller högerklicka, Formatera figur) den ska vara streckad, 0.75 punkter tjock och 15 cm lång Ändra utseende på texten Under Start/Tecken kan man förutom att ändra texten med avseende på typsnitt, storlek, fetstil respektive kursiverad även växla mellan stora och små bokstäver (versaler respektive gemener): man kan även ändra så att vissa tecken är upphöjda eller nersänkta. 1. Korrigera alla kemiska namn (t.ex. MgCl2 ska vara MgCl 2 ) (Start/Tecken/X 2 resp. X 2 ) Lägg till tabbar För att få text att hamna på ett visst bestämt avstånd från varandra bör man använda tabbar. Du hittar tabbstoppen under Stycke och där kan man precisera exakt var man vill att texten ska hamna och hur den ska vara justerad. Man kan också placera tabbstoppen direkt på linjalen genom att dra symbolen längst till vänster (se pilen) till valfri plats på linjalen. Genom att klicka på symbolen kan man välja om tabbstoppet ska vara vänsterjusterat, högerjusterat eller centrerat (klicka på symbolen så att du ser skillnaden mellan de olika symbolerna). Du ska nu skriva om receptet för lösningen som en lista med tabbar. 1. Placera tabbstoppen (vänsterjusterad) på 8 cm avstånd 2. Kopiera därefter listan. Ändra tabbarna till att vara högerjusterade 3. Kopiera listan ännu en gång. Ändra tabbarna till att vara centrerade (totalt ska det nu finnas tre listor där siffrorna är centrerade på olika sätt) 14

16 Word Övning 4. Att skapa tabeller Den här övningen går ut på: Att infoga en tabell Att formatera tabellen Lägg in en ny tom sida i ditt dokument (med sidbrytning). På den nya sidan ska du lägga in tabeller med information om olika läkemedel. Totalt ska det finnas fem tabeller med olika utseende men med samma innehåll. Tabeller skapar man (infogar) under fliken Infoga. Skapa tabell 1. Infoga en tabell med 4 kolumner och 5 rader (Infoga/Tabell) 2. Ovanför tabellen ska finnas en rubrik (tabelltext) plus nummer (alla tabeller i en text ska numreras med löpande nummer så detta blir Tabell 1) 3. Kopiera eller skriv in texten från Övning 4 (i dokumentet Word övning texter ). Här finns följande information om fyra läkemedel produktnamn, verksam substans, företag, terapiområde. Placera dem i rätt kolumn och ruta så du har en tabell som ser ut ungefär så här: tabellrubrik/tabelltext med nummer Tabell 1. Information om fyra läkemedel Produktnamn Verksam substans Företag Terapiområde Läkemedel 1 Substans A Företag 1 Område 1 Läkemedel 2 Substans B Företag 2 Område 2 Läkemedel 3 Substans C Företag 3 Område 3 Läkemedel 4 Substans D Företag 4 Område 4 kolumnrubriker 4. Markera och kopiera tabellen du just har gjort och klistra in den längre ner på sidan. Ändra titeln (detta blir alltså Tabell 2). Upprepa tre gånger (Tabell 3, 4 och 5). Formatera tabeller Nu ska du formatera tabellerna med hjälp av Tabellegenskaper samt Stycke. Rutan med tabellegenskaper får du fram genom att ställa markören i den tabellruta du vill formatera, alternativt markera hela tabellen, och sedan högerklicka. 15

17 Word Här kan du justera textens placering i en ruta Här kan du ändra höjd på rader Här kan du ändra bredd på kolumner När du markerar en tabell kommer dessutom två nya flikar upp i översta menyraden Tabellverktyget Desing respektive Layout. Dessa kommer du också att ha nytta av i nedenstående övningar. Tabell 2 1. Centrera texten i rubrikraden 2. Ändra höjden på rubrikraden (till 1 cm) 3. Ändra rubrikerna till fetstil 4. Ändra så det är 6 punkter tomrum ovanför texten i rubrikrutorna (Stycke) 5. Ändra kolumnbredden så att alla kolumner är lika breda (4 cm) 6. Ändra höjden på raderna 2-5 (till 1.5 cm) 7. Centrera texten i höjdled (rad 2-5) Tabell 3 1. Lägg in en ny kolumn mellan kolumn 2 och 3 plus en ny rad mellan rad 1 och 2 (högerklicka på tabellen och välj Infoga) 2. Sammanfoga sedan cell 2 och 3 på översta raden (markera cellerna, högerklicka, välj Sammanfoga celler) Tabell 4 1. Markera hela tabellen och ta bort linjerna mellan raderna (Tabellverktyget/Design alternativt högerklicka och välj Kantlinjer och fyllning) 2. Linjerna mellan kolumnerna ska vara kvar 3. Linjerna omkring själva tabellen ska också vara kvar men ska ändras till ett tjockare streck 4. Linjen under rubrikraden ska vara streckad Tabell 5 5. Ändra färgen i rubrikrutorna till mörkblå 6. Ändra rubriktexten till vit 7. Ändra övriga rutor till ljusblå De fem tabellerna ska nu se ut som mallen (se Word Övningar Resultat ) 16

18 Word Övning 5. Att skapa kemiska formler Den här övningen går ut på: Att lägga till verktyg Att skriva molekylformler Att skriva reaktionsformler I övning 3 ovan skrev ni bland annat om kemiska formler. Detta kan även göras med Ekvations-verktyget som man hittar under Infoga (eventuellt måste detta först aktiveras, se programmets Hjälp-funktion). OBS! Verktyget funkar inte om man sparat dokumentet i kompabilitetsläge. Med hjälp av detta verktyg kan du enkelt formatera t.ex. dina reaktionsformler. På övre raden finns olika symboler du kan lägga in, t.ex. grekiska bokstäver, likhetstecken och pilar. Du kan också lägga in bestämda avstånd mellan tecken. Denna funktion behöver ni kunna under kemikurserna. På undre raden finns formatmallar. Här kan du t.ex. lägga in upphöjt eller nersänkt (till skillnad från de vanliga kommandona i Word kan du här ha båda två samtidigt t.ex. jonladdning och antal ( ) eller masstal och atomnummer ( 16 8 ). Gå på egen hand igenom de olika funktionerna så du vet vad de O innebär. Som du ser kommer radavståndet att förändras i och med att du använder detta verktyg (det gör det inte med Upphöjt resp. Nersänkt som du hittar under Tecken). O 2 2 Repetera inför kemin genom att göra följande övningar (om du är osäker finns formlerna tillsammans med lösningarna i Word Övningar Resultat ) 1. Skriv masstal och atomnummer för följande grundämnen: a. jod b. koppar c. palladium 2. Skriv formeln för följande joner: a. hydroxidjon b. cyanidjon c. nitratjon d. nitritjon e. ammoniumjon 3. Skriv formeln för följande gaser: a. syrgas b. koldioxid c. vätgas d. kvävgas 4. Skriv reaktionsformler för följande kemiska reaktioner: a. Gasformig svaveltrioxid löses i vatten b. Kalciumkarbonat löses i saltsyra c. Koldioxid och vatten bildar kolsyra som sönderfaller till vätejoner plus bikarbonat Eventuella laddningar samt aggregationstillstånd (gas, flytande, fast osv) ska framgå ur formlerna. 17

19 Word Övning 6. Att lägga in bilder Den här övningen går ut på: Att lägga in bilder i ett dokument Att placera bilder i förhållande till text Lägg in en ny tom sida i ditt dokument och kopiera in texten från övning 6 (i Word övningar texter ) på den tomma sidan. Typsnittet ska vara Arial, 12 pt. Förutom texten ska du nu lägga in och formatera bilder på sidan så att den ser ut som mallen (se Word Övningar Resultat ). TIPS! Se till att du har Visa formatering iklickat. Infoga bilder Gå till Infoga/Illustrationer/Bild Välj de tre bilder som finns bland filerna du laddat ner (Bild1, Bild2 och Bild3) Formatera bilder Du ska nu justera bildernas placering i förhållande till texten. Högerklicka på bilden och välj Formatera bild. Välj fliken Layout. För att bestämma avstånd mellan bild och text klickar du på Inställningar. Du kan också nå funktionen genom fliken Ritverktyg/Format/Radbyte 1. Bild 1 ska ligga till vänster om text 1. Mellanrummet mellan text och bild ska vara 1 cm (d.v.s. till höger om bilden). 2. Bild 2 ska ligga till höger om text 2. (avstånd till text 1 cm) 3. Bild 3 ska ligga under rubriken men över resten av text 3 (avstånd till text uppåt och nedåt 0.5 cm). OBS! du ska inte lägga in tomma rader mellan rubriken och övriga texten (eventuella mellanslag kan man enkelt se om man klickar på Visa formatering!).för att bli godkänd på övningen krävs att du följt alla instruktionerna! Infoga ramar 1. Välj fliken Färger och linjer. Lägg färgade (inte svarta) ramar runt alla tre bilderna 18

20 Word Övning 7. Att skapa sidhuvud och sidfot Den här övningen går ut på: Att skapa en sidfot Att ändra inställningar så att sidfoten bara syns på en sida i dokumentet Lägg in ett nytt avsnitt (Avsnittsbrytning) i ditt dokument (se Övning 3). På den här sidan ska du lägga in en sidfot som innehåller ditt eget namn och kontaktuppgifter (se mall Word Övningar Resultat ). Öppna sidhuvudet/sidfoten (Infoga/Sidhuvud/Redigera sidhuvud alternativt dubbelklicka på området som innehåller sidhuvudet). Det kommer nu en ny flik i övre menyraden (Design) Testa att hoppa mellan sidhuvud och sidfot 1. Skriv in rubrikerna enligt mallen. Använd tabbar (se Övning 3b) med lämpliga avstånd mellan de olika rubrikerna 2. Skriv in dina egna kontaktuppgifter under respektive rubrik 3. Formatera texten som du själv tycker blir snyggt! 4. Sidfoten ska enbart synas på denna sida. Därför måste du ta bort länken till föregående stycke genom att klicka på Länka till föregående (se pilarna) så att det ej är markerat. I sidfoten ska nu texten Samma som föregående inte längre synas. I ett sidhuvud eller sidfot kan du även lägga in t.ex. sidnummer, totalt antal sidor, datum, filnamn mm. Du hittar de olika möjligheterna under Sidnummer respektive Snabbdelar. När det gäller sidnummer bör man tänka på att placera dem så det blir rätt oavsett om man skriver ut enkel- eller dubbelsidigt, bäst är därför att ha dem centrerade. 19

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet reviderad augusti 2011 Innehåll Introduktion... 2 Ned- och uppladdning från GUL... 3 Innan du startar - Ladda ner och spara övningsuppgifterna....

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen

SIDNUMRERING I WORD. IT-avdelningen SIDNUMRERING I WORD IT-avdelningen Hur man skapar sidnumrering i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion för dig som vill förstå varför och inte bara hur Tyvärr är sidnumrering i Word

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner

Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner Formatmall för uppsatser vid Historiska institutionen Användarinstruktioner HISTORISKA INSTITUTIONEN Uppdaterad 19 januari 2015 av Erik Lindberg Innehållsförteckning Om formatmallar... 4 Titelsidan...

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan.

Laboration Word. För att dubbelkolla att du fått med allt, använd checklistan som finns på kurshemsidan. Laboration Word Syfte Syftet med denna laboration är att skapa en dokumentmall som sedan kan användas till framtida arbeten på det Kognitionsvetenskapliga programmet. Med mallar så är all formatering redan

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. 1. Skapa en presentation i PowerPoint med två bilder enligt nedan. Byt ut texten med mot dina egna uppgifter. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 2. 1. Vilka visningslägen

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska

Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Dokumentmall i Word för uppsatser i franska och italienska Installation av mallen På en PC För att mallen ska kunna sparas på rätt ställe behöver datorn vara inställd på att visa dolda filer och mappar.

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 I Innehåll Kapitel 1 Allmän IT-kunskap Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 1 Datorn i Samhället... 4 1.1 Informationssamhället... 4 1.2 Elektronisk handel... 5 2 Ergonomi... 5 2.1 Arbetsställning... 5 2.2

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer