Vårt ansvar för en hållbar framtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt ansvar för en hållbar framtid"

Transkript

1 Vårt ansvar för en hållbar framtid

2 I N N E H Å L L 3 Hållbar utveckling på Strålfors ett ansvarstagande på både kort och lång sikt Ett hållbart ansvarstagande är en integrerad del av Strålfors affärsmodell. Att arbeta för en hållbar utveckling innebär att Strålfors integrerar ansvaret för miljö, sociala och ekonomiska aspekter i det strategiska och operationella arbetet med produktion och produkter. På Strålfors omfattar hållbarhetsarbetet ansvar för den externa miljön externt socialt ansvar internt socialt ansvar, med fokus på human resource management och säker arbetsmiljö verksamhetsutveckling säkerhet Extern miljö Ekonomi Samtidigt tar Strålfors det nödvändiga ekonomiska ansvaret för att kunna driva en hållbar verksamhet på både kort och lång sikt. Riskhantering ingår som en central del av samtliga hållbarhetsaspekter. Introdukion till Vårt ansvar för en hållbar framtid Strålfors har sedan 1997 producerat en årlig miljöredovisning breddades rapporteringen till att redovisa hela hållbarhetsområdet. Från 2006 har redovisning av Strålfors hållbarhetsarbete integrerats i Postens hållbarhetsredovisning. Ambitionen med denna publikation är att, mer utfyllande än i Postens hållbarhetsredovisning, presentera Strålfors ansvarstagande och redogöra för aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv. Centrala teman i broschyren är arbetet med miljö och socialt ansvar riskhantering kvalitet Publikationen används internt för att kommunicera hållbarhetsarbetet inom Strålfors men fungerar också som kanal för Strålfors kommunikation med kunder och andra intressenter. Den information som ligger till grund för publikationen kommer från de olika verksamheterna. Varje enhet redovisar årligen uppgifter inom området. Denna publikation innehåller ingen detaljerad information. ISO 9001 ISO Miljö & Arbetsmiljö Kvalitet Risk och säkerhet Sverige Alla produktionsplatser Alla produktionsplatser Miljömärkning Svanen Sävenäs: PS 9000 Åstorp: ISO/TS Norge Alla produktionsplatser Strålfors Supplies AS Miljömärkning Svanen Danmark Taastrup Strålfors Supplies AS Finland Planerat till Q Socialt ansvar Externt socialt ansvar RISKHANTERING Certifikatöversikt Internt socialt ansvar Arbetsmiljö Taastrup Strålfors Supplies AS HR Säkerhet Rätt kvalitet Strålfors följer de lagar och krav som gäller i respektive land. Utöver detta minimikrav har de olika verksamheterna många varierande kundkrav och standarder att leva upp till. Nedan presenteras ett utdrag av centrala certifikat som Strålfors olika verksamheter innehar. Ljungby: Säkerhetstryckeri Tomteboda: EMV Tandsbyn: Säkerhetstryckeri STRÅLFORS TAR ANSVAR. VARJE DAG, ÅRET OM Strålfors når fem miljoner människor i Norden varje dag. Med varje produkt från Strålfors levereras samtidigt ett bidrag till en hållbar framtid... 4 VD OCH MILJÖ-, KVALITETS- OCH SÄKERHETSCHEFEN HAR ORDET Strålfors ansvarstagande har blivit en konkurrensfördel... 6 HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling en del av affärsverksamheten... 8 CORPORATE RESPONSIBILITY Strålfors ansvarstagande för en hållbar utveckling ingår i verksamhetens affärsmodell och bidrar till uppfyllandet av Strålfors mål... 9 MILJÖ Miljöarbetet är en grundsten i Strålfors hållbarhetsarbete. Som ett led i Strålfors ansvarstagande för en hållbar utveckling arbetas det aktivt och målinriktat för att säkerställa att miljöpåverkan minskas ytterligare...10 SOCIALT ANSVAR Det sociala ansvaret utgörs både av ett externt och ett internt ansvar. Externt engagerar Strålfors sig aktivt i samhällsfrågor utanför den direkta verksamheten. Det interna ansvaret tas genom koncernens målmedvetna arbete för att utveckla medarbetarna och de miljöer de verkar i RISKHANTERING All affärsverksamhet innehåller risker och möjligheter. Syftet med Strålfors Risk Management Programme är att på ett effektivt, säkert och ändamålsenlig sätt skydda verksamhetens resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker så att verksamhetens mål och krav uppnås med ett minimum av störningar. För Strålfors och dess många kunder med extra höga krav på leveransprecision, sekretess och säker informationshantering är detta vitalt...18 KVALITET Rätt leverans, till rätt plats, i rätt tid och med rätt kvalitet är fundamentalt för Strålfors. Verksamhetssystemets ändamålsenliga processer är en central framgångsfaktor...22 HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbara transporter är lönsamma transporter, som tar hänsyn till miljö, säkerhet och människor. Strålfors har tillsammans med Vägverket och andra stora transportköpare tagit fram ett unikt webbverktyg för att säkerställa hållbara transporter på kort och lång sikt...26 ORDLISTA OCH DEFINITIONER...27 Schweiz Alla produktionsplatser Alla produktionsplatser GMP Frankrike Alla produktionsplatser Storbritannien Alla produktionsplatser Alla produktionsplatser OHSAS ISO Redruth: C&CCC / APACS Polen Alla produktionsplatser

3 4 EN HÅLLBAR FRAMTID EN HÅLLBAR FRAMTID Vi tar ansvar. Varje dag, året om. Strålfors når fem miljoner människor i Norden varje dag. Med varje produkt från Strålfors levereras också ett bidrag till en hållbar framtid. Som butikskund och medlem i en kundklubb får du olika erbjudanden. Dina köp kan du ofta betala via ditt kundkort. Du kanske har fått ett elektroniskt presentkort som du vill lösa in. Oavsett vilket, så hanterar och levererar vi kundutskick, kort av olika slag, kortterminaler och förmedlar betalningstransaktioner. Detta gör vi för åtskilliga butikskedjor. Som butikskund bidrar du till en hållbar utveckling genom att ditt kundkort är gjort av återvinningsbart plastmaterial och dina erbjudanden kan komma till dig i form av SMS eller , och därigenom inte påverka miljön i form av koldioxidutsläpp från pappersproduktion eller transport. Som bilägare möter du också ofta våra produkter. Kontrollmärket, som visar att skatten är betald, kommer från oss. Det svenska körkortet har vi varit med om att ta fram. Åtskilliga etiketter i din bil för information och varning tillverkas av oss. Som bilägare bidrar du till en hållbar utveckling genom att etiketterna i din bil är tryckta med miljövänliga färger och mindre lösningsmedel. För att garantera produktionssäkerhet har Strålfors egna system Autokett använts. Som telefonanvändare får du SIM-kort till mobilen, välkomstpaket och fakturor. Detta är några av de många tjänster vi hjälper stora teleoperatörer som Telenor och TeliaSonera med. Som telefonanvändare bidrar du till en hållbar utveckling genom att du får miljömärkta fakturor tryckta på Strålfors Svanenmärkta tryckeri. Genom att vara en heltäckande leverantör optimerar och effektiviserar vi transporterna. Strålfors använder transportörer som uppfyller våra krav på Hållbara transporter. Som läkemedelsanvändare är säkerheten viktig för dig. Vi levererar informationsbärare; minibroschyrer, etiketter, bipacksedlar och tryckt förpackningsmaterial till ett antal stora internationella läkemedelsföretag. Som läkemedelsanvändare bidrar du till en hållbar utveckling genom att läkemedelsbroschyrer och bipacksedlar är tryckta på Svanenmärkt tryckeri. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Vid tryckning av etiketter används miljövänliga färger och mindre lösningsmedel. Strålfors har även tagit fram särskilda arbetssätt som garanterar säkerheten för trycksaker för läkemedelsindustrin. Som TV-tittare och kund till Canal Digital får du din utrustning, ditt accesskort och dina räkningar direkt från oss. Detta gör vi för kunder i hela Norden. Som TV-tittare och kund till Canal Digital bidrar du till hållbar utveckling genom att utrustning och kort distribueras från vårt centrallager, vilket effektiviserar transporterna och minskar negativ klimatpåverkan. Som spelintresserad är det oftast tipskuponger och travbongar från oss som du håller i din hand. Vi är ledande leverantör av grafiska spelprodukter till den europeiska spelmarknaden och huvudleverantör till flera stora nationella spelbolag. Som spelintresserad bidrar du till en hållbar utveckling genom att dina kuponger är tryckta i Strålfors Svanenmärkta tryckeri. Dessa kuponger distribueras med hållbara transporter. Som tågresenär hos SJ får du biljett och faktura från oss när du inte köper på plats. Vi hanterar också all print, kuvertering, produktion av kort samt distribution av SJ:s nya kundprogram, SJ Prio, till medlemmarna. Som tågresenär bidrar du till en hållbar utveckling genom att du reser miljövänligt. Utöver att du väljer ett miljövänligt färdsätt så kan du även använda PVC-fria kort och dina pappers-biljetter, kundprogram och fakturor kommer från Strålfors Svanenmärkta tryckerier. Som kontorsanställd är det mycket möjligt att du använder förbrukningsvaror, såsom dator- och kontorstillbehör, från oss. Vi levererar till många företag i Norden. Som kontorsanställd bidrar du till en hållbar utveckling genom att du återlämnar dina använda färgtoner till oss. Dina kontorsmaterial är distribuerade från vårt centrala lager i Ljungby genom hållbara transporter. 5

4 6 V D O C H M I L J Ö -, K V A L I T E T S - O C H S Ä K E R H E T S C H E F E N H A R O R D E T V D O C H M I L J Ö -, K V A L I T E T S - O C H S Ä K E R H E T S C H E F E N H A R O R D E T 7 Arbete med hållbarhet både klokt och lönsamt Strålfors hjälper kunderna att kommunicera med sina kunder på ett smart, kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt. Ett hållbart ansvarstagande är en integrerad del av vårt erbjudande. Ett centralt tema i samhällsdebatten är näringslivets samhälls- och miljöansvar, särskilt i relation till klimatfrågan. Detta är frågor som Strålfors sedan länge givit hög prioritet. Ansvarstagandet för en hållbar framtid är helt enkelt en del av vår affär. Inte för att vi varit tvungna, utan för att det både är affärsmässigt klokt och för att det ingår i Strålfors grundläggande värderingar. Hållbar utveckling lönar sig Strålfors är ett bra exempel på att metodiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete verkligen lönar sig. Genom att erbjuda säkra lösningar med rätt kvalitet har vi erhållit stora och komplexa uppdrag från bland annat läkemedelsbranschen, fordonsindustrin, spelbolag, banker, försäkrings- och telekombolag. Vår förmåga att hitta lösningar med full hänsyn tagen till hållbar utveckling har avgjort flera stora kontrakt och gjort Strålfors till ledande i Norden inom flera områden. För att Strålfors ska kunna leverera ett positivt resultat krävs att lönsamhetskrav balanseras med en rad andra krav, som med rätta kan ställas på ett ansvarstagande företag. Lagar, förordningar, standarder och kundkrav ingår i kravbilden. Det som började med miljöansvar har vidgats till att omfatta ansvar för en hållbar utveckling, där hänsyn till kommande generationer tas. Detta ansvar tar Strålfors genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i det strategiska och operativa arbetet med produktion och produkter. Per Samuelson Hållbarhetsarbetet i vardagen Hållbarhetsansvaret är införlivat i det dagliga arbetet. Med klara mål, värderingar och processbaserad verksamhetsstyrning skapas förutsättningar för att säkerställa produkter med rätt kvalitet, nöjda kunder, en hållbar utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet. Under 2008 har vi tagit tydliga steg för att förebygga och reducera klimatrelaterade effekter av vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet är betydelsefullt för vår utveckling och Strålfors arbetar dagligen med att flytta fram sina positioner. Att vi under ett kvartssekel bedrivit ett framgångsrikt miljöarbete och gjort stora framsteg är inget vi kan luta oss mot. Arbetet med hållbar utveckling är ständigt pågående. Vi märker ett växande engagemang och stark uppslutning från medarbetarna att medverka i arbetet för en hållbar utveckling. Ann Katrine Hjelmberg Uppförandekod och värderingar Under 2008 lanserades Postens Uppförandekod, baserad på internationella konventioner och överenskommelser inom hållbarhetsområdet. Vi ser vår nya Uppförandekod som ett utmärkt verktyg för att säkra efterlevnad av goda affärsprinciper i samtliga våra enheter. Strålfors grundläggande värderingar värme, proaktivitet och tillförlitlighet skapar värdegemenskap för våra medarbetare över hela världen. Värderingarna vägleder oss i vårt arbete och våra beslut. Arbete för ett bättre klimat Under 2008 har vi tagit tydliga steg för att förebygga och reducera klimatrelaterade effekter av vår verksamhet genom projektet Climate Impact Action Program, som omfattar hela företaget. Tydliga och ambitiösa mål är definierade. Ett tidigt resultat av arbetet är att vattenbaserad el numera används i vår svenska verksamhet. Ett annat exempel är Environment Award som verksamheten i Storbritannien mottog vid 2008 års BPIF Printing World Excellence Awards, för sitt särdeles effektiva program för att minska miljöpåverkan. Vidare har det målmedvetna arbetet med att optimera råvaruanvändningen och reducera pappersspill i produktionen med mätningar vid maskinerna gett positiva resultat för miljön och företaget. Genom Strålfors samarbete med Vägverket i projektet Forum för Hållbara transporter, har ett verktyg för hållbara, effektiva, miljöanpassade och trafiksäkra transportköp utvecklats. Vi arbetar nu med att implementera detta. Detta är ett axplock av pågående, miljöförbättrande resultat i Strålfors, genom fokus på optimal råvaruanvändning, reducerad energiförbrukning, minskad kemikalieanvändning och hållbara transporter. Riskhantering Genom ett resultatinriktat riskhanteringsarbete har kunders krav på kontinuitet, sekretess och säker informationshantering tryggats. En intern riskhanteringsstandard är definierad i vilken vårt ansvarstagande för kunder, samhälle, medarbetare och miljö är integrerad och implementeras nu i alla våra verksamheter. Tillsammans med Posten är ett nytt mätinstrument utvecklat för att systematiskt mäta status och få faktabaserad information för att kontinuerligt förbättra vår riskhantering och säkerställa att våra mål uppfylls. Rätt kvalitet i rätt tid Rätt kvalitet säkerställs genom en ändamålsenlig organisation, våra kompetenta medarbetare och kvalitetsfokus genom hela värdekedjan. Operational Excellence är ett samlingsbegrepp på vårt kontinuerliga förbättringsarbete, som genom att fokusera på kundernas behov och medarbetarnas engagemang, säkerställer rätt kvalitet i rätt tid. Socialt ansvar Viktigt i arbetet med hållbar utveckling är det sociala ansvarstagandet, både internt och externt. Vi eftersträvar att skapa och bidra till miljöer som tilltalar och utvecklar medarbetaren både inom Strålfors och på de orter där företaget verkar. Vi har satsat betydande resurser i form av tid, kraft och pengar på att utbilda organisationen om vad som gäller och hur vi ska uppträda. Under 2008 har samtliga ledare i Sverige utbildats i arbetsmiljörelaterade frågor. Vi engagerar oss även i samhällsområden utanför den direkta verksamheten, exempelvis en högskoleutbildning inom informationslogistik. Dialog skapar förbättringar Våra kunder och samarbetspartners har genom dialog och kravställande bidragit till att Strålfors har kommit så långt som vi gjort i vårt arbete med en hållbar utveckling. Kundmöten och -revisioner öppnar för en dialog som ger konstruktiv input till hur vi kan förbättra oss. Ett annat viktigt stöd i arbetet är de många interna revisioner, genomgångar och egenkontroller som våra egna medarbetare genomför. Erfarenheter och kunskap utväxlas internt genom samarbete, nätverk och global benchmarking. Tillsammans med våra kunder och vår ägare Posten fortsätter vi vårt arbete för en hållbar framtid. Detta innebär både spännande utmaningar och samtidigt stolthet över de goda resultat vi tillsammans åstadkommer. Malmö i mars 2009 Per Samuelson VD Ann Katrine Hjelmberg Miljö-, kvalitetsoch säkerhetschef Affärsidé Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to- Businessföretag, med grafi sk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Kärnvärden TILLFÖRLITLIGHET vi står för våra löften. PROAKTIVITET vi tar initiativ till och deltar i kundens utveckling. VÄRME engagemang är viktigt för oss. Organisation Strålfors organisation är uppbygd enligt kundstruktur och affärslogik, och har ett decentraliserat ansvar för kundvård, produktion och försäljning organiserad inom tre affärsområden Information Logistics, Identifi cation Solutions och Supplies. IDENTIFICATION SOLUTIONS Finans & Administration KUNDER INFORMATION LOGISTICS VD SUPPLIES Miljö, Kvalitet & Säkerhet Affärsutveckling HR & Kommunikation IS/IT

5 8 C O R P O R A T E R E S P O N S I B I L I T Y C O R P O R A T E R E S P O N S I B I L I T Y 9 Hållbarhetsarbetet stärker Strålfors affärsverksamhet Hållbarhetsrelaterade aspekter, risker och möjligheter Strålfors påverkar omvärlden och de egna medarbetarna genom sin verksamhet. Risker med, och effekter från, verksamheten analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv för att prioritera arbetet med att eliminera, förebygga och reducera dessa risker. Aspekt Miljörisker Externa risker Interna risker Produkter Leverantörer Begreppet hållbar utveckling introducerades inför FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att för den skull begränsa kommande generationers möjlighet till utveckling. Strålfors tar sitt ansvar (Corporate Responsibility CR) för en hållbar utveckling genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i det strategiska och operativa arbetet med produktion och produkter. Arbetet omfattar hela värdekedjan från affärsidé, via värderingar och policies, genom integrerad verksamhetsstyrning, ändamålsenliga organisationer och resultatorienterade arbetssätt, till slutleverans hos kund. Lagar och förordningar utgör minimikrav för hur Strålfors och dess medarbetare agerar. Ansvarstagande på alla nivåer Riktlinjer och intentioner för hållbar utveckling beskrivs i Postens koncernövergripande uppförandekod, i Strålfors värderingar samt i policy för hållbar utveckling och i policy för informationssäkerhet. Dessa policies följs årligen upp. De Strålforsövergripande besluten drivs och samordnas centralt och i nära samarbete med Strålfors ägare. Verksamheternas ledningar har det övergripande ansvaret för att säkerställa gällande krav, inklusive hållbarhetskrav och ansvarstagande, inom respektive verksamhet. Avdelningarna har ett delegerat ansvar inom sina områden. Omgivningens och egna krav Kundkrav samt lagar, förordningar och standarder utgör tillsammans med Strålfors egna krav på ansvar för en strategisk hållbar utveckling på kort och lång sikt förutsättningar för Strålfors verksamhetssystem. Inom kvalitets- och säkerhetsområdet är kraven från kunder inom läkemedels- och fordonsindustrin samt försäkrings- och bankväsendet speciellt omfattande. Miljö, arbetsmiljö och säkerhet är till stor del reglerade i nationell och internationell lagstiftning, vilken utgör minimikrav för Strålfors. Långsiktigt tänkande och ansvarstagande medför att Strålfors har specifika tilläggskrav samt egna standarder för verksamheten inkluderat Postens koncernstandarder dels för att säkerställa en önskad långsiktig ekonomisk och samhällsmässig hållbar utveckling, dels för att säkerställa att kundernas krav på produkter avseende miljö, arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet uppfylls. Långsiktigt tänkande och ansvarstagande medför att Strålfors har specifika tilläggskrav och egna standarder för verksamheten. Verksamhetsstyrning Genom verksamhetssystemet säkerställs nöjda kunder, en hållbar utveckling, lönsamhet och bestående konkurrenskraft. Helhetstänkande, fokus och strategiska förbättringar säkerställer att kraven uppfylls. Verksamhetssystemet svarar också mot kraven som ställs i de standarder som Strålfors arbetar efter. Interna såväl som externa revisioner, mätningar och erfarenheter utgör även grunden för ett systematiskt förbättringsarbete av verksamhetssystemet samt till riskförebyggande åtgärder. Milstolpar och viktiga händelser under senare år Postens nya Uppförandekod har antagits i Strålfors. Nya policies för hållbar utveckling och informationssäkerhet har antagits i Strålfors. Strålfors har startat sitt Corporate Social Responsibility and Climate Impact Action Programme som pågår under Programmet omfattar samtliga Strålfors verksamheter, i samtliga länder. Strålfors RM-standard har införts. En BCMhandbok är under implementering i samtliga enheter. Handboken innehåller nödvändiga processer och rutiner för att säkerställa säker arbetsmiljö samt kontinuitet. Mätinstrumentet Blue har tagits fram och används vid riskhanteringsgenomgångar. Strålfors nya intranät, StralNet, har lanserats. Strålfors verksamhetssystem har uppdaterats och visualiserats på StralNet. Strålfors i Storbritannien vann den prestigefulla Environment Award vid 2008 års BPIF (British Printing Industries Federation) Printing World Excellence Awards. Verktyg för Hållbara Transporter har utvecklats. Detta har lanserats i samarbete med Respect forum och Vägverket i Sverige. Strålfors verksamheter i Storbritannien har certifi erats enligt ISO 27001, ISO 9001:2008 samt OHSAS Verksamheten i Åstorp har certifi erats enligt ISO/TS Vattenbaserad el används inom de svenska verksamheterna. Fokusområden Förbrukning av råmaterial Energianvändning Transporter Strålfors mål Reducera CO 2 - utsläppen från el och uppvärmning till 0,49 ton CO 2 / MSEK omsättning år Optimera materialanvändandet genom att under 2009 reducera spill med 10 % inom etikett verksamheten och 7 % inom den grafi ska verksamheten. Kommentar och hänvisning Ingår i Strålfors handlingsprogram produktivitetsprojektet, samt i Strålfors Climate Impact Action Programme. Strålfors ansvarstagande för en hållbar utveckling ingår som en del av verksamhetens affärsmodell och bidrar till uppfyllandet av Strålfors mål. Utgångspunkten för verksamhetsstyrningen är att hållbarhetsansvar integreras i såväl den strategiska som den dagliga verksamheten. Hållbarhetscykeln Strålfors genomför årligen, i samband med affärsplanearbetet, en materialitetsanalys för att kartlägga vilka hållbarhetsaspekter som är centrala för Strålfors, både på kort och lång sikt. Detta för att prioritera hållbarhetsarbetet, rapporteringen och intressentdialogen. Resultatet Spionage Rån Intrång Skadegörelse Strålfors ISMregelverk och RMstandard implementerad för samtliga verksamheter. ISM = Information Security Management RM= Risk Management Nödvändiga krav för att eliminera och förebygga riskerna inlemmas i Strålfors omfattande regelverk för ISM samt i RM-standarden. Human Resource Motiverade medarbetare Bra ledarskap Under 2009: Ledarskapsindex > 66 Medarbetarindex >70 (Följs upp i den årliga medarbetarundersökningen.) Strålfors interna ledarskapsutbildning Tydligt Ledarskap syftar till att skapa nödvändiga värderingar och kompetens för att utveckla ledarskapet och genom det medarbetarskapet. Arbetsmiljörisker Brand Olycka Personskada Hot Noll olyckor och skador. BCM-handboken implementerad inom samtliga verksamheter Inkluderad i BCMhandboken och följs upp genom riskkartläggningar och besiktningar. Personsäkerhet är sedan många år prioriterat och olyckstillbuden är få. av analysen lägger grunden för Strålfors hållbarhetsmål och vägval, och presenteras på det årliga, interna, internationella mötet för hållbar utveckling och på det årliga Managementmötet samt på intranätet. För kommande affärsplaneperiod prioriteras Energiutnyttjande Hållbara transporter Materialutnyttjande reducering av spill Dialog och kommunikation med Strålfors intressenter Vårt ansvar för en hållbar framtid fokuserar därför på dessa aspekter. I figuren ovan ges en sammanfattning av den Produktprestanda Produktsäkerhet Produktionssäkerhet Rätt leverans, till rätt plats, i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Genom verksamhetssystemet säkerställs rätt produktleverans. I BCMhandboken beskrivs åtgärder för att säkerställa kontinuitet. Produktionssäkerhet uppnås med Autokett- och Pharmakett-systemen. Corporate Responsibility strategi, övergripande styrning och kommunikation Leverantörens miljöpåverkan Transporter Leveranshinder Strålfors ställer krav på leverantörers arbete med hållbar utveckling inom transporter genom användandet av verktyget Hållbara transporter. Påverkas genom att ställa krav vid upphandling. överordnade riskbilden som framkommit under analysarbetet. Vidare framkom i analysen behov för att bättre synliggöra kopplingen mellan Strålfors affärer och produkter, och vårt ansvarstagande för en hållbar framtid. Detta finns beskrivet på sidorna 4 och 5 i denna publikation. Aktiv kommunikation I löpande dialog med centrala intressenter arbetar Strålfors med presentationer och framtagande av broschyrer, utbildningsmaterial samt annan information som grund för en konstruktiv och resultatfrämjande kommunikation.

6 10 M I L J Ö M I L J Ö 11 Miljöarbetet grunden för hållbar utveckling Miljöarbetet är en grundsten i Strålfors hållbarhetsarbete. Som ett led i ansvarstagandet för en hållbar utveckling arbetar Strålfors systematiskt, aktivt och målinriktat för att säkerställa att Strålfors miljöpåverkan skall minska ytterligare. Vid tryck av direktreklam finns det mycket att ta hänsyn till. Ur ett miljöperspektiv innebär detta att vi kan använda rätt sorts papper samt begränsa mängden papper och färg genom att utskicket selekteras redan innan tryck. Med detta i åtanke har Strålfors investerat i en ny typ av tryckpress som är utrustad med bland annat system för snabba byten av tryckformat och automatiskt registerhållningssystem, kamerövervakning, automatisk färginställning och automatisk färgpåfyllning. Strålfors erbjuder all typ av trycksaksproduktion samt distribution sampaketerat, vilket för kunden innebär ett konkurrenskraftigt pris och en miljöanpassad, svanenmärkt och effektiv produktion. Den grafiska industrin har tidigare präglats av en negativ miljöbelastning. Grafisk produktion var från början Strålfors grundverksamhet och Strålfors har i snart 30 år medvetet valt en offensiv väg för att, med både etiska och kommersiella utgångspunkter, investera i minskad miljöbelastning under produkternas livscykel. Strålfors verksamhet i Storbritannien mottog 2008 den prestigefulla utmärkelsen Environment Award vid 2008 års BPIF (British Printing Industries Federation) Printing World Excellence Awards för sitt särdeles effektiva program för att minska miljöpåverkan. Miljöledning ett målinriktat arbete Miljökraven är integrerade i samtliga processer inom Strålfors. Flertalet av verksamheterna har ledningssystem certifierade enligt ISO Inom varje verksamhet görs regelbundna analyser för att identifiera miljöpåverkan, fastställa miljömål och genomföra åtgärder, vilka sedan följs upp med mätningar och analyser. Strålfors utvecklar, producerar och levererar ett stort antal produkter med varierande inverkan på miljön. Genom att bedöma produkternas hela livscykler skapas en helhetsbild av hur stor effekt de har på miljön. Den största delen av miljöpåverkan beror på resursanvändning i form av uppvärmning och elanvändning, transporter, kemikalier och materialåtgång. Miljökraven är integrerade i verksamhetssystemen i Strålfors olika enheter. Strålfors Climate Impact Action Programme Sett ur ett livscykelperspektiv påverkar all verksamhet inom Strålfors klimatet i någon form. Arbetet för att minska klimatpåverkan fokuseras på att minska utsläpp av fossil koldioxid. Strålfors aktiviteter har strukturerats i fyra grupper/ cirklar. De fyra cirklarna står för: Utsläpp från egna transporter och resor Indirekta utsläpp från köpta transporter, resor, el och värme Indirekta utsläpp från el och värme inkluderat i hyran Indirekta utsläpp från alla köpta varor och tjänster i ett livscykelperspektiv Strålfors har i klimatarbetet valt att i nuläget fokusera på aktiviteterna i de tre innersta cirklarna då dessa är de som Strålfors har störst möjlighet att aktivt påverka. Arbetet drivs på alla enheter inom Strålfors. Effekten av arbetet mäts lokalt varje kvartal och sammanförs till central nivå. Resultaten rapporteras till ledningen och moderbolaget. Elektricitet och uppvärmning För att koldioxidmålen skall uppnås förutsätts att Strålfors köper el från förnyelsebara källor där det är möjligt. Från och med år 2009 har Strålfors slutit avtal för att få el från vattenkraft till den svenska verksamheten. För att ytterligare minska klimatpåverkan arbetas det systematiskt inom hela Strålfors med att minska el- och energiförbrukningen. Även detta har målsatts. Fjärrvärme används där det är möjligt. Styrningen av ventilations- och klimatanläggningar är förbättrad samtidigt som energianvändningen för belysning har reducerats Följande mål är definierade: År Sverige (ton CO 2 /MSEK) ,97 (Utfall blev 2,94) Indirekta utsläpp från alla köpta varor och tjänster i ett livscykelperspektiv. Indirekta utsläpp från el och värme inkluderat i hyran. Indirekta utsläpp från köpta transporter, resor, el och värme. Direkta utsläpp från egna transporter och resor. Strålfors totalt (ton CO 2 /MSEK) , ,00 0,49* * Avser uppvärmning och elanvändning. Koldioxidmålen för hela Strålfors är satta med fokus på att minska beroendet av fossila bränslen (olja, naturgas). Climate Impact Action Programme

7 12 M I L J Ö M I L J Ö kg Frankrike Frölunda Göteborg Ljungby Norge Polen* Tandsbyn Uppsala Åstorp kwh Frankrike Frölunda Ljungby Norge Schweiz* Storbritannien Åstorp 0 Några nyckeltal från Strålfors verksamhet kg 2008 CO 2 /Omsättning i Sverige: 2,94 Ton/ MSEK Koldioxidutsläpp från transporter i Sverige: 954 ton Andel ISO certifi erade anläggningar/ verksamheter: 74 % Spill reduktion med 7 % inom etikettverksamheterna och 17 % inom de grafi ska verksamheterna Total mängd avfall *Polska verksamheten del av Strålfors sedan Energianvändning, el och uppvärmning *Inga data tillgängliga för Schweiz 2008 Frankrike Frölunda Ljungby Tandsbyn Användning av VOC Schweiz Åstorp genom exempelvis byte av lysrörstyp. Utöver en minskad klimatpåverkan, bidrar dessa åtgärder även till besparingar då energikostnaderna minskar. Transporter Tranporter förekommer i ett flertal former, med olika transportmedel och syften. För att systematiskt reducera klimatpåverkan från transporter, men även optimera säkerhet och ekonomi, har Strålfors analyserat och identifierat fyra centrala transportflöden: 1. Inkommande transporter med råmaterial/produkter och utgående transporter med produkter 2. Utgående transporter av spill och avfall 3. Tjänsteresor 4. Interna transporter De tre första flödena omfattas av Strålfors Climate Impact Action Programme och ingår i Strålfors arbete med hållbara transporter. Mer information avseende Strålfors transporter finns under avsnittet Hållbara Transporter sidan 26. Kemikalier och avfall Hantering av kemikalier och restprodukter från tillverkningsprocessen är viktiga miljöaspekter. Förbrukning av lösningsmedel varierar beroende på tryckmetod, antal tryckfärger och typ av efterbehandling. Arbete i syfte att ersätta kemikalier och minimera utsläpp av lösningsmedel genomförs fortlöpande. Inom framställningen av tryckmedia har användningen av CTP (Computer-toplate) ökat ytterligare under senare år. Detta minskar miljöpåverkan genom att film och kemikalier för filmframkallning inte längre behöver användas. De kemikalier som används granskas, bedöms och registreras. Berörd personal utbildas och informeras i kemikaliefrågor. Säkerhetsdatablad, samt rutiner och erforderlig utrustning finns tillgängligt för att eliminera och minimera eventuella risker vid kemikaliehantering. Strålfors har rutiner för avfallshantering för att säkerställa att avfall sorteras på rätt sätt och att så mycket material som möjligt återvinns. Återvinningsstationer finns inom samtliga verksamheter och andelen återvunnet material fortsätter att öka. En del av avfallet från Strålfors verksamhet klassas som farligt avfall. Strålfors tar ansvar genom att uppfylla alla de krav som ställs på avsändare av farligt avfall. Strålfors omfattas av producentansvar, både avseende förpackningar samt elektriska och elektroniska produkter. För att uppfylla producentansvaret har Strålfors anslutit sig till landsspecifika organisationer för hantering av förpackningar samt elektroniska och elektriska produkter, exempelvis Repa och El-retur (Sverige) och Grønt Punkt (Norge). Kunder och leverantörer involveras Med sin breda kompetens och mångåriga erfarenhet har Strålfors möjlighet att med ny teknik leverera lösningar som innebär en minskad miljöbelastning jämfört med tidigare situation. Att se miljö och hållbarhet som en parameter för en lyckad lösning är ett tankesätt som genomsyrar Strålfors organisation. Miljöengagemang innebär därmed för Strålfors del, förutom att certifiera och miljöorientera vår interna verksamhet, i hög grad även att involvera kunder och leverantörer i denna process. För vår och våra kunders verksamhet finns det många fördelar med ett ansvarsfullt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom engagemang och systematiskt miljöarbete bidrar vi till att stärka våra kunder inom miljöområdet, och genom att ställa krav på ett hållbart agerande medverkar vi till förbättrad miljöprestanda hos våra leverantörer. Andra åtgärder I genomsnitt svarar papper för drygt 70 procent av en trycksaks totala miljöpåverkan. Valet av papperssort och effektiviteten i materialutnyttjandet är således viktiga faktorer för att minska den totala miljöpåverkan. Strålfors förespråkar FSC-märkt skogsråvara och arbetar, som tidigare nämnts, med att hela tiden öka effektiviteten i materialutnyttjandet. Egenkontroller och andra rutiner Miljömärkning Egenkontroller genomförs regelbundet av arbetsledare och skyddsombud. Dessa kontroller går igenom miljörisker, brandrisker, arbetsmiljö och eventuella brister, samt ser till att de åtgärdas. Kontrollerna har resulterat i att riskerna minskat betydligt. Det finns också rutiner för hantering av tillbud och olycksfall, inkluderat i BCM-handboken som finns tillgänglig vid Strålfors samtliga verksamheter. Genom att miljömärka produkter har Strålfors kunnat stärka våra kunder i deras miljöprofilering. I Sverige och Norge har vi genom ett gemensamt arbete kommit fram till hur produkterna skall märkas för att slutkonsumenterna lättare skall kunna hantera produkterna rätt ur ett miljöperspektiv. Genom detta bidrar vi till en minskad miljöpåverkan samtidigt som vi är med och skapar goodwill åt våra kunder. Det vanligaste kundkravet är att pappret ska vara miljöanpassat, vilket i många fall innebär att det måste klara miljömärkning enligt Svanen, som Nordiska Ministerrådet ligger bakom, eller miljödeklareras i form av en Paper-Profile. Papper tillverkat av FSC-märkt skogsråvara efterfrågas också. Strålfors har i Norge och Sverige licens för att miljömärka trycksaker med Svanen. Strålfors har varit pilotföretag i utvecklingen av senaste generationens krav för Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder miljömärkta produkter i alla våra nordiska verksamheter. Strålfors Supplies har genomfört ett projekt med fokus på miljö och sett över alla rutiner och all dokumentering för att sätta riktlinjer för framtiden. Genom detta arbete kombineras en stärkt marknadskraft med samhällsansvaret, vilket samtidigt resulterar i en minskad belastning på miljön. I projektet ingår bland annat hållbara transporter, miljöprogram med returkassetter, användande av förpackningar och krav på leverantörer.

8 14 S O C I A LT A N S V A R S O C I A LT A N S V A R 15 Medarbetarna vår viktigaste resurs Strålfors framgångar skapas av medarbetare som känner tillit, stolthet och kamratskap. Tillsammans med medarbetarna tar Strålfors, genom proaktivt agerande, ansvar för den sociala utvecklingen både i företaget och i samhället. Arbetet med att skapa en miljö som stödjer och utvecklar medarbetaren är högprioriterat. DET EXTERNA SOCIALA ANSVARET Samhällsengagemang Genom dialog med olika intressegrupper arbetar Strålfors för att bidra till att förbättra de ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållandena i samhället. Företaget engagerar sig aktivt i samhällsområden utanför den direkta verksamheten genom olika samarbetsprojekt, exempelvis en högskoleutbildning i informationslogistik tillsammans med Ljungby kommun, övrigt näringsliv och Växjö universitet. Studenter har gjort examensarbeten på Strålfors inom vitt skilda områden som logistik, brandskydd och informationsöverföring. Strålfors stödjer också SOS Barnbyar, Barnfonden och Röda Korset. DET INTERNA SOCIALA ANSVARET Medarbetarskapet Med ökande kundkrav följer nya och utmanande krav på organisation och medarbetare. Strålfors arbetar systematiskt för att utveckla medarbetarskapet, där tryggheten finns i det egna jaget och drivkraften i viljan att aktivt hitta lösningar och utveckla nya förhållningssätt. Medarbetarnas inställning, medarbetarskapet, blir därmed Strålfors viktigaste framgångsfaktor. Medarbetarundersökningar Medarbetarundersökningar genomförs årligen för att ta reda på medarbetarnas upplevelser av sina arbetsplatser. Tidigare har undersökningarna gjorts enligt den internationella modellen Great Place to Work, medan den 2008 gjordes enligt Postens modell VOICE. Handlingskraft kräver fokus, fokus kräver att välja och att välja kräver också att välja bort. Medarbetarna svarar anonymt på frågor om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Svaren ger ett relevant och faktabaserat underlag för att diskutera nuläge, definiera mål och genomföra handlingsplaner. De ligger också till grund för jämförelser mellan olika verksamheter, anläggningar och länder, samt visar på andra förhållanden som till exempel kvinnors och mäns uppfattningar om Strålfors som arbetsplats. Medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett verktyg för att skapa en ökad kommunikation mellan medarbetare och arbetsledare. I medarbetarsamtalen skapas den dialog som är nödvändig för att tillsammans definiera och följa upp mål som utvecklar både Strålfors som företag och medarbetaren som individ. Samtalens syfte är också att säkerställa Strålfors kompetensbehov på kort och lång sikt. Strålforsdialogen Under 2008 genomfördes den första Strålforsdialogen där den nya ägaren, Posten, diskuterades samt hur varje medarbetare kan bidra till att öka effektiviteten inom Strålfors för att fortsätta expandera och göra lönsamma affärer. Resultaten från Strålforsdialogen följs upp både centralt och lokalt. Mångfald Mångfald innebär olikheter och är en konkurrensmöjlighet för Strålfors som ett internationellt företag. För att vara en aktiv aktör på den globala arenan förutsätts förståelse för olika språk och kulturer. Det är i korsningen mellan olika kulturer och förutsättningar som idéer och lösningar bäst skapas. Mångfald ger ökad kreativitet. Vid varje rekrytering fokuseras sökandet av nya medarbetare på att finna den

9 16 S O C I A LT A N S V A R S O C I A LT A N S V A R 17 kompetens som definierats i befattningsbeskrivning innan rekryteringsprocessen startades. I beskrivningen anges vilken utbildning, erfarenhet samt vilka personlighetsfaktorer tjänsten kräver. Jämställdhet Jämställdhet omfattar kvinnors och mäns likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Strålfors jämställdhetsplaner är utarbetade per verksamhet och land, vilket ger ansvariga ledare en tydligare bild av de operativa avdelningarnas sammansättning och ökad medvetenhet i dessa frågor. Lönekartläggningen sker med hjälp av en internationell modell för befattningsvärdering som gäller inom hela Strålfors. Kompetensutveckling Strålfors har utvecklat ett eget program Tydligt ledarskap för utveckling av ledarskapet. Gemensamma utbildningar genomförs också inom hållbarhetsarbete, säkerhet och projektledning. Miljöutbildningar genomförs för ledare, medarbetare och skyddsombud. Genom utbildningarna skapas kunskap, insikt och engagemang. Friskvård och rehabilitering Strålfors satsar på aktiviteter för att främja medarbetarna som HELA människor. HELA står för Hälsa, Energi, Livsglädje och Attityd. Det förebyggande friskvårdsarbetet bedrivs på nationell nivå, anpassat till det enskilda landets förutsättningar, med den HELA människan som gemensam utgångspunkt. Medarbetare i hela Strålfors uppmuntras till en aktiv fritid, i Sverige med hjälp av ett friskvårdsbidrag. Genom hälsoprofiler görs den enskilde medveten om hur hon eller han aktivt kan påverka sin hälsa. Med arbetsmiljöarbetet vill Strålfors i största möjliga mån förebygga sjukdomar och skador. Om en medarbetare blir långtidssjukskriven gäller det att tillsammans med individen snabbt komma överens om aktiviteter som gör att medarbetaren kan komma tillbaka. Tidig rehabilitering är positivt för både individen och företaget. I rehabiliteringsarbetet utarbetar medarbetare och arbetsledare, med stöd från Strålfors Human Resource, en plan tillsammans med varje lands myndighet, i Sverige med Försäkringskassan. Ledarskapet Handlingskraft kräver fokus, fokus kräver att välja och att välja kräver också att välja bort. Ledarskapet är ett av Strålfors viktigaste verktyg. Därför är utveckling av ledarskapet en av Strålfors viktigaste tillväxtaktiviteter. Ledare inom hela Strålfors deltar på den Strålforsgemensamma utbildningen Tydligt ledarskap. Tonvikten har lagts på att skapa grundläggande värderingar. Genom föreläsningar, litteraturstudier och övningar skapas ökad kunskap kring de egna personliga förutsättningarna vilket ger självinsikt och förståelse. Därmed medvetandegörs de personliga förutsättningarna för respektive ledare till hur hon eller han kan utföra sitt ledarskap på bästa möjliga sätt. Utbildningen medför en gemensam norm för ledarskapet, lika för alla verksamheter och länder. Etik och moral lyfts upp på agendan. Det tjänsteinriktade företaget förutsätts vara socialt medvetet och benäget att ständigt utvecklas för att lyckas. Fysisk arbetsmiljö Arbetsmiljöarbetet är centralt inom Strålfors. Exempel är ersättning av farliga kemikalier, användning av personlig skyddsutrustning, ergonomiska förbättringar, bullerminskning och utbildningar. Samtliga enheter arbetar målmedvetet för att minimera olycksrisker och olycksfall genom det systematiska riskhanteringsarbetet och tillbudsfrekvensen är mycket låg inom Strålfors. Beredskap För att säkerställa att socialt ansvar tas och kundförpliktelser efterlevs även om oförutsedda händelser inträffar är instruktioner och riktlinjer för nödläges-, kontinuitets- och krishantering definierade. Dessa implementeras i verksamheterna och deras genomförbarhet säkerställs genom utbildningar, övningar och tester Nyckeltal VOICE 0 Medarbetarskapsindex Ledarskapsindex % 2007* GPtW Resultat 2008 VOICE Mål 2009 VOICE *Great Place to Work, ej jämförbart med VOICE. Mål 2010 VOICE

10 18 R I S K H A N T E R I N G 19 R I S K H A N T E R I N G Riskhantering nyckel till hållbara resultat All affärsverksamhet innehåller risker och möjligheter. Syftet med Strålfors riskhanteringsarbete är att på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt säkra att kunders krav uppfylls och att Strålfors egna krav och mål nås med ett minimum av störningar. Framgångsrik riskhantering säkerställer både kunders och Strålfors egna krav på kontinuitet, sekretess och säker informationshantering. Riskanalyser Riskhantering innebär att systematiskt skydda Strålfors omgivning, resurser, processer och inkomstmöjligheter mot skaderisker så att mål och krav infrias med ett minimum av störningar. En förutsättning för ändamålsenlig och effektiv riskhantering är kännedom om adekvata risker. Strålfors kartlägger och följer metodiskt upp de risker som företaget löper, och åtgärder vidtas för att minska och helst eliminera dem. Både överordnat och inom varje verksamhet genomförs riskanalyser. Riskbedömningar och säkerhetsaspekter ingår såväl i affärsplanarbetet som i det dagliga operativa arbetet samt i kontrakts-, projekt-, miljö och arbetsmiljöarbetet. Intern riskhanteringsstandard Strålfors verksamhet sträcker sig över flera länder i Europa. För att på ett enhetligt sätt säkerställa kontinuitet, sekretess och säkerhet har Strålfors utvecklat en egen RM-standard, (Risk Management standard). För Strålfors, dess kunder och dess leverantörer innebär standarden många fördelar. Med helhetstänkande skapas optimala förutsättningar för framgångsrik riskhantering. Genom regelbundna granskningar utvecklas standarden kontinuerligt för att säkerställa ändamålsenlighet. Tillsammans med Posten är ett nytt mätinstrument utvecklat för att systematisk mäta status och få faktabaserad information för att kontinuerligt förbättra vår riskhantering och säkerställa att våra mål uppfylls. Det yttersta ansvaret för RM vilar på ledningen för respektive verksamhet/ort/land.

11 20 R I S K H A N T E R I N G R I S K H A N T E R I N G 21 Handbok för beredskapsledning I RM-standarden ingår även BCMhandboken, (Business Contingency Management-handboken), som innehåller Strålfors standard för beredskapsledning, BCM. Syftet med handboken är att säkerställa att verksamheterna på ett säkert och kontrollerat sätt kan utföra de uppdrag som affärsförbindelserna medför, samt att ha en beredskap för att på bästa sätt hantera en eventuell nödlägeseller krissituation. BCM-handboken är indelad i tre avsnitt med väldefinierade krav för ett antal centrala risk-/ åtgärdsområden: Före olycka: Skadeförebyggande och skadebegränsande krav Vid olycka: Krav på nödlägesberedskap Efter olycka: Krav på krishantering och kontinuitetsplanering Skadeförebyggande och skadebegränsande krav Strålfors främsta styrka inom riskhanteringsarbetet är det mångåriga, konsekventa och prioriterade förebyggande arbetet. Den starka preventiva fokusen har lett till att såväl den generella säkerhetsnivån som personsäkerheten är mycket god och uppfyller de hårda kraven som ställs. Olyckstillbuden är mycket få. Kriminalitet och skador motverkas genom effektivt skyddande arbete. Strålfors arbetar kontinuerligt med access- och besökskontroll samt annan fysisk säkring så som till exempel skalskydd. Central information loggas för att säkra spårbarhet av händelser. Riskutsatta avdelningar placeras på lättskyddade områden. Risk för brand och kemikalieutsläpp förebyggs systematiskt på samtliga verksamheter. Brandskyddsarbetet bedrivs med syftet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Andra viktiga förebyggande åtgärder är rutiner för underhåll, service, renhållning samt användande av maskiner och verktyg. Nödlägesberedskap, krishantering och kontinuitetsplanering Nödlägesplaner, kontinuitetsplaner och krishanteringsplaner är framtagna för varje verksamhet. Planerna säkerställer att kundförpliktelser efterlevs och socialt ansvar tas även om oförutsedda händelser inträffar. Genomförbarheten säkerställs genom utbildningar, övningar och tester. Etik och moral har lyfts högre än någonsin, vilket är väsentligt för att reducera riskerna. Säkerhetsutbildningar En konsekvens av de rigorösa kraven på effektivitet och säkerhet är stadigt ökande kompetenskrav. Kunniga medarbetare med intresse och engagemang i sitt arbete ger förutsättningar för att svara mot kundernas och egna specifika krav. Generella utbildningar samt specifika säkerhetsutbildningar för medarbetare som arbetar med produkter med särskilt fordrande krav på sekretess och säkerhet, exempelvis inom bank-, försäkrings-, läkemedels- och telekombranschen samt viss offentlig verksamhet, genomförs. Brandutbildningar genomförs regelbundet. Vidare är arbetsledare och skyddsombud utbildade inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. Produktionsutbildningar är genomförda för dem i Sverige som arbetar med produktion för läkemedelsindustrin. Projektledarutbildningar skapar en norm för projektstyrning inom organisationen, lika för alla verksamheter och länder. Tonvikten är lagd på att skapa gemensamma, grundläggande värderingar. Etik och moral har lyfts högre än någonsin, vilket är väsentligt för att reducera riskerna. Strålfors måste vara socialt medvetet, benäget att ständigt utvecklas utan att någonsin kompromissa med säkerheten för att lyckas. Uppföljning och mätning Riskbilden följs upp genom ett flertal samordnade processer. Inom ramen för affärsplanearbetet analyseras den tillhörande riskbilden och behovet av strategiska förbättringsprogram fastställs. De strategiska förbättringsprogrammen organiseras i Strålfors målinriktade Handlingsprogram och följs upp av Strålfors ledningsgrupp, som beslutar om eventuella åtgärder. Riskbaserade revisioner mot standarder exempelvis ISO 9001, ISO och ISO genomförs två gånger årligen. Resultaten utgör viktig information för förbättrad riskhantering. Vidare görs omfattande riskhanteringsgenomgångar och mätningar mot egen RM-standard regelbundet för alla verksamheter. Dessa initieras och genomförs från central nivå. Inom varje verksamhet genomförs egenkontroller, inspektioner och övningar enligt krav som gäller för respektive verksamhet. Genom uppföljning av statistik från rapporterade händelser, olyckor eller tillbud, samt protokoll från egenkontroller, inspektioner, revisioner, riskhanteringsgenomgångar och oannonserade stickprov kan säkerhetsrisker tidigt identifieras och förebyggas. Försäkringar Tillgångar och affärsverksamhet försäkras mot egendoms- respektive avbrottsskador. Strålfors ägare, Posten, driver ett antal internationella, koncernövergripande försäkringsprogram. I dessa ingår bland annat en global ansvarsförsäkring med inbyggt skydd för plötslig och oförutsedd miljöskada. Vad gäller exponering för egendomsrisker på grund av extrema väderförhållanden och fara för naturkatastrofer utvärderas dessa i samband med riskhanteringsgenomgångar. När det gäller nyetableringar så utvärderas dessa alltid med avseende på miljörisker generellt, samt för väderrelaterade risker och risker för naturkatastrofer. Certifieringar Strålfors uppfyller Bankföreningens kriterium Säkra Papper, som krävs för att få producera checkar och andra värdehandlingar, och har två certifierade säkerhetstryckerier. Även de motsvarande engelska APACSkraven på säkerhet uppfylls. Säkerhetscertifiering för hantering av EMVkort finns. Verksamheten i Storbritannien är även certifierad enligt ISO Informationssäkerhet Strålfors hanterar kunders information om deras kunder, vilket ställer rigorösa krav på informationssäkerheten. Information Security Management (ISM) möjliggör att korrekt information delas mellan auktoriserade personer samtidigt som tillräckligt skydd av information och datatillgångar finns. Detta för att garantera kontinuitet och eliminera/minimera eventuella risker genom att förebygga och minimera effekterna av säkerhetsincidenter. Hantering av intellektuellt kapital och digitala tillgångar är av stor betydelse för Strålfors. Strålfors säkerställer integritet av kundens uppgifter i enlighet med lokala lagar och förordningar, i detta ingår även ambitionen att leva upp till erkända internationella standarder som ISO/IEC 27001, PCI DSS, ISO/IEC 20000, och GSM SAS. Informationssäkerheten har utformats med fokus på centraliserad ledning och decentraliserat genomförande. Informationssäkerhetspolicyn är godkänd av verkställande direktören, riktlinjer är godkända av Chief Information Officer och rutinkontrollbeskrivningar godkänns av den regionalt ITansvarige för respektive land. Informationssäkerhetspolicyn och dess stödjande riktlinjer omfattar både fast- och tillfälligt anställda i Strålfors, heltid såväl som deltid. Dessutom inbegriper informationssäkerhetspolicyn även Strålfors strategiska partners, som tillhandahåller viktiga tjänster. Explicita beredskapsplaner och nödlägesplaner kravställs. Verkställbara planer är dokumenterade och testade.

12 22 K V A L I T E T K V A L I T E T 23 Operational Excellence för framgång Rätt leverans, till rätt plats, i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet är grundläggande krav på alla Strålfors produkter, varor som tjänster. Bransch- och kundunika kvalitetskrav, exempelvis från fordons- och läkemedelsindustrin, kräver att Strålfors bibehåller kvalitetsfokus genom hela värdekedjan. Fokus på kundernas behov Som för de flesta industrier och företag kännetecknas Strålfors av en alltmer utmanande konkurrenssituation, driven av innovation, globalisering och skärpta avkastningskrav. Detta förutsätter i sin tur en allt högre grad av flexibilitet och förändringsförmåga för att bibehålla konkurrenskraft. Av yttersta vikt är insikten om vad som skapar värde för kunden, samt förmågan att tillfredsställa och anpassa sig till dennes krav genom att identifiera och anpassa kritiska framgångskomponenter som verksamhetssystem, processer, organisation och styrmodell. Genom Nöjd-kund-indexmätningar och kundmöten följs kundens respons systematiskt upp utifrån dennes förhållanden. Verksamhetsutveckling Genom metodisk verksamhetsutveckling säkerställs ett systematiskt och målinriktat kvalitetsarbete. Inom Strålfors skapas beredskap för förändringar genom att mål och samspel mellan verksamhet och marknad tydliggörs, samt att varu- och tjänsteutbud, organisation, processer och system anpassas efter marknadens behov. Rätt leverans, till rätt plats, i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet är grundläggande krav på alla Strålfors produkter, varor som tjänster. Verksamhetssystem Strålfors verksamhetssystem är den organisatoriska struktur, de rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för att leda och styra verksamheten. Systemets syfte är att genom väldefinierade, effektiva och ändamålsenliga processer uppfylla såväl specificerade som underförstådda krav. Kraven på Strålfors verksamhetssystem är omfattande. Både verksamheten och produkten ska klara såväl kundkrav, lagkrav som Strålfors egna hållbarhetskrav, från första kundkontakt, via leverantörsbedömning, upphandling, utbildning och produktion till uppföljning av produkten genom reklamationsstatistik och Nöjd-kund-index. Genom det processbaserade verksamhetssystemet integreras och förädlas den totala kravbilden till rätt leverans, till rätt plats, i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet liksom nöjda kunder, en hållbar utveckling samt lönsamhet och konkurrenskraft. Effektiva processer Uppdelningen av processerna i ledningsprocesser, operativa processer och

13 24 K V A L I T E T 25 K V A L I T E T I Strålfors verksamhet tillämpas Lean-principerna för att fokusera på de aktiviteter som adderar värde för kunden. Systemet Strålfors Reliable Mailing (SRM) säkerställer att brevförsändelser som överensstämmer med kundens indata släpps vidare till postdistributör. De kuvert som inte klarar de stränga kriterierna för godkännande avskiljs automatiskt för manuell utredning. SRM ger full spårbarhet ner på försändelsenivå. Ett dataverktyg, ipda, har utvecklats för att följa upp produktionseffektiviteten. Mätningarna görs per maskin och ort och rapporteras vidare. stödprocesser möjliggör ett systematiskt tänkande och ger förutsättningar för kravställande, fokusering, effektivisering samt uppföljning. Inom Strålfors följs processernas funktionalitet upp genom mätningar av definierade nyckelindikatorer baserade på mål, strategier och risker. Resultaten från mätningarna granskas och vid avvikelser vidtas åtgärder. Strålfors har uppnått förbättringar bland annat i form av ökad produktionseffektivitet, kortare ledtider och förbättrad leveransprecision. Reklamationer Reklamationer är dyra att hantera, ger missnöjda kunder och orsakar goodwillförluster. Strålfors följer upp, bearbetar och förebygger reklamationer genom dialog och webbaserade system för reklamationshantering. För att upptäcka fel innan de hamnar hos kunderna följs interna reklamationer upp noggrant. Lean Manufacturing Strålfors tillämpar Lean-principerna inom flera av verksamheterna. För Strålfors innebär Lean Manufacturing att optimera processerna och arbetsmetoderna genom att motverka slöseri, fokusera på de aktiviteter som adderar värde för kunden och att skapa en kultur präglad av ständiga förbättringar. Detta omfattar således att skapa engagemang bland medarbetarna genom att involvera alla i gemensam mål- och resultatuppföljning samt problemlösning. Lean Manufacturing-arbetet inom Strålfors utgår från kundernas behov vid processförbättringar eftersom det är dessa behov som är grunden till att verksamheten existerar. Arbetet fokuseras på de aktiviteter i processerna som bidrar till att uppfylla kundbehoven och därmed skapa värde. Revisioner Verksamhetssystemets funktionalitet följs också genom riktade, interna revisioner. Flera kunder genomför verksamhetsanalyser av Strålfors med hjälp av egna externa revisioner. Dessa revisioner, samt dialog med kunderna, tillför Strålfors viktig information. Tredjepartsrevisioner genomförs av den part som certifierat Strålfors verksamhetssystem för de olika standarderna. Tredje part genomför också årliga kontrollrevisioner av respektive certifikat. Leverantörer Kvaliteten på slutprodukten grundläggs redan hos underleverantören. Bedömningar och värderingar av underleverantörer är en viktig del av anskaffningsprocessen hos Strålfors. Strålfors har rutiner som säkerställer att krav gällande kvalitet och hållbarhetsaspekter tas i beaktning när bedömning görs samt att leveranser uppfyller de krav som specificerats. Standarder, certifi eringar och kvalitetssäkrande system Strålfors verksamheter är certifierade enligt standarden ISO Verksamheten i Åstorp är även certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO/TS 16949, som är speciellt utvecklad för de stränga kraven inom fordonsindustrin. Läkemedelsindustri specifika krav preciseras i standarden PS Strålfors har lagt ner ett stort arbete på att uppfylla dessa tilläggskrav. Den grafiska verksamheten i Göteborg är certifierad enligt PS Etikettverksamheten i Schweiz har erhållit den ISO-baserade kvalitetsutmärkelsen GMP (Good Manfacturing Practice). Strålfors har dessutom tagit fram ett särskilt system, Pharmakett, som garanterar produktionssäkerhet för läkemedelsetiketter. Ett motsvarande system Autokett, har utvecklats för fordonsindustrin. Det egenutvecklade systemet Strålfors Reliable Mailing (SRM) säkerställer att brevförsändelser som överensstämmer med kundens indata släpps vidare till postdistributör. De kuvert som inte klarar de stränga kriterierna för godkännande avskiljs automatiskt för manuell utredning. SRM ger full spårbarhet ner på försändelsenivå. CardNet är ett övervakningssystem för kortproduktion, som möjliggör för kunden att via webb följa produktionsflödet av kort från sin produktionsfil fram till utskick av försändelsen till kortinnehavaren. Strålfors uppfyller även säkerhetsstandarder för produktionen, se avsnittet om Riskhantering sidan 21. Medarbetarna driver förbättringsarbetet Hos Strålfors involveras medarbetarna i förbättringsarbetet för att säkra bästa tillvägagångssätt och för att borga för förankring och acceptans. Det är medarbetarna som skapar förbättringar av kvalitet, service och effektivitet. Att säkerställa rätt kompetens och rätt organisation i förhållande till målen är centralt. Genom systematisk kompetensutveckling säkerställs förutsättningar för ett optimalt, ändamålsenligt och kvalitetsinriktat arbete. Som exempel har alla som arbetar med produkter till läkemedelsindustrin genomgått en särskild utbildning. Produktivitetsprojektet Hösten 2006 initierades Produktivitetsprojektet av Strålfors verkställande direktör. Projektets mål är att förbättra produktionseffektiviteten och optimera materialutnyttjandet för att reducera spill och klimatpåverkan. Resultaten från projektet, som pågår fram till 2010, följs upp genom systematiska mätningar. Projektet inkluderar produktionsenheter i samtliga länder. Som ett resultat av projektet har ett dataverktyg, Information Logistics Production Data Aquisition, ipda, utvecklats för uppföljning av produktionseffektiviteten.

14 26 H Å L L B A R A T R A N S P O R T E R Ordlista och defi nitioner Hållbara transporter är lönsamma transporter APACS Storbritanniens branschorganisation för organisationer/institut/företag, vilka levererar betal- och clearingtjänster. Autokett Produktionssystem som garanterar produktionssäkerhet för fordonsetiketter. BCM Business Contingency Management, eller beredskapsledning. IPP Integrated Product Policy. IPPC Integrated Pollution Prevention Control. ISM Information Security Management, eller informationssäkerhetsledning. ISO Internationell standard för miljöledningssystem. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning får bara handla i enlighet med instruktioner avtal ska finnas Pharma Namn på specialiserad produktion med inriktning mot läkemedelsindustrin. Pharmakett Produktionssystem som garanterar produktionssäkerhet för läkemedelsetiketter. Transporter förekommer inom de fl esta branscher och företag, så även hos Strålfors. Transporter kan planeras och utföras på olika sätt, allt beroende på syftet med transporten. På Strålfors är en viktig del i planerandet och utförandet att säkerställa hållbarhet i våra transporter. Strålfors har få egna transporter. De flesta transporterna köps externt. Vidare köps vissa transporter indirekt, eftersom de ingår vid köp av exempelvis råmaterial. I Strålfors program för att minska klimatpåverkan, Strålfors Climate Impact Action Programme, ingår givetvis transporter. Fokus läggs då på de transporter som köps direkt. Det ingår i Strålfors ansvarstagande att även arbeta med de transporter som vi betalar för när vi köper en produkt och detta arbete kommer att påbörjas efter hand. Forum för Hållbara Transporter I Sverige deltar Strålfors i samarbetsprojektet Forum för Hållbara Transporter. Forumet initierades av Vägverket och består av, förutom Strålfors, ytterligare fem stora företag som köper transporter: Perstorp, Stena Recycling, Trelleborg Industri, Preem Petroleum och Södra. Målet för projektet är att ge transportköpare ett verktyg för upphandling av mer hållbara transporter. Genom det webbaserade verktyget Systole kan transportörer redovisa hur långt de har kommit i sitt arbete med miljö och säkerhet. Transportköparen kan lägga in minimikrav för de transportörer de tänker anlita och därmed kan verktyget användas för att hitta transportörer som klarar dessa krav. Systole har dessutom en viktig funktion som andra verktyg saknar, nämligen att transportköparens framtida krav kan specificeras. Detta ger transportörerna en chans att i förväg veta vilka krav vi kommer att ställa några år framöver. På så vis ges en vägledning till tranportörerna i deras investeringar och arbetet med miljö- och säkerhetsfrågor drivs framåt. Verktyget kommer att översättas och användas av Strålfors internationellt. Resurseffektivitet Genom att systematiskt effektivisera råvaruanvändandet arbetar Strålfors för att utnyttja råvaruresurserna på ett så effektivt sätt som möjligt och genom detta minska transportbehovet in till Strålfors. En effektiv råvaruanvändning minskar även behovet av interna transporter såväl som transporter avseende spill och avfall. Arbetet med att effektivisera råvaruanvändandet och reducera spill är därför centralt inom Strålfors och ingår som ett av fokusområdena i det gemensamma handlingsprogrammet, Produktivitetsprojektet. Tjänsteresor Inom Strålfors integreras miljöansvaret i planering och genomförande av resor i tjänsten. Resorna ska ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, med hänsyn tagen till miljö, individuella behov och arbetseffektivitet. Strålfors har beräknat miljöbelastning för resor med bil, tåg och flyg mellan Strålfors tjänsteorter i Sverige och Danmark. Detta ger vägledning och tydlig information för att underlätta en klok reseplanering. Genom att aktivt använda telefonkonferenser minskas behovet av resor. I Strålfors tjänstebilssortiment ingår bilar med lägsta möjliga miljöpåverkan. Andra åtgärder Riskanalyser är genomförda för de interna transporterna som utförs med truckar. Personalen har utbildats och potentiella risker har minimerats och undanröjts. På de sträckor där det är möjligt, transporteras råmaterialet papper numera med tåg i stället för lastbil. Genom ett nordiskt centrallager samt satellitlager samordnas leveranser från stora internationella producenter. Detta resulterar i betydande miljöbesparingar i transportledet. Kundernas inköpsbehov analyseras och produkterna samlas på färre leveranser, vilket reducerar både transporter och emballageförbrukning. Miljöhänsyn stimuleras genom att kunderna får lägre priser vid större orderstorlekar, vilket i sin tur leder till färre transporter. CO 2 Koldioxid. Corporate Responsibility Det ansvar företaget tar för sin påverkan på samhälle, miljö och egen verksamhet i syfte att addera värde till företaget samt för att bidra till hållbar utveckling av samhälle och miljö på kort och lång sikt. Ansvaret tar företaget genom sitt strategiska och operativa arbete. CTP Computer-to-plate. EMV Europay numera förvärvat av MasterCard MasterCard/Visa. En specifikation för bankkort med chip, som ökar säkerheten vid kortbetalningar. Medger också andra än bankkortsfunktioner i samma kort. FSC Forest Stewardship Council, certifiering som garanterar att skogen sköts och avverkas på ett miljömässigt uthålligt sätt. GMP Good Manufacturing Practice är ett system för att säkerhetsställa att produkterna hela tiden tillverkas, hanteras och kontrolleras enligt kvalitetsnormerna. HELA Står för Hälsa, Engagemang, Livsglädje och Attityd. Hållbara Transporter Hållbara transporter är lönsamma transporter, som tar hänsyn till miljö, säkerhet och människor. Kvalitet Alla sammantagna egenskaper hos en produkt, vara eller tjänst, som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov. IMDS International Material Data System. ISO Internationell standard för ledningssystem inom informationssäkerhet. ISO 9001 Internationell standard för kvalitetsledningssystem. ISO/TS En internationell och gemensam leverantörsstandard för fordonsindustrin. Lean Manufacturing Är en ledningsfilosofi för att eliminera slöseri i produktionen, exempelvis väntetider, överproduktion, onödiga arbetsmoment och felaktig kvalitet. Nöjd-kund-index Strålfors genomför regelbundet kundmätningar (NKI) för att kartlägga hur nöjda kunderna är med olika verksamheter, affärsprocesser och produkter. Kundmätningarna ska också ge indikationer på konkreta åtgärdsbehov i såväl verksamheten, relationer till kund som förbättringsmöjligheter av produkter. Kundundersökningar enligt gemensam modell genomförs regelbundet. OHSAS Internationell standard för ledningssystem inom arbetsmiljö. OM Output management, verksamheten för print och kuvertering. Operational Excellence Är en lednings- och samarbetsfilosofi som resulterar i kontinuerliga förbättringar i organisationen genom att fokusera på kundernas behov och medarbetarnas empowerment. Paper Profile Skogs- och pappersindustrin i Europa har tagit fram ett gemensamt system för att redovisa fakta i form av en miljödeklaration. Produkt Både varor och tjänster. PS 9000 En leverantörsstandard för läkemedelsindustrin PUL Personuppgiftslagen. REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Respect Forum Ett nätverk av företag som arbetar tillsammans för att ta fram och kommunicera konkreta och lönsamma åtgärder inom hållbart företagande med inriktning mot transportfrågor. RM Risk Management, eller riskhantering. RoHS Restriction of the use of certain Hazardous substances in electrical and electronic equipment. Svanen Märkningen visar att Strålfors klarar de uppställda kraven på papper, tryckprocess och pappersspill. WEEE Waste from Electrical and Electronic Equipment. Verksamhetssystem Organisationsstruktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga för att leda och styra verksamheten. VOC Flyktiga organiska lösningsmedel. VÅRT ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Produktion: Strålfors, enhet för Miljö, Kvalitet och Säkerhet, i samarbete med Giv Akt Information AB, Växjö. Tryck: Ljungbergs tryckeri, Klippan. Foto: Martina Wärenfeldt, Jonas Ljungdahl, Linnea Svensson Arbab.

15 STRÅLFORS AB SE MALMÖ Telefon Telefax

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar

kundfordringar i form av avsättningar och nedskrivningar påverkat resultatet med -15 (-14) Mkr. Totalt var per 2012-12-31 kundfordringar KREDITER Kunder som inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser ger upphov till kreditrisk. Risken att koncernens kunder inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser begränsas genom kreditkontroll,

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014

SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 SAAB I SAMHÄLLET HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 INNEHÅLL Trygghet för människor och samhälle 1 Förtroende grunden för vår långsiktighet 2 Hållbarhet en del av affären 4 Fokus framåt 5 Intressenter och dialog

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer