ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR"

Transkript

1 ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR Klubbkänsla, gemenskap och ansvar genomsyrar ÖSK Hockeyklubb. Med den här vägledningen i vår policy räknar vi dig som en av oss. Alla som ingår och jobbar i ÖSK Hockeyklubb ska känna sig som viktiga delar i föreningen! Vårt mål i ÖSK Hockeyklubb är att ha lag i samtliga åldersgrupper och att alla spelare och ledare finner en glädje och samhörighet, både på och utanför rinken. Vi ser gärna mer av samarbete över ålders- och laggränser och i vissa fall även över klubbgränser. Vår viktigaste resurs i detta arbete är våra ledare. Denna policy är en vägledning till spelare, ledare och föräldrar. Det är vår förhoppning att ni här hittar föreningens ståndpunkt i frågor som kan dyka upp i samband med vår verksamhet. LEDARE Våra ledare ska ha möjligheten att kunna utvecklas och växa med uppgifterna i ÖSK Hockeyklubb. Som ledare är man ett föredöme, vilket är viktigt att tänka på såväl på som utanför ishockeyrinken, men även i arbetslivet och på fritiden. För att stå trygg som ledare är det viktigt att vi arbetar tillsammans och får möjlighet till utbildning och stöd. ÖSK Hockeyklubb vill möjliggöra för våra ledare att få den kompetens som man behöver för att kunna utveckla spelarna, men även sig själva. Våra ledare utbildas genom föreningsutbildning när ledaren börjar i föreningen. Vissa av ledarna kan komma att erbjudas att delta i Ishockeyförbundets grundkurs. Under åren har vi också interna utbildningar. Vi förespråkar att ett kontrakt mellan ledaren och ÖSK Hockeyklubb skrivs med samtliga ledare i klubben. Vi förordar även ett delat ledarskap i åldersgrupperna U7-U10. SPELARE Med välutbildade ledare ökar stegvis våra spelares kvaliteter. Åldersanpassad träning är viktigt för spelarnas utveckling. Vi ska stötta och utveckla alla spelare med en förhoppning om att några av dem i framtiden får möjlighet att spela och träna i vårt representationslag. FÖRÄLDRAR Att alla föräldrar uppmuntrar och stöttar våra unga spelare är viktigt. En förälder ska även stötta och visa respekt för ledare, domare, motståndare och övriga föräldrar. Som förälder i ÖSK Hockeyklubb har man ett ansvar att delta i föreningens aktiviteter, såväl de sportsliga som inkomstbringande.

2 SOCIALT Det sociala samspelet mellan människor är nyckeln till trivsel och gemenskap! Vi ska ge våra spelare, ledare och föräldrar möjlighet att vara aktiva i vår förening tillsammans har vi möjligheten att bedriva verksamhet som både stimulerar ett hälsosamt levnadssätt och ger en glädje i vardagen. Den övergripande målsättningen är att vi ska ha roligt tillsammans! Att agera hjälpsamt och vara en god medmänniska är viktiga delar för att ha en god social verksamhet. Att respektera varandra och våra olikheter är också en grundförutsättning. Vi sätter krav och nivåer på hur vi uppträder inom ÖSK Hockeyklubb. Spelare, ledare och föräldrar är ambassadörer för klubben. Vi använder ett vårdat språk, passar tider och stävar efter att ha ordning och reda. Mobbning är något vi helt tar avstånd från. Tillsammans tar vi också avstånd från alkohol, tobak och andra droger samt kriminalitet. ÖSK Hockeyklubb har utarbetat en drogpolicy, i vilken detta tydligt framgår. Genom att ha goda kontakter med skolorna är vår förhoppning att vi i ÖSK Hockeyklubb kan bidra till att spelarna uppnår goda studieresultat. Det är ett viktigt faktum att skolarbetet alltid prioriteras före ishockey. Föreningen ska aldrig ställa villkor på skolan och skolarbetet. Ett dåligt uppförande i skolan kan medföra att spelare inte medges ledighet som kan behövas i samband med match eller cup. SPORTSLIGA MÅL OCH POLICYS Rekrytering Rekrytering till våra lag sker internt från de egna leden året runt. Alla är välkomna att spela ishockey i ÖSK Hockeyklubb. Grundläggande rekrytering sker genom inskrivning för ungdom mellan 6-8 år. Upp till 15 år är en spelare garanterad en plats i ÖSK Hockeyklubb. Sista året (U16) kan talanger från andra föreningar inkluderas i vår verksamhet. Detta ska alltid ske i samråd med berörda föreningars sportansvariga. Alla spelar lika bredd Uppflyttning av spelare kan vara om en spelare ligger så mycket före i utvecklingen eller av andra omständigheter att det bästa alternativet är att träna och spela med äldre/yngre. Ett sådant fall ska diskuteras mellan lagens ansvariga tränare, föreningens ungdomsansvarige samt föräldrarna. Alla upp- och nedflyttningar av spelare sköts av ansvarig tränare. Den ansvarige tränaren i det lag som skickar spelare avgör vilken/vilka spelare som flyttas. Vid eventuell krock mellan olika sammankomster rekommenderar ÖSK Hockeyklubb att spelaren deltar i sitt ordinarie lag. Detta ska ske i samråd mellan tränarna i respektive lag. När det gäller fördelningen av antalet träningspass följer vi Svenska Ishockeyförbundets rekommendation. Föreningen rekommenderar även att spelarna från och med U11 får prova på off-ice träning som med fördel kan ske i kombination med ispassen.

3 Bästa laget toppning Detta innebär att man spelar med det för dagen bästa laget för att uppnå bästa resultat. Träningsflit, inställning och noggrannhet är något som vägs in vid laguttagning. I samband med DM och från U16- nivå tillåts toppning. Lag Vänskapsspel Seriespel DM/SM Cupspel U16 Bredd Bästa Bästa Bredd och bästa U13-U15 Bredd Bredd Bästa Bredd och bästa U9-U12 Bredd Bredd - Bredd U7-U8 Bredd Övergångar I de fall spelare byter från eller till ÖSK Hockeyklubb från annan förening, ska de båda inblandade föreningarnas ungdomsansvariga hantera övergången. Ledare och föräldrar ska kontaktas av ungdomsansvarig. Vid en eventuell in- eller utlåning av spelare i samband med cupspel ska detta hanteras av föreningens ungdomsansvarige. Spelare Varje spelare ska bemöta tränare och övriga ledare med respekt. Att lyssna till ledare och följa deras instruktioner är mycket viktigt. Det ska råda god disciplin på isen så att säkerheten och trivseln för varje spelare och ledare inte äventyras. Om en spelare som trots flertalet tillsägelser från ledare fortsätter att uppföra sig dåligt, tas kontakt med spelarens föräldrar. Om ingen förbättring efter detta sker, kan en avstängning av spelaren komma att bli aktuell. Att visa respekt och gott uppförande gäller självklart både på och utanför isen. Lagkapten Lagkaptensrollen bör under ungdomsåren vara rullande mellan alla spelare som vill pröva på den. Från U13 kan ledarna välja en lagkapten och assisterande kapten(er). Att vara lagkapten ska inte vara en belastning för spelaren, utan ska ses som ett hedersuppdrag. En lagkapten bör ha följande egenskaper: - en bra kamrat, ärlig och juste - en duktig ishockeyspelare - en lojal lagspelare - god samarbetsförmåga - god kännedom om regler och juste spel Uppgifter för en lagkapten är bland annat att vara en länk mellan spelare och ledare som kan föra fram åsikter och frågor. Lagkaptenen är den som peppar alla i laget samt leder uppvärmningar. Lagkaptenen hälsar på domare och motståndarlagets ledare före och efter match. UNGDOMSISHOCKEY - ALLMÄNT För våra ungdomar finns en utvecklingsplan. Denna innebär bland annat att 6-åringar tränar balans och skridskoåkning, 10-åringar nöter in teknik och spelmoment som vidareutvecklas för

4 åringar. Vid års ålder möter spelarna frågor som taktik, powerplay, boxplay, med mera. Vi ska delta i distriktets serie- och DM-spel. Att åka på cuper tillsammans innebär ett stort ansvar. Ett gott uppträdande förutsätts. När en spelare uttagits till TV-puckens sluttrupp eller sluttrupp i Norrcupen, betalar föreningen den avgiften. Alla andra kostnader i samband med camper och uttagningar bekostas av spelaren.

5 Åldersspecifika sportsliga målsättningar U7-U9 U10 - ha roligt på isen - grundläggande skridskoteknik - lekar, roliga träningar - pröva att spela på alla platser - öva tålamod och respektera ledare - prova målvaktsspel - grundläggande skridskoteknik - lära sig regler - matcher i form av sammandrag - hur man uppför sig under match - prova på att vara målvakt - öva för knattemärket U11-U12 U13-U14 - individuell teknikträning - individuell teknik - enkla spelövningar - spelövningar, helplansövningar - förstå arbetsområden på banan - fria byten - välja ut målvakter - barmarksträning - öva för bronsmärket - öva för silvermärket - delta i teknikfinal - delta i teknikfinal - prova på off-ice träning - off-ice träning U15-U16 - individuell teknik - mer avancerade spelövningar - träna power- och boxplay - specifika övningar för back, forward och målvakt - förstå olika spelsystem - möta äldre motstånd - försäsongsträning och pröva på styrketräning - off-ice träning, styrka och smidighet - öva för guldmärket - delta i teknikfinal Deltagande i cuper Att delta i cuper är både roligt och utvecklande för våra spelare, ledare och lag. Cuper är förenade med stora kostnader, vilket gör att det är viktigt att förankra finansieringen av cupdeltagandet med sportansvariga innan anmälan görs. ÖSK Hockeyklubb ger följande rekommendation till våra lag: U7-U9: Inget cupdeltagande U10-U14: Cupspel inom Ångermanland eller angränsande landskap U15-U16: Vi rekommenderar t ex Modo-cupen eller motsvarande cuper inom angränsande landskap

6 Resor ÖSK Hockeyklubb vill att alla våra ledare, spelare och föräldrar som deltar i vår verksamhet ska transportera sig till och från arrangemang på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. I den upphandling som görs med samarbetspartner gällande resor, ställs krav på trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att alla resor som görs i ÖSK Hockeys verksamhet bokas hos den samarbetspartner som vi slutit avtal med. I övriga frågor kring resor hänvisar vi till separat resepolicy. EKONOMI Allmänt Att bedriva ishockeyverksamhet kostar mycket pengar. Vår målsättning är att alla som vill ska kunna spela ishockey, oavsett ekonomiska förutsättningar. Vår verksamhet finansieras med avgifter, samarbetspartners aktivitetsstöd och arbetsinsatser. Utifrån ett rättviseperspektiv är det viktigt att alla hjälps åt att arbeta för ÖSK Hockeyklubbs ekonomi. Avgifter Varje spelare och ledare ska vara medlem i ÖSK Hockeyklubb. Avgift för medlemskap fastställs årligen på föreningens årsmöte. Träningsavgifter fastställs årligen av styrelsen och faktureras varje spelare från ÖSK Hockeyklubb. Spelare som tillkommer under säsongen kan få reducerad avgift. För spelare som lämnar föreningen lämnas ingen återbetalning. Avgifterna ska vara betalda på förfallodag, dock senast cirka en månad efter säsongens start. I de fall en spelare inte betalar träningsavgiften, trots påminnelser, lämnas ärendet till vår samarbetspart Swesum Inkasso. Då tillkommer inkassokostnader och ränta. Uteblir trots detta betalning, utesluts spelaren från vår verksamhet. Åtaganden och arbetsinsatser För att stärka ekonomin i ÖSK Hockeyklubb har vi följande gemensamma insatser som gäller för samtliga spelare varje säsong: 1. Försäljning alternativt friköp enligt blankett om val av finansiering 2. Arbetsinsats vid våra egna cuper 3. Schemalagd insats i cafeterian Skyttis ishall 4. Schemalagd städning i Skyttis ishall Samtliga punkter gäller för alla spelare oavsett syskon i samma förening.

7 Lagen och ekonomin Varje lag redovisas separat i föreningens bokföring och har en egen budget, som lagts i början av verksamhetsåret (i samråd med lagets lagledare). En löpande uppföljning av utfallet under året sker mellan föreningens ekonomiansvarig och lagets lagledare. ÖSK Hockeyklubb ser ingen anledning till att lagen ska ha separata lagkassor, utan alla ishockeyrelaterade inkomster och utgifter ska finnas med i föreningens bokföring. I de fall ÖSK Hockeyklubb står som arrangör för cuper gäller att samtliga lag hjälps åt med de arbetsuppgifter som ska till för att få till en lyckad cup. Vad en ungdomsspelare får av ÖSK Hockeyklubb I mån av tillgång och ekonomi erbjuder vi våra ungdomsspelare ett bidrag till målvaktsutrustning, byxor (från U10) samt fri slipning av skridskor. Samarbetspartners ÖSK Hockeyklubb stävar efter att etablera långsiktiga samarbetsavtal med företag och organisationer som vill stödja vår verksamhet. Vi kan erbjuda ett gemensamt föreningskoncept, som bygger mycket på vårt ansvarstänkande. SLUTORD En policy av detta slag ger aldrig ett entydigt svar på en fråga. Vårt mål med policyn är att den ger en vägledning i frågor av olika slag som kan uppstå i vår ishockeyverksamhet. ÖSK Hockeyklubb ska vara en förening som alla trivs i och inte vill lämna oavsett om du är spelare, ledare eller förälder. Det arbete som görs i ÖSK Hockeyklubb sker på ideell basis. Att vi alla hjälps åt för att nå våra mål gör resan dit så mycket enklare och roligare!

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA

UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA UNGDOM - JUNIOR SVERIGES VINNANDE PLANTSKOLA MODO HOCKEY OCH KULTUREN MODO Hockey är en av de föreningar i Sverige som verkligen förknippas med hockeykultur. Det är förstås något vi är väldigt stolta över

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Riktlinjer för ledare

Riktlinjer för ledare Sida:1(6) Välkommen som ledare i Rotebro IS Fotbollsförening Vi vill hälsa dig välkommen som ledare i Rotebro fotboll och hoppas att du ska trivas och känna att du gör något viktigt för barn och ungdomar

Läs mer

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Föreningshandbok Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK

VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK VÄLKOMMEN TILL SKÄRHAMNS IK Hej Det dokument Du nu håller i handen är avsett att introducera Dig i Ditt engagemang i Skärhamns IK som Ledare, Spelare eller Förälder. Jag hoppas att det kommer att vara

Läs mer

Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling -

Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling - Önnereds Handbollsklubb - en förening i utveckling - Göteborgs Stads jämställdhetspris 1996 Svenska Handbollförbundet Årets förening 1997 Förord För att lyckas med din förening måste du hitta ett sätt

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

sponsrar pärmen LEDARE

sponsrar pärmen LEDARE sponsrar pärmen LEDARE REGISTER 2013-05-01 1 Förord 2 Policy Se Dokument/ Policy 3 Träning Träningsplanering (Här kan du även spara noteringar om egna övningar och tips från andra.) 4 Match Spelarregister

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ge ditt barn en gåva för livet.

Ge ditt barn en gåva för livet. Ge ditt barn en gåva för livet. Vilken investering Huvudsyftet med att idrotta är naturligtvis att man ska ha roligt, det tycker vi i Nittorps IK också, men det för även med sig många andra positiva saker.

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet

Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Idrotten vill Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet Innehåll Innehåll 1 Förord 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé 5 Idrott är 5 Idrott består av 5 Vi organiserar vår idrott 5

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer