Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (48)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sida 1 (48)"

Transkript

1 Sida 1 (48) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare Sara Baghchehsaraee Paragraf Ordförande Håkan Olsson (FP) Justerande Ej närvarande Mona Haugland (S) Anna Lifjorden (M) Övriga deltagare Lisa Strandberg Werlenius Sektorchef Lars Berfenhag Sektor skola Robert Hallman Sektorchef Ann Ryström Sektor skola Maria Lissmatz Sektor skola Camilla Schalin Sektor samhällsbyggnad Monica Wincentson Sektor samhällsbyggnad Karin Fahleson Sektor skola Christer Mattsson Sektor arbetsliv och stöd Organ Bildningsutskottet

2 Sida 2 (48) Innehållsförteckning Val av justerare samt tid för justering... 4 Tillkommande och utgående ärenden... 5 Information från sektorerna... 6 SKL:s matematiksatsning för grundskolan (Dnr KS2012/436)... 8 Information om trygga ungdomsmiljöer Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B (Dnr KS2012/213) Information om befolkningsprognos (Dnr KS2012/1334) Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst 2012 (Dnr KS2012/811) Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/685) Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv 2012 (Dnr KS2012/679) Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 (Dnr KS2012/677) Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 (Dnr KS2012/651) Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende (Dnr KS2012/643) Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/639) Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 (Dnr KS2012/626) Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg, 2012 (Dnr KS2012/625) Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 (Dnr KS2012/624) Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 (Dnr KS2012/623) Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 (Dnr KS2012/620) Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 (Dnr KS2012/615) Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 (Dnr KS2012/589) Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/582) Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 (Dnr KS2012/581) Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 (Dnr KS2012/566) Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 (Dnr KS2012/563) Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/560) Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 (Dnr KS2012/547) Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 (Dnr KS2012/546) Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 (Dnr KS2012/545) Ekonomiskt stöd till Kyrkornas OmsorgsCentrum, 2012 (Dnr KS2012/538) Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 (Dnr KS2012/533) Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/512) Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 (Dnr KS2012/467) Ekonomiskt stöd till Marstrands pensionärsförening 2012 (Dnr KS2012/456) Ekonomiskt stöd till Psoriasisförbundet Muskot lokalavdelning, 2012 (Dnr KS2012/445) Bidrag till föreningen Bohusläns godmansförening för ensamkommande flyktingbarn (Dnr KS2012/397). 43 Justeras sign

3 Sida 3 (48) Ekonomiskt stöd till Sveriges Pensionärsförbund, SPF Romelanda, 2012 (Dnr KS2012/385) Ekonomiskt stöd till SPF, Solberga- Hålta, 2012 (Dnr KS2012/361) Ekonomiskt stöd till Hermansby PRO förening 2012 (Dnr KS2012/360) Framtagande av riktlinjer för delegering av ekonomiskt stöd till organisatorisk verksamma inom sociala sektorn i Kungälvs kommun. (Dnr KS2012/1447) Rapporter Justeras sign

4 Sida 4 (48) 101/2012 Val av justerare samt tid för justering Till justerare föreslås Mona Haugland (S). Protokollet föreslås justeras den 4 juli klockan 15:00. Till justerare utses Mona Haugland (S). Protokollet justeras den 4 juli klockan 15:00. Justeras sign

5 Sida 5 (48) 102/2012 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande: Val av kontaktperso till SKL:s matematiksatsning (Dnr KS2012/436) Framtagande av riktlinjer för delegering av ekonomiskt stöd till organisatorisk verksamma inom sociala sektorn i Kungälvs kommun. (Dnr KS2012/1447) Ärendelistan fastställs. Justeras sign

6 Sida 6 (48) 103/2012 Information från sektorerna Lars Berfrenhag informerar om: Gymnasieintaget blev klart idag klockan 12:00, brev går hem till de sökande. Resultatet läggs även ut på hemsidan. 482 elever är antagna inkluderat introduktionsprogrammen. Cirka 20 elever som går på sommarskolan. Kommunöversikt visar hur många antagna som respektive kommun har, samtliga antagna på kommunala och friståendeskolor visas. På GR:s hemsida finns ytterligare statistik. Sökande till naturbrukskolor finns ej då det hanteras på annat sätt. Totalt för Mimers hus har vi cirka 500 sökande elever. Karin Fahlesson informerar om: Resursfördelningsmodell 2013 Hela sektorn har arbetat fram denna i samarbete med ekonomisektorn samt i jämförelse med andra kommu. Man har fått tolka lagen på egen hand då det inte funnits några domar. Idag går vi igenom hur modellen fungerar. Man får en budget till sektor skola som innehåller olika delar.: grundbelopp, socialstrukturresurs, tilläggsbelopp. De fristående skolorna får ett grundbelopp samtidigt dom man får del av strukturresurs och tilläggsbelopp utefter behov och förutsättningar. Behov av förändring Robert Hallman informerar om: Verksamheten just nu. Oasen har öppet i tre veckor till. Biblioteken har öppet i sommar. Med på match cup nästa lördag, kulturens och fritidens dag. Information om konsthall. Johan Perssons fängslande bilder och keramikutställning blivit omtalade,i Zenit. Cathrin Ryfält informerar om Utförd spaning på meröppna bibliotek (öppet även då det inte är bemannat): 2010 öppnade det första meröppna biblioteket i Skåne, projektet har lyckats väldigt bra. Kultur i Skåne har utvärderat projektet och kommit fram till att biblioteket fått fler besökare och yrkesrollen för bibliotekarie förändrades. Goda reslutat sammantaget, flera bibliotek är på gång. Det finns goda förutsättningar i Kungälv för meröppna bibliotek. Cathrin Ryrfeldt kommer att sluta, det kommer att finnas tillförordnande chef under hösten. Ann Ryström informerar om förskolan: Till augusti kommer ungefär 80 förskoleplatser vara lediga. I Kärna stängs en avdelning tillfälligt. I Kode är behovet av platser stort. Några föräldrar har även valt att vara hemma med sitt barn i väntan på plats i Kode. Varje månad räknas och rapporteras antalet barn i förskoleverksamheten enligt nedanstående. Översta tabellen visar totalen, nedersta tabellen visar genomsnittlig beläggningsgrad. Justeras sign

7 Sida 7 (48) Mars April Maj Juni Frukost Lunch Mellanmål Frukost 13,10 12,72 14,00 10,70 Lunch 15,05 14,86 16,73 13,26 Mellanmål 11,71 12,56 13,06 10,00 Informationen antecknas till. Justeras sign

8 Sida 8 (48) 104/2012 SKL:s matematiksatsning för grundskolan (Dnr KS2012/436) Kungälvs kommun kommer att delta i regeringens och SKL:s nya satsning på kompetensutveckling av lärare inom matematik. När varje kommun utsett en kontaktperson sker kommunikationen mellan SKL och kommuna via en kontaktperson. En upptaktsträff är plaad till den 28 september 2012 på Norra Latin i Stockholm. Kickoffen pågår under en dag mellan Till denna konferens ska varje kommun representeras av fyra-sex perso, en från var och en av de fyra nivåerna; politiker, förvaltningsledning, rektor och lärare. En separat inbjudan med program kommer att skickas ut. sunderlag Tjänsteskrivelse SKL:s matematiksatsning för grundskolan daterad Tilläggsyrkande Mona Haugland (S): Håkan Olsson (FP) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Håkan Olsson (FP): Mona Haugland (S) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Proposition Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och fin att bildningsutskottets ledamöter beslutar att anta Mona Hauglands (S) och Håkan Olssons (FP) tilläggsyrkanden. Omröstning begärs inte. Organ Bildningsutskottet

9 Sida 9 (48) 1. Till kontaktperson för Kungälvs kommun utses Ingvor Kvist. 2. Håkan Olsson (FP) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Mona Haugland (S) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Sektor skola/ Ingvor Kvist, Susanne Ivarsson-Olsson (mail) Justeras sign

10 Sida 10 (48) 105/2012 Information om trygga ungdomsmiljöer Främjande och förebyggande Inom Trygga ungdomsmiljöer jobbar man främjande och förebyggande. Man utgår ifrån människans human kapital, fysiskt kapital och socialt kapital. Viktigaste uppgiften anser man vara att bidra till uppbyggnaden av ungdomarnas sociala kapital. Främjande: - All öppen verksamhet - Alla geella arrangemang - Alla geella läger - Knuff- makten över den egna tiden Förebyggande - All riktad verksamhet mot definierad oro - Insatsgrupper - Fältverksamhet - Föräldrainkludering Utanförskap Löser upp det så kallade samhällskontraktet, man har ingen tilltro till att samhället kan bidra med något till dig eller tvärtom. Faktorer som ensamma eller i kombination bidrar till utanförskap: - Arbetslöshet - Utbildningsknapphet - Barnfattigdom - Psykosocial misshälsa - Missbruk - Kriminalitet Organ Bildningsutskottet

11 Sida 11 (48) Motto - Växa på sin fritid - Ta makten över sitt liv Informationen antecknas till. Justeras sign

12 Sida 12 (48) 106/2012 Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B (Dnr KS2012/213) Skolinspektionen besökte Mimers Hus den 27 januari 2012 i samband med en riktad tillsyn avseende bedömning och betygsättning. I ett beslut, daterat den 30 mars 2012, står att Kungälvs kommun och rektor senast den 30 augusti 2012 ska ha avhjälpt påtalade brister. Vidtagna åtgärder ska samma dag redovisas till Skolinspektionen. sunderlag Tjänsteskrivelse Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B daterad Bilaga Redovisning daterad Bilaga bedömningspolicy daterad Bilaga daterad Redovisning (inklusive bilagor), daterad 15 juni 2012, skickas som kommunens svar till Skolinspektionen. Organ Bildningsutskottet

13 Sida 13 (48) Justeras sign

14 Sida 14 (48) 107/2012 Information om befolkningsprognos (Dnr KS2012/1334) Information lämnas om befolkningsprognosen för 2012 till 2015 samt lokalplaingsförutsättningar för sektor skola. Befolkningsprognosen återfinns i kommunstyrelsens kallelse för sammanträde den 23 maj sunderlag Tjänsteskrivelse Information om befolkningsprognos daterad Informationen antecknas till. Organ Bildningsutskottet

15 Sida 15 (48) 108/2012 Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst 2012 (Dnr KS2012/811) BRIS Barnens Rätt I Samhället erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar upp till 18 år i Kungälvs kommun att anonymt och kostnadsfritt få tala med en vuxen person på BRIS. Ekonomiskt bygger BRIS hela sin verksamhet på frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och gåvor. Bidrag från landets kommu utgör en förutsättning för ett fortsatt stödarbete. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst daterad Ansökan om föreningsbidrag från BRIS Region Väst 2012 avslås då föreningen inte har någon lokal verksamhet i kommunen. BRIS Region Väst 2012 Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

16 Sida 16 (48) 109/2012 Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/685) FUB i Kungälvs mål är att arbeta för att skapa gemenskap bland medlemmarna, påverka myndigheter och andra för att skapa goda levnadsvillkor för perso med funktionsnedsättningar och deras anhöriga, anordna fritidsaktiviteter och ge information dels till medlemmar, dels till utomstående om funktionsnedsättningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 daterad FUB i Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. FUB i Kungälv Arbetsliv och stöd/ann-mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

17 Sida 17 (48) 110/2012 Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv 2012 (Dnr KS2012/679) DHR Kungälvs ändamål är att inom ett av förbundsstyrelsens fastställt geografiskt område bedriva intressepolitisk verksamhet i överensstämmelse med förbundets handlingsprogram och policydokument så att perso med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv daterad De Handikappades Riksförbund, DHR Kungälv, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. DHR Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

18 Sida 18 (48) 111/2012 Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 (Dnr KS2012/677) KF Länken tillhör Länkens Kamratförbund, Göteborg- och Bohusläns distrikt. Föreningar anslutna till Länkens kamratförbund är i första hand till för människor med alkoholproblem. Ett visst blandmissbruk av enklare art kan dock förekomma. Föreningen samarbetar med avdelning 10 på Kungälvs sjukhus var 14.e dag under året. Länken har goda kontakter på sjukhuset och har fått en del nya medlemmar på grund av detta. Föreningen har 27 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 daterad Kamratföreningen Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kamratföreningen Länken Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

19 Sida 19 (48) 112/2012 Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 (Dnr KS2012/651) Föreningen ATSUB/Göteborg, Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, bildades 2001 och är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningen bedriver en kris-, jour, råd- och stödverksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 daterad Föreningen ATSUB- Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn avslås då föreningen inte har lokal verksamhet i Kungälv och samverkar inte heller med socialtjänsten i kommunen. Föreningen ATSUB-sexuellt utnyttjade barn Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

20 Sida 20 (48) 113/2012 Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende (Dnr KS2012/643) Anhörigföreningen för alkohol- och drogberoende skall arbeta för att stärka och stödja anhöriga i förhållande till samhällets och organisatios insatser för att stävja alkohol och drogmissbruk. Målet är att nå konkreta resultat som kommer anhöriga till del i vardagen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende daterad Föreningen Anhörigföreningen till alkohol- och drogberoende ansökan om föreningsbidrag avslås. Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

21 Sida 21 (48) 114/2012 Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/639) Reumatikerföreningen skall bevaka reumatikers intressen och aktuella tillgänglighetsfrågor genom representation i RFF (Rådet för funktionshinderfrågor) HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) samt HSN4 (Hälso- och sjukvårdsnämnden nr 4). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 daterad Reumatikerföreningen Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Reumatikerföreningen Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

22 Sida 22 (48) 115/2012 Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 (Dnr KS2012/626) Hjärt- lungsjukas förening i Kungälv med omnejd skall vara ett socialt stöd för perso som skrivits ut från sjukhus eller annan vårdinrättning som drabbats av hjärt- eller lungsjukdomar. Föreningen tar vid där sjukvården slutar för att ge råd och stöd och övrig information till de drabbade. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 daterad Hjärt- lungsjukas förening i Kungälv med omnejd beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Hjärt- och lungsjukas förening i Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

23 Sida 23 (48) 116/2012 Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR- Göteborg, 2012 (Dnr KS2012/625) Föreningen Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg, har 48 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. Föreningen är en intresseorganisation för perso med neurologiska funktionsnedsättningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR- Göteborg, 2012 daterad Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR-Göteborg Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

24 Sida 24 (48) 117/2012 Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 (Dnr KS2012/624) Sammanfattning Föreningens Epilepsi i Bohusläns främsta mål är att stötta och hjälpa perso med diagnosen epilepsi. Under 2011 har föreningen varit representerad i Rådet för funktionshinderfrågor (RFF), HSN4 samt i HSO-Kungälv. Föreningen är också representerad i Stenungsund och Uddevalla. Föreningen täcker Bohuslän, ett stort område, varför kontakt med medlemmar ofta sker via telefon eller mail men också i personliga besök. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 daterad Föreningen Epilepsi i Bohuslän beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Föreningen Epilepsi i Bohuslän Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

25 Sida 25 (48) 118/2012 Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 (Dnr KS2012/623) Seniornet-Kungälv, som startade sin verksamhet 2008, är en sektion under Seniornet- Göteborg. Föreningen har 265 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. Föreningens målsättning är att överbrygga kunskapsluckan som många äldre har inom IT-området. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 daterad Föreningen Seniornet-Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Föreningen Seniornet i Kungälv Vård- och Äldreomsorg/Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

26 Sida 26 (48) 119/2012 Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 (Dnr KS2012/620) Kungälvs Demensförening skall verka för att förbättra förhållandena för perso med demenssjukdom och deras anhöriga. Föreningen skall också verka för att öka kunskapen om demenssjukdomar och de demenssjukas behov. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 daterad Kungälvs Demensförening beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kungälvs Demensförening Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

27 Sida 27 (48) 120/2012 Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 (Dnr KS2012/615) SPF Kongahällaseniorerna ansöker om ekonomiskt stöd till föreningens verksamhet. Föreningen verkar lokalt i kommunen, vänder sig till perso över 65 år, har 548 medlemmar skrivna i kommunen och är representerade i kommunens pensionärsråd (KPR). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 daterad SPF Konghällaseniorerna beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kongahällaseniorerna Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

28 Sida 28 (48) 121/2012 Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 (Dnr KS2012/589) Ytterby Pensionärsförening är en del av pensionärernas riksorganisation, PRO, och dess stadgar tillämpas av föreningen. Målgrupp är ålders- och förtidspensioade. Verksamheten pågår under hela året. Syftet är att träffas och ha trevligt tillsammans och under tisdagsträffarna anordna någon form av information om exempelvis kost, hälsa, medici, trafik och nyttan av att röra sig. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 daterad Ytterby PRO beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Ytterby PRO Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

29 Sida 29 (48) 122/2012 Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/582) SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn inriktar sitt arbete på lokalplanet på aktiviteter som är anpassade till synskadade. Föreningen anordnar Mitt på dagen träffar varannan vecka på Kvarnkullen. Här får synskadade byta erfarenheter och det är särskilt viktigt för nysynskadade att träffa andra synskadade och utbyta tankar och erfarenheter. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 daterad Synskadades Riksförbund, SRF, Kungälv Stenungsund Orust Tjörn beviljas ekonomiskt stöd med kr till 2012 års verksamhet. SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

30 Sida 30 (48) 123/2012 Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 (Dnr KS2012/581) SPF Kareby har till uppgift att verka för att ansluta perso som fyller 65 år och därigenom kan bli medlemmar i föreningen. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. Föreningen skall verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland pensionärerna samt i övrigt verka för förståelse och solidaritet mellan geationa. Föreningen har lokal verksamhet och 108 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 daterad SPF Kareby beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kareby Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

31 Sida 31 (48) 124/2012 Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 (Dnr KS2012/566) DHB Västra är en handikapporganisation för döva, hörselskadade, språkstörda samt teckenspråksbehövande barn och ungdomar samt deras familjer. DHB skall sprida information om föreningen framförallt till föräldrar med funktionshindrade barn för att de skall kunna dela erfarenheter och erbjuda sina barn tvåspråkiga aktiviteter. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 daterad Döva, Hörselskadades och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. DHB Västra Arbetsliv och stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

32 Sida 32 (48) 125/2012 Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 (Dnr KS2012/563) Kungälv/Ale Diabetesförening skall verka för att sprida kunskap om diabetes och verka för ökad publicitet om diabetes. Föreningen skall företräda diabetikerna hos lokala myndigheter och institutio. Föreningen skall också främja diabetikernas socialmedicinska intressen och samarbeta med organisatio med likartad inriktning. Föreningen skall också stödja vetenskaplig forskning om diabetes. Föreningen har 91 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 daterad Kungälv/Ale Diabetesförening beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kungälv/Ale Diabetesförening Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

33 Sida 33 (48) 126/2012 Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/560) Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som kostnadsfritt hjälper dem i regionen, som utsatts för brott, med stödjande och förmedlande insatser. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 daterad Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn Arbetsliv och Stöd/ Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

34 Sida 34 (48) 127/2012 Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 (Dnr KS2012/547) Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Kungälv är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande handikappföreningar. Genom samarbetsorganet arbetar föreningarna tillsammans och ger varandra stöd. Arbetet syftar till att ge handikappade full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 daterad Ansökan om föreningsbidrag till HSO Kungälv avslås då föreningen inte har några aktiva medlemmar utan verkar som en paraplyorganisation till anslutna föreningar. HSO Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

35 Sida 35 (48) 128/2012 Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 (Dnr KS2012/546) SPF Kärna vänder sig till perso som har rätt att uppbära pension av något slag, som fyllt 61 år eller som är gift eller sambo med medlem. Föreningen skall bland annat verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna samt i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan geationa. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 daterad SPF Sveriges Pensionärsförbund Kärna beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kärna Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

36 Sida 36 (48) 129/2012 Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 (Dnr KS2012/545) RSMH arbetar i huvudsak med att på olika sätt stödja perso med psykiska funktionshinder. Föreningen flyttade 2008 till HSO-lokalen i Missionskyrkan och har där haft en öppen medlemsträff varje onsdag eftermiddag men uppslutningen från medlemmar har inte varit så stor, mellan fem och åtta medlemmar varje tillfälle då man ofta har handarbetat och druckit kaffe ihop. Föreningen är representerad i Rådet för funktionshinderfrågor, RFF, i Kungälv. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 daterad Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. RSMH i Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

37 Sida 37 (48) 130/2012 Ekonomiskt stöd till Kyrkornas OmsorgsCentrum, 2012 (Dnr KS2012/538) Kyrkornas OmsorgsCentrum, KOC, är ett samarbete mellan Pingstkyrkan, Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan i Kungälv/Ytterby som startades under 2009 efter det att kyrkorna och Kungälvs kommuns socialtjänst kom överens om att driva Kontaken, tidigare LP-kontakten, tillsammans. Kungälvs kommun finns representerad i KOC:s styrelse. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kyrkornas Omsorgscentrum, 2012 daterad Kyrkornas Omsorgscentrum i Kungälv beviljas kr som ett som ett föreningsbidrag till verksamheten Kontakten för 2012 års verksamhet. Kyrkornas Omsorgscentrum Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

38 Sida 38 (48) 131/2012 Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 (Dnr KS2012/533) Föreningen IFSAP-Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser, har till uppgift att vara ett sammanshållande organ för medlemmar och deras anhöriga inom sitt verksamhetsområde. Föreningen startade 1995och ingår i Riksschizofreniförbundet Västra Götaland och har ca 26 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 daterad Föreningen IFSAP Intresseförening för schizofreni och andra psykoser beviljas kr i ekonomiskt stöd till 2012 års verksamhet. IFSAP Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

39 Sida 39 (48) 132/2012 Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/512) PRO Kungälv verkar lokalt i kommunen och vänder sig med sina aktiviteter till perso över 65 år. Föreningen är representerad i kommunens pensionärsråd (KPR). PRO Kungälv har aktiviteter både för egna medlemmar och pensionärer i kommunens äldreboenden. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 daterad Föreningen Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. PRO i Kungälv Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

40 Sida 40 (48) 133/2012 Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 (Dnr KS2012/467) Aktiva Länken Kungälv Ale, medlem i riksorganisationen sällskapet Länkarna Föreningen fortsätter oavbrutet att hjälpa perso med alkohol/drogproblem. Föreningen stödjer också familjer och anhöriga. Föreningen fortsätter med upplysningsverksamhet om drogers negativa inverkan i form av information till skolor, temakvällar i föreningens lokal samt via utställningsskärmar och informationsmaterial framtaget av riksorganisationen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 daterad Aktiva Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet Aktiva Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för hyra 2012 Aktiva Länken i Kungälv-Ale Arbetsliv och Stöd/ Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Spindel i fritidsnätet en central uppgift.

Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Utredning om var samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder ska ligga och hur verksamheten ska bedrivas på bästa

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer