Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (48)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sida 1 (48)"

Transkript

1 Sida 1 (48) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare Sara Baghchehsaraee Paragraf Ordförande Håkan Olsson (FP) Justerande Ej närvarande Mona Haugland (S) Anna Lifjorden (M) Övriga deltagare Lisa Strandberg Werlenius Sektorchef Lars Berfenhag Sektor skola Robert Hallman Sektorchef Ann Ryström Sektor skola Maria Lissmatz Sektor skola Camilla Schalin Sektor samhällsbyggnad Monica Wincentson Sektor samhällsbyggnad Karin Fahleson Sektor skola Christer Mattsson Sektor arbetsliv och stöd Organ Bildningsutskottet

2 Sida 2 (48) Innehållsförteckning Val av justerare samt tid för justering... 4 Tillkommande och utgående ärenden... 5 Information från sektorerna... 6 SKL:s matematiksatsning för grundskolan (Dnr KS2012/436)... 8 Information om trygga ungdomsmiljöer Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B (Dnr KS2012/213) Information om befolkningsprognos (Dnr KS2012/1334) Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst 2012 (Dnr KS2012/811) Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/685) Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv 2012 (Dnr KS2012/679) Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 (Dnr KS2012/677) Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 (Dnr KS2012/651) Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende (Dnr KS2012/643) Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/639) Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 (Dnr KS2012/626) Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg, 2012 (Dnr KS2012/625) Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 (Dnr KS2012/624) Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 (Dnr KS2012/623) Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 (Dnr KS2012/620) Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 (Dnr KS2012/615) Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 (Dnr KS2012/589) Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/582) Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 (Dnr KS2012/581) Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 (Dnr KS2012/566) Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 (Dnr KS2012/563) Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/560) Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 (Dnr KS2012/547) Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 (Dnr KS2012/546) Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 (Dnr KS2012/545) Ekonomiskt stöd till Kyrkornas OmsorgsCentrum, 2012 (Dnr KS2012/538) Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 (Dnr KS2012/533) Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/512) Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 (Dnr KS2012/467) Ekonomiskt stöd till Marstrands pensionärsförening 2012 (Dnr KS2012/456) Ekonomiskt stöd till Psoriasisförbundet Muskot lokalavdelning, 2012 (Dnr KS2012/445) Bidrag till föreningen Bohusläns godmansförening för ensamkommande flyktingbarn (Dnr KS2012/397). 43 Justeras sign

3 Sida 3 (48) Ekonomiskt stöd till Sveriges Pensionärsförbund, SPF Romelanda, 2012 (Dnr KS2012/385) Ekonomiskt stöd till SPF, Solberga- Hålta, 2012 (Dnr KS2012/361) Ekonomiskt stöd till Hermansby PRO förening 2012 (Dnr KS2012/360) Framtagande av riktlinjer för delegering av ekonomiskt stöd till organisatorisk verksamma inom sociala sektorn i Kungälvs kommun. (Dnr KS2012/1447) Rapporter Justeras sign

4 Sida 4 (48) 101/2012 Val av justerare samt tid för justering Till justerare föreslås Mona Haugland (S). Protokollet föreslås justeras den 4 juli klockan 15:00. Till justerare utses Mona Haugland (S). Protokollet justeras den 4 juli klockan 15:00. Justeras sign

5 Sida 5 (48) 102/2012 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande: Val av kontaktperso till SKL:s matematiksatsning (Dnr KS2012/436) Framtagande av riktlinjer för delegering av ekonomiskt stöd till organisatorisk verksamma inom sociala sektorn i Kungälvs kommun. (Dnr KS2012/1447) Ärendelistan fastställs. Justeras sign

6 Sida 6 (48) 103/2012 Information från sektorerna Lars Berfrenhag informerar om: Gymnasieintaget blev klart idag klockan 12:00, brev går hem till de sökande. Resultatet läggs även ut på hemsidan. 482 elever är antagna inkluderat introduktionsprogrammen. Cirka 20 elever som går på sommarskolan. Kommunöversikt visar hur många antagna som respektive kommun har, samtliga antagna på kommunala och friståendeskolor visas. På GR:s hemsida finns ytterligare statistik. Sökande till naturbrukskolor finns ej då det hanteras på annat sätt. Totalt för Mimers hus har vi cirka 500 sökande elever. Karin Fahlesson informerar om: Resursfördelningsmodell 2013 Hela sektorn har arbetat fram denna i samarbete med ekonomisektorn samt i jämförelse med andra kommu. Man har fått tolka lagen på egen hand då det inte funnits några domar. Idag går vi igenom hur modellen fungerar. Man får en budget till sektor skola som innehåller olika delar.: grundbelopp, socialstrukturresurs, tilläggsbelopp. De fristående skolorna får ett grundbelopp samtidigt dom man får del av strukturresurs och tilläggsbelopp utefter behov och förutsättningar. Behov av förändring Robert Hallman informerar om: Verksamheten just nu. Oasen har öppet i tre veckor till. Biblioteken har öppet i sommar. Med på match cup nästa lördag, kulturens och fritidens dag. Information om konsthall. Johan Perssons fängslande bilder och keramikutställning blivit omtalade,i Zenit. Cathrin Ryfält informerar om Utförd spaning på meröppna bibliotek (öppet även då det inte är bemannat): 2010 öppnade det första meröppna biblioteket i Skåne, projektet har lyckats väldigt bra. Kultur i Skåne har utvärderat projektet och kommit fram till att biblioteket fått fler besökare och yrkesrollen för bibliotekarie förändrades. Goda reslutat sammantaget, flera bibliotek är på gång. Det finns goda förutsättningar i Kungälv för meröppna bibliotek. Cathrin Ryrfeldt kommer att sluta, det kommer att finnas tillförordnande chef under hösten. Ann Ryström informerar om förskolan: Till augusti kommer ungefär 80 förskoleplatser vara lediga. I Kärna stängs en avdelning tillfälligt. I Kode är behovet av platser stort. Några föräldrar har även valt att vara hemma med sitt barn i väntan på plats i Kode. Varje månad räknas och rapporteras antalet barn i förskoleverksamheten enligt nedanstående. Översta tabellen visar totalen, nedersta tabellen visar genomsnittlig beläggningsgrad. Justeras sign

7 Sida 7 (48) Mars April Maj Juni Frukost Lunch Mellanmål Frukost 13,10 12,72 14,00 10,70 Lunch 15,05 14,86 16,73 13,26 Mellanmål 11,71 12,56 13,06 10,00 Informationen antecknas till. Justeras sign

8 Sida 8 (48) 104/2012 SKL:s matematiksatsning för grundskolan (Dnr KS2012/436) Kungälvs kommun kommer att delta i regeringens och SKL:s nya satsning på kompetensutveckling av lärare inom matematik. När varje kommun utsett en kontaktperson sker kommunikationen mellan SKL och kommuna via en kontaktperson. En upptaktsträff är plaad till den 28 september 2012 på Norra Latin i Stockholm. Kickoffen pågår under en dag mellan Till denna konferens ska varje kommun representeras av fyra-sex perso, en från var och en av de fyra nivåerna; politiker, förvaltningsledning, rektor och lärare. En separat inbjudan med program kommer att skickas ut. sunderlag Tjänsteskrivelse SKL:s matematiksatsning för grundskolan daterad Tilläggsyrkande Mona Haugland (S): Håkan Olsson (FP) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Håkan Olsson (FP): Mona Haugland (S) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Proposition Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och fin att bildningsutskottets ledamöter beslutar att anta Mona Hauglands (S) och Håkan Olssons (FP) tilläggsyrkanden. Omröstning begärs inte. Organ Bildningsutskottet

9 Sida 9 (48) 1. Till kontaktperson för Kungälvs kommun utses Ingvor Kvist. 2. Håkan Olsson (FP) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Mona Haugland (S) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Sektor skola/ Ingvor Kvist, Susanne Ivarsson-Olsson (mail) Justeras sign

10 Sida 10 (48) 105/2012 Information om trygga ungdomsmiljöer Främjande och förebyggande Inom Trygga ungdomsmiljöer jobbar man främjande och förebyggande. Man utgår ifrån människans human kapital, fysiskt kapital och socialt kapital. Viktigaste uppgiften anser man vara att bidra till uppbyggnaden av ungdomarnas sociala kapital. Främjande: - All öppen verksamhet - Alla geella arrangemang - Alla geella läger - Knuff- makten över den egna tiden Förebyggande - All riktad verksamhet mot definierad oro - Insatsgrupper - Fältverksamhet - Föräldrainkludering Utanförskap Löser upp det så kallade samhällskontraktet, man har ingen tilltro till att samhället kan bidra med något till dig eller tvärtom. Faktorer som ensamma eller i kombination bidrar till utanförskap: - Arbetslöshet - Utbildningsknapphet - Barnfattigdom - Psykosocial misshälsa - Missbruk - Kriminalitet Organ Bildningsutskottet

11 Sida 11 (48) Motto - Växa på sin fritid - Ta makten över sitt liv Informationen antecknas till. Justeras sign

12 Sida 12 (48) 106/2012 Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B (Dnr KS2012/213) Skolinspektionen besökte Mimers Hus den 27 januari 2012 i samband med en riktad tillsyn avseende bedömning och betygsättning. I ett beslut, daterat den 30 mars 2012, står att Kungälvs kommun och rektor senast den 30 augusti 2012 ska ha avhjälpt påtalade brister. Vidtagna åtgärder ska samma dag redovisas till Skolinspektionen. sunderlag Tjänsteskrivelse Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B daterad Bilaga Redovisning daterad Bilaga bedömningspolicy daterad Bilaga daterad Redovisning (inklusive bilagor), daterad 15 juni 2012, skickas som kommunens svar till Skolinspektionen. Organ Bildningsutskottet

13 Sida 13 (48) Justeras sign

14 Sida 14 (48) 107/2012 Information om befolkningsprognos (Dnr KS2012/1334) Information lämnas om befolkningsprognosen för 2012 till 2015 samt lokalplaingsförutsättningar för sektor skola. Befolkningsprognosen återfinns i kommunstyrelsens kallelse för sammanträde den 23 maj sunderlag Tjänsteskrivelse Information om befolkningsprognos daterad Informationen antecknas till. Organ Bildningsutskottet

15 Sida 15 (48) 108/2012 Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst 2012 (Dnr KS2012/811) BRIS Barnens Rätt I Samhället erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar upp till 18 år i Kungälvs kommun att anonymt och kostnadsfritt få tala med en vuxen person på BRIS. Ekonomiskt bygger BRIS hela sin verksamhet på frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och gåvor. Bidrag från landets kommu utgör en förutsättning för ett fortsatt stödarbete. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst daterad Ansökan om föreningsbidrag från BRIS Region Väst 2012 avslås då föreningen inte har någon lokal verksamhet i kommunen. BRIS Region Väst 2012 Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

16 Sida 16 (48) 109/2012 Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/685) FUB i Kungälvs mål är att arbeta för att skapa gemenskap bland medlemmarna, påverka myndigheter och andra för att skapa goda levnadsvillkor för perso med funktionsnedsättningar och deras anhöriga, anordna fritidsaktiviteter och ge information dels till medlemmar, dels till utomstående om funktionsnedsättningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 daterad FUB i Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. FUB i Kungälv Arbetsliv och stöd/ann-mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

17 Sida 17 (48) 110/2012 Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv 2012 (Dnr KS2012/679) DHR Kungälvs ändamål är att inom ett av förbundsstyrelsens fastställt geografiskt område bedriva intressepolitisk verksamhet i överensstämmelse med förbundets handlingsprogram och policydokument så att perso med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv daterad De Handikappades Riksförbund, DHR Kungälv, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. DHR Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

18 Sida 18 (48) 111/2012 Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 (Dnr KS2012/677) KF Länken tillhör Länkens Kamratförbund, Göteborg- och Bohusläns distrikt. Föreningar anslutna till Länkens kamratförbund är i första hand till för människor med alkoholproblem. Ett visst blandmissbruk av enklare art kan dock förekomma. Föreningen samarbetar med avdelning 10 på Kungälvs sjukhus var 14.e dag under året. Länken har goda kontakter på sjukhuset och har fått en del nya medlemmar på grund av detta. Föreningen har 27 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 daterad Kamratföreningen Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kamratföreningen Länken Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

19 Sida 19 (48) 112/2012 Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 (Dnr KS2012/651) Föreningen ATSUB/Göteborg, Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, bildades 2001 och är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningen bedriver en kris-, jour, råd- och stödverksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 daterad Föreningen ATSUB- Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn avslås då föreningen inte har lokal verksamhet i Kungälv och samverkar inte heller med socialtjänsten i kommunen. Föreningen ATSUB-sexuellt utnyttjade barn Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

20 Sida 20 (48) 113/2012 Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende (Dnr KS2012/643) Anhörigföreningen för alkohol- och drogberoende skall arbeta för att stärka och stödja anhöriga i förhållande till samhällets och organisatios insatser för att stävja alkohol och drogmissbruk. Målet är att nå konkreta resultat som kommer anhöriga till del i vardagen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende daterad Föreningen Anhörigföreningen till alkohol- och drogberoende ansökan om föreningsbidrag avslås. Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

21 Sida 21 (48) 114/2012 Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/639) Reumatikerföreningen skall bevaka reumatikers intressen och aktuella tillgänglighetsfrågor genom representation i RFF (Rådet för funktionshinderfrågor) HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) samt HSN4 (Hälso- och sjukvårdsnämnden nr 4). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 daterad Reumatikerföreningen Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Reumatikerföreningen Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

22 Sida 22 (48) 115/2012 Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 (Dnr KS2012/626) Hjärt- lungsjukas förening i Kungälv med omnejd skall vara ett socialt stöd för perso som skrivits ut från sjukhus eller annan vårdinrättning som drabbats av hjärt- eller lungsjukdomar. Föreningen tar vid där sjukvården slutar för att ge råd och stöd och övrig information till de drabbade. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 daterad Hjärt- lungsjukas förening i Kungälv med omnejd beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Hjärt- och lungsjukas förening i Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

23 Sida 23 (48) 116/2012 Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR- Göteborg, 2012 (Dnr KS2012/625) Föreningen Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg, har 48 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. Föreningen är en intresseorganisation för perso med neurologiska funktionsnedsättningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR- Göteborg, 2012 daterad Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR-Göteborg Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

24 Sida 24 (48) 117/2012 Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 (Dnr KS2012/624) Sammanfattning Föreningens Epilepsi i Bohusläns främsta mål är att stötta och hjälpa perso med diagnosen epilepsi. Under 2011 har föreningen varit representerad i Rådet för funktionshinderfrågor (RFF), HSN4 samt i HSO-Kungälv. Föreningen är också representerad i Stenungsund och Uddevalla. Föreningen täcker Bohuslän, ett stort område, varför kontakt med medlemmar ofta sker via telefon eller mail men också i personliga besök. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 daterad Föreningen Epilepsi i Bohuslän beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Föreningen Epilepsi i Bohuslän Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

25 Sida 25 (48) 118/2012 Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 (Dnr KS2012/623) Seniornet-Kungälv, som startade sin verksamhet 2008, är en sektion under Seniornet- Göteborg. Föreningen har 265 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. Föreningens målsättning är att överbrygga kunskapsluckan som många äldre har inom IT-området. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 daterad Föreningen Seniornet-Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Föreningen Seniornet i Kungälv Vård- och Äldreomsorg/Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

26 Sida 26 (48) 119/2012 Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 (Dnr KS2012/620) Kungälvs Demensförening skall verka för att förbättra förhållandena för perso med demenssjukdom och deras anhöriga. Föreningen skall också verka för att öka kunskapen om demenssjukdomar och de demenssjukas behov. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 daterad Kungälvs Demensförening beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kungälvs Demensförening Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

27 Sida 27 (48) 120/2012 Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 (Dnr KS2012/615) SPF Kongahällaseniorerna ansöker om ekonomiskt stöd till föreningens verksamhet. Föreningen verkar lokalt i kommunen, vänder sig till perso över 65 år, har 548 medlemmar skrivna i kommunen och är representerade i kommunens pensionärsråd (KPR). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 daterad SPF Konghällaseniorerna beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kongahällaseniorerna Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

28 Sida 28 (48) 121/2012 Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 (Dnr KS2012/589) Ytterby Pensionärsförening är en del av pensionärernas riksorganisation, PRO, och dess stadgar tillämpas av föreningen. Målgrupp är ålders- och förtidspensioade. Verksamheten pågår under hela året. Syftet är att träffas och ha trevligt tillsammans och under tisdagsträffarna anordna någon form av information om exempelvis kost, hälsa, medici, trafik och nyttan av att röra sig. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 daterad Ytterby PRO beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Ytterby PRO Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

29 Sida 29 (48) 122/2012 Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/582) SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn inriktar sitt arbete på lokalplanet på aktiviteter som är anpassade till synskadade. Föreningen anordnar Mitt på dagen träffar varannan vecka på Kvarnkullen. Här får synskadade byta erfarenheter och det är särskilt viktigt för nysynskadade att träffa andra synskadade och utbyta tankar och erfarenheter. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 daterad Synskadades Riksförbund, SRF, Kungälv Stenungsund Orust Tjörn beviljas ekonomiskt stöd med kr till 2012 års verksamhet. SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

30 Sida 30 (48) 123/2012 Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 (Dnr KS2012/581) SPF Kareby har till uppgift att verka för att ansluta perso som fyller 65 år och därigenom kan bli medlemmar i föreningen. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. Föreningen skall verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland pensionärerna samt i övrigt verka för förståelse och solidaritet mellan geationa. Föreningen har lokal verksamhet och 108 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 daterad SPF Kareby beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kareby Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

31 Sida 31 (48) 124/2012 Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 (Dnr KS2012/566) DHB Västra är en handikapporganisation för döva, hörselskadade, språkstörda samt teckenspråksbehövande barn och ungdomar samt deras familjer. DHB skall sprida information om föreningen framförallt till föräldrar med funktionshindrade barn för att de skall kunna dela erfarenheter och erbjuda sina barn tvåspråkiga aktiviteter. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 daterad Döva, Hörselskadades och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. DHB Västra Arbetsliv och stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

32 Sida 32 (48) 125/2012 Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 (Dnr KS2012/563) Kungälv/Ale Diabetesförening skall verka för att sprida kunskap om diabetes och verka för ökad publicitet om diabetes. Föreningen skall företräda diabetikerna hos lokala myndigheter och institutio. Föreningen skall också främja diabetikernas socialmedicinska intressen och samarbeta med organisatio med likartad inriktning. Föreningen skall också stödja vetenskaplig forskning om diabetes. Föreningen har 91 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 daterad Kungälv/Ale Diabetesförening beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kungälv/Ale Diabetesförening Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

33 Sida 33 (48) 126/2012 Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/560) Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som kostnadsfritt hjälper dem i regionen, som utsatts för brott, med stödjande och förmedlande insatser. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 daterad Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn Arbetsliv och Stöd/ Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

34 Sida 34 (48) 127/2012 Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 (Dnr KS2012/547) Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Kungälv är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande handikappföreningar. Genom samarbetsorganet arbetar föreningarna tillsammans och ger varandra stöd. Arbetet syftar till att ge handikappade full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 daterad Ansökan om föreningsbidrag till HSO Kungälv avslås då föreningen inte har några aktiva medlemmar utan verkar som en paraplyorganisation till anslutna föreningar. HSO Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

35 Sida 35 (48) 128/2012 Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 (Dnr KS2012/546) SPF Kärna vänder sig till perso som har rätt att uppbära pension av något slag, som fyllt 61 år eller som är gift eller sambo med medlem. Föreningen skall bland annat verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna samt i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan geationa. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 daterad SPF Sveriges Pensionärsförbund Kärna beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kärna Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

36 Sida 36 (48) 129/2012 Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 (Dnr KS2012/545) RSMH arbetar i huvudsak med att på olika sätt stödja perso med psykiska funktionshinder. Föreningen flyttade 2008 till HSO-lokalen i Missionskyrkan och har där haft en öppen medlemsträff varje onsdag eftermiddag men uppslutningen från medlemmar har inte varit så stor, mellan fem och åtta medlemmar varje tillfälle då man ofta har handarbetat och druckit kaffe ihop. Föreningen är representerad i Rådet för funktionshinderfrågor, RFF, i Kungälv. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 daterad Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. RSMH i Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

37 Sida 37 (48) 130/2012 Ekonomiskt stöd till Kyrkornas OmsorgsCentrum, 2012 (Dnr KS2012/538) Kyrkornas OmsorgsCentrum, KOC, är ett samarbete mellan Pingstkyrkan, Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan i Kungälv/Ytterby som startades under 2009 efter det att kyrkorna och Kungälvs kommuns socialtjänst kom överens om att driva Kontaken, tidigare LP-kontakten, tillsammans. Kungälvs kommun finns representerad i KOC:s styrelse. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kyrkornas Omsorgscentrum, 2012 daterad Kyrkornas Omsorgscentrum i Kungälv beviljas kr som ett som ett föreningsbidrag till verksamheten Kontakten för 2012 års verksamhet. Kyrkornas Omsorgscentrum Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

38 Sida 38 (48) 131/2012 Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 (Dnr KS2012/533) Föreningen IFSAP-Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser, har till uppgift att vara ett sammanshållande organ för medlemmar och deras anhöriga inom sitt verksamhetsområde. Föreningen startade 1995och ingår i Riksschizofreniförbundet Västra Götaland och har ca 26 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 daterad Föreningen IFSAP Intresseförening för schizofreni och andra psykoser beviljas kr i ekonomiskt stöd till 2012 års verksamhet. IFSAP Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

39 Sida 39 (48) 132/2012 Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/512) PRO Kungälv verkar lokalt i kommunen och vänder sig med sina aktiviteter till perso över 65 år. Föreningen är representerad i kommunens pensionärsråd (KPR). PRO Kungälv har aktiviteter både för egna medlemmar och pensionärer i kommunens äldreboenden. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 daterad Föreningen Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. PRO i Kungälv Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

40 Sida 40 (48) 133/2012 Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 (Dnr KS2012/467) Aktiva Länken Kungälv Ale, medlem i riksorganisationen sällskapet Länkarna Föreningen fortsätter oavbrutet att hjälpa perso med alkohol/drogproblem. Föreningen stödjer också familjer och anhöriga. Föreningen fortsätter med upplysningsverksamhet om drogers negativa inverkan i form av information till skolor, temakvällar i föreningens lokal samt via utställningsskärmar och informationsmaterial framtaget av riksorganisationen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 daterad Aktiva Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet Aktiva Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för hyra 2012 Aktiva Länken i Kungälv-Ale Arbetsliv och Stöd/ Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-25

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-25 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-25 Plats Stadshuset, plan 6, Herrgården Tid Torsdagen den 25 juni klockan 09:30-16:30 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses Förslag till justeringsdag måndagen den 30 juni efter sammanträdet 3 Tillkommande och utgående ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-03-27 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop Formalia 2 Val av justerare Utses 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Information 4 Information från sektor kultur

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Rådet för funktionshinderfrågor 2012-11-29 1 [5] Plats och tid: Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17.30 Beslutande: Gunnemar Olsson, FP Thomas Jakobsson, M Kenneth

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-08 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 8 april 2014, kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 8:00 09:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Bengt Å Andersson (S) Ersätter Carina Emanuelsson (S) Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Lilian Poijo, Reumatikerföreningen Gun-Britt Brännmark, FUB-Älvsbyn 1 (7) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Bill Nilsson, KS ordförande Gösta Andersson. PRO Jan-Ove Olsson, HRF Karl-Erik Sjöberg, SPF Lilian Poijo, Reumatikerföreningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8) 2014-11-17 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-15:45 Närvarande Ordinarie/Ersättare Margareta Widén-Berggren (S) Mari Anne Eriksson, AA John Arekrantz, SDF Seija Korpi, FUB Rf

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Sammanträdesdatum 12-06-12 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Beslutare Plats och sammanträdestid Omsorgskontorets sammanträdesrum 20 kl. 09.00 12.00 Leif Andersson, Ordförande Sveja Filipova, Miljö- och Byggnämnden Sven Moosberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. 1. Val av justeringsman och fastställande av tid för justeringssammanträde Justeringsman: Boel Olsson Litström

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede 1(14) Plats och tid: C-salen i Medborgarhuset, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Ingrid Hellberg, kd Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00

SJÖBO KOMMUN Kommunalt Tillgänglighetsråd 2013-09-03. Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Plats och tid Björkbacken Sjöbo, 2013-09-03, kl. 18.00 Ledamöter Berit Lundström, Vård- och omsorgsnämnden Agneta Sifverson, RMR, Reumatikerföreningen Sven Göthe, DHR, De handikappades Riksförbund Owe

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-17.00 ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen Ingrid Hellberg, Omsorg- och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 4 juni 2008 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna onsdagen den 4 juni 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården

Jonny Melander, vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand Thord Svanberg, Sotenäs Vårdcentral 27-33 Maria Turesson, folktandvården 27-35 Plats och tid Kvarnbergshemmet, "Kontakten", Kungshamn, kl 08.30-12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), Petra

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan!

HSO i Stockholms län. En presentation. Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län En presentation Handling Samverkan Omtanke Funktionshindersrörelsen i samverkan! HSO i Stockholms län en presentation Vad är HSO? HSO i Stockholms län - Funktionshindersrörelsen i

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Nr Kommunala handikapprådet 2006-04-03 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Bolstadsrummet, 3 april 2006 klockan 13.00 16.00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Robert Svensson (c) Per-Axel Andersson

Läs mer