Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sida 1 (48)"

Transkript

1 Sida 1 (48) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare Sara Baghchehsaraee Paragraf Ordförande Håkan Olsson (FP) Justerande Ej närvarande Mona Haugland (S) Anna Lifjorden (M) Övriga deltagare Lisa Strandberg Werlenius Sektorchef Lars Berfenhag Sektor skola Robert Hallman Sektorchef Ann Ryström Sektor skola Maria Lissmatz Sektor skola Camilla Schalin Sektor samhällsbyggnad Monica Wincentson Sektor samhällsbyggnad Karin Fahleson Sektor skola Christer Mattsson Sektor arbetsliv och stöd Organ Bildningsutskottet

2 Sida 2 (48) Innehållsförteckning Val av justerare samt tid för justering... 4 Tillkommande och utgående ärenden... 5 Information från sektorerna... 6 SKL:s matematiksatsning för grundskolan (Dnr KS2012/436)... 8 Information om trygga ungdomsmiljöer Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B (Dnr KS2012/213) Information om befolkningsprognos (Dnr KS2012/1334) Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst 2012 (Dnr KS2012/811) Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/685) Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv 2012 (Dnr KS2012/679) Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 (Dnr KS2012/677) Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 (Dnr KS2012/651) Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende (Dnr KS2012/643) Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/639) Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 (Dnr KS2012/626) Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg, 2012 (Dnr KS2012/625) Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 (Dnr KS2012/624) Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 (Dnr KS2012/623) Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 (Dnr KS2012/620) Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 (Dnr KS2012/615) Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 (Dnr KS2012/589) Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/582) Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 (Dnr KS2012/581) Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 (Dnr KS2012/566) Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 (Dnr KS2012/563) Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/560) Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 (Dnr KS2012/547) Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 (Dnr KS2012/546) Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 (Dnr KS2012/545) Ekonomiskt stöd till Kyrkornas OmsorgsCentrum, 2012 (Dnr KS2012/538) Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 (Dnr KS2012/533) Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/512) Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 (Dnr KS2012/467) Ekonomiskt stöd till Marstrands pensionärsförening 2012 (Dnr KS2012/456) Ekonomiskt stöd till Psoriasisförbundet Muskot lokalavdelning, 2012 (Dnr KS2012/445) Bidrag till föreningen Bohusläns godmansförening för ensamkommande flyktingbarn (Dnr KS2012/397). 43 Justeras sign

3 Sida 3 (48) Ekonomiskt stöd till Sveriges Pensionärsförbund, SPF Romelanda, 2012 (Dnr KS2012/385) Ekonomiskt stöd till SPF, Solberga- Hålta, 2012 (Dnr KS2012/361) Ekonomiskt stöd till Hermansby PRO förening 2012 (Dnr KS2012/360) Framtagande av riktlinjer för delegering av ekonomiskt stöd till organisatorisk verksamma inom sociala sektorn i Kungälvs kommun. (Dnr KS2012/1447) Rapporter Justeras sign

4 Sida 4 (48) 101/2012 Val av justerare samt tid för justering Till justerare föreslås Mona Haugland (S). Protokollet föreslås justeras den 4 juli klockan 15:00. Till justerare utses Mona Haugland (S). Protokollet justeras den 4 juli klockan 15:00. Justeras sign

5 Sida 5 (48) 102/2012 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande: Val av kontaktperso till SKL:s matematiksatsning (Dnr KS2012/436) Framtagande av riktlinjer för delegering av ekonomiskt stöd till organisatorisk verksamma inom sociala sektorn i Kungälvs kommun. (Dnr KS2012/1447) Ärendelistan fastställs. Justeras sign

6 Sida 6 (48) 103/2012 Information från sektorerna Lars Berfrenhag informerar om: Gymnasieintaget blev klart idag klockan 12:00, brev går hem till de sökande. Resultatet läggs även ut på hemsidan. 482 elever är antagna inkluderat introduktionsprogrammen. Cirka 20 elever som går på sommarskolan. Kommunöversikt visar hur många antagna som respektive kommun har, samtliga antagna på kommunala och friståendeskolor visas. På GR:s hemsida finns ytterligare statistik. Sökande till naturbrukskolor finns ej då det hanteras på annat sätt. Totalt för Mimers hus har vi cirka 500 sökande elever. Karin Fahlesson informerar om: Resursfördelningsmodell 2013 Hela sektorn har arbetat fram denna i samarbete med ekonomisektorn samt i jämförelse med andra kommu. Man har fått tolka lagen på egen hand då det inte funnits några domar. Idag går vi igenom hur modellen fungerar. Man får en budget till sektor skola som innehåller olika delar.: grundbelopp, socialstrukturresurs, tilläggsbelopp. De fristående skolorna får ett grundbelopp samtidigt dom man får del av strukturresurs och tilläggsbelopp utefter behov och förutsättningar. Behov av förändring Robert Hallman informerar om: Verksamheten just nu. Oasen har öppet i tre veckor till. Biblioteken har öppet i sommar. Med på match cup nästa lördag, kulturens och fritidens dag. Information om konsthall. Johan Perssons fängslande bilder och keramikutställning blivit omtalade,i Zenit. Cathrin Ryfält informerar om Utförd spaning på meröppna bibliotek (öppet även då det inte är bemannat): 2010 öppnade det första meröppna biblioteket i Skåne, projektet har lyckats väldigt bra. Kultur i Skåne har utvärderat projektet och kommit fram till att biblioteket fått fler besökare och yrkesrollen för bibliotekarie förändrades. Goda reslutat sammantaget, flera bibliotek är på gång. Det finns goda förutsättningar i Kungälv för meröppna bibliotek. Cathrin Ryrfeldt kommer att sluta, det kommer att finnas tillförordnande chef under hösten. Ann Ryström informerar om förskolan: Till augusti kommer ungefär 80 förskoleplatser vara lediga. I Kärna stängs en avdelning tillfälligt. I Kode är behovet av platser stort. Några föräldrar har även valt att vara hemma med sitt barn i väntan på plats i Kode. Varje månad räknas och rapporteras antalet barn i förskoleverksamheten enligt nedanstående. Översta tabellen visar totalen, nedersta tabellen visar genomsnittlig beläggningsgrad. Justeras sign

7 Sida 7 (48) Mars April Maj Juni Frukost Lunch Mellanmål Frukost 13,10 12,72 14,00 10,70 Lunch 15,05 14,86 16,73 13,26 Mellanmål 11,71 12,56 13,06 10,00 Informationen antecknas till. Justeras sign

8 Sida 8 (48) 104/2012 SKL:s matematiksatsning för grundskolan (Dnr KS2012/436) Kungälvs kommun kommer att delta i regeringens och SKL:s nya satsning på kompetensutveckling av lärare inom matematik. När varje kommun utsett en kontaktperson sker kommunikationen mellan SKL och kommuna via en kontaktperson. En upptaktsträff är plaad till den 28 september 2012 på Norra Latin i Stockholm. Kickoffen pågår under en dag mellan Till denna konferens ska varje kommun representeras av fyra-sex perso, en från var och en av de fyra nivåerna; politiker, förvaltningsledning, rektor och lärare. En separat inbjudan med program kommer att skickas ut. sunderlag Tjänsteskrivelse SKL:s matematiksatsning för grundskolan daterad Tilläggsyrkande Mona Haugland (S): Håkan Olsson (FP) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Håkan Olsson (FP): Mona Haugland (S) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Proposition Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandena och fin att bildningsutskottets ledamöter beslutar att anta Mona Hauglands (S) och Håkan Olssons (FP) tilläggsyrkanden. Omröstning begärs inte. Organ Bildningsutskottet

9 Sida 9 (48) 1. Till kontaktperson för Kungälvs kommun utses Ingvor Kvist. 2. Håkan Olsson (FP) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Mona Haugland (S) utses att delta vid en kickoff i Stockholm den 28 september Sektor skola/ Ingvor Kvist, Susanne Ivarsson-Olsson (mail) Justeras sign

10 Sida 10 (48) 105/2012 Information om trygga ungdomsmiljöer Främjande och förebyggande Inom Trygga ungdomsmiljöer jobbar man främjande och förebyggande. Man utgår ifrån människans human kapital, fysiskt kapital och socialt kapital. Viktigaste uppgiften anser man vara att bidra till uppbyggnaden av ungdomarnas sociala kapital. Främjande: - All öppen verksamhet - Alla geella arrangemang - Alla geella läger - Knuff- makten över den egna tiden Förebyggande - All riktad verksamhet mot definierad oro - Insatsgrupper - Fältverksamhet - Föräldrainkludering Utanförskap Löser upp det så kallade samhällskontraktet, man har ingen tilltro till att samhället kan bidra med något till dig eller tvärtom. Faktorer som ensamma eller i kombination bidrar till utanförskap: - Arbetslöshet - Utbildningsknapphet - Barnfattigdom - Psykosocial misshälsa - Missbruk - Kriminalitet Organ Bildningsutskottet

11 Sida 11 (48) Motto - Växa på sin fritid - Ta makten över sitt liv Informationen antecknas till. Justeras sign

12 Sida 12 (48) 106/2012 Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B (Dnr KS2012/213) Skolinspektionen besökte Mimers Hus den 27 januari 2012 i samband med en riktad tillsyn avseende bedömning och betygsättning. I ett beslut, daterat den 30 mars 2012, står att Kungälvs kommun och rektor senast den 30 augusti 2012 ska ha avhjälpt påtalade brister. Vidtagna åtgärder ska samma dag redovisas till Skolinspektionen. sunderlag Tjänsteskrivelse Riktad tillsyn av bedömning och betygssättning Mimers Hus gymnasium, Svenska B daterad Bilaga Redovisning daterad Bilaga bedömningspolicy daterad Bilaga daterad Redovisning (inklusive bilagor), daterad 15 juni 2012, skickas som kommunens svar till Skolinspektionen. Organ Bildningsutskottet

13 Sida 13 (48) Justeras sign

14 Sida 14 (48) 107/2012 Information om befolkningsprognos (Dnr KS2012/1334) Information lämnas om befolkningsprognosen för 2012 till 2015 samt lokalplaingsförutsättningar för sektor skola. Befolkningsprognosen återfinns i kommunstyrelsens kallelse för sammanträde den 23 maj sunderlag Tjänsteskrivelse Information om befolkningsprognos daterad Informationen antecknas till. Organ Bildningsutskottet

15 Sida 15 (48) 108/2012 Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst 2012 (Dnr KS2012/811) BRIS Barnens Rätt I Samhället erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar upp till 18 år i Kungälvs kommun att anonymt och kostnadsfritt få tala med en vuxen person på BRIS. Ekonomiskt bygger BRIS hela sin verksamhet på frivilligt arbete, ekonomiska bidrag och gåvor. Bidrag från landets kommu utgör en förutsättning för ett fortsatt stödarbete. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till BRIS Region väst daterad Ansökan om föreningsbidrag från BRIS Region Väst 2012 avslås då föreningen inte har någon lokal verksamhet i kommunen. BRIS Region Väst 2012 Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

16 Sida 16 (48) 109/2012 Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/685) FUB i Kungälvs mål är att arbeta för att skapa gemenskap bland medlemmarna, påverka myndigheter och andra för att skapa goda levnadsvillkor för perso med funktionsnedsättningar och deras anhöriga, anordna fritidsaktiviteter och ge information dels till medlemmar, dels till utomstående om funktionsnedsättningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till FUB i Kungälv, 2012 daterad FUB i Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. FUB i Kungälv Arbetsliv och stöd/ann-mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

17 Sida 17 (48) 110/2012 Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv 2012 (Dnr KS2012/679) DHR Kungälvs ändamål är att inom ett av förbundsstyrelsens fastställt geografiskt område bedriva intressepolitisk verksamhet i överensstämmelse med förbundets handlingsprogram och policydokument så att perso med nedsatt rörelseförmåga blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till DHR Kungälv daterad De Handikappades Riksförbund, DHR Kungälv, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. DHR Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

18 Sida 18 (48) 111/2012 Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 (Dnr KS2012/677) KF Länken tillhör Länkens Kamratförbund, Göteborg- och Bohusläns distrikt. Föreningar anslutna till Länkens kamratförbund är i första hand till för människor med alkoholproblem. Ett visst blandmissbruk av enklare art kan dock förekomma. Föreningen samarbetar med avdelning 10 på Kungälvs sjukhus var 14.e dag under året. Länken har goda kontakter på sjukhuset och har fått en del nya medlemmar på grund av detta. Föreningen har 27 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kamratföreningen Länken, 2012 daterad Kamratföreningen Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kamratföreningen Länken Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

19 Sida 19 (48) 112/2012 Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 (Dnr KS2012/651) Föreningen ATSUB/Göteborg, Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, bildades 2001 och är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningen bedriver en kris-, jour, råd- och stödverksamhet för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till ATSUB-Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2012 daterad Föreningen ATSUB- Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn avslås då föreningen inte har lokal verksamhet i Kungälv och samverkar inte heller med socialtjänsten i kommunen. Föreningen ATSUB-sexuellt utnyttjade barn Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

20 Sida 20 (48) 113/2012 Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende (Dnr KS2012/643) Anhörigföreningen för alkohol- och drogberoende skall arbeta för att stärka och stödja anhöriga i förhållande till samhällets och organisatios insatser för att stävja alkohol och drogmissbruk. Målet är att nå konkreta resultat som kommer anhöriga till del i vardagen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd, Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende daterad Föreningen Anhörigföreningen till alkohol- och drogberoende ansökan om föreningsbidrag avslås. Anhörigföreningen till alkohol och drogberoende Arbetsliv och Stöd/Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

21 Sida 21 (48) 114/2012 Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/639) Reumatikerföreningen skall bevaka reumatikers intressen och aktuella tillgänglighetsfrågor genom representation i RFF (Rådet för funktionshinderfrågor) HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) samt HSN4 (Hälso- och sjukvårdsnämnden nr 4). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Reumatikerföreningen Kungälv, 2012 daterad Reumatikerföreningen Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Reumatikerföreningen Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

22 Sida 22 (48) 115/2012 Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 (Dnr KS2012/626) Hjärt- lungsjukas förening i Kungälv med omnejd skall vara ett socialt stöd för perso som skrivits ut från sjukhus eller annan vårdinrättning som drabbats av hjärt- eller lungsjukdomar. Föreningen tar vid där sjukvården slutar för att ge råd och stöd och övrig information till de drabbade. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Hjärt-lungsjukas förening Kungälv 2012 daterad Hjärt- lungsjukas förening i Kungälv med omnejd beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Hjärt- och lungsjukas förening i Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

23 Sida 23 (48) 116/2012 Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR- Göteborg, 2012 (Dnr KS2012/625) Föreningen Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg, har 48 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. Föreningen är en intresseorganisation för perso med neurologiska funktionsnedsättningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR- Göteborg, 2012 daterad Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR-Göteborg beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR-Göteborg Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

24 Sida 24 (48) 117/2012 Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 (Dnr KS2012/624) Sammanfattning Föreningens Epilepsi i Bohusläns främsta mål är att stötta och hjälpa perso med diagnosen epilepsi. Under 2011 har föreningen varit representerad i Rådet för funktionshinderfrågor (RFF), HSN4 samt i HSO-Kungälv. Föreningen är också representerad i Stenungsund och Uddevalla. Föreningen täcker Bohuslän, ett stort område, varför kontakt med medlemmar ofta sker via telefon eller mail men också i personliga besök. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Epilepsi i Bohuslän 2012 daterad Föreningen Epilepsi i Bohuslän beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Föreningen Epilepsi i Bohuslän Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

25 Sida 25 (48) 118/2012 Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 (Dnr KS2012/623) Seniornet-Kungälv, som startade sin verksamhet 2008, är en sektion under Seniornet- Göteborg. Föreningen har 265 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. Föreningens målsättning är att överbrygga kunskapsluckan som många äldre har inom IT-området. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Seniornet-Göteborg-Kungälv 2012 daterad Föreningen Seniornet-Kungälv beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Föreningen Seniornet i Kungälv Vård- och Äldreomsorg/Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

26 Sida 26 (48) 119/2012 Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 (Dnr KS2012/620) Kungälvs Demensförening skall verka för att förbättra förhållandena för perso med demenssjukdom och deras anhöriga. Föreningen skall också verka för att öka kunskapen om demenssjukdomar och de demenssjukas behov. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kungälvs Demensförening 2012 daterad Kungälvs Demensförening beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kungälvs Demensförening Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

27 Sida 27 (48) 120/2012 Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 (Dnr KS2012/615) SPF Kongahällaseniorerna ansöker om ekonomiskt stöd till föreningens verksamhet. Föreningen verkar lokalt i kommunen, vänder sig till perso över 65 år, har 548 medlemmar skrivna i kommunen och är representerade i kommunens pensionärsråd (KPR). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF Kongahälla Seniorerna, 2012 daterad SPF Konghällaseniorerna beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kongahällaseniorerna Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

28 Sida 28 (48) 121/2012 Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 (Dnr KS2012/589) Ytterby Pensionärsförening är en del av pensionärernas riksorganisation, PRO, och dess stadgar tillämpas av föreningen. Målgrupp är ålders- och förtidspensioade. Verksamheten pågår under hela året. Syftet är att träffas och ha trevligt tillsammans och under tisdagsträffarna anordna någon form av information om exempelvis kost, hälsa, medici, trafik och nyttan av att röra sig. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Ytterby PRO, 2012 daterad Ytterby PRO beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Ytterby PRO Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

29 Sida 29 (48) 122/2012 Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/582) SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn inriktar sitt arbete på lokalplanet på aktiviteter som är anpassade till synskadade. Föreningen anordnar Mitt på dagen träffar varannan vecka på Kvarnkullen. Här får synskadade byta erfarenheter och det är särskilt viktigt för nysynskadade att träffa andra synskadade och utbyta tankar och erfarenheter. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 daterad Synskadades Riksförbund, SRF, Kungälv Stenungsund Orust Tjörn beviljas ekonomiskt stöd med kr till 2012 års verksamhet. SRF, Synskadades Riksförbund, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

30 Sida 30 (48) 123/2012 Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 (Dnr KS2012/581) SPF Kareby har till uppgift att verka för att ansluta perso som fyller 65 år och därigenom kan bli medlemmar i föreningen. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. Föreningen skall verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland pensionärerna samt i övrigt verka för förståelse och solidaritet mellan geationa. Föreningen har lokal verksamhet och 108 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF Kareby, 2012 daterad SPF Kareby beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kareby Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

31 Sida 31 (48) 124/2012 Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 (Dnr KS2012/566) DHB Västra är en handikapporganisation för döva, hörselskadade, språkstörda samt teckenspråksbehövande barn och ungdomar samt deras familjer. DHB skall sprida information om föreningen framförallt till föräldrar med funktionshindrade barn för att de skall kunna dela erfarenheter och erbjuda sina barn tvåspråkiga aktiviteter. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, 2012 daterad Döva, Hörselskadades och Språkstörda barn i Västra Sverige, DHB Västra, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. DHB Västra Arbetsliv och stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

32 Sida 32 (48) 125/2012 Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 (Dnr KS2012/563) Kungälv/Ale Diabetesförening skall verka för att sprida kunskap om diabetes och verka för ökad publicitet om diabetes. Föreningen skall företräda diabetikerna hos lokala myndigheter och institutio. Föreningen skall också främja diabetikernas socialmedicinska intressen och samarbeta med organisatio med likartad inriktning. Föreningen skall också stödja vetenskaplig forskning om diabetes. Föreningen har 91 medlemmar som är skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om ekonomiskt stöd till Kungälv/Ale Diabetesförening för 2012 daterad Kungälv/Ale Diabetesförening beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Kungälv/Ale Diabetesförening Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

33 Sida 33 (48) 126/2012 Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 (Dnr KS2012/560) Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som kostnadsfritt hjälper dem i regionen, som utsatts för brott, med stödjande och förmedlande insatser. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn 2012 daterad Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn Arbetsliv och Stöd/ Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

34 Sida 34 (48) 127/2012 Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 (Dnr KS2012/547) Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Kungälv är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande handikappföreningar. Genom samarbetsorganet arbetar föreningarna tillsammans och ger varandra stöd. Arbetet syftar till att ge handikappade full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till HSO Kungälv 2012 daterad Ansökan om föreningsbidrag till HSO Kungälv avslås då föreningen inte har några aktiva medlemmar utan verkar som en paraplyorganisation till anslutna föreningar. HSO Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

35 Sida 35 (48) 128/2012 Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 (Dnr KS2012/546) SPF Kärna vänder sig till perso som har rätt att uppbära pension av något slag, som fyllt 61 år eller som är gift eller sambo med medlem. Föreningen skall bland annat verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna samt i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan geationa. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till SPF - Sveriges Pensionärsförbund Kärna 2012 daterad SPF Sveriges Pensionärsförbund Kärna beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. SPF Kärna Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

36 Sida 36 (48) 129/2012 Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 (Dnr KS2012/545) RSMH arbetar i huvudsak med att på olika sätt stödja perso med psykiska funktionshinder. Föreningen flyttade 2008 till HSO-lokalen i Missionskyrkan och har där haft en öppen medlemsträff varje onsdag eftermiddag men uppslutningen från medlemmar har inte varit så stor, mellan fem och åtta medlemmar varje tillfälle då man ofta har handarbetat och druckit kaffe ihop. Föreningen är representerad i Rådet för funktionshinderfrågor, RFF, i Kungälv. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2012 daterad Föreningen Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. RSMH i Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

37 Sida 37 (48) 130/2012 Ekonomiskt stöd till Kyrkornas OmsorgsCentrum, 2012 (Dnr KS2012/538) Kyrkornas OmsorgsCentrum, KOC, är ett samarbete mellan Pingstkyrkan, Svenska Missionskyrkan och Svenska Kyrkan i Kungälv/Ytterby som startades under 2009 efter det att kyrkorna och Kungälvs kommuns socialtjänst kom överens om att driva Kontaken, tidigare LP-kontakten, tillsammans. Kungälvs kommun finns representerad i KOC:s styrelse. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Kyrkornas Omsorgscentrum, 2012 daterad Kyrkornas Omsorgscentrum i Kungälv beviljas kr som ett som ett föreningsbidrag till verksamheten Kontakten för 2012 års verksamhet. Kyrkornas Omsorgscentrum Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

38 Sida 38 (48) 131/2012 Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 (Dnr KS2012/533) Föreningen IFSAP-Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser, har till uppgift att vara ett sammanshållande organ för medlemmar och deras anhöriga inom sitt verksamhetsområde. Föreningen startade 1995och ingår i Riksschizofreniförbundet Västra Götaland och har ca 26 medlemmar skrivna i Kungälvs kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till IFSAP Kungälv 2012 daterad Föreningen IFSAP Intresseförening för schizofreni och andra psykoser beviljas kr i ekonomiskt stöd till 2012 års verksamhet. IFSAP Kungälv Arbetsliv och Stöd/ Ann-Mari Broberg, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

39 Sida 39 (48) 132/2012 Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 (Dnr KS2012/512) PRO Kungälv verkar lokalt i kommunen och vänder sig med sina aktiviteter till perso över 65 år. Föreningen är representerad i kommunens pensionärsråd (KPR). PRO Kungälv har aktiviteter både för egna medlemmar och pensionärer i kommunens äldreboenden. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, 2012 daterad Föreningen Pensionärernas Riksorganisation, PRO Kungälv, beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet. PRO i Kungälv Vård- och Äldreomsorg/ Denny Kraft, Arbetsliv och Stöd/ Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

40 Sida 40 (48) 133/2012 Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 (Dnr KS2012/467) Aktiva Länken Kungälv Ale, medlem i riksorganisationen sällskapet Länkarna Föreningen fortsätter oavbrutet att hjälpa perso med alkohol/drogproblem. Föreningen stödjer också familjer och anhöriga. Föreningen fortsätter med upplysningsverksamhet om drogers negativa inverkan i form av information till skolor, temakvällar i föreningens lokal samt via utställningsskärmar och informationsmaterial framtaget av riksorganisationen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiskt stöd till Aktiva Länken 2012 daterad Aktiva Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för 2012 års verksamhet Aktiva Länken beviljas kr i ekonomiskt stöd för hyra 2012 Aktiva Länken i Kungälv-Ale Arbetsliv och Stöd/ Jonas Arngården, Johan Lindfelt Organ Bildningsutskottet

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (47)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (47) Sida 1 (47) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-19.00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppsitionsledare Benny Strandberg (KD) 42-51 kl 13.00-18.30 Mohamed

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-25

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-25 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-25 Plats Stadshuset, plan 6, Herrgården Tid Torsdagen den 25 juni klockan 09:30-16:30 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-24 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-15:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses Förslag till justeringsdag måndagen den 30 juni efter sammanträdet 3 Tillkommande och utgående ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus sammaträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) 1-3, 5-6 kl 13.00-14.50 Jan Niklasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Sida 1 (17) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande 13.00-16.20 Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-30 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Carlstensrummet, Stadshuset klockan 11:00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13.00-17.30 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Marcus Nordfeldt (M) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Mohamed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-21 Innehållsförteckning Ärende 1 Ansökan investeringsbidrag 2014... 2 2 Ansökan om projektbidrag till studieförbund... 4 3 Ansökan om föreningsanslag 2014... 5 4 Informationsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (20)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Sida 1 (20) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) 160-177 kl 11.45-16.15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Bohusrummet/Carlstensrummet klockan 13:00-18.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 18:00-21:00 ande Mona Haugland (S) Ordförande i rådet Jan Tollesson (L) Kommunstyrelsen Martin Högstedt (UP) Kommunstyrelsen Matilda Jansson (L)

Läs mer

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2010-11-29 av Kommunfullmäktige 20 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers Hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-16:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers Hus sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Johan Holmberg (S) Sekreterare Theresa Härsjö

Läs mer

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012 MISSIV 1(2) 2011-11-18 LK11-0255 Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Maria List-Slotte Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet Med handikapporganisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 11:00-17:15 Beslutande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (39)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-01 Sida 1 (39) Sida 1 (39) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 08:00-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt (UP)

Läs mer

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat

Verksamhetsbidrag Cirka 60 procent av utgiftsramen fördelas som verksamhetsbidrag till organisation för att täcka del av kostnader för bland annat 2012-11-19 LJ 2012/378 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom funktionshinderområdet Med organisation inom området funktionshinder

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-20 Innehållsförteckning Ärende 1 Val av ersättare i presidiet... 2 2 Val av ledamot och ersättare i kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning...

Läs mer

Organisation Syfte och mål

Organisation Syfte och mål Organisation 2016-01-27 Syfte och mål Länkens kamratförbund Stödja distriktsföreningarnas verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktets regi. Informera om Länkens verksamhet och policy. Bistå kommunernas

Läs mer

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007

Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PLANERINGSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2007-03-23 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Bidrag till frivilligorganisationer år 2007 Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Bryggan klockan 12:00-13:30 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Kent Lagrell (M) Fredrik Gullbrantz (S) Charlotta Windeman (M) Sekreterare Johan Sjöholm Paragraf 25-31 Ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4, stadshuset Tid Onsdagen den 3 maj klockan 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2015-01-21 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25, 113 Dnr: KS 2013/566 Revideras vid varje mandatperiod Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Beredningen för omsorg och livsmiljös protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Björken samlingssalen, Tierps köping kl. 17.00-19.00 Se sidan 30 Susanne Ivarsson, utredare/utvecklare Åsa Joelsson, sekreterare Christina Svensson (S) Kommunhuset måndag den 8 oktober 2012 kl.07.30 Justering

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening.

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening. Organisation/Förening Ansökt belopp Ansökans syfte i korthet Beviljat belopp för 214 (Bidrag 213 inom parentes) Södra Distriktet av Rikslänkarna 11 Att för medlemmar och anhöriga i lokalföreningarna vara

Läs mer

Budget 2016: kr Organisation Syfte och mål Beslut och motivering Summa bidrag som ansöks om

Budget 2016: kr Organisation Syfte och mål Beslut och motivering Summa bidrag som ansöks om 2016 01 27 Budget 2016: 3 700 000 kr Organisation Syfte och mål Beslut och motivering Summa bidrag som ansöks om Summa beviljat Förslag beviljat bidrag 2016 2016 bidrag 2015 Länkens kamratförbund Stödja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 13:00-17:05 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin Högstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-23 Sida 1 (1) 101/2016 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn avseende verksamhetsåret 2014 (Dnr KS2016/0217) Kommunfullmäktige

Läs mer

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS Bidrag för intressepolitisk till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2018 14 1 (1) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-22 Bidrag för intressepolitisk

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:12 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting 12*

Stockholms läns landsting 12* Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen KD SKRIVELSE 2012-11-28 LS 1204-0546 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12*12-1 1 0001 4 Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sida 1 (9) Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-11.00 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafsson (S) Vice ordförande Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 8-14 Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionsnedsättningar. Innehåll Innehåll 5 Godkännande av ärendelista... 9 6 Föregående sammanträdesprotokoll... 10 7 Uppföljning av funktionshinderplanen... 11 8 Delgivning... 13 9 Övergångsställen... 14 10 Val av vice ordförande för

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11. 1(17) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM

HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM HLS (Handikappades Lokala Samarbetskommitté) driver gemensamma frågor på kommunal nivå via KHR (Kommunala Handikapprådet) i Hudiksvall och Nordanstig. HLS (Handikappades Lokala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17) 2011-02-17 1 (17) Plats och tid Senioren, stora sammanträdesrummet Hässleholm 13.30-15.00 ande Förtoendevalda: Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Irene Nilsson (s) ON Peter Groth (mp) BN Ernst Herslow

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr.

1. Val av justerare Till justerare utsågs Ann-Sofie Höij. Tid för justering: 15/11 kl Plats: Statshuset (det blå huset), HR-avdelningen, 1 tr. Agneta Jonsson, ordförande TR(S) Ingvar Rodin - DHR Önne Norberg Diabetesföreningen Ingrid Nordin Synskadades riksförbund Margreta Thelin Härnösands/Kramfors Strokeförening Louise Sohlin Gå och bada Stefan

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00. Pia-Lotta Lagerlöf Daga Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(10) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren på 1:a våning i kommunhuset Alafors, Kl16:00 18:00 Beslutande Jan Skog, ordf Kommunstyrelsen Rolf Gustavsson Miljö- byggnadsnämnden Ingvar Arvidsson Tekniska

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid 2011-12-08 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid 2011-12-08 1 (14) 2011-12-08 1 (14) Plats och tid Sjögläntan, Vinslöv, sammanträdesrum 1 Kl 13.30-15.15 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Ernst Herslow (m) tekniska utskottet

Läs mer

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-09 LS 2016-0077 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer

Läs mer

Övriga deltagande Bo Lundgren Omsorgschef Anette Karlström It-avdelningen Marianne Sandsten Sekreterare

Övriga deltagande Bo Lundgren Omsorgschef Anette Karlström It-avdelningen Marianne Sandsten Sekreterare TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Bullarsalen kommunhuset Klockan 9.30-12.00 Närvarande Mona Svegås Omsorgsnämnden Roger Wallentin Omsorgsnämnden Lennart Larson Kommunstyrelsen Alf Jonasson Hälso-sjukvårdsnämnden

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING k REGLEMENTE RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-15 137 Tillägg Kommunfullmäktige 2011-12-14 141 REGLEMENTE Rådet för pensionärer och personer

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRÅDET

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRÅDET REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRÅDET Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-09 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet... 1 Dokumentinformation... 1 1 Syfte... 1 2 Arbetsuppgifter...

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-15 Dnr 1302556 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Bidrag år 2014 till organisationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 27 januari 2016, klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2008-01-10 1(9) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 13.00-16.15 (Gemensam information med KS au gällande vårdtyngdsmätning från kl 13.00) Beslutande

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Lathund. Att bilda ett kommun-hso

Lathund. Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Lathund Att bilda ett kommun-hso Innehåll Inledning... 5 Syftet med lathunden... 5 Viktigt med ett Kommun-HSO... 5 Koppling mellan Kommun-HSO och KHR... 5 Grundläggande

Läs mer

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015

Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 september 2014 SN-2014/3051.705 1 (4) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson 08-535 378 08 lina.albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Förslag till fördelning

Läs mer

Verksamhetsbi Organisationsbidrag 10% av. drag 70 % av bidragsramen bidragsramen

Verksamhetsbi Organisationsbidrag 10% av. drag 70 % av bidragsramen bidragsramen 1 Afasi Västra Götaland 386 5 958 137 791 143 749 2 Svenska Very Special Arts 0 0 0 3 Astma och allergiföreningen V G NO 3 430 52 944 281 123 334 067 4 Astma och allergiföreningen V G Väst 411 6 344 38

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, bottenplan Inlandsrummet klockan 18:00-19:10 ande Bengt Astin (M) Ordförande Carina Emanuelsson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-12-01 1 (13) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 25-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (16) 2011-05-26 1 (16) Plats och tid Senioren, stora sammanträdesrummet Kl 13.10 ande Förtroendevalda: Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Irene Nilsson (s) ON Lena Wallentheim (s) KS Susanna Kennethsdotter

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-01-22 Innehållsförteckning Ärende 62 Föreningsanslag 2013... 84 63 Investeringsbidrag 2013... 85 64 Ansökan om bidrag till utbildning i hjärt-lungräddning... 87 65 Ombildande

Läs mer

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE

1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLAND, ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 25 APRIL 2005 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETE Inom handikapprörelsen arbetar vi tillsammans för alla

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, plan 3, stadshuset klockan 15:00-18:00 ande Ingela Rossi (S) Ordförande Roberth Österman (M) Vice ordförande Ulf Widell (S) Klockan 15.00 17.20 Matilda

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson

Läs mer

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag,

att fördela 2015 års samt del av 2016 års bidrag till handikappföreningar enligt upprättat förslag, 3.0% KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2014-11-27 Diarienummer NHO-2014-0156.15 Nämnden för hälsa och omsorg Bidrag för handikappföreningar 2015 Förslag till beslut

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Onsdagen den 23 september 2015 klockan 13:00-16:45 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Linnea Stevander (S) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50

Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 med funktionsnedsättning Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga med funktionsnedsättning Sammanträdesrum Bäve plan 0, kl.13:00-13:50 Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson, PRO

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-04 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Västra porten, plan 2 klockan 13:00-17:30 Beslutande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S) Kerstin Petersson

Läs mer

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015

Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 STADGAR FÖR SRF ÖSTRA VÄRMLAND Antagna vid årsmötet den 21 mars 2009 Ändrade i enlighet med kongressbeslut i oktober 2011 och 2015 Inledning Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Plenisalen, Stadshuset, Hagfors kl 10:00 12:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer