ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! Nr 4 NOV 2014 VÄGEN TILL BÖRSEN Missa inte AKTIEMARKNADEN Ta hjälp för en lyckad listning och mindre administration INNOVATIONER Nya svenska företag kan enklare nå en global marknad HUMANKAPITAL Förstärk dina resurser för ökat värde på börsen Skapa positiv utveckling FOTO: MARTIN HÖRNER BJÖRK med bättre kommunikation Ingmar Rentzhog: Målet är att hela tiden utvecklas och växa tillsammans med bolagets aktieägare. Nyfiken på Börsen? Följ våra Börsexperter på facebook.com/nasdaqstockholm eller gå med i affärsnätverket Nasdaq Business Network på LinkedIn. Välkommen!

2 2 FÖRETAGSSTRUKTUR.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR 2014 har varit ett fantastiskt noteringsår och vi har välkomnat fler nya storbolag till börsen än på länge. First North en spelplan för morgondagens storbolag Men den kategori av företag som utnyttjat börsen flitigast de senaste åren är tillväxtbolagen som sökt sig till First North för att resa kapital. Småbolag har emellertid fler fördelar att vinna på en notering än enbart kapitalförsörjning. Noteringstorka Ser vi på börsläget generellt har den noteringstorka som rådde för ett år sedan bytts ut mot ett starkt växande intresse som till stor del beror på en stabil börs med goda värderingar och låg rörlighet. Den så kallade huvudlistan tenderar att få mest uppmärksamhet, fast vi och många med oss, vill slå ett extra slag för First North, Nasdaq s Håkan Sjögren och Marie Parck Noteringsansvariga på Nasdaq Stockholm. FOTO: STIG-GÖRAN NILSSON marknad för mindre bolag som befinner sig i en expansiv fas. Rekordår för First North Inte sen starten 2006 har lika många noteringar gjorts på First North och nu i slutet av 2014 kan vi konstatera att det har varit ett riktigt rekordår med över nya 40 bolag. Blickar man framåt under det kommande halvåret, förutsatt oförändrade makroekonomiska förutsättningar, kommer intresset inte att mattas av. Det är värt att påpeka att intresset för First North alltid varit mer stabilt än på huvudmarknaden och någon noteringstorka har det aldrig varit tal om. Även under magra år efter finans- och eurokris så har First North haft ett regelbundet inflöde av nya bolag. Varför då kan man fråga sig? För det första så erbjuder den ett unikt alternativ för tillväxtbolag som vill ta del av aktiemarknaden, oavsett marknadsförhållanden. First North kan också fungera som en språngbräda till huvudmarknaden och då är man som bolag ofta bättre förberedd och betydligt mer erfaren. Att börsnoteras är ett stort steg och har man som bolag vuxit snabbt finns inte alltid de kringfunktioner på plats som krävs för att motsvara huvudmarknadens regelkrav, samtidigt som utvecklingsbehovet ofta är större än hos mer mogna företag. Sedan First North grundades 2006 har runt 40 bolag tagit steget upp till huvudlistan. Anledningar till notering Att kapitalbehov är en stor anledning till notering är därför knappast någon hemlighet, Den kvalitetsstämpel som kommer med en notering kan vara särskilt viktig om man som litet bolag gör affärer med större aktörer, och kan öka såväl förhandlingskraft som position på marknaden. och det gör också att företag inom kapitalintensiva industrier, såsom Life Science, upplever stora möjligheter på First North. Pengar är inte allt Men pengar är inte allt, inte ens när det kommer till aktiemarknaden. Som noterat bolag blir uppmärksamheten större än som privatägt pr-värdet ökar och uppmärksamheten kan komma från såväl kunder som leverantörer. Den kvalitetsstämpel som kommer med en notering kan vara särskilt viktig om man som litet bolag gör affärer med större aktörer, och kan öka såväl förhandlingskraft som position på marknaden. Även ur ett rekryteringsperspektiv är en börsnotering positivt och gör att man kan attrahera mer kompetent arbetskraft. Så nej, pengar är inte allt, men kapitalförsörjning är trots allt en viktig anledning till att man som entreprenör notera sig på First North. Aktier kan även fungera som betalningsmedel och spelar stor roll vid eventuella förvärv. Dessutom, som entreprenör förtjänar man att kunna kapitalisera på sitt livsverk, samtidigt som det generationsskifte som sker vid en börsnotering ger andra chansen att investera i utvecklingspotentialen. För det är här på First North som många av morgondagens storbolag finns i dag. VI REKOMMENDERAR LÄS MER OM MORETIMES VÄG TILL AKTIETORGET, SID. 3 Från det att vi fattade beslutet och tog den första kontakten med Euroclear, till att vi hade våra aktier anslutna till det elektroniska systemet tog det ungefär sju veckor. Carl-Fredrik Morander Vd på Moretime. LÄS MER PÅ WEBBEN! FÖRETAGSSTRUKTUR.NU VÄGEN TILL BÖRSEN NR 4, NOVEMBER 2014 Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Hampus Lundin Tel: E-post: Verkställande direktör: Richard Waller Redaktionschef: Alexandra Ekström Madrid Affärsutvecklare: Mårten Nyberg Formgivning: Carolina Martinson Distribution: Dagens Industri, November 2014 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Mårten Nyberg Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. SIKTA PÅ EN LYCKAD EMISSION! Aktieinvest Emittentservice erbjuder sina tjänster till små och medelstora företag som själva vill sköta sina nyemissioner. Vi hjälper till med: Euroclear anslutningar (VPC), Riktade nyemissioner, Företrädesemissioner, Ägarspridningar, Spridningsemissioner och Likviditetsgarantier. Kontakta oss på telefon eller läs mer om våra företagstjänster på Aktieinvest FK AB, Stockholm. Tel: Fax: Org nr: Niklas Almesjö/ bildbyra.scandinav.se

3 Nyemissioner, listningar, optionsprogram, värderingsfrågor och uppköp utgör några av affärslivets mest spännande och väsentliga moment. De kanske inte sker så ofta i varje enskilt bolag, men när de skall genomföras måste transaktionerna ske med precision, i tid och till förutsägbara kostnader. Våra medarbetare har under många år arbetat med såväl administration av de flesta typer av kapitalmarknadstransaktioner som corporate finance-relaterad rådgivning. Våra kunder utgörs av noterade bolag eller bolag vars aktie står inför notering, men även familjeföretag och spännande start-ups drar nytta av våra tjänster. Vi är emissionsinstitut och kontoförande institut hos Euroclear och samarbetar med Aktietorget, Nasdaq, NGM och GXG. För bolag som skall noteras eller är noterade på First North kan Eminova ikläda sig åtagandet som s.k. Certified Adviser. Vi är också depåbank för utländska bolag noterade i Sverige. Oavsett om du behöver hjälp med en enskild värdepapperstransaktion eller söker en partner som guidar dig hela vägen till aktienotering: Ta nästa steg med oss! - Eminova Fondkommission AB Annons_ indd :18:16 VA AUTOMOTIVE BEDRIVER VERKSAMHET INOM FYRA AFFÄRSOMRÅDEN; VERKTYGSTEKNIK, AUTOMATION, KOMPONENTER/SYSTEMLÖSNINGAR OCH UTVECKLINGSBOLAG. STÖRRE DELEN AV OMSÄTTNINGEN ÄR HÄNFÖRLIG TILL FORDONSINDUSTRIN. En av många produkter som VA Automotive tillverkar är bilstolschassin för baksäte i Volvo XC90. Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, Scania, Johnson Controls, BMW, Volkswagen och GM. VA Automotives kunder har aviserat massiva behov av verktyg och komponenter under de kommande åren. Verkstadskoncernen VA Automotive noteras på First North Handeln startar 1 december! För mer bolagsinformation gå in på:

4 4 företagsstruktur.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet nyheter Bolaget Moretime grundades 2004 och i takt med att de möjliggjort andras entreprenörskap har de även utvecklat sitt eget företagande. Moretimes väg till Aktietorget aktiemarknaden listning Beslutet om att lista bolagets aktie på Aktietorget fattades i november Det var också då de Âinledde processen med att ansluta sina Âaktier till Euroclear Sweden. För Moretime liksom Âandra Âföretag på väg till en börs Âeller marknadsplats för Âorganiserad handel är en anslutning av Âbolagets aktier till ett elektroniskt så kallat avstämningsregister en naturlig del av Âförberedelseprocessen. I Sverige är det Euroclear Sweden som hjälper företag med detta. Många fördelar Förutsättningen för att Âkunna Âansluta aktierna är att bolaget har ett Âavstämningsförbehåll Âinfört i bolagsordningen, och att Âeventuella fysiska aktiebrev Âmakulerats. Genom Âanslutningen får aktierna ett ISIN-nummer kopplat till sig, den unika kod som identifierar ett värdepapper. Fördelarna med en Âanslutning är flera. Förenklad hantering av Âaktieboken i kombination med en effektivare process kring Âbetalning av utdelningar och Âredovisning av Âkontrolluppgifter är faktorer som driver på en Âanslutning, samt att bolaget på ett mer effektivt sätt kan genomföra ägarspridningar. Snabb anslutning När Moretime tog kontakt med Euroclear Sweden i november var detta ett viktigt steg i förberedâ elserna inför den kommande Âlistningen på Aktietorget. Från det att vi fattade Âbeslutet och tog den första kontakten med ÂEuroclear, till att vi Âhade Âvåra Âaktier anslutna till det Âelektroniska Âsystemet tog det Âungefär sju veckor. Den 10 januari 2014 var vi formellt anslutna. Förberedelsen låg i att samla ihop vår aktiebok och se till att alla papper och ägare var på plats, samt att alla fysiska aktiebrev var makulerade, berättar Carl-Fredrik Morander, vd på Moretime. Han poängterar det faktum att många företag har fysiska Âaktiebrev ute hos sina Âaktieägare, och de svårigheter som kan uppstå i processen att samla in och Âmakulera dessa. Det är därför ofta detta, och ordningen i Âaktieboken som avgör hur lång tid förberedelseâprocessen tar. Inte ens vi som jobbar med Âdetta hade helt ordning på våra papper. Jag skulle nog råda Âföretag som har en tanke på att notera sig i framtiden att ansluta sig till ÂEuroclear redan nu. På så sätt är allt förberett när man väl står inför en listning, förklarar Carl-Fredrik. Minskad administration För Moretime gick hela Âprocessen relativt snabbt. Det främsta Âskälet för Moretimes Âanslutning till ÂEuroclear Sweden var Âlistningen på Aktietorget, men Âutöver det så minskar bolaget även Âadministrationen och får en Âriskminimeringen till följd. Vi kan koncentrera oss mer på vad ett ökat antal aktieägare Âinnebär för företaget, istället för administrationen av vår aktiebok eller om vi gör rätt enligt lag. Nu i efterhand kan jag inte se hur vi ens skulle kunna sköta nyemissioner själva, utan avstämningsregistret, avslutar Carl-Fredrik. catharina holm Vi kan koncentrera oss mer på vad ett ökat antal aktieägare Âinnebär för Âföretaget, Âistället för administrationen av vår Âaktiebok eller om vi gör rätt enligt lag. Foto: thinkstock Säker och effektiv hantering av aktieboken Låt oss göra jobbet åt er. Genom att ansluta bolagets aktier till oss får du möjlighet till en effektiv ägarspridning, detaljerad ägaranalys och rådgivning av våra experter. Vi erbjuder även en palett av tjänster som förenklar hanteringen av bolagstämman. Kontakta oss för mer information kring våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Tel:

5 FONDKOMMISSION pågående emissioner NU PÅGÅENDE GARANTERAD LISTNINGSEMISSION OM CA 115 MKR INFÖR FÖRESTÅENDE LISTNINGSANSÖKAN PÅ FIRST NORTH NASDAQ STOCKHOLM. TECKNINGSTID 19 NOVEMBER 9 DECEMBER. NU PÅGÅENDE GARANTERAD LISTNINGSEMISSION OM CA 15 MKR, INFÖR FÖRESTÅENDE LISTNINGSANSÖKAN PÅ FIRST NORTH NASDAQ STOCKHOLM. TECKNINGSTID 24 NOVEMBER 10 DECEMBER. BESÖK VÅR HEMSIDA, FÖR MER INFORMATION OM OVANSTÅENDE EMISSIONER. genomförda emissioner senaste året OKTOBER 2014 GARANTERAD LISTNINGSEMISSION SAMT KOMPLETTERANDE RIKTAD EMISSION CA 12,8 MKR APRIL 2014 RIKTAD EMISSION CA 11,2 MKR JANUARI 2014 GARANTERAD EMISSION SAMT KOMPLETTERANDE RIKTAD EMISSION CA 19,6 MKR MAJ 2014 GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION CA 10,2 MKR FEBRUARI 2014 GARANTERAD LISTNINGSEMISSION CA 22,8 MKR DECEMBER 2013 GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION SAMT KOMPLETTERANDE RIKTAD EMISSION CA 22,1 MKR APRIL 2014 GARANTERAD LISTNINGSEMISSION SAMT KOMPLETTERANDE RIKTAD EMISSION CA 41 MKR FEBRUARI 2014 GARANTERAD LISTNINGSEMISSION CA 12,8 MKR APRIL 2013 GARANTERAD LISTNINGSEMISSION SAMT KOMPLETTERANDE RIKTAD EMISSION CA 30,2 MKR G&W Fondkommission är en oberoende svensk fondkommissionär med inriktning mot såväl kapitalförvaltning som finansiering och notering av smallcap-bolag på svenska börser och marknadsplatser. G&W grundades 1998 och står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget har under de senaste åren etablerat sig som en av de ledande aktörerna ifråga om emissioner och emissionsgarantier för småbolag på First North Nasdaq Stockholm, NGM och Aktietorget. G&W FONDKOMMISSION kungsgatan 3, stockholm tel

6 6 företagsstruktur.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet nyheter Med god information kan Âexpansiva bolag använda First North fâör att trygga sin finansiering. God information leder till framgång på First North kapitalkälla first north Många drar sig för en Âbörsnotering av rädsla för regelbördan, men på First North är komplexiteten Âlägre. Här kan företaget, under Âordnade former bygga upp en god informationsgivning, Âpositionera Âföretaget och skapa Âlångsiktiga kontakter med investerare, Âanalytiker och journalister. First North är en Âfungerande kapitalkälla och en bra Âmöjlighet för bolag att vänja sig vid en Âpublik miljö. De bolag vi arbetar med är ofta mycket ambitiösa men Âovana vid alla regler och den höga Âexponeringen på aktiemarknaden. Rätt väg på marknaden Som Certified ÂAdviser kan vi Âledsaga dem in på Âaktiemarknaden via First North, säger Jacob ÂNyberg på Wildeco, den Âförsta Âinformationskonsulten ÂNasdaq Stockholm godkände som ÂCertified Adviser. Regelverket på First North Âställer höga krav på bolagens Âinformation, men Âkomplexiteten är lägre än på en reglerad börs. Det är samtidigt en väl Âfungerande marknad där expansiva bolag kan tillgodose sitt kapitalbehov i Âkritiska utvecklingsskeden. På First North finns Âriskvilliga investerare som söker nya, Âspännande bolag med Âpotential. Det ger ett bra tillfälle att Âtesta bärkraften i bolagets strategi och investeringscase, säger Jacob ÂNyberg. annika wihlborg First North är en Âfungerande kapitalâkälla och en bra Âmöjlighet för bolag att vänja sig vid en Âpublik miljö. first north Svenskt innovationsföretag når global marknad via First North Nina bake. Episurf Medicals vd nina Bake vid introduktionen på Nasdaq Stockholms huvudlista. foto: Tommy Fondelius Episurf Medical är ett svenskt innovationsföretag inom patientspecifik teknik för behandling av smärtsamma ledskador. Innovation first north Genom att kombinera Âavancerad 3D-bildteknik med den Âsenaste tillverkningsâtekniken har Âbolaget Âutvecklat en världsunik teknik för en Âglobal marknad. För att få fram sina två Âförsta produkter för kommersiell Âlansering krävdes kapital och Âriskvilliga investerare som tror på idén och produktens Âmöjligheter. Via First North lyckades vi Âpositionera verksamheten på aktiemarknaden och samtidigt lärde vi oss Âaktiemarknadens Âinformationsregler, säger ÂEpisurf Medicals vd Nina Bake. Väl rustat Bolaget noterades i Âbörjan av 2014 på Nasdaq ÂStockholm Âefter drygt två år på First North. ÂUnder 2013 Âlyckades Âbolaget få in hela 75 Âmiljoner kronor från gamla och nya Âaktieägare. ÂKapitaltillskottet gjorde Âbolaget finansiellt väl Ârustat i en kritisk utvecklingsfas. Â Produktutvecklingen Âkunde Âaccelereras och en internationell marknads- och säljâ organisation byggas upp för Âbolagets internationella kommersialisering. ÂPareto ÂSecurities var Âfinansiell rådgivare och ÂWildeco Certified Adviser och Âinformationsrådgivare. redaktionen Den enda rådgivaren på marknaden som integrerar ett komplett utbud av kvalificerade tjänster inom finansiell kommunikation och Investor Relations med rollen som Certified Adviser på Nasdaq First North.

7 POWERCELLS MILJÖVÄNLIGA BRÄNSLE- CELLSTEKNIK BANAR VÄG FÖR BÖRSNOTERING Miljöteknikbolaget PowerCell, som börsnoteras på First North i december, är sprunget ur Volvokoncernen och har utvecklat en unik och patenterad teknik som genererar miljövänlig och POWERCELLS unika bränslecellsystem omvandlar diesel till el med uppemot hälften av den bränsleförbrukning den konventionella tekniken kräver. Miljöteknikbolaget Powercell har tagit sitt avstamp i Volvokoncernen, som redan 1993 grundad en avdelning som utforskade alternativa drivlinor som på sikt kan minska beroendet av fossila bränslen. PowerCell bildades på 2000-talet, med syftet att utveckla och kommersialisera den unika och mycket konkurrenskraftiga bränslecellstekniken. Katalytisk energiomvandlare som eliminerar andelen skadliga utsläpp Vårt bränslecell är en katalytisk energiomvandlare som, i kombination med syre, omvandlar vätgasens kemiska energi till elektricitet. Den enda biprodukten är rent vatten som bildas vid omvandlingen. Infrastrukturen för vätgas byggs för närvarande ut i såväl Europa som Nordamerika och Asien. Det innebär att vår teknik sannolikt blir en attraktiv lösning för framtidens fordon med nollutsläpp, säger PowerCells vd Magnus Henell. PowerCells innovation ligger rätt i tiden, inte minst i samband med det paradigmskifte som väntar, då allt fler överger fossila bränslen till förmån för ett vätgassamhälle med fokus på långsiktig hållbarhet. PowerCells bränslecellsystem fungera lika bra med ren vätgas på tub som med vätgas som framställts genom reformering och är därför en mångsidig innovation som banar väg för framtiden. Minskar koldioxidutsläppen med uppemot femtio procent Vår konkurrenskraftiga bränslecellssystem baseras på en reformer som omvandlar diesel till vätgas. Genom att omvandla dieseln till vätgas, som därefter omvandlas till el i en bränslecell, elimineras de skadliga utsläppen. Samtidigt kan koldioxid utsläppen minska med uppemot femtio procent i jämförelse med traditionella elgeneratorer, säger Magnus Henell, som tillägger att PowerCells patenterade teknik är det renaste sättet att framställa el ur diesel och skapar en brygga för framtidens energiförsörjning baserat på dagens tillgängliga bränslen. Powercell genomför för närvarande en nyemission inför bolagets börsintroduktion, som för bolaget ytterligare ett steg mot kommersialisering och industrialisering av dess miljövänliga och attraktiva bränslecellsteknik. Första handelsdag på First North planeras till den 19 december. Det kombinerade systemet med bränslecell och dieselreformer kallas PowerPac och kan bland annat göra stor nytta i telekomindustrin. Företagets första fälttester pågår för närvarande i Sydafrika, ambitionen är att PowerPac ska kunna driva basstationer på platser med begränsad tillgång på nätansluten el. PowerPac är ett intressant alternativ för telekomoperatörer i Afrika, som letar med ljus och lykta efter alternativ till dieselgeneratorer. Vi räknar med att vår teknologi kan bidra till att reducera telekomoperatörernas drift- och investeringskostnader med minst 30 procent sett över en tioårsperiod, säger Magnus Henell.

8 8 företagsstruktur.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet nyheter Sedan listbytet från AktieTorget för knappt ett och halvt år sedan har läkemedelsbolaget NeuroVive varit en av Stockholmsbörsens verkligt stora överraskningar. Börsraketen växer med hjälp ir framgång Med en kursuppgång på över 150 procent och med ett nästan Âtredubblat antal aktieägare Âväcker bolaget intresse bland Âinvesterare. Ingmar Rentzhog, operativt ÂIR-ansvarig för företaget, berättar om bakgrunden till framgångarna som inte enbart beror på bolagets verksamhet. Efter framgångar inom Âsina Âutvecklingsprojekt Âbeslutade ÂNeuroVive i april 2013 om att Âgenomföra ett strategiskt Âlistbyte från AktieTorget till Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Men Âtyvärr fick bolaget ingen bra start med en negativ kursutveckling som följd, säger Ingmar ÂRentzhog som är vd för ÂIR-konsulten ÂLaika ÂConsulting och Âden som är Âoperativt ÂIR-ansvarig åt företaget. ÂNeuroVive Pharmaceutical AB är världsledande inom Âmitokondriell medicin och utvecklar läkemedelskandidater för behandling av bland annat akuta hjärt- och nervcellsskador. Bolagets längst gångna Âläkemedelskandidat ÂCicloMulsion för behandling av hjärtinfarkt Âgenomgår för närvarande en fas III- studie vars Âresultat väntas presenteras redan under nästa år. Läge för samarbete Sjukdomstillstånden känneâ tecknas av ett omfattande medicinsk behov och inom kort kan en kommersialisering av bolagets Âförsta produkt bli aktuell. I takt med Âföretagets framgångar har Âkraven från aktieägarna ökat. Det var Âtillsammans med kursfallen en av anledningarna till att Âbolaget Âvalde att se över sitt ÂIR-arbete strax efter listbytet under förra året, säger Ingmar Rentzhog. Han berättar att bolagets Âtidigare informationsgivning till aktieägarna var relativt god men ojämn och framförallt Âmärktes det vid större Âbolagshändelser. Det Âsaknades också Âtydliga Âkontaktvägar inom Âföretaget Âvilket ledde till att Âpersoner med skilda roller fick hantera Âinvesterarnas frågor. Aktieägarna tog kontakt med allt från vd till forskningschef och det resulterade i att de Âkunde få olika svar beroende på vem Âfrågan ställdes till. En av de första Âåtgärderna inom ramen för den nya IR-satsningen var därför att Âupprätta en enkel kontaktväg där samtliga frågor Âbesvarades av en och samma person och i Âmöjligaste mån Âinom loppet av en arbetsdag, berättar Ingmar ÂRentzhog. Förbättrade relationer Ingmar Rentzhog berättar Âockså att en annan inledande åtgärd var att mäta alla aktiviteter för att Âregelbundet följa upp Âhuruvida Âaktieägare tillkom, föll bort Âeller återkom i samband med kommunikationsinsatserna. För att Âskapa sig en tydligare bild av Âbolagets befintliga aktieägare Âvalde ÂNeuroVive också att genomföra en så kallad NAI-undersökning. NAI står för Nöjd Aktieägar Index, och fungerar på Âliknande sätt som NKI-metoden där Âföretag Âmäter Âkundnöjdheten. Den stora fördelen med ÂNAI-undersökningarna är också att bolagen inte bara får ett betyg kring hur nöjda deras aktieägare är utan även får en tydlig bild över lämpliga förbättringsåtgärder, Âberättar Ingmar Rentzhog. Ingmar Rentzhog Âkonstaterar att 2013 års ÂNAI-undersökning Âvisade att NeuroVives aktieägare upplevde brister inom ÂIR-kommunikationen. Samtidigt visade resultaten också på tydliga utvecklingsområden och att aktieägarna bland annat önskade en förbättrad synlighet och en mer regelbunden informationsgivning. Utmaning Det sista önskemålet Âskulle Âvisa sig vara det svåraste att Âtillgodose eftersom det inom ett forskningsbolag är omöjligt att Âkontrollera när Ânyheterna ska Âkomma ut. Vi valde Âdärför att ta fram ett nyhetsbrev vid anmäl Dig till våra seminarier Bli ett med dina standarder. vi går igenom de viktigaste föränd ringarna som kommer att gälla med början Gå in på 4certifiering.se för mer information och anmälan. utmana er egen maxpotential! låt våra kompetenta revisorer med lång erfarenhet från er bransch omsätta standardkraven till ett mervärde för er och era kunder! vi certifierar gentemot iso 9001, iso 14001, emas, afs, ohsas 18001, pefc, fsc* brc food, brc iop, fssc 22000, iso 22000, ifs*, iso 27000*, ip livsmedel, svensk standard för livsmedelshantering i butik, krav, msc*, iso 5001*, iso 13485*, en 1090*, iso 3834 * tillsammans med samarbetspartner tel: +46 (0) Besöksadress: fjordvägen 45, Hovås Postadress: Box 9006, göteborg

9 hela denna tematidning är en annons från mediaplanet företagsstruktur.nu 9 Mikael Brönnegård. Vd NeuroVive Pharmaceutical vid börsintroduktionen i april foto: NeuroVive Pharmaceutical AB av sina aktieägare sidan av de Âkurspåverkande Âpressmeddelandena för att Âhålla Âmarknaden uppdaterad kring Âbolaget och Âbranschen. övertecknade emissioner NeuroVives största satsning på synlighet gjordes i samband med att bolaget i januari 2014 genomförde en riktad emission och Âföreträdesemission. Det totala emissionsbeloppen uppgick till 111 Âmiljoner kronor och tack vare omfattade kommunikationsinsatser övertecknades emissionerna till 270 procent. Emissionen resulterade i ett stort antal nya aktieägare och en betydande kursutveckling, men samtidigt har vi kunnat se att det inte enbart är dessa saker som Âligger bakom den Âförändrade Âattityden från Âinvesterarna. ÂNeuroVives aktieâägare har Âsedan ÂIR-samarbetet inleddes ökat från till och knappt en Âtredjedel av de Ânytillkomna Âaktieägarna kommer från Âemissionen. Vi märker också att även Âinvesterare som har haft en negativ kursâutveckling Âupplever en klar förbättring Âinom investerarârelationerna, Âsäger ÂIngmar Rentzhog. Positiv utveckling Han berättar att 2014 års ÂNAI-undersökning visar att Âbolagets sammanvägda ÂNAI-betyg har ökat från 51 till 75. Det Âinnebär att företaget gått från ett Âkraftigt underkänt resultat till att bli ett Âledande bolag inom Âbranschen Âenligt den hundragradiga ÂNKI-skalan. Det är roligt att se hur pass mycket aktieägarnas Âupplevelser har förändrats på bara ett år. Nu återstår den stora Âutmaningen att behålla det höga betyget. Vi Âarbetar ständigt med att Âförbättra Âbolagets IR-arbete och inför Ânästa år Âkommer vi bland annat att Âsatsa på utbildningar för att öka Âkunskapen tips Vi märker också att även Âinvesterare som har haft en Ânegativ Âkursutveckling upplever en klar förbättring inom investerarrelationerna. Ingmar Rentzhog. Operativt IR-ansvarig för NeuroVive och vd för IR-konsulten Laika Consulting. foto: Martin Hörner Björk och förståelsen för verksamheten. Målet är att hela tiden Âutvecklas och växa Âtillsammans med Âbolagets Âaktieägare, säger Ingmar ÂRentzhog. catharina holm Ingmar Rentzhogs bästa tips till bolag som vill förbättra sina aktieägarrelationer: Genomför aktieägarundersökningar varje år för att ta reda på var bolaget befinner sig i nuläget. Mät och utvärdera alla IR-insatser inom företaget och följ upp resultaten. Skicka ut ett jämnt och kontinuerligt informationsflöde. Samla löpande in mailadresser till både befintliga och Âpotentiella investerare och se till att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade. Rasmus Nygård General Manager, AIG. Foto: AIG insurance expertutlåtande Globala försäkringar Sverige är ett land med stolta traditioner inom internationell handel. Idag är det totalt ca 25 av alla Europeiska Fortune 500 bolag svenska företag. Flera av dessa företag har mer än 100 års erfarenhet av global verksamhet. Detta har bidragit till en bred kompetens att driva affär utanför landets gränser. I Sverige finns det fler multinationella företag per capita än i de flesta andra länder. Det innebär även att det ställs större krav på försäkringsbolagen att leverera tjänster utöver traditionella försäkringsprodukter. Vi har blivit en alltmer viktig strategisk partner i företagens expanderings strategier utomlands tillsammans med våra försäkringsförmedlare. Trender framöver En tydlig trend har blivit en Âstörre efterfrågan på mindre traditionella försäkringsprodukter såsom garantier för företagsförvärv, politisk risk-, kredit-, expatriot- och reseföräkring, men även globala fronting tjänster. I Sverige finns en stark tradition att försäkra en del av risken själv genom egna captive lösningar. Ett smart sätt att hålla koll på den lagstiftning som berör er verksamhet. Att hålla koll på den lagstiftning man berörs av kräver stor kunskap och mycket tid. Därför startade vi Miljöparagrafen en webbaserad lagförteckning som tydligt anger på vilket sätt gällande lagstiftning berör just er verksamhet. Vi upprättar en företagsspecifik lagförteckning som ger lättförståelig information om hur ni berörs av relevant lagstiftning, information om de senaste förändringarna samt vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas på grund av lagändringarna. Uppdatering av er lagförteckning sker normalt två gånger per år. Givetvis kan man dokumentera och följa upp sin lagefterlevnadsrevision på ett användarvänligt sätt. Miljökonsulter. Som förstår uppdraget. Med våra IT-verktyg kan vi hjälpa er att uppfylla de ledningsstandarder som är relevanta för er verksamhet samt effektivisera och integrera befi ntliga ledningssystem minel Vårt webbaserade verksamhetssystem Genom minet ges företag (stora som små) möjlighet att bygga upp ett webbaserat verksamhetssystem där personalen naturligt hittar information och styrning. Minet kan sammankopplas med andra system som används i verksamheten. Det kan användas av olika avdelningar för information (HR och personal, ekonomi, etc) och vara den mittpunkten för ett strukturerat och systematiserat arbetssätt inom hela företaget. Miljö blir en naturlig och integrerad del i verksamhetssystemet och inte en sidoprodukt få känner till. Minet anpassas efter er grafiska profil. Allt för att skapa ett verksamhetssystem som känns som hemma. Nu förstärker vi vår närvaro i Stockholmsregionen och öppnar ett nytt kontor i Sundbyberg. Samtidigt anställer vi fl er miljöjurister och kvalifi cerade miljökonsulter till våra kontor i Linköping och Stockholm. Envima AB Vintergatan 2, Sundbyberg Vxl Göran Sjöblom, miljöjurist Tel direkt: Envima AB Gjuterigatan 1D, Linköping Vxl , Anders Johansson, VD Miljökonsulter. Som förstår uppdraget. Tel Linköping: Tel Stockholm:

10 10 FÖRETAGSSTRUKTUR.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Ett bolag i en expansiv fas och med siktet inställt på börsen möter många utmaningar där HR-frågan är en stor del dem. Humankapitalet stor del av värdet på börsen Jacob Bergström Civilekonom, personalvetare och expert inom HR. FOTO: HR ON DEMAND HR UTVECKLING Små bolag möter samma utmaningar som stora och de förändras i steget från tillväxt till mognad. Sett ur ett HR-perspektiv kan en och samma resurs ofta inte täcka alla områden eftersom det kräver olika sakkompetens och erfarenheter. Därför tjänar man ofta på att ta in externa resurser på rådgivningsbasis för att förstärka befintliga resurser, säger Jacob Bergström, civilekonom, personalvetare och expert inom HR. Daglig verksamhet Vad man definierar HR som är också avgörande. Många chefer spenderar 80 procent av sina dagar med HR frågor, utan att de vet om det eftersom de inte vet vad begreppet innebär. Att HR upptar så stor del av verksamheten säger en del om hur viktigt det är med ett kvalitativt HR-arbete för ett bolag, inte minst ett på väg till börsen, fortsätter Jonas Bergström. Han är förvånad över att humankapitalet inte är en större fråga i fler företag. Att sätta ekonomichefen som HR-ansvarig är vanligt, men det gör också arbetet till ett administrativt uppdrag. HR handlar om rätt människor på rätt plats, inte om LAS eller om enskilda, duktiga människor. Och på börsen går det inte att se det som administration. Det är vanligt att i början initiera ett sparprogram med personalnedskärning för att på sikt kunna växa. Gör man by the book leder det till att kompetens tillvaratas och hamnar rätt. Tvärtom resulterar med all säkerhet i badwill, säger Jonas Bergström.. Tillgångar De omätbara tillgångarna blir än viktigare om företaget inte har år av finansiell information bakom sig. De omätbara tillgångarna utgör ofta procent av företaget och däri ligger sådant som patent, kundavtal och kompetens. Det gör att cirka procent av ett företags värde är direkt beroende av arbetskapacitet, berättar Jonas Bergström. För ett tillväxtföretag kan arbetskapaciteten därför bli direkt avgörande för hur det tas emot på aktiemarknaden. Köpare tittar efter en vision att tro på, och på de som jobbar för att uppnå denna. Som investerare köper man i nte en producerande maskin. Man investerar i människorna, avslutar Jonas Bergström. CATHARINA HOLM företagsstruktur.nu FOTO: THINKSTOCK HR En interim manager kan ta företaget säkert in på börsen En interimchef kan ibland vara en bra lösning för ett företag på väg till börsen. För medan företaget gör det för första gången är det ofta en i raden för tillsvidarechefen. En börsintroduktion erbjuder ofta lika många möjligheter som pressande situationer och kraven på stabilitet i företaget blir även de större. För att klara en introduktion är det nästan så att man bör ha gjort det förut: En interimchef är alltid överkvalificerad för sitt jobb, det vill säga har varit i situationen förut och vet vad som måste göras. Det ger stabilitet såväl internt som externt, berättar Jan Lövqvist på Interim Management. Men det gäller att urvalet sker genom beprövade metoder för att matcha rätt person med rätt uppdrag. Tillsvidare Interim betyder tillsvidare men kontrakten kan vara både temporära och tillsvidare. Som företag kan man alltså välja att anlita en eller flera chefer för att sköta introduktionsprocessen och att se till att bolaget blir börsfähigt både före, under och efter introduktionen. Antingen flera personer parallellt eller efter varandra för att få önskat tillskott på kompetens och erfarenhet. Från fyra månader till sju år är exempel på insatser av chefer från Interim Management. Med en interimchef erbjuds man stabilitet men samtidigt flexibilitet. Flexibilitet för utveckling, avslutar Jan Lövqvist. CATHARINA HOLM Vet du vad du investerar i, egentligen? Jo, i människor som ska vara väldigt bra på det de gör tillsammans med nuvarande och blivande medarbetare. Typ det som HR handlar om, alltså. :-) Vi är experter på att analysera, utvärdera och förbättra HR som funktion samt människors förmåga att prestera tillsammans på jobbet. HR Due Diligence på riktigt och hela tiden, kan man säga. Mycket prisvärt. Ett funktionsavtal där vi säkrar upp så att ni kan arbeta affärsorienterat med HR på riktigt så att det märks på sista raden. Utan att du behöver anställa egna resurser. När det behövs. On Demand. Extremt kostnadseffektivt. Våra skickliga rådgivande HR-konsulter finns på plats i centralt belägna kontor i Göteborg och Stockholm. Kontakta oss på telefon +46-(10) , via e-post eller ännu hellre efter ett besök på hemsidan

11 Vi kompletterar det som saknas Rekrytering i Sverige, Danmark, Norge och Finland sedan 1989 till ledning och styrelse Rekrytering i både privat, i Sverige, offentlig Danmark, och idéburen Norge och sektor. Finland Både sedan temporära 1989 kontrakt till ledning och och tillsvidare. styrelse Rekrytering i både privat, i Sverige, offentlig Danmark, och idéburen Norge och sektor. Finland Både sedan temporära 1989 kontrakt till ledning och och tillsvidare. styrelse i både privat, offentlig och idéburen sektor. Både temporära kontrakt och tillsvidare osäkra tider, kort startsträcka, minska risken,...osäkra alternativ tider, till kort anställning, startsträcka, någon minska som gjort risken,...osäkra alternativ resan tider, tidigare, till kort anställning, hålla startsträcka, fortet, någon rigga minska som båten, gjort risken, snabb Rekrytering i Sverige, Danmark, Norge och rekrytering vid oväntat behov, föräldraledighet, Finland alternativ resan sedan 1989 tidigare, till till anställning, ledning hålla och fortet, styrelse någon rigga som båten, gjort snabb i både resan rekrytering privat, vikarie tidigare, offentlig vid vid och sjukdom, hålla idéburen oväntat fortet, sektor. kommande behov, rigga båten, föräldraledighet, eller snabb pågående Både temporära kontrakt och tillsvidare. rekrytering vikarie omorganisation, vid vid sjukdom, oväntat förändringar kommande behov, föräldraledighet, i eller styrande pågående vikarie omorganisation, beslutsorgan, vid sjukdom, resursförstärkning, förändringar kommande i eller styrande flexibilitet, pågående flytt, omorganisation, beslutsorgan, neddragning, resursförstärkning, förändringar expansion, ny i styrande marknad, flexibilitet, stafettkompetens, resursförstärkning, oenighet expansion, om ny kandidaturval, marknad, flexibilitet, stafett brist flytt, på CAO, CBDO, CCO, CDO, CEO, CFO, CIO, CPO, flytt, CRO, beslutsorgan, neddragning, CSO, CSPO, CTO VD, VVD, VP bankchef, neddragning, kompetens, bra kandidater... chefsjurist, compliance, expansion, oenighet om controller, ny kandidaturval, marknad, datachef, stafettkompetens, bra kandidater... oenighet fastighetschef, 2000 brist på ekonomichef, om nya kandidaturval, bostäder finanschef, med ett unikt brist och på forsknings bra kandidater... sjönära läge! chef, försäljningschef, förvaltningschef, gruvchef, informationschef, IT-chef, generalsekreterare, kommunchef, logistikchef, marknadschef, miljöchef, personalchef, produktionschef, sjukhuschef, säkerhetschef års jubileum! Kontakta: Jan Lövqvist , Kontakta: Sune Karlsson Jan Lövqvist eller 51 02, Kontakta: Sune Charlotta Karlsson Jan Bjärlind Lövqvist eller , Kontakta Sune Charlotta Hemsida: Karlsson Bjärlind eller E mail: 14. Jan Charlotta Hemsida: Lövqvist Bjärlind E mail: 14. eller Hemsida: Tomas Kocsis E mail: äder med ett unikt och 2000 nya bostäder med ett unikt och sjönära läge! ULRICEHAMN SOM TILLVÄXTORT nya bostäder, kvadratmeter byggklar industrimark, ny motorväg och ett bra företagsklimat! Strategiskt belägen mellan Jönköping airport och Landvetter flygplats och med cirka en timme till Göteborg ligger Ulricehamn. Vi befinner oss i ett tillväxtsskede med en ny motorväg och ett stort nyetablerat industriområde med bästa skyltläge utmed R40. Flera internationellt verksamma företag har redan hittat hit! 2000 nya bostäder skall byggas fram till 2020 där vi erbjuder unika boendemiljöer bla. med sjönära läge. I Ulricehamn ska det vara lätt att driva företag och etableringarna ökar i området som gränsar till Sveriges bästa logistikområden. Vill du etablera dig eller bo där närheten till storstaden möts med lugnet i en av Sveriges vackraste miljöer? Låt oss visa dig vägen! - Lassalyckan Idrott & rekreation för alla! ULRICE meter b Strategisk ligger Ulric striområd ULRICEHAMN SOM T 2000 nya meter byggklar Ulriceham industr bästa logi Strategiskt belägen mellan Jön ligger Ulricehamn. Sveriges Vi befinner vo striområde med bästa skyltläg 2000 nya bostäder skall bygga Ulricehamn ska det vara lätt a bästa logistikområden. Vill du Sveriges vackraste miljöer? Lå THE TRUE VALUE ULRICEHAMN SOM TILLVÄXTORT n meter byggklar industrimark, ny motorväg och SUPPLY CHAIN Strategiskt belägen mellan Jönköping airport och Landvetter ligger Ulricehamn. Vi befinner oss i ett tillväxtsskede med en n striområde med bästa skyltläge utmed R40. Flera internatione 2000 nya bostäder skall byggas fram till 2020 där vi erbjuder u Ulricehamn ska det vara lätt att driva företag och etableringar bästa logistikområden. Vill du etablera dig eller bo där närhete Sveriges vackraste miljöer? Låt oss visa dig vägen! SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK Interimskonsulter Managementkonsulter Rekrytering ValueOne AB Tel VO_Annons_251x183mm_SvD_ indd :09

12 12 företagsstruktur.nu hela denna tematidning är en annons från mediaplanet INSPIRATION Inför en börsnotering krävs en hel del juridiska förberedelser. Regelverket är komplext, vilket innebär att det tar tid att få ordning på allt som krävs för att noteringen ska kunna genomföras. Var därför ute i god tid och välj rådgivare med stor omsorg. Rätt juridiska förberedelser underlättar noteringen Thomas Ekenberg. Advokat, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå. foto: Stefan tell juridik inför börsnoteringen Foto: thinkstock Inför en notering på börsen Âbehöver en mängd information om bolaget tas fram och offentliggöras genom ett prospekt för att möjliggöra för potentiella Âaktieägare att bedöma bolaget. Därutöver Âmåste en mängd information om Âbolaget Âiordningställas för att Âmöta Âbörsens regelverk. Man måste därför vara Âlångsiktig i Ânoteringssatsningen och Âlägga ned tid på att Âfinna en bra investmentbank, en Âerfaren Ârevisor och en advokat som Âgenomfört bolagsnoteringar tidigare, säger advokat ÂThomas ÂEkenberg. Noteringen är med Âandra ord inget man klarar av i en handvändning, se därför till att ha god Âframförhållning och omge dig med Âkompetenta Ârådgivare. Advokaten kan bland Âannat Âbistå med att genomföra en Due Âdiligence av bolaget och Âupprätta prospektet till Âpresumtiva Âinvesterare samt bistå med att iordningställa den juridiska Âdokumentation som krävs för att genomföra noteringen. Relativt komplext regelverk Ytterligare ett gott råd är att Âpåbörja förberedelserna Âinför Ânoteringen i så god tid som Âmöjligt. Thomas Ekenberg Âpåminner om att regelverket kring en Âbörsnotering är komplext och att det juridiska arbetet inte bör forceras. Noteringen är med Âandra ord inget man klarar av i en handvändning, se därför till att ha god framförhållning och omge dig med kompetenta rådgivare. En börsintroducering är ett bra sätt att anskaffa nytt kapital till bolaget, men tänk på att du som ägare förväntas fortsätta äga en förhållandevis stor del av bolaget även i framtiden samt förväntas fortsätta att vara aktiv och bygga bolaget. Om du skulle vilja Âlämna Âbolaget helt i ett senare Âskede kan du naturligtvis sälja Âdina Âkvarvarande aktier, men det Âkommer sannolikt att leda till en Âförtroendekris på marknaden. Â Inför en eventuell notering är det därför klokt att fundera kring drivkrafterna bakom noteringen. Överväg för- och nackdelarna med att genomgå en notering jämfört med att istället exempelvis ta in en riskkapitalist eller en Âindustriell partner, säger advokat Thomas Ekenberg. annika wihlborg nyheter aktiebok Ordning i aktiebok viktigt även för kupongbolag Ordning och reda i aktieboken är inte bara viktigt utan även lagstadgat. Till hjälp finns värdepappersregister som inte kräver att man blir avstämningsbolag. Prisvärda lösningar Som kupongbolag finns det Âistället andra smidiga och prisvärda lösningar som kan ta över administrationen av aktieboken. Och fördelarna är flera: Dels kan man vara säker på att det blir rätt enligt de Âlagar som gäller för alla aktiebolag, oavsett noterade eller inte. Och man sparar ofta en hel del tid, Âsäger Henrik Kristensen på NVR, Nordiska Värdepappersregistret AB. Ordning och reda Och med sparad tid syftar ÂHenrik både på vid de förändringar som kan ske regelbundet, såsom förändringar i aktieboken genom tillskott av såväl ägare som pengar, men också om man som bolag senare tar det stora klivet över till notering. En notering ställer Âoerhörda krav på ordning och reda i Âaktieboken och det är Âockså denna del som många Âföretag uppfattar som besvärlig vid en Ânotering. Har man Âsedan Âförut anlitat hjälp för att Âadministrera sin Âaktiebok brukar man Âtvärtom uppleva Âövergången i stort sett problemfri, vad Âgäller Âregistrering åtminstone, Âavslutar ÂHenrik. Catharina Holm Henrik Kristensen Nordiska VärdepappersÂregistret AB. Foto: privat En notering ställer Âoerhörda krav på ordning och reda i Âaktieboken...

13 Aktiebok på webben? Aktiebok på webben? Har du många delägare? Är du delägare i flera aktiebolag? Har Är ditt du företag många värdefullt? delägare? Är du det delägare viktigt med i flera ordning aktiebolag? och reda? Är ditt företag värdefullt? Är NVR det - viktigt Sveriges med ordning ledande och tjänst. reda? NVR - Sveriges ledande tjänst. Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) Skeppsbron 5-6, Göteborg Nordiska Värdepappersregistret AB (publ) Skeppsbron 5-6, Göteborg Effektiv organisation? För våra kunder är det pengar på sista raden som räknas. Vägen dit stavas ofta effektivitet. Senaste tiden: Utbildningar: Atlas Copco, Autoliv, Kärnkraftverken, Alfa Laval Workshop/Utvecklingsövningar: Carlsberg HR, Saab, Effektivitetmäningar: SJ, Landstinget - Ring din ileniokontakt redan idag, så berättar vi hur du får mer pengar på sista raden! ILENIO hjälper dig med praktisk verksamhetsutveckling. Från det enkla och breda LEAN till de vassaste förbättringsverktygen. Dessutom med en struktur som får allt att fungera tillsammans. Vår specialitet: Six Sigma - även för inköpare och leverantörsutvecklare. Alla nivåer. Lean Produktion - första vågen berör produktion Lean Administration - andra vågen- projekt, HR, service. Lean Produktutveckling - tredje vågen utvecklingsorganisationen, nya produkter. Logistik - produktionslogistik Projektledning - modern och uppdaterad med nya rön. Årets julklapp! Vinterns stora VM-fest är snart här. Ge bort biljetter till 12 dagar av tävlingar, spännande upplevelser och fantastisk stämning. Den perfekta julklappen till familjen, släkten och vännerna! PRESENTING SPONSOR DATA SPONSOR Köp biljetter på falun2015.com INTERNATIONAL SPONSORS NATIONAL SPONSORS Mail: Telefon: OFFICIAL SUPPLIERS BEYOND SKIING

14 14 FÖRETAGSSTRUKTUR.NU HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PERSONLIG/PROFESSIONELL INSIKT En genomtänkt och välplanerad roadshow är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå såväl småsparare som institutionella investerare. DIGITALT För dig som vill få mer inspiration och läsa om fl er börsintroduktioner. företagsstruktur.nu LÄS MER PÅ VÅR SAJT! EXTRAMATERIAL Extra lång intervju Carl-Fredrik Morander, vd på Moretime, svarar på fl er frågor om sin resa in på svenska börsmarknaden. Målgruppsanpassning och rätt förberedelser - nyckeln till en framgångsrik roadshow Se till att vara påläst även om de företag som konkurrerar om investerarnas pengar. Presentera ert företag på ett genuint och ärligt sätt och betrakta roadshowen som den sista pusselbiten i företagets marknadsföring innan det är dags för börsnotering. Fokusera på spararna Även om road showen markerar avslutningen på processen fram till börsnoteringen bör ni lägga lika mycket energi på den som på övriga faser, exempelvis premarketingfasen då ni skickar ut bolagsrapporter. Alla förberedelser inför en börsintroduktion hänger ihop, ha i åtanke att det är i premarketingfasen ni l ägger grunden för en framgångsrik roadshow. Som börsnoterat bolag är förstås kontakten med investerarna lika viktig efter som inför noteringen. Genomför därför gärna roadshows en eller ett par gånger per år. Den personliga kontakten med bolagsledningen är viktig för såväl institutionella investerare som småsparare. Många föredrar att lyssna till när bolagsledningen berättar om företaget med sina egna ord snarare än att lusläsa prospektet. När det är dags att presentera ert bolag ute på en roadshow lönar det sig att vara väl förberedd och fundera kring vilka frågor sparare kan tänkas ha. Sprid presentationen till fler Krångla inte till ert språkbruk, var noga med att använda ord som spararna själva använder. Glöm inte heller att avsätta tid för eventuella frågor direkt efter presentationen samt via mail eller telefon dagarna efter roadshowen. Ytterligare ett tips är att lägga lite extra krut på möten med presumtiva investerare i den region ni verkar, många sparare uppskattar nämligen möjligheten att investera i intressanta lokala företag. Filma gärna presentationen så den kan läggas upp på er hemsida och därmed nå de som inte hade möjlighet att närvara på er roadshow. Som vd i ett bolag som står inför en notering är det klokt att bygga på din kompetens kring aktiehandel och hur aktiemarknaden fungerar och vilka frågor som diskuteras på börsforum och liknande. Det är ett bra sätt att öka din kunskap kring vilka frågeställningar som är viktiga för många småsparare. ANNIKA WIHLBORG Reportage med Olof Stenhammar Missade du förra upplagan av Vägen till Börsen? Här har du chans att läsa det stora reportaget på sajten. FAKTA Som noterat bolag blir uppmärksamheten större än som privatägt pr-värdet ökar och uppmärksamheten kan komma från såväl kunder som leverantörer. Håkan Sjögren och Marie Parck Noteringsansvariga på Nasdaq Stockholm. NORRA LATIN & FOLKETS HUS Minimöte, megaevent och allt där emellan Kickoff, konferens eller bankett? 50 inspirerande lokaler i Norra Latin och Folkets Hus. Mitt i city. Läs gärna vår broschyr!

15 Nu är det du som har bollen! Allt är möjligt. Vi har kompetensen, miljön och känslan. Vi skräddarsyr kreativa konferenslösningar. Boka ditt nästa möte hos oss! Svensk och internationell affärsjuridik Du är här! Scandinavian Resort En känsla att längta tillbaka till Boka på Följ oss på Som medlem i ILN International Lawyers Network ett av världens största affärsjuridiska nätverk, har vi starka band till ledande advokatbyråer över hela världen.

16 VI ÄLSKAR ENTREPRENÖRER. Från en expert till en annan Du som är entreprenör ställs varje dag inför nya utmaningar. En krånglande IT-miljö bör inte vara en av dem. Vi på Dustin hjälper dig gärna med IT-tjänster som gör att du kan fokusera på det som är viktigt i din verksamhet. Hör av dig till oss, så berättar vi mer. LÄS MER PÅ DUSTIN.SE/TJANSTER ELLER RING SÅ HJÄLPER VI DIG ATT HITTA EN LÖSNING SOM FÅR DITT FÖRETAG ATT FUNGERA BÄTTRE.

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Information till annonsörer

Information till annonsörer Information ti annonsörer Realtid.se har lyckats attrahera en extremt nischad målgrupp där majoriteten jobbar inom finansbranschen. Få, om några, befintliga sajter har en likvärdig träffbild med dagliga

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag

Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag Sveriges nya marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag sommar 2006 Alternativa aktiemarknaden Alternativa aktiemarknaden är namnet på en ny marknadsplats för aktier i Sverige. Alternativa

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) inför anslutning till Nasdaq First North

Inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) inför anslutning till Nasdaq First North Inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) inför anslutning till Nasdaq First North VA Automotive i Hässleholm AB (publ), organisationsnummer 556767-9625 Kort om VA Automotive

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll 1 Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya noteringar och avnoteringar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m m rörande

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING

POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING POLICY FÖR FINANSIELL RAPPORTERING Policy för Projektengagemang i Stockholm AB:s information till kapitalmarknaden Denna informationspolicy godkändes av Projektengagemang i Stockholm AB den 1 oktober 2015

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ROOTFRUIT SCANDINAVIA AB (PUBL) INFÖR NOTERING PÅ AKTIETORGET NYEMISSION HÖSTEN 2014 AFFÄRSIDÉ Bolagets affärsidé är att våra närodlade naturchips ska upplevas som godare,

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer