KPMG Hållbarhetsredovisning KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar"

Transkript

1 KPMG Hållbarhetsredovisning KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012

2 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90 år. Ett ungt eller gammalt företag beroende på hur man ser det vars affärsidé och kärnverksamhet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet genom att varje år ge råd till, granska och utvärdera företagens rapportering. Vi anser att det är en hedervärd uppgift. Det här är första gången som vi, KPMG Sverige, samlar våra tankar om vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Vi tycker att det är hög tid att vi låter er veta vad ansvarstagande handlar om för oss och resultatet av vårt arbete. KPMG har publicerat en hållbarhetsredovisning för den globala verksamheten sedan 2002, när KPMG International undertecknade FN Global Compact. Det icke-finansiella resultatet i den här redovisningen kompletterar vårt finansiella resultat i årsredovisningen genom att ge en bredare helhetsbild av hur och efter vilka principer verksamheten bedrivs för att skapa långsiktigt värde. Fördjupad information om hur vi styr vår verksamhet och arbetet med kvalitets- och oberoendefrågor presenteras i KPMG Transparency Report Hållbarhetsredovisningen avser arbetet från 1 maj 2011 till 30 april 2012 och omfattar hela den svenska verksamheten. I den mån det har varit av särskilt intresse, har händelser efter verksamhetsårets slut inkluderats. Data hämtas från KPMGs ekonomisystem, HR-system och miljörapportering. Redovisningen följer GRI:s riktlinjer, G3 och vi bedömer att den uppfyller kraven på C nivå. Hållbarhetsredovisningen kommer att upprättas årligen. Vi har valt att inte granska denna första version externt. Innehållet i hållbarhetsredovisningen styrs av hur KPMG och våra viktigaste externa intressenter uppfattar vår roll och vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Den redogör för hur vi bidrar till de tio principerna i FN Global Compact, men innehåller också information om vårt bredare samhällsengagemang. Vi välkomnar dina åsikter om vår rapport, vänligen skicka dina synpunkter till: Trevlig läsning! Innehåll Om oss och vårt ansvar 4 5 Förord av vår VD 6 7 Om KPMG Våra fokusområden Våra intressenter Vår roll och vårt ansvar Enterprise värdeskapande företag Education kunniga företag och individer Employee kunniga och engagerade medarbetare

3 KPMG Hållbarhetsredovisning För nedladdning av redovisningen, se filmer mm. Välkommen att besöka oss online; kpmg.se/hallbarhet Du kan också ta del av KPMG Internationals globala Communication on Progress på; kpmg.com/citizenship Vår styrning och vårt resultat Environment bättre klimat och miljö Corporate Citizenship ett välmående samhälle Vår styrning Årets resultat våra siffror och GRI Index Utmärkelser

4 4 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 VD har ordet Passion, ansvar och förtroende Att följa lagar och regler räcker inte alltid. Den etiska kompassen har blivit allt viktigare. Våra kunder, medarbetare och leverantörer tycker att ansvarsfullt företagande är viktigt. Hur vi hanterar hållbarhetsfrågor är därför väsentligt för hur vi förtjänar det förtroende som vi har som kunskapsföretag, professionell rådgivare och inte minst som arbetsgivare. Näringslivet spelar en alltmer central roll i arbetet med att uppnå hållbara lösningar på sociala, ekonomiska och politiska utmaningar. I vårt yrke, som revisorer och rådgivare, möter vi dagligen företag som tar ett allt större ansvar för hur de kan bidra till en hållbar utveckling. De senaste tjugo åren har vi sett hur kraven på och intresset för ansvarsfullt företagande ökar. Hållbarhetsredovisning är numera praxis för de stora företagen och kvaliteten på den icke-finansiella informationen förbättras varje år. Regelverk och riktlinjer som GRI och UN Global Compact visar tydligt vart vi är på väg. EU har genom moderniseringsdirektivet markerat sina förväntningar på företags rapportering. De statligt ägda bolagen har ända sedan 2007 rapporterat resultatet av sitt hållbarhetsarbete i granskade hållbarhetsredovisningar. Vi är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Att vara ett ansvarsfullt företag är en viktig del av vår globala vision, företagskultur och våra värderingar. Vi har ett tydligt passionerat engagemang för våra kunder och vår omvärld och arbetar utifrån sunda, fastställda värderingar, med begränsad påverkan på miljön. Nya förutsättningar för företagande Vi lever i en utmanande och komplex tid där fokus på transparens, klimatförändringar, konsumtionsmönster och teknisk utveckling kommer att förändra förutsättningarna för att bedriva verksamhet och göra affärer. För att fortsatt bidra till stabilitet och förtroende i en föränderlig värld, krävs att vi som revisorer och rådgivare hanterar de ökade kraven och förstår hur de påverkar våra kunder och deras affär. Vår revision och rådgivning spelar en betydelsefull roll i skapandet av mer transparenta och ansvarstagande företag. Vi har en svårslagen möjlighet att stötta våra över kunder i deras arbete att bli mer hållbara. Största delen av vår verksamhet är revision, vars uppgift är att skapa stabilitet i det ekonomiska systemet. I spåren av den finansiella krisen, med en ökande komplexitet i näringslivet och nya regelverk, är revisionens framtida roll föremål för diskussion både inom och utanför branschen. Det finns en önskan om att vi i revisionen ska se mer än vad vårt uppdrag hittills innefattat. På samma sätt som vi dagligen infriar våra kunders förväntningar kommer vi också att hantera omvärldens krav och förväntningar på oss. Vi arbetar framåtblickande och följer EUs arbete med förslag om förändringar för revisionsbranschen utifrån såväl ett risk- som möjlighetsperspektiv. EUs förslag på byrårotation ser vi som något positivt, framför allt ur kundens synvinkel, eftersom det kommer att främja konkurrensen, öka kraven på oss och därmed i slutändan också gynna kunden. Att vara delaktig i den offentliga debatten är utvecklande och vi tar gärna en aktiv roll. För närvarande är vi även involverade i diskussionen kring möjligheten att utveckla rapportering och redovisning till att omfatta såväl sociala, ekonomiska och miljömässiga resultat och effekter av verksamheten. En samlad och integrerad rapport som grund för effektivt och hållbart beslutsfattande är intressant och positivt. Som revisorer vill vi bidra till utvecklingen genom att säkerställa möjligheten till granskning av en sådan redovisning. Att inspirera till förändring I februari 2012 anordnade KPMG International konferensen Business Perspective on Sustainable Growth: Preparing for Rio+20. Näringslivsföreträdare från hela världen mötte politiker och diplomater, för att debattera och diskutera. Resultatet blev ett antal rekommendationer som näringslivet tog vidare till FNs konferens Rio+20. Vi publicerade även en rapport Expect the Unexpected, building business value in a changing world.av rapporten framgår att gränsöverskridande partnerskap mellan olika aktörer är en del av lösningen

5 KPMG Hållbarhetsredovisning för en mer hållbar framtid. Att erbjuda dylika arenor för värdefulla möten och dela med av oss vår kunskap är ett sätt för oss att bidra. I denna redovisning lyfter vi flera exempel på hur vi som kunskapsföretag är med och inspirerar till utveckling och förändring. Vi har arbetat aktivt med många olika frågor under året. Genom att lyfta fram vårt hållbarhetsarbete i en samlad redovisning, så hoppas jag att vi ska öppna upp för ytterligare diskussion och dialog. Detta är ett steg, mot att tydliggöra vår roll i samhället och visa samt följa upp hur vi på KPMG arbetar för att ta ett aktivt, bredare företagsansvar. Hans Åkervall VD KPMG AB

6 6 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om KPMG I nittio år har företag och organisationer av olika storlek och bransch gett oss förtroendet att vara deras ekonomiska rådgivare. Idag är vi ett av världens ledande kunskapsföretag och vi har en stark position på den svenska marknaden. Vår verksamhet KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning och är verksamma i 156 länder över hela världen. Nationella företag i varje land bildar ett lokalt nätverk med medarbetare. Vi arbetar nära våra kunder och bistår dem med att minska risker och tillvarata möjligheter. KPMG i Sverige har sin historia i revisionsbyrån Bohlins AB som grundades I Sverige har vi drygt 1600 medarbetare, varav cirka 1400 personer i affärsverksamheten och cirka 200 personer i stödfunktioner. Vi har kontor på ett 60-tal orter från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Oavsett var i världen ett KPMG-team tar sig an ett företags speciella frågeställningar, används en gemensam metod och tjänsterna kvalitetssäkras på samma sätt. Vår globala uppförandekod och våra gemensamma värderingar styr vårt professionella agerande gentemot kunder och kollegor. Vision Genom vår kunskap skapar vi värde för kunder, medarbetare och kapitalmarknad. Vår vision är att vi ska bygga och upprätthålla vårt renommé som den bästa samarbetspartnern genom att hjälpa till att utveckla våra medarbetare, våra kunder och vårt samhälle. Våra mål är att ha de mest nöjda kunderna, de mest efterfrågade medarbetarna och vara erkända för förstklassig samverkan. Vår globala strategi fastställdes 2010 och den utgör grunden för vår nationella affärsplan. Vi lever i en tid där komplexiteten ständigt ökar och förändringstakten är hög. Kraven på oss som granskare av ekonomisk information och som leverantör av oberoende råd är mycket höga och förändras över tid. Det är något vi vant oss vid och anpassar oss till. Exempelvis förändrar vi vår egen organisation för att bättre möta kundernas behov av genomlysta och hållbara råd. Kunder Våra kunder är nationella och internationella stora företag inklusive finansiella sektorn, mindre och medelstora företag, offentlig verksamhet och ideella organisationer. KPMG har varit marknadsledande bland Sveriges 100 största företag under många år. En av tre är kunder hos KPMG. Under 2011/2012 befäste vi vår position, då vi bland annat utsågs till ledande på skatteområdet och behöll vår starka position inom företagstransaktioner. Vi är även marknadsledande inom den finansiella sektorn med två av de fyra största bankerna som revisionskunder. KPMG är också en stor aktör när det gäller medelstora och mindre företag med tillväxtambitioner. När företag utvecklas aktualiseras en rad frågor där vi kan ge råd, exempelvis kring ekonomihantering, ägarstruktur, finansiering och skatt. Vi anlitas även som revisorer i ett antal statligt ägda bolag och utför uppdrag i ett betydande antal kommuner och ideella organisationer. Under 2011/2012 genomförde vi sammanlagt närmare kunduppdrag. Struktur och organisation KPMG är en koncern, där moderbolaget är Bohlinsgruppen AB. Koncernens operativa bolag omfattar KPMG AB och Bohlinsgruppen i Sverige Försäkring AB. KPMG AB är det svenska medlemsföretaget i KPMG International, ett schweiziskt kooperativ som lyder under schweizisk lag. KPMG International bedriver ingen verksamhet mot kund utan är en paraplyorganisation för de nationella medlemsföretagen. KPMG i Sverige var under 2011/2012 organiserat i fyra affärsområden: Revision Stora Företag, Ägarledda Revision & rådgivning, Skatt och Advisory. I syfte att förbättra företagets förmåga att möta marknadens behov är organisationen justerad per Idag möter vi marknaden genom en matrisorganisation där tre marknadsområden: Large Enterprises, Financial Services och Small Medium Enterprises leder och koordinerar arbetet med våra kunder. Tre verksamhetsområden; Revision, Skatt och Rådgivning säkerställer kvalitet, leveransförmåga och personalförsörjning.

7 KPMG Hållbarhetsredovisning Året i siffror 9 miljoner kronor Totalt of the Year investerat i samhället 255 Mkr årets finansiella resultat per medarbetare i kompetens- utveckling -7% koldioxidutsläpp/person 3:e Vart börsnoterat företag har valt KPMG som sin partner 1600 anställda FN Global Compact Utsedd till Medlem i arbetsvecka Sustainable Firm Kontor i 60 kvinnliga och manliga partners 15% 85% är stolta över att arbeta på KPMG städer 87% Investerat över en Ekonomiskt värdeskapande Vi strävar efter ett långsiktigt och uthålligt gott finansiellt resultat för att få möjlighet att bedriva en stabil verksamhet i de samhällen där vi verkar. Under 2011/2012 förbättrades resultatet och det ekonomiska värdet som vi fördelade till olika intressenter ökade. Sek Tkr 2011/ / Löner och ersättningar till anställda Direkt tillskapat eknomiskt värde Intäkter Fördelat ekonomiskt värde Rörelsekostnader Betalningar till finansiärer Investeringar i samhället Behållet ekonomiskt värde Skatt Avskrivning Betalningar till offentliga sektorn Utdelning (föregående års) Årets resultat Medarbetare (löner) Offentlig Sektor (betalningar) Leverantörer (betalningar) Staten (skatt) Finansiärer (betalningar) Samhället (partnerskap, donationer mm) Delägare (utdelning)

8 8 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Våra intressenter En central del i hur vi förvaltar vårt ansvar är att ha ett öppet och lyhört förhållningssätt till våra intressenter. Genom olika kanaler involverar vi grupper eller individer som påverkas av våra beslut eller som kan påverka hur väl vi lyckas genomföra dem. Intressenter är framför allt kunder och medarbetare, aktieägare, leverantörer, men även lagstiftande organ och myndigheter, branschorganisationen FAR, media och intresseorganisationer såsom BRIS, Barncancerfonden och Tällberg Foundation med flera. Uppförandekod KPMGs globala uppförandekod utgör grunden för etiskt affärsmannaskap och reglerar hur vi ska förhålla oss till våra intressenter. Koden klargör vårt ansvar och ger vägledning i hur vi förväntas leva våra värderingar i vardagen. Samtliga medarbetare och chefer förväntas leva upp till koden. Den kompletteras av ett antal interna policyer såsom medarbetarpolicy, arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy, kompetensutvecklingspolicy och miljöpolicy. - År 2002 undertecknade KPMG International FNs Global Compact och 2007 World Economic Forum s Partnering Against Corruption. KPMG stödjer FNs Guiding Principles on Business and Human Rights. Under 2012 utvecklades vårt första, globala ställningstagande kring mänskliga rättigheter. Detta kommer att implementeras i alla medlemsfirmor under 2012/2013. o Ek no sk mi t, s o Alla våra medarbetare genomgår KPMGs internationella utbildning om tillämpning av lagar och förordningar inklusive riktlinjer avseende korruption och mutor. Kursen är obligatorisk. Under året uppdaterades vår uppförandekod i enlighet med ramverket World Economic Forum s Responsible Capitalism och för att tydliggöra vikten av att vi arbetar enligt FNs tio Global Compact principer. cialt och miljömäs si g ta ns va r Kunder Organisationer (bransch-, civilsamhället mm) Journalister & media Medarbetare & aktieägare KPMG Enterprise Employee Education Environment Lagstiftare & myndigheter Leverantörer & partners Lokalsamhällen Vår globala Uppförandekod antogs första gången Den uppdaterades under året för att bland annat tydliggöra vikten av att vi arbetar i enlighet med FN:s tio Global Compact principer. Du kan ladda ner den på kpmg.se

9 KPMG Hållbarhetsredovisning Whistleblowing Vi har en tydlig rapporteringsrutin genom vilken anställda ska rapportera överträdelser av uppförandekoden och våra etiska regler. Den är kommunicerad till alla anställda. Frågor och obligatoriska anmälningsärenden som rör risk och etik kan ställas direkt till vår Ethics & Independence-funktion via ett särskilt ärendehanteringssystem. Genom vår internationella hotline kan medarbetare, kunder och leverantörer anonymt rapportera misstänkta överträdelser. Under året har inga överträdelser gällande korruption, diskriminering eller liknande rapporterats. Strukturerad dialog Olika undersökningar och studier, samt personliga möten bidrar till att fastställa vilka frågeställningar som våra externa och interna intressenter tycker är mest väsentliga. KPMG eftersträvar en öppen och transparant organisation. Därför är alla förslag om förbättringar och förändringar från KPMGs medarbetare välkomna direkt till styrelse och företagsledning. Vi genomför varumärkesmätningar, kund- och medarbetarundersökningar samt studier bland studenter och unga yrkesverksamma. Vi har även närvaro i utvalda sociala media för att möjliggöra dialog. Vårt hållbarhetsarbete Vi har sedan 2010 haft en strategi för vårt svenska samhällsengagemang och miljöansvar. Ambitionen är att under året som kommer fastställa mål och vidareutveckla handlingsplaner för våra affärsområden och stödfunktioner. Under året genomfördes en internationell undersökning bland ett urval av KPMGs intressenter, för att fastställa vad de har för förväntningar på oss vad gäller ansvarsfullt företagande och samhällsengagemang. Nio olika områden (se nedan) anses mer prioriterade och de har påverkat vårt sätt att arbeta med hållbarhet. Läs mer om undersökningen i KPMG Internationals Global Communication on Progress 2012, sid 10. Intressentgrupp Väsentliga frågor KPMGs fokusområden Kunder Att säkerställa finansiell stabilitiet Enterprise (sid 13) & Education (sid 17) Medarbetare (befintliga och kommande) & aktieägare Leverantörer & partners Lokalsamhällen Lagstiftare & myndigheter Journalister & media Organisationer (bransch-, civilsamhällets mm) Att ge högkvalitativ service till våra kunder Att aktivt bidra till utveckling av vår bransch Göra affärer på ett etiskt sätt Säkerställa god styrning och transparens Employees (sid 19) Styrning (sid 31) Hjälpa till att skapa framgångsrika medarbetare Att driva förbättring i vår leverantörskedja Environment (sid 25) Att ta ett aktivt miljöansvar och delta i att öka medvetenheten Att investera i lokalsamhällen Corporate Citizenship (sid 28)

10 10 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 rate Citizen o sh rp o ip C EM PL R M EN ip T U ED Co r C a R ze sh po tiz Ci AT I VI ti N te ON EN Ci O Vi arbetar för att ytterligare stärka vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar, såväl via våra kunder och vår affär, som internt i företaget. Hans Åkervall, VD KPMG enship Värdeskapande i samhället C o r p o r at e KPMG n ES EN TE E OY E IS R P r

11 KPMG Hållbarhetsredovisning Vår roll och vårt ansvar Vår viktigaste roll i samhället är att bidra till att förtroendet för våra kunder upprätthålls av marknaden och deras intressenter. Vårt arbete leder i förlängningen till ekonomisk stabilitet och tillväxt och bidrar på så sätt till samhällsutvecklingen. Att vara ett ansvarsfullt företag som engagerar sig i samhället är ett centralt inslag i vår företagskultur. Det är en del av vår globala vision och i våra värderingar, som hela vår verksamhet vilar på. Vi driver vårt hållbarhetsarbete via fem fokusområden. Genom dessa kan vi också tydliggöra vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Vår värde- och förtroendeskapande roll (Enterprise) Vår ambition är att bidra till att våra kunder har en finansiell stabilitet och utveckling, samt därmed medverka till att utveckla och skapa förtroende för vår bransch. Vi står för sunt företagande. Vår revision kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information till gagn för ägare, investerare, banker och andra intressenter. Genom att vi är oberoende i varje relation och utför våra uppdrag med integritet och redbarhet så upprätthålls förtroendet för vår funktion och med det även förtroendet för kapitalmarknaden. De råd vi ger genom vår verksamhet ska maximera värden i företag och organisationer. Vi strävar efter att anta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart förhållningssätt i varje uppdrag för att hjälpa kunderna till ökad transparens och ökat ansvar. Vår utbildande roll (Education) Vi ska fortsätta investera resurser i utbildningsinsatser för kunder och medarbetare (nuvarande och potentiella) Kunskap och utbildning är grunden för växande ekonomier, välstånd och demokrati. En del av vårt sociala ansvar är därför att dela med oss av vår kunskap till befintliga kunder, till potentiella kunder och medarbetare och till samhället i stort. Genom att ställa vår kunskap och våra resurser till förfogande kan vi öka företags och individers möjligheter att själva påverka sin och vår gemensamma framtid. Vår roll som arbetsgivare (Employee) Vi ska vara den mest attraktiva arbetsplatsen som utvecklar sina medarbetare och som engagerar sig aktivt i samhället och för miljön. KPMG är en stor arbetsgivare. Vår roll och vårt sociala ansvar i förhållande till våra anställda är uppenbart. För att kunna vara den främsta samarbetspartnern till våra kunder måste vi kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Det gör vi genom att erbjuda en attraktiv och kreativ arbetsmiljö samt ett utvecklande och stödjande ledarskap baserat på sunda värderingar. Vår roll som miljömedvetet företag (Environment) Vi ska fortsätta minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning. Givet dagens globala utmaningar krävs att företag tar ett aktivt miljöansvar. Vi arbetar för att minska den negativa belastningen på klimat och miljö, såväl inom vår egen verksamhet som hos kunder, samarbetspartners och leverantörer. Inom ramen för det globala programmet Global Green Initiative minskar vi KPMGs egen direkta miljöpåverkan och våra koldioxidutsläpp. Vår roll som engagerad samhällsmedborgare (Corporate Citizenship) Genom att investera en del av vårt årliga resultat i det svenska samhället, kan vi på ett konkret sätt visa våra medarbetare, kunder och andra intressenter att vi är och vill vara ett ansvarsfullt företag.

12 12 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Nio av tio företagsledare anser att rätt hantering av de komplexa utmaningar som näringslivet står inför är avgörande för deras framgång. Källa: Confronting Complexity (KPMG Research, 2011)

13 Offentlig sektor Private Equity Teknologi Tillverkning & industri Vård, medicin & hälsa Att möta kundens behov Revisionen är samhällsnyttig genom att den skapar stabilitet och kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information till nytta för ägare, investerare, banker och andra intressenter. Oavsett företagens storlek har revisionen förmågan att klarlägga möjligheter och risker samt skapa underlag för bra affärsbeslut. enship ES Media & telekom E OY Ideella organisationer ip T ED Co U C tiz ON EN Ci AT I M te N sh a n r ze Handel & konsumentprodukter O R Bygg & fastigheter ti Branschspecifikt stöd Vi har samlat expertis inom olika industrioch tjänstesegment för att bättre kunna följa trender och förstå de utmaningar som våra kunder står inför. Det är nödvändigt, bland annat för att kunna hålla högsta nivå på kunskap kring lagstiftning, regelverk och marknadsutveckling. Bank, finans & försäkring VI Lokal och global kompetens Oavsett om våra kunder är verksamma på den svenska marknaden eller internationellt, så har de behov av en partner med lokal förståelse och kunskap om hur globala skeenden påverkar deras affär. KPMGs modell innebär att nationella verksamheter har stöd av globala metoder och tillvägagångssätt, och av våra globala kunskapscenter inom olika områden. Vi är nära sammanlänkade och arbetar i internationella team för de kunder som behöver det. Utöver access till KPMGs kompetens på andra marknader har den svenska verksamheten sedan många år nationell expertkompetens för utvalda tillväxtmarknader, för närvarande Afrika, Mellanöstern, Indien, Japan, Kina, Latinamerika och Ryssland. Ett urval av branscher i fokus KPMG Värdeskapande i samhället Ci Företag och organisationer behöver idag förhålla sig till att världen förändras i allt snabbare takt. Våra kunder är verksamma i olika branscher och på olika marknader som präglas av allt högre komplexitet. För att kunna leverera högkvalitativa tjänster måste våra medarbetare ha djup kompetens, stort engagemang och hög affärsetik. EM PL EN värdeskapande företag E te Citize IS ora ns rp hi PR p Co C o r p o r at e Enterprise EN TE R KPMG Hållbarhetsredovisning rp o Organisationer av alla storlekar blir alltmer påverkade av ny skattelagstiftning, inte bara lokalt utan också globalt. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. Vår uppgift är att säkerställa att våra kunder uppfyller lagkraven och att de kan tillvarata de möjligheter som nya lagar ger upphov till. Här har vi också en roll som sakkunniga och vi deltar ofta som remissinstans i arbetet med att förändra skatteregler på svensk och internationell nivå. Vi har även världsledande kompetens när det gäller finansiell och kommersiell rådgivning och riskhantering. KPMG hjälper företag vid transaktioner, förändrings- och effektiviseringsprocesser och ger stöd i IT- och säkerhetsfrågor. Nya regelverk ställer ökade krav på våra kunder, inte minst inom bank- och försäkringsbranschen. Vi bistår med råd för att åstadkomma såväl regelefterlevnad som en långsiktigt optimerad och hållbar vinstnivå. Vår uppgift är att underlätta beslut för landets företagare samt att skapa finansiell trygghet. Genom att vi är oberoende i varje relation och utför uppdragen med integritet och redbarhet hos varje medarbetare så upprätthålls förtroendet för vår funktion och med det även förtroendet för kapitalmarknaden. Det är en grundförutsättning för en fungerande samhällsekonomi. Vi använder också våra resurser och vår kompetens till att erbjuda en rad specialisttjänster som bidrar till att skapa förbättrade levnadsvillkor för människor, skapa mer ansvarstagande företag och institutioner och därigenom bidra till ekonomisk utveckling. Vi har valt att fokusera på några områden där vi ser att vi kan göra bestående avtryck: I spåren av den finansiella krisen är revisionens framtida roll föremål för diskussion både inom och utom branschen. Det finns en önskan om att revisionen ska se mer än vad vårt uppdrag hittills innefattat. Vi verkar för förändring och att deltar i den publika debatten. rådgivning inom Forensic (exempelvis anti-korruption) klimat- och hållbarhetsrelaterade tjänster revision av myndigheter och offentlig sektor i utvecklingsländer utbildningsinsatser av offentlig och privat sektor (läs mer under utbildning).

14 14 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Nya krav på traditionella roller Våra hållbarhetsrelaterade tjänster har utvecklats över tiden. Från att i början av 1990-talet enbart ha fokuserat på kundernas miljöpåverkan har rådgivningen utvecklats. Idag hjälper vi kunder med hållbarhetsrelaterade riskanalyser, strategiutveckling och granskning samt utveckling av hållbarhetsredovisningar. Trots att riskperspektivet fortfarande dominerar, är skiftet mot strategiska affärsmöjligheter tydligt. I takt med att hållbarhetsaspekterna integreras i företagens strategier, styrning och processer, ökar kraven på att revisorn och rådgivaren har kunskap även i dessa frågor. För oss innebär det att hållbarhet ska vara en av utgångspunkterna, vid varje individuellt beslut, i varje kunduppdrag och i varje kontaktyta med våra intressenter. Vi har en ambition att gå före och genom vårt agerande bidra till att utveckla branschen. KPMG deltar i International Integrated Reporting Councils (IIRC) pilotprogram, där vi utvärderar möjligheten att integrera vår egen finansiella och icke-finansiella redovisning. Medlemskapet är också ett sätt för oss att ta del av den senaste utvecklingen på området för att se hur vi på bästa sätt kan bistå våra kunder nu och i framtiden. KPMG bistår också GRI vid utvecklingen av GRI G4 och under året anordnades en workshop i Stockholm för GRI:s användare på den nordiska marknaden. Nöjdare kunder Ett av våra affärsmål är att ha de mest nöjda kunderna i vår bransch. Ett sätt för oss att följa hur väl vi lyckas, är att konti- - nuerligt mäta hur nöjda våra kunder är. Sedan 2008 deltar KPMG i Svenskt kvalitetsindex (SKI) årliga mätning. Nöjdheten i branschen är i genomsnitt högre än i andra branscher och skillnaderna mellan marknadens aktörer är mycket små. I årets mätning placerade sig KPMG på en sjätte plats, något som vi har ambition att förbättra. Vi genomför kontinuerligt uppföljande intervjuer med våra kunder och sedan 2010 drivs förbättringsarbetet i vårt företag via en kvalitetskommitté. Vi har fattat beslut att tillsätta en klientombudsman dit kunder kan vända sig med synpunkter och förbättringsförslag. System för kvalitetskontroll Vår tjänsteutövning är under ständig utvärdering och utveckling i syfte att säkerställa hög kvalitet och att våra åtaganden tillför värde. Inom KPMG har varje medarbetare ett eget ansvar för riskhantering och kvalitetssäkring. Detta innebär krav på att förstå och följa företagets policyer och i det dagliga arbetet utföra uppdragen utifrån de rutiner som följer av dessa. Nyckelfaktorer i vårt kvalitetskontrollsystem Uppföljning Processer för att genomföra uppdrag Ledningens ansvar Tone at the top Rutiner för att acceptera kunder och uppdrag Etiska normer Medarbetare Systemet för kvalitetskontroll hjälper våra medarbetare att agera med integritet och objektivitet, följa tillämpliga lagar, förordningar samt möta professionella krav. Detta finns beskrivet i vår kvalitetspolicy som antas av styrelsen och uppdateras årligen. Standarder för kvalitetskontroll Den internationella kvalitetsstandard som är relevant för revisionsverksamheten är International Standard on Quality Control (ISQC1), utgiven av International Federation of Accountants (IFAC). Därtill finns regler och standarder som har utfärdats av den svenska branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR) samt tillsynsmyndigheter som Revisorsnämnden och US Public Company Accounting Oversight Board (US PCAOB). Revisorsnämnden har under året lämnat två varningar och en erinran mot enskilda revisorer samt en varning mot KPMG. Inga brister rörande kundsekretess har identifierats under året. Läs mer om de åtgärder vi vidtagit i vår årsredovisning 2011/2012. Att säkerställa integritet Utförandet av revisionstjänster är reglerat i nationell och internationell lagstiftning. Oberoende, integritet, objektivitet och ett etiskt förhållningssätt utgör hörnstenarna i vår revisionspraktik. KPMGs funktion Ethics & Independence har ett helhetsansvar för yrkesetiska frågor inom företaget. Vårt system för att säkerställa oberoende i revisionen består både av företagsgemensamma åtgärder, och åtgärder inom det enskilda uppdraget. Samtliga medarbetare måste årligen genomgå utbildning och avlägga prov. Läs mer om vårt kvalitetsoch oberoendearbete i vår Transparency Report 2011/2012. Vår Transparency Report för 2012 är en vägledning för dig som vill läsa mer om hur vi arbetar med kvalitet och hur vårt företag är uppbyggt. Du kan ladda ner den på kpmg.se

15 KPMG Hållbarhetsredovisning Hållbarhet en förutsättning för framtida affärer Intervju med Åse Bäckström, Chef för Climate Change & Sustainability KPMG Climate Change & Sustainability arbetar med strategisk rådgivning och granskning inom miljö, etik, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetsvillkor samt anti-korruption. Många kunder efterfrågar stöd i att identifiera och prioritera bland hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Behovet av nya konkurrenskraftiga strategier har ökat. Vi hjälper våra kunder att tillvarata de affärsmöjligheter som uppstår i och med de globala förändringar som sker, säger Åse Bäckström. Det handlar om att hjälpa företag och organisationer att integrera ett ekono- miskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande i affären, att öka attraktionskraften, att bygga förtroende men framförallt att hjälpa dem att leverera hållbar tillväxt. Styrelser och ledningar måste engagera sig och ta ansvar. I många fall handlar det om att öka kunskapen och säkra att företagets affärsmodell är långsiktigt hållbar, menar Åse. Idag är det inte längre möjligt för företag som vill vara långsiktigt konkurrenskraftiga att bortse från detta. Krav på transparens och tydlig etisk kompass blir allt viktigare, säger Åse. Under 2012 lanserade KPMG en rapport om tio globala trender: Expect the Unexpected building business value in a changing world. Den visar att företags förutsättningar att fortsätta businessas-usual är omöjliga på års sikt. Åse Bäckström Stor potential för gröna skattelättnader Intervju med Susann Lundström, Skattekonsult Gröna skattelättnader identifierades tidigt som en möjlighet av bilindustrin. Idag är det en konkurrensfördel i kommunikationen med kunden och ett tydligt incitament för produktutveckling och innovation. Enligt KPMGs skatteexpert Susann Lundström växer området med gröna skattelättnader. Fokus har tidigare varit att beskatta vinster och resultat. I takt med en sämre konjunktur har vinsterna minskat och då ökar intresset att beskatta flöden och transaktioner istället, säger Susann. Det land som kommit längst med skattelättnader är USA där klimatanpassade produkter och tjänster uppmuntras. Det pågår även initiativ för att harmonisera beskattningen av transaktioner. Inom EU har det hittills handlat mest om att de för miljön sämre alternativen har beskattas hårdare än de hållbara alternativen. Företag inom EU och i Sverige har nu börjat se möjligheterna med gröna skattelättnader. Vi har bland annat hjälpt en svensk, global industrikund att kartlägga nuvarande och kommande skattelagstiftning som är relaterad till deras produkter. De har ambitionen att bygga in aspekten på gröna skattelättnader i produkterbjudandet till kund, berättar Susann. Skattefrågor är ofta nationella, men just när det gäller transaktioner gäller det att ha ett globalt perspektiv. Vi är långt ifrån att nå den fulla potentialen för skattelättnader inom det här området, avslutar Susann. Susann Lundström

16 16 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Att göra det komplexa tydligt och att tillgängliggöra vår kompetens i samhället är en del av vårt uppdrag. Anders Bäckström, Chef för verksamhetsområde Revision Nya partnerskap löser samhällsproblem Intervju med Anders Röstin, branschansvarig Infrastructure, Government and Health samt Energy På 1960-talet uppfördes miljonprogrammet för att råda bot på Sveriges bostadsbrist. Femtio år senare står stora delar av miljonprogrammets bostäder, nästan en fjärdedel av Sveriges bostäder, inför akut behov av renovering. Investeringsbehovet beräknas uppgå till flera hundratals miljarder kronor. Dagens miljökrav är dessutom mycket högre än för 30 år sedan. Det krävs nya angreppssätt för att lösa problematiken, säger Anders Röstin, som ansvarar för KPMGs engagemang. Det krävs ett livscykelperspektiv, en anpassad finansieringslösning och ett långsiktigt ansvar. Därför samarbetar vi bland annat med Tällberg Foundation för att hitta innovativa lösningar. Anders Röstin beskriver utmaningen med de sociala problem som finns i många av dessa områden och svårigheten med att få den företagsekonomiska kalkylen att gå ihop. Om den företagsekonomiska kalkylen presenteras tillsammans med möjliga samhällsekonomiska vinster; ökad integration, fler arbetstillfällen, stärkt kultur och entreprenörskap, så blir det en bättre balans.

17 KPMG Hållbarhetsredovisning r Co R enship ES EN TE E OY Vi deltar i den offentliga diskussionen genom debattinlägg i dagspress och tiz Ci EN te M ip ON N sh a n T Co rp o r ED AT I ze Vi förespråkar flexiblare modeller. Istället för att planera för kostnader i form av bidrag inom socialförsäkringssystemet, borde pengar kunna läggas initialt som incitament för att få bruksfasen i livscykeln att fungera. Projektet kan vändas till ett lyft både av områden, hus och människor, om bara ambitionen och modet finns. Undersökningar och publik debatt KPMGs experter publicerar regelbundet artiklar, rapporter och undersökningar som syftar till att dela insikter och förståelse för den komplexa verklighet som företag och branscher verkar i. Under 2011/2012 publicerades 100 internationella undersökningar och rapporter samt ett tjugotal svenska. Vi ger årligen ut publikationer inom ramen för vår yrkesexpertis, exempelvis Skattehandboken. O R ti Möten och seminarier KPMG arrangerar ett stort antal seminarier för företag, offentlig sektor och ideella verksamheter. Under 2011/2012 genomförde vi mer än 150 seminarier, däribland KPMG Economic Forum med temat The new normal där EUs krishantering diskuterades ur ett makroperspektiv. Det är viktigt att även säkerställa kunskapsöverföring till landets universitet och högskolor. Vi ser det som en del av vår uppgift att delta i utbildningen av nästa generations ekonomer och rådgivare. Vi arbetar därför tillsammans med utvalda universitet och högskolor, bland annat genom att tillhandahålla föreläsare och bidra med praktiska utmaningar från verkligheten som ett komplement till den ordinarie utbildningen. Vi bidrar även med finansiering av en professur vid Handelshögskolan i Stockholm. VI Ci Genom vår dagliga yrkesutövning tillför vi värdefull kunskap till våra kunder. Utöver det ser vi som vår uppgift att dela med oss av våra insikter och erfarenheter till studenter, näringslivet i stort och till andra av civilsamhällets aktörer. KPMG Economic Forum har arrangerats i över 30 år. KPMG Värdeskapande i samhället EN kunniga individer och företag Ekonomisk kunskap och utbildning är grunden för växande ekonomier, välstånd och demokrati. Genom att ställa våra resurser till förfogande kan vi öka människors och företagens möjligheter att själva ta kontroll över, och kunna påverka sin utveckling. EM PL E IS PR C o r p o r at e Education rate Citizen po sh ip U C branschmedier. Vi samverkar och utbyter erfarenheter i olika branschorgan, som exempelvis FAR, där vi är aktiva i olika funktioner. Finansutbildning i utvecklingsländer Under tio års tid har KPMG, på uppdrag av Sida, genomfört utbildningar i riskhantering i Irak, Afrika och Östeuropa. En fungerande finanssektor är avgörande för att dessa länder ska kunna få tillväxt i sina inhemska näringsliv och framförallt ge livskraft åt de små och medelstora företagen. Sedan starten 2003 har 23 program med sammanlagt drygt 550 deltagare från 54 länder genomförts. KPMGs medarbetare har varit mentorer i cirka 150 projekt eller förändringsprocesser. Tällberg Foundation KPMG har ett samarbete tillsammans med Tällberg Foundation för att se över möjligheterna till en storskalig upprustning av bostäderna i de så kallade miljonprogramområderna, som byggdes under och 1970-talet och som är i stort behov av upprustning. Genom nya samverkansformer mellan offentliga och privata aktörer, ny affärslogik och ett tydligt gemensamt mandat, kan detta samarbete ta ett helhetsgrepp på framtida samhällsbyggande. Anders Röstin

18 18 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Samhället förändras. Det krävs att vi ständigt utvecklar vår kompetens och att vi som företag attraherar och behåller de bästa. Maria Karlén, HR Direktör

19 KPMG Hållbarhetsredovisning E OY R enship EN TE ES EN ip T ED U r Co C tiz ON M Ci AT I N sh te n a ze Tydliga mål och utvärdering av prestation Under året har vi förfinat vår process för utvärdering av medarbetares prestation och måluppfyllelse. Att ha tydliga personliga mål och förståelse för hur dessa bidrar till företagets affärsmål, är viktigt för att våra medarbetare ska känna motivation och fortsätta att bidra till KPMGs framgång. O R Som tjänsteföretag beror vår affärsmässiga framgång på att våra medarbetare har möjlighet och förmåga att leva upp till våra kunders högt ställda krav. Medarbetarna är KPMGs viktigaste tillgång. Vår medarbetarpolicy är därför en integrerad del av KPMGs affärsidé, vision och värderingar. Vi arbetar aktivt med att synliggöra interna karriärvägar för dem som vill avancera inom företaget. Vi ser det som positivt att våra medarbetare vill skaffa sig erfarenheter ute på andra företag, i andra branscher. Många väljer att komma tillbaka till KPMG efter en tid och kan då bidra med ytterligare perspektiv till verksamheten. ti Att attrahera och behålla talang KPMG är ett av de företag som rekryterar flest nyutexaminerade civilekonomer i Sverige och vi arbetar strategiskt för att bygga relationer med framtida medarbetare, studenter såväl som yrkesarbetande. Det sker genom personliga möten, aktiviteter, föreläsningar och praktikprogram. Vid räkenskapsårets slut hade KPMG medarbetare. Det var en ökning med sex procent jämfört med föregående år, vilket främst beror på en nyrekrytering inom Advisory. Personalomsättningen uppgick till 13 procent. Ambitionen är att personalomsättningen ska vara runt tio procent och vi ser därför över vår åtgärdsplan för att nå målet. VI Vid upprepade tillfällen har vi fått erkännande för att vi anses vara ett bra företag att arbeta på. För tredje året i rad utsågs KPMG till världens mest attraktiva arbetsgivare efter Google, i en undersökning gjord av Universum bland ekonomistudenter på universitet runtom i världen. I motsvarande undersökningen i Sverige kommer KPMG på tionde plats. Det är nödvändigt för vår framgång att de främsta talangerna väljer att stanna hos oss. I det arbetet är det viktigt för oss att ha en företagskultur där alla känner sig motiverade, tror på sin förmåga och använder den till att överträffa förväntningar. Vi kallar det för framgångskultur en kultur som är grogrund för ständigt nytänkande och där vi lever efter våra värderingar. KPMG Värdeskapande i samhället Ci Våra kunder har högt ställda krav. Det är därför avgörande för KPMGs framgång att kunna attrahera, utveckla och behålla de bästa talangerna. Vi arbetar hårt för att behålla vår position som en av de mest attraktiva och utvecklande arbetsplatserna i världen. E IS PR EN utvecklande och engagerande arbetsplats EM rate Citizen PL po sh ip C o r p o r at e Employee r Co po r Vi värdesätter ett tydligt och coachande ledarskap. Daglig dialog mellan chef och medarbetare är grunden för att främja medarbetarutveckling. Medarbetare förväntas även ta ett stort eget ansvar för sin utveckling och tilldelas en coach som vi kallar Performance Manager (PM). PM ska vara ett stöd för medarbetaren vid målsättning och utformning av individuella handlingsplaner. Mål och prestation följs upp genom utvecklingssamtal. Under året har vi genomfört utbildningsinsatser för PM och chefer i vikten av att genomföra strukturerade utvecklingssamtal och löpande coachning. Ersättningsmodell Våra ersättningsmodeller ska stimulera till engagemang, goda prestationer och kontinuerlig utveckling. De ska också ge möjlighet att rekrytera och behålla marknadens mest efterfrågade medarbetare. Ersättningen är knuten till vår utvärderingsprocess och respektive medarbetares mål. Den är individuell och differentierad. Den grundas på ansvar, svårighetsgrad och prestation i relation till uppsatta mål. Kundupplevt värde, kvalitet i arbetet samt bidrag till KPMGs långsiktiga utveckling är viktiga parametrar. KPMGs medarbetare omfattas av kollektivavtal. KPMG följer svensk lagstiftning samt kollektivavtalets riktlinjer, också när det gäller regler för ansvarsfull avveckling av personal. I enlighet med ITP-planen gör KPMG pensionsavsättningar. Kompetensutveckling Vi är beroende av att våra medarbetares kompetensnivå är ständigt hög och aktuell

20 20 KPMG Hållbarhetsredovisning % av våra anställda är stolta över att jobba på KPMG KPMGs medarbetarundersökning, Global People Survey (GPS) genomförs, från och med 2012, årligen. Den senaste mätningen av den svenska verksamheten, som genomfördes hösten 2012, visar på många förbättringar. Andelen medarbetare med högt engagemang ökade från 75 till 77 procent, vilket var den näst högsta siffran av samtliga medlemsfirmor. Undersökningen visar också att 87 procent av våra anställda är stolta över att jobba på KPMG i Sverige och att 80 procent skulle rekommendera KPMG som arbetsgivare. Våra viktigaste förbättringsområden är att vidareutveckla ledarskapet, fortsätta förbättra vår process för utvärdering av medarbetarnas prestationer samt förbättra kommunikationen internt. för att vara konkurrenskraftiga. Vi har ett brett utbud av utbildningar inom affärsmannaskap, teknisk kunskap och ledarskap. De samlas i KPMG Business School, vår interna utbildningsmodell för nationella och internationella utbildningar. Under 2013 kommer ett nytt ledarskapsprogram att lanseras. Jämställdhet och mångfald För att KPMG ska kunna fortsätta utveckla de lösningar våra kunder efterfrågar, krävs att vi har en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. Genom att bygga in olika erfarenheter i arbetsgrupper tillförs olika infallsvinklar och bättre lösningar skapas. Under året investerade vi mer än timmar i kompetensutveckling, vilket motsvarar cirka 53 timmar per person. Yngre medarbetare inom revision står generellt för en högre andel eftersom vissa utbildningar är obligatoriska för att bli godkänd och auktoriserad revisor. Av våra medarbetare är 56 procent kvinnor och 44 procent män. På de mer seniora, operativa positionerna är 28 procent kvinnor. I företagsledningen är representationen mellan könen jämn. Av styrelsens nio ledamöter är en kvinna. Av delägarna är 15 procent kvinnor. Global Opportunities Mobility Program Vårt behov av internationell erfarenhet och kunskap ökar i takt med att näringslivet blir allt mer globaliserat. Sedan 2007 finns ett program för utlandstjänstgöring, vårt Global Opportunities Mobility program. Möjligheterna till utlandstjänstgöring inom programmet varierar beroende på verksamhetsområde och medarbetares erfarenhet. Under 2012 deltog åtta medarbetare i programmet och tre internationella kollegor var placerade i Sverige. Arbetet för ökad jämställdhet och mångfald är prioriterat. Ett av målen är att öka andelen kvinnliga aktieägare. I år var tre, av de tolv som totalt utnämndes, kvinnor. Under 2012 lanserade affärsområdet Advisory ett internt kvinnligt affärsnätverk, AKA med huvudsyfte att realisera affärsmöjligheter mellan avdelningarna. Inom Revision har en undersökning bland kvinnliga medarbetare genomförts. Den gav bland annat förbättringsförslag på hur kvinnliga ledare bättre kunde lyftas fram. Under 2012 startade arbetet med att uppdatera vår jämställdhets- och mångfaldsplan. En av våra grundläggande värderingar är respekt för individen. På KPMG gäller principen lika behandling och lika möjligheter i arbetet. Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling. Medarbetare med jämförbara prestationer ska befordras och belönas på likartat sätt och efter samma kriterier. Under året har vi inte haft några fall av diskriminering. Hälsa och arbetsmiljö Vårt ansvar för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen är i stora delar reglerat i lag. Vår medarbetarpolicy kompletterar gällande lagstiftning och ger vägledning på området. Ambitionen är att erbjuda en kreativ, stimulerande och utmanande arbetsmiljö. Ett arbete som revisor eller konsult innebär stundtals ett mycket högt tempo och krav på leverans med snäva tidsramar. Kundernas önskemål, det höga tempot och tvära kast mellan olika projekt och arbetsuppgifter är delar av det som gör arbetet roligt. Detta är något varje individ har att förhålla sig till och det är en del av yrket. Branschen attraherar högpresterande individer med stort engagemang för uppgiften. Ibland kan detta leda till oönskad stress och ohälsa. Vi vet att det är viktigt att tillhandahålla kanaler för öppen dialog. Chefer och Performance

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer