VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar"

Transkript

1 GUIDE T RÄ - VIS!!! T HANDEL Och företags sociala ansvar

2 Hej! Det finns inga gratisluncher Idag kan nästan alla i Sverige unna sig något lite extra då och då. Nya skor, lite fredagsmys eller en platt-tv. Priserna sjunker utan att påverka kvalitén och det är ju trevligt på många sätt. Men någon måste betala och idag är det miljön och arbetstagare i länder, på ett för samvetet behagligt avstånd, som gör det. Barnarbete, slavarbete, miljöförstöringar för att inte tala om systematiska brott mot arbetslivets mänskliga rättigheter är tyvärr myntets baksida till vår guldkant på tillvaron. Men problemet försvinner inte bara för att vi slutar att unna oss, det bästa vi kan göra är att börja välja med omsorg. Boken du håller i din hand berättar om de goda krafter som finns på alla nivåer över hela jorden och som bidrar till en rättvis handel. Den här guiden diskuterar rörelsernas styrkor och svagheter och ställer samtidigt de där jobbiga frågorna som får dig att reflektera och ger dig råden som inspirerar till aktion. Vi börjar på FN-nivå där ILO på ett globalt plan strävar efter att skapa en mer rättvis värld, vidare till hur företag och fackliga organisationer arbetar och fortsätter hela vägen ned till din mataffär. Vi reder ut begrepp och förkortningar så att du inser vidden när du väljer Fairtrade-chokladen till fredagsmyset. Må så gott! Vi på LO-TCO Biståndsnämnd ISBN: LO-TCO Biståndsnämnd, 2012 Producerad av: Rå Kommunikation AB Text: Hedvig von Hofsten Grafisk form: Carola Grahn/Petra Handin Tryck: Åtta45 Skriften är framtagen med stöd av Sida. Sida svarar ej för innehållet. 2 3

3 Våra mänskliga rättigheter i arbetslivet International Labour Organization, på svenska Internationella arbetsorganisationen, är fantastisk. Under 1800-talet hade europeiska arbetstagare det ungefär lika illa som arbetstagare i utvecklingsländerna har det idag, med farliga miljöer, svält, barnarbete och 12-timmarsdagar. Arbetare och regeringar insåg att det här måste få ett slut, samtidigt som de var oroliga för att företagen skulle flytta utomlands. Lösningen blev en internationell organisation där både arbetstagare, företag och regeringar fanns representerade. Med gemensamma regler kunde företagen inte längre spela ut staterna mot varandra. Politikerna insåg hur viktigt det här var och såg till att det skrevs in i Versaillesfreden. Alltså i det dokument som avslutade första världskriget. Det är stort. Idag är ILO en del av FN och arbetar fortfarande på samma sätt för att förbättra arbetslivet för människor runt om i världen. ILO har skapat 184 konventioner som handlar om allt från relationen mellan arbetsgivare och anställd, till förbud mot slavarbete. Armeringsarbete på stadion i Fortaleza, Brasilien. FOTO: LO-TCO Biståndsnämnd Mats Hammarlund 5

4 ILOs kärnkonventioner Även om ingen av ILOs konventioner är onödiga är alla inte livsviktiga. Alla länder vill därför inte ratificera samtliga konventioner. Att slåss för kontorsanställdas arbetstider kanske känns lite onödigt i ett land med hög analfabetism. Därför har de regeringar, fackförbund och arbetsgivare som sitter med i ILO enats om åtta kärnkonventioner, som också brukar kallas mänskliga rättigheter i arbetslivet. Dessa är: Vad betyder... Nr 29 Nr 87 Nr 98 Förbud mot tvångs- och straffarbete Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt Konventioner En konvention är ett rättsligt dokument som länder kan välja att skriva under på, ratificera. Om ett land ratificerar ett dokument ger det ILO rätten att kolla upp om landet följer det som står i dokumentet. Nr 100 Lika lön för lika arbete, oavsett kön Nr 105 Avskaffande av tvångsarbete Nr 111 Diskriminering vid anställning och yrkesutövning Nr 138 Minimiålder för arbete Nr 182 Mot de värsta formerna av barnarbete En mänsklig rättighet FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs i Paris 1948 och under artikel 23 slås det fast att: Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen. Fackföreningar är ingen nationell angelägenhet utan vårt gemensamma ansvar. Vad är haken? FN och ILO låter varje land sköta uppföljningen själv och utvecklingsländerna har inte alltid verktygen att sköta den. Det finns inga ILO-utsända inspektörer att kalla på och inte heller någon FN-ledd arbetsdomstol att dra företag inför, bara det som finns inom landet. Styr du då över ett land där de flesta måste gå fyra dagar för att träffa en läkare handlar det om att prioritera. Men man ska samtidigt veta att 2010 var 183 länder medlemmar i ILO, minst 150 av dem hade då ratificerat kärnkonventionerna. Så det finns en vilja. FOTO: LO-TCO Biståndsnämnd Karin Lindström 6 7

5 Ö V I N N G: Gör Djävulens advokat Format: Redovisningsform: Tid: Mål: så här 1 Dela in deltagarna i åtta grupper och ge varje grupp en konvention. 2 Varje deltagare ska hitta minst ett argument mot gruppens konvention. Till exempel för konvention nr 100 kan argumentet vara att: En kvinna som blir mamma är borta från arbetet och bidrar inte lika mycket till företaget. 3 Ge varje grupp 5 minuter att hitta sitt argument innan de delar med sig av dem. 4 Varje grupp ska sedan försöka slå hål på argumenten (utan att gå till personangrepp). 5 Samla ihop gruppen och diskutera hur de tyckte det var att se det från den andra sidan. Diskussionsfrågor Enskild och gruppövning Diskussion i helgrupp 1 Hur ska ILOs tungroddhet möta informationssamhällets snabba puckar? 2 Hur skulle ILO kunna förstärkas? 5 minuter i par, 10 minuter i smågrupper och 15 minuter för gemensam diskussion En djupare förståelse för ILOs kärnkonventioner genom att problematisera dem 3 Vilken konvention kommer ta längst tid att genomföra i praktiken? Läs mer: Mänskliga rättigheter i arbetslivet ILOs 8 kärnkonventioner, LO-TCO Biståndsnämnd 2010

6 CSR och uppförandekoder På sätt och vis är Corporate Social Responsibility (CSR) ett kvitto på att fackföreningsrörelsen har rätt. Genom kollektivavtalen har arbetstagare i Västeuropa kunnat lyfta sig ur fattigdom och skapat anständiga liv. Många gånger har företagen då svarat med att flytta produktionen till ett fattigt land, där nya människor utnyttjas på samma gamla sätt. På senare år har fler och fler av oss reagerat och börjat ställa krav och till slut har företagen fattat galoppen och insett att bra företag är mer än bara raketer på börsen. Ur den insikten skapades CSR som på svenska kallas företagsansvar. Filosofin vilar på tre ben; socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Socialt Ekonomiskt Miljömässigt Facklig demonstration i Indien. FOTO: mats wingborg 11

7 Socialt och etiskt ansvarstagande Här hittar man många av de saker facken kämpar för. Går lönerna att leva på? Är arbetsmiljön säker? Har man rätt att organisera sig fackligt? Till det kommer företags förmåga att spegla samhället där det verkar, vad gäller till exempel kön, ålder och etnicitet hos sina anställda. Ekonomiskt ansvarstagande I den här delen finns företags syn på till exempel mutor och upphandlingar. Vad företagen gör är att de utifrån frågor som dessa skapar regelverk både för det egna företaget och för underleverantörer. FOTO: LO-TCO Biståndsnämnd Mats Hammarlund Miljömässigt ansvarstagande Att ta ansvar för miljön innebär att de varor som produceras inte är skadliga för konsumenterna samt att själva produktionen är miljövänlig och så resurssnål som möjlig. Varje företags uppförandekoder innehåller dock olika saker och miljödelen är inget undantag. Det finns företag som väljer att skriva in klimatkompensation i sina koder till exempel medan andra inte gör det. Varför finns det uppförandekoder? Ett företag som ser till att följa sina uppförandekoder minimerar risken att hamna i medialt blåsväder, typ muthärvor, miljöskandaler och kränkningar av fackliga rättigheter. Företag som tar hand om sina anställda är attraktiva som arbetsgivare och kompetent personal ökar produktiviteten. För konsumenterna är det också mer intressant att köpa företagens varor om de vet att dessa inte produceras under ovärdiga förhållanden. De företag som tar sitt samhällsansvar gör livet bättre inte bara för sina egna medarbetare utan för underleverantörer, konsumenter och för miljön. Välstånd och en bra miljö skapas inte över en natt, eller ens under en generation, men rätt använt är uppförandekoder ett litet steg framåt i rätt riktning

8 Vad är haken? För det första är företags uppförandekoder frivilliga. Eftersom det är företaget självt som skapar sina uppförandekoder finns inga sanktionsmöjligheter om företaget bryter dem. Visst kan omgivningen reagera, tidningarna skriva och konsumenter bojkotta, men det går inte att utmäta något straff. På samma sätt som det inte finns någon myndighet som kan ge dig en reprimand om du bryter ditt nyårslöfte. För det andra är det upp till varje företag att definiera begreppen som förekommer i koden. För det mesta hänvisar de till internationella riktlinjer och konventioner som ILOs kärnkonventioner, Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. Slutligen visar forskning att uppförandekoder inte har genomslag på lokal nivå utan engagemang från arbetstagarna själva. För att det ska hända något behövs exempelvis en fackklubb på fabriken som tillsammans med påtryckningar utifrån kan få saker i rullning. De anställda måste också veta om att koden finns och få utbildning i vad de ska göra om den inte efterlevs. Man får heller inte glömma att uppförandekoder är sköra. Om ledningen ser uppförandekoderna som en lösnäsa som företaget har för att alla andra har det kommer det inte att hända något. Koderna kommer då inte förankras inom organisationen eller göra livet bättre för någon inblandad. Vad betyder... OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development OECD är en tankesmedja där länder bollar idéer och erfarenheter. Målet är att de ska lära av varandra, diskutera gemensamma problem och ekonomi. Idag är 34 länder med. OECD har ingen makt men samarbetet ska bidra till tillväxt, jobb och bättre liv i medlemsländerna. OECDs riktlinjer för multinationella företag OECD har skapat regelpaket för hur medlemsländerna vill att multinationella företag ska bete sig hos dem. Först och främst ska företagen anpassa sig efter de nationella lagarna och avtalen, men regelverket tar även upp mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och anställdas fortbildning. Riktlinjerna är frivilliga och företag som bryter dem kan inte hamna i domstol för det. Å andra sidan representerar OECD 34 av världens rikaste länder och det ger tyngd

9 Format: Gruppövning Ö V I N N G: Redovisningsform: Tid: Mål: Gemensam diskussion 5 minuter i par, 10 minuter i smågrupper och 15 minuter för gemensam diskussion Undersöka fördelar och nackdelar med uppförandekoder Gör så här 1 Dela in gruppen i mindre grupper om fyra. Säg till två i varje grupp att de är för CSR och uppförandekoder och två att de är emot. 2 De par som är emot ska vara beredda att plocka fram det andra parets två bästa argument för och tvärtom. 3 Ge paren 5 minuter att komma på argument och förbereda sig och släpp sedan loss dem i smågrupperna under 10 minuter. 4 Samla ihop gruppen, lista parens argument och diskutera dem gemensamt. Corporate bull eller Corporate responsibility? Diskussionsfrågor 1 Diskutera för och nackdelar med CSR. 2 Finns det goda företaget? 3 Vad fanns före CSR? Läs mer: Uppförandekoder och globala ramavtal praktisk handledning, Unionen 2008

10 Globala ramavtal Med tanke på att var tjugonde person, alltså ungefär 90 miljoner människor, jobbar i multinationella företag är det logiskt att även facken organiserar sig över gränserna. Den demokratiska globala fackföreningsrörelsen, indelat i 11 globala fack, representerar 175 miljoner arbetstagare. Det säger sig självt att 175 miljoner människor har olika behov och önskningar utifrån sina respektive verkligheter. Men det finns också mycket som är gemensamt. Därför arbetar globala fack för att få multinationella företag att teckna globala ramavtal. De är avtal som gäller alla som arbetar inom ett företag, oavsett land. Vad ska de globala ramavtalen innehålla? Varje globalt ramavtal ska innehålla tydliga formuleringar om mänskliga rättigheter i arbetslivet, helst ILOs kärnkonventioner eller OECDs riktlinjer för multinationella företag. Särskilt viktig är ILOs konvention 87 om allas vår mänskliga rättighet att vara med i facket. Avtalen bör gälla företagens verksamhet i hela världen, men också vad man ställer för krav på underleverantörer. Nejlikeskörd vid det Fairtrade certifierade plantaget Oserian i Kenya. FOTO: Fairtrade Sverige 19

11 Varför ska man bry sig om hur andra har det på jobbet? Den första anledningen är alla fackföreningars grundbult solidaritet. Hela fackföreningstanken bygger på att vi ska gå ihop. En och en är vi inte så imponerande men tillsammans är vi starka. Då har vi råd och ork att ta hand om varandra och möjligheten att ta ansvar för att alla ska få det bra. Den andra anledningen har inte samma moraliska resning vi har inte råd att låta bli. Det finns välutbildade arbetare runt om i världen som är redo att göra våra jobb för en bråkdel av våra löner av den enkla anledningen att alternativet är svält. Deras regeringar slåss om att få dit företag genom att skapa ekonomiska frizoner där de garanterar tillgång till arbetstagare, infrastruktur och obefintliga skattesatser. Om vi jobbar för att våra kollegor får löner som de kan leva på, schysta arbetsförhållanden samt verktyg att organisera sig med jämnar vi ut oddsen. Varför ska företag bry sig om globala ramavtal? Det lönar sig att agera etiskt, ta hand om sina anställda och vara miljövänlig. Globala ramavtal är på flera sätt bra för företag som vill gå från ord till handling: När fack och företag börjar förhandla får de större förståelse för varandra. Gammalt groll på gräsrotsnivå kan lyftas högre upp där det inte är lika infekterat. Så länge avtalet följs finns förutsättningar för lugn och ro i produktionen och en ökad chans att leveranserna blir klara i tid. Att ett företag skriver på visar att det bryr sig om sina anställda och deras behov. Då blir det lättare att locka till sig bra kompetens. När företag samarbetar med fack får de tillträde till kunskap, kontakter och erfarenheter som facken sitter inne med. Vad är haken? Idag finns det över 100 globala ramavtal mellan multinationella företag och globala fack. Däremot är det hittills bara åtta svenska företag som tecknat ett (SCA, SKF, H&M, Securitas, Skanska, Elektrolux, Elanders och Swedwood). Det finns alltså fortfarande en mängd produktområden som ännu inte har något globalt ramavtal. Globala ramavtal kräver starka fack, både på global och nationell nivå. Detta är inget problem för Sverige, men i till exempel Colombia blir fackligt aktiva mördade på grund av sitt engagemang. Då är det svårt att göra verklighet av ramavtalen. Alla företag har heller inte fackklubbar lokalt vilket gör att det inte alltid finns någon att förhandla med på arbetstagarsidan. Att avtalen följs bygger också på att man skapar ett internationellt fackligt nätverk inom företaget och att det finns en grupp med personer från både fack och arbetsgivare för att lösa eventuella tvister

12 Vad betyder... Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer som reglerar löner, anställningsvillkor och rättigheter för alla på arbetsplatsen. Levnadslön En lön att leva på räcker till mat, rent vatten, tak över huvudet, kläder på kroppen, skola för barnen och sjukvård. I bästa fall finns det utrymme för en buffert också. Minimilön Minimilönen är den lägsta lagliga lönen för ett utfört arbete. I Sverige förhandlar fack och företag fram den tillsammans och kallas för ingångslön. I många andra länder är den lagstadgad, som i Bangladesh där den lagstadgade minimilönen är taka i månaden, vilket motsvarar ungefär 22 USD. Fackligt aktiv vid Hyundais bilfabrik i Ulsan i Sydkorea. Den lokala klubben vid bilfabriken har medlemmar. FOTO: mats wingborg 23

13 Format: Gruppövning Ö V I N N G: Redovisningsform: Tid: Mål: Gemensam diskussion 10 minuter i smågrupper och 15 minuter för gemensam diskussion Inspirera deltagarna att agera etikmärkt i vardagen Gör så här 1 Dela in gruppen i fyra grupper och ge varje grupp ett stycke från texten Vad är haken? 2 Låt dem diskutera sin hake i 10 minuter innan de redovisar inför hela gruppen. 3 Diskutera de olika lösningarna. Diskussionsfrågor 1 Hur ska globala ramavtal få genomslag i en postindustriell värld? Hur svårt kan det vara? 2 Hur ska man kontrollera att ingångna globala ramavtal efterlevs? 3 Vilka är utmaningarna inom ett globalt fack? Läs mer: Globala ramavtal strategi för ett humanare arbetsliv, LO-TCO Biståndsnämnd, 2007

14 Inte kan väl jag Det är härligt att se alla stora spelare som kämpar för att förändra världen. Men det går långsamt. Anledningen är att det inte rör sig om ett stort problem med en rejäl lösning utan myriader med småproblem som kräver minst lika många mikrolösningar. Ett företag kan till exempel förbjuda barnarbete, men då måste de vuxnas löner vara höga nog för att försörja familjen och då måste vi vara beredda att betala extra. Barnen kommer behöva gå i skola och skolor behöver lärare och så vidare och så vidare Det är där du och jag kommer in. Vi kan på olika sätt välja vilken sida vi vill vara på bland lösningarna eller hos problemen. Mat och potatis Plånboken är ett verktyg. Idag finns det etiskt märkta och miljövänliga alternativ för allt som behövs för livets nödtorft. Varje gång du väljer etisk märkning visar du handlarna att det finns en marknad. Det gör inköparna modigare, beställningarna större och fler människor får det bättre. Deltagare vid internationellt möte om jämställdhet i arbetslivet, Peking, Kina. Shopping Idag kan ingen större klädkedja garantera att deras produktion inte bryter mot ILOs kärnkonventioner. Därför är det bra att kolla av med organisationer som Rena Kläder och Fair Trade Center som har ett helikopterperspektiv och vet vad som är minst dåligt. FOTO: Mats Wingborg 27

15 Sköna hem Dina nya utemöbler kan ha orsakat ett eget hål i ozonlagret. Varje år huggs regnskog ner utan tillstånd, urbefolkningar förvisas och människor tvingas arbeta under vidriga förhållanden för att vi ska ha många stolar att välja på. Samma sak gäller för leksaker. Att gå in i en barnkammare är som att vandra in i en utställning över usla arbetsvillkor. 75 % av alla leksaker görs i Kina som inte följer ILOs kärnkonventioner. De resterande procenten produceras i andra delar av Asien, i länder som inte heller alltid respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det bästa vi kan göra är att leta efter möbler gjorda av Fairtrade- och FCSmärkt trä och alltid fråga hur och var prylarna är tillverkade. Såklart du kan! Det viktigaste av allt är att du inte glömmer bort att: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det tar tid att förändra saker i en demokrati så ge inte upp utan börja i det lilla, gläd dig åt varje seger och njut av att du lär dig nya saker. Vi som konsumenter kan också uppmuntra företag genom att handla av dem som arbetar seriöst med etiskt ansvar. I affären Börja med att googla, gå in på och kolla vilka Fairtrademärkta varor som finns att köpa. Läs och länka dig vidare så att du känner att du har koll. Fairtrade Sverige har också en app för smartphones med information om de märkta produkterna. Gå sen till affären och prata med de som jobbar där. Har de någon koll på vad Fairtrade och etisk märkning innebär? Vet de om att det finns etiska alternativ och att de faktiskt kan höja vinsten? Då sår du ett frö som du kan följa upp senare. Och förstås köp alltid Fairtrade-märkt. All inclusive Vita stränder, heta nätter och vedervärdiga arbetsförhållanden. Att våra semesterparadis sliter hårt på människor och naturresurser är exempel på dessa småproblem som tillsammans skapar komplexa jätteutmaningar. Fråga hur arbetsförhållandena är på hotellet, om de källsorterar och hur de förhåller sig till sexturism när du bokar resan. Om vi är tillräckligt många som ställer frågor kommer det att börja hända saker. På jobbet Även företag shoppar. Kontorsmöbler, toapapper, fruktkorgsprenumerationer, kaffe, julkort och sommarpresenter. För att inte tala om konferensresor och teambuildningaktiviteter. Det bästa du kan göra som medarbetare är att sätta på dig rättviseglasögonen och se dig omkring. Arbeta för att företaget ska ha med en social dimension i kravspecifikationen vid upphandlingar. Det betyder att leverantören ska ta ansvar för sina anställda. Arbetar du med upphandling i kommun och landsting har du enorm möjlighet att påverka. Fackförbundet Vision har en guide till schyst offentlig upphandling på sin hemsida. Prata med dina kollegor, dela med dig av det du läst och tänkt. Försök att ha tålamod med dem där polletten inte fallit ner än

16 I skolan Förutom att skolan är Sveriges största arbetsplats är den också en plats för nya tankar. På finns tips för dig som vill göra något aktivt, bland annat uppsatsidéer och hur man gör en bra utställning. Studerandemedlemmar inom fackförbunden Vision, ST och Unionen kan söka stipendier för uppsatser som tar upp internationella fackliga frågor, se På finns kurser och material om globala perspektiv och och har spel och särskilt skolmaterial som kan användas i klassrummet. På fritiden Vem har gjort lagets fotbollströjor? Är sammanträdeskaffet etiskt märkt? Är sponsorföretaget schyst? Behåll rättviseglasögonen på och inspirera medlemmarna genom att boka in en föreläsare från eller I livet När du är redo att ta nästa steg i ditt engagemang kommer en ny värld att öppna sig. Fackförbund, ideella organisationer och politiska partier sjuder av passionerade människor som håller i kurser, är sugna på debatter och vill utveckla världen och sig själva. Här hittar du vägarna in för att påverka politikerna, får en förståelse för hur samhällskvarnen mal och hur du kan använda medierna för att sprida dina idéer. Att engagera sig är att växa. Ett bra exempel är Fairtrades och Schyst resandes utbildningar, som gör dig till ambassadör för rättvis handel. Fairtrade har dessutom specialutbildningar för fackligt aktiva. 30 FOTO: LO-TCO Biståndsnämnd Mats Hammarlund Gatubild från Salvador, Brasilien.

17 Vad betyder... Fairtrade Köper du Fairtrade vet du att producenten får betalt över världsmarknadspriserna och att de har långa kontrakt som gör det möjligt att planera produktionen och trygga sin ekonomi. Anställda garanteras minimilöner och att barnarbete motarbetas. Rena Kläder Rena Kläder är en del av ett internationellt nätverk som vill göra levnads- och arbetsvillkor bättre för de som syr våra kläder och skor. Rena Kläder uppmanar oss att både som konsumenter och medborgare sätta press på klädföretagen att ta sitt ansvar. Nätverket jobbar också med att genom solidaritetsarbete stödja arbetstagarnas kamp för mänskliga arbetsvillkor, bland annat genom så kallade blixtupprop. Schyst resande Globala organisationer för rättvis handel Rättvis handel är en folkrörelse som har sina rötter i 100-tals studiecirklar med fokus på utvecklingsländer, fredsfrågor och biståndspolitik, anordnade av framförallt solidaritets- och fackföreningsrörelser, miljöorganisationer samt kristna samfund och församlingar. De två största internationella organisationerna som arbetar direkt med rättvis handel är FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) och WFTO (World Fair Trade Organization). FLO är ett oberoende kontrollorgan för produktmärkningen Fairtrade och WTFO en samarbetsorganisation för producenter och organisationer. Forest Stewardship Council FSC Miljöorganisationer, skogsbolag, fack och intresseorganisationer från hela världen finns representerade i FSC. Tillsammans har de bland annat tagit fram tio principer för ett hållbart skogsbruk som spänner över allt från återplantering till mänskliga rättigheter. De företag som följer dem får FSC-märka sina varor. Schyst resande vill skapa debatt om turismens sociala och ekonomiska konsekvenser. På vilka sätt påverkas ett land när det blir ett semesterparadis? Vad händer med medborgarna? Kommer den nya infrastrukturen dem till godo? Hur mycket tär respektive när turismen landet? Hur mycket av turistpengarna stannar i landet?

18 Format: Gruppövning Ö V I N N G: Redovisningsform: Tid: Mål: Gemensam diskussion 10 minuter i smågrupper och 15 minuter för gemensam diskussion Inspirera deltagarna att agera etikmärkt i vardagen Gör så här 1 Dela in gruppen i fem grupper. Ge varje grupp en av rubrikerna under Så klart du kan. 2 Grupperna ska komma på aktioner som sporrar de olika ställena att agera mer etiskt. 3 Ge grupperna 10 minuter att diskutera. 4 Samla ihop gruppen, lista parens argument och diskutera dem gemensamt. Full fart framåt Diskussionsfrågor 1 Vad innebär den sociala aspekten i upphandlingsförhandlingar? 2 Hur ska vi orka göra det rätta? 3 Var kan vi som enskilda göra störst skillnad? Läs mer: Är det värt det? om handel och mänskliga rättigheter, Fairtrade Sverige och Rena Kläder, 2011

19 GUIDE T RÄ - VIS!!! T HANDEL Och företags sociala ansvar LO - TCO Biståndsnämnd Upplandsgatan Stockholm Tel

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Vision är en Fair Union

Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision vill ha ett schyst arbetsliv. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Det är därför

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

fairtrades ambassadörsutbildning

fairtrades ambassadörsutbildning fairtrades ambassadörsutbildning Det går inte att visa bilden. Lektioner indelade efter tematiserade sektioner översikt slutförd resurser kursintyg betygsätt Handel och Mänskliga rättigheter 800 miljoner

Läs mer

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter Faktaunderlag: Regler om mänskliga rättigheter Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter I Sverige är det grundlagarna som reglerar det demokratiska systemet och skyddar grundläggande

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Etisk kod och hållbarhetspolicy

Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 (6) Etisk kod och hållbarhetspolicy 1 Syfte 2 2 Ansvar 2 3 Övergripande mål 2 3.1 Miljömål... 4 4 Strategi för att nå målen 4 4.1 Generella principer... 4 4.2 Strategi affärsetik... 4 4.3 Strategi miljö...

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Vägen till ett bättre arbetliv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Sverige i världen då och nu En återblick i den svenska historien Industrialisering och tillväxt men minskar fattigdomen?

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga

Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga Ett nätverk som lyfter de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av resandet. Vi som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga rättigheter kopplat till turism och resande. Ideell förening

Läs mer

Kapitel 13 Rättvis handel

Kapitel 13 Rättvis handel 318 Kapitel 13 Rättvis handel Kapitel 13 Rättvis handel Det finns en rad metoder för att påverka företagen att förbättra villkoren för de anställda i världen, förutom traditionellt fackligt arbete. Ett

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD Handledning för aktion och diskussion 1 Innehåll Jobbigt med julklappstressen? 4 Aktionstips: Vad kan jag göra? 6 Våga fråga 6 Agera 7 Studiecirklar/lokalgrupper 8 Skolan

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Schyssta leksaker på önskelistan

Schyssta leksaker på önskelistan Schyssta leksaker på önskelistan Om leksaksföretagens sociala ansvar Denna skrift är en kortversion av SwedWatchs rapport Reviewing Santa s workshop och Fair Trade Centers En rapport om leksaker svårt

Läs mer

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Vad är ramavtal? LOU 2 kap 15; Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer