RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI MAJ 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009"

Transkript

1 RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI MAJ

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN FÖRSTUDIEN...3 Idén...3 Syfte...3 Mål...4 Vision...4 ÅRET SOM GÅTT...5 Projektledarens berättelse...5 Samtal...6 Erfarenhetsbyten, samarbeten & inspirationssamtal...6 Balettakademien Göteborg...6 Sveriges Musik- och Kulturskoleråd...7 Share Music...7 Freja...8 Kulturlabbet...9 Passalen...9 På Egna Ben...10 Grunden Media...10 Bestickdesign...11 Ram- och nätverk...11 Danskonsulenterna, Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen...11 Unga Rörelsehindrade, Göteborgsklubben...12 Habiliteringen Västra Götalandsregionen...12 Klangfärg, Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen...13 Nätverk kring integrerad dans...13 Metodutveckling...14 Konst...15 Musik...15 Dans...16 Teater...16 Informationsspridning...17 Kickoff...17 Material...18 SLUTSATSER & FRAMTIDA RIKTNINGAR...18 Metodutveckling...18 Mötesplats...19 Lokal...19 Organisation...20 Samarbeten...20 Dokumentation...21 Attityd...21 TILL SIST...21 Kontakt

3 Kultur för alla. Med alla. Av alla. Det är det som Utopia handlar om. En självklarhet och inget unikt kan tyckas, men som denna rapport kommer visa är verklighetens kulturskapande långt ifrån tillgängligt för alla. Idén till projektet Utopia och starten av förstudien grundade sig i en frustration riktad mot det befintliga kulturutbudet, de befintliga mötesplatserna och den enorma bristen på möjlighet till kulturskapande för alla. Drömmen som hägrade var en gemensam mötesplats, en plats som pulserade av olika konst- och kulturkurser, av människors skapande och av självklarheten i allas medverkande. Under året som gått har det visat sig att oerhört många delar samma dröm och har ett stort behov av den. Men det har också visat sig att törsten efter verksamheten är så stor att vi inte kan vänta på att ett hus finns tillgängligt, verksamheten måste igång redan nu! Den här rapporten handlar om Utopias förstudieår och redogör för idéer och visionerna som startade projektet, samarbeten som grundats under året, metoder för integrerade grupper som provats på och riktning för projektets kommande år. Den innehåller även en kartläggning av befintlig verksamhet i Göteborgsområdet, en kort inblick i projektledarens arbete under året samt att den visar på det enorma intresse för projektet som vi stött på. INNAN FÖRSTUDIEN Idén Idén till Utopia föddes av projektledaren Iki Gonzalez Magnusson då hon arbetade som personlig assistent samt dansade i gruppen FittCrew Breaking, som hon själv startade Det var inom habiliteringsarbetet som Iki hittade sin inspiration och sina tankar om en integration som hon inte ansåg existerade. Det var också genom det arbetet hon stötte på attityder och fick en inblick i en begränsad vardag som hon känner sig kritisk till; Du ska inte bli hindrad av att gå en DJ-kurs för att du inte kommer in genom dörren, eller för att bordet där tekniken står inte är höj och sänkbart! Man ska kunna erbjuda danslektioner anpassade efter deltagarna. Till exempel en lektion i locking för personer som inte har rörelse i benen och kanske sitter i rullstol. Detta är något som inte existerar i Sverige i dagsläget. Tillsammans med formulerades idén om Utopia på papper och i projektbeskrivningen som skrevs innan förstudien startade angavs följande mål, syfte och vision: Syfte Unga, initierade konstnärliga ledare med habiliterings- och hiphopkompetens arbetar tillsammans med personer som själva har erfarenheter av funktionshinder och bygger upp en central i Göteborg, som har hiphop-kulturen som röd tråd, men som även kan innehålla annat inom eget skapande; teater till exempel. En verksamhet på dag- och kvällstid, som rymmer alla unga som vill vara med och uppleva musik, rytm, dans, målning, dj-ing med mera. Centret startar i projektform och drivs efter projekttidens slut vidare med stöd från olika håll - förhoppningsvis kommunalt, regionalt och från utbildningssektorn. Det ska också kunna sprida och utbyta pedagogiska och konstnärliga erfarenheter regionalt, nationellt och internationellt. 3

4 Mål Efter projekttidens slut kommer Utopia Gbg att vara ett bultande nav för konstnärlig verksamhet med, för och av unga. Under dagar och kvällar pågår kurser och aktiviteter inom dans, musik och bild, för alla, oavsett kroppsform och funktion, bakgrund och kön. Centralens anställda är alla väl insatta i funktionsnedsättningsfrågor och hiphopkulturen, och centralens utvecklingsarbete drivs av brukare och anställda tillsammans. Lokalerna är välanpassade för alla. Det finns inget vi och dom - kreativiteten frodas och kunskaperna om hur man kan driva en verksamhet, öppen för alla, sprids regionalt, nationellt och internationellt, genom föreläsningar, föreställningar, utbildningar och utbyten. Andra kommuner, inte minst i Västra Götaland, har inspirerats och [...] starta[t] liknande verksamheter [...]. Vision Utopia Gbg har bidragit till att utveckla en mänsklig samvaro, ett samhälle byggt på mångfald, jämställdhet, tillgänglighet, empati och tillvaratagande av resurser och kreativitet. Många har inspirerats och fått kunskaper av att se och uppleva verksamheten på centralen, och öppna kulturverksamheter, som bygger på lust att involvera alla unga, och med kompetens att lyckas, har vuxit sig starka på många håll och blivit det naturliga sättet att verka. Unga med funktionsnedsättning känner sig välkomna i kulturutövande och kulturproduktion och tillgängligheten, både att utöva och ta del av, är en självklarhet. Den allmänna uppfattningen är att ett kreativt och hållbart samhälle bygger på allas insatser och möjlighet att växa, oavsett förutsättningar. Gränserna för vår kapacitet har vidgats. I den står även att: Tanken är att med en professionell och välrenommerad verksamhet attrahera unga över alla gränser. Det är inte placeringen utan kvaliteten på utbudet som är viktig. Grundfundamentet i Utopia Gbg bygger på idén om att förena olika verksamheter som idag kan berika varandra, utifrån unga människors behov och demokratiska rättigheter. På Utopia Gbg ska du ha tillgång till konstnärligt utövande oavsett vem du är. En integrerad verksamhet, där inte ursprung eller en rullstol ska vara ett hinder för att få dansa, måla eller lära dig bli DJ. Tanken är att integrera de ungdomar som nu finns inom verksamheter på ungdomsgårdar med de ungdomar som lever inom på boendeformer för funktionshindrade unga. Tanken är att uppbyggnaden och utformandet ska skapas av och med dem som ska vara en del av verksamheten. Utopia Gbg bygger på dag- och kvällsaktiviteter för att på så sätt utnyttja lokalerna på ett så bra sätt som möjligt och kunna tillgodose de behov unga har, vilka behoven än kan vara. Under taket ryms ett allaktivitetshus där olika konstnärliga och kulturella aktiviteter kan utövas. Ett ställe där alla har möjlighet att vistas och på så sätt kan mötas. Utopia Gbg ska vara anpassad efter alla - danslokaler, musikrum, café, toaletter ska fungera om du har behov av rullstol eller har nedsatt syn. Genom att även integrera professionella konstutövare, pedagoger med personliga assistenter och habiliteringspersonal skapas en bra personalintegrering med goda förutsättningar. Spridning av idéer och metoder skall ske till andra kommuner, som är intresserade; kulturskolor, studieförbund och liknande kan utbildas och starta liknande verksamheter [...]. Projektbeskrivningen ingick i den ansökan som skickades till Allmänna Arvsfonden som beviljade medel för att kunna genomföra en förstudie inför projektet Utopia. Redan när förstudien startade hade idéerna kring verksamheten ändrats, framförallt gällande innehållet i Utopia, som redan tagit ett steg, inte bort från 4

5 hiphopkulturen, men in i andra kulturformer. Således utformades inte förstudien utifrån målet med en hiphopcentral utan med ett sikte på ett kulturcenter där alla möjliga konst- och kulturformer kan existera, beroende på intresse och behov. ÅRET SOM GÅTT I början av förstudien arbetade projektledaren Iki Gonzalez Magnusson ensam med stöd, råd och coachning från Sanna Eskilsson på, men i september 2008 anställdes även Maria Lindahl som koordinator för Utopia då omfånget på förstudien växte. Projektledarens berättelse Detta året är ett år som har påverkat mig mer än något annat. Från en vision till faktiskt verklighet blev projektet och drömmen som jag hade. Att från tanke till handling börja jobba med något som man tänker kan bli hur bra som helst. För att sen lyckas men också misslyckas. Begreppet ALLA har fått en ny innebörd för mig. Jag upptäcker varje dag hur ALLA tyvärr inte räknas med i i vårt samhälle. Mina ögon har öppnats för denna otrevliga stege där samhället placerar människor på olika nivåer och utifrån detta får man leva sitt liv så bra man kan. Man får helt enkelt acceptera utbudet som finns och göra det bästa av det. Under detta året har även tillgänglighets begreppet fått en helt ny innebörd. Om rummet jag ska vistas i är tillgängligt men vägen dit och kanske till och med dörren in inte är tillgänglig, får man kalla det tillgängligt då? Eller om jag måste gå in bakvägen, genom ett lager in i köket och sen ut i restaurangen. För att sen gå på toaletten i personalrummet. Är det en tillgänglig restaurang då? Frågorna är många och hela tiden kommer det fler frågor. För att få perspektiv så köpte vi in en rullstol till Utopia. Denna satt jag i, i 1,5 månad, hela tiden. Att få möta världen utifrån detta perspektiv gav mig väldigt mycket. Att bli bemött och tilltalad som jag aldrig någonsin blivit. Att inte komma in överallt eller kanske rent av inte vara välkommen överallt. Jag har alltid kunnat röra mig fritt på dansklubbarna och alltid kommit in med ett; - Hej, välkommen! Men helt plötsligt förändrades detta. Jag blev en börda. Något jobbigt och någon som man inte alls var så mån om att ha på sin klubb. Där jag väl kom in genom dörren (oftast bakvägen eller via en ramp som de letade fram ur nån skrubb) slog det för det mesta över: gratis inträde och aldrig ett snack om legitimering. Alltså hade jag kunnat bli alkoholiserad vid 12 års ålder! Väl inne är det dock inte en dans på rosor. Bardisken är ju såklart för hög så det tar 50 minuter att beställa och sen när det ska dansas så upptäcker jag att jag sitter mitt i fisdoftens högkvarter. Mina utekvällar blev inte alls långa faktiskt. Inget blev lätt. Jag vaknade på morgonen och ville inte riktigt gå upp ur sängen för då visste jag att det var dags. Bara att posta ett brev blev ett projekt och när jag väl var framme nådde jag inte upp till lådan. Varje dag kämpade jag mot mig själv som viskade; -"Res dig upp Iki, släng den här rullstolen och gå iväg." Men som tur var har jag också en jävlaranammasida som tryckte ner mig i stolen! Tiden i stolen gav mig oerhört mycket men tankarna på att kanske vara blind eller döv en månad gjorde mig mörkrädd. Efter tiden i stolen önskar jag att alla skulle få göra samma sak, för detta kommer jag att komma ihåg alltid. Möten och besök under året har gjort att jag har träffat en massa människor. Min värld har på något sätt blivit 5

6 större. Rikare. Alla lika, alla olika och vice versa. Respekt är nyckeln till allting och jag tror inte att det finns något som egentligen kan benämnas som ett hinder eller en nedsättning. En skillnad, en tillgång eller bara något nytt! Detta är bara början. / Iki Gonzalez Magnusson Samtal När förstudien startades fanns visionen om en verksamhet och en mötesplats. Visionen grundades i en föraning om ett behov och ett intresse samt en brist på verksamhet. Året som gått har präglats av telefonsamtal, mailskrivande, handskakningar och kaffedrickande. Under året som gått har ett otal möten genomförts med unga dansare, hjälpmedelsdesigners, studieförbund, konstintresserade, verksamhetsansvariga, musiker, habiliteringspersonal och kursledare för att bara nämna några. Vi har även medverkat i olika sammanhang rörande ungdomar, kulturutbud och integrerad konst. Alla dessa möten och samtal fungerade som research för att undersöka intresset för att; delta i en verksamhet som Utopias, samarbeta med Utopia samt för att undersöka det befintliga utbudet av kulturverksamhet för unga. Samtalen gav oss även ovärderlig inspiration, erfarenhet och kunskap från olika håll. Dessutom gav varje samtal ett tillfälle att sprida information om Utopia och dess grundidéer, vilket gjorde att ryktet spreds till fler personer som då kontaktade oss för ett nytt möte. Här följer en redovisning av nyckelsamtalen under året, uppdelade i samarbetssamtal, erfarenhetsbyten, inspirationsträffar och intresse. Erfarenhetsbyten, samarbeten & inspirationssamtal Under året har vi träffat och besökt olika verksamheter och organisationer som på olika sätt påminner om Utopia. Nedan presenteras dessa verksamheter kort och jämförs mot Utopia för att tydligare ringa in Utopias vision samt för att visa på befintligt utbud och behov. I texten framgår även hur redan startade samarbeten ser ut eller hur framtida relationer kan se ut. Balettakademien Göteborg Balettakademien är en kompletterande utbildning på eftergymnasial nivå. Det är Göteborgs största dans- och musikalskola med över 2000 m² välutrustade dansstudios, sång- och scenframställningssalar, ett café samt en egen teaterscen. Balettakademien har skapat en metodik anpassad till elevernas individuella förutsättningar. Här finns en tradition av undervisning på alla nivåer; fritidskurser och 3-åriga yrkesutbildningar för musikalartister och dansare. Balettakademiens verksamhet i Göteborg har pågått sen 1967 och är en del av studieförbundet Folkuniversitetet. 1 I ett tidigt skede kontaktades Hugo Tham, biträdande rektor på Balettakademien i Göteborg, för att se om de var intresserade av något sorts samarbete. Det visade sig att de var helt öppna för det och mycket angelägna om att delta i ett sådant projekt som Utopia innebär med utveckling av metoder för dans. Hugo Tham har sedan länge arbetat med att försöka utmana synen på dansaren och att få in personer med funktionsskillnad på Balettakademien. Balettakademien erbjöd därför Utopia att använda deras lokaler för att prova på metoder för 1 6

7 att lära ut dans i rullstol. Iki Gonzalez Magnusson, tillsammans med andra personer som knutits till metodutvecklingen inom dans, har därför under året kostnadsfritt fått använda sig av Balettakademiens lokaler i Gamlestan, när de inte är uppbokade av ordinarie lektioner. Under året har kontakten med Hugo Tham varit ovärderlig och han har bidragit till Utopia på många sätt, med lokaler, kunskap, erfarenhet och kontakter. Planerna för ett fortsatt samarbete är redan spikade då Utopias dansmetodutvecklare kommer att hålla en kurs i hiphop i rullstol i Balettakademiens regi hösten Trots fokuset på individens förutsättningar har Balettakademien fram till nu inte kunnat erbjuda några kurser som varit tillgängliga för alla. Intentionerna har dock funnits länge och i samarbete med Utopia och andra öppnas verksamheten upp ytterligare. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) är en intresseorganisation för landets musik- och kulturskolor. SMoK är en ideell förening vars medlemmar består av landets kommuner representerade av den lokala musikeller kulturskolan. För närvarande är ca 85% av landets kommuner medlemmar. 2 På Arvsfondens utvärdering av kultursatsningen på Rosenbad i november 2008 satt Iki Gonzalez Magnusson i en panel som diskuterade delaktighet. I den panelen satt även Håkan Sandh från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, som efter denna diskussion kontaktade Iki för ett samarbete. Håkan driver arvsfondsprojektet Pascal som arbetar med att kompetensutbilda personal från, och diskutera tillgänglighet på, musik- och kulturskolor i 29 olika kommuner. De har genomfört ett antal träffar där berör olika teman, i maj 2009 ska den näst sista träffen hållas och då har Håkan bjudit in Iki och några av de pedagoger som är knutna till Utopia att hålla i workshops för deltagarna. Fortsatt samarbete efter det ligger i bådas intresse. Share Music Share Musics huvudverksamhet är att arrangera kortkurser inom musik, dans, teater och konst för alla - oavsett funktionsnedsättning eller förkunskaper. Alla ska ha tillgång till kurser med en hög konstnärlig nivå. Det unika för verksamheten är blandningen av de olika konstformerna och blandningen av människor med olika förutsättningar. Deltagarnas erfarenheter utgör alltid grunden i den skapande processen. Kursutbudet är omfattande: från prova-på dagar (tasterdays) och introduktionskurs, vidare till allmän-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Merparten är folkhögskolekurser. Ledarna består av professionella konstutövare. För närvarande finns Share Music Sweden s kursverksamhet i norra, södra och västra Sverige. Andra aktiviteter arrangeras på fler platser runt om i Sverige. 3 Share Music har likheter med Utopia, vad gäller innehåll och målgrupp. Vi mötte projektledaren Sophia Alexandersson för att diskutera likheter och skillnader samt möjliga sätt att samarbeta i framtiden. Likheterna är många, det är också något som många andra vi träffat påpekat. Men vi är inte helt lika, exempelvis så arrangerar Share Music korta, tillfälliga kurser medan Utopias verksamhet ska vara permanent. Sophia beskriver Share Music som en nomadisk organisation som ger inspiration och input till andra. Denna sorts injektionssprutor är ju något som Utopias verksamhet också ska fungera som, men navet ska bestå i

8 kontinuerlig verksamhet. Att rymma denna verksamhet i ett hus menar Sophia är jätteviktigt, hennes erfarenhet av lokaler runt om i Sverige är att det råder en enormt stor brist på tillgängliga sådana. Att ha ett hus att utgå från fyller, förutom de praktiska behoven, även en viktig symbolisk funktion. Förankringen går lättare och verksamheten blir tydligare och lättare att få grepp om. Share Musics kurser riktar sig dessutom tydligare till personer som har mer av ett allmänt kulturintresse, då kurserna inte har konst- eller kulturformen i fokus utan snarare på att skapa ett verk ihop. Verket och det deltagarna bestämmer sig för att berätta är det som styr valet av uttrycksmedel. I Utopias fall är det intresset för respektive konstform som ska vara det lockande och drivande inom kursen. Vi ser Share Music som en självklar samarbetspart i framtiden, dels i form av erfarenhetsutbyten då Utopias pedagoger kan delta i Share Musics kurser och tvärtom. Utopia kan också vara en plats dit de kan rekommendera sina deltagare från Västra Götalandsregionen att vända sig till efter att de gått en Share Musickurs och fått mersmak för någon konstform. Freja Producenten vid Smålands Musik och Teater, Ingrid Sindahl-Norelius, tog initiativet till att starta en musik och teaterverksamhet för barn och ungdom med funktionshindret autism under hösten I januari 2005 startade det treåriga musikteaterprojektet Freja. Ingrid hade under hösten handplockat pedagoger med spetskompetens för uppgiften. Föreningen Autism åtog sig projektägarrollen och det praktiska samarbetet kunde starta med Smålands Musik och Teater och Kulturskolan i Jönköping. Projektet omfattade åtta pedagoger, en konstnärlig ledare, en projektledare samt cirka 25 barn och ungdomar i varierande åldrar och med olika grad av diagnoser inom autismspektrat indelade i tre grupper plus en kör. Freja Musikteater har efter tre års projekttid nu blivit permanent och delats upp i olika grupper. Två grupper ingår nu i Studieförbundet Vuxenskolan resp Kulturskolan. Tio ungdomar med adhd, Aspergers syndrom eller annan funktionsnedsättning, ingår under pedagogisk ledning i Smålands Musik och Teater. 4 Vid ett möte i Smålands Musik och Teaters lokaler i Jönköping träffade vi Ingrid Sindahl-Norelius som berättade om sina erfarenheter från de tre år projektet varit igång, samt hur övergången till permanent verksamhet fungerat. Freja Musikteater är en stor inspirationskälla för Utopias de personer som knutits till Utopia för att arbeta med teaterutvecklingen. Deras verksamhet bygger mycket på att bemöta personer utifrån individen istället för en diagnos, självklara saker även för Utopia. Deras verksamhet är dock inte integrerad på samma sätt som Utopias teaterverksamhet ämnar bli. De deltagare som fortfarande utgör Freja under SMoTs tak har hittills satt upp några föreställningar, däremot har de upplevt vissa problem med dessa. Prestationskraven blir högre då de jämförs med de övriga skådespelarna där, trots att de saknar utbildning. Frejas skådespelare får heller ingen lön utan aktivitetsbidrag. Därför har planer på att starta en tvåårig utbildning i scenisk framställning i samarbete med Teaterhögskolan i Malmö (som tidigare gjort det för Moomsteatern) för att ge Frejas skådespelare bättre förutsättningar startats. Det finns även planer på att starta ett kunskapscentrum i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och en folkhögskola för att ta vara på de erfarenheter och kunskaper som projektet gett och fortfarande genererar. Inom Utopia ser vi fördelar med dessa initiativ och ingår gärna i dem och tar del av erfarenheter och kunskap. 4 8

9 Kulturlabbet Kulturlabbet är en arbetsplats för bild- och scenkonstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kulturlabbet vänder sig till personer med intellektuella funktionshinder, intresserade av ett skapande/konstnärligt och individutvecklande arbete. De arbetar utifrån en konstnärlig och pedagogisk grund där personens utveckling står i centrum och där de samtidigt betonar vikten av samhörighet och den gemensamma utvecklingen i grupp. Kulturlabbets huvudinriktningar är teater/drama, konst, dans/rörelse, poesi samt musik. Kulturlabbets huvudman är Sensus med Göteborgs Kyrkliga Stadsmission som samarbetspart. 5 Vid en träff med pedagoger och chef hos dem framkom att Kulturlabbet har ett innehåll och en inställning till skapande och kultur som vi i Utopia delar. Deras verksamhet har konsten i fokus och handledarna är anställda efter kunskap och erfarenhet inom sin respektive konstform, även om de flesta även har tidigare erfarenhet av liknande målgrupper i sitt arbete. De arbetar ständigt med att försöka höja kvalitén på det de gör, då de menar att det är viktigt. Bara för att en person har en intellektuell funktionsnedsättning betyder inte det att det är konst när personen tar på sig en klänning och går över en scen. Att applådera det för att bekräfta människan menar de är bra, men inte att applådera det som kvalitativ dans eller teater. Dessa personers konstnärskap måste respekteras och tas på allvar, då måste det ställas krav. Det verkar som om Kulturlabbets verksamhet bygger på samma tankar som Utopias, med den kvalitativa konsten i fokus och den jämlika människosynen som grund. Verksamheterna skiljer sig dock då Kulturlabbet är en arbetsplats och Utopia ska driva fritidsverksamhet. Samarbeten som planeras är att Utopias pedagoger ska kunna göra studiebesök hos Kulturlabbet och de kan tipsa sina arbetstagare med flera om våra kurser på fritiden. De tar även in gästlärare vilka i framtiden skulle kunna vara Utopias pedagoger. Kontakten med exempelvis Lena som är chef där är oerhört viktig för Utopia. Hon har många personers förtroende och kan hjälpa oss oerhört. Passalen Passalen är en ideell allmännyttig förening med syfte att driva fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder. Passalen vill se och arbeta utifrån barn- och ungdomsperspektivet och verksamheten är i stort sätt föräldrafri och utvecklas utifrån medlemmarnas tankar och behov. Passalen vill skapa möjligheter till bra fritidsaktiviteter för målgruppen, en uppgift där samhället ofta brister. De vill samarbeta med övriga fritidssektorn och bidra med kunskap och kompetens gällande arbetsmetoder för denna målgrupp. Passalen har för tillfället lokaler i assistentföretaget Passal AB:s lokaler, men nu jobbar de med att skaffa sig egna lokaler för att kunna utvidga verksamheten. 6 Ia Kjellsdotter från Passalen hörde talas om Utopia via Allmänna Arvsfonden och kontaktade projektledaren Iki Gonzalez Magnusson eftersom hon såg stor potential för samarbete. Vid det första mötet uppstod samtycke och det visade sig att båda projekten grundade sig i liknande tankar om delaktighet, bemötande, respekt och självklarheter som människors lika värde. Det första mötet skedde i november på Hagabion i Göteborg. Då utbyttes en del erfarenheter och tankar kring de båda projekten, men framför allt diskuterades personliga

10 erfarenheter, funderingar och iakttagelser av samhället. Vid ett andra möte lades mer fokus på hur ett samarbete skulle kunna se ut rent praktiskt. Vid detta möte kunde vi också tydligare se likheter och skillnader i projekten. Både Utopia och Passalen vill ha en integrerad verksamhet; hos Passalen innebär det en integration mellan ungdomar med olika funktionsskillnader, medan det i Utopias fall handlar om en integration mellan personer med och utan funktionsskillnader. I Utopias fall utgår dessutom verksamheten utifrån ett kulturperspektiv, där det är konsten och kulturen som står i fokus och det som gör att personer söker sig till verksamheten. Hos Passalen ligger fokus på behovet av en fritidsverksamhet för ungdomarna. Ett samarbete mellan oss som bygger mycket på attitydförändring och slussande av medverkande har planerats. Då verksamheterna skiljer sig lite från varandra kan vi rekommendera personer att delta i varandras verksamheter. Projekten bygger däremot på samma värderingar och åsikter angående bemötande och attityder vilket gör att vi planerar att göra gemensam sak i att sprida dessa. På Egna Ben Dansgruppen På egna ben startades 1989 av Ann-Charlotte Brobjer. Hon hade precis avslutat projektet "Dans på egna villkor" inom Handikapp och Habilitering, Stockholms Stad. Där ingick det flera grupper av barn och ungdomar med olika funktionshinder. Fyra tonårsflickor med Downs syndrom ville gärna fortsätta och de blev kärnan i dansgruppen. Antalet medlemmar har varierat, men idag består den av 13 dansare. Utgångspunkten är inte steg, turer eller likadana rörelser utan kroppskännedom, rytmkänsla och att hitta den egna stilen. 7 Vi träffade Ann-Charlotte Brobjer på Chokladfabriken i Stockholm för att få ta del av hennes berättelse och erfarenheten av att starta en dansgrupp med ungdomar med Downs syndrom. Att höra henne tala om hur idén uppkom, hur hon har kämpat genom åren för att få pengar och hur mycket det gett deltagarna och publiken var oerhört inspirerande. Speciellt intressant var det att höra att dansgruppen från början bestod både av personer med och utan intellektuella funktionsskillnader. Under de senare åren har dock gruppen inte varit integrerad. När vi träffade Ann-Charlotte var dansgruppen på grund av sjukskrivning vilande, men planer finns på att göra gemensamma workshops med hennes och Utopias dansare. Grunden Media Grunden Media är en mycket produktiv verksamhet som samarbetar med andra professionella mediaföretag i olika arbeten. Detta ger möjligheter till praktisk utbildning av människor i mediabranschen. Grunden Media arbetar idag med filmare, reportrar, designers, tekniker inom mediayrken. De arbetar tillsammans med mediautbildade resurspersoner för att göra bland annat föreningens medlemsinformation. Grunden Media är en daglig verksamhet enligt LSS (lagen om särskilt stöd), startad genom ett Allmänna Arvsfondsprojekt Grunden Media arbetar i en takt som passar sina medarbetare. Styrelsens stadgar säger att alla ska vara delaktiga och detta ställer höga krav på alla medarbetarna i verksamheten, som blir en styrka i arbetsprocessen. 8 Kontakten med Grunden Media etablerades tidigt och har blivit en värdefull resurs och inspirationskälla för Utopia. Redan från första början kunde vi känna av den jämlika atmosfären i Grunden Medias lokaler. Det är tydligt att detta är en arbetsplats där alla behandlar varandra lika och där alla är delaktiga. Här görs ingen

11 skillnad på personer beroende på funktionsskillnad eller sysselsättning. Detta är ett synsätt som skvallrar om en värdegrund som ligger i linje med Utopias egen. Några av personerna som knutits till Utopia har varit på studiebesök på Grunden Media vilket varit mycket uppskattat. Syftet med studiebesöket var att visa att en jämlik och välkomnande miljö är möjlig. Dessutom var det ett bra tillfälle för personer som tidigare inte kommit i kontakt med personer med intellektuella funktionsskillnader att få det. Via Grunden Media har vi även fått kontakt med serieskaparen Mark Singleton som tecknar samhällskritiska och bitska serier vilka vi använt som inspiration. Han har dessutom gjort ett flertal serier om Utopia som använts i vår marknadsföring. Bestickdesign Även om inte husletandet har varit i fokus under året har ändå några timmar lagts på att diskutera utformandet av ett framtida café där personer kan prata, umgås och mötas. Här är det viktigt att alla gäster känner sig välkomna vilket innebär saker som att det måste finnas plats för fler en en rullstol, att disken får inte vara för hög samt att porslin och bestick kan användas av alla. Utopia har därför inlett ett samarbete med HDKstudenten Tove Emilsson som kommer att göra en skiss på bestick som är anpassade för alla. Personer som behöver använda sig av andra bestick än de som traditionellt finns på caféer och restauranger ska således inte behöva fråga efter specialbestick eller ha med sig egna. Målet är att det ska finnas ett bestick som alla kan använda alternativt att det finns flera olika sorters som alla är tillgängliga. På så vis är alla eller inga bestick specialbestick. Ram- och nätverk En del av arbetet under året har bestått i att placera Utopia i ett sammanhang, att bygga ett ramverk med olika nyckelpersoner och nätverk för att ha en stark grund att stå på i fortsättningen. Här följer korta sammandrag av samtal som förts med dessa. Danskonsulenterna, Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen Konst- och kulturutveckling är en resurs för kulturarbetet i kommunerna och för regionens kulturverksamheter och ingår i den regionala förvaltningen Kultur i Väst. I samverkan med andra kulturaktörer arbetar de för att stimulera och utveckla kulturlivet i Västra Götaland. Konst- och kulturutveckling arbetar för att förbättra villkoren för professionella utövare och arrangörer och för att alla regionens invånare ska ha tillgång till kulturen och uppleva den som en självklar del av vardagen. De betonar arbetet med barn- och ungdomskultur och arbetar för att varje individ ska ha möjlighet till eget skapande och delaktighet i kulturlivet. Alla ska få möta dans som konstform, både som publik och i eget skapande. Danskonsulenterna arbetar för att förbättra danskonstnärers förutsättningar att verka och utvecklas i regionen och för att dansen ska vara tillgänglig för alla. 9 Redan innan förstudien startade såg vi Västra Götalandsregionen med dess danskonsulenter som en önskvärd och självklar samarbetspart. I ett tidigt skede träffade projektledaren och coachen danskonsulent Eva Persson

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Ulrika Ljungberg FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Analyser, insikter och strategiska förslag till publikutveckling inom den nutida konstmusiken Genom analyser gjorda i samband med RANKs uppsökande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder

Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Att ge vardagsstöd till människor med funktionshinder Förändrade verksamheter eller verksamma förändringar? Tone Engen, Anette Klippe och Per Skoglund

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer