nyhetsbrev nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbrev nr 2 2009"

Transkript

1 nyhetsbrev nr Bränslecellsbilar är också elbilar! Som vi tidigare berättat har den svenska regeringen formellt uttalat sitt stöd för utvecklingen av vätgas och bränslecellsteknik och att man delar EUs prioritering av detta område. Vi förväntade oss därför att dessa teknologier skulle vara inkluderade när regeringen den i februari gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider. Så var dock inte fallet. Näringsdepartementet har visserligen bekräftat att vätgas och bränslecellsteknik inte är exkluderat i uppdraget. Vid Energimyndighetens hearing i Stockholm den 4 maj framgick dock att man inte tagit med vätgas och bränsleceller i sitt arbete med uppdraget. I vår mening innebär detta att regeringen får ett inkomplett beslutsunderlag på sitt bord. Det går dessutom stick i stäv med regeringens officiella ståndpunkt och prioriteringar. Tänkvärt är också att motivet till denna utredning är att Sverige kan bli världsledande i omställningen av transportsystemet genom utveckling av hybridfordon, elbilar och biodrivmedel. Någonstans har man tydligen missat att även bränslecellsbilar faktiskt drivs framåt av elmotorer... Faktum är att med de teknologier vi känner idag, så är det endast kombinationen batterier och bränsleceller som kan ge oss verkliga nollemissionsfordon som också möter bilisternas prestandakrav! Visst, man kan argumentera att batterier är inom räckhåll och bränsleceller ligger längre bort. Verkligheten är dock inte fullt så enkel. Osäkerheterna kring batterier och bränsleceller föranleder en förnuftig och avvägd politik som ger utrymme för långsiktighet, mångfald och synergier. Tyvärr har vi en vana att ställa olika teknologier emot varandra snarare än att utforska dess komplementariteter. Vätgas Sverige har med anledning av ovanstående lämnat en skrivelse till regeringen. Läs ett utdrag på s. 5 Har du synpunkter, förlag eller andra tankar kring detta är du varmt välkommen att kontakta mig! innehåll: Medlem i Vätgas Sverige: AQUAGAS Sweden AB s.2 På gång i Vätgas Sverige - kansliet informerar s.2 Svenska nyheter från företag, forsknings- och demonstrationsprojekt. s.6 Utrikes s. 7 Kalendarium s. 10 Finansiärer och medlemmar s. 11 Vill du veta mer om Vätgas Sverige? Är din organisation intresserad av att bli medlem? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! Tel: vxl Fax: Drottninggatan 29, Göteborg Detta nyhetsbrev ges ut av Vätgas Sverige. Redaktör: Jenny Segersten Redaktion: Hanna Jönsson, projektkoordinator, Nedla Karahusic, administatör, Magnus Karlström, omvärldsanalytiker, Jenny Segersten, kommunikatör, Sven Wolf, verksamhetsledare, Om du vill avsluta din prenumeration eller tipsa oss om nyheter för kommande nyhetsbrev, meddela det till Sven Wolf, Verksamhetsledare 1

2 Medlem i vätgas sverige aquagas sweden ab Per Agartson, hur ser AQUAGAS verksamhet inom vätgasområdet ut? AQUAGAS konstruerar, tillverkar och säljer produkter för rening av trycksatta gaser genom katalytisk rening, adsorption och filtrering. En stor del av vår produktion är avsedd för rening av vätgas främst för industriella processer. Vid sidan av den egna produktionen är AQUAGAS också agent för Andreas Hofer, en tysk kompressorleverantör, på de nordiska marknaderna. AQUAGAS har samarbetat med Norsk Hydro (nuvarande StaoilHydro) för industriella applikationer sedan 1984 och har deltagit i de projekt med vätgas som energibärare som Norsk Hydro/ StatoilHydro drivit sedan början av 2000-talet. Bland annat har vi levererat utrustning till vätgasstationerna i Porsgrunn, Oslo och Drammen inom HyNor projektet. Om du får sia om framtiden, vilken tillämpning av vätgas tror du då kommer att få störst betydelse? Vätgastillämpning idag är störst inom olika industriella processer och kommer så att förbli inom den närmaste framtiden. En intressant applikation kommer att vara tillverkning av solceller, som kräver vätgas av mycket hög reningsgrad och som förväntas växa kraftigt de närmaste åren. Vätgas som energibärare är ett mycket intressant alternativ som ersättning till dagens fossila bränslen men även som lagring av överskottsenergi från stationära elproduktionssystem. Många anser att vätgas är det slutgilltiga målet men vägen dit kommer troligen att kantas av olika hybridkombinationer. En förutsättning för att vätgas skall kunna bli det slutgilltiga alternativet är att man lyckas få fram en storskalig produktion av vätgas genom användandet av enbart förnyelsebara energislag, då tillverkning av vätgas är en mycket energikrävande process, i kombination med en infrastruktur som gör vätgasen tillgänglig för allmänheten. Finns det något drömprojekt som AQUAGAS vill genomföra på svensk mark? Självklart vore det roligt att få medverka i ett svenskt projekt liknade HyNor, helst då med någon station i Södertälje eftersom vi har vår verksamhet där. Personligen skulle jag även önska att få jobba med den kommande generationen, som mentor eller handledare för något högskolebaserat vätgasprojekt inom energisektorn. Per Agartson, VD, AQUAGAS Sweden AB, vid invigningen av vätgasstationen i Oslo 11 maj KANSLIET INFORMERAR - PÅ GÅNG I VÄTGAS SVERIGE medlem i European Hydrogen Association EHA startades år 2000 för att främja vätgas som energibärare i Europa och föreningens medlemmar består av nationella vätgasorganisationer, så som Vätgas Sverige, och de ledande europeiska företagen i branschen. Aktiviteter omfattar lobbning, informationsspridning och kontaktskapande, initiativtagande och stöd till utredningar och demonstrationer samt att verka för bättre utbildningar inom vätgasområdet. Det praktiska arbetet bedrivs via ett kansli baserat i Bryssel. Som medlem i EHA har vi på Vätgas Sverige förbättrat våra möjligheter att både följa och påverka utvecklingen på europeisk nivå. Det underlättar även för erfarenhetsutbyte mellan oss och andra länders vätgasorganisationer så att vi kan jobba smartare. Under Sveriges ordförandeskap i Europeiska Ministerrådet under andra halvåret 2009, kommer vi samarbeta extra nära EHA för att få vätgas och bränsleceller tydligare på dagordningen. SW Har ni frågor, förslag eller synpunkter är ni välkomna att kontakta Sven Wolf, För mer info om EHA se 2

3 Ny styrelse i Vätgas Sverige Den 6 maj hade vätgas Sverige sin andra föreningsstämma sedan bildandet. Förutom den vanliga formalia som hör föreningsstämmor till, höll Andreas Bodén, Powercell, Lars Holmquist, Göteborg Energi, och Claes Tullin, SP, varsin kort dragning om sina företags verksamheter inom vätgasområdet. Därefter arbetade medlemmarna och styrelsen i grupper med frågeställningen vilka behov finns i Sverige för att stärka vätgas- och bränslecellsbranschen? Vi tackar Berit Gullbransson, Fredrik Lindberg, Christoffer Kloed samt Peter Enå för deras insatser och välkomnar Cecilia Wallmark, Magnus Blinge, Martin Valfridsson och Göran Lindberg till styrelsen! JS Medverkan på vetenskapsfestivalen i göteborg Den årliga Vetenskapsfestivalen i Göteborg, 4-10 maj, hade i år temat Folk Forever och handlade om världens människor - igår, idag och imorgon. Magnus Karlström från Vätgas Sverige bidrog till det välfyllda programmet med en halvtimmes samtal under rubriken Framtidens bil är eldriven. Magnus började med att ge femtiotalet åhörare en överblick över möjliga varianter av eldrivna fordon. Därefter diskuterade han tillsammans med Sten Karlsson, Fysisk resursteori, Chalmers och Staffan Johannesson, Ecoplan, om vad som kan vara en trolig utveckling för eldrivna fordon och hur det kan påverka vår vardag. JS styrelse från 6 maj 2009 Lars Sjunnesson, Professor, E.ON Katarina Pelin, Miljödirektör, Malmö Stad Christer Owe, Verksamhetsledare, Ekocentrum Roland Clift, Professor Miljöteknik, University of Surrey Niklas Gustavsson, Director Governmental affairs, Environmental issues, Volvo AB Lars Holmquist, Affärsutveckling/omvärldsanalytiker, Göteborg Energi Claes Tullin, Forskningschef/Sektionschef, SP Peter Erlöw, Miljöstrategichef, Region Skåne Göran Lindbergh, Professor, KTH Magnus Blinge, Chef, enheten för transport, Vinnova Cecilia Wallmark, Manager Fuel Cell Air Supply Systems, Opcon Svenska Rotormaskiner Martin Valfridsson, VD & koncernchef, Morphic Rapport om bränslecellstruckar Linnea Rahm från Linköpings Universitet har under våren undersökt potentialen för bränslecellstruckar i Sverige. Arbetet har utförts på Högskolan Väst, Trollhättan. Uppdragsgivare är Vätgas Sverige som tillsammans med Innovatum Teknikpark har initierat projektet. Även Toyota Material Handling och Schenker har deltagit i samarbetet. Staffan Johannesson och Sten Karlsson diskuterar med publiken under Vetenskapsfestivalen. Kreativa möten mellan design och teknik Vad händer om designers, teknikspecialister och produktutvecklare förs samman för att brainstorma om möjligheterna med mikrobränsleceller och hur de kan användas i vardagsprodukter? Det kan Innovatum Teknikpark och Vätgas Sverige svara på efter att i mars ha bjudit in till en workshop. Därefter har fyra industridesigners från Noom, Cliff Design och Semcon haft i uppdrag att illustrera nya användningsoch produktområden för mikrobränsleceller. Parallellt har studenter på Chalmers Designingenjörsprogram jobbat med samma uppgift i sina studentprojekt. De kreativa och spännande resultaten presenterades den 25 maj och kommer efter sommaren att kunna beskådas hos Innovatum och Vätgas Sverige samt på respektive hemsidor. Så håll ögonen öppna! HJ Studien har undersökt potentialen att använda bränslecellstruckar i Sverige, framför allt ur ett finansiellt perspektiv. Den innefattar en fallstudie där lagerhantering och användande av en viss typ av gaffeltruck studeras. Kostnader för användning av batteritruckar respektive bränslecellstruckar jämförs, med utgång från förutsättningarna hos det studerade distributionscentret. MK 23

4 Halland sjösatt Lyckad Kick Off för Vätgas Halland Det var god stämning och en spännande blandning av deltagare på kick offen för Vätgas Halland den 28 maj i Halmstad. En höjdpunkt var premiärvisningen av den konverterade vätgasbilen H2Race. Dagen bjöd också på en rad intressanta föredrag som lyfte fram synergier mellan vätgas, vindkraft och motorsport på olika sätt. Gert-Olof (Måns) Holst från vindkraftbolaget Triventus berättade om varför de har intresse inom vätgasområdet och därför också gått in som sponsorer i H2Race. Lars Stenmark från Uppsala Universitet presenterade hur innovationen vätgasbollar kan ge smart bränslelagring i framtidens fordon. Tony Ring från Swedish Motorsport Industry, känd internationell racingförare och kommentator på bland annat Eurosport, gav sin syn på varför motorsport är en lämplig arena för fordonsdriven utveckling av innovationer. Dessutom gav Hanna Jönsson från Vätgas Sverige en introduktion i vilken roll vätgas kan ha i ett energisystem med allt större andel förnybar energi. Hon välkomnade också halländska aktörer att dra nytta av projektet och nätverket Vätgas Halland för att utveckla sin kompetens och få stöd med utveckling av idéer och projekt inom området. Kick offen arrangerades av Region Halland, Vätgas Sverige och Miljöinnovationstävlingen. HJ Presentationerna finns på Johan Ahlberg och Roland Lindblom från Högskolan i Halmstad. Foto: Hanna Jönsson. sveriges första vätgasdrivna tävlingsbil För att visa att motorsport kan utföras utan miljöskadliga utsläpp, har Flädjemark Sports utanför Falkenberg byggt om en Radical tävlingsbil till ren vätgasdrift. Bilen visades upp för första gången den maj på UTEXPO-mässan i Halmstad, därefter i Gröna Bilisters monter under Göteborg City Race den 5-6 juni samt på Västkustloppet i Falkenberg den juli. Nästa steg är att trimma bilen, som är en Radical Prosport 1300, till tävlingsskick. Målet är att ställa upp utom tävlan i race under andra halvåret Mycket talar för att motorsport är en lovande tidig nisch för vätgasteknik. Mycket talar för att motorsport är en lovande tidig nisch för vätgasteknik. Flera gånger under historien har sporten bidragit till att introducera tekniska nyheter i våra fordon allt från backspegeln till aktiv fjädring. Potentialen för medial uppmärksamhet är stor och därmed finns en möjlighet att nå en bred målgrupp att intressera sig för miljöfordon och miljöfrågor i stort. Projektet H2Race stöttas även av Region Halland, ALMI, Hurtig Bil, Biowaz, AGA Linde, Wistrand, Triventus, Bilsport & MC Specialförsäkring och Vätgas Sverige. Projektet välkomnar nu fler sponsorer och samarbetspartners för att komma vidare till nästa steg.hj Kontakt: Jonas Flädjemark, Flädjemark Sports, , Konverterade vätgasbil i examensarbete Det har varit en intensiv men rolig och spännande vår för Roland Lindblom och Johan Ahlberg, sistaårsstudenter på Energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Och det har blivit många sena kvällar i högskolans verkstad innan de äntligen lyckades med målet för sitt examensarbete - att konvertera en motor till en Radical tävlingsbil till vätgasdrift. Examensarbetet har utförts i samarbete med Flädjemarks Sports, med Per Andersson från högskolan som handledare. Arbetet har även omfattat att göra en nulägesanalys av utvecklingen inom vätgasområdet inriktat på racing. När studenterna presenterade sitt arbete på kickoffen för Vätgas Halland 28 maj, avslutade de med att tacka alla de varit i kontakt med under arbetets gång. De upplever att vart de än vänt sig har de blivit positivt bemötta och fått den hjälp de behövt. Rapporten från exjobbet kommer inom kort kunna laddas ner från högskolans hemsida. Vätgas Sverige säger grattis till ett väl genomfört arbete och lycka till i framtiden! HJ 4

5 Hearing om Energimyndighetens elbilsuppdrag Energimyndigheten genomförde den 4 maj en hearing i det särskilda regeringsuppdraget Kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider på World Trade Center i Stockholm. Representanter från Energimyndigheten, Vägverket, Transportstyrelsen och Energimarknadsinspektionen gick igenom de preliminära slutsatser som utredningen kommit fram till. Syftet med hearingen var både att informera och att samla in kommentarer till de preliminära resultet utredningen kommit fram till. Vätgas Sverige var där och kommenterade de preliminära resultaten. Vätgas Sverige ansåg att det var viktigt att inkludera bränslecellsbilar i analysen inför framtiden. MK Länk till dokumentation om dagen: Ett ofullständigt kunskapsunderlag försvårar korrekta bedömningar av hur regeringens mål om ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan inom transportområdet kan uppnås. Vår rekommendation är därför att statens energimyndighet får i uppdrag att, i samråd med relevanta aktörer, inkomma med ett kompletterande underlag om läget och utvecklingen inom vätgas och bränslecellsområdet. Vi föreslår även att vätgas och bränslecellsteknik i fortsättningen inkluderas explicit i eventuella demonstrationsprogram eller andra åtgärder som syftar till att stimulera utveckling och introduktion av elfordon. Sven Wolf, Vätgas Sverige Utdrag ur Vätgas Sveriges brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson Har du en miljöinnovation som du vill förverkliga? Anmäl den till tävlingen Miljöinnovation! Sista anmälningsdag 30 augusti. Läs mer på Vätgas som bränsle på Skånes Energiting Skånes Energiting hölls i Malmö den 9 juni.den här gången låg fokus på temat klimat och ekonomi och liksom tidigare år fanns ett antal arenor med aktuella ämnen att välja på. I arenan Energieffektiva fordon och alternativa drivmedel presenterade Sven Wolf från Vätgas Sverige Malmö - en del av Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. JS Energitinget 2009 Vi tackar alla talare, utställare, provkörare och besökare för två mycket intressanta och givande dagar under Sveriges Energiting den mars! Vätgas Sverige arrangerade två sessioner och hade även en monter tillsammans med Morphic, myfc och Catator. Vi kunde också ge besökare till tinget möjlighet att provköra en Think Hydrogen som går på el och vätgas. Anders Flanking, partisekreterare (C), Tomas Kåberger, och Christian Azar, professsor, Chalmers var några av de många intresserade förarna. Text: Emma Rex. Glöm inte att boka in september då Vätgas Sverige tillsammans med sju andra organisationer arrangerar en internationell konferens om bioenergi och hållbar transport. Det finns fortfarande utställarplatser kvar! Vätgas Sveriges medlemmar har 25 procents rabatt på World Bioenergy - Clean Vehicles and Fuels! Christian Azar, Chalmers, testar en el- och bränslecellsbil. Foto: Emma Rex. Visa upp er under cop15? Hör du till ett svenskt företag, kommun, myndighet eller organisation som vill bjuda in utländska besökare i samband med klimatmötet i Köpenhamn i december, COP 15? Besök det svenska nätverket på för hjälp med marknadsföring och annat! 5

6 svenska nyheter 32 Miljoner till SGC Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC AB) har beviljats 32 miljoner kronor i stöd för att genomföra programmet Energigastekniskt utvecklingsprogram Projekt som bedrivs inom programmet kan finansieras med statliga medel upp till 40 procent medan övrig finansiering sker genom de företag, institut och universitet som genomför forskningen och de intressenter som är intresserade av specifika projekt. Omfattningen av programmet är åtta miljoner kronor per år från Energimyndigheten. Som grundförutsättningar för projekt-verksamheten gäller att utvecklingsarbetet avser naturgas, gasol, biogas, gas från förgasad biomassa (syntesgas eller bio-sng) eller vätgas samt att arbetet ska präglas av en helhetssyn med systemtänkande i tillämpningarna. Verksamheten ska tydligt bidra till kompetensutveckling vid tekniska högskolor och/eller inom industrin och resultaten ska präg-las av kvalitet och vila på en vetenskaplig grund. Text Corfitz Nelsson, SGC. Olof Tegström avliden En av Sveriges tidigaste och största förespråkare av vätgas har gått bort. Olof Tegström arbetade outtröttligt under många år, både i Sverige och internationellt, som ambassadör för vätgas som en ren energibärare. Redan på 1980-talet byggde Tegström själv ett system där han tog tillvara energi från vindkraft och omvandlade den till vätgas som han använde till att försörja sitt eget hem med energi och för att driva sin bil! Listan över Olof Tegströms insatser inom energiområdet kan göras lång, men kanske var hans största bedrift att han med sitt brinnande engagemang lyckades inspirera så många mäniskor längs vägen. JS Mer information finns på ReservkraftsysteM från Rittal Bränsleceller, som genererar el med hjälp av vätgas, är på väg att slå igenom som reservkraft. Rittal som är världsledande inom inkapslingsteknik för skydd av elektromekanik, elektronik och IT-utrustning har lanserat det första serietillverkade reservkraftsystemet med bränsleceller. Systemet är i dag utvecklat för basstationer för mobiltelefoni. Det planeras även komma i en applikation som reservkraft i datorhallar, förklarar Håkan Persson, marknadschef på Rittal Scandinavian AB. I dagens utformning används bränslecellerna som ett komplement till andra backup-system. Enda restprodukten när el produceras i bränsleceller är vatten och värme, vilket innebär att processen är extremt miljöanpassad. Och tekniken ger fördelar för underhållet. Vi tror mycket på systemet. All IT-verksamhet är extremt känslig för avbrott i strömförsörjningen, säger Håkan Persson. Reservkraft är en säkerhetsåtgärd och bränsleceller höjer säkerhetsnivån ytterligare från dagens konventionella system. I Skandinavien passar bränsleceller ypperligt som backup, både med tanke på allmänna miljökrav och de långa avstånden som försvårar försörjningen och underhållet av konventionella reservkraftaggregat. Bränslecellerna i Rittals system kan antingen använda ren vätgas på flaska eller väte ur en blandning av metanol och vatten. MK Länk: Nordic SME and OEM Fuel Cell Workshop June 25th 2009, Trondheim The symposium aims at gathering researchers and developers within the field of fuel cells, together with SMEs and OEMs from the supply industry sector to facilitate development of new, improved and lower cost components for fuel cell systems. This will achieved by: highlighting market potential for new or improved fuel cell (related) products presenting general experience from the vehicle demonstration drawing attention to bottle necks when it comes to reliability, efficiency and cost facilitating the meeting of SMEs and OEMs within the workshop The symposium will take place in Trondheim, Norway, at SINTEF and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Gløshaugen. Register for free by to by June 6th This workshop is the day after the international symposium Diagnostic Tools for Fuel Cell Technologies also in Trondheim (June 23rd - 24th). 6

7 Akademiskt om Vätgas Maria Grahn har disputerat på Chalmers, Energi och Miljö, med avhandlingen Cost-effective fuel and technology choices in the transportation sector in a future carbon constrained world. Results from the Global Energy Transition (GET) model. Bland annat jämförs i avhandlingen vätgas med andra tänkbara alternativ för framtidens drivmedel. JS Avhandlingen kan läsas på se/cpl/search/result/index.xsql Maria Grahn kikar ut ut Think Hydrogen, Energitinget 2009:. Bränslecell för konsumentbruk Det svenska elektronikföretaget Kjell & Co är först ut med en bränslecellsdriven laddare för Ipods och mobiltelefoner. För 499 kronor kan du köpa denna smått historiska produkt och ladda dina prylar från en avlägsen fjälltopp. JS artikelnummer UTRIKES Vätgasväg invigd i Norge Den 11 maj invigdes den norska vätgasvägen HyNor. Kändisar, politiker och kungligheter deltog då två nya tankstationer öppnades samma dag, en i Oslo och en i Drammen. Sedan tidigare fanns två stationer i bruk, en i Stavanger (2006) och en i Porsgrunn (2007), och det är nu möjligt att köra på vätgas hela vägen från Oslo till Stavanger. Invigningen av hela sträckan gjordes i samband med att en motortävling för batteri- och vätgasbilar hölls, Vikingrally. Målgången var i sin tur startskottet för konferensen EVS 24, se nedan. De norska vätgasstationerna ingår i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, där Vätgas Sverige är med och koordinerar de svenska organisationer och företag som är intresserade av att bygga en infrastruktur för vätgasfordon. Nästa vätgastankstation att öppnas inom det skandinaviska samarbetet planeras vara Köpenhamn, i tid för FN:s klimatkonferens i december. JS EVS24 El-, hybrid- och bränslecellskonferens EVS 24 (The International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium) genomfördes den 13 till 16 maj i Stavanger Norge. Vätgas Sverige var där och representerade Scandinavian Hydrogen Highway Partnership på utställningen. Under tre dagar presenterades många olika demonstrationsprojekt, analyser och planer. Den 13 maj presenterades under en hel dag resultaten från NorWays, som är en norsk roadmap för hur en norsk vätgasinfrastruktur ska byggas upp. Resultaten visade att det var både möjligt och önskvärt att det sker. MK Resultat från NorWays Grön = station i bruk Vit = station planeras 7

8 USA:s energimyndighet stödjer bränsleceller USA:s energimyndighet stödjer framväxande bränslecellsmarknader med 41,9 miljoner dollar. Det är tretton projekt som får stöd för att snabba på kommersialiseringen och för att skapa arbeten i bränslecellsindustrin. Projekten handlar om stationära och portabla tillämpningar samt specialfordon. Totalt är projekten på 114 miljoner dollar varav staten står för 41,9 miljoner dollar. Ungefär 1000 bränslecellssystem kommer att byggas och användas. MK Källor: Green Car Congress 16 april Pressmeddelande USA:s energimyndighet 15 april 2009 men minskar stödet 2010 USA:s energimyndighet meddelade 7 maj att de år 2010 minskar stödet till utveckling av vätgas och bränslecellsteknik med cirka 60 procent. Anledningen är att de i stället vill prioritera teknologier med större utsikter att mer omgående visa resultat. Inom vätgasområdet kommer departementet nu att koncentrera sig på projekt där vätgas används till energiförsörjning för byggnader. Även om USA:s energimyndighet drar ner sina satsningar så fortsätter Toyota, GM och Honda att utveckla sina bränslecellsbilar enligt planerna. Japan, Tyskland och Sydkorea satsar också vidare på sina bränslecellsprogram. JS Vätgas i motorn ger verkningsgrad på topp En förbränningsmotor konverterad för vätgasdrift får en verkningsgrad som få förbränningsmotorer lever upp till, visar BMWs vätgasförsök. BMW har tillsammans med österrikiska forskare nu kommit fram till att en ombyggd dieselmotor som drivs med vätgas når en verkningsgrad på 42 procent, vilket är väl i klass med de bästa turbodieslarna, konstaterar BMW. Tillsammans med forskare vid tekniska universitetet i Graz, HyCentA Research samt Hoerbiger Valve Tec i Wien, har BMW utvecklat ett förbränningsförlopp som kombinerar egenskaper från ottomotortekniken och dieselmotortekniken. Ingenjörerna utgick från EU-projektet HyICE där man påvisat möjligheten till effektuttaget 100 kw per liter förbränningsrum för vätgas i en ottomotor. Baserad på en standardmotor ur dieselprogrammet har forskarna tagit fram ett nytt cylinderhuvud anpassat för vätgasdrift. Förbränningsrummet utformades efter strömningssimulering och högtryckinjektorer konstruerades för direktinsprutning av vätgasen i förbränningsrummet vid tryck så höga som 300 bar. Vid prov i testbänk har man kommit fram till att en kombination av tändförloppet för diesel- och ottomotorer är optimalt, med självantändning följt av diffusionsförbränning. Det ger den bästa verkningsgraden för motorn. Genom de höga temperaturnivåerna i förbränningsmotorerna tror forskarna att verkningsgraden kan höjas ytterligare när avgasvärmen kan utnyttjas optimalt. MK Källa: Ny Teknik 12 mars 2009 Källor: hrgl1dpq&refer=energy Amerikansk rapport om vätgasbussar The US Federal Transit Administration (FTA) har publicerat en rapport om demonstrationsprojekt med vätgasbussar i olika delar av världen. Rapporten innehåller intervjuer med medverkande från olika vätgasbussprojekt i tjugo olika städer under perioden Rapportens slutsats är att resultaten är positivt. Det finns ett starkt stöd från kunderna, men fortfarande finns det utmaningar kvar. En annan slutsats var att bränslecellssystemen fungerade bättre än väntat, men batterierna och tillhörande utrustning som hade vissa tekniska problem. MK Källa: Green Car Congress 20 mars 2009 Mercedes-Benz Citaro FuelCELL Hybrid. Foto: Daimler Daimler visar upp bränslecellsbuss Den nya Mercedes-Benz Citaro FuelCELL Hybrid bus visades upp på konferensen UITP (the World Congress of the International Association of Public Transport) i Wien den 7-11 juni. Bussen är den första representanten av den nya generationen bränslecellsbussar från Daimler Buss och är en seriehybridbuss. MK Källor: Green Car Congress 9 maj, Pressmeddelande Daimler Buss 6 Maj

9 Kalifornien satsar på vätgastankstationer The California Energy Commission har antagit den första investeringsplanen för transporter. Planen har allokerat 176 miljoner dollar under två för att stimulera miljötransportprojekt för att nå Kaliforniens tuffa miljömål. För att nå målen måste delstaten satsa på många olika bränslen och fordonsteknologier och 40 miljoner dollar kommer att satsas på att bygga vätgastankstationer. MK Källa: Green Car Congress 23 april 2009 vätgasturné från Kalifornien till Vancouver The California Air Resources Board, California Fuel Cell Partnership, Powertech Labs, National Hydrogen Association och the U.S. Fuel Cell Council organiserade den nio dagar långa Hydrogen Road Tour från södra Kalifornien till Vancouver. Turnén stannade i 28 städer och pågick från den 26 maj till den 3 juni. Totalt deltog tolv bränslecellsfordon, bland annat Honda FCX Clarity, Hyundai Tucson FCEV, Kia Borrego FCEV, Nissan X-Trail, och Toyota FCHV-adv Highlander. MK Källa: Honda tar FCX Clarity till Europa... Till hösten startar Honda ett stort bränslecellsprojekt i Offenbach i Tyskland. Ett antal av bränslecellsbilen FCX Clarity sätts då på europeiska vägar. Syftet är att vidareutveckla tekniken och arbeta för en utbyggnad av infrastrukturen när det gäller tankställen för vätgas. Honda FCX Clarity demonstreras idag i Kalifornien och i Japan. JS Källa: Automotorsport.se 2 april och har presenterat en vätgasmotorcykel Honda har utvecklat vätgasmotorcykeln Honda CB 750 Hydrogen Motorcycle Concept. Motorcykeln har en fyracylinders motor som förbränner flytande väte och den är gjord av aluminium, kolfiber och titan. MK Hamburg satsar på vätgasfordon Den 24 april skrev Daimler, Shell, TOTAL, Vattenfall Europé och hysolutions ett avtal med Hamburg om att bygga ut vätgasinfrastrukturen med tillhörande fordon. Från och med 2010 kommer tio bränslecellsbussar av den nya generationen och cirka 20 Mercedes B-klass bränslecellsbilar rulla i Hamburg. Fyra vätgasstationer kommer också att byggas. MK Källa: European Hydrogen Association 24 mars 2009 Välbesökt amerikansk vätgaskonferens I slutet av mars och början av april genomfördes NHA Hydrogen Conference and Expo i Columbia, South Carolina. Den årliga konferensen arrangeras av amerikanska National Hydrogen Association och hade mer än 700 deltagare och mässan över 2000 besökare. Magnus Karlström från Vätgas Sverige var där och såg några trender; de många demonstrationerna av vätgastruckar, mer erfarenhet av vätgasproduktion från vind, samt planerna på att producera vätgas från de nya generations kärnkraftsreaktorer. Det var möjligt att testköra Hondas och GM:s nya bränslecellsbilar. MK Källa: Gas maj

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Fuel Cell Seminar 2012

Fuel Cell Seminar 2012 Fuel Cell Seminar 2012 Konferensbevakning Elforsk rapport 13:28 Bengt Ridell och Martin Andersson Mars 2012 Fuel Cell Seminar 2012 Konferensbevakning Elforsk rapport 13.28 Bengt Ridell och Martin Andersson

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop

Energi mot fattigdom i tredje världen. - Sammanfattning av workshop Energi mot fattigdom i tredje världen - Sammanfattning av workshop Report CEC 2007:4 Chalmers EnergiCentrum CEC CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, september 2007 Energi mot fattigdom i tredje världen

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder

Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder Rapport 816-2010-1 Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder Slutversion Sammanfattning Denna rapport har som syfte att ge underlag till beslut kring hur forskning och kunskapshöjande

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

Power Shift Sverige 2013

Power Shift Sverige 2013 Power Shift Sverige 2013 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2013 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 7 Kommunikation... 7 Power Shift 2013 konferensen... 8 Deltagare... 8 Lindsberg...

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer