nyhetsbrev nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbrev nr 2 2009"

Transkript

1 nyhetsbrev nr Bränslecellsbilar är också elbilar! Som vi tidigare berättat har den svenska regeringen formellt uttalat sitt stöd för utvecklingen av vätgas och bränslecellsteknik och att man delar EUs prioritering av detta område. Vi förväntade oss därför att dessa teknologier skulle vara inkluderade när regeringen den i februari gav Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider. Så var dock inte fallet. Näringsdepartementet har visserligen bekräftat att vätgas och bränslecellsteknik inte är exkluderat i uppdraget. Vid Energimyndighetens hearing i Stockholm den 4 maj framgick dock att man inte tagit med vätgas och bränsleceller i sitt arbete med uppdraget. I vår mening innebär detta att regeringen får ett inkomplett beslutsunderlag på sitt bord. Det går dessutom stick i stäv med regeringens officiella ståndpunkt och prioriteringar. Tänkvärt är också att motivet till denna utredning är att Sverige kan bli världsledande i omställningen av transportsystemet genom utveckling av hybridfordon, elbilar och biodrivmedel. Någonstans har man tydligen missat att även bränslecellsbilar faktiskt drivs framåt av elmotorer... Faktum är att med de teknologier vi känner idag, så är det endast kombinationen batterier och bränsleceller som kan ge oss verkliga nollemissionsfordon som också möter bilisternas prestandakrav! Visst, man kan argumentera att batterier är inom räckhåll och bränsleceller ligger längre bort. Verkligheten är dock inte fullt så enkel. Osäkerheterna kring batterier och bränsleceller föranleder en förnuftig och avvägd politik som ger utrymme för långsiktighet, mångfald och synergier. Tyvärr har vi en vana att ställa olika teknologier emot varandra snarare än att utforska dess komplementariteter. Vätgas Sverige har med anledning av ovanstående lämnat en skrivelse till regeringen. Läs ett utdrag på s. 5 Har du synpunkter, förlag eller andra tankar kring detta är du varmt välkommen att kontakta mig! innehåll: Medlem i Vätgas Sverige: AQUAGAS Sweden AB s.2 På gång i Vätgas Sverige - kansliet informerar s.2 Svenska nyheter från företag, forsknings- och demonstrationsprojekt. s.6 Utrikes s. 7 Kalendarium s. 10 Finansiärer och medlemmar s. 11 Vill du veta mer om Vätgas Sverige? Är din organisation intresserad av att bli medlem? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! Tel: vxl Fax: Drottninggatan 29, Göteborg Detta nyhetsbrev ges ut av Vätgas Sverige. Redaktör: Jenny Segersten Redaktion: Hanna Jönsson, projektkoordinator, Nedla Karahusic, administatör, Magnus Karlström, omvärldsanalytiker, Jenny Segersten, kommunikatör, Sven Wolf, verksamhetsledare, Om du vill avsluta din prenumeration eller tipsa oss om nyheter för kommande nyhetsbrev, meddela det till Sven Wolf, Verksamhetsledare 1

2 Medlem i vätgas sverige aquagas sweden ab Per Agartson, hur ser AQUAGAS verksamhet inom vätgasområdet ut? AQUAGAS konstruerar, tillverkar och säljer produkter för rening av trycksatta gaser genom katalytisk rening, adsorption och filtrering. En stor del av vår produktion är avsedd för rening av vätgas främst för industriella processer. Vid sidan av den egna produktionen är AQUAGAS också agent för Andreas Hofer, en tysk kompressorleverantör, på de nordiska marknaderna. AQUAGAS har samarbetat med Norsk Hydro (nuvarande StaoilHydro) för industriella applikationer sedan 1984 och har deltagit i de projekt med vätgas som energibärare som Norsk Hydro/ StatoilHydro drivit sedan början av 2000-talet. Bland annat har vi levererat utrustning till vätgasstationerna i Porsgrunn, Oslo och Drammen inom HyNor projektet. Om du får sia om framtiden, vilken tillämpning av vätgas tror du då kommer att få störst betydelse? Vätgastillämpning idag är störst inom olika industriella processer och kommer så att förbli inom den närmaste framtiden. En intressant applikation kommer att vara tillverkning av solceller, som kräver vätgas av mycket hög reningsgrad och som förväntas växa kraftigt de närmaste åren. Vätgas som energibärare är ett mycket intressant alternativ som ersättning till dagens fossila bränslen men även som lagring av överskottsenergi från stationära elproduktionssystem. Många anser att vätgas är det slutgilltiga målet men vägen dit kommer troligen att kantas av olika hybridkombinationer. En förutsättning för att vätgas skall kunna bli det slutgilltiga alternativet är att man lyckas få fram en storskalig produktion av vätgas genom användandet av enbart förnyelsebara energislag, då tillverkning av vätgas är en mycket energikrävande process, i kombination med en infrastruktur som gör vätgasen tillgänglig för allmänheten. Finns det något drömprojekt som AQUAGAS vill genomföra på svensk mark? Självklart vore det roligt att få medverka i ett svenskt projekt liknade HyNor, helst då med någon station i Södertälje eftersom vi har vår verksamhet där. Personligen skulle jag även önska att få jobba med den kommande generationen, som mentor eller handledare för något högskolebaserat vätgasprojekt inom energisektorn. Per Agartson, VD, AQUAGAS Sweden AB, vid invigningen av vätgasstationen i Oslo 11 maj KANSLIET INFORMERAR - PÅ GÅNG I VÄTGAS SVERIGE medlem i European Hydrogen Association EHA startades år 2000 för att främja vätgas som energibärare i Europa och föreningens medlemmar består av nationella vätgasorganisationer, så som Vätgas Sverige, och de ledande europeiska företagen i branschen. Aktiviteter omfattar lobbning, informationsspridning och kontaktskapande, initiativtagande och stöd till utredningar och demonstrationer samt att verka för bättre utbildningar inom vätgasområdet. Det praktiska arbetet bedrivs via ett kansli baserat i Bryssel. Som medlem i EHA har vi på Vätgas Sverige förbättrat våra möjligheter att både följa och påverka utvecklingen på europeisk nivå. Det underlättar även för erfarenhetsutbyte mellan oss och andra länders vätgasorganisationer så att vi kan jobba smartare. Under Sveriges ordförandeskap i Europeiska Ministerrådet under andra halvåret 2009, kommer vi samarbeta extra nära EHA för att få vätgas och bränsleceller tydligare på dagordningen. SW Har ni frågor, förslag eller synpunkter är ni välkomna att kontakta Sven Wolf, För mer info om EHA se 2

3 Ny styrelse i Vätgas Sverige Den 6 maj hade vätgas Sverige sin andra föreningsstämma sedan bildandet. Förutom den vanliga formalia som hör föreningsstämmor till, höll Andreas Bodén, Powercell, Lars Holmquist, Göteborg Energi, och Claes Tullin, SP, varsin kort dragning om sina företags verksamheter inom vätgasområdet. Därefter arbetade medlemmarna och styrelsen i grupper med frågeställningen vilka behov finns i Sverige för att stärka vätgas- och bränslecellsbranschen? Vi tackar Berit Gullbransson, Fredrik Lindberg, Christoffer Kloed samt Peter Enå för deras insatser och välkomnar Cecilia Wallmark, Magnus Blinge, Martin Valfridsson och Göran Lindberg till styrelsen! JS Medverkan på vetenskapsfestivalen i göteborg Den årliga Vetenskapsfestivalen i Göteborg, 4-10 maj, hade i år temat Folk Forever och handlade om världens människor - igår, idag och imorgon. Magnus Karlström från Vätgas Sverige bidrog till det välfyllda programmet med en halvtimmes samtal under rubriken Framtidens bil är eldriven. Magnus började med att ge femtiotalet åhörare en överblick över möjliga varianter av eldrivna fordon. Därefter diskuterade han tillsammans med Sten Karlsson, Fysisk resursteori, Chalmers och Staffan Johannesson, Ecoplan, om vad som kan vara en trolig utveckling för eldrivna fordon och hur det kan påverka vår vardag. JS styrelse från 6 maj 2009 Lars Sjunnesson, Professor, E.ON Katarina Pelin, Miljödirektör, Malmö Stad Christer Owe, Verksamhetsledare, Ekocentrum Roland Clift, Professor Miljöteknik, University of Surrey Niklas Gustavsson, Director Governmental affairs, Environmental issues, Volvo AB Lars Holmquist, Affärsutveckling/omvärldsanalytiker, Göteborg Energi Claes Tullin, Forskningschef/Sektionschef, SP Peter Erlöw, Miljöstrategichef, Region Skåne Göran Lindbergh, Professor, KTH Magnus Blinge, Chef, enheten för transport, Vinnova Cecilia Wallmark, Manager Fuel Cell Air Supply Systems, Opcon Svenska Rotormaskiner Martin Valfridsson, VD & koncernchef, Morphic Rapport om bränslecellstruckar Linnea Rahm från Linköpings Universitet har under våren undersökt potentialen för bränslecellstruckar i Sverige. Arbetet har utförts på Högskolan Väst, Trollhättan. Uppdragsgivare är Vätgas Sverige som tillsammans med Innovatum Teknikpark har initierat projektet. Även Toyota Material Handling och Schenker har deltagit i samarbetet. Staffan Johannesson och Sten Karlsson diskuterar med publiken under Vetenskapsfestivalen. Kreativa möten mellan design och teknik Vad händer om designers, teknikspecialister och produktutvecklare förs samman för att brainstorma om möjligheterna med mikrobränsleceller och hur de kan användas i vardagsprodukter? Det kan Innovatum Teknikpark och Vätgas Sverige svara på efter att i mars ha bjudit in till en workshop. Därefter har fyra industridesigners från Noom, Cliff Design och Semcon haft i uppdrag att illustrera nya användningsoch produktområden för mikrobränsleceller. Parallellt har studenter på Chalmers Designingenjörsprogram jobbat med samma uppgift i sina studentprojekt. De kreativa och spännande resultaten presenterades den 25 maj och kommer efter sommaren att kunna beskådas hos Innovatum och Vätgas Sverige samt på respektive hemsidor. Så håll ögonen öppna! HJ Studien har undersökt potentialen att använda bränslecellstruckar i Sverige, framför allt ur ett finansiellt perspektiv. Den innefattar en fallstudie där lagerhantering och användande av en viss typ av gaffeltruck studeras. Kostnader för användning av batteritruckar respektive bränslecellstruckar jämförs, med utgång från förutsättningarna hos det studerade distributionscentret. MK 23

4 Halland sjösatt Lyckad Kick Off för Vätgas Halland Det var god stämning och en spännande blandning av deltagare på kick offen för Vätgas Halland den 28 maj i Halmstad. En höjdpunkt var premiärvisningen av den konverterade vätgasbilen H2Race. Dagen bjöd också på en rad intressanta föredrag som lyfte fram synergier mellan vätgas, vindkraft och motorsport på olika sätt. Gert-Olof (Måns) Holst från vindkraftbolaget Triventus berättade om varför de har intresse inom vätgasområdet och därför också gått in som sponsorer i H2Race. Lars Stenmark från Uppsala Universitet presenterade hur innovationen vätgasbollar kan ge smart bränslelagring i framtidens fordon. Tony Ring från Swedish Motorsport Industry, känd internationell racingförare och kommentator på bland annat Eurosport, gav sin syn på varför motorsport är en lämplig arena för fordonsdriven utveckling av innovationer. Dessutom gav Hanna Jönsson från Vätgas Sverige en introduktion i vilken roll vätgas kan ha i ett energisystem med allt större andel förnybar energi. Hon välkomnade också halländska aktörer att dra nytta av projektet och nätverket Vätgas Halland för att utveckla sin kompetens och få stöd med utveckling av idéer och projekt inom området. Kick offen arrangerades av Region Halland, Vätgas Sverige och Miljöinnovationstävlingen. HJ Presentationerna finns på Johan Ahlberg och Roland Lindblom från Högskolan i Halmstad. Foto: Hanna Jönsson. sveriges första vätgasdrivna tävlingsbil För att visa att motorsport kan utföras utan miljöskadliga utsläpp, har Flädjemark Sports utanför Falkenberg byggt om en Radical tävlingsbil till ren vätgasdrift. Bilen visades upp för första gången den maj på UTEXPO-mässan i Halmstad, därefter i Gröna Bilisters monter under Göteborg City Race den 5-6 juni samt på Västkustloppet i Falkenberg den juli. Nästa steg är att trimma bilen, som är en Radical Prosport 1300, till tävlingsskick. Målet är att ställa upp utom tävlan i race under andra halvåret Mycket talar för att motorsport är en lovande tidig nisch för vätgasteknik. Mycket talar för att motorsport är en lovande tidig nisch för vätgasteknik. Flera gånger under historien har sporten bidragit till att introducera tekniska nyheter i våra fordon allt från backspegeln till aktiv fjädring. Potentialen för medial uppmärksamhet är stor och därmed finns en möjlighet att nå en bred målgrupp att intressera sig för miljöfordon och miljöfrågor i stort. Projektet H2Race stöttas även av Region Halland, ALMI, Hurtig Bil, Biowaz, AGA Linde, Wistrand, Triventus, Bilsport & MC Specialförsäkring och Vätgas Sverige. Projektet välkomnar nu fler sponsorer och samarbetspartners för att komma vidare till nästa steg.hj Kontakt: Jonas Flädjemark, Flädjemark Sports, , Konverterade vätgasbil i examensarbete Det har varit en intensiv men rolig och spännande vår för Roland Lindblom och Johan Ahlberg, sistaårsstudenter på Energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Och det har blivit många sena kvällar i högskolans verkstad innan de äntligen lyckades med målet för sitt examensarbete - att konvertera en motor till en Radical tävlingsbil till vätgasdrift. Examensarbetet har utförts i samarbete med Flädjemarks Sports, med Per Andersson från högskolan som handledare. Arbetet har även omfattat att göra en nulägesanalys av utvecklingen inom vätgasområdet inriktat på racing. När studenterna presenterade sitt arbete på kickoffen för Vätgas Halland 28 maj, avslutade de med att tacka alla de varit i kontakt med under arbetets gång. De upplever att vart de än vänt sig har de blivit positivt bemötta och fått den hjälp de behövt. Rapporten från exjobbet kommer inom kort kunna laddas ner från högskolans hemsida. Vätgas Sverige säger grattis till ett väl genomfört arbete och lycka till i framtiden! HJ 4

5 Hearing om Energimyndighetens elbilsuppdrag Energimyndigheten genomförde den 4 maj en hearing i det särskilda regeringsuppdraget Kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider på World Trade Center i Stockholm. Representanter från Energimyndigheten, Vägverket, Transportstyrelsen och Energimarknadsinspektionen gick igenom de preliminära slutsatser som utredningen kommit fram till. Syftet med hearingen var både att informera och att samla in kommentarer till de preliminära resultet utredningen kommit fram till. Vätgas Sverige var där och kommenterade de preliminära resultaten. Vätgas Sverige ansåg att det var viktigt att inkludera bränslecellsbilar i analysen inför framtiden. MK Länk till dokumentation om dagen: Ett ofullständigt kunskapsunderlag försvårar korrekta bedömningar av hur regeringens mål om ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan inom transportområdet kan uppnås. Vår rekommendation är därför att statens energimyndighet får i uppdrag att, i samråd med relevanta aktörer, inkomma med ett kompletterande underlag om läget och utvecklingen inom vätgas och bränslecellsområdet. Vi föreslår även att vätgas och bränslecellsteknik i fortsättningen inkluderas explicit i eventuella demonstrationsprogram eller andra åtgärder som syftar till att stimulera utveckling och introduktion av elfordon. Sven Wolf, Vätgas Sverige Utdrag ur Vätgas Sveriges brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson Har du en miljöinnovation som du vill förverkliga? Anmäl den till tävlingen Miljöinnovation! Sista anmälningsdag 30 augusti. Läs mer på Vätgas som bränsle på Skånes Energiting Skånes Energiting hölls i Malmö den 9 juni.den här gången låg fokus på temat klimat och ekonomi och liksom tidigare år fanns ett antal arenor med aktuella ämnen att välja på. I arenan Energieffektiva fordon och alternativa drivmedel presenterade Sven Wolf från Vätgas Sverige Malmö - en del av Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. JS Energitinget 2009 Vi tackar alla talare, utställare, provkörare och besökare för två mycket intressanta och givande dagar under Sveriges Energiting den mars! Vätgas Sverige arrangerade två sessioner och hade även en monter tillsammans med Morphic, myfc och Catator. Vi kunde också ge besökare till tinget möjlighet att provköra en Think Hydrogen som går på el och vätgas. Anders Flanking, partisekreterare (C), Tomas Kåberger, och Christian Azar, professsor, Chalmers var några av de många intresserade förarna. Text: Emma Rex. Glöm inte att boka in september då Vätgas Sverige tillsammans med sju andra organisationer arrangerar en internationell konferens om bioenergi och hållbar transport. Det finns fortfarande utställarplatser kvar! Vätgas Sveriges medlemmar har 25 procents rabatt på World Bioenergy - Clean Vehicles and Fuels! Christian Azar, Chalmers, testar en el- och bränslecellsbil. Foto: Emma Rex. Visa upp er under cop15? Hör du till ett svenskt företag, kommun, myndighet eller organisation som vill bjuda in utländska besökare i samband med klimatmötet i Köpenhamn i december, COP 15? Besök det svenska nätverket på för hjälp med marknadsföring och annat! 5

6 svenska nyheter 32 Miljoner till SGC Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC AB) har beviljats 32 miljoner kronor i stöd för att genomföra programmet Energigastekniskt utvecklingsprogram Projekt som bedrivs inom programmet kan finansieras med statliga medel upp till 40 procent medan övrig finansiering sker genom de företag, institut och universitet som genomför forskningen och de intressenter som är intresserade av specifika projekt. Omfattningen av programmet är åtta miljoner kronor per år från Energimyndigheten. Som grundförutsättningar för projekt-verksamheten gäller att utvecklingsarbetet avser naturgas, gasol, biogas, gas från förgasad biomassa (syntesgas eller bio-sng) eller vätgas samt att arbetet ska präglas av en helhetssyn med systemtänkande i tillämpningarna. Verksamheten ska tydligt bidra till kompetensutveckling vid tekniska högskolor och/eller inom industrin och resultaten ska präg-las av kvalitet och vila på en vetenskaplig grund. Text Corfitz Nelsson, SGC. Olof Tegström avliden En av Sveriges tidigaste och största förespråkare av vätgas har gått bort. Olof Tegström arbetade outtröttligt under många år, både i Sverige och internationellt, som ambassadör för vätgas som en ren energibärare. Redan på 1980-talet byggde Tegström själv ett system där han tog tillvara energi från vindkraft och omvandlade den till vätgas som han använde till att försörja sitt eget hem med energi och för att driva sin bil! Listan över Olof Tegströms insatser inom energiområdet kan göras lång, men kanske var hans största bedrift att han med sitt brinnande engagemang lyckades inspirera så många mäniskor längs vägen. JS Mer information finns på ReservkraftsysteM från Rittal Bränsleceller, som genererar el med hjälp av vätgas, är på väg att slå igenom som reservkraft. Rittal som är världsledande inom inkapslingsteknik för skydd av elektromekanik, elektronik och IT-utrustning har lanserat det första serietillverkade reservkraftsystemet med bränsleceller. Systemet är i dag utvecklat för basstationer för mobiltelefoni. Det planeras även komma i en applikation som reservkraft i datorhallar, förklarar Håkan Persson, marknadschef på Rittal Scandinavian AB. I dagens utformning används bränslecellerna som ett komplement till andra backup-system. Enda restprodukten när el produceras i bränsleceller är vatten och värme, vilket innebär att processen är extremt miljöanpassad. Och tekniken ger fördelar för underhållet. Vi tror mycket på systemet. All IT-verksamhet är extremt känslig för avbrott i strömförsörjningen, säger Håkan Persson. Reservkraft är en säkerhetsåtgärd och bränsleceller höjer säkerhetsnivån ytterligare från dagens konventionella system. I Skandinavien passar bränsleceller ypperligt som backup, både med tanke på allmänna miljökrav och de långa avstånden som försvårar försörjningen och underhållet av konventionella reservkraftaggregat. Bränslecellerna i Rittals system kan antingen använda ren vätgas på flaska eller väte ur en blandning av metanol och vatten. MK Länk: Nordic SME and OEM Fuel Cell Workshop June 25th 2009, Trondheim The symposium aims at gathering researchers and developers within the field of fuel cells, together with SMEs and OEMs from the supply industry sector to facilitate development of new, improved and lower cost components for fuel cell systems. This will achieved by: highlighting market potential for new or improved fuel cell (related) products presenting general experience from the vehicle demonstration drawing attention to bottle necks when it comes to reliability, efficiency and cost facilitating the meeting of SMEs and OEMs within the workshop The symposium will take place in Trondheim, Norway, at SINTEF and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Gløshaugen. Register for free by to by June 6th This workshop is the day after the international symposium Diagnostic Tools for Fuel Cell Technologies also in Trondheim (June 23rd - 24th). 6

7 Akademiskt om Vätgas Maria Grahn har disputerat på Chalmers, Energi och Miljö, med avhandlingen Cost-effective fuel and technology choices in the transportation sector in a future carbon constrained world. Results from the Global Energy Transition (GET) model. Bland annat jämförs i avhandlingen vätgas med andra tänkbara alternativ för framtidens drivmedel. JS Avhandlingen kan läsas på se/cpl/search/result/index.xsql Maria Grahn kikar ut ut Think Hydrogen, Energitinget 2009:. Bränslecell för konsumentbruk Det svenska elektronikföretaget Kjell & Co är först ut med en bränslecellsdriven laddare för Ipods och mobiltelefoner. För 499 kronor kan du köpa denna smått historiska produkt och ladda dina prylar från en avlägsen fjälltopp. JS artikelnummer UTRIKES Vätgasväg invigd i Norge Den 11 maj invigdes den norska vätgasvägen HyNor. Kändisar, politiker och kungligheter deltog då två nya tankstationer öppnades samma dag, en i Oslo och en i Drammen. Sedan tidigare fanns två stationer i bruk, en i Stavanger (2006) och en i Porsgrunn (2007), och det är nu möjligt att köra på vätgas hela vägen från Oslo till Stavanger. Invigningen av hela sträckan gjordes i samband med att en motortävling för batteri- och vätgasbilar hölls, Vikingrally. Målgången var i sin tur startskottet för konferensen EVS 24, se nedan. De norska vätgasstationerna ingår i Scandinavian Hydrogen Highway Partnership, där Vätgas Sverige är med och koordinerar de svenska organisationer och företag som är intresserade av att bygga en infrastruktur för vätgasfordon. Nästa vätgastankstation att öppnas inom det skandinaviska samarbetet planeras vara Köpenhamn, i tid för FN:s klimatkonferens i december. JS EVS24 El-, hybrid- och bränslecellskonferens EVS 24 (The International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium) genomfördes den 13 till 16 maj i Stavanger Norge. Vätgas Sverige var där och representerade Scandinavian Hydrogen Highway Partnership på utställningen. Under tre dagar presenterades många olika demonstrationsprojekt, analyser och planer. Den 13 maj presenterades under en hel dag resultaten från NorWays, som är en norsk roadmap för hur en norsk vätgasinfrastruktur ska byggas upp. Resultaten visade att det var både möjligt och önskvärt att det sker. MK Resultat från NorWays Grön = station i bruk Vit = station planeras 7

8 USA:s energimyndighet stödjer bränsleceller USA:s energimyndighet stödjer framväxande bränslecellsmarknader med 41,9 miljoner dollar. Det är tretton projekt som får stöd för att snabba på kommersialiseringen och för att skapa arbeten i bränslecellsindustrin. Projekten handlar om stationära och portabla tillämpningar samt specialfordon. Totalt är projekten på 114 miljoner dollar varav staten står för 41,9 miljoner dollar. Ungefär 1000 bränslecellssystem kommer att byggas och användas. MK Källor: Green Car Congress 16 april Pressmeddelande USA:s energimyndighet 15 april 2009 men minskar stödet 2010 USA:s energimyndighet meddelade 7 maj att de år 2010 minskar stödet till utveckling av vätgas och bränslecellsteknik med cirka 60 procent. Anledningen är att de i stället vill prioritera teknologier med större utsikter att mer omgående visa resultat. Inom vätgasområdet kommer departementet nu att koncentrera sig på projekt där vätgas används till energiförsörjning för byggnader. Även om USA:s energimyndighet drar ner sina satsningar så fortsätter Toyota, GM och Honda att utveckla sina bränslecellsbilar enligt planerna. Japan, Tyskland och Sydkorea satsar också vidare på sina bränslecellsprogram. JS Vätgas i motorn ger verkningsgrad på topp En förbränningsmotor konverterad för vätgasdrift får en verkningsgrad som få förbränningsmotorer lever upp till, visar BMWs vätgasförsök. BMW har tillsammans med österrikiska forskare nu kommit fram till att en ombyggd dieselmotor som drivs med vätgas når en verkningsgrad på 42 procent, vilket är väl i klass med de bästa turbodieslarna, konstaterar BMW. Tillsammans med forskare vid tekniska universitetet i Graz, HyCentA Research samt Hoerbiger Valve Tec i Wien, har BMW utvecklat ett förbränningsförlopp som kombinerar egenskaper från ottomotortekniken och dieselmotortekniken. Ingenjörerna utgick från EU-projektet HyICE där man påvisat möjligheten till effektuttaget 100 kw per liter förbränningsrum för vätgas i en ottomotor. Baserad på en standardmotor ur dieselprogrammet har forskarna tagit fram ett nytt cylinderhuvud anpassat för vätgasdrift. Förbränningsrummet utformades efter strömningssimulering och högtryckinjektorer konstruerades för direktinsprutning av vätgasen i förbränningsrummet vid tryck så höga som 300 bar. Vid prov i testbänk har man kommit fram till att en kombination av tändförloppet för diesel- och ottomotorer är optimalt, med självantändning följt av diffusionsförbränning. Det ger den bästa verkningsgraden för motorn. Genom de höga temperaturnivåerna i förbränningsmotorerna tror forskarna att verkningsgraden kan höjas ytterligare när avgasvärmen kan utnyttjas optimalt. MK Källa: Ny Teknik 12 mars 2009 Källor: hrgl1dpq&refer=energy Amerikansk rapport om vätgasbussar The US Federal Transit Administration (FTA) har publicerat en rapport om demonstrationsprojekt med vätgasbussar i olika delar av världen. Rapporten innehåller intervjuer med medverkande från olika vätgasbussprojekt i tjugo olika städer under perioden Rapportens slutsats är att resultaten är positivt. Det finns ett starkt stöd från kunderna, men fortfarande finns det utmaningar kvar. En annan slutsats var att bränslecellssystemen fungerade bättre än väntat, men batterierna och tillhörande utrustning som hade vissa tekniska problem. MK Källa: Green Car Congress 20 mars 2009 Mercedes-Benz Citaro FuelCELL Hybrid. Foto: Daimler Daimler visar upp bränslecellsbuss Den nya Mercedes-Benz Citaro FuelCELL Hybrid bus visades upp på konferensen UITP (the World Congress of the International Association of Public Transport) i Wien den 7-11 juni. Bussen är den första representanten av den nya generationen bränslecellsbussar från Daimler Buss och är en seriehybridbuss. MK Källor: Green Car Congress 9 maj, Pressmeddelande Daimler Buss 6 Maj

9 Kalifornien satsar på vätgastankstationer The California Energy Commission har antagit den första investeringsplanen för transporter. Planen har allokerat 176 miljoner dollar under två för att stimulera miljötransportprojekt för att nå Kaliforniens tuffa miljömål. För att nå målen måste delstaten satsa på många olika bränslen och fordonsteknologier och 40 miljoner dollar kommer att satsas på att bygga vätgastankstationer. MK Källa: Green Car Congress 23 april 2009 vätgasturné från Kalifornien till Vancouver The California Air Resources Board, California Fuel Cell Partnership, Powertech Labs, National Hydrogen Association och the U.S. Fuel Cell Council organiserade den nio dagar långa Hydrogen Road Tour från södra Kalifornien till Vancouver. Turnén stannade i 28 städer och pågick från den 26 maj till den 3 juni. Totalt deltog tolv bränslecellsfordon, bland annat Honda FCX Clarity, Hyundai Tucson FCEV, Kia Borrego FCEV, Nissan X-Trail, och Toyota FCHV-adv Highlander. MK Källa: Honda tar FCX Clarity till Europa... Till hösten startar Honda ett stort bränslecellsprojekt i Offenbach i Tyskland. Ett antal av bränslecellsbilen FCX Clarity sätts då på europeiska vägar. Syftet är att vidareutveckla tekniken och arbeta för en utbyggnad av infrastrukturen när det gäller tankställen för vätgas. Honda FCX Clarity demonstreras idag i Kalifornien och i Japan. JS Källa: Automotorsport.se 2 april och har presenterat en vätgasmotorcykel Honda har utvecklat vätgasmotorcykeln Honda CB 750 Hydrogen Motorcycle Concept. Motorcykeln har en fyracylinders motor som förbränner flytande väte och den är gjord av aluminium, kolfiber och titan. MK Hamburg satsar på vätgasfordon Den 24 april skrev Daimler, Shell, TOTAL, Vattenfall Europé och hysolutions ett avtal med Hamburg om att bygga ut vätgasinfrastrukturen med tillhörande fordon. Från och med 2010 kommer tio bränslecellsbussar av den nya generationen och cirka 20 Mercedes B-klass bränslecellsbilar rulla i Hamburg. Fyra vätgasstationer kommer också att byggas. MK Källa: European Hydrogen Association 24 mars 2009 Välbesökt amerikansk vätgaskonferens I slutet av mars och början av april genomfördes NHA Hydrogen Conference and Expo i Columbia, South Carolina. Den årliga konferensen arrangeras av amerikanska National Hydrogen Association och hade mer än 700 deltagare och mässan över 2000 besökare. Magnus Karlström från Vätgas Sverige var där och såg några trender; de många demonstrationerna av vätgastruckar, mer erfarenhet av vätgasproduktion från vind, samt planerna på att producera vätgas från de nya generations kärnkraftsreaktorer. Det var möjligt att testköra Hondas och GM:s nya bränslecellsbilar. MK Källa: Gas maj

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

- pusselbitar i det förnybara energisystemet. Foto: Bjørn Simonsen. Vätgas och bränsleceller

- pusselbitar i det förnybara energisystemet. Foto: Bjørn Simonsen. Vätgas och bränsleceller - pusselbitar i det förnybara energisystemet Foto: Bjørn Simonsen Vätgas och bränsleceller Vätgas en viktig del i framtidens energisystem Vätgas är en av de viktiga pusselbitarna i övergången från fossila

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson

Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson VÄTGAS SVERIGE Vätgas och bränsleceller - pusselbitar i det förnybara energisystemet Gävle-Dala Drivmedelskonvent Borlänge 2014 Björn Aronsson 2014-03-19 VÄTGASENS ROLL I ENERGISYSTEMET KÄLLOR Förnybara

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier

www.sgc.se Alternativa µ-chp teknologier Alternativa µ-chp teknologier Corfitz Nelsson, Svenskt Gastekniskt Center AB corfitz.nelsson@sgc.se Agenda Svenskt Gastekniskt Center (SGC) Genomgång av olika µ-chp teknologier upp till 50 kw e. Exempel

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Förutsättningar för en nationell arena kring bränslecellsutveckling i Fyrbodal "[Ev underrubrik/beskrivning]" Magnus Karlström Vätgas Sverige Göteborg 2009-10-05 Rapporten är utgiven av

Läs mer

Lagring av överskottsel

Lagring av överskottsel Lagring av överskottsel Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Lagring av ö versköttsel Norra Sveriges stora naturresurser för

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden

Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Vätgas-infrastruktur nu och i framtiden Analytiker Magnus Karlström 1 Partnerskap som främjar vätgas som energibärare 2 Det finns 200 vätgastankstationer i världen 3 Status för vätgasinfrastruktur Hur

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Ärende 12 Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-08-10 KS 2014.0329 Handläggare Bosse Björk Projekt Lokalt framställd Förnyelsebar Energi

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way

ITS World Congress Vienna 2012. ITS the Swedish way ITS World Congress Vienna 2012 ITS the Swedish way Nationella ITS konferensen 19 september med demonstrationer och middag den 18 september Demonstrationer den 18 september Middag den 18 september på Norra

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget och framåtblick

Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget och framåtblick Smältkarbonatbränslecellen (MCFC) - teknikläget och framåtblick Carina Lagergren och Göran Lindbergh Tillämpad elektrokemi KTH 1 Smältkarbonatbränslecellen Anod: Porös Ni (5-10% Cr el. Al) H 2 +CO 3 2-

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se Utmaningar och mo jligheter med Green Highway jakob.lagercrantz@equest.se Det går att förändra beteenden! 10 år Privata initiativ Bröt tidigare stabila vanor Förändrade ett land Från kyst till kust Green

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Britt Carlsson-Green Projektsamordnare 044-309 39 27 Britt.Carlsson-Green@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 20150121 Dnr 1402598 1 (5) Regionstyrelsen GREAT Green REgion with Alternative

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

vätgasen ut på vägarna

vätgasen ut på vägarna Illustration: Vätgas Sverige SKANDINAVIEN ska bli en av Europas första regioner med ett nätverk av tankstationer för vätgas. SID5 EN TIDNING OM RENA OCH SÄKRA ENERGILÖSNINGAR Nu kan du LADDA MOBILEN med

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Stefan Nygren e-mobility Group Manager Borlänge 20 april 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum!

Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! NYHETSBREV, Nummer 2, oktober 2012 Hallå Urban Karlström, ordförande i Forum! Vad är du mest nöjd med när du ser tillbaka på de gångna månaderna? Att vi fått igång arbetet i våra åtta innovationsblock.

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas

Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Tillväxt och möjligheter för svensk industri relaterade till biogas Seminarium Stockholm 19 maj 2010 Biogas - storskaligt och hållbart bränsle Bernt Svensén Affärsdriven Miljöutveckling Business Region

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm

INBJUDAN till. INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm INBJUDAN till INTELEC - SYMPOSIUM 2008 3 april, 2008 Westmanska Palatset, Lokal: Bryggarkungen Holländargatan 17, Stockholm Symposium 2008 har två teman Under första delen av symposiet kommer vi att referera

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Utvecklingen går allt fortare Benz första patenterade etanolmotor 1888 2 Elfordon på gång sedan 1850. 3 En fordonsindustri i förändring

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer