I år slår elektromobiliteten igenom i Tyskland Jan Lewenhagen: Märkligt och paradoxalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I år slår elektromobiliteten igenom i Tyskland Jan Lewenhagen: Märkligt och paradoxalt"

Transkript

1 Årsberättelse 2011 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2011 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 11/12 I år slår elektromobiliteten igenom i Tyskland Jan Lewenhagen: Märkligt och paradoxalt Elektro- und Hybridfahrzeuge eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten Reiner Gatermann: Im selben Boot

2 Vi når dina kunder i Tyskland inom 48 timmar DB Schenker är störst på landtransporter i såväl Sverige som Europa. Det ger dig som kund tillgång till ett omfattande transportnätverk. Via Öresundsbron når vi dina kunder hubbar i Tyskland inom 48 timmar från dörr till dörr. Vi kör sex dagar i veckan till och från Malmö, Hannover, Hamburg, Nürnberg och Friedewalde. Våra täta avgångar enligt turlista underlättar planeringen och ditt styckegods når kunderna snabbt och säkert. Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantöreren. Genom att samlasta alla sändningar får du en mer miljösmart transport vi kallar det Kollektivtrafik för gods. DB Schenker i Sverige erbjuder allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. Vi har HANDELSKAMMER medarbetare TYSK-SVENSKA och finns HANDELSKAMMAREN representerade på ett 50-tal orter i Sverige. Vi ingår i Deutsche Bahn AG:s transport- 2 DEUTSCH-SCHWEDISCHE och logistikdivision. För mer information gå in på

3 FOTO: LINUS HALLGREN Lars G Josefsson, Ralph-Georg Tischer. Innehåll / Inhalt Årskrönika / Chronik Elektromobiliteten slår igenom Elektroautos eröffnen Geschäftschancen Investeringsnyheter / Investitionen Utblick av Jan Lewenhagen 29 Ausblick von Reiner Gatermann åriga medlemmar / 60 Jahre Mitglieder Om oss / Über uns Medlemsförteckning / Mitgliederverzeichnis Ansvarig utgivare / verantwortlicher Herausgeber: Ralph-Georg Tischer Form: Maria Gaenger Design AB Texter: Koncis Affärsinformation AB, Christine Demmer samt Tysk-Svenska Handelskammaren Foto: Linus Hallgren där inget annat anges Tryck / Druck: Göteborgstryckeriet 2012 Kära medlemmar och vänner! Även 2011 kännetecknades av osäkerhet på marknaden och för företagen. Förmåga till förändring och snabbhet är viktiga faktorer för företag som vill lyckas i en globaliserad värld. Framförallt har satsningar på de europeiska grannländerna visat sig vara ett framgångsrikt drag för många medelstora företag. Det är här på närmarknaderna företagen bäst blir förstådda och kan visa god tillväxt också i tider av finanskris. Det visar handeln mellan Tyskland och Sverige som fortsätter generera framgångsrika och stabila affärer. Sveriges tillväxt översteg förra året imponerande 4 procent, och Tyskland spelar som Sveriges största handelspartner en stor roll i denna utveckling. Tysklands BNP ökade med 3 procent 2011 och tillväxten hölls uppe både av stark export och en fortsatt stark privatkonsumtion. Samtidigt får vi inte glömma att inte ens det tyska lokomotivet kan fortsätta framåt utan stöd av sina partner. Verkstadsindustrin är här inte bara en av tillväxtgeneratorerna utan också en pålitlig motor för innovationsförmågan i våra båda länder. Även Tysk-Svenska Handelskammaren har tagit sig an omvärldens utmaningar. Under vårt 60:e år som handelskammare har vi med stort engagemang och kreativitet förmedlat kontakter och affärschanser med stor potential till våra medlemmar och kunder. Vi är alltid beredda att pröva nya vägar och engagera oss på områden där våra partner behöver stöd och där affärsmöjligheter öppnas. Våra nätverkskvällar har blivit en populär tradition i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fokus för våra projekt och evenemang har kretsat kring ämnen som energieffektivitet, byggindustri, detaljhandel, it och medicinteknik. Tack vare denna bredd har vårt tysk-svenska nätverk vidareutvecklats och inte minst etablerats internationellt som ett välrenommerat forum för utbyte mellan företag. Nu vill vi å hela Tysk-Svenska Handelskammarens vägnar tacka er för det utomordentliga samarbetet under Fortsätt vara uppmärksam på det som händer i vår omvärld och ta också detta år vara på de positiva sidorna av globaliseringen. Vi hjälper er gärna! Med hjärtliga hälsningar Lars G Josefsson Styrelseordförande /Präsident XX XX Liebe Mitglieder und Freunde der Handelskammer, Verunsicherung der Märkte und Unternehmen prägte auch 2011 unser Wirtschaftsleben. Veränderungsfähigkeit und geschwindigkeit sind entscheidende Faktoren für ein erfolgreiches unternehmerisches Handeln in der globalisierten Welt geworden. Dabei hat sich für viele mittelständische Unternehmen einmal mehr die Bearbeitung der europäischen Nachbarmärkte als ein Erfolgsgarant bewährt. In Europa ist der Mittelstand zu Hause, hier versteht man sich, bleibt erreichbar, hier produziert man auch in Zeiten der Finanzkrise durchaus ansehnliche Zahlen. Dies weist ebenso unser bilaterales Geschäft aus, wo Auslandsaufträge traditionell erfolgreich und stabil abgewickelt werden. Schwedens Wirtschaftswachstum hat im letzten Jahr die beeindruckende Marke von 4 Prozent weit übersprungen und Deutschland spielt dabei als Schwedens größter Handelspartner eine wichtige Rolle. Vergessen wir jedoch nicht: auch der Wirtschaftsmotor Deutschland kann ohne seine Partner nicht weiterlaufen. So ist es erneut die Investitionsgüterindustrie, die nicht nur und wiederholt zu unseren Wachstumstreibern zählt, sondern zuverlässiger Motor der Innovationsfähigkeit unserer beiden Länder ist. Auch die Handelskammer hat die Herausforderungen des Umfelds angenommen. Im 60sten Jahr ihres Bestehens haben wir mit Kraft und Kreativität daran gearbeitet, unseren Mitgliedern und Kunden zukunftsweisende Kontakte und Geschäftsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dabei gehen wir immer dort neue Wege und besetzen Themen, wo unsere Partner Unterstützung einfordern und sich unternehmerische Chancen auftun. Unsere Netzwerkabende sind zu einer liebgewonnenen Tradition in Stockholm, Göteborg und Malmö geworden. Der Fokus bei unseren Projekten und Veranstaltungen erstreckte sich von Themen der Energieeffizienz, der Bauindustrie, über Retail bis hin zur IT und Medizintechnik. Dadurch konnte sich unser deutsch-schwedisches Netzwerk erfolgreich weiterentwickeln und gilt nicht zuletzt im interkulturellen Kontext als etabliertes Forum zum Austausch unternehmerischer Ideen. Im Namen des gesamten Teams unserer Handelskammer danken wir Ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung im Jahre Bleiben Sie wachsam, was um uns herum passiert und nutzen Sie die positiven Seiten der Globalisierung, wir unterstützen Sie dabei! Mit herzlichen Grüßen, Ralph-Georg Tischer vd / Geschäftsführer DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 3

4 Årskrönika Jahresrückblick 60-jähriges Jubiläum ist Anlass für Blick in die Zukunft Am 6. Mai 1951 wurde die Deutsch-Schwedische Handelskammer in der Aula der Handelshochschule in Stockholm gegründet. Und genau dorthin lud die Handelskammer am 5. Mai 2011 zu ihrer Jahreshauptversammlung und den Feierlichkeiten anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens. Rund 250 Gäste nahmen an den Feierlichkeiten teil. Einen bemerkenswerten Einblick in seine Zukunftsvision von Europa in 60 Jahren gab Gastredner Roland Tichy, Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Prognosen zufolge wird die europäische Bevölkerung bis 2050 um etwa 50 Millionen Menschen schrumpfen, während Asien und Afrika zur gleichen Zeit um jeweils eine Milliarde wachsen werden. Die kontinuierlich ansteigende Migration in Europa ist dagegen ein positiver Trend, konstatierte Tichy. Während die Bedeutung der Nationalstaaten zurückgeht, entwickeln sich die Städte zu den wirtschaftlichen Zentren der Zukunft. In einer Podiumsdiskussion debattierten fünf namhafte Wirtschaftsvertreter über ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema International Leadership : An der lebhaften Diskussion nahmen Jonas Abrahamsson (Eon Sverige), Daniel Birnbaum (Moderna Muséet), Thorsten Gerdau (Bayer AB), Lars G Josefsson (früher Vattenfall) und Anders Moberg (früher IKEA) teil. Die bekannte Wirtschaftsjournalistin Mia Odabas moderierte. Unterstützt wurde die Handelskammer hierbei von den Partnern Eon, Mercedes und SEB. JUBILEUMSÅRET DAS JUBILÄUMSJAHR Framtidsvisioner på 60-årsjubileum Den 6 mars 1951 grundades Tysk-Svenska Handelskammaren i aulan på Handelshögskolan i Stockholm. Handelshögskolan var också platsen för det 60-årsjubileum och årsmöte som handelskammaren bjöd in till den 5 maj. Drygt 250 personer deltog i festligheterna och fick lyssna till bland andra WirtschaftWoches chefredaktör Roland Tichy som i sitt tal tecknade en framtidsvision med fokus på energi, miljö och demografi. Enligt flera prognoser kommer Europa att minska sin befolkning med omkring 50 miljoner människor fram till år 2050 samtidigt som Asien och Afrika ökar sin med 1 miljard vardera. Däremot är den ständigt ökade migrationen i Europa en positiv trend. Betydelsen av nationalstater minskar samtidigt som städerna utvecklas till framtidens ekonomiska centra, konstaterade han. Jubileumsprogrammet omfattade även en paneldiskussion om internationellt ledarskap med företagsledarna Jonas Abrahamsson, Eon Sverige, Daniel Birnbaum, Moderna Muséet, Thorsten Gerdau, Bayer AB, Lars G Josefsson, tidigare Vattenfall, samt Anders Moberg, tidigare IKEA. Huvudpartner för arrangemanget var Eon, Mercedes och SEB. Jubileumspris till tysk doktorand André Romahn, doktorand vid Handelshögskolan i Stocklholm, tilldelades Tysk-Svenska Handelskammarens Jubileumspris för sin forskning om konkurrens på imperfekta marknader. Priset överlämnades i samband med Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte och 60-årsjubileum. André Romahn, som kommer från Tyskland, visar i sin forskning bland annat på betydelsen av att även mindre företag säkrar sig mot valutaförändringar. Jubiläumspreis für deutschen Doktoranden André Romahn, Doktorand an der Handelshochschule in Stockholm, erhielt den Jubiläumspreis der Deutsch-Schwedischen Handelskammer für seine Forschung über das Verhalten von Branchen unter den Bedingungen des unvollkommenen Marktes. Der aus Deutschland stammende Romahn weist in seiner Arbeit unter anderem nach, dass sich auch kleinere Unternehmen gegen Risiken wie Wechselkursschwankungen absichern sollten. FOTO: ODA HODLEKVE Vollbesetzte Aula in der Handelshochschule. Roland Tichy, Wirtschaftswoche. Preisträger André Romahn erhält Scheck von Schatzmeister Sverker Lundkvist. Daniel Birnbaum, Moderna Museet. Mer tysk konst på Moderna Tysk konst ska få mer plats på Moderna Muséet i Stockholm. Det klargjorde Daniel Birnbaum, som i slutet av 2010 tillträdde som chef för muséet efter tio år som rektor för Städelschule i Frankfurt, när han talade på Tysk-Svenska Handelskammarens årsupptakt Jahresempfang i februari. Daniel Birnbaum har ambitionen att stärka samarbetet mellan konsten och näringslivet, bland annat för att kunna införskaffa fler tyska konstverk till muséets samlingar. Arrangemanget ägde rum på Moderna Muséet med Scania som medarrangör. 4 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

5 Ewa Björling besökte handelskammaren Handelsministerin Björling besuchte Handelskammer Årskrönika Jahresrückblick Vilket stöd behövs till små och medelstora företag för att främja deras export till EU:s inre marknad, framförallt Tyskland? Det var en fråga som diskuterades vid ett rundabordssamtal på Tysk-Svenska Handelskammaren i mars. I diskussionen deltog handelsminister Ewa Björling samt representanter för ett tiotal svenska företag som nyligen etablerat sig eller står inför en etablering i Tyskland. Inwieweit benötigen kleine und mittelgroße schwedische Unternehmen Unterstützung, wenn sie ihren Export innerhalb der EU, insbesondere nach Deutschland, ausdehnen möchten? Dies war eines der Hauptthemen, die am Runden Tisch der Handelskammer im März diskutiert wurden. Neben der Ministerin nahm ein gutes Dutzend Repräsentanten schwedischer Unternehmen teil, die sich gerade erst in Deutschland etabliert hatten bzw. unmittelbar vor der Markteinführung ihrer Produkte standen. FOTO: KARSTEN PFEIFE Handelsminister Ewa Björling tillsammans med Gustav Ahlsson, politisk sakkunnig. Mehr deutsche Kunst im Moderna Museet Kunst aus Deutschland soll im Stockholmer Moderna Museet mehr Raum bekommen, versicherte Daniel Birnbaum, der Ende 2010 die Leitung des Kunstmuseums übernommen hat, anlässlich des Jahresempfangs der Handelskammer im Februar. Vor seinem Wechsel nach Stockholm war Birnbaum zehn Jahre lang als Rektor der Städelschule in Frankfurt tätig. Birnbaum will die Zusammenarbeit zwischen Kunst und Wirtschaft fördern und die Stockholmer Sammlung um neue Kunstwerke aus Deutschland bereichern. Der Jahresempfang im Moderna Museet wurde von Scania unterstützt. Årsupptakten 2012 på Hilton Slussen i Stockholm avrundade jubileumsåret Trombonisten Nils Landgren med tyska bandet Jazul stod för fantastisk musikunderhållning. Partner Stockholm Visitors Board visade upp Stockholm från sin bästa sida. Der Jahresauftakt 2012 im Hilton Hotel Slussen in Stockholm rundete das Jubiläumsjahr 2011 ab. Musikunterhaltung vom Feinsten boten an diesem Abend der Posaunist Nils Landgren und die deutsche Band Jazul. Partner der Veranstaltung war das Stockholm Visitors Board, das den Gästen noch einmal die schönsten Seiten Stockholms präsentierte. Ingemar Wareborn, Vizepräsident der Handelskammer, begrüßt Kronprinzessinnenpaar in München. Kronprinsessparet coachades i tysk och svensk affärskultur Trots att Tyskland och Sverige är grannländer finns ändå skillnader i tysk och svensk affärskultur. I maj arrangerade Tysk-Svenska Handelskammaren ett seminarium om interkulturella skillnader som ägde rum hos Linde AG i München. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel deltog tillsammans med ett 20-tal tyska och svenska företagsledare i seminariet som var en av programpunkterna i kronprinsessparets officiella besök i Tyskland. Coach för seminariet var Ninni Löwgren, som är chef för avdelningen Market Entry & Business Development på Tysk-Svenska Handelskammaren. Det är oerhört glädjande att kronprinsessparet intresserar sig för interkulturell kommunikation. En studie som vi genomfört i samarbete med Handelshögskolan visar att vägen in på den tyska marknaden för svenska bolag kan vara svår och olikheterna i affärskultur ofta underskattas. Vårt råd är att ta hjälp av experter om man saknar egna erfarenheter, säger hon. Kammer coacht Kronprinzessin Aller Sympathie und geographischer Nähe zum Trotz es gibt sie. Kleine, aber feine Unterschiede zwischen der deutschen und der schwedischen Unternehmenskultur. Im Mai veranstaltete die Deutsch-Schwedische Handelskammer zu diesem Thema einen Workshop. Gastgeber war die Linde AG in München. Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und rund zwei Dutzend schwedische und deutsche Unternehmenschefs nahmen daran teil. Die Veranstaltung fand im Rahmen des offiziellen Deutschlandbesuchs des Kronprinzessinnenpaares statt. Es ist sehr erfreulich, dass sich Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel für interkulturelle Kommunikation interessieren, sagt Ninni Löwgren, Leiterin der Abteilung Market Entry & Business Development bei der Deutsch- Schwedischen Handelskammer. Eine Studie, die wir zusammen mit der Handelshochschule erarbeitet haben, zeigt, dass der Weg auf den deutschen Markt für schwedische Unternehmen beschwerlich sein kann. Oft werden die Besonderheiten in den jeweiligen Unternehmenskulturen unterschätzt. Wer nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann, sollte sich von Experten beraten lassen, empfiehlt Löwgren. DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 5

6 Årskrönika Jahresrückblick FOTO: ANDREAS KÄMPER Die Teilnehmer der Elektromobilitätsdiskussion in Berlin. Elektromobilitet enda alternativet Elektromobilitet är fordonsindustrins svar på klimatproblemen och stod också i fokus på den nätverkskväll som Tysk-Svenska Handelskammaren bjöd in till i december med Sveriges ambassad i Berlin. Nio topprepresentanter från bilindustrin, energibranschen och politiken medverkade och var eniga om att det inte finns något alternativ till elektromobilitet. Den kommer med eller utan statligt stöd. Däremot är det viktigt att alla elbilar erkänns som koldioxidfria, oavsett hur elen producerats. Det är inte försvarbart att en elbil i Sverige marknadsförs som CO 2 - fri tack vare att elen producerats av kärnkraft, medan samma bil i Tyskland tillskrivs betydande CO 2 -utsläpp genom att elen kommer från kolkraft, menade industrirepresentanterna. Elektromobilität ist alternativlos Elektromobilität lautet die Antwort der Fahrzeughersteller auf zahlreiche Umweltfragen. Das Thema stand im Mittelpunkt eines Treffens in der schwedischen Botschaft in Berlin, zu der die Handelskammer im Dezember eingeladen hatte. Neun Spitzenmanager aus der Automobil- und der Energiewirtschaft sowie Politiker standen den Gästen Rede und Antwort und waren sich einig darin, dass es keine Alternative zum Ausbau der Elektromobilität gebe: Sie käme mit oder ohne staatliche Unterstützung. Wichtig sei es hingegen, alle Elektroautos als CO 2 -neutral zu werten, unabhängig davon, wie der Strom hergestellt werde. Es sei nicht zu rechtfertigen, meinten die Industrievertreter, dass ein Elektroauto in Schweden als CO 2 -neutral gelte, weil der Strom aus umweltfreundlicher Kernkraft stamme, während es in Deutschland als umweltbelastend eingestuft werden würde, weil der Strom aus Kohlekraft erzeugt werde. I februari firade handelskammarens medlemmar bilens 125-årsjubileum hos Mercedes-Benz i Malmö. Im Februar feierten die Mitglieder der Handelskammer das 125-jährige Jubiläum des Automobils bei Mercedes-Benz in Malmö. Tysklands Energy Valley vill locka svenska företag Den tyska regionen Lausitz, som länge präglats av sin brunkolsindustri, håller på att utvecklas till ett centrum för företag inom energisektorn. I juni arrangerade handelskammaren ett möte med representanter från svenska företag inom energisektorn som är intresserade av etablering i Lausitz. De direktinvesteringar och forskningsprojekt som genomförs i regionen stöds aktivt med EU-medel. Björn Savén, Ralph-Georg Tischer (DSHK), Norbert Lammert und Jörg Himmelmann (Mercedes-Benz). Tysklands talman på Sverigebesök Norbert Lammert zu Besuch in Schweden Tysklands talman Norbert Lammert besökte i oktober Tysk- Svenska Handelskammaren för att informera sig om viktiga frågor för tysk-svenska näringslivet. Besöket ägde rum inom ramen för talmannens besök i Sveriges riksdag. Im Rahmen eines Treffens mit dem schwedischen Parlament besuchte Bundestagspräsident Norbert Lammert im Oktober auch die Deutsch-Schwedische Handelskammer. Lammert informierte sich über wichtige Fragen in den deutschschwedischen Wirtschaftsbeziehungen. 6 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

7 Tysk detaljhandelsmarknad svår men lönsam Den tyska detaljhandelsmarknaden är mycket konkurrensutsatt, men för svenska företag som hittar en smart väg in väntar en stor och köpstark marknad. Det framkom i de seminarier som anordnades under våren i Stockholm, Göteborg och Malmö av Tysk-Svenska Handelskammaren i samarbete med tidskriften Habit Sko & Mode. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är butiksläget, menade Edgar Rosenberger, tidigare etableringsansvarig för H&M i Tyskland. I seminariet medverkade även Marco Atzberger, analyschef vid det tyska detaljhandelsinstitutet EHI Retail Institute samt experter från Tysk-Svenska Handelskammaren. Tyska Turistbyråns Iris Müller (t h) med fotbollsproffset Steffi Jones. Andrew Allen (Bosch), Klaus Walther (Lufthansa), Lars G Josefsson (Tysk-Svenska Handelskammaren), Thorsten Gerdau (Bayer). Marco Atzberger, EHI Retail Institute. Damfotbolls-VM en turistsuccé Turiståret 2011 i Tyskland gick i damfotbollens tecken. Dessutom fyllde bilen 125 år. Den tyska turistorganisationen (DZT) kunde glädjas åt extrapengar från den tyska förbundsregeringen för att kunna marknadsföra damfotbolls-vm. I Sverige visades bland annat delvis i samarbete med Svenska Fotbollförbundet bioreklam och annonskampanjer som gick i södra och mellersta Sverige. Reklamen uppmärksammades av hela 55 procent av Sveriges befolkning. I vissa tyska matchstäder ökade antalet svenska övernattningar med upp till 229 procent. Och framgången lät inte vänta på sig: Det svenska landslaget kämpade till sig en välförtjänt bronsmedalj. Tyska viktigt för affärerna Årskrönika Jahresrückblick Tyskland är Sveriges största handelspartner och kunskaper i tyska språket har därmed en avgörande betydelse vid försäljningen av svenska varor och tjänster. För snart 25 år sedan bildades Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden på initiativ av den svenska regeringen och näringslivet i syfte att förbättra språkkunskaperna bland svenska affärsmän. Sedan dess har cirka personer genomgått språkutbildning i fondens regi, varav mer än 40 återsågs på den alumniträff som anordnades i oktober. Inom näringslivet finns ett stort behov av tyskspråkig personal. Under de senaste tio åren har andelen elever som läser tyska i årskurs 9 halverats, trots att tre av tio företag anger tyska som det viktigaste språket i skolan före spanska och kinesiska, framgår av den undersökning Demoskop gjort på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv. Välkommen ombord med Lufthansa Välkommen ombord var temat för Tysk-Svenska Handelskammarens business kickoff som anordnades tillsammans med Lufthansa i Münchenbryggeriet i Stockholm i september. Lufthansas Nordenchef Harro Julius Petersen talade bland annat om den marknad som är bolagets fjärde största, det vill säga Skandinavien, samt om det nya flaggskeppet Airbus A380. Willkommen an Bord bei Lufthansa Unter dieser Überschrift fand im September ein Business Kick-off der Lufthansa im Messe- und Konferenzzentrum Münchenbryggeriet in Stockholm statt. Harro Julius Petersen, Nordeuropachef von Lufthansa, präsentierte den skandinavischen Markt, immerhin den viertgrößten für die deutsche Luftfahrtgesellschaft, und stellte deren neues Flaggschiff, den Airbus A380, vor. KURSER UNDER mars i München 23 april 4 maj i München 21 maj 1 juni i Rendsburg 3 14 sep i München 24 sep 5 okt i Rendsburg 22 okt 2 nov i München För mer information om stipendierna gå in på eller kontakta Heike Christine Kirsch Tel: DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 7

8 A Daimler Brand Med tanke på framtiden. Nya B-Klass. Nya B-Klass är ett tryggt val, för såväl stora som små. Som standard finns till exempel trötthetsvarnaren ATTENTION ASSIST och kollisionsvarnaren COLLISION PREVENTION ASSIST. Trots det kompakta formatet finns det gott om utrymme på alla platser i bilen. Läs mer och bygg din B-Klass på mercedes-benz.se. Pris fr kr. Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: bensin blandad körning B-Klass fr. 4,4 l/100 km, CO 2 fr. 114 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Miljöklass Euro5.

9 Hans-Theodor Kutsch. Tioårsjubilerande vice ordförande Hans-Theodor Kutsch, under flera år vd för Albis Plastic GmbH i Hamburg, är sedan tio år vice ordförande i Tysk- Svenska Handelskammaren. Det är med stolthet jag kan konstatera att Tysk-Svenska Handelskammaren utvecklats till en av de mest framgångsrika utlandshandelskamrarna. Medlemsantalet har under de senaste tio åren ökat med nästan 30 procent, vilket är ett tydligt erkännande för att handelskammarens arbete är viktigt, säger Hans-Theodor Kutsch. Hans-Theodor Kutsch 10 Jahre im Amt Hans-Theodor Kutsch, langjähriger Geschäftsführer der Albis Plastic GmbH in Hamburg, ist seit nunmehr zehn Jahren Vizepräsident der Deutsch-Schwedischen Handelskammer. Ich stelle mit Stolz fest, dass sich die Deutsch-Schwedische Handelskammer zu einer der erfolgreichsten Auslandshandelskammern entwickelt hat. Die Anzahl der Mitglieder ist in den letzten zehn Jahren um fast 30 Prozent gestiegen. Das bestätigt und anerkennt die Wichtigkeit der Arbeit der Handelskammer, so Kutsch. FOTO: ANDREAS KÄMPER Till havs med Volvo Penta Volvo Penta är en världsledande leverantör av motorer och drivsystem till bland annat fritidsbåtar med tyska Bavaria som en av de största kunderna. I juni bjöd företaget in Tysk-Svenska Handelskammarens medlemmar till den egna testanläggningen på Krossholmen i Göteborgs skärgård. Göran Gummeson och Lars Ljungkvist, vd respektive teknisk chef på Volvo Penta, medverkade och berättade om företaget och nya innovationer inom marin teknik. Mit Volvo Penta in See stechen Volvo Penta ist Weltmarktführer und globaler Hersteller von Motoren und kompletten Antriebseinheiten für den Schiffs- und Industriebereich. Einer seiner größten Kunden ist das deutsche Unternehmen Bavaria. Im Juni lud Volvo Penta die Mitglieder der Deutsch-Schwedischen Handelskammer zu einem Besuch ihrer Testanlage auf Krossholmen im Göteborger Schärenhafen. Göran Gummeson, Geschäftsführer und Lars Ljungkvist, Geschäftsführer und Technikchef von Volvo Penta, berichteten über neueste Entwicklungstrends in der Marinetechnik. Miljövänlig energi ska ersätta tysk kärnkraft Den tyska kärnkraftsavvecklingen kommer inte att leda till kraftigt ökad kolkraftsproduktion. Energiförsörjningen ska istället komma från klimatvänliga investeringar, bland annat genom massiv utbyggnad av vindkraft, modernisering och anpassning av elnäten till en mer decentraliserad energiproduktion samt ökad energieffektivisering och teknisk utveckling. Det betonade Tysklands dåvarande ambassadör i Sverige, Joachim Rücker, i sitt tal på Almedalsveckan i Visby. Omställningen får inte äventyra klimatmålen i Europa och måste ske på rimliga ekonomiska villkor för industri och hushåll, sade han. Umweltfreundliche Energie ersetzt deutsche Kernkraft Dr. Joachim Rücker. Der geplante Ausstieg aus der Kernkraft in Deutschland wird keinen höheren Ausstoß aus Kohlekraftwerken zur Folge haben. Stattdessen wird die Energieversorgung gesichert durch umweltfreundliche Investitionen, unter anderem in den massiven Ausbau der Windkraft und in die Modernisierung und Dezentralisierung des Elektrizitätsnetzes. Das versicherte der damalige deutsche Botschafter in Schweden, Dr. Joachim Rücker, in seiner Rede auf der traditionellen Almedalswoche in Visby. Die Umstellung wird die europäischen Klimaziele nicht gefährden, versprach er, sie wird wirtschaftlich vernünftig für die Industrie und Verbraucher ablaufen. Handelskammarens medlemmar trivdes på Krossholmen. Skiljedomstolen fick nya regler Årskrönika Jahresrückblick Tysk-Svenska Handelskammaren är en av få tyska handelskamrar i utlandet som har en egen skiljedomstol. I fjol uppdaterades skiljedomstolens regelverk i syfte att skapa ett effektivt och ickekonfrontativt förfarande vid tvistlösning, som ska spara både tid och pengar för företagen Neue Regeln am Schiedsgericht Die Deutsch-Schwedische Handelskammer ist eine der wenigen Außenhandelskammern mit eigenem Schiedsgericht. Dessen Regelwerk wurde im vergangenen Jahr mit der Zielsetzung aktualisiert, kompromissbasierte und effiziente Lösungen bei Streitfällen zu erzielen. Unternehmen sparen dadurch Zeit und Kosten. DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 9

10 Acting Responsibly Creating Opportunities Bayer Norden är en regional enhet inom den internationella Bayerkoncernen. Bayer Norden omfattar Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island, samt Estland, Lettland och Litauen. Bayer Norden har cirka anställda och hade 2011 en nettoomsättning på 636 miljoner euro. Bayer är ett internationellt företag med kärnkompetens inom områdena hälsa, kost och högteknologiska material. Målsättningen för våra produkter och tjänster är att vara människor till gagn och förbättra deras livskvalitet. Samtidigt vill vi skapa värde genom innovation, tillväxt och lönsamhet. Bayerkoncernen engagerar sig i principerna om hållbarutveckling och sin roll som en socialtoch etiskt ansvarstagande samhällsaktör. Ekonomi, miljö och socialt ansvar viktas lika högt i vår verksamhet.

11 Kriskommunikation bygger på öppenhet och ärlighet Var öppen, ärlig, snabb och tillgänglig. Det var huvudbudskapet från Andreas Bartels, chef för mediarelationer på Deutsche Lufthansa AG, Joakim Kenndal, informationschef på Stena Line, och Stephan Lövgren, industrireporter på Göteborgs-Posten, som medverkade vid Tysk- Svenska Handelskammarens seminarium om kriskommunikation i Göteborg i november. I ett stort företag som Lufthansa inträffar dagligen olika incidenter. Men det är inte vi som avgör om det är kris. Det passagerarnas och allmänhetens uppfattning om händelsen som bestämmer allvaret i situationen och våra insatser inom kriskommunikation, betonade Andreas Bartels Kommunikation in der Krise muss offen und ehrlich sein Offen, ehrlich, schnell und erreichbar sein müssen Unternehmer und Manager, wenn es gilt, in der Krise mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Das waren die Hauptbotschaften von Andreas Bartels, Leiter Kommunikation der Lufthansa Passage, Joakim Kenndal, Informationschef bei Stena Line und Stephan Lövgren, Wirtschaftsjournalist bei der Tageszeitung Göteborgs-Posten. Alle drei haben zum Erfolg des Handelskammer-Seminars über Krisenkommunikation im November in Göteborg beigetragen. In großen Unternehmen wie der Lufthansa gibt es jeden Tag neue Zwischenfälle. Ob sich daraus allerdings eine Krise entwickelt, entscheiden nicht wir, sondern die Passagiere und die Bevölkerung. Wenn sie der Meinung sind, dass ein Vorfall ernstzunehmen ist, bestimmt allein dieser Umstand unser Handeln und unsere Kommunikation, betonte Andreas Bartels. Seminarium om kriskommunikation med Lufthansa i Göteborg. Annika Winsth, Nordea. Tyskland är bäst i klassen Stagnation i Sverige och positiv tillväxt i Tyskland. Den bedömningen inför 2012 gjorde Annika Winsth, chefekonom på Nordea, vid det seminarium som anordnades av Tysk- Svenska Handelskammaren i december och som samlade ett 50-tal deltagare. Läget är allvarligt för EU som nu befinner sig i en recession. Trots att Tyskland är den av de europeiska ekonomierna som har störst muskler räcker de tyvärr inte till för att vända utvecklingen i euroområdet, förklarade hon. Deutschland ist Klassenbester Stagnation in Schweden und Wachstum in Deutschland: Diesen Ausblick auf die wirtschaftliche Lage 2012 gab Annika Winsth, Chefvolkswirtschaftlerin bei Nordea bei einer sehr gut besuchten Konferenz der Handelskammer im Dezember. Die Lage der EU ist ernst, erklärte sie, wir befinden uns nun in einer Rezession. Obwohl Deutschland die stärksten Muskeln unter den europäischen Volkswirtschaften hat, reichen sie dennoch nicht aus, um die Entwicklung in der Eurozone umzukehren. Kvalitetslakrits och champagne Fler och fler har fått smak för äkta kvalitetslakrits. I november bjöd Tysk-Svenska Handelskammaren tillsammans med Lufthansa in till nätverksträff i Malmö med lakrits- och champagneprovning. Provningen leddes av Martin Jörgensen, som startat Lakritsfabriken, Sveriges enda företag för tillverkning av kvalitetslakrits. Även Lufthansas Nordenchef Harro Julius Petersen medverkade med en presentation av bolagets verksamhet i Sverige. Qualitätslakritz und Champagner Hochwertiger Lakritz, ob süß oder salzig, gewinnt immer mehr Freunde. Im November baten Deutsch-Schwedische Handelskammer und Lufthansa ihre Mitglieder und Partner zu einer Lakritzund Champagnerverkostung nach Malmö. Vorkoster war Martin Jörgensen, erster und bislang einziger Hersteller von Qualitätslakritz in Schweden. Harro Julius Petersen, Nordeuropachef von Lufthansa, referierte über die Geschäftsaktivitäten der Fluggesellschaft in Schweden. Nya förpackningar för minskat matspill Den stora mängden mat som slängs varje år av livsmedelsbutiker och hushåll kan komma att bli ett stort miljöproblem. Nordiska ministerrådet har nu aktualiserat frågan och planerar att genomföra en studie om det stora matspillet, som också kommer att användas som underlag för EU:s reviderade ramdirektiv för avfall. Årskrönika Jahresrückblick FOTO: LAKRITSFABRIKEN Direktivet kommer sannolikt att resultera i ny design av förpackningar, som både ökar varornas hållbarhet och ger konsumenten möjlighet att välja mindre förpackningar, förklarade Norman Karsch, chef för avdelningen Återvinning & Förpackningar på Tysk-Svenska Handelskammaren, på de workshops om förpackningsdesign som handelskammaren anordnade i Stockholm, Göteborg woch Malmö i slutet av maj. I maj genomförde handelskammaren med tyska delstaten Bayern ett livsmedelsprojekt för att lansera tyska varor i de svenska butikerna. Das Lebensmittelprojekt mit dem Bundesland Bayern im Mai soll die schwedischen Regale mit deutschen Produkten füllen. DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 11

12 FOTO: ANDREAS KÄMPER XX XX Topprepresentanter för energi- och fordonsindustrin bjöds i december in till en diskussion om elektromobilitet i Berlin av Tysk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Sveriges ambassad. Deltog gjorde, f v: Moritz Döbler (Der Tagesspiegel), Dr. Stefan Kampmann (Bosch), Ralf-Michael Franke (Siemens), Dr Rudolf Krebs (VW), Thomas Waschke (Daimler), Till Schreiter (ABB), Tuomo Hatakka (Vattenfall), Prof. Dr. Klaus Dieter Maubach (E.on), statssekreterare Gunnar Oom (UD), statssekreterare Dr. Stefan Heitzer (BMWi), Stephan-Andreas Casdorff (Der Tagesspiegel). I förgrunden Hans- Theodor Kutsch (Tysk-Svenska Handelskammaren). Gästerna hälsades välkomna av ambassadör Staffan Carlsson. Upptäck affärsmöjligheterna: I år slår elektromobiliteten igenom i Tyskland Dieser Artikel können Sie auf Deutsch lesen unter: In diesem Jahr startet die E-Mobilität durch I Tyskland råder delade meningar om elektromobilitet. Samtidigt som allt fler tror att eldrivna fordon blir en nytändning för Förbundsrepubliken som ledande biltillverkarnation, tycker skeptikerna att det inte är mycket bevänt med själva mobiliteten elbilar måste ju laddas titt som tätt. Men om oljeberoendet ska brytas finns det inte många andra alternativ. Den tyska industrin jobbar för högtryck för att utveckla den nya tekniken, vilket öppnar spännande affärsmöjligheter också för svenska företag. ÅR 2020 RÄKNAR TYSKLAND med att vara ledande på e-mobilitet. Då ska en miljon elbilar vara i trafik på gator och vägar, tack vare förbättrad batterikapacitet och ett finmaskigt nät av eltankställen. Men vägen från nischfenomen till storskalighet (för att citera VW-chefen Martin Winterkorn), är lång. Det har gått två och ett halvt år sedan Nationale Plattform Elektromobilität bildades, men fortfarande arbetar kommittén huvudsakligen med att reda ut tekniska och organisatoriska problem som måste lösas innan själva projektet kan rulla igång på allvar. De sexton delstaterna deltar i satsningen och kommer fram till 2014 att finansiera mellan tre och fem stora elbilsprojekt med totalt 180 miljoner euro. Vilka projekt som kommer att få pengar avgörs i mars, men hur mycket bidrag de kommer att få avgörs först i höst. Det är både för lite pengar och dessutom för sent, menar Ferdinand Dudenhöffer, professor och chef för CAR Center på universitetet i Duisburg-Essen. Marknaden kommer att invänta beskedet i höst och det kommer att ta ytterligare minst ett år innan den första elbilen är ute på vägarna, säger den stridbare fordonsexperten. Många är intresserade Men förhoppningsvis kommer det att gå fortare. Det är många som vill vara med och dela på utvecklingspengarna och en rad intressenter såväl från delstaterna som näringslivet har ansökt om stöd. Baden-Württemberg anser sig ha bäst möjligheter att utveckla elektromobiliteten, inte minst med tanke på att det var här som den första bilen såg dagens ljus. Delstatsregeringen i Stuttgart, som sedan valet i fjol våras leds av en koalition bestående av miljöpartister och socialdemokrater, räknar med att investera 50 miljoner euro i elektromobilitet de kommande fyra åren. Största delen av anslagen ska gå till forskning och delstatens egen fordonspark ska uppdateras med elfordon från EU-mopeder till eldrivna lastbilar och hybridbussar. Därutöver ska Baden-Württemberg också bygga infrastruktur för vätgasdrift och testa nya laddnings- och betalsystem för eldrivna fordon. Bland övriga intressenter finns Niedersachsen (delstaten där Volkswagen har sitt säte), Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bayern (tillsammans med BMW) och Berlin. Huvudstaden hoppas bli något av ett produktionscentrum för elektromobilitet och tror mycket på Daimlerkoncernens nyutvecklade elmotor som snart ska börja serietillverkas i fabriken i Berlin. Motorn ska driva minibilen Smart Electric Drive, som enligt planerna ska finnas att köpa redan i sommar. Priset är satt till euro, därtill kommer 70 euro i månadshyra för batterier. Intresset för bilen är stort och Daimler har fått många förhandsbeställningar, speciellt från företagskunder. Lanseringen kommer att följas noggrant av BMW och Volkswagen, som räknar med att kunna presentera var sin nyutvecklad elbilsmodell under Arbetar för högtryck De tyska fordonstillverkarna och deras underleverantörer inväntar inte de politiska besluten utan arbetar för högtryck med att utveckla eldriften. Så mycket annat finns inte att välja på med tanke på ständigt stigande oljepriser, EU:s skärpta utsläppskrav och inte minst bilköparnas ökande miljömedvetenhet. Senast 2018 ska vi vara teknikledande på det här området, konstaterar Rudolf Krebs, chef för Volkswagens elbilsprogram. 12 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

13 Affärsmöjligheter i Tyskland Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland FOTO: ANDREAS KÄMPER Daimler, Siemens/Volvo, Volkswagen och Vattenfall/BMW-Mini visade upp sina varianter av elbilar, och Eon sin laddningsstation, utanför Sveriges ambassad i Berlin. FOTO: VW Till Schreiter, ABB, och Rudolf Krebs, Volkswagen, ser stort intresse från kommuner och företag att köpa eldrivna fordon för vägunderhåll och service. Volkswagen vill bli ledande på miljöbilar. Golf Blue-e-Motion är helt eldriven och planera lanseras Under politikerveckan i Almedalen i Visby i somras skapade elbilen stort intresse bland besökarna. Elektromobilitet är ett mycket viktigt komplement till vår redan framgångsrika satsning på allt bränslesnålare konventionella motorer. Samtidigt som den tyska staten stöttar industrins forskning och utveckling uppmuntras också elbilsköparna genom ekonomiska lättnader. Exempelvis kommer elbilsägarna att slippa fordonsskatt i tio år, jämfört med de fem års skattebefrielse som nu gäller för miljöklassade fordon. Men trots detta är bilisterna skeptiska till den nya tekniken: Mellan januari och november 2011 registerades nya elbilar, av vilka endast 100 hade köpts av privatpersoner. Störst intresse visar kommuner och de företag som sköter gatu- och vägunderhåll, vilket gör att Christian Heep, försäljningschef på branschföreningen emobilität, tror att det finns betydligt fler än en miljon e-fordon år 2020, kanske fyra eller fem gånger fler. Elektromobilitet har redan blivit något vardagligt, säger han och påpekar att det redan tillverkas elbilar i serieproduktion. Elektromobilitetens tidsålder har faktiskt börjat och vi är på god väg mot en marknad som växer långt utanför den traditionella fordonsbranschen. DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 13

14 Affärsmöjligheter i Tyskland Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland FOTO: ANDREAS KÄMPER Forskning inom tre områden Rudolf Krebs på Volkswagen ser tre viktiga spår som ska ta elekromobiliteten framåt. Ett spår är hybriddrift, där konventionella motorer kompletteras med mindre elmotorer. Ett annat spår är plug-in-hybrider, det vill säga bilar som har konventionella motorer men också elmotor med batteri som kan laddas via eluttaget. Med ett sådant fordon kan man köra upp till 50 kilometer endast på el. De här varianterna binder ihop det bästa från två världar. De går att köra billigt och utsläppsfritt i stan och de har dessutom obegränsad räckvidd vid långkörningar, säger han. Men en hybrid kan dock inte vara något annat än en övergångslösning. Industrin måste också inrikta sig på ett tredje spår och då handlar det om fordon som uteslutande drivs med el. Med nuvarande batteriteknik har elfordon en räckvidd på ungefär 150 kilometer, säger Rudolf Krebs. Det utsluter långresor men bilarna fungerar perfekt i tätorter eftersom de också är mycket tystgående och utsläppsfria. När är det då troligt att elfordon når en marknadsandel på mellan 20 och 25 procent i stadstrafik? Inom åtta år, uppskattar han. I Sverige har Volkswagen en marknadsandel på drygt 25 procent. Det är en mycket viktig marknad för oss, konstaterar Rudolf Krebs. Inställningen till elektromobilitet är dessutom positiv både bland politiker och ute i samhället. Svenskar i allmänhet är nyfikna på ny teknik och staten har också ett starkt engagemang i miljöfrågor. Sedan en tid tillbaka får också svenskar som köper miljöbilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer ett statligt bidrag på mostsvarande euro och de slipper dessutom fordonsskatten i fem år. Goda möjligheter till laddning av elbilar talar också för Sverige. På grund av att många bilister använder motor- och kupévärmare vintertid finns det eluttag på många parkeringsplatser och i många garage, påpekar Rudolf Krebs. Och det är en bra början för elbilar. Därutöver har regeringen som mål att Sverige ska vara helt oberoende av fossila bränslen år 2030 och redan år 2020 ska hälften av energibehovet täckas av förnybar energi. Han ser stora möjligheter i framtida samarbete med svenska företag, speciellt när det gäller att bygga upp infrastruktur för laddning av elfordon. Samarbete över teknikgränserna I Tyskland är det i första hand fordonstillverkarna som leder utvecklingen, men även andra branscher arbetar med elektromobilitet. Bosch investerar årligen omkring 400 miljoner euro i utvecklingen av elfordon, men koncernen inriktar sig framför allt på litiumjonbatterier. År 2015 ska fordon som drivs med ett 35 kwh-batteri från SB LiMotive ett utvecklingsföretag som ägs gemensamt av Bosch och Samsung SDI ha en räckvidd på 200 kilometer. Bernhard Hagemann, specialist på drivlineteknik inom VDMA, maskin- och anläggningsindustrins branschorganisation, tror att maskinbranschen kommer att ta ledningen i utvecklingen av elmobilitet. Branschen har ett stort forskningsnätverk och är dessutom teknikledande när det gäller elektriskt drivna mobila maskiner. Bara under 2010 producerades det i Tyskland mer än eldrivna gaffeltruckar och pallyftar med mera. Faktum är att ett samarbete mellan maskinbranschen och biltillverkarna öppnar för helt nya möjligheter. I Japan har exempelvis en motor som ursprungligen tillverkades för en tvättmaskin visat sig fungera utmärkt som bas för en elbilsmotor. En viktig del av elektromobilitet är ju själva elen och någonstans måste strömmen till fordonen komma ifrån, säger Ingo Diefenbach, ansvarig för standardisering av e-mobilitet hos elproducenten RWE i Westfalen-Weser-Ems-området i västra Tyskland. Det kan till exempel komma att Tysklands stödprojekt för elektromobilitet Med konjunkturpaket II har förbundsregeringen avsatt sammanlagt 500 miljoner euro för sitt klimatarbete. Här är de största de aktuella projekten: PROJEKT MED STATLIGT STÖD VOLYM ANSVARIG Innovationsallians för litiumjonbatterier 60 miljoner BMBF Mål: Utveckling av effektiva energilagringsenheter Projekt för ellagring 35 miljoner BMWi Mål: Bygga upp kapacitet som omfattar hela produktionskedjan för ellagring Innovationsallians för fordonselektronik 100 miljoner BMBF Mål: Energieffektivisera de elektroniska styrsystemen i bilen Framtidens IT-baserade energisystem 60 miljoner BMWi, BMU Mål: Utveckling och test av nya koncept för smarta nät samt intelligent styrning av tekniska system och marknadsrelaterad elförsörjning i sex pilotregioner Initiativ för klimatskydd 15 miljoner BMU Förklaring: BMBF=tyska utbildnings- och forskningsdepartementet BMWi=tyska näringsdepartementet BMU=tyska miljödepartementet 14 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

15 Affärsmöjligheter i Tyskland Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland handla om laddningsplatser som förvandlar växelströmmen från det allmänna elnätet till likström för bilbatterier. Ett alternativ är induktion eller trådlös laddning: Man parkerar sin bil på en laddningsstation och efter cirka tre minuter är den fulladdad och redo för vidare färd. ABB-koncernen jobbar med att utveckla själva laddningstekniken. Vårt fokus ligger på spårbunden trafik samt maskiner för gruvnäringen och lantbruket, förklarar Till Schreiter, chef för ABB:s division för industriautomation och drivning. Han anser att batteriutvecklingen är helt avgörande för elektromobilitetens genombrott. Hur många elbilar det kommer att finnas i Tyskland om några år vet jag inte, men däremot utgår jag ifrån att det med största sannolikhet handlar om kompakta, tvåsitsiga stadsfordon. När kommer genombrottet? Till Schreiter förmodar att utvecklingen kommer att gå ganska sakta till en början, för att sedan ta fart på riktigt. Ungefär som det var när de platta teveapparaterna kom. Till en början fanns det bara några enstaka märken, som dessutom var väldigt dyra. Men så helt plötsligt var elektronikkedjornas butiker fulla av plattevemottagare i alla varianter och storlekar. Så snart ny teknik säljs till rimliga priser går utvecklingen fort. För närvarande är inköpspriset för elbilar högt, men ju mer tekniken utvecklas desto mer sjunker också priserna. Totalkostnaden för en elbil är heller inte så mycket sämre än för jämförbara bensinbilar, den är till och med lägre. Problemet är räckvidden. Men det problemet löste den finske författaren Arto Paasilinna redan för tio år sedan. I en av sina böcker lät han sin hjälte Aatami Rymättylä uppfinna ett bilbatteri stort som en ordinär chokladkaka. Med det i bilen kan man köra nonstop från Stockholm till Berlin. Tyvärr går han inte in närmare på de tekniska detaljerna Så skaffar du affärspartner i Tyskland Tyskland är en stor marknad. Bara förbundslandet Nordrhein-Westfalen har dubbelt så många invånare som hela Sverige. Det innebär enorma affärsmöjligheter för svenska företag om man gör sin hemläxa och förbereder expansionen väl. Kunskap om de kulturella skillnaderna är avgörande för att lyckas. Att anställa en tysk etableringschef eller att ta hjälp av en tyskförankrad partner resulterar därför ofta i en snabbare etableringsprocess än att anlita en svensk. Att ha tillgång till rätt nätverk är en viktig faktor. Olika städer är centrum för olika branschkluster. Den federala strukturen innebär också olika förutsättningar för olika förbundsländer. För vissa förbundsländer i östra delen av Tyskland finns finansiellt stöd att få för företag som etablerar sig i regionen. Tyskland är inte en marknad utan flera, därför är det viktigt att ta reda på och känna in vilken region som passar för just min affärsidé och börja en marknadsetablering där, säger Karl-Heinz Gössling, vice vd på Tysk-Svenska Handelskammaren. För de flesta företag är det första steget till utlandsexpansion att skaffa sig affärspartner utomlands. Studier har visat att internet och mässor är de viktigaste kanalerna för att skaffa sig internationella affärspartner. De tyska mässorna tillhör de största i världen. Att delta på en mässa i Tyskland kan därför vara ett bra sätt att knyta affärskontakter. Vare sig du är besökare eller utställare gäller det att vara väl förberedd. Boka affärsmöten redan innan mässan för att få ut så mycket som möjligt av besöket, tipsar Karl-Heinz Gössling som jobbat med de tyska mässorna i över 20 år. Många företag vänder sig till Tysk-Svenska Handelskammaren för att få hjälp att identifiera potentiella affärspartner, sålla bland dem och boka möten. Att hjälpa tyska och svenska företag att skaffa affärspartner är ett av våra vanligaste kunduppdrag. Vi har en stor fördel av att vara del av det tyska handelskammarnätverket som omfattar omkring 3,5 miljoner tyska företag. Ibland önskar våra kunder att vi följer med på affärsmötena för att hjälpa till med dokumentation och dialog på tyska respektive svenska. Företag som vill sälja till tyska kunder eller skaffa affärspartner bör se till att skapa en hemsida på tyska. Men se till att språket är korrekt, dålig tyska kan få omvänd effekt och uppfattas som att ditt företag inte är tillräckligt professionellt. Karl-Heinz Gössling, Deutsch-Schwedische Handelskammer. Missa inte boka in dig på handelskammarens branschseminarier och studieresor 2012: Green City - Hållbar stadsplanering och energismart byggande Freiburg och Tübingen, april, september 2012 PRIMA KLIMA: möt utvalda företag från Bayern med innovativa lösningar för energismart byggande Stockholm, april 2012 Passivhaustagung 2012 Hannover, maj 2012 Åldersanpassat boende - hur möter vi demografins strukturförändring Berlin, Chemnitz och Spremberg, maj 2012 Tysk affärskultur: lär dig hur vi tyskar tänker och optimera dina affärer med Tyskland Stockholm, 10 maj och 3 oktober Malmö, 14 juni Solenergi - lär dig av Tysklands satsning på alternativa energikällor (fackmässan Intersolar) München och Freiburg, juni 2012 Hållbart byggande - planering, investering och drift Frankfurt och Stuttgart, juni 2012 Green Building - Hållbart byggande: processer, tekniska innovationer och smarta systemlösningar Bayern och Sydtirol, september 2012 Mässan MEDICA Düsseldorf, november Energy Storage Hösten 2012 Water Efficiency and Water Safety NRW, november 2012 Schweden isst läcker: få mersmak för öl och livsmedel från Bayern Stockholm, hösten 2012 Kontakta för mer information. Tysk-Svenska Handelskammarens studieresor för att studera hållbart och energieffektivt byggande är mycket populära. DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 15

16 Affärsmöjligheter i Sverige Geschäftsmöglichkeiten in Schweden FOTO: VOLVO CAR COPERATION Volvo V60 Plug-in Hybrid - Bevorzugter Fahrbetrieb wird durch drei Tasten gewählt. Läs den här artikeln på svenska, El- och hybridfordon öppnar nya affärsmöjligheter Elektro- und Hybridfahrzeuge eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten Die schwedische Fahrzeugindustrie läuft in Sachen Elektromobilität auf Hochtouren. Neue Modelle mit Elektro- und Hybridantrieben rollen auf den Markt, und mit der neuen Technik öffnet sich für Unternehmen und Zulieferer eine Tür zu ganz neuen Geschäftsfeldern. Scania Vision 2040 Die Energieübertragung von der Straße auf das Fahrzeug erfolgt über in den Fahrbahnbelag eingebettete Elektrospulen, entweder in Kufenform oder drahtlos über Induktionstechnik. Die über die Straße gelieferte Elektrokraft deckt den durchschnittlichen Energiebedarf des Autos. Bei Bedarf, zum Beispiel bei Fahrten auf nicht-elektrifizierten Straßen oder bei Steigungen, wird ein Verbrennungsmotor zugeschaltet, der mit alternativen Brennstoffen angetrieben wird. Der Einsatz der elektrischen Batterie ist beschränkt auf Kurzstrecken und zur Rückgewinnung der Bremsenergie. IN EINIGEN Marktsegmenten habe die Elektromobilität bereits den Durchbruch erreicht, versichert Niklas Thulin, Ingenieur in der Forschungsabteilung von Volvo Technology und Leiter eines strategischen E-Mobilitäts-Projekts im Rahmen des staatlichen Programms Fahrzeugstrategische Forschung und Innovation (FFI). Heute werden mehr Stadtbusse mit Hybridmotoren als mit Dieselmotoren verkauft, führt er als Beleg an. Die Hybridtechnik der Lastwagen und Busse von Volvo basiert auf einem Diesel- und einem Elektromotor. Bei niedrigen Geschwindigkeiten wird das Fahrzeug nur mit dem Elektromotor angetrieben und bei höherem Tempo mit beiden Motoren. Bei Anwendung der Motorbremse arbeitet der Elektromotor wie ein Generator und versorgt die Batterien mit Energie, erklärt Niklas Thulin weiter. Das macht den Hybridmotor zu einer idealen Lösung für Fahrzeuge mit niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten und häufigen Bremsvorgängen, wie zum Beispiel Stadtbusse und Müllfahrzeuge. Die neue Technik verspräche übrigens nicht nur ökologische Vorteile, sondern eröffne außerdem Geschäftsmöglichkeiten für ganz neue Arten von Unternehmen, meint Thulin. Mit unseren Hybridmotoren sind wir sicherlich gut aufgestellt. Trotzdem werden wir noch viele Ressourcen einsetzen, um die Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern weiterzuentwickeln auch in ganz neuen Geschäftsfeldern außerhalb der Fahrzeugindustrie. Damit meint der Ingenieur zum Beispiel die Integration von Batteriezellen zu kompletten Systemen und die Versorgung von Lüftungs- und Klimaanlagen mit Strom. Noch ist die Beheizung des Fahrzeuginnenraums in einem Elektroauto eine Herausforderung, beschreibt Thulin, denn weil es keine Abgase gibt, kann hierfür auch keine Abwärme genutzt werden. Umfangreicher Testlauf Auch beim LKW-Hersteller Scania AB wird hart gearbeitet an der Entwicklung von Motoren, die ganz oder teilweise Elektrizität als Energiequelle nutzen. Bereits 2009 fand ein umfangreicher Testlauf mit sechs Ethanol-Hybridbussen statt, an dem sich auch der Stockholmer Regionalverkehrsbetrieb SL sowie Swebus beteiligt hatten. Der Ethanolmotor erzeugt dabei mechanische Energie, die in elektrischen Strom für den Elektromotor umgewandelt wird. Der treibt schließlich den Bus an. Auch hier wird die beim Bremsen freigesetzte Energie genutzt. Im Vergleich mit einem Dieselbus verringern sich dank der Hybridtechnik der Kraftstoffverbrauch um mindestens 25 Prozent und der Ausstoß von Kohlendioxid um bis zu 90 Prozent. Prinzipiell kann der Schwerlastverkehr dem fossilen Brennstoffen auf zwei Wegen ausweichen, erläutert Nils-Gunnar Vågstedt, Leiter der Hybridsystementwicklung bei Scania AB. Zum einen geht es um die Entwicklung von synthetischen Brennstoffen mit Eigenschaften, die dem Diesel oder Benzin vergleichbar sind. Der zweite Weg geht in Richtung Elektromobilität, wobei die Hybridtechnik im Augenblick am meisten verspricht. Sowohl Volvo als auch Scania arbeiten an einem Projekt der Fahrzeugstrategischen 16 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

17 Affärsmöjligheter i Sverige Geschäftsmöglichkeiten in Schweden FOTO: SCANIA FOTO: SCANIA FOTO: VOLVO Hybridkonzeptbus von Scania. Nils-Gunnar Vågstedt, Scania. Städte und Unternehmen zeigen großes Interesse für Elektro- und Hybridfahrzeuge, speziell unter dem Geschichtspunkt der Staßeninstandhaltung. Das Bild zeigt einen Volvo FE Hybrid. Forschung und Innovation (FFI) mit, das unter anderem die Möglichkeit elektrifizierter Straßen untersucht, auf denen die Fahrzeuge kontinuierlich mit Energie versorgt werden können. Unter Laborbedingungen ist die Technik ausgereift, mit der Fahrzeuge den Strom von der Straße aufnehmen können, sagt Nils-Gunnar Vågstedt, aber um diese Lösung der Allgemeinheit zugänglich zu machen, sind hohe Investitionen in die Infrastruktur und eine reibungslose internationale Zusammenarbeit erforderlich, zum Beispiel, was die Definition von Standards anbelangt. In der Praxis erleben könnten wir das möglicherweise noch vor 2050, hofft Nils-Gunnar Vågstedt. FOTO: VOLVO CAR COPERATION Volvo PKW startet Produktion Die PKW-Division von Volvo tastet sich auf unterschiedlichen Lösungswegen an die Elektromobilität heran nicht nur aus eigener Kraft, sondern auch vereint mit strategischen Partnern aus anderen Branchen. Eine Gemeinschaftsentwicklung mit Siemens ist das Elektroauto C30 Electric. Ende 2012 wird es in einer Probeserie von bis zu 200 Fahrzeugen vom Band rollen. Ebenfalls Ende 2012 startet Volvo die Produktion des V60 Plug-in Hybrid, das Ergebnis einer Kooperation von Volvo und Vattenfall. Volvos V60 Plug-in Hybrid ist ausgerüstet mit einem Elektromotor mit 70 PS und einem Dieselmotor mit 215 PS. Die Motoren können selbständig und zusammen arbeiten. Im Hybridantrieb beträgt die Kohlendioxidemission 49g/km. Das Interesse des Marktes ist groß. Wir rechnen damit, schon vor Anlauf der Produktion viele Autos verkaufen zu können, sagt Anders Kärrberg, Leiter der Abteilung Behördenkontakte bei Volvo PKW. Im ersten Jahr will Volvo PKW rund Automobile herstellen. Ab dem Modelljahr 2014 soll die Produktion auf einen Jahresausstoß von bis Fahrzeugen steigen. Vorläufig ist geplant, diese Technik auch in anderen Modellen einzusetzen. Doch selbst wenn die Konzentration auf die Elektromobilität ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist, könnten weder die Wirtschaft noch die Gesellschaft die Herausforderungen der Klimaveränderung aus eigener Kraft Stefan Jacoby, CEO der Volvo Car Corporation, vor dem neuen Konzeptauto XC60 Plug-in Hybrid auf einer nordamerikanischen Auto Show Anfang bewältigen, meint Stefan Jacoby, Vorsitzender der Geschäftsführung der Volvo PKW: Unsere Aufgabe ist es, Autos mit möglichst geringen Emissionen zu entwickeln. Aber die Gesellschaft als Ganzes muss für eine nachhaltige Zukunft sorgen. Unser plug-in Hybrid-Projekt macht deutlich, wie die Zusammenarbeit von Experten aus unterschiedlichen Disziplinen den Übergang von individuellen CO 2 -sparsamen Produkten zu einem durchdachten umweltfreundlichen Lebensstil bewältigen kann. DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 17

18 Affärsmöjligheter i Sverige Geschäftsmöglichkeiten in Schweden Schwedens Turbo für Umweltautos Elektromobilität in Schweden Schweden verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2030 gänzlich auf fossile Brennstoffe in der heimischen Fahrzeugflotte verzichten zu können. Die Regierung hat unter anderem eine Super-Umweltauto-Prämie in Höhe von insgesamt 200 Millionen Kronen (ca 22 Millionen Euro) eingeführt, um den Verkauf von Elektro- und Hybridfahrzeugen zu stimulieren. Staatlich finanzierte Forschungsprogramme wie zum Beispiel FFI, mit einem Budget von etwa 110 Millionen Euro pro Jahr (davon rund 50 Millionen Euro aus staatlicher Hand) untersuchen notwendige Infrastrukturveränderungen. Erste Modelle mit Elektro- und Hybridantrieb wurden bereits lanciert, weitere sind auf dem Weg. Das gemeinsame Ziel bringt Partner verschiedener Branchen zusammen und schafft neue Kooperationen auch außerhalb der Automobilbranche. Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels gerät die Elektromobilität als eine Lösungsvariante immer stärker in den Fokus. Mit beträchtlichen öffentlichen Mitteln fördert der schwedische Staat sowohl die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet als auch den Absatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Solaranlagen und Regenwasser zur Autowäsche, Solarzellen für die Stromproduktion, Schnellladestationen für Elektroautos und ein begrüntes Dach. All dies finden umweltbewusste Autofahrer bei OKQ8:s nachhaltiger erste Tankstelle, in Kooperation mit Siemens, in Stockholm. Die Station wurde im Vorort Häggvik im Januar 2012 eröffnet. WELTWEIT WIRD INTENSIV an der Verringerung des Ausstoßes an Treibhausgasen gearbeitet. Am liebsten möchte man ganz ohne fossile Brennstoffe auskommen. Deutschland marschiert ganz vorne mit. An der Nationalen Plattform für Elektromobilität (NPE) hat sich eine ganze Reihe von Interessenten beteiligt, um einen gemeinsamen Vorgehensplan zu entwickeln. Doch auch in Schweden wird auf diesem Gebiet gearbeitet. Die Hauptverantwortung für Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen liegt natürlich bei den Autoherstellern, erklärt Hans G. Petterson, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium, doch der Staat kann als Katalysator wirken, um die Entwicklung zu beschleunigen. Die schwedische Regierung verfolgt das Ziel, die Fahrzeugflotte bis zum Jahr 2030 auf umweltfreundliche Antriebe umzustellen. Auf eine bestimmte Technik hat sie sich dabei nicht festgelegt. Praktisch gesehen, führt freilich nichts an der Elektrizität vorbei, meint Hans G. Petterson, nicht einmal die vollausgebaute Produktion von Biotreibstoffen wie Rapsöl und Ethanol ist in der Lage, die Treibstoffversorgung der Zukunft sicherzustellen. FOTO: OKQ8 FOTO: SIEMENS Volvo kooperiert mit Siemens bei der Entwicklung des Elektroautos Volvo C30 Electric. Superumweltprämie als Anreiz Um die Nachfrage nach Kraftfahrzeugen mit geringem Schadstoffausstoß anzukurbeln, subventioniert die schwedische Regierung seit einigen Jahren die Anschaffung umweltfreundlicher Autos, ganz gleich, ob sie zum Beispiel mit einem Hybrid- oder einem Elektromotor angetrieben werden. Seit dem 1. Januar 2012 wird mit der sogenannten Superumweltprämie ein weiterer Anreiz gewährt: Wer ein Fahrzeug erwirbt, das höchstens 50 Gramm Kohlendioxid per Kilometer ausstößt, wird mit einem Zuschuss von bis zu Kronen (ca 4400 Euro) belohnt. Diese Prämie gilt unabhängig von der Antriebsart für alle Fahrzeuge, die den Grenzwert einhalten, sagt Hans G. Petterson. Im Augenblick erfüllen aber nur Plug-in Hybride und reine Elektroautos die Emissionsbedingung. Schweden gehört zu den Ländern, deren Erfolg von der Fahrzeugindustrie abhängt. Die Branche erwirtschaftet rund acht Prozent des Bruttosozialproduktes und rund 15 Prozent aller Exporte. Doch bezogen auf die Bevölkerungszahl gehört Schweden auf diesem Feld auch zu den größten Investoren in Forschung und Entwicklung. Kanalisiert wird ein hoher Anteil der öffentlichen Forschungsmittel für die Elektromobilität von der Energiebehörde, unter anderem Träger des Programms Fahrzeugstrategische Forschung und Innovation (FFI). Der Jahresetat des Programms beträgt rund 110 Millionen Euro und wird von der schwedischen Innovationsbehörde Vinnova, von der Verkehrsbehörde Trafikverket, von Unternehmen aus der Fahrzeugindustrie, Hochschulen und Innovationsunternehmen finanziert. Ein Drittel des Projekts richtet sich auf die Sicherheit und zwei Drittel auf Klima und Umwelt, bei denen die Elektromobilität eine wichtige Rolle spielt, 18 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

19 Affärsmöjligheter i Sverige Geschäftsmöglichkeiten in Schweden Henrik Wingfors, Svensk Energi. erklärt Anders Lewald, verantwortlich für den Transportbereich in der Energiebehörde. Elektrifizierte Straßen Ein weiteres Projekt der Energiebehörde analysiert und erfasst den infrastrukturellen Bedarf bei der Umstellung von fossilen zu alternativen Treibstoffen wie zum Beispiel Elektrizität. Schon heute gibt es viele Firmen wie beispielsweise Wohnungsbauunternehmen, die ihre Parkplätze mit Stromanschlüssen und Ladestationen versehen, berichtet Anders Lewald. Aber was braucht man noch? Was wird in den Innenstädten benötigt? Auf diese und andere Fragen wollen wir in den kommenden Jahren Antworten geben. Die FFI-Untersuchungen zeigen auch für den Schwerlastverkehr Konsequenzen auf. Für Lastkraftwagen zum Beispiel, die lange Strecken zurücklegen müssen, ist der reine Elektroantrieb keine realistische Alternative, weil die Batterien zu schwer und die Speicherkapazitäten zu gering sind. Eine denkbare Lösung wäre ein Netz aus elektrifizierten Straßen, auf denen die Fahrzeuge den Strom kontinuierlich zugeführt bekommen entweder von oben, von unten oder drahtlos. Damit wäre der Transport über die Straße ähnlich energieeffizient wie der Schienenverkehr, würde aber die Flexibilität der heutigen Lastkraftwagen behalten, erklärt Anders Lewald. Svensk Energi, die Branchen- und Interessenvereinigung der schwedischen Stromversorgungsunternehmen, erforscht derzeit, wie sich ein Anstieg der Elektromobilität auf die Energieversorgung der Gesellschaft auswirken wird. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Schweden bestens aufgestellt ist, mit gutem Zugang zu Energie aus erneuerbaren Quellen und einem robusten Stromnetz, sagt Henrik Wingfors, verantwortlich für Elektrofahrzeuge bei Svensk Energi. Bislang wurden in Schweden einige Tausend Ladestationen über das Land verteilt installiert. Doch weil Elektrofahrzeuge auf den Straßen immer häufiger zu sehen sind, wächst der Bedarf an Ladekapazität weiter. Unserer Meinung nach werden die meisten Fahrzeugbesitzer ihr Auto zu Hause in der Garage aufladen. Dennoch kann es erforderlich werden, an öffentlichen Plätzen ein Netz aus Ladestationen zu errichten, sagt Henrik Wingfors. In einer Empfehlung an das Wirtschaftsministerium plädiert Svensk Energi für eine Vereinfachung der Vorschriften, um den Aufbau der Ladestationen zu erleichtern und die Kosten gering zu halten. Der Vorschlag geht auch dahin, mehrere Ladestationen in einem Stromliefervertrag zusammenzufassen und davon abzukommen, für jede Station auf einer Straße oder auf einem Parkplatz einen gesonderten Vertrag abschließen zu müssen. Elektromobilität ist Thema weltweit Weltweit wird unter Hochdruck am Thema Elektromobilität gearbeitet, und viel von dem, was erforscht und entwickelt wird, geschieht in internationaler Zusammenarbeit. In Schweden sind Vinnova und der Wissenschaftsrat die nationalen Ansprechpartner für ERA-NET. Diese Organisation wurde von der EU-Kommission eingesetzt, um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen innerhalb der EU zu unterstützen. Eines der hier laufenden Projekte ist ERA-NET Transport, in dem es unter anderem ebenfalls um Elektromobilität geht. Der Zweck ist es, den Forschungsaufwand in der Elektromobilität in Europa vernünftig zu gestalten und zu koordinieren, berichtet Martin Svensson, Leiter der Technikentwicklung bei Vinnova. Wir wollen Wissenschaftlern und der Industrie die Möglichkeit geben, gemeinsam ein Transportsystem für mehr energieeffiziente Fahrzeuge zu entwickeln. Auch im Power Circle, einem Zusammenschluss der schwedischen Stromerzeuger, wird zur Kooperation zwischen fachlich interessierten Branchen wie zum Beispiel der Fahrzeug- und Energiewirtschaft aufgefordert. Wir haben gewisse Prioritäten, und dazu gehört die Elektromobilität. Unter anderem haben wir gemeinsam mit der Fahrzeugindustrie an einem Projekt teilgenommen, dessen Ziel es war, potenzielle Kunden für die ersten Elektroautos zu identifizieren, erklärt Bo Normark, Geschäftsführer von Power Circle und Vorsitzender der Abteilung Elektrotechnik bei der IVA, der Wissenschaftsakademie der Ingenieure. Gewiss: Der schwedische Einsatz für die Elektromobilität geht nicht so weit wie zum Beispiel in Deutschland und in den USA. Trotzdem sei die schwedische Fahrzeugindustrie bei der Entwicklung von Elektro- und Hybridfahrzeugen weit vorangeschritten, meint Bo Normark und stellt fest: Zweifellos liegen die schwedischen Autohersteller, vor allem im Bereich Schwerlastfahrzeuge, weltweit bei der Umstellung von fossilen zu alternativen Brennstoffen ganz vorne. Die Handelskammer hilft bei der Suche nach Geschäftspartnern in Schweden Schweden ist ein großes Land. Aber es hat lediglich halb so viele Einwohner wie Nordrhein- Westfalen und sehr überschaubare Ballungsgebiete. In den einzelnen Wirtschaftszweigen kennt man sich, versichert Ninni Löwgren, Leiterin der Abteilung Market Entry & Business Development bei der Deutsch-Schwedischen Handelskammer. Für deutsche Unternehmen, die den Eintritt in den schwedischen Markt erwägen, ist das eine klare Ansage. Man muss zeigen, dass man da ist, rät Löwgren, doch Präsenz kann man auf vielfältige Art und Weise herstellen. Die Handelskammer steht mit praxiserprobten Lösungen zur Seite, von denen die Gründung einer Tochtergesellschaft oder Niederlassung in Schweden nur eine unter vielen ist und oft genug erst der letzte Schritt. Für den Anfang mag ein virtuelles Büro mit real existierenden Spezialisten in den Räumen der Handelskammer genügen. Dem sollte, um das Investitionsrisiko so gering wie möglich zu halten, nach Möglichkeit eine aktive Marktsondierung mit Potenzialund Standortanalyse vorangegangen sein. Wenn sich Geschäftsmöglichkeiten erkennen lassen, gehen wir gern weiter in die Tiefe, so Löwgren. Dank ihres neutralen Namens kann die Handelskammer so manche Tür öffnen, die ansonsten verschlossen bliebe. Auch die Suche nach potenziellen Geschäftspartnern und die Kontaktaufnahme, auf Kundenwunsch auch inkognito, gehören zum Servicepaket. Wir setzen uns den Hut des Unternehmens auf und beschreiben den schwedischen Partnern die Geschäftsmöglichkeiten, die wir sehen. Die Kontaktanbahnung und das virtuelle Büro bei der Handelskammer werden mehr und mehr nachgefragt. Der Grund ist klar: Mit geringen Anlaufkosten lässt sich so ein Außenposten in Schweden errichten. Wir bereiten den Weg in den Markt, erklärt Ninni Löwgren, und zeichnen sich dann die ersten Projekte ab, können die Firmen beruhigt investieren. Wir halten das Risiko klein. Ninni Löwgren, Deutsch-Schwedische Handelskammer. DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN 19

20 Affärsmöjligheter i Tyskland Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland Svenska IT-företag står för en betydande del av de svenska företagsetableringarna på den tyska marknaden. Under åren stod IT-branschen för totalt 14 procent av alla svenska investeringsprojekt i Tyskland. Der deutsche Markt wird für schwedische IT- Unternehmen immer wichtiger. In den Jahren waren insgesamt 14 Prozent der schwedischen Direktinvestitionen in Deutschland im IT-Bereich angesiedelt. Informationstekniken avgörande för affärerna IT har med tiden blivit affärskritiskt inom allt fler branscher. Ett exempel är detaljhandeln som flyttar ut en allt större del av sin verksamhet till nätet. På modeföretaget H&M har IT-avdelningen de senaste fem åren växt från några hundra till över tusen anställda, säger Erik Ringertz, vd för Netlight Consulting AB i Stockholm. Netlight Consulting startade 1999 och är i dag ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag med kunder inom främst bank och finans, detaljhandel, spel och media. Företaget har totalt cirka 300 anställda och kontor även i Oslo, London och München. Det som talar för München är både de stora rekryteringsmöjligheterna och det stora kundunderlaget. Inte nog med att det säkert finns dubbelt så många potentiella kunder inom branscher som IT/telekom, media och finans/försäkring företagen är också tio gånger så stora, säger Erik Ringertz. Sedan det tyska dotterbolaget startade i januari 2011 har verksamheten växt kraftigt med kunder som till exempel Siemens och Süddeutsche Zeitung. Bolaget är numera bemannat med 12 anställda och på sikt är det inte omöjligt att den tyska verksamheten växer om den svenska, tror Erik Ringertz. Målet är ändå att växa sakta men säkert med bibehållen lönsamhet och hög kvalitet på tjänsterna. Inför etableringen i Tyskland anlitades Tysk- Svenska Handelskammaren för rådgivning, men även för att bistå vid bolagsbildningen. Numera svarar handelskammaren även för redovisning och löneadministration. Svenska IT-företag står för en betydande del av de svenska företagsetableringarna på den tyska marknaden. IT stod för totalt 14 procent av alla svenska investeringsprojekt i Tyskland under Chemicals, Plastics, Paper 3% Healthcare, Pharma, Biotechnology 5% Business & Financial Services 6% Electronics & Semiconductors 3% Energy, Minerals, Metals 7% Renewable Energy 2% ICT & Software 14% Other Sectors 10% Textiles 20% Automotive, Industrial Machinery & Equipment 14% IT fürs Geschäft überlebenswichtig Consumer Goods (incl Food & Beverages 16% KÄLLA: GTaI Die Informationstechnik (IT) ist inzwischen in allen Branchen zu einer geschäftskritischen Größe geworden. Erik Ringertz, Geschäftsführer der Netlight Consulting AB in Stockholm, belegt das mit dem Beispiel Einzelhandel: Die IT-Abteilung von H&M ist in den letzten fünf Jahren von einigen hundert auf mehr als 1000 Mitarbeiter gewachsen, sagt der Leiter eines der größten IT-Beratungshäuser in Schweden mit Kunden vor allem aus Finanzwesen, Einzelhandel und Medien. Gegründet im Jahr 1999, beschäftigt das Unternehmen heute rund 300 Angestellte und unterhält Niederlassungen in Oslo, London und, seit Januar 2011, in München. Die bayerische Hauptstadt biete beides, gute Rekrutierungsmöglichkeiten und beste Geschäftschancen, sagt Ringertz. Daher sei es nicht ausgeschlossen, dass die Niederlassung in Deutschland eines Tages den schwedischen Stammsitz im Umsatz überflügele. Das oberste Ziel sei allerdings ein stetiges und profitables Wachstum. Personlig reklam ger affärer på nätet E-handeln har fått sitt definitiva genombrott och allt fler konsumenter i både Sverige och Tyskland väljer att snabbt och enkelt handla på nätet. Samtidigt visar beräkningar att en majoritet av besökarna på e-handelssajterna bara är fönstershoppare endast tre procent av alla besök leder till köp. Avail Intelligence, med huvudkontor i Malmö, har utvecklat en mjukvara som gör det möjligt för e-handelsföretagen att skapa personaliserade erbjudanden och skräddarsydd marknadsföring för att därmed stimulera försäljningen. Företaget är marknadsledande inom sitt område i Europa och finns sedan 2009 även representerat på tyska marknaden. Faktum är att vår verksamhet går på tvärs mot konjunkturen. Samtidigt som de stora detaljhandelsföretagen avvaktar med nya butiksetableringar fortsätter de att med oförminskad styrka satsa på sin näthandel, konstaterar Måns Holmgren, som är ekonomichef. Inför satsningen i Tyskland har Tysk-Svenska Handelskammaren bistått Avail Intelligence, bland annat med bildandet av ett Unternehmergesellschaft, UG. Handelskammaren svarar även för löpande löneadministration och skatteredovisning. Persönliche Kundenansprache fördert den Online-Handel Schon lange gehört der Online-Handel zum Alltag der Verbraucher in Deutschland und Schweden: Im Internet einkaufen geht einfach und schnell. Dennoch zeigen Untersuchungen, dass die meisten Besucher eines E-Shops nur mal rasch vorbeischauen wollen. Gerade mal drei Prozent von ihnen kaufen tatsächlich ein. Mit Hilfe einer Software von Avail Intelligence aus Malmö lässt sich dieses magere Ergebnis verbessern: Eine personalisierte Ansprache und ein auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenes Warenangebot erhöhen die Abschlussquote. Das Unternehmen ist marktführend auf seinem Gebiet und seit 2009 auch in Deutschland ansässig. In gewisser Weise läuft unser Erfolg nicht mit, sondern gegen die Konjunktur, verblüfft Måns Holmgren, kaufmännischer Leiter von Avail Intelligence. Während die großen Einzelhandelsketten den Ausbau ihres Filialnetzes hinausschieben, bringen sie den Onlinehandel voran. Die Handelskammer unterstützte Avail Intelligence bei der Gründung einer Unternehmergesellschaft, UG, und hilft bei Gehaltsabrechnung und Buchhaltung. Måns Holmgren, Avail Intelligence. 20 DEUTSCH-SCHWEDISCHE HANDELSKAMMER TYSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Årsberättelse 2012 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2012 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 12/13

Årsberättelse 2012 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2012 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 12/13 Årsberättelse 2012 från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht 2012 der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 12/13 Berlin för svenska entreprenörer I Therese Larsson: Använd din Schwedenbonus Sales and

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft. Jan Lewenhagen: Tyskland ett jättelikt Gnosjö Helmut Steuer: Innovationen gesucht

Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft. Jan Lewenhagen: Tyskland ett jättelikt Gnosjö Helmut Steuer: Innovationen gesucht En årsberättelse från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 08 Hitta en smart väg in i Tyskland Schweden lockt mit hoher Kaufkraft Tyskland snart störst för

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

Årsmagasin 2014 15 Jahresmagazin

Årsmagasin 2014 15 Jahresmagazin Årsmagasin 2014 15 Jahresmagazin Årsberättelse från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht der Deutsch-Schwedischen Handelskammer Tysk industri kraftsamlar och ställer om till Industrie 4.0 Schwedens

Läs mer

Tyskland och Sverige tar täten mot grönare samhälle Auf Kurs: Nachhaltigkeit im Fokus

Tyskland och Sverige tar täten mot grönare samhälle Auf Kurs: Nachhaltigkeit im Fokus En årsberättelse från Tysk-Svenska Handelskammaren Jahresbericht der Deutsch-Schwedischen Handelskammer 09 Tyskland och Sverige tar täten mot grönare samhälle Auf Kurs: Nachhaltigkeit im Fokus Svensk sjukvård

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl.

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl. FolkmusikVerksta N heft II Volksmusik aus Schweden 1 stimmige Melodien Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. Aufl. Vorbemerkung zum zweiten Heft Nun ist es passiert: Die Notensammlung zur Werkstatt

Läs mer

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG

MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Särtryck ur: Årsbok 2010 KVHAA Stockholm 2010 (isbn 978-91-7402-398-5, issn 0083-6796) MÄRTA ÅSDAHL HOLMBERG Ien uppsaliensisk doktorsavhandling från början av förra seklet om en medellågtysk rimkrönika

Läs mer

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren Tyskland Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren 1 Kapitel 2012-03-26 1 Nya affärsmöjligheter i Tyskland Västerbottens

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Stefan Nygren e-mobility Group Manager Borlänge 20 april 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Grammatik 1 Kapitel 01

Grammatik 1 Kapitel 01 Grammatik 1 Kapitel 01 Börja med att läsa igenom följande: 1. Vad är grammatik? Ordet grammatik kan avse A. en BOK (t.ex: Freund/Sundqvist. Tysk gymnasiegrammatik. Natur och Kultur Freund/Sundqvist. Tysk

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ

MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ MOBILITY MANAGEMENT MALMÖ Maßnahmen des Mobility management sollen mehr Menschen zum Zufußgehen, Radfahren und Nutzung des Öffentlichen Verkehrs bringen. Durch Mobility management wird die Nutzung der

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Meine Welt. Meine Welt följs av Unsere Welt.

Meine Welt. Meine Welt följs av Unsere Welt. Meine Welt Meine Welt Meine Welt följs av Unsere Welt. H O R S T S T U R M H O E F E L För elever som fortsätter läsa tyska på gymnasiet Meine Welt är ett spännande läromedel av nytt slag! Autentiskt innehåll,

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz

Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz Die Organhaftung nach dem neuen schwedischen Aktiengesetz Robert Moldén, LL.M., Stockholm Frühjahrstagung der Deutsch-Nordischen Juristenvereinigung St. Petersburg 13. Mai 2006 1 ÜBERBLICK ÜBER DEN VORTRAG

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!

Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne! H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Studieresa Byggemenskaper Tyskland

Studieresa Byggemenskaper Tyskland Deutsch-Schwedische Handelskammer Tysk-Svenska Handelskammaren Studieresa Byggemenskaper Tyskland I samarbete med och med stöd av PROGRAM Följ med Tysk-Svenska Handelskammaren och Föreningen Byggemenskaper

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Genau!-serien + LGR 11

Genau!-serien + LGR 11 Genau!-serien + LGR 11 Det centrala innehållet i kursplanerna för moderna språk sammanfattas kort i 17 punkter. Vårt läromedel Genau! är skrivet med den nya kursplanen i åtanke. Här visar vi med olika

Läs mer

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Ulriksdal

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Ulriksdal Die Themen unserer Ausgabe: - Schloss Ulriksdal - Nordkap und Lofoten - Mittsommer Sommerausgabe 2015 Schwedens königliche Schlösser - Schloss Ulriksdal von 200 m bis 700 m. Die Wasseroberfläche beträgt

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation Vi tänker grönt Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Vi tar på oss detta ansvar Med sikte på framtiden Som familjeföretag är vi på Hörmann

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder

In eigener Sache juni 2009 På svenska nedan Noch sind Spuren meiner ehemaligen Tätigkeiten in Bohuslän nicht ausgelöscht was die heutigen Bilder Berichte / Beschreibungen von der alten Hausseite zu diesem Schalter finden Sie hier als PDF Dokument. Brev till våra politiker Floby 4.3.2010 Brief an unsere Schwedischen Politiker nur auf schwedisch

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342

Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 Vartill ha de stora gotländska skålnålarna från bronsåldern använts? Nerman, Birger Fornvännen 337-342 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_337 Ingår i: samla.raa.se VARTILL HA DE STÖKA GOTLÄNDSKA

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i:

Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland Roosval, Johnny Fornvännen 226-230 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1954_226 Ingår i: samla.raa.se ETT ORIGINALARBETE AV NOTKE I ÖJA, SÖDERMANLAND

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Editionsgeschichte MADITA

Editionsgeschichte MADITA Schwedische Erstausgaben: Editionsgeschichte MADITA Lindgren, Astrid: Madicken. Stockholm: Rabén & Sjögren 1960. Lindgren, Astrid: Madicken och Junibackens Pims. Stockholm: Rabén & Sjögren 1977. Lindgren,

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt In dieser Lektion lernen Sie: sich zu begrüßen und zu verabschieden Nationalitäten und Sprachen die Personalpronomen die schwachen Verben die unbestimmte Form der Substantive den Genitiv die Wortfolge

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Varför tyska? Mai-Brith Schartau Fredrik Strålind Wojciech Szrubka SCHWEDISCHE PERSPEKTIVEN SCHRIFTEN DES ZENTRUMS FÜR DEUTSCHLANDSTUDIEN

Varför tyska? Mai-Brith Schartau Fredrik Strålind Wojciech Szrubka SCHWEDISCHE PERSPEKTIVEN SCHRIFTEN DES ZENTRUMS FÜR DEUTSCHLANDSTUDIEN Varför tyska? Mai-Brith Schartau Fredrik Strålind Wojciech Szrubka SCHWEDISCHE PERSPEKTIVEN 5 SCHRIFTEN DES ZENTRUMS FÜR DEUTSCHLANDSTUDIEN VARFÖR TYSKA? Mai-Brith Schartau, Fredrik Strålind & Wojciech

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Min planering. 1 Jung sein 7

Min planering. 1 Jung sein 7 1 Jung sein Min planering jag / alla 10 Svara på kontaktannons 11 Ordboksövning 12 Slutspel Was ist Mut? jag / alla 13 Intervju Hilfe Peinlich 1 Gradera olika pinsamheter 2 Vad tycker du är pinsamt? 3

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Rosersberg

Schwedens königliche Schlösser - Schloss Rosersberg Herbstausgabe 2015 Die Themen unserer Ausgabe: - Schloss Rosersberg - Nordkap und Lofoten II - Krebsfeier - Sibeliuskonzert Schwedens königliche Schlösser - Schloss Rosersberg Foto: Udo Schröter, Wikipedia

Läs mer

Certifierad kvalitetsklass

Certifierad kvalitetsklass Kvalitet och miljö Certifierad kvalitetsklass Kvalitet är summan av lång erfarenhet, teknisk know-how och målet att ständigt förbättras. Denna formel har Festool anammat och därför satsar vi på en kontrollerad

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7.

Min planering. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal. 1 Mega Das Jugendmagazin 7. 1 Mega Das Jugendmagazin Min planering jag / alla 11 Ordboksövning 12 Vanliga småord Ein handyfreier Tag 13 Med egna ord kommentar jag / alla kommentar 14 Gör meningar MEGA fragt 1 Vilken film? 2 Filmfrågor

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

SMOKE FREE RÖKSTATIONER. 100% rökfri miljö

SMOKE FREE RÖKSTATIONER. 100% rökfri miljö SMOKE FREE RÖKSTATIONER 100% rökfri miljö Zwei Worte mit großer Bedeutung für Sie Inledning Lebenslange Leistungsgarantie Zuverlässigkeit zu jeder Zeit Sie profitieren bereits, oder werden demnächst von

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Nina aus Kreuzberg. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Idébank (på svenska) 3. Vokabeln zur Sendung

Nina aus Kreuzberg. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Idébank (på svenska) 3. Vokabeln zur Sendung Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Idébank (på svenska) 3. Vokabeln zur Sendung 4. a-b Berliner Sehenswürdigkeiten 1 1.Ideenkiste Drei Fragen 1. Wie findest du Nina? 2. Beschreibe

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Kartenanhang. Appendix med kartexempel Kartenanhang

Kartenanhang. Appendix med kartexempel Kartenanhang Kartenanhang 381 Appendix med kartexempel Kartenanhang 382 Appendix med kartexempel Visar indelning i kommuner och län samt från vilka delar av Sverige de olika exemplena på svenska planformer som redovisas

Läs mer

Weltkulturerbe - Birka und Hovgårda

Weltkulturerbe - Birka und Hovgårda Die Themen unserer Ausgabe: - Weltkulturerbe - Birka und Hovgårda - DSV-Mitgliederversammlung - Carl Brodin - ein Leben in Dalarna - Whisky aus Schweden Frühlingsausgabe 2013 Weltkulturerbe - Birka und

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Weltkulturerbe Der Struve-Bogen, im Län Norbotten

Weltkulturerbe Der Struve-Bogen, im Län Norbotten Die Themen unserer Ausgabe: - Weltkulturerbe - Der Struve-Bogen - Wohnen - heute und gestern - Kultur und Krebse - Veranstaltungen Herbstausgabe 2011 Weltkulturerbe Der Struve-Bogen, im Län Norbotten Kein

Läs mer

Pressen hyllar nya Passat GTE

Pressen hyllar nya Passat GTE Pressen hyllar nya Passat GTE En laddhybrid har nog aldrig varit så attraktiv som nu. Bytbil.com, 28 augusti Grönare mil med bil är svårt att finna i den här populära klassen. TT (Nyhetsbyrå), november

Läs mer

LINKÖPING SVENSKA ENGLISH DEUTSCH

LINKÖPING SVENSKA ENGLISH DEUTSCH LINKÖPING SVENSKA ENGLISH DEUTSCH FLYGVAPENMUSEUM Flygvapenmuseum är ett teknik- och kulturhistoriskt museum med utställningar om det svenska militärflygets utveckling från det tidiga 1900-talets pionjärer

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Den okände (?) grannen Tysklandsrelaterad forskning i Sverige

Den okände (?) grannen Tysklandsrelaterad forskning i Sverige Den okände (?) grannen Tysklandsrelaterad forskning i Sverige Centrum för Tysklandsstudier Södertörns högskola Zentrum für Deutschlandstudien Mai-Brith Schartau & Helmut Müssener (red.) Hochschule Södertörn

Läs mer

Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe

Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe Die Themen unserer Ausgabe: - Weltkulturerbe Süd-Öland - Schwedische Essenskultur - Pflege und Fürsorge Herbstausgabe 2010 Die Kulturlandschaft von Süd-Öland schwedisches Weltkulturerbe Es ist Sonntag,

Läs mer