domkretsen Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "domkretsen Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän"

Transkript

1 nr Etik i domstol Vaddå Palasso? Fokus på framtiden Migrationsdomstolar domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän

2 Etik i domstol Vaddå Palasso? Fokus på framtiden Migrationsdomstolar nr EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR LEDARE INNEHÅLL Thomas Rolén VID DEN HÄR TIDEN på året kan vi blicka både bakåt och framåt. Vi stänger nu böckerna för år 2005 och har just verksamhetsplanerat för år 2006 och framåt. År 2005 präglades av tvära kast och jag tänker då framförallt på ekonomin. Året började ju som bekant med ett sparbeting för domstolarna men efterhand under året tillsköts det betydande belopp. Samtidigt avtog ökningen av inkomna mål till domstolarna. Trots det växte domstolarnas målbalanser. Så när vi Full fart framåt! nu summerar året kan vi konstatera att vi Det är också viktigt att den här sats- har pengar kvar och stora balanser. Det finns ningen inte blockerar det moderniseringsgoda skäl till varför vi har pengar kvar, men och förändringsarbete som i övrigt pågår på den stora utmaningen vi nu står inför är att domstolarna. Ni känner alla igen ledorden använda dessa på ett smart och effektivt sätt. om renodling, möjlighet till specialisering Vi kan se att från ekonomisk synpunkt m.m. Det arbetet är oerhört viktigt, vilket ser både 2006 och 2007 ut att bli bra år. vi bland annat kan se i detta nummer av Åren 2008 och 2009 ligger vi i balans med Domkretsen, där vi valt temat unga medarbetare. Det ställs nya krav och vi står inför de medel vi får och blivit lovade om vi ligger kvar på den grundorganisation vi nu har. Jag en mycket stor generationsväxling inom tror att den generellt sett är riktig i förhållande till hur måltillströmningen ser ut just pensioneras cirka av våra kollegor, så domstolarna. De närmaste fem till sex åren nu. Utmaningen ligger således i att använda det gäller att vi kan locka till oss många nya de temporära överskott vi har. Vi har därför medarbetare. Jag är övertygad om att vi kan uppmanat alla domstolar som har stora det vi har nu instrumenten för det. Jag vill målbalanser att till Domstolsverket anmäla att domstolarna ska bli rättsväsendets mest vilka pensionsavgångar respektive domstol attraktiva arbetsplatser, då är det viktigt att står inför de närmaste åren. Finns det sådana vi alla drar åt samma håll. och höga målbalanser på domstolen kommer Domstolsverket att skjuta till medel för nämndemän, runt personer, välkomna Jag vill också passa på att hälsa alla det vi kallar en förtida generationsväxling. som läsare av Domkretsen. På det sättet kan vi på pensionstjänsterna dubblera under ett par år och får ner målbalanserna utan att grundorganisationen ökar. Jag har satt målet att minska balanserna med 25 procent eller mål under Thomas Rolén, Generaldirektör Domstolsverket Innehåll nr LEDARE 3 Många fler nämndemän 5 Startklara migrationdomstolar 7 Mer om 8 Ny kostym för Sveriges Domstolar 10 Vardagens etik dramatiseras 11 PANELEN Etik i domstol 14 TEMA Ung i domstol 20 TEMA Framtiden för unga 22 EN DAG med GD Thomas Rolén 25 TEMA Rebecca Edvardsson - ung chefsadministratör 28 TEMA Sveriges yngsta domare 30 PROFIL Mentor stöd i chefsrollen 32 SPRÅK Fackspråk kontra vanligt språk 33 Stockholmsdomstolarna tar form 36 Nya resurser för domstolarna 38 Semester och lön i Palasso 40 VI FYRA informatörer domkretsen är en gratistidning som ges ut av Domstolsverket till Sveriges Domstolars medarbetare och nämndemän samt andra intresserade av domstolsfrågor. domkretsen Chefsadministratörer på frammarsch Ung i Sveriges Domstolar Många nya nämndemän POSTADRESS Domstolsverket Viktoria Ekberg, Marianne Lindvall, Jönköping Bernhard Lüthi, Petra Meyer, Bodil Moberg, TELEFON Anna-Lena Norberg, Åsa Nordström, Pia FAX Roxell, Andreas Stickler och Bo Ströberg E POST LAYOUT Per Carlsson ANSVARIG UTGIVARE Charlotte Brokelind TRYCK Intellecta Tryckindustri AB Rebecca Edvardsson, REDAKTÖR Peder Jonsson UPPLAGA ex chefsadministratör, PRODUKTIONSLEDARE Helen Sivertsson 2 Solna DOMKRETSEN tingsrätt. Se sid 25. NR 1/2006 PERIODICITET Fyra gånger per år FOTO Carl Johan Erikson MEDVERKANDE Minna Bergkvist, Lars Collin, Tryckt på miljövänligt papper. Peder Jonsson, Helen Sivertsson, Per Carlsson

3 AKTUELLT Många nya nämndemän i migrationsdomstolar Med starten av de nya migrationsdomstolarna 31 mars 2006 kommer antalet nämndemän i Sverige att uppgå till Den nya instansordningen har lett till ett stort antal nya nämndemän som ska vara delaktiga i den nya öppnare processen. Men de kommer även att ställas inför en ny typ av känsliga ärenden och med dem ett ökat tryck från media. TEXT PETRA MEYER FOTO CARL JOHAN ERIKSON, LARS LYDIG CATARINA INGVARSSON, vice ordförande i Stockholms nämndemannaförening är en av de nämndemän som har blivit utsedd att sitta i migrationsdomstolen. Vanligtvis är hon nämndeman vid Stockholms tingsrätt och den nya instansordningen innebär ett flertal nyheter. Det som jag tycker är unikt med migrationsdomstolen är att detta är ärenden som överprövas, till skillnad från tingsrätten där det sker en första prövning. Vi kommer till exempel att få ärendena till påläsning innan förhandlingen och det är jag inte van vid från tingsrätten. Enligt Catarina Ingvarsson var intresset för att bli nämndeman i migrationsdomstolarna mycket stort från de lokala politiska föreningarna. Trots att man bara i Stockholm har tillsatt 500 nya nämndemän var det flera som hade anmält intresse som inte blev utsedda. Jag tror att man kanske tittade efter sådana faktorer som bakgrund, ålder och kön när man tillsatte nämndemän för dessa mål, säger Catarina Ingvarsson. Det kommer att bli många tunga mål och det är nog bra med nämndemän som har lite erfarenhet. Man vet aldrig riktigt hur man reagerar eller vilka känslor som rörs upp. Vi kommer ju trots allt att besluta om huruvida människor ska få stanna i landet eller inte. I en intervju i P1-Morgon 15 februari påpekade även lagman Gunilla Hedesten- Nordin, Länsrätten i Malmö vikten av att bottna i sig själv när man ska fatta beslut som på ett fundamentalt sätt påverkar människors liv. Enligt min mening är det alltid svårt att vara nämndeman och det är alltid svårt att vara domare, sade hon i intervjun. Det är viktigt att de som är domare och att de som är nämndemän är trygga i sig själva. KRISHANTERING Det faktum att migrationsdomstolarna är förlagda till länsrätten gör att det hos personalen redan finns en stor kunskap i att hantera mycket känsliga mål som inbegriper människor i svåra omständigheter. Trots detta håller man på Länsrätten i Malmö på att författa en utvidgad krishanteringsplan som ska inkludera den ökade hotbilden. Det finns nog ingen större risk att vi blir hotade, menar Bo Rehnqvist som är säkerhetsansvarig och servicechef. Däremot Catarina Ingvarsson, en av många nämndemän för migrationsdomstolarna DOMKRETSEN NR 1/2006 3

4 AKTUELLT»Det som är nytt för oss som har suttit i tingsrätten är att vi kommer att få ärenden för påläsning, som i hovrätten.«catarina Ingvarsson, nämndeman finns det en risk att de som eventuellt kommer att utvisas kan komma att skada sig själva och det är omvälvande för alla inblandade. Det kan också bli demonstrationer och trycket från media kommer nog att öka. I den blivande krishanteringsplanen ingår därför ett antal tänkbara scenarion som mentalt ska förbereda länsrättens personal på vad som kan hända. När nämndemännen tjänstgör här har även de tillgång till all form av krishantering, säger Bo Rehnqvist. Förutom den krisberedskap som finns hos de aktuella domstolarna arbetar även de lokala nämndemannaföreningarna med stödpersoner för dem som behöver det. Det är väldigt bra om det finns en fungerande krishantering, säger Catarina Ingvarsson. Men ofta hjälper det att prata med sina kollegor i gruppen och dela sina erfarenheter. INFORMATION FÖR DE NYA NÄMNDE- MÄNNEN Vid Länsrätten i Stockholms län har de nyutnämnda nämndemännen redan fått en halvdags introduktion till migrationsdomstolen. Bland annat gick man igenom de kriterier som domstolens ledamöter kommer att hålla sig till och vilka länder som har höga frekvenser av flyktingar. Generell landinformation kommer att tillhandahållas för varje enskilt ärende.»det är engagerande ärenden, men det är vi vana vid här i Länsrätten.«Bo Rehnqvist, servicechef och säkerhetsansvarig, Länsrätten i Skåne län Länsrätten i Skåne län har sin introduktion planerad nu i mars. Allt som allt har landstingsfullmäktige tillsatt omkring 200 nya nämndemän. Man förbereder sig också för betydligt längre förhandlingar än vad domstolen varit van vid tidigare. Vi är en förvaltningsdomstol och är inte vana vid långa förhandlingar, men nu kommer det att bli ett antal muntliga förhandlingar som tar betydligt mer tid, berättar Bo Rehnqvist. Catarina Ingvarsson är van vid muntliga förhandlingar från sin tid i tingsrätten, men hon betonar vikten av fortlöpande utbildning för alla nya nämndemän. Vi har en lokal nämndemannaförening för länsrätten här i Stockholm och jag vet att man kommer att starta upp en förening i Göteborg för just nämndemän i länsrätten. Det är viktigt att få in medlemmar så att vi kan lära från varandra. Genom att anordna utbildningar som är specialiserade på just migrationsfrågor kan vi dessutom öka vår kompetens. Mest av allt ser Catarina Ingvarsson fram emot att få starta sitt nya uppdrag som nämndeman i en migrationsdomstol. Jag hoppas verkligen att det nya förfarandet ska bidra till en bättre hantering i dessa ärenden. Att det blir enklare och att människor får klart för sig vilka regler som gäller. Min förhoppning är att alla ska inse att systemet inte är godtyckligt. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLEN Kammarrätten i Stockholm Medarbetarna kommer att från start arbeta i nya lokaler intill de nuvarande på Riddarholmen i Stockholm. De nya lokalerna finns i delar av Gamla riksdagshuset och Hebbeska huset. Kammarrättens organisation utvidgas med två nya avdelningar och en beredningsorganisation med fyra enheter. MIGRATIONSDOMSTOLARNA Länsrätten i Stockholms län Migrationsdomstolen i Stockholm kommer att finnas i nya lokaler på Tegeluddsvägen intill Gärdets T-bana. De nya lokalerna beräknas stå klara för inflyttning i januari Under 2006 bedrivs verksamheten i provisoriska lokaler på Drottninggatan och Luntmakargatan. Organisationen utvidgas med fem nya avdelningar. Länsrätten i Göteborg Migrationsdomstolen i Göteborg kommer att finnas i nya lokaler på Sten Sturegatan vid Heden. De nya lokalerna beräknas stå inflyttningsklara kring årsskiftet 2006/2007. Fram till dess bedrivs verksamheten i provisoriska lokaler på Kungsgatan. Organisationen utvidgas med två nya avdelningar. Länsrätten i Skåne län Migrationsdomstolen i Malmö har nya lokaler från start intill de nuvarande på Själagårdsgatan. De nya lokalerna finns på Kalendegatan och de tas i anspråk från start. Organisationen utvidgas med två nya avdelningar. 4 DOMKRETSEN NR 1/2006

5 AKTUELLT Startklara migrationsdomstolar Den 31 mars öppnar de nya migrationsdomstolarna. Domkretsen har talat med domstolscheferna i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Hur har förberedelsearbetet varit? Är den nya organisationen klar för att ta emot de nya målen? Och hur har projektet påverkat domstolen i övrigt? TEXT PIA ROXELL FOTO CARL JOHAN ERIKSON DE TRE UTVALDA länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö och Kammarrätten i Stockholm står nu startklara för att ta emot de nya målen. Domstolarna har med de nya måltyperna vuxit sig ungefär dubbelt så stora och samtliga har i den nya verksamheten övergett den traditionella rotelindelningen. Avdelningarna för de nya måltyperna kommer i stället att ha en fristående beredningsorganisation. De berörda domstolscheferna är samstämmiga när de summerar projekttiden. För trots att arbetsbelastningen varit hög och att frågetecknen kring dimensioneringen varit många har projektet inneburit något av en nytändning för domstolarna. STEN HECKSCHER, Kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm:»Lätt att finna människor med hög kompetens«när Migrationsöverdomstolen i Kammarrätten i Stockholm startar lär det inte bli någon anstormning av mål. Anledningen är att kammarrätten är sista instans och inte tar över några mål från den nedlagda Utlänningsnämnden. Det gör de tre utvalda länsrätterna. Det är först när ett mål överklagas därifrån som det kommer till Kammarrätten i Stockholm för eventuellt prövningstillstånd och överprövning. Utlännings- och medborgarskapsmålen kommer att nå Migrationsöverdomstolen först framemot sommaren. Fram till dess kommer den nya personalen att utbildas och skolas in genom att arbeta med våra befintliga mål, säger kammarrättspresident Sten Heckscher. Den nya organisationen innebär att kammarrätten utökats med två dömande avdelningar som består enbart av ledamöter. Därtill finns en fristående beredningsorganisation. Föredragande och domstolssekreterare är indelade på någon av beredningsorganisationens fyra enheter där en enhetschef leder arbetet. Beredningsorganisationen, som leds av en särskild beredningschef, kommer att arbeta både med de nya måltyperna och med de mål som Kammarrätten redan har. Kammarrätten har nyanställt omkring 130 medarbetare. Bland dessa finns cirka 30 ordinarie domare, 60 föredragande, 15 domstolssekreterare och därtill personer med andra stödfunktioner som PA-specialist, informatör, servicechef, ekonomihandläggare och andra tjänster inom vaktmästeri, registratur och arkiv. Vi har också knutit en särskild migrationssakkunnig till kammarrätten. Några problem att hitta människor med rätt kompetens har kammarrätten inte haft. Tvärtom har det varit ett lätt arbete, menar Sten Heckscher och sammanfattar projekttiden: Det har varit en intensiv och rolig tid, och entusiasmen inför förändringen har efter hand vuxit sig stark bland oss som jobbat med den. GUNILLA HEDESTEN NORDIN, lagman, Länsrätten i Skåne län:»bra att processen inte dragit ut för mycket på tiden«det talas mycket om tidspressen, men jag tycker att tiden räckt till bra. En sådan här stor omvälvning påverkar ju hela ursprungsorganisationen och det sprids helt naturligt en viss osäkerhet bland medarbetarna. Då är det bra om processen inte drar ut för mycket på tiden. Detta förutsatt att det är en väl genomtänkt förändring, vilket jag i stort tycker det är, säger lagman Gunilla Hedesten Nordin. Frågan om lokaler har varit problematisk för de andra migrationsdomstolarna. Men för länsrätten i Skåne löste sig lokalfrågan tämligen snabbt. Direkt från start kan vi husera i våra nya fina lokaler intill länsrättens gamla lokaler i Malmö. Vi har varit lyckligt lottade på det sättet. Det har förstås bidragit till att vi inte känt av tidspressen lika starkt som de andra som inte ännu fått tillgång till alla sina lokaler. I likhet med de andra migrationsdomstolarna har också länsrätten i Skåne specialiserade avdelningar. Men till skillnad från de andra hade man redan erfarenhet av en sådan organisationsform eftersom man bara några år tidigare hade avvecklat sitt rotelsystem. Utlänningsoch medborgarskapsmålen kommer att behandlas på två avdelningar som sammantaget krävt 90 nyanställningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman en för Europa i vid mening och en för övriga världen. På varje avdelning finns också en beredningssamordnare som också är befordrad föredragande. Men trots den sedan tidigare rotellösa organisationen och tillgången till de nya lokalerna är inte alla detaljer helt klara. Framförallt gäller det utbildningsinsatserna. Under våren och resten av året kommer merparten av personalen att utbildas inom flera olika områden. Utbildningsdagarna kommer bland annat att omfatta bemötandefrågor, mediehantering, datateknik och inte minst den nya utlänningslagen. En mycket viktig aspekt som vi behöver fördjupa oss i är den om barnens skyddsbehov och hur detta kan tolkas. DOMKRETSEN NR 1/2006 5

6 AKTUELLT MARI ANDERSSON, lagman, Länsrätten i Stockholms län:»en vitaminjektion för hela organisationen«vi har haft många kompetenta sökande och en stor del av den nya personalen har rekryterats från Utlänningsnämnden. En del av länsrättens nuvarande personal flyttar över till migrationsavdelningarna och mixen av den personalen och de nya medarbetare är mycket lyckad. Faktum är att nya medarbetare, planeringen av nya lokaler och omorganisationen i stort gjort att hela organisationen fått sig en vitamininjektion, säger lagman Mari Andersson. Länsrätten är sedan gammalt indelad i specialiserade avdelningar. Fem nya avdelningar för de nya måltyperna har det blivit för länsrätten i Stockholm. Avdelningarna kommer att vara uppbyggda så att varje avdelning svarar för en geografisk region. En förändring är att de nya avdelningarna inte kommer att delas in i rotlar. I stället kommer det att finnas en beredningsorganisation som på varje avdelning leds av en beredningschef, vars arbetsuppgifter inkluderar ett personal- och arbetsmiljöansvar. Personalrekryteringen som pågått för fullt under hösten och vintern är nu i stort sett avklarad. När all personal finns på plats kommer det att innebära en ökning av omkring 200 nya medarbetare. Det har valts 500 nya nämndemän till migrationsavdelningarna. På länsrätten var man orolig för att det skulle kunna bli svårt att rekrytera så många, men glädjande nog var intresset för att bli nämndeman stort. Nu har man många nya nämndemän i alla åldrar och med blandade kulturella bakgrunder. Det har varit stressiga tider och bland annat lokalfrågorna har tagit mycket tid. Målet var att hela länsrätten ska sitta i gemensamma lokaler och så kommer det att bli. I början av 2007 kommer länsrätten att flytta in i nyrenoverade väl fungerande lokaler på Gärdet i Stockholm. Till dess valde man en lösning med tillfälliga lokaler. Processen med att skapa de nya avdelningarna har väckt Mari Anderssons tankar om en eventuell framtida omorganisation: Ska vi lämna rotelsystemet även på andra avdelningar? Ska vi på sikt gå ifrån den gamla specialiseringen som rått på domstolen och ha avdelningar med en blandning av de gamla måltyperna och migrationsmålen? Det är frågor som vi kommer att ställa oss när vi har mer kunskap om vad de nya måltyperna kommer att medföra för oss. Några svar på dessa frågor har vi ännu inte. Jag vet bara att det i framtiden kan bli förändringar och min förhoppning är att vi fortlöpande kan använda våra egna erfarenheter och goda exempel när den framtida organisationen växer fram. INGVAR PAULSSON, lagman, Länsrätten i Göteborg:»Frågor om sekretess i fokus på ett annat sätt«skapandet av en migrationsdomstol är ett gigantiskt projekt med många delkomponenter. Många frågeställningar har dykt upp som vi inte varit i kontakt med förut på samma vis. Till exempel är frågor om sekretess nu i fokus på ett annat sätt, säger Ingvar Paulsson, lagman, Göteborgs länsrätt Han betonar också hur viktig domstolarnas nya uppgift är: Prövning om asyl respektive om uppehållstillstånd ska ges eller inte, är ju en måltyp som har väldigt stor betydelse för många människor. Organisationen ska enligt projektdirektivet präglas av hög säkerhet och ha beredskap för händelser av kris. Till bilden hör att ett stort antal mål förväntas kompletteras med muntliga förhandlingar. Det innebär en delvis förändrad arbetssituation. Det kan bli mycket människor i domstolslokalerna vilket ökar risken för störande inslag. Men vi har säkerhets- och krisplaner och jag tror inte att personalens arbetsmiljö blir otrygg. Dessutom tror jag att asylsökande och andra som får sina ärenden prövade inte kommer att uppträda hotfullt. Dessa mål är alltför viktiga för de sökande, som inte vill riskera något genom att ställa till det för sig i rättssalen. Att flertalet mål kommer att omfattas av en stark sekretess innebär att många rutiner setts över. Vi har bland annat sett över hur sekretesskyddade uppgifter ska behandlas när domar lämnas ut och vilka typer av uppgifter som inte kan lämnas ut till allmänheten i växeln. För övrigt har organisationen i sin helhet kommit på plats i Göteborg. Personalstyrkan har i det närmaste fördubblats och det blir två nya avdelningar som uteslutande kommer att arbeta med de nya målen. Därtill en separat beredningsorganisation och en förstärkt administration. Det är glädjande att de nya tjänsterna lockat så många nya kvalificerade sökande. Med den personalstyrka vi har vid starten har jag goda förhoppningar om att verksamheten kommer igång på ett bra sätt, säger Ingvar Paulsson. 6 DOMKRETSEN NR 1/2006

7 AKTUELLT Webbplats ska bli mer känd Sedan den 1 december har Sveriges Domstolar en ny webbplats. Från och med nu är den officiella adressen även om den gamla adressen fortfarande kommer att fungera. TEXT ÅSA NORDSTRÖM En ny grafisk profil för domstolarna (läs mer om den på sidan 8) lanseras den 31 mars, och i samband med det planerar Domstolsverket några aktiviteter som ska göra webbplatsen mer känd. Vi har tagit fram ett tryckt informationsmaterial till allmänheten, främst riktat till dem som berörs av domstolens verksamhet, säger Alexander Gissy, informatör på Domstolsverket. I slutet av mars kommer alla domstolar att få kartonger med vykort. Korten kan man med fördel placera i domstolens entré och skicka med kallelser. VILL NÅ NYA MEDARBETARE Tänkbara medarbetare är en annan viktig grupp att nå ut till. För att nå människor som skulle kunna tänkas söka jobb på en domstol har vi valt att gå via studie- och yrkesvägledare, fortsätter Alexander Gissy. Till dem har vi tagit fram vykort som kan placeras i ställ. För att bli klara i tid har Domstolsverkets informationsavdelning tagit lite hjälp utifrån. En reklambyrå har utformat själva kampanjen med våra specifikationer och den nya grafiska profilen som utgångspunkt. SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR I samband med lanseringen kommer Domstolsverket att skicka ut pressmeddelanden för att informera massmedia om webbplatsen. Informationsavdelningen kommer dessutom att skicka information om webbplatsen till myndigheter som berörs av domstolarnas verksamhet. Det här känns som ett viktigt steg för att göra den nya webbplatsen mer känd, säger Peder Jonsson, informationschef på Domstolsverket. Domstolarna får dagligen många telefonsamtal från allmänheten med olika frågor, och vi hoppas att människor som ett alternativ ska kunna gå till den nya webbplatsen för att hitta svaren på många av de vanligaste frågorna. DOMKRETSEN NR 1/2006 7

8 AKTUELLT ANNONS DOMSTOLENS WEBBPLATS Känner du dig kallad? En stark och fungerande demokrati vilar på ett starkt och väl fungerande rättssamhälle. Därför är det viktigt att de svenska domstolarna besitter den kompetens och kunskap som krävs. Inom några år står de svenska domstolarna inför en omfattande generationsväxling vill du vara med och forma framtiden? Vill du veta mer om Sveriges Domstolar? På vår nya webbplats hittar du praktisk information om domstolarna. Där kan du se vad som händer under en rättegång, och hur det går till i rättsalen. Vill du veta mer om Sveriges Domstolar? På vår nya webbplats hittar du praktisk information om hur de svenska domstolarna fungerar. Där kan du se vad som händer under en rättegång, och hur det går till i domstolen. gemensam grafisk profil ger en tydligare och mer tillgänglig domstol.«peder Jonsson Domstolssekreterare Loreet vel ecte magna feugait la at, quat. Ut lan vel Ut lan vel diam dunt lorperostrud ero dions at nullumsandio Lor iliscil utpatum andit dolobo. diam dunt lorperostrud ero dions at nullumsandio od tet prat. Lor iliscil utpatum andit dolobor ad tem zzrit la faccum vullum velissi blam nostrud tisit luptat wisi bla adignit dolessim duissi. Soreetuer irit praesenibh ea acip el incilis odiam el ullaor ing esenim. Loreetuer irit praesenibh ea acip el incilis odiam el Kontaktperson, ullaor ing esenim ilit ulput adigna ametue magniam nulla adit nis delenit wisim vel ulputatet, sed do dunt lum nit wis er sit do erit lam inci tionseniam Attunda tingsrätt är Esto consendre dolorpe cillan volum atie dip consequis auguer se eros delit la hent lor iniamcommy. niam vullut exero illa feuguercidui bla amet, sequiscing enisl d vullut exero amet, quisi. Dui blaor senit vel dio senit dolenibh ex. dip eliquis alit lum vel et vullut exero veliquate ANNONS ATTUNDA TINGSRÄTT SVERIGES DOMSTOLAR Nu gäller Sveriges Domstolar Nu tar vi steget bort från det otydliga domstolsväsendet och i stället börjar vi använda begreppet Sveriges Domstolar. Allt för att öka tydligheten och tillgängligheten för allmänheten. TEXT ÅSA NORDSTRÖM ILLUSTRATION OTTO UNGE DEN 31 MARS ÄR DET DAGS att börja använda namnet Sveriges Domstolar. Samtidigt får domstolen möjlighet att profilera och paketera sin information på ett enhetligt sätt med hjälp av en tydlig grafisk profil och några praktiska vardagsverktyg. Bland det första som kommer att märkas är att webbplatsen får ett delvis nytt utseende. Det tryckta informationsmaterialet om migrationsdomstolarna är också utformat enligt den nya profilen liksom årsredovisning och budgetunderlag, säger Peder Jonsson, informationschef på Domstolsverket. KVALITETSSTÄMPEL Den nya grafiska profilen är en del i arbetet med att skapa en ökad tydlighet kring domstolens roll. En av målsättningarna är att göra domstolarnas verksamhet mer känd för allmänheten, säger Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket. Med hjälp av en grafisk profil får allt material, från trycksaker till webbplats, ett liknande utseende. Tanken med det är att allmänheten lättare ska känna igen domstolen som avsändare. Den grafiska profilen blir en sorts kvalitetsstämpel och är en plattform att stå på när vi arbetar vidare med olika viktiga frågor som personligt bemötande, tillgänglighet och relationer med massmedia, menar Thomas Rolén. ERBJUDANDE I praktiken innebär den nya profilen att det dagliga arbetet på domstolen kan bli lättare. För någon vecka sedan fick alla domstolar ett erbjudande som innebär att de som tackat ja bland annat får en ny webbplats inom den gemensamma webbmiljön, nya trycksaker samt vardagsverktyg i form av mallar för pressmeddelanden och andra dokument. Lite längre fram kommer de domstolar som tackat ja till erbjudandet även att få tillgång till system för annonsbokning och visitkortsbeställning. En stor fördel med de nya vardagsverktygen är att de kommer att göra arbetet på domstolen mer effektivt. Om det finns en färdig mall när man till exempel ska skicka ett pressmeddelande, så kan man lägga all tid på innehållet i stället för att behöva arbeta med själva formen, menar Peder Jonsson. Införandet av den nya profilen är ett arbete som kommer att ske på lång sikt. Det har självklart varit valfritt för varje domstol att tacka ja eller nej till det här erbjudandet, fortsätter Peder Jonsson. Många har dock anmält sitt intresse, vilket innebär att vi i framtiden kommer att kunna öka tydligheten och tillgängligheten till domstolarnas information. Det första steget blir webbplats och vardagsverktyg. I det långa perspektivet påverkas givetvis också de mallar som finns i verksamhetsstödet Vera. Inom några år kommer även de att utvecklas och få den nya profilen. NY GEMENSAM WEBBMILJÖ Varje domstol kan få en egen webbplats utan att egentligen behöva göra någonting. Webbplatsen får automatiskt all den gemensamma information som Informationsavdelningen på Domstolsverket producerar. Domstolen har sedan möjlighet att komplettera med lokal information, till exempel öppettider och vägbeskrivning. En förutsättning för det är att domstolen har en eller flera redaktörer som kan publicera informationen. Under ett års tid har ungefär 200 medarbetare på domstolarna gått vår utbildning i webbverktyget EPiServer, säger Anna Kronander, informatör på Domstolsverket. För att stötta dem i det dagliga arbetet har vi bland annat en särskild support som redaktörerna kan kontakta då de kört fast i arbetet eller helt enkelt behöver en liten puff i rätt riktning. Ystads tingsrätt är en av de domstolar som tackat ja till erbjudandet om en ny webbplats. Jag ser många praktiska fördelar med en ny webbplats, säger Claes Werdinius, lagman vid Ystads tingsrätt. Det är ett effektivt sätt för oss att underlätta vår externa kommunikation. Vi får dagligen många telefonsamtal med olika frågor, ofta av praktisk 8 DOMKRETSEN NR 1/2006

9 AKTUELLT FLAGGA PUBLIKATIONER Adressförteckning FIKTIV ENTRÈ Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR DOMSTOLENS INTRANÄT DORIS Vill du veta mer? Frågor och svar finns på se/om oss eller på Sveriges Domstolar intranät, Doris under Infomaterial/Aktuella projekt/nytt namn och gemensam grafisk profil. natur, och vi hoppas att många nu ska välja att i första hand besöka webbplatsen, där svaret på de vanligaste frågorna finns. Två av våra medarbetare har gått redaktörsutbildningen hos Domstolsverket, och de kan nu arbeta både med intranätet och med den externa webbplatsen. Webbfrågor är något som ligger i tiden, och det finns fördelar med att ha samma innehåll på domstolarnas webbplatser eftersom det blir lättare för allmänheten att hitta informationen då strukturen är likartad. GRUPP JOBBAR MED WEBB Kammarrätten i Stockholm har en egen extern webbplats sedan några år tillbaka, och har nu valt att börja använda den nya gemensamma webbmiljön. Sedan lanserades har det varit självklart för kammarrätten att inom ramen för den webbplatsen ha en egen webbplats under eget domännamn, säger kammarrättspresident Sten Heckscher. Den gemensamma grafiska profilen och den tekniska plattformen ger oss möjligheter att koncentrera oss på struktur och innehåll. Tekniskt underhåll och vidareutveckling av webbplatsen blir en gemensam angelägenhet för domstolsväsendet. Det är funktionellt och bra. På kammarrätten i Stockholm finns en arbetsgrupp som arbetar med den externa webbplatsen. Gruppen består av personer med olika funktioner inom domstolen och kommer troligen på sikt att arbeta även med intranätet Doris, fortsätter Sten Heckscher. Under ledning av vår nyanställda informatör arbetar den fram förslag till förändringar av strukturen och innehållet. Sten Heckscher ser flera fördelar med en gemensam grafisk profil för alla domstolar. För mig är samordnings- och effektivitetseffekterna viktigast. Domstolarna kan begagna olika produkter utan att var och en varje gång behöver tänka efter och skapa något eget. Möjligen kan dessutom en gemensam grafisk profil förstärka bilden av ett sammanhållet domstolsväsende. Gemensamma satsningar på utveckling och inköp ger också stordriftsfördelar i form av sänkta kostnader och bättre möjligheter för domstolen att fokusera på kärnverksamheten. AVSTÄMNINGAR UTEFTER VÄGEN Den grafiska profilen är framtagen av Informationsavdelningen på Domstolsverket i samarbete med referensgrupper och extern expertis. I och med att domstolsväsendets heraldiska vapen har knutits till profilen så har även samråd skett med Statsheraldikern. Den nya profilen presenterades på mötet för alla domstolschefer som hölls i september. Mottagandet var överlag positivt. Arbetet fortsatte därför under hösten och ett antal avstämningar gjordes med bland annat överrättspresidenterna. För att kvalitetssäkra den nya profilen har vi också tagit hjälp av ett företag som gjort en så kallad profilprovning, säger Peder Jonsson. De gick igenom alla olika aspekter av den nya profilen och gav oss ett utlåtande. Det ledde till att vi gjorde några förändringar vilket bland annat ökat läsbarheten i text. I slutfasen av utvecklingsarbetet har även avstämning skett med Barbro Ehrenberg Sundin, språkexpert vid Regeringskansliet. Den grafiska profilen är en del av ansiktet utåt En grafisk profil är en samling regler som talar om hur organisationens trycksaker och annat material ska utformas och hur logotypen ska användas. En logotyp är en grafisk representant för organisationen. Den ska snabbt tala om vem som är avsändaren bakom en trycksak, en platsannons eller en webbplats. Den grafiska profilen är till för att skapa ett samlat intryck och den gör det också enklare att utforma trycksaker och dokument då man slipper sätta sig ner och uppfinna en ny grafisk design för varje ny produkt. DOMKRETSEN NR 1/2006 9

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

domkretsen Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång nr 2 2005 Alla har nu fått Vera Migrationsdomstolar Rättegångsspel Ny sexualbrottslag domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Vardagen för notarien ger perspektiv på juridiken Modernare rättegång

Läs mer

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer nr 4 2004 Migrationsdomstolar Jurister tycker till Behov styr utbildning Internationella höjdare domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

Läs mer

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

domkretsen Ungdomar får mod att vittna Spektakulär hovrättsbyggnad Malmö

domkretsen Ungdomar får mod att vittna Spektakulär hovrättsbyggnad Malmö nr 1 2009 Beväpnade i rättssalen Domstol satsar friskt Claes Sjölin gästtycker Översyn av rättshjälp domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Ungdomar får Spektakulär hovrättsbyggnad i Malmö mod

Läs mer

domkretsen Framsynt eller förkastligt Stöttepelare i Sundsvall visionen möter verkligheten vittnesstödjare lugnar och lotsar

domkretsen Framsynt eller förkastligt Stöttepelare i Sundsvall visionen möter verkligheten vittnesstödjare lugnar och lotsar nr 2 2003 Dömd till drogfri Konsekvenser av kultur Ekonomiska oläget Elektronisk demokrati domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Framsynt eller förkastligt visionen möter verkligheten Stöttepelare

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10

Stöd i domstol. Målsäganden och vittnen i fokus. Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 3/2011 årgång 16 Vittnesstöd ger trygghet i rätten BOJ stöttar vittnen och målsägande Sid 10 Stöd i domstol Målsäganden och vittnen i fokus Det

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta.

Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande mänsklig rättighet. Den gäller alla även folkmordsmisstänkta. Lise Bergh, Amnesty Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 7 2009 årgång

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar

Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Bakom fasaden Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar Barnombudsmannen 2011 Josefine Vad är jag? En pjäs i ett parti schack som någon har lämnat och glömt bort? En tröja i en låda med bortglömda

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Svåra vårdnadstvister

Svåra vårdnadstvister Svåra vårdnadstvister Dokumentation av en FoU-cirkel Ing-Marie Johansson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inbjudan och syftet med FoU-cirkeln 3 Något om svåra vårdnadstvister 3 Relevanta begrepp och teman

Läs mer