Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vart är du på väg? Kompetensutveckling"

Transkript

1 Kompetensutveckling 2011

2 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara. De barn och ungdomar som idag finns i våra skolor och förskolor kommer ut i vuxenlivet om år. Deras framtid kommer att ställa dem inför frågor och utmaningar som vi inte ens har föreställt oss. Än mindre svaren och lösningarna. Det enda vi vet med säkerhet är att vi och våra elever behöver vara redo för förändring. Därför behöver vi hela tiden lära nytt och ställa frågor som inte har några klara svar. Frågor som utmanar oss alla att tänka nytt. Den här nya verkligheten innehåller nya mål, som kräver nya roller, metoder och förhållningssätt. Vilka är dessa? Och hur arbetar vi med dem på ett sätt som ger eleverna bästa möjliga start i livet? Kompetensutveckling Christer Ferm, Utvecklingschef 3

3 Innehåll Nya roller för pedagog och elev Kompetensutveckling Förskola 2011 Nya roller för pedagog och elev 5 Nya arbetsmetoder och perspektiv 6 Utvecklingsenheten stöttar, uppmuntrar och utmanar 7 IKT satsning 2011 Skola/Förskola 8 Matematiksatsning 10 Att jobba med individuella utvecklingsplaner 11 Språksatsning 11 Skoldatateket 11 Konsulent Idrott och hälsa 12 Hälsosamordnare 12 Samordning skolbibliotek 13 Nätverk för specialpedagogik 13 Nätverk för IKT-handledare 13 Lärplattformen Fronter 14 Grupphandledning 15 Utbildning i schemaprogrammet Novascheme 15 Utbildning i lärande samtal 15 IKT-workshops 16 Dialogmöte skola och näringsliv 16 Marknadsföring av er enhet 17 Kompetensforum 17 EU/Internationella projekt 18 Miljösatsningar Hållbar utveckling 18 Levande kompetensbank 19 Pedagogisk dokumentation med IKT-stöd 19 Aktionslärande besök 20 Nytt beteende och nytt tänkande genom Marte Meo 20 Omdefiniering + satsning på tillgängliga digitala redskap 21 Human dynamics. Vem är det som lär? Personligheter och lärstilar 21 Föräldrasamverkan 22 Digitalt berättande 22 Inspirationskvällar i matematik 23 Förskolesatsning Förskolelyftet 25 Reggioinspirerad kompetensutveckling 25 Aktionslärande validering förskola 25 Naturvetenskap i vardagen (NV) 26 Små barns matematik 26 Utematematik 27 Övriga kompetenssatsningar Skola 2011 Skolsatsning Arbetsplatsbaserat lärande ämneslärare 29 Aktionslärande program på enhet 29 Organisering i lärgrupper 30 Skapande skola Digital produktion 30 Lärarlyftet II 31 Sommarskola + uppföljning 31 Matematik för de första skolåren 32 Matematik för lärare åk Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen 33 Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten i Mölndals stad 34 Vårt uppdrag 37 Tidsplaner Tidsplaner för satsningar IKT-satsning Förskola Skola Vi behöver alla ständigt lära och tänka nytt. Eleverna ska i skolan få träna sig på att ta initiativ, arbeta tillsammans och utnyttja olikheter hos varandra. De ska få utrymme att vara kreativa och ifrågasättande, att göra medvetna och kloka vägval. Allt detta i en vardag som svämmar över av intryck och förväntningar. Eleven är inte ett objekt som ska matas med kunskap, utan en individ som utvecklar kompetenser för livet, genom egna intressen och drivkrafter. Så vilken roll finns då kvar för pedagogen? Som pedagog är du kanske inte längre bäst i klassen på allt. Men du är bäst på lärprocessen. Ordet pedagog kommer från grekiskan och betyder vägvisare, vilket är högst aktuellt idag. Som pedagog är din uppgift att underlätta lärande och utveckling, att vara närvarande i elevernas arbete och utmana dem i förhållande till deras individuella förutsättningar och intressen. Människor är olika och lär på olika sätt. Därför behöver vi alla bli bättre på att förstå och bemöta våra elever. Genom att utgå från varje barns intresse, nuvarande förståelse och inre motivation kan vi lägga grunden för ett livslångt lärande. Kompetensutveckling 5

4 Kompetensutveckling Nya arbetsmetoder och perspektiv Det handlar inte om att kasta allt gammalt överbord och börja på nytt. Det finns bra traditionella arbetssätt som vi kan fortsätta att använda och utveckla. Andra arbetssätt passar däremot inte alls för dagens och morgondagens mål, och vi behöver därför utveckla helt nya. Att något är nytt behöver så klart inte betyda att det är bra. Allt arbete, nytt eller traditionellt, ska grundas på långsiktiga strategier och noggranna kartläggningar av aktuella behov. Utvecklingsenheten har identifierat vissa redskap, metoder och förhållningssätt som särskilt viktiga för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Kompetensutveckling Kompetensutveckling för personalen är central i en lärande organisation. Till skillnad från information och kunskap är kompetens inte bara att ha vetskap om något, utan också att ha viljan och förmågan att åstadkomma något i praktiken. Vi delar dessutom in kompetensutvecklingen i två tydliga delar som båda behövs i organisationen: Kompetensförstärkning att bli bättre på det man redan kan, och kompetensförnyelse att lära sig något helt nytt. Digitala redskap Datorer och andra digitala redskap är redan självklar i vardagen och kan vara till god hjälp för utvecklingen av utbildningen. Vi behöver dock vara uppmärksamma på hur dessa bör användas, så att kostsamma satsningar på digitala redskap gör verklig nytta. Därför erbjuder vi olika insatser inom den så kallade IKT-satsningen (IKT ). Här berörs frågor inom infrastruktur och utrustning såväl som det praktiskt pedagogiska arbetet. Aktionslärande Vi kan lära mycket av att observera varandra i arbetet och samtala om våra iakttagelser. Vi får nya perspektiv och kan fungera som bollplank för varandra i det pågående förändringsarbetet. En del handledning klarar vi själva med lärande samtal, andra situationer förutsätter en kompetent handledare utifrån. Vi håller därför på att träna några av våra duktiga skolutvecklare till fördjupad kompetens i grupphandledning i aktionslärande anda. Lärgrupper Vi behöver en arena där vi kan lära med och av varandra. Det handlar om såväl ledare och pedagoger som elever. Därför inleder vi under 2011 ett forskningsprojekt med Göteborgs Universitet, under arbetsnamnet IKT i Lärgrupper. Arbetsplatsbaserat lärande Vad händer när du skickar iväg någon på kurs, utan koppling till den dagliga verksamheten? Då får organisationen bara tillbaka en bråkdel av satsade resurser. Om kompetensutveckling ska få långvarig effekt i det dagliga arbetet, måste lärandet ske i praktiken och i vardagen. I de sammanhang och miljöer där kunskaperna och kompetensen ska göra nytta. Utvecklingsenheten stöttar, uppmuntrar och utmanar Att utvecklas och lära är i grunden inspirerande och lustfyllt. I vardagen kan det dock vara svårt att hitta tid, metoder och nya perspektiv på egen hand. Det är därför Utvecklingsenheten finns. För att du och dina kollegor och elever ska få stöd, uppmuntran och utmaningar att utveckla er själva, varandra och er arbetsplats. Under 2010 jobbade Utvecklingsenheten med att kartlägga behoven i kommunens skolor och förskolor. Utifrån dessa har vi tagit fram olika projekt och utvecklingsinsatser som du och din skola eller förskola kan dra nytta av. På följande sidor hittar du exempel på vad vi kan erbjuda. Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss med dina önskemål och idéer! Vårt arbete utvecklas hela tiden utifrån dina behov. Kompetensutveckling 6 7

5 Förskola / Skola IKT-satsning 2011 I en tid när förändring sker fortare än vi hinner lära nytt, ställs höga krav på att vi vet vart vi är på väg när fleråriga satsningar görs. Den som inte vet vart den ska kommer lätt någon annanstans (Peter Laurence). Som komplement till omvärldsspaning och forskningsuppdatering har vi i BoU Mölndal lokalt skapat IKTpiloter i förskola och skola/särskola. Detta för att lära oss mer om vilka som är de mest fungerande och kostnadseffektiva satsningarna på digitala redskap i Mölndal. Vi inleder 2011 ett flerårigt forskningsprojekt med Göteborgs Universitet (IKT i lärgrupper) där fokus ligger på hur digitala redskap kan hjälpa oss att lära med och av varandra och att flytta fokus från kunskap till kompetens. I EU:s Comenius Reggio-projektet (Unlimited Learning), som vi skapat tillsammans med Turkiet, utforskar vi hur vi kan gå från teaching (undervisning) till learning (lärande). Fokus är här bl.a. en av EU:s nyckelkompetenser lära att lära. Från IT till IKT I Mölndal har vi gått från IT till IKT. Vi har alltså utvidgat användningen av digitala redskap. Vad som tidigare var enbart informationsverktyg är nu också kommunikationsredskap. De flesta människor idag förstår att de digitala redskapen har kommit för att stanna. Sociala medier är just nu t.ex. en viktig faktor i en pågående demokratisering av den värld vi lever i. Vi behöver förhålla oss till detta nya sätt att kommunicera och sprida information genom att prova nya vägar. Gruppen IKT-piloten finns aktiv på Facebook. Vid årsskiftet skapade några medarbetare på Utvecklingsenheten gruppen Förändra Skolsverige, som nu används och läses av en mängd personer i Sverige. Förvaltningschef och utvecklingschef i BoU Mölndal var först i Sverige 2009 med en film på YouTube om skolutveckling i en kommun. Skolutveckling och Framtidens lärande. Projektet Skapande skola (digital produktion) finns redan levande på YouTube. Ett antal olika bloggar om utveckling och lärande har startats i Mölndal av pedagoger. Utvecklingsenheten kommer att sköta vår ständigt uppdaterade information/kommunikation med hjälp av bloggar i en bloggportal. kommunlicenser och erbjuder kompetensutveckling för personal. Detta bidrar till att alla barn och elever i Mölndal får tillgång till de senaste digitala lärverktygen. Tillräcklig tillgång på datorer och andra digitala lärverktyg för alla, både i skolan och hemmet är ett problem i alla kommuner. Några har valt att satsa på en dator per elev (1:1) i vissa utvalda delar av utbildningssystemet. Vanligast är att satsa på åk Att varje barn i utbildningssystemet skall få en egen dator innebär stora ekonomiska satsningar och tar för lång tid att uppnå för alla. Att detta inte kan ske samtidigt, p.g.a. kostnaden, innebär också att likvärdigheten är satt ur spel. Här måste vi tänka och pröva nytt. Ett sätt som vi vill pröva i Mölndal är att barn/elever organiseras i lärgrupper och att varje lärgrupp har tillgång till ett antal digitala redskap. Det kan vara t.ex. dator, ipad, ipod, digitalkamera och mobil. Vidare arbetar vi för att varje pedagog skall ha en egen dator eller annat digitalt redskap. Öppet för all personal och elever i alla åldersgrupper. görs genom förskolechef och rektor. Kontaktperson IKT (teknik): Anders Karlsson Kontaktperson IKT (kompetensutveckling): Christer Ferm Tillgänglighet Tillgängligheten till digitala lärverktyg och program för alla barn/ungdomar i Mölndal är en viktig fråga. Skoldatateket, som är en del av UE, har införskaffat ett antal 8 9

6 Matematiksatsning Alla barn/elever i Mölndal ska känna lust och intresse för matematik och få möjlighet att nå högre måluppfyllelse. Alla elever skall lämna Mölndals grundskolor med fortsatt lust och intresse att lära mer matematik. Alla Mölndals Stads elever ska nå minst godkänt i matematik, men andelarna som uppnår högre betyg ska också öka. Barnen/eleverna ska se matematik som en naturlig del av vardagen. Matematik är ett område där vi i något år har arbetat för en långsiktig, lokal kompetensutveckling som startar i tidiga år. Vi har en matematiksamordnare på UE, Hanna Askelund, som håller ihop satsningarna. UE erbjuder vidareutveckling av lärandet och undervisningen i matematik. Utvecklingsinsatser för pedagoger i samtliga åldersspann. Samtliga pedagoger ska få möjlighet att erövra en större didaktisk kompetens och trygghet. Fler lärare och förskollärare ska få möjlighet att reflektera runt sin undervisning och skapa en medveten matematikundervisning. Kontinuitet i undervisningen för barn i åldrarna 1 16 år Öka erfarenhetsutbytet mellan lärare från olika stadier, områden, och länder. Synliggöra de i staden pågående matematikprojekten. Synliggöra och förmedla aktuella forskningsrön och diskussioner. Skapa nätverk där pedagoger kan lära av och med varandra. En speciell satsning kommer att ske i förskolan där intresset är mycket stort. Mer information kommer ligger sedan på Fronter. Öppet att söka för den personalkategori som fokuseras i resp. satsning. Sökes efter kommunikation och beslut av förskolechef/rektor. Kontaktperson: Hanna Askelund Att jobba med individuella utvecklingsplaner För att alla skall komma igång och utveckla arbetet med digital IUP i skolan kommer vi att erbjuda workshops och möten med arbetslag i vardagsverkligheten vad gäller arbetet med Fronters och Unikums IUP. Målet är att alla i skolan skall ha en fungerande digital IUP under Satsningen vänder sig till pedagoger i både förskola och grundskolan. Öppet för alla arbetslag/enheter. Vad gäller förskolan så erbjuder vi också här workshops och arbete med arbetslag i vardagsverkligheten, men då med inriktning på VUP (Verksamhetsutvecklingsplan) och digital portfolio. Här handlar det om Unikums redskap. Unikums IUP kan också användas till personal- IUP, som vi givetvis också stöttar chefer i att använda., frågor och synpunkter Sökes av IUP-samordnare eller förskolechef/rektor. Kontaktpersoner: Hanna Askelund Kristofer Skogholm lokal kompetensutveckling. Satsningarna samordnas av Anna Maria Åkerberg. UE erbjuder: De pedagoger som saknar behörighet/erfarenhet i den första läs och skrivinlärningen erbjuds utbildning (LoS) Modersmålslärare erbjuds i samarbete med Skoldatateket och biblioteket utbildning i att använda alternativa verktyg ex. Ipod. Stöd till enheter från Elevhälsan att identifiera och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter (Tryggad läsutveckling) Stöd till enheter i att använda Skolverkets diagnosmaterial samt fördjupning i kursplanen i svenska/ svenska som andra språk. Pedagoger som önskar erbjuds stöd och utbildning i digitala lärverktyg via Skoldatateket., frågor och synpunkter Öppet att söka för den personalkategori som fokuseras i resp. satsning. Sökes efter kommunikation och godkännande av förskolechef och rektor. Kontaktperson: Anna Maria Åkerberg Språksatsning Målet för språksatsningen är att Mölndals elever ska i högre utsträckning nå de nationellt uppsatta målen inom svenska och svenska som andraspråk. Språk (svenska och svenska som andraspråk) är ett område där vi sedan 2009 har satsat på en långsiktig Skoldatateket läromedel med möjligheter Skoldatateket förenar digital och specialpedagogisk kompetens i syfte att skapa tillgänglighet och måluppfyllelse för alla i utbildningen. Fokus ligger på förebyggande verksamhet i syfte att skapa en förändring av helheten utifrån att barns olikheter tänks in från början då lärmiljöer utformas. Kommunlicenser som 10 11

7 UE har satsat på ökar möjligheterna för ett tillgängligt skriftspråk, t.ex. med talsyntes, daisyläsningsprogram, rättstavningsprogram vilka också överbryggar läs- och skrivsvårigheter. Nu riktas även ljuset på andra digitala lärverktyg och program såsom bild och ljud etc. för att se möjligheter och hinder utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Skoldatateket utvecklar rummet Läromedel med möjligheter i Fronter. Kompetensutveckling : Provia testverktyg som anpassar övningar i Lexia. Testar t.ex. fonologisk medvetenhet. Workshop kommunlicenser, appar till ipad/ ipod- Touch (tillgängligt skriftspråk & AKK) Kurs: IKT och specialpedagogik, olika digitala lärverktyg utifrån tillgänglighetsperspektiv. Skoldatatek & bibliotek. Digitalt berättande utifrån boksamtal, skolbesök i åk 1 3. Skoldatatek & Tragetonsamordnare: Att skriva sig till läsning 2.0. Samverkan med Linneuniversitetet studie i användandet av appar för ett tillgängligt skriftspråk. Instruktioner och filmer till kommunlicenser i Läromedel med möjligheter (Fronter). Workshop Läromedel med möjligheter (Fronter) Konsulent Idrott och Hälsa I ett samarbete med Kultur och Fritid har vi lånat in idrottskonsulent Christer Bengtsson. Han ansvarar i BoU främst för simundervisning, aktiviteter på loven och kompetensutveckling centralt för idrottslärare. Kontaktperson: Christer Bengtsson Hälsosamordnare Vi genomför en satsning för att erbjuda Hälsoinspiratörer i BoU kontinuerlig kompetensutveckling och nätverkande. Vi kommer att 2011 anordna både seminarium och möjlighet till möten i Lärgrupper för Hälsoinspiratörer under Anmälan till aktiviteter som kommer, riktade till Hälsoinspiratörer eller läggs på Fronter, skall alltid ske efter kommunikation med förskolechef/rektor. Kontaktperson: Karin von Brömsen Samordning skolbibliotek Det har hittills visat sig att det behövs en samordningsfunktion i kommunen vad gäller skolbiblioteken (10 %). Det kan handla om inköp av material, program, omvärldsspaning och stöd i bokprojekt. Vi vänder oss här till bibliotekarier i skolor samt personal som arbetar i bokprojekt. Har ni funderingar som rör skolbibloteksverksamhet eller användning av t.ex. Nationalencyklopedien, Landguiden e.dyl? Ta då kontakt med vår Skolbibliotekssamordnare i BoU. Kontaktperson: Katarina Andersson Åbyskolan Nätverk för specialpedagogik Vi har i BoU sett ett behov av att regelbundet samla de pedagoger som arbetar med specialpedagogik. Detta för att lära av varandra utifrån all den samlade kompetens som finns I Mölndal. Syftet är också att få till likvärdiga specialpedagogiska insatser I kommunen. Satsningen gäller pedagoger från både förskola och skola med specialpedagogik, efter beslut från förskolechef/rektor. Ett nätverk har skapats av Elevhälsan och UE, träffarna innehåller erfarenhetsutbyte, fördjupning genom litteratur och föreläsningar I aktuella teman. Kontaktpersoner: Ingela Askeroth Anna Maria Åkerberg Nätverk för IKT-handledare Vi har i BoU sett ett behov av att regelbundet samla de pedagoger som arbetar med IKT. Det handlar om erfarenhetsutbyte och om att lära med och av varandra. Det handlar också om omvärldsspaning att alla enheter är uppdaterade. Satsningen vänder sig till alla IKT-handledare. Kontaktperson: Gunilla Almgren/Bäck De flesta enheter har någon form av Utvecklingsgrupp. I den gruppen bör det finnas en samordnare för IKTsatsningar på enheten (IKT-handledare). UE anordnar möten och delar och sprider erfarenheter och information 12 13

8 till dessa IKT-handledare. Ett nätverk har skapats av UE. Vi kommer att arrangera kontinuerliga nätverksträffar och workshops för att utforska de senaste rönen och berättelserna inom området. Kontaktpersoner: Camilla Rudevärn Anders Karlsson Lärplattformen Fronter Mölndals skolportal Fronter är utformad för att underlätta skolarbete, planering och information mellan elev, lärare och föräldrar. Ett av skolan mål är att ha en god dialog med vårdnadshavarna. Skolorna I Mölndal arbetar med den digitala lärplattformen Skolportalen Fronter. Genom att använda Skolportalen Fronter får man som vårdnadshavare tillgång till information rörande sitt barns skolgång. I läroplanen står det att IKT ska användas som verktyg för kunskapssökande, lärande och kommunikation. Skolportalen har olika behörighetsnivåer, vilka tilldelas användarna utifrån deras olika roller, t.ex. elev, vårdnadshavare, pedagog, rektor. Information som man inte har rätt till kommer man inte åt, och inga känsliga uppgifter om barnet eller familjen läggs i Skolportalen. Skolpersonal och rektor kan 1) kommunicera via Skolportalen, 2) lägga ut undervisningsmaterial, veckoplanering, information till hemmet, samt 3) ge omdömen och återkoppling. Barn/elev kan 1) se sina läxor och uppgifter, samarbeta vid grupparbeten, 2) lämna in uppgifter digitalt, samt 3) se sin IUP med skriftliga omdömen. Vårdnadshavare kan 1) få information och meddelande av rektor och personal, 2) följa sitt barns skolarbete, samt 3) ta del av IUP med skriftliga omdömen. Nätverk: I Mölndal finns drygt 100 Fronterguider med spetskompetens, som stöttar och utvecklar Fronteranvändandet ute på enheterna. Dessa Fronterguider har ett eget nätverk och får hela tiden information och utbildning av utvecklingsenheten om utvecklingen inom Skolportalen. Workshops: anordnas löpande för all skolpersonal och skolledare. Konferenser etc: Utbudet är stort och finns tillgängligt i Fronter Arbetsplatsträffar: Utvecklingsenheten kommer ut och informerar. Behovsstyrt. Föräldramöten: Utvecklingsenheten kommer ut och informerar. Behovsstyrt., frågor och synpunkter Workshops öppet för alla att söka anmälan för personal sker på kursbokningen efter kommunikation med förskolechef/rektor. Övriga frågor och synpunkter, vänd er direkt till nedanstående. Kontaktperson: Margareta Flink Grupphandledning Vi ser ett ökat behov i arbetslag och arbetsgrupper av någon som tillför ett utifrånperspektiv och kan hjälpa till med grupphandledning med fördjupad kompetens. Elevhälsan tillhandahåller idag handledning på både pedagog och ledarnivå. Det vi tillsammans med Elevhälsan vill utveckla och utöka är handledning av gruppens egen process i lärandet kring arbetssituationer i vardagsverkligheten. Grupphandledning med gruppen som redskap har en integrativ teoribas utifrån narrativt systemiskt, psykodynamiskt och kognitiv teori. Grupphandledaren är tränad i metoden och förhållningssättet Aktionslärande. Öppet att söka för alla arbetslag/arbetsgrupper. Anmälan sker efter kommunikation och beslut av förskolechef/rektor. Kontaktpersoner: Kristofer Skogholm Anna Maria Åkerberg Rolf Agaton Ingela Askeroth Utbildning i schemaprogrammet Novascheme Vi behöver kunna bygga in kompetens i schemaläggning på alla enheter. Det gäller rektorer och av rektorer utsedda schemaläggare. Utbildning i Mölndal med hjälp av två rektorer som har erfarenhet av Novascheme: Jens Naezer och Titti Ljungdal. De har fått en spetsutbildning och kommer att erbjuda workshops i schemaläggning digitalt med Novascheme. Det handlar dels om skola, men det finns också möjlighet att använda detta program i förskolan. Anette Larsson erbjuder också en möjlighet att i förskolan använda Time care/time pool. Öppet för alla. Anmälan sker av förskolechef/rektor på kursbokningen. Kontaktpersoner: Margareta Flink Björn Jansson, ny systemansvarig Utbildning i lärande samtal En av förutsättningarna för att utvecklas som pedagog är att kunna lära med och av varandra. Därför genomför vi en utbildning i lärande samtal för alla pedagoger. I Mölndal har vi utbildat många i Lärande samtal. Vi har i utbildningserbjudanden gällande Lärande samtal i Mölndal en grund i PBS och Aktionslärande. Vi kommer att erbjuda tillfällen för grundutbildning i Lärande samtal under ht Mer detaljerad information kommer att skickas ut och finnas i kalendariet för kompetensutveckling på Fronter Kontaktperson: Anna Maria Åkerberg

9 IKT-workshops Dialogmöte skola och näringsliv Marknadsföring av er enhet Möjligheten erbjuds då olika enheter har olika behov. Vi behöver ha en beredskap och öppenhet för behov som man i dag inte ser ännu. Möjligheten skall vara att kunna designa en workshop precis som man vill ha det utifrån sina aktuella behov. Vi har i IKT-piloten arrangerat ett antal workshops inom aktuella områden. Detta har varit mycket uppskattat att få hjälp just in time, när man är intresserad av något gällande IKT. Vi kommer nu att utvidga stödet och workshopsmöjligheten till att gälla alla enheter. En IKT-handledare kan t.ex. samla ihop en grupp som vill ha en workshop med någon speciell inriktning. Vår målsättning är att bygga in ett eget lärande på enheterna så att enheten själv äger kompetensen. Vi kommer så långt det är möjligt att arbeta för att vässa några pedagoger eller elever som sedan kan driva utvecklingen vidare på den egna enheten. Anmälan Öppet för alla att samla och anmäla en grupp. Anmäles genom IKT-handledare eller förskolechef/rektor. UE tar emot anmälan och genomför så snart det är möjligt. Kontaktperson: Anders Karlsson Tanken är få till en mötesarena mellan näringsliv och grundutbildning I Mölndal, för en bättre matchning mellan behov och utbildning. Syftet är att se vad vi kan erbjuda varandra. Vad behöver grundutbildningen leverera och vad kan utbildningssystemet erbjuda utifrån näringslivets behov. Vad kan näringslivet erbjuda BoU? Vi kommer att tillsammans med några företag, Handelskammaren, Näringslivschefen och personer från UE arrangera ett Dialogmöte i oktober-11. Vi återkommer med mer information om tid och plats mm. Öppet att vara med på dialogmötet i oktober för alla inom BoU. Kontaktperson : Stig-Erling Alverlin (Stickan) Vi står inför en situation där varje enhet ser ett allt större behov av att bli tydliga i sin kommunikation. Med ökad konkurrens från friskolor och ett växande antal profileringar är det viktigt att kunna visa upp vad skolan gör på ett informativt, tilltalande och tydligt sätt. Som skolledare och rektor i Mölndals kommunala skolor kan du vända dig till oss för att få hjälp med hur du kan vässa din kommunikation. Vi har anställt en kommunikatör i BoU (Madeleine Bergenkull) som en del av sin tid jobbar just med kommunikation till omvärlden. Detta kan delvis ske genom en bra hemsida, ett snyggt nyhetsbrev o.s.v. Men vi har också mer kompetens på UE som ni kan ta hjälp av. Tanken är att visa upp vad vi åstadkommer i vårtutbildningssystem från 1 16 i BoU Mölndal. Öppet att söka för alla enheter. Sökes genom förskolechef/rektor. Kontaktpersoner: Pär Holmertz Madeleine Bergenkull Kompetensforum Alla de kompetenser som finns samlade och som utvecklas i BoU skall kunna spridas och synliggöras och vi skall kunna ge varandra inspiration till att bli ännu bättre på att möta varje barns/ungdoms behov. Det är relevant för alla pedagoger och skolledare. UE har skapat Kompetensforum. Det är ett helt frivilligt möte på kvällstid en gång i månaden för de som vill mötas och hålla igång det pedagogiska samtalet samt få del av den kompetens som finns och ständigt tillförs BoU. Vi brukar börja med en halvtimmes mingel där det bjuds fika. Upplägget är att personal verksamma i BoU kommer och berättar, visar, arrangerar en workshop eller liknande inom något temaområde. Sista Kompetensforum på terminen arrangerar vi också en after work med någon inbjuden gäst/gäster som förgyller vår tillvaro. Teman och datum för Kompetensforum kan ni se på Fronter. Anmälan Alla är välkomna! Anmälningar till deltagande sker på kursbokningen i Fronter. Vill du delta aktivt med något tema, eller har idéer som du vill att vi skall förverkliga tillsammans, så hör av dig. Kontaktperson: Stig-Erling Alverlin (Stickan)

10 EU/Internationella projekt Många svenskar har idag annan språklig, etnisk eller kulturell bakgrund än den historiskt svenska. Detta gör att vi lever och verkar i en alltmer mångkulturell och mångfacetterad kontext. Skola och förskola är naturligtvis inga undantag. Skolan har ett tydligt uppdrag i den nya läroplanen att verka för en internationalisering i syfte att nå en mer kvalitativ verksamhet som bättre passar fler elever. I Mölndal arbetar vi strategiskt med internationalisering i syfte att nå högre måluppfyllelse och medverka till att alla barn och elever känner sig välkomna och tillgodosedda i förskolans och skolans värld. Vi ser internationalisering som en strategisk nyckel för att nå detta, och därmed bidra till att våra barn/elever får en bättre utbildning och kan leva sina liv ännu mer framgångsrikt utifrån vars och ens förutsättningar och önskemål. BoU har ett antal sökta och pågående internationella projekt. Vi har på UE en internationell koordinator/ projektsamordnare (Daniela Ölmunger) som är behjälplig vid ansökningar både nationellt och internationellt. Det viktiga är att man har en idé om vad man vill utveckla eller åstadkomma innan man kontaktar Daniela för att söka pengar. Ett EU projekt som involverar hela BoU är projektet Unlimited Learning. Det är ett projekt som fokuserar ledarnivån Lärande ledare i Mölndals BoU och Turkiets region Giresun. En av de utforskande frågorna är Hur förflyttar vi oss från teaching till learning. Projektet omfattar främst ett antal förskolechefer/rektorer i BoU och i Turkiet. Återkoppling till övriga ledare och enheter sker successivt. Öppet för alla. Elever, pedagoger, anställda som rektorer, förskolechefer och administrativ personal, beroende på vilken typ av projekt eller stipendium som avses. Kontaktperson: Daniela Ölmunger Miljösatsningar hållbar utveckling Vi har en miljökoordinator på UE som heter Lisa Järner (50 %). Hon får uppdrag dels från kommunen centralt (genom fc), dels från er förskolechefer/rektorer. Några satsningar som görs 2011 är följande: Tre nya vindskydd byggs i kommunen. Ett stort antal Universeumbiljetter för yngre barn (familjedaghem och förskola) är inköpta. Ett skolträdgårdsprojekt på Eklanda i samarbete med Gunnebo trädgårdar. Ett EU-projekt om Eko-mat i samarbete med några enheter. Kontaktperson: Lisa Järner Levande kompetensbank I Mölndal finns det en hel del kompetens som inte är formell eller dokumenterad. Det finns personal, föräldrar och elever som kan något som andra skulle kunna ha nytta av. Därför håller vi på att bygga upp en Levande kompetensbank för att synliggöra denna kompetens. Tanken är att kunna lära av och med varandra på olika sätt. Den som är intresserad av att dela med sig av sin kompetens tar kontakt med Margareta Flink och berättar: vad man är intresserad av att dela med sig av. i vilken form man vill dela med sig (berätta om, vara med och testa tillsammans eller vara rådgivare på distans). Öppet för alla med kontakter i BoU. Kontaktperson: Margareta Flink Pedagogisk dokumentation med IKT-stöd Vi behöver möta behovet av kompetensutveckling både vad det gäller pedagogisk dokumentation utifrån de nya styrdokumentens krav. Utbildningen är också tänkt att vara en del i den stora IKT-satsning ( IKT 2013 ) som BoU går in i ht -11. Här har vi skapat en arbetsplatsbaserad utbildning (15 hp) tillsammans med Umeå universitet, som ligger långt fram i detta område. Tanken är att varje enhet skall ha minst en person som har denna kompetens som utbildningen hjälper till att skapa. Vi kopplar här ihop aktionslärande och coachmning på ett spännande sätt. Formativt tänkande och formativ bedömning ingår i innehållet. Öppet för all personal. Sökes genom förskolechef/rektor. Kontaktpersoner: Kristofer Skogholm Camilla Rudevärn

11 Aktionslärande besök Vi vill hjälpa alla pedagoger att omdefiniera sin roll från utlärare och förflytta sig mot underlättare av lärande och utveckling. Vi har förstått att om alla pedagoger skall lyckas omdefiniera sin roll från utlärare och förflytta sig mot underlättare av lärande och utveckling, behöver de stöd i olika former. Vi kommer att erbjuda utbildning i kollegiala aktionslärande besök i vardagen som innehåller träning i observation, aktionslärande samtal, reflektion, dokumentation samt ny teoribildning. Satsningen startar ht -11. Mer information kommer i kalendariet på Fronter., frågor och synpunkter Öppet för alla pedagoger. Sökes genom förskolechef/rektor. Kontaktperson: Christer Ferm Nytt beteende och nytt tänkande genom Marte Meo Marte Meo är ett arbetssätt där man filmar situationer och sedan samtalar om det filmade. Meningen är att man skall få syn på sig själv genom utifrånperspektivet. Samtalet som förs sedan är coachande för att skapa en önskvärd förändring med egen motivation. Vi håller på att utbilda fyra rektorer i Marte Meo (filmning och lärande samtal). Tanken är att de skall kunna använda metoden bland chefer, men också bland pedagoger. Vi kommer också att utprova användandet av metoden Marte Meo (filmning) kopplat till Aktionslärande besök., frågor och synpunkter Öppet i första hand för alla lärgrupper med Lärande ledare. Sökes genom resp. lärgrupps samtalsledare. Kontaktperson: Johan Berntsson Omdefiniering + satsning på tillgängliga digitala redskap Att omdefiniera lärarrollen och skolans roll i samhället är en viktig del av en lyckad satsning på IKT. Detta betyder att satsningen på kompetensförnyelse och nytt tänkande hos pedagoger är lika viktigt som en IKT-satsning på digitala redskap. Vår nuvarande förståelse är att vi behöver satsa på ett antal olika digitala redskap tillgängliga för en lärgrupp med barn/elever. Anledningen är att alla barn/ungdomar skall ha optimala möjligheter för lärande och utveckling i förhållande till morgondagens kompetenser. Vi troratt detta är svårt att åstadkomma utan digital kompetens och tillgång till digitala redskap. Vi kommer att lotta ut några arbetslag som vill prova på att jobba med barn/elever i lärgrupper där varje lärgrupp har tillgång till ett antal digitala redskap. Inte en dator per elev och inte bara datorer. Öppet att söka för alla arbetslag genom förskolechef/rektor Kontaktperson : Anders Karlsson Human dynamics. Vem är det som lär? Personligheter och lärstilar Enligt vår nuvarande förståelse lär sig inte alla människor på samma sätt. Vi är olika och därför behöver vi pedagoger bli bättre på att lära oss om personligheter och lärstilar kommer vi att starta pilotprojekt både i förskolan och skolan där vi arbetar med konceptet Human Dynamics. Ser vi olikheter som möjligheter eller problem? En bra start, om man som pedagog vill underlätta lärandet för alla barn/elever, är att se deras individuella olikheter som en resurs i lärandet. Då har eleverna större chans att matcha sin lärstil om de ofta får välja arbetssätt, arbetsgruppering och lärmiljö. En pilotomgång genomfördes under vt -11 med åtta deltagare (två från varje arbetsplats). Under ht -11 ordnar vi en lokal utbildning i Mölndal. Öppen att söka för all personal (max 26 pers.). Sökes genom förskolechef/rektor (minst två per enhet) på kursbokningen i Fronter. Kontaktperson: Stickan Alverlin

12 Föräldrasamverkan Digitalt berättande Inspirationskvällar i matematik Om hemmet och förskolan/skolan drar åt samma håll kommer det att vara större möjligheter att uppnå optimala förutsättningar för lärande och utveckling för alla barn/elever. Vi startar ett projekt där samverkan mellan barn/elev, föräldrar och pedagog/pedagoger prövas i praktiken och utforskas. Öppet att söka för alla arbetslag/ enheter. Sökes genom förskolechef/rektor. Kontaktperson: Rolf Agaton Berättande i sig är ett sätt att uttrycka sina tankar och känslor samt att reflektera. Digitalt berättande ger också möjligheten till flera redskap och flera mottagare. IKT ger även nya möjligheter till individualisering där undervisningen är organiserad i samarbetsinriktade arbetsformer som bygger på kommunikation. Skoldatateket & bibliotek i samverkan besöker klasser i åk 1 3. Talsyntes gås igenom. Boksamtal och inspiration till berättelser i både text och bild samt visning av hur böcker kan läsas med både ögon och öron. Bibliotekarien tillhandahåller böcker (även digitala) som klassen lånar under en tid. Vi har planer på att ht -11 erbjuda digitalt berättande för en viss målgrupp av barn/elever. Alla detaljer är inte klara, men information kommer till IKT-handledare och förskolechefer/rektorer så fort vi vet mer. Pedagoger inom alla verksamheter efterfrågar ofta kvällar med inspiration i matematik. Utvecklingsenheten vill också erbjuda möjlighet till fortsatta diskussioner för de pedagoger som på något sätt deltagit i övrig kompetensutveckling i matematik. Hösten 2011 kommer det att erbjudas två inspirationskvällar och likaså våren Kvällarna kommer att riktas till pedagoger som undervisar olika åldersgrupper av barn/elever., frågor och synpunkter Barnskötare, dagbarnvårdare, förskollärare och lärare kan anmäla sig via Kursbokningen i Fronter Kontaktperson: Hanna Askelund Kontaktpersoner: Gunilla Almgren/Bäck Pär Holmertz

13 Förskola 2011 Förskola Förskolesatsning 2011 Nya styrdokument börjar verka Rektorer blir förskolechefer och yrkesrollerna och ansvaret som förtydligas för förskolelärare är nu det mest aktuella i förskolan. Utvecklingsenheten jobbar tillsammans med förskolecheferna med att lägga upp riktning och insatser. UE genomför sedan insatserna, ev. tillsammans med kompetens från enheterna (Levande kompetensbank). Arbetet skall vara behovsstyrt och matcha en kompetensdriven lärande organisation samt vara i linje med BoU-nämndens verksamhetsplan Vi erbjuder en egen intern kompetensutveckling med god kvalitet och verklighetskoppling i matte. Naturvetenskap i vardagen arrangerar UE tillsammans med Göteborgs Universitet (Chalmers). Pedagogisk dokumentation med IT-stöd kommer personal från UE att erbjuda och genomföra med Umeå universitet (15 hp). Reflektion och vägval Efter de samtal vi hittills har haft med förskolecheferna har tre olika vägar för verksamhetsutveckling utkristalliserats: Extern föreläsare (+ ev. lärgrupper) Handledning (extern eller intern) Egen lokal process (ev. med hjälp av UE eller interna krafter från Levande kompetensbanken). Det verkar klokt att inte bara satsa på extern kompetens, då vi behöver bygga in kompetens i vår egen kompetensdrivna lärande organisation för att få till ett hållbart lärande i organisationen. En mix av de tre är nog det mest gångbara i nuläget efter vår nuvarande förståelse av förskoleutveckling. Resurser Vi kommer att använda kompetenser och resurser från UE samt förmågor från verksamheten, som samlas i BoU:s Levande kompetensbank. Viss extern kompetens kommer vi att hyra in dock inte bara föreläsning, utan det ingår efterföljande process och utprovande i vardagen (action). All personal på förskolan i Mölndal kan söka. Förskolechefen tar kontakt med sin kontaktperson på UE. Uppdraget kommer då upp på UE:s nästa möte (var fjortonde dag). Förskolechefen kan också ta direktkontakt med den som man vet tydligt är ansvarig för uppdraget. Förfrågan kommer då också upp på nästa UE-möte för att UE skall få överblick på kompetenser och arbetsbelastning. Förskolelyftet Regeringen har under några år nu satsat på kompetensutveckling för all förskolepersonal. Fokus har varit mest på förmågan att läsa, skriva och räkna i tidig ålder. Förskolelyftet har kommit till för att åstadkomma en tidig start i lärandet hos barnen och för att se till att det finns personal som har kompetens för att möta denna utveckling. Fokus ligger främst på svenska och matte i de valbara kurser som erbjuds under I dagsläget har information om förskolelyftets framtid ännu inte kommit, så eventuellt är hösten 2011 sista omgången. Det är öppet att söka för alla i förskolan. Det finns en kvot vardera för barnskötare, förskollärare och pedagogisk ledare/förskolechef. Sökes centralt utifrån intressenmälningar och prioriteringar av respektive förskolechef, enligt kommunicerad tidsplan. Kontaktperson: Daniela Ölmunger ( ) Reggio-inspirerad kompetensutveckling Olika pedagogiska inriktningar finns och bör finnas i förskolan. Just nu passar Reggio Emilia-inspiration ihop med intentioner i den aktuella reviderade läroplanen. Det finns ett stort intresse bland Mölndals förskolechefer för denna inriktning. För förskolan kommer vi att erbjuda en kompetensutveckling i samarbete med Högskolan i Borås (7,5 hp). Det handlar om en pedagogisk fortbildning för max. 25 barnskötare, förskollärare och rektorer med Reggioinspiration. Information kommer till förskolechefer när detaljer är klara, och finns sedan på Fronter. Öppet för barnskötare, förskollärare och rektorer. Kontaktperson: Christer Ferm ( ) Aktionslärande validering förskola Aktionslärande Validering (ALV) är ett av de bättre sätten att använda den erfarenhet och kompetens som redan finns hos barnskötare, och kombinera denna med ny teori och reflektion. Det är en utbildningsform och ett lärande som förenar teori och praktik på ett kraftfullt sätt. Förskola

14 Förskola 2011 En utbildning som innehåller Validering och Arbetsplatsbaserat Lärande med Aktionslärande håller på att utarbetas med Linnéuniversitetet och några andra högskolor. Kungsbacka, Härryda och Göteborg är också med i projektgruppen. Det handlar om en utbildning där barnskötare med minst tre års erfarenhet av arbete i förskola kan utbildas till förskolelärare på relativt kort tid. Detta sker med hjälp av Arbetsplatsbaserat Lärande, Validering och arbete i Aktionslärgrupper i Mölndal. Tanken är också att jobba med arbetslaget och enheten i verksamhetsutveckling. Därför ansöker förskolechefen med ett team bestående av förskolechef, handledare/ förskollärare och en barnskötare. Alla enheter i förskolan kan söka. Framför allt barnskötare med minst tre års erfarenhet och förskolelärare/- chefer. görs genom förskolechefen. Mer information om detaljer och ansökningsförfarande kommer ut när förhandlingarna är klara. Kontaktperson: Christer Ferm Naturvetenskap i Vardagen (NV) I den förtydligade läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det bl.a. att Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap Pedagogerna inom förskolan har också ansvar för att utmana barnens nyfikenhet inom bl.a. naturvetenskap. Utifrån detta erbjuds utbildningen Naturvetenskap i vardagen för barnskötare och förskollärare. Tanken är att koppla ny forskning till vardagen och omsätta den i praktiken med barnen. Detta är ett pågående projekt, där 35 barnskötare och förskollärare har startat en kompetensutveckling på kvällstid tillsammans med Göteborgs Universitet (Chalmers). Hösten 2011avslutas projektet med en studieresa till Deutsches museum i München. Eventuellt kan en ny omgång startas upp Kontaktperson: Hanna Askelund Små barns matematik Flera forskningsrapporter de senaste åren har pekat på betydelsen av att barn får möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande i tidig ålder. Personal och pedagoger behöver utveckla förmågor för att stötta och fördjupa barns matematikutveckling. Under våren 2011 har ca 80 förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare träffats vid fem tillfällen för att diskutera läst litteratur, utbyta erfarenheter och sprida kunskaper om hur man kan arbeta med små barn och matematik. Hösten 2011 kommer en ny omgång att startas. Våren 2012 kommer en fördjupad fortsättningskurs att erbjudas. Förskollärare, barnskötare och dagbarnvårdare kan söka. Kontaktperson: Hanna Askelund ( ) Utematematik Under våren har det kommit flera önskemål om inspiration att arbeta med matematik utomhus. Tisdagen den 6 september kl kommer Kajsa Molander, en av författarna till Leka och lära matematik ute och inspirerar. Onsdagen den 7 september kl får deltagarna själva prova på olika aktiviteter tillsammans med pedagoger i Mölndal som har erfarenhet av utematematik. Barnskötare, dagbarnvårdare och förskollärare kan söka. Kontaktperson: Hanna Askelund Övriga kompetenssatsningar 2011 Distansutbildning barnskötare till fsk-lärare. Pågår: Utbildning med Linnéuniversitetet (10 pers.) klar sept Pågår: Valideringsutbildning med Göteborgs Universitet (4 pers.) klar 7 april Skola (grundskola och grundsärskola) Förskola

15 Skola 2011 Skola Grundskola och grundsärskola Skolsatsning 2011 Nya styrdokument börjar gälla De viktigaste nyheterna vi behöver underlätta för är 1) rektors nya roll och ansvar, 2) nya kursplaner samt 3) lärarlegitimation och behörighetskrav. Arbetet med Skola 2011 startades på novemberdagarna ht -10. Vi arrangerade en kickoff med all personal i grundskola och särskola på konserthuset i Göteborg. Dag 1 ägnades åt en föreläsning med Professor Peter Gärdenfors under rubriken Lusten att förstå, samt åt reflekterande och lärande samtal i tvärlärgrupper. Boken Lusten att förstå har delats ut till alla Lärande ledare och till IKThandledarna. Dag 2 hade vi tillsammans med GR arrangerat en föreläsning med Skolverket för all personal i grundskola/särskola. Föreläsningen handlade om de nya styrdokumenten och det nya betygssystemet. Vi har också tagit ut implementerare av de nya styrdokumenten i grundskola/särskola. Rektorerna bestämde att en rektor och 1 2 pedagoger, beroende på enhetens storlek, tas ut i den grupp på 62 personer som vi får anmäla från Mölndal. Chefer och några pedagoger har varit på vissa av Skolverkets konferenser angående de nya styrdokumenten. Uppstart av lokala lärprocesser har skett på enheterna. Tillsammans med rektorerna jobbar UE med att lägga upp riktning och insatser. UE genomför sedan insatserna tillsammans med kompetens från enheterna (Levande kompetensbank). Arbetet skall vara behovsstyrt och matcha en kompetensdriven lärande organisation samt vara i linje med BoU-nämndens verksamhetsplan Lärarlyftet kommer från och med ht att inriktas på behörighetsskapande. En kartläggning kommer att genomföras ang. befintlig behörighet. Rektor anmäler de personer som han/ hon vill satsa på i första omgången. UE har pågående samtal med några Universitet och Högskolor angående möjligheten att åstadkomma behörighet genom validering och arbetsplatsbaserat lärande. Vi erbjuder en egen intern kompetensutveckling med god kvalitet och verklighetskoppling i matte och svenska samt i hanterandet av IUP och IKT. I samarbete med Umeå universitet kommer personal från UE att erbjuda och genomföra pedagogisk dokumentation med IT-stöd med (15 hp). Utbildningen innehåller bl.a. formativ bedömning. Kompetensforum, en gång i månaden, kommer att användas som arena för erfarenhetsutbyte. En Levande kompetensbank håller på att skapas. Reflektion och vägval Vi har valt att börja Skola 2011 med två impulsföreläsningar med reflektion i både tvärlärgrupper och lärgrupper på enheterna. Det verkar klokt att inte bara satsa på extern kompetens, då vi behöver bygga in kompetens i vår egen Kompetensdrivna Lärande organisation för att få till ett hållbart lärande i vår organisation. Det är viktigt att rektorer är med i planeringen utifrån behovsstyrning. Tanken är att vi ska använda kompetenser i vår egen organisation, där en samverkan kan ske mellan UE, implementerare och personer ur vår Levande kompetensbank. Öppet för ledare och pedagoger inom grundskolan och särskolan. Nätverket med rektorer och av dem utsedda utvecklingspedagoger kommer att vara med i utformandet av möjliga insatser i Mölndal. Kontaktperson: Christer Ferm Arbetsplatsbaserat lärande ämneslärare Den behörighetssatsning med legitimationskrav för lärare som nu beslutats innebär att vi behöver vidareutbilda ett antal obehöriga grundskolelärare i Mölndal så att de får behörighet i sina ämnen. Detta måste ske på ett sätt som stör verksamheten så lite som möjligt. Vi på Utvecklingsenheten har en helt ny idé om hur detta till en del kan genomföras med Arbetsplatsbaserat lärande och validering, examination och kvalitetssäkring från en utbildningsanordnare med examinationsrätt. Grunden för detta kan vara de mycket goda utbildningar i Matematik och Svenska som vi genomför lokalt i Mölndal sedan något år tillbaka. Utvecklingsenheten har börjat samtal med några Universitet/Högskolor om möjligheten att genomföra detta i praktiken. Öppet för obehöriga lärare när vi får fram ett hållbart koncept med en utbildningsanstalt. Kontaktperson: Christer Ferm Aktionslärande program på enhet Vi är relativt bra på att göra kompetensutvecklingsinsatser i Mölndal. För att kompetensutveckling skall kunna göra skillnad och bli strategisk, behöver vi koppla ihop denna med organisering, förhållningssätt och verksamhetsidé. Skola

16 Ett Aktionslärande program är en långsiktig satsning där alla möjliga insatser på en enhet knyts ihop att verka i en riktning. Aktionslärande används för att det är ett av de få verktyg som hela tiden naturligt kopplar lärande och förändring. genomförs i samarbete med Göteborgs Universitet (forskningsledare prof. Berner Lindström). Ett antal enheter och personal är redan involverade: Åbyskolan, Sörgården, Lackarebäck, Skånhälla, Sinntorp, Ekhaga, och Stretered (Vita Villan). Projektet vänder sig till samtliga elever i årskurs 7, samt de arbetslag som arbetar runt klasserna. Erbjudandet för läsåret 2011/2012 kommer att gå ut under slutet av sommaren ska läraren undervisa i ett ämne utan att ännu ha rätt formell utbildning för detta. Kontaktperson: Daniela Ölmunger Skola 2011 Vi håller på att utveckla byggandet av ett mer långsiktigt Aktionslärande program på en enhet startar vi ett projekt på Bifrost pedagogiska enhet (förskola + skola) där vi på UE kan lära oss mer tillsammans med personal och brukare. Just nu vill vi framför allt nå en skola med årskurserna 7 9. Om allt går bra kommer det finnas möjlighet för fler enheter att vara med. Kontaktpersoner: Kristofer Skogholm Christer Ferm ( ) Organisering i lärgrupper Att lära med och av varandra ger ett mer lustfyllt lärande och en mer kraftfull utveckling. Därför har vi en satsning på organisering i Lärgrupper för pedagoger och arbetslag i skola (grund och sär). Vi vill i Mölndal utforska och utprova organisering av arbetet i lärgrupper med såväl elever, pedagoger som rektorer/chefer i vår lärande organisation. I första hand finns ett behov att sätta forskningsljus på vår satsning på IKT-piloten. Under vt -11 startas forskningsprojektet IKT i lärgrupper, som ska pågå under flera år. Det Primär kontaktperson: Christer Ferm Övriga kontaktpersoner på UE: Hanna Askelund (Ma) Anna-Maria Åkerberg (Sv) Kristofer Skogholm (ämnesövergripande) Gunilla Almgren Bäck (särskola och specialpedagogik) Anders Karlsson (IKT) Skapande skola Digital produktion Vi behöver utveckla kompetens inom IKT hos både elever och personal. Utbildningsdepartementets stora satsning Skapande skola handlar om att stimulera lärandet genom estetiska lärprocesser. Projektet fokuserar på kreativ problemlösning, lärande genom alla sinnen, det personliga uttrycket och ett lustfyllt lärande med digitala verktyg genom filmskapande. Satsningen Digital produktion finns sedan årsskiftet på UE. Förfrågan går ut från rektor till berörda mentorer och arbetslag. Lärarna träffar teamet från Skapande Skola och arbetar med processen runt projektet. Arbetet är ämnesövergripande och det är upp till varje arbetslag att formulera innehåll i samverkan med teamet från Skapande skola. Resultatet blir ett antal filmer som kommuniceras via projektets YouTube-kanal. Kontaktperson: Pär Holmertz Lärarlyftet II Regeringens stora satsning Lärarlyftet påbörjades Lärarlyftet är en så kallad paraplybenämning och satsningen omfattar Lärarfortbildningen, VAL och Forskarskolorna. Ursprungligen omfattades även införandet av den nya Lärarutbildningen. Den 1 januari 2012 påbörjas en ny satsning från regeringens sida som kallas för Lärarlyftet II. Denna satsning kommer dock inte att vara en paraplybenämning på flera olika satsningar, utan kommer enbart att omfatta lärarfortbildning för lärare. Lärarlyftet II planeras pågå och anslaget beräknas tillföras 310 miljoner kronor 2012, 265 miljoner kronor 2013 och 115 miljoner kronor Satsningen innebär att verksamma, obehöriga lärare har möjlighet att fortbilda sig på högskolan och samtidigt behålla 80 % av sin lön. Du som pedagog söker själv efter avstämning med din rektor och Daniela Ölmunger. Satsningen riktar sig från våren 2012 enbart till lärare med lärarexamen som är anställda utan tidsbegränsning. För att vara berättigad att delta i Lärarlyftet II Sommarskola + uppföljning Det finns en del elever som riskerar att inte nå godkänt i ett ämne. För att de alla skall få chansen att hitta sin egen inre lust och motivation att lära, satsar vi nu i Mölndal på något helt nytt. Det kommer att bli en Sommarskola med uppföljning under det nionde skolåret. Skolverket satsar i år 60 miljoner på en Sommarskolesatsning för just målgruppen riskerar att inte nå godkänt i något ämne. I BoU vill vi göra ännu mer. UE kommer att genomföra en kompletterande satsning under läsåret Där följer vi upp Sommarskolan med coachning för dessa elever under hela läsåret. Uppföljningen kommer att ske både med mänskliga möten och digitalt. Syftet är högre måluppfyllelse och ett bättre liv. Öppet att söka för elever i grundskolans årskurs 8, som riskerar att inte nå målen. Sökes genom rektor. Kontaktperson: Rolf Agaton Camilla Rudevärn Skola

17 Skola 2011 Matematik för de första skolåren Flera internationella och nationella granskningar av elevers matematikkunskaper visar på att Sverige halkar efter. Forskning under den senaste åren pekar på vikten av att den grundläggande matematikundervisningen håller hög kvalitet för att eleverna redan från början ska få en god förståelse i matematik. Utifrån detta har kommuner i Sverige fått möjlighet att söka pengar från Skolverket för att utveckla matematikundervisningen i åk 1 3. I Mölndal har dessa pengar använts till att kompetensutveckla pedagoger i åk F 3 som behövt fördjupa sina kunskaper inom grundläggande matematikundervisning. Tio heldagars utbildning med betald vikarie och litteratur. Pedagogerna arbetar i lärgrupper, läser litteratur, deltar i föreläsningar och workshops. De går på studiebesök och arbetar med uppgifter/aktiviteter med elever i sin verksamhet. Användandet av IKT i matematiken är en naturlig del av utbildningen. Start oktober Matematik för lärare åk 4 6 Vi vet genom olika rapporter och granskningar att glappet mellan de elever som inte förstår matematiken och de som förstår ökar drastiskt ju fler år eleverna går i skolan. Skolan lyckas inte med att fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen. Fem heldagars utbildning med betald vikarie och litteratur. Pedagogerna arbetar i lärgrupper, läser litteratur, deltar i föreläsningar och workshops. De arbetar med uppgifter och aktiviteter med elever i sin verksamhet. Användandet av IKT i matematiken är en naturlig del av utbildningen. Startar oktober Öppet för de lärare som undervisar åk 4 6 och som har elever som riskerar att inte nå målen i matematik. Kontaktperson: Hanna Askelund Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen Arbetet med IUP-processen är stort och viktigt, men också krävande. I Utvecklingsenheten möter vi varje dag rektorer och lärare som kämpar med den pedagogiska dokumentationen och brottas med frågor runt formativ bedömning. I skolan behöver vi bli bättre på och få en möjlighet att skapa en helhet i arbetet med eleverna och den pedagogiska dokumentationen. Under hösten 2011 och våren 2012 kommer Utvecklingsenheten att erbjuda mötesplatser för pedagoger och rektorer som är intresserade av och på något sätt arbetar med IUP och skriftliga omdömen. Det kommer att finnas möjlighet att dela erfarenheter och funderingar kring det här arbetet. Kontaktperson: Hanna Askelund Skola 2011 Kontaktperson: Hanna Askelund

18 Utvecklingsenheten i Mölndals stad på enheter samt förvaltningschef. Specialkompetens och lång erfarenhet finns hos Christer i utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå med aktionslärande som bas. Margareta Flink Skolutvecklare som bl.a. ser till att vår skolplattform Fronter fungerar och tar de utvecklingssteg som behövs. Agneta Pauli Intendent, som bl.a. går in som ett stöd och en underlättare för chefer vid ny-, om- och tillbyggnader. Agneta samordnar bygget och de olika aktörer som är verksamma. Hon är ett stöd vid större investeringar. Hon är också säkerhetshandläggare i förvaltningen samt samordnare för Partille och Gothia cups inkvarteringar. Utvecklingsenheten Här hittar du alla som har hand om våra olika projekt. Det är vi som utvecklar och samordnar Utvecklingsenhetens projekt och insatser. Det är vi som genomför dem rent praktiskt tillsammans med dig, dina kollegor och dina elever. Du kan alltid kontakta oss med frågor, synpunkter och önskemål. De personer som har uppdrag och funktioner som bl.a. är långsiktiga och förvaltande är: Gunilla Almgren/Bäck Skolutvecklare och specialpedagog som driver Skoldatateket och Läromedel med möjligheter, samt ingår i IKT-satsningen. Gunilla är utlånad till GR på 40 % för arbete i regionen. Stickan Alverlin Skolutvecklare och utvecklingssekreterare, samordnar arrangemang i olika former. Stickan är organisatör och samordnar t.ex. Kompetensforum, fixar lokaler för olika arrangemang, BAS-värderar och samordnar IDEFICS (EU). Hanna Askelund Skolutvecklare som samordnar satsningar och utbildningar inom matematik och naturvetenskap, i förskola och skola. Hanna arbetar också med utbildning och utveckling av våra IUP: er (Fronter och Unikum). Hanna har en god IKT-kompetens och stöttar gärna pedagoger i det praktiska IKT-arbetet med barn/elever. Christer Ferm Utvecklingschef på Utvecklingsenheten som samordnar de uppdrag vi får med den kompetens vi har på UE. Christer leder den personal som är anställd på UE och samordnar den personal som är projektanställd utifrån tidsbestämda insatser. Som deltagare i Förvaltningsgruppen utgör Christer och UE ett av stöden till chefer Björn Jansson Systemansvarig i BoU innebär att ha koll på alla våra digitala system som kommunicerar med andra digitala system på lokal och nationell nivå. Utveckling och införande av nya digitala system och program ingår också i uppdraget. Lisa Järner Miljökoordinator som samordnar förvaltningens miljöfrågor och arbetar med att utveckla miljö- och utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling. Anders Karlsson IKT-samordnare som bl.a. samordnar inköp av digitala lärverktyg, kan användas som konsult vid IKTutveckling och satsningar. Projektleder även IKT-piloterna grundskola/särskola/ förskola Daniela Ölmunger Internationell koordinator /projektsamordnare. Daniela hjälper till med ansökningar vad det gäller EU och internationella projekt, men hon samordnar också svenska projekt som förskole-/lärarlyften samt övriga bidragsansökningar. Projektanställda med olika tjänstgöringsgrad (10% och uppåt pga. specialkompetens) som finansieras till övervägande delen av externa bidrag är : Rolf Agaton Skolutvecklare som jobbar med Föräldrasamverkan 20 % samt uppföljning av Sommarskolan. Rolf har erfarenhet av arbetet i 10:de skolåret och Framtidspiloterna (konkret samverkan mellan elever och föräldrar) Anders Eriksson Skolutvecklare som arbetar med Skapande skola och IKT-satsningen i BoU. Filmare och dramautbildad. Utvecklingsenheten 34 35

19 Utvecklingsenheten Pär Holmertz Skolutvecklare som arbetar med IKT-satsningen i BoU. Projektledare för Skapande skola Digital produktion. Mångårig erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och implementering av estetiska lärprocesser. ADE (Apple Distinguished Educator) med spetskompetens inom Apples maskin- och mjukvara. Lärarutbildad inom musik och svenska för högstadiet och gymnasiet. Camilla Rudevärn Utbildad IKT-pedagog och coach som arbetar med Skapande Skolas IKTsatsning + IKT-2011 samt Sommarskola med uppföljning. Lärare utsedd av Umeå universitet i Pedagogisk dokumentation med IT-stöd. Camilla samordnar också IKT-handledarna i BoU. Kristofer Skogholm Skolutvecklare med uppdrag bl.a. som utbildare i Aktionslärande samtal och Aktionslärande besök, grupphandledare, pedagogisk dokumentation och IUPutbildare, I-phone och I-pad specialist. Lärare utsedd av Umeå universitet i kursen Pedagogisk dokumentation med IT-stöd. Anna Maria Åkerberg Skolutvecklare och specialpedagog. Anna Maria är bl.a. språksamordnare och utbildare i Lärande samtal, grupphandledare och samordnare för Nätverket för Specialpedagogik samt PBS-insatser. Vårt uppdrag Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten i Mölndals stad genomför utvecklings-, innovations- och utbildningsinsatser baserade utifrån de kompetensbehov som kartlagts i kommunens skolor och förskolor. Vårt arbete innefattar också samordning och organisering av kompetens i nätverk, kompetensforum, levande kompetensbank och liknande. Uppdraget beslutas och beställs av förvaltningschef, förskolechefer och rektorer. På sikt jobbar vi kontinuerligt för att utbildningsverksamheten i Mölndal ska erbjuda de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling, för alla elever, pedagoger och chefer. Under 2011 fokuserar utvecklingsenheten främst på införandet av de nya styrdokumenten, IKT-satsningen och En skola för alla. Vi ser också lokala behov av kompetensförstärkning inom ämnena matematik och svenska (språkutveckling, läsa, skriva), samt användandet av IUP (individuella utvecklingsplaner) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik). Därför har Utvecklingsenheten samlat specialresurser för samordning och utveckling av just de här områdena

20 Tidsplaner för satsningar 2011 Förskola 2011 Skola 2011 Tidsplaner Förändringar i tidsplanen kan förekomma, så välkommen till vårt kalendarium på Fronter där du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer och när det händer. IKT-satsning 2011 januari BETT-mässan i London (45 pers.) Besked om tillskott för IKT grundskola/särskola 5,5 milj. (-10 % till fristående). BoU-nämnden får i uppdrag att satsa 1 milj. (-10 % till fristående). februari Uppstart Skapande skola (digital produktion i 25 st. 7:or) Möte IKT-handledare bl.a. förberedelse för införandet av Metakatalog IKT-satsning förskola. Arbetsgrupp av förskolechefer undersöker behov och föreslår hur satsningen ger bäst effekt i förskolan. IKT-satsning grundskola/särskola. Samtal med referensgrupp (rektorer). IKT-samordnare möter förvaltningsgruppen i ett lärande samtal om IKT-satsningen. mars Referensgrupp skapas, med elever i olika åldrar. Samtal om IKT-satsning med referensgrupp + IKT-handledare. Utvecklingschef och IKT-samordnare presenterar konkreta förslag på användningen av extra resurser i IKT-satsning 2011 för rektorer (grundskola/särskola) Bearbetning i den utökade ledningsgruppen (rektorer). Samtal och förberedelser med IT-enheten utifrån den inriktning och satsning som rektorer föreslår. april Beslut tas om användning av extraresurserna i förskola resp. grund-/särskola. Sammanställning och analys av behovsinventering. Beställning/planering av digitala redskap och kompetensutveckling genomföres. juni Avstämning arbetsgrupper Öppet Forum. Beslut om hur vi går vidare. september Referensgruppen jobbar vidare (elever, föräldrar, pedagoger, rektorer, politiker). februari Förskolechefsgruppen samlas för ett Öppet Forum torsdagen den 10/2. Omkring tre prioriterade utvecklingsområden på Öppet Forum skapas tre arbetsgrupper av förskolechefer: Förskolechefens uppdrag och ansvar. IKT-satsning i förskolan. Pedagogisk dokumentation, kvalitetsarbete, digital portfolio i förskola. Dessa arbetsgrupper möts på torsdagar en gång i månaden fram till sommaren 2011 då en avstämning sker. mars Skapande av Nätverk för verksamhetsutveckling i förskolan. Består av förskolechef + pedagog/pedagoger från varje enhet. Lokal process med nya styrdokument på varje enhet under våren. april Utvecklingsdag Nätverket för verksamhetsutveckling förskola. juni Avstämning arbetsgrupper Öppet Forum. Beslut om hur vi går vidare. september Kickoff med all personal i förskolan 15 sept. Föreläsning av Eva Wiklund + reflektion och lärande samtal i lärgrupper på e.m. Uppstartsdag ht -11 Nätverket för verksamhetsutveckling. november -10 Kickoff med all personal i grundskola/särskola. Föreläsning Lusten att förstå + reflekterande tvärlärgrupper. Boken Lusten att förstå delas ut till nyckelpersoner. Föreläsning Skolverket Nya styrdokument december 10 Uttagning av 62 implementerare i BoU. januari 11 Lokal process med nya styrdokument på varje enhet under våren. Impulser på Skolverkskonferenser. februari Egen process på enheten. mars Egen process på enheten. april Rektorer i grundskola/särskola samlas för ett Öppet Forum. Omkring fem prioriterade utvecklingsområden på Öppet Forum skapas fem arbetsgrupper av rektorer. Dessa arbetsgrupper möts på torsdagar en gång i månaden fram till sommaren 2011 då en avstämning sker. Skapande av Nätverk för Skolutveckling. Består av rektor + av rektor utsedda pedagoger från varje enhet. Utvecklingsdag Nätverket för Skolutveckling. maj Egen process på enheten. juni Avstämning arbetsgrupper Öppet Forum. Beslut om hur vi går vidare. september Uppstartsdag ht -11 Nätverket för Skolutveckling. Föreläsning Bedömning för lärande. Nuläge + beslut om hur vi går vidare. Tidsplaner 38 39

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT

GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT GR Utbildning Mötesplats för specialpedagogik & IKT Nätverk Gymnasieantagning Pedagogiskt Centrum Skola Arbetsliv Läromedel & AV Media Utställning med inspirationsmöten Gunilla Almgren Bäck Specialpedagog

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg

Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Utvecklingsplan för IKT och digitala verktyg Verksamhet Bildning VISION Alla barn och elever ska få den digitala kompetens de kommer att behöva, både nu och i framtiden. De ska få redskap och utveckla

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Slutdatum: 2014-12-31

Slutdatum: 2014-12-31 PROJEKTPLAN 1 (7) 2011-08-20 Projektplan Projektnamn: En dator per elev i Ängelholm Startdatum: 2011-08-20 Slutdatum: 2014-12-31 Kort beskrivning av projektet: Alla elever i Ängelholms kommunala skolor

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom.

Välkomna! Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010. Gunilla Almgren Bäck gunilla.almgren-back@grkom.se. Lars Björn lars.bjorn@grkom. Skoldatatekskonferens för Västra Sverige 20 maj 2010 Välkomna! Skoldatatek: En resurs i kommunens skolutveckling En naturlig del i kommunens elevstöd: - Verkar för inkluderande lösningar. I samverkan med

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02

Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor. Version 1.0a 2011-02-02 Vision och strategisk plan för pedagogisk utveckling genom satsning på IT i Umeå kommuns skolor Version 1.0a 2011-02-02 Vision för IT i skolan, Umeå Kommun Alla barn och ungdomar i Umeå kommuns förskolor

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Ett år med satsningar på matematik

Ett år med satsningar på matematik Ett år med satsningar på matematik Matematiksatsningar i förskolan och grundskolan läsåret 05/06 Under detta läsår prövas en rad olika insatser för att utveckla matematikundervisningen och därmed förbättra

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Pedagogiska cafeér vårterminen 14

Pedagogiska cafeér vårterminen 14 Pedagogiska cafeér vårterminen 14 För ökad måluppfyllelse för barn och elever i Kungsbacka kommun erbjuder Specialpedagogiskt centrum följande innehåll i vårterminens 2014 års pedagogiska caféer Anmälan

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E

A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E Språklyftet A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E Undervisande personal & Fritidspersonal Didaktik Förstelärare med inriktning mot språkutveckling Lärare F-6 Processledare Hörselklass

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Ormstaskolans verksamhetsplan

Ormstaskolans verksamhetsplan 2013-10-31 SID 1/9 Ormstaskolans verksamhetsplan 2013/2014 Bilden är hämtad från Skolverkets webbplats. @VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE/ SID 2/9 Ormstaskolans vision Ormstaskolan som begrepp inbegriper

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer