Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt"

Transkript

1 Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1

2 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information 4 Hur distriktet arbetar nu 5 Västra regionen 6 Göteborgsscouternas Stiftelse informerar 6 Workshops 8 Distriktets uppgift 8 Kommunikation 9 Kommunikation i framtiden 9 Vilken information söks? 9 Vad vill man som kår ha ut av distriktets hemsida? 10 Facebook 10 Twitter och Instagram 10 Utbildningar 11 Stiftelsen 12 Vad händer nu när Scouterna är riksorganisation för Sveriges alla scouter? 12 Vilka frågor är viktiga för scouting, vad kan bli bättre med stiftelsens egendomar? 12 Nytt distriktsnamn & distriktsmärke 13 Distriktsnamn 13 Nytt distriktsmärke 13 Arrangemang 14 Distriktsstämmor/årsmöten 16 Övrig info 17 Kassören informerar 17 Om jag fick :- vad skulle jag göra för Göteborgsscouting? 18 Kulturkalaset 18 Getingen 19 Järven 19 Nationellt läger Frågelåda 20 Utvärdering 21 2

3 Inledning På morgonen den 23/3 samlades vi för att bege oss iväg på årets distriktsråd. Den här gången hade distriktsrådet som tema att att diskutera hur vårt nya distrikt ska utformas och utvecklas. Till distriktsrådet var två deltagare från varje scoutkår i distriktet bjudna att delta till en kostnad av totalt 250 kr per person där resa, mat m.m. ingick. Plats var den här gången Gits gård i Stafsinge utanför Falkenberg dit vi åkte i gemensam buss. Totalt deltog 44 personer, varav nio var representanter från distriktsstyrelsen (DS), två kanslianställda, två från verksamhetsutskottet, en från kårutvecklingsutskottet, en från Göteborgsscouternas Stiftelse, en från Kragenäsrådet och en från Mandalay. Flera av dessa var dock också representanter för kårer. Följande kårer deltog i distriktsrådet med en eller flera representanter: Järnbrott, Kortedala, Engelbrekt, Göta Lejon, Hjällbo, Göta, Masthugget Majorna, Stenungsund, Kode, Hjälteby sjö, Göteborgs sjö, Löftadalen, KFUK/KFUM Mölndal, Långängen, Hvitfeldts, Trekungakåren, Kungälv, Vallda och Partille. I den här rapporten har frågorna och diskussionerna från helgen sammanfattats och vi har också antecknat det som vi i distriktsstyrelsen tar med oss som extra viktigt från helgen, både frågor som lyfts, tankar och diskussioner. Om något är svårförståeligt eller väcker fler frågor är det bara att höra av er till oss i distriktsstyrelsen, Sammanfattningarna är gjorda av de styrelseledamöter och representanter från distriktsledningen som var på plats och har sedan sammanställts till ett dokument. Vi i distriktsstyrelsen vill passa på att tacka de som deltog på distriktsrådet. Tack för att ni stöttar varandra och att ni bidrar till scoutings utveckling i Göteborg! Distriktsstyrelsen,

4 Distriktets nuläge Distriktsrådet inleddes med en presentation av var distriktet befinner sig just nu efter sammanslagningen av två Göteborgsbaserade distrikt. Hur distriktsledningen arbetar och hur de nya distriktsgränserna ser ut. Våra nya anställda på distriktets kansli presenterade sig, Susanne Johansson (kanslist) och Sandra Rydberg (föreningsutvecklare). Nya distriktet Från och med 1 januari 2013 jobbar vi i vårt nya gemensamma Göteborgs scoutdistrikt. Arbete har pågått i ett års tid om det nya distriktets gränser. Det nya distriktet har samma organisationsnummer som det gamla SSF-distriktet enligt beslut och Göteborgs KFUK- KFUM Scoutdistrikt håller på att avvecklas. Många av strukturerna vi har fortsatt in i under 2013 är strukturer från det gamla SSF-distriktet. Under året ska distriktsledningen tillsammans med kårerna omarbeta strukturen och skapa nya strukturer inför 2014 som är bättre anpassade till vårt nya distrikt. I Göteborgs scoutdistrikt ingår nu FA-scout, KFUK- KFUM och direktanslutna (f.d. SSF) scoutkårer. För att få kalla sig scoutkår måste man vara ansluten till Scouterna antingen direkt eller via en samverkansorganisation. Detta ger 52 kårer och ca 4000 scouter i distriktet. En lista på vilka kårer som ingår kommer ut på hemsida, facebook och nyhetsbrev så snart det är helt färdigställt, vilket det förväntas vara under april. Utbildningar som SCOUT, BAS och Patrull, kommer på sikt inte ordnas av distriktet utan samordnas regionalt, men ytterligare utbildningar på lokal nivå kommer vara möjliga. Hemsidan (gbgscout.se) är inte anpassad till den nya organisationen än då en ny plattform är under utveckling, så fort den är färdig kommer en ny hemsida. Skulle det dröja uppdateras den nuvarande hemsidan med information om de nya kårerna i distriktet. Mailadresser till distriktet distriktets officiella adress, når kanslisterna Sandra Rydberg (föreningsutvecklare) Susanne Johansson (kanslist) Hela distriktstyrelsen Ordförande och vice ordförande Information Det finns ett antal olika sätt att få information från distriktet. Hemsidan Nyhetsmail går ut till kårordförande i alla kårer. Alla som vill kan ansluta sig till nyhetsmailet genom att gå in på hemsidan under fliken aktuellt och anmäla sig. Facebook Göteborgs scoutdistrikt Instagram: gbgscout 4

5 Sociala medier är främst till för att rapportera från arrangemang och liknande, samt för att få ut kortfattad information snabbt. Den viktigaste informationen kommer i nyhetsmailen och på hemsidan. Hur distriktet arbetar nu Distriktsarbetet sköts via fyra utskott. Verksamhetsutskottet - ledarutveckling, utbildning och äventyr Serox - utmanar och roververksamhet Informationsutskottet - hemsida, mailutskick, grafisk profil m.m. Kårutvecklingsutskottet (KRUT) - mycket av det utskottet gjordes görs nu av utvecklingskonsulenterna. Vad ska de ha för uppgifter? Göteborgsscouterna Stiftelse äger egendomar som distriktet använder. Det finns s.k. råd som är kopplade till egendomar och råden flyter mellan stiftelsen och distriktet. Mandalay (ett fartyg) - Skeppsrådet förvaltar och arrangerar seglingar - Gratis att boka under 2013 (för medlemmar i distriktet) - Bokas via kansliet - Går att anmäla sig individuellt till seglingar (gratis för medlemmar under 2013) - Seglingar med olika svårighetsgrad arrangeras - Man måste kunna simma 200 m för att få följa med, av försäkringsskäl Purpursnäckan (distriktskansliet) - Husrådet förvaltar - Lokalerna är fria att låna Kragenäs (lägerområde i Tanums kommun) och Pannbergsstugan (stuga på området) - Kårer i distriktet kan hyra lägerängar till lågt pris - Kårer kan hyra Pannbergstugan (ej under sommaren) - Kragenäsrådet förvaltar - Vision Kragenäs är arbetsnamnet på ett projekt för hur området ska utvecklas Kanoter (två kärror, á 8 kanoter) - Kanotrådet förvaltar - Går att hyra för kårer i distriktet Stiftelsen äger och förvaltar och distriktstyrelsen ser till att verksamhet sker och att utskott och råd fungerar. 5

6 Västra regionen Just nu arbetas namnet på området om och ska inte längre heta region. Området som är bundet till Scouternas Västra kansli kommer fortfarande vara Västra Götaland och Halland, men, det är inte klart vad det kommer heta. Västra regionen är en samverkansorganisation som består av - Göteborgs scoutdistrikt - Västbodal scoutdistrikt (f.d. Älvsborgs norra & Göta Älvdal) - Skaraborg scoutdistrikt - Hallands scoutdistrikt - Älvsborgs Södra & Västgöta scoutdistrikt (nytt namn ej färdigt) Det finns ett regionalt kansli på Vegagatan 48A i Göteborg. De jobbar med stöd till direktanslutna, KFUK-KFUM och FA-kårer och utveckling för all scouting i regionen. På Västra kansliet jobbar - En utvecklingschef (Camilla Kallin) - Två utvecklingskonsulenter (Maria Johansson & AnnaKarin Wiberg) Göteborgsscouternas Stiftelse informerar Stiftelsen informerar om sina tillgångar som nämnts ovan (Kragenäs, Mandalay, kanoterna och Purpursnäckan). Utöver egendomar har stiftelsen kapital som används till drift av egendomar och bidrag till scoutverksamhet ordnad av distriktet. Göteborgsscouternas Stiftelse bildades 1967 när två tidigare stiftelser slog ihop och har regler att följa. - Stiftelser har inga ägare de är egna juridiska personer. - Distriktet eller distriktsstyrelsen kan inte påverka stiftelsen eller dess pengar. - Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. - Stiftarnas avsikt, som finns stadgat, styr ändamålet. - Måste inte vara rättvis bara stadgarna följs. Stiftelsen ska hela tiden ha ett evigt perspektiv (långsiktigt) och har till uppdrag att: - skapa verksamhet från sina tillgångar (görs idag via distriktet) - prioritera rätt saker - förvalta (idag via råden) Vad händer med stiftelsen i och med skapandet av vårt nya Göteborgs scoutdistrikt? - Vi blir fler som kan göra bra scouting - Arbetet ska fortsätta på i stort sätt samma sätt - Riktar sig mot er kårer - Fokuserar just nu på Kragenäs och gemensamt kansli med Västra kansliet - Hur kan vi få er Göteborgsscouter att åka till Kragenäs? 6

7 - Projektet kring Kragenäs ska vara självförsörjande - Ett gemensamt kansli önskas (Västra kansliet och distriktskansliet i ett hus) Frågor till stiftelsen: - Är västra kansliet göteborgsscouternas kansli? Nej, men det finns vinster för scouting med att samordna lokal, organisation etc. - Hur mycket pengar har stiftelsen? C:a 22 miljoner, c:a 450kkr delas ut per år till distriktet och råden. - Dålig beläggning på Kragenäs; hur är det med Norska kårer? Stort norskt läger i sommar. Det är dåligt med beläggning av kårer från Göteborg! - Är det värt att behålla Kragenäs med så låg beläggning? Stiftelsen tror på Kragenäs. Vill jobba med att göra anläggningen bättre och tar gärna emot tips! 7

8 Workshops Under helgen arbetade vi i ett antal olika workshops där deltagarna på distriktsrådet vid varje pass kunde välja mellan två eller tre olika pass. Här följer anteckningar från varje workshopspass. Distriktets uppgift Det är kårerna som utgör distriktet. De väljer en distriktsstyrelse som samordnar gemensam verksamhet. Vi tillsammans inte vi och dom. Stötta kårerna. Samordning mellan kårerna. Det skall gå att maila/ringa till distriktet. Utveckling. Kontaktyta, ex. där kårer som har samma representant i distriktsstyrelsen träffas i en klump. Benämndes kårträffar. Delade åsikter fanns om hur detta skulle ske med organiseringen av kontaktkårer. Några tyckte det var smidigt om styrelseledamotens kontaktkårer hade en geografisk koppling då detta underlättade vid träffar. Andra tyckte tvärtom då kårer nära varandra ofta redan samarbetar och det kan ge mer att träffa kårer på annat håll i distriktet. Bra med stöd och samordning inför Scouternas stämma. Samordna kårerna vid rikstäckande aktiviteter (stämma, scoutforum etc.) med stöd i form av t.ex. gemensam resa och boende. Utöver kårträffarna en öppen mötesplats eller café för vuxna i distriktet vuxendagis. Detta på en fast plats och med någorlunda regelbundenhet. Rover- och utmanaraktiviteter. Vi är kassa på att ta hand om de äldre. Trevligt med distriktsläger vart 5:e år. Integration- Alla nya kårer. Vi skapar något nytt tillsammans. Viktigt med granskning i övergångsfasen från gamla Göteborgs scoutdistrikt så att vi verkligen bygger en ny gemensam verksamhet för distriktets kårer. Utbildning. Ta hjälp av och samarbeta med andra organisationer. Hjälp med att söka bidrag, stipendier och fonder. Kurs i att söka bidrag, vad finns? Hur? Information om alla kommunens regler. Kurser. Det skall gå att önska/beställa kurser hem till kåren vid behov. En gemensam filbank på distriktsnivå. T.ex. dela krisplan eller andra bra dokument så flera kan ta del av dem. Detta borde finnas på den nya hemsidan. Ett internetforum för distriktets kårer borde finnas på hemsidan. Kommunikation: All information bör finnas samlad på ett och samma ställe. Översätta Scouternas övergripande plan och vision ner på distriktets nivå. Vad innebär det på vår nivå? Synka vår verksamhetsplan med den visionen. Bra kontakt mellan distriktet och Västra kansliet för att undvika dubbelarbete. 8

9 Kommunikation Hur kan distriktet kommunicera med kårerna på ett bra sätt? Hur kan kårerna kommunicera med varandra på ett bra sätt? Kommunikationsvägar idag: - Hemsidan - Nyhetsbrevet - Folder som kommer ut i tryckt format två gånger per år till kårerna - Facebook - Göteborgs scoutdistrikt - Telefon - Kårträffar (ordförandeträffar, råd etc.) - Twitter - Instagram gbgscout Hur fungerar dessa kanaler? Kommunikation i framtiden Vilka kommunikationsvägar ska vi ha? Vad önskas behållas? Är det något som måste ändras? Foldern är bra som aktiv kontakt, men den kommer för sent! Många har redan hunnit sätta sina datum. Kalendarium i större format att sätta upp? Kan komma ut digitalt, men viktigt att ena kommer fysiskt som påminnelse Det är bra att få ut information om att arrangemang kommer att genomföras även om datum inte är satt. Telefonkontakt med ansvarig är bra för att få namn på den som är ansvarig för kåren. Dessutom bra för att få in mindre aktiva kårer. Bra återkoppling. Inbjudande. Kårbesök ger en bra bild av kåren på ett annat sätt än elektronisk kommunikation. Distriktets och kårernas nya hemsidor ska se uniformt ut. Enkla och avancerade alternativ önskas för hemsidor. Färdigt paket med host etc. (med support) Mall att använda på valfri server. (utan support) Intressant med möjlighet att skaffa kårkläder via distriktet? Möjlighet att via distriktet nå ut till andra kårer Facebook, twitter och instagram kan användas för att få ut information på enkel nivå och för att nå yngre deltagare och de som är passiva. Ny grafisk profil är under utveckling. Hör ihop med distriktsmärke etc. Vilken information söks? - Kort och koncis information i nyhetsbrevet med möjlighet att söka ytterligare information. - Kårordförande måste föra information vidare. - Sprid informationen vidare i kåren om var information publiceras. - Skicka information efter kårfunktion är idag inte möjligt i Scoutnet. - Nyhetsmailet når bara ordförande och de som har registrerat själva på hemsidan att de önskar få detta. 9

10 Vad vill man som kår ha ut av distriktets hemsida? Tydligt kalendarium, det första man vill hitta. Viktigt! Nyheter, vad händer? organisationsförändringar. Stugkatalogen måste finnas kvar. Anpassa strukturen i katalogen efter kårens informationsbehov i denna. Sökfunktion. Kårlista med länkar till kåren. Länkar till andra sidor som scoutshopen, andra stugkataloger m.m. Prisinformation om Kragenäs. Bokningslista för Pannbergsstugan, Mandalay, kanoter m.m. Informationsutskottet bör granska det som publiceras så att tillräckligt med information finns med om ett arrangemang. Kontaklista till styrelsen med bilder. Önskas direktmail till styrelsekontakten för kåren. Skapa fler personliga adresser till distriktsstyrelse och distriktsledning. Dokument, styrdokument, protokoll m.m. Det önskas återkoppling när man anmäler sig till något, arrangemang, kurs eller annat. Ett svar att anmälan har kommit fram. Färdiga anmälningsformulär kan vara bra med tvång på att alla uppgifter kommer med. Ett svarsmail så att man vet att anmälan kommit fram. Ett förslag från informationsutskottet om att kunna ha en blogg där kårer kan lägga in info om vad som händer i kåren. Kanske bättre att ha en barnvänligare sida. Problem är fotohantering. Ordbok för begrepp vi använder, mycket nya begrepp mellan förbund. En organisationskarta. Bättre att ta bort information än att ha felaktig information. Mest tillgängligt ska vara kalendarium, nyheter och kontaktuppgifter. Korrekturläsning av information är jätteviktigt. En länk till bliscout.se och att kårlistan, kårkarta finns lättillgänglig. Hemsidan vänder sig främst till redan aktiva men länk behövs. Lättnavigerat. Mandalay önskar en enkel genväg, även Kragenäs. Måste vara lättförståeliga länkar. En tydlig väg för att få ut info från kår till kår. En kontaktlista till alla kårer så att man själv som kår kontaktar sina grannkårer. Man skulle kunna ha Instagram och Twitter flöde på hemsidan. Facebook Vilka blir inbjudna till olika arrangemang. Hur hanterar vi Facebook? Hemsidan är viktigast men hur når vi alla. Upplevs att någon får en inbjudan för att de är kompis med någon annan. Uppmana folk att få notiser Twitter och Instagram Mest kul! 10

11 Utbildningar Inspirationsdag/-träff innehållandes ett smörgåsbord av kurser och workshops. Kurser som kommer till kårerna på beställning. T.ex. en eller två kårer beställer tillsammans en kurs. Kurser allmänt: Viktigt med inspirerande marknadsföring av kurserna. Kommunikationen måste fungera. Beskrivande namn på kurserna. Påminn om senaste anmälan flera gånger i olika kanaler. Utbildning i kommunikation för kårerna. Kurs i kåradministration. Förslag på kurser: -Kåradministration -Scoutnet -Styrelsearbete -Söka bidrag och fonder -Trygga möten -HLR -Hålla läger -Pedagogik -Mat (allergier, mathantering på läger, portionsberäkning) -Lär-dig-ta-plats-kurs (extra viktigt på sådan kurs med bra och inspirerande kursledare då den riktar sig mot unga) -Scouternas vision och strategi ner på kårnivå -Kurs/träff för upptäckarscouter. Något för de yngre scouterna där de kan träffa sina jämnåriga scouter i distriktet. - Kursen attraktiv scoutkår -Kurs/fortbildning att gå efter TreklöverGilwell för äldre scouter. -Kurs i att designa en attraktiv hemsida för scoutkåren. -Webkurs Ta in externa specialister som håller kurser. Bra med subventionerade kurser. Hur subventionerar vi kurserna bäst? Samarbete med Sensus, Röda Korset och andra organisationer. Kanske har de bra färdiga kurser som vi kan haka på? Viktigt att kurserna varierar datumen då det hålls så en kurs t.ex. inte alltid hålls första måndagen i september. Det skall vara lätt och smidigt att anmäla sig. Ett smidigt anmälningsformulär på webben vore bra. Märken/intyg som delas ut efter varje kurs. Vem ordnar detta? Är allt kurs? Hur finansierar vi kurserna? 11

12 Stiftelsen Göteborgsscouternas Stiftelse finns för att stötta scouting inom Göteborgs scoutdistrikts verksamhetsområde. Stiftelsen äger och förvaltar fyra egendomar: Kragenäs - Lägerområde, Tanum kommun Mandalay - Segelskuta 16 kanoter Delsjövägen 5A - Distriktskansliet (Purpursnäckan) Utöver detta har stiftelsen ett kapital som genererar avkastning som dels går till drift av egendomarna men även ett bidrag varje år till Göteborgs scoutdistrikt. Göteborgs scoutdistrikt redovisar tillbaka all bra verksamhet som alla scouter gör med egendomarna, målet är alltid att skapa så mycket bra verksamhet som möjligt med de tillgångar som finns. Stiftelsen är en egen juridisk person som har stiftelseurkunden som styrande dokument. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för att stiftarnas avsikt styr och att stiftelsens stöd går till det som det är tänkt, scouting inom Göteborgs scoutdistrikt. En viktig del av arbetet i stiftelsen är att följa upp att det verkligen blir bra verksamhet med de egendomar som stiftelsen äger och driver. Viktigt att poängtera är att en stiftelse inte har någon "ägare" utan äger sig själv. Ordningen, som scouter är vana vid, med årsmöten, motioner osv. blir alltså inte tillämpbar då stiftelsens mål och mottagare inte ska kunna påverkas utifrån. Stiftarnas avsikt och intentioner är juridiskt väldigt starkt bindande. Endast i undantagsfall kan man få ändrat urkunden i en stiftelse då urvalsgruppen mottagare är så snävt avgränsad att det inte går att hitta mottagare. Vad händer nu när Scouterna är riksorganisation för Sveriges alla scouter? Stiftelsen finns kvar och har en oförändrad uppgift, den nya organisationen gör att distriktsgränserna förändras något och att fler kårer ansluter sig till Göteborgs scoutdistrikt. Tidigt i processen har stiftelsen tittat på om något förändras och kommit fram till att det bara blir en bättre situation med fler scouter som mottagare för stöd. Möjligheterna att skapa bra scoutverksamhet ökar med fler scouter och upplevelsen för alla scouter blir mer givande om det är fler. Stiftelsen fortsätter att stödja verksamheten som tidigare och får troligtvis, fler seglingar, fler lägernätter på Kragenäs och fler som paddlar stiftelsens kanoter. Glädjande nog har också alla scouter i Göteborg också fått fler scouter att möta när de åker på läger och göra aktiviteter tillsammans med. Vilka frågor är viktiga för scouting, vad kan bli bättre med stiftelsens egendomar? Ett arbete med att utveckla Kragenäs pågår. Just nu jobbar en projektgrupp med att göra en långsiktig plan för hur Kragenäs kan utvecklas att bli ännu bättre så att fler kårer lägger sina 12

13 läger där. Planen ska vara klar i september. Arbetet med ett gemensamt kansli pågår, distriktsstyrelsen, Västra kansliet och stiftelsen är eniga om att det bästa är om man kan samla Scouterna i Göteborg på ett gemensamt kansli och inte ha två som idag. Det finns en projektgrupp som jobbar med detta och stiftelsen driver projektet. Projektgruppen har tagit fram en specifikation på hur ett gemensamt kansli kan utformas, ett viktigt fokusområde för stiftelsen under En del idéer och frågor diskuterades under workshopen, vi tar med oss dessa och tittar på möjligheterna i det framtida arbetet. - Vad finns det för material på Kragenäs att låna? - Transporter, kan man få ett avtal med bussbolag så att det är enkelt och tydligt vad resor kostar, kanske bokning i ett paket via kansliet Kragenäs inkl. resa - Leveranser av mat eller en färdig Kragenäsmeny som finns tillgänglig under ett antal veckor på sommaren. Kårerna kan förbeställa och sen åka på läger och bara hämta råvaror på samma sätt som på ett storläger. - Fler fasta aktiviteter på Kragenäs - Kan man få kanoterna med instruktör till ledare som känner sig osäkra att ge sig ut med en grupp? Sammanfattningsvis en bra diskussion där kårerna fick svar på frågor om hur det ser ut framöver och där stiftelsen tar med sig många bra idéer som kan vara till nytta för alla distriktets kårer så att vi får ännu mer bra verksamhet. Nytt distriktsnamn & distriktsmärke Distriktsnamn - Alla eniga om att Göteborgs scoutdistrikt är ett nytt namn. - Stort eller litet s i början av ordet scoutdistrikt? Snyggast med stort S. Grammatiskt rätt med litet s. - Ska det kunna bli en diskussion på en stämma? - Proposition, gärna redan nu till våren. Nytt distriktsmärke - Viktigt att medlemmarna får vara delaktiga. - Förslag att anordna en tävling. Man kan välja att använda en jury som kan välja ut de 3 bästa som sedan presenteras och kan röstas om på en stämma. Jury behöver finnas redan när tävlingen börjar. Max 10 personer. - Omröstning skulle kunna ske på internet. Först rösta bland alla och sedan bland 10 i topp. Även om man röstas fram som vinnare på nätet är det stämman som är beslutsfattande. Det kan ske förändringar i förslaget längs med vägen och vid oenighet. 13

14 - Det behövs riktlinjer: storlek, måste fungera i alla medier både på nätet och på tygmärke. Inte bryta mot lagen. - Ska gärna finnas anknytning till västkusten, scouting, vara politiskt korrekt. Namnet på märket. Inte ge begränsningar om form. - Skapa en förslagslåda. - Risken med att låta extern person ta fram märket är att man riskerar att tappa känslan. - Hur sprider man informationen om en tävling? - Vi får använda alla informationskanaler. - Information före terminsstart. Slutdatum? Hitta frivilliga till en juryn. Max 5/kår. Då blir kåren delaktiga i processen. - Det bästa är om det finns en länk på hemsidan som man klickar sig vidare till. Förslag ska kunna komma in på alla sätt och vis. - Hinner vi färdigt till hösten? - Troligen inte. Sjöscouter är ute maj till oktober. Kör processen under hösten och kom med ett förslag till våren. - Man kan låta någon professionell utforma det sista på ett förslag så att det fungerar. Arrangemang En idé är att ha en maxgräns på antal deltagare på vissa typer av läger, arrangemang. Hellre börja litet och öka om behovet finns. Läger Regelbundna distriktsläger, regionsläger, distriktsläger på tex på kr-himmelfärdsläger. Hajker m.m. Ledaraktiviteteter Fjällvandring Skidresa Öppen förskola workshop, tävling, kunskapsutbyte 2-3 ggr /termin Ledarkickoff Kanotkurs St. Georg Parad Stort lägerbål i slottskogen 100% scout Liseberg Turnebuss och happenings lite decentraliserat. 14

15 Utmanar/Rover Egna tävlingar, tydlig struktur Fler specificerade för rover (dela SEROX) Filmhajk Utveckla innebandynatta (mer kringaktiviteter) Tävlingar Tona ner tävlingsmomenten och bygga mer på möten. Låt dem testa nya saker. Låt 2 patruller mötas. Olika meningar om tävlingar. Nollställa alla poängsystem som finns kring vandringen, järven, getingen Kontrollbank Distriktsgrupp som stöd för en kår som vill arrangera något. Kan hjälpa till när någon idé till med hur man genomför Ledarpool Få tag på avdelningsledarnas mailadresser så att info når ut till dem. Möjlighet att kunna lägga till sig på en spårarlista, upptäckarlista, utmanarlista m.m. Besöka kårer som inte deltar, något för kontaktpersonen i ds. Viktigt med uppdateringar på hemsidan Något arrangemang för yngre scouter både på hösten och våren Synas i hela distriktet gemensamt. Distriktet ska äga kommunikationsutrustning och annat som behövs Distriktet tar emot anmälningar, m.m. Man ska kunna få ut ett förskott om det ska handlas material Mandalay Mandalay bra med det som finns idag. Önskas möjlighet att kunna ha förläger på vägen till Kragenäs Kragenäs Arrangemang på Kragenäs Lägerveckor på Kragenäs med några fasta punkter Trappa upp nivån på alla arrangemang! Utvärdera arrangemang regelbundet. Håll inte liv i aktiviteter enbart av tradition. Man måste inte köra arrangemangen varje år. 15

16 Distriktsstämmor/årsmöten - Det är väldigt viktigt att vi skriver stämma/årsmöte då alla kårer i distriktet inte är vana vid benämningen stämma. Det bör därför stå stämma/årsmöte på hemsidan och i alla handlingar, nyhetsbrev och liknande som skickas ut av 14 närvarande på workshopen vill ha en stämma/årsmöte om året. 1 vill ha två stycken. - Det behövs bara en stämma om året då distrikten inte skickar representanter på Scouternas årsmöte utan det står kårerna för. - Hur får vi yngre att gå på stämmor/årsmöten? - Viktigt att stämmorna/årsmötena är roliga. De får inte kännas för byråkratiska och oinkluderande för de ovana stämmobesökarna/årsmötesbesökarna. - De är viktiga inskolningar för hur demokrati fungerar. - Det måste vara en välkomnande och trevlig stämning på stämman/årsmötet - Placeringen av stämman/årsmötet: - Bra med plats där vi syns för allmänheten. Kanske skall vi ha stämman/årsmötet på heden i ett tält? - Bra att sociala medier används under stämman/årsmötet så att även de som inte är direkt på plats kan följa med i vad som händer. - Det är viktigt att kostnadströskeln för att besöka stämmor/årsmöten är låg. - De första två åren eller så skulle det kunna vara kostandsfritt för att öka deltagandet från distriktets kårer. - Det behöver vara en låg tröskel för att besöka en stämma/årsmöte. Det skall vara enkelt att dyka upp och känna att det går att påverka distriktet. - Handlingarna: - Skicka gärna mer än ett exemplar nu i början d.v.s. de tre exemplar som är minimum antal delegater för kårerna. På sikt gå över till enbart digitala handlingar och tryck upp/skicka handlingar till de som hör av sig till distriktskansliet och begär sådana. 16

17 Övrig info Ordförande Anna sammanfattar helgen med att hon gillar att vi diskuterar mycket och att diskussionerna hållit hög nivå. Det har kommit fram många nya idéer som är bra. Hon informerar om att distriktsstyrelsen pratar om hur arbetet ska fortskrida och all som görs under året kommer utmanas och ifrågasättas för att kunna förbättras till nästa år. Man eftersöker nya människor som vill engagera sig för att få nya idéer. Valberedningen informerar om att det finns två platser kvar att fylla ut i valberedningen. Det får gärna vara en KM-scout, det det nu endast är representanter från FA-scout och direktanslutna kårer i valberedningen. Det ska vara roligt att sitta i valberedningen, kickoff ska ordnas för att ge cred till de som gör jobbet. Man kontaktar Mikael Jedenby om man vet någon som borde vara med i valberedning eller styrelse: Ett pussel med bitar från helgens workshops pusslas ihop och kommer att hängas upp på distriktskansliet för att påminna styrelsen om vad vi kommit fram till under helgen. Alla ges möjlighet att fylla på pusselbitarna med det de tycker saknas. Kassören informerar - Distriktet har c:a 2-2,5 miljoner i eget kapital. Det motsvarar årsavgifter för samtliga medlemmar. Eget kapital ska användas till att antingen avveckla snyggt (om den situationen skulle uppstå) och det hade gått att göra 100ggr med nuvarande likviditet eller så ska det användas till att utveckla distriktet. Hur ska då detta göras? - Vi måste ha lite marginal för att vi är beroende av kommunala pengar och det är ganska oberäkneligt. Det finns en stor vinst från 2012 och det är till stor del för att arrangemang budgeterats för men ej genomförts. Under 2013 kommer även FMdistriktets kassa föras över till det gemensamma distriktet, vilket ger ovan nämnda totalsumma. - Vissa distrikt har kapital bundet i mark etc. men så är inte fallet för Göteborg. Vi ska inte alltid vara så försiktiga och har vi gjort något roligt så kanske inte en förlust gör så mycket. Vad hade vi gjort för kr för att förbättra distriktet? Alla får skriva ner tips på lappar som samlas in. - Hur ska ekonomin redovisas på stämman? Redovisa på enkelt sätt, budgettavla a la lyxfällan, visualisera med diagram - Ruth Fredins stiftelse har lagts ned, har tidigare varit förbundsgemensam. Pengar har betalts ut till scouting i Göteborg under januari. KMs del kommer föras över till det gemensamma kapitalet samtidigt som övrig kassa förs över. Vad ska pengarna användas till? - Kommunen har uppgiftsansvar för c:a 200 stiftelser. Går det att använda sig av några av dessa? 17

18 Om jag fick :- vad skulle jag göra för Göteborgsscouting? Inte låta kostnaderna för utlandsläger överstiga 5.000:-, via fond eller bidrag Köpa in kommunikationutrustning för arrangemang, 20 apparater och en basstation med mast Öka budgeten för Äventyren så att alla kan göra eller vara med Göra något för att förbättra vi-känslan mellan de tidigare förbunden Köpa en bondgård Köpa lägermaterial Göra en scouternas kamratbana öppen för alla Ordna intressanta och inspirerande föredrag riktade till scouter och föräldrar, även internationellla talare Visa att scouting i Göteborg gör bra saker, öppna för alla Köpa en rekryterings bil/husvagn/husbil som alla kårer kan låna En stor kickoff fest för det nya distriktet En scoutstuga som alla som behöver kan få låna Köpa en buss, både för distriktet eller för bokningar och turnerings arrangemang Bjuda in Kungen Dela ut till kårerna för att de skall kunna utvecklas Gratisläger på Kragenäs 2014, bjud in alla Skapa attraktivt material för att hjälpa scoutkårer att synas Gör ett scouthotell så att möten i Göteborg blir tillgängliga för alla Köp in scoutskjorta eller piké till alla Scouter med sämre ekonomi skall få bidrag för att åka på läger Kårer med sämre ekonomi skall få bidrag för att arrangera läger Skapa reklammaterial för stan (affisher), tidningar (annonser) och evenemang så att fler vill bli scouter Satsa på en stor Göteborgsgrupp till WSJ 2015 Att erbjuda fria resor till arrangemang och aktiviteter Göra en resa till London med besök på Gilwell park Arrangemangs buss som hämtar gratis till alla arrangemang Fortsätta med grönt kort till alla Satsa på utbildningar för ledare, rover och utmanare Inred en långtradare med soffor och mys Skapa en färdig kiosk som kan köra runt till event och lätt sälja kylvaror, kaffe m.m., även för hangaround arrangemang En arrangemangs resa med Stena Line till utlandet, t.ex. Kandersteg eller andra ledaraktiviteter Anordna ett nationellt arrangemang för att visa upp vårt distrikt Köp in defibrilator till platser och arrangemang och för utlåning Köp en MTX cykel till framtida tävlingsledningar Skapa bättre möjligheter till en lokal scout shop Två lite större event för att rekrytera fler scouter, t.ex. Scouternas dag på Liseberg, parad och hyss i Slottskogen Fjällen resa, extraordinara arrangemang eller vandring Läger med avancerade nattäventyr Köp in nya distriktsmärket och dela ut det gratis till alla Låt tidningen SCOUT vara gratis för alla, den är viktig Deltaga och berätta om scouting på Bok&Biblioteksmässan Höghöjdsbana, klätterutrustning (portabel klätterväg) eller för backklättring med en skylift Grunda "Scouternas hus", en "Fritidsgård för scouter" för scoutmuséet, scoutvaror och som samlingsplats och göra aktiviteter. Lagerplats för kårutrustning för t.ex. läger Lokal för at fixa material till läger, en typ verkstad En utbildning och utveckling av våra projekt team, för att inte belasta deltagaravgifterna Kulturkalaset Information om Kulturkalaset. Tanken är att vara på trädgårdsföreningen som tidigare. Det finns en projektgrupp men det behövs medlemmar som hjälper till. Finns det någon på kårerna som kan hjälpa till? Kommer vara 13-20:e Augusti. 18

19 Getingen För spårare och upptäckare - Sisjön, start vid badplatsen - 28:e april deltagare per patrull, måste inte gå med ledare men är bra - En ansvarig ledare måste finnas på plats - Anmälan till - Patrullerna går ett spår, får startkort och kan få poäng på olika kontroller men man måste inte se på det som en tävling utan en möjlighet att låta scouterna träffa andra scouter. - Gemensam avslutning med Järven för att de ska få se många scouter - Det viktigaste är mötet med andra scouter - Det finns ett poängsystem för vilka som ska hålla kontroll - Startar man tidigt är det bra att ha med spel (kubb, brännboll, fotboll) Järven Göteborgs scoutdistrikt Hajktävling för Äventyrare :e april - Starten kommer att vara i Sansjöbacka - Sover på samma plats båda nätterna - Anmälan på - KO måste skicka mail om att scouterna får gå - En kontaktperson per kår måste finnas på plats - Information om pris kommer upp på hemsidan - Sista anmälan runt 20:e april, en vecka innan - Mat och tält/vindskydd ordnas av respektive patrull Nationellt läger Kårerna själva ska driva lägret - Distriktet ska inte stötta, kårerna ska göra resan själva - Kårer kan med fördel ordna läger på Kragenäs - Man ska genomföra med kårer som man inte haft läger med tidigare och minst en kår ska vara från en annan samverksansorganisation. 19

20 Frågelåda Under hela helgen har deltagarna kunnat lämna anonyma tips i en rosa frågelåda. Gör det lättare för kårerna att få kontakt. Erbjud er att hälsa på! Scoutdistriktet Glenn! På Kragenäs borde det finnas små lägerplatser. Vill man åka med sin avdelning eller som liten kår känns dom stora lägerängarna så öde. Kanske en plats mitt i skogen med fasta vindskydd. "Öppna förskolan" kan ansvaras av olika personer olika gånger. Vi kan tänka oss att hålla i en per termin. Therese och Rebecka, Trekungakåren Byt inte namn på Getingen och Järven. Gör en mailadress dit man kan anmäla sig ifall man är spårarledare och vill ha info som är viktig för mig som spårarledare. En för upptäckare osv. Som det finns för KUL-are. Gå ut stort på alla medel att adresserna finns. Serox kan vara en grupp, tillsätt en för rover och 26+. Dessa kan sedan samarbeta såklart! Stötta de kårer som behöver, men lägg mest krut/energi på de kårer som engagerar sig. T.ex. om en kår svarar ja på frågan att de vill ha hjälp med nya stadgar så hjälp, men "vill" de inte, lägg inte mer energi på de kårerna då. Ge uppmuntran och extra stöttning till de kårer som behöver/vill/förtjänar den. Annars tröttnar de lätt. Namnbrickor till DSL Lägg gärna upp lite mer inspirerande bilder på facebook. Bilder på folk på möten lockar nog inte så många unga/nya scouter. Bilder på möten i måttlighet! Jaag skulle uppskatta en "ledarbank" där scouter med specialkunskaper (aktiva eller ej) kan skriva upp kontaktuppgifter och områden så att avdekningar kan låna in xpertis på möten. Någon som är grym på knopar, surrning, sjukvård, budget, stadgar, klättring osv. /Kristina En kontakt i DS som tar hand om alla "trötta" kårer. Då behöver inte alla lägga tid på de kårerna. Arrangera möten för de kårer som har samma kontaktperson (inte bara kårer inom samma stadsdel) för idéutbyte och roligheter. 20

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang

KFUK-KFUMs scoutförbund. Katalogen. Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund. kurser. nyheter. program. arrangemang KFUK-KFUMs scoutförbund 2012 Katalogen Information & inspiration från KFUK-KFUMs scoutförbund kurser nyheter program arrangemang Ett nytt scoutår har börjat Kalender 2012 Mars Roverforum April Lohajken

Läs mer

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma

Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP. Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma Maj 2005 Nr 3 Årgång 8 LEDARSKAP Ledarskap i scouterna Scouting gav jobb Treklöver-Gilwell Swedish Mekteb Volontärer hemma REDAKTÖREN HAR ORDET Vi lär ledarskap av varandra Jag fick en fråga om hur jag

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer