TBi-sektionens alumnitidning Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TBi-sektionens alumnitidning Nr 2 201 3"

Transkript

1 TBi-sektionens alumnitidning Nr

2 Innehåll Ledare igem Alumniträff i Göteborg Alumnporträtt Lunchföreläsning Forskning på LiU TBi-utbildningar får högt betyg Alumniutskottet 13/14. Från vänster till höger: Annie, Malin, Martin, Elisabet, Karoline, Josef, Caroline och Linda. Med i utskottet men inte på bilden: Julia, Anton, Daniel, Emma och Lovisa.

3 Ledare Höstens alumniarbete har varit fantastiskt roligt! Vi rivstartade med en kickoff för årets mentorskapspar och anordnade därefter en mycket uppskattad lunchföreläsning med årets TBi-alumn Anna Wetterbom! Mer om henne och om föreläsningen finns att läsa längre fram i tidningen. Som en avslutning på höstens aktiviteter anordnade vi en pub för de TBialumner som bor i Göteborgsområdet. I det här numret av alumnitidningen kommer ni bland annat kunna läsa om vad som hänt på sektionen på senaste tiden. Vi har till exempel skrivit om hur utbildningen från TBi fått strålande betyg i UKÄ:s senaste undersökning och om igem, som är en tävling där universitet från hela världen tävlar med olika forskningsprojekt inom syntetisk biologi. I år deltog laget LiU igem som bestod av studenter från TBi-sektionen. Utöver det har vi även fortsatt vår artikelserie om forskningen vid Linköpings Universitet. Med vänliga hälsningar, Malin Lans, Alumniansvarig 13/14

4 igem igem (The International Genetically Engineered Machine Foundation) är en självständig vetenskaplig organisation, vars mål är att tillföra kunskap inom syntetisk biologi. Tävlingen och deras resultat är global, och skapar säkrare forskning och hantering av biologiska komponenter. igems arrangemang påverkar allt från studenter och forskare, till forskningsinstitut och industrier. Deras engagemang fokuserar till stor del på utvecklingen inom fältet syntetisk biologi. igem har funnits sedan 2003, då den startades som en självständig kurs på MIT. Sedan dess har igem brutit sig loss från MIT och är idag en självständig organisation med över 165 forskningslag världen över. Projekten involverar allt från olika typer av forskning på bakteriekulturer till biosensorer av arsenik. Den ständigt föränderliga utvecklingen av tekniskt kunnande inom bioteknik, gör att den biotekniska säkerheten är kritisk för att få starkast påvisbar effekt av forskningen. Den biotekniska säkerheten måste på så sätt alltid ligga ett steg före forskningen. igem har ett starkt samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO, med mål att kunna identifiera historiska biologiska katastrofer, och jobba med beslutsfattande lagar inom till exempel GMO och genetiskt modifierad livsmedel. Med en växande kunskap inom området för syntetisk biologi ökar också kemisternas möjligheter. Detta är något som tävlingen igem försöker ta vara på genom att inspirera och väcka intresse. Tävlingen

5 ger utrymme för kreativa bidrag från unga forskare som kan bidra med nya infallsvinklar till problem inom det biologiska området. Studenterna tävlar i att skapa de mest användbara och fascinerande organismerna. Till årets upplaga av tävlingen anmälde sig sammanlagt 204 lag från hela världen. Detta kan jämföras med 2010 då 130 lag medverkade. Tävlingen växer alltså snabbt och tilldelas mer uppmärksamhet för varje år. Tävlingens växande popularitet ledde till att man 2011 delade upp tävlingen i tre regionala tävlingar. Efter att de bästa bidragen utsetts i Europa, Asien och Amerika skickas finalisterna sedan för att göra upp i en sluttävling som i år gick av stapeln den 1-4 november i Cambridge, Massachusetts, USA. Lagen tilldelades under början av sommaren likadana standardkit beståendes av olika biologiska delar. Under sommaren arbetade lagen sedan med dessa samt med nya egendesignade delar för att bygga biologiska system för senare användning i levande celler. Nedan följer en kort sammanfattning av några av årets bidrag. Delar av Linköpings lag med deltagare från TBi-sektionen. Hämta ned tidningen och klicka på bilden för att komma till en artikel om laget. Bild från liu. se.

6 Första pris, Grand prize: Heidelberg, Tyskland Laget från Heidelbergs universitet i Tyskland kammade hem första pris i årets tävling. Deras bidrag behandlade vad de själva kallar för vår tids de vises sten. Icke ribosomalt peptidsyntas, en ny klass av molekyler med stor potential. Man menar att en ökad kunskap inom detta område kan komma att leda till en revolution inom syntetisk biologi. Detta genom möjligheten att generera nya syntetiska peptider med helt skräddarsydda syften. Vår tid ställer oss inför en rad utmaningar som bland annat innefattar hur vi ska hantera det avfall som vårt samhälle ger upphov till. Här föreslår man bland annat hur dessa peptider skulle kunna hjälpa till för att till exempel återvinna guld från elektroniskt skrot. Första pris, Overgraduate: Paris Bettencourt, Frankrike Tävlingen är uppdelad och har även ett första pris för de något mer erfarna inom området. Det franska laget jobbade med att ta fram ett modernt sätt att bekämpa tuberkulos med hjälp av syntetisk biologi. Fyra formulerade angreppspunkter utgjorde grunden för projektet. Detektion, målsökande, infiltrering och sabotage. En ny typ av handfat som byter färg vid närvaron av tuberkulosbakterier togs fram. Tanken var att underlätta för diagnostisering av patienter. Man jobbade även med att ta fram en ny form av E.Coli vars syfte var att döda makrofagerna där bakterien Mycobacterium tuberculosis (som orsakar sjukdomen) ligger latent. Man försökte sedan ta fram en bakteriofag vars uppgift är att bära tystande RNA in i cellen. På plats i cellen kan sedan de gener som kodar för

7 drogresistens stängas av. Drogresistens som är ett stort problem vid behandling av vissa bakteriestammar av tuberkulos. Laget kommenterar att det här systemet även kan komma att ha många andra användningsområden inom läkemedelsforskningen. Några andra bidrag att uppmärksamma: Linköpings universitet, Sverige Även Linköpings universitet deltog i årets tävling med ett lag bestående av studenter från TBi-sektionen. Spår av allergener i livsmedel kan för många människor leda till stora problem. Målet var att utveckla ett effektivt sätt att kunna upptäcka allergener på. Alltså en biosensor kapabel att känna av allergener i till exempel mat. E.Coli-bakterier modifierades så att ett prov med maten innehållandes allergener färgas grönt när bakterierna tillsätts. Om maten är fri från allergener färgas provet istället rött. Deltagare från LiU medverkar i sommartid Östergötland. Hämta ned tidningen och klicka på bilden för att lyssna. Bild från sverigesradio. se

8 École polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz I behandlingen av till exempel tumörer uppstår ett problem när medicinerna även skadar andra delar av kroppen. Schweizarna jobbade med att ta fram ett biologiskt taxisystem tänkt att transportera läkemedlen från punkt A till punkt B i kroppen. På så sätt skulle man kunna undvika att drogerna hamnar på ställen i kroppen där de inte behövs och även underlätta dosering. Nanopartiklar fyllda med läkemedel länkades till genetiskt modifierade E.coli-bakterier för att underlätta transporten. Nanopartiklarna släpper i sin tur bara ifrån sig medicinerna efter signalering vid rätt destination. Lagets förhoppningar är att man snart ska kunna länka nanopartiklarna till immunceller med en förprogrammerad GPS inställd på målområdena. NYMU, Taipei, Kina Laget från universitetet i Taiwan valde att ta sig an ett problem med en parasit som har lett till att världens bipopulationer har minskat. Epidemin även kallad CCD (Colony Collaps Disorder) har orsakat problem för bland annat biodlare och jordbruk. Med hjälp av en genetiskt modifierad version av E. Coli skyddas bina från den initiala infektionen. De bin som ändå smittas skyddas senare då bakterien går in och aktivt dödar parasiten. Om infektionen inte avtar inom 120 timmar finns risken att andra bin smittas. Bakterien är då skräddarsydd att döda biet för att skydda resten av kolonin.

9 Beijing Institute of Technology, Kina Antibiotikaresistens har länge varit ett växande globalt problem. Beijings lag valde att ta fram en ny detektor för antibiotika. Med ett pris på bara 30 dollar är det tänkt att produkten nästa år ska gå att köpa i affärerna i Beijing. Genom att tillföra mjölk till den återanvändbara sensorn och läsa av värdet på skärmen kan man snabbt få reda på nivåerna av antibiotika i mjölken. Tanken är att detta ska leda till att minska det onödiga intaget av antibiotika och på sikt förebygga ytterligare antibiotikaresistens. Genom att titta på årets bidrag i tävlingen står det klart att många intressanta idéer och projekt bedrivs inom området för syntetisk biologi, något som inom de närmsta åren kan leda till många nya spännande upptäckter. Ytterligare information om tävlingen och årets alla bidrag finns på igems hemsida, där även registreringen inför nästa års tävling nu har öppnat. För att komma till hemsidan, hämta tidningen och klicka här. Alumnträff i Göteborg Torsdagen den 12e december träffades 8 glada alumner i Scandic Europas Restaurang för att medverka i TBi-sektionens andra alumnipub. Det var allmänt bra respons på eventet men framkom att det borde annonserats ut även på Linkedin. I övrigt var det ett väldigt lyckat event med god mat och trevligt sällskap.

10 Årets TBi-alumn 201 3: Anna Wetterbom Årets TBi-alumn är en ny tradition på TBi-sektionen där vi varje år ger både alumner och studenter möjlighet att nominera alumner som de tycker har gjort något utöver det vanliga. I år valdes Anna Wetterbom (fd. Dahlen) med motiveringen: För att ha visat på stort engagemang gentemot TBisektionens arbete att skapa såväl näringslivskontakter som mentorer för studenter. Förutom att vara mentor för en student, för att ha bjudit in till studiebesök på Science Life Laboratory där hon gav stort utrymme åt att svara på frågor från studenterna. Grattis Anna! Hur känns det att ha blivit vald till årets TBi-alumn 2013? Otroligt roligt! Jag blev alldeles rörd när jag fick mail från Malin och hon berättade att jag blivit vald till årets alumn. Var gjorde du ditt ex-jobb? Jag gjorde mitt ex-jobb på AstraZeneca, där jag utvärderade olika bioinformatiska metoder för att jämföra likhet mellan olika gensekvenser. Mitt arbete var rent bioinformatiskt och det var tack vare ex-jobbet som jag blev bra på att programmera. Kan du berätta om vad du gjort sedan examen? Efter ex-jobbet på AstraZeneca valde jag att återvända till universitetet för att doktorera. Denna gång blev det Uppsala

11 universitet och min avhandling handlar om evolutionära studier av människan och våra närmsta släktingar, schimpanser. Jag gjorde bland annat storskaliga jämförelser mellan arternas genom (det vill säga arvsmassan). Även mitt doktrorandprojekt var mest inriktat på bioinformatik och jag tillbringade min mesta tid med att programmera, arbeta med olika databaser och på så vis analysera våra resultat. Jag disputerade 2010 och hade då hunnit med att få två barn under doktorandtiden så att åka utomlands för att göra post doc kändes inte som ett alternativ. Istället blev det två års forskning på Science for Life Laboratory i Stockholm. Där fortsatte jag att arbeta med storskaliga genomstudier och deltog i ett stort projekt som sekvenserade och kartlade arvsmassan hos granen. Vad arbetar du med idag? Idag har jag bytt sida från forskare till forskningsfinansiär. Jag är anställd som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet och arbetar framförallt med finansiering av infrastrukturer (tänk stora maskiner och

12 anläggningar) för forskning. En stor del av mitt arbete går ut på att ha kontakt med forskare och kollegor på andra myndigheter som finansierar forskning. Eftersom infrastrukturer för forskning till sin natur är stora projekt så är de ofta internationella och därför reser jag också en hel del. Vad är det mest intressanta med ditt jobb? Jag trivs när jag får träffa mycket människor och då jag ser att mitt arbete kommer till nytta för andra. Forskningen ligger mig fortfarande mycket varmt om hjärtat och i min roll på Vetenskapsrådet känner jag att jag kan använda mina kunskaper för att hjälpa andra forskare. Vilka utbildningar finns representerade på din arbetsplats? Finns det fler TBi-alumner? Mina kollegor som är forskningssekreterare har det gemensamt att de är disputerade men i övrigt så har vi olika ämnesbakgrund. Andra personalkateorier är såklart ekonomer, jurister och olika typer av administrativ personal. På Vetenskapsrådet finns inga andra TBialumner men då jag forskade hade jag flera arbetskamrater som gått samma utbildning som jag. Hur känner du att du har fått användning av din utbildning och ditt engagemang under studietiden i arbetslivet? Som doktorand hade jag användning av rena faktakunskaper från utbildningen men ju längre tid som gått från examen desto mindre viktigt har det blivit. Istället är det förmågan att metodiskt lösa problem som är den bestående kompetensen. Jag engagerade mig en hel del under studietiden, bland annat som fadderigeneral och heltidsarvoderad på LinTek. För mig gav den

13 typen av engagemang också viktiga kunskaper om till exempel gruppdynamik och ledarskap. På mitt nuvarande arbete har jag dessutom en del användning av det jag lärde mig om politiskt arbete då jag var kåraktiv. Slutligen, kan du berätta något roligt minne från studietiden? Nolle-p är alltid fantastiskt härligt och jag har många fina minnen från min egen tid som nolla, som fadder och som urfadderist höfvding! Jag träffade också min man Björn (Y:are) när vi pluggade så det är självklart ett fint minne från Linköping. Exakt hur det gick till när jag raggade upp honom tänker jag däremot inte berätta. Lunchföreläsning med Anna I november anordnades en lunchföreläsning med årets TBi-alumn Anna Wetterbom. Anna berättade om sin tid på LiU och hur hon efter studietiden marknadsförde sig själv för att komma i kontakt med intressanta projekt. Hon la stor vikt vid att det som TBi-student finns många olika vägar att gå men att detta var just hennes väg. Många studenter var på plats och föreläsningen upplevdes som givande och inspirerande. Det var uppskattat att få lyssna till vilka möjligheter det finns som utexaminerad TBistudent.

14 Forskning på LiU Alumniutskottet har tittat på vilken forskning som bedrivs på LiU just nu. Vi har frågat ut Patrik Johansson som är TBi-alumn och jobbar i professor Olle Inganäs grupp. Patrik läste Teknisk biologi med inriktningen sensorer och material i biomedicin. Under sitt examensarbete fördjupade han sig en del i ytanalys och karaktäriserade proteiner på modifierade ytor. Examensarbetet utfördes i Seattle, vilket han tyckte var både spännande och en utmaning ett bra sätt att skaffa forskarkontakter och utveckla kunskaper. Efter examen började han att jobba som forskningsassistent i professor Olle Inganäs grupp, BIORGEL, på IFM vid LiU. BIORGEL står för biomolekylär och organisk elektronik, och gruppen jobbar mycket med solceller gjorda av elektriskt ledande polymerer och annat organiskt material. Ett annat fokusområde för BIORGEL är att kombinera funktionella biomolekyler (proteiner, DNA o.s.v.) med elektriskt ledande polymerer eller luminescenta organiska molekyler, för att på så sätt skapa nya funktionella material. Patrik är involverad i främst två projekt, där det ena är att använda liposomer för att strukturera den elektriskt ledande polymeren PEDOT-S. Om de lyckas skulle man sedan kunna spritsa ut elektriskt ledande nano- eller mikrokablar av fett. En annan, mer futuristisk, tillämpning är att inkorporera PEDOT-S i cellmembraner för att på

15 sätt kunna påverka eller kommunicera med celler via elektriska strömmar. På så sätt skulle man exempelvis kunna styra differentiering av celler i regenerativ medicin. En av utmaningarna i denna forskning är att PEDOT-S är vattenlöslig. Det är därmed inte enkelt att få den att trivas i hydrofoba miljöer, som cellmembraner är, utan att påverka de elektriska egenskaperna hos polymeren. Det andra projektet Patrik jobbar med är att dekorera strukturer från DNA-origami med PEDOT-S. Genom att göra detta kan de skapa elektriskt ledande material med, i princip, valfri 3D-form. En utmaning här är att både DNA och PEDOT-S är negativt laddade vilket ger upphov till en repulsion. Detta kan dock övervinnas med hjälp av divalenta joner och BIORGEL har tidigare publicerat artiklar där man med hjälp av detta trick har lyckats bekläda DNA med PEDOT-S (se figur till nedan). Denna taktik ger dock upphov till andra problem, såsom aggregering av strukturerna, vilket är ett av de problem som de brottas med just nu. När de löst detta och på ett väl kontrollerat sätt kan dekorera DNA-origami med PEDOT-S, kommer det öppna möjligheter för att tillverka små elektroniska komponenter, som exempelvis transistorer eller antenner. Sedan är det endast fantasin som begränsar vilka tillämpningar dessa komponenter skulle kunna användas till.

16 Patrik tycker att det är spännande och inspirerande att jobba i en grupp som BIORGEL, men hans plan är ändå inte att stanna kvar där länge. Istället vill han återvända till Seattle för att doktorera. Dock finns det många gemensamma intressen mellan det forskningslaboratorium han söker till och BIORGEL, vilket innebär att han kommer att hålla kontakten och jobba vidare med gemensamma samarbetsprojekt. Vill ni läsa mer om forskningen som Olles grupp jobbar med kan ni hämta tidningen och klicka här. Hamedi, M.; Elfwing, A.; Gabrielsson, R.; Inganäs, O.; Electronic Polymers and DNA Self-Assembled in Nanowire Transistors. Small, 2013, 9 (3), pp Universitetskanslerämbetet ger TBi-utbildningarna högt betyg! Högskoleverket bytte namn till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och har sedan dess utvärderat landets alla högskoleutbildningar. Examensarbeten har luslästs, studenter har intervjuats och examenskrav har jämförts när resultatet äntligen kom fick TBi-sektionen all anledning att fira. Civilingenjörsprogrammet i Kemisk Biologi fick högsta betyg Mycket hög kvalité. Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Biologi var inte mycket sämre de, med betyget hög kvalité och endast en punkt ifrån högsta betyg, även naturvetarna på Kemisk biologi kunde känna sig nöjda med hög kvalité både på sin kandidat och master. Extra nöjda kan vi vara då betyget mycket hög kvalité endast tilldelats två civilingenjörsprogram på LiTH, och att Linköping tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola är de enda bioteknikutbildningarna med högsta betyg. Mer om resultatet och hur utvärderingen gått till går att läsa på UKÄ s hemsida. Hämta tidningen och klicka här för att komma till hemsidan.

17 God Jul och Gott Nytt år! I det här numret av alumnitidningen har Linda Gidlöf, Caroline Yousef, Karoline Sverkström, Malin Lans, Daniel Myrén, Emma Weidman, Anton Brandt, Lovisa Hemmingsson, Annie von Scheele, Julia Åkesson, Elisabet Bengts, Martin Hyvönen och JosefLautin medverkat.

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

En sax för gener kan få Nobelpris

En sax för gener kan få Nobelpris En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015 09 28 11:56:30 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en sax for gener kan fa nobelpris/ En sax för gener kan få Nobelpris

Läs mer

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning Placement Report 2011 - en rapport om I-arens första anställning Hej! Bakom framtagandet av denna rapport står alumniutskottet vid Sektionen för Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Utskottets

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

Alumnstudie av Teknisk Fysik med Materialvetenskap

Alumnstudie av Teknisk Fysik med Materialvetenskap Alumnstudie av Teknisk Fysik med Materialvetenskap 13 december 2012 Sammanfattning Denna rapport är skriven för att ge en bild över vad alumner från Teknisk fysik med materialvetenskap gjort efter examen.

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

SNI. Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll. (SSI: Socio-scientific issues)

SNI. Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll. (SSI: Socio-scientific issues) SNI Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll (SSI: Socio-scientific issues) Ammie Berglund Lektor i biologi Katedralskolan Uppsala ammie.berglund@katedral.se Aktuella samhällfrågor biologi Men, det

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Personligt meddelande från Honungsforskarna i Lund till Sveriges alla biodlare.

Personligt meddelande från Honungsforskarna i Lund till Sveriges alla biodlare. Personligt meddelande från Honungsforskarna i Lund till Sveriges alla biodlare. Hej, Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni kunde förmedla informationen i detta brev till biodlarna i er förening och det

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné

tisdag 8 oktober 13 Carl Von Linné Carl Von Linné Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Carl Von Linné Svensk Botanikprofessor. Utformade ett taxonomi system. Taxonomi:

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Vad vill du bli? www.excellenceranking.org/ eusid/eusid. Vi har en ingång för samhällsvetare!

Vad vill du bli? www.excellenceranking.org/ eusid/eusid. Vi har en ingång för samhällsvetare! Vad vill du bli? www.excellenceranking.org/ eusid/eusid Vi har en ingång för samhällsvetare! www.biologi.nu www.bioinformatik.nu www.bioteknik.nu kanske vill du jobba som: utbildare miljösamordnare lärare

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi?

Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Varför vill vi veta något om vilka patogener som finns i avloppsvattnet och hur gör vi? Per-Eric Lindgren Inst för klinisk och experimentell medicin Linköpings universitet Linköping Grupper av humanpatogener

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Styrelsemöte 2013-03-25

Styrelsemöte 2013-03-25 Protokoll fört vid Styrelsemöte 2013-03-25 Plats: Närvarande: Ericsson, Datalinjen 3, Linköping. Per Ola Post, Michael Kamdem, Fredrik Thörnell, Erik Hallbäck, Sonia Sangari, Fariba Hashemi Bani, Linnea

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-02-24, kl. 12.15 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM

Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM Välkommen till exjobbsinformation för M, DPU och EMM 1 OCTOBER 2015 2 Varför exjobb? Examensarbetet ska visa att den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp?

Anmäl er senast fredag den 13 februari via vårt anmälningsformulär: https://secure.webforum.com/form/vhteknik/form.asp? Vetenskapens Hus och Föreningen Unga Forskare bjuder in lärare och elever i grundskola och gymnasium till en prova-på-kväll med information om vetenskapstävlingar. Tid: Torsdag den 19 februari 16.00-19.00

Läs mer

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan.

5 inspirerande tips. Om hur Du säljer mer på mässan. 5 inspirerande tips Om hur Du säljer mer på mässan. Tips # 1 Le. Ett gott skratt förlänger livet, heter det ju. Läkaren och föreläsaren Nisse Simonson påstår att det är vetenskapligt bevisat att surkartarna

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Vårterminen 2014

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Vårterminen 2014 École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Vårterminen 2014 Lavaux, Schweiz. Staden Jag har spenderat vårterminen under första året på min masterutbildning på EPFL i Lausanne, Schweiz. Lausanne är

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Presentation av NA/TE kl. 17.45 samt 18.30 sal B145

Presentation av NA/TE kl. 17.45 samt 18.30 sal B145 Presentation av NA/TE kl. 17.45 samt 18.30 sal B145 NA-/TE-programmen på Bildningscentrum i Åtvidaberg! - programupplägg (likheter/olikheter) - varför välja NA/TE? - vad krävs? - hur jobbar vi? - vad leder

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande:

Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Logistiksektionens styrelsemöte 2014-12-17 Tid: 17.15 19.00 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Lövdahl, vice ordförande och rekryteringsansvarig Alice Jensen Kjellberg, vice sekreterare, näringslivs- och

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-03-23, kl. 16.30 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Facit tds kapitel 18

Facit tds kapitel 18 Facit tds kapitel 18 Testa dig själv 18.1 1. Arvsanlagen finns i cellkärnan. Inför celldelningen samlas de i kromosomer. 2. Det kemiska ämne som bär på arvet kallas DNA. 3. Instruktionerna i DNA är ritningar,

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer