TBi-sektionens alumnitidning Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TBi-sektionens alumnitidning Nr 2 201 3"

Transkript

1 TBi-sektionens alumnitidning Nr

2 Innehåll Ledare igem Alumniträff i Göteborg Alumnporträtt Lunchföreläsning Forskning på LiU TBi-utbildningar får högt betyg Alumniutskottet 13/14. Från vänster till höger: Annie, Malin, Martin, Elisabet, Karoline, Josef, Caroline och Linda. Med i utskottet men inte på bilden: Julia, Anton, Daniel, Emma och Lovisa.

3 Ledare Höstens alumniarbete har varit fantastiskt roligt! Vi rivstartade med en kickoff för årets mentorskapspar och anordnade därefter en mycket uppskattad lunchföreläsning med årets TBi-alumn Anna Wetterbom! Mer om henne och om föreläsningen finns att läsa längre fram i tidningen. Som en avslutning på höstens aktiviteter anordnade vi en pub för de TBialumner som bor i Göteborgsområdet. I det här numret av alumnitidningen kommer ni bland annat kunna läsa om vad som hänt på sektionen på senaste tiden. Vi har till exempel skrivit om hur utbildningen från TBi fått strålande betyg i UKÄ:s senaste undersökning och om igem, som är en tävling där universitet från hela världen tävlar med olika forskningsprojekt inom syntetisk biologi. I år deltog laget LiU igem som bestod av studenter från TBi-sektionen. Utöver det har vi även fortsatt vår artikelserie om forskningen vid Linköpings Universitet. Med vänliga hälsningar, Malin Lans, Alumniansvarig 13/14

4 igem igem (The International Genetically Engineered Machine Foundation) är en självständig vetenskaplig organisation, vars mål är att tillföra kunskap inom syntetisk biologi. Tävlingen och deras resultat är global, och skapar säkrare forskning och hantering av biologiska komponenter. igems arrangemang påverkar allt från studenter och forskare, till forskningsinstitut och industrier. Deras engagemang fokuserar till stor del på utvecklingen inom fältet syntetisk biologi. igem har funnits sedan 2003, då den startades som en självständig kurs på MIT. Sedan dess har igem brutit sig loss från MIT och är idag en självständig organisation med över 165 forskningslag världen över. Projekten involverar allt från olika typer av forskning på bakteriekulturer till biosensorer av arsenik. Den ständigt föränderliga utvecklingen av tekniskt kunnande inom bioteknik, gör att den biotekniska säkerheten är kritisk för att få starkast påvisbar effekt av forskningen. Den biotekniska säkerheten måste på så sätt alltid ligga ett steg före forskningen. igem har ett starkt samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO, med mål att kunna identifiera historiska biologiska katastrofer, och jobba med beslutsfattande lagar inom till exempel GMO och genetiskt modifierad livsmedel. Med en växande kunskap inom området för syntetisk biologi ökar också kemisternas möjligheter. Detta är något som tävlingen igem försöker ta vara på genom att inspirera och väcka intresse. Tävlingen

5 ger utrymme för kreativa bidrag från unga forskare som kan bidra med nya infallsvinklar till problem inom det biologiska området. Studenterna tävlar i att skapa de mest användbara och fascinerande organismerna. Till årets upplaga av tävlingen anmälde sig sammanlagt 204 lag från hela världen. Detta kan jämföras med 2010 då 130 lag medverkade. Tävlingen växer alltså snabbt och tilldelas mer uppmärksamhet för varje år. Tävlingens växande popularitet ledde till att man 2011 delade upp tävlingen i tre regionala tävlingar. Efter att de bästa bidragen utsetts i Europa, Asien och Amerika skickas finalisterna sedan för att göra upp i en sluttävling som i år gick av stapeln den 1-4 november i Cambridge, Massachusetts, USA. Lagen tilldelades under början av sommaren likadana standardkit beståendes av olika biologiska delar. Under sommaren arbetade lagen sedan med dessa samt med nya egendesignade delar för att bygga biologiska system för senare användning i levande celler. Nedan följer en kort sammanfattning av några av årets bidrag. Delar av Linköpings lag med deltagare från TBi-sektionen. Hämta ned tidningen och klicka på bilden för att komma till en artikel om laget. Bild från liu. se.

6 Första pris, Grand prize: Heidelberg, Tyskland Laget från Heidelbergs universitet i Tyskland kammade hem första pris i årets tävling. Deras bidrag behandlade vad de själva kallar för vår tids de vises sten. Icke ribosomalt peptidsyntas, en ny klass av molekyler med stor potential. Man menar att en ökad kunskap inom detta område kan komma att leda till en revolution inom syntetisk biologi. Detta genom möjligheten att generera nya syntetiska peptider med helt skräddarsydda syften. Vår tid ställer oss inför en rad utmaningar som bland annat innefattar hur vi ska hantera det avfall som vårt samhälle ger upphov till. Här föreslår man bland annat hur dessa peptider skulle kunna hjälpa till för att till exempel återvinna guld från elektroniskt skrot. Första pris, Overgraduate: Paris Bettencourt, Frankrike Tävlingen är uppdelad och har även ett första pris för de något mer erfarna inom området. Det franska laget jobbade med att ta fram ett modernt sätt att bekämpa tuberkulos med hjälp av syntetisk biologi. Fyra formulerade angreppspunkter utgjorde grunden för projektet. Detektion, målsökande, infiltrering och sabotage. En ny typ av handfat som byter färg vid närvaron av tuberkulosbakterier togs fram. Tanken var att underlätta för diagnostisering av patienter. Man jobbade även med att ta fram en ny form av E.Coli vars syfte var att döda makrofagerna där bakterien Mycobacterium tuberculosis (som orsakar sjukdomen) ligger latent. Man försökte sedan ta fram en bakteriofag vars uppgift är att bära tystande RNA in i cellen. På plats i cellen kan sedan de gener som kodar för

7 drogresistens stängas av. Drogresistens som är ett stort problem vid behandling av vissa bakteriestammar av tuberkulos. Laget kommenterar att det här systemet även kan komma att ha många andra användningsområden inom läkemedelsforskningen. Några andra bidrag att uppmärksamma: Linköpings universitet, Sverige Även Linköpings universitet deltog i årets tävling med ett lag bestående av studenter från TBi-sektionen. Spår av allergener i livsmedel kan för många människor leda till stora problem. Målet var att utveckla ett effektivt sätt att kunna upptäcka allergener på. Alltså en biosensor kapabel att känna av allergener i till exempel mat. E.Coli-bakterier modifierades så att ett prov med maten innehållandes allergener färgas grönt när bakterierna tillsätts. Om maten är fri från allergener färgas provet istället rött. Deltagare från LiU medverkar i sommartid Östergötland. Hämta ned tidningen och klicka på bilden för att lyssna. Bild från sverigesradio. se

8 École polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz I behandlingen av till exempel tumörer uppstår ett problem när medicinerna även skadar andra delar av kroppen. Schweizarna jobbade med att ta fram ett biologiskt taxisystem tänkt att transportera läkemedlen från punkt A till punkt B i kroppen. På så sätt skulle man kunna undvika att drogerna hamnar på ställen i kroppen där de inte behövs och även underlätta dosering. Nanopartiklar fyllda med läkemedel länkades till genetiskt modifierade E.coli-bakterier för att underlätta transporten. Nanopartiklarna släpper i sin tur bara ifrån sig medicinerna efter signalering vid rätt destination. Lagets förhoppningar är att man snart ska kunna länka nanopartiklarna till immunceller med en förprogrammerad GPS inställd på målområdena. NYMU, Taipei, Kina Laget från universitetet i Taiwan valde att ta sig an ett problem med en parasit som har lett till att världens bipopulationer har minskat. Epidemin även kallad CCD (Colony Collaps Disorder) har orsakat problem för bland annat biodlare och jordbruk. Med hjälp av en genetiskt modifierad version av E. Coli skyddas bina från den initiala infektionen. De bin som ändå smittas skyddas senare då bakterien går in och aktivt dödar parasiten. Om infektionen inte avtar inom 120 timmar finns risken att andra bin smittas. Bakterien är då skräddarsydd att döda biet för att skydda resten av kolonin.

9 Beijing Institute of Technology, Kina Antibiotikaresistens har länge varit ett växande globalt problem. Beijings lag valde att ta fram en ny detektor för antibiotika. Med ett pris på bara 30 dollar är det tänkt att produkten nästa år ska gå att köpa i affärerna i Beijing. Genom att tillföra mjölk till den återanvändbara sensorn och läsa av värdet på skärmen kan man snabbt få reda på nivåerna av antibiotika i mjölken. Tanken är att detta ska leda till att minska det onödiga intaget av antibiotika och på sikt förebygga ytterligare antibiotikaresistens. Genom att titta på årets bidrag i tävlingen står det klart att många intressanta idéer och projekt bedrivs inom området för syntetisk biologi, något som inom de närmsta åren kan leda till många nya spännande upptäckter. Ytterligare information om tävlingen och årets alla bidrag finns på igems hemsida, där även registreringen inför nästa års tävling nu har öppnat. För att komma till hemsidan, hämta tidningen och klicka här. Alumnträff i Göteborg Torsdagen den 12e december träffades 8 glada alumner i Scandic Europas Restaurang för att medverka i TBi-sektionens andra alumnipub. Det var allmänt bra respons på eventet men framkom att det borde annonserats ut även på Linkedin. I övrigt var det ett väldigt lyckat event med god mat och trevligt sällskap.

10 Årets TBi-alumn 201 3: Anna Wetterbom Årets TBi-alumn är en ny tradition på TBi-sektionen där vi varje år ger både alumner och studenter möjlighet att nominera alumner som de tycker har gjort något utöver det vanliga. I år valdes Anna Wetterbom (fd. Dahlen) med motiveringen: För att ha visat på stort engagemang gentemot TBisektionens arbete att skapa såväl näringslivskontakter som mentorer för studenter. Förutom att vara mentor för en student, för att ha bjudit in till studiebesök på Science Life Laboratory där hon gav stort utrymme åt att svara på frågor från studenterna. Grattis Anna! Hur känns det att ha blivit vald till årets TBi-alumn 2013? Otroligt roligt! Jag blev alldeles rörd när jag fick mail från Malin och hon berättade att jag blivit vald till årets alumn. Var gjorde du ditt ex-jobb? Jag gjorde mitt ex-jobb på AstraZeneca, där jag utvärderade olika bioinformatiska metoder för att jämföra likhet mellan olika gensekvenser. Mitt arbete var rent bioinformatiskt och det var tack vare ex-jobbet som jag blev bra på att programmera. Kan du berätta om vad du gjort sedan examen? Efter ex-jobbet på AstraZeneca valde jag att återvända till universitetet för att doktorera. Denna gång blev det Uppsala

11 universitet och min avhandling handlar om evolutionära studier av människan och våra närmsta släktingar, schimpanser. Jag gjorde bland annat storskaliga jämförelser mellan arternas genom (det vill säga arvsmassan). Även mitt doktrorandprojekt var mest inriktat på bioinformatik och jag tillbringade min mesta tid med att programmera, arbeta med olika databaser och på så vis analysera våra resultat. Jag disputerade 2010 och hade då hunnit med att få två barn under doktorandtiden så att åka utomlands för att göra post doc kändes inte som ett alternativ. Istället blev det två års forskning på Science for Life Laboratory i Stockholm. Där fortsatte jag att arbeta med storskaliga genomstudier och deltog i ett stort projekt som sekvenserade och kartlade arvsmassan hos granen. Vad arbetar du med idag? Idag har jag bytt sida från forskare till forskningsfinansiär. Jag är anställd som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet och arbetar framförallt med finansiering av infrastrukturer (tänk stora maskiner och

12 anläggningar) för forskning. En stor del av mitt arbete går ut på att ha kontakt med forskare och kollegor på andra myndigheter som finansierar forskning. Eftersom infrastrukturer för forskning till sin natur är stora projekt så är de ofta internationella och därför reser jag också en hel del. Vad är det mest intressanta med ditt jobb? Jag trivs när jag får träffa mycket människor och då jag ser att mitt arbete kommer till nytta för andra. Forskningen ligger mig fortfarande mycket varmt om hjärtat och i min roll på Vetenskapsrådet känner jag att jag kan använda mina kunskaper för att hjälpa andra forskare. Vilka utbildningar finns representerade på din arbetsplats? Finns det fler TBi-alumner? Mina kollegor som är forskningssekreterare har det gemensamt att de är disputerade men i övrigt så har vi olika ämnesbakgrund. Andra personalkateorier är såklart ekonomer, jurister och olika typer av administrativ personal. På Vetenskapsrådet finns inga andra TBialumner men då jag forskade hade jag flera arbetskamrater som gått samma utbildning som jag. Hur känner du att du har fått användning av din utbildning och ditt engagemang under studietiden i arbetslivet? Som doktorand hade jag användning av rena faktakunskaper från utbildningen men ju längre tid som gått från examen desto mindre viktigt har det blivit. Istället är det förmågan att metodiskt lösa problem som är den bestående kompetensen. Jag engagerade mig en hel del under studietiden, bland annat som fadderigeneral och heltidsarvoderad på LinTek. För mig gav den

13 typen av engagemang också viktiga kunskaper om till exempel gruppdynamik och ledarskap. På mitt nuvarande arbete har jag dessutom en del användning av det jag lärde mig om politiskt arbete då jag var kåraktiv. Slutligen, kan du berätta något roligt minne från studietiden? Nolle-p är alltid fantastiskt härligt och jag har många fina minnen från min egen tid som nolla, som fadder och som urfadderist höfvding! Jag träffade också min man Björn (Y:are) när vi pluggade så det är självklart ett fint minne från Linköping. Exakt hur det gick till när jag raggade upp honom tänker jag däremot inte berätta. Lunchföreläsning med Anna I november anordnades en lunchföreläsning med årets TBi-alumn Anna Wetterbom. Anna berättade om sin tid på LiU och hur hon efter studietiden marknadsförde sig själv för att komma i kontakt med intressanta projekt. Hon la stor vikt vid att det som TBi-student finns många olika vägar att gå men att detta var just hennes väg. Många studenter var på plats och föreläsningen upplevdes som givande och inspirerande. Det var uppskattat att få lyssna till vilka möjligheter det finns som utexaminerad TBistudent.

14 Forskning på LiU Alumniutskottet har tittat på vilken forskning som bedrivs på LiU just nu. Vi har frågat ut Patrik Johansson som är TBi-alumn och jobbar i professor Olle Inganäs grupp. Patrik läste Teknisk biologi med inriktningen sensorer och material i biomedicin. Under sitt examensarbete fördjupade han sig en del i ytanalys och karaktäriserade proteiner på modifierade ytor. Examensarbetet utfördes i Seattle, vilket han tyckte var både spännande och en utmaning ett bra sätt att skaffa forskarkontakter och utveckla kunskaper. Efter examen började han att jobba som forskningsassistent i professor Olle Inganäs grupp, BIORGEL, på IFM vid LiU. BIORGEL står för biomolekylär och organisk elektronik, och gruppen jobbar mycket med solceller gjorda av elektriskt ledande polymerer och annat organiskt material. Ett annat fokusområde för BIORGEL är att kombinera funktionella biomolekyler (proteiner, DNA o.s.v.) med elektriskt ledande polymerer eller luminescenta organiska molekyler, för att på så sätt skapa nya funktionella material. Patrik är involverad i främst två projekt, där det ena är att använda liposomer för att strukturera den elektriskt ledande polymeren PEDOT-S. Om de lyckas skulle man sedan kunna spritsa ut elektriskt ledande nano- eller mikrokablar av fett. En annan, mer futuristisk, tillämpning är att inkorporera PEDOT-S i cellmembraner för att på

15 sätt kunna påverka eller kommunicera med celler via elektriska strömmar. På så sätt skulle man exempelvis kunna styra differentiering av celler i regenerativ medicin. En av utmaningarna i denna forskning är att PEDOT-S är vattenlöslig. Det är därmed inte enkelt att få den att trivas i hydrofoba miljöer, som cellmembraner är, utan att påverka de elektriska egenskaperna hos polymeren. Det andra projektet Patrik jobbar med är att dekorera strukturer från DNA-origami med PEDOT-S. Genom att göra detta kan de skapa elektriskt ledande material med, i princip, valfri 3D-form. En utmaning här är att både DNA och PEDOT-S är negativt laddade vilket ger upphov till en repulsion. Detta kan dock övervinnas med hjälp av divalenta joner och BIORGEL har tidigare publicerat artiklar där man med hjälp av detta trick har lyckats bekläda DNA med PEDOT-S (se figur till nedan). Denna taktik ger dock upphov till andra problem, såsom aggregering av strukturerna, vilket är ett av de problem som de brottas med just nu. När de löst detta och på ett väl kontrollerat sätt kan dekorera DNA-origami med PEDOT-S, kommer det öppna möjligheter för att tillverka små elektroniska komponenter, som exempelvis transistorer eller antenner. Sedan är det endast fantasin som begränsar vilka tillämpningar dessa komponenter skulle kunna användas till.

16 Patrik tycker att det är spännande och inspirerande att jobba i en grupp som BIORGEL, men hans plan är ändå inte att stanna kvar där länge. Istället vill han återvända till Seattle för att doktorera. Dock finns det många gemensamma intressen mellan det forskningslaboratorium han söker till och BIORGEL, vilket innebär att han kommer att hålla kontakten och jobba vidare med gemensamma samarbetsprojekt. Vill ni läsa mer om forskningen som Olles grupp jobbar med kan ni hämta tidningen och klicka här. Hamedi, M.; Elfwing, A.; Gabrielsson, R.; Inganäs, O.; Electronic Polymers and DNA Self-Assembled in Nanowire Transistors. Small, 2013, 9 (3), pp Universitetskanslerämbetet ger TBi-utbildningarna högt betyg! Högskoleverket bytte namn till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och har sedan dess utvärderat landets alla högskoleutbildningar. Examensarbeten har luslästs, studenter har intervjuats och examenskrav har jämförts när resultatet äntligen kom fick TBi-sektionen all anledning att fira. Civilingenjörsprogrammet i Kemisk Biologi fick högsta betyg Mycket hög kvalité. Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Biologi var inte mycket sämre de, med betyget hög kvalité och endast en punkt ifrån högsta betyg, även naturvetarna på Kemisk biologi kunde känna sig nöjda med hög kvalité både på sin kandidat och master. Extra nöjda kan vi vara då betyget mycket hög kvalité endast tilldelats två civilingenjörsprogram på LiTH, och att Linköping tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola är de enda bioteknikutbildningarna med högsta betyg. Mer om resultatet och hur utvärderingen gått till går att läsa på UKÄ s hemsida. Hämta tidningen och klicka här för att komma till hemsidan.

17 God Jul och Gott Nytt år! I det här numret av alumnitidningen har Linda Gidlöf, Caroline Yousef, Karoline Sverkström, Malin Lans, Daniel Myrén, Emma Weidman, Anton Brandt, Lovisa Hemmingsson, Annie von Scheele, Julia Åkesson, Elisabet Bengts, Martin Hyvönen och JosefLautin medverkat.

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av

INGVAR-programmet. Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av INGVAR-programmet Forskargruppen är inte ett utdött fenomen, trots att vi lever i en tid av nätverksbyggande och fokusering till stora centra. En forskargrupp - bestående av 5-10 forskarstuderande och

Läs mer

ACCIGO KONSULTPROGRAM

ACCIGO KONSULTPROGRAM ACCIGO KONSULTPROGRAM Accigos konsultprogram förvandlar spirande talanger till framgångsrika konsulter Talanger växer inte på träd och att hitta dem är en sport i sig. Sedan starten av vårt eftertraktade

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Framtidens forskningsledare 2009 1

Framtidens forskningsledare 2009 1 Framtidens forskningsledare 2009 1 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Framtidens forskningsledare 2009 Elisabet Vikeved SSF-rapport nr 9 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-48-9

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige

Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, född: 20 november 1858, Mårbacka, Sverige. Död: 16 mars 1940, Mårbacka, Sverige 1901 fick hon en fråga om hon ville skriva en ny läsebok i geografi för folkskolan. Selma tackade ja. Hon hade en idé om att boken skulle bli lärorik men också spännande och rolig. Selma hade ju själv

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

EU-forskning ger nya möjligheter

EU-forskning ger nya möjligheter EU-forskning ger nya möjligheter Om EU:s sjunde ramprogram EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Det största EU-programmet är det sjunde ramprogrammet som pågår

Läs mer

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH LTH nytt FLIP FOR ENGLISH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 Biokraftverk blir skola Allt om X-jobben Anna vinner pris! LTH-NYTT NR 2 2013 18 28 24 8 Kronan på verket EXAMENSARBETET HAR ALLTID

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré ALUMNIUTGÅVA 2009 i n d u s t r i e l l e k o n o m i EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN i40 I-MYTER 1 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Hör av Dig! Det är en stor ära för mig och för resten

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott

Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria. Virusfällan som kan fånga virus ur luften. TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott VÅREN 2013 TEMA HIV-forskningen väntar på ett genombrott Han vittnar om ett stycke mörk medicinhistoria Virusfällan som kan fånga virus ur luften PROFILEN Maria Lerm sporras av orättvisor Välkommen till

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer