TBi-sektionens alumnitidning Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TBi-sektionens alumnitidning Nr 2 201 3"

Transkript

1 TBi-sektionens alumnitidning Nr

2 Innehåll Ledare igem Alumniträff i Göteborg Alumnporträtt Lunchföreläsning Forskning på LiU TBi-utbildningar får högt betyg Alumniutskottet 13/14. Från vänster till höger: Annie, Malin, Martin, Elisabet, Karoline, Josef, Caroline och Linda. Med i utskottet men inte på bilden: Julia, Anton, Daniel, Emma och Lovisa.

3 Ledare Höstens alumniarbete har varit fantastiskt roligt! Vi rivstartade med en kickoff för årets mentorskapspar och anordnade därefter en mycket uppskattad lunchföreläsning med årets TBi-alumn Anna Wetterbom! Mer om henne och om föreläsningen finns att läsa längre fram i tidningen. Som en avslutning på höstens aktiviteter anordnade vi en pub för de TBialumner som bor i Göteborgsområdet. I det här numret av alumnitidningen kommer ni bland annat kunna läsa om vad som hänt på sektionen på senaste tiden. Vi har till exempel skrivit om hur utbildningen från TBi fått strålande betyg i UKÄ:s senaste undersökning och om igem, som är en tävling där universitet från hela världen tävlar med olika forskningsprojekt inom syntetisk biologi. I år deltog laget LiU igem som bestod av studenter från TBi-sektionen. Utöver det har vi även fortsatt vår artikelserie om forskningen vid Linköpings Universitet. Med vänliga hälsningar, Malin Lans, Alumniansvarig 13/14

4 igem igem (The International Genetically Engineered Machine Foundation) är en självständig vetenskaplig organisation, vars mål är att tillföra kunskap inom syntetisk biologi. Tävlingen och deras resultat är global, och skapar säkrare forskning och hantering av biologiska komponenter. igems arrangemang påverkar allt från studenter och forskare, till forskningsinstitut och industrier. Deras engagemang fokuserar till stor del på utvecklingen inom fältet syntetisk biologi. igem har funnits sedan 2003, då den startades som en självständig kurs på MIT. Sedan dess har igem brutit sig loss från MIT och är idag en självständig organisation med över 165 forskningslag världen över. Projekten involverar allt från olika typer av forskning på bakteriekulturer till biosensorer av arsenik. Den ständigt föränderliga utvecklingen av tekniskt kunnande inom bioteknik, gör att den biotekniska säkerheten är kritisk för att få starkast påvisbar effekt av forskningen. Den biotekniska säkerheten måste på så sätt alltid ligga ett steg före forskningen. igem har ett starkt samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO, med mål att kunna identifiera historiska biologiska katastrofer, och jobba med beslutsfattande lagar inom till exempel GMO och genetiskt modifierad livsmedel. Med en växande kunskap inom området för syntetisk biologi ökar också kemisternas möjligheter. Detta är något som tävlingen igem försöker ta vara på genom att inspirera och väcka intresse. Tävlingen

5 ger utrymme för kreativa bidrag från unga forskare som kan bidra med nya infallsvinklar till problem inom det biologiska området. Studenterna tävlar i att skapa de mest användbara och fascinerande organismerna. Till årets upplaga av tävlingen anmälde sig sammanlagt 204 lag från hela världen. Detta kan jämföras med 2010 då 130 lag medverkade. Tävlingen växer alltså snabbt och tilldelas mer uppmärksamhet för varje år. Tävlingens växande popularitet ledde till att man 2011 delade upp tävlingen i tre regionala tävlingar. Efter att de bästa bidragen utsetts i Europa, Asien och Amerika skickas finalisterna sedan för att göra upp i en sluttävling som i år gick av stapeln den 1-4 november i Cambridge, Massachusetts, USA. Lagen tilldelades under början av sommaren likadana standardkit beståendes av olika biologiska delar. Under sommaren arbetade lagen sedan med dessa samt med nya egendesignade delar för att bygga biologiska system för senare användning i levande celler. Nedan följer en kort sammanfattning av några av årets bidrag. Delar av Linköpings lag med deltagare från TBi-sektionen. Hämta ned tidningen och klicka på bilden för att komma till en artikel om laget. Bild från liu. se.

6 Första pris, Grand prize: Heidelberg, Tyskland Laget från Heidelbergs universitet i Tyskland kammade hem första pris i årets tävling. Deras bidrag behandlade vad de själva kallar för vår tids de vises sten. Icke ribosomalt peptidsyntas, en ny klass av molekyler med stor potential. Man menar att en ökad kunskap inom detta område kan komma att leda till en revolution inom syntetisk biologi. Detta genom möjligheten att generera nya syntetiska peptider med helt skräddarsydda syften. Vår tid ställer oss inför en rad utmaningar som bland annat innefattar hur vi ska hantera det avfall som vårt samhälle ger upphov till. Här föreslår man bland annat hur dessa peptider skulle kunna hjälpa till för att till exempel återvinna guld från elektroniskt skrot. Första pris, Overgraduate: Paris Bettencourt, Frankrike Tävlingen är uppdelad och har även ett första pris för de något mer erfarna inom området. Det franska laget jobbade med att ta fram ett modernt sätt att bekämpa tuberkulos med hjälp av syntetisk biologi. Fyra formulerade angreppspunkter utgjorde grunden för projektet. Detektion, målsökande, infiltrering och sabotage. En ny typ av handfat som byter färg vid närvaron av tuberkulosbakterier togs fram. Tanken var att underlätta för diagnostisering av patienter. Man jobbade även med att ta fram en ny form av E.Coli vars syfte var att döda makrofagerna där bakterien Mycobacterium tuberculosis (som orsakar sjukdomen) ligger latent. Man försökte sedan ta fram en bakteriofag vars uppgift är att bära tystande RNA in i cellen. På plats i cellen kan sedan de gener som kodar för

7 drogresistens stängas av. Drogresistens som är ett stort problem vid behandling av vissa bakteriestammar av tuberkulos. Laget kommenterar att det här systemet även kan komma att ha många andra användningsområden inom läkemedelsforskningen. Några andra bidrag att uppmärksamma: Linköpings universitet, Sverige Även Linköpings universitet deltog i årets tävling med ett lag bestående av studenter från TBi-sektionen. Spår av allergener i livsmedel kan för många människor leda till stora problem. Målet var att utveckla ett effektivt sätt att kunna upptäcka allergener på. Alltså en biosensor kapabel att känna av allergener i till exempel mat. E.Coli-bakterier modifierades så att ett prov med maten innehållandes allergener färgas grönt när bakterierna tillsätts. Om maten är fri från allergener färgas provet istället rött. Deltagare från LiU medverkar i sommartid Östergötland. Hämta ned tidningen och klicka på bilden för att lyssna. Bild från sverigesradio. se

8 École polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz I behandlingen av till exempel tumörer uppstår ett problem när medicinerna även skadar andra delar av kroppen. Schweizarna jobbade med att ta fram ett biologiskt taxisystem tänkt att transportera läkemedlen från punkt A till punkt B i kroppen. På så sätt skulle man kunna undvika att drogerna hamnar på ställen i kroppen där de inte behövs och även underlätta dosering. Nanopartiklar fyllda med läkemedel länkades till genetiskt modifierade E.coli-bakterier för att underlätta transporten. Nanopartiklarna släpper i sin tur bara ifrån sig medicinerna efter signalering vid rätt destination. Lagets förhoppningar är att man snart ska kunna länka nanopartiklarna till immunceller med en förprogrammerad GPS inställd på målområdena. NYMU, Taipei, Kina Laget från universitetet i Taiwan valde att ta sig an ett problem med en parasit som har lett till att världens bipopulationer har minskat. Epidemin även kallad CCD (Colony Collaps Disorder) har orsakat problem för bland annat biodlare och jordbruk. Med hjälp av en genetiskt modifierad version av E. Coli skyddas bina från den initiala infektionen. De bin som ändå smittas skyddas senare då bakterien går in och aktivt dödar parasiten. Om infektionen inte avtar inom 120 timmar finns risken att andra bin smittas. Bakterien är då skräddarsydd att döda biet för att skydda resten av kolonin.

9 Beijing Institute of Technology, Kina Antibiotikaresistens har länge varit ett växande globalt problem. Beijings lag valde att ta fram en ny detektor för antibiotika. Med ett pris på bara 30 dollar är det tänkt att produkten nästa år ska gå att köpa i affärerna i Beijing. Genom att tillföra mjölk till den återanvändbara sensorn och läsa av värdet på skärmen kan man snabbt få reda på nivåerna av antibiotika i mjölken. Tanken är att detta ska leda till att minska det onödiga intaget av antibiotika och på sikt förebygga ytterligare antibiotikaresistens. Genom att titta på årets bidrag i tävlingen står det klart att många intressanta idéer och projekt bedrivs inom området för syntetisk biologi, något som inom de närmsta åren kan leda till många nya spännande upptäckter. Ytterligare information om tävlingen och årets alla bidrag finns på igems hemsida, där även registreringen inför nästa års tävling nu har öppnat. För att komma till hemsidan, hämta tidningen och klicka här. Alumnträff i Göteborg Torsdagen den 12e december träffades 8 glada alumner i Scandic Europas Restaurang för att medverka i TBi-sektionens andra alumnipub. Det var allmänt bra respons på eventet men framkom att det borde annonserats ut även på Linkedin. I övrigt var det ett väldigt lyckat event med god mat och trevligt sällskap.

10 Årets TBi-alumn 201 3: Anna Wetterbom Årets TBi-alumn är en ny tradition på TBi-sektionen där vi varje år ger både alumner och studenter möjlighet att nominera alumner som de tycker har gjort något utöver det vanliga. I år valdes Anna Wetterbom (fd. Dahlen) med motiveringen: För att ha visat på stort engagemang gentemot TBisektionens arbete att skapa såväl näringslivskontakter som mentorer för studenter. Förutom att vara mentor för en student, för att ha bjudit in till studiebesök på Science Life Laboratory där hon gav stort utrymme åt att svara på frågor från studenterna. Grattis Anna! Hur känns det att ha blivit vald till årets TBi-alumn 2013? Otroligt roligt! Jag blev alldeles rörd när jag fick mail från Malin och hon berättade att jag blivit vald till årets alumn. Var gjorde du ditt ex-jobb? Jag gjorde mitt ex-jobb på AstraZeneca, där jag utvärderade olika bioinformatiska metoder för att jämföra likhet mellan olika gensekvenser. Mitt arbete var rent bioinformatiskt och det var tack vare ex-jobbet som jag blev bra på att programmera. Kan du berätta om vad du gjort sedan examen? Efter ex-jobbet på AstraZeneca valde jag att återvända till universitetet för att doktorera. Denna gång blev det Uppsala

11 universitet och min avhandling handlar om evolutionära studier av människan och våra närmsta släktingar, schimpanser. Jag gjorde bland annat storskaliga jämförelser mellan arternas genom (det vill säga arvsmassan). Även mitt doktrorandprojekt var mest inriktat på bioinformatik och jag tillbringade min mesta tid med att programmera, arbeta med olika databaser och på så vis analysera våra resultat. Jag disputerade 2010 och hade då hunnit med att få två barn under doktorandtiden så att åka utomlands för att göra post doc kändes inte som ett alternativ. Istället blev det två års forskning på Science for Life Laboratory i Stockholm. Där fortsatte jag att arbeta med storskaliga genomstudier och deltog i ett stort projekt som sekvenserade och kartlade arvsmassan hos granen. Vad arbetar du med idag? Idag har jag bytt sida från forskare till forskningsfinansiär. Jag är anställd som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet och arbetar framförallt med finansiering av infrastrukturer (tänk stora maskiner och

12 anläggningar) för forskning. En stor del av mitt arbete går ut på att ha kontakt med forskare och kollegor på andra myndigheter som finansierar forskning. Eftersom infrastrukturer för forskning till sin natur är stora projekt så är de ofta internationella och därför reser jag också en hel del. Vad är det mest intressanta med ditt jobb? Jag trivs när jag får träffa mycket människor och då jag ser att mitt arbete kommer till nytta för andra. Forskningen ligger mig fortfarande mycket varmt om hjärtat och i min roll på Vetenskapsrådet känner jag att jag kan använda mina kunskaper för att hjälpa andra forskare. Vilka utbildningar finns representerade på din arbetsplats? Finns det fler TBi-alumner? Mina kollegor som är forskningssekreterare har det gemensamt att de är disputerade men i övrigt så har vi olika ämnesbakgrund. Andra personalkateorier är såklart ekonomer, jurister och olika typer av administrativ personal. På Vetenskapsrådet finns inga andra TBialumner men då jag forskade hade jag flera arbetskamrater som gått samma utbildning som jag. Hur känner du att du har fått användning av din utbildning och ditt engagemang under studietiden i arbetslivet? Som doktorand hade jag användning av rena faktakunskaper från utbildningen men ju längre tid som gått från examen desto mindre viktigt har det blivit. Istället är det förmågan att metodiskt lösa problem som är den bestående kompetensen. Jag engagerade mig en hel del under studietiden, bland annat som fadderigeneral och heltidsarvoderad på LinTek. För mig gav den

13 typen av engagemang också viktiga kunskaper om till exempel gruppdynamik och ledarskap. På mitt nuvarande arbete har jag dessutom en del användning av det jag lärde mig om politiskt arbete då jag var kåraktiv. Slutligen, kan du berätta något roligt minne från studietiden? Nolle-p är alltid fantastiskt härligt och jag har många fina minnen från min egen tid som nolla, som fadder och som urfadderist höfvding! Jag träffade också min man Björn (Y:are) när vi pluggade så det är självklart ett fint minne från Linköping. Exakt hur det gick till när jag raggade upp honom tänker jag däremot inte berätta. Lunchföreläsning med Anna I november anordnades en lunchföreläsning med årets TBi-alumn Anna Wetterbom. Anna berättade om sin tid på LiU och hur hon efter studietiden marknadsförde sig själv för att komma i kontakt med intressanta projekt. Hon la stor vikt vid att det som TBi-student finns många olika vägar att gå men att detta var just hennes väg. Många studenter var på plats och föreläsningen upplevdes som givande och inspirerande. Det var uppskattat att få lyssna till vilka möjligheter det finns som utexaminerad TBistudent.

14 Forskning på LiU Alumniutskottet har tittat på vilken forskning som bedrivs på LiU just nu. Vi har frågat ut Patrik Johansson som är TBi-alumn och jobbar i professor Olle Inganäs grupp. Patrik läste Teknisk biologi med inriktningen sensorer och material i biomedicin. Under sitt examensarbete fördjupade han sig en del i ytanalys och karaktäriserade proteiner på modifierade ytor. Examensarbetet utfördes i Seattle, vilket han tyckte var både spännande och en utmaning ett bra sätt att skaffa forskarkontakter och utveckla kunskaper. Efter examen började han att jobba som forskningsassistent i professor Olle Inganäs grupp, BIORGEL, på IFM vid LiU. BIORGEL står för biomolekylär och organisk elektronik, och gruppen jobbar mycket med solceller gjorda av elektriskt ledande polymerer och annat organiskt material. Ett annat fokusområde för BIORGEL är att kombinera funktionella biomolekyler (proteiner, DNA o.s.v.) med elektriskt ledande polymerer eller luminescenta organiska molekyler, för att på så sätt skapa nya funktionella material. Patrik är involverad i främst två projekt, där det ena är att använda liposomer för att strukturera den elektriskt ledande polymeren PEDOT-S. Om de lyckas skulle man sedan kunna spritsa ut elektriskt ledande nano- eller mikrokablar av fett. En annan, mer futuristisk, tillämpning är att inkorporera PEDOT-S i cellmembraner för att på

15 sätt kunna påverka eller kommunicera med celler via elektriska strömmar. På så sätt skulle man exempelvis kunna styra differentiering av celler i regenerativ medicin. En av utmaningarna i denna forskning är att PEDOT-S är vattenlöslig. Det är därmed inte enkelt att få den att trivas i hydrofoba miljöer, som cellmembraner är, utan att påverka de elektriska egenskaperna hos polymeren. Det andra projektet Patrik jobbar med är att dekorera strukturer från DNA-origami med PEDOT-S. Genom att göra detta kan de skapa elektriskt ledande material med, i princip, valfri 3D-form. En utmaning här är att både DNA och PEDOT-S är negativt laddade vilket ger upphov till en repulsion. Detta kan dock övervinnas med hjälp av divalenta joner och BIORGEL har tidigare publicerat artiklar där man med hjälp av detta trick har lyckats bekläda DNA med PEDOT-S (se figur till nedan). Denna taktik ger dock upphov till andra problem, såsom aggregering av strukturerna, vilket är ett av de problem som de brottas med just nu. När de löst detta och på ett väl kontrollerat sätt kan dekorera DNA-origami med PEDOT-S, kommer det öppna möjligheter för att tillverka små elektroniska komponenter, som exempelvis transistorer eller antenner. Sedan är det endast fantasin som begränsar vilka tillämpningar dessa komponenter skulle kunna användas till.

16 Patrik tycker att det är spännande och inspirerande att jobba i en grupp som BIORGEL, men hans plan är ändå inte att stanna kvar där länge. Istället vill han återvända till Seattle för att doktorera. Dock finns det många gemensamma intressen mellan det forskningslaboratorium han söker till och BIORGEL, vilket innebär att han kommer att hålla kontakten och jobba vidare med gemensamma samarbetsprojekt. Vill ni läsa mer om forskningen som Olles grupp jobbar med kan ni hämta tidningen och klicka här. Hamedi, M.; Elfwing, A.; Gabrielsson, R.; Inganäs, O.; Electronic Polymers and DNA Self-Assembled in Nanowire Transistors. Small, 2013, 9 (3), pp Universitetskanslerämbetet ger TBi-utbildningarna högt betyg! Högskoleverket bytte namn till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och har sedan dess utvärderat landets alla högskoleutbildningar. Examensarbeten har luslästs, studenter har intervjuats och examenskrav har jämförts när resultatet äntligen kom fick TBi-sektionen all anledning att fira. Civilingenjörsprogrammet i Kemisk Biologi fick högsta betyg Mycket hög kvalité. Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Biologi var inte mycket sämre de, med betyget hög kvalité och endast en punkt ifrån högsta betyg, även naturvetarna på Kemisk biologi kunde känna sig nöjda med hög kvalité både på sin kandidat och master. Extra nöjda kan vi vara då betyget mycket hög kvalité endast tilldelats två civilingenjörsprogram på LiTH, och att Linköping tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola är de enda bioteknikutbildningarna med högsta betyg. Mer om resultatet och hur utvärderingen gått till går att läsa på UKÄ s hemsida. Hämta tidningen och klicka här för att komma till hemsidan.

17 God Jul och Gott Nytt år! I det här numret av alumnitidningen har Linda Gidlöf, Caroline Yousef, Karoline Sverkström, Malin Lans, Daniel Myrén, Emma Weidman, Anton Brandt, Lovisa Hemmingsson, Annie von Scheele, Julia Åkesson, Elisabet Bengts, Martin Hyvönen och JosefLautin medverkat.

Från TB studenter till doktorander i biomolekylär och organisk elektronik

Från TB studenter till doktorander i biomolekylär och organisk elektronik Från TB studenter till doktorander i biomolekylär och organisk elektronik Per Björk Anna erland Anna Gick NV programmet i Karlshamn Började TB för att Förutom plugg; FUM och Flamman Tredje året utomlands

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Inledning. Med vänliga hälsningar

Inledning. Med vänliga hälsningar ALUMNIMATRIKEL 2014 Inledning Det har hänt mycket under 2013/2014 på Teknisk fysik. Det största var nog att programmet fick bedömningen mycket hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ (f.d HSV).

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Placement Report. Placement Report Placement Report är en kartläggning av TBi- alumnerna som gjorts av Alumniutskottet 2012/2013.

Placement Report. Placement Report Placement Report är en kartläggning av TBi- alumnerna som gjorts av Alumniutskottet 2012/2013. Placement Report Placement Report är en kartläggning av TBi- alumnerna som gjorts av Alumniutskottet 2012/2013. Resultatet av rapporten presenterades den 8:e maj 2013. Rapportens syfte var att ge ökad

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

En sax för gener kan få Nobelpris

En sax för gener kan få Nobelpris En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2015 09 28 11:56:30 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/en sax for gener kan fa nobelpris/ En sax för gener kan få Nobelpris

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR

Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum

Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Äskning till Tbi-sektionens 20års jubileum Enligt Tbi-sektionens reglemente punkt 3.1.3 står det följande: Sektionsstyrelsen förvaltar ett jubileumssparande å medlemmarnas räkning på sektionens konton.

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

Karriären. efter. Alumnrapport 2015-11-20

Karriären. efter. Alumnrapport 2015-11-20 Karriären efter Alumnrapport 2015-11-20 Välkommen till I-sektionens alumnrapport! Syftet med rapporten är att kartlägga alumnerna, från Industriell ekonomi på LTU, deras studietid samt arbetsliv. 152 alumner

Läs mer

"Biologi - blodet, andningen och maten"

Biologi - blodet, andningen och maten "ologi - blodet, andningen och maten" Grundskola 8 1 1 biologiplanering Skapad 2016-09-30 av Daniel Spångberg i Björkvallsskolan, Uppsala Baserad på "Mall för pedagogisk planering Björkvallsskolan" från

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension Basic Swedish 1 A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension 1 A: a) Lucktext Skriv ett ord i varje lucka. Det finns

Läs mer

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension Basic Swedish 1 A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension 1 A: a) Lucktext Skriv ett ord i varje lucka. Det finns

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin 4BI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4BI10 1.2.

Läs mer

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. BIOLOGI Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare

Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20120511 Plats: Luftrummet, Kårallen Närvarande: Erik Arfvidsson, Jakob Fridell, Anders Güetller, Martin

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för masterprogrammet i biomedicin 4BI08 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-01-08 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-10-28

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur)

BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) BIOLOGI Lokal pedagogisk planering åk 7 (Cellen, bakterier, virus och urdjur) Syfte Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet

Gymnasiearbete. - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Gymnasiearbete - ett projekt i samarbete mellan SU och Krokslättsgymnasiet Bakgrund Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp

KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp KURSINFORMATION VT 2014 Livsfilosofi och det moderna samhället Livsfilosofi och det moderna samhället, 7,5 hp Välkommen till en annorlunda och inspirerande kurs här på Cemus! Universitetsutbildningar och

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER

MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER MITTUNIVERSITETET HANDBOK FÖR STUDENTAMBASSADÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord...3 Varumärket Miun...4 Att vara ett varumärke...6 Att hålla intressanta presentationer...8 Att locka till samtal...10 Intervju:

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Biokemi. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning

Biokemi. Sammanfattande bedömning. Ämnesbeskrivning Biokemi Sammanfattande bedömning Sverige var länge världsledande inom biokemi, främst analytisk biokemi och enzymologi, och nuvarande svensk bioteknisk och farmaceutisk industri har i många delar sitt

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad

Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Tuberkulos en sjukdom som vi trodde var bemästrad Arne Tärnvik Professor i infektionssjukdomar När Västerbottensnytt ringde till mig igår och frågade lite inför den här dagen sade journalisten att tuberkulos

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras)

Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst. (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Planering i genetik och evolution för Så 9 Lag Öst (Planeringen är preliminär och vissa lektionspass kan ändras) Lokal Pedagogisk Planering i Biologi Ansvarig lärare: Janne Wåhlin Ämnesområde: Genetik

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013

På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet. Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 På gång: Utbildningar i kemiteknik vid Karlstads universitet Christophe Barbier Karlstad University 11 juni 2013 Karlstad 2013 Omorganisation 2 fakulteter Humaniora & samhällsvetenskap + Hälsa, Natur-

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+ Utbytesrapport NationalTaiwanUniversityofScienceandTechnology(NTUST) Taipei,Taiwan Våren2015 fanny.henriksson@aalto.fi 13.8.2015 E"postadressochrapportfårpubliceraspåskolanshemsida RapportöverutbyteiTaipeivåren2015

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

F13-8 Formalia Anmärkning. M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning

F13-8 Formalia Anmärkning. M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning F13-8 Formalia Anmärkning M13-8 MEDDELANDEN Anmärkning V13-8 Val B13-8 Beslut D13-8 Diskussion A13-8 Avslutande formalia Anmärkning Meddelandebilaga Bilaga fumm13-8.4 Umeå, 2014-05-19 Sid 1(1) Till kårfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Planering Människokroppen 8C. Vecka Måndag Tisdag Onsdag 34 Cellen Andningen 35 Hjärta och

Planering Människokroppen 8C. Vecka Måndag Tisdag Onsdag 34 Cellen Andningen 35 Hjärta och Syfte: Planering Människokroppen 8C Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället. Använda kunskaper i biologi för att

Läs mer

Din utveckling I FOKUS

Din utveckling I FOKUS Din utveckling I FOKUS Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning Placement Report 2011 - en rapport om I-arens första anställning Hej! Bakom framtagandet av denna rapport står alumniutskottet vid Sektionen för Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Utskottets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Sexualkunskap 8A. Vad är viktigt inom området? Planering. Pär Leijonhufvud. 30 januari 2015. Nyheden BY: Vecka 6. Hur fungerar könsorganen

Sexualkunskap 8A. Vad är viktigt inom området? Planering. Pär Leijonhufvud. 30 januari 2015. Nyheden BY: Vecka 6. Hur fungerar könsorganen Sexualkunskap 8A Pär Leijonhufvud $\ Nyheden BY: 30 januari 2015 C Vad är viktigt inom området? Hur fungerar könsorganen Vad sker i kroppen under puberteten Hur blir ett barn till, från befruktning till

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Högskoleförberedande. International Baccalaureate

Högskoleförberedande. International Baccalaureate Högskoleförberedande International Baccalaureate Jag valde PB för att IB fanns här och för att skolan är öppen och härlig. IB var ett självklart val för att jag gillar engelska och vill plugga utomlands.

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Utlandsstudier 2015/2016

Utlandsstudier 2015/2016 Utlandsstudier 2015/2016 Tea Nygren Utbildningsledare Data och Medieteknik Torun Berlind Utbildningsledare Elektroteknik, Fysik och Matematik TFK - Origo 2015-10-12 2 Vilka är vi? Tea Nygren Utbildningsledare

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande:

Nomineringar Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Nomineringar 2015 Valberedningen nominerar Föreningen Samhällsvetarnas styrelse för verksamhetsåret 2015/2016 enligt följande: Ordförande: Gustaf Palmér Vice Ordförande: Karin Rehnberg Kassör: Oscar Lindquist

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet

Utbildningsplan för biomedicinprogrammet Utbildningsplan för biomedicinprogrammet 1BI13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI13 1.2. Programmets

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

QS World University Rankings 2014/2015

QS World University Rankings 2014/2015 Sid 1 (6) QS World University Rankings 2014/2015 Umeå universitet klättrar i årets QS World University Ranking med 22 platser. Bästa placeringen för universitetet någonsin med nummer 267. Placeringen innebär

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Uppvaktning av utbildningsminister Jan Björklund

Uppvaktning av utbildningsminister Jan Björklund Uppvaktning av utbildningsminister Jan Björklund den 24 maj 2011 Johan Håstad, Teoretisk Datalogi, KTH Svante Linusson, Diskret Matematik, KTH Holger Rootzén, Matematisk Statistik, Chalmers och GU lärarutbildning

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer