Brand scoopet. Evenemangsstaden Göteborg. "Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand scoopet. Evenemangsstaden Göteborg. "Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete."

Transkript

1 Brand scoopet Nr 3/2014 "Innehållet ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete." Tove Nyth om den nya rapporten från Olycksutredning & analys. sida 4 Evenemangsstaden Göteborg Michael Lövberg berättar om hur evenemangsåret 2014 varit ur RSG:s synvinkel. sida 10 DESSUTOM Dagbok från branden i Sala Prideparaden RIF Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning Nr 3/2014

2 FRÅN LEDNINGEN Jag tror inte att konsulter alltid vet bäst, utan är övertygad om att vår egen personals erfarenhet och kunskap är det vinnande konceptet! I DETTA NUMMER Omslagsbilden Tove Nyth, Olycksutredning & analys. Foto: Anna Dyne Alla behövs för att lyckas NÄR DETTA SKRIVS har vi en härlig höst med sensommarvärme som minner om den fina sommaren. Vädret medförde dock utmaningar för många räddningstjänster och för samhället i stort i form av den stora branden i Västmanland samt åska och skyfall på andra håll. RSG har på olika sätt följt och stöttat våra kollegor. Man kan dock ställa sig frågan: Är Sverige tillräckligt rustat för att möta olika framtida utmaningar i form av extremt väder och större katastrofer? Jag tror att vi, tillsammans med våra medlemskommuner, andra organisationer och myndigheter, behöver ta oss en rejäl funderare på vad vi kan åstadkomma tillsammans och ta ordentlig höjd i våra konsekvensanalyser. Jag känner mig trygg i både förmåga och ledningen av den operativa räddningsinsatsen, allt från brandman till RCB. Dock anser jag att vid ledning på övergripande strategisk nivå, under press och över tid, finns det en utvecklingsmöjlighet. Jag tror inte att varje räddningstjänst har eller ska ha den kunskapen och förmågan själva. I andra beredskapsorganisationer har man efter ett antal ledningsbrister utbildat personer till nationella stabs- insats- och ledningschefer. Dessa chefer har därefter använts frekvent i Sverige vid olika händelser. DEN 5 SEPTEMBER fattades beslut om vilka som är chefer för de nya avdelningarna/enheterna samt ett antal strategiska funktioner i organisationen. Vissa chefstjänster behövde tillsättas omedelbart, utifrån verksamhetsperspektiv, och övriga tillträder den 1 januari 2015 FRAM TILL ÅRSSKIFTET ska de nya cheferna tillsammans med Anders Ekberg och mig komma fram till var RSGs enheter och specifika funktioner och uppdrag ska placeras under de nya avdelningarna. Vi ska också reflektera över samordnings-, effektivitets- och synergivinster för varje avdelning med ett förbundsövergripande perspektiv. Givetvis involveras RSGs personal och fackliga organisationer i detta utvecklingsarbete. MIN FÖRVÄNTAN ÄR att ni alla fortsätter engagerar er i vårt förändringsarbete. Jag har inga färdiga förslag i byrålådan, tror inte att konsulter alltid vet bäst, utan är övertygad om att vår egen personals erfarenhet och kunskap är det vinnande konceptet! Jag vill återigen nämna, dåliga beslut ändrar vi på! Jag vet av erfarenhet att det i ett sådant här arbete uppkommer frågor och funderingar utifrån ens egen person, men jag ber er beakta att alla medarbetare behövs för att lyckas i denna utmaning. Organisationsförändringen är inte avslutad i och med årsskiftet. Min övertygelse är att vi alla behöver vänja oss vid tanken att en framgångsrik organisation ständigt omprövar sin organisation och verksamhet utifrån sitt uppdrag och hur omvärlden förändras! Inför hösten har RSG ett flertal viktiga möten där vi är med och påverkar svensk räddningstjänst. Vi har återupptagit träffar med räddningstjänsterna inom Göteborgsregionen och träffar ledningen för räddningstjänstförbunden i Östra Skaraborg, Norra- och Södra Älvsborg för att diskutera gemensamma frågor. Tillsammans har vi bjudit in generaldirektören för MSB som besöker oss i början av nästa år. RSG har även en plats i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) branschråd samt en plats i MSBs branschråd. AVSLUTNINGSVIS vill jag kommentera RSGs roll i Västlänkenprojektet. RSG har sedan projektet påbörjades, sedan drygt ett decennium, varit med i en projektgrupp som hanterar säkerhetsfrågor. Tillsammans med våra egna tunnelexperter har vi tydliggjort att RSG inte delar Trafikverkets alla förslag till säkerhetslösningar. Slutligen är det Trafikverket som ägare av Västlänken som bestämmer vilket utrymningssystem det blir. Givetvis ska RSG, oaktat olika synsätt beträffande säkerhetslösningar, medverka till bästa lösningen för Västlänken Lars Klevensparr Ny rapport om bostadsbränder 4 Olycksutredning & analys MBU i Lundby 5 Människan Bakom Uniformen Noterat 6 RAP En historisk bild Vi bygger nytt i Gårda entré 6 Nya RSG Vi fortsätter vårt Förändringsarbete 8 Förändringsarbete Evenemangsstaden Göteborg '14 10 Team öst Om vårt deltagande i Prideparaden 12 Mångfaldsarbete RSG på "fest-i-dal" i Svartedalen 13 Team norr Träden föll tyst 14 Dagbok från branden i Sala RIF 16 Nordiska mästerskapen 2014 Till minne 18 Personal 19 Baksidan: Arbetet med RSG:s likabehandlingspan Fotografer sida Göteborgsgirot: Claes Hillén, Göteborgsvarvet: Kajsa Juslin. Hammarkullekarnevalen: Stefan W Persson. Andralångdagen: mvrolof. Westpride: Christoffer Lundgren. Kent: Henrik Ismarker. Skolavslutning: David Hall. STCC: Daniel Larsson. Håkan Hellström: Ole Haug. Kulturkalaset: Rikard Kiosk. Box 5204, Göteborg. Besöksadress: Åvägen 2. Brandscoopet är Räddningstjänsten Storgöteborgs personaltidning. WEBB E-POST NÄSTA MANUSSTOPP 31 oktober ANSVARIG UTGIVARE Carin Fhyr REDAKTÖR Anna Dyne LAYOUT Rickard Örtegren TRYCK Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB SYNPUNKTER PÅ BRANDSCOOPET? Maila synpunkter på tidningen till Om du har tips på innehåll hör gärna av dig. Den som lämnar uppgifter till en tidning har laglig rätt att vara anonym. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra om publicering ska ske och att korta insänt material

3 OLYCKSUTREDNING & ANALYS MÄNNISKAN BAKOM UNIFORMEN noterat Ny rapport om Bostadsbränder MBU i Lundby Hallå där Tove Nyth, delprocessledare på Olycksutredning & analys. Du har sammanställt en rapport där du har kartlagt och analyserat bostadsbränder, vad är anledningen till detta? SYFTET MED RAPPORTEN är att sammanställa och analysera statistisk, både lokal och nationell, inom området bostadsbränder. Tanken är att rapportens innehåll ska kunna användas som underlag vid planering av lokalt förebyggande arbete. De datakällor som har använts är bl.a. våra insatsrapporter, insamlad data från projektet Lärande från bostadsbränder samt MSB:s Dödsbrandsdatabas. KAN DU UTRÖNA NÅGOT SPECIELLT? Resultatet av statistiksammanställningen visar bland annat att dödsbränder och bostadsbränder är två olika problemområden. De bakomliggande orsakerna och vilka som drabbas skiljer sig åt och även om bränder med dödlig utgång helt skulle upphöra, inträffar det fortfarande mer än en bostadsbrand per dag inom RSG:s förbundsområde bränder med stora personliga och samhälleliga konsekvenser. Bränder är inte heller geografiskt jämnt fördelade, varken i en nationell jämförelse med andra städer, eller inom städer. I materialet går det bland annat att se att vissa geografiska områden i Göteborg är överrepresenterade när det gäller bostadsbränder. Exempelvis går det att konstatera att det inträffar en bostadsbrand mer än tre gånger så ofta i Angered och Östra Göteborg, som i till exempel stadsdelen Örgryte-Härlanda eller Partille kommun. Text Anna Dyne HOS VEM BRINNER DET? Både dödsbrandsstatistiken och insamlad data från projektet Lärande från bostadsbränder visar på en överrepresentation av bostadsbränder bland äldre personer. Detta är särskilt intressant eftersom Sveriges befolkning blir allt äldre, en faktor som kan komma att påverka antalet bostadsbränder negativt de kommande åren. Däremot verkar åldersgruppen vara den grupp som mest frekvent drabbas av bostadsbränder. I materialet går det även att utläsa att merparten av bränderna inom RSG inträffar i flerbostadshus. Per bostäder är bränderna dock relativt jämnt fördelade mellan flerbostadshus och småhus. Den stora skillnaden går istället att se inom gruppen flerbostadshus, på fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter. Boende i hyresrätt löper till exempel tre gånger större risk att drabbas av brand än boende i bostadsrätt. Risken att omkomma eller skadas svårt, givet att brand uppstår, skiljer sig också åt mellan olika bostadstyper. Även om radhusbränder är relativt ovanliga (jämfört med bränder i flerbostadshus och villor) riskerar konsekvenserna att bli allvarliga. Detta syns inte minst på siffrorna för antalet omkomna per radhusbränder i Sverige. Boende i hyresrätt löper till exempel tre gånger större risk att drabbas av brand än boende i bostadsrätt. VAD DRAR DU FÖR SLUTSATSER AV ANALYSEN? I enlighet med RSG:s målsättning att antalet bostadsbränder och antalet dödsbränder ska minska måste det förebyggande arbetet anpassas och ske parallellt för dessa båda områden. Det förebyggande arbete som har gjorts hittills har visat på goda lokala resultat, men däremot går det inte att påvisa någon mätbar positiv effekt på varken antalet dödsbränder eller antalet bostadsbränder. Tillvaratagandet av lärdomar från bostadsbränder behöver i högre grad systematiseras och omvandlas till förebyggande åtgärder och strategier för att minska antalet bränder och personskador Under hösten kommer Lundby brandstation starta upp MBU, stadsdel Lundby. Under våren har en arbetsgrupp arbetat för att lära känna konceptet och varandra. ARBETET HAR GÅTT MYCKET BRA och vi känner oss taggade att möta ungdomarna. Från RSG kommer vi delta i nästan hälften av tillfällena bland annat mingel och presentation, brandkunskap och rökdykning, stationsträning och trafikolyckan. Hösten avslutas med diplomutdelning och middag. De utryckande lagen kommer att få ta en aktiv del i mötena med ungdomarna. Dessa möten mellan individ brandman/ungdom är en av grundstenarna i MBU och något brandmannen är väldigt duktig på. Arbetsgruppen Med i projektet är Tony och Arvid från SU ambulans Lundby, James och Eleonore från Hisingspolisen, Henrik brandman från Lundby lag 4 samt Karolina och Maria, två engagerade fritidsledare med ordningssinne från Chillzone fritidsgården Lundby. Dessa två tjejer har haft nära kontakt med Rose- Marie från fritid Nordost för att lära från den erfarenhet som finns från MBU i Nordost. Lundby MBU har fått och kommer att få god stöttning från Tomas Norberg (insatsledare och en av grundarna av MBU) med planering och rutiner efter det framgångsrika koncept som under flera år använts i Nordost Henrik Alexandersson, Lundby brandstation RAP ny högtryckstvätt Nu finns det en högtryckstvätt, modell mindre, på Rökskyddsbilen. Tvätten är till för att spola av luftflaskorna efter insats. När man får ett nytt och rent luftpaket så ställer man sitt skitiga i ett ställ. Då kan man hjälpa personalen som hanterar våra smutsiga flaskor att spola av flaskorna och därmed göra deras arbetsmiljö bättre! Detta givetvis i mån av tid beroende på insatsens dynamik. OBS! Glöm inte att du också kan spola av rökskyddet vid bilen när ni grovsanerar er innan hemtransport! En historisk bild Fem unga killar på ett lag på Öjersjö brandstation Martin Lindh, styrkeledare vad är det för speciellt med den här bilden? I sommar har jag för första gången arbetat som styrkeledare och varit placerad på Öjersjö brandstation. Vi var en mindre på laget så på varje pass fick vi löp från olika stationer. Ett kvällspass när vi körde ut släckbilen för genomgång började vi prata om SMO-utbildningen. Någon på laget sade: - Vi är SMO:are här allihopa! Senare under kvällen kom vi även på att vi alla är 80-talister. Vi kom fram till att Andreas som var på löp till oss från Kortedala, var äldst med sina 33 år. Vi tog en bild och vi tror att det är första gången i RSG:s historia som samtliga på arbetslaget har SMO-utbildning. På bilden från vänster: Michael Kassim, Anders de Bruin, Martin Lindh, Andreas Jorstedt, Emil Källström

4 NYA RSG ARBETSGRUPPEN GÅRDA ENTRÉ Peter Backenfall, sammankallande, förbundsstaben, Marcus Örnroth, Team öst, Pernilla Alsterlind, Team norr, Kristina Johnsén, Reception & växel, Jonas Lindahl, TA, Tina Wolff, PA, Anna Lerén, KE, Carin Fhyr, KE Vi bygger nytt i Gårda entré För den uppmärksamme som passerat receptionen på Gårda nyligen, så syns det att något är på gång. Ett av de gamla fordonen är utrullat och kvar står den gamla röda Faunen och ångsprutan. Tegelväggen vid garderoben är gipsad och väntar på ett nytt ytskikt. Men vad är det som är på gång? Text Carin Fhyr, KE Illustrationer Anna Lerén, KE Smått & gott om förändringen Fönstren ut mot parkeringen kommer att användas som de skyltfönster de egentligen är. Aktuella budskap visas genom foliering på rutorna. Frostad RSG logga på entrédörren. Tydlig information om öppettiderna vid entrédörren. Receptionsdisken målas om och får en nya skiva i granit. Den gipsade väggen mot garderoben målas och får en tv-skärm med aktuell information. Det kan handla om säsongsanpassade kampanjbudskap, rekrytering eller övergripande mål och vision för RSG. Lyfta fram tegelkonstverket Pandoras ask tydligare med beskrivning av konstverket. Skärm med kollektivtrafiktider för buss och spårvagn från Ullevi norra. GÅRDA ÄR EN SAMLINGSPUNKT för hela förbundets verksamhet. Här hålls många externa möten, här sitter förbundets ledning. Många anställningsintervjuer hålls här och vi tar emot studiebesök och 5:e klassare, säger Pernilla Alsterlind, en av deltagarna i gruppen Gårda entré som arbetar med ombyggnationen av entrén. Genomarbetat förslag Det var i vintras som Lars Klevensparr gav Peter Backenfall, chef förbundsstaben, i uppdrag att formera en grupp som skulle arbeta med att uppdatera entrén på Gårda. Under våren presenterade denna grupp ett förslag till beslut för ledningen. Förslaget vann ledningens gillande och är nu framme i genomförandefas. Invigning beräknas till någon gång i mitten av december. Den nya entrén ska inbjuda besökaren att upptäcka olika delar av RSG, säger Pernilla Alsterlind. I vårt arbete har vi utgått från att besökaren ska känna sig välkommen till en myndighet som med stolt tradition bedriver en modern räddningstjänstverksamhet med tydliga ambitioner för framtiden. Samarbete med museiföreningen För att fånga tradition och historia samarbetar arbetsgruppen med museiföreningen. Hos museiföreningen finns den kunskap och erfarenhet som behövs för att bottna i RSG:s berättelser från över ett hundra års räddningstjänstverksamhet. Den moderna räddningstjänsten kommer bland annat att illustreras med ny teknik i form av skärsläckare och RSG:s uniformer. Men vi kommer också att få en inblick i flera av de områden som är RSG:s vardag i form av arbete med Västlänken, Häfa i 5:an, MBU, Foodtrucks, West Pride, CBRNE, Aktiv mot brand, Brand i bostad, Olycksutredning samt Sotning och Tillsyner. Vi ska också berätta om miljöfrågor och RAP-projektet. En uppdaterad miljö Dagens entré är daterad 1986, och har alltså 26 år på nacken. Nu är det dags för en uppdatering till 2014 år modell. Det ska inte råda några som helst tvivel på vart man kommit när man går in i vår entré, säger Pernilla. I entrén ska besökaren lockas att ta del av berättelserna från dåtid och nutid. Vi kommer få en uppdaterad miljö som känns modern och spännande. Miljön kommer också vara ett bra stöd i det pedagogiska studiebesöket

5 FÖRÄNDRINGSARBETE Vi fortsätter vårt Förändringsarbete Fredag den 5 september beslutade ledningen vilka chefer som är med och formar nya RSG Efter att ledningen haft en facklig förhandling på morgonen samlade de cheferna och meddelade de nya uppdragen. Text Carin Fhyr, KE SAMTIDIGT SOM UPPDRAGEN delades ut gick en information ut på intranätet till alla medarbetare. Ledningen fortsätter nu förändringsarbetet i nära samarbete med de utsedda cheferna och de fackliga representanterna. Den 10 september samlades nuvarande ledningsgrupp samt ytterligare nyckelpersoner för att göra en riskanalys av den nya organisationen. Arbetet pågick hela dagen och leddes av personalchef Ann-Britt Stedt. Denna riskanalys är tänkt att komplettera den riskanalys som är framtagen av de fackliga organisationerna. Den 17 september träffade arbetsgivaren facken för att diskutera de förbundsövergripande frågor som identifierats i riskbedömningen och som behöver hanteras. Ledningen är tydlig med att nu vill de bjuda in cheferna till att vara med och påverka fortsatt utveckling av den nya organisationen. Ett antal mötestider aviserades under hösten, såväl individuella som i storgrupp. Även fackliga avstämningsmöten är inplanerade. Anders Ekberg poängterade att RSG i fortsättningen ska präglas av ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete för att följa och påverka omvärlden. Cheferna är en viktig faktor för fortsatt utvecklingsarbete och uppdrag delades ut till cheferna till att samarbeta och driva utvecklingen framåt. Ska uppfattas som en myndighet Anders Ekberg pratade om att RSGs medarbetare och omvärlden ska uppfatta RSG som en egen myndighet och våra medlemskommuner ska uppfatta oss som sin egen räddningstjänst. Han sa också att kontaktvägar för utbyte och samverkan på olika nivåer särskilt ska beaktas och att RSGs uppdrag omfattar såväl förebyggande verksamhet som operativt arbete, med lika stor vikt. Med ambitioner för framtiden RSG ska ha en genomtänkt ledningsfilosofi och chefer ska ha tydliga roller med en klar uppfattning om ansvar och befogenheter. Vi ska ta tillvara de delar av vårt arbete som fungerar väl, men arbeta för att undanröja RSG ska utvecklas till att vara en organisation som med en stolt tradition levererar en nyfiken, robust och effektiv räddningstjänstverksamhet med tydliga ambitioner för framtiden. hinder och svagheter. Anders sammanfattade med att RSG ska utvecklas till att vara en organisation som med en stolt tradition levererar en nyfiken, robust och effektiv räddningstjänstverksamhet med tydliga ambitioner för framtiden. För att tydliggöra vad ledningen vill att vi lämnar bakom oss och visa vad RSG ska sträva efter så visade ledningen en bild som sammanfattar skillnaderna mellan det gamla RSG och det nya. För att få en samlad bild av förändringsarbetet se Insidan och RSG i förändring 2015 och framåt Gamla RSG Nya RSG Otydligt ansvar/mandat Tydligare linjeorganisation Inga förbundsgemensamma verksamhetsplaner RSG:s Verksamhetsplan Förbundsordningen Bredare samhällsuppdrag Introvert organisation Utåtriktad mot ägarkommuner och medborgare Konservativ organisation Nyfiken och utvecklingsbenägen organisation Stel reaktiv organisation Dynamisk proaktiv organisation Brist på konstruktiv feedback Lärande organisation De utsedda cheferna samlades den 5:e september. Med på bilden finns också förbundssekreterare Sigrun Hreidarsdottir och förbundsjusrist Marie Caldenby som arbetar i förbundsstaben. Från vänster: Sigrun Hreidarsdottir, Ann-Britt Stedth, Kicki Lindfeldt, Katarina Appelqvist, Annika Pettersson, Lars Klevensparr, Peter Backenfall, Anders Ekberg, Ann-Helén Lindbäck Augustsson, Lena Simenius-Peters, Crister Asker, Thomas Tell, Carin Fhyr, Marie Caldenby och Carina Björkman

6 TEAM ÖST AUG Evenemangsstaden Göteborg '14 Evenemangsåret 2014 har som vanligt varit hektiskt med massor av etablerade evenemang och även nya på platser som tidigare inte använts. Här berättar Michael Lövberg hur RSG har förberett sig för att kunna leverera ett bra insatsstöd till berörda styrkor. Text Michael Lövberg, Team öst Hammarkullekarnevalen I mitten av maj gick detta färgsprakande evenemang, som numera är ganska etablerat, av stapeln och avlöpte väl. Här måste nämnas det fantastiska arbete som all förebyggande personal genomför, då gasolhantering ute bland publik och alla som hanterar detta ska kontrolleras så det sker på ett säkert sätt. West Pride Juni inleddes även med West Pride HBTQfestival där RSG deltog men arrangemanget belastade inte vår insatsförmåga. Kent Musikgruppen Kent med flera intog Ullevi med ungefär samma upplägg som för Summerburst så där var vi med på "noterna". Håkan på Ullevi Samtidigt som racet i Frihamnen är konserten med Håkan Hellström på Ullevi och det blir publikrekord på arenan med drygt besökare. Ett flertal säkerhetsmöten med arrangörer och detta i samråd med många delar av RSG:s organisation. Tillfälliga planer upprättas och det beslutas att vi ska även här förstärka vår beredskap under konserten (extra räddningsstyrka). Andra funktioner hos oss aktiveras under evenemanget och här kan nämnas beredskapen med RTR container görs klar. Way out west Augusti är vikt åt Way Out West, ett populärt inslag i staden. En stor del av Slottsskogen byggs om till festivalområde och publiken njuter av musik, natur och fint väder. Arrangörerna, som i samråd med Show Security gör ett fantastiskt arbete, och vi kan lätt upprätta tillfälliga insatsplaner för WoW. Även här är flera inspektörer inom RSG inblandande, ang. gasolhantering och sent inkomna ansökningar om scenfyrverkerier. Även den nya MoS-funktionen (Myndighet och Stabsresurs) är ett mycket bra hjälpmedel. APRIL JULI IFK Göteborg Malmö FF Det startade i april med fotboll på Gamla Ullevi. IFK Göteborg tog emot Malmö FF och detta innebar vissa störningar för RSG. Bortalagets supportrar anlände till Lisebergsstationen och framkomligheten för våra fordon var begränsad, vi behövde även ha en samverkansperson på arenan i händelse av störningar. MAJ Chalmerscortégen I slutet på maj var det som vanligt Valborgsmässofirande och Chalmerscortégen. Planeringen inför detta påbörjades i tid och med god samverkan med Trafikkontoret, Västtrafik, Göteborgs spårvägar, Göteborgs stad samt Park och Naturförvaltningen. Bengt Holm från RSG gjorde ett jättearbete med att samla in information så att vi kunde komma fram med våra utryckningsfordon. Göteborgsgirot I början på maj så genomfördes Göteborgsgirot med start och mål på Ullevi, ca 3000 deltagare tog sig runt på de olika banorna, den längsta var 70 kilometer. Det var vissa begränsningar för räddningstjänstens framkomlighet men loppen genomfördes utan större störningar. Göteborgsvarvet 17 maj var det dags för Göteborgsvarvet, planeringen inför världens största halvmaraton påbörjades långt innan. Här involverades en stor del av RSG:s personal och ett flertal möten genomfördes både internt och externt. Under Göteborgsvarvet är hela staden ett inferno med löpare och publik som vill se detta mastodontevenemang. Det påverkar naturligtvis RSG och massor med information/tillfälliga planer för detta evenemang ska förmedlas till berörda styrkor, insatsledare, insatschefer och stab-och ledningspersonal. Alla tog tacksamt emot informationen och loppet genomfördes utan större incidenter. Summerburst Maj avslutades med Summerburst på Ullevi med ca besökare per dag och här behövde hela multiarenan användas med kringliggande ytor såsom området runt Valhalla IP, pre-party-områden och inte minst uppställning av alla lastbilar som transporterar utrustning till musikfesten. Remisshanteringen av alla tillstånd som rör scenfyrverkerier och annan pyroteknik kontrollerades av våra specialutbildade inspektörer på samtliga team, Christer Dahlgren på team syd, Peter Johansson team öst och Kalle Korsan på team norr. Det finns inget som undgår dessa välutbildade ögon och det vet arrangörerna mycket väl om! JUNI Andralångdagen Dagen har växt sig allt större och skapar ganska stora problem för vår insatsförmåga i området. Diskussioner förs varje år med arrangören och vi hoppas att det ska bli mer framkomligt under festligheterna och skapa förståelse hos de som "flyttar" ut på gatan. Skolavslutningar Skolavslutningar i staden och ett flertal kryssningsfartygsanlöp gör att riskbilden ändras något. Massor med glada ungdomar som ska åka på lastbilsflak med allt vad det innebär, samtidigt som passagerarna (ca 6000/gång) från kryssningsfartygen kommer in till centrum. STCC STCC drar igång sina race ute i frihamnen och har en väl fungerande egen organisation men insatsplanering krävs från flera avdelningar hos oss: förbyggande/lbe, insatsstyrkor, insats och beredskapsfunktionen. När STCC är avslutat så tar festområdet The Docks över delar av racingområdet och där arrangeras ett flertal musikarrangemang under större delen av sommaren. Partille Cup Juli inleds med Partille Cup, samtliga s.k. övernattningsskolor har tidigare kontrollerats av inspektörerna på samtliga team och en tillfällig rutin med dokument på hur många ungdomar som är inkvarterade på varje skola upprättas. Detta dokument visar också respektive kontaktpersoner och skolvärdar, allt för att förbereda styrkorna så bra som möjligt om det skulle bli en händelse på skolan. Gothia Cup Samma dokument upprättas för Gothia Cup som drog igång under månaden. Ca 90 skolor är berörda. Mycket arbete går åt till att upprätta dessa dokument och sedan "knyta" det till aktuell skola i Daedalos Mobil. Detta innebär att vid automatlarm till skolan så visas dokumentet redan i larmslagningsskedet och styrkeledaren har den första informationen om hur många ungdomar som befinner sig på skolan. Även ledningscentralen har möjlighet att se denna information och kan om det behövs bistå styrkeledare och insatsledare. Kulturkalaset Knappt har WoW avslutats innan Kulturkalaset i Göteborg drar igång. Återigen mycket folk i stan och runt de scener som byggs upp för diverse artister är det lite problem med framkomligheten för våra fordon men Bengt Holm är med och styr upp staketplacering och liknande. Även här har förebyggarna ett drygt arbete med remisshantering och kontroll av ambulerande försäljningsställen. Citytravet Mitt under Kulturkalaset arrangeras för första gången Citytravet i Göteborg, man anlägger en 250 m lång racebana från Avenyn till Trädgårdsföreningen med ca 200 ton sand och stoppar förstås all trafik kl till Fortsätter på sida

7 MÅNGFALDSARBETE TEAM NORR TEAM ÖST Om vårt deltagande i Prideparaden I slutet av juli åkte vi upp till Prideparaden i Stockholm som representanter från RSG. MSB ihop med andra räddningstjänster i landet hade under Prideveckan deltagit med ett tält inne på Pridefestivalen. ETT REKORDSTORT TÅG med rekordstort antal åskådare, fantastiskt väder och ett 40-tal räddningstjänstanställda bakom en brandbil från Storstockholm gjorde paraden till en verklig fest. Att delta i paraden var en fantastisk känsla. Åskådaren applåderade och ropade uppmuntrande genom hela den fyra kilometer långa paradslingan. På Sturegatan stod folk i fyrdubbla led och gjorde vågen när vi kom. Traditionellt genomförs paraden på lördagen för att markera slutet på veckans aktiviteter. Räddningstjänsten har stort förtroende i allmänhet men vi är också övertygade om att vårt deltagande i Pridetåget har stor betydelse för det positiva bemötandet under paraden. Text Per Hassling, PA Viktigt att visa vår hållning Vi tycker det är viktigt att RSG är representerade i Pride. Som en offentlig myndighet har det betydelse att vi visar att vi står upp för alla människors lika värde och rätt att älska utan att bli särbehandlad och diskriminerad. För oss som arbetar här är det en självklarhet att vi inte särbehandlar någon. Men för de som tillhör utsatta minoriteter och lever med diskriminering är det inte lika självklart. Därför är det viktigt att visa vår hållning i aktiv handling. Pridedeltagande är en symbol, men det får naturligtvis inte stanna vid en symbolhandling en gång om året. Som alla organisationer och företag är vi skyldiga att ha en aktiv plan för att arbeta med mångfald, jämställdhet och likabehandling. Där har RSG inte alltid varit bäst, men under hösten kommer en likabehandlingsplan att presenteras och flera olika aktiviteter kommer att genomföras. Ska RSG verkligen ta ställning? Ibland när vi berättat om vårt deltagande i Pride har vi mötts av argumentet att räddningstjänsten inte ska ta ställning politiskt. Att delta i en manifestation som Pride handlar inte om politik. Att vara för mänskliga rättigheter och allas lika värde är inte en politisk fråga. Det handlar om den grund- Att delta i en manifestation som Pride handlar inte om politik. Att vara för mänskliga rättigheter och allas lika värde är inte en politisk fråga. läggande rätten att inte bli särbehandlad eller diskriminerad pga. kön, etnicitet, sexuell läggning, religion, ålder eller funktionsnedsättning. Däremot kan man som person ha olika personliga uppfattningar och åsikter i diverse frågor. Genom att delta i Pride visar vi som organisation att vår strävan och vilja är att vara en arbetsplats öppen för alla Tack alla vänner! Nu är Stockholm Pride till ända för den här gången och Storstockholms brandförsvar vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidrog till att göra det till en härlig festival med många glada minnen. Det är kul med alla återseenden men också roligt med så många nya bekantskaper. Sveriges räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans för allas lika värde! Väl mött 2015! RSG på "Fest-i-dal" i Svartedalen En dag fick Lundby lag 4 ett samtal från Svartedalsskolan. De skulle ordna en kickoff för sin skola i samband med att de skulle gå ihop med Landamäreskolan eftersom Landamäreskolan ska byggas om. Text Henrik Alexandersson, Lundby brandstation I DEN NYA SKOLAN kommer det att gå ca 700 elever från förskoleklass till klass 9 och dessa skulle träffas under festliga omständigheter kallad Fest-i-dalen Inbjudna var, förutom Lundby brandstation, områdespolisen Biskopsgården, en bolljonglör och en rappare. Brand i kastrull Vårt bidrag från RSG och Lundby, bestod i att visa våra fordon, dela ut enklare brandinformation och vid två tillfällen förevisa hur man släcker brand i kastrull. Vi kunde visa och berätta hur det kan gå om matoljan glöms i en kastrull på spisen i en lägenhet. Efter en stund börjar matoljan brinna och om man då försöker släcka med vatten kan följden bli katastrofal. Alla elever fick också veta vikten av att ha fungerande brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt i hemmet. Förevisningen var uppskattad Forts från sida 11 [ang. Cityvarvet] Arrangemanget blir en publiksuccé med tiotusentals åskådare som kantade banan och åter igen ett problem för oss med framkomlighet i staden och även förändrade insatstider till viktiga objekt. Där gör vår ledningscentral ett bra arbete med att larma andra stationer till de objekt som vi inte når inom stipulerad tid (Sahlgrenska är ett exempel). DETTA VAR ETT AXPLOCK ur arbetet med att framställa och distribuera tillfälliga planer för Evenemangsstaden Göteborg. Evenemangen avlöser varandra och det är flertalet som inte togs upp här men vi kan nämna att de flesta fotbollsmatcher som polisen bedömer vara så kallade högriskmatcher kräver arbete. Supervalåret 2014 med alla demonstrationer för de enskilda partierna tar sin tid. Bokmässan med kanske någon kontroversiell författare brukar medföra en större risk i samhället och är det inte nämnt här så kräver i stort sett alla arrangemang någon form av insatsstöd. Ska även passa på att ge en stor eloge till vår utryckningspersonal som orienterar vid de olika evenemangen, kommer med bra idéer ur deras synvinkel och även att personalen tillverkar egna insatskort på områden och verksamheter som de tycker är viktigt. Jag har till dags dato fått in ca 300 insatskort och det är väldigt bra jobbat. Det upprättas även tillfälliga planer på de större byggarbetsplatser som finns i staden. Här kan nämnas den nystartade etableringen för järnvägsbron över Göta älv och uppstarten för arbetet med den nya tunneln vid Marieholm

8 BRANDEN I VÄSTMANLAND TISDAGEN DEN 5 AUGUSTI på eftermiddagen fick jag frågan om jag kunde åka till skogsbranden i Sala. RSG hade fått förfrågan att hjälpa till i släckningsarbetet med en styrka på som skulle svara för en Räddningsenhet (RE) och en Vattenenhet (VE) dygnet runt. Sex timmar senare var vi på väg, det blev början på en upplevelse utöver det vanliga. Första uppdraget Kl kom vi fram till Ramnäs där stabsplatsen var. Vi anmälde oss och fick snabbt ett tillfälligt boende i en gymnastiksal där IKEA ställt upp femtio sängar. Knappt tre timmar senare, kl ringde Staben och ville att vi kom in till dem. Det kom mycket rök från östra flanken så helikoptrarna kunde inte flyga över detta område. Vårt första uppdrag blev därför att åka runt brandområdet för att se så branden inte spridit sig österut under natten. Två timmar senare rapporterade jag till staben och fick samtidigt nästa uppdrag, sektorchef nordöstra flanken. Från Hästbäck ner till Sörål dvs ett område på 1,5 mil. Moduler Mats Söderström Kungsbacka deltid och Kristian Börjesson Rävlanda deltid, blev styrkeledare för var sin Göteborgsmodul, ja dom kallade det så en modul var en RE + Dagbok från branden i Sala: Träden föll tyst "Tisdagen den 5 augusti på eftermiddagen fick jag frågan om jag kunde åka till skogsbranden i Sala." Så inleds denna dagbok från RSG:s Martin Lyrhems deltagande i släckarbetet av den stora branden i somras. Text Martin Lyrhem, RiB-avdelningen en VE. De flesta räddningstjänsterna jobbade med att försörja en modul dygnet runt, så vi la upp arbetet i 12-timmarsskift. Jag och Peter Johansson löste varandra som Sektorchefer och de andra försörjde en modul. Träden föll tyst Vi åkte upp till ett ställe som heter Hörnsjöfors, där ledningsplatsen för den nordöstra sektorn var, fick rapport och då började vårt arbete på allvar. Vårt ansvar i stort var att hålla begränsningslinjen och tänka på säkerheten. Träden bara föll tyst utan förvarning inne i brandområdet på grund av att rötterna glött sönder. Jag orienterade mig i sektorn för att kunna få så bra bild som möjligt över vilka som var på plats och vem som var vem från räddningstjänst, militär, hemvärn och frivilliga. Jag hade fått en bra överlämning men det hade varit lite kaosartat innan så allt stämde inte riktigt. Frivilliga bönder och skogsägare kom och ville in i området med skogsavverkningsmaskiner och traktorer med vattentankar som kunde dränka ner markerna. Jag fick stoppa dem för det var för farligt för dem att gå in i området. Vattenbombningar Kl ringde staben i Ramnäs till mig och sa att vattenbombning med flygplan skulle påbörjas kl inne i sektorn och att det Jag hade sovit som en stock under natten och när jag vaknade upp till den andra dagen började jag lägga upp min taktik för dagen. inte fick vara någon i detta område. Jag ringde upp styrkeledaren som jobbade i detta område och sa att de måste evakuera området och samtidigt ta en koll så att inte bönderna hade gått in med sina maskiner där. Det gick bra vi hade utrymt och flygplanen vattenbombade. Dagen efter hörde jag dock att en privatperson med mc ändå hade setts i området under vattenbombningen. Bönderna ville in Arbetet fortsatte med att hålla begränsningslinjen, dagen gick fort. Senare på kvällen var bönderna så "på" och ville in i området att jag nästan fick ringa polisen, men det lugnade ner sig. Peter Johansson löste av mig och under överlämning åkte en trailer med en stor grävmaskin in i området som vi inte kunde stoppa. Jag åkte ner till Ramnäs, la min sista rapport för dagen till staben om läget och berättade att en trailer med en grävmaskin åkt in i området. Då sa en chef inne på Staben: Bra nu börjar det äntligen hända saker. Bättre dialog Jag hade sovit som en stock under natten och när jag vaknade upp till den andra dagen började jag lägga upp min taktik för dagen. Jag fick en mycket bra överlämning från Peter Johansson vad som skett under natten. Jag hade redan bestämt mig för att kalla alla styrkeledarna och strategiska personer så som militärchefen, skogsägare, bönder och frivilliga som var i eller runt sektorn så att de kunde redogöra för var de befann sig och vilken uppgift de hade. Detta för att alla skulle vara informerade om vad som skedde och så att jag fick rätt bild av arbetet. Jag la fram vilken taktik som gällde för att hålla begränsningslinjen. Alla var informerade med beslut, taktik och risker. Jag började få bättre dialog med bönderna/skogsägarna. De fick nu också gå in och bygga brandgator och de jobbade fantastiskt bra. Alla var igång, brandmännen jobbade grymt hårt, helikoptrar och flygplan vattenbombade. Som mest var det 8 styrkeledare, 42 brandmän, 20 militärer, 10 hemvärnsmän och x-antal frivilliga, i och utanför sektor nordost. Jag fick beställa mat till 100 personer. Eloge till logistiken Logistiken runt hela händelsen var helt fantastisk. Vi fick sängplats direkt på natten när vi kom upp och nästkommande natt fick vi rum på Ramnäs herrgård där vi bodde resterande nätter. En frivillig organisation från ett samhälle några kilometer från branden organiserade och körde ut mat, drickor/vatten, godis, kaffe, snus mm. Militären öppnade bränsledepåer, slang/materialdepåer på olika platser och körde ut pumpar i terrängen. Bönder/skogsägare körde ut slang när det var slangbrott med sina stora fyrhjulingar. Helt otroligt men för att alla skulle kunna jobba var detta nödvändigt. Sista dagen Dag 3 fortsatte med samma inriktning och taktik, kl la jag min sista rapport i Ramnäs, jag var helt slut. Vi som åkte hem den kvällen hade varit med om tre omtumlande dygn, stora markoch skogförstörelser, hus som brunnit ner, riskfyllt arbete, frivilliga som hjälpte till dygnet runt ja, alla jobbade stenhårt

9 RIF Nordiska mästerskapen 2014 Vi var 43 raska RIF:are i blandade åldrar som reste till Oslo i slutet av augusti. Vi hade vädret på vår sida och fick tre soliga dagar fyllda med prestationer, skratt och kamratskap. Text Erik Skåpdal Foto Gunnar Lindahl DELTAGANDE STÄDER förutom de fem arrangörsstäderna var Gävle, Tampere, Jouvaskylle och Kristiansand. Väldigt roligt att nästan 300 deltagare kom till Oslo trots att Norge är ett dyrt land att besöka. Alla deltagare var inkvarterade på hotell Ullevaal bredvid fotbollsarenan med samma namn. Själva tävlingarna var förlagda till Norges idrottshögskola lite norr om Oslo centrum. Alla grenar var samlade inom området vilket gjorde det lätt för publiken som slapp transportera sig runt. Innebandy äntligen på listan Ny gren för i år var innebandy. Göteborg ställde upp med ett bra lag på tolv man och vi förväntade oss alla final. Detta fick vi dock omvärdera efter att finska Tampere snurrat upp oss i första gruppspelsmatchen. Förutom att motståndet höll genomgående hög klass så spelade Göteborg lite klassisk brandkårsbandy vilket ledde till onödiga frislag och utvisningar. Stockholm som tillslut vann finalen på ett hedrande sätt var ett mycket sammansvetsat lag. De hade en tung defensiv och var effektiva framåt. RIF Noterade att: Mohamed Ibrahim blev utnämnd till finalens bästa spelare i mördande tuff konkurens. Göran Fransson tog hem en guldmedalj på 10km terränglöpning. Göteborg vann även den sociala grenen (Boule) där vi nöp både guld, silver och brons. Vi klarade oss utan skador. Innebandy var ett väldigt populärt inslag. Många röster höjdes för att göra det till ett stående inslag på Nordiska. Gösta Krüger slog Kalle Alexandersson. Spelartruppen från RSG efter finalspel i fotboll. Revansch i fotboll Glädjande nog kunde istället fotbollslaget revanschera sig från förra Nordiska i Helsingfors där vi tappade guldet till finnarna. De bröt ju som bekant Göteborgs svit med fem raka guld. Efter att ha vunnit en relativt tuff grupp med Gävle, Oslo & Kristianstad mötte vi tillslut finska Jyväskylä i final. Trots två tidiga och oturliga mål i baken kunde göteborgarna kriga sig in i matchen bit för bit. Stundtals bjöds det på nagelbitande spänning och lysande fotboll i en final som slutade 5-3 Överst: Mikael Palmèr och Jörgen Olsson spurtar in i mål. Vänster: Mohamed Ibrahim blev fotbollsfinalens bästa spelare och fick ta emot pris från Oslos brandchef. Höger: Bo Carlsson och Göran Fransson är veteraner i dessa sammanhang. Terränglöpningsgruppen efter målgång. Vad är Nordiska? En 80 år gammal tradition med tävlingar och kamratskap mellan Nordiska brandmän. Låter det roligt? Häng i så fall med till Köpenhamn om två år. Alla RIF:are är hjärtligt välkomna!

10 till minne Personal Tack! Till det här numret har vi fått in två stycken tackbrev; ett från Eva Bergvall, farmor till lille Eddie tre och ett halvt år; och ett från Peter Loewenstein från försvarsmedicinskt centrum. Breven handlar om två väldigt olika situationer, men gemensamt är att det är våra brandmäns goa sätt och bemötande som är i fokus. Ta åt er! Vill framföra vårt stora tack för som vanligt fantastiskt fin hjälp i samband med transporterna av deltagarna till årets säkerhetsseminarier på Känsö, vilket jag ber Dig framföra till de brandbåtbesättningarna som genomförde de olika körningarna åt oss under veckan. Johan Vår vän och arbetskamrat har lämnat oss alltför tidigt. Johan var en mycket omtyckt person i många sammanhang. Han var sällsynt bra på att hålla kontakten med vänner i olika kamratkretsar. Allt ifrån gymnasiekompisar, tennis-, golf-, rally- och studiekamrater i olika befälskurser. Johan var en allkonstnär av stora mått, han organiserade bussresor till de svenska fjällen och alperna. Han hade ett stort bilintresse och var en duktig snickare, han byggde bland annat två hus. Johan blev världsmästare i tennis 2013 på World Police and Firegames. Han var duktig på slalom och deltog i många Brandkårs SM, samt var även en god längdskidåkare med flera Vasalopp i ryggen. Johan hade en fantastisk förmåga att komma ihåg och berätta historier, han hade en rolig och underfundig humor. Han var flexibel även på sitt arbete inom RSG och tjänstgjorde på många olika stationer och avdelningar. Jalle Tack för att du var vår chef. Tack för att vi fick lära känna dig. Du hade ett varmt hjärta och du var alltid mån om oss på Mölndals station. Du kommer alltid att finnas i våra tankar, vi glömmer dig aldrig. Tack för allt, vila i frid. Personalen Mölndals station Pensionärer Barbro Wensberg-Nordwall september Christer Thorn september Peter Rhost september Anders Fagerlund september Leif Andrén september Lars-Inge Persson Thomas Sjöstrand Sven-Erik Andersson Bo Affelin Jan Kihlberg september oktober november november december Killarna var väldigt "service minded" och agerade enligt min bedömning som mycket goda ambassadörer för Er organisation och verksamhet i kontakten med deltagande befattningshavare från både näringsliv, myndigheter samt lokala och riksdagspolitiker. Med vänliga hälsningar, 50-åringar Charlotte Molander Thomas Tell Rolf Andersson Kristina Johnsen Åsa Opperud PETER LOEWENSTEIN Försvarsmedicinskt centrum Kapten, båttransportansvarig under Känsöseminarierna november 7 november 8 november 15 december 22 december Vi kommer alltid att sakna dig, men många goda minnen lever vidare. Christer Gulldén och Göran Backlund, samt övriga vänner Vill du som pensionär få Brandscoopet hemskickat? Eller har du som pensionär fått en ny adress? Hör av dig till: Brandscoopet Box 5204, Göteborg. Du kan även maila till oss på

11 Avsändare: Räddningstjänsten Storgöteborg Box Göteborg POSTTIDNING B Arbetet med RSG:s Likabehandlingsplan Räddningstjänsten Storgöteborg ska vara en organisation med en öppen och inkluderande arbetsmiljö, tillgänglig för alla och fri från diskriminering och trakasserier. Sedan den 4 september 2014 har RSG en likabehandlingsplan. Text Karolina Landin, PA RSG:S MEDARBETARE ska vara med och skapa en organisation som har positiva relationer med varandra och med vår omvärld, säger Lars Klevensparr, direktör för Räddningstjänsten Storgöteborg. Att arbeta med mänskliga relationer är en stor och viktig uppgift för vår organisation, fortsätter han. Likabehandling handlar i grunden om mänskliga rättigheter. Det handlar om attityder och värderingar och hur vi bemöter vår omgivning. Likabehandling i vardagen En likabehandlingsplan är ett viktigt verktyg för att arbeta med frågor som t.ex. handlar om att motverka diskriminering och kränkande behandling. För att nå framgång måste frågorna integreras i det dagliga arbetet och i detta arbete har chefer och arbetsledare en särskilt viktig roll. En handlingsplan är nu framtagen och beslutad och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Under det närmsta året kommer RSG ha tre prioriterade områden där nummer ett är att starta ett likabehandlingsråd. När rådet är bildat ska det inledningsvis fokusera på två områden: Genomföra en kartläggning och nulägesanalys kopplad till fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Ta fram en handlingsplan för utbildning. Tar stöd i värdegrunden Nu påbörjas arbetet med bildandet av rådet och en representant från personalavdelningen kommer vara sammankallande, säger Annika Pettersson, chef på personalavdelningen. Mer information om hur tillsättningen av rådets medlemmar kommer gå till kommer under hösten, fortsätter hon. För att lyckas med vårt uppdrag har RSG en värdegrund som vi tar stöd av i vår arbetsvardag. Den är också ett verktyg i vårt fortsatta arbete med likabehandlingsfrågor RSG:s värdegrund Vi visar öppenhet och finns nära medborgaren Vi tror på allas lika värde Vi visar empati, omtanke och respekt Vi ser inga Dom i Vi Vi ser och hör varandra Vi känner stolthet över vårt arbete Genom att ta ansvar får vi inflytande och stimulans Genom att vara olika skapar vi möjligheter Diskrimineringslagen Diskrimineringslagen (2008:567) gäller sedan den 1 januari 2009, och ersätter den tidigare Jämställdhetslagen. Syftet med Diskrimineringslagen är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Likabehandling handlar i grunden om mänskliga rättigheter. Det handlar attityder och värderingar och hur vi bemöter vår omgivning. Diskrimineringslagen är framtagen i syfte att riva hinder, vidga möjligheter och förändra de normer och beteenden som håller människor tillbaka. Alla ska ges förutsättningar för att utvecklas i arbetet. Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt arbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren.

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6

Brand scoopet. Framtidens larmställ? Nytänk för. 365 dagar på 5 minuter Om. DESSUTOM Cancerforskning Webb Sportlov. sida 6 Brand scoopet Nr 1/2014 Framtidens larmställ? sida 6 Nytänk för sågar sida 15 365 dagar på 5 minuter Om 2013 års verksamhet mittuppslaget "Fokus just nu är rekrytering och det ser bra ut, vi har ett av

Läs mer

Konferens om anlagd brand sid 10 12

Konferens om anlagd brand sid 10 12 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid 10 12 Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska.

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Man känner att man är del av något större

Man känner att man är del av något större Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg Människan bakom uniformen ambassadörerna Man känner att man är del av något större En kriminologisk analys av hur deltagare påverkats av personalens förebyggande arbete

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

lönesättande samtalet

lönesättande samtalet 4/10 FACKTIDNINGEN FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SKATTEVERKET Resa till Japan Inte okej med diskriminering på arbetsplatsen Tips inför det lönesättande samtalet ORDFÖRANDEN HAR ORDET Humanismen viktig på arbetsplatsen

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 Tar sju steg med brandskyddet Vården gör jobbet i Uppsala En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 losstagning Norge drar snabbare

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 Ibland smartast att inte samverka Jag är inte ute för att provocera En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #3 2009 Punkteringssprej ökad risk

Läs mer

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE EN HBT-handbok FÖR FÖRETAGARE Innehåll FÖRORD 03. förord 04. INLEDNING 06. hbt-marknaden företagens möjligheter 07. Den svenska marknaden 07. Den internationella marknaden 09. MÅLGRUPPER OCH DIVERSIFIERING

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer