Örebro kommun. Tullängsskolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Tullängsskolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tullängsskolan.

2 Historik Verksamhetstid Tullängsskolan var delad på två delar, Tullängsskolan I och II. Tullängsskolan II kallades byggskolan och innehöll Bygg- och anläggningsteknisk, Fordonsteknisk och Verkstadsteknisk linje samt olika specialkurser. Tullängsskolan I innehåller Bygg- och anläggningsteknisk limje (vissa år), Träteknisk linje samt olika specialkurser. Skolorna hade var sin rektor och skolledningsfunktion. Från 1 juli 1977 blev Tullängsskolan en enhet och samtidigt flyttades även trafikblocket över från Virginska skolan. Mellan 1971 och 1991 tillhörde Tullängsskolan Skolstyrelsen. Från och med 1992 tillhörde skolan Bildningsnämnden. Från 2003 Gymnasienämnden delades Tullängsskolan återigen trafikblocket flyttades till den nybildade skolan Wadköpings utbildningscenter. För lokala kursplaner, se Virginska skolan (ÖK:134). Virginska skolan har ansvarat för dokumentation och arkivleverans av lokala kursplaner för samtliga av Örebros gymnasieskolor. Tullängsskolan kompletterades och samförtecknades till en arkivbildare under 2006 av Per Roth. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 D D1a D1b D1c D2a D2b D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E E1 E2 F F1 F2a F2b F3 F4 F5 F6 Protokoll Protokoll rörande skolans övergripande planering Protokoll rörande utbildningar och ämnen Protokoll rörande enskilda elever och klasser Delegationsärenden Utgående handlingar Personaltidning "Tu-info" Övriga utgående handlingar Register och liggare Betygskataloger Betygskopior Betygskvittenser Elevkort Elevkort från SYO-konsulenten Betygskataloger/betygskort för särskild prövning Personalförteckning Elevförteckningar Kursintyg Diarielistor Klasslistor Övriga liggare och register Inkomna handlingar Korrespondens Diarieförda handlingar Ämnesordnade handlingar Elevhälsovårdsjournaler Personalakter Övriga handlingar rörande personal Handlingar rörande Tullängsskolans byggen Övriga elevhandlingar Praktikplatser Projektarbeten

4 Innehållsförteckning F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 G G1 K K1 K2 K3 Skolpsykologjournaler Skolkataloger Internationella projekt Anbud och upphandlingar Handlingar rörande gymnasieprogram och kurser Elevakter Övriga ämnesordnade handlingar Nationella prov i svenska Räkenskaper Verifikationer Fotografier Klassfoton Elevfoton, enskilda elever Videofilmer

5 Protokoll rörande skolans övergripande planering A1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Kollegie-/personalkonferensprotokoll Huvudlärarkonferensprotokoll, Samarbetsnämndens protokoll, , Skyddsronds- och skyddskommittéprotokoll, Byggkonferensprotokoll, MBL-protokoll, 1978, Fortbildningslagets protokoll, Skolkonferensprotokoll, Tullängsskolans personalförening Diverse protokoll, 1972, , , Arbetsgruppen för invigning av Kulturens hus Kulturgruppen da Vinci Ledningsgruppens protokoll Internationella gruppen Arbetsplatsträffar Lokala styrelsen, transport och service Nätverksträffar Samverkansgruppen

6 Protokoll rörande utbildningar och ämnen A2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Ämneskonferensprotokoll Yrkesrådsprotokoll rörande: - Målare, Trafikteknik, Bygg- och anläggningsteknisk linje, , , Träteknisk linje, , 1982, Fordonsteknisk linje, Verkstads- och maskinteknisk linje, Transportteknik, Planeringskonferensprotokoll Ba-linjen, 1981, Byggmötesprotokoll, 1982, Design Internationell utbildning Dans Särskolan.

7 Protokoll rörande enskilda elever och klasser A3 Serieanmärkning SEKRETESS Serien i arkivkartong Elevvårdskonferensprotokoll, , Klasskonferensprotokoll, Betygskollegieprotokoll, Klasskonferensprotokoll Elevvårdskonferensprotokoll Elevvårdskonferensprotokoll.

8 Delegationsärenden A4 Serieanmärkning Serien i arkivkartong

9 Personaltidning "Tu-info" B1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Personaltidningen byter namn till "TU-Net år Häri ingår även: Personalförteckning D4 Handlingar rörande personal. Läsåret 1985/86 F

10 Övriga utgående handlingar B2 Serieanmärkning Broschyr "Riksgymnasiesärskolan för döva/hörselskadade på Tullängsskolan" Annons om öppet hus, Konst i förändring, invigning av digitalt konstverk Annons om öppet hus, Kulturkalendrar Nyhetsbrev från Komtek nummer 18, utan år. - Elektronik Design, Komtekkurs, utan år. - Broschyr "Tullängsskolan en skola för dig", utan år. - Kom och dansa afrikansk dans, utan år.

11 Betygskataloger D1a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Katalogerna är terminsvis ordande och innehåller för vissa klasser kopior av avgångsbetyg Betygskataloger, kortare kurser Betygskataloger, Höstterminen Betygskataloger, Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen. 1971, Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårtterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårtterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårterminen Klassförteckningar 1973/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Klassförteckningar 1974/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårterminen Klassförteckningar 1975/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Klassförteckningar 1976/ Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen 1978

12 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger. Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen 1985

13 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betyg för yrkesförare Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betyg för yrkesförare Vårterminen 1991, Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Ba, Vt, Ft, Fo Betygskataloger Vårterminen In, Tr, Ve, Hvt, Mls, Nc, Trl, Trp, Särskolan. - Betygskataloger Höstterminen Betyg för yrkesförare Vårterminen 1992, Höstterminen Betygskataloger Vårterminen 1993

14 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Yrkesförare Betygskataloger Höstterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Yrkesförare Betygskataloger Traktor / Grävmaskinistutbildning Klassförteckningar Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Individuella val och prövningar Höstterminen Betygskataloger Försäljarutbildning Vårterminen Betygskataloger Särskolan Vårterminen Betygskataloger Yrkesförarutbildning Vårterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Byggnadssnickare PU Döva - Betygskataloger Försäljarutbildning Vårterminen Betygskataloger Särskolan Vårterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen 1996

15 Betygskopior D1b Serieanmärkning Serien i arkivkartong. På grund av ändrade rutiner i betygshanteringen finns från 1996/97 endast kopior på slutbetyg och inte några betygskataloger Samlade betygsdokument, avbrott Anläggningsmaskinteknik mobilkranförarutbildning Bussförarutbildning Bussförarutbildning Särskolan CNC-operatör / FMS 1996/97 - Betygskort, yrkesförare komvux Betygsinformation för icke slutförd utbildning 1996/97 - Klasslistor 1996/ Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGL3. - Klass BPGO3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. - Klass BPTB3. Elprogrammet: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKV3. - Klass ENVV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPKA3. - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3C. - Klass FPTS3E. - Klass FPTS3H. Hantverksprogrammet: - Klass HV3.

16 Betygskopior D1b Industriprogrammet: - Klass IPHB. - Klass IPBS. - Klass IPTÄ Indiviiduella programmet: - Klass IVBP3B. - Klass IVIP3. - Klass IVTS3. - Klass IVÖV Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGO3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. - Klass BPTB3A. - Klass BPTB3B. - Klass BPTB4D. - Klass BPML4H. - Klass BPM4D. - Klass BPT4H. - Klass ECI4H. - Klass ECI4D. - Klass FRP4D. - Klass FRP4H. - Klass FPS4H. - Klass IPI4D. - Klass IPT4H. - Klass IVN4D. - Klass Datatekniker. - Klass Försäljare KV. - Klass HV1-KV. - Klass Hantverksteknik. - Klass HV2-KV. - Klass Industriteknik, fördjupning. - Klass Automatiserad tillverkning. - Klass Träteknik, grundkurs. - Klass Träteknik, fortsättning. - Samlade betygsdokument och prövningar. Elprogrammet: - Klass ECEL3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B.

17 Betygskopior D1b - Klass ECEK3H. - Klass ECEI4H. - Klass ECEI4D. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPKA3. - Klass FPKA4. - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3C. - Klass FPTS3E. - Klass FPRP4H. - Klass FPRP4D Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Individuella programmet: - Klass IVBP3. - Klass IVBP4. - Klass IVFP3. - Klass IVÖV. - Klass IVNP4D. - Klass IVNP3H. - Klass IVNP3D. Industriprogrammet: - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IPTÄ3. - Klass IPTÄ4H. - Klass IPIN4H. - Klass IPIN4D. KOMVUX-program: - Klass DATE-KV. - Klass FÖ-KV. - Klass HVIB-KV. - Klass Yrkesförare, uppdrag. - Klass Yrkesförare, komvux. - Klass Maskinförare, uppdrag.

18 Betygskopior D1b - Klass Anläggningsmaskin-teknik. - Klass TÄ2-KV. - Klass TÄ1-KV. - Klass HVIA-KV. - Klass CNC-KV. - Klass TRP-KV. - Klass TRLV7-KV. - Klass TRLH6-KV. - Klass TE-KV. - Uttagna slutbetyg. - Samlade betygsdokument, avbrott Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGO3. - Klass BPHB3. - Klass BPLA3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. Elprogrammet: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKRV3. - Klass ENKVP3. - Klass ENVV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3A1. - Klass FPTS3A2. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3B1. - Klass FPTS3B2.

19 Betygskopior D1b Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Individuella programmet: - Klass IVBP. - Klass IVFP3. - Klass IVFPÖ3. Industriprogrammet: - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPHB98. - Klass CNC98-KL. - Klass DATE98. - Klass EC98-KL. - Klass EN98-KL. - Klass HVHT98-KL. - Klass HVVT98-KL. - Klass TE98. - Klass TÄ198-KL. - Klass TÄ298-KL. Teknikprogrammet: - Klass TG3. - RGD-RGH. - Gymnasiesärskolan. - Samlade betygsdokument, studieavbrott. - Uttagna samlade betygsdokument Yrkesförare anläggningsmaskin Transportledning Trafiklärare vårterminen Trafiklärare höstterminen Fordonsprogrammet, gren för transport Yrkesförarutbildning, anläggningsmaskinteknik, bussförarutbildning Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BP ASFALT3.

20 Betygskopior D1b - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass HV3. - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPASF. - Klass HVKV-HT. - Klass TÄ Klass TÄ Klass NÄTV.ADM. - Klass VIS.BSIC. - Klass EN-KL. - Klass EC99-KL. - Klass CNC99-KL. - Klass DATEK:A. - Klass DATEK:B. Teknisk sektor: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. - Klass ENFA3. - Klass ENKRV3. - Klass ENKVP3. - Klass ENVV3. - Klass IPSP3. - Klass TG3. - Prövningar. - Samlade betygsdokument, avbrott. - RGD-RGH, slutbetyg. - RGD-RGH, samlade betygsdokument. - Grundskolan och samlade betygsdokument. - Utfärdade slutbetyg Fordonsteknisk gren, transport - Trafiklärare - Fordonsteknisk gren, fordonsteknik - Försäljare - Yrkesförare, uppdragsutbildning - Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning - Transportledare - Bussförare, uppdragsutbildning - Prövningar 2000.

21 Betygskopior D1b Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPASF3. - Klass BPGL3. - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. Elprogrammet: - Klass ECEL3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. - Klass ECEK3E. Energiprogrammet: - Klass ENVV3. Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Industriprogrammet: - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPASF-VT00. - Klass BPASF-HT00. - Klass BPHB-VT00. - Klass BPTRÄ-ARB. - Klass BPML. - Klass HVKV-VT00. - Klass HVHT KOMVUX-programmet: - Klass TÄ Klass TÄ Klass Teknik DATEK, NERCIA. Teknikprogrammet: - Klass TG3. - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IVIPS3. - Uttagna slutbetyg. - RGD-RGH. - Grundskolan, bygg. - Samlade betygsdokument.

22 Betygskopior D1b - Utfärdade slutbetyg Fordonsprogrammet, fordonsteknik - Fordonsprogrammet, individuella programmet - Fordonsprogrammet, mekaniker - Fordonsprogrammet, transport - Trafiklärare - Transportledare - Försäljare Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPASFALT3. - Klass BPBTG3. - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. Elprogrammet: - Klass ECEI3A. - Klass ECEI3B. Hantverksprogrammet: - HV3. Industriprogrammet: - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BASF-VT01. - Klass BASF-HT01. - Klass HVKV-HT01. - Klass TÄ Klass TÄ Klass Teknisk sektor, DATEK-HT01. - Klass Teknisk sektor ÖKF Teknisk sektor: - Klass NOT3A. - Klass NOT3B. - Klass NOT3C:1. - Klass NOT3C:2. - Klass T3A:1. - Klass T3A:2. - Klass T3B. - Klass T3C:1. - Klass T3C:2. - RGD-RGH. - Samlade betygsdokument, avbrott. - Utfärdade slutbetyg Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning Bussförare, uppdragsutbildning Yrkesförare Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning 2002

23 Betygskopior D1b - Bussförare, uppdragsutbildning Yrkesförare, uppdragsutbildning Grundskolebetyg från Tullängsskolan Prövningar Fordonsteknisk gren, Maskin- och lastbilstekniker - Fordonsteknisk gren, Personbilsteknik - Fordonsteknisk gren, Transport - Försäljare - Trafiklärare - Transportledare Bygg- och hantverksprogrammet: - Klass BoHAN3. - Klass BoHASFALT. - Klass BoHBTG3. - Klass BoHGO3. - Klass BoHHB3A. - Klass BoHHB3B. - Klass BoHHV3. - Klass BoHMI3. - Klass BoHTÄ3. - Avbrott. Energiprogrammet: - Klass ENVV3. Elprogrammet: - Klass ECEI4B. - Klass ECEI3A. Fordonsprogrammet: - Klass FPPB3. - Klass FPMA3. - Klass FPTP KOMVUX-programmet: - Klass HVKVVT00. - Klass TÄ1-Ht02. - Klass TÄ2-Ht02. - Försäljare. - Klass TRLH2. - Klass TRLV2. - RGD-RGH.

24 Betygskopior D1b - Avbrott. - Utfärdade slutbetyg Teknikprogrammet: - Klass NOT3A. - Klass NOT3B:1. - Klass NOT3B:2. - Klass NOT3C:1. - Klass NOT3C:2. - Klass T3A:1. - Klass T3A:2. - Klass T3B. - Klass TRC:1. - Klass T3C:2. - Individuella programmet Förteckningar över utfärdade slutbetyg. - Klass BoHAN3. - Klass BoHASFALT3. - Klass BoHBT3. - Klass BoHESTET3. - Klass BoHHV3. - Klass BoHHB3A. - Klass BoHHB3B. - Klass BoHGO3. - Klass BoHMI3. - Klass FPMA3. - Klass FPPB3. - Klass FPTP3. - Klass T3C mute. - Klass TRLH3. - Klass TRLV3G Klass BoHMR3. - Klass BoHPI3. - Klass BoHTÄ3. - Klass ECEL3A. - Klass ECEL4B. - Klass ENVV3. - Klass NOT3A mask. - Klass NOT3B elek. - Klass NOT3C dime. - Klass NOT3C syte. - Klass T3A mask.

25 Betygskopior D1b - Klass T3A meka. - Klass T3B elek. - Klass T3C date Persontransporter med buss Anläggningsmaskinteknik Yrkesförarutbildning, födda , Yrkesförarutbildning, födda , Komvuxutbildning TRLV3, Komvuxutbildning TÄ1, höstterminen Komvuxutbildning TÄ2, höstterminen RGD/RGH-elever: samlade betygsdokument, alla program RGD/RGH-elever: slutbetygskopior, alla program Samlade betygsdokument, avbrott Elever som läst grundskoleämnen RGD/RGH-elever som läst grundskoleämnen BoHHB2B. - BoHMI2. - Bygg och Hantverk. - ECEL3A. - ECEL4B. - ENVV3. - FPMA3. - Teknisk sektor, FPPB3. - FPTP3. - FPTPAM3. - NOT3Amask NOT3Belek. - NOT3Cdate. - NOT3Cdide. - T3Amask. - T3Ameka. - T3Belek. - T3Cdate. - T3Cdide. - TRLV4. - TRLH4S. - TÄ1 ht04. - TÄ2 ht04. - Avbrott och grundskolebetyg. - RGD/RGH, alla program. - RGD/RGH, grundskolebetyg. - RGD/RGH, samlade betygsdokument alla program.

26 Betygskopior D1b - RGD/RGH, samlade betygsdokument avbrott under läsåret Kvalificerad Transport- och Marknadsutbildning: - Klass KY1, Klass KY2, Klass KY3, Klass KY4, Klass I&L, Klass KY5, Klass KY6, Klass KY7, Klass KY8 I&L, Klass KY8 T&M, Klass KY9 I&L, NPLHH3H, naturbruksprogram, hästhållning. - ECEL3H, elprogram, elteknik. - NPLTD3H, naturbruksprogram, trädgård. - T3D, individuellt program, närliggande teknikprogrammet. - T3H, specialutformat, närliggande teknikprogrammet. - BoHHU4D, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHHU4H, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHML4D, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHML4H, individuellt program närliggande byggprogrammet. - ECEL4D. - FPPB4D, individuellt program, närliggande fordonsprogrammet. - FPPB4H. - FPTP4D, individuellt program närliggande fordonsprogrammet. - FPTP4H, fordonsprogrammet, transport. - IPIN4H, individuellt program närliggande industriprogrammet. - NPLDJ4D, naturbruksprogrammet, djurvård. - NPÖDJ4H, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - NPLHH4D, naturbruksprogrammet, hästhållning. - NPLHH4H, naturbruksprogrammet, hästhållning. - NPLTD4D, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - NPLTD4H, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - T4D, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet. - T4H, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet.

27 Betygskopior D1b BoHAN3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHASFALT3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHGO3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHHB3A, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHHB3B, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHMI3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHMR3. - BoHPI3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHTÄ3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - ECEK3A, elprogrammet, elteknik. - ECEL3B, elprogrammet, elteknik. - FpTp3AMA, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3AMB, fordonsprogrammet, transport. - Fptp3A1, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3A2, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3B1, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3B2, fordonsprogrammet, transport. - T3mask, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet. - TRLH5S, trafiklärare. - TRLH4, trafiklärare. - TRLV5, trafiklärare NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide. - NOT3inde. - NOT3mask. - NOT3tehu. - T3auto. - T3date. - T3elek. - T3inde. - BoHESTET3. - ENVV3. - ECEL4B. - Betygsinformation för icke slutförd utbildning och samlade betygsdokument (avbrott). - RGD/RGH.

28 Betygskopior D1b BoHHB2TRÄ. - BoHHB3B. - ENVV2. - BoHHB1B. - ENVV1. - NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide. - NOT3inde. - NOT3mask. - NOT3robo. - NNOT3tehu. - T3auto1. - T3auto2. - T3date. - T3dide. - T3elek. - T3mask. - T3robo. - T3IVTE ECEL4H. - BoHTÄ3. - T4Hauto. - BoHML1H. - ECEL4D. - ECEL3A. - EEL3B. - ENVV3. - TÄ2HT 6. - Prövningar T4Hauto. - ECEL4H. - T3Hauto. - T4Dauto. - NOT4H. - BoHHU3H. - BOHAN/ASF3. - BoHBTG3. - BoHBTG3. - BoHESTET3. - BoHGO3. - BoHHB3A. - BoHHB3B. - BoHMI3. - BoHMR3. - BOHPL3. - T4Hauto. - FPTP4H. - BoHHU4D.

29 Betygskopior D1b - ECEL4H. - BoHML4D. - BoHHU4H. - T4Hdata BoHHU3H. - ECEL3H. - FPTP3H. - T3Dauto. - BoHHU4D. - BoHHU4H. - BoHML4D. - BoHML4H. - BoHTÄ4D. - BoHTÄ4H. - ECEL4H (2 omslag). - T4Dauto. - T4Hauto. - T4Ddata. - T4Hdata. - BoHAN/ASF3 (anläggning/asfalt). - BoHBTG3 (betong). - BoHEstet 3. - BoHGO3 (golv). - BoHHB3 (snickare, husbyggnad). - BoHML3 (målare). - BoHMR3 (murare). - BoHPL3 (plåt). - BoHTÄ3 (möbelsnickare). - ECEL3A (elteknik). - ECEL3B (elteknik). - ENVV3 (VVS). - Avbrutna studier, 2 omslag. - Prövningar NOT3tema. - NOT3mask. - NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide1. - NOT3dide2. - NOT3robo. - NOT3ind. - T3date. - T3auto1. - T3auto2.

30 Betygskopior D1b - T3dide. - T3mask. - T3robo. - Avbrutna studier.

31 Betygskvittenser D1c Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien består av betygskvittenser per ämne Ämnen A - H Ämnen I - Ö ,

32 Elevkort D2a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Årtalen i volymanmärkningen avser läsår om inte annat anges. Från och med läsåret 1974/75 ligger klasslistorna för samtliga linjer samlade före elevkorten samt ett alfabetiskt register för alla elever Elevkort. Glm Elevkort. Förberedande kurs för Byggnadsarbetare samt avgångna elever Elevkort. Avgångna elever Ht Vt Elevkort Elevkort Elvevkort Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort Elevkort. Ba Klassförteckningar Elevkort. Fo, Tr, Ve, Glm, Kvt, Mls, Trp Elevkort. Ba, Fo, Tr, Ve Elevkort. Kvt, Mls, Glm, Trp Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort. Ba, Tr, Ve, Kvt, Mls, Trp

33 Elevkort D2a Elevkort. Ba, Fo, Avbrutna studier Elevkort. Tr, Ve, Glm, Kvt, Mls, Trp Klassförteckningar Elevkort. Ba, Fo Klassförteckningar Elevkort. Glm, Kvt, Mls, Trp, Tr, Ve, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Pr, Tr, Avbrutna studier Elevkort. Fo, Ve, Glm, Mls, Nc, Trp Klassförteckningar Elevkort. Ba, Fo, Pr, Avbrutna studier Elevkort. Tr, Ve, Glm, Mls, Trp Elevkort. Tr, Ve, Mls, Vvt, Ba, Fo, Pr Elevkort. Avbrutna studier Klassförteckningar Elevkort. Ba, Pr, Tr, Hvt, Fo Klassförteckningar Elevkort. Ve, Mls, Vvt, Trp, Avbrutna studier Elevkort. Trp, Ba, Klassförteckningar Elevkort. Fo, Tr, Ve, Mls, Vvt, Hvt, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Vt, Trp, Klassförteckningar Elevkort. Fo, Inem, Tr, Ve, Hvt, Mls, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Vt, Hvt, Mls, Trp Klassförteckningar

34 Elevkort D2a Elevkort. In, Tr, Vs, Ve, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Fo, Avbrutna studier Klassförteckningar Elevkort. Ft, Hvt, In, Mls, Nc, Tr, Ve, Vt Elevkort. Ba, Bv, Vt, Du, Fo, Ft Elevkort. In, Tr, Ve, Hv, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Bm, Bt, Bv, Ee, Et, Fa, Ft, Fb, In, Ib, Tv, Vm, Vp, Vt, Transportledare Elevkort. Transportledare Elever som avbrutit sin utbildning under läsåret 1994/95. - Elever från andra kommuner som läst årskurs 1 i sin hemkommun 1995/96.

35 Elevkort från SYO-konsulenten D2b Serieanmärkning Serien i arkivkartong

36 Betygskataloger/betygskort för särskild prövning D3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Häri ingår även: serie Elevkataloger D5

37 Personalförteckning D4 Serieanmärkning Ingår i B1: , , 1982, 1984.

38 Elevförteckningar D5 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Läsåren 1971/ / Läsåren 1971/ /77. - Trafikpedagoger 5V - Trafikpedagoger 10 V Läsåret 1977/78 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbil och buss - Buss Läsåret 1978/79 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1979/80 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1980/81 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lasbil- och bussförare - Bussförare - Övrigt Läsåret 1981/82 - Trafikpedagoger - Transportledning - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1982/83 - Trafikpedagoger - Transportledning lastbil - Transportledning buss/taxi - Lastbil- och bussförare - Bussförare

39 Elevförteckningar D Läsåret 1983/84 - Transportledare buss/taxi - Transportledare lastbil - Trafiklärare - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1984/85 - Trafikpedagoger - Transportledning - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1985/86 - Transportledare buss/taxi - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1986/87 - Transportledare - Trafiklärare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1987/88 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1988/89 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1989/90 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1990/91 - Trafiklärare

40 Elevförteckningar D5 - Transportledare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1991/92 - Trafiklärare - Transportledare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1992/93 - Trafiklärare - Transportledare - Lastbilsförare kom vux - Yrkesförare - Elevnummer yrkesförare Läsåret 1993/94 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux - Yrkesförare uppdragsutbildning - Gräv- och hjullastare - Elevnummer yrkesförare Läsåret 1994/95 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux och kurkoder - Yrkesförare uppdragsutbildning - Yrkesförare 4:e året - Gräv- och hjullastare uppdragsutbildning - FPS 2 A-B - FAM 3 A-B, H - IVT S1 - FTML BE 4 - Elevförteckning maskinförare - Elevnummerlista - Intern elevkatalog Läsåret 1995/96 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux - Yrkesförare uppdragsutbildning - Gräv- och hjullastare uppdragsutbildning, grävmaskin kom vux

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium www.hassleholmsgymnasium.se www.facebook.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE 4 1.1 Styrdokument 4 1.2 Metoder för granskning och

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2007:641 Utkom från trycket den 10 juli 2007 utfärdad den 28 juni 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap. 12, 6

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10

Kvalitetsredovisning. Design & Construction College Västerås. Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 2014 Kvalitetsredovisning Design & Construction College Västerås Rektor: Daniel Malmström Hermods 2014-06-10 Kvalitetsredovisning 2014/2015, Design & construction college Västerås 2 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 LOGGA Verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Hotell- och restaurangprogrammet Presentation Verksamheten på Hotell- och restaurangprogrammet präglas av att programmet är både

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden: januari 2009-juni 2010 Tjörns gymnasieskola Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Gunilla Lövström Malin Haugen Stefan Karlsson Ninja Wängde Anders

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer