Örebro kommun. Tullängsskolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Tullängsskolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tullängsskolan.

2 Historik Verksamhetstid Tullängsskolan var delad på två delar, Tullängsskolan I och II. Tullängsskolan II kallades byggskolan och innehöll Bygg- och anläggningsteknisk, Fordonsteknisk och Verkstadsteknisk linje samt olika specialkurser. Tullängsskolan I innehåller Bygg- och anläggningsteknisk limje (vissa år), Träteknisk linje samt olika specialkurser. Skolorna hade var sin rektor och skolledningsfunktion. Från 1 juli 1977 blev Tullängsskolan en enhet och samtidigt flyttades även trafikblocket över från Virginska skolan. Mellan 1971 och 1991 tillhörde Tullängsskolan Skolstyrelsen. Från och med 1992 tillhörde skolan Bildningsnämnden. Från 2003 Gymnasienämnden delades Tullängsskolan återigen trafikblocket flyttades till den nybildade skolan Wadköpings utbildningscenter. För lokala kursplaner, se Virginska skolan (ÖK:134). Virginska skolan har ansvarat för dokumentation och arkivleverans av lokala kursplaner för samtliga av Örebros gymnasieskolor. Tullängsskolan kompletterades och samförtecknades till en arkivbildare under 2006 av Per Roth. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 D D1a D1b D1c D2a D2b D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E E1 E2 F F1 F2a F2b F3 F4 F5 F6 Protokoll Protokoll rörande skolans övergripande planering Protokoll rörande utbildningar och ämnen Protokoll rörande enskilda elever och klasser Delegationsärenden Utgående handlingar Personaltidning "Tu-info" Övriga utgående handlingar Register och liggare Betygskataloger Betygskopior Betygskvittenser Elevkort Elevkort från SYO-konsulenten Betygskataloger/betygskort för särskild prövning Personalförteckning Elevförteckningar Kursintyg Diarielistor Klasslistor Övriga liggare och register Inkomna handlingar Korrespondens Diarieförda handlingar Ämnesordnade handlingar Elevhälsovårdsjournaler Personalakter Övriga handlingar rörande personal Handlingar rörande Tullängsskolans byggen Övriga elevhandlingar Praktikplatser Projektarbeten

4 Innehållsförteckning F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 G G1 K K1 K2 K3 Skolpsykologjournaler Skolkataloger Internationella projekt Anbud och upphandlingar Handlingar rörande gymnasieprogram och kurser Elevakter Övriga ämnesordnade handlingar Nationella prov i svenska Räkenskaper Verifikationer Fotografier Klassfoton Elevfoton, enskilda elever Videofilmer

5 Protokoll rörande skolans övergripande planering A1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Kollegie-/personalkonferensprotokoll Huvudlärarkonferensprotokoll, Samarbetsnämndens protokoll, , Skyddsronds- och skyddskommittéprotokoll, Byggkonferensprotokoll, MBL-protokoll, 1978, Fortbildningslagets protokoll, Skolkonferensprotokoll, Tullängsskolans personalförening Diverse protokoll, 1972, , , Arbetsgruppen för invigning av Kulturens hus Kulturgruppen da Vinci Ledningsgruppens protokoll Internationella gruppen Arbetsplatsträffar Lokala styrelsen, transport och service Nätverksträffar Samverkansgruppen

6 Protokoll rörande utbildningar och ämnen A2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Ämneskonferensprotokoll Yrkesrådsprotokoll rörande: - Målare, Trafikteknik, Bygg- och anläggningsteknisk linje, , , Träteknisk linje, , 1982, Fordonsteknisk linje, Verkstads- och maskinteknisk linje, Transportteknik, Planeringskonferensprotokoll Ba-linjen, 1981, Byggmötesprotokoll, 1982, Design Internationell utbildning Dans Särskolan.

7 Protokoll rörande enskilda elever och klasser A3 Serieanmärkning SEKRETESS Serien i arkivkartong Elevvårdskonferensprotokoll, , Klasskonferensprotokoll, Betygskollegieprotokoll, Klasskonferensprotokoll Elevvårdskonferensprotokoll Elevvårdskonferensprotokoll.

8 Delegationsärenden A4 Serieanmärkning Serien i arkivkartong

9 Personaltidning "Tu-info" B1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Personaltidningen byter namn till "TU-Net år Häri ingår även: Personalförteckning D4 Handlingar rörande personal. Läsåret 1985/86 F

10 Övriga utgående handlingar B2 Serieanmärkning Broschyr "Riksgymnasiesärskolan för döva/hörselskadade på Tullängsskolan" Annons om öppet hus, Konst i förändring, invigning av digitalt konstverk Annons om öppet hus, Kulturkalendrar Nyhetsbrev från Komtek nummer 18, utan år. - Elektronik Design, Komtekkurs, utan år. - Broschyr "Tullängsskolan en skola för dig", utan år. - Kom och dansa afrikansk dans, utan år.

11 Betygskataloger D1a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Katalogerna är terminsvis ordande och innehåller för vissa klasser kopior av avgångsbetyg Betygskataloger, kortare kurser Betygskataloger, Höstterminen Betygskataloger, Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen. 1971, Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårtterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårtterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårterminen Klassförteckningar 1973/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Klassförteckningar 1974/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårterminen Klassförteckningar 1975/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Klassförteckningar 1976/ Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen 1978

12 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger. Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen 1985

13 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betyg för yrkesförare Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betyg för yrkesförare Vårterminen 1991, Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Ba, Vt, Ft, Fo Betygskataloger Vårterminen In, Tr, Ve, Hvt, Mls, Nc, Trl, Trp, Särskolan. - Betygskataloger Höstterminen Betyg för yrkesförare Vårterminen 1992, Höstterminen Betygskataloger Vårterminen 1993

14 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Yrkesförare Betygskataloger Höstterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Yrkesförare Betygskataloger Traktor / Grävmaskinistutbildning Klassförteckningar Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Individuella val och prövningar Höstterminen Betygskataloger Försäljarutbildning Vårterminen Betygskataloger Särskolan Vårterminen Betygskataloger Yrkesförarutbildning Vårterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Byggnadssnickare PU Döva - Betygskataloger Försäljarutbildning Vårterminen Betygskataloger Särskolan Vårterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen 1996

15 Betygskopior D1b Serieanmärkning Serien i arkivkartong. På grund av ändrade rutiner i betygshanteringen finns från 1996/97 endast kopior på slutbetyg och inte några betygskataloger Samlade betygsdokument, avbrott Anläggningsmaskinteknik mobilkranförarutbildning Bussförarutbildning Bussförarutbildning Särskolan CNC-operatör / FMS 1996/97 - Betygskort, yrkesförare komvux Betygsinformation för icke slutförd utbildning 1996/97 - Klasslistor 1996/ Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGL3. - Klass BPGO3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. - Klass BPTB3. Elprogrammet: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKV3. - Klass ENVV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPKA3. - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3C. - Klass FPTS3E. - Klass FPTS3H. Hantverksprogrammet: - Klass HV3.

16 Betygskopior D1b Industriprogrammet: - Klass IPHB. - Klass IPBS. - Klass IPTÄ Indiviiduella programmet: - Klass IVBP3B. - Klass IVIP3. - Klass IVTS3. - Klass IVÖV Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGO3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. - Klass BPTB3A. - Klass BPTB3B. - Klass BPTB4D. - Klass BPML4H. - Klass BPM4D. - Klass BPT4H. - Klass ECI4H. - Klass ECI4D. - Klass FRP4D. - Klass FRP4H. - Klass FPS4H. - Klass IPI4D. - Klass IPT4H. - Klass IVN4D. - Klass Datatekniker. - Klass Försäljare KV. - Klass HV1-KV. - Klass Hantverksteknik. - Klass HV2-KV. - Klass Industriteknik, fördjupning. - Klass Automatiserad tillverkning. - Klass Träteknik, grundkurs. - Klass Träteknik, fortsättning. - Samlade betygsdokument och prövningar. Elprogrammet: - Klass ECEL3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B.

17 Betygskopior D1b - Klass ECEK3H. - Klass ECEI4H. - Klass ECEI4D. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPKA3. - Klass FPKA4. - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3C. - Klass FPTS3E. - Klass FPRP4H. - Klass FPRP4D Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Individuella programmet: - Klass IVBP3. - Klass IVBP4. - Klass IVFP3. - Klass IVÖV. - Klass IVNP4D. - Klass IVNP3H. - Klass IVNP3D. Industriprogrammet: - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IPTÄ3. - Klass IPTÄ4H. - Klass IPIN4H. - Klass IPIN4D. KOMVUX-program: - Klass DATE-KV. - Klass FÖ-KV. - Klass HVIB-KV. - Klass Yrkesförare, uppdrag. - Klass Yrkesförare, komvux. - Klass Maskinförare, uppdrag.

18 Betygskopior D1b - Klass Anläggningsmaskin-teknik. - Klass TÄ2-KV. - Klass TÄ1-KV. - Klass HVIA-KV. - Klass CNC-KV. - Klass TRP-KV. - Klass TRLV7-KV. - Klass TRLH6-KV. - Klass TE-KV. - Uttagna slutbetyg. - Samlade betygsdokument, avbrott Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGO3. - Klass BPHB3. - Klass BPLA3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. Elprogrammet: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKRV3. - Klass ENKVP3. - Klass ENVV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3A1. - Klass FPTS3A2. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3B1. - Klass FPTS3B2.

19 Betygskopior D1b Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Individuella programmet: - Klass IVBP. - Klass IVFP3. - Klass IVFPÖ3. Industriprogrammet: - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPHB98. - Klass CNC98-KL. - Klass DATE98. - Klass EC98-KL. - Klass EN98-KL. - Klass HVHT98-KL. - Klass HVVT98-KL. - Klass TE98. - Klass TÄ198-KL. - Klass TÄ298-KL. Teknikprogrammet: - Klass TG3. - RGD-RGH. - Gymnasiesärskolan. - Samlade betygsdokument, studieavbrott. - Uttagna samlade betygsdokument Yrkesförare anläggningsmaskin Transportledning Trafiklärare vårterminen Trafiklärare höstterminen Fordonsprogrammet, gren för transport Yrkesförarutbildning, anläggningsmaskinteknik, bussförarutbildning Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BP ASFALT3.

20 Betygskopior D1b - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass HV3. - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPASF. - Klass HVKV-HT. - Klass TÄ Klass TÄ Klass NÄTV.ADM. - Klass VIS.BSIC. - Klass EN-KL. - Klass EC99-KL. - Klass CNC99-KL. - Klass DATEK:A. - Klass DATEK:B. Teknisk sektor: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. - Klass ENFA3. - Klass ENKRV3. - Klass ENKVP3. - Klass ENVV3. - Klass IPSP3. - Klass TG3. - Prövningar. - Samlade betygsdokument, avbrott. - RGD-RGH, slutbetyg. - RGD-RGH, samlade betygsdokument. - Grundskolan och samlade betygsdokument. - Utfärdade slutbetyg Fordonsteknisk gren, transport - Trafiklärare - Fordonsteknisk gren, fordonsteknik - Försäljare - Yrkesförare, uppdragsutbildning - Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning - Transportledare - Bussförare, uppdragsutbildning - Prövningar 2000.

21 Betygskopior D1b Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPASF3. - Klass BPGL3. - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. Elprogrammet: - Klass ECEL3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. - Klass ECEK3E. Energiprogrammet: - Klass ENVV3. Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Industriprogrammet: - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPASF-VT00. - Klass BPASF-HT00. - Klass BPHB-VT00. - Klass BPTRÄ-ARB. - Klass BPML. - Klass HVKV-VT00. - Klass HVHT KOMVUX-programmet: - Klass TÄ Klass TÄ Klass Teknik DATEK, NERCIA. Teknikprogrammet: - Klass TG3. - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IVIPS3. - Uttagna slutbetyg. - RGD-RGH. - Grundskolan, bygg. - Samlade betygsdokument.

22 Betygskopior D1b - Utfärdade slutbetyg Fordonsprogrammet, fordonsteknik - Fordonsprogrammet, individuella programmet - Fordonsprogrammet, mekaniker - Fordonsprogrammet, transport - Trafiklärare - Transportledare - Försäljare Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPASFALT3. - Klass BPBTG3. - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. Elprogrammet: - Klass ECEI3A. - Klass ECEI3B. Hantverksprogrammet: - HV3. Industriprogrammet: - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BASF-VT01. - Klass BASF-HT01. - Klass HVKV-HT01. - Klass TÄ Klass TÄ Klass Teknisk sektor, DATEK-HT01. - Klass Teknisk sektor ÖKF Teknisk sektor: - Klass NOT3A. - Klass NOT3B. - Klass NOT3C:1. - Klass NOT3C:2. - Klass T3A:1. - Klass T3A:2. - Klass T3B. - Klass T3C:1. - Klass T3C:2. - RGD-RGH. - Samlade betygsdokument, avbrott. - Utfärdade slutbetyg Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning Bussförare, uppdragsutbildning Yrkesförare Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning 2002

23 Betygskopior D1b - Bussförare, uppdragsutbildning Yrkesförare, uppdragsutbildning Grundskolebetyg från Tullängsskolan Prövningar Fordonsteknisk gren, Maskin- och lastbilstekniker - Fordonsteknisk gren, Personbilsteknik - Fordonsteknisk gren, Transport - Försäljare - Trafiklärare - Transportledare Bygg- och hantverksprogrammet: - Klass BoHAN3. - Klass BoHASFALT. - Klass BoHBTG3. - Klass BoHGO3. - Klass BoHHB3A. - Klass BoHHB3B. - Klass BoHHV3. - Klass BoHMI3. - Klass BoHTÄ3. - Avbrott. Energiprogrammet: - Klass ENVV3. Elprogrammet: - Klass ECEI4B. - Klass ECEI3A. Fordonsprogrammet: - Klass FPPB3. - Klass FPMA3. - Klass FPTP KOMVUX-programmet: - Klass HVKVVT00. - Klass TÄ1-Ht02. - Klass TÄ2-Ht02. - Försäljare. - Klass TRLH2. - Klass TRLV2. - RGD-RGH.

24 Betygskopior D1b - Avbrott. - Utfärdade slutbetyg Teknikprogrammet: - Klass NOT3A. - Klass NOT3B:1. - Klass NOT3B:2. - Klass NOT3C:1. - Klass NOT3C:2. - Klass T3A:1. - Klass T3A:2. - Klass T3B. - Klass TRC:1. - Klass T3C:2. - Individuella programmet Förteckningar över utfärdade slutbetyg. - Klass BoHAN3. - Klass BoHASFALT3. - Klass BoHBT3. - Klass BoHESTET3. - Klass BoHHV3. - Klass BoHHB3A. - Klass BoHHB3B. - Klass BoHGO3. - Klass BoHMI3. - Klass FPMA3. - Klass FPPB3. - Klass FPTP3. - Klass T3C mute. - Klass TRLH3. - Klass TRLV3G Klass BoHMR3. - Klass BoHPI3. - Klass BoHTÄ3. - Klass ECEL3A. - Klass ECEL4B. - Klass ENVV3. - Klass NOT3A mask. - Klass NOT3B elek. - Klass NOT3C dime. - Klass NOT3C syte. - Klass T3A mask.

25 Betygskopior D1b - Klass T3A meka. - Klass T3B elek. - Klass T3C date Persontransporter med buss Anläggningsmaskinteknik Yrkesförarutbildning, födda , Yrkesförarutbildning, födda , Komvuxutbildning TRLV3, Komvuxutbildning TÄ1, höstterminen Komvuxutbildning TÄ2, höstterminen RGD/RGH-elever: samlade betygsdokument, alla program RGD/RGH-elever: slutbetygskopior, alla program Samlade betygsdokument, avbrott Elever som läst grundskoleämnen RGD/RGH-elever som läst grundskoleämnen BoHHB2B. - BoHMI2. - Bygg och Hantverk. - ECEL3A. - ECEL4B. - ENVV3. - FPMA3. - Teknisk sektor, FPPB3. - FPTP3. - FPTPAM3. - NOT3Amask NOT3Belek. - NOT3Cdate. - NOT3Cdide. - T3Amask. - T3Ameka. - T3Belek. - T3Cdate. - T3Cdide. - TRLV4. - TRLH4S. - TÄ1 ht04. - TÄ2 ht04. - Avbrott och grundskolebetyg. - RGD/RGH, alla program. - RGD/RGH, grundskolebetyg. - RGD/RGH, samlade betygsdokument alla program.

26 Betygskopior D1b - RGD/RGH, samlade betygsdokument avbrott under läsåret Kvalificerad Transport- och Marknadsutbildning: - Klass KY1, Klass KY2, Klass KY3, Klass KY4, Klass I&L, Klass KY5, Klass KY6, Klass KY7, Klass KY8 I&L, Klass KY8 T&M, Klass KY9 I&L, NPLHH3H, naturbruksprogram, hästhållning. - ECEL3H, elprogram, elteknik. - NPLTD3H, naturbruksprogram, trädgård. - T3D, individuellt program, närliggande teknikprogrammet. - T3H, specialutformat, närliggande teknikprogrammet. - BoHHU4D, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHHU4H, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHML4D, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHML4H, individuellt program närliggande byggprogrammet. - ECEL4D. - FPPB4D, individuellt program, närliggande fordonsprogrammet. - FPPB4H. - FPTP4D, individuellt program närliggande fordonsprogrammet. - FPTP4H, fordonsprogrammet, transport. - IPIN4H, individuellt program närliggande industriprogrammet. - NPLDJ4D, naturbruksprogrammet, djurvård. - NPÖDJ4H, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - NPLHH4D, naturbruksprogrammet, hästhållning. - NPLHH4H, naturbruksprogrammet, hästhållning. - NPLTD4D, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - NPLTD4H, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - T4D, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet. - T4H, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet.

27 Betygskopior D1b BoHAN3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHASFALT3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHGO3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHHB3A, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHHB3B, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHMI3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHMR3. - BoHPI3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHTÄ3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - ECEK3A, elprogrammet, elteknik. - ECEL3B, elprogrammet, elteknik. - FpTp3AMA, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3AMB, fordonsprogrammet, transport. - Fptp3A1, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3A2, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3B1, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3B2, fordonsprogrammet, transport. - T3mask, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet. - TRLH5S, trafiklärare. - TRLH4, trafiklärare. - TRLV5, trafiklärare NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide. - NOT3inde. - NOT3mask. - NOT3tehu. - T3auto. - T3date. - T3elek. - T3inde. - BoHESTET3. - ENVV3. - ECEL4B. - Betygsinformation för icke slutförd utbildning och samlade betygsdokument (avbrott). - RGD/RGH.

28 Betygskopior D1b BoHHB2TRÄ. - BoHHB3B. - ENVV2. - BoHHB1B. - ENVV1. - NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide. - NOT3inde. - NOT3mask. - NOT3robo. - NNOT3tehu. - T3auto1. - T3auto2. - T3date. - T3dide. - T3elek. - T3mask. - T3robo. - T3IVTE ECEL4H. - BoHTÄ3. - T4Hauto. - BoHML1H. - ECEL4D. - ECEL3A. - EEL3B. - ENVV3. - TÄ2HT 6. - Prövningar T4Hauto. - ECEL4H. - T3Hauto. - T4Dauto. - NOT4H. - BoHHU3H. - BOHAN/ASF3. - BoHBTG3. - BoHBTG3. - BoHESTET3. - BoHGO3. - BoHHB3A. - BoHHB3B. - BoHMI3. - BoHMR3. - BOHPL3. - T4Hauto. - FPTP4H. - BoHHU4D.

29 Betygskopior D1b - ECEL4H. - BoHML4D. - BoHHU4H. - T4Hdata BoHHU3H. - ECEL3H. - FPTP3H. - T3Dauto. - BoHHU4D. - BoHHU4H. - BoHML4D. - BoHML4H. - BoHTÄ4D. - BoHTÄ4H. - ECEL4H (2 omslag). - T4Dauto. - T4Hauto. - T4Ddata. - T4Hdata. - BoHAN/ASF3 (anläggning/asfalt). - BoHBTG3 (betong). - BoHEstet 3. - BoHGO3 (golv). - BoHHB3 (snickare, husbyggnad). - BoHML3 (målare). - BoHMR3 (murare). - BoHPL3 (plåt). - BoHTÄ3 (möbelsnickare). - ECEL3A (elteknik). - ECEL3B (elteknik). - ENVV3 (VVS). - Avbrutna studier, 2 omslag. - Prövningar NOT3tema. - NOT3mask. - NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide1. - NOT3dide2. - NOT3robo. - NOT3ind. - T3date. - T3auto1. - T3auto2.

30 Betygskopior D1b - T3dide. - T3mask. - T3robo. - Avbrutna studier.

31 Betygskvittenser D1c Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien består av betygskvittenser per ämne Ämnen A - H Ämnen I - Ö ,

32 Elevkort D2a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Årtalen i volymanmärkningen avser läsår om inte annat anges. Från och med läsåret 1974/75 ligger klasslistorna för samtliga linjer samlade före elevkorten samt ett alfabetiskt register för alla elever Elevkort. Glm Elevkort. Förberedande kurs för Byggnadsarbetare samt avgångna elever Elevkort. Avgångna elever Ht Vt Elevkort Elevkort Elvevkort Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort Elevkort. Ba Klassförteckningar Elevkort. Fo, Tr, Ve, Glm, Kvt, Mls, Trp Elevkort. Ba, Fo, Tr, Ve Elevkort. Kvt, Mls, Glm, Trp Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort. Ba, Tr, Ve, Kvt, Mls, Trp

33 Elevkort D2a Elevkort. Ba, Fo, Avbrutna studier Elevkort. Tr, Ve, Glm, Kvt, Mls, Trp Klassförteckningar Elevkort. Ba, Fo Klassförteckningar Elevkort. Glm, Kvt, Mls, Trp, Tr, Ve, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Pr, Tr, Avbrutna studier Elevkort. Fo, Ve, Glm, Mls, Nc, Trp Klassförteckningar Elevkort. Ba, Fo, Pr, Avbrutna studier Elevkort. Tr, Ve, Glm, Mls, Trp Elevkort. Tr, Ve, Mls, Vvt, Ba, Fo, Pr Elevkort. Avbrutna studier Klassförteckningar Elevkort. Ba, Pr, Tr, Hvt, Fo Klassförteckningar Elevkort. Ve, Mls, Vvt, Trp, Avbrutna studier Elevkort. Trp, Ba, Klassförteckningar Elevkort. Fo, Tr, Ve, Mls, Vvt, Hvt, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Vt, Trp, Klassförteckningar Elevkort. Fo, Inem, Tr, Ve, Hvt, Mls, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Vt, Hvt, Mls, Trp Klassförteckningar

34 Elevkort D2a Elevkort. In, Tr, Vs, Ve, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Fo, Avbrutna studier Klassförteckningar Elevkort. Ft, Hvt, In, Mls, Nc, Tr, Ve, Vt Elevkort. Ba, Bv, Vt, Du, Fo, Ft Elevkort. In, Tr, Ve, Hv, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Bm, Bt, Bv, Ee, Et, Fa, Ft, Fb, In, Ib, Tv, Vm, Vp, Vt, Transportledare Elevkort. Transportledare Elever som avbrutit sin utbildning under läsåret 1994/95. - Elever från andra kommuner som läst årskurs 1 i sin hemkommun 1995/96.

35 Elevkort från SYO-konsulenten D2b Serieanmärkning Serien i arkivkartong

36 Betygskataloger/betygskort för särskild prövning D3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Häri ingår även: serie Elevkataloger D5

37 Personalförteckning D4 Serieanmärkning Ingår i B1: , , 1982, 1984.

38 Elevförteckningar D5 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Läsåren 1971/ / Läsåren 1971/ /77. - Trafikpedagoger 5V - Trafikpedagoger 10 V Läsåret 1977/78 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbil och buss - Buss Läsåret 1978/79 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1979/80 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1980/81 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lasbil- och bussförare - Bussförare - Övrigt Läsåret 1981/82 - Trafikpedagoger - Transportledning - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1982/83 - Trafikpedagoger - Transportledning lastbil - Transportledning buss/taxi - Lastbil- och bussförare - Bussförare

39 Elevförteckningar D Läsåret 1983/84 - Transportledare buss/taxi - Transportledare lastbil - Trafiklärare - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1984/85 - Trafikpedagoger - Transportledning - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1985/86 - Transportledare buss/taxi - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1986/87 - Transportledare - Trafiklärare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1987/88 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1988/89 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1989/90 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1990/91 - Trafiklärare

40 Elevförteckningar D5 - Transportledare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1991/92 - Trafiklärare - Transportledare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1992/93 - Trafiklärare - Transportledare - Lastbilsförare kom vux - Yrkesförare - Elevnummer yrkesförare Läsåret 1993/94 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux - Yrkesförare uppdragsutbildning - Gräv- och hjullastare - Elevnummer yrkesförare Läsåret 1994/95 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux och kurkoder - Yrkesförare uppdragsutbildning - Yrkesförare 4:e året - Gräv- och hjullastare uppdragsutbildning - FPS 2 A-B - FAM 3 A-B, H - IVT S1 - FTML BE 4 - Elevförteckning maskinförare - Elevnummerlista - Intern elevkatalog Läsåret 1995/96 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux - Yrkesförare uppdragsutbildning - Gräv- och hjullastare uppdragsutbildning, grävmaskin kom vux

Örebro kommun. Tullängsskolan.

Örebro kommun. Tullängsskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tullängsskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971 - Tullängsskolan var delad på två delar, Tullängsskolan I och II. Tullängsskolan II kallades byggskolan

Läs mer

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan.

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1999 - Kvinnerstaskolan övertogs från Örebro Läns Landsting 1999 efter ett regeringsbeslut att alla

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro kommun. Karolinska skolan.

Örebro kommun. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Karolinska skolan. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1971 - Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola,

Läs mer

Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter.

Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Wadköpings utbildningscenter. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2006-2012 För lokala kursplaner, se Virginska skolan (ÖK:134). Virginska skolan har ansvarat

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen

Förutsättningar i schemafilen Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.5 Utveckla och undervisa elever Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Verksamhetsområde 7.4 Gymnasieskola

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2016-04-06 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst.

Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - handlingar omfattar tiden 2003 - Skolnämnd Sydväst tillkom i den stora organisationsförändring

Läs mer

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium!

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! BF BP BPHU BPMI EC EN ESBD ESDN ESMK ESTA ESTA-VA FP FPTP HP HR HV HVMD HVFL HVHK IP LINGONV LP MP NV NVNV-I OP SP SPEI SPSP-I Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! www.jgy.se Östersunds kommun, 2380 Jämtlands

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Västernorrlands län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i Västernorrlands län

Läs mer

Intagningsstatistik 2010

Intagningsstatistik 2010 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 29/6 31/8 Intagningsstatistik 2010 Jenningsskolan, Robertsfors HR-LRE 15 1 2 Hotell och restaurangprogammet, lokal inriktning Restaurang 195 195 IP 15 0 1

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

Örebro kommun. Skolnämnd Sydost.

Örebro kommun. Skolnämnd Sydost. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Skolnämnd Sydost. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - handlingar omfattar tiden 2003 - Skolnämnd Sydost tillkom i den stora organisationsförändring

Läs mer

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Meritvärde Jenningsskolan, Robertsfors IP 9 Industriprogrammet 85 120 NV 25 Naturvetenskapsprogrammet 240 285 OP 18 Omvårdnadsprogrammet 150 169 SM-RS 16 Specialutformat

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019.

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är en kommunal gymnasieskola. Vi har riksrekryterande gymnasieutbildning

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Örebro stad. Kommunala flickskolan.

Örebro stad. Kommunala flickskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kommunala flickskolan. 2014-10-03 Historik Veksamhetstid 1932-1963, handlingar omfattar tiden 1931-1972 Kommunala flickskolan (KF) bildades 1 juli 1932 efter

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1962-1970. Den 19 mars 1947 väckte Ture Lindbo och Otto E. Andersen

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 291 Barn- Och Fritidsprogrammet 25 21 19 85 Industriprogrammet 24 13 2 7 Naturvetenskapsprogrammet 16 7 8 Specialutf. Progr., Ledarskap

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

T A B E L L Ö V E R F Ö R U T B I L D N I N G A R F Ö R G R U N D L Ä G G A N D E B E H Ö R I G H E T

T A B E L L Ö V E R F Ö R U T B I L D N I N G A R F Ö R G R U N D L Ä G G A N D E B E H Ö R I G H E T T A B E L L Ö V E R F Ö R U T B I L D N I N G A R F Ö R G R U N D L Ä G G A N D E B E H Ö R I G H E T GYMNASIESKOLAN NATIONELLA PROGRAM Förutbildningskoder (studievägskoder) för slutbetyg från gymnasieskolans

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47 Byggprogrammet (BP) - avgångna

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Lediga plater i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid preliminärintagningen 2010.

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads yrkesskolor/virginska skolan.

Örebro stad. Örebro stads yrkesskolor/virginska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads yrkesskolor/virginska skolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1920-1970 De tidiga yrkesskolorna Yrkesskoleundervisning

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Jämtlands län som ger högst inkomst Bilagor Tabell 1: Programmen i län som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i län med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: De program i län som ger jobb Tabell 4: De yrkesförberedande program

Läs mer

Arkivbeskrivning. Alfaskolan

Arkivbeskrivning. Alfaskolan FAGERSTA STAD/KOMMUN SKOLSTYRELSEN/ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND/ UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMND Arkivbeskrivning Alfaskolan 2015 ORDLISTA Arkivbildare: Myndighet eller enskild som genererar, hanterar och

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Örebro kommun. Virginska skolan.

Örebro kommun. Virginska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Virginska skolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971- Virginska skolan har sina rötter i Örebro stads yrkesskolor (se Örebro stad. Örebro stads yrkesskolor/virginska

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2009-09-16 150 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Håkan Jivesand

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

7 Gymnasieskolan och kompletterande. Upper secondary school and supplementary education

7 Gymnasieskolan och kompletterande. Upper secondary school and supplementary education Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar 7 Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar Upper secondary school and supplementary education Sida/ Page

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna

Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna mmzir s ' T^'o 000305436 Läroplaner 1989:28 Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna 1989-04-20 SÖ fastställer med stöd av gymnasieförordningen (SFS 87:743) 10

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 1093 Flygtekniska Föreningen Linköping Plats: 14. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll, verks.ber. Seriesignum: A 1 1 1955 1962 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:5. 1963 1968 1969 1976 1977 1985 1986 1996 1997 2003 2 2004 2008 I volymen ingår även A:2 2004-2008,

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1980-2002 Ny kommundel Vasa kommundelsnämnd bildades 1983.

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel.

Broschyr som skickas ut till alla Sveriges niondeklassare där olika program och gymnasieskolor lyfts fram som goda exempel. Bilagor Tabell 1: Programmen i Östergötland som ger högst inkomst Tabell 2: Programmen i Östergötland med lägst andel arbetslösa efter studierna Tabell 3: Programmen i Östergötland som ger jobb Tabell

Läs mer