Örebro kommun. Tullängsskolan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Tullängsskolan."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tullängsskolan.

2 Historik Verksamhetstid Tullängsskolan var delad på två delar, Tullängsskolan I och II. Tullängsskolan II kallades byggskolan och innehöll Bygg- och anläggningsteknisk, Fordonsteknisk och Verkstadsteknisk linje samt olika specialkurser. Tullängsskolan I innehåller Bygg- och anläggningsteknisk limje (vissa år), Träteknisk linje samt olika specialkurser. Skolorna hade var sin rektor och skolledningsfunktion. Från 1 juli 1977 blev Tullängsskolan en enhet och samtidigt flyttades även trafikblocket över från Virginska skolan. Mellan 1971 och 1991 tillhörde Tullängsskolan Skolstyrelsen. Från och med 1992 tillhörde skolan Bildningsnämnden. Från 2003 Gymnasienämnden delades Tullängsskolan återigen trafikblocket flyttades till den nybildade skolan Wadköpings utbildningscenter. För lokala kursplaner, se Virginska skolan (ÖK:134). Virginska skolan har ansvarat för dokumentation och arkivleverans av lokala kursplaner för samtliga av Örebros gymnasieskolor. Tullängsskolan kompletterades och samförtecknades till en arkivbildare under 2006 av Per Roth. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 D D1a D1b D1c D2a D2b D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E E1 E2 F F1 F2a F2b F3 F4 F5 F6 Protokoll Protokoll rörande skolans övergripande planering Protokoll rörande utbildningar och ämnen Protokoll rörande enskilda elever och klasser Delegationsärenden Utgående handlingar Personaltidning "Tu-info" Övriga utgående handlingar Register och liggare Betygskataloger Betygskopior Betygskvittenser Elevkort Elevkort från SYO-konsulenten Betygskataloger/betygskort för särskild prövning Personalförteckning Elevförteckningar Kursintyg Diarielistor Klasslistor Övriga liggare och register Inkomna handlingar Korrespondens Diarieförda handlingar Ämnesordnade handlingar Elevhälsovårdsjournaler Personalakter Övriga handlingar rörande personal Handlingar rörande Tullängsskolans byggen Övriga elevhandlingar Praktikplatser Projektarbeten

4 Innehållsförteckning F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 G G1 K K1 K2 K3 Skolpsykologjournaler Skolkataloger Internationella projekt Anbud och upphandlingar Handlingar rörande gymnasieprogram och kurser Elevakter Övriga ämnesordnade handlingar Nationella prov i svenska Räkenskaper Verifikationer Fotografier Klassfoton Elevfoton, enskilda elever Videofilmer

5 Protokoll rörande skolans övergripande planering A1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Kollegie-/personalkonferensprotokoll Huvudlärarkonferensprotokoll, Samarbetsnämndens protokoll, , Skyddsronds- och skyddskommittéprotokoll, Byggkonferensprotokoll, MBL-protokoll, 1978, Fortbildningslagets protokoll, Skolkonferensprotokoll, Tullängsskolans personalförening Diverse protokoll, 1972, , , Arbetsgruppen för invigning av Kulturens hus Kulturgruppen da Vinci Ledningsgruppens protokoll Internationella gruppen Arbetsplatsträffar Lokala styrelsen, transport och service Nätverksträffar Samverkansgruppen

6 Protokoll rörande utbildningar och ämnen A2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Ämneskonferensprotokoll Yrkesrådsprotokoll rörande: - Målare, Trafikteknik, Bygg- och anläggningsteknisk linje, , , Träteknisk linje, , 1982, Fordonsteknisk linje, Verkstads- och maskinteknisk linje, Transportteknik, Planeringskonferensprotokoll Ba-linjen, 1981, Byggmötesprotokoll, 1982, Design Internationell utbildning Dans Särskolan.

7 Protokoll rörande enskilda elever och klasser A3 Serieanmärkning SEKRETESS Serien i arkivkartong Elevvårdskonferensprotokoll, , Klasskonferensprotokoll, Betygskollegieprotokoll, Klasskonferensprotokoll Elevvårdskonferensprotokoll Elevvårdskonferensprotokoll.

8 Delegationsärenden A4 Serieanmärkning Serien i arkivkartong

9 Personaltidning "Tu-info" B1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Personaltidningen byter namn till "TU-Net år Häri ingår även: Personalförteckning D4 Handlingar rörande personal. Läsåret 1985/86 F

10 Övriga utgående handlingar B2 Serieanmärkning Broschyr "Riksgymnasiesärskolan för döva/hörselskadade på Tullängsskolan" Annons om öppet hus, Konst i förändring, invigning av digitalt konstverk Annons om öppet hus, Kulturkalendrar Nyhetsbrev från Komtek nummer 18, utan år. - Elektronik Design, Komtekkurs, utan år. - Broschyr "Tullängsskolan en skola för dig", utan år. - Kom och dansa afrikansk dans, utan år.

11 Betygskataloger D1a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Katalogerna är terminsvis ordande och innehåller för vissa klasser kopior av avgångsbetyg Betygskataloger, kortare kurser Betygskataloger, Höstterminen Betygskataloger, Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen. 1971, Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårtterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårtterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårterminen Klassförteckningar 1973/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Klassförteckningar 1974/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygssammanställningar Vårterminen Klassförteckningar 1975/ Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Klassförteckningar 1976/ Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen 1978

12 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger. Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen 1985

13 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Frånvaroöversikter Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygssammanställningar Vårterminen Frånvaroöversikter Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betygssammanställningar Höstterminen Betyg för yrkesförare Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Betyg för yrkesförare Vårterminen 1991, Höstterminen Betygskataloger Vårterminen Ba, Vt, Ft, Fo Betygskataloger Vårterminen In, Tr, Ve, Hvt, Mls, Nc, Trl, Trp, Särskolan. - Betygskataloger Höstterminen Betyg för yrkesförare Vårterminen 1992, Höstterminen Betygskataloger Vårterminen 1993

14 Betygskataloger D1a Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Yrkesförare Betygskataloger Höstterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Vårterminen Betygskataloger Yrkesförare Betygskataloger Traktor / Grävmaskinistutbildning Klassförteckningar Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Individuella val och prövningar Höstterminen Betygskataloger Försäljarutbildning Vårterminen Betygskataloger Särskolan Vårterminen Betygskataloger Yrkesförarutbildning Vårterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Höstterminen Vårterminen Betygskataloger Byggnadssnickare PU Döva - Betygskataloger Försäljarutbildning Vårterminen Betygskataloger Särskolan Vårterminen Klassförteckningar Höstterminen Vårterminen 1996

15 Betygskopior D1b Serieanmärkning Serien i arkivkartong. På grund av ändrade rutiner i betygshanteringen finns från 1996/97 endast kopior på slutbetyg och inte några betygskataloger Samlade betygsdokument, avbrott Anläggningsmaskinteknik mobilkranförarutbildning Bussförarutbildning Bussförarutbildning Särskolan CNC-operatör / FMS 1996/97 - Betygskort, yrkesförare komvux Betygsinformation för icke slutförd utbildning 1996/97 - Klasslistor 1996/ Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGL3. - Klass BPGO3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. - Klass BPTB3. Elprogrammet: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKV3. - Klass ENVV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPKA3. - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3C. - Klass FPTS3E. - Klass FPTS3H. Hantverksprogrammet: - Klass HV3.

16 Betygskopior D1b Industriprogrammet: - Klass IPHB. - Klass IPBS. - Klass IPTÄ Indiviiduella programmet: - Klass IVBP3B. - Klass IVIP3. - Klass IVTS3. - Klass IVÖV Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGO3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. - Klass BPTB3A. - Klass BPTB3B. - Klass BPTB4D. - Klass BPML4H. - Klass BPM4D. - Klass BPT4H. - Klass ECI4H. - Klass ECI4D. - Klass FRP4D. - Klass FRP4H. - Klass FPS4H. - Klass IPI4D. - Klass IPT4H. - Klass IVN4D. - Klass Datatekniker. - Klass Försäljare KV. - Klass HV1-KV. - Klass Hantverksteknik. - Klass HV2-KV. - Klass Industriteknik, fördjupning. - Klass Automatiserad tillverkning. - Klass Träteknik, grundkurs. - Klass Träteknik, fortsättning. - Samlade betygsdokument och prövningar. Elprogrammet: - Klass ECEL3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B.

17 Betygskopior D1b - Klass ECEK3H. - Klass ECEI4H. - Klass ECEI4D. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPKA3. - Klass FPKA4. - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3C. - Klass FPTS3E. - Klass FPRP4H. - Klass FPRP4D Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Individuella programmet: - Klass IVBP3. - Klass IVBP4. - Klass IVFP3. - Klass IVÖV. - Klass IVNP4D. - Klass IVNP3H. - Klass IVNP3D. Industriprogrammet: - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IPTÄ3. - Klass IPTÄ4H. - Klass IPIN4H. - Klass IPIN4D. KOMVUX-program: - Klass DATE-KV. - Klass FÖ-KV. - Klass HVIB-KV. - Klass Yrkesförare, uppdrag. - Klass Yrkesförare, komvux. - Klass Maskinförare, uppdrag.

18 Betygskopior D1b - Klass Anläggningsmaskin-teknik. - Klass TÄ2-KV. - Klass TÄ1-KV. - Klass HVIA-KV. - Klass CNC-KV. - Klass TRP-KV. - Klass TRLV7-KV. - Klass TRLH6-KV. - Klass TE-KV. - Uttagna slutbetyg. - Samlade betygsdokument, avbrott Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPGO3. - Klass BPHB3. - Klass BPLA3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. - Klass BPPL3. Elprogrammet: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. Energiprogrammet: - Klass ENFA3. - Klass ENKRV3. - Klass ENKVP3. - Klass ENVV3. Fordonsprogrammet: - Klass FPML3. - Klass FPRP3. - Klass FPTS3A. - Klass FPTS3A1. - Klass FPTS3A2. - Klass FPTS3B. - Klass FPTS3B1. - Klass FPTS3B2.

19 Betygskopior D1b Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Individuella programmet: - Klass IVBP. - Klass IVFP3. - Klass IVFPÖ3. Industriprogrammet: - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPHB98. - Klass CNC98-KL. - Klass DATE98. - Klass EC98-KL. - Klass EN98-KL. - Klass HVHT98-KL. - Klass HVVT98-KL. - Klass TE98. - Klass TÄ198-KL. - Klass TÄ298-KL. Teknikprogrammet: - Klass TG3. - RGD-RGH. - Gymnasiesärskolan. - Samlade betygsdokument, studieavbrott. - Uttagna samlade betygsdokument Yrkesförare anläggningsmaskin Transportledning Trafiklärare vårterminen Trafiklärare höstterminen Fordonsprogrammet, gren för transport Yrkesförarutbildning, anläggningsmaskinteknik, bussförarutbildning Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BP ASFALT3.

20 Betygskopior D1b - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass HV3. - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPASF. - Klass HVKV-HT. - Klass TÄ Klass TÄ Klass NÄTV.ADM. - Klass VIS.BSIC. - Klass EN-KL. - Klass EC99-KL. - Klass CNC99-KL. - Klass DATEK:A. - Klass DATEK:B. Teknisk sektor: - Klass ECEI3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. - Klass ENFA3. - Klass ENKRV3. - Klass ENKVP3. - Klass ENVV3. - Klass IPSP3. - Klass TG3. - Prövningar. - Samlade betygsdokument, avbrott. - RGD-RGH, slutbetyg. - RGD-RGH, samlade betygsdokument. - Grundskolan och samlade betygsdokument. - Utfärdade slutbetyg Fordonsteknisk gren, transport - Trafiklärare - Fordonsteknisk gren, fordonsteknik - Försäljare - Yrkesförare, uppdragsutbildning - Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning - Transportledare - Bussförare, uppdragsutbildning - Prövningar 2000.

21 Betygskopior D1b Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPASF3. - Klass BPGL3. - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. Elprogrammet: - Klass ECEL3. - Klass ECEK3A. - Klass ECEK3B. - Klass ECEK3C. - Klass ECEK3E. Energiprogrammet: - Klass ENVV3. Hantverksprogrammet: - Klass HV3. Industriprogrammet: - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BPASF-VT00. - Klass BPASF-HT00. - Klass BPHB-VT00. - Klass BPTRÄ-ARB. - Klass BPML. - Klass HVKV-VT00. - Klass HVHT KOMVUX-programmet: - Klass TÄ Klass TÄ Klass Teknik DATEK, NERCIA. Teknikprogrammet: - Klass TG3. - Klass IPSP3. - Klass IPSV3. - Klass IVIPS3. - Uttagna slutbetyg. - RGD-RGH. - Grundskolan, bygg. - Samlade betygsdokument.

22 Betygskopior D1b - Utfärdade slutbetyg Fordonsprogrammet, fordonsteknik - Fordonsprogrammet, individuella programmet - Fordonsprogrammet, mekaniker - Fordonsprogrammet, transport - Trafiklärare - Transportledare - Försäljare Byggprogrammet: - Klass BPAN3. - Klass BPASFALT3. - Klass BPBTG3. - Klass BPHB3. - Klass BPML3. - Klass BPMR3. Elprogrammet: - Klass ECEI3A. - Klass ECEI3B. Hantverksprogrammet: - HV3. Industriprogrammet: - Klass IPTÄ3. KOMVUX-programmet: - Klass BASF-VT01. - Klass BASF-HT01. - Klass HVKV-HT01. - Klass TÄ Klass TÄ Klass Teknisk sektor, DATEK-HT01. - Klass Teknisk sektor ÖKF Teknisk sektor: - Klass NOT3A. - Klass NOT3B. - Klass NOT3C:1. - Klass NOT3C:2. - Klass T3A:1. - Klass T3A:2. - Klass T3B. - Klass T3C:1. - Klass T3C:2. - RGD-RGH. - Samlade betygsdokument, avbrott. - Utfärdade slutbetyg Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning Bussförare, uppdragsutbildning Yrkesförare Anläggningsmaskinteknik, uppdragsutbildning 2002

23 Betygskopior D1b - Bussförare, uppdragsutbildning Yrkesförare, uppdragsutbildning Grundskolebetyg från Tullängsskolan Prövningar Fordonsteknisk gren, Maskin- och lastbilstekniker - Fordonsteknisk gren, Personbilsteknik - Fordonsteknisk gren, Transport - Försäljare - Trafiklärare - Transportledare Bygg- och hantverksprogrammet: - Klass BoHAN3. - Klass BoHASFALT. - Klass BoHBTG3. - Klass BoHGO3. - Klass BoHHB3A. - Klass BoHHB3B. - Klass BoHHV3. - Klass BoHMI3. - Klass BoHTÄ3. - Avbrott. Energiprogrammet: - Klass ENVV3. Elprogrammet: - Klass ECEI4B. - Klass ECEI3A. Fordonsprogrammet: - Klass FPPB3. - Klass FPMA3. - Klass FPTP KOMVUX-programmet: - Klass HVKVVT00. - Klass TÄ1-Ht02. - Klass TÄ2-Ht02. - Försäljare. - Klass TRLH2. - Klass TRLV2. - RGD-RGH.

24 Betygskopior D1b - Avbrott. - Utfärdade slutbetyg Teknikprogrammet: - Klass NOT3A. - Klass NOT3B:1. - Klass NOT3B:2. - Klass NOT3C:1. - Klass NOT3C:2. - Klass T3A:1. - Klass T3A:2. - Klass T3B. - Klass TRC:1. - Klass T3C:2. - Individuella programmet Förteckningar över utfärdade slutbetyg. - Klass BoHAN3. - Klass BoHASFALT3. - Klass BoHBT3. - Klass BoHESTET3. - Klass BoHHV3. - Klass BoHHB3A. - Klass BoHHB3B. - Klass BoHGO3. - Klass BoHMI3. - Klass FPMA3. - Klass FPPB3. - Klass FPTP3. - Klass T3C mute. - Klass TRLH3. - Klass TRLV3G Klass BoHMR3. - Klass BoHPI3. - Klass BoHTÄ3. - Klass ECEL3A. - Klass ECEL4B. - Klass ENVV3. - Klass NOT3A mask. - Klass NOT3B elek. - Klass NOT3C dime. - Klass NOT3C syte. - Klass T3A mask.

25 Betygskopior D1b - Klass T3A meka. - Klass T3B elek. - Klass T3C date Persontransporter med buss Anläggningsmaskinteknik Yrkesförarutbildning, födda , Yrkesförarutbildning, födda , Komvuxutbildning TRLV3, Komvuxutbildning TÄ1, höstterminen Komvuxutbildning TÄ2, höstterminen RGD/RGH-elever: samlade betygsdokument, alla program RGD/RGH-elever: slutbetygskopior, alla program Samlade betygsdokument, avbrott Elever som läst grundskoleämnen RGD/RGH-elever som läst grundskoleämnen BoHHB2B. - BoHMI2. - Bygg och Hantverk. - ECEL3A. - ECEL4B. - ENVV3. - FPMA3. - Teknisk sektor, FPPB3. - FPTP3. - FPTPAM3. - NOT3Amask NOT3Belek. - NOT3Cdate. - NOT3Cdide. - T3Amask. - T3Ameka. - T3Belek. - T3Cdate. - T3Cdide. - TRLV4. - TRLH4S. - TÄ1 ht04. - TÄ2 ht04. - Avbrott och grundskolebetyg. - RGD/RGH, alla program. - RGD/RGH, grundskolebetyg. - RGD/RGH, samlade betygsdokument alla program.

26 Betygskopior D1b - RGD/RGH, samlade betygsdokument avbrott under läsåret Kvalificerad Transport- och Marknadsutbildning: - Klass KY1, Klass KY2, Klass KY3, Klass KY4, Klass I&L, Klass KY5, Klass KY6, Klass KY7, Klass KY8 I&L, Klass KY8 T&M, Klass KY9 I&L, NPLHH3H, naturbruksprogram, hästhållning. - ECEL3H, elprogram, elteknik. - NPLTD3H, naturbruksprogram, trädgård. - T3D, individuellt program, närliggande teknikprogrammet. - T3H, specialutformat, närliggande teknikprogrammet. - BoHHU4D, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHHU4H, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHML4D, individuellt program, närliggande byggprogrammet. - BoHML4H, individuellt program närliggande byggprogrammet. - ECEL4D. - FPPB4D, individuellt program, närliggande fordonsprogrammet. - FPPB4H. - FPTP4D, individuellt program närliggande fordonsprogrammet. - FPTP4H, fordonsprogrammet, transport. - IPIN4H, individuellt program närliggande industriprogrammet. - NPLDJ4D, naturbruksprogrammet, djurvård. - NPÖDJ4H, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - NPLHH4D, naturbruksprogrammet, hästhållning. - NPLHH4H, naturbruksprogrammet, hästhållning. - NPLTD4D, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - NPLTD4H, individuellt program närliggande naturbruksprogrammet. - T4D, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet. - T4H, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet.

27 Betygskopior D1b BoHAN3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHASFALT3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHGO3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHHB3A, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHHB3B, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHMI3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHMR3. - BoHPI3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - BoHTÄ3, specialutformat program, närliggande byggprogrammet. - ECEK3A, elprogrammet, elteknik. - ECEL3B, elprogrammet, elteknik. - FpTp3AMA, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3AMB, fordonsprogrammet, transport. - Fptp3A1, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3A2, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3B1, fordonsprogrammet, transport. - FpTp3B2, fordonsprogrammet, transport. - T3mask, specialutformat program, närliggande teknikprogrammet. - TRLH5S, trafiklärare. - TRLH4, trafiklärare. - TRLV5, trafiklärare NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide. - NOT3inde. - NOT3mask. - NOT3tehu. - T3auto. - T3date. - T3elek. - T3inde. - BoHESTET3. - ENVV3. - ECEL4B. - Betygsinformation för icke slutförd utbildning och samlade betygsdokument (avbrott). - RGD/RGH.

28 Betygskopior D1b BoHHB2TRÄ. - BoHHB3B. - ENVV2. - BoHHB1B. - ENVV1. - NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide. - NOT3inde. - NOT3mask. - NOT3robo. - NNOT3tehu. - T3auto1. - T3auto2. - T3date. - T3dide. - T3elek. - T3mask. - T3robo. - T3IVTE ECEL4H. - BoHTÄ3. - T4Hauto. - BoHML1H. - ECEL4D. - ECEL3A. - EEL3B. - ENVV3. - TÄ2HT 6. - Prövningar T4Hauto. - ECEL4H. - T3Hauto. - T4Dauto. - NOT4H. - BoHHU3H. - BOHAN/ASF3. - BoHBTG3. - BoHBTG3. - BoHESTET3. - BoHGO3. - BoHHB3A. - BoHHB3B. - BoHMI3. - BoHMR3. - BOHPL3. - T4Hauto. - FPTP4H. - BoHHU4D.

29 Betygskopior D1b - ECEL4H. - BoHML4D. - BoHHU4H. - T4Hdata BoHHU3H. - ECEL3H. - FPTP3H. - T3Dauto. - BoHHU4D. - BoHHU4H. - BoHML4D. - BoHML4H. - BoHTÄ4D. - BoHTÄ4H. - ECEL4H (2 omslag). - T4Dauto. - T4Hauto. - T4Ddata. - T4Hdata. - BoHAN/ASF3 (anläggning/asfalt). - BoHBTG3 (betong). - BoHEstet 3. - BoHGO3 (golv). - BoHHB3 (snickare, husbyggnad). - BoHML3 (målare). - BoHMR3 (murare). - BoHPL3 (plåt). - BoHTÄ3 (möbelsnickare). - ECEL3A (elteknik). - ECEL3B (elteknik). - ENVV3 (VVS). - Avbrutna studier, 2 omslag. - Prövningar NOT3tema. - NOT3mask. - NOT3auto. - NOT3date. - NOT3dide1. - NOT3dide2. - NOT3robo. - NOT3ind. - T3date. - T3auto1. - T3auto2.

30 Betygskopior D1b - T3dide. - T3mask. - T3robo. - Avbrutna studier.

31 Betygskvittenser D1c Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Serien består av betygskvittenser per ämne Ämnen A - H Ämnen I - Ö ,

32 Elevkort D2a Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Årtalen i volymanmärkningen avser läsår om inte annat anges. Från och med läsåret 1974/75 ligger klasslistorna för samtliga linjer samlade före elevkorten samt ett alfabetiskt register för alla elever Elevkort. Glm Elevkort. Förberedande kurs för Byggnadsarbetare samt avgångna elever Elevkort. Avgångna elever Ht Vt Elevkort Elevkort Elvevkort Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort Elevkort. Ba Klassförteckningar Elevkort. Fo, Tr, Ve, Glm, Kvt, Mls, Trp Elevkort. Ba, Fo, Tr, Ve Elevkort. Kvt, Mls, Glm, Trp Klassförteckningar Elevkort Klassförteckningar Elevkort. Ba, Tr, Ve, Kvt, Mls, Trp

33 Elevkort D2a Elevkort. Ba, Fo, Avbrutna studier Elevkort. Tr, Ve, Glm, Kvt, Mls, Trp Klassförteckningar Elevkort. Ba, Fo Klassförteckningar Elevkort. Glm, Kvt, Mls, Trp, Tr, Ve, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Pr, Tr, Avbrutna studier Elevkort. Fo, Ve, Glm, Mls, Nc, Trp Klassförteckningar Elevkort. Ba, Fo, Pr, Avbrutna studier Elevkort. Tr, Ve, Glm, Mls, Trp Elevkort. Tr, Ve, Mls, Vvt, Ba, Fo, Pr Elevkort. Avbrutna studier Klassförteckningar Elevkort. Ba, Pr, Tr, Hvt, Fo Klassförteckningar Elevkort. Ve, Mls, Vvt, Trp, Avbrutna studier Elevkort. Trp, Ba, Klassförteckningar Elevkort. Fo, Tr, Ve, Mls, Vvt, Hvt, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Vt, Trp, Klassförteckningar Elevkort. Fo, Inem, Tr, Ve, Hvt, Mls, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Vt, Hvt, Mls, Trp Klassförteckningar

34 Elevkort D2a Elevkort. In, Tr, Vs, Ve, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Fo, Avbrutna studier Klassförteckningar Elevkort. Ft, Hvt, In, Mls, Nc, Tr, Ve, Vt Elevkort. Ba, Bv, Vt, Du, Fo, Ft Elevkort. In, Tr, Ve, Hv, Avbrutna studier Elevkort. Ba, Bm, Bt, Bv, Ee, Et, Fa, Ft, Fb, In, Ib, Tv, Vm, Vp, Vt, Transportledare Elevkort. Transportledare Elever som avbrutit sin utbildning under läsåret 1994/95. - Elever från andra kommuner som läst årskurs 1 i sin hemkommun 1995/96.

35 Elevkort från SYO-konsulenten D2b Serieanmärkning Serien i arkivkartong

36 Betygskataloger/betygskort för särskild prövning D3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Häri ingår även: serie Elevkataloger D5

37 Personalförteckning D4 Serieanmärkning Ingår i B1: , , 1982, 1984.

38 Elevförteckningar D5 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Läsåren 1971/ / Läsåren 1971/ /77. - Trafikpedagoger 5V - Trafikpedagoger 10 V Läsåret 1977/78 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbil och buss - Buss Läsåret 1978/79 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1979/80 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1980/81 - Transportledare - Trafikpedagoger - Lasbil- och bussförare - Bussförare - Övrigt Läsåret 1981/82 - Trafikpedagoger - Transportledning - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1982/83 - Trafikpedagoger - Transportledning lastbil - Transportledning buss/taxi - Lastbil- och bussförare - Bussförare

39 Elevförteckningar D Läsåret 1983/84 - Transportledare buss/taxi - Transportledare lastbil - Trafiklärare - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1984/85 - Trafikpedagoger - Transportledning - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1985/86 - Transportledare buss/taxi - Transportledare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1986/87 - Transportledare - Trafiklärare - Trafikpedagoger - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1987/88 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1988/89 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbil- och bussförare - Bussförare Läsåret 1989/90 - Transportledare - Trafiklärare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1990/91 - Trafiklärare

40 Elevförteckningar D5 - Transportledare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1991/92 - Trafiklärare - Transportledare - Lastbilsförare - Bussförare Läsåret 1992/93 - Trafiklärare - Transportledare - Lastbilsförare kom vux - Yrkesförare - Elevnummer yrkesförare Läsåret 1993/94 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux - Yrkesförare uppdragsutbildning - Gräv- och hjullastare - Elevnummer yrkesförare Läsåret 1994/95 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux och kurkoder - Yrkesförare uppdragsutbildning - Yrkesförare 4:e året - Gräv- och hjullastare uppdragsutbildning - FPS 2 A-B - FAM 3 A-B, H - IVT S1 - FTML BE 4 - Elevförteckning maskinförare - Elevnummerlista - Intern elevkatalog Läsåret 1995/96 - Trafiklärare - Transportledare - Yrkesförare kom vux - Yrkesförare uppdragsutbildning - Gräv- och hjullastare uppdragsutbildning, grävmaskin kom vux

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen

Förutsättningar i schemafilen Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium!

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! BF BP BPHU BPMI EC EN ESBD ESDN ESMK ESTA ESTA-VA FP FPTP HP HR HV HVMD HVFL HVHK IP LINGONV LP MP NV NVNV-I OP SP SPEI SPSP-I Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! www.jgy.se Östersunds kommun, 2380 Jämtlands

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro stad. Elementarskolan för flickor.

Örebro stad. Elementarskolan för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Elementarskolan för flickor. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1932, handlingarna omfattar tiden 1866-1965. 1863 startade Emilie Charlotta Risberg

Läs mer

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1980-2002 Ny kommundel Vasa kommundelsnämnd bildades 1983.

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007

Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Det svenska skolsystemet: Gymnasieskola Publicerad 01.11.2007 Gymnasieskola Nästan alla elever i grundskolan går vidare till gymnasieskolan. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes-

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 34 Ti 26/5 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 34 Ti 26/5 Lå 08/09 1 FYRA MEDDELANDEN FRÅN ELEVKÅREN * Elevkårens sista stormöte för läsåret Elevkårens sista stormöte kommer att vara i aulan i F- huset på torsdag den 28/5 klockan 09.40. Vi kommer diskutera: - Elevkårens

Läs mer

VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet. Transportteknik. till Österportgymnasiet i Ystad. till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo

VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet. Transportteknik. till Österportgymnasiet i Ystad. till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo VI FLYTTAR! Naturbruksprogrammet till Österportgymnasiet i Ystad Transportteknik till Nils Holgerssongymnasiet i Sjöbo Information från Sydskånska Gymnasiet Djurhållning Transportteknik Exotiska djur Praktik

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11)

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11) Sammanträdesdatum 2002-01-21 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2002-01-21, kl 15.00-19.30 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

30 maj 2006. Sveriges nationaldag

30 maj 2006. Sveriges nationaldag 1 (3) VECKA 23 VECKOKALENDARIUM 5/6 9/6 2006 30 maj 2006 MÅNDAG Sveriges nationaldag TISDAG ONSDAG 08:00-10:00 Rektorsmöte 08:30-11:30 Vett och etikett för åk 3, Folkets Park TORSDAG 08:00-10:00 Rektorskonferens

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168

Skolverkets ämnesplaner hittar du här: http://www.skolverket.se/sb/d/4168 Program- och ämnesförteckning Förteckningen listar de program och ämnen som är aktuella för behörighet som yrkeslärare. I din ansökan anger du vilka ämnen som du vill ha behörighet att undervisa i. Din

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-01-08 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 21 On 8/2 Lå 11/12 Inställt individuellt val på Kungsgårdsgymnasiet Individuellt val som läses på Kungsgård på torsdag 9/2 är

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån Utbildningssystemet Den starka uppgången av antalet studerande som ägde rum under 1990- talet fram till 1998 har stannat av. Antalet studerande i komvux är numera tillbaka på samma nivå som före kunskapslyftets

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss.

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss. VÄLKOMMEN TILL Välkommen! Steget från grundskolan till gymnasiet kan upplevas som stort. Nu börjar för dig de tre sista åren i skolan innan det som kallas vuxenlivet startar. Ta vara på denna tid hos oss

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-06-27 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING Förskoleklass. 1 Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass. Det är kommunens ansvar att se till att alla sexåringar får plats i förskoleklass

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (2110) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet (211) period 2131 13-9-2 11:44:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 19 12. 179. Hantverksprogrammet 12 1 1 175. 175. Programinriktat Individuellt

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2013-11-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2014 Uppdaterad 2014-09-04 Länsprislistan för år 2014 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 2,3 procent jämfört med 2013. Priserna för de

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer