FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, , senaste rev svn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn"

Transkript

1 FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, , senaste rev svn

2 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING... 3 A 1 - Utbildnings- och fritidsnämndens protokoll... 4 A 2 Arbetsutskottets protokoll... 5 A 3 - MBL-protokoll... 5 A 4 Nämndråd/Samverkansråd... 5 A 5 - Delegationsbeslut... 6 A 6 Diverse protokoll... 7 C 1 Diarielista / Ärendelista... 8 C 2 Ärendeblad... 8 D 2 Klasslistor... 9 F 1 - Diarieförda handlingar F 6 Handlingar rörande lotterier G 2A - Leverantörsfakturor, kostservice G 5 A - Kundfakturor G 6- Mervärdesskatt/moms 6 %, återsökning K 1 Klassfotografier/Risbroskolan/Per Olsskolan/Olsboskolan/Kulturskolan K 2 Klassfotografier/Mariaskolan W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, , senaste rev svn

3 2 FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämnden INLEDNING Se även tidigare arkivbildare, skolstyrelsen, vars verksamhet upphör Fr o m 1992 organiseras skolans verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden. Barnomsorgen ingår organisatorisk i den nya nämnden. Enligt kommunfullmäktiges beslut , 31 avvecklas barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden per den 30 juni Fr o m den 1 juli 1997 inrättas en ny nämnd med verksamhetsområde innefattande huvuddelarna av de avvecklade nämndernas verksamhetsområde. Nyvalda nämnden får namnet ungdomsnämnden i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 1997, 128 då namnet utbildnings- och fritidsnämnden antas. Utbildnings- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskola, fritidshem, den obligatoriska särskola, grundskola, bibliotek och kulturskola samt kulturoch fritidsverksamhet. Skolmuseet är överförd till övrig museiverksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunfullmäktige , 8 Verksamhetsområden kultursamordning och kulturarvsfrågor, samt turismverksamhet överförs från kommunstyrelsen till utbildnings- och fritidsnämnden. Gäller fr.o.m. den 1 juli Nämndens arkiv har delats på flera delarkiv, bibliotek, kultur/museer, turism, skolorna etc W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, , senaste rev svn

4 FAGERSTA KOMMUN 3 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING /hylla A PROTOKOLL Ant volymer Centralarkiv/44 B A 1 Protokoll A 2 Arbetsutskottets protokoll A 3 MBL -protokoll A 4 Samverkansråd/Nämndråd A 5 Delegationsbeslut A 6 Diverse protokoll C DIARIER C 1 Diarielista / Ärendelista C 2 Ärendeblad D FÖRTECKNINGAR D 1 Inventarieförteckningar D 2 Klasslistor , E KORRESPONDENS E 1 Korrespondens F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE F 1 Diarieförda handlingar F 2 Föreningsuppg. med verksamhetsberättelser F 3 Evenemang F 4 Tillbudsrapporter elever F 5 Personaladministration A-Ö 5 F 6 Handlingar rörande lotterier Gårdsarkiv/ G RÄKENSKAPSHANDLINGAR Leverantörsfakturor, gallras efter 11 år (inkl redovisningsåret) G 1 B (A?) Leverantörsfakturor, räkenskaper G 2 Leverantörsfakturor, kostservice & uff G 3 Leverantörsfakturor, övriga G 4 Bokföringsorder G 5 Kundfakturor G 6 Moms 6 % återsökning K FOTOGRAFISKA HANDLINGAR K 1 Klassfotografier / Risbroskolan / Per Olsskolan/Olsboskolan/Kulturskolan - med personal K 2 Klassfotografier, Alfaskolan K 3 Klassfotografier, Mariaskolan W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, , senaste rev svn

5 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Protokoll A 1 4 A 1 - Utbildnings- och fritidsnämndens protokoll Serien inbunden

6 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5 Arbetsutskottets protokoll A 2 A 2 Arbetsutskottets protokoll Serien inbunden MBL-protokoll A A 3 - MBL-protokoll Nämndråd/Samverkansråd A A 4 Nämndråd/Samverkansråd Nämndråd Samverkansråd

7 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 6 Delegationsbeslut A A 5 - Delegationsbeslut Kan fyllas på

8 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7 Diverse protokoll A 6 A 6 Diverse protokoll Ledningskonferens, rektorskonferens.

9 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Diarielista / Ärendelista C 1 8 C 1 Diarielista / Ärendelista , Arkivlagts efter diarieföringsår och inom året i diarienummerordning. Ärendeblad C 2 C 2 Ärendeblad för mer Arkivlagts efter diarieföringsår och inom året i diarienummerordning.

10 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Klasslistor D Vårtermin vårtermin /2009 Hösttermin och vårtermin Hösttermin och vårtermin D 2 Klasslistor Med handlingar rörande Regnbågsskolan förskola till årskurs 9 för asylsökande. 2008/2009 Risbroskolan Alla skolor Alla skolor

11 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Diarieförda handlingar F 1 10 F 1 - Diarieförda handlingar Ärendeakterna är arkivlagda efter Diarieföringsår och inom året i ordning efter Diarieplanbeteckningens andra siffergrupp. Årtalet i tidkolumnen anger året för Diarieföringen. ABC 1997 Barn- och utbildningsplan Protokoll Samarbetsgruppen för ungdomsfrågor

12 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Diarieförda handlingar F

13 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Handlingar rörande lotterier F F 6 Handlingar rörande lotterier

14 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Leverantörsfakturor Kostservice o Utbildnings- och fritidsförvaltningen G 2 A G 2A - Leverantörsfakturor, kostservice " " " " (några tillhörande 2001) Gårdsarkiv Gårdsarkiv

15 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Leverantörsfakturor Kostservice o Utbildnings- och fritidsförvaltningen G 2 A Gårdsarkiv

16 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Leverantörsfakturor Kostservice o Utbildnings- och fritidsförvaltningen G 2 A

17 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Leverantörsfakturor Kostservice o Utbildnings- och fritidsförvaltningen G 2 A 16 G 5 A - Kundfakturor A-Ö A-P, R-Ö A-F, G-P, R-Ö A-F, G-N, O-S, T-Ö A-M, N-Ö A F, G M, N R, S - Ö A E, F, G M, N, O R, S, T - Ö A F, G N, O S, T - Ö

18 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Leverantörsfakturor Kostservice o Utbildnings- och fritidsförvaltningen G 2 A A F, G M,.N R, S - Ö A F, G M, O R, T - Ö A F, G N, O S, T - Ö

19 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Mervärdesskatt/moms 6 %, återsökning G G 6- Mervärdesskatt/moms 6 %, återsökning Gallring efter 10 + redovisningsår

20 ARKIV: FAGERSTA KOMMUN, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN Klassfotografier/Risbroskolan/Per Olsskolan/Olsboskolan/Kulturskolan K 1 K 1 Klassfotografier/Risbroskolan/Per Olsskolan/Olsboskolan/Kulturskolan Ordning efter läsår. Häri även barn- och utbildningsnämndens klassfotografier / /1988, 1989/1990, 1991/1992, 1998/ / /2011 Fotografier årskurs 7 9 med personal Fotografier årskurs 7 9, Risbroskolan/ Kulturskolan. Fotografier årskurs 1 9. Per Olsskolan/ Risbroskolan/Olsboskolan/Kulturskolan. för mer handlingar Klassfotografier/Alfaskolan K 2 Volym- Nummer K 2 Klassfotografier/Alfaskolan - med personal - Fotografier årskurs 1 6 med personal. Klassfotografier/Mariaskolan K 3 K 2 Klassfotografier/Mariaskolan Ordning efter läsår. Häri även barn- och utbildningsnämndens klassfotografier / /2011 Fotografier förskoleklass och årskurs 1 6 med personal. för mer handlingar

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer