Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 1"

Transkript

1 Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 1 April 2014 Anne-Marie Levin Jakobsen MD PhD

2 Histologiska typer-epiteliala WHO 2002 Endometrioid carcinom Varianter av endometrioid carcinom: Med skivepitelmetaplasi Villoglandulär Sekretorisk Cilierad Andra typer cancer Mucinös Serös Klarcellig Blanding av typ1 och typ 2 cancer Carcinosarkom/MMMT Skivepitelcancer Transitional cell carcinom Småcellig carcinom Odifferentierad carcinom

3 Mest vanliga gynekologiska cancer: 10-20/ /år i västvärlden. 5.vanligaste cancer bland kvinnor i världen Symptom: vaginal blödning Typ 1 cancer, endometrioid med varianter ;Endometrioida cancrar, utgör ca 80% av uterus adenocarcinomen Typ 2 cancer, icke-endometrioida: serösa (10%), klarcelliga (5%),skivepitelcancer och odifferentierade Typ 1: Typ 2: associerat med östrogen ökning pre & perimenopausal atypisk hyperplasi tumör: hög differentierat myometrieinvasion: varierar men ofta ytlig prognos 5 year disease free survival rate (Blaustein 6.edition enligt Kurman): 95% for grade 1 with no myometrialinvasion and no LVI. 90% for grade 2 with superficial myometrialinvasion and no LVI. 65% for grade 3 with < 50%myometrialinvasion and LVI. (5 års överlevnad : Typ 1 cancer=85-90%) ingen association med östrogen ökning post menopausal evt EIC, ingen hyperplasi tumör: låg differentierat myometrieinvasion: oftast > 50% prognos: 5 year survival rate between 30-70%

4 MIKROSKOPISKA FYND Endometrioid : Påminnar mer eller mindre om endometrium i proliferationsfas beroende av histologisk grad Mucinös ca har > 50% celler med intracytoplasmatisk slem Serös ca: papiller med avknoppning och proliferent gravt atypiskt epitel; glandulära strukturer förekommer Klarcellig ca: cellerna ordnade i tubulocystisk/papillärt/ solitt mönster med clear/hobnail celler. MMMT: 2 komponenter en epitelial (låg diff endometrioid/serös) och en mesenkymal låg diff. Komponent :homolog eller heterelog. Mixed ca: varje tumör komponent > 10% av total tumörmängd Skivepitel ca : Har enbart maligna skivepitelceller Transitional cell ca: Liknande tumör morfologi som uroepitel ca Småcellig ca : liknar småcellig lungcancer Odifferentierad ca: har ingen differentiering åt något håll

5 ENDOMETRIE CARCINOM Histologisk gradering För typ 1 cancer enligt FIGO International federation of gynecologists & obstetricians Histologisk gradering är korrelerat till andra prognostiska faktorer som ålder, stadium,myometrie invasion. Gäller för endometrioida med undertyper & mucinösa adenocarcinom = TYP 1 cancer Grad 1 <5% solida partier Grad % solida partier Grad 3 >50% solida partier Graderingen av grad 1 och 2 höjes med 1 steg vid uttalada kärnatypier i det atypiska körtelepitelet. För värdering av mängden solida partier- arkitektoniska graderingen, gäller samlat mängd inom tumörmassan. Det är vanligt med blanding av högt differentierade körtelformationer, grad 1, intill solida partier i endometrioid cancer.

6 FIGO gradering fortsatt Kärnatypi Grad 1 kärnatypi: ovala, lätt förstorade, jämnt utbredd fint kromatin Grad 3 kärnatypi: : kraftigt förstorade, pleomorfa med grovt kromatin mönster och tydliga nukleoler. Grad 2 kärnatypi: : mellan grad 1 och grad 3. Solida partier kan vara svårt att skilja från områden med skivepitel- differentiering och morulabildningar -vilka inte räknas som solida partier.(ref: Kapucuoglu 2008)

7

8

9 Histologiska typer-epiteliala WHO 2002 Endometrioid carcinom Varianter av endometrioid carcinom: Med skivepitelmetaplasi Villoglandulär Sekretorisk Cilierad Andra typer cancer Mucinös Serös Klarcellig Blanding av typ1 och typ 2 cancer Carcinosarkom/MMMT Skivepitelcancer Transitional cell carcinom Småcellig carcinom Odifferentierad carcinom

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 klarcellsolid.jpg

37

38

39

40

41

42

43

44 ER PR p16 p53 Ki67 HNF-1β Napsin A FIGO 1 pos pos fokal&svag fokal&svag <20% neg neg FIGO 3 +/ +/ <10% diffus <20% diffus > 50% neg neg pos pos Serös neg neg pos pos/ null >70% neg neg Klarcellig neg neg 50% fläckigt enstaka pos cirka 50% pos pos pos MMMT neg neg pos i båda >50% neg neg komponenter % under p16 och p53 anger % andel av mängden us. tumörer i olika studier % under Ki 67 anger % andel pos tumörkärnor/celler P16, p53, ER och PR är kärnfärgningar. p 16 och MCEA kan vara pos i skivepitelmetaplasi och ER + PR kan vara neg Napsin A är en cytoplasma färgning Vimentin pos i FIGO1 och MMMT båda epitelial och mesenkymal komponent

45 P 53 inmärkning cut-off nivå, som uttryck för mutation, varierer enligt olika undersökningar. För att vara säker på en mutation vill vi helst se en diffus inmärkning med moderat till stark intensitet eller ingen kärninmärkning= 0 Olika inmärknings mönster: a.70% (diffus) stark inmärkning av tumör kärnor ( p 53 mutationer) b. Total frånvaro av kärninmärkning (p53 deletionsmutation) c.fokal och svag inmärkning eller enbart cytoplasma= ingen mutation d.fokal svag till stark intensitet, i < 30% av tumörceller= ingen mutation.

46 Endometrioida tumörer FIGO grad 1-2 är vanligen negativa för p16-färgning och p53 samt oftast dubbelpositiva för ER och PGR, samt positiva i vimentin Vid endometrioid FIGO grad 3 är p53-positivitet relativt vanligt och ingen bra diskriminator mot serösa och klarcelliga tumörer. Dessutom är p16 ofta positiv, dock vanligen svag och fläckvis, samt ER och PGR-receptor svagare uttryckt.

47 Serösa cancer är vanligen positiva i p53 och då i mer än 75% av cellerna. 10 % av serösa adenocarcinomen är helt negativa pga en mutation som gör att någon bindning av antikroppen ej sker. Serös cancer är ofta dubbelnegativ, för såväl ER som PGR, samt negativ för Vimentin Proliferationsmarkören Ki67/MIB1 visar ofta tecken på hög proliferation med mer än 75% inmärkta tumörceller För p16 krävs generell och stark infärgning, fläckvis färgning är ospecifik. Några få p16-positiva serösa adenocarcinom har testats med PCR för HPV och varit negativa. (Ref. Chiesa-Vottero -2007)

48 Klarcelligt adenocarcinom med klar cytoplasma och grav kärnatypi ofta med lite rynkiga kärnor, och hob-nail celler, samt ofta hyalint stroma i papillerna, motsvarar 1-6% av endometriecancer och har dålig prognos. Immunohistokemi: Klarcellig cancer har lågt uttryck för östrogen- och progesteronreceptorer jämfört med endometrioid cancer samt negativp53-uttryck. Vanligen aneuploida. p53-uttryck. Vanligen aneuploida. Differentialdiagnoser: a.sekretorisk cancer. Denna är högt differentierad med lätt-måttlig kärnatypi och höga cylinderceller, men solida områden förekommer. Aria- Stellas fenom ter sig också klarcelliga, men har låg proliferation, och ofta deciduaförekomst. b.endometrioida cancrar kan ha en uttalad komponent med glykogenrik, klar cytoplasma, ibland i områden med skivepitelmetaplasi, som kan likna klarcellscancer. Foci med skivepitel-differentiering och typiska endometrioida körtlar brukar ses.

49 Immunohistokemi vid differential diagnoser Endocervikal adenocarcinom: högt diff endometriod cancer Pos med monocea &p16, neg med vim, ER och PR. EC patienter, annan klinik, ofta haft endometrie hyperplasi, vesikulära kärnor, skummakrofager i stroma och skivepitel metaplasi. EC pos för ER, PR och vimentin neg för CEA och p16. OBS skivepitelmorula kan vara pos för MCEA. Metastaser: endometriod cancer Vanligast från bröst (lobulär ca) och colon. EC pos med CK7, vimentin,er,pr, PAX8. Neg GATA -3, CK20, mammoglobin, GFCDP-15 Bröst ca pos med mammoglobin, GFCDP-15, GATA-3, CK7, ER, PR. Neg PAX8 Colon ca pos med CK20, CDX2 neg med vimentin, CK7, PAX8

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 DIFFERENTIALDIAGNOSER Endometrioid cancer Atypisk polypoid adenomyom Endocervikal adenocarcinom Endometrie hyperplasi,atypisk Serös cancer: låg diff endometrioid cancer; FIGO grad 3 Klarcellig cancer: sekretorisk endometrioid cancer Carcinosarkom: låg diff endometrioid cancer; FIGO grad 3 Trofoblast förändringar: låg diff endometrioid cancer; FIGO grad 3 Metastatiska tumörer t ex gastrointestinalkanalen, ovarium, bröst.

61 Endometriehyperplasi: högt diff endometriod cancer Mest användbara tecken är frånvaron av stroma p g a konfluerande/ back to back/villoglandulära eller cribriforma körtlar. 25% av patienter med atypisk hyperplasi i skrap har endometriod cancer (EC) i hysterektomi preparatet. Endocervikal adenocarcinom: högt diff endometriod cancer Pos med monocea &p16, neg med vim, ER och PR. EC patienter, annan klinik, ofta haft endometrie hyperplasi, vesikulära kärnor, skummakrofager i stroma och skivepitel metaplasi. EC pos för ER, PR och vimentin neg för CEA och p16. OBS skivepitelmorula kan vara pos för MCEA.

62 Serös cancer: papillära strukturer, grav atypi, diffus pos för p53, pos för p16, Ki 67>70%. Svårast att skilja från FIGO grad 3, som kan vara båda p53 och p16 pos samt ha en hög Ki67. Klarcellig cancer (CCC): skivepitel och sekretoriska förändringar inom EC kan se klarcelliga ut men i CCC ses höggradig cell atypi. Sammantagna morfologiska bild och IHC kan hjälpa till att differentiera. Carcinosatkom: bifasisk mönster, med tydlig sarkomatös komponent och eventuella heterologa komponenter talar för denna tumör. Metastaser: vanligast är från bröst (lobulär ca) och colon. Morfolpgi och IHC hjälper. EC pos med CK7, vimentin,er,pr, PAX8. Neg GATA -3, CK20, mammoglobin, GFCDP-15 Bröst ca pos med mammoglobin, GFCDP-15, GATA-3, CK7, ER, PR. Neg PAX8 Colon ca pos med CK20,CDX2, neg vimentin, CK7 och PAX8

63 CARCINOSARKOM/MMMT Ursprung dedifferentierat carcinom (immunohistokemi,em och genetikdata stödjer detta)eller pluripotent cell. De flesta av dessa tumörer har monoklonalt ursprung. KLINIK : Postmenopausala patienter, förstorad uterus, vaginal blödning, samma riskfaktorer som vid endometrie cancer: obesitet, ökat cirkulerande östrogen, tamoxifen, nullipara.vanligasta av Mixed Müllerian Tumors. PROGNOS : For alla stadier är 5 års överlevnad 5-35%. I upp till 2/3 är tumör i stadie III- IV (utanför uterus)vid diagnostillfället. Recidiv frekvens cirka 55%. Carcinomdelen är den del av tumören som oftast recidiverar. Större risk för metastasering om carcinom delen är serös eller klarcellig. En heterolog sarkomatös komponent kan påveka prognosen. Tumör stadie enskilda viktigaste faktor för överlevnad. BEHANDLING : Total abdominal hysterektomi med bilat SOE; lymfkörtelutrymning av alla bäcken och paraaortala körtlar. Omentektomi och buksköljvätska för cytologi.

64 MIKROSKOPISKA FYND Blanding av låg diff. Endometrioid/serös/klarcellig och malignt stroma. I endometriet intill ses i 50% av tillfällen hyperplasi med atypi/ intraepitelial carcinom/endometrioid cancer Homolog eller heterolog sarkom komponent. Den homologa komponenten t ex endometrie stroma sarkom, leiomyosarkom, malignt fibröst histiocytom eller odiff sarkom. Heterolog t ex rhabdomyosarkom, benigt och malign brosk, liposarkom. IMMUNOHISTOKEMI Cytokeratin, EMA, vimentin positivitet i den epiteliala komponent. Ibland också i den stromala komponent. Neuroendokrina markörer kan vara positiva i den epiteliala komponent Vimentin, glatt muskel cell aktin, positiva i den stromala komponent CD10, CD34 kan vara positiva i den stromala komponent. P53 positiv i båda komponenten.

65

66

67

68

69

70

71

72 DIFFERENTIALDIAGNOSER Sarkomatoid endometrioid carcinom: inga heterologa komponenter och övergång av områden med typisk körtelbildande ca i områden med spolformiga celler. Endometrioid carcinom med heterologa element: helt typisk endometrioid corpus cancer med små foci av benignt fett, brosk eller ben. Odifferentierad endometrie sarkom/adenosarkom med sarkomatös överväxt/sarkom med heterolog bild: kan vara svårt att skilja dessa från MMMT om man inte ser någon epitelial komponent. Bädda mer och använd eventuellt IHC för att utesluta carcinomatös komponent.

73 Prognostiska faktorer Histologisk typ; serös,klarcellig & MMMT sämre prognos Histologisk FIGO grad vid endometrioida FIGO stadium för alla uterus cancrar Infiltrationsdjup i myometrium Spridning till cervix,adnexa och serosa Spridning till lymfkörtlar Lymfovaskulär spridning DNA ploidi, p53

74 ENDOMETRIE CARCINOM Tumörsjukdomens utbredning, d.v.s. stadium, är den viktigaste prognostiska faktorn och starkt styrande för de behandlingsrekommendationer som ges. På biopsi material och skrap kan man bestämma morfologisk typ, FIGO grad och DNA ploidi På operations preparatet gör man FIGO gradering och stadieindelning Postoperativ lågrisk: Stadium Ia, grad 1 eller 2,ingen LVI medelhögrisk: stadium Ib/ FIGO grad 3/nondipoloidi högrisk: endometrioid med minst 2 av följande: stadium Ib/FIGO grad3/nondipoloidi

75 Rekommenderade klassifikationssystem Sveriges gynekologer och gynonkologer planerar sin behandling efter FIGOs rekommendationer gradering resp. stadieindelning. Denna stadieindelning appliceras på alla endometrie cancrar i uterus

76 FIGO stadieindelning 2009 I Tumor enbart i uterus IA: <50% av myometrium IB: 50% av myometrium II Tumor växer ned i cervix tumor infiltrerar cervikalt stroma III Tumor växer utanför uterus IIIA: Växer i serosa, och/eller adnexa IIIB: Växt ut i vagina eller metastaser till vagina, parametrium IIIC: metastasering till pelvina och/eller paraaortala lymfkörtlar IV IVA: Tumor infiltrerar blåsslemhinna och /eller tarmslemhinna IVB: Fjärn metastaser; icke vagina, pelvis, serosa eller adnexa

77 Djupväxt För optimal djupbedömning rekommenderas en transmural bit i kanten på tumören vid övergång mot icke-engagerad slemhinna för jämförelse med en transmural bit där tumören växer som djupast. Mäta tumörens invasionsdjup i % av myometriets tjocklek, Carcinom i adenomyos räknas inte som invasion. (Ref: Ali 2007, Silverberg ). Uterushörn Tumörväxt i uterushörnen är svårbedömt och dessa skall följaktligen inte användas vid bedömning av invasionsdjup. Vid invasion i myometriet ses stroma reaktion/desmoplasi med inflammation,men inte alltid.

78 Behandling Postoperativ lågrisk: Stadium Ia, grad 1 eller 2,ingen LVI Medelhögrisk: stadium Ib/ FIGO grad 3/nondipoloidi Högrisk: endometrioid med minst 2 av följande: stadium Ib/FIGO grad3/nondipoloidi Alla paienter som bedöms vara operabla opereras primärt med laparoskopisk hysterektomi således: Hysterektomi, SOE bilateralt, kartläggning av utbredning och vid tumör utanför uterus maximal tumörreduktion. Lymfkörtelstatus skall bedömas peroperativt. Lymfkörtelutrymning för stadieindelning bör göras endast i högriskgruppen

79

80

81

82

83

84

85

86 Endometrie carcinom KVAST DOKUMENT Finns på Svensk förening för patologi s hemsida från 2012

87 Lena Philipsson s bidrag till melodifestivalen 1988?

88 Mest vanliga gynekologiska cancer: 10-20/ /år i västvärlden. 5.vanligaste cancer bland kvinnor i världen Symptom: vaginal blödning Typ 2: ingen association med östrogen ökning post menopausal evt EIC, ingen hyperplasi tumör: låg differentierat myometrieinvasion: oftast > 50% prognos: 5 year survival rate between 30-70% mutationer: p53, LOH vid olika foci. Typ 1 cancer, endometrioid med varianter ;Endometrioida cancrar, utgör ca 80% av uterus adenocarcinomen Typ 2 cancer, icke-endometrioida: serösa (10%,klarcelliga (5%),skivepitelcancer och odifferentierade Typ 1: associerat med östrogen ökning pre & perimenopausal atypisk hyperplasi tumör: hög differentierat myometrieinvasion: varierar men ofta ytlig prognos 5 year disease free survival rate (Blaustein 6.edition enligt Kurman): 95% for grade 1 with no myometrialinvasion and no LVI. 90% for grade 2 with superficial myometrialinvasion and no LVI. 65% for grade 3 with < 50%myometrialinvasion and LVI. (5 års överlevnad : Typ 1 cancer=85-90%) mutationer: PTEN, mikrosattelit instabilitet, K-ras

89 MIKROSKOPISKA FYND Endometrioid : Påminnar mer eller mindre om endometrium i proliferationsfas beroende av histologisk grad Mucinös ca har > 50% celler med intracytoplasmatisk slem Serös ca: papiller med avknoppning och proliferent gravt atypiskt epitel; glandulära strukturer förekommer Klarcellig ca: cellerna ordnade i tubulocystisk/papillärt/ solitt mönster med clear/hobnail celler. MMMT: 2 komponenter en epitelial (låg diff endometrioid/serös) och en mesenkymal låg diff. Komponent :homolog eller heterelog. Mixed ca: varje tumör komponent > 10% av total tumörmängd Skivepitel ca : Har enbart maligna skivepitelceller Transitional cell ca: Liknande tumör morfologi som uroepitel ca Småcellig ca : liknar småcellig lungcancer Odifferentierad ca: har ingen differentiering åt något håll

90 ENDOMETRIE CARCINOM Histologisk gradering För typ 1 cancer enligt FIGO International federation of gynecologists & obstetricians Histologisk gradering är korrelerat till andra prognostiska faktorer som ålder, stadium,myometrie invasion. Gäller för endometrioida med undertyper & mucinösa adenocarcinom = TYP 1 cancer Grad 1 <5% solida partier Grad % solida partier Grad 3 >50% solida partier Graderingen av grad 1 och 2 höjes med 1 steg vid uttalada kärnatypier i det atypiska körtelepitelet. För värdering av mängden solida partier- arkitektoniska graderingen, gäller samlat mängd inom tumörmassan. Det är vanligt med blanding av högt differentierade körtelformationer, grad 1, intill solida partier i endometrioid cancer.

91 FIGO gradering fortsatt Kärnatypi Grad 1 kärnatypi: ovala, lätt förstorade, jämnt utbredd fint kromatin Grad 3 kärnatypi: : kraftigt förstorade, pleomorfa med grovt kromatin mönster och tydliga nukleoler. Grad 2 kärnatypi: : mellan grad 1 och grad 3. Solida partier kan vara svårt att skilja från områden med skivepitel- differentiering och morulabildningar -vilka inte räknas som solida partier.(ref: Kapucuoglu 2008) Endometrioida cancrar, utgör ca 80% av uterus adenocarcinomen FIGO grad 1 ca 50%, FIGO grad 2 ca 35% och FIGO grad 3 ca 15%. (ref. Rosai and Ackerman s Surgical Pathology, Ninth Edition, 2004.)

92 Endometrioida tumörer FIGO grad 1-2 är vanligen negativa för p16-färgning och p53 samt oftast dubbelpositiva för ER och PGR, samt positiva i vimentin Vid endometrioid FIGO grad 3 är p53-positivitet relativt vanligt och ingen bra diskriminator mot serösa och klarcelliga tumörer. Dessutom är p16 ofta positiv, dock vanligen svag och fläckvis, samt ER och PGR-receptor svagare uttryckt.

93 Serös cancer har dålig prognos. TYP 2, högrisk Risk för spridning finns trots frånvaro av infiltration i myometriet EIC- intraepitelial ca Differentiering mellan endometrioid och serös cancer kan vara svår. Vid uttalade cellatypier skall serös cancer övervägas. Serös ca kan uppträda med glandulärt växtsätt (Ref. Horn 2007, Clement and Young ) Serösa tumörer är vanligen positiva i p53 och då i mer än 75% av cellerna. 10 % av serösa adenocarcinomen är helt negativa pga en mutation som gör att någon bindning av antikroppen ej sker. Proliferationsmarkören Ki67/MIB1 visar ofta tecken på hög proliferation med mer än 75% inmärkta tumörceller Serös ca ofta p16 diffus pos. = generell och stark infärgning. Några få p16-positiva serösa adenocarcinom har testats med PCR för HPV och varit negativa. (Ref. Chiesa-Vottero -2007) För p16 krävs generell och stark infärgning, fläckvis färgning är ospecifik. Några få p16-positiva serösa adenocarcinom har testats med PCR för HPV och varit negativa. (Ref. Chiesa-Vottero -2007) Serösa tumörer är ofta dubbelnegativa, för såväl ER som PGR, samt negativa för Vimentin, och aneuploida.

94 Klarcelligt adenocarcinom med klar cytoplasma och grav kärnatypi ofta med lite rynkiga kärnor, och hob-nail celler, samt ofta hyalint stroma i papillerna, motsvarar 1-6% av endometriecancer och har dålig prognos. TYP 2, högrisk. Immunohistokemi: Klarcellig cancer har lågt uttryck för östrogen- och progesteronreceptorer jämfört med endometrioid cancer samt negativ p53-uttryck. Vanligen aneuploida. HNF1-β och Napsin A pos. Differentialdiagnoser: a.sekretorisk cancer. Denna är högt differentierad med lätt-måttlig kärnatypi och höga cylinderceller, men solida områden förekommer. Aria- Stellas fenom ter sig också klarcelliga, men har låg proliferation, och ofta deciduaförekomst. b.endometrioida cancrar kan ha en uttalad komponent med glykogenrik, klar cytoplasma, ibland i områden med skivepitelmetaplasi, som kan likna klarcellscancer. Foci med skivepitel-differentiering och typiska endometrioida körtlar brukar ses.

95 Immunohistokemi vid differential diagnoser Endocervikal adenocarcinom: högt diff endometriod cancer Pos med monocea &p16, neg med vim, ER och PR. EC patienter, annan klinik, ofta haft endometrie hyperplasi, vesikulära kärnor, skummakrofager i stroma och skivepitel metaplasi. EC pos för ER, PR och vimentin neg för CEA och p16. OBS skivepitelmorula kan vara pos för MCEA. Metastaser: endometriod cancer Vanligast från bröst (lobulär ca) och colon. EC pos med CK7, vimentin,er,pr, PAX8. Neg GATA -3, CK20, mammoglobin, GFCDP-15 Bröst ca pos med mammoglobin, GFCDP-15, GATA-3, CK7, ER, PR. Neg PAX8 Colon ca pos med CK20, CDX2 neg med vimentin, CK7, PAX8

96 Prognostiska faktorer Histologisk typ; serös,klarcellig & MMMT sämre prognos Histologisk FIGO grad vid endometrioida FIGO stadium för alla uterus cancrar Infiltrationsdjup i myometrium Spridning till cervix,adnexa och serosa Spridning till lymfkörtlar Lymfovaskulär spridning

97 98% sporadisk EC. Denna typ EC har 17-23% mutation i mismatch repair gener fram för allt inaktivering av MLH1, på epigenetisk bas EC vanligsta gyn cancer associerat med HNPCC= Lynch II syndrome, 40%- 70% av pat med HNPCC utvecklar EC, år yngra än vid sporadiska EC. 4% av pat diagnosticerat med EC <50år har Lynch sydrom Lynch/MLH1, MSH2, MSH6 och PMS2; MSH6 är den mismatch repair gene mest vanlig i EC. Familiär EC pat har hög frekvens av mutation i mismatch repair gener som är inaktiveade i HNPCC

98 CYTOGENETIK EEC mutationsprofil: måttlig- hög frekvens av mutationer i PTEN, ARID1A, PIK3CA, CTNNB1, med högre frekvens av mutationer i PTEN, ARID1A, PIK3CA,KRAS, PPP2R1A och TP53 i G3EEC. Liknande mutationsprofil i G1,2EEC och G3EEC men vanligare med TP53 i G3EEC. Endometrioid genotyp: PTEN och/eller ARIDA1 med och utan TP53 + MSI 40% i G1,2EEC, 62% i G3EEC SC genotyp: TP53. Inga mutationer i PTEN och ARIDA1 Carcinosarkom: Mutationer i PTEN, ARID1A, PIK3CA, PPP2R1A och TP53. To mutationsprofiler: En endometrioid mutationer i PTEN och ARIDA1 En serös, PPP2R1A och TP53 Via EMT (Epitelial mesenkymal transition)? EC transformation till CCS EMT =transient presence in myometrial invasion in conventional EC, CCS har permanent expression of EMT features(prat)

99 Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 2 April 2014 Anne-Marie Levin Jakobsen MD PhD

100 Blandade epitelial & mesenchymala tumörer/mixed Müllerian Tumors WHO 2002 Adenofibrom Adenosarkom Carcinosarkom homolog/heterolog Carcinofibrom Adenomyom Atypisk polypoid adenomyom

101 ADENOSARKOM KLINIK: vaginal blödning, anamnes med recidiverande endometriepolyper, postmenopausala patienter (58 år), hos yngre patienter utgår dessa tumörer från cervix Utgör 8% av alla uterus sarkom PROGNOS: 80-90% överlevnad. Bättre än för LMS och MMMT. Dålig i fall den recidiverar. lokal recidiv i vagina och lilla bäckenet i 25-40% 70% av recidiv är sarkom Djup myometrie invasion och sarkomatös överväxt (=MASO) är de viktigaste prognostiska faktorer MASO även i stadium I är förknippat med djup myometrie invasion,recidiv, metastaser och dödsfall. BEHANDLING: Total abdominal hysterektomi och bilat SOE. Lymfkörtelutrymning och bäcken strålning vid stadium I och II MASO

102 MIKROSKOPISKA FYND 1. Tubulära dilaterade eller klyft liknade körtlar. Som en konsekvens av intraglandulär polypoida projektioner. Epitelet är benignt med metaplasi evt. 2. Hypercellulärt stroma som manchetter kring körtlarna 3. Detta stroma uppvisar atypi. 4. Mitotic rate >2mitoser /10HPF 5. Sarkomatös överväxt (MASO), när: 25% av tumör utgörs av sarkomdelen. MASO oftast high grade sarkom komponent 6. Heterologa mesenkymala komponenter ses i 20-30% av adenosarkom, oftast rhabdomyosarkom 3) och 4) kan variera mycket. Mycket av båda eller lite av båda! Stromat är oftast homologt endometriestroma / fibrös utssende.

103 IMMUNOHISTOKEMI Vimentin, WT1, CD10, ER och PR positiva i stroma komponent. Keratin, aktin kan vara positiva CD10, ER och PR negativa i områden med sarkomatös överväxt (MASO)

104 DIFFERENTIALDIAGNOSER Cellulär endometrie polyp, här är stromat delvist fibröst, mitoser, centrala kärl, periglandulär cuffing, saknar adenosarkomets arkitektur Müllersk adenofibrom, fibröst stroma, ej cellulärt, periglandulär cuffing Atypisk polypoid adenomyom, fibromatöst stroma i denna tumör och skivepitelmetaplasi i körtlar. Carcinosarkom, sarkom delen vanligen mer atypisk än i adenosarkom, malignt epitel; vanligast av mixed müllerian tumors Endometrie stromacell sarkom med körtlar, ingen periglandulär cuffing, och körtlarna ser inte ut som i adenosarkom Odifferentierad sarkom vs MASO, svårt att differentiera IHC ej till hjälp Embryonal rhabdomyosarkom i cervix

105

106

107 ADENOMYOM ADENOMYOS Adenomyom är en fokal avgränsbar adenomyos tumor i motsats till adenomyos Etiologi? Överlappar med LM KLINIK: samma som för LM PROGNOS : 100% överlevnad BEHANDLING:samma som för LM MIKROSKOPISKA FYND: Adenomyom en avgränsat förändring samma bild som vid adenomyos MAKRO vanligvis intramural förändring. Kan vara submukös och likna endometriepolyp

108 Atypisk polypoid adenomyom KLINIK: fertila kvinnor, vaginal blödning, polypös massa ur cervix extern os/cervix mynning, utgången från nedre del av uterus eller cervix PROGNOS: 100% överlevnad BEHANDLING: Tas bort in toto och i så fall med uppföljning, eller enkel hysterektomi. Inte ovanligt med recidiv i fall där är konservativt behandlat (45%). Viktigt att leta efter endometrie hyperplasi i den del av uterus som ikke är engagerat av förändringen om enbart skrapning är gjort som behandling. MIKROSKOPISKA FYND: ganska välavgränsad, epitelial komponent (oftast endometrioid) jämte stromal; den epiteliala komponenten uppträder som t ex komplex hyperplasi med atypi, mer sällsynt med endometrioid cancer. Stroma komponenten med bunter av glatta muskelceller blandat med myofibroblaster. Stroma komponenten uppvisar på sin höjd lätt atypi och 2-3 mitoser /10HPF.

109 Atypisk polypoid adenomyom fortsatt IMMUNOHISTOKEMI:glatt muskelcell aktin positiv i den stromala komponenten, desmin och CD34 kan vara positiv i den stromala komponenten; AE1/AE3, CAM5.2, ER och PR positiva i epitelet. DIFFERENTIALDIAGNOSER: endometrioid cancer, hög differentierad adenosarkom

110

111

112

113

114

115 KODNING (WHO & KVAST) Topografikoder T Uterus (alltid vid hysterektomipreparat) T Portio, cervix T Endometrium (vid biospsier, skrap m.m.) T Myometrium (ex. vid lokal resektion av myom, adenomyos m.m.) T Oment T Lymfkörtlar (alt.t pelvina lgl m.m.) TY 4100 Region buk TY 4220 Region navel TY 4500 Peritoneum TY 4600 Retroperitoneum Morfologikoder Cancer (alt. 5:e siffra: 1 - misstanke på, 2 - in situ, 6 - metastas av, 7 - recidiv, 8 - ca med met) (6:e siffra för differentieringsgrad, ffa för endometrioid cancer, mucinös cancer och adenocarcinom. Serös och klarcellig cancer är högrisktumörer oavsett differentieringsgrad) M Skivepitelcancer M Adenocarcinom M Endometrioidt adenocarcinom M84413 Seröst (cyst)adenoca M Mucinös cancer M Klarcellscancer M Odifferentierad cancer M Carcinosarkom M Småcellig cancer (M Blandat (mixed) adenocarcinom - alla har inte denna kod) Nyckeltal T82 hysterektomi Totalt antal. Dessutom totalt antal med tumörer (M8*) jämfört med antal (och %) med: M Adenocarcinom (endast för oklassificerbara fall) (<5 %) M Endometrioidt adenocarcinom (75-80 %) M Seröst (cyst)adenoca (5-10%) M Mucinös cancer (1-9 %) M Klarcellscancer (1-6 %) M Carcinosarkom <5 %

116 Referenser Bartosch C, Manuel Lopes J, Oliva E. Endometrial carcinomas: a review emphasizing overlapping and distinctive morphological and immunohistochemical features. Adv Anat Pathol Nov; 18(6): Review. PubMed PMID: Blaustein s Pathology of the Female Genital Tract, 6th edition Garg K, Soslow RA. Strategies for distinguishing low-grade endometrioid and serous carcinomas of endometrium. Adv Anat Pathol Jan;19(1):1-10. PubMed PMID: Lewin SN. Revised FIGO staging system for endometrial cancer. Clin Obstet Gynecol Jun; 54: McCluggage W. Glenn, Problematic areas in the reporting of endometrial carcinomas in hysterectomy specimens, Diagnostic Histopathology, 2009 Dec;15(12): Nucci M, Oliva E. Gynecological Pathology; Foundations in diagnostic Pathology. Churchill Livingstone Soslow R et al. Mullerian Adenosarcomas: An Immunophenotypic Analysis of 35 Cases. Am J Surg Pathol 2008;32: Tafe LJ, Garg K, Chew I, Tornos C, Soslow RA. Endometrial and ovarian carcinomas with undifferentiated components: clinically aggressive and frequently underrecognized neoplasms. Mod Pathol Jun;23(6): Epub 2010 Mar 19. PubMed PMID: WHO classification. Tumors of the Breast and Female Genital organs, IARC press 2002 Crum, Nucci, Lee. Diagnostic Gynecologic and Obsteric Pathology, 2. edition. USCAP 2014, Immunohistochemistry in Gyn. Pathology, Carmen Tornos, Stony Brook Hospital, NY Ester Oliva, Mass General Hospital; MA

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988) A B C I IA IB IC A B C V Tumören är begränsad till

Läs mer

Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 3

Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 3 Epiteliala & Mesenkymala uterus tumörer Del 3 April 2014 Anne-Marie Levin Jakobsen MD PhD MESENCHYMALA TUMÖRER WHO 2002 Stroma tumörer Endometrie stroma nodule låggradig endometrie stromasarkom (ESS) Odifferentierad

Läs mer

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Fallbeskrivningar 1-10 Kristianstad Sammanställt av Anneli Leksell Fall 1 Kvinna född 1975 VS 2004-maj Hälsoundersökning 8:e cykeldagen

Läs mer

Endometriebiopsi/skrap. Benignt Hyperplasi Cancer DNA

Endometriebiopsi/skrap. Benignt Hyperplasi Cancer DNA Endometriebiopsi/skrap Benignt Hyperplasi Cancer DNA DNA-analys Inför OP endometriecancer Cancer av: Lågrisk- eller högrisktyp? Djupväxt > ½ myometriet? Avvikande DNA-innehåll? Diploid normal Non-diploid

Läs mer

Tumörmorfologiska grundbegrepp. Annika Dejmek T5 HT05

Tumörmorfologiska grundbegrepp. Annika Dejmek T5 HT05 Tumörmorfologiska grundbegrepp Annika Dejmek T5 HT05 Vad är en tumör? Tumor= eg. svullnad Neoplasi, neoplasm = äkta tumör Oncos - grekiska för tumör. Onkogen, onkologi, etc Terminologi - grundbegrepp -

Läs mer

Gynekologisk Cancer : Corpus

Gynekologisk Cancer : Corpus Gynekologisk Cancer : Corpus Susanne Malander VO onkologi och strålningsfysik gyn-sektionen Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Corpuscancer Endometriecancer (Sarkom)

Läs mer

Vagina - patologi. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014

Vagina - patologi. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Vagina - patologi Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Skivepitelklädd Bakteriehämmande miljö Laktobaciller, lågt ph ca 4,6. Infektion vanligaste sjukdomen Kollaberat rör framför rektum och bakom urethra Fram-

Läs mer

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom 2012 Vårdprogrammets giltighetstid: 2012-04-01--2014-12-31 www.ocsyd.se Versionshantering Datum 2012- Skapad Beskrivning av förändring Onkologiskt

Läs mer

Endometriecancer. Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap. Utredning

Endometriecancer. Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap. Utredning Regional medicinsk riktlinje Endometriecancer (kommer att) Fastställas av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av vårdprocessgruppen för endometriecancer

Läs mer

VULVA PREMALIGNA OCH MALIGNA FÖRÄNDRINGAR I VULVA. Emilia Andersson MD St Görans sjukhus, Stockholm

VULVA PREMALIGNA OCH MALIGNA FÖRÄNDRINGAR I VULVA. Emilia Andersson MD St Görans sjukhus, Stockholm VULVA PREMALIGNA OCH MALIGNA FÖRÄNDRINGAR I VULVA Emilia Andersson MD St Görans sjukhus, Stockholm Skivepitelförändringar VIN 1 VIN2-3 Relaterade lesioner Körtelförändringar MbPaget Cystor Hidroadenoma

Läs mer

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Gynekologisk Cancer: cervix Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Vad vi skall tala om idag Cervix Ovariet Epiteliala tumörer Germinalcellstumörer

Läs mer

Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat

Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat T11-förel reläsning 27 Januari 2009 Preben Kjølhede Docent, överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Innehåll Allmänt

Läs mer

Endometriecancer och uterussarkom. Henrik Falconer Överläkare, docent Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Endometriecancer och uterussarkom. Henrik Falconer Överläkare, docent Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Endometriecancer och uterussarkom Henrik Falconer Överläkare, docent Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Endometriecancer i Sverige - Flera stora förändringar de senaste 5 åren Kraftig ökning

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer

KVAST-dokument för epitelial tumörer i ovarium, tuba uterina, peritoneum och de uterina ligamenten.

KVAST-dokument för epitelial tumörer i ovarium, tuba uterina, peritoneum och de uterina ligamenten. A Måsbäck för Patologernas GYN-KVAST-grupp, Ovarialcancer, 2015/05/11 Sidan 1 KVAST-dokument för epitelial tumörer i ovarium, tuba uterina, peritoneum och de uterina ligamenten. I. Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri Innehållsförteckning Inledning... 3 Epidemiologi... 4 Ärftlighet och endometriecancer... 8 Precancerösa tillstånd... 10 Endometriehyperplasi histopatologi... 10 Endometriehyperplasi klinik... 12 Behandling...

Läs mer

Riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser (LNM) hos kvinnor med endometriecancer: en populationsbaserad nationell registerstudie.

Riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser (LNM) hos kvinnor med endometriecancer: en populationsbaserad nationell registerstudie. Riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser () hos kvinnor med endometriecancer: en populationsbaserad nationell registerstudie. Stålberg K, Falconer H, Bjurberg M, Borgfeldt C, Dahm-Kähler P, Holmberg E, Kjølhede

Läs mer

Överblick. Punktion/dränage När? Invasiva ingrepp. Mellanålsbiopsi: Förberedelser utförande. Mellanålsbiopsi - ultraljudsledd 2016-01-24

Överblick. Punktion/dränage När? Invasiva ingrepp. Mellanålsbiopsi: Förberedelser utförande. Mellanålsbiopsi - ultraljudsledd 2016-01-24 Ultraljud vid utredning av gynekologiska tumörer & invasiv diagnostik/terapi Elisabeth Epstein, Doc, Öl Karolinska Solna Stockholm, Sweden Överblick Invasiva ingrepp: Dränage abcess, cystpunktion, mellanålsbiopsi

Läs mer

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 UROGENITALA TUMÖRER Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013 Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 Blåscancer Incidens Män 30/ 100 000 Kvinnor 10/100 000 Utgör sammanlagt

Läs mer

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439 Corpuscancer ca 1325 Ovarialcancer ca 785 Borderline 222 Cervixcancer ca 439 Vulvacancer ca 129 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 42 Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca

Läs mer

Del 8. Totalpoäng: 10p.

Del 8. Totalpoäng: 10p. Totalpoäng: 10p. En 66-årig kvinna söker på distriktsläkarmottagningen för problem med magen. Senaste tiden känt sig allmänt sjuk, periodvis illamående, tappat aptiten och fått problem med oregelbunden

Läs mer

Endometriecancer Nationellt vårdprogram

Endometriecancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Endometriecancer Nationellt vårdprogram Remissrunda 1 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version

Läs mer

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Regional Processägare Ovarialcancer / Medlem Nationell Ovarialcancer VP Sahlgrenska

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Presentation av huvuddragen SFOG-veckan Kristianstad 2012 Redaktionskommitten: Elisabeth Åvall Lundqvist Angelique Flöter Rådestad Bengt Tholander Bakgrund alla

Läs mer

Nationellt Vårdprogram för Endometriecancer. Svenska Nationella Vårdprogramgruppen för Endometriecancer

Nationellt Vårdprogram för Endometriecancer. Svenska Nationella Vårdprogramgruppen för Endometriecancer Nationellt Vårdprogram för Endometriecancer Svenska Nationella Vårdprogramgruppen för Endometriecancer Revision är planerad senast våren 2014 1 Regionalt cancercentrum väst Västra Sjukvårdsregionen Sahlgrenska

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

Abstraheringformulär, Cahres-ovarial

Abstraheringformulär, Cahres-ovarial Abstraheringformulär, Cahres-ovarial Datum för abstrahering: Abstraherare:. Sjukhus:. Klinik: Abstraheringsläge: Komplett: Inkomplett; orsak: Uppgifter saknas, eftersöks i annat arkiv: Annan:.. 1. Personuppgifter

Läs mer

Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Klinisk Cytologi

Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Klinisk Cytologi Dokumentnamn: Lungcancer Framtaget av Lung-KVAST/Leif Johansson Utgåva 1.3 Fastställt 2005-10-18 Dok.nr LP2 Sida 1 (8) KVAST-DOKUMENT LUNGCANCER (Utgåva 1.2; reviderad dec 2002; utgåva 1.3 med uppdaterade

Läs mer

BRÖSTPATOLOGI FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN

BRÖSTPATOLOGI FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN BRÖSTPATOLOGI DSM054 (11i) FIBROADENOM I BRÖSTKÖRTELN Klinisk bakgrund: 25-årig kvinna, O-grav, O-para, äter p-piller. Upptäckte knöl i vänster bröst för fyra månader sedan som successivt vuxit. Mammografi

Läs mer

Miriam Mints Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Miriam Mints Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna Miriam Mints Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna 2010 09 02 EC är den fjärde vanligaste tumörformen hos kvinnor och utgör ca 6 % av all kvinnlig cancer vilket motsvarar ca 1400 fall/år

Läs mer

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Giltighetstid 2013-06-01 2014-12-31 Regionala arbetsgruppen för Gynekologisk

Läs mer

Fertilitet och Gynekologisk cancer

Fertilitet och Gynekologisk cancer Fertilitet och Gynekologisk cancer Symposium påp SFOG-veckan i Skövde 2008 Barbro Larson Medelålder lder för f r förstff rstföderskor i Sverige 1975 2005 Riket 24.1 28.4 Sthlm 25 29.8 > 10% av förstff

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Gynekologisk Cancer: cervix

Gynekologisk Cancer: cervix Gynekologisk Cancer: cervix Susanne Malander VO onkologi och strålningsfysik gyn-sektionen Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Team work Diagnostik Kirurgi Radioterapi

Läs mer

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3 Kvinnokliniken i Kvinnokliniken Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASCUS eller lätt

Läs mer

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi Kolorektal cancer Fereshteh Masoumi Epidemiologi Närmare 6000 nya fall av kolorektal cancer diagnostiseras årligen ( 11% av all cancer) Tredje vanligaste tumörformen i Svergie Medianåldern för kolorektal

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150

Ortopedisk onkologi. cancer 50 000 metastaser 25 000. skelettmetastaser 10 000. skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 Ortopedisk onkologi cancer 50 000 metastaser 25 000 skelettmetastaser 10 000 skelettsarkom 60 mjukdelssarkom 150 57-årig frisk sjukvårdsbiträde 2 månaders anamnes på belastningssmärta vänster lår. finnålspunktion

Läs mer

Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3

Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3 (L Liest Överläkare) Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASCUS eller lätt skivepitelatypi

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005

DUGGA 1. i patologi. för medicine studenter 18/3 2005 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för laboratoriemedicin Avdelningen för patologi DUGGA 1 i patologi för medicine studenter 18/3 2005 Totalt 50 poäng (minst 32 för G) Personnummer: Resultat: Stud. sign.

Läs mer

Två behandlingsindikationer. Stadieindelningen 2011-11-07. Fördelning av cancer i Sverige 2009. Behandling av bröstcancer

Två behandlingsindikationer. Stadieindelningen 2011-11-07. Fördelning av cancer i Sverige 2009. Behandling av bröstcancer Fördelning av cancer i Sverige 2009 Behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Två behandlingsindikationer Stadieindelningen Adjuvant behandling (Stadium 1-3) Förebyggande tilläggsbehandling

Läs mer

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrios Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrium utanför uterus. Lokalisation; främst i lilla bäckenet nära uterus

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI. Örebro/Uppsalaregionen

VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI. Örebro/Uppsalaregionen VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI 1994 Örebro/Uppsalaregionen Innehållsförteckning Arbetsgruppen...3 I Bakgrund...4 Målsättning... 4 Epidemiologi... 4 Etiologi... 4 Prognos... 4 II Symptom och diagnostik...6

Läs mer

Indikation för ultraljud scrotum. Indikation för ultraljud scrotum. Ultraljud scrotum. Undersökningsteknik 2015-11-18. Expansivitet.

Indikation för ultraljud scrotum. Indikation för ultraljud scrotum. Ultraljud scrotum. Undersökningsteknik 2015-11-18. Expansivitet. Ultraljud scrotum Indikation för ultraljud scrotum Expansivitet Smärta Anne Haglund Olmarker Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kryptorchism - Infertilitet Indikation för ultraljud scrotum Expansivitet

Läs mer

Patologi en översikt VSTB. Strängnäs 2015 Bengt Sandstedt

Patologi en översikt VSTB. Strängnäs 2015 Bengt Sandstedt Patologi en översikt VSTB Strängnäs 2015 Bengt Sandstedt Patologi-ett ämne med foten kvar i 1800 talet Fortfarande gäller för 90%av diagnostiken: Ljusmikroskopi med bedömning av vävnadssnitt eller celler

Läs mer

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS

Bakjoursskolan. 2009 Kir klin UMAS Inklämda bråck Bakjoursskolan 2009 Kir klin UMAS Typer av bråck Ljumskbråck inguinala femorala Ärrbråck Navelbråck Epigastrikabråck Obturatoriusbråck Övriga bråck Definitioner inklämning Icke reponibelt

Läs mer

HPV detekteringsmetoder

HPV detekteringsmetoder HPV detekteringsmetoder Sydöstra IH-guppens möte m 2007 okt 4-54 5 JönkJ nköping Epidemiologi Cervixcancer Incidens/100000/år Sverige 10 USA (ACS) ca 10 Canada 10 Mortalitet/100000/år Ca 3 Ca 3,7 Ca 3

Läs mer

Endoskopiskt Ultraljud. Ronny Öhman Överläkare Lung och Allergisjukdomar Universitetssjukhuset i Lund

Endoskopiskt Ultraljud. Ronny Öhman Överläkare Lung och Allergisjukdomar Universitetssjukhuset i Lund Endoskopiskt Ultraljud Ronny Öhman Överläkare Lung och Allergisjukdomar Universitetssjukhuset i Lund Endobronkiellt Ultraljud Begrepp och förkortningar: EBUS: Endobronkiellt Ultraljud EUS: Endoskopiskt

Läs mer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer

Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Anders Vikström 100414 ST dag Lungcancer Non invasiv staging anamnes Symptom Viktminskning Fokal skelettal eller muskuloskelettal smärta Huvudvärk Syncope Kramper Svaghet arm/ben Mental förändring Noninvasive

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

TENTAMEN ORAL PATOLOGI. Torsdag den 17:e januari 2013 PÅ FRÅGA 1-36 SKA DU MARKERA DITT SVAR PÅ DE SEPARATA SVARSBLADEN

TENTAMEN ORAL PATOLOGI. Torsdag den 17:e januari 2013 PÅ FRÅGA 1-36 SKA DU MARKERA DITT SVAR PÅ DE SEPARATA SVARSBLADEN Institutionen för Medicinsk biovetenskap Page 1 (10) MAX poäng: 88 GK: 53 TENTAMEN ORAL PATOLOGI Torsdag den 17:e januari 2013 09 00 13 00 PÅ FRÅGA 1-36 SKA DU MARKERA DITT SVAR PÅ DE SEPARATA SVARSBLADEN

Läs mer

Regionalt vårdprogram för uterussarkom. Giltigt fr o m 1 mars 2017

Regionalt vårdprogram för uterussarkom. Giltigt fr o m 1 mars 2017 Regionalt vårdprogram för uterussarkom Giltigt fr o m 1 mars 2017 I februari 2017 publicerades ett nationellt vårdprogram för endometriecancer som ersätter det tidigare regionala vårdprogrammet för endometriecancer

Läs mer

Endometriecancer och Uterussarkom. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram

Endometriecancer och Uterussarkom. Regional tillämpning av nationellt vårdprogram Endometriecancer och Uterussarkom Regional tillämpning av nationellt vårdprogram Januari 2014 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro (RCC) Publiceras endast på RCC:s hemsida www.rccuppsalaorebro.se Regionalt

Läs mer

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI

Tumörbiologi. Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Tumörbiologi Michael Mints, MD Institutionen för onkologi-patologi, KI Mål Förstå vad som skiljer cancerceller från normala celler Förstå idéer bakom aktuella och framtida behandlingar Carcinogenes Initiatormutation

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom Södra- och Sydöstra sjukvårsdregionen 2010 Vårdprogrammets giltighetstid: 2010 01 01 2012 12 31 www.ocsyd.se ISBN 91-85738-86-7 (pdf) Onkologiskt

Läs mer

Germinalcellstumörer. Cecilia Petersen Sek3onen för barnonkologi Karolinska Universitetssjukhuset

Germinalcellstumörer. Cecilia Petersen Sek3onen för barnonkologi Karolinska Universitetssjukhuset Germinalcellstumörer Cecilia Petersen Sek3onen för barnonkologi Karolinska Universitetssjukhuset Bakgrund GCT = stor varia3on De flesta är benigna teratom 20% är maligna =3% av all barncancer Incidens

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för endometriecancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för endometriecancer

Behandlingsrekommendationer för endometriecancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för endometriecancer Behandlingsrekommendationer för endometriecancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för endometriecancer Innehåll Förord... 2 Endometriecancer riskgruppsindelning vid stadium

Läs mer

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi

Urogenital PET/CT. PET / CT positron-emissions-tomografi. Vi kör en PET. SK-kurs i Urogenital Radiologi Urogenital PET/CT SK-kurs i Urogenital Radiologi Johan Fredén Lindqvist, Nuklearmedicin, Sahlgrenska 2015-11-20 PET / CT positron-emissions-tomografi Vi kör en PET PET/CT (hybrid imaging) FDG (fluoro-deoxy-glukos)

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Susanne Fridsten Bitr Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Susanne Fridsten Bitr Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Susanne Fridsten Bitr Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Disposition MRT Cervix DT Corpus PET/DT Vulva/Vagina Ultraljud Ovarier 2 MRT Fördelar Nackdelar Ingen joniserande

Läs mer

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad

Diagnos Kvalitetsregisterblankett Vanlig canceranmälan AML/AUL/ALL Nyupptäckta fall för patienter 16 år och äldre. Nyupptäckt primär PADverifierad Regelverk för anmälan via kvalitetsregisterblanketten eller via cancer anmälningsblanketten Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet Nedanstående tabell anger inklusionskriterier

Läs mer

Vem skall operera kvinnan med ovarialcancer?

Vem skall operera kvinnan med ovarialcancer? Vem skall operera kvinnan med ovarialcancer? Pernilla Dahm Kähler (presenterad av Dr. P. Kölhede) Med.Dr. överläkare Sektionschef gynekologisk tumörkirurgi kvinnosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Vulva patologi, forts. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014

Vulva patologi, forts. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Vulva patologi, forts Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Talg- och svettkörtlar, keratinisering Vulva Hud Vulva slemhinna ej keratiniserad Apokrina körtlar Histologi Urotel i urethra Labia majora (hud) fett

Läs mer

Vårdprogram för cervix-, och vaginalcancer

Vårdprogram för cervix-, och vaginalcancer Vårdprogram för cervix-, och vaginalcancer 2010 Vårdprogrammets giltighetstid: 2010 01 01 2012 01 01 www.skane.se/rcc Vårdprogram for cervix-, och vagina/cancer, 201O Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

VÅRDPROGRAM MESOTELIOM

VÅRDPROGRAM MESOTELIOM VÅRDPROGRAM MESOTELIOM Mesoteliom kommer att vara ett fortsatt problem i sjukvården, trots begränsningar i asbestanvändningen. Beroende på den långa latensen innan sjukdomen dyker upp, förväntas cirka

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER!

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! 32013 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT NUMMER! Aktuell statistik för delregistren, en nyhetsrapport från vår ordförande och några vanliga frågor och svar. Detta kan du läsa i tredje numret av Gyncanytt. Det talas

Läs mer

Njurcancer (hypernefrom)

Njurcancer (hypernefrom) Njurcancer (hypernefrom) Incidens Man 12,7/100 000 Kvinnor 8, 6 /100 000 Utgör ca 1000 av nya cancerfall i Sverige Ovanlig före 40 års ålder, medilanålder vid insjuknande 65-70 ar Etiologi Tobaksrökning,

Läs mer

SFOR Mjukdelar I. Visby 21 april Gunnar Warfvinge Oral patologi Malmö högskola

SFOR Mjukdelar I. Visby 21 april Gunnar Warfvinge Oral patologi Malmö högskola SFOR Mjukdelar I Visby 21 april 2016 Gunnar Warfvinge Oral patologi Malmö högskola 1 Oral patologi 2 3 Mål för tandläkarutbildningan Att kunna handlägga alla patienter på ett adekvat sätt: avvakta behandla

Läs mer

KVAST-dokument för ovarialcarcinom samt primärt carcinom från tuba uterina och peritoneum.

KVAST-dokument för ovarialcarcinom samt primärt carcinom från tuba uterina och peritoneum. A Måsbäck för Patologernas GYN-KVAST-grupp, Ovarialcancer, 2014/10/12 Sidan 1 KVAST-dokument för ovarialcarcinom samt primärt carcinom från tuba uterina och peritoneum. I. Innehållsförteckning II. Klinisk

Läs mer

A) Hur behandlar du kirurgiskt om cytologin visar rikligt med bröstepitel, inget malignt? (2p)

A) Hur behandlar du kirurgiskt om cytologin visar rikligt med bröstepitel, inget malignt? (2p) , totalt 5 sidor (max 15p). Du arbetar som AT-läkare på lasarettet i Z-stad. Till kirurgmottagningen kommer en 64-årig kvinna, Sara Molden, direkt från mammografiavdelningen. Hon har vid screeningmammografin

Läs mer

Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015

Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015 2015-10-14 Head & Neck Cancer Lalle Hammarstedt- Nordenvall 2015 Vad gör vi och vad vill vi veta? Vad gör vi? -munhåletumörer; främst kirurgi -orofarynx; strålbehandling -epifarynx, hypofarynx, larynx;

Läs mer

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK)

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) 1(5) Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) Gynekologisk cellprovskontroll sker vart 3:e år mellan 23 49 års ålder och vart 5:e år mellan 50 60 års ålder. Kvinnor som genomgått total

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

KVINNLIGA GENITALIA SKIVEPITELMETAPLASI I CERVIX UTERI. Preparatets natur Konisk slemhinnebiopsi från cervix och portio uteri.

KVINNLIGA GENITALIA SKIVEPITELMETAPLASI I CERVIX UTERI. Preparatets natur Konisk slemhinnebiopsi från cervix och portio uteri. KVINNLIGA GENITALIA DSM004 (1d) SKIVEPITELMETAPLASI I CERVIX UTERI Preparatets natur Konisk slemhinnebiopsi från cervix och portio uteri. Klinisk bakgrund 33-årig kvinna som i upprepade cytologiska smear

Läs mer

Förslag till Nationellt Vårdprogram Gestationella trofoblastsjukdomar (GTD) Version 1.0-2014-05-14

Förslag till Nationellt Vårdprogram Gestationella trofoblastsjukdomar (GTD) Version 1.0-2014-05-14 Förslag till Nationellt Vårdprogram Gestationella trofoblastsjukdomar (GTD) Version 1.0-2014-05-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Mål med vårdprogrammet 4 Epidemiologi 5 Naturalhistoria

Läs mer

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Screening för tjock- och ändtarmscancer Screening för tjock- och ändtarmscancer Indikatorer SCREENING FÖR TJOCK- OCH ÄNDTARMSCANCER, INDIKATORER 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Peniscancer- ovanligt

Peniscancer- ovanligt Peniscancer- ovanligt 100 män per år får diagnosen invasiv peniscancer i Sverige. (+40 fall av carcinoma in situ). Över 9000 män får diagnosen prostatacancer. 21 män avlider i snitt varje år av peniscancer.

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund Sedan slutet av 1960-talet har screening för upptäckt av symtomfria förstadier till cervixcancer, dysplasier (cellförändringar), genomförts i Sverige.

Läs mer

SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket

SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket Vårddokument Checklista Sida 1 (5) SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket Vid frågor, kontakta gynonkjouren SY i första hand, tel 71079 dagtid. Alt ring kontaktsjuksköterska (kssk) SY,

Läs mer

Sonia Andersson Professor, överläkare. KVINNOKLINIKEN Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet

Sonia Andersson Professor, överläkare. KVINNOKLINIKEN Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet Sonia Andersson Professor, överläkare KVINNOKLINIKEN Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet Vad jag planerar att diskutera med er idag: Epidemiologi av cervixcancer Vilken roll spelar

Läs mer

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT och lungcancer Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lungcancerincidens Sverige 1970-2012 Nya fall och mortalitet per 100 000 Trend 10 år: -1,4 %/år (M) +1,2 %/år (K) Källa:

Läs mer

FEMALE URINARY INCONTINENCE Impact on sexual life and psychosocial wellbeing in patients and partners, and patient-reported outcome after surgery

FEMALE URINARY INCONTINENCE Impact on sexual life and psychosocial wellbeing in patients and partners, and patient-reported outcome after surgery FEMALE URINARY INCONTINENCE Impact on sexual life and psychosocial wellbeing in patients and partners, and patient-reported outcome after surgery Margareta Nilsson Enheten för Obstetrik och Gynekologi

Läs mer

Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik

Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik -Behandlingsstyrande tester av EGFR hos patienter med icke småcellig lungcancer Gisela Helenius Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Sökning

Läs mer

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir

Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Protesinfektioner - ortopediska synpunkter Anna Stefánsdóttir Överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Total höftprotes Cementerad total höftartroplastik Från Svenska höftprotesregistret

Läs mer

VÅRDPROGRAM 2003 ENDOMETRIECANCER OCH UTERUSSARKOM. Diagnostik, behandling och uppföljning i Stockholm-Gotlandregionen ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM

VÅRDPROGRAM 2003 ENDOMETRIECANCER OCH UTERUSSARKOM. Diagnostik, behandling och uppföljning i Stockholm-Gotlandregionen ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM VÅRDPROGRAM 2003 ENDOMETRIECANCER OCH UTERUSSARKOM Diagnostik, behandling och uppföljning i Stockholm-Gotlandregionen ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM GOTLAND Beställningsadress Onkologiskt Centrum, M8:01

Läs mer

Välkomna till Tumör-arg 11 maj 2012

Välkomna till Tumör-arg 11 maj 2012 Välkomna till Tumör-arg 11 maj 2012 Uppdateringar Nationellt VP endometriecancer, projektansvar Per Rosenberg, inlämnat, arbetskopia på hemsidan, regional implementering? Nationella VP ovarialcancer, projektansvarig

Läs mer

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Herman Nilsson-Ehle Sektionen för Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maligna lymfom Tumörform i lymfkörtelsystemet och/eller benmärg/mjälte Både B-ochT-lymfocyter Kan växa extranodalt,

Läs mer

Gynekologiska tumörsjukdomar

Gynekologiska tumörsjukdomar REGIONALT VÅRDPROGRAM 2010 Gynekologiska tumörsjukdomar Ovarialcancer ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sylvie Kaiser Överläkare, med dr. Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Sylvie Kaiser Överläkare, med dr Barnröntgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Ont i magen? Dominerande diagnoser vid akuta buksymptom hos förskolebarn resp skolbarn

Läs mer

Endokrina tumörer i mag-tarmkanal och pancreas

Endokrina tumörer i mag-tarmkanal och pancreas 1 Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Cytologi Dokumentnamn: Gastrointestinal patologi Endokrina tumörer Framtagen av: Utgåva: Ola Nilsson 1.1 Ester Lörinc Dok. nr: GI4 Fastställt: 2012-05-10

Läs mer

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn

VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn VÄLKOMNA! Peter Conner, Karolinska Solna Elisabeth Epstein, Karolinska Solna Anna Marsk, Ultragyn 2 feb 2015 Utbildningskoncept i gynekologiskt och obstetrisk ultraljudsdiagnostik Mål: Strävan från SFOG,

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer

Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer T Dalianis Dept. of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Tina Dalianis 1 Innehåll I. HPV och cancer

Läs mer