Tullverkets e-faktureringsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tullverkets e-faktureringsprojekt"

Transkript

1 Tullverkets e-faktureringsprojekt Info Info 26/10 26/ Tord Tord Lindfors, projektledare

2 Bakgrund leverantörsfakturor Hösten 2006 påbörjade Tullverket ett projekt för införande av e-fakturering enligt standarden Svefaktura. Anledningen till att projektet startade var att den interna administrationen av fakturor är resurskrävande. Det är en ansenlig mängd fakturor som ska postöppnas, sorteras och skannas varje dag (EFH-system med skanningslösning infördes våren 2005). För varje faktura ska också data för den fortsatta handläggningen i arbetsflödet tolkas/registreras och verifieras. Mängden leverantörsfakturor i Tullverket uppgår till ca per år. Rese och Tele-fakturorna är idag omfattande både antals- och volymmässigt. Dessa två leverantörer står för c:a 40 %, dvs per år.

3 Förutsättningar Förutsättningar för projektet är att: Uppdraget är utsett att vara ett pilotprojekt för staten för införande elektronisk fakturahantering med användning av standarden Svefaktura. Pilotprojektet omfattar resefakturor. Pilotföretag: First card (Reseleverantörens fakturor via resekonto), Itella (underleverantör till First card, mappning till Svefaktura) och ARK Travel (Tullverkets resebyrå). WM-data (Tullverket leverantör avseende EFH system).

4 Tidsplan Utredningsfasen startades i mitten av september 2006 och avslutades i mitten av januari Genomförande fasen startades upp i januari och slutfördes i början juni 2007 med en avslutande systemtest. Pilotdrift av e-faktura för leverantörsfakturor genomförs i tre faser: Fas 1 Samlingsfakturor, begränsad omfattning, vecka Fas 2 En faktura per följesedel, begränsad omfattning, Fas 3 Stegvis utökning av omfattning under november. Införandeplan leverantörsfakturor. Inriktningen under hösten 2007 är att bearbeta leverantörer med största fakturavolym (10-20 leverantörer). Införande av övriga leverantörer förutom piloterna bedöms kunna ske från och med december Telefonifakturor (Telia) är planerad att vara andra införandet.

5 Kravdokument Följande kravdokument har tagits fram i utvecklingsprojektet: Processkartläggning nuläge. Problembild. Möjlighetsanalys. Processkarta önskad läge. Detaljerade krav meddelandehanteringstjänst ( Mottagning). Detaljerade krav reseleverantörens e-leverantörsfakturor och EFH-system.

6 Meddelandehanteringstjänst Mottagning 7. Uppföljning 12. Administration 2. Säkerhet 15.Handhavande 13.Larmhantering 14.Autenticiering

7 Krav leverantörens e-fakturor samt krav på EFH-system Utgångspunkt ESV:s handledning till Svefaktura. Dokumentet beskriver Tullverkets krav på utökad informationslämnande jämfört med Svefaktura basversion. För att säkerställa att alla uppgifter tas med har en mappning gjorts mellan pappersfakturan och Svefaktura. Dokumentet beskriver också Tullverkets krav på EFH-systemet Inläsning och kontroll av e-fakturor. Speciella behandlingsregler för styrning till godkännande och attest. Speciella behandlingsregler för automatkontering. Tullverkets krav på presentation (visualisering) av fakturan.

8 Leverantörsfakturor Resekostnader

9 Leverantörsfakturor Resekostnader En faktura per följesedel. e-fakturan skapas i enlighet med standarden Svefaktura 1.0 med följande tillägg: Beställarreferens 2 (RequisitionistDocumentReference) ifylls i enlighet med tullverkets objektplan. Dvs. här anges process, kostnadsställe och i förekommande fall projektnummer. (exempelvis #dim_1$625#dim_2$9630#dim_3$42491) Resenär saknas i Svefaktura. Tills vidare anges resenär i informationsfältet (Note) på radnivå. Exempel på visualisering av fakturan Flygresa, Stockholm, Kalle Tullare. Produktkod ifylls på fakturradnivå i fältet StandardItem- Identification. Standarden UNSPSC används för denna produkt & tjänsteklassifiering. Exempelvis Flyg har koden

10 Systemöversikt Sändning Sändning Leverantörs x Resefakturor Sändning Sändning Mottagning Mottagning Tullverkets Tullverkets EFH-system Leverantörs z Sändning Sändning Fakturaväxel

11 Hur påverkas reseleverantörens system? Resebyråns bokningssystem har byggs ut med följande funktionalitet: Utdrag till reseleverantörens faktureringsystem har anpassat så all grundinformation finns med utifrån Svefakturans innehåll och Tullverkets tilläggskrav. Bl.a. har nya/ändrade interna produktkoder införts (generell lösning). Nytt kundnummer upplagd för e-fakturering (möjliggör stegvis övergång från pappersfakturor till e-fakturering).

12 Hur påverkas reseleverantörens system? forts Reseleverantörens faktureringssystem har byggts ut med följande funktionalitet: Ändrat från samlingsfakturor till 1 faktura per följesedel. Faktureringssystem skapar e-faktureringsfilen i intern format. Funktionalitet för att göra mappning från intern format till Svefaktura (Svefaktura 1.0 med Tullverkets tillägg). tjänst för sända ut e-fakturan i enlighet med Svefakturans transportprofil.

13 Tullverkets Meddelandehanteringstjänst Tullverkets Meddelandehanteringstjänst (Tullverket egenutvecklade Mottagning) skall ta emot e-leverantörsfakturor och vidarebefordra dessa till Tullverkets EFH-system. Kommunikationslösning i enlighet med Tullverkets säkerhetskrav för externt informationsutbyte. Styrning (routing) till verksamhetssystem. Händelseloggning, Arkivering. Automatiserad driftövervakning. Administration av part- och meddelandeinformation. Ärendestatus.

14 Tullverkets EFH-system Tullverkets EFH-system (WM-data:s standardsystem CDI) har byggs ut med funktionalitet för: Inläsning av e-fakturor enligt standarden Svefaktura. Felaktiga fakturor hamnar i kö för manuell åtgärd. Visualisering av e-fakturor. Styrning till godkännande och attest i enlighet med Tullverkets objektplan. Funktionalitet för att automatiskt skapa konteringsförslag (UNSPSC-kod omvandlas till konto, process, kostnadsställe och i förekommande fall projektnummer samt konteringstext).

15 Testupplägg Testplan med ett väl genomtänkt testupplägg. Funktionella testfall (olika typer av fakturor, ifyllandet av Svefakturan, -funktionalitet, EFH-funktionalitet) med förväntade resultat. Tekniska testfall (prestanda, felsituationer, avbrott etc). Felrapportering (reseleverantörens fakturor, och EFHsystemet).

16 Status idag? Pilotdrift fas 1 genomförd med lyckat resultat. Fas 2 av pilotdriften startades 25/9 och beräknas pågå tom vecka 44. Infört ny lösning med 1 faktura per följesedel. Fas 3 stegvis utökning av omfattningen är planerad att genomföras under november. Vi vill också nämna att resultatet bygger på ett mycket gott samarbete med pilotföretagen (Ark Travel, First Card, Itella och WM-data) samt med Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges kommuner & landsting (SKL) och Single Face to Industry (SFTI).

17 Exempel e-faktura E-faktura i XML-format

18 Stylesheet för visualisering (testverktyg) Dokumenttyp Faktura Fakturanummer Köpare ID: TULLVERKET (PILOT) BOX SUNDSVALL Leveransadress Säljare ID: First Card (SWE) Mäster Samuelsgatan STOCKHOLM Kontaktuppgifter Telefon: Fax: Fakturameddelande Hoppas sommaren varit skön och stärkande! Du har väl inte missat att First Card har en ny hemsida? Nästa fakturering sker den 19/11-07 Visualisering Svefaktura Beställarreferens Elisabet Igelström Vår referens Beställarreferens 2 #dim_1$672#dim_2$9341#dim_3$40 Ert organisationsnummer Ert VAT nummer Betalningsvillkor 30 Leveransvillkor Förfallodatum Fakturadatum Dröjsmålsränta 0.96 Valuta SEK Antal fakturarader 3 Fakturaperiod Dokumentreferens Leveransdatum Fakturareferens Fakturarader Radnr Benämning Tågresa, Stockholm Anteckning Resenär: Igelström Elisabet Resenär: Tågresa,Arvode Igelström Tåg, Stockholm Elisabet Tågresa, Sundsvall Resenär: Igelström Elisabet Lev ant a'pris Summa enhet Moms % Orderreferens /rad SEK SEK SEK Leveransavisering /rad Leveransdatum Säljarens art.nr T00:00: T00:00: T00:00:00 Köparens art.nr Standard art.nr Rabatter och avgifter Typ /rad Orsak /rad Belopp /rad Baseras på belopp /rad Momsinfo /rad

19 Stylesheet för visualisering (testverktyg), med länk till dokumentation på 3 RequisitionistDocumentReference Kommentar Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor närmare beskrivning utvecklas separat. Beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t ex identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande.

20 Exempel konteringsförslag

21 Exempel visualisering av en e-faktura

22 Vad är skillnaden för beställaren av resor? Ingen skillnad. Det är som tidigare viktigt att beställning görs på ett korrekt sätt med bl.a. angivande av rätt kostnadsställe, process och i förekommande fall projektnummer.

23 Hantering bilagor till e-fakturor Tullverket avser att testa bilagehantering under Q Ej införd för reseleverantörens fakturor.

24 Arkivering av e-fakturorna e-fakturorna arkiveras elektronisk i EFH-systemet (CDI). Där finns också funktionalitet för att söka fram fakturor från arkivet.

25 Papperslöst Nyttan för mig som mottagare Elektroniskt Fakturahanteringssystem Automatiserar Minskar fel Snabbare hantering Minskar kostnader Ankomst Kontering Attest Arkivering EFH / Tullsystem Mottagande EBMS Sändande EBMS

26 Vilka effekter ger införande av e-leverantörsfakturor? Automatisering av rutiner för mottagning och inläsning av e-leverantörsfakturor. Förenkling och automatisering av rutiner för kontering och attest. Minskade kostnader för dröjesmålsränta. Minskade kostnader för fysiskt arkivhantering. Mindre felaktigheter. Förbättrad styrning/uppföljning. Ökad kostnadsmedvetenhet. Mindre stress (speciellt vid periodslut) Miljöaspekter (minskad pappersåtgång, minskade transporter)

27 Automatiserad attesthantering? Projektgruppen har föreslaget att automatiserad attesthantering skall utredas vid införande av telefonifakturor (Telia). Exempelvis bör man överväga ett införande för mobilräkningar med små totalbelopp. Ej införd för reseleverantörens fakturor.

28 Automatiserad kontroll mot beställning? Denna möjlighet utreds vid införande av en e-inköpslösning i Tullverket. Förstudie är planerad att starta under Q

29 Status idag? Pilotdrift fas 1 genomförd med lyckat resultat. Fas 2 av pilotdriften startades 25/9 och beräknas pågå tom vecka 44. Infört ny lösning med 1 faktura per följesedel. Fas 3 stegvis utökning av omfattningen är planerad att genomföras under november. Vi vill också nämna att resultatet bygger på ett mycket gott samarbete med pilotföretagen (Ark Travel, First Card, Itella och WM-data) samt med Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges kommuner & landsting (SKL) och Single Face to Industry (SFTI).

30 Erfarenhet att dela med sig Utvecklingsprojekt för införande av första leverantörens e-fakturor. Underskatta ej kalendertiden för införandet. Kravdokument tas fram för att beskriva kravbilden på e-leverantörsfakturor och EFH-system (första leverantörerna). Därefter enklare kravhantering där mappning till Svefaktura är en viktig del. Viktigt med ett väl genomtänkt testupplägg. Felrapportering för att hålla ordning på utestående fel (leverantör och EFH-system). Underskatta ej tid för iordningställa test- och driftmiljöer. För varje ny part/leverantör avser tullverket genomföra ett testförfarande. Leverantörerna uppmanas att använda SFTI:s verifieringstjänst innan start av test. För varje ny part/leverantör avser Tullverket att upprätta ett förenklat EDI-avtal.

31 Kontaktpersoner Tullverket Tord Lindfors (Projektledare) Telefon: eller Elisabet Igelström (Verksamhetsfrågor Leverantörsfakturor) Telefon: eller direkt Ewa Fridén (Verksamhetsfrågor Leverantörsfakturor - resor) Telefon: eller direkt

32 Bildspelet är slut

33 Erfarenhet att dela med sig / Säkerhetslösning Sändning Sändning Leverantörs x Resefakturor Sändning Sändning Mottagning Mottagning Tullverkets Tullverkets EFH-system Leverantörs z Sändning Sändning Fakturaväxel

34 Erfarenhet att dela med sig / Säkerhetslösning Internet Svefaktura dok. ebxml FW 1 1 Mottagning Mottagning ebms ebms FW JMS-kö ebxml FW 2 2 Mottagning Mottagning Utdelad katalog Svefaktura EFH- EFH- System System DMZ 1 DMZ n Tullverket Intranät

35 Arkitektur Logisk vy Internet Händelsedatabas Händelsedatabas System PN-register Paketeringsmodul Verksamhetsanpassning ebms Produkt Produktanpassningslager Routingmodul Controlmodul Verksamhetsanpassning Dataaccesstjänst P r e s e n t a t i o n s l a g e r Verksamhetssystem ut Verksamhetssystem in

36 Erfarenhet att dela med sig / Säkerhetslösning Målet är att använda standarder och produkter så mycket som möjligt och inte komplicera grundstrukturen. Keep the simple things simple. För att uppfylla Tullverkets säkerhetskrav är lösningen utformad med protokollbyte och asynkront avbrott mellan yttre DMZ och internt nät. Transporten görs genom n antal DMZ och med hjälp av en lösning med meddelandeköer. 1 (ebms) är utvecklad med en öppen källkodsprogramvara som bas. Här finns funktionalitet för bl.a. kontroll av part och meddelande, händelseloggning, kvittenshantering, protokollomvandling. 2 är utvecklad i JEE (Java). Här finns funktionalitet för bl.a. routing, händelseloggning. I överlämningen mot EFH-systemet har vi valt att lägga fakturorna som filer direkt i EFH-systemets import -katalog.

37 Erfarenhet att dela med sig / Säkerhetslösning forts Administration av parts- och meddelandeinformation samt sök ärendestatus sker separerat från meddelandeflödet. Driftövervakning med larm sker via Nagios.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08

Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 Elektronisk handel och e- fakturering; Aktuellt inom SFTI Kerstin Wiss Holmdahl 2005-12-08 1 Bakgrund om e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting? Hittills har kommuner och landsting infört

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering?

E-fakturavägar. - Vad innebär e-fakturering? E-fakturavägar - Vad innebär e-fakturering? Nätverket för Elektroniska Affärer, NEA - 2015 1 Förord Den här guiden är framtagen av Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA). Syftet är att beskriva vad e-fakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket

Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Utvärdering av Elektronisk fakturahantering inom Banverket Evaluation of Electronic Invoice Handling at Banverket Johan Ekengren Zahid Hassan EXAMENSARBETE Informatik C 2004 Nr: C02/2004 EXAMENSARBETE,

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Kommentus Förlag 117 99 Stockholm Tel:

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

End2End analys - Från beställning till betalning -

End2End analys - Från beställning till betalning - End2End analys - Från beställning till betalning - Avrapportering 30:e september 2014 Agenda Projektplan och genomförande Processdokumentation & Resursanalys Problem och förbättringsförslag Rekommenderade

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv

Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv IT-system och människan VT-09 Risk och sårbarhetsanalys av Lantmäteriets faktureringssystem - ur ett MTO-perspektiv Algerstam Jens Ekholm Niklas Hvalgren Stefan Näslund Anders Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting ENKÄTUNDERSÖKNING 2013 1 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. Bakgrund till enkäten... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Avgränsningar, definitioner...

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bg Autogiro Användarmanual

Bg Autogiro Användarmanual December 2014 Bg Autogiro Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad

Läs mer

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12

Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs- och kundfakturor. Göteborg, 2011-09-12 Granskning av Raindance Dnr: Rev 24-2011 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 12 oktober 2011 Granskning av Raindance: Intern kontroll i systemförvaltning samt hantering av leverantörs-

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer