AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN ,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION ,00 9 DIVERSE INKOMSTER Totalt ,00 AVDELNING 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN Kapitel Rubrik 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG , AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET ,00 4 Totalt ,00 KAPITEL 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 4 0 SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG Rubrik 2012/ Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension ,00 91,68 % Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 70, Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst ,00 84,04 % Kapitel 4 0 Totalt ,00 90,44 % Artikel Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension ,00

2 Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, , s. 8). Artikel Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionerna, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst p.m. p.m. 70,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a, i den version som var gällande fram till den 15 december Artikel Inkomster från den särskilda avgiften på löner till institutionernas ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. KAPITEL 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET 4 1 AVGIFTER TILL PENSIONSSYSTEMET Rubrik 2012/ Personalens avgifter till pensionssystemet ,00 100,33 % Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter p.m. p.m , Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Kapitel 4 1 Totalt ,00 104,25 % Artikel Personalens avgifter till pensionssystemet ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.

3 Artikel Personalens överföring eller inlösen av pensionsrättigheter p.m. p.m ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 11.2 samt artiklarna 17 och 48 i bilaga VIII. Artikel Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 40.3 och Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 41 och 43. AVDELNING 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS ADMINISTRATION Kapitel Rubrik 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 1 HYRESINKOMSTER 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR , INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 Totalt ,00 KAPITEL 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 5 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM Inkomster från försäljning av lös egendom Rubrik 2012/ Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål

4 Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Artikel Delsumma Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 0 Totalt Artikel Inkomster från försäljning av lös egendom Inkomster från försäljning av fordon Inkomster avsatta för särskilda ändamål Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av institutionens fordon. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Inkomster från försäljning av övrig lös egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Denna punkt är avsedd för inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös institutionsegendom än transportmedel. Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel Inkomster från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikeln omfattar också intäkter från försäljning av dessa produkter i elektronisk form.

5 KAPITEL 5 1 HYRESINKOMSTER 5 1 HYRESINKOMSTER Rubrik 2012/ Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål Artikel Delsumma Kapitel 5 1 Totalt Artikel Inkomster från uthyrning av inventarier och utrustning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av avgifter i samband därmed Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått Återbetalning av hyresavgifter Inkomster avsatta för särskilda ändamål

6 Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR 5 2 AVKASTNING PÅ INVESTERAT ELLER UTLÅNAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ÖVRIGA RÄNTOR Rubrik 2012/ Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton ,00 91,68 % Ränta på förhandsfinansiering Kapitel 5 2 Totalt ,00 91,68 % Artikel Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton ,00 Denna artikel är avsedd för inkomster från avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton. Artikel Ränta på förhandsfinansiering Denna artikel är avsedd för inkomster från ränta på förhandsfinansiering. KAPITEL 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN 5 5 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER OCH BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Rubrik 2012/2014

7 5 5 0 Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 5 Totalt Artikel Inkomster från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats ut Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 5 7 ÖVRIGA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET Rubrik 2012/ Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål

8 5 7 3 Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 7 Totalt Artikel Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, inbegripet varje institutions egna inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. KAPITEL 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR 5 8 DIVERSE ERSÄTTNINGAR Rubrik 2012/2014

9 5 8 0 Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Kapitel 5 8 Totalt Artikel Inkomster från ersättningar i samband med uthyrning Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Artikel Inkomster från försäkringsersättningar Inkomster avsatta för särskilda ändamål Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de poster där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. Denna artikel omfattar även försäkringsersättningar av tjänstemäns löner vid olycksfall. KAPITEL 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Rubrik 2012/ Övriga inkomster från administrativ verksamhet Kapitel 5 9 Totalt Artikel Övriga inkomster från administrativ verksamhet Denna artikel är avsedd för övriga inkomster från administrativ verksamhet.

10 AVDELNING 9 DIVERSE INKOMSTER Kapitel Rubrik 9 0 DIVERSE INKOMSTER 9 Totalt KAPITEL 9 0 DIVERSE INKOMSTER 9 0 DIVERSE INKOMSTER Rubrik 2012/ Diverse inkomster Kapitel 9 0 Totalt Artikel Diverse inkomster Denna artikel är avsedd för diverse inkomster. UTGIFTER UTGIFTER Rubrik 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN ,00 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER ,00 10 ÖVRIGA UTGIFTER Totalt ,00 AVDELNING 1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Kapitel Rubrik BR 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER , TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA , ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER , ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN ,00 1 Totalt ,00

11 KAPITEL 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER Löner, ersättningar och tillägg Rubrik BR 2012/ Löner, ersättningar och tillägg ,00 112,50 % Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader ,00 97,71 % Artikel Delsumma ,00 97,85 % Kurser för institutionens ledamöter ,00 100,00 % Kapitel 1 0 Totalt ,00 97,86 % Artikel Löner, ersättningar och tillägg Löner, ersättningar och tillägg ,00 Detta anslag är avsett att täcka kontorsutgifter för ledamöter som har utsetts till ansvarsfulla funktioner inom Regionkommittén eller varit föredragande. Den andra delen av anslaget ska täcka premier för olycksfalls- och sjukförsäkringar och särskilt stöd till funktionshindrade ledamöter Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden samt därtill hörande kostnader ,00 Detta anslag är avsett att täcka utbetalningar till Regionkommitténs ledamöter och deras suppleanter i enlighet med gällande bestämmelser för ersättning av resekostnader och traktamenten för res- och sammanträdesdagar. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR. Artikel Kurser för institutionens ledamöter ,00 Detta anslag är avsett att delvis täcka anmälningsavgifterna till språkkurser eller andra fortbildningsseminarier som Regionkommitténs ledamöter och suppleanter deltar i samt inköp av självstudiematerial för språkinlärning i enlighet med anvisningar (Regionkommittén) nr 003/2005.

12 KAPITEL 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Löner och andra ersättningar Rubrik BR 2012/ Löner och ersättningar ,00 91,29 % Betald övertid ,00 96,82 % Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst ,00 80,62 % Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Artikel Delsumma ,00 91,21 % Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem 5.2 Artikel Delsumma Preliminärt anslag , Ett schablonavdrag på 6,0 % har gjorts på anslagen i detta kapitel. Kapitel 1 2 Totalt ,00 91,21 % Artikel Löner och andra ersättningar Löner och ersättningar Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen ,00 Detta anslag är främst avsett att täcka följande utgifter för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen: Löner, familjetillägg, utlandstillägg och tillägg med anknytning till lön. Arbetsgivaravgiften till det gemensamma sjukförsäkringssystemet (försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom). Schablonmässiga ersättningar vid övertid. Övriga diverse ersättningar och tillägg. Utbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade från anställningsorten till ursprungsorten. Korrigeringskoefficienterna för den del av lönen som överförs till ett annat land än det där anställningsorten är belägen. Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och utbetalningar som institutionen ska verkställa för att tillfälligt anställda ska få eller bibehålla pensionsrättigheter i sitt ursprungsland. Ersättningar om en provanställd tjänsteman avskedas på grund av uppenbar olämplighet. Ersättningar om institutionen säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

13 Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR Betald övertid ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett för betalning av övertid enligt de villkor som föreskrivs i ovannämnda bestämmelser Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka följande: ,00 Resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort. Bosättningsbidrag, flyttbidrag och flyttkostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på en annan ort. Tillfälliga traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan påvisa att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort. Artikel Ersättningar efter anställningens upphörande i förtid Ersättningar till personal som pensioneras i tjänstens intresse Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av antalet tjänster vid institutionen, innehar en tjänst i lönegrad AD 16 och AD 15 och som pensioneras i tjänstens intresse. Det är också avsett att täcka arbetsgivaravgifter för sjukförsäkringen och effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för dessa ersättningar.

14 Ersättningar i samband med definitivt frånträdande av tjänsten och särskilt pensionssystem Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72. Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3518/85 av den 12 december 1985 om införande av särskilda åtgärder vid tjänstemäns avgång från tjänsten inom Europeiska unionen till följd av Spaniens och Portugals anslutning (EGT L 335, , s. 56). Detta anslag är avsett att täcka följande: Ersättningar som ska utbetalas enligt tjänsteföreskrifterna eller den ovan nämnda förordningen. Arbetsgivaravgiften för ersättningsmottagarnas sjukförsäkring. Effekten av de korrigeringskoefficienter som tillämpas för diverse ersättningar. Artikel Preliminärt anslag Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI , Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. KAPITEL 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER 1 4 ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA INSATSER Övriga anställda och extern personal Rubrik BR 2012/ Övriga anställda ,00 100,62 % Tolktjänster ,00 89,58 % Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän ,00 80,54 % Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären ,00 166,67 % Externa tjänster Artikel Delsumma ,00 92,10 % Tilläggsprestationer för översättningstjänsten ,00 76,67 % Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten ,00 110,48 % Artikel Delsumma ,00 95,76 % Preliminärt anslag 5.2 Kapitel 1 4 Totalt ,00 92,45 %

15 Artikel Övriga anställda och extern personal Övriga anställda Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka följande kostnader: ,00 Löner till övriga anställda och extern personal, bland annat kontraktsanställda, interimsanställda och särskilda rådgivare (enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen), arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem, familjeoch utlandstillägg, tillägg för resor från anställningsorten till ursprungslandet samt effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa personalkategorier eller på ersättningar i samband med uppsägning av sådan personals kontrakt. Arvoden till medicinsk och paramedicinsk personal, som uppbär ersättning i egenskap av tjänsteleverantörer, och i särskilda fall kostnader för att anställa tillfällig personal. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR Tolktjänster ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tolktjänster. Det är avsett att täcka honorar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för anställda tolkar Praktiktjänstgöring, bidrag och utbyte av tjänstemän Detta anslag är avsett att täcka följande: ,00 Betalning av praktikstipendier, rese- och tjänstereseutgifter för praktikanter och andra utgifter i anslutning till institutionens praktikprogram (t.ex. olycksfalls- och sjukförsäkring under praktikperioden). Utgifterna för personalutbyte mellan Regionkommittén och den offentliga sektorn i medlemsstaterna eller i andra länder som särskilt anges i regelverket. Bidrag till genomförande av forskningsprojekt inom ramen för Regionkommitténs verksamhet som är av särskilt intresse för den europeiska integrationen.

16 Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst samt andra utgifter för tjänster till de anställda under karriären Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen ,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tjänster som rör fastställande och utbetalning av förmåner för Regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Eftersom sådana tjänster bland annat kan omfatta tjänster som Europeiska kommissionens lönekontor tillhandahåller kommer samarbetet mellan institutionerna att förbättras, vilket gör att man kan dra nytta av storskaligheten och kommer att leda till besparingar. Sådana tjänster kan bland annat omfatta följande: Överföring av pensionsrättigheter från och till ursprungslandet. Beräkning av pensionsrättigheter. Fastställande och utbetalning av flyttningsbidrag. Hantering av ärenden som gäller arbetslöshetsersättning och utbetalning av ersättning till personer som är berättigade till detta. Det ska också täcka utgifter för andra övergripande personaltjänster för ReK:s tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda (och deras familjemedlemmar) under deras karriär, som t.ex. att ge ReK-personal tillgång till aktiviteter som anordnas av kommissionens välkomstbyrå. För att skapa flera stordriftsfördelar kommer dessa tjänster som regel att tillhandahållas genom ökat interinstitutionellt samarbete. Artikel Externa tjänster Tilläggsprestationer för översättningstjänsten ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för frilansöversättningar till 23 officiella EU-språk och även till icke-eu-språk som görs av kontraktspartner i enlighet med ramkontrakt, förutom i de fall då det rör sig om icke-eu-språk för vilka förfaranden saknas. Utgifter för tjänster som eventuellt begärts av översättningscentrumet i Luxemburg belastar också denna post, liksom interinstitutionellt samarbete på språkområdet Expertstöd i samband med den rådgivande verksamheten ,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för kvalificerade sakkunniga som deltar i Regionkommitténs verksamhet, i enlighet med bestämmelserna om resekostnadsersättning och traktamenten till sakkunniga, talare och forskare som deltar i Regionkommitténs verksamhet.

17 Artikel Preliminärt anslag Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65 och bilaga XI. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag är avsett att täcka effekten av eventuella justeringar av ersättningarna som rådet beslutat om under budgetåret. Anslaget är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. KAPITEL 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 1 6 ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN Personalförvaltning Rubrik BR 2012/ Diverse rekryteringsutgifter ,00 85,00 % Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda ,00 94,51 % Artikel Delsumma ,00 93,51 % Tjänsteresor ,00 117,65 % Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen Socialt stöd ,00 35,00 % Interna sociala aktiviteter ,00 100,00 % Mobilitet/transporter ,00 91,67 % Hälsovård ,00 94,77 % Restauranger och matsalar Centrum för spädbarn och övriga daghem ,00 118,44 % Artikel Delsumma ,00 110,83 % Kapitel 1 6 Totalt ,00 106,95 % Artikel Personalförvaltning Diverse rekryteringsutgifter ,00 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna och 33 i dessa samt bilaga III. Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs, Regionkommitténs

18 och EU-ombudsmannens beslut 2002/620/EG av den 25 juli 2002 om upprättande av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EGT L 197, , s. 53) och beslut 2002/621/EG fattat av generalsekreterarna vid Europaparlamentet, rådet, kommissionen, justitiesekreteraren vid domstolen, generalsekreterarna vid revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och EU-ombudsmannens representant av den 25 juli 2002 om hur Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov skall organiseras och fungera (EGT L 197, , s. 56). Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering, t.ex. Utgifter för anordnandet av öppna och/eller interna uttagningsprov, urvals- och/eller rekryteringsförfaranden för alla kategorier av anställda (tjänstemän, tillfälligt anställda, kontraktsanställda, särskilda rådgivare, nationella experter), inklusive rese- och traktamentsutgifter för sökande som kallats till muntliga eller skriftliga prov, läkarundersökningar osv. Utgifter för försäkringar för de ovan nämnda kandidaterna. Utgifter som hänför sig till urvalsförfaranden i samband med ledande positioner, inklusive utvärderingscentrum. Offentliggörande av meddelanden om ledig tjänst i lämpliga medier. Övrigt Vidareutbildning och omskolning av samt information till anställda ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. Detta anslag är avsett att täcka följande: Organisationen av vidareutbildnings- och omskolningskurser inklusive språkkurser som genomförs internt eller interinstitutionellt eller som tillhandahålls av utomstående aktörer. Användning av utomstående experter i samband med personalförvaltning. Utformningen och användningen av verktyg för personlig, yrkesmässig eller organisatorisk utveckling för Regionkommitténs tjänstemän, tillfälligt anställda och övriga anställda. Utgifterna för inköp eller framställning av undervisningsmateriel. Yrkesutbildning som ökar medvetandet om frågor som gäller funktionshindrade personer och utbildningsinsatser när det gäller lika möjligheter eller rådgivning i karriärfrågor, särskilt upprättande av merit- och kompetenssammanställningar. Artikel Tjänsteresor ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artikel 71 i dessa samt artiklarna i bilaga VII. Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Detta anslag ska täcka utgifter för transportkostnader, betalning av dagtraktamenten och andra utgifter som uppstått vid utövande av tjänsteuppdrag och som nämns i ReK:s handledning för tjänsteresor. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR.

19 Artikel Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen Socialt stöd ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 9.3 och artikel 76. Detta anslag är avsett att göra det möjligt att täcka följande utgifter: Verksamhet inom ramen för en interinstitutionell politik för att gynna funktionshindrade i följande kategorier: Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst. Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst. Barn som är underhållsberättigade i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen. Inom budgetens ramar och när eventuella nationella rättigheter i antingen uppehållslandet eller ursprungslandet inte längre kan utnyttjas, ersättning för andra nödvändiga utgifter än läkarutgifter som är en följd av handikappet och som är välgrundade och inte ersätts genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet. Insatser till förmån för tjänstemän och andra anställda som befinner sig i en särskilt svår situation Interna sociala aktiviteter ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen, särskilt artiklarna 9.3, 10 b och 24 b. Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja initiativ som har till syfte att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, exempelvis i form av bidrag till personalens klubbar, idrottsföreningar och kulturaktiviteter. Det är också avsett att täcka ett bidrag till personalkommittén, mindre utgifter för sociala aktiviteter samt Regionkommitténs bidrag för att främja den sociala och kulturella verksamhet och sport- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid Europeiska centret för samarbete mellan institutionerna i Overijse. Detta anslag är även avsett att täcka insatser till stöd för lika möjligheter inom Regionkommittén och/eller annat stöd till personalen än vad som kan hänföras till andra artiklar i detta kapitel Mobilitet/transporter ,00 Detta anslag ska täcka alla åtgärder i rörlighetsplanen, t.ex. stöd för att främja användningen av kollektivtrafik, tjänstecyklar osv.

20 Hälsovård ,00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II. Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för läkarmottagningarna på de sex arbetsorterna, inbegripet inköp av materiel, farmaceutiska produkter m.m., utgifter för förebyggande läkarundersökningar, utgifter för invaliditetskommitténs verksamhet samt utgifter för tjänster som tillhandahålls av utomstående experter, som bedöms nödvändiga av den medicinska personalen. Det ska också täcka utgifter för inköp av vissa arbetshjälpmedel som bedöms nödvändiga av medicinska skäl eller andra utgifter som har samband med institutionens förebyggande hälsopolitik Restauranger och matsalar Detta anslag är avsett att täcka restaurangernas och kafeteriornas driftsutgifter Centrum för spädbarn och övriga daghem ,00 Detta anslag ska täcka Regionkommitténs andel av utgifterna för olika typer av daghem och fritidshem som drivs eller är godkända av EU-institutionerna, eller andra utgifter i samband med barnomsorg. AVDELNING 2 FASTIGHETER, INVENTARIER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER Kapitel Rubrik BR 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED , DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL , ADMINISTRATIVA KOSTNADER , SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER , SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING ,00 2 Totalt ,00 Under avdelning 2 stod de två kommittéernas samfunktioner 2013 för EUR för Europeiska ekonomiska och sociala

21 kommittén och EUR för Regionkommittén. KAPITEL 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED 2 0 FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED Fastigheter och utgifter i samband därmed Rubrik BR 2012/ Hyror ,00 92,20 % Tomträttsavgälder och liknande utgifter ,00 96,28 % Förvärv av fast egendom Uppförande av byggnader Inredning av lokaler ,00 140,31 % Andra utgifter avseende fastigheter ,00 91,95 % Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom Utgifter avseende fastigheter Artikel Delsumma ,00 96,65 % Städning och underhåll ,00 101,89 % Energiförbrukning ,00 84,13 % Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader ,00 96,52 % Försäkringar ,00 43,06 % Artikel Delsumma ,00 95,81 % Kapitel 2 0 Totalt ,00 96,41 % Artikel Fastigheter och utgifter i samband därmed Hyror ,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra av fastigheter samt kostnader för hyra i samband med möten som äger rum i de fastigheter som inte används permanent Tomträttsavgälder och liknande utgifter ,00 Detta anslag är avsett att täcka tomträttsavgälder och andra liknande utgifter som institutionen är skyldig att betala enligt hyrköpsavtal. Det inkomstbelopp som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR.

22 Förvärv av fast egendom Detta anslag är avsett att täcka förvärv av fastigheter. Bidrag beträffande mark och färdigställande av denna kommer att ges i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen Uppförande av byggnader Denna punkt är avsedd för eventuella anslag för uppförande av byggnader Inredning av lokaler ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskilda inrednings- och installationsarbeten, såsom säkerhets- och restaurangrelaterade arbeten osv. Det omfattar även renoveringsprojekt inom ramen för Emas i syfte att minska energiförbrukningen Andra utgifter avseende fastigheter ,00 Detta anslag ska täcka fastighetsutgifter som inte särskilt omfattas av andra artiklar i detta kapitel, bl.a. byggnadsteknisk rådgivning i samband med projekt för inredning av lokaler samt rättsliga avgifter avseende eventuella köpoptioner för byggnader, konsulttjänster för Emas, andra studier för diverse projekt Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom

23 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för institutionens eventuella investeringar i fast egendom. Detta anslag är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det förts över till andra budgetposter enligt bestämmelserna i budgetförordningen. Artikel Utgifter avseende fastigheter Städning och underhåll ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av lokaler, hissar, uppvärmning, luftkonditioneringssystem, branddörrar samt råttutrotning, målning, reparation, uppsnyggning av byggnader och deras omgivning, inbegripet kostnader för studier, analyser, tillstånd, uppfyllande av Emas-normer (gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning) osv Energiförbrukning ,00 Detta anslag är avsett att täcka bland annat utgifter för förbrukningen av vatten, gas, elektricitet samt för uppvärmning Säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnader ,00 Detta anslag är i huvudsak avsett att täcka personalutgifter för säkerhetsåtgärder och bevakning av byggnaderna Försäkringar ,00 Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremier.

24 KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH INVENTARIER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Rubrik BR 2012/ Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara ,00 90,94 % Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system ,00 171,29 % Telekommunikationer ,00 80,96 % Artikel Delsumma ,00 133,08 % Inventarier ,00 76,55 % Teknisk utrustning och tekniska installationer ,00 82,46 % Fordon ,00 105,18 % Kapitel 2 1 Totalt ,00 120,68 % Artikel Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer Inköp, arbeten, service och underhåll av hårdvara och programvara ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta Externa tjänster för utveckling, användning och underhåll av programvara och system ,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentrumet och nätverket, skapande och underhåll av programvara, användarstöd, inbegripet stöd till ledamöter, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation Telekommunikationer ,00

25 Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter och kostnader för kabel- eller radiokommunikationer (fast och mobil telefoni, television) och utgifter för nätverk för dataöverföring och telematiktjänster. Det inkomstbelopp som ska avsättas i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till EUR. Artikel Inventarier ,00 Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av inventarier, och särskilt inköp av ergonomiska kontorsmöbler samt utbyte av utnötta och skadade inventarier. När det gäller konstverk är detta anslag avsett att täcka kostnaderna för såväl förvärvande av konst som inköp av särskild materiel samt även löpande kostnader i samband härmed, bland annat kostnaderna för inramning, restaurering, rengöring, försäkring och tillfälliga transporter. Artikel Teknisk utrustning och tekniska installationer ,00 Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, bl.a. diverse teknisk utrustning och tekniska installationer, fasta och rörliga, för publicering, arkivering, säkerhet, restauranger, fastigheter osv., utrustning särskilt i tryckeriet, i arkiven, inom telefontjänsten, i personalmatsalar, i personalbutiker, för säkerhet, för konferensteknik, inom den audiovisuella sektorn osv., underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer för interna mötes- och konferenslokaler. Artikel Fordon ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med köp, underhåll, drift och reparation av fordon (fordons- och cykelparken) och hyra av bilar, taxibilar, bussar och lastbilar, med eller utan förare, inklusive nödvändiga försäkringar.

26 KAPITEL 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2 3 ADMINISTRATIVA KOSTNADER Rubrik BR 2012/ Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar ,00 114,51 % Finansiella utgifter ,00 33,33 % Rättegångskostnader och skadestånd ,00 116,67 % Porto och andra leveransutgifter ,00 105,99 % Övriga löpande administrativa utgifter ,00 104,21 % Kapitel 2 3 Totalt ,00 109,06 % Artikel Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och materiel till tryckning och kopiering samt utgifter för viss extern tryckning. Artikel Finansiella utgifter ,00 Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter) och andra finansiella utgifter inklusive utgifter i samband med finansiering av fastigheter. Artikel Rättegångskostnader och skadestånd Detta anslag är avsett att täcka följande: ,00 Alla kostnader som hänför sig till Regionkommitténs medverkan i mål vid unionens eller enskilda nationers domstolar, kostnader för juridisk rådgivning, inköp av juridisk litteratur och materiel samt andra utgifter för juridisk hjälp i eller utanför domstol. Skadeståndsersättningar, räntor samt eventuella utestående skulder i detta sammanhang i enlighet med artikel 11.3 i budgetförordningen.

27 Artikel Porto och andra leveransutgifter ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto, expedition och vidarebefordran med post eller privata budfirmor. Artikel Övriga löpande administrativa utgifter Detta anslag är avsett att täcka följande: Försäkringar som inte uttryckligen finns under andra punkter ,00 Inköp och underhåll av tjänste- och arbetskläder till vaktmästare, chaufförer och flyttpersonal, läkare och vårdpersonal samt tekniker. Flyttutgifter och utgifter i samband därmed samt utgifter för utnyttjande av flyttfirmor o.d. Diverse utgifter, t.ex. för dekorationer, donationer osv. KAPITEL 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER 2 5 SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m. Rubrik BR 2012/ Interna sammanträden ,00 62,66 % Observatörer ,00 156,26 % Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner ,00 112,60 % Representationskostnader ,00 122,67 % Artikel Delsumma ,00 111,81 % Kapitel 2 5 Totalt ,00 111,81 % Artikel Sammanträden, konferenser, kongresser, seminarier m.m Interna sammanträden ,00

28 Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för förfriskningar och eventuellt en lätt förtäring och arbetsluncher eller -middagar vid interna sammanträden Observatörer ,00 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resa och uppehälle för regionala och lokala företrädare för kandidatländer och länder med särskilda förbindelser med Europeiska unionen när de deltar i Regionkommitténs verksamhet Anordnande av evenemang (i Bryssel eller på annan ort) i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner ,00 Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för bl.a. representation och logistik för anordnande av Regionkommitténs evenemang av allmän eller specifik natur i syfte att främja kommitténs politiska och rådgivande arbete, vilka äger rum antingen i Bryssel eller på annan ort, vanligtvis i partnerskap med lokala och regionala myndigheter, med deras sammanslutningar eller med andra EU-institutioner, Regionkommitténs medverkan i kongresser, konferenser, kollokvier, seminarier eller symposier som arrangeras av andra aktörer (EU-institutioner, lokala eller regionala myndigheter, deras sammanslutningar osv.) Representationskostnader ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de representationsplikter som institutionen har. Anslaget är även avsett att täcka utgifter i samband med representation som vissa tjänstemän har på institutionens vägnar. KAPITEL 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING 2 6 SAKKUNSKAP OCH INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING Rubrik BR 2012/2014

29 2 6 0 Kommunikation och publikationer Relationer med pressen (europeisk, nationell, regional eller lokal press eller fackpress) och slutsatser från partnerskap med audiovisuella media, skrivna media eller radiomedia) ,00 103,59 % Utgivning och distribution av pappersbaserat, audiovisuellt, elektroniskt eller webbaserat (internet/intranät) informationsstöd ,00 126,19 % Europeiska unionens officiella tidning ,00 103,33 % Inköp av dokumentation och arkivering Artikel Delsumma ,00 114,79 % Externa experter och externt genomförda studier ,00 105,08 % Dokumentation och bibliotek ,00 155,97 % Arkiveringsutgifter ,00 89,15 % Artikel Delsumma ,00 111,49 % Utgifter för publikationer, information och deltagande i offentliga arrangemang: informations- och kommunikationsverksamhet ,00 105,26 % Kapitel 2 6 Totalt ,00 112,55 % Artikel Kommunikation och publikationer Relationer med pressen (europeisk, nationell, regional eller lokal press eller fackpress) och slutsatser från partnerskap med audiovisuella media, skrivna media eller radiomedia) Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med ,00 mottagning av lokala och regionala journalister i Bryssel under Regionkommitténs sammanträden och under evenemang som arrangeras av kommittén, Regionkommitténs initiativ med avseende på offentlig kommunikation och information för att främja kulturella evenemang och andra typer av evenemang eller insatser som organiseras av kommittén, inklusive audiovisuella tjänster och audiovisuellt material i samband med detta, utgivningssamarbete och produktionsstöd (utgivning av tidningar, audiovisuella produktioner och radioproduktioner) Utgivning och distribution av pappersbaserat, audiovisuellt, elektroniskt eller webbaserat (internet/intranät) informationsstöd ,00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för Regionkommitténs utgivning och offentliggörande av olika typer av media, framför allt utgivning och offentliggörande av pappersbroschyrer med allmänt eller temainriktat innehåll, produktion av ett e-nyhetsbrev på Regionkommitténs webbplats, vilket distribueras till lokala och regionala myndigheter och till regionala och nationella media, utveckling av Regionkommitténs officiella webbplats på 24 språk,

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN

AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN AVSNITT VII REGIONKOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 7 864 731 7 926 695 7 106 575,00 5 INKOMSTER FRÅN INSTITUTIONENS

Läs mer

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA

AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA AVSNITT VI EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 11 441 657 10 862 036 11 763 957,00

Läs mer

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET

AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET AVSNITT I EUROPAPARLAMENTET INKOMSTER EGNA INKOMSTER Rubrik Budget 2015 Budget 2014 Genomförande 2013 4 INKOMSTER FRÅN PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONERNA ELLER ANDRA UNIONSORGAN 148 434 066 154 783 464

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 6 AVSNITT VI SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 7 AVSNITT VII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 8 AVSNITT VIII SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2. från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg, den 25 juni 2008 DOMSTOL ANSLAGSÖVERFÖRING NR 1 OCH 2 Nr 1 Inom kapitel 10 Institutionens ledamöter från artikel 102 Avgångsersättningar - 400 000 euro till artikel

Läs mer

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A

17569/10 ADD 1 REV 1 tf/ml/mfo 1 DG G II A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 december 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 ADDENDUM TILL NOT från: Rådets generalsekretariat till: Ständiga representanternas kommitté/rådet Ärende:

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 1 AVSNITT I PARLAMENTET SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 2 AVSNITT II SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2015) 300 SV 24.6. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 VOLYM 5 AVSNITT V SV COM(2015) 300 SV 24.6.2015 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS Luxemburg den 8 november 2007 DOMSTOL ÖVERFÖRING AV ANSLAG NR 11, 12 OCH 13 SAMMANFATTNING Nr 11 Från kapitel 27 Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005

PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 15.6.2004 SV Preliminärt förslag till allmän budget 2005 III/1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNA (EG, EURATOM) PRELIMINÄRT FÖRSLAG till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 VOLYM 4 AVSNITT

Läs mer

UTSKOTTET FÖR KULTUR, UNGDOMSFRÅGOR, UTBILDNING OCH MEDIA. BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2002 (Föredragande: Iivari) FÖRSLAG TILL TIDSPLAN

UTSKOTTET FÖR KULTUR, UNGDOMSFRÅGOR, UTBILDNING OCH MEDIA. BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2002 (Föredragande: Iivari) FÖRSLAG TILL TIDSPLAN UTSKOTTET FÖR KULTUR, UNGDOMSFRÅGOR, UTBILDNING OCH MEDIA BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2002 (Föredragande: Iivari) FÖRSLAG TILL TIDSPLAN 8 maj: Kommissionen antar det preliminära budgetförslaget för 2002 25 26

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged 1 INKOMSTER

Läs mer

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7.

DOKUMENT. FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 EUROPEISKA KOMMISSIONEN COM(2016) 300 SV 18.7. EUROPEISKA KOMMISSIONEN DOKUMENT FÖRSLAG TILL Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 VOLYM 10 AVSNITT X SV COM(2016) 300 SV 18.7.2016 Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) L 63/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.

Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF. Meddelande om ledig tjänst personalassistent (kontraktsanställd, FG III) vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) REF.: EASO/2016/CA/003 Offentliggörande Externt Titel och funktion Personalassistent

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2014 COM(2014) 496 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om slutande av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 Målnummer: 3778-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-06-01 Rubrik: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2012R0036 SV 21.10.2014 019.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning

Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning FÖRTECKNING Sid 1 (6) 2016-01-21 Förteckning över godkända nämnder för alternativ tvistlösning Kammarkollegiet ska enligt artikel 20.2 i direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 upprätta en förteckning över

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje 2015-12-10 Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare ÖFM 2015/0070 Antagen av överförmyndarnämnden den 10 december 2015. Riktlinjen ersätter Riktlinjer för arvoden till gode män och

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK (2001) 1789 SLUTLIG Bryssel den 7.11.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL A ANSLAGSÖVERFÖRING A.II.1/2001 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001. av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel, 22.5.2001 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr /2001 av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 i fråga om minimistandarder

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.1.2001 KOM(2001) 54 slutlig 2001/0030 (ACC) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 när det gäller förteckningen över

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2179(INI) 16.10.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om gemenskapens medverkan i Europeiska audiovisuella observationsorganet (2008/2179(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

ÄNDRAD KONVENTION OM UPPRÄTTANDET AV DET EUROPEISKA CENTRET FÖR MEDELLÅNGA VÄDERPROGNOSER

ÄNDRAD KONVENTION OM UPPRÄTTANDET AV DET EUROPEISKA CENTRET FÖR MEDELLÅNGA VÄDERPROGNOSER ÄNDRAD KONVENTION OM UPPRÄTTANDET AV DET EUROPEISKA CENTRET FÖR MEDELLÅNGA VÄDERPROGNOSER SN 1227/10 sn/ell/am,lt Staterna som är parter till denna konvention TILLSTÅR att de väderrelaterade hoten mot

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

BILAGA ANTAGNA TEXTER

BILAGA ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 BILAGA till ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 22 oktober 2009 Ändringar och ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 281/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7)

Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten. Personalansvarig (lönegrad AD7) Inbjudan till intresseanmälan för upprättande av en reservlista för tjänsten Personalansvarig (lönegrad AD7) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter REF.: ACER/2015/09 Offentliggörande Titel

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 1.7.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2010 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 8 budgetåret

Läs mer

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 CHEFSASSISTENT. EFCA välkomnar sökande som är mycket motiverade att delta i utvecklingen av EFCA. REKRYTERING EUROPEISKA FISKEKONTROLLBYRÅN (EFCA) ÄR ETT EU-ORGAN SOM INRÄTTADES 2005 MED SYFTET ATT ORGANISERA OPERATIV SAMORDNING AV MEDLEMSSTATERNAS KONTROLL- OCH INSPEKTIONSVERKSAMHET NÄR DET GÄLLER

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM

REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM INFRASTRUKTURPLANERING OCH -INVESTERINGAR PÅ ALLA STYRESNIVÅER: AKTUELLA UTMANINGAR, ERFARENHETER OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR Varför ska jag besvara det här frågeformuläret? FRÅGEFORMULÄR

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer