Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum"

Transkript

1 Övningsbolaget AB Sida: Inventarier 459 Kontorslandslaget i Borås , Kontorslandslaget i Borås , KA Data & Elektronik , Kontorslandslaget i Borås , Norsk Kontorsleverantör A/S , Kontorslandslaget i Borås , Summa konto: 1221 Inventarier , Förutbetalda hyror , , , Summa konto: 1710 Förutbetalda hyror , Ber moms varuförv 25% EU 443 Bachbinder GmbH 2 493, Bachbinder GmbH 3 598, Bachbinder GmbH 4 709, Bachbinder GmbH 6 662, Summa konto: 2615 Ber moms varuförv 25% EU , Ingående moms 437 Storstads Energi AB -640, Bilfinans AB -450, Redovisningsbyrån , Telenor Sverige AB -851, Bensinbolaget AB , , Redovisningsbyrån , Programleverantören AB , Storstads Blommor AB -105, Redovisningsbyrån 198, , Kontorslandslaget i Borås -520, Billeverantören AB -731, Telenor Sverige AB -471, Redovisningsbyrån , Bilfinans AB -480, Bensinbolaget AB -720, Storstadstidningen AB -400, Programleverantören AB , Kontorslandslaget i Borås , Telia Sonera Sverige AB -864, Programleverantören AB , Telenor Sverige AB -653, , Bensinbolaget AB -591, Storstads Energi AB -979, Bilfinans AB -480, M Sverige AB -500, Programleverantören AB , Storstads Blommor AB -71, Storstadstidningen AB -70, , Kontorslandslaget i Borås , Redovisningsbyrån -730, Bensinbolaget AB -240, M Sverige AB -196, Billeverantören AB -270, Bilfinans AB -500, Telenor Sverige AB -379, , Programleverantören AB , Storstadstidningen AB -53,

2 Övningsbolaget AB Sida: Storstads Blommor AB -52, Bilfinans AB -500, M Sverige AB -240, Programleverantören AB -652, Kontorslandslaget i Borås -470, Programleverantören AB , Telenor Sverige AB -179, KA Data & Elektronik , , Bensinbolaget AB -268, Storstadstidningen AB -700, Redovisningsbyrån , Telia Sonera Sverige AB -240, Storstads Blommor AB -160, Bilfinans AB -500, Programleverantören AB , Kontorslandslaget i Borås , , Kontorslandslaget i Borås , Bensinbolaget AB -651, Bilfinans AB -500, , Billeverantören AB -600, Storstads Blommor AB -104, M Sverige AB -500, Bensinbolaget AB -730, Storstadstidningen AB -313, Telenor Sverige AB -640, Telia Sonera Sverige AB -537, Storstads Energi AB -463, Kontorslandslaget i Borås , Programleverantören AB , KA Data & Elektronik -470, Redovisningsbyrån -350, Bilfinans AB -500, Billeverantören AB -624, Summa konto: 2641 Ingående moms , Ber ingående moms inköp 443 Bachbinder GmbH , Bachbinder GmbH , Bachbinder GmbH , Bachbinder GmbH , Summa konto: 2645 Ber ingående moms inköp , Öres- och kronutjämning 461 Programleverantören AB -0, Programleverantören AB -0, Programleverantören AB 0, Summa konto: 3740 Öres- och kronutjämning -0, Inköp material och varor 445 Programleverantören AB , Norsk Kontorsleverantör A/S , Programleverantören AB , Programleverantören AB , Programleverantören AB , Norsk Kontorsleverantör A/S , Programleverantören AB , Programleverantören AB , Programleverantören AB , Kontorslandslaget i Borås , Norsk Kontorsleverantör A/S , Programleverantören AB , Summa konto: 4010 Inköp material och varor ,38

3 Övningsbolaget AB Sida: Inköp varor 25% EU 443 Bachbinder GmbH , Bachbinder GmbH , Bachbinder GmbH , Bachbinder GmbH , Summa konto: 4056 Inköp varor 25% EU , El hyrd lokal 437 Storstads Energi AB , Storstads Energi AB , Storstads Energi AB , Summa konto: 5020 El hyrd lokal , Övr kostnader hyrd lokal 446 Storstads Blommor AB -420, Storstads Blommor AB -284, Storstads Blommor AB -208, Storstads Blommor AB -640, Storstads Blommor AB -416, Summa konto: 5090 Övr kostnader hyrd lokal , Programvaror 476 3M Sverige AB -784, Programleverantören AB , Summa konto: 5420 Programvaror , Förbrukningsmaterial 468 3M Sverige AB , Summa konto: 5460 Förbrukningsmaterial , Drivmedel personbilar 441 Bensinbolaget AB , Bensinbolaget AB , Bensinbolaget AB , Bensinbolaget AB -960, Bensinbolaget AB , Bensinbolaget AB , Bensinbolaget AB , Summa konto: 5611 Drivmedel personbilar , Skatt försäkr personbilar 498 Vägverket , Vägverket , Summa konto: 5612 Skatt försäkr personbilar , Reparation personbilar 452 Billeverantören AB , Billeverantören AB , Billeverantören AB -600, Billeverantören AB , Summa konto: 5613 Reparation personbilar , Leasingavg personbilar 438 Bilfinans AB , Bilfinans AB , Bilfinans AB , Bilfinans AB , Bilfinans AB , Bilfinans AB , Bilfinans AB , Bilfinans AB , Summa konto: 5615 Leasingavg personbilar , Reklamtrycksaker ,

4 Övningsbolaget AB Sida: Storstadstidningen AB , , Storstadstidningen AB -280, , , Storstadstidningen AB , , Summa konto: 5930 Reklamtrycksaker , Övr försäljningskostnader 488 3M Sverige AB -960, M Sverige AB , Summa konto: 6090 Övr försäljningskostnader , Kontorsmaterial 451 Kontorslandslaget i Borås , Kontorslandslaget i Borås , Summa konto: 6110 Kontorsmaterial , Fast telefoni 460 Telia Sonera Sverige AB , Telia Sonera Sverige AB -960, Telia Sonera Sverige AB , Summa konto: 6211 Fast telefoni , Mobiltelefon 440 Telenor Sverige AB , Telenor Sverige AB , Telenor Sverige AB , Telenor Sverige AB , Telenor Sverige AB -716, Telenor Sverige AB , Summa konto: 6212 Mobiltelefon , Företagsförsäkringar 463 Försäkringsbolaget , Försäkringsbolaget , Försäkringsbolaget 900, Försäkringsbolaget , Summa konto: 6310 Företagsförsäkringar , Ersättning till revisor 444 Redovisningsbyrån , Summa konto: 6420 Ersättning till revisor , Redovisningstjänster 439 Redovisningsbyrån , Redovisningsbyrån 792, Redovisningsbyrån , Redovisningsbyrån , Redovisningsbyrån , Redovisningsbyrån , Summa konto: 6530 Redovisningstjänster , Tidningar, facklitteratur 485 Storstadstidningen AB -896, Storstadstidningen AB , KA Data & Elektronik , Summa konto: 6970 Tidningar, facklitteratur , Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 447 Fora AB , Fora AB , Fora AB , Fora AB ,

5 Övningsbolaget AB Sida: Fora AB 500, Summa konto: 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar ,00

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015. BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298 Räddningsnämnden Budget 2015. Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Boet

Bostadsrättsföreningen Boet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Boet Aschebergsgatan 37, 411 33 Göteborg () Räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 2(11) Verksamhetsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Boet får härmed

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer