Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler"

Transkript

1 Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888 Fritidsgårdarnas öppettider Återvinningscentralens öppettider och info om hämtning av hushållsavfall

2 mullsjö.kommunguide.se Jönköping to the World. Via Frankfurt. jkgairport.se Välkommen till Mullsjö vårdcentral Vi hjälper dig!

3 Utgiven i samarbete med: Mullsjö kommun Box 800, Mullsjö Besöksadress: Järnvägsgatan 27. Mullsjö Webbplats: Tel: Fax Projektansvarig: Annika Tompa Omslagsbild: Ryfors Golfklubb Foto: Ingemar Fritzsson Bilder: Smålandsbilder och fotografer från Mullsjö - Sandhem. Mullsjö kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Producerad av: Box Borås Lidaholmsgatan 3, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ann-Britt Ehrencrona Tryck & produktion: Exakta Printing, 2015 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Kommunstyrelsens ordförande har ordet Här kommer en ny upplaga av Mullsjös Kommunguide. Denna guide är en översikt av vad kommunen kan erbjuda, både för dig som redan bor i Mullsjö kommun och dig som funderar på att flytta hit till Friluftsriket. Vi som arbetar inom kommunen som tjänstemän och förtroendevalda har som uppdrag att finnas här för medborgarna och vi ser denna skrift som del i kommunikationen med kommunens invånare. Mullsjö kommun har fått fler invånare under året 2014 och vi ser mycket positivt på framtiden! Mullsjö Bostäder AB kommer under 2015 att uppföra ett hus med åtta nya lägenheter centralt i Sandhem och planerar för lägenhetsbyggen i centrala Mullsjö. Vi hoppas även att bostäder kommer byggas på Ekbacken. Planeringen för en ny förskola i Mullsjö är i full gång och vi kommer att satsa mycket på renovering av kommunens skolor de närmaste åren. Kommunen har under 2014 arbetat hårt med att lägga grunden för ett näringslivsbolag. Resultatet har blivit Mullsjö Utveckling AB som startar fullt ut under Bolagets fokus kommer att ligga på att företagen i kommunen skall kunna blomstra ännu mer och att fler nya företag skall kunna bildas och drivas. Planerna på en utbyggnad av väg 26/47 är långt framskridna och vi hoppas på att arbetet skall starta i en nära framtid. Denna nya väg kommer att underlätta för våra företag och öppna för fler möjligheter till in och utpendling för arbete och boende. Den nya Regionbildningen kommer att träda i kraft 2015 och vi ser med stor förväntan fram emot effekterna av närmare styre och utveckling. Glöm inte att Mullsjö kommun har ett stort utbud av handel, tjänster och upplevelser. Serviceutbudet är väldigt högt för en kommun av denna storlek. Vi har också ett rikt Friluftsliv och föreningsliv så tveka inte att ta del av dessa möjligheter. Till sist så vill jag uppmana gamla som nya invånare i Mullsjö kommun att komma till oss med era idéer och tankar så att vi tillsammans kan göra vår kommun ännu bättre! Hälsningar Linda Danielsson Kommunstyrelsens ordförande Innehållsförteckning Korta fakta om Mullsjö kommun 5 Så styrs kommunen... 6 Utbildning och barnomsorg... 9 Maten i skolor och boenden Omsorg och hjälp Stöd till barn och familjer Ungdomsverksamhet Äldreomsorg Bygga, bo och miljö Teknisk verksamhet Bygglov Renhållning, hushållsavfall Kommunens miljöarbete Trygghet och säkerhet Information vid kris Uppleva och göra Smultronställen i kommunen 26 Kontakt Vem gör vad? Föreningsregister

4 4

5 Korta fakta om Mullsjö kommun Mullsjö kommun ligger i Västergötland med gräns mot Smålands nordvästra hörn. Mullsjö är en till ytan liten kommun med ett dominerande tätortsboende. Av kommunens drygt 7100 invånare bor 5600 inom tätorten Mullsjö och cirka 800 i kommunens andra tätort Sandhem. Kommunen ligger i en naturskön bygd med öppet landskap, skogar, sjöar och vattendrag, vilket gör att många turister kommer hit under hela året. Under vintern förvandlas Mullsjö till en av Sydsveriges största vintersportorter. Både större och en stor mängd mindre företag lever och verkar i vår bygd. Mullsjö centrum. Foto: Smålandsbilder Mullsjö - our lovely corner of the world Mullsjö municipality is located on the Northwestern edge of the South Sweden highlands and at the Northwestern corner of the County of Jönköping. Mullsjö has approx inhabitants, the municipality is one of the smallest in Sweden with at surface of 213 km 2. It makes us 35 persons living here/km 2. We might be small but we are well organised with a lot of services and we love to live here. Mullsjö offers good life opportunities in a safe and secure environment for you and your family in a small town with a close and friendly atmosphere. Mullsjö has a lot of private housing. You can hire or buy yourself a house for reasonable prices or build the house of your dreams on a plot with lake view or in the middle of enchanting forest. If you prefer an apartment, there are usually vacant apartments to rent in Mullsjö which are rented out either by the municipal property agency Mullsjö Bostäder or private landlords. A great entrepreneurial spirit flourishes here and excellent communication and cooperation between the local companies and the office local organs are important parts of continuous development of the community and the infrastructure. There are approx. 300 companies in the municipality of Mullsjö, a great mix of small ones and big ones. A big part of the population works in the engineering and manufacturing sectors. Tourism and trade are expansive sectors. We have a centre for emerging enterprise, Nyföretagarcentrum, which offers its services for starting up own businesses and also can help to develop and support both new, as well as existing companies. In Mullsjö we have also a modern, well equipped and efficient local primary health care clinic, dental care centre for all ages and well renowned senior care centre. The easy access to nature is as important as ever. Magnificent nature, great views and fresh air are self-evident aspects of everyday life in Mullsjö. Just around the corner you are free to access the heart of undisturbed nature and walk around in fascinating environment as our natural park, Ryfors gammelskog with 350 year old pines. Mullsjö has a wide range of cultural, sporting and leisure activities. We arrange every year over 100 cultural, sports and other leisure activities in cooperation with the plenty of associations, clubs and societies we have. There are several riding schools, alpine skiing centre, possibility for crosscountry skiing, first class golf centre, modern swimming hall, illuminated jogging tracks in the forest. A great canoeing centre by the 30 kilometer long Stråken lake offering a lot of fun on the water and for the fishers the nature around offers plenty lakes full with fishes. Excellent communications expands further the possibilities to have access to even more service, job, culture sports and shopping opportunities. Whether you already live here, plan a short visit or longer stay or plan for a new future you are most welcome to Mullsjö, our lovely corner of the world! 5

6 Folkmängd År Totalt Ökning/ Födelse- Flyttningsminskning netto netto Så styrs kommunen Politik Kommunfullmäktige styr och beslutar Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs av invånarna vart fjärde år och dessa väljer i sin tur ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder. All kommunal verksamhet regleras i kommunallagen. Denna lag fastslår att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige kan därför liknas vid riksdagen. I kommunfullmäktige fattas beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige beslutar om sin egen arbetsordning och fastställer även kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Alla handlingar inför varje kommunfullmäktige finns på: Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Mullsjö närradio 95,6 MHz. Du kan även lyssna på mötet i efterhand på: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen (KS) utses av kommunfullmäktige (KF). Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen kan jämföras med regeringen men till skillnad från regeringen är kommunstyrelsen sammansatt av såväl majoritet som opposition. Till sitt stöd har kommunstyrelsen valt följande utskott allmänt utskott, tekniskt utskott och kultur- och fritidsutskott. Varje utskott bereder ärenden och beslutar i vissa ärenden inom sina ansvarsområden inför kommunstyrelsen. Kyrkekvarns kanotcenter. Foto: Smålandsbilder Nämnder Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Kommunallagen och annan lagstiftning fastslår att det i varje kommun ska finnas ett kommunfullmäktige och en kommunstyrelse, samt även revisorer, valnämnd och överförmyndare. Förutom dessa instanser ger lagstiftningen kommunerna stor frihet i hur de väljer att organisera sina verksamheter. Mullsjö kommun har sedan 1 januari 2011 en ny politisk organisation med fem nämnder vid sidan av kommunstyrelsen; barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden (gemensam med Habo kommun), socialnämnden samt valnämnden. Dessa nämnder ansvarar, delvis utifrån speciallagstiftning, för sina respektive ämnesområden och rapporterar till kommunfullmäktige. Kommunalrådet är den som leder det politiska arbetet i kommunen och sitter som ordförande i kommunstyrelsen. Det finns också ett oppositionsråd som är anställt för att arbeta politiskt i kommunen. Övriga ledamöter i nämnder och styrelser sysslar med politik på sin fritid, men får ersättning när de sammanträder under den tid då de skulle ha arbetat på sina ordinarie arbetsplatser. Tjänstemän För att bereda och genomföra politikens beslut behövs offentligt anställda. Det rör sig inte bara om allmänkunniga administratörer utan också om specialiserade professioner som ekonomer, lärare, sjuksköterskor, vårdbiträden och många andra yrken. Dessa är tjänstemän och är alltså inte valda av folket utan är anställda som vem som helst. Tjänstemännens uppgift är att hjälpa politikerna att bereda och verkställa deras olika beslut. Bolag Mullsjö kommun har lagt delar av sin verksamhet på bolag. Dessa är Mullsjö Bostäder AB och Mullsjö Miljö och Energi AB (MEMAB). 6

7 Kommunförvaltningen Mullsjö kommun har en övergripande kommunförvaltning som på politikernas uppdrag förbereder de beslut som fattas i nämnder och kommunfullmäktige. Det är även kommunförvaltningen som genomför besluten. Förvaltningen bedriver alltså praktiskt och yrkesmässigt den verksamhet som är ålagd kommunen. Kommunledningskontoret Verksamhetsidé Vårt mål är att ge god service och ha hög tillgänglighet för medborgare, politiker och verksamheter. Kommunledningskontoret har vidare ett övergripande ansvar för att uppnå effektivitet och hög service inom alla områden. Verksamheten och servicen till våra invånare drivs av verksamhetschefer inom barn- och utbildning, omsorg, teknisk verksamhet och en kultur- och fritidsavdelning. För att uppnå hög effekt i servicen finns det inom verksamheterna ute i organisationen chefer på olika nivåer såsom rektor och enhetschefer. Kommunledningskontoret leds av kommunchefen och består av följande funktioner: Gemensam administration med följande avdelningar: Administrativ avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning, IT- och informationsavdelning samt verksamhetschefer. Kommunförvaltningen som är kommunens enda förvaltning sedan 2001 leds av kommunledningskontoret. All administration har samlats till kontoret som lyder direkt under kommunstyrelsen. Kommunledningskontorets huvudsakliga uppgifter består av att samordna och svara för: Stödet till den politiska organisationen och de olika enheterna med kompetens inom kommunens olika ansvarsområden, sammanträdesadministration, beredning och handläggning Service till allmänheten och kontakter med myndigheter Kommunens ekonomi- och personalarbete Kommunens kontakter med det lokala näringslivet samt arbetsmarknadsfrågor Kommunens IT- och informationsverksamhet Nyheter 2015 Ett nytt ledningssystem har införts inför året och arbete kommer nu att ägnas åt att implementera och utveckla detta. Arbete med införande av ett nytt ärendehanteringssystem kommer att intensifieras. Syftet med detta är att öka effektiviteten samt möjliggöra och underlätta övergången till en e-förvaltning. På sikt ska således servicen, kommunikationen och öppenheten mot allmänheten öka. Andra större händelser som kommer att ske under 2015 är fullföljande av köpet av Margaretas park för att därefter långsiktigt kunna trygga äldreomsorgen. Slutförande av renoveringen av Trollehöjdsskolan och fortsatt renovering av våra övriga skolor kommer att ske i en större omfattning. Projekteringen och arbetet med en ny större förskola kommer att genomföras med cirka fem avdelningar. Kommunhusets entré. Foto: Yvette Tidefors Vi går in i slutskedet av antagandet av en ny översiktsplan. Ett arbete för att tydliggöra friluftsriket som vårt destinationsvarumärke kommer att genomföras. Arbete för att förverkliga målsättningarna om fler inflyttade kommer att utvecklas. Bredbandsutvecklingen kommer att intensifieras och målsättningen är att spaden kan sättas i jorden för att påbörja förverkligandet av fiberuppkoppling med minst 100 mbit till hushållen. Antal medarbetare Mullsjö kommun Den 31 december 2014 hade Mullsjö kommun 499 personer tillsvidareanställda exklusive räddningstjänsten. I räddningstjänsten finns 18 tillsvidareanställda deltidsbrandmän varav 4 personer även har en annan tillsvidareanställning inom kommunen. Deltidsbrandmännen har i regel en annan huvudanställning. Den största verksamheten är social- hälso- och sjukvårdsverksamheten med 232 tillsvidareanställda och följs därefter av barn-och utbildningsverksamheten med 173 tillsvidareanställda. Vill du jobba hos oss? Lediga jobb hos Mullsjö kommun hittar du på: Mullsjö centrum. Foto: Eszter Tompa 7

8 Ekonomi Kommunalskatt 2015 Total skattesats 34,60 därav till kommun 21,84 Genomsnitt i länet Total skattesats 33,07 därav till kommun 21,81 Genomsnitt i riket Total skattesats 31,86 därav till kommun 20, års budget Nämnd eller ändamål Netto tkr Förskola Grundskola Gymnasie- och vuxenskola Funktionshinderomsorgen Individ och familjeomsorg Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunkontor Kommunal demokrati Kollektivtrafik 555 Räddningsverksamhet Kultur och fritidsverks Miljö och hälsoskydds verksamhet Teknisk verksamhet Byggnadsnämnd Tillväxt för näringslivet ger arbetstillfällen och i Mullsjö har näringslivet en fast förankring. Företagandet är och har under det senast århundradet varit stort och vi pratar gärna om Mullsjöandan. Vi finns med bland de 20 främsta kommunerna i landet vad gäller bra företagsklimat och det gläder oss. Du är välkommen med ditt företag till oss - vi har färdigplanerad industrimark och det finns i regel också tillgång till bra lokaler att hyra. Företagande Företagen i kommunen utvecklas och nya företag startas kontinuerligt. Under de senaste åren har det startat runt 30 nya företag varje år, men det finns plats för fler! Register över företag i Mullsjö kommun Företagen i Mullsjö kommun har möjlighet att kostnadsfritt registrera sig i Företagsregistret som är kopplad till kommunens webbplats. Starta egen verksamhet Genom nätverk, utvecklingsprojekt och samarbeten skapas ofta förutsättningar för nya verksamheter. Vi arbetar för att ytterligare utveckla nya mötesplatser och skapa ännu bättre förutsättningar för nyföretagande i vår kommun. Visste du att... inom näringslivsbolaget Mullsjö Utveckling AB finns Science Park Mullsjö som är en mötesplats för personer som vill starta nya företag? Där kan du få kostnadsfri professionell affärscoaching eller rådgivning på Vårt näringslivsbolag Mullsjö Utveckling AB är vårt nav för företagsutveckling och arbetar aktivt med att stötta både befintliga och nya företag till utveckling och tillväxt. Torghandel utanför kommunhuset. Foto: Smålandsbilder Näringsliv och arbete Visste du att som företagare och förening kan visa upp din verksamhet i välkomst/nyinflyttarpaketet? För mer information besök: 8

9 Utbildning och barnomsorg Verksamhetsidé Alla barn ska lämna skolan i Mullsjö med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro! Mullsjö kommun erbjuder barnomsorg, förskola och grundskola i egen regi. Dessutom finns i kommunen ett antal fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Kommunstyrelsen har slagit fast att barn- och utbildningsverksamheten ska ha ett 1-16-perspektiv. Det innebär att barnomsorg och skola ska ses som en helhet. Förskola och grundskola ska samarbeta så att barnens och elevernas lärande och utveckling är utgångspunkten för verksamheten. Grunden för ett livslångt lärande läggs genom att följa läroplanerna och skollagen men också genom kommunens egna mål för verksamheten. Det är självklart att närheten till natur, skog och mark utnyttjas till barnens och elevernas bästa. Nyheter 2015 Under 2015 kommer Mullsjö kommun påbörja byggnation av ny förskola. Den nya förskolan kommer att byggas på Skogsgläntan i området Torestorp. Barn- och utbildningsnämnden har fastslagit en vision för förskole- och skolverksamheten. Visionen bygger på skollag och läroplaner och handlar om att främja lärande där barnen inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Förskoleverksamhet Förskoleverksamhet erbjuds i såväl kommunal som i enskild regi i Mullsjö och Sandhem. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I Mullsjö erbjuds barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barn som i sin utveckling behöver särskilt stöd ska få detta utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Kommunala förskolor I kommunen finns det sex stycken kommunala förskolor varav en i Sandhem. Gunnarsbo/Sandhems förskoleområde välkomnar barn i åldrarna 1-5 år. På våra förskolor händer det många spännande saker och barnens intressen och nyfikenhet är det centrala. Leken har självklart en given plats och genom leken tränar och lär alla barn. Alla våra förskolor har stora gårdar som inbjuder till lek och utforskande. Skogen ligger intill husknuten och ingår som en del i den pedagogiska utemiljön. Vår vision är att vi tillsammans ska göra en bra förskola ännu bättre för alla barn. Detta innebär att vi kontinuerligt dokumenterar och utvärderar vår verksamhet i syfte att utveckla och förbättra miljön för barnen ur många aspekter. Ett inkluderande arbetssätt är en självklarhet och möjliggör att alla barn kan delta utifrån egna förutsättningar och behov. Vi har en nära samverkan med vårdnadshavare. Deras inflytande och synpunkter är en viktig del i verksamheten och bidrar till utveckling och förbättringar. Kommunala förskolor Bullerbyn Björksäter Kronäng Solstrålen Tallkotten Rödluvan (Sandhem) Fristående förskolor Kyrkvillan Sagotrollet Pedagogisk omsorg I Sandhem: Humlan Föräldrakooperativ Grundskola och fritidshem Foto: Smålandsbilder Grundskolan i Mullsjö består av två skolområden, Gunnarsbo/Sandhem och Trollehöjd. Fritidshem Bokstaven (Gunnarsbo) Draken (Kronäng) Eken (Gunnarsbo) Kastanjen (Gunnarsbo) Pärlan (Gunnarsbo) Rödluvan (Rödluvan) Siffran (Gunnarsbo) TickTack (Kronäng) 9

10 Trollehöjds skolområde Gunnarsbo/Sandhems skolområde 10 Pingisrummet påtrollehöjdskolan. Foto: William Bergman Gunnarsbo/Sandhems skolområde består av tre skolor: Gunnarsboskolan: Förskoleklass årskurs 5 Kronängsskolan: Förskoleklass årskurs 2 Sandhems skola: Förskoleklass årskurs 3 Gunnarsbo/Sandhems skolområde välkomnar samtliga elever i åk F-5 i Mullsjö kommun. Det finns fritidshem på samtliga skolor. Alla skolorna omges av stora attraktiva skolgårdar som erbjuder en härlig utemiljö med många möjligheter till aktivitet både under rasten, i undervisningen och på fritidshemmet. Skolorna har också skogen på promenadavstånd. Skolområdets vision är att vi tillsammans ska göra en bra skola ännu bättre för alla barn. Detta innebär bland annat ett systematiskt arbete med att ständigt utveckla verksamheten. Arbetslagstanken är grundläggande för arbetet på skolområdet vilket innebär att lärarna har ett gemensamt ansvar för alla elevers trivsel och lärande. Barns olikheter ses som en tillgång i verksamheten. Värdegrundsarbetet är viktigt och varje arbetslag har ett trygghetsråd för elever och lärare. Samarbete med vårdnadshavare är viktigt och deras synpunkter hjälper verksamheten att utvecklas. Skolområdet har två föräldraråd som träffas några gånger per termin. På fritidshemmen står barnens intressen och nyfikenhet i centrum. Fritidshemmens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande, men även att erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Här skapas många möjligheter att träna empati och det sociala samspelet. På skolområdet finns åtta fritidshem. Trollehöjdskolan erbjuder undervisning för alla elever från åk 6-9 och har idag cirka 300 elever. Skolans målsättning är att jobba utifrån ett inkluderande arbetssätt där samtliga elever ska ges förutsättningar att lämna grundskolan/ grundsärskolan med full måluppfyllelse, gott självförtroende och framtidstro. På Trollehöjdskolan finns bland annat ett mycket utvecklat internationellt arbete. För närvarande deltar skolan sedan några år i ett samverkansprojekt med en skola i Uganda. På Trollehöjdskolan får eleverna lära sig att ta större ansvar än under tidigare skolgång. Genom skolans klassråd och elevråd får eleverna också träning i representativ demokrati. Rastverksamheten ställer krav på eleverna i att ta hänsyn och ansvar för den gemensamma miljön. Till sin hjälp har eleverna en skolvärdinna som tillsammans med elevvärdar ansvarar för caféutbud och rastaktiviteter. Skolan erbjuder också frukost varje morgon till självkostnadspris. Den gemensamma värdegrunden är ett ämne som ständigt diskuteras, såväl i personalens arbetslag som under klassernas tid med sina klassföreståndare. Respekt för gemensamma regler och för varandra är ett ständigt återkommande samtalsområde. Detta är frågor som också tas upp i skolans föräldraråd, med föräldrarepresentanter från samtliga klasser. Föräldrarådet träffas några gånger per termin där även personalrepresentanter från skolans arbetslag samt skolledning deltar. Särskola Elever som har behov av att undervisas utifrån läroplan för grundsärskolan integreras i så hög grad som möjligt i kommunens grundskolor. De elever som har behov av att få sin skolgång i särskolegrupper har möjlighet att gå i särskolan i Jönköpings kommun. Elever som har behov av program i gymnasiesärskolan erbjuds det i närliggande kommuner. Gymnasieskola Mullsjö kommun har ett samverkansavtal med Falköpings och Jönköpings kommuner. Det innebär att alla elever i Mullsjö kommun har tillgång till dessa kommuners gymnasieprogram. Gymnasieelever har även tillgång till samtliga fristående gymnasieskolor. Vuxenutbildning Mullsjö kommun samverkar med Jönköpings kommun när det gäller vuxenutbildning. Det innebär att vuxna som vill studera på grundskolenivå, komvux eller särvux har tillgång till det utbud som finns i Jönköping. När det gäller kommunal vuxenutbildning prioriteras just nu omvårdnadsutbildning och komplettering till fullständigt slutbetyg från gymnasieskolan.

11 Maten i skolor och boenden Kostverksamheten Verksamhetsidé Producera och servera näringsriktig och god mat på ett kostnadseffektivt sätt till förskola, skola, fritids och äldreomsorg. Detta görs enligt Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i förskolan Bra mat i skolan Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg Kommunens kostenhet producerar och serverar mat till förskolor, skolor, fritids, pensionärer och privatpersoner. Det finns sex tillagningskök: Kronäng, Trollehöjd, Gunnarsbo, Björksäters förskola, Parkrestaurangen och Kylleköket i Sandhem. Förskolorna Tallkotten och Bullerbyn har mottagningskök. Totalt arbetar 25 personer inom kostenheten. Menyn för aktuell termin hittar du på: Visste du att varje år tillagas cirka portioner mat och livsmedel köps in för cirka 3,8 miljoner? Parkrestaurangen är öppen för alla varje dag Vardagar Lördag/söndag/helgdag Mullsjö, Skolgatan 25, Omsorg och hjälp Verksamhetsidé Socialtjänstens uppgift är att se till att alla som vistas i kommunen får sina grundläggande behov av stöd, omsorg och vård tillgodosedda. Verksamheterna styrs utifrån gällande lagstiftning och politiskt fastlagda mål. I Mullsjö ansvarar socialnämnden för kommunens uppgifter inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område och fullgör vad som i lag sägs om socialnämnd. I enlighet med sitt reglemente ansvarar de också för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården, är kommunens organ för handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvarar för ärenden enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst. Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och lag om anordnande av visst automatspel, ingår också i ansvarsområdet. Socialtjänstens verksamheter delas in i tre programområden: äldreomsorgen, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Alla verksamheter omfattas av sekretess för uppgifter om enskild och dennes närstående. Det innebär att personalen har tystnadsplikt och som huvudregel inte får lämna sådana uppgifter till annan myndighet eller till en utomstående person. Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning kan ges utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). För att ha rätt till insatser krävs ett myndighetsbeslut och kontakt med handläggare. Insatserna enligt LSS som kan ges är: Personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Bostad med särskild service Daglig verksamhet Foto: Smålandsbilder 11

12 Insatser enligt SoL som kan ges är: Boendestöd Kontaktperson Daglig sysselsättning Ledsagare Annat personligt utformat stöd Funktionshinderomsorg Mullsjö kommun har tre särskilt anpassade bostäder för funktionsnedsatta, Lärkgatans gruppbostad, Falkgatans gruppbostad och Tunnelgatans servicebostad. Insatsen daglig verksamhet eller sysselsättning finns på Tornet och på Hökgatan. På Tornet drivs bland annat en loppis och hantverksförsäljning. Du hittar oss på Järnvägsgatan 10 och vi har öppet vardagar mellan Här finns också en cateringdel med hembakat till kommunala möten och sammankomster. En del av Tornets verksamhet kan i liten skala erbjuda snöskottning och gräsklippning. Korttidshemmet har sina lokaler på Hökgatan, vilket har öppet efter behov och beviljade insatser. Boendestöd inriktat i huvudsak till personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar finns i kommunal regi. Kommunen har också ansvar för utförandet av personlig assistans. Personlig assistans verkställs av kommunen och av externa utförare som kooperativ och företag. Personligt ombud Det personliga ombudet är avsett till personer med svåra psykiska funktionsnedsättningar som av olika anledningar inte har fått sina rättigheter eller behov tillgodosedda genom offentliga insatser. Ofta fungerar personligt ombud som en länk mellan olika myndigheter, eller sjukvården och den enskilde och de ger ofta stöd att söka insatser, ersättningar eller bidrag. Bostadsanpassning Enligt lag kan personer med funktionsnedsättning söka bidrag för anpassning av sin bostad. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flytt. Kommunens fastighetsenhet har ansvaret för bostadsanpassning. Mer information och ansökningsblankett finns på kommunens Infocenter och på sidan: Pluspolare Pluspolarekortet ger dig som har en funktionsnedsättning möjlighet att ta med en vän eller assistent när du vill ta del av evenemang och verksamheter på din fritid i vår kommun. Med Pluspolarekortet får du ta med dig sällskap utan att denne behöver betala entréavgift. Du själv betalar ordinarie pris. Var gäller Pluspolarekortet? Arrangörer och verksamheter som anmält sig till Pluspolarekortet listas på kommunens webbplats. Du känner lätt igen Pluspolararrangören genom dekalen Pluspolare som finns vid entrén. Stöd till barn och familjer Individ och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgens arbete grundar sig huvudsakligen på bestämmelserna i Socialtjänstlagen. Verksamheten vänder sig till enskilda personer, barn, ungdomar och vuxna eller familjer som av olika anledningar behöver hjälp. Det kan vara behov av råd och stöd, behandlingsinsatser eller ekonomiskt bistånd. Individ- och familjeomsorgen handlägger även familjerättsliga frågor som t ex samarbetssamtal, vårdnad, umgänge, adoptioner, faderskap och dödsboanmälan. Övriga ansvarsområden inom individ- och familjeomsorgen är bland andra Flyktingmottagning Boende för ensamkommande barn Skuldsanering och budgetrådgivning Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Stöd till barn och ungdomar - Du behövs! Vi söker dig som vill göra en insats för en annan människa. Kanske bli en kontaktperson/kontaktfamilj till ett barn eller tonåring? Familjerådgivning Vid önskemål om familjerådgivning hänvisar vi till Familjerådgivarna i Småland. Möjlighet att söka hjälp för missbruk/beroende av alkohol, narkotika och spel finns även på Junepolikliniken i Jönköping Socialkontorets personal står gärna till tjänst med upplysningar i frågor som inte har direkt samband med socialnämndens ordinarie verksamhet. De 12

13 har också möjlighet att hänvisa vidare till rätt person eller myndighet. Socialjour utanför kontorstid hänvisar vi till 112. Budget- och skuldrådgivning Du som har ekonomiska problem kan få rådgivning, vägledning och stöd i arbetet mot en hållbar ekonomi. Det finns även råd och stöd till dig som har skulder. För mer information och kontaktuppgifter besök vår webbsida. Ungdomsteamet på Facebook FritidsgardarnaiMullsjoKommun Ungdomsteamet finns på följande Facebooksidor: Fältarna Mullsjö, Fritidsgårdarna i Mullsjö kommun och Fritidsledarna Mullsjö Sandhem. Här kan du bli uppdaterad om vad som händer på fritidsgårdarna, nya aktiviteter som är på gång, läsa intressanta artiklar och mycket annat. Du kan även skriva meddelanden till Fältarna. Besök oss på Facebook. Integration och nyanlända Mullsjö har ett boende för ensamkommande barn som söker asyl eller har permanent uppehållstillstånd. Ungdomarna är mellan år och bor i Sjörydsvillan eller i utelägenheter. En enhet för Integration och nyanlända har startat i syfte att vara stöd för alla flyktingar som efter att de fått uppehållstillstånd anländer till vår kommun. Ungdomsverksamhet Socialtjänsten och kultur- och fritid tillsammans ansvarar för ungdomsverksamheten och driver kommunens två fritidsgårdar. Fritidsgården Knuten bedriver sin verksamhet i bibliotekets gamla lokal mitt i Mullsjö centrum och fritidsgården Trycket som har sin verksamhet i Sandhemsskolan. Här erbjuder vi kommunens ungdomar en meningsfull och drogfri fritid med en mängd olika aktiviteter. Här finns möjligheter att spela bland annat biljard, pingis, sällskapsspel och Singstar eller bara ta en fika och umgås med vänner. På loven ordnas olika aktiviteter såsom läger, Liseberg, bowlingresor, fiskeutflykter med mera. Verksamheten bedrivs av ungdomsteamet som består av tre fritidsledare och två fältare. Har du funderingar som rör ungdomar kan du höra av dig till oss. Fritidsgårdarna i Mullsjö och Sandhem Knuten i Mullsjö Klass 7-19 år måndag 17: onsdag fredag Klass 4-6 måndag o torsdag Trycket i Sandhem, Sandhems skola (före detta slöjdlokalerna) Klass 7-19 år Jämna veckor: onsdag 17: Ojämna veckor: fredag Klass 4-6 Jämna veckor: onsdag Ojämna veckor: fredag Kontaktperson fritidsgårdsverksamhet Fältverksamhet Åktur i en spaceball. Foto: Mattias Karlsson, Mullsjö fritidsgårdar 13

14 Äldreomsorg stöd för dig som är 65 år och äldre Äldreomsorgens verksamhet bygger på att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt när man blir gammal och sjuk. En förutsättning för detta är att människor får det stöd och den hjälp som de behöver i hemmet. Efter ett beslut av en biståndshandläggare kan följande insatser ges: Serviceinsatser som inköp, städning med mera Larm Omvårdnad Korttidsvistelse, i form av avlastning, växelvård med mera Dagvård har. Omsorg och service ska hålla högsta kvalitét och personalen är välutbildad och arbetar på ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att personens upplevelser sätts i fokus och inte sjukdomen. Aktiviteter anordnas varje dag och målet är att hitta och utveckla aktiviteter som passa de boende och som skapar en meningsfull tillvaro. Vid inflyttning utses en kontaktperson, det vill säga en person som har ett särskilt ansvar för att lära känna den boende och se dess önskemål och behov. Margaretas Park I slutet av 2014 togs ett beslut att förvärva Margaretas park. Tidigare har kommunen hyrt fastigheten. Under 2015 kommer köpet av Margaretas park att fullföljas för att därefter långsiktigt kunna trygga äldreomsorgen. Boende Kommunen har två boenden: Margaretas Park och Björkgården. Margaretas Park är ett äldrecentrum där det finns äldreboende, korttidsboende, en fritidsverksamhet för pensionärer. Inom anläggningen finns även 18 service lägenheter. Äldreboende består av sex avdelningar, fem avdelningar har inriktning somatisk äldreomsorg med totalt 41 platser samt en avdelning Mårbacka inriktning demens med 8 platser. Kommunens Hälso- och sjukvård betjänar både Margaretas Park och Björkgården, Hälso- och sjukvård ingår i boendet och en patientansvarig sjuksköterska finns tillgänglig för de boende, rehabilitering är en del av hälsooch sjukvården. Björkgården är ett äldreboende för personer med demenssjukdom. Boendet är indelat i fyra enheter som sammanlagt erbjuder 32 lägenheter. Lokalerna är ombonande och utemiljön är väl anpassade utifrån de behov som de boende Margaretas Park. Foto: Pernilla Forsberg Parkträffen Välkommen till en mötesplats för daglediga seniorer som ger gemenskap, delaktighet och en aktiv meningsfull vardag. Här erbjuds ett stort utbud av aktiviteter som sång, musik, underhållare, bingo, film, café, gymnastik, dans, tipspromenader. 14 Foto: Smålandsbilder Anhörigstöd Anhörigstöd erbjuds i form av dagverksamhet, samtal, växelvård och avlösning i hemmet. Kontakta Helen Öberg, anhörigsamordnare via kommunens växel

15 Hemvård Kommunens hemtjänst vänder sig till dig som är i behov av hjälp i ditt hem för att du skall klara av att bo kvar hemma. Hemtjänsten erbjuder olika stödåtgärder som syftar till att hjälpa och stötta där man som pensionär och funktionshindrad inte orkar eller kan själv. Du kan få hjälp med praktiska saker som exempelvis städning, matinköp och tvätt med mera. Hemtjänsten kan också hjälpa dig med personlig omsorg. Omsorgsinsatserna utförs av undersköterskor/vårdbiträden och hjälpen kan erbjudas dygnet runt. Alla hjälpbehov utreds av biståndshandläggaren tillsammans med den sökande. Utredningen ligger till grund för en genomförandeplan som hemtjänstens personal sedan arbetar efter. Valfrihet inom hemvård genom LOV LOV står för lagen om valfrihetssystem. Lagen innebär att det är medborgaren och hans/hennes behov och önskemål som sätts i fokus och blir själva utgångspunkten för verksamheten. Mullsjö kommun har kundval inom hemtjänsten avseende serviceinsatser. Det innebär att de personer som beviljats hemtjänst får möjlighet att välja utförare av insatserna. Kunden kan då själv välja mellan kommunens egenregi och de utförare som kommunen har godkänt som externa utförare. Kunden ansöker om och beviljas insatser precis som innan men istället för att tilldelas utförare får kunden själv välja. Det kommer alltså att finnas flera alternativa utförare. Mer om valfrihetssystemet på: Servicegaranti Med servicegarantier kan socialnämndens verksamhet tydliggöras så att du vet vad du kan förvänta dig av våra tjänster och vad du själv måste bidra med. Socialnämnden utlovar en kvalitetsnivå på servicen, avvikelser mot servicegarantier samt övriga synpunkter från dig ger underlag för utveckling av verksamheten och leder till bättre service. Mer om våra servicegarantier hittar du i informationsfoldern, som finns att hämta på kommunens Infocenter och på. Trygg hemgång Från och med november 2013 sker vårdplaneringen i huvudsak i hemmet. Detta innebär att du som är utskrivningsklar från sjukhuset kommer att erbjudas vårdplanering i ditt eget hem. Ett team möter upp och biståndshandläggaren ger bistånd utifrån dina individuella behov. Syftet är bästa möjliga rehabilitering efter sjukhusvistelse. För att planera behov av stöd kommer du erbjudas ett planeringsmöte den dagen du kommer hem. Mötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver efter sjukhusvistelse. För mer information om vårdplanering i hemmet besök sidan. Foto: Smålandsbilder 15

16 Bygga, bo och miljö Kommunens geografiska läge är perfekt för den som vill bo i en lite lugnare miljö men ändå ha närheten till storstaden. Du behöver inte lämna kommunen och ändå hitta ett rikt utbud av service och fritidsaktiviteter. 16 Visste du att det finns ett utegym i Mullsjö vid elljusspårets utfart i närheten av MSOK Villabebyggelse är dominerande Det finns flera lediga villatomter både i Mullsjö och i Sandhem. Det finns också ett antal flerfamiljshus, huvudsakligen som hyresrätter samt en levande landsbygd med flera gårdar och torp i en fin miljö. Fritidsbebyggelse breder ut sig på flera ställen bland annat utmed sjön Stråken som sträcker sig cirka 30 kilometer genom kommunen. Nyinflyttad Foto: Smålandsbilder Vi vill särskilt välkomna de nyinflyttade, därför får du som är nyinflyttad i Mullsjö kommun ett nyckelkuvert i brevlådan med lokala erbjudanden. I samma kuvert finns en hälsning från oss på Mullsjö kommun. Vi vill att du ska känna dig extra välkommen och har därför en välkomstgåva speciellt till dig att hämta ut. Ta med hälsningen du har fått i nyckelkuvertet till Infocenter för att få din gåva. Du får även information om Mullsjö kommun samt lokala erbjudanden från bl.a. föreningslivet och fribiljett till simhallen. Läs mer på vår webbplats. Välkomstgåva till nyinflyttade väntar på Infocenter Teknisk verksamhet Verksamhetsidé Den tekniska verksamheten ska bidra till att utveckla Mullsjö till en ännu mer attraktiv, hållbar och säker kommun. Detta ska åstadkommas bland annat genom kvalitetstänkande, kostnadseffektivitet samt framförhållning i den fysiska planeringen genom god markberedskap och förebyggande underhåll av exempelvis fastigheter, gator och allmänna platser. De avgörande besluten för Teknisk verksamhets ansvarsområde fattas av politikerna i Tekniska utskottetden tekniska verksamheten består av tre enheter: Fastighetsenheten, drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Teknisk service, drift och underhåll av kommunens gator, parker, skog och exploateringsområden. Kostverksamheten, mathantering för förskolor, fritids, skola och äldreomsorg, läs mer på sidan 11 i avsnittet Maten i skolor och boenden. Fastigheter Fastighetsenheten företräder kommunen som fastighetsägare och förvaltar ca m2 lokalyta. Huvuddelen av lokalytan används för kommunal verksamhet. Det finns dessutom affärslokaler samt lokaler för vårdcentral, folktandvård samt en simhall. Utöver detta har kommunens bostadsbolag, Mullsjö Bostäder AB ett fastighetsbestånd på ca m2 som i huvudsak är bostäder. Långsiktigt miljö- och kvalitetstänkande genom förebyggande underhåll och energieffektivisering ska vara centrala inslag i verksamheten. Verksamhetens arbete består av tre delar: Anskaffning av lokaler för kommunens verksamheter genom ny-, om-, och tillbyggnad alternativt förvärv eller hyra. Förvaltning av det egna beståndet genom effektiv drift och förebyggande underhåll samt anpassning av befintliga lokaler vid verksamhetsförändringar, nya miljö- och teknikkrav. Avveckling av lokaler med hänsyn taget till miljö och det totalekonomiskt bästa resultatet genom övergångs-uthyrning, försäljning och rivning.

17 Fastighetsenheten har även ansvaret för bostadsanpassning. Läs mer om bostadsanpassning under kapitel 5. Omsorg och hjälp, Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Teknisk service gator och parker Enheten ansvarar för planering, byggande och förvaltning av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser och skog inom kommunen. Skogsmark som ligger på kommunens mark sköts efter en skogsbruksplan. Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Gator, trafik och trafikplanering I tätorterna Mullsjö och Sandhem finns cirka 56 kilometer vägar och gator samt 22 kilometer gång- och cykelvägar. Vissa genomfartsvägar i de båda tätorterna är länsvägar och underhålls av Trafikverket. Kommunen har skyldigheter, i egenskap av väghållare, att sköta drift, underhåll och investeringar i gator. Trafiksäkerhetsarbetet är också en viktig del i verksamheten. Snöröjningen av kommunens gator utförs av entreprenörer och påbörjas när snödjupet är cirka fem centimeter. Kommunen sköter snöröjning av gång- och cykelvägar och de trottoarer i centrala delar som snöröjs. Målsättningen är att snöröjningen skall vara klar inom sex timmar från att snödjupet har nått fem centimeter. I första hand prioriteras framkomligheten för kollektivtrafiken och på huvudgator. Gångbanor som inte snöröjs används till att lägga snö på. Halkbekämpning utförs med krossat stenmaterial. Prioritering sker av backar, bussgator och huvudgator. Behöver du sand eller flis är du välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Garverigatan 2, vardagar 07:00-16:00. Parker och grönområden Teknisk service ansvarar även för drift och underhåll och investeringar i grönområden där medborgarnas krav på god miljö skall tillgodoses. Mark och tomter Enheten Teknisk service förvaltar kommunens mark där cirka 500 hektar utgör skogsmark. Tomtmark för bostäder och industrimark finns till salu i både Mullsjö och Sandhem. Detaljplaneläggning av nya bostadsområden pågår på Ruders hagar efter utbyggnaden av etapp 3 som var klar Lediga tomter Foto: Smålandsbilder I Mullsjö kommun har vi under de senaste åren koncentrerat villabebyggelsen till ett område vi kallar Ruders hagar. Tre etapper har hittills exploaterats med totalt 38 tomter. En ny etapp håller på att detaljplaneläggas. På Ruders hagar etapp 1, Hagagatan är samtliga tomter bebyggda. På Ruders hagar etapp 2, Saturnusgatan, (11 tomter) och Ruders hagar etapp 3, Jupitergatan, (17 tomter) finns fortfarande lediga tomter kvar. Utöver tomterna på Ruders hagar finns det så kallade strötomter i både Mullsjö och Sandhems tätorter. Dessa tomter säljs för specialpriser och är därmed mycket prisvärda. Är du intresserad av en tomt har du möjlighet att teckna ett reservationsavtal med kommunen. Reservationsavtal ger dig möjlighet att i lugn och ro undersöka förutsättningarna för bostadsbyggnation. 17

18 Sotning Med stöd av lagen har kommunen till uppgift att se till att sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar genomförs. Detta utförs idag för kommunens räkning av GÖSAB Sotning AB. Det finns även möjlighet för fastighetsägare att sota själv. För mer information om sotning och kontaktuppgifter besök vår webbsida. Bygglov Byggnadsnämnden är kommunens organ för bygglovsgivning och är en myndighetsnämnd med uppdrag att se till att Plan- och bygglagens bestämmelser efterföljs vid planering och byggande. Bygglov krävs bland annat för följande åtgärder: bygga nytt bygga till (men det finns undantag) göra vissa ändringsåtgärder, t.ex. använda en byggnad på nytt sätt bygga uterum Bygglov eller anmälan krävs normalt inte för följande åtgärder (om du har ett en- eller tvåbostadshus): Bygga en friggebod anordna en skyddad uteplats anordna ett skärmtak, se illustration måla om, byta fasad eller tak Om du är osäker om det du vill göra kräver lov eller en anmälan fråga byggnadsnämnden. Att bygga utan tillstånd blir mycket dyrt och man kan även bli ålagd att riva det man byggt. Bygglovfria åtgärder, illustration från Boverket Nya regler för så kallade Attefallshus Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Storlek på ett Attefallshus Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Var får ett Attefallshus placeras Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Vad får ett Attefallshus användas till Till skillnad från friggeboden får Attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda Attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets Byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarderna, EKS, ska följas. I vissa fall krävs bygglov För Attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Anmälan En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en 18

19 sådan. Mullsjö kommun har en blankett för anmälan som du hittar på kommunens webbplats. Om du vill uppföra ett Attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på vad som gäller i ditt område. Bygglovsansökningar behandlas normalt inom cirka 4-5 veckor. I ärenden som kräver en mer omfattande handläggning kan det ta längre tid dock max 10 veckor. På kommunens webbplats finns mer information kring vilka åtgärder som kan kräva lov respektive anmälan samt hur det går till att söka bygglov. Där finns även blanketter att ladda ner. Kommunens planarbete I Byggnadsnämndens uppdrag ligger även att ansvara för den fysiska planeringen i kommunen. I den fysiska planeringen visar man hur den framtida mark- och vattenanvändningen kommer att se ut, men också hur bebyggelseutvecklingen kommer att bli. Plan- och bygglagen styr kommunens fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande. Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tilllåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov för vissa åtgärder. Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt. Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga. Utbyggnad av nya bostadsområden eller ändrad markanvändning inom ett område, är frågor som kräver prövning i en detaljplaneprocess. Initiativet till en ny detaljplan kan komma från politiskt, såväl som privat håll. Hur börjar det? Det börjar med en idé - oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel fastighetsägaren eller kommunen. Ansökan om planbesked Om idén kräver ny eller ändring av befintlig detaljplan så måste man ansöka om planbesked. Planbeskedet ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. Om du får ett positivt besked ska det i planbeskedet stå en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen ska ske. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Boende, kontor och butiker Mullsjö Bostäder AB Verksamhetsidé Att medverka till att Mullsjö kommun har en väl fungerande bostadsmarknad och tillhandahålla attraktiva lägenheter i välskötta fastigheter belägna i trygga områden. Mullsjö Bostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag som förvaltar nästan 500 lägenheter, affärs- och kontorslokaler i Mullsjö och Sandhem. Utbudet av lägenheterna varierar från både äldre och nyare bebyggelse, från ettor till femmor, och man kan välja att bo i olika alternativ, från småhus till traditionella hyreshus. Vi har även några möblerade lägenheter. Nyheter 2015 Under året kommer vi uppföra ytterligare ett tvåvåningshus med handikappanpassning och hiss, men denna gång i Sandhem. Inflyttning under hösten Våra lägenheter Samtliga lägenheter i Mullsjö har sedan 1 september 2011 tillgång till digital-tv med ca 20 kanaler och möjlighet att komplettera med tillvalstjänster såsom bredband, telefoni och fler tv-kanaler hos Telia. I de nyare områdena i centrum finns det flera hus med tillgång till hiss. Vi har lägenheter både i Mullsjö och i Sandhem. Söker du ett centralt läge med utsikt över Mullsjön eller ett boende närmare natur och skola, vänd dig till oss för mer information och visning. Välkommen till oss på Mullsjö Bostäder när det gäller ditt framtida boende! Besök oss gärna på Kyrkvägen 8 i Mullsjö eller kontakta oss på telefon

20 Mullsjö Energi & Miljö AB MEMAB Verksamhetside Det kommunala bolaget Mullsjö Energi & Miljö AB eller MEMAB ansvarar för denna verksamhet och bolaget använder sig av entreprenörer för att få tjänsterna utförda. För dessa tjänster betalar kunderna i förhållande till förbrukning reglerat enligt bland annat tömningsintervall och kärlstorlek. Vissa tjänster är avgiftsfria. Nyheter 2015 Under 2015 kommer områdena Gruvered i Mullsjö och Sandhems kyrka i Sandhem förses med vatten och avlopp. Kostnad för vatten och avlopp, enligt 2014 års taxa: En fast avgift på kronor per år och hushåll samt En rörlig avgift på 18,47 kronor per förbrukad m3 vatten För en familj som förbrukar 200 m3 vatten per år blir kostnaden ca 3,5 öre per liter. Fjärrvärme i Mullsjö Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrier, sjukhus med mera. Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme kommer från spillvärme från industrin, energi ur avfall och som i Mullsjös fall, rester från skogsavverkning. Aktuell information om taxor, utbyggnadsplaner och annat som kan vara av intresse hittar du alltid på MEMAB:s webbplats Renhållning Kan vi hjälpas åt att i ännu större utsträckning källsortera sparar vi både pengar och naturens resurser. Om det är praktiskt möjligt rekommenderas även kompostering. Återvinningscentralen Borrgatan, Mullsjö Entreprenör BEGES Containerservice AB, Öppettider: Måndagar april-oktober och november-mars Onsdagar april-oktober och november-mars Lördagar Stängt helgdagsaftnar och helgdagar. Renhållningsentreprenör BEGES Containerservice AB Kontakt vid till exempel utebliven hämtning: Öppettider: Vatten och avlopp (VA) Verksamheten under det kommunala bolaget Mullsjö Energi & Miljö AB, ansvarar för drift och underhåll av två vattenverk, två avloppsreningsverk samt hela distributionssystemet för vatten- och avlopp (rörnätet). Pinnabron i höstskrud. Foto: Mats Stenholm Miljönämndens verksamhet Verksamhetsidé Miljönämndens huvudsakliga uppdrag är att se till att lagstiftningen inom miljö- och hälsoskydds- och livsmedelsområdet följs. Syftet är att bidra till en långsiktigt, hållbar utveckling och trygga att konsumenter har tillgång till säkra livsmedel och inte blir lurade. Genom tillsyn och kontroll ska nämnden förebygga och undanröja miljö- och hälsoproblem. Nyheter 2015 Miljöförvaltningen arbetar efter en årlig verksamhetsplan antagen av miljönämnden. En stor del av tillsynen sker i projektform, ofta ihop med statliga verk och övriga kommuner i landet. Under 2015 kommer tillsynsprojekt ske om bland annat förorenad mark, energi och kemiska bekämpningsmedel

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Attefallshus. Attefallshus

Attefallshus. Attefallshus Attefallshus Attefallshus Byggavdelningen Byggavdelningen Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret 2017-03-04 2017-03-18 Vad är ett Attefallshus? Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Dagligverksamhet Affär n

Dagligverksamhet Affär n Dagligverksamhet Affär n Affär n är en butik som säljer verksamhetens egna tillverkade produkter och produkter från Bakfickan. I butiken tränar brukare på att bemöta kunder och ta betalt för de produkter

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Garantier. Förskola. Örebro kommun. Barnomsorg Örebro kommun garanterar att:

Garantier. Förskola. Örebro kommun. Barnomsorg Örebro kommun garanterar att: Garantier Det är viktigt att du som medborgare upplever att du får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och du ska få ett gott bemötande

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer