FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET"

Transkript

1 B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE ( ) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas mot fel av olika slag, naturföreteelser samt hot och skador till följd av uppsåtligt eller oaktsamt handlande eller olyckor. Hoten mot informationssäkerheten är verkliga och uppträder varje dag. Ju mer information som behandlas i elektronisk form, desto mer framhävs betydelsen av informationssäkerhet. För advokater som hanterar stora mängder konfidentiell information är det absolut nödvändigt att beakta informationssäkerheten. Informationssäkerhet är ett brett begrepp som inbegriper flera delfaktorer. Om någon stjäl din bärbara dator eller en utomstående kommer åt att använda byråns datorer utan övervakning, hjälper det inte med en dyr brandvägg eller ens det nyaste antivirusprogrammet. Tillräcklig informationssäkerhetsnivå Informationssäkerheten är exakt så bra som den svagaste länken i informationsbehandlingen. Den svagaste länken är vanligen den som behandlar informationen. Informationssäkerheten kan därutöver påverkas genom tillgängliga tekniska lösningar och utbildning av personalen. En berättigad fråga är alltid vad som är en tillräcklig nivå på informationssäkerheten. Som tillräcklig kan som regel anses vara en nivå som klienten i den aktuella situationen ser som nödvändig för att skydda den information som han eller hon lämnat till advokaten. 1. Lokaler Inbrott, brand och andra liknande skador på lokalerna bör förebyggas. Lokalernas låssystem och eventuella larmsystem är den främsta förutsättningen för en informationssäker byrå. Till exempel det allmänna låssystemet och skyddet i byggnaden i fråga liksom andra aktörer i samma byggnad kan påverka nivån på skyddet av lokalerna. Beroende på lokalens storlek och antalet anställda kan det finnas skäl att indela lokalen i sektioner med låsbara mellandörrar. Dörrarna till arbetsrum och andra utrymmen bör kunna låsas. Servrarna bör placeras i låsbara rum som bara särskilt utsedda personer har tillträde till. 1.1 Utrustningens placering Det är viktigt att utrustningen placeras så att utomstående inte kommer åt att läsa exempelvis handlingar som anländer per fax eller skrivs ut. Också vid hanteringen av FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

2 post bör man beakta kraven på informationssäkerhet. Dessa funktioner ska helst inte placeras i entréhallar eller mottagningsrum. 1.2 Planering av lokalerna och besökares möjlighet att röra sig i lokalerna Möjligheten för klienter och andra utomståenden personer att röra sig och vistas i lokalerna ska planeras så att inte byråns informationssäkerhet äventyras. Detta måste beaktas också vid planeringen av konferensrum. Klienter och andra utomstående personer ska tas emot när de anländer till byrån och personalen ska visa dem till rätt ställe. Man bör särskilt kunna identifiera servicepersonal. Om byrån har många anställda kan till exempel passersedlar eller andra ID-kort användas för att identifiera dem. En passersedel ska dras in genast när anställningen upphör. 1.3 Låsning av datorer och förvaring av annat material Byråns datorer ska låsa sig om de inte används på ett tag. För att låsa upp datorn behöver ett lösenord anges. I synnerhet datorerna i mottagnings- och besöksrum ska låsas också när man lämnar rummet bara för en kort stund. Det rekommenderas att man stänger av maskiner och utrustning vid arbetsdagens slut och inte låter dem stå i standby-läge, om det inte är nödvändigt till exempel på grund av säkerhetskopiering. Också när det gäller förvaringen av handlingar och annat material är det viktigt att beakta informationssäkerheten. Handlingar kan förvaras till exempel i skåp i arbetsrummen så att de inte kan ses av andra personer. Ett skriftligt sekretessavtal kan vid behov ingås med utomstående servicegivare, till exempel städ- eller IT-personal. förebygg skador lås datorn också när du lämnar rummet bara för en kort stund ta hand om handlingar och elektroniskt material tänk informationssäkert 2. Skydd av utrustning som innehåller konfidentiellt material Bärbara datorer och andra minnesmedia (t.ex. externa hårddiskar eller USB-minnen) kan bli föremål för stöld eller försvinna till följd av användarens oaktsamhet. De som använder USB-minnen ska välja en modell som i sig innehåller en teknisk möjlighet till kryptering. I bärbara datorer och externa hårddiskar ska utrustningens egen krypteringsmöjlighet användas, om en sådan finns. I annat fall måste användaren se till att utrustningen används och förvaras så att befintlig konfidentiell information är skyddad och vid behov kan förstöras på distans om utrustningen försvinner. 2.1 Bärbara och stationära datorer I fråga om bärbara datorer är risken att falla offer för stöld större än när det gäller stationära datorer, och därför bör sekretessen särskilt beaktas när dessa används. FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

3 Enbart ett användarnamn och ett lösenord skyddar mot obehörig inloggning i en PC eller annan utrustning, men inte det innehåll/den information som finns i datorn, på en extern hårddisk, i en telefon, i ett minne eller på en hårddisk. Det är lätt att komma förbi koderna, och då går det att komma åt informationen. Därför rekommenderas det att hårddisken krypteras. Om datorn stjäls, kan filerna inte läsas utan ett lösenord till den krypterade disken. Stationära datorer ska åtminstone skyddas med ett lösenord. Hårddisken och filerna i en stationär dator kan också krypteras, vilket gör det svårare att komma åt filerna om datorn blir stulen. I stationära datorer är det också nödvändigt med bra användarnamn och lösenord, såväl på arbetsplatsen som hemma (se avsnitt 4). Ett effektivt sätt att förebygga stöld är att alltid placera utrustningen utom synhåll, så att den inte drar till sig uppmärksamhet. Vid stöld kan de materiella skadorna vara små, men förlorad information kan vara oersättlig. Informationen ska säkerhetskopieras regelbundet (se avsnitt 6). Det är bra att skydda konfidentiella filer genom kryptering! När bärbara datorer används utanför byrån bör man se till att förbipasserande eller utomstående som finns i närheten inte kan läsa de filer som visas på skärmen. Den som rör sig mycket rekommenderas att montera en skyddsfilm på skärmen, framför allt de som arbetar i offentliga rum eller reser och vistas till exempel på flygplatser eller tåg. Om datorn används hemma som arbetsdator, ska inte andra familjemedlemmar tillåtas att använda den för att surfa på nätet eller för spel. Datorn är blott och enbart ett arbetsredskap för användaren och innehåller bara program som behövs i arbetet. Ungdomar laddar ofta ner bl.a. musik, filmer, spel och andra filer från nätet och kan inte nödvändigtvis förutse följderna. 2.2 USB-minnen och externa hårddiskar Det finn numera ett stort utbud av USB-minnen och externa hårddiskar och användningen har ökat. På ett USB-minne är det lätt att spara också viktiga filer, men på grund av lagringsmediets ringa storlek är det lätt att tappa bort. Därför rekommenderas inte användningen av USB-minnen. Om det ändå är nödvändigt att transportera konfidentiellt material på ett USB-minne, bör man använda väl krypterade minnen med ett särskilt inbyggt krypteringssystem. Också externa hårddiskar kan behöva krypteras om man förvarar konfidentiell information på dem. För tjuvar är det lätt att ta med sig en extern hårddisk. Därför bör man kryptera hela hårddisken eller minnet. Se också avsnitt 10 Försäljning eller förstöring av utrustning som innehåller information. FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

4 2.3 Telefoner Telefonen är numera en multifunktionell enhet som alla bär med sig. I leverantörens inställningar finns förfrågan om säkerhetskod kvar och möjligheten att ställa in telefonen så att den låses efter en viss tid när den inte längre används aktivt, men fortfarande är påslagen. Det är viktigt att den som använder telefonen är medveten om säkerhetsrisken. Utomstående, som inte har behörighet att ta del av de konfidentiella uppgifter som finns i telefonen, kan komma åt den. Risken kan i första hand minimeras genom att man ser till att telefonen inte innehåller några särskilt känsliga uppgifter. Också e- postmeddelanden, kontaktuppgifter och kalenderanteckningar är konfidentiell information! En enkel försiktighetsåtgärd är att aktivera PIN-kodsförfrågan och möjligheten till låsning och tömning av telefonen på distans. Den som verkligen vill kryptera informationen i telefonen, ska beakta det vid valet av telefon och telefonmodell. Möjligheterna att kryptera informationen i telefonen varierar mellan olika telefonmodeller. I praktiken har krypteringen betydelse bara när telefonen är stängd. När informationen krypteras bör man komma ihåg att all information i telefonen går förlorad om man glömmer lösenordet. 2.4 Uppdatering av operativsystem och program Datorernas operativsystem (t.ex. Windows, Apple, Linux) och andra program som används ska uppdateras alltid när det finns tillgång till nya uppdateringar. I operativsystemen ingår en automatisk uppdateringsfunktion, som tillverkaren ofta använder för att distribuera säkerhetsuppdateringar. I de nyaste operativsystemen uppdateras också de inbyggda programvarorna (drivrutinerna) automatiskt. Uppdateringarna ökar operativsystemets säkerhet och kan tillföra kontorsprogrammen nya egenskaper. Obs: Uppdateringar skickas praktiskt taget aldrig som e-postbilaga! Också webbläsaren och övriga program behöver uppdateras när det erbjuds nya uppdateringar. Det rekommenderas att alla program uppdateras regelbundet. Om man tillåter automatiska uppdateringar kommer dessa också att laddas ner automatiskt på datorn. Det rekommenderas att man ställer in programmen så att de uppdateras automatiskt! Manuella uppdateringar som man utför själv bör bara göras via officiella uppdateringssidor. Ett operativsystem som inte längre kan uppdateras, måste förnyas. Se till att det fortfarande finns stöd för ditt operativsystem och att det går att få uppdateringar från programtillverkaren. Till exempel Microsofts, Apples ja Linux äldre operativsystem uppdateras inte längre. Det lönar sig att dra ner systemets alla fildelningsinställningar till miniminivå eller avlägsna dem helt och hållet, om det inte på kontoret finns en arbetsgrupp eller arbetsgrupper som behöver kunna dela material. Fildelningsmappen är en mapp som kan användas för delning av innehållet i mappen mellan flera datorer i ett internt FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

5 nätverk. Också rättigheten att använda och redigera delningsmappar som är avsedda för en filserver bör vara i skick så att inte utomstående eller personer som inte har något att göra med uppgifterna kommer åt dem. Fildelning ska inte användas utan särskilda skäl! kryptera konfidentiell information låt ingen annan använda din dator skydda också informationen på externa hårddiskar och USB-minnen beakta den säkerhetsrisk som telefoner medför välj en telefonmodell som är så säker som möjligt aktivera förfrågan om säkerhetskod och möjligheten att låsa och tömma telefonen på distans uppdatera regelbundet program och operativsystem använd inte fildelning utan särskilda skäl tänk informationssäkert 3. Skydd av trådlösa förbindelser 3.1 Trådlösa nätverk 3.2 Kryptering I dagens läge gör trådlösa kommunikationsnät det avsevärt lättare att organisera funktionerna på en byrå. Men när man bygger nätverket är det viktigt att komma ihåg att vilken utomstående person som helst utan några kunskaper om IT-området kan koppla upp sig på ett oskyddat trådlöst nätverk. Därför behöver man skydda byråns nätverk och, om tekniken tillåter, också dölja det så att ingen av en händelse kan upptäcka det. I den mån det är möjligt ska nätverket skyddas med sådan krypteringsteknik som för tillfället anses omöjliggöra intrång. Ett eventuellt nätverk för klienter ska hållas åtskilt från byråns eget nätverk. Vid krypteringen av nätverket bör man beakta helhetslösningarna för datasystemet. Krypteringen ska genomföras med hänsyn till trafiken i nätverket och med beaktande av vem som kan vidarekoppla sig och via vilket nätverk. Det lönar sig alltid att anlita experthjälp för genomförandet av olika tekniska lösningar. Vid valet av serviceproducent bör man om möjligt kontrollera företagets bakgrund. När systemen ska uppdateras är det viktigt att kontrollera att den som ska utföra arbetet verkligen är anställd hos serviceproducenten i fråga. skydda och (om möjligt) dölj byråns trådlösa kommunikationsnät håll ett öppet nätverk avsett för besökare åtskilt från byråns nätverk FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

6 tänk informationssäkert 4. Användarnamn och lösenord 4.1 Val av lösenord Syftet med en omdömesgill användning av lösenord är att minimera utomståendes möjligheter att göra intrång i organisationens informationssäkerhetssystem och minska informationsläckaget. För att identifiera personer kan man använda bl.a. lösenord, krypterade nätverksnycklar, användarnamn och fingeravtryck (fingeravtrycksläsare). Om risken för stöld är större än normalt behöver datorerna ha ett starkare skydd än ett lösenord för inloggningen i operativsystemet. Lösenordsskyddet hindrar bara en icke sakkunnig från att försöka använda datorn. Vilken dator som helst kan dock startas med en CD-skiva, t.ex. i operativsystemet Linux, och på så sätt kan man komma förbi lösenordet och få tillgång till alla filer i datorn. Det finns också startskivor med vars hjälp datorns lösenord kan nollas eller bytas ut. Dessa metoder kräver dock tekniska kunskaper utöver det vanliga och förutsätter naturligtvis uppsåt. Det lösenord som används för att logga in i företagets nätverk eller på arbetsstationerna får inte användas som lösenord för webbtjänster. Om det är fråga om webbtjänster som är kritiska med tanke på informationssäkerheten, bör man använda olika lösenord för olika tjänster och alltid kontrollera att man loggar in på vald tjänst. Bara för att en uppmaning om kontakt visas på skärmen, innebär det inte att man ska skriva in lösenordet. Undvik alla exceptionella uppmaningar om kontakt. Godkänn inte heller operativsystemets förslag att spara lösenordet. Byt genast lösenord om du upptäcker något som avviker från det normala när du loggar in. Undvik alla teckensträngar som är verkliga ord, namn, ord- eller sifferkombinationer i något språk när du ska skapa lösenord till dig själv, eftersom de program som används för att spåra lösenord utnyttjar omfattande ordböcker och kan också kombinera ord, också om de är skrivna baklänges. Det bästa lösenordet är en påhittad teckensträng (till exempel en förkortning av en mening som du inte kan glömma). Det är inte tillåtet att skriva ner lösenord och användarnamn på papperslappar, spara dem på datorn, meddela dem per e-post eller förvara dem så att de är tillgängliga för obehöriga. Se dock till att det går att komma åt uppgifterna t.ex. vid olyckor och sjukdomsfall. Kom också ihåg att regelbundet byta lösenord, åtminstone med några månaders intervaller. Utmärkande för ett bra lösenord: - omöjligt att gissa sig till - lätt att komma ihåg - har inte använts tidigare - innehåller minst 8 tecken (rekommendation 2012) FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

7 - innehåller åtminstone en siffra - innehåller åtminstone en versal - innehåller åtminstone ett specialtecken (.,-!"#%&/()=?+ osv.) - påminner inte om användarnamnet - välj lösenord med omsorg med iakttagande av anvisningarna ovan - använd olika lösenord för informationssystemen på arbetsplatsen, för webbtjänster som du använder på din fritid och för e-posttjänster - skydda lösenorden så att inte någon annan kommer åt dem - byt lösenord regelbundet - se till att det går att komma åt uppgifterna i en nödsituation - tänk informationssäkert 5. Virusbekämpning och brandvägg 5.1 Virusbekämpning Virus och olika typer av skadliga program kan innebära risker för advokatverksamheten. De största riskerna orsakas av virus som avsiktligt förstör filer eller information, skadliga program som genom att ta sig förbi de normala säkerhetsmekanismerna ger utomstående tillgång till datorn samt spionprogram som samlar in information och skickar den till sin värd. En advokatbyrå ska ha ett fungerande och aktuellt antivirusprogram som förhindrar att virus och andra skadliga program smittar ner byråns system och datorer. Programmet ska automatiskt uppdatera virusdatabaserna, helst varje dag. Ett antivirusprogram ska gå igenom inkommande e-postmeddelanden samt filer och program innan de öppnas eller åtgärdas. Det rekommenderas att man ställer in programmet så att det kontrollerar hela datorn t.ex. en gång i månaden. Virusbekämpning är nödvändigt oberoende av vilket operativsystem som används (Windows, Mac, Linux). Personalen på advokatbyrån bör få utbildning i hur den ska gå tillväga för att minimera riskerna för spridning av virus. Det är viktigt att inte ens öppna e- postmeddelanden från okända avsändare, i synnerhet om rubriken eller innehållet ser misstänkt ut, och framför allt inte öppna länkar eller bilagor till meddelandena. Man bör också vara medveten om att uppgifterna om avsändare kan vara oriktiga, dvs. meddelandet behöver inte nödvändigtvis ha skickats av den som anges som avsändare. Bilagan eller länken kan också vara någonting helt annat än det som påstås i meddelandet. Man bör förhålla sig avvaktande till alla misstänkta meddelanden. Advokatbyråns datorer ska inte användas för besök på sådana webbsidor som är kända för att sprida skadliga program (t.ex. sidor för vuxenunderhållning eller ha- FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

8 5.2 Brandvägg (firewall) sardspel). Det finns också skäl att vara kritisk till reklam, länkar och program som erbjuds på webbsidor som i och för sig är sakliga. Om man på ett USB-minne eller något annat medium har sparat information från ett system utanför det egna datasystemet (t.ex. från Internet) eller om någon annan har använt det, bör det kontrolleras med ett antivirusprogram. Vid misstanke om virus i datorn ska man använda programmet för att kontrollera och rensa datorn från virus. Om datorn eller byråns system blir långsammare eller annars börjar bete sig avvikande, kan det bero på virus eller något annat skadligt program. Man ska då stänga alla program, koppla bort den dator som misstänks vara smittad från nätverket (om den är ansluten till ett trådlöst nätverk ska också WLANförbindelsen brytas), kontrollera datorn med ett antivirusprogram och ta bort viruset om det är möjligt. Också eventuella andra medier som varit anslutna till datorn (t.ex. USB-minnen) ska viruskontrolleras. Advokatbyrån ska också se till att de datorer och den utrustning som personalen använder utanför byrån har ett ändamålsenligt antivirusskydd. En advokatbyrå ska ha en brandvägg. Brandväggen behövs för att skydda advokatbyråns interna nätverk och byråns datorer för angrepp utifrån (Internet). Syftet med en brandvägg är att den bara släpper igenom önskad nättrafik. Också bärbara enheter ska skyddas med lämplig brandvägg. Om det inte finns någon ordentlig brandvägg, kan en hacker eller annan aktör göra intrång i datorerna och läsa handlingarna där och göra i princip vad som helst med maskinerna. Brandväggen kan vara inbyggd i nätverksutrustningen eller som programvara. Ofta är det tillrådligt att bygga ett brandväggssystem som kombinerar båda alternativen. Programvaran och utrustningen ska hållas i funktionsdugligt skick och uppdaterade. Det är viktigt att regelbundet kontrollera om det kommit nya uppdateringar. Automatiska uppdateringar bör tillåtas. - advokatbyrån ska ha ett antivirusprogram och en brandvägg som fungerar och är uppdaterad - se till att antivirus- och brandväggsprogrammen och brandväggsutrustningen hålls funktionsdugliga och uppdaterade - undvik att öppna misstänkta e-postmeddelanden samt länkar och bilagor till dem - undvik sidor som är kända för att sprida skadlig programvara - tänk informationssäkert FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

9 6. Lagring och säkerhetskopiering av handlingar 6.1 Lagring av handlingar Advokater är skyldiga att spara och förvara brevväxling som gäller deras uppdrag. Skyldigheten kan också uppfyllas genom att brevväxlingen lagras i elektronisk form på ett säkert och betryggande sätt. Det är säkrare att lagra filer på en server än på särskilda anordningar. Nya elektroniska kommunikationsmetoder har ersatt den muntliga kommunikationen och samtidigt fördunklat gränsen mellan samtal och brevväxling som ska lagras. För advokater är det särskilt viktigt att det finns klara anvisningar och rutiner för hur material ska behandlas och lagras så att inte utomstående kan komma åt materialet. Bara personer som behöver den konfidentiella informationen för sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till handlingarna i fråga. Också inom byrån ska åtkomsten till handlingar vid behov begränsas; det är nödvändigt till exempel när det är fråga om insiderärenden. Även de utrymmen där handlingarna lagras ska vara tillräckligt skyddade. Läs också: B 10 Rekommendation för bevarande av handlingar ( 6.2 Syftet med säkerhetskopiering Genom säkerhetskopiering kan man kontrollera de risker som beror på t.ex. att utrustningen går sönder eller förstörs, att utrustningen stjäls, att skadlig programvara installeras eller att användaren av misstag raderar informationen Information som ska säkerhetskopieras Central information som gäller advokatverksamheten ska säkerhetskopieras. Det rekommenderas att åtminstone följande uppgifter säkerhetskopieras: Information som uppkommit i arbetet och som ännu inte har arkiverats, såsom textfiler, kalkylfiler och andra arbetsfiler om arkiveringen sköts elektroniskt, ska de arkiverade filerna säkerhetskopieras ärendehanteringssystem och faktureringsuppgifter e-postmeddelanden, åtminstone om meddelanden som behövs inte förvaras någon annanstans än i e-postprogrammet eller e-postsystemet elektroniska kalendrar det viktigaste innehållet i mobila enheter Ofta kan det vara rationellt att säkerhetskopiera hela innehållet i datorn genom att använda ett lämpligt redskap i operativsystemet. Då kan hela systemet liksom också programinställningarna och användarens inställningar lätt återställas. FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

10 Om informationen har lagrats i externa tjänster av olika slag, ska man se till att den säkerhetskopiering som ingår i tjänsten är tillräcklig Metoder för säkerhetskopiering och förvaring av information För säkerhetskopiering finns ett flertal olika tekniska medier. Ett alternativ är också externa säkerhetskopieringstjänster som innebär att informationen skickas via nätet till servicegivarens server. Fördelen med en sådan tjänst kan anses vara att informationen förvaras utanför byrån på ett annat ställe än själva den information som ska säkerhetskopieras. Det är dock nödvändigt att beakta alla de aspekter som alltid är förenade med användningen av externa tjänster och behovet av att kunna skicka information på ett säkert sätt (se också avsnitt 7 ja 8). Om möjligt lönar det sig i varje fall att automatisera säkerhetskopieringen, för på så sätt ser man till att den blir gjord tillräckligt ofta. Om det på byrån inte finns något säkert förvaringsställe, rekommenderas det att åtminstone en säkerhetskopia förvaras på ett tryggt ställe utanför byrån. Detta för att undvika att säkerhetskopian försvinner eller förstörs tillsammans med originalinformationen till exempel till följd av stöld eller eldsvåda Frekvens för säkerhetskopieringen Man bör se till att informationen säkerhetskopieras regelbundet. Säkerhetskopieringen sköts ofta så att det system som används säkerhetskopierar bara förändringarna i informationen. Vid detta tillvägagångssätt är det dock viktigt att säkerhetskopiera regelbundet, till exempel en gång i månaden, och alla uppgifter för sig som en särskild sammanhållen helhet. Detta gör man för att förhindra skador som orsakas av att information försvinner eller ändras. Det rekommenderas också att man med jämna mellanrum testar att säkerhetskopieringen fungerar som avsett och att informationen vid behov snabbt och problemfritt kan återställas. Man bör dock komma ihåg att säkerhetskopiering inte ersätter en ändamålsenlig arkivering av handlingarna. se till att information som är viktig för advokatverksamheten säkerhetskopieras automatiskt och tillräckligt ofta säkerhetskopiera dagligen information som har ändrats och all information en gång i månaden förvara åtminstone en säkerhetskopia på ett säkert ställe utanför byrån testa regelbundet att säkerhetskopieringen fungerar som avsett och att informationen snabbt och problemfritt kan återställas tänk informationssäkert FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

11 7. Utläggning av IT-tjänster För att säkerställa tillräcklig sakkunskap är det ofta nödvändigt att anlita externt ITstöd. Om externt IT-stöd anlitas, ska advokatbyrån se till att det finns behövliga sekretessavtal. Vid köp av IT-tjänster aktualiseras frågan om ifall det är möjligt att förvara, använda och överföra information som innehåller advokathemligheter på datorer som inte uteslutande kontrolleras av en advokat. Avtal om IT-tjänster ingås lätt och nästan obemärkt vid användningen av olika webbtjänster. Tjänster som underlättar arbetet kan enkelt tas i användning bara genom att användaren klickar på en länk och meddelar att han eller hon godkänner servicegivarens villkor. Många företag erbjuder tjänster som innebär att advokatbyråernas konfidentiella information körs och förvaras på servicegivarens server. Typiska tjänster för vilka externt serverutrymme utnyttjas är e-post, webbsidor, säkerhetskopiering, elektroniska kalendrar, fakturering, klient- och uppdragsregister eller nätverkskort. Sådana tjänster är också vissa program som underlättar grupparbete och alla tjänster som erbjuds av sociala medier. Att utnyttja externt serverutrymme är i vissa fall rationellt och kanske rentav den enda fungerande lösningen. 7.1 Sekretess och informationssäkerhet Vid anskaffningen av tjänster ska advokaten särskilt uppmärksamma frågan om dels de krav som sekretessen ställer, dels hur advokatbyrån ska organiseras på ett ändamålsenligt sätt. När man väljer servicegivare är det absolut nödvändigt att försäkra sig om att servicegivaren till fullo förbinder sig att iaktta sekretessen. Bara den advokat som skaffat tjänsten och advokatbyråns personal ska ha tillgång till information. Genom ett sekretessavtal med servicegivaren ska man säkerställa att informationen hålls hemlig. Servicegivarens personal ska förhindras åtkomst till advokatens uppgifter. Vid utläggning av IT-tjänster är det viktigt att informationen hålls hemlig och dessutom att advokaten själv alltid vid behov kommer åt informationen. Servicegivaren ska kunna erbjuda en teknisk informationssäkerhet av tillräckligt hög standard. Med tekniska lösningar ska det förhindras att utomstående kommer åt informationen och bevarandet av informationen ska vara säkrad. När man skaffar externa IT-tjänster finns det skäl att låta en utomstående IT-expert granska tjänsten, om advokatens IT-kunskaper inte räcker till för att bedöma nivån på informationssäkerheten. FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

12 7.2 Molntjänster Vid valet av servicegivare bör vikt fästas också vid servicegivarens referenser och soliditet samt servrarnas etableringsland. Servicegivarens servrar kan finnas i olika delar av världen och den teknik som tillämpas inom tjänsten kan grunda sig på delning och kopiering av informationen till flera servrar. Vid valet av servicegivare lönar det sig om möjligt att kontrollera företagets bakgrund. När systemen uppdateras är det viktigt att kontrollera att den person som ska utföra arbetet verkligen är anställd av servicegivaren. IT-tjänster som ger köparen av tjänsten tillgång till IT-resurser, t.ex. programvaror, på Internet kallas för molntjänster. Tjänsten kan vara exempelvis e-post, men det kan vara fråga om textbehandlings- eller kalkylprogram, program för hantering av kundrelationer eller nästan vilken form av IT-användning som helst. Tablettdatorer och andra pekplattor och smarttelefoner har blivit vanligare, vilket sannolikt kommer att leda till att IT-resurser i allt större utsträckning används som molntjänster. Att överföra filer mellan tablettdatorer eller smarttelefoner och andra informationssystem är i praktiken enklast om man använder det virtuella lagringsutrymme som finns på Internet. De krav som i advokatverksamheten ställs på molntjänster skiljer sig inte i någon högre grad från den säkerhetsstandard som gäller för övriga externa tjänster. En del av molntjänsterna är lätta att ta i användning och erbjuds ofta gratis eller till ett mycket fördelaktigt pris. Den som vill börja använda tjänsten ska först godkänna ett standardavtal och köparen har inga förhandlingsmöjligheter när det gäller villkoren för tjänsten. Intjäningslogiken för den som erbjuder gratistjänster grundar sig ofta på reklam och därför följer servicegivaren upp användningen av tjänsten och håller sig kanske rentav à jour med innehållet i filerna och sparar informationen för egen räkning. Ett gratis textbehandlingsprogram som det är enkelt att ta i användning (t.ex. Google Docs) kan vara mycket användbart exempelvis när man behöver göra anteckningar på en kurs eller förbereda en föreläsningspresentation. I dessa tjänster lagras hela handlingar på servicegivarens servrar i olika delar av världen och nivån på informationssäkerheten är kanske inte tillräcklig för lagringen av konfidentiell information. Å andra sidan, om det är möjligt att ingå ett sekretessavtal med servicegivaren och servicegivaren också i övrigt är tillförlitlig, kan den säkraste lösningen vara att behandla och lagra informationen i molntjänster. Om informationen är ändamålsenligt krypterad är det möjligt att förvara all konfidentiell information i molntjänster utan att ha någon konfidentiell information i t.ex. tablettdatorn eller smarttelefonen. Då leder det inte till några säkerhetsskador om en enskild apparat försvinner eller annars hamnar i orätta händer. Genom att använda molntjänster slipper man också de skador som orsakas av att utrustning går sönder. FAF / Februari 2013 B 5 / (17)

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 22/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM om datasäkerhet Den av samfundets styrelse utsedda arbetsgruppen för datasäkerhet m.m. har

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12 Fillagringsplatser Innehåll Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 2 Lokal disk... 2 Filserver... 3 Molnlagring - OneDrive för Konstfack...

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER Advokatsamfundets granskning kan göras antingen genom skriftlig informationsinhämtning eller, när detta bedöms lämpligt, genom tillsynsbesök

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna Metoder för att öka informationssäkerheten och därmed minska säkerhetsriskerna Mål Att utifrån en riskanalys identifiera förbättringsåtgärder som ökar säkerheten i verksamheten kunna välja lämpliga åtgärder

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning

E-post på ett säkrare sätt. Information till domstolens aktörer. Inledning 1 (7) E-post på ett säkrare sätt Inledning Information till domstolens aktörer Domstolen ska börja använda sig av e-postkryptering. Anledningen till att domstolen ska börja kryptera sin en e-post är att

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Information till domstolens aktörer

Information till domstolens aktörer 1 (7) Lagman Ralf G Larsson Information till domstolens aktörer Domstolen ska börja använda sig av säker e-post. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad.

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare

Offentligt. Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Promemoria 1 (8) Finlands Banks och Finansinspektionens skyddade e-post: anvisning för utomstående användare Innehåll 1 Inledning... 1 2 Ta emot ett skyddat meddelande... 1 3 Läsa ett skyddat meddelande...

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Datasäkerhet. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 10. Hot mot datorsystem. Datorsäkerhet viktigare och viktigare.

Datasäkerhet. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004. Agenda. Slideset 10. Hot mot datorsystem. Datorsäkerhet viktigare och viktigare. Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström Datasäkerhet Slideset 10 Agenda Hot mot

Läs mer

Datasäkerhet. Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot?

Datasäkerhet. Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot? Datasäkerhet Hur ska vi göra för att skydda våra datorer mot virus och andra hot? Eva Blommegård, Lars-Anders Westlin samt Bengt Wolff SeniorNet Tyresö Agenda och definitioner Virusskydd Lösenord. Säkra

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7

Skötselråd för datoransvarig Windows XP, Vista, 7 Sidan 1 av 8 En gång per vecka:... 2 Uppdatera antivirusprogrammet... 2 Efter ett långt uppehåll... 2 Varannan vecka:... 2 Microsoft Windows Update... 2 En gång per månad:... 2 Defragmentera hårddisken...

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Informationssäkerhetsguide för personalen

Informationssäkerhetsguide för personalen Informationssäkerhetsguide för personalen Februari 2014 Innehållsförteckning Varför är informationssäkerheten viktig för dig och universitetet... 1 Använd starka lösenord och håll dem hemliga... 2 Att

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

E-post på ett säkrare sätt

E-post på ett säkrare sätt 1 (7) Administrativa enheten E-post på ett säkrare sätt Hovrätten ska börja använda sig av säker e-post. Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Det

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen

Krypterad e-postförbindelse mellan försäkringsmäklare och Finansinspektionen 1 (5) Krypterad e-postförbindelse mellan och Finansinspektionen 1 Allmänt Försäkringsmäklaren kan, om den så önskar, skicka in berättelsen om rörelse och bokslutsinformationen till Finansinspektionen via

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget.

Lathund för tipsare. Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. Lathund för tipsare Vill du lämna information till media? Läs det här först för att få koll på läget. 1 Först 1.1 Vill du vara anonym? Den journalist eller redaktion du kontaktar är enligt lag skyldig

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se

Stockholm Skolwebb. Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb. skolwebb.stockholm.se S Stockholm Skolwebb Information kring säkerhet och e-legitimation för Stockholm Skolwebb Innehållsförteckning Säkerhet i Stockholm Skolwebb... 3 Roller i Stockholm Skolwebb... 3 Hur definieras rollerna

Läs mer

Säkerhetsmekanismer. Säkerhetsmekanismer och risk. Skadlig kod. Tidsperspektiv Säkerhetsprodukter, -system och -lösningar

Säkerhetsmekanismer. Säkerhetsmekanismer och risk. Skadlig kod. Tidsperspektiv Säkerhetsprodukter, -system och -lösningar Säkerhetsmekanismer Säkerhetsmekanismer och risk = Skydd Avser att öka informationssäkerheten Är en typ av informationstillgång IT i vården (28 sidor) 1 2 Skadlig kod Virus (kopierar sig själva inuti andra

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring EBITS 2013 Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring Demo: Hur går ett angrepp till Något förenklat på grund av tidsbrist..men bara något. Antagonistiska hot Antagonistiska hot är

Läs mer

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet.

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Bengas datorhörna Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Riktigt säker kan du aldrig bli, men med lite förståelse för hur Internet fungerar och med ganska enkla medel kan du göra din egen

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer