En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure"

Transkript

1 Deutsche Asset & Wealth Management Marknadsföringsmaterial En annorlunda global aktiefond Deutsche Invest I Global Infrastructure Sökandet efter lovande investeringsteman är en ständig utmaning och förknippas ofta med en hög grad av osäkerhet av investerare. När det gäller infrastruktur är bilden dock relativt tydlig. Oavsett om det handlar om betalvägar i Kina, järnvägsbolag i Nordamerika eller byggnation av mobilmaster kommer det att investeras stora summor i sådana projekt under de kommande åren och årtiondena över hela världen. Kreditinstitutet Standard & Poor beräknar att det kommer investeras 3,4 biljoner dollar per år i infrastrukturprojekt fram till och med år Möjligheterna är således stora för bolag som är aktiva inom infrastruktur. För privatpersoner har investeringsmöjligheterna inom infrastruktur varit begränsade, men för första gången kan nu svenska aktörer investera i globala infrastruktursbolag, genom Deutsche Asset & Wealth Managements Deutsche Invest I Global Infrastructure fond. Deutsche Invest I Global Infrastructure har sin hemvist i Europa och togs över av det Chicagobaserade förvaltningsteamet i november Chicago-teamet har förvaltat samma strategi för en fond med säte i USA. Denna fond har 6 års historik och har blivit tilldelad 5 stjärnor av Morningstar. Varför investera i infrastruktur nu? Låg prisrisk med stabila kassaflöden och långa kontrakt Oelastisk efterfrågan genom att tillhandahålla grundläggande tjänster som är nödvändiga för ekonomiska och sociala behov, t.ex. flygplatser, motorvägar och hamnar Stora initiala investeringar och låga driftskostnader leder till höga vinstmarginaler Infrastruktursbolag passar bra i ett volatilt marknadsklimat och i en marknad med låga räntor Ökat statligt fokus och ökat inslag av privatiseringar i sektorn driver investeringsmöjligheterna i infrastruktursbolag Varför investera i Deutsche Invest I Global Infrastructure? Fonden investerar i infrastruktursbolag som primärt äger och driver infrastrukturtillgångar Inriktningen speglar bäst egenskaperna av att investera direkt i infrastruktur Stabila företag med tillgångar som genererar stabila inflationssäkrade kassaflöden På 10 års sikt har fonden en bättre riskjusterad avkastning i förhållande till globala aktier Riskprofilen i förhållande till MSCI World: fångar 80% 1 av uppsidan och endast 18% 1 av nedsidan Varför Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM)? Deutsche AWM är den största aktiva förvaltaren av infrastruktur i världen Förvaltat kapital i strategin är USD 21 miljarder och inkluderar investeringar från både USA, Europa och Asien Förvaltningsteamet har en noga utvecklad investeringsprocess med en systematisk värderingsmetod och ett robust analyssystem Avkastning under 2014 Fonden uppnådde ännu ett starkt år under 2014 och avslutade sitt sjätte år i rad med en tvåsiffrig avkastning och uppnådde en totalavkastning (netto) på 44,53% jämfört Dow Jones Brookfied Infrastructure TR Index 41,22% och MSCI World 28,21% (alla uppgifter i SEK). 1 Deutsche AWM: 4-års period. Per den 31 december 2014

2 Vad är infrastruktur? Infrastruktur finns överallt omkring oss. Det består av permanenta anläggningar som krävs för att samhället ska fungera till exempel system för transport, energi, kommunikationer och vatten. Infrastrukturen utgör själva ryggraden i vårt samhälle och tillgodoser våra grundläggande behov. Några exempel på infrastrukturtillgångar är hamnar, vägar, pipelines, kraftledningar, mobilmaster och vattenverk. Infrastruktur kan delas in i två breda kategorier: sociala och ekonomiska. Ekonomisk infrastruktur Transport Energi Kommunikationer Övrigt Social infrastruktur Broar Betalvägar Tunnlar Flygplatser Hamnar Järnvägstransporter Gasnät Elnät Energiproduktion Förnybar energi Mobilmaster Satellitsystem Parkeringshus Förvaringsutrymmen Vatten och avlopp Skolor Sjukhus Lokaler för kriminalvård Kollektivtrafik Flera globala trender driver behovet av investeringar i infrastruktur. Befolkningsökningen och den tilltagande urbaniseringen driver tillväxten på tillväxtmarknaderna samtidigt som otillräckliga satsningar på existerande infrastruktur skapar ökad efterfrågan på de utvecklade marknaderna. Upptäckten av nya energikällor, till exempelvis skiffergas, driver också den fortsatta utvecklingen av infrastrukturrelaterade verksamhetsområden framåt. Stora trenderna som driver utbyggnaden av infrastruktur Befolkningstillväxt Urbanisering Ökad internationell handel Statsunderskott Ny energi Hur ser investeringar enligt vår strategi ut? Strategin investerar i ren infrastruktur, s.k. tillgångsbaserad infrastruktur Upstream thematic Tillverkningsutrustning maskiner (andrderivata) infrastrukturutvecklare (förstaderivata) REN infrastruktur (tillgångsägande) infrastrukturanvändare (förstaderivata) Kommersiella fordon (andraderivata) Downstream thematic

3 Varför investera i infrastruktur som ett tillgångsslag? Infrastruktur som ett tillgångsslag kan erbjuda ett flertal viktiga fördelar: monopol-liknande egenskaper tjänster som tillgodoser grundläggande behov i samhället ett potentiellt skydd mot stigande inflation (eftersom fysiska tillgångar tenderar att behålla sitt värde) stabila och förutsägbara kassaflöden Kassaflödena för infrastrukturtillgångar har visat sig vara motståndskraftiga. De historiskt relativt förutsägbara kassaflödena och den höga direktavkastningen för infrastrukturtillgångar visar på deras underliggande motståndskraft. Noterade infrastrukturbolag har uppvisat en positiv EBITDA-tillväxt (rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar) under mer än ett årtionde, inklusive två perioder med recession. Detta kan jämföras med globala aktier som inte har uppvisat samma motståndskraft, utan till och med har levererat negativ tillväxt under vissa kalenderår. Stabila kassaflöden från infrastruktur Mediantillväxt EBITDA 1 lokal valuta Resilience of infrastructure cash flows 20% 15% 12,3% 12,5% 14,5% 16,1% 15,9% 14,6% 12,7% 15,2% 12,3% 14,1% 17,1% 10% 5% 7,6% 8,6% 7,9% 8,1% 4,6% 6,3% 6,2% 8,9% 5,7% 8,2% 7,1% 6,3% 0% -5% 1,4% -10% Globala infrastruktur aktier Globala aktier (1) EBITDA = rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar) Bank of America Merrill Lynch. * Per december Historisk avkastning Tilläggsinformation: Deutsche Global Infrastructure Composite Innan avgifter 25% 20% 15% 10% 19,8% 16,3% 14,5% 12,1% 12,8% 19,8% 16,3% 14,5% 12,1% 12,8% 19,2% 16,1% 10,8% 12,3% 13,8% 17,7% 14,9% 7,1% 8,0% 9,0% 19,9% 17,9% 8,4% 10,5% 10,4% 5% 2,8% 1,4% 3,0% 1,0% 2,9% 0% 4Q14 YTD 1-year 3-year 5-year Since Inception (Dec ) Deutsche AWM strategi Jämförelseindex Macquarie Global Infrastructure Index (Exklusive källskatt) S&P Global Infrastructure Index UBS World Infrastructure & Utilities Index Deutsche AWM = Deutsche Global Infrastructure Securities Composite. Jämförelseindex = Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index, andra index visas endast för illustrativa syften. Sammansatta avkastningar visas i USD utan valutasäkring, inklusive källskatt (om ej annat anges), exklusive avgifter och kommer att minska på grund av rådgivningsavgifter och andra kostnader. Historisk avkastning är inte någon pålitlig indikator för framtida avkastning. Avkastningsinformationen som visas kan inte uppnås av en australisk fond eller strategi på grund av ytterligare avgifter som kan tillkomma (som inte är inkluderade i ovanstående historik) Se fullständiga fotnoter om sammansatta investeringar i slutet av presentationen. Se Viktig information för detaljer avseende effekten av avgiften på avkastningen och Information om avkastning för indexdefinitioner. Källa: Deutsche Asset & Wealth Management. Per den 31 december 2014

4 Avkastning jämfört med MSCI World sedan överlämning (29 november 2013) (1) Jämförelseindex för Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (olika andelsklasser kan leverera olika avkastning): Dow Jones Brookfield Infrastructure Index (2) Fondförvaltaren kan ändra jämförelseindex utan särskild förvarning till investerarna. (3) Den 29 november 2013 lämnade Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH över förvaltningen av fonden till RREEF America LLC. Totalavkastning % % % % % % % % % 95 5% 90 0% 29-Nov Dec Jan Feb Mar Apr Ma Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec-14 Relativ avkastning jämfört med MSCI (RHS) Dow Jones Bookfield Global Infrastructure Tool Return Index EUR Deutsche Invest I Global Infrastructure MSCI Daily Net TR World Euro Historisk avkastning är inte någon pålitlig indikator för framtida avkastning. Uträkningen av fondens avkastning baseras på BVI-metoden. Angiven historik för fondens avkastning är efter avgifter = 100 Källa: Deutsche Asset & Wealth Management. Per den 31 december 2014 Deutsche Infrastructure Securities Strategy Följsamhet i avkastning jämfört med MSCI World Följsamhet vid positiv/negativ marknadsutveckling jämfört med MSCI World 100% 80% NEGATIV UTVECKLING POSITIV UTVECKLING -18% -100% Deutsche AWM Strategy MSCI World Index Historisk avkastning är inte någon pålitlig indikator för framtida avkastning. Källor: Bloomberg, 4-årsperiod. Per den 31 december 2014

5 De potentiella fördelarna med att inkludera infrastrukturtillgångar i en portfölj Det kan vara fördelaktigt att inkludera infrastruktur i en väldiversifierad portfölj på grund av dess unika egenskaper. Att utöka en traditionell portfölj bestående av aktier och obligationer med infrastruktur kan potentiellt ge ökad avkastning och minskad volatilitet och därmed förbättra den riskjusterade avkastningen. Var passar infrastrukturtillgångar in i en portfölj? Infrastruktur kan erbjuda investerare ett flertal diversifieringsfördelar. De flesta investeringsportföljer domineras av traditionella aktier (för kapitaltillväxt) och obligationer (för låg volatilitet och avkastning). Infrastrukturtillgångar kan ses som en hybridinvestering: en aktie med obligationsliknande egenskaper som baseras på underliggande reala tillgångar. Infrastruktur kan användas för att diversifiera aktieportföljen eller som en del av en alternativ allokering till fysiska tillgångar liknande råvaror eller fastigheter. Traditionell diversifierad portfölj 5-år Avkastning 10,24% Volatilitet 8,36% Sharpe kvot 1,20 Likviditet 5% Obligationer 33% Globala aktier 10% Småbolagsaktier 8% Storbolagsaktier 44% Diversifierad portfölj med infrastruktur 5-år Avkastning 10,82% Volatilitet 7,96% Sharpe kvot 1,33 Likviditet 4% Infrastruktur 10% Obligationer 33% Globala aktier 5% Småbolagsaktier 6% Storbolagsaktier 42% Källa: Morningstar per den 31 december 2014 Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Historik för en traditionell portfölj för en ett- och treårsperiod är följande: avkastning, 7,88%/12,39%; volatilitet, 5,64%/6,08%; Sharpe-kvot, 1,37/1,95. Historik för en portfölj med infrastrukturtillgångar för en ett- och treårsperiod är följande: avkastning, 9,40%/12,65%; volatilitet, 5,61%/5,87%; Sharpe-kvot, 1,63/2,06. Tillgångsslagen respresenteras enligt följande: obligationer, Barclays U.S. Aggregate Index; likviditet, Citigroup 3-Month Treasury Bill Index; infrastruktur, Dow Jones-Brookfield Global Infrastructure Index; internationella aktier, MSCI EAFE Index; storbolagsaktier, S&P 500 Index; småbolagsaktier, Russell 2000 Index. Indexavkastningar utgår ifrån återinvestering av alla utdelningar och inkluderar ej avgifter eller kostnader. Det är inte möjligt att investera direkt i ett index. Volatilitet representeras av standardavvikelse.

6 Kontakt Företagsadress: Deutsche Asset & Wealth Management Global Client Group Deutsche Bank AG, Filiale Stockholm Stureplan 4A, Stockholm, Sverige Johan Stackelberg Head of Global Client Group Nordic Region Tel. +46 (8) Stephan Agerman Head of Third-Party Distribution Nordic Region Tel. +46 (8) Deutsche Asset & Wealth Management företräder kapitalförvaltning och förmögenhetsförvaltning verksamheten som bedrivs av Deutsche Bank AG eller något av dess dotterbolag. Deutsche Bank AG är auktoriserad enligt Tyska Banklagen ( German Banking Law ) (ID: , behörig myndighet: BaFin Federal Finansinspektion). Deutsche Bank AG Stockholm filial (förkortas DBS, med registreringsnummer hos bolagsverket) är auktoriserad av BaFin och övervakas av Finansinspektionen för den i Sverige bedriva finansiella verksamheten. Detta material har försetts endast i informationssyfte. Denna broschyr har upprättats utan hänsyn till de specifika målen, ekonomiska situation eller behov av någon särskild person som kan ta emot det. Det utgör inte investeringsrådgivning eller en rekommendation eller ett erbjudande eller uppmaning och är inte till grund för något avtal att köpa eller sälja något värdepapper eller annat instrument, eller för Deutsche Bank AG och dess dotterbolag att ingå, eller ordna någon typ av transaktion som en följd av den information som finns häri i någon jurisdiktion eller i någon omständighet som är på annat sätt olagligt eller inte godkänd. Deutsche Bank AG är licensierad att tillhandahålla bank och finansiella tjänster och instrument under Tysk Banklag Kreditwesengesetz) och har licens att bedriva gränsöverskridande verksamhet (har så kallad EU Passport ) inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ( EES ) och är föremål för tillsyn från såväl den Europeiska Centralbanken (ECB), Sonnemannstrasse 22, Frankfurt am Main, Tyskland som den Tyska Federala Finansinspektionen ( Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eller BaFin ), Graurheindorfer Strasse 108, Bonn and Marie-Curie-Strasse 24-28, Frankfurt am Main, Tyskland. Deutsche Bank AG Stockholm filial (förkortas DBS, med registreringsnummer hos bolagsverket) är licensierad av BaFin under Tysk Banklag (Kreditwesengesetz) och under gemensam tillsyn av ECB och BaFin samt under Finansinspektionens tillsyn för den i Sverige bedriva licensierade verksamheten. På begäran redovisar vi omfattningen av våra licenser och tillstånd att bedriva gränsöverskridande verksamhet samt gällande regler vilka utfärdats av BaFin och/eller Finansinspektionen. DBS är agent till en eller flera huvudmän och uppträder i dessas namn avseende av DBS marknadsförda och/eller distribuerade produkter och tjänster. Såvida DBS inte ingår ett separat avtalsförhållande med dig i syfte att tillhandahålla investeringstjänsten rådgivning är DBS varken skyldiga att kategorisera dig i enlighet med MiFID och ej heller utföra MiFID lämplighets och/eller passandebedömning i enlighet med Svenska MiFID lagar och förordningar (Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt FFFS 2007:16, med ändringar). De produkter som nämns på denna sida erbjuds under execution-only (d.v.s. sker på ditt initiativ). Detta material utgör inte ett erbjudande, en inbjudan att investera eller en rekommendation att ingå någon transaktion. Materialet är endast avsett som diskussionsunderlag och skapar inga rättsligt bindande skyldigheter för Deutsche Bank AG och/eller dess dotterbolag ( DB ). När man fattar ett investeringsbeslut bör man enbart förlita sig på den slutliga dokumentationen som erhålls i samband med ingående av avtal eller läggande av order och inte på denna sammanfattande beskrivning. Vi hänvisar till respektive fonds Faktablad och/eller Basfakta för Investerare (KIID) och/eller fullständiga Prospektet vilka finns att tillgå hos fondbolag DWS Investment S.A, Luxembourg (adress redovisas separat) samt på Deutsche AWM svenska hemsida (länken redovisas under Kontakt ) eller hos den externe svenske distributören. DB agerar inte som din finansiella rådgivare avseende här presenterade produkter och tjänster. De produkter som nämns på denna sida erbjuds under execution-only (d.v.s. sker på ditt initiativ). De produkter och strategier som presenteras här är inte lämpliga för alla investerare och innan du beslutar att ingå avtal gällande någon av de här presenterade produkterna eller tjänsterna du bör vidta lämpliga åtgärder för försäkra dig om att du till fullo förstår riskerna i dessa produkter och tjänster och vidare bör du ha gjort en egen och oberoende bedömning av huruvida produkterna eller tjänsterna är lämpliga för just dig baserat på dina egna mål och omständigheter, inklusive din ekonomiska situation och beaktat din riskbenägenhet, således att du anser det ändamålsenligt att ingå en transaktion i någon dessa produkter eller tjänster. Du bör eventuellt överväga att söka råd från din egen rådgivare i denna bedömning. Riskvarning: De fonder som klassificerats Risktolerant och/eller Tillväxtorienterad och/eller har hög riskprofil, är avsedda för en risktolerant investerare som söker investeringar som erbjuder möjligheter att maximera avkastningen, men som kan tillåta sig investera i produkter med oundvikliga, ibland stora, variationer i värdet av dessa (mer riskfyllda) produkter. De höga riskerna, vilka kommer sig av volatilitet och/eller höga kreditrisker och/eller ränte- och valutarisker och/eller höga standardavvikelser/risk och/eller lägre likviditet (samtliga ord förklaras på Deutsche AWM svenska hemsida, länken finner du under Mer information om risker ), gör det möjligt/troligt att fonden kan komma att tappa i värde från tid till annan. Förväntningar om hög avkastning och tolerans för risk måste vägas mot möjligheten att ådra sig betydande förluster i investerat kapital. Närmare presentation av risker finner du på Deutsche AWM svenska hemsida (https://www.deutschefunds.se/important-information). Vi hänvisar även till respektive fonds Faktablad och/eller Basfakta för Investerare (KIID) och/eller Prospektet för detaljerade beskrivningar av produkter och risker. FDu bör ta del av nämnda handlingar innan du beslutar dig för att investera i en fond. Att investera i finansiella instrument innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Copyright 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A-ACC-EURO (HEDGED) 31 JULI 2015 pro.sv.xx.215731.lu5943682.pdf GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AACCEURO (HEDGED) 31 JULI 215 Inriktning och stil en har flexibiliteten att investera i räntebärande värdepapper, t.ex. statsobligationer och obligationer

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY JUNI

S.M.A.R.T. MONEY JUNI ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

professional portfolio SVERIGE

professional portfolio SVERIGE professional portfolio SVERIGE Med kvalitet som signum 1 Internationella investeringar är seriösa affärer. Du måste känna Dig trygg i att ett säkert företag med gott rykte hanterar Dina pengar. Men det

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

INFORMATION TILL INVESTERARE

INFORMATION TILL INVESTERARE Obligationslån 2013/2016 2 INFORMATION TILL INVESTERARE Med PA Resources eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhang, PA Resources AB (publ) eller den koncern i vilken PA

Läs mer

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING

ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING ENDAST FÖR INVESTERARE I SVERIGE ishares VÄRDEPAPPERSUTLÅNING FRIGÖR PORTFÖLJERS HELA POTENTIAL Introduktion Värdepappersutlåning är en väletablerad företeelse som består av kortsiktig utlåning av aktier

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer