NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. V Automatic garage systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDISO. AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual. www.nordiso.se. www.nordiso.se V. 1.7. Automatic garage systems"

Transkript

1 NORDISO Automatic garage systems V. 1.7 AUTOMATISK GARAGPORTSöPPNARE Installations- och användarmanual

2 VARNING: Innan montering påbörjas läs säkerhetsföreskrifterna noggrant samt följ bruksanvisningarna. Detta för att garantera din egen säkerhet samt att undvika materiella skador. Felaktig montering och användning kan orsaka fel i portöppnarsystemet. OBS! För att produkten ska fungera som den är avsedd, krävs det att den monteras på rätt sätt. Tillverkaren vill därför påminna er om att noga läsa monteringsanvisningarna innan påbörjad montering. Felaktig användning och installation kan medföra personskador samt materiella skador. Företaget ansvarar inte för några kostnader föranledda av felaktiga installationer eller förändringar av orginal produkt. Vid sådana omständigheter upphör garantin att gälla. INNEHÅLL Installation 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Beskrivning 2-3 Manöverkontroll 4 Installations instruktioner 5-8 Beskrivning av anslutningar 9 Programmering (att programmera enheten) 10 Anordningar för öppen och stängd läge 11 Finjustering 12 Funktionslägen 12 Inlärningssystem 13 Underhåll 14 Tekniska specifikationer 14 Avslutande anmärkningar 15 Information för användaren 16 Användarmanual 17 Säkerhetsföreskrifter användare 17 Hur man använder portöppnaren 23 Manuell aktivering 23 Manöverkontroll 24 Kodning av extra datasystem (mottagare och sändare) 24 Att byta glödlampor 25 Kontroll av klämskydd 25 Periodisk kontroll och underhåll 26 Innehållsförteckning paket

3 INSTALLATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Garageportsöppnaren som beskriv i denna handbok är konstruerad för automationen av takskjutsportar och vipportar. Annan användning är inte att betrakta som normal användning och garantin upphör att gälla. VARNING: Monteringsarbete klassificeras som installation av automatiska grindar och dörrar. Monteringsarbete måste utföras i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Felaktig användning och installation kan kan orsaka personskador och/eller materiella skador. Hänvisningen till säkerhetsföreskrifterna finns på sidorna i användarmanualen. Denna installations- och brukanvisning måste läsas, förstås och följas av den person som utför installationen. Bara en professionell montör eller servicetekniker kan utföra installationsarbetet och service. Den person som utför installationen måste göra detta i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Personer som inte har läst bruksanvisningen och inte är professionella montörer, får inte utföra installationsarbetet.tillverkaren ansvarar inte för skada som uppkommer vid annan än normal användning och installation. Ansvaret för eventuella skador som uppkommer vid annan än normal användning och installation åligger helt och hållet användaren. En omkodare sköter öppen och stängd läge samt inbromsningen i slutet av respektive slagläge, för minskad hastighet och reducering av buller. En radiomottagare med 433,92MHz är inbyggd i kretskortet och öppningskoden är inställd i systemet med hjälp av inlärningstekniken. Som ett alternativ till den inbyggda mottagaren, accepterar enheten vilken typ av radiomottagare som helst som finns inom räckvidd. Enheten är konstruerad för att ge maximal pålitlighet, säkerhet och flexibilitet i drift. Viktigt: Innan du påbörjar installationsarbetet, läs bruksanvisningen noga och se till att du är bekant med de säkerhetsanvisningar som är angivna i användarmanualen. BESKRIVNING Garageportsöppnaren kräver en 220V (eller 110V) 50Hz strömkälla. Den har en 24V DC motor och förser "Hold to run" kontrollen och andra automatiska funktionerna med ström. När garageporten är i drift kan dess rörelse avbrytas med någon av de olika säkerhetsfunktionerna (manuellt handtag med rep, fjärrkontrollen, väggmonterad strömbrytare eller fotocell). Notera att väggmonterad strömbrytare och fotocell är tillval

4 MANÖVERKONTROLL 1. (SET knapp)bekräftar alla inställningar. 2. (CODE knapp) Inställning för sändarens kod. 3. (UP knapp) Inställning för begränsat funktionsläge. 4. (DOWN knapp) Inställning för begränsat funktionsläge INSTALLATIONS INSTRUKTIONER 1) Läs instruktionerna noggrant. 2) Se till att porten är gediget monterad och med det passande för att drivas med motor. 3) Se till att det inte finns några friktionspunkter när porten är i rörelse. 4) Porten ska vara rätt balanserad och lätt kunna skjutas upp och ner med handkraft. 5) Installera ett 220V uttag i närheten av monteringsplatsen för portöppnaren. Sectional Overhead Door H max. 2600mm Tilting Overhead Door H max. 2600mm KRETSKORTETS KOPPLINGAR 5. Koppling för att ansluta reserv- batteriet. 6. Koppling för att ansluta motorn. 7. Koppling för att ansluta drivtransformatorn. 8. Terminal för att ansluta strömkällan och transformatorn. 9. Terminal för att ansluta kontrollampan. 10. Terminalkoppling för controllerkort. 11. Terminal för att ansluta fotostrålen/fotocellen och vägg knappen Bild nr 2: rekommenderad installation 1) Motorskena 2) 24 V varningslampa (tillval) 3) Kodlås eller invändig strömbrytare (tillval). 4) Fotostrålen/Fotocell (tillval) 5) Inre tryckknappanelen. 6) Strömkälla 7)Motor Bild nr Bild nr

5 MANÖVRERINGSKEDJA För att underlätta installationsarbetet levereras öppnaren tillsammans med kedja och kedja är redan anpassat till kedjespåret. Ifall du skulle behöva montera det själv, se till att kedjan ligger ordentligt på det främre kedjehjulet och kedjedrevet (se bild nr 3). Dra åt skruvar (se Bild 4a), tills kedja sitter ordentligt fast. Tajta inte kedjan för mycket men se samtidigt till att den inte sitter för löst. Smörj kedjan och kedjehjulet med ett lithiumbaserad smörjfett eller motsvarande smörjmedel. Använd inte oljebaserade smörjmedel. Installation Bild nr 3 Bild 4b 1. 1) Placera skenan på drivenheten så att den passar med kugghjulet. Placera fästen (E) på skenan och skruva fast dem med medföljande mutter och bult. Dra inte åt muttrarna för hårt. 1.2) Tajta kedjan på kedjeåtdragningsskruven (C bild 4b). Dra inte för hårt utan bara tillräckligt för att den inte ska rappa. 1.3) Fixera portöppnaren i taket och/eller med tillhörande infästning (bild 5). Lämna minst ett mellanrum på 30mm till det övre portbladets maximala höjd. Kontrollera mått innan du borrar. 1.4) Sätt i bultarna i hålen på båda sidor av skenan mot öppnaren. Fixera skenan på rätt plats och fäst den med medföljande mutter och bult (bild 4c). Placera takfästen på bulten och dra åt medföljande mutter. Dra inte åt för hårt. 1.5) Fäst portöppnaren i taket med lämplig infästning (bild 7). 1.6) Montera ihop förlängningen och hockey delen med tillhörande mutter och bult. Sätt ihop denna del med fästet i portbladet samt med kedjan. Varning: Se till att fästa öppnaren i bjälklag och inte bara i gips- eller spånskiva. Monteras öppnaren felaktigt riskerar den att trilla ner. Detta kan innebära allvarlig skada på person och/eller material. Bild nr5 Bild nr6 Max 2800mm Min 40mm Obs! Länken för att sammanfoga kedjan till öppnaren ligger redan monterad i den grå släden på skenan. Mutter Mutter Bult Notera: Placera motorskenans fästen på lämpligt avstånd för att skapa en stabil upphängning. Bild 4c Bild nr 4a Bild nr

6 INSTALLATION Kom ihåg att det finns specifika standarder som ska följas gällande elektriska installationer och automatiska dörrar och grindar. Utöver nationella standarder och lagstiftning bör även följande instruktioner följas för maximal säkerhet vid installation och montering. 2.1) Innan du börjar med installationen bör du miljön runtomkring. Ta bort alla saker som kan skada portöppnaren. 2.2) Kontrollera att spänningen (V) är den samma på produktens märkning och i denna installationsmanual. 2.3) Kontrollera att det finns en ordentlig elektriskt skydd jordfelsbrytare mot kortslutningar och strömavbrott. 2.4) Var rädd om kontrollenheten. Skador kan uppstå vid oförsiktigt handhavande. 2.5) Se till att du har allt nödvändigt material och att det är lämpligt för denna typ av installation. 2.6) Läs alla bruksanvisningarna noggrant och se till att du förstår dem innan du börjar installera portöppnaren. 2.7) Innan du börjar installera enheten analysera vilka risker som kan förekomma, när man automatiserar porten. Kontrollera att porten håller den standar som krävs för installation av automation. Tänk också på säkerhetsmarginaler och mått. 2.8) Utvärdera med särskild omsorg var någonstans man bör installera säkerhetsapparaterna, installera alltid en nödstoppapparat för att kunna bryta strömmen vid behov. 2.9) Efter analys av riskerna installerars portöppnaren och eventuellt ytterliggare säkerhetsapparater. Viktigt: För extra säkerhet rekommenderar vi att ni installerar fotostrålen/fotocellen. 2.10)Följ noga alla anvisningar i installationsmanualen när du installerar portöppnaren. Om något är oklart låt auktoriserad servicetekniker utföra installationen. Obs! När man vill ändra riktning på öppnaren så måste man trycka två gånger på öppna respektive stäng knappen. För om man har öppnat dörren och trycker på stäng en gång så kommer det inte att hända något. Anledningen till detta är att motorn behöver en knapptryckning för att byta riktning samt en tryckning för att starta med att öppna/stänga porten!obs! BESKRIVNING AV ANSLUTNINGAR Terminaler och anslutningar 24V DC (PB) Photo beam(pe) Push button Ground (GND) 1) Jordning och tryckkapp (PB): Ingång för steg för steg kommando (öppna, stopp, stängd) 2) Jordning och fotostrålen/fotocellen (PE) = fotostrålens terminal. 3) 24V och jordning och tryckknapp (PB) = terminal för mottagare Att skydda öppnaren och undvika onödiga skador på enheten,rekommenderar vi att ni stänger av elen när ni arbetar med anslutningar. Kom ihåg att det finns specifika standarder som måste uppfyllas i hänseende till både säkerheten av de elektriska systemen och automatiska dörrar

7 PROGRAMMERING (Programmering av enheten) Systemet måste kontrolleras och testas när du är klart med alla anslutningar. 3.1) Kontrollera att kedjeunderlaget är halvvägs och att rörelse i båda riktningar sker problemfritt. Var noga med att följa alla föreskrifter och standarder. att du har följt alla föreskrifter och standarder. 3.2) Gör en testkörning av porten när den är frikopplad från motorn. För porten upp och ner några gånger för att kontrollera att alla mekaniska delar fungerar som de ska. Porten ska manövreras problemfritt. 3.3) Anslut strömmen. När strömmen ansluts visar systemet 7 olika indikeringar och lysdioder (LED-Light Emitting Diode) från nummer 9-1. Lampan tänds också i 2 sekunder. När LED skärmen (display) är baklänges, tryck på SET knappen en gång, sedan visar LED skärmen nummerna på rätt sätt. Nästa gång man ansluter strömmen, visar skärmen nummerna på rätt sätt automatiskt. Om det är inte så, koppla från strömmen och kontrollera anslutningar. 3.4) Kontrollera att alla säkerhetsapparater på enheten är funktionsdugliga (det nöd- stoppet, foto strålar). Detta är en av de viktigaste kontrollerna och måste göras med stor omsorg. Säkerheten vid drift av porten beror på hur dessa säkerhetsapparater fungerar. Den omvända känslighetsapparaten är av stor hjälp för att minimera skador, men endast en korrekt installation av säkerhetsapparaterna gör det möjligt att stoppa porten innan den kan orsaka skada på person och /eller materiella skador. 3.5) Nu är det dags för anordningar för öppen och stängd läge. ANORDNINGAR FÖR ÖPPEN OCH STÄNGD LÄGE 4.1) Tryck på och håll SET knappen intryckt tills LED skärmen visar 1. När en 1:a visas på skärmen är den i programmeringsläge. 4.2) Tryck på UPP (UP) knappen och kör upp porten, släpp knappen när porten har nått den önskade höjden. 4.3) Om porten har överskridit den önskade höjden, tryck på knappen DOWN och porten går nedåt. Justera och finjustera porten placering med knapparna UP och DOWN (upp och ner) 4.4) Tryck på knappen SET igen för att ställa in öppen läget. LED skärmen visar då nummer 2. Nu är det dags för att ställa in stängd läget. 4.5) Tryck på knappen DOWN igen och håll den intryckt tills porten är stängd 4.6) Om porten har överskridit önskad önskad position, justera porten igen. Tryck på knapparna UP och DOWN, tills porten är I önskat läge. 4.7) Tryck på SET knappen för att bekräfta alla inställningar. VARNING: Kontrollera noga att inget påverkar registreringen av lyft och stängningskraften. 4.8) Porten är nu inställd för det normala funktionsläget. VIKTIGT: Säkerhetssystem måste kontrolleras regelbundet för att nå maximal säkerhet. Notera: Om du inte är nöjd med inställningarna, gå tillbaka till steg 4.1 och börja om från början

8 FINJUSTERING Normalt är portens kraft i öppning och stängning förinställt och justering ej nödvändigt. Dock finns möjlighet att finjustera detta. Bara en auktoriserad servicetekniker kan utföra justeringsarbetet. 5.1) Tryck på SET knappen och håll den intryckt, på LED skärmen står det nummerna från 1 till 3, Släpp knappen och enheten står i läge för kraftinställning. 5.2) Tryck på knapparna UP och DOWN för att få den önskade kraften för öppning och stängning (högsta är 9 och lägsta är 1). 5.3) Tryck på SET knappen för att bekräfta alla inställningar. 5.4) När porten möter ett hinder kommer den öppnas med cm. FUNKTIONSLÄGEN Systemet har 3 olika funktionslägen fotostrålen (PHOTO BEAM), automatisk stängningsläge (AUTO CLOSE DOOR) och låsningssystem (LOCK DOOR). 6.1) FOTOSTRÅLEN/FOTOCELL: Kontrollera att fotocell är ordentligt installerats, innan du börjar använda funktionsläget för fotostråle ) Tryck på knappen DOWN tills LED skärmen visar ) Tryck på knappen DOWN en gång. LED skärmen visar nu I I, Fotostrålen är nu avaktiverad. Tryck på knappen UP. LED skärmen visar nu "H". Fotostrålen är nu aktiverad ) Tryck på SET knappen för att bekräfta och sluta. 6.2) AUTOMATISKT STÄNGNINGSLÄGE (ON/OFF) ) Tryck på knappen UP och håll den intryckt tills på LED skärmen visar ) Tryck på UP knappen en gång till, automatisk stängningstid utökas med 1 minut. Tryck på knappen DOWN, automatisk stängningstid minskar med 1 minut ) Man kan inte använda det automatiska stängningsläget, när på LED skärmen visar inställningstid ) Tryck på SET knappen för att bekräfta den inställda stängningstiden ) Man behöver inte installera stängningstiden på nytt. Inte ens efter ett strömavbrott. 6.3) LÅSNINGSSYSTEMET 6.3.1) Tryck på SET knappen, på LED skärmen visas nummerna 1-4. Släpp SET knappen, enheten är nu i låsningsläget ) Tryck på knappen UP. på LED skärmen visas nummer 1. Nu är låsningssystemet aktiverat. Tryck på DOWN knappen. LED skärmen visar nummer 0. Nu är låsningssystemet avaktiverat. INLÄRNINGSSYSTEM Notera: Portöppnaren kan levereras med sändare som är redan är kodade (beroende av land). Testa alla sändaren för att bekräfta, att de har kodats på samma sätt, som det står i följande text(7.1). 7.1) Tryck på CODE, håll den tills LED visas. Tryck på en knapp på sändaren. Släpp knappen och tryck sedan igen. Dioden blinkar för att bekräfta koden. 7.2) Repetera första steget, för att koda max 20 olika sändare och/eller knappar. 7.3) För att radera alla koder som är sparade. Tryck på CODE knappen och håll den intryckt tills LED skärmen blinkar.håll knappen intryckt 8 sekunder till. LED skärmen visar C och då blir alla inställningar raderade

9 UNDERHÅLL Ingen särskilt underhåll krävs för kretskortet. Kontrollera åtminstone två gånger i året att dörren är ordentligt balanserad, och att alla delar är I bra skick. VIKTIGT: En dåligt fungerande port kan påverka portöppnarens livslängd. Om funktionsfel är orsakat av dålig underhåll, kan garantin upphöra att gälla. Kontrollera säkerhetssystemets känslighet minst två gånger per år och justera vid behov. Se till att säkerhetsapparaterna fungerar bra (t. ex fotostrålen). TEKNISKA SPECIFIKATIONER Strömmen: 110/220 VAC±10% Motor: 50HZ 24V DC 100W Tändnings tid: 3 minuter Arbetstemperatur: -20 ~70 C Relativ fuktighet: <90% Öppings och stängnings styka: 600N~1200N Sändningsfrekvens: mhz Känslighet: >1v räckvidd 50m Dekodning: kod 27 A Sändaren: 12V Batteri Lampan : 24V 5 watt AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR Bara en auktoriserad servicetekniker får utföra installationsarbetet. Informationen i denna manual ska inte anses vara av intresse för användaren. Användaren för själv inte göra inställningar eller justeringar som finns beskrivna i denna manual. Det är väldigt viktigt att montören visar hur enheten fungerar. Användaren bör vara informerad om att underhåll och kontroll av portöppnarens skick bör göras regelbundet. Notera:Tillverkaren har rätt att ändra produkten-, och produktspecifikationer utan att först meddela om detta. TYPISK APPLIKATION Öppnaren kan automatiskt lyfta upp takskjutsportar till en höjd av 2600 mm och vipportar ill en höjd av 2600 mm. MANUELL ANVÄNDNING Man bör installera en manuell nödöppnare, som manövreras utifrån. Använd den manuella nödöppnaren för att öppna och stänga garageporten t. ex vid ett eventuellt strömavbrott (Bild nr 8) Drag I snöret för att frikoppla dragvagnen. Nu är porten fri och den kan manövreras manuellt. För a tt återkoppla dörren bara kör öppnaren i automatisk läge eller rör dörren manuellt med hjälp av dragarmen, tills dragenheten kopplas till kedjespåret.. Bild nr 8 Bild nr

10 INFORMATION FÖR ANVÄNDAREN När öppnaren har installerats, måste användaren informeras om detta hur enheten fungerar och om de risker som kan uppstå vid felaktig användning. Användaren ska undvika farliga situationer, som att stå inom portöppningen när porten manövreras. Låt inte barn leka i närheten av porten och se till att fjärrkontrollerna är utom deras räckvidd. Kontakta en auktoriserad servicetekniker för reparationer och underhåll. All information som användaren behöver finns i användardelen i denna manual. VIKTIGT: Se till att visa användarmanualen för användaren efter avslutad installation. VIKTIGT: Vid fel ska behörig servicetekniker kontaktas. Egna försök till reparation avrådes. ANVÄNDARMANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA Innan du börjar med installationsarbetet, läs säkerhetsföreskrifterna noggrant och följ bruksanvisningarna och se till att du är bekant med säkerhetsanvisningarna som är angivna i användarmanualen. Felaktig användning och installation kan orsaka person- och/eller materiella skador. Garageporten är det stötsta objektet i hemmet som är i rörelse. När du har slutfört installationsarbetet, kommer din port att öppnas med hjälp av portöppnaren. Rätt installation, underhåll och testkörning är nödvändigt för säker och problemfri användning En felaktigt justering av garageporten eller den automatiska öppnaren kan innebära livsfara vid stänging av porten. Några enkla försiktighetsåtgärder kan skydda din familj och dina vänner från eventuell fara.. Ta några minuter på dig att läsa genom säkerhetsvarningarna

11 Stå eller gå ej under en port I rörelse! Låt inte barn eller vuxna leka vid portöppningen. Detta kan leda till allvarliga skador.vuxna bör föregå med gott exempel och visa barn vad som är rätt och fel. Om någon sitter fast under dörren, se till att du vet hur man använder nödöppnaren. Tryckknappen (push button) bör vara utom barnens räckvidd. Knappen bör installeras 1,5 m från golvet. Installera tryckkappen där du kan se garageportens rörelse. Garageportar är inte leksaker! Om man tillåter barn att leka med garageporten och portöppnaren kan det orsaka allvarliga olyckor Tala med barn om säkerheten. Förklara att det är väldigt farligt om man blir klämd under porten. Portöppnaren får ej användas av barn utan övervakning. Man bör säga till barn att garageportar inte är leksaker. Låt inte barnen använda sändaren och fjärrkontrollen och se till att fjärrkontrollerna är utom deras räckvidd

12 Håll porten i uppsikt tills den slutat röra på sig om du använder tryckknappen eller fjärrkontrollen. Se till att barn aldrig leker i närheten av portöppningen eller under porten. Undvik att använda portöppnaren när barn eller andra personer står nära porten. När portöppnaren är i drift måste barn alltid övervakas. Se till att barnens händer och fingrar inte fastnar mellan portens rörliga delar. Kontakt med en port i rörelse kan orsaka personskador. Man kan få också olika skador med garagedörrar som inte har automatiska öppnaren. För extra säkerhet rekommenderar vi starkt installation av fotostrålen/fotocellen. I de flesta länder är installation av fotostrålar obligatorisk. När den infraröda strålen bryts av en person eller föremål under stängningsförloppet, stoppar porten och går upp till fullt läge, utan att porten har vidrört personen eller föremål. Det kostar inte mycket att installera fotostrålen, därför rekommenderar vi att man installerar fotostrålen för extra säkerhet. Kontrollera regelbundet att säkerhetssystemet fungerar så det ska och är ordentligt testat (man placerar ett 40 mm högt föremål på golvet). Om man inte har testat enhetens säkerhetssystemet kan det orsaka allvarliga personskador och/eller materiella skador. Man måste testa enheten regelbundet, och om man behöver justera enheten, bör man kontakta en auktoriserad servicetekniker. Man ska installera portöppnaren där den är skyddad från dåligt väder. Kontrollera miljön runt portöppnaren och ta bort saker som kan skada den. Se också till att det inte finns några skadedjur ( t. ex insekter) i närheten. Man bör också kontrollera att installationsplatsen är installationsplatsen mot översvämningar och vattenläckage Vattenläckage och fuktighet kan orsaka elektrisk stöt. Porten måste balanseras på rätt sätt och ska lätt fällas upp och ner utan hinder. Om porten inte rör sig felfritt kontakta en auktoriserad servicetekniker för kontroll av porten

13 Kontrollera regelbundet alla kablar, fjädrar och mekaniska delar på porten. På grund av att Portens mekaniska delar är under högt tryck. Du får själv inte reparera och installera porten. Vid kontakt kan allvarliga personskador och/eller materialla skador uppstå på grund av vissa delars höga tryck (t. ex fjädrar). Bara en auktoriserad servicetekniker kan ta bort olika delar (t. ex kåpor) från portöppnaren. Se alltid till att jordningen är effektiv. Om anslutningen inte är jordad är det risk för elektrisk stöt. Bara en auktoriserad elektriker kan installera elanslutningar. När du tar bort några delar från portöppnaren ( t. ex kåpor), se till att strömmen är inte på.koppla ur sladden. Sladden får inte vara skadad. Detta kan orsaka elektrisk stöt eller brand. Om sladden är defekt ska den bytas ut av en kvalificerad tekniker, så att det inte uppstår farliga situationer När du använder den automatiska stängningssystemet, kontrollera att fotostrålen fungerar ordentligt. Testa den innan. Du måste följa alla säkerhetsföreskrifter, när du använder det automatiska stängningssystemet för att undvika personskador och/eller materiella skador. HUR MAN ANVÄNDER PORTÖPPNAREN Vi gratulerar er till ert val av portöppnaren med fjärrkontroll. När öppnaren är installerad måste du lära känna portöppnaren, hur den fungerar och vilka funktioner den har. Du måste också känna till alla säkerhetsföreskrifter. Om du har följt bruksanvisningarna och monteringsanvisningarna, då är det garanterat att dina garageportar och portöppnare fungerar bra och är I gott skick i många år. Kom ihåg att din garageport och portöppnare är några av de mest använda sakerna i ditt hem. Vad kan vara mer bekvämt än att bara trycka på knappen på fjärrkontrollen och köra in I garaget. MANUELL AKTIVERING Man bör installera en manuell nödöppnare, som manövreras utifrån. Använd den manuella nödöppnaren för att öppna garageporten t. ex vid ett strömavbrott eller om det har uppstått ett systemfel (Bild nr 8). Extra utrustning (Bild nr 9). 8.1) För att använde den manuella aktiveringen, se till att strömmen är inte på.dra i det röda snöret försiktigt. Snöret frigör porten så att den kan manövreras manuellt. Dra inte i det röda snöret för hårt, du kan då skada portöppnaren. 8.2) För att garageporten ska fungera i automatiskt läge igen, se till att strömmen är på. VIKTIGT: Om din ända ingång till ditt garage är via garagedörren, då rekommenderar vi starkt att ni installerar en extrasystem för att öppna garageporten. Om man inte följer säkerhetsföreskrifterna, som är angivna i bruksanvisningen då kan allvarliga person- och/eller materialskador uppstå

14 MANÖVERKONTROLL 1. (SET BUTTON)-SET knappen. Bekräftar alla inställningar. 2. (CODE BUTTON)-CODE knappen. Sändarens kod. 3. (UP BUTTON)-UP knappen. Dörren upp. 4. (DOWN BUTTON)-DOWN knappen. Dörren ner. KODNING AV EXTRA DATASYSTEMET (MOTTAGARE OCH SÄNDARE) 9.1) Tryck på CODE, håll den tills LED visas. Tryck på knappen på sändaren och sedan släpp knappen, och sedan tryck igen, dioden lyser för att bekräfta koden. 9.2) Repetera första steget, för att koda max 20 olika sändaren och/eller knappar. 9.3) För att radera alla koder som är sparade, tryck på CODE knappen och håll den intryck tills LED visas och dioden lyser, håll knappen intryckt 8 sekunder till, då blir alla inställningar bortraderat. ATT BYTA GLÖDLAMPOR 10.1) För att byta lampan ta bort kåpan på undersidan av portöppnaren. 10.2) Ta bort kåpan genom att trycka in knappen där kåpan möter chassi. 10.3) Byt lampan. Använd 24V, 5W. VARNING: Använd inte annan lampa än den som är avsedd. 10.4) Sätt tillbaka kåpan. KONTROLLERA SÄKERHETEN 11.1) Öppna porten helt och hållet. Ställ ett föremål, t. ex en pinne (max 50 mm lång) under dörren. 11.2) Stäng porten så att den når föremålet (t. ex en pinne). Porten bör stanna automatiskt och gå upp igen när den känner ett hinder.om porten inte öppnar automatiskt vid kontakt med föremål, gå till manuellt läge och sluta att använda portöppnaren. Kontakta en servicetekniker som avhjälper felet innan du använder portöppnaren igen

15 PERIODISK KONTROLL OCH UNDERHÅLL Liksom andra mekaniska produkter behöver också garageportsöppnaren kontinuerlig kontroll och underhåll. Se till att allt fungerar som det ska samt kontrollera säkerheten. Garageportar är en av de saker i ett hem som kräver störst uppmärksamhet gällande funktion. VIKTIGT: En dåligt fungerande port kan medföra fel i garageportsöppnaren och innebära att försäkringen ej gäller. Kontrollera det automatiska lyftsystemet (det inbyggda säkerhetssystemet) minst två gånger per år. VIKTIGT: Om porten och/eller portöppnaren inte fungerar som de ska, kontakta en servicetekniker. Kom ihåg att all service och reparation ska utföras av auktoriserad tekniker. Se till att alla säkerhetssystem fungerar som de ska. Om inte kontakta auktoriserad tekniker. Det har inträffat flera allvarliga olyckor på grund av att personer försökt installera, laga och montera garageportar och portöppnare själva. Februari Företaget har rätt att ändra produkter, produktspecifikationer samt modell utan att meddela om detta på förhand. NR Kod INV-M01 INV-M02 INV-M03 Innehåll (paket 1) Produkt Manual Fjärrkontroll Rak arm Antal 2 st NR Kod INV-M08 INV-M09 INV-M10 Innehåll (paket 1) Produkt Lång skena Kort skena Kedja Antal 3 st 2 st 4 INV-M04 Hockey 4 INV-M11 Fästen 5 6 INV-M05 INV-M06 Övriga accessoarer Perforerad vinkel 1 påse 5 6 INV-M12 Nödöppnare 7 INV-M07 Motor 7 INV-M13 Koppling

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för

Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för WN 020324 01/04 Monterings-, bruks-, serviceinstruktion och fabriksgaranti för Portöppnare Dieden Favomatic 601 Denna monterings-, bruks-, och serviceinstruktion ska sparas under hela användningstiden!

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Trendimport AB Showroom: Ryssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 168 50 Mail: kontakt@investliving.se www.investliving.

Trendimport AB Showroom: Ryssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 168 50 Mail: kontakt@investliving.se www.investliving. Trendimport AB Showroom: yssviksvägen 2, Stockholm. Pumpvägen 7, Höör Tel: 08-522 68 50 Mail: kontakt@investliving.se Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive T-1305 schwed 10.08 Bruksanvisning för automatiska slagdörrar imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive Innehåll 1 Anvisningar för bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Förutsättningar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Monteringsanvisning Garageport Senast uppdaterad 131210

Monteringsanvisning Garageport Senast uppdaterad 131210 Monteringsanvisning Garageport Senast uppdaterad 131210 Innan du börjar Ta god tid på dig att läsa monteringsanvisningen och identifiera alla delar. Förbered med att ha följande verktyg framme för montering

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Centronic SensorControl SC861

Centronic SensorControl SC861 Centronic SensorControl SC861 sv Montage- och bruksanvisning Sol- och vindsensor Solcellsdriven Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer