Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654"

Transkript

1 Årsredovisning 12/13 Cinnober Financial Technology AB Org nr

2 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande 9 Vårt erbjudande - produkterna 10 Vårt erbjudande - tjänsterna 12 Våra medarbetare 13 Aktiedata 14 Styrelse, revisor och ledning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning - koncernen 20 Balansräkning - koncernen 21 Kassaflödesanalys - koncernen 23 Resultaträkning - moderföretaget 25 Balansräkning - moderföretaget 26 Kassaflödesanalys - moderföretaget 28 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 30 Noter 33 Revisionsberättelse 37 Årsstämma Tid Årsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ), org.nr , äger rum den 21 oktober 2013 kl Plats Cinnober Financial Technology AB, Kungsgatan 36, Stockholm Rätt att deltaga För att ha rösträtt på årsstämman måste aktieägare vara införd i aktieboken den 15 oktober Registrering i aktieboken För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, och som vill delta, måste därför tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Registreringen måste vara verkställd senast den 15 oktober 2013, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Finansiell kalender Delårsrapport för 1 juli 30 september oktober Delårsrapport för 1 juli 31 december februari Delårsrapport för 1 juli 31 mars april Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfinns på 2 Cinnober årsredovisning 12/13

3 Cinnober i korthet Den globala finansmarknaden är ett ständigt föränderligt landskap, som alla finansiella aktörer har att förhålla sig till. På Cinnober ser vi den snabba förändringstakten som en stark drivkraft när det gäller utveckling och framgång. Våra kunder är marknadsplatser, clearingaktörer, banker och mäklarhus runt om i världen. Vår främsta uppgift är att hjälpa dessa att genomföra innovativa förbättringar, för att vinna nya positioner snabbare än sina konkurrenter. Kundsamarbeten Vi arbetar med affärskritiska systemlösningar för stora finansaktörer, som etablerade börser, banker, clearing- och mäklarhus, men även med helt nya banbrytande satsningar. Målgruppen återfinns inte minst i de stora finansmetropolerna runt om i världen, och vi har till dags datum levererat system på nästan samtliga kontinenter. Fyra viktiga hörnstenar Cinnober har, tack vare framgångsrika projekt och installationer, varit vinstgivande ända sedan starten Vår verksamhet vilar på fyra viktiga hörnstenar, vilka i hög grad bidragit till den positiva utvecklingen genom åren: Gedigen kompetens och erfarenhet avseende att driva marknadsplatser och clearinghus såväl som själva logiken bakom handel och clearing. Avancerad finansiell teknologi som lever upp till högt ställda krav på exempelvis funktionalitet, kapacitet, stabilitet, prestanda, samt medför en låg totalkostnad för kunden. Engagemang, flexibilitet och agila arbetsmetoder, vilket lett till att vi alltid klarat av att leverera i tid, enligt kravspecifikationer och kostnadsramar. Oberoende av finansaktörer med egenintresse, som enskilda börser eller investmentbanker, men även gentemot mjukvaruleverantörer och olika tekniska plattformar. Vi fokuserar enkom på affärskritiska systemlösningar för vår nischade målgrupp. Teknologi i framkant Finansiell teknologi och logiken bakom handel och clearing är vår specialitet. Vi erbjuder ledande systemlösningar för bland annat prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, clearing och marknadsövervakning. Cinnober har en lång tradition av kontinuerliga nysatsningar. Under året som gått har vi även tagit steget in på nya marknader med fokus på banker och mäklarhus och tjänsten TESS Connect & Go. På produktsidan har vi lanserat TRADExpress TM Risk Manager, ett kraftfullt system för börser, clearinghus och liknande aktörer att hantera marknadsdeltagarnas risk i realtid. De senaste två åren har också inneburit ett genombrott för Cinnober på clearing- och risksidan, med stora och spännande projekt hos BM&FBOVESPA, DGCX, LME Clear och MarkitSERV. Kunskapsföretag med passion för teknik Cinnober består idag av närmare 250 engagerade individer, representerande 27 olika nationaliteter och varav många även är aktieägare. De flesta har en bakgrund från börsverksamhet och finansiell IT, med i genomsnitt närmare tio års erfarenhet. Därutöver samarbetar bolaget även med ett femtiotal konsulter. Sedan 2008 har marknaden halverats i form av antal möjliga affärer. Cinnober har dock under denna tid fortsatt att expandera och tagit marknadsandelar. Under de senaste åren har vi rekryterat många duktiga yngre talanger och idag består vår personalstyrka av en bra kompetensmix med alltifrån relativt nyutexaminerade till mycket erfarna medarbetare.

4 VD har ordet Jag konstaterar att Cinnobers erbjudande har varit väl lämpat för att ta itu med några av de viktigaste problem som krisen på de finansiella marknaderna har satt fingret på. Inte minst genererar de efterföljande regulatoriska förändringarna nya affärsmöjligheter för oss. Ett exempel på detta är vårt genombrott inom realtidsclearing under senare år. Under räkenskapsåret har vi ytterligare stärkt vår position på marknaden genom fler kunder, nya typer av tjänster, ökad omsättning och fler medarbetare. Vår styrka ger oss möjlighet att även fortsättningsvis ligga i framkant vad gäller en väl utvecklad produktportfölj och nya tjänster. För knappt fem år sedan inleddes en finanskris och sedan dess har omsättningen på världens finansmarknader i princip halverats. Under denna period har Cinnober visat styrka, samtidigt har våra konkurrenter tvingats dra ner på sina verksamheter. Vår marknadsandel är idag betydligt större jämfört med 2009 trots en allmänt svagare marknad. Oberoende världsledande leverantör I en värld där olika marknadsplatser fortfarande genomgår strukturella förändringar samt konsolideringar, vill allt fler aktörer ha en oberoende leverantör. Detta för att försäkra sig om att de tekniska lösningar man köper idag inte ägs eller handhas av en konkurrent i morgon. Det ökar betydelsen och möjligheterna för en världsledande och oberoende leverantör som Cinnober. Vi har sedan länge en stark position för handelssystem och har under året stärkt oss ytterligare genom ett fördjupat erbjudande inom clearing och riskberäkningar i realtid samt genom tjänsten TESS Connect & Go, vilken riktar sig till banker och större mäklarhus. Bland våra kunder vill jag i detta sammanhang nämna London Metal Exchange (LME). En världsledande råvarubörs som vi samarbetar med sedan över tio år tillbaka och till vilka vi bland annat levererat handelsplattformen LMEselect. I juli 2012 tillkännagav LME att man utsett Cinnober till teknikpartner i uppbyggnaden av ett helt nytt clearinghus, LME Clear. Det arbetet pågår nu enligt plan och vi räknar med att LME Clear lanseras under tredje kvartalet Även vårt arbete med att integrera fyra clearinghus till ett heltäckande clearingsystem för brasilianska BM&FBOVESPA rullar på enligt plan. Projektet har väckt stor uppmärksamhet i branschen och sägs vara något som aldrig tidigare gjorts inom finansvärlden. Kunden planerar att ta det nya systemet i drift under första halvåret Vi har också kunnat dra stor nytta av att utveckla system för effektivare riskhantering, som svarar upp mot de nya regleringar vilka har börjat införas i efterspelet av den finansiella krisen. I och med att det regulatoriska läget för de finansiella marknaderna börjar klarna, kommer vi att se en ökning i investeringar för bättre riskhantering eftersom marknadsplatserna måste finna metoder för efterlevnad av regelverken. Till följd av det nya regelverket på den amerikanska OTCmarknaden har MarkitSERV lanserat en ny kontrollfunktion, Credit Centre, för att effektivisera så kallad pre-trade risk management. Cinnober levererar både system och driftstjänster till MarkitSERV. Om affärsidén med Credit Centre lyckas kommer systemet ha en central roll på den amerikanska finansmarknaden. Under , vilket var senast ett regelverk förändrade finansmarknaden i Europa rejält, tog Cinnober uppskattningsvis 80 procent av marknaden för systemlösningar tack vare vårt oberoende, flexibla plattform och innovativa företagskultur. Vi ser nu med tillförsikt fram emot de nya regulatoriska förändringarna i både USA och EU, och MarkitSERV är ett ypperligt exempel där vi är först ut med en teknisk lösning. Växande tjänsteerbjudande Under verksamhetsåret har vi utvidgat vårt erbjudande med tjänstelösningen TESS Connect & Go. Denna är anpassad för främst banker och mäklarhus, bland annat för att snabbt kunna agera på nya marknadsmöjligheter som uppstår vid införandet av nya regelverk. I samband med detta har vi vunnit svenska SEB som kund under det gångna räkenskapsåret. Banken har, baserat på TESS Connect & Go, introducerat en ny egen marknadsplats där man erbjuder likviditet och uppskattad funktionalitet till SEBs stora och institutionella kunder. Satsning på utveckling och medarbetare Vi har fortsatt att satsa på utveckling av våra produkter och speciellt då av vårt clearingsystem. Våra goda ekonomiska resultat innebär att vi har kunnat bekosta denna produktutveckling själva. Utvecklingskostnader är i våra ögon investeringar i framtida affärer och jag är mycket nöjd över att vi har den finansiella styrka som krävs för att genomföra detta viktiga arbete. Detta hade självklart inte varit möjligt utan mycket kompetenta och starkt engagerade medarbetare. Under perioden har antalet medarbetare fortsatt att växa och vi var vid periodens utgång totalt 238 anställda med 27 olika nationaliteter. Integrationen av kontoren i Stockholm och Umeå har under perioden fullföljts helt ut och vi har under året bedrivit två av våra viktigaste projekt från Umeå. Den negativa goodwill om 9,8 MSEK som vi löst upp under perioden har täckt kostnader för att integrera personalen i verksamheten. 4 Cinnober årsredovisning 12/13

5 Cinnober har för tredje året i rad placerat sig bland de tio bästa i klassen av medelstora företag i det globala undersökningsbolaget Great Place to Works årliga ranking. Men viktigare för mig är att 92 procent av våra medarbetare uppger att Cinnober är en mycket bra arbetsplats att jobba på. För att trygga återväxten vill vi knyta de främsta talangerna inom vårt område till Cinnober. Det är av den anledningen vi nu har instiftat ett ettårigt traineeprogram i Umeå, och vi startar utbildningen med den första kullen under september Vi rekryterar främst bland nyexaminerade studenter från svenska och internationella högskolor och universitet. Traineeprogrammet omfattar alla väsentliga moment inom ramen för vår verksamhet samt även utbildning i ledarskap och kommunikation. som växer fram, exempelvis clearingsystem, riskvärdering i realtid och Software as a Service, står vi mycket starkt och jag tror att det är inom dessa områden vår framtida tillväxt främst kommer att äga rum. Sammantaget står Cinnober inför en mycket lovande utveckling framöver. Veronica Augustsson September 2013 Jag har själv ett personligt starkt engagemang i vårt traineeprogram. Jag kom till Cinnober som nyutexaminerad dataingenjör och har känt en oerhörd glädje i att få utvecklas både professionellt och privat under dessa år. För mig är det därför både en slags skyldighet och ett privilegium att utforma ett program där unga personer och framtida medarbetare kan skaffa sig kunskaper och erfarenheter på det sätt jag själv har fått vara med om. Redovisning av projekt Vi har under de senaste åren fått nya uppdrag av alltmer omfattande och komplex karaktär. Vår erfarenhet från att arbeta i dessa projekt innebär att vi idag har en bättre uppfattning om de åtaganden som uppstår under genomförandet. Vi har till följd av detta under räkenskapsåret 2012/13 valt att tillämpa en mer försiktig princip kopplat till hur vi redovisar licensintäkter. Den initiala effekten av denna redovisning har medfört en något lägre omsättning under detta räkenskapsår, men ger samtidigt en mer rättvisande bild av Cinnobers verksamhet. Våra intäkter kommer nästan uteslutande i form av utländsk valuta, medan kostnaderna är i svenska kronor, vilket medför att vi exponeras för svängningar i valutakurser. Valutaeffekter på grund av den stärkta kronan har inneburit att vårt resultat i viss mån påverkas negativt detta räkenskapsår, trots valutasäkringar. En mycket lovande utveckling Vår grundaffär med att använda vår beprövade TRADExpress TM Platform för att bygga skräddarsydda system för våra kunder är mycket stark och vi är idag en global aktör inom detta fält. Nya regelverk har tillkommit världen över efter finanskrisen och det ger oss nya affärsmöjligheter. Inom de nya områden Cinnober årsredovisning 12/13 5

6 Våra kunder På Cinnober har vi allt sedan starten valt att arbeta i en marknadsnisch med främst stora och krävande kunder. Gemensamt för dem alla, är att de påverkas och styrs av såväl marknadsmässiga krav och möjligheter, som nationella regleringar och myndighetskrav. Lösningarna vi levererar är oftast oerhört affärskritiska och del av kundernas kärnverksamhet, inkluderande extrema krav på prestanda och tillförlitlighet. Genom åren har det också visat sig vara en framgångsformel att vara flexibel mot kunder och samtidigt säkerställa att vi behandlar varandra som långsiktiga partners, med högt ställda gemensamma mål. Bland Cinnobers kunder återfinns några av världens största och mest väletablerade finansaktörer. Långsiktighet är ett nyckelord för såväl våra säljprocesser som kundrelationer. Säljprocesserna kan sträcka sig över flera år och våra kundrelationer i tiotals år. Långsiktiga kundrelationer måste baseras på tillit, transparens och kunskapsöverföring. Vårt sätt att arbeta har visat sig resultera i ett stort engagemang både internt och hos våra kunder. Vi arbetar aktivt för att alla i projektet ska kunna fånga upp idéer och förändringar som dyker upp under projektets gång. Utöver skräddarsydda tekniklösningar, erbjuder Cinnober även standardkonfigureringar med syfte att erbjuda en lösning som snabbt kan tas i produktion. Genom att vidga befintliga erbjudanden med olika standardiserade produkter, som exempelvis TESS Connect & Go och Scila Compliance, Cinnobers platta och decentraliserade organisation säkerställer en tät och framgångsrik kunddialog bryter vi ny mark och når en bredare marknad. Denna typ av lösningar är ett resultat av flera års utvecklad teknologi. Det ger oss en ny dimension av hävstång på vår produkt samt att ett nytt kundsegment får tillgång till världsledande teknologi genom ett Software as a Service-koncept. Vår organisation är anpassad för stora och affärskritiska projekt som kräver specialistkompetens, flexibilitet och fokus. Vi använder en utvecklingsmetodik som prioriterar flexibilitet, transparens och en tät kundkontakt. Inom utvecklingskretsar är den känd under namnet Scrum och är en agil metodik där vi snabbt och löpande levererar funktionalitet till våra kunder. Genom det täta samarbetet får vi snabb feedback på leveranser och kan vid behov styra om återstående utvecklingsarbete i nära dialog med kunden. Företagskulturen förstärks av detta och baseras även den på en hög grad av öppenhet och transparens, kombinerad med tilliten till det kollektiva kunnandet hos individerna i organisationen. Cinnober har lyckats behålla den speciella anda som präglat verksamheten sedan starten. Detta trots att bolaget vuxit kontinuerligt under dessa 15 år. En viktig ingrediens är att alla anställda delar ansvar, målsättningar och resultat. Vår platta och decentraliserade organisation säkerställer även en tät och framgångsrik dialog med våra kunder, i vilken många av våra anställda är involverade på daglig basis. 6 Cinnober årsredovisning 12/13

7 Allt bredare fokus Cinnober levererar affärskritiska systemlösningar över hela världen. Vår kundstock består uteslutande av väletablerade finansaktörer samtliga med extrema krav på funktionalitet, driftsäkerhet och prestanda. De senaste åren har medfört en ökad globalisering av vår verksamhet, inte minst genom det stora pågående leveransprojektet till brasilianska BM&FBOVESPA, samt affärer i Asien med SET och i Mellanöstern med DGCX. Genom ett breddat produktutbud mot banker och mäklarhus öppnar vi nu även upp för nya kundsegment. Vår kundlista inkluderar bland annat nedanstående aktörer: BM&FBOVESPA Den brasilianska värdepappers- och råvarubörsen BM&FBOVESPA tillhör de absolut största internationella marknadsplatserna utnämndes Cinnober till ny partner i ett av världens mest omfattande clearingprojekt, som innebär utfasning av fyra ursprungliga system samt uppbyggnad av en ny komplett tekniklösning. Efter en omfattande utvärdering och test av möjliga leverantörer föll valet slutligen på Cinnober. Detta efter att vi fått bevisa såväl hur vi är att samarbeta med som organisation som hur pass innovativ och konkurrenskraftig vår teknologi är. TRADExpress TM RealTime Clearing var den enda lösningen flexibel nog att hantera utmaningarna, med de enorma volymer som dagligen omsätts. Acceptans av den första projektfasen, avseende derivat, gavs under våren Utveckling och intensiva testperioder av nästa fas fortlöper enligt plan och officiell driftstart är planerad till Borsa Italiana Den italienska börsen numera en del av London Stock Exchange Group hanterar flera nationella aktie- och derivatmarknader. Cinnober levererar systemlösningen DDM Plus, som används för att effektivt sprida marknadsdata från samtliga av Borsa Italianas marknadsplatser. Trots att man inom koncernen har egenutvecklade system för marknadsdata väljer man att fortsätta med Cinnobers lösning som bygger på TRADExpress Information Manager. Deutsche Börse / Eurex Deutsche Börse Group är en av världens största börser och utnyttjar sällan externa leverantörer. Ett undantag är Scila Surveillance, som är ett uppskattat marknadsövervakningssystem för den stora tyska aktiemarknaden (Xetra) och en av världens främsta derivatmarknader (Eurex). Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) Råvarubörsen i Dubai valde sommaren 2012 Cinnober till samarbetspartner i ett stort projekt, där hela börsens grundläggande tekniklösningar skulle bytas ut. Mindre än ett år senare, i mars 2013, lanserades nya system för såväl handel som clearing och övervakning. För första gången någonsin i vår bransch har ett så pass stort projekt, inkluderande såväl handels- som clearingsystem, tagits i produktion under en enda och gemensam driftstart. DGCX etablerades 2005 som den första derivatbörsen i Mellanöstern och har varit en pionjär när det gäller utvecklingen av en regional derivatmarknad. Tillväxttakten har varit hög under senare år, vilket medfört krav på ny teknologi och mer avancerad funktionalitet. Volymökningen har eskalerat efter teknikbytet, bland annat i och med att börsen nu enklare kan introducera handel av nya produkter och kontrakt. 7

8 London Metal Exchange (LME) London Metal Exchange är en av världens största, äldsta och mest välrenommerade råvarubörser. Man erbjuder handel med terminskontrakt för en mängd råvaror som bland annat koppar, zink och stål. Cinnober har levererat ett antal system till LME och är bland annat leverantören bakom den elektroniska handelsplattformen LMEselect. LME har under det gångna räkenskapsåret förvärvats av Hong Kong Exchange, en av världens i särklass största börser. LME Clear Sommaren 2012 tillkännagavs att LME valt Cinnober som teknologipartner även i det stora prestigeprojekt, som innebär uppbyggnaden av ett eget clearinghus. Cinnober baserar pågående leverans på TRADExpress RealTime Clearing System, som bland annat inkluderar riskhantering i realtid och har kapacitet att hantera såväl börs- som OTC-handel. Markit BOAT Enligt ett EU-direktiv skall aktiehandel som sker genom s.k. OTCaffärer rapporteras och publiceras för ökad transparens. Cinnober förser Markit BOAT med system för såväl rapportering som effektiv distribution av marknadsdata, inklusive drift och underhåll. Genom detta system rapporteras ungefär 70% av den OTC-handlade europeiska aktiemarknaden, vilket motsvarar cirka 25% av den totala europeiska aktiehandeln. MarkitSERV Som en följd av nya regleringar på den amerikanska OTC-marknaden, lanserade MarkitSERV i mars 2013 en unik kontrollfunktion Credit Centre. Den nya tjänsten ska bidra till att effektivisera riskhanteringen genom så kallad pre-trade risk management och baseras på våra erbjudanden TRADExpress Risk Manager och Managed Services. I första hand bidrar de amerikanska regelverken till nationella omstruktureringar, men även övriga finansiella marknader berörs och bedöms följa efter. NYSE Liffe Cinnober levererar systemen Bclear och Cscreen, som tillsammans formar NYSE Liffes OTC-erbjudande, samt ansvarar även för driften av Cscreen. Tjänsterna används av banker och investerare för att upptäcka och prisförhandla möjliga affärer med OTC-marknadens flexibilitet, men med de många fördelar som vanlig börshandel erbjuder, exempelvis clearing av gjorda affärer. Qatar Exchange Cinnobers första affär i Mellanöstern har inneburit leverans av marknadsövervakningssystem till en av de mest offensiva börserna i regionen. Quadriserv Quadriserv erbjuder en skräddarsydd och centraliserad plattform för värdepapperslån baserad på Cinnobers TRADExpress Trading System. Via samarbete med The Options Clearing Corporation har AQS skapat världens första marknadsplats för aktielån med central clearing. SEB Cinnober har under det senaste året breddat produktutbudet. Det nya tjänsteerbjudandet TESS Connect & Go är anpassad för banker och mäklarhus och inte minst deras behov av att hantera nya regelverk. I tjänsten ingår även komplett driftåtagande på abonnemangsbasis. Ny kund är svenska SEB, som framgångsrikt introducerat ett nytt kunderbjudande för sina stora och institutionella kunder. SEBX är en ny intern marknadsplats som erbjuder likviditet i nordiska aktier, och är till fullo baserad på Cinnobers nya tjänst TESS Connect & Go. Stock Exchange of Thailand (SET) Under 2011 valde Thailandsbörsen Cinnober som sin teknologipartner för ett stort utbytesprojekt av hela infrastrukturen för ordermatchning, datadistribution, indexberäkning och marknadsövervakning, för såväl börsens aktie- som derivathandel. Nya system för aktiehandeln lanserades under tredje kvartalet 2012, med funktionalitet som resulterat i höga volymökningar för SET. System för derivathandeln planerar man att produktionssätta under Turquoise Derivatives Hette tidigare EDX London och erbjuder handel för en rad internationella marknader gällande futures och optioner inom aktie-, indexoch ränteprodukter. Marknadsplatsen ingår i London Stock Exchange Group och använder Scila Surveillance för marknadsövervakning. 8 Cinnober årsredovisning 12/13

9 Vårt erbjudande Affärskritiska transaktionssystem baserade på en robust plattform Basen i Cinnobers erbjudanden är vår egenutvecklade TRADExpress Platform. Den utgör en robust och skalbar teknisk infrastruktur, på vilken vi levererar kraftfulla och sofistikerade systemlösningar med hög tillförlitlighet. Vi levererar dessa systemlösningar, beroende på olika kunders behov och förutsättningar, som licenserade lösningar utan tillhörande drifttjänster, som licenserade lösningar inklusive drifttjänster samt, för vissa av våra system, helt och hållet som en tjänst där mjukvara och drift paketerats och levereras på abonnemangsbasis. Genom att basera alla lösningar på en beprövad plattform som vi ständigt vidareutvecklar, grundat på de nya krav och marknadstrender som uppstår, möjliggörs korta ledtider från beställning till leverans. Listan med affärskritiska systemlösningar baserade på TRADExpress som levererats i tid, inom budgetramar och i enlighet med kundens krav är lång och en stor tillgång i vårt säljarbete. TRADExpress står för en oberoende och flexibel teknologi. Detta är en viktig komponent i dagens föränderliga värld och gör att våra lösningar snabbt kan anpassas efter nya behov och krav. Den är baserad på programmeringsspråket Java och kan köras på en mängd hårdvaruplattformar och operativsystem samt använda sig av olika typer av databaser. Vi är därmed inte låsta till specifika märken på dessa tredjepartsprodukter utan kan använda de som vi bedömer vara marknadens för tillfället bästa och mest kostnadseffektiva. Kundanpassning Tack vare effektiva metoder för kodgenerering samt det faktum att TRADExpress behöver betydligt mindre hårdvara än konkurrerande system, så erbjuder våra lösningar en konkurrenskraftig totalkostnad för kunden. Affärslogik TRADExpress TM Platform Skiktad arkitektur Med TRADExpress Platform som grund har Cinnobers erbjudanden, enkelt uttryckt, en skiktad och modulär arkitektur vilket ger en god hävstång på de investeringar som kontinuerligt görs i plattformen. På den tekniska plattformen placeras affärslogiken som utgör Cinnobers olika produkter. Varje produkt konfigureras genom att kombinera olika affärsmoduler från biblioteket med affärslogik. Dessutom kan kundanpassningar placeras i ett lager ovanpå detta, vilket ofta görs i form av kundunika funktioner samt kopplingar till kringliggande system. i princip vilken typ av handel som helst, med vilka finansiella instrument som helst, utifrån en och samma plattform. På detta område anser vi oss vara unika som leverantör i vår bransch. I tjänsteerbjudandet TESS Connect & Go har en standardkonfiguration av Cinnobers handelssystem paketerats tillsammans med systemdrift och -förvaltning. Detta erbjudande har en hög grad av standardisering och därmed mycket kort leveranstid och begränsade möjligheter till kundanpassningar. Tack vare denna arkitektur kan vi använda vår teknologi och vårt affärskunnande för att stödja unika affärsmodeller inom Cinnober årsredovisning 12/13 9

10 Vårt erbjudande produkterna Anpassningsbara produkter Baserat på vår kraftfulla och anpassningsbara plattform, samt många års erfarenhet av att bygga olika typer av handelssystem, kan vi idag erbjuda säkra och effektiva produktlösningar som täcker alla väsentliga funktioner på en finansiell handelsplats. Erbjudandet inkluderar lösningar för områden som prisbildning, ordermatchning, indexberäkningar, distribution av marknadsdata, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Samtliga paketerade systemlösningar kan anpassas till kundens krav och önskemål. TRADExpress TM Trading System Ett börssystem för elektronisk värdepappershandel som med sin snabbhet och förmåga att hantera mycket stora transaktionsvolymer uppfyller behoven hos de mest krävande marknadsplatserna. TRADExpress Trading System innehåller ett rikt utbud av sofistikerad funktionalitet och används för handel i en rad olika tillgångsslag, som aktier, derivat, råvaror, ränteprodukter, valuta och aktielån. TRADExpress TM Ultra TRADExpress Ultra är ett högeffektivt börssystem med världsledande svarstider för marknadsplatser som främst konkurrerar med extremt korta svarstider för s.k. högfrekvenshandel. Systemet erbjuder funktionalitet lämpad för likvida marknader. Målgruppen återfinns främst på väl utvecklade och fragmenterade marknader. TRADExpress TM RealTime Clearing Ett heltäckande system som erbjuder clearing och riskhantering i realtid. Detta innebär att skillnader mellan ställda säkerheter och exponering i handel omedelbart kan upptäckas och åtgärdas, vilket ger en effektivare och mer precis riskhantering än vad som tidigare har kunnat erbjudas och i förlängningen därmed tryggare handel. Systemet kan hantera alla typer av finansiella instrument. Det möjliggör för clearinghus att skapa en helhetsbild av en kunds nettorisk över flera marknader och tillgångsslag, för att kunden på så sätt inte ska behöva ställa mer säkerheter än nödvändigt. Systemet hanterar bilateral såväl som multilateral clearing samt använder multipla, parallella riskberäkningsmodeller. 10 Cinnober årsredovisning 12/13

11 TRADExpress TM Risk Manager TRADExpress Risk Manager utgör en delmängd av TRADExpress RealTime Clearing med fokus på riskberäkningar. Det är ett kraftfullt system för börser, clearinghus och liknande aktörer att hantera marknadsdeltagarnas risk i realtid. Systemet kan integreras med vilket handelssystem som helst för att vid tillfället för orderläggning, alternativt efter exekvering av en affär, omedelbart kontrollera parternas marginalkrav, tillgängliga medel och ställda säkerheter. TRADExpress TM Index Engine En indexmotor som möjliggör för börser och andra aktörer att snabbt utveckla och implementera specialanpassade index för olika marknader. Prestanda mäts i mikrosekunder vilket ger kontinuerliga uppdateringar i realtid. Flera färdiga moduler för indexberäkningar och företagshändelser, s.k. corporate actions, finns tillgängliga för prisviktade samt börsvärdeviktade index. Dessa moduler kan i sin tur utökas eller ersättas med kundanpassade lösningar. TRADExpress TM Information Manager Ett flexibelt system för distribution av marknadsdata till börsers medlemmar och återförsäljare, såsom Bloomberg och Thomson Reuters. TRADExpress Information Manager konsoliderar data från de olika handelsplattformar och källor som en börs kan ha aktier, derivat, räntepapper, index-information, etc samt förfinar och distribuerar den på ett lättillgängligt sätt. Systemet möjliggör en segmenterad tjänst; börsens kunder kan prenumerera på information för valda instrument, med olika nivåer av marknadsdjup i realtid eller med olika fördröjningar. Scila Surveillance Ett marknadsövervakningssystem som erbjuder marknadsplatser och tillsynsmyndigheter funktioner för att hantera hela kedjan från identifiering av marknadsmissbruk till hållbar bevisföring. Lösningen har rönt stora framgångar, mycket tack vare sin flexibilitet, förmåga att hantera en mängd olika instrument, användarvänlighet, korta implementeringstid och användandet av öppen standardteknik, vilket ger en låg totalkostnad för kunden. Scila Compliance Ett övervakningssystem för banker, börsmäklare och andra marknadsaktörer som används för att säkerställa åtföljande av gällande regler, förordningar och interna riktlinjer samt rapportering till myndigheter. Systemet larmar då det upptäcker misstänkta händelser och mönster som kan tyda på exempelvis pengatvätt, insiderhandel eller marknadsmanipulation. Scila Compliance implementeras centralt i handelsflödet och kan även användas i affärsutvecklingssyfte. Cinnober årsredovisning 12/13 11

12 Vårt erbjudande tjänsterna Managed Services En framgångsrik IT-partner inom vår marknadsnisch måste leverera mer än enbart pålitlig teknik. Av lika stor vikt är att säkerställa en smidig övergång till de system vi levererar samt framgångsrik systemdrift genom väl fungerande processer. Cinnobers förmåga att leverera vältestade systemlösningar med korta ledtider är en viktig bidragande faktor till våra produkters och tjänsters mycket höga kvalitet. Cinnober erbjuder även ett komplett åtagande inom systemdrift, från dimensionering av hårdvara och nätverk samt installation till löpande drift och systemövervakning dygnet runt alla dagar i veckan. Genom att ta totalansvar för infrastruktur, drift och levererad systemlösning har vi möjlighet att både förenkla kundens situation samt bättre säkerställa kvaliteten i de system vi levererar gällande prestanda och pålitlighet. TESS Connect & Go TESS Connect & Go riktar sig främst till banker och ger dem tillgång till Cinnobers beprövade handelssystem som en tjänst, på abonnemangsbasis. I tjänsten, som levereras med mycket korta ledtider, ingår systemdrift och förvaltning och kunden kan fokusera till fullo på sin affärsverksamhet. TESS Connect & Go lämpar sig till exempel då en bank vill sätta upp en intern marknadsplats där kunders order, i enlighet med gällande regleringar, exekveras istället för att skickas till en extern börs eller annan marknadsplats. Alla systemlösningar från Cinnober kan beställas med valfri grad av förvaltningstjänster, inklusive drift av infrastruktur, hårdvara, nätverk och system. Cinnober årsredovisning 12/13

13 Våra medarbetare Innovativt kunskapsföretag Cinnober verkar i en ständigt föränderlig bransch, vilket i hög grad även präglar vår företagskultur. Det ställer höga krav på såväl flexibilitet som kreativitet och är en daglig utmaning, då vi arbetar med några av de största och mest krävande aktörerna på den internationella finansmarknaden. Flertalet av våra medarbetare har akademisk bakgrund och många har dessutom lång erfarenhet från teknologi-, börsoch clearingverksamhet. Utöver vår djupa branscherfarenhet är en av våra styrkor mångfald, där vår internationella prägel är stark med 27 nationaliteter representerade inom företaget. Vi är ett kunskapsföretag med en flexibel och snabbrörlig organisation med en hög grad av transparens. Många av oss arbetar inom projekt som drivs i nära kundsamarbete enligt agila projektmetoder och som organisation har vi en väl distribuerad ansvarsfördelning med korta beslutsvägar. Till en av våra främsta framgångsfaktorer hör, att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetares specialistkunskaper, erfarenheter och drivkrafter är av största betydelse, och vi arbetar aktivt med att erbjuda ett gott arbetsklimat med utmanande arbetsuppgifter för att rekrytera och behålla toppkrafter samt att erbjuda goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. För att säkerställa vår långsiktiga utveckling och expansion har Cinnober under våren 2013 sjösatt en ettårig traineeutbildning. Den första kullen påbörjar programmet, som är förlagt till Umeå, efter sommaren. Ambitionen är att programmet ska bli det mest attraktiva inom finansiell IT. Cinnober har också inlett en stor satsning på att, tillsammans med andra aktörer i regionen, skapa ett finansiellt IT-kluster i Umeå. En framtida investering som bedöms vara mycket viktig för bolagets utveckling och rekrytering. Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi även s.k. internships där högpresterande studenter under sitt slutår kan kombinera studierna med deltidsarbete hos oss. Detta har ytterligare förbättrat våra möjligheter att rekrytera de bästa medarbetarna direkt från högskolor och universitet. För tredje året i rad har Cinnober fått en placering i den utvärdering av Sveriges bästa arbetsplatser, som Great Place to Work Institute årligen genomför. Den här gången genom en tiondeplats i klassen svenska medelstora bolag. Till grund för bedömningen ligger såväl extern granskning som genomförd medarbetarundersökning. Jämfört med de två föregående åren fick bolaget nu högre resultat inom det så kallade förtroendeindexet, som grundar sig på medarbetarnas omdömen. Hela 92% angav att de anser Cinnober vara en mycket bra arbetsplats. Våren 2012 förvärvade Cinnober investmentbanken Nomuras svenska utvecklingsbolag i Umeå. Verksamheten, som givit ett välkommet tillskott av kompetens och utvecklingsresurser, visar en positiv utveckling och flera nyrekryteringar har enligt plan genomförts under året. Under verksamhetsåret har rekryteringar genomförts med intentionen att anställa såväl personer med lång relevant erfarenhet som nyutexaminerade civilingenjörer. Personalstyrkan har under året ökat och vid verksamhetsårets utgång hade koncernen 238 medarbetare. 13

14 Aktiedata Aktiedata Bolagets aktiekapital består per av totalt aktier, samtliga B-aktier. Sedan 2005 är Cinnober anslutet till Alternativa Aktiemarknaden. I december 2012 övergick Cinnober till månadsvis handel av aktien. Anledningen till förändringen är främst att underlätta handel och uppnå en mer marknadsbaserad kurssättning. Därutöver är förhoppningen att en månatlig handel ska vara ett steg mot ökad likviditet i aktien. Under senaste kvartalet omsattes aktier och kursen senast betalt per 30 juni var 215 kr. I augusti var den senaste betalda kursen 205 kr. Ägarstruktur De största ägarna i Cinnober med andel röster och kapital per : Ägare Antal aktier B Röster i % Kapital i % Nils-Robert Persson* ,2 18,2 Nortal Investments AB ,1 15,1 Gunnar Lindell* ,0 13,0 Gunnar Mjöberg* ,2 6,2 Peter Lenti* ,9 5,9 Peter Snellman* ,1 5,1 Pär Bertilsson* ,6 4,6 Capital Cube ,2 3,2 * Genom familj och/eller bolag 14 Cinnober årsredovisning 12/13

15 Styrelse, revisor och ledning Styrelse Nils-Robert Persson, ordförande, f Aktier: Med familj och bolag st B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: Ordförande i Binary Events Systems Sweden AB. Ledamot i Möllan Konsult Aktiebolag. Pär Bertilsson ordinarie ledamot, f Aktier: Med bolag st B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Nordea Övriga uppdrag: Ledamot i Hoddmimes Solutions AB Cecilia Lager, ordinarie ledamot, f Aktier: - Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Senior konsult på Askus Consulting. VD på Sherpani Advisors AB Övriga uppdrag: Ordförande i Max Matthiessen Värdepapper AB. Ledamot i DIBS Payment Services AB, Elanders AB, Knowit AB, Kungl Tennishallen AB, Kvinvest AB, Navigera AB. Peter Lenti, ordinarie ledamot, f Aktier: Med familj st B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: Anställd i Cinnober Financial Technology AB Övriga uppdrag: - Staffan Persson, ordinarie ledamot f Aktier: Med bolag st B-aktier Optionsinnehav: - Ordinarie sysselsättning: VD Swedia Capital AB Övriga uppdrag: Ordförande i Accelerator Nordic AB, DIBS Payment Services AB, Sveab Holding AB, Swedia Fastigheter AB, Swedia HighP, Nortal Capital AB, Nortal Investments AB, Svenska Entreprenad i Mälardalen AB, Synthetic MR AB. Ledamot i EcoDevelopment in Europe AB, The Lexington Company AB, Klar Invest AB, Quesada Kapitalförvaltning AB, Quizz Golf AB. Helena Westin, ordinarie ledamot, f Aktier: 100 st B-aktier Optionsinnehav: Ordinarie sysselsättning: VD och ägare av Helena Westin AB Övriga uppdrag: Ledamot i Prognosia AB, Spoon Publishing Aktiebolag. Ledande befattningshavare Veronica Augustsson f. 1979, CEO Martin Adelsköld f. 1975, Head of Support & Operations Ulf Axman f. 1955, Head of Sales Fredrik Backlund f. 1971, Head of Marketing Anna Märta Göransson f. 1975, CFO Per-Anders Häll-Bedman f. 1961, Deputy CEO Christina Jacobsson f. 1962, Head of Human Resources Peter Lenti f. 1957, CTO Magnus Sandström f. 1955, Head of Business Development Hans Öberg f. 1962, Head of Customization Revisor Svante Forsberg, f. 1952, Auktoriserad revisor, Deloitte AB. Huvudansvarig revisor i Cinnober Financial Technology AB sedan Cinnober årsredovisning 12/13 15

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012/2013 för moderbolaget och koncernen. Resultatet av årets verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser jämte tilläggsupplysningar och noter, vilket utgör den sammanhållna årsredovisningen. Cinnober är ett IT-bolag som utvecklar systemlösningar för börshandel, clearing, riskhantering och andra finansiella tjänster. Lösningarna baseras på den egenutvecklade plattformen TRADExpress. Bolaget fokuserar på att bygga flexibla system, som skall vara lätta att kundanpassa och som skall klara av att hantera många olika instrumenttyper i samma system. Bolaget verkar på en global marknad, bestående av stora finansaktörer som börser, banker, clearing- och mäklarhus. Målgruppen återfinns såväl i de stora finansmetropolerna som i tillväxtmarknader. De lösningar Cinnober erbjuder syftar till att hjälpa kunderna att effektivisera sin verksamhet samt att öka deras konkurrenskraft. Bolagets, organisation och arbetssätt har tidigare främst varit anpassad för stora affärskritiska projekt, men har under senare år kompletterats med kompetens och erbjudande inom ett mer standardiserat och tjänstebaserat erbjudande gentemot en breddad målgrupp. Bolaget prioriterar långsiktiga relationer och en vidareutveckling av erbjudandet i dialog med kunderna. Kunderbjudandet baseras på samma grundteknologi och bedöms täcka hela den så kallade transaktionskedjan, från prisbildning till clearing. Kunder och projekt Cinnobers försäljningsprocess kan sträcka sig över mycket lång tid. Breddandet av bolagets produkt- och tjänsteportfölj har bidragit till nya kundsamarbeten. I början av räkenskapsåret offentliggjordes en order från London Metal Exchange (LME). LME är en befintlig kund sedan tidigt 2000-tal till vilken man nu levererat fem system. LME valde i juli 2012 Cinnober till teknologipartner i uppbyggandet av ett helt nytt clearinghus; LME Clear. För närvarande pågår en omfattande förberedelseperiod inför migreringen från LCH.Clearnet till LME Clear. LME planerar att driftsätta systemet under tredje kvartalet Vid räkenskapsårets utgång var systemet levererat för acceptanstest. Bolagets marknad påverkas i hög grad av nya och framväxande regleringar, som exempelvis MiFID II i Europa och Dodd- Frank i USA. Förändringarna innebär nya affärsmöjligheter, exempelvis via nya clearingkrav av s.k. OTC-affärer. Ett tydligt exempel på denna utveckling är bolagets nya kund MarkitSERV, som med den TRADExpress-baserade tjänsten Credit Centre lanserat en nyutvecklad kreditkontrollsfunktion för den amerikanska OTC-marknaden. Credit Centre är tänkt att agera som en hub i en fragmenterad marknad, som ska involvera en mängd marknadsplatser, clearinghus och mäklarfirmor. Inför exekvering av en affär sker avstämning av att motparterna verkligen har täckning att genomföra den och på så sätt skapa ökad trygghet för marknadsaktörerna. Cinnober står bakom såväl teknik som drift och övervakning. Bolaget anser att den amerikanska marknaden ligger i täten inom denna utveckling, men EU kommer inom kort att införa liknande regleringar. De nya regelverken bedöms ha mycket stor påverkan på såväl nationell som internationell nivå för bl.a. OTC-handeln. Cinnobers clearingprojekt tillsammans med brasilianska BM&FBOVESPA fortlöper enligt plan. Under våren 2013 uppnåddes en viktig milstolpe i och med kundens acceptans av projektets första fas. Denna första fas, avseende derivathandeln, är planerad att produktionssättas under första kvartalet Därefter följer driftsättning av systemen för aktiehandel. Råvarubörsen i Dubai (DGCX) utsåg under sommaren 2012 Cinnober till samarbetspartner för utvecklingen av ett system omfattande såväl handels-, som clearing- och övervakning. Driftsättning skedde i första kvartalet Cinnober årsredovisning 12/13

17 Det av Cinnober delägda New York-baserade bolaget BEN (Binary Event Network) lanserade i mitten av januari 2013 företagets första tjänst, TradeSports. Baserad på Cinnobers teknologi, har en plattform för handel av finansiella och ickefinansiella event lanserats, initialt inriktad på stora amerikanska sportevenemang som baseball och basket. I början av räkenskapsåret genomfördes produktionssättning hos Stock Exchange of Thailand (SET), där Cinnober är utsedd till partner för SET:s omfattande projekt att byta ut hela sin teknologi för både aktie- och derivathandel. Projektet inkluderar såväl handelssystem som lösningar för marknadsövervakning, indexberäkningar och distribution av marknadsdata. Produktionssättningen av alla system relaterade till aktiehandeln skedde i tredje kvartalet Projektet fortsätter nu med att ersätta SET:s nuvarande derivatsystem med Cinnobers TRADExpress. Cinnober har under räkenskapsåret, genom ett breddat produktutbud gentemot banker och mäklarhus, tecknat avtal med SEB. Banken har introducerat en intern marknadsplats baserad på Cinnobers nya tjänst TESS Connect & Go. Ett antal av bolagets befintliga kunder har under räkenskapsåret påverkats av branschens konsolideringsfas. Det kanadensiska konsortiet Maple förvärvade Alpha Exchange samt Torontobörsen (TMX), vilka man nu migrerat. På den nordiska marknaden har Oslo Börs förvärvat Burgundy. Cinnober har långa kontrakt med Alpha Exchange och Burgundy, men som ett direkt resultat av sammanslagningarna har båda dessa marknadsplatser övergått till andra teknologilösningar. Detta har dock inte haft någon väsentlig effekt på det aktuella räkenskapsåret. Erbjudandet Ett av de senaste tillskotten i Cinnobers erbjudande är TESS Connect & Go (TESS). Baserad på bolagets erfarenhet av börs- och tradingteknologi är denna tjänst paketerad för att bland annat möta nya regleringskrav som ställs på banker och mäklarhus. Under räkenskapsåret har Cinnober utökat marknadssatsningen på TESS, i linje med den trend bolaget identifierat hos målgruppen innebärande att man köper tjänster istället för att utveckla själva. SEB är som redan nämnts den första kunden och bolaget ser ytterligare möjligheter i vidgandet av erbjudandet mot andra banker. Organisation Veronica Augustsson tillträdde som VD för Cinnober i september Dessförinnan har hon under drygt tio år innehaft olika poster inom bolaget, senast som försäljningschef. Styrelsen består sedan årsstämman i oktober 2012 av Nils- Robert Persson, Helena Westin, Peter Lenti, Staffan Persson, Cecilia Lager och Pär Bertilsson. Nils- Robert Persson är styrelsens ordförande. Ytterligare information om styrelsen finns på bolagets hemsida Integrationen av den under 2012 förvärvade verksamheten i Umeå, Cinnober Financial Technology North AB, har fortskridit. Umeåkontoret har en viktig roll inom flera av bolagets stora kund- och produktutvecklingsprojekt. Medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick under räkenskapsåret till 226 (187). Vid räkenskapsårets utgång hade koncernen 238 (218) anställda och sysselsatte 22 (18) konsulter. Resultat Koncernens omsättning för räkenskapsåret uppgick till 295,8 MSEK (256,0) och årets resultat före skatt till 19,9 MSEK (22,8). I rörelseresultatet ingår en upplösning av negativ Cinnober årsredovisning 12/13 17

18 goodwill med 9,8 MSEK (6,9), som har allokerats mot övriga externa kostnader med 0 MSEK (1,0) samt mot personalkostnader med 9,8 MSEK (5,9). Cinnobers intäkter har under året fakturerats i EUR 30% (58%), GBP 25% (10%), SEK 13% (12%) samt USD 32% (20%). Cinnober valutasäkrar löpande stora kända valutaflöden. Rörelsens kostnader inkluderar personalkostnader, som under räkenskapsåret uppgick till 192,8 MSEK (150,9). Övriga externa kostnader uppgick totalt till 83,8 MSEK (83,0). Cinnober investerar kontinuerligt i produktfamiljen TRADExpress. Då större delen av utvecklingen bedrivs integrerat med de stora kundprojekten låter bolaget samtliga kostnader för utveckling löpande belasta resultatet. Investeringarna i produktutveckling under året uppgått till 44,0 MSEK (26,0). Avskrivningar enligt plan uppgår för året till 1,2 MSEK (1,7). Investeringar och anläggningstillgångar Förutom investeringar i produktutveckling, som beskrivs ovan, har bolaget investerat 5.1 MSEK (0.6) i inventarier. Cinnober äger sedan tidigare st aktier i Quadriserv Inc motsvarande 3,3% av kapitalet. Det bokförda värdet uppgår till 10,0 MSEK (10,0). Cinnober äger också st aktier i Binary Event Networks Inc motsvarande 9,67% av kapitalet. Det bokförda värdet uppgår till 26,7 MSEK (26,7). Cinnobers innehav i Scila AB uppgår till st aktier på bokslutsdagen, motsvarande 27,9% (38,1%) av kapitalet. Det bokförda värdet uppgår till 2,6 MSEK (3,1). Under året har st aktier avyttrats enligt optionsavtal. Innehavet i Scila redovisas som intressebolag. Finansiell ställning Eget kapital för koncernen uppgick per den 30 juni 2013 till 130,8 MSEK (114,0) och soliditeten var 56,7% (51,5%). Koncernens omsättningstillgångar uppgick per den 30 juni 2013 till 186,6 MSEK (178,5), varav kundfordringar 51,0 MSEK (23,4). Av de vid bokslutstillfället upptagna kundfordringar har 73% betalats per Då vi inte är nöjda med periodens svaga kassaflöde kommer bolaget under räkenskapsåret 2013/14 att vidtaga åtgärder i syfte att stärka kassaflödet. Nyckeltal Nyckeltal koncernen Nettoomsättning (MSEK) 295,8 256,0 223, ,7 322,8 Rörelseresultat (MSEK) 18,0 1 20,4 2 14,8 3 20,0 70,8 Resultat före skatt (MSEK) 19,9 22,8 15,1 25,1 63,4 Årets resultat (MSEK) 16,8 18,1 10,8 18,3 45,1 Rörelsemarginal (%) 6,1 8,0 6,7 9,0 21,9 Nettomarginal (%) 5,7 7,1 4,8 8,2 14,0 Eget kapital (MSEK) 130,8 114,0 137,8 142,0 141,9 Soliditet (%) 56,7 51,5 69,5 72,5 61,4 Kassalikviditet (%) 189,5 185,3 259,0 362,1 256,3 1 I rörelseresultatet för 2012/2013 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 9,8 MSEK 2 I rörelseresultatet för 2011/2012 ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 6,9 MSEK. 3 I omsättningen för räkenskapsåret 2010/2011 ingår en positiv engångseffekt om 21,0 MSEK samt 12,4 MSEK i rörelseresultatet. 18 Cinnober årsredovisning 12/13

19 Koncernförhållanden Koncernen består, förutom av moderbolaget Cinnober Financial Technology AB (publ), av det helägda dotterbolaget Cinnober Americas Inc, USA samt de svenska dotterbolagen Cinnober Financial Technology North AB med säte i Umeå, Cinnober Products AB, Cinetics AB och Binary Events Systems Sweden AB. De tre sistnämnda med säte i Stockholm. Dotterbolaget i Storbritannien, Cinnober UK Ltd, har under räkenskapsåret avvecklats. En fusion är inledd mellan moderbolaget och det helägda dotterbolaget Cinetics AB. Aktiedata Bolagets aktiekapital består per av totalt aktier, samtliga B-aktier. Yttrande från styrelsen Styrelsen och verkställande direktören anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Hänsyn har även tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Sedan 2005 är Cinnober anslutet till Alternativa Aktiemarknaden. I december 2012 övergick Cinnober till månadsvis handel av aktien. Anledningen till förändringen är främst att underlätta handel och uppnå en mer marknadsbaserad kurssättning. Därutöver är förhoppningen att en månatlig handel ska vara ett steg mot ökad likviditet i aktien. Under senaste kvartalet omsattes aktier och kursen senast betalt var vid periodens utgång 215 kr. Förslag till disposition av bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 104,5 MSEK, disponeras enligt följande: Belopp Utdelning ( aktier à 7 kr) Balanseras i ny räkning Summa Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer avstämningsdag för utdelning till 24 oktober. Cinnober årsredovisning 12/13 19

20 Resultaträkning - koncernen Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Cinnober årsredovisning 12/13

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2012-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2012-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2012-07-01 2012-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 65,1 MSEK (44,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2012-07-01 2013-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,5 MSEK (181,0 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2012-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 181,0 MSEK (166,2 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr Delårsrapport Perioden 2009-07-01 2009-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 56,3 MSEK (46,2 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Kv 4 Kv 4 12 mån 12 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13

Kv 4 Kv 4 12 mån 12 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13 Delårsrapport Cinnober Financial Technology AB (publ) Org nr 556548-9654 Perioden 2013-07-01 2014-06-30 Nettoomsättning för perioden uppgick till 278,4 MSEK (295,8 MSEK) Resultat före skatt för perioden

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13

Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13 Delårsrapport Perioden 2013-07-01 2014-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 204,7 MSEK (216,5 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2016 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 54,0 37,7 54,1 37,7 54,0. Räntabilitet på eget kapital (%) 2,1-0,3 1,2 13,8 2,1

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 54,0 37,7 54,1 37,7 54,0. Räntabilitet på eget kapital (%) 2,1-0,3 1,2 13,8 2,1 Delårsrapport Perioden 2015-01-01 2015-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 65,4 MSEK (66,4 MSEK). Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer