Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om-och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréergodkännande"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Grundskoenämnden Om-och tibyggnad av Stenmoskoans kök och entréergodkännande att ineda förstudie Försag ti besut 1. Nämnden godkänner förvatningens försag ti produktion av om- och tibyggnad på Stenmoskoan. 2. Nämnden överämnar ärendet för besut ti Kommunstyresen. Sammanfattning Kommunstyresen besutade i december 2014 (KS-2014/ ) att godkänna Grundskoenämndens begäran om att bestäa en förstudie för omoch tibyggnad av Stenmoskoans kök och entréer. Projektet omfattar om- och tibyggnad av Stenmoskoans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- ti ett tiagningskök, tiskapande av ett persona- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsa och dear av övriga skoan. Förvatningen anser att en om- och tibyggnad av Stenmoskoan är ytterst angeägen och att åtgärderna är vä motiverade ur ett arbetsmijöperspektiv för både eever och persona. Beskrivning av ärendet Grundskoenämnden besutade (GSN-2014/1485:252) att godkänna förvatningens redovisning av programarbete för om- och tibyggnad av Stenmoskoan samt att överämna ärendet ti Kommunstyresen för godkännande att ineda förstudie. Kommunstyresen godkände begäran i december 2014 (KS-2014/ ). Huge fastigheter AB har inkommit med en definitiv offert avseende om- och tibyggnad av Stenmoskoan. Projektet omfattar om- och tibyggnad av fyra entréer, fördubbad ventiationskapacitet, omvanding från mottagningskök ti tiagningskök, ändrad panösning i matsaen samt akustikåtgärder. Vidare byts ytterdörrar och fönster ut och taket tiäggsisoeras. Arbetet beräknas starta i juni 2015 med återinfytt i okaerna januari Skoans yta ökar i samband med detta med 57 kvm LOA. POSTADRESS Barn- och utbidningsförvatningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (2) Investeringskostnaden som beastar kommunen uppgår ti tkr inkusive kapitakostnad. Viket innebär en ökad hyreskostnad om 960 tkr/år baserat på 2015 års hyresnivå. Den nya hyran bir ca 3944 tkr/år. Den sutiga kostnaden får avvika med högst % på ifrågavarande investering. Huge kommer att utföra åtgärder för 3,5 mkr avseende åtgärder underhå av ventiation, förbättrad isoering mm. Kostnaderna för evakueringspavijonger har inte tagits med i offerten. Etabering, avetabering och hyra beräknas ti mean 2 och 2,5 mkr. Förvatningens synpunkter Förvatningen anser att en om- och tibyggnad av Stenmoskoan är ytterst angeägen och att åtgärderna är vä motiverade ur ett arbetsmijöperspektiv för både eever och persona. Förutom bättre uft i okaerna kommer eever och persona i och med de panerade åtgärderna att få bättre föden i entréer och matsa, mat från tiagningskök som bir bättre anpassat beträffande såvä arbetsmijö som övriga mijöhänsyn genom att fettavskijare instaeras samt möjigheten att utvinna biogas. Dessutom får skoan en förbättrad judmijö som motsvarar dagens krav. Jukka Kuusisto Utbidningsdirektör Mia Bergström Lokapaneringschef Biagor 1. Offert från Huge Fastigheter AB daterad inkusive hyresberäkning, kostnadssammanstäning och ritning. 2. Grundskoenämndens besut den 9 oktober 2014, om- och tibyggnad av Stenmoskoans kök och entréer-godkännande att ineda förstudie. Besutet deges Kommunstyresen Huge Fastigheter AB Akten

3 huge HYRESBERÄKNING abt Bi1 Projekt: Objekt: Ombyggnad ventiation, entreer och kök O, stenmoskoan Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 1) Kakyränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhå kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat anta kvm: Nuvarande anta kvm: Tota anta kvm: Investering enigt kostnadsberäkn ink adm avg 4% Investering ink kapitakostnad 1,71% 70% mån o o 57 LOA LOA LOA Avskrivningstid år Kapita investering : #:P:i,::rY=r:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :: : :::::;:::::::::::::9 ::::::::::::::::::::::::::: ::: : :: : :: : :: ; :: 1 :: : ::!:::::::::: ::mu::m:m::::mm::9 Drift :9r;:: :::::::::::::::: :: : :: ::::::: : ::::: : :::::::::::::::::::::::::: : :::: :::::: :::::::: : :: : :: : : :::q : : : :: ::: : ::::::::::::::::i: : :::::::::::::::: :: :: : :::::i: 9 :::::::::u::::::r:::::::1q Ökad hyra, kr/kvm Kr/kvm ink/ nuvarande hyra Kr/kvm nuvarande hyra Nuvarande hyra kr/år Tota hy_ra kr/år ) 5-årig statsobigation SE GVB 5Y per ,21% Tiägg vid uthyrn ti kommunen 1,50% 2) Index sätts ti/170% för kommunaa okaer (övriga 100%) 3) Beräknad investering X kakyränta X byggtid 2 Annuitetsfaktor 21,0% 11,0% 5,9% 4,3%

4 huge Projektnr: Kostnader Projektbenämning: stenmoskoan Pre kostnads- Offert bedömning Datum Upprättad/ifyd av PD PD Utredningar Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Biaqa 2 Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3 sutkostnad Produktionskostnader Oförutsett Underhåskostnader Summa Adm avgift 4% Totat Reservationer och prisäge: Föjande ingår ej: SI<Oian behöver evakueras, hava eevantaet i taget. Etabering, avetabering samt hyra bedömt ti 2-2,5 mkr ingår ej i ka kyen ovan. -!P.-!!:- -': -i-r ?_1- -: Kostnadsäge: Januari 2015 Anmärkningar, förkaring ti avvikeser och förändringar: Samtiga priser exk moms

5 huge HF Sid (2) Huddinge kommun Grundskaenämnden HUDDINGE Definitiv offert avseende om- och tibyggnad av stenmoskoan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av barn- och utbidningsförvatningen i Huddinge kommun utrett åtgärder för verksamhetsanpassning och renovering av stenmoskoan och får härmed ämna en definitiv hyresoffert Utformningen framgår av ritningar upprättade av HMXW Arkitekter, daterade Åtgärderna som paneras är anpassade för 200 eever i årskurs F-3 med persona. Projektet omfattar band annat om- och tibyggnad av fyra entreer, åtgärder för att fördubba ventiationens kapacitet samt akustikåtgärder i matsaen och dear av övriga skoan. Det nuvarande mottagningsköket byggs om ti ett tiagningskök och förses med ny utrustning. Taket ovan kök behöver höjas och kombinerad fettavskij are/avfastank samt avfaskvarn instaeras. Panösningen i matsaen ändras för att få ett bättre föde. Ett nytt större fäktrum ersätter det tidigare, också med pacering på taket. Vidare byts ytterdörrar och fönster ut och taket tiäggsisoeras. Produktionsstart är preiminärt panerad ti juni 2015 och okaerna kan då vara fårdiga för återinfytt i januari Byggnaden utökas med ca 57 kvm LOA och bir totat efter ombyggnad ca kvm LOA. Under ombyggnadstiden debiteras hyra enigt gäande avta. För att kara undervisningen under den tid som ombyggnaden pågår behöver hava skoan i taget evakueras. Kostnad för tifåiga okaer är ej medräknad i denna offert. Investeringskostnaden som beastar kommunen uppgår ti tkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Investeringen beräknas på 30 år viket motsvarar en hyreshöjning om 960 tkr/år i 2015 års hyresäge. Huge utför i samband med ombyggnaden underhåsåtgärder motsvarande ca tkr. Nuvarande årshyra är tkr ( 430 kr/kvm LOA) och beräknas efter om- och tibyggnad bi ca tkr ( 837 kr/kvm LOA) i 2015 års hyresäge. När den sutiga kostnaden är känd görs en sutredovisning enigt överenskommese med Huddinge kommun. Den sutiga kostnaden får avvika med högst + - O % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåer vi oss rätten att indexregera kostnaderna i enighet med SCB nya entreprenadindex för husbyggnad och anäggning. Kostnaderna är redovisade i prisäge jan I det fa projektet avbryts måste Huddinge kommun genom grundskaenämnden svara för hittis upparbetade kostnader för projektering. Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödastorget 7 Te Fax Orgnr

6 huge HF Sid 2 (2) Offerten är gitig t o m Vi ser fram emot att höra av er när ni tagit stäning ti vårt försag. Med väniga häsningar Huge Fastigheter AB _f' a Mattsson-Linnaa VD JLt--IU Henrik Ornebad Affärsområdeschef kommuna service Biaga Hyresberäming 2 Kostnadssammanstäning 3 Ritningar Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödastorget 7 Te Fax Orgnr

7 01 3 / 34 VARUINTAG t REERI RIVET FÖRRÅD tiytt GRUPPRUI1 46 1ATSA , L f" f' f" IIYTT FÖRHÖJTTAK 1 _;:;_ ,._ CJ =Jr- I u N I 48 I SM1LINGSSAL I n s4 f PASSA 49 11ÖBf FÖRRÅD ry.. 52 Å BJAtiOCELLSGRÄIIS FORR O A T.19 SKÖTRUN ti BO VILRUN VILRU1 81T-.: == ARUN ALLRUN f[ 118 ARU1 113 BARNVAGNAR 119 j) ARUI1 " KLASRUI1 I J J i.. * i., GRUPPRU11,..._ 11 KASSRU1 r,..._ IS 22 m I\ GRUPP P RUN 12 KORRI DOR KLASSRU11 23 KLASSRUI1 - -.r,.,!io"""'=--"'tf,.!j : : KAPP KAPP RUN 1 tj J IIYUT KAD NY UTÖKAD 1,1. CAFE - - ' --- -= - = i ty UTÖ KAD.!iE!.K_!!'!J 4. N.!{.K_!_P!!1,.,J.J DAaur-1 1 D"'. I--"'1 II f' KAPPRU11 VERhfo W'z..J ( JJ "T 98 frui1 GROV \ 105 TRE VILRUIH- ARUN '- RÖREELEK "V',J 4[ 120 ARUI I 121 ALLRUI1.A 125 VILRUI-1 t-1'!::==-;"5';1 fitre 130 j / ' BARNVAGNAR _[_J ti J'tr how Y.t/1.. '1' IIO.f\t. I<ALI<YLUNDERLAG o ii o '"HSTRÖN DBIHHOO If!; 'g H ,_ ;; "' ;#\und# =rtt:{fuia(n! DUIGI 1>1A<[o\ru S TENHOSKOLAN 3 OMBYGGNAD : s H-1 BOTTENPLAN 'r i 1 15 :; 1 o o.,..,..,.. N i L M=E1TER-r-r-r-i=r=r=r LA400-1_-0_1_00_-_2_34_1_10 LAGER> U

8 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Grundskoenämnden 9 oktober Paragraf Diarienummer GSN-2014/ Om- och tibyggnad av Stenmoskoans kök och entréergodkännande att ineda förstudie Grundskoenämndens besut 1.Nämnden godkänner förvatningens redovisning av programarbete och försag ti om- och tibyggnad av Stenmoskoan. 2. Nämnden överämnar ärendet ti Kommunstyresens panerings- och personautskott för godkännande att ineda förstudie. Sammanfattning Stenmoskoan som igger i Fuersta byggdes 1977 för 200 eever i skoåren F-3. Under 2014 har förvatningen tisammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skoedning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tibyggnad av Stenmoskoan, försag på åtgärder har tagits fram. I nämndens okaförsörjningspan för åren , och redovisas behovet av en om- och tibyggnad av Stenmoskoan. Projektet omfattar om- och tibyggnad av skoans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- ti ett tiagningskök, tiskapande av ett persona- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsa och dear av övriga skoan. Förvatningen anser att en om- och tibyggnad av Stenmoskoan är ytterst angeäget och att åtgärderna både ur ett persona- som eevperspektiv bir arbetsmijömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preiminärt beräknat investeringskostnaden ti cirka 18,8 mnkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr viket bir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tibyggnad öka ti cirka 3,9 mnkr i årshyra viket bir kr/kvm/år. Tikommande hyra är enigt nuvarande hyresavta beräknad ti 0,9 mnkr/år. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhåsåtgärder i samband med ombyggnaden.

9 GRUNDSKOLENÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Paragraf Grundskoenämnden 9 oktober forts Diarienummer GSN-2014/ Under om- och tibyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i pavijonger som paceras på skogården. En preiminär årshyra samt etabering och avetabering av pavijongen är beräknad ti mean 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i ämnad offert. Under förutsättning att besut fattas i kommunstyresen våren 2015 kan bestäning om produktion ti Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdig-stäande ti våren Besutet deges Kommunstyresens panerings- och personautskott Huge Fastigheter AB Akten

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) HANDLÄGGARE Janson, Eaine Grundskoenämnden Om- och tibyggnad av Stenmoskoans kök och entréer godkännande att ineda förstudie Försag ti besut 1. Nämnden godkänner förvatningens redovisning av programarbete och försag ti om- och tibyggnad av Stenmoskoan. 2. Nämnden överämnar ärendet ti Kommunstyresens panerings- och personautskott för godkännande att ineda förstudie. Sammanfattning Stenmoskoan som igger i Fuersta byggdes 1977 för 200 eever i skoåren F-3. Under 2014 har förvatningen tisammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skoedning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tibyggnad av Stenmoskoan, försag på åtgärder har tagits fram. I nämndens okaförsörjningspan för åren , och redovisas behovet av en om- och tibyggnad av Stenmoskoan. Projektet omfattar om- och tibyggnad av skoans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- ti ett tiagningskök, tiskapande av ett persona- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsa och dear av övriga skoan. Förvatningen anser att en om- och tibyggnad av Stenmoskoan är ytterst angeäget och att åtgärderna både ur ett persona- som eevperspektiv bir arbetsmijömässigt bättre. Huge Fastigheter AB har preiminärt beräknat investeringskostnaden ti cirka 18,8 mnkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr viket bir kr/kvm/år. Hyreskostnaden beräknas efter om- och tibyggnad öka ti cirka 3,9 mnkr i årshyra viket bir kr/kvm/år. Tikommande hyra är enigt nuvarande hyresavta beräknad ti 0,9 mnkr/år. POSTADRESS Barn- och utbidningsförvatningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhåsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tibyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i pavijonger som paceras på skogården. En preiminär årshyra samt etabering och avetabering av pavijongen är beräknad ti mean 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i ämnad offert. Under förutsättning att besut fattas i kommunstyresen våren 2015 kan bestäning om produktion ti Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigstäande ti våren Beskrivning av ärendet Stenmoskoan som igger i Fuersta byggdes 1977 för 200 eever i skoåren F-3. Stenmoskoans om- och tibyggnadsbehov har tidigare beskrivits i okaförsörjningspaner sedan Programutredning har pågått sedan början av 2014, oika försag ti verksamhetsåtgärder har diskuterats och utretts. Utredningen har bedrivits av förvatningen tisammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skoedning, kökschef och huvudskyddsombud. Projektet omfattar om- och tibyggnad av skoans fyra entréer, ombyggnad av köket från ett mottagnings- ti ett tiagningskök, tiskapande av ett persona- och konferensrum samt akustikåtgärder i matsa och dear av övriga skoan. Huge Fastigheter AB kommer i samband med ombyggnaden genomföra underhåsåtgärder för att fördubba ventiationens kapacitet, nytt fäktrum, byte av fönster och ytterdörrar samt tiäggsisoering av taket för att energieffektivisera skobyggnaden. Under om- och tibyggnationen som kommer att pågå i två etapper krävs evakuering ti pavijonger som paceras på skogården. Förvatningens synpunkter Förvatningen anser att en om- och tibyggnad av Stenmoskoans entréer och kök samt akustikåtgärder är ytterst angeäget och att åtgärderna både ur ett persona- som eevperspektiv bir arbetsmijömässigt bättre. Samtidigt kommer de krav och reger som stäs utifrån rådande arbets-och mijöagstiftning därmed kunna uppnås.

12 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) Under 2014 har förvatningen tisammans med Huge Fastigheter AB, arkitekt, skoedning, kökschef och huvudskyddsombud genomfört utredning av om-och tibyggnad av förskoan Stenmoskoan, försag på åtgärder har tagits fram. Entréer En om- och tibyggnad av skoans nuvarande fyra entréer är nödvändig för att skapa mer funktionea entréer som ger bättre pats för eevernas ytterkäder och skor. Mottagningskök byggs om ti tiagningskök Det nuvarande köket byggs om från mottagnings- ti ett tiagningskök. Köket är sitet och måste även byggas om för en bättre ogistik, viss maskine utrustning behöver bytas ut. Ombyggnaden av köket paneras ti sommaren 2015, frågan hur matsituationen kan ösas under ombyggnadstiden utreds vidare under förstudieskedet. Nuvarande kök är ti ytan stor, köksytan kan i och med ombyggnaden omdisponeras samtidigt som en vägg fyttas viket ger en utökning av matsasytan. Verksamheter som genererar fetthatigt spivatten måste instaera fettavskijare viket gör att den tidsbegränsade dispens som skoan har i dag för fettavskijare kommer att hävas i och med ombyggnationen av köket. En matavfaskvarn kommer att instaeras för att utvinna biogas. Användning av matavfaskvarn innebär att matavfaet syniggörs, viket i sin tur innebär att även svinnet syniggörs och åtgärder kan sättas in för att minska detta. Mijömedvetenheten hos både eever och persona ökar därmed. Hörsefrämjande åtgärder Thyréns AB genomförde december 2013 en rapport utifrån de judkrav som gäde då skoan byggdes i förhåande ti dagens judkrav. Personaens synpunkter på judmijön och de åtgärder som bör vidtas för att förbättra akustiken i skoan har tagits fram. Akustikåtgärder för att minska inomhusbuer kommer att genomföras genom nya undertak och väggabsorbenter viket ger en förbättrad arbets-och judmijö. Akustiken åtgärdas i matsaen och i dear av övriga skoan som het saknar absorbenter. Samtas- och konferensrum Personaens arbetsmijö är i dag inte acceptabe, det saknas samtas- och konferensutrymmen viket ur arbetsmijöskä är viktigt att tiskapa. Genom

13 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) att omdisponera vissa ytor och genom fytt av väggar kan både ett samtasoch konferensrum inrymmas i skoan. Underhåsåtgärder-Huge Fastigheter AB I samband med om- och tibyggnaden av Stenmoskoan kommer Huge Fastigheter AB att genomföra vissa underhåsåtgärder. - Ventiationskapaciteten dimensioneras om ti dagens krav för uftmängd per person. - Ventiationskanaer dras ovan tak och käs in. - Byte av samtiga fönster och ytterdörrar. - Byte av ädre fäktar. - Yttertaket tiäggsisoeras i samband med ventiationsdragning för att energieffektivisera skobyggnaden. - Ny pacering av fäktrum på taket. Investering, hyra och tidspan Huge Fastigheter AB har preiminärt beräknat investeringskostnaden ti cirka 18,8 mnkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Nuvarande hyra är 3,0 mnkr och beräknas efter om- och tibyggnad bi cirka 3,9 mnkr i årshyra. Huge Fastigheter AB investerar därutöver 3,5 mnkr i underhåsåtgärder i samband med ombyggnaden. Under om- och tibyggnationen som kommer att pågå i två etapper under cirka 12 månader, krävs evakuering i pavijonger som paceras på skogården. En preiminär årshyra samt etabering och avetabering av pavijongen är beräknad ti mean 2-2,5 mnkr. Kostnaden ingår inte i ämnad offert. Tikommande hyra är enigt nuvarande hyresavta beräknad ti 0,9 mnkr/år. Nuvarande hyra för Stenmoskoans okaer är 3,0 mnkr/år och 1 43 kr/kvm/år. Efter ombyggnad beräknas okahyra öka ti 3,9 mnkr/år och kr/kvm/år.

14 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (5) Tibyggnaden av skoan bir cirka 60 kvadratmeter, skoans totaa yta efter ombyggnaden bir kvadratmeter. Investeringen är beräknad efter ränteäge-och prisäge för jui Huge Fastigheter AB kommer i sutredovisningen att beakta indexregering utifrån förändringen i SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anäggning. Den sutiga kostnaden får avvika från den preiminära med högst procent på ifrågavarande investering. Under förutsättning att besut fattas i kommunstyresen våren 2015 kan bestäning om produktion ti Huge Fastigheter AB ske för beräknat färdigstäande ti våren Finansiering Enigt nämndens okaförsörjningspan för uppstår svårigheter att fut ut finansiera aa projekt inom den åriga resursfördeningsramen på 8,0 mnkr. Jukka Kuusisto Utbidningsdirektör Mia Bergström Lokapaneringschef Biagor 1. Preiminär hyresoffert med hyresberäkning, Huge Fasigheter AB den 17 jui Ritning, Huge Fastigheter AB den 17 jui 2014 Besutet deges Kommunstyresens panerings- och personautskott Huge Fastigheter AB Akten

15 huge HF Sid (2) Huddinge kommun Grundskaenämnden HUDDINGE Preiminär offert avseende om- och tibyggnad av stenmoskoan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av barn- och utbidningsförvatningen på Huddinge kommun utrett åtgärder för verksamhetsanpassning och renovering av stenmoskoan och f'ar härmed ämna ett preiminärt kostnadsförsag och hyreskakyl Utformningen framgår av ritningar upprättade av HMXW Arkitekter, daterade Åtgärderna som paneras är anpassade för 200 eever i årskurs F-3 med persona. Projektet omfattar band annat om- och tibyggnad av fyra entreer, åtgärder för att fördubba ventiationens kapacitet samt akustikåtgärder i matsaen och dear av övriga skoan. Det nuvarande köket byggs om ti ett tiagningskök. Under forstudien har två aternativa paceringar av ett nytt större fäktrum utretts och enigt detta försag paceras det nya utrymmet som tidigare på taket. Vidare byts ytterdörrar och fönster ut och taket tiäggsisoeras. Byggnaden utökas med ca 60 kvm LOA och bir totat efter ombyggnad ca kvm LOA. Under omby&onadstiden debiteras hyra enigt gäande avta. För att kara undervisningen under den tid som ombyggnaden pågår behöver hava skoan i taget evakueras. Kostnad för tifåiga okaer är ej medräknad i denna offert. Ombyggnaden kan starta i mars 2015 om besut om produktion fattas enigt tidpanen. Den preiminära investeringskostnaden som beastar kommunen uppgår ti tkr inkusive kapitakostnad under byggtid. Investeringen beräknas på 30 år viket motsvarar en hyreshöjning om 918 tkr/år i 2014 års hyresäge. Huge utför i samband med ombyggnaden underhåsåtgärder motsvarande ca tkr. Nuvarande årshyra är tkr ( 431 kr/kvm LOA) och beräknas efter om- och tibyggnad bi ca tkr ( 818 kr/kvm LOA) i 2014 års hyresäge. Kostnaderna för den föresagna ombyggnaden är preiminärt angivna. När den sutiga kostnaden är känd görs en sutredovisning enigt överenskommese med Huddinge kommun. Den sutiga kostnaden f'ar avvika från den preiminära med högst + - O % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåer vi oss rätten att indexregera kostnaderna i enighet med SCB nya entreprenadindex för husbyggnad och anäggning. Kostnaderna är redovisade i prisäge maj I det fa projektet avbryts måste Huddinge kommun genom grundskaenämnden svara för hittis upparbetade kostnader för projektering. Offerten är gitig t o m Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödastorget 7 Te Fax Orgnr

16 huge HF Sid 2 (2) Vi ser fram emot att höra av er när ni tagit stäning ti vårt forsag. Med väniga häsningar Huge Fastigheter AB Sf;11tb Sophia Mattsson-Linnaa VD fi-:'l JU Henrik Ornebad Affärsområdeschef kommuna service Biaga Hyresberäkning 2 Kostnadssammanstäning 3 Ritningar Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödastorget 7 Te Fax Orgnr

17 huge abt Bi1 HYREsBERÄKNING (preiminär) Projekt: Objekt: Ombyggnad ventiation, entreer och kök O, stenmoskoan Investering tkr: Beräknad kostnad tkr: 1) Kakyränta: 2) Index: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhå kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat anta kvm: Nuvarande anta kvm: T ota anta kvm: Investering enigt Investering ink kapitakostnad 2,46% 70% mån o o 60 LOA LOA LOA Kapita investering : P: Rkr :vf:4. :::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::m :::::::::: ::::::::::::::: ::::= Drift :QQ :: ::::::::::::::::: ::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::: :: :::: : ::::: : ::::::::::::::::::: 1 : 1:::::::::::::::::::::::::::= kt =::::==== Ökad hyra, kr/kvm L Kr/kvm ink/ nuvarande hyra Kr/kvm nuvarande hyra Nuvarande hy_ra kr/år Tota hyra kr/år ) 5-årig statsobigation SE GVB 5Y per ,96% Tiägg vid uthyrn ti kommunen 1,50% 2) Index sätts ti 70% för kommunaa okaer (övriga 1 00%) 3) Beräknad investering X kakyränta X byggtid 2 Annuitetsfaktor 21,5% 11,4% 6,4% 4,8%

18 huge Biaga 2 abu/ Projektbenämning: Stenmoskoan, ombyggnad ventiation,entreer och kök Projektedare: Pär Dahström Pre kostnads- Kostnader Budget Prognos 1 Prognos 21 Prognos 4 Utfa bedömning Datum Upprättad/ifyd av Main Hagund Utredningar upparbetat Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produktionskostnader Oförutsett Tota Underhåskostnader Huge Tota Adm avg4% Totat o o o o '///////. '/. ', Reservationer och urisäge:.i i:..?..? e : y...!? :...:.!...Y.....!.....Y i...?..:..?t E.. i..... i y.1...:....'!.i..9.!... r...! i.?d !... f?..... r.... r..... r ?..1..:......!9....rf.y....!9.r9x.i : i..:..! :....!...?....!: :...Y...!...P.!.:... P....!.!: !..f..1.. f P P E......L..9.Q.q.:.:... Kostnadsäge: Maj Anmärkningar, föridaring ti avvikeser och förändringar: -- Samtiga priser exk moms

19 > i! 0: 5 LAGER: S61 1 RIVET FÖRRÅD NYTT GRUPPRUM , , 1 Jr GRUPPRUt1 r GRUPPRUt1 " 11 KLASSRUI 2 KLASSRUI1 r u /\ 34 VARUINTAG i i i NYTT L. ENTREPARTI : i " 15 GRUPP- RUM w 22 A 1Z KORRIDOR taprum =:L: UTÖKAT KAPPR UM KLASSRUM 23 KLASSRUt1 H -- NYTT 30 RENSERI FÖRHÖJT TAK 3.1 KOK L /\ MATSAL ii c " fj., c D A T.. 79 SKO TRU1 ti 60 VILRUM 1 Vj'J '-" I NY VILRUM I I SAMLINGSSAL BJ!ANOCELLSGRANS AL L RU1 83 I. ALL RU 1 ii PAS 4 AGE -... v ni 1 ATRUM u 1 -=r==i --, 21 1 KAPP _ -j NY UTOKAD : : r ; ----j NY UOKAD.... NY UOKAD E_N'!_ELK_!IE,P_R!!t:J. L!LK.[IEJ'!!!t:!. HJ. TVÄfRU 110 1!4 1--JKAPPRU VÅT LE!_< j 113 BARNVAGNAR J':.V1h 7 u11..,,f:,!-.<j D L ÄSÖR N A --- <ij v 97 VÅTLEK.;; ' L 67 F- DAGRUM 9 W A o!af "''"" 17", ' UM ;A ND-. SKALA 1:150 CELL$ GRÄNS.J ( (i 75 VERKST AD 101 KAPPRUI1 1'02 j" GROV- 104 TRE V ILRU 1 1, 105 ALL RUI ' RORELSELEK -v,j. 116 ALLRUM ""J 120 A L LRU j) ALLRUI1 D A L 1 ut VILRUM 130 / BARNVAGNAR _L &t T A/U A!RNGUiASU1 CATU1 1 :,_ j KALKYLUNDERLAG huge LOKAUSEiiNGSPLAN -+-- i :0 q "' ;,34,,,Jr.24i--r.PAÄ,HÖm,---4 A HMXW ARKITEKTER ;2 1/FPR,.I.ij or STENMOSKOLAN OMBYGGNAD BOTTENPL AN J FiiT AO/ {M T A A E rro.'oiihwgii.'wiaa<g 6WGT ORAKCNI1AnK HA/otU.CiOJ'{ _ BEtHiT ORAI'I'EIIMARt o "-"'"'..'... - METER A G i

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal BARN- OCH UTBILNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANE ATUM IARIENR SIA 2013-11-04 GSN-2013/518.252 1 (7) HANLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Renovering och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-09-02 KS-2013/336.622 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Laga mat från grunden i våra skolor svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-27 GSN-2013/78.272 1 (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund 2014-01-30 AN-2013/638.259 1 (5) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund Förslag till

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214

Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507. Diarienummer KS-2010/995.214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragraf Sid Kommunstyrelsen 13 december 2010 260 507 Diarienummer KS-2010/995.214 Avsiktsförklaring mellan Huddinge kommun och NCC Boende AB för delar av Glömsta

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta

Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-03-10 KF:s HANDLING NR 8 2011 20(22) 56 Dnr 2010/20 Medborgarförslag gällande tillgången till föreningslokal iransta INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015

Äldreombudsmannens rapport - oktober till december 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-20 AN-2016/59.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för Familjedaghemmet Rosen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 2013-05-07 reviderad FSN-2012/405.642 1 (3) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP)

Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Marica Lindblad (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 september 2013 19 Paragraf Diarienummer KS-2013/336.622 Laga mat från grunden i våra skolor - svar på motion väckt av Britt Björneke

Läs mer

ABCDE. Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD. Gruppbostäderna Ekliden och Strandvillan. Farsta stadsdelsnämnd

ABCDE. Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD. Gruppbostäderna Ekliden och Strandvillan. Farsta stadsdelsnämnd Beställare V ÅRD OCH OMSORG F ARSTA STADSDELSFÖRVALTNING S TOCKHOLMS STAD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2005-04-28 Handläggare: Iris Birath Tfn: 08-508 18 153 Farsta stadsdelsnämnd Gruppbostäderna Ekliden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-27 KS-2014/71.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) - svar på remiss från Finansdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-16 KS-2013/1200.113 1 (5) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 Ralph.Strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Framställan

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Boendelösningar nyanlända

Boendelösningar nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 SN-2016/928.709 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Boendelösningar

Läs mer

18. Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende hyresavtal Dnr 2016/45-282

18. Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende hyresavtal Dnr 2016/45-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (42) 2016-03-21 Kf 18. Utökning av antalet platser på Lindögården för särskilt boende hyresavtal Dnr 2016/45-282 Västerviks kommun har idag 462 platser i särskilt

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun

Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 december 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/1312.196 Rehabiliteringspolicy för Huddinge kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan Dnr 2013-08-12 Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Tel. 0470-415 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Läs mer

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen

Köp av fastigheterna Palmen 3, Palmen 4, Olivträdet 2, Olivträdet 4, Hörningsnäs 1:26 och Hörningsnäs 1:27 i Storängen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-03 KS-2014/1413.211 1 (2) HANDLÄGGARE Gustav Hector 08-535 313 99 gustav.hector@huddinge.se Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-06 GSN-2014/374.252 1 (9) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Renvering

Läs mer

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende

Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Kista vård- och omsorgsboende Tjänsteutlåtande Styrelsen 2014-04-24 Ärende 14 Dnr 2014 0361 Sid. 1 (6) 2014-03-26 Handläggare: Gunnar Kempe Telefon: 08 508 360 00 Till Styrelsen för Micasa Fastigheter Förslag till inriktningsbeslut

Läs mer

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall

Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall E4 BESLUTSFÖRSLAG Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall över Borås Arena 2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 25,0 mnkr.

Läs mer

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på Ljusterö inför budget 2017.

6. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på ersättning för särskilt boende på Ljusterö inför budget 2017. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:10 Dnr. KS 2014/0310 Förstudie särskilt boende för äldre på Ljusterö Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-11-18 LS-LED15-1615-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-14 KS-2013/228.259 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.hman@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende ombyggnad

Läs mer

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011)

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

Protokoll 1 (1) TRELLEBORGS KOMMUN. Datum. 131 Hyresavtal Borgvallen

Protokoll 1 (1) TRELLEBORGS KOMMUN. Datum. 131 Hyresavtal Borgvallen Protokoll 1 (1) Datum Socialnämnden 2015-09-21 131 Hyresavtal Borgvallen Dnr SN 2015/423 Ärendebeskrivning Ordföranden föredrar ärendet. Serviceförvaltningen kommer vid sitt septembersammanträde behandla

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Nybyggnad av förskola i Vistaberg, Flemingsberg godkännande av produktion

Nybyggnad av förskola i Vistaberg, Flemingsberg godkännande av produktion BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-17 FSN-2014/72.253 1 (8) HANDLÄGGARE Janson, Eane 08-535 360 25 Eane.Janson@huddnge.se Förskoenämnden Nybyggnad av förskoa

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus Befintlig byggnad Förslag på utbyggnad mot norr Mölndals Sjukhus Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad Projekt 30034 FAST 323-2013 Förstudie september 2013 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. REGIONÖVERGRIPANDE

Läs mer

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström

Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt av Anita och Stig Norström KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/194.530 Ta bort återvinningsstationen Balingsnäs 1:5 - svar på medborgarförslag väckt

Läs mer

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2014: Rotel V (Dnr 316-573/2014) Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Köavgiften fastställs till en

Läs mer

Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Borgerliggrupp träffas kl 18:00 Barn- och ungdomsnämnden Datum 2003-05-27 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 27 maj 2003 kl 19:00 Borgerliggrupp träffas kl 18:00

Läs mer

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387

DATUM 2015-05-08 KFN-2015/154.387 HUDDINGE KOMMUN KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-08 KFN-2015/154.387 SIDA 1 (2) HANDLÄGGARE Wessem, Mats 08-535 317 37 Mats. Wessen@huddinge.se Kutur- och fritidsnämnden

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 6

Kommunstyrelsen. Ärende 6 Kommunstyrelsen Ärende 6 Samhällsbyggnad Mattias Persson 0571-28114 mattias.persson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-13 Sida 12) Tillbyggnad av fastigheten Deldalen 1 i Åmotfors Beredning Beredning

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet

Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-11-29 Blad 14 Ks 161 Au 159 Dnr 264/2010-101 Svar på medborgarförslag om att sätta belysning på tre befintliga entreer till elljusspåret vid Ekbacksbadet Från har

Läs mer

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Revidering av Huddinge kommuns författningssamling HKF 6210, taxebestämmelser för förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-05 GSN-2015/436.184 1 (3) HANDLÄGGARE Vellner, Jennie Jennie.Vellner@huddinge.se Grundskolenämnden Revidering av Huddinge

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. b) När det gäller det andra stycket under punkten 4 föreslås att ordet Brandchefen byts mot orden Södertörns brandförsvarsförbund.

Kommunstyrelsen. b) När det gäller det andra stycket under punkten 4 föreslås att ordet Brandchefen byts mot orden Södertörns brandförsvarsförbund. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-09 KS-2014/75.184 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Taxa för sotning, taxa

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF Blåklinten 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen har till

Läs mer