RenaRumNr Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR"

Transkript

1 RenaRumNr Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR

2 ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål, med låsbara hjul och transparenta flikväggar. ESCO NordicSafe Super Silent Världens absolut tystaste säkerhetsbänk BSC Class II. Extremt låg ljudnivå med bibehållen säkerhet. D.v.s att inte som flertal andra tillverkare ha minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån. Utvändigt bredd 1200 mm anpassad till svensk laboratoriestandard. Certifierad enligt EN ESCO Mobil renluftsgarderob Sterilförvaring av renrumskläder. HEPA-filtren garanterar säker och steril förvaring av renrumskläderna. Lätt att hålla rent och organiserat. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål. LabRum, LabRum Klimat och AssabLab har gått tillsammans och heter nu LabRum. LabRum AB, SOLNA / STOCKHOLM - LabRum AB, MEDICON VILLAGE / LUND Tel:

3 INNEHÅLL NR 5 RenaRumNr Månadens tema: VÄVNADS- INRÄTTNINGAR Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum. Rentforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan Rentforum s medgivande. 20 ledare sid 5 Nyheter i korthet sid 7 15 TEMA: Vävnadsinrättningar sid Nordic Hygiene expo 2013 sid 26 Nyheter i korthet sid Kalendarium sid 37 Månadens produkt: Renrum sid CHeFReDaKTÖR OCH ansvarig UTGIVaRe: Matts Ramstorp Mobil: Nyheter i korthet sid GRaFISK FORM OCH layout: Charlotta Behrens, annonser: Binh Tan OctaSoft LÅGLUDDANDE TORKDUK KONTaKT: Rentforum AB, Norrbäcksgatan 19, Malmö Telefon:

4 BeMicron en tidsbesparande dräkt för renrum Innovation på marknaden Berendsen introducerar en revolutionerande dräkt, BeMicron. Den unika designen gör det möjligt att minska omklädnings-tiden till 30 sekunder. Ericsson bygger rena arbetsplatser! Ventilator har fått i uppdrag av Ericsson att skapa arbetsstationer med förhöjda renhetskrav. Stationerna används vid arbete med elektronik då det är av största vikt att miljön är så partikelfri som möjligt. Vi tackar Ericsson för uppdraget. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav! BeMicron Berendsen Textil Service AB Sweden Tel Kontakta oss så berättar vi mer! Växel: Mobil: Hygienkrav? Att arbeta med miljöer som har förhöjda renhetskrav ställer höga krav på helhetsperspektiv och förståelse för användare och dess behov. Hos oss samverkar allt från projektledare, arkitekter och teknikkonsulter till mikrobiologer och experter inom skyddsventilation och hygienisk design för att vidga erbjudandet inom hygienklassade miljöer. Har du hygienfaktorer att ta hänsyn till? Prata med oss på Projektengagemang Energi & Klimatanalys. Daniel Laggar Lars Jansson RenaRum 5/2013

5 LEDARE Sommar och sol inte riktigt än, men snart! Våren övergår snart till sommar och det enda sättet att märka detta är via TV. Ishockey VM är slut, likaså Eurovision och alla serier tar nu slut en efter en för att ersättas av repriser. Vävnadsinrättningar Detta nummer av tidningen RenaRum f okuserar på Vävnadsinrättningar. Alla dessa är sedan ett antal år styrda av samma r egelverk som den läkemedelstillverkande i ndustrin, nämligen EU GMP:n, och speciellt volym 4, annex 1. De allra flesta kliniker är på god väg och många är redan klara, men de allra mest k ritiska, de som rör ortopediska operationssalar, har lång väg kvar att vandra. livsmedel, återigen på tapeten! Jag har ställt frågan förr och vill återigen ta upp den: Vart är livsmedelsindustrin på väg? Vad är det som gör att många inte ser samma allvar vid tillverkningen av livsmedel som då man hanterar och tillverkar läkemedel. Båda dessa produkter används och konsumeras av oss människor. Risker för akuta såväl som långsiktliga skador och åkommor är stora, både vid konsumtion av livsmedel som vid användning av medicin och läkemedel, om dessa inte håller rätt kvalitet. Branschriktlinjer för livsmedelshantering säger att man i vissa fall ska använda handskar för att skydda produkterna. Jag var på ett café häromdagen där personen i kassan hade en (!) handske på sig. Denna hand använde hon för att skära och lägga upp tårtor och smörgåsar med. Helt ok om man bara ser till detta. Sedan gick hon vidare till kassan där hon, med samma handskbeklädda hand, hanterade pengar, bankkort och kvitton. Är detta sunt förnuft? Vem är ansvarig för hennes agerande? Jo den som är livsmedelsproducent, i detta fall ägaren till caféet. Vem kontrollerar då detta? Jo, de kommunala tjänstemännen, som har så mycket att göra att de inte hinner med. Skapa en central myndighet som har totalt ansvar för denna kontroll! Det är tur att vi människor i de allra flesta fall är så starka i vårt immunsystem som vi är! Många säger att man aldrig ska titta in i ett restaurangkök. Mitt råd Gör det och säg till om det är något som ni tycker är fel! Allt blir bra om vi stannar upp och tänker logiskt. Matts 5

6 Att bygga renrum och kontrollerade lokaler 27augusti, Stockholm Renrum och kontrollerade lokaler är viktiga redskap för att skapa rätt renhet för produkt, process och (eller) personal. I denna kurs tas alla de olika moment upp som har med byggnation att göra: Introduktion Grundläggande renhetskrav Olika verksamheter och krav Lokalutformning, layout, golv, väggar, tak, fönster, dörrar Ventilation systemutformning, omsättningstal, differenstryck Att bygga för städning och rengöring Provtagning/mätning/validering/dokumentation Att skriva en kravspecifikation (URS) Syfte Att ge en grundläggande bakgrund till alla de väsentliga delar som har en påverkan då man vill bygga nytt eller bygga om ett renrum eller en kontrollerad lokal. Deltagarna ska efter kursen slut ha en fördjupad insikt i hur man kan formulera en kravspecifikation (URS User Requirement Specification), vilka krav som kan och bör ingå i denna. Målgrupp Projektledare, entreprenörer, produktionsledare, driftsledare, mellanchefer som påverkas i samband med byggnation, som t ex produktion, QC, rengöringspersonal, etc. Generellt sett alla som på ett eller annat sätt kan ha en påverkan på renrummet, eller som påverkas av lokalen (lokalerna) då allt är färdigbyggt. Kursavgift Anmälan SEK 6.450:- (ex moms) inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe BioTekPro AB, - Tel: +46 (0) ,

7 FORSKNING Magsårsbakterien Helicobacter pylori orsakar celldöd Små blåsor, så kallade vesiklar, som släpps från cellytan hos bakterien Helicobacter pylori orsakar celldöd i magsäcksslemhinnan och kan vara en viktig förklaring till utveckling av både magsår och magcancer. Det visade Annelie Olofsson i en avhandling som hon försvarade vid Umeå universitet den 17 maj. Bakterien Helicobacter pylori beräknas infektera hälften av jorden befolkning. De flesta som infekteras får inte några symtom, även om alla får en lokal inflammation där bakterien fått fäste. Magsår uppkommer hos cirka procent av de infekterade och en långvarig infektion med H. pylori är en riskfaktor för att magsäckscancer ska utvecklas. Antalet personer som drabbas av magsäckscancer minskar i Sverige, men trots detta är cancerformen en av de vanligaste i världen och den näst vanligaste orsaken till död på grund av cancer. Det är inte helt klarlagt varför magsår och magsäckscancer uppkommer hos vissa individer men inte hos andra. Helicobacter pylori Precis som många andra bakterier knoppar H. pylori av små blåsor från cellytan. Dessa blåsor kallas vesiklar och är betydligt mindre än bakteriecellen själv, nanometer i diameter. Med molekylära termer kan man ännu inte beskriva hur det går till när vesiklarna bildas och vad det är som gör att de lossnar från bakterierna. Ytan hos vesiklarna liknar bakterieytan och därför har vesiklarna och bakterien många gemensamma egenskaper. Det betyder att vesiklarna, precis som bakterien själv, bär på sjukdomsframkallande faktorer. I vävnader där bakterier finns ser man vesiklarna men det är ännu relativt outforskat hur dessa vesiklar påverkar de omgivande cellerna i vävnaden. NMR-baserad forskning Annelie Olofsson visar i sin avhandling att vesiklar från H. pylori påverkar magsäckens celler på olika sätt och att de kan orsaka celldöd. I sitt arbete kartlade hon inledningsvis 7

8 NANO- TEKNIK kompositionen av vesiklarna från H. pylori och hittade en rad proteiner som är associerade till sjukdomsutveckling. Däribland ett protein som har en stark koppling till magcancerutveckling, liksom proteiner som gör att vesiklarna kan fästa till cellerna i magsäcken. För att kunna bestämma fosfolipidsammansättningen hos dessa vesiklar utvecklads även en ny NMRbaserad metod. Dessutom beskriver avhandlingen att de aktuella vesiklarna tar sig in i cellerna genom att kidnappa några av de vägar som används av cellen för att ta upp andra faktorer, samt att vesiklarna påverkar magepitelcellernas förmåga att hålla ihop yttersta magepitelcellslagret. Några av de signalvägar som cellen använder för kommunikation påverkades också av vesiklarna. Dessutom har vesiklarna förmågan att inducera reaktioner som är typiska då en inflammation uppkommer och antagligen spelar de en viktig roll i den kroniska inflammation som u ppkommer vid en H. pylori infektion och bidrar till sjukdomsutveckling. Källa: Umeå Universitet Nanologica Årets Nanoföretag Nanologica tog hem u tmärkelsen Årets Nanoföretag i hård konkurrens. Juryns motivering lyder Ett företag med förankring i svensk universitetsforskning, som med en tydlig affärsidé och ett smart och drivet team lyckats lösa kunders problem genom styrning av materialegenskaper på nanonivå. Nanologica utvecklar nanoporösa material för användning i allt från läkemedel till kromatografi. I början av året tecknade företaget avtal med ryska Nanolek om att omformulera fyra kända läkemedel, genom att innesluta dem i Nanologicas porösa mikropartiklar av kiseldioxid med nanostora porer. Juryn, som har bestått av Anders Eliasson, Business Sweden, Åsalie Hartmanis, Swed NanoTech, Björn O Nilsson IVA samt Tord Lendau, CytaCoat AB har gjort bedömningen utifrån vilket problem som kan lösas, om tekniken funkar, hur affärsplanen ser ut och vilken roll nanoteknik har i lösningen. Bolaget ska också ha försäljning. Utmärkelsen Årets Nanoföretag delades ut vid SwedNanoTech:s event Nano Forum på Näringslivet Hus den 15 maj. Källa: SwedNanoTech Fakta SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profi l för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 40 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare. 8 RenaRum 5/2013

9 How to use your old Particle Counter. Step into the future with Brookhaven! Like us on Facebook and win a new ipad mini! Visit our new homepage! 9

10 LÄKEMEDEL Recept i mobilen Apoteket är först i Sverige med att ge kunderna en unik möjlighet att se recept i mobiltelefonen. Kunderna kan samtidigt se om den receptförskrivna medicinen finns i lager på Apoteket. Det finns även möjlighet att se recept för barn och anhöriga via fullmakt. Underlättar i vardagen Vi är glada att vi kan förenkla för våra kunder och ge dem denna unika möjligheten att se recept i mobiltelefonen. Det är en tjänst som underlättar i vardagen eftersom det enkelt går att se om receptet kommit in till apoteket, exempelvis när man är på väg hem från sitt läkarbesök, säger Eva Fernvall, Kommunikationsdirektör i Apoteket. 10 Mobilanpassad webb För att göra tjänsten tillgänglig för så många som möjligt har vi valt att bygga den som en mobilanpassad webb. Tjänsten nås via mobiltelefonens webbläsare på mobil.apoteket.se. För en säker inloggning använder vi mobilt BankID, som idag används av många myndigheter och banker, säger Henrik Tingwall, Försäljningschef digitala kanaler i Apoteket. Detta kan du göra med mobilt BankID på mobil.apoteket.se: Se dina aktuella recept Se om ditt läkemedel finns i lager* hos lokalt apoteket (direkt från receptet) Se ditt högkostnadssaldo Tidigare receptuttag Mina beställningar (på apoteket.se) Se recept för barn och anhöriga via fullmakt Källa: Apoteket AB Detta kan du göra utan mobilt BankID på mobil.apoteket.se: Få information om läkemedel Se om läkemedel finns i lager* hos lokalt apotek (lagersaldo uppdateras varje timma mellan klockan och 18.00) Hitta närmaste Apoteket Öppettider *Information om lager av narkotikaklassade mediciner visas inte i mobiltelefonen.

11 Störst på renrum OctaSoft LÅGLUDDANDE TORKDUK

12 SJUKVÅRD Nytt ventilationslaboratorium i Lun d Avidicares nya ventilationslaboratorium invigdes med inbjudna deltagare och föreläsare den 26 april i Lund. Dagen inleddes med ett antal aktuella föredrag som belyste dagens krav på sjukvårdshygien, minimeringen av luftburna partiklar och mätmetoder. Även aspekter och trender rörande sjukhuskonstruktion (med fokus på operationsavdelningar) och operationsmetoder belystes. Det nya hypermoderna laboratoriet invigdes av Avidicares styrelseordförande Erik von Schenck. Deltagarna fick bl.a. ta del av rökdemonstrationer med Opragon systemet. Dagen avslutades med ett besök på Lunds Universitetssjukhus där deltagarna fick se installationer av Opragon i hybridsalen, ortopedoperationsrum såväl som uppdukningsrum för sterila instrument. Det nya laboratoriet är en nödvändig komponent för vidareutvecklingen av Oprago n och nya framtida Avidicare produkter. Det första målet är att Opragon ska uppfylla den Fakta tyska DIN standarden och labbet gör det möjligt för oss att genomföra samma mätningar som då nya operationsrum i Tyskland valideras enligt standarden. säger Peter Ekolind, VD, Avidicare. Vi har använt oss av den senaste tekniken och detta är med största sannolikhet det modernaste ventilationslaboratoriet i Europa. Källa: Avidicare AB Avidicare AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen inom forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Företagets främsta produkt är Opragon. Avidicare har sitt säte i Medicon Village, Lund. Fakta Föreläsningar och talare: Nya projekt, nya tankar kring logistiken av patienter, personal och material Ia Belfrage arkitekt SAR/ MSA, White Arkitekter AB Clinical Trends and Developments in Surgery: Challenges and Impact on Ventilation Technology Clemens Bulitta Prof. Dr.Med., Hochschule Amberg-Weiden, Germany Luftburna biologiska partiklar Jakob Löndahl, PhD, EAT Lunds Universitet Virtual engineering av luftrörelser i operationsrum med hjälp av CFD modeller Olof Dahlberg M.Sc., FS Dynamics AB 12

13 Airsonett Operating Room Innovation AB byter företagsnamn till UNIK TEKNIK FÖREBYGGER INFEKTIONER Besök vår nya hemsida

14 SJUKVÅRD Hud från avlidna donatorer är en viktig resurs vid svåra brännskador. Huden används som biologiskt förband för att gynna sårläkningen, minska risken för infektioner och dämpa inflammation. Från 1 maj fi nns en hudbank knuten till vävnadsinrättningen/ brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset. Sedan 2010 har Landstinget i Uppsala tillsammans med Östergötlands läns landsting nationellt ansvar för vård av patienter med svåra brännskador. Nationell hudbank gynnar svårt brännskadade Fakta Huddonation Samma regelverk som för annan vävnads- och organdonation. Först görs kontroll i Donationsregistret om den avlidnes inställning. Man kontrollerar också om det finns någon begränsning i vad som får doneras. Om en avliden person inte registrerat sin vilja tillfrågas anhöriga/konsensusförfarande Blodprov ska tas inom ett dygn för att utesluta smitta, då främst HIV, hepatit och syfilis Donatorn får inte ha hudcancer, tatueringar, ärr eller någon aktiv hudsjukdom i hudområdet som är lämpligt för tillvaratagande Huden tillvaratas inom R ättsmedicin i samband med obduktion. Huden tas som r egel från d onatorns rygg. Varje donator bidrar i genomsnitt med kvadratcentimeter hud Hittills har två patienter fått donatorhud från vår egen bank, och resultaten är goda. För procent av de 300 patiente r som vårdas på sjukhus för svåra brännskador i Sverige per år är sådana förband livsnödvändiga. Det handlar oftast om personer med över 60 procentiga brännskador som helt saknar skyddande läderhud, säger F redrik Huss, läkare på brännskadecentrum. Beroende av hudimport Fram till början av 2000 talet försåg det privat företaget Karocell, knutet till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, brännskadekliniker i Sverige med donatorhud. Efter att företaget avvecklades har Sverige i princip varit beroende av hudimport från organisationen Euroskin Bank/ Euro Tissue Bank i Holland. Vi har haft planer på en egen hudbank en tid och successivt byggt upp ett hudlager i Uppsala. Målet är att Sverige ska vara självförsörjande. För det krävs cirka hundra inhemska donatorer per år, eller cirka 200 om huden ska ges till fler patientgrupper än svårt brännskadade. Vi räknar vi med att kunna halvera kostnaden för donatorhuden vilket gynnar patientens hemlandsting. Importerad donatorhud från Holland kostar i cirka 12 kronor per kvadratcentimeter. Brännskadecentrum i Uppsala använder cirka kvadratcentimeter donatorhud per år, säger Fredrik Huss. Donerad hud kan förvaras i kylutrymme i glycerol upp till tre år. Med bättre tillgång, och lägre kostnad, kan fler patienter behandlas. Donatorhuden kan också vidareförädlas till så kalllad cellfri dermis som används som en biologiskt nedbrytbar byggnadsställning för att stimulera läderhuden att nybildas. 14

15 Fakta Rikssjukvård Nationellt ansvar Tack vare ett nära samarbete med Rättsmedicinalverket och vävnadsinrättningen i Lund och snart även Stockholm och Uppsala räknar man med ett gott inflöde av donatorhud. Hudbanken har ett nationellt ansvar att vid behov leverera hud till andra behövande sjukhus. Förutom ekonomiska fördelar, menar Fredrik Huss att en hudbank i egen regi minskar sårbarheten och ger verksamheten bättre kontroll över kvalitet och spårbarhet. Enligt EU:s vävnadsdirektiv måste den som ansvarar för en vävnadsinrättning som en hudbank garantera spårbarhet under 30 år. Av kostnadsskäl används donerad hud framförallt efter svåra brännskador. Men Fredrik Huss ser flera potentiella användningsområden i framtiden, till exempel efter svåra trafikolyckor, vid svårläkta bensår och andra k roniska sår. På sikt kan biologiska förband även ersätta grishud som förband efter skållskador, något som främst drabbar barn. En fördel är lägre risk för avstötning. Källa: Akademiska sjukhuset Fakta Fördelar med biologiska förband från donerad hud Stimulerar sårläkningen Kan även användas vid skållningsskador som framförallt drabbar barn - där man i dag ofta använder grishud. Den donerade huden sitter fast Infördes 2007 och innebär att en centralisering av viss högspecialiserad vård i syfte att ge högre vårdkvalitet och bättre resursutnyttjande Hittills har 12 områden definierats som rikssjukvård, förutom svåra brännskador exempelvis viss kraniofacial kirurgi, hjärt-, lever- och lungtransplantation. Socialstyrelsen beslutar vilken vård som ska bli rikssjukvård. Formellt är det sedan landstingen som söker och som erhåller tillstånd De landsting som tilldelas uppdraget har nationellt upptag av patienter under några veckor Bidrar till god sårläkningsmiljö Minskar infektioner Ger smärtlindring Bidrar till vätske- och värmereglering 15

16 FORSKNING Skelettproteiner hjälper celler att växa åt rätt håll 16 Ett bakteriellt protein, FilP, som är en viktig del i uppbyggnaden av bakteriens cellskelett, kan förklara hur celler fungerar mekaniskt, hur de får stabilitet och elasticitet, så att de kan växa åt ett bestämt håll. Det v isar en studie som forskare från Umeå universitet, i ett stort svenskt samarbete, p ublicerar i tidskriften PNAS. Fakta Umeå universitet Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt studenter och 4200 anställda. Här fi nns internationellt väletablerad forskningoch ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning. För att celler med olika funktioner ska fungera i en organism behöver de ofta ha en specifik form och funktion, och de blir därför ofta polariserade i en viss riktning. Polariteten hos individuella celler, exempelvis i ett organ, är dessutom ofta koordinerade så att de fungerar tillsammans med andra. Hur cellens utveckling, när det gäller form och polaritet, går till i detalj har dock hittills varit oklart. Skelettproteinet FilP För att undersöka detta närmare har Linda Sandblad, forskarassistent vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, tillsammans med bland annat kollegor i Lund, undersökt skelettproteinet FilP hos bakterien Streptomyces coelicolor. Det är en bakterie som formar långa celltrådar med förgreningar, så kallade hyfer, med en tydlig polaritet. Stabiliserar bakteriens nya tillväxt Det är känt sedan tidigare att FilP spelar en viktig roll för hur bakteriecellernas form ska utvecklas, samt hur stabila och flexibla cellerna ska vara. Nu har forskarna, enligt studien som de publicerar i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, visat att proteinet speciellt stabiliserar bakteriens nya tillväxt och kan påverka i vilken riktning bakterien ska växa. Resultatet visar att skelettproteinet FilP kopplas samman till nätverket i bakteriens utstickande delar, apikala zoner. Funktionen med ett nätverk av skelettproteiner, som ger celler stabilitet och styr cellers polära tillväxt, utgör en gemensam tillväxtsstrategi för ett stort antal celltyper, som till exempel mycelbildande bakterier och jästceller, men har sannolikt också grundläggande likheter med utveckling av polära celler hos människa, som nervceller, säger Linda Sandblad. Ökad lärdom FilP har många likheter med skelettproteiner hos människa och alla djur. Hos människor leder defekter i skelettproteiner också till avsaknad av hållfasthet i celler och vävnader, vilket i

17 sin tur orsakar allvarliga ärftliga sjukdomar. Utöver att ge ökade lärdomar om cellernas uppbyggnad anser Linda Sandblad att de aktuella forskningsresultaten även kan komma till nytta när det gäller utveckling av nya läkemedel. Kunskaper om hur bakteriecellerna i den aktuella studien växer till kommer att även leda till ökad förståelse för infektionssjukdomar och hjälpa oss att hitta nya angreppspunkter för utveckling av antibiotika, säger Linda Sandblad. Källa: Umeå Universitet Rekvisita till Renrum! INREM AB Handskar Svabbar Skor Torkdukar Kläder Moppar DITT LAB - VÅRT JOBB BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: Fax: x 57 mm.indd :55:32

18 LAF- och RENRUM säkerhetsbänkar - Konflikten mellan renhet och akustik 18 Det ställs allt högre krav för god ergonomi och användarvänlighet i säkerhetsbänkar, vilket är viktigt för en trivsam och säker arbetsplats. De senaste åren har det framför allt varit stort fokus kring låga ljudnivåer, vilket är viktigt då man i många fall arbetar under långa perioder i säkerhetsbänkar. Hög ljudnivå är tröttande och minskar koncentrationsförmågan. Av Tommy Tärnsten, LabRum AB Ljudkraven har tyvärr medfört att ett flertal producenter minimerar säkerhetsbänkarnas luftflöden för att kunna presentera låga ljudvärden, vilket minskar bänkarnas säkerhet. Enligt EN skall Down Flow eller det vertikala luftflödet genom huvudfiltret vara mellan 0,25 till 0,50 m/sek. För att minimera bänkarnas ljudnivå är fabriksinställningen hos ett flertal leverantörer endast kring 0,26 till 0,28 m/sek. Visserligen klarar man precis det nedre gränsvärdet, men det innebär inte att bänken är en säker arbetsplats. Risken för kontamination är uppenbar om operatören gör någon större armrörelse, om någon passerar bänken eller om en dörr öppnas till laboratoriet. Svensk vägledning De låga luftflödena i EN12469 har uppmärksammats tidigare och år 2005 utarbetades en svensk vägledning med egna riktlinjer i samråd med Arbetsmiljöverket. I den har minimikravet för Down Flow höjts från 0,25 m/s till 0,35 m/s. Vid jämförelse av säkerhetsbänkars ljudnivå är det därför viktigt att veta vid vilka luftflöden ljudmätningen har utförts. Med anledning av ett projekt och leverans av fler än 100 säkerhetsbänkar till Karolinska sjukhuset har den svenska leverantören LabRum AB och producenten av säkerhetsbänkar Esco haft ett intensivt samarbete för att uppnå låga ljudvärden i kombination med säkra luftflöden. Fokuserade krav hos Karolinska sjukhuset var Down Flow min. 0,4 m/s, In Flow 0,5 m/s i kombination med maximal ljudnivå 48 dba samt utvändigt breddmått 1,2 meter, så att säkerhetsbänkarna är måttanpassade till svensk standard för laboratorieinredning. För Karolinska sjukhuset konstruerades specialmodellen Nordic Safe Super Silent, som uppfyller de ställda kraven. Nordic Safe Super Silent tillverkas och levereras numer även till andra än Karolinska sjukhuset. I samband med projektet framställdes även en standardversion av Nordic Safe, där flertalet av modifieringarna och förbättringarna finns. Var ska man mäta ljud? I samband med projektet utfördes mängder av ljud och luftflödesmätningar. Det visade det sig vara stor variation om uppgiften för mikrofonplacering vid ljudmätning. Ett besked från TÜV NORD var att mätpunkten skall vara 1 m från bänkens front och 1 m upp från golv. Eftersom denna position inte motsvarar operatörens huvudplacering vid arbete, krävde Karolinska sjukhuset att ljudmätningen istället skulle utföras vid en mer naturlig punkt, som är 0,5 m från bänkens front och 1,5 m över golv. Vid jämförelse av ljudvärden vid de två mätpunkterna visade sig

19 att Karolinskamätpunkten ger 1,9 till 3,0 dba högre värde än EN mätpunkten. D.v.s. att även det blev ett utökat krav. Enligt kravspecifikationen kalibrerades bänkarnas downflow till min. 0,4 m/s. och in flow: 0,5 m/s. Vid dessa luftflöden uppmättes ljudnivåer under 48 dba. Många förbättringar Andra förbättringar som gjordes i samband med projektet var bl a förenklad invändig rengöring av bänkens motordrivna glaslucka, som numer sker uppifrån efter att luckan sänkts under arbetsytan (Cleaning Mode). Därmed undviker man tunga lyft av luckan och framför allt hälsorisker med att stå direkt under en kontaminerad lucka och andas in hälsofarliga partiklar i samband med rengöringen. En ytterligare förbättring var att vi flyttade ut arbetsbelysningen från innerkammaren, vilket innebär att man inte behöver dekontaminera bänkens arbetsutrymme vid byte av ljuskälla. Placeringen av belysningen är också sådan att man undviker besvärande reflexer från bänkens innerrygg och arbetsyta. DF = Down Flow är det vertikalt luftflödet genom huvudfi ltret som är 70% av bänkens totala luftflöde. Den skyddar prover som fi nns i bänken. IF = In Flow, är den inkommande l uften vid lucköppningen som är 30% av totalflödet. Den skapar en b arriär som s kyddar operatören. OF = Out Flow är den utgående luften från bänken, som givetvis är 30% eftersom vi tar in 30% med den inkommande luften. CLEAN AIR SOLUTIONS 19

20 Övervakning av kritiska parametrar inom vävnadsinrättningar 20

21 Tema Vävnadsinrättningar Den 15 december 2008 kom Socialstyrelsens föreskrifter för vävnadsinrättningar inom Hälso- och Sjukvården, SOSFS 2008:24. Dessa ska tillämpas på vävnadsinrättningar, när vävnader, eller celler ska användas på människor. I föreskriften behandlas bl a hur lokalerna ska designas samt hur man säkerställer att hanteringen sker under rena förhållanden. Den här artikeln behandlar hur man på olika sätt kan säkerställa att den önskade partikelnivån och de kritiska miljöparametrarna kan verifi eras med hjälp av ett automatiserat övervakningssystem. Av Thomas Lööf, Brookhaven Instruments AB I bilaga 2 till SOSFS 2008:24 står det under kapitel C, Utrustning och Material : 2 All kritisk utrustning, dvs. utrustning som kan påverka vävnadernas och cellernas kvalite t och säkerhet, och teknisk apparatur måste kartläggas, valideras och inspekteras regelbundet samt underhållas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Utrustning eller material som påver kar kritiska parametrar vid bearbetning eller förvaring (t.ex. temperatur, tryck, antal partikla r, mikrobiell kontaminering) ska identifieras. De kritiska parametrarna ska övervakas med varnings system, larm och korrigerande åtgärder för att säkerställa att värdena alltid håller sig inom godtagbara gränser. All utrustning med en kritisk mätningsfunktion ska kalibreras mot en spårbar standard, om en sådan finns att tillgå. 3 Ny och reparerad utrustning ska testas vid installationen och ska valideras före användning. Testresultaten ska dokumenteras. I bilaga 2 till SOSFS 2008:24 står det under Kapitel D, Utrustning och Material : 2 Om verksamheten omfattar bearbetning av vävnader och celler i ett system som inte är slutet, ska bearbetningen genomföras i en miljö med specifikt angiven luftkvalitet och renhet. På så vis minskar risken för kontaminering, inklusive kontaminering mellan donerade vävnader och celler. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa luftkvaliteten ska valideras och övervakas. 3 Om inte annat framgår av 4 ska luftkvaliteten vid bearbetning enligt 2 utan en påföljande inaktivering av mikroorganismer, motsvara klass A i bilaga 1 till den europeiska vägledningen för god tillverkningssed (European Guide to Good Manufacturing Practice) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel. 4 Bakgrundsmiljön ska vara lämplig för bearbetningen men ska i fråga om partiklar och mikroorganismer minst motsvara klass D i vägledningen. 8 Kritiska parametrar (t.ex. temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet) ska kontrolleras och övervakas regelbundet samt dokumenteras för att säkerställa att de fastställda kraven uppfylls. Olika lösningar Vad betyder nu alla dessa föreskrifter i verkligheten? Vi ska försöka att reda ut det i den här artikeln och presentera olika lösningar för att uppfylla kraven. Låt oss börjar med 3 under Kapitel D, Utrustning och Material. Där står det att luftkvaliteten där vävnader och celler bearbetas ska uppfylla klass A enligt bilaga 1 till den europeiska vägledningen för god tillverkningssed (European Guide to Good Manufacturing Practice). Vad innebär då Klass A? Tabell 1 anger antalet tillåtna partiklar i luften/ 21

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 RenaRumNr 4-2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Nordic Hygiene Expo FÖRSTUDIE PROJEKTERING RÅDGIVNING VALIDERING UPPFÖLJNING www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 Ny portabel luftprovtagare -

Läs mer

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala RenaRumNr 3-2012 Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31 LabRum Klimat Extremt låg ljudnivå Minimal energiförbrukning

Läs mer

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion

RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. Rengöring och desinfektion RenaRumNr 8-2013 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Månadens tema: Rengöring och desinfektion RENRUM UTHYRES För 2 000 KVM ISO KLASS 7 information kontakta: Jimmie Hall Mob 0709-50 25 55 jimmie.hall@treal.se

Läs mer

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN RenaRumNr 5 2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN MÅNADS TEMA Vävnadsinrättningar PERFECT CARE WITH PERFECT AIR Nytt förtroende för Avidicare AB Avidicare AB fick förtroendet att leverera 42 stycken

Läs mer

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device RenaRumNr 1-2011 Månadens tema: medical device Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 10-2011 Månadens tema: RENA ZONER 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com Erbjudandet gäller t o m

Läs mer

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning RenaRumNr 7-2010 Månadens tema: Partikel räkning Fler nyheter på www.rentforum.se Ledande inom renluftsteknik Världens tystaste säkerhetsbänk Skräddarsydda LAF-system efter dina behov BioWizard Golden

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

HYGIEN STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2.

HYGIEN STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2. RENGÖR & ING HYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2.2014 STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN Rena rulltrappor rullar bättre JUMA STEP 100 RULLTRAPPSRENGÖRARE

Läs mer

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema

Thomas Helleday FOKUS SÄKRARE VÅRD. Tolktjänst Sverige först i världen. Vsoft. Schemalätt 6.0 Det enkla sättet att lägga schema FOKUS SÄKRARE VÅRD TRYGGHET & EFFEKTIVITET I OMSORGEN NOVEMBER 2014 Tolktjänst Sverige först i världen Upptäck sjukdomen innan den gett symptom Patientsäkerhet teknik förebygger fel och tillbud JÄMFÖR

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer