RenaRumNr Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 5-2013. Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR"

Transkript

1 RenaRumNr Månadens tema: VÄVNaDS- INRÄTTNINGaR

2 ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål, med låsbara hjul och transparenta flikväggar. ESCO NordicSafe Super Silent Världens absolut tystaste säkerhetsbänk BSC Class II. Extremt låg ljudnivå med bibehållen säkerhet. D.v.s att inte som flertal andra tillverkare ha minimerat bänkens luftflöden för att minska ljudnivån. Utvändigt bredd 1200 mm anpassad till svensk laboratoriestandard. Certifierad enligt EN ESCO Mobil renluftsgarderob Sterilförvaring av renrumskläder. HEPA-filtren garanterar säker och steril förvaring av renrumskläderna. Lätt att hålla rent och organiserat. Stabil konstruktion av lackerat eller rostfritt stål. LabRum, LabRum Klimat och AssabLab har gått tillsammans och heter nu LabRum. LabRum AB, SOLNA / STOCKHOLM - LabRum AB, MEDICON VILLAGE / LUND Tel:

3 INNEHÅLL NR 5 RenaRumNr Månadens tema: VÄVNADS- INRÄTTNINGAR Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum. Rentforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum påtar sig inget ansvar för fullständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mångfaldigas utan Rentforum s medgivande. 20 ledare sid 5 Nyheter i korthet sid 7 15 TEMA: Vävnadsinrättningar sid Nordic Hygiene expo 2013 sid 26 Nyheter i korthet sid Kalendarium sid 37 Månadens produkt: Renrum sid CHeFReDaKTÖR OCH ansvarig UTGIVaRe: Matts Ramstorp Mobil: Nyheter i korthet sid GRaFISK FORM OCH layout: Charlotta Behrens, annonser: Binh Tan OctaSoft LÅGLUDDANDE TORKDUK KONTaKT: Rentforum AB, Norrbäcksgatan 19, Malmö Telefon:

4 BeMicron en tidsbesparande dräkt för renrum Innovation på marknaden Berendsen introducerar en revolutionerande dräkt, BeMicron. Den unika designen gör det möjligt att minska omklädnings-tiden till 30 sekunder. Ericsson bygger rena arbetsplatser! Ventilator har fått i uppdrag av Ericsson att skapa arbetsstationer med förhöjda renhetskrav. Stationerna används vid arbete med elektronik då det är av största vikt att miljön är så partikelfri som möjligt. Vi tackar Ericsson för uppdraget. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav! BeMicron Berendsen Textil Service AB Sweden Tel Kontakta oss så berättar vi mer! Växel: Mobil: Hygienkrav? Att arbeta med miljöer som har förhöjda renhetskrav ställer höga krav på helhetsperspektiv och förståelse för användare och dess behov. Hos oss samverkar allt från projektledare, arkitekter och teknikkonsulter till mikrobiologer och experter inom skyddsventilation och hygienisk design för att vidga erbjudandet inom hygienklassade miljöer. Har du hygienfaktorer att ta hänsyn till? Prata med oss på Projektengagemang Energi & Klimatanalys. Daniel Laggar Lars Jansson RenaRum 5/2013

5 LEDARE Sommar och sol inte riktigt än, men snart! Våren övergår snart till sommar och det enda sättet att märka detta är via TV. Ishockey VM är slut, likaså Eurovision och alla serier tar nu slut en efter en för att ersättas av repriser. Vävnadsinrättningar Detta nummer av tidningen RenaRum f okuserar på Vävnadsinrättningar. Alla dessa är sedan ett antal år styrda av samma r egelverk som den läkemedelstillverkande i ndustrin, nämligen EU GMP:n, och speciellt volym 4, annex 1. De allra flesta kliniker är på god väg och många är redan klara, men de allra mest k ritiska, de som rör ortopediska operationssalar, har lång väg kvar att vandra. livsmedel, återigen på tapeten! Jag har ställt frågan förr och vill återigen ta upp den: Vart är livsmedelsindustrin på väg? Vad är det som gör att många inte ser samma allvar vid tillverkningen av livsmedel som då man hanterar och tillverkar läkemedel. Båda dessa produkter används och konsumeras av oss människor. Risker för akuta såväl som långsiktliga skador och åkommor är stora, både vid konsumtion av livsmedel som vid användning av medicin och läkemedel, om dessa inte håller rätt kvalitet. Branschriktlinjer för livsmedelshantering säger att man i vissa fall ska använda handskar för att skydda produkterna. Jag var på ett café häromdagen där personen i kassan hade en (!) handske på sig. Denna hand använde hon för att skära och lägga upp tårtor och smörgåsar med. Helt ok om man bara ser till detta. Sedan gick hon vidare till kassan där hon, med samma handskbeklädda hand, hanterade pengar, bankkort och kvitton. Är detta sunt förnuft? Vem är ansvarig för hennes agerande? Jo den som är livsmedelsproducent, i detta fall ägaren till caféet. Vem kontrollerar då detta? Jo, de kommunala tjänstemännen, som har så mycket att göra att de inte hinner med. Skapa en central myndighet som har totalt ansvar för denna kontroll! Det är tur att vi människor i de allra flesta fall är så starka i vårt immunsystem som vi är! Många säger att man aldrig ska titta in i ett restaurangkök. Mitt råd Gör det och säg till om det är något som ni tycker är fel! Allt blir bra om vi stannar upp och tänker logiskt. Matts 5

6 Att bygga renrum och kontrollerade lokaler 27augusti, Stockholm Renrum och kontrollerade lokaler är viktiga redskap för att skapa rätt renhet för produkt, process och (eller) personal. I denna kurs tas alla de olika moment upp som har med byggnation att göra: Introduktion Grundläggande renhetskrav Olika verksamheter och krav Lokalutformning, layout, golv, väggar, tak, fönster, dörrar Ventilation systemutformning, omsättningstal, differenstryck Att bygga för städning och rengöring Provtagning/mätning/validering/dokumentation Att skriva en kravspecifikation (URS) Syfte Att ge en grundläggande bakgrund till alla de väsentliga delar som har en påverkan då man vill bygga nytt eller bygga om ett renrum eller en kontrollerad lokal. Deltagarna ska efter kursen slut ha en fördjupad insikt i hur man kan formulera en kravspecifikation (URS User Requirement Specification), vilka krav som kan och bör ingå i denna. Målgrupp Projektledare, entreprenörer, produktionsledare, driftsledare, mellanchefer som påverkas i samband med byggnation, som t ex produktion, QC, rengöringspersonal, etc. Generellt sett alla som på ett eller annat sätt kan ha en påverkan på renrummet, eller som påverkas av lokalen (lokalerna) då allt är färdigbyggt. Kursavgift Anmälan SEK 6.450:- (ex moms) inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe BioTekPro AB, - Tel: +46 (0) ,

7 FORSKNING Magsårsbakterien Helicobacter pylori orsakar celldöd Små blåsor, så kallade vesiklar, som släpps från cellytan hos bakterien Helicobacter pylori orsakar celldöd i magsäcksslemhinnan och kan vara en viktig förklaring till utveckling av både magsår och magcancer. Det visade Annelie Olofsson i en avhandling som hon försvarade vid Umeå universitet den 17 maj. Bakterien Helicobacter pylori beräknas infektera hälften av jorden befolkning. De flesta som infekteras får inte några symtom, även om alla får en lokal inflammation där bakterien fått fäste. Magsår uppkommer hos cirka procent av de infekterade och en långvarig infektion med H. pylori är en riskfaktor för att magsäckscancer ska utvecklas. Antalet personer som drabbas av magsäckscancer minskar i Sverige, men trots detta är cancerformen en av de vanligaste i världen och den näst vanligaste orsaken till död på grund av cancer. Det är inte helt klarlagt varför magsår och magsäckscancer uppkommer hos vissa individer men inte hos andra. Helicobacter pylori Precis som många andra bakterier knoppar H. pylori av små blåsor från cellytan. Dessa blåsor kallas vesiklar och är betydligt mindre än bakteriecellen själv, nanometer i diameter. Med molekylära termer kan man ännu inte beskriva hur det går till när vesiklarna bildas och vad det är som gör att de lossnar från bakterierna. Ytan hos vesiklarna liknar bakterieytan och därför har vesiklarna och bakterien många gemensamma egenskaper. Det betyder att vesiklarna, precis som bakterien själv, bär på sjukdomsframkallande faktorer. I vävnader där bakterier finns ser man vesiklarna men det är ännu relativt outforskat hur dessa vesiklar påverkar de omgivande cellerna i vävnaden. NMR-baserad forskning Annelie Olofsson visar i sin avhandling att vesiklar från H. pylori påverkar magsäckens celler på olika sätt och att de kan orsaka celldöd. I sitt arbete kartlade hon inledningsvis 7

8 NANO- TEKNIK kompositionen av vesiklarna från H. pylori och hittade en rad proteiner som är associerade till sjukdomsutveckling. Däribland ett protein som har en stark koppling till magcancerutveckling, liksom proteiner som gör att vesiklarna kan fästa till cellerna i magsäcken. För att kunna bestämma fosfolipidsammansättningen hos dessa vesiklar utvecklads även en ny NMRbaserad metod. Dessutom beskriver avhandlingen att de aktuella vesiklarna tar sig in i cellerna genom att kidnappa några av de vägar som används av cellen för att ta upp andra faktorer, samt att vesiklarna påverkar magepitelcellernas förmåga att hålla ihop yttersta magepitelcellslagret. Några av de signalvägar som cellen använder för kommunikation påverkades också av vesiklarna. Dessutom har vesiklarna förmågan att inducera reaktioner som är typiska då en inflammation uppkommer och antagligen spelar de en viktig roll i den kroniska inflammation som u ppkommer vid en H. pylori infektion och bidrar till sjukdomsutveckling. Källa: Umeå Universitet Nanologica Årets Nanoföretag Nanologica tog hem u tmärkelsen Årets Nanoföretag i hård konkurrens. Juryns motivering lyder Ett företag med förankring i svensk universitetsforskning, som med en tydlig affärsidé och ett smart och drivet team lyckats lösa kunders problem genom styrning av materialegenskaper på nanonivå. Nanologica utvecklar nanoporösa material för användning i allt från läkemedel till kromatografi. I början av året tecknade företaget avtal med ryska Nanolek om att omformulera fyra kända läkemedel, genom att innesluta dem i Nanologicas porösa mikropartiklar av kiseldioxid med nanostora porer. Juryn, som har bestått av Anders Eliasson, Business Sweden, Åsalie Hartmanis, Swed NanoTech, Björn O Nilsson IVA samt Tord Lendau, CytaCoat AB har gjort bedömningen utifrån vilket problem som kan lösas, om tekniken funkar, hur affärsplanen ser ut och vilken roll nanoteknik har i lösningen. Bolaget ska också ha försäljning. Utmärkelsen Årets Nanoföretag delades ut vid SwedNanoTech:s event Nano Forum på Näringslivet Hus den 15 maj. Källa: SwedNanoTech Fakta SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profi l för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 40 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare. 8 RenaRum 5/2013

9 How to use your old Particle Counter. Step into the future with Brookhaven! Like us on Facebook and win a new ipad mini! Visit our new homepage! 9

10 LÄKEMEDEL Recept i mobilen Apoteket är först i Sverige med att ge kunderna en unik möjlighet att se recept i mobiltelefonen. Kunderna kan samtidigt se om den receptförskrivna medicinen finns i lager på Apoteket. Det finns även möjlighet att se recept för barn och anhöriga via fullmakt. Underlättar i vardagen Vi är glada att vi kan förenkla för våra kunder och ge dem denna unika möjligheten att se recept i mobiltelefonen. Det är en tjänst som underlättar i vardagen eftersom det enkelt går att se om receptet kommit in till apoteket, exempelvis när man är på väg hem från sitt läkarbesök, säger Eva Fernvall, Kommunikationsdirektör i Apoteket. 10 Mobilanpassad webb För att göra tjänsten tillgänglig för så många som möjligt har vi valt att bygga den som en mobilanpassad webb. Tjänsten nås via mobiltelefonens webbläsare på mobil.apoteket.se. För en säker inloggning använder vi mobilt BankID, som idag används av många myndigheter och banker, säger Henrik Tingwall, Försäljningschef digitala kanaler i Apoteket. Detta kan du göra med mobilt BankID på mobil.apoteket.se: Se dina aktuella recept Se om ditt läkemedel finns i lager* hos lokalt apoteket (direkt från receptet) Se ditt högkostnadssaldo Tidigare receptuttag Mina beställningar (på apoteket.se) Se recept för barn och anhöriga via fullmakt Källa: Apoteket AB Detta kan du göra utan mobilt BankID på mobil.apoteket.se: Få information om läkemedel Se om läkemedel finns i lager* hos lokalt apotek (lagersaldo uppdateras varje timma mellan klockan och 18.00) Hitta närmaste Apoteket Öppettider *Information om lager av narkotikaklassade mediciner visas inte i mobiltelefonen.

11 Störst på renrum OctaSoft LÅGLUDDANDE TORKDUK

12 SJUKVÅRD Nytt ventilationslaboratorium i Lun d Avidicares nya ventilationslaboratorium invigdes med inbjudna deltagare och föreläsare den 26 april i Lund. Dagen inleddes med ett antal aktuella föredrag som belyste dagens krav på sjukvårdshygien, minimeringen av luftburna partiklar och mätmetoder. Även aspekter och trender rörande sjukhuskonstruktion (med fokus på operationsavdelningar) och operationsmetoder belystes. Det nya hypermoderna laboratoriet invigdes av Avidicares styrelseordförande Erik von Schenck. Deltagarna fick bl.a. ta del av rökdemonstrationer med Opragon systemet. Dagen avslutades med ett besök på Lunds Universitetssjukhus där deltagarna fick se installationer av Opragon i hybridsalen, ortopedoperationsrum såväl som uppdukningsrum för sterila instrument. Det nya laboratoriet är en nödvändig komponent för vidareutvecklingen av Oprago n och nya framtida Avidicare produkter. Det första målet är att Opragon ska uppfylla den Fakta tyska DIN standarden och labbet gör det möjligt för oss att genomföra samma mätningar som då nya operationsrum i Tyskland valideras enligt standarden. säger Peter Ekolind, VD, Avidicare. Vi har använt oss av den senaste tekniken och detta är med största sannolikhet det modernaste ventilationslaboratoriet i Europa. Källa: Avidicare AB Avidicare AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen inom forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Företagets främsta produkt är Opragon. Avidicare har sitt säte i Medicon Village, Lund. Fakta Föreläsningar och talare: Nya projekt, nya tankar kring logistiken av patienter, personal och material Ia Belfrage arkitekt SAR/ MSA, White Arkitekter AB Clinical Trends and Developments in Surgery: Challenges and Impact on Ventilation Technology Clemens Bulitta Prof. Dr.Med., Hochschule Amberg-Weiden, Germany Luftburna biologiska partiklar Jakob Löndahl, PhD, EAT Lunds Universitet Virtual engineering av luftrörelser i operationsrum med hjälp av CFD modeller Olof Dahlberg M.Sc., FS Dynamics AB 12

13 Airsonett Operating Room Innovation AB byter företagsnamn till UNIK TEKNIK FÖREBYGGER INFEKTIONER Besök vår nya hemsida

14 SJUKVÅRD Hud från avlidna donatorer är en viktig resurs vid svåra brännskador. Huden används som biologiskt förband för att gynna sårläkningen, minska risken för infektioner och dämpa inflammation. Från 1 maj fi nns en hudbank knuten till vävnadsinrättningen/ brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset. Sedan 2010 har Landstinget i Uppsala tillsammans med Östergötlands läns landsting nationellt ansvar för vård av patienter med svåra brännskador. Nationell hudbank gynnar svårt brännskadade Fakta Huddonation Samma regelverk som för annan vävnads- och organdonation. Först görs kontroll i Donationsregistret om den avlidnes inställning. Man kontrollerar också om det finns någon begränsning i vad som får doneras. Om en avliden person inte registrerat sin vilja tillfrågas anhöriga/konsensusförfarande Blodprov ska tas inom ett dygn för att utesluta smitta, då främst HIV, hepatit och syfilis Donatorn får inte ha hudcancer, tatueringar, ärr eller någon aktiv hudsjukdom i hudområdet som är lämpligt för tillvaratagande Huden tillvaratas inom R ättsmedicin i samband med obduktion. Huden tas som r egel från d onatorns rygg. Varje donator bidrar i genomsnitt med kvadratcentimeter hud Hittills har två patienter fått donatorhud från vår egen bank, och resultaten är goda. För procent av de 300 patiente r som vårdas på sjukhus för svåra brännskador i Sverige per år är sådana förband livsnödvändiga. Det handlar oftast om personer med över 60 procentiga brännskador som helt saknar skyddande läderhud, säger F redrik Huss, läkare på brännskadecentrum. Beroende av hudimport Fram till början av 2000 talet försåg det privat företaget Karocell, knutet till Karolinska universitetssjukhuset i Solna, brännskadekliniker i Sverige med donatorhud. Efter att företaget avvecklades har Sverige i princip varit beroende av hudimport från organisationen Euroskin Bank/ Euro Tissue Bank i Holland. Vi har haft planer på en egen hudbank en tid och successivt byggt upp ett hudlager i Uppsala. Målet är att Sverige ska vara självförsörjande. För det krävs cirka hundra inhemska donatorer per år, eller cirka 200 om huden ska ges till fler patientgrupper än svårt brännskadade. Vi räknar vi med att kunna halvera kostnaden för donatorhuden vilket gynnar patientens hemlandsting. Importerad donatorhud från Holland kostar i cirka 12 kronor per kvadratcentimeter. Brännskadecentrum i Uppsala använder cirka kvadratcentimeter donatorhud per år, säger Fredrik Huss. Donerad hud kan förvaras i kylutrymme i glycerol upp till tre år. Med bättre tillgång, och lägre kostnad, kan fler patienter behandlas. Donatorhuden kan också vidareförädlas till så kalllad cellfri dermis som används som en biologiskt nedbrytbar byggnadsställning för att stimulera läderhuden att nybildas. 14

15 Fakta Rikssjukvård Nationellt ansvar Tack vare ett nära samarbete med Rättsmedicinalverket och vävnadsinrättningen i Lund och snart även Stockholm och Uppsala räknar man med ett gott inflöde av donatorhud. Hudbanken har ett nationellt ansvar att vid behov leverera hud till andra behövande sjukhus. Förutom ekonomiska fördelar, menar Fredrik Huss att en hudbank i egen regi minskar sårbarheten och ger verksamheten bättre kontroll över kvalitet och spårbarhet. Enligt EU:s vävnadsdirektiv måste den som ansvarar för en vävnadsinrättning som en hudbank garantera spårbarhet under 30 år. Av kostnadsskäl används donerad hud framförallt efter svåra brännskador. Men Fredrik Huss ser flera potentiella användningsområden i framtiden, till exempel efter svåra trafikolyckor, vid svårläkta bensår och andra k roniska sår. På sikt kan biologiska förband även ersätta grishud som förband efter skållskador, något som främst drabbar barn. En fördel är lägre risk för avstötning. Källa: Akademiska sjukhuset Fakta Fördelar med biologiska förband från donerad hud Stimulerar sårläkningen Kan även användas vid skållningsskador som framförallt drabbar barn - där man i dag ofta använder grishud. Den donerade huden sitter fast Infördes 2007 och innebär att en centralisering av viss högspecialiserad vård i syfte att ge högre vårdkvalitet och bättre resursutnyttjande Hittills har 12 områden definierats som rikssjukvård, förutom svåra brännskador exempelvis viss kraniofacial kirurgi, hjärt-, lever- och lungtransplantation. Socialstyrelsen beslutar vilken vård som ska bli rikssjukvård. Formellt är det sedan landstingen som söker och som erhåller tillstånd De landsting som tilldelas uppdraget har nationellt upptag av patienter under några veckor Bidrar till god sårläkningsmiljö Minskar infektioner Ger smärtlindring Bidrar till vätske- och värmereglering 15

16 FORSKNING Skelettproteiner hjälper celler att växa åt rätt håll 16 Ett bakteriellt protein, FilP, som är en viktig del i uppbyggnaden av bakteriens cellskelett, kan förklara hur celler fungerar mekaniskt, hur de får stabilitet och elasticitet, så att de kan växa åt ett bestämt håll. Det v isar en studie som forskare från Umeå universitet, i ett stort svenskt samarbete, p ublicerar i tidskriften PNAS. Fakta Umeå universitet Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt studenter och 4200 anställda. Här fi nns internationellt väletablerad forskningoch ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning. För att celler med olika funktioner ska fungera i en organism behöver de ofta ha en specifik form och funktion, och de blir därför ofta polariserade i en viss riktning. Polariteten hos individuella celler, exempelvis i ett organ, är dessutom ofta koordinerade så att de fungerar tillsammans med andra. Hur cellens utveckling, när det gäller form och polaritet, går till i detalj har dock hittills varit oklart. Skelettproteinet FilP För att undersöka detta närmare har Linda Sandblad, forskarassistent vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, tillsammans med bland annat kollegor i Lund, undersökt skelettproteinet FilP hos bakterien Streptomyces coelicolor. Det är en bakterie som formar långa celltrådar med förgreningar, så kallade hyfer, med en tydlig polaritet. Stabiliserar bakteriens nya tillväxt Det är känt sedan tidigare att FilP spelar en viktig roll för hur bakteriecellernas form ska utvecklas, samt hur stabila och flexibla cellerna ska vara. Nu har forskarna, enligt studien som de publicerar i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, visat att proteinet speciellt stabiliserar bakteriens nya tillväxt och kan påverka i vilken riktning bakterien ska växa. Resultatet visar att skelettproteinet FilP kopplas samman till nätverket i bakteriens utstickande delar, apikala zoner. Funktionen med ett nätverk av skelettproteiner, som ger celler stabilitet och styr cellers polära tillväxt, utgör en gemensam tillväxtsstrategi för ett stort antal celltyper, som till exempel mycelbildande bakterier och jästceller, men har sannolikt också grundläggande likheter med utveckling av polära celler hos människa, som nervceller, säger Linda Sandblad. Ökad lärdom FilP har många likheter med skelettproteiner hos människa och alla djur. Hos människor leder defekter i skelettproteiner också till avsaknad av hållfasthet i celler och vävnader, vilket i

17 sin tur orsakar allvarliga ärftliga sjukdomar. Utöver att ge ökade lärdomar om cellernas uppbyggnad anser Linda Sandblad att de aktuella forskningsresultaten även kan komma till nytta när det gäller utveckling av nya läkemedel. Kunskaper om hur bakteriecellerna i den aktuella studien växer till kommer att även leda till ökad förståelse för infektionssjukdomar och hjälpa oss att hitta nya angreppspunkter för utveckling av antibiotika, säger Linda Sandblad. Källa: Umeå Universitet Rekvisita till Renrum! INREM AB Handskar Svabbar Skor Torkdukar Kläder Moppar DITT LAB - VÅRT JOBB BergmanLabora - Din leverantör av produkter till renrum och kontrollerade miljöer Handskar Torkdukar Klibbmattor Hårskydd Munskydd Skoskydd Skor Kläder Skyddsglasögon Swabs Papper Block Förpackning Förvaring Städning m.m. BergmanLabora AB Tel: Fax: x 57 mm.indd :55:32

18 LAF- och RENRUM säkerhetsbänkar - Konflikten mellan renhet och akustik 18 Det ställs allt högre krav för god ergonomi och användarvänlighet i säkerhetsbänkar, vilket är viktigt för en trivsam och säker arbetsplats. De senaste åren har det framför allt varit stort fokus kring låga ljudnivåer, vilket är viktigt då man i många fall arbetar under långa perioder i säkerhetsbänkar. Hög ljudnivå är tröttande och minskar koncentrationsförmågan. Av Tommy Tärnsten, LabRum AB Ljudkraven har tyvärr medfört att ett flertal producenter minimerar säkerhetsbänkarnas luftflöden för att kunna presentera låga ljudvärden, vilket minskar bänkarnas säkerhet. Enligt EN skall Down Flow eller det vertikala luftflödet genom huvudfiltret vara mellan 0,25 till 0,50 m/sek. För att minimera bänkarnas ljudnivå är fabriksinställningen hos ett flertal leverantörer endast kring 0,26 till 0,28 m/sek. Visserligen klarar man precis det nedre gränsvärdet, men det innebär inte att bänken är en säker arbetsplats. Risken för kontamination är uppenbar om operatören gör någon större armrörelse, om någon passerar bänken eller om en dörr öppnas till laboratoriet. Svensk vägledning De låga luftflödena i EN12469 har uppmärksammats tidigare och år 2005 utarbetades en svensk vägledning med egna riktlinjer i samråd med Arbetsmiljöverket. I den har minimikravet för Down Flow höjts från 0,25 m/s till 0,35 m/s. Vid jämförelse av säkerhetsbänkars ljudnivå är det därför viktigt att veta vid vilka luftflöden ljudmätningen har utförts. Med anledning av ett projekt och leverans av fler än 100 säkerhetsbänkar till Karolinska sjukhuset har den svenska leverantören LabRum AB och producenten av säkerhetsbänkar Esco haft ett intensivt samarbete för att uppnå låga ljudvärden i kombination med säkra luftflöden. Fokuserade krav hos Karolinska sjukhuset var Down Flow min. 0,4 m/s, In Flow 0,5 m/s i kombination med maximal ljudnivå 48 dba samt utvändigt breddmått 1,2 meter, så att säkerhetsbänkarna är måttanpassade till svensk standard för laboratorieinredning. För Karolinska sjukhuset konstruerades specialmodellen Nordic Safe Super Silent, som uppfyller de ställda kraven. Nordic Safe Super Silent tillverkas och levereras numer även till andra än Karolinska sjukhuset. I samband med projektet framställdes även en standardversion av Nordic Safe, där flertalet av modifieringarna och förbättringarna finns. Var ska man mäta ljud? I samband med projektet utfördes mängder av ljud och luftflödesmätningar. Det visade det sig vara stor variation om uppgiften för mikrofonplacering vid ljudmätning. Ett besked från TÜV NORD var att mätpunkten skall vara 1 m från bänkens front och 1 m upp från golv. Eftersom denna position inte motsvarar operatörens huvudplacering vid arbete, krävde Karolinska sjukhuset att ljudmätningen istället skulle utföras vid en mer naturlig punkt, som är 0,5 m från bänkens front och 1,5 m över golv. Vid jämförelse av ljudvärden vid de två mätpunkterna visade sig

19 att Karolinskamätpunkten ger 1,9 till 3,0 dba högre värde än EN mätpunkten. D.v.s. att även det blev ett utökat krav. Enligt kravspecifikationen kalibrerades bänkarnas downflow till min. 0,4 m/s. och in flow: 0,5 m/s. Vid dessa luftflöden uppmättes ljudnivåer under 48 dba. Många förbättringar Andra förbättringar som gjordes i samband med projektet var bl a förenklad invändig rengöring av bänkens motordrivna glaslucka, som numer sker uppifrån efter att luckan sänkts under arbetsytan (Cleaning Mode). Därmed undviker man tunga lyft av luckan och framför allt hälsorisker med att stå direkt under en kontaminerad lucka och andas in hälsofarliga partiklar i samband med rengöringen. En ytterligare förbättring var att vi flyttade ut arbetsbelysningen från innerkammaren, vilket innebär att man inte behöver dekontaminera bänkens arbetsutrymme vid byte av ljuskälla. Placeringen av belysningen är också sådan att man undviker besvärande reflexer från bänkens innerrygg och arbetsyta. DF = Down Flow är det vertikalt luftflödet genom huvudfi ltret som är 70% av bänkens totala luftflöde. Den skyddar prover som fi nns i bänken. IF = In Flow, är den inkommande l uften vid lucköppningen som är 30% av totalflödet. Den skapar en b arriär som s kyddar operatören. OF = Out Flow är den utgående luften från bänken, som givetvis är 30% eftersom vi tar in 30% med den inkommande luften. CLEAN AIR SOLUTIONS 19

20 Övervakning av kritiska parametrar inom vävnadsinrättningar 20

21 Tema Vävnadsinrättningar Den 15 december 2008 kom Socialstyrelsens föreskrifter för vävnadsinrättningar inom Hälso- och Sjukvården, SOSFS 2008:24. Dessa ska tillämpas på vävnadsinrättningar, när vävnader, eller celler ska användas på människor. I föreskriften behandlas bl a hur lokalerna ska designas samt hur man säkerställer att hanteringen sker under rena förhållanden. Den här artikeln behandlar hur man på olika sätt kan säkerställa att den önskade partikelnivån och de kritiska miljöparametrarna kan verifi eras med hjälp av ett automatiserat övervakningssystem. Av Thomas Lööf, Brookhaven Instruments AB I bilaga 2 till SOSFS 2008:24 står det under kapitel C, Utrustning och Material : 2 All kritisk utrustning, dvs. utrustning som kan påverka vävnadernas och cellernas kvalite t och säkerhet, och teknisk apparatur måste kartläggas, valideras och inspekteras regelbundet samt underhållas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Utrustning eller material som påver kar kritiska parametrar vid bearbetning eller förvaring (t.ex. temperatur, tryck, antal partikla r, mikrobiell kontaminering) ska identifieras. De kritiska parametrarna ska övervakas med varnings system, larm och korrigerande åtgärder för att säkerställa att värdena alltid håller sig inom godtagbara gränser. All utrustning med en kritisk mätningsfunktion ska kalibreras mot en spårbar standard, om en sådan finns att tillgå. 3 Ny och reparerad utrustning ska testas vid installationen och ska valideras före användning. Testresultaten ska dokumenteras. I bilaga 2 till SOSFS 2008:24 står det under Kapitel D, Utrustning och Material : 2 Om verksamheten omfattar bearbetning av vävnader och celler i ett system som inte är slutet, ska bearbetningen genomföras i en miljö med specifikt angiven luftkvalitet och renhet. På så vis minskar risken för kontaminering, inklusive kontaminering mellan donerade vävnader och celler. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa luftkvaliteten ska valideras och övervakas. 3 Om inte annat framgår av 4 ska luftkvaliteten vid bearbetning enligt 2 utan en påföljande inaktivering av mikroorganismer, motsvara klass A i bilaga 1 till den europeiska vägledningen för god tillverkningssed (European Guide to Good Manufacturing Practice) och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel. 4 Bakgrundsmiljön ska vara lämplig för bearbetningen men ska i fråga om partiklar och mikroorganismer minst motsvara klass D i vägledningen. 8 Kritiska parametrar (t.ex. temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet) ska kontrolleras och övervakas regelbundet samt dokumenteras för att säkerställa att de fastställda kraven uppfylls. Olika lösningar Vad betyder nu alla dessa föreskrifter i verkligheten? Vi ska försöka att reda ut det i den här artikeln och presentera olika lösningar för att uppfylla kraven. Låt oss börjar med 3 under Kapitel D, Utrustning och Material. Där står det att luftkvaliteten där vävnader och celler bearbetas ska uppfylla klass A enligt bilaga 1 till den europeiska vägledningen för god tillverkningssed (European Guide to Good Manufacturing Practice). Vad innebär då Klass A? Tabell 1 anger antalet tillåtna partiklar i luften/ 21

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt.

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Ver:05-01 Sida 1(1) Luften måste alltid vårdas lika omsorgsfullt

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun

Projekt. Provtagning av köttfärs i butik. Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun Miljö och hälsoskydd Projekt Provtagning av köttfärs i butik 2008 Miljö och hälsoskydd Falkenbergs Kommun 1(5) Sammanfattning För att kontrollera den hygieniska kvaliteten på butiksmald köttfärs har provtagning

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

95-133 VER. 01. centraldammsugare

95-133 VER. 01. centraldammsugare 95-133 VER. 01 centraldammsugare Enkelt och bekvämt att använda. anslut bara städslangen till sugdosan och starta med on/off knappen på städhandtaget. centraldammsugare är smartare DAMMFRIare hem Centraldammsugaren

Läs mer

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527

Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011. Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 Mikrobiologisk renhet i operationsrum SIS TK 527 SFVH Örebro 2011 Anna Hambræus docent tidigare överläkare vårdhygien ordförande TK 527 SIS/TK 527 Renhet i operationsrum konstituerades den 25 mars 2009

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

Bilaga 1 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION

Bilaga 1 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION Bilaga 1 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION Ska formuleringar beskriver obligatoriska krav som måste uppfyllas. Anbud som inte uppfyller samtliga ska-krav kommer inte att behandlas vidare. Ska kraven ska bekräftas

Läs mer

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012 livsmedels INFORMATION februari 2012 FRÅN MILJÖKONTORET Att starta livsmedelsverksamhet Planerar du att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Då krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Tillsyn av fotvårdsverksamheter

Tillsyn av fotvårdsverksamheter SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Tillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Tillsyn av fotvårdsverksamheter Ronnie Sjölander Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Interna och externa kontroller

Interna och externa kontroller ISSN 1400-6138 Interna och externa kontroller () Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Utgåvenumreringen följer den numrering dokumentet ev hade under tidigare ME-beteckning.

Läs mer

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning?

Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringar i kontrollsystem: Vad krävs för investering i ett automatiskt system för kontinuerlig temperaturloggning? Investeringsbehov Vilka investeringar bör man räkna med att behöva göra för att komma

Läs mer

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter

Hur gör man en faroanalys och tar fram kritiska styrpunkter 1 (7) Faroanalys och kritiska styrpunkter En faroanalys kartlägger riskerna i din livsmedelshantering och visar vilka steg i livsmedelshanteringen (kritiska styrpunkerna) som måste kontrolleras för att

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Ventilations- och kombimätare

Ventilations- och kombimätare Detaljerad information finns på vår hemsida www.comfort-control.se Ventilations- och kombimätare VelociCalc 9555 är ett modernt instrument för ventilation och inomhusklimat. Levereras komplett med ventilationsprob

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR

NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR 2 Nefab Lättviktspallar Nefab Lättviktspallar 3 LÖNSAMHET KAN MÄTAS I KILO. ETT KONCEPT FÖR LÄTTA TRANSPORTER. LWP är Nefabs lättviktspallkoncept. Lätta, starka och klimattåliga pallar

Läs mer

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Hygienrisker i samhället Människan är i sin vardag omgiven av en mängd olika mikroorganismer

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer

Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutiner vid värmebölja/höga temperaturer Bakgrund Klimatförändringar kommer att medföra många typer av hot för folkhälsan. Klimatmodellerna visar bland annat att den

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

CRAMO BUSINESS SUPPORT

CRAMO BUSINESS SUPPORT CRAMO BUSINESS SUPPORT FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVARO- HANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK TEMPERATUR- MÄTNING ARBETSMILJÖ-

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Manual för beställning av Extempore, SLL

Manual för beställning av Extempore, SLL 2015-09-30 Version 1.4 1 (9) Manual för beställning av Extempore, SLL Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning För aktuell information besök www.apl.se

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 4748 Nr 1053 Bilaga Tabell 1 Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 1 Separat laboratorieutrymme ( 1 ) 2 Laboratorium skall kunna tillslutas hermetiskt för att möjliggöra rökbehandling

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Behovsprocess på IVA

Behovsprocess på IVA Behovsprocess på IVA 2014-06- 10 Madelene Larsson, SICAHT Eva Douglas, IVA Mikael Aspegren, IVA Jessica Loudd, IVA CharloEe Romare, IVA Eva Bergman OEosson, LtB Intensivvårdsavdelningen! Eva Douglas! Avdelningschef!

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m.

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. SOSFS 2011:16 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälsooch sjukvården m.m. Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Remiss SIS 9252 Renhet i operationsrum Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet I operationsrum

Remiss SIS 9252 Renhet i operationsrum Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet I operationsrum 2011-12-05 Swedish Standards Institute 118 80 Stockholm Remiss SIS 9252 Renhet i operationsrum Vägledning och grundläggande krav för mikrobiologisk renhet I operationsrum Svenska Läkaresällskapet () är

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 2011-06-29 Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun 1 1. Smitta och smittvägar Smittvägar Smitta kan överföras på olika sätt. I vård- och omsorgsarbete är kontaktsmitta

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP

NYA BEHANDLINGSMETODER DEN SÄKRA BEHANDLINGEN BEHANDLINGAR FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN - UTAN KIRURGISKA INGREPP NYA BEHANDLINGSMETODER Beautytek utvecklades ursprungligen för användning inom medicinen och har redan visat sin överlägsenhet inom detta område. Beautytek är knappast jämförbar med någon annan känd konventionell

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel; LVFS 2014:4 Utkom från trycket

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovation GAT med guldkant Med nytänkande och uppfinningsrikedom har bubbelbadkaret nu tagits till en helt ny nivå. Ett badkar ur GATs Innovation-serie ger dig fler valmöjligheter, enklare funktioner

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer