En aktuaries synpunkter på könsneutrala premier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En aktuaries synpunkter på könsneutrala premier"

Transkript

1 En aktuaries synpunkter på könsneutrala premier Erland Ekheden och försäkringsmatematik Stockholms universitet

2 Bakgrund Introduktion Vi aktuarier har levt i Sus och Dus de senaste åren... Men i december 2012 är det slut med det!? Sus - Sjuklighetsundersökningen, 2011 Dus - Dödlighetsundersökningen, 2007 Syftade bl a till att klartlägga könsskillnader i sjuklighet och dödlighet.

3 Snabbkurs i matematisk statistik - Väntvärde Väntvärde = sannolikhetsviktat medelvärde av möjliga utfall = det förväntade genomsnittsvärdet vid många upprepade observationer. Ex tärningskast: utfall 1, , sannolikheter 1/6, Väntvärde = 1 1/ / /6 = 3, 5. Ex lotteri: Vinschans 1 på , vinst 1Mkr, Väntvärde = 0 0, kr 0, = 10kr.

4 Snabbkurs i matematisk statistik - Varians Varians = förväntad avvikelse från väntevärdet, dvs hur stor spridning har vi i utfallet av ett experiment eller i våra observationer. Ex tärningskast: varians = 2, 9. Ex lotteri: varians = kr 2. Standardavvikelse = roten ur variansen. Ibland mer praktiskt mått, har samma enhet som det vi observerar. Ex lotteri: Standardavvikelse = kr 2 = 3162kr. Relativt stor varians = stor variation, mycket slumpässighet i utfallet, våra observationer. Relativt liten varians = liten variation, relativt liten slumpmässighet i utfallet, våra observationer.

5 Statistisk modellering Statistisk modellering syftar till att skilja systematisk variation från slumpen. Generell modellbeskrivning: Observation = funktion av förklarande variabler + slump. En korrekt modell predikterar i medeltal rätt, dvs väntvärdet av slumptermen är lika med noll. Ex Hemförsäkring: Skadekostnad = f (försäkrat belopp, postnr, # i hushållet, larm...) + slumpen. Modellval: Få variabler - robust modell, förklarar mindre systematisk variation. Många variabler - kännsligare modell, förklarar mer, men risk för att slump misstas för systematik.

6 Betingat väntvärde Betingat väntvärde = väntvärdet givet att vi har extra information. Ex tärningskast: Väntvärdet betingat på att vi får ett jämnt antal ögon är 4. Ex Hemförsäkring: Medelskadan för en hemförsäkring = obetingat väntvärde. Medelskadan då vi vet att skadan är ett inbrott = betingat väntevärde.

7 Stora talens lag Introduktion Stora talens lag: medelvärdet av ett (stort) antal observationer väntevärdet. Stort beror på variansen, hög varians kräver fler observationer för att ge ett bra närmevärde. Ex försäkring: Det är tack vare stora talens lag som försäkring fungerar! Vi kan inte förutse resultatet för en enskild försäkring, men samlar vi ett antal risker så blir det totala resultatet förutsägbart. Ofta krävs dock en relativt stor portfölj för att uppnå stabila resultat.

8 Värdet av modellering Hitta kausala samband och prediktera utfall. Storkar och födslotal. Golfare och surdegsbagare. Skörbjugg och apelsinjuice. Cancer, morötter och betakaroten. Statistikern påvisar samband, medicinare, sociologer etc får avgöra sambandets natur: Direkt effekt, inderekt effekt eller nonsens?

9 Matematisk rättvisa Ett spel är rättvist om väntvärdet av vinsten minus insatsen är noll. Ex lotteri: Vinschans 1 på , vinst 1Mkr, väntvärde vinst 10kr. Rättvist om lotten kostar 10kr, för i medeltal vinner man 10kr per lott. Ex tärningsspel: Vinner 10kr per öga som tärningen visar. Rättvist om spelet kostar 35kr, eftersom väntvärdet av antal ögon är 3,5.

10 Ex tärningsspel: Jessika och Vladimir vinner 10kr per öga som deras tärning visar, spelet kostar 35kr/omgång. Knasiga tärningar, Jessika har fått en jämn tärning (2,4,6), Vladimir en udda (1,3,5)! Rättvist spel ur husets synvinkel, om de spelar samtidigt. Men Jessika tjänar i snitt 5kr/omgång och Vladimir förlorar 5kr. Är spelet rättvist? Jessika spelar gärna mer då hon har en turkväll, men Vladimir som haft otur går hem tidigt. Nu börjar huset förlora och höjer priset för spelet till 40kr/omgång.

11 Könsskillnader - risk Delkasko: 18-27år, män 150% skadekostnad jmf kvinnor. Sjuk: 25-65år, män 50-70% skadekostnad jmf kvinnor. Liv (dödsrisk): 30-65år män jmf kvinnor oblig förs 200% oblig förs tjm 175% frivilligt förs 130%

12 Könsskillnader - livslängd Pension: Vid 65år är förväntad återstående livslängd 3år kortare för män än kvinnor, ca 10% kortare, men här spelar flera faktorer in: män kvinnor oblig förs 19år 22år oblig förs tjm 20år 23år frivilligt förs 21år 24år I vissa andra EU-länder är skillnaderna mer betydande. I Littauen är vid 65års ålder förväntad återstående livslängd 5år för en man men 15år för en kvinna. Rimligt med samma premie oavsett om pensionen förväntas räcka i 5 eller 15år?

13 Fysiska skillnader? Undantag från kravet på jämställdhet kan göras när fysiska skillnader föreligger. Ex Mammografi: En man anses inte diskriminerad då han inte kallas på kontroll. 8 män dör i bröstcancer varje år, att jämföra med 1500 kvinnor. Ex Aortan: Män över 65år erbjuds en aortaundersökning, mer än dubbelt så många män än kvinnor dör av brusten aorta. Ingen forskare har kunnat påvisa någon fysisk skillnad som förklarar varför det är på detta sätt, sambandet är bara statistiskt. Diskriminering?

14 Fysiska skillnader? Vem kan avgöra om en skillnad mellan män och kvinnor är fysisk? Debatt mellan biologister och sociala konstruktivister. Skillnad i livslängd mellan könen verkar finnas i alla kulturer, varierar mellan 2 och 15år till kvinnors fördel, och skillnader kvarstår då man tar hänsyn till socioekonomiska och andra faktorer. Rimligt att anta att det finns fysiska skillnader som gör kvinnor mer robusta, t ex XX ger bättre skydd mot genetisk sjukdom än XY. Riskbeteende? Är det fysiska skillnader i hjärnan som gör unga män riskbenägna?

15 Introduktion 1 Vissa tycker det är rättvist att alla betalar lika mycket. Typiskt för socialförsäkring och gruppförsäkring, alla är med och delar kostnaderna lika. 2 Vissa tycker det är rättvist att var och en betalar sina förväntade kostnader. Typiskt för individuell försäkring, var och en betalar sitt eget väntvärde. I slutändan en politisk fråga, båda kan hanteras aktuariellt, men...

16 Direkta konsekvenser Produkter för det billigare könet blir dyra/försvinner För det dyra som tidigare, tveksamt om det blir prissänkningar. Produkter med relativt liten skillnad ej problem, skillnader redan borta. Ny risk, könssammansättningsrisk! Selektiva uppsägningar? Massiv flytt av pensionsförsäkringar till nya med bättre villkor? Reservsättningen sker efter best estimate. Könsneutral premie, könsberoende reservsättning!

17 Indirekta konsekvenser Andra premieargument, yrke, lön, utbildning (=klass)? Hur tolka EUs rättighetsstadga art 21 som förutom förbjuder även social diskriminering? Gränsdragning mot indirekt diskriminering? Riktad marknadsföring? Marknadsför pensionsförsäkringar i motortidningar och liv- och bilförsäkring i skvallertidningar? Försäkringsnöd?

18 Frågeställningar Introduktion Könsneutral riskbedömning? Anemi: Hb 9 g/dl är svår anemi för män (avslag), moderat anemi för kvinnor (accept) (Hannover Life Res riskbedömningsmanual). Direktivet bör endast gälla försäkringar och pensioner som är privata, frivilliga och åtskilda från anställningsförhållandet, var går gränsen? Teckna försäkringar via jobbet? Gränsöverskridande handel, får mäklare rekomendera en billigare Schweizisk produkt? Får mäklaren låta bli? Resultatberoende provisioner? Differentiering mellan grupper ok, hur liten får en grupp vara? Barbiedockans vänner? Mansgruppen karlakarlarna? Åldersdiskriminering?

19 Referenser Introduktion Försäkrade i Sverige - dödlighet och livslängder, prognoser (DUS), Svenska Försäkringsföreningen, 2007, ISBN Sjuklighetsundersökning inom svensk försäkring, insjuknande och avveckling , (SUS), Svenska Försäkringsföreningen, 2011, ISBN Stokastik - sannolikhetsteori och statistiskteori med tillämpningar, Alm & Britton, 2008, ISBN

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data

Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data Veronicka Hjorter Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro?

Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Finns det något samband mellan sjukintygets kvalitet och sjukfrånvaro? Per Johansson Martin Nilsson RAPPORT 2008:27 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under

Läs mer

Kommer inkomstrelaterade socialförsäkringar att finnas på 2020-talet?

Kommer inkomstrelaterade socialförsäkringar att finnas på 2020-talet? Anna Hedborg har arbetat med välfärdsfrågor i hela sitt arbetsliv. Som LO-ekonom sysslade hon mest med frågor om välfärdens finansiering, skattefrågor och löntagarfonder. Kommunal verksamhet har hon mött

Läs mer

Könsdifferentiering inom försäkring

Könsdifferentiering inom försäkring Könsdifferentiering inom försäkring Eller: Existerar skillnader mellan könen? Erik Alm General Manager Hannover Life Re Sweden Svenska Aktuarieföreningen Stockholm april 2009 En historia Neutrala premier

Läs mer

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Henrik Jaldell Mikael Svensson Nationalekonomi Karlstads universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring

Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2. Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Svensk Försäkrings rapportserie 2013:2 Nöjda och trygga kunder konsumentinformation inom försäkring Förord Konsumentundersökningar visar att konsumenter tycker att det är svårt att förstå vad försäkringsprodukter

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Amortering eller alternativinvestering

Amortering eller alternativinvestering Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats Vårterminen 2008 Amortering eller alternativinvestering - En studie om hur ett bolån kan

Läs mer

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER

FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER FUNKTIONSHINDER FÖRSÄKRINGSHINDER En rapport om funktionshindrades svårigheter att få teckna privat personförsäkring. Rapporten har gjorts av Konsumenternas försäkringsbyrå i samarbete med Handikappförbundens

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Tredje avstämningen av bostadsbidrag

Tredje avstämningen av bostadsbidrag REDOVISAR 21:6 Tredje avstämningen av bostadsbidrag Resultat av genomförda avstämningar av bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar Enheten för statistisk analys 21-6-14 Upplysningar: Katriina Severin

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer