Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering"

Transkript

1 Meddelande Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta 2 Blanketter för försäkringsrapportering VA Resultat- och balansräkningar 6 VB Tabeller för noter till bokslutet 16 VC Nyckeltalstabeller 35 VD Kapitaltäckning 42 VE Ansvarsskuld 47 VF Täckning av ansvarsskuld 57 VG Försäkringsanstalternas placeringar 73 VH Försäkringsbloganes utländskä verksamhet 76 VI Uppföljning av placeringsverksamheten 79 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring 84 VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet 94 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser 106 VM Försäkringsbolags statistikuppgifter 118 VN Utredning av trafikförsäkringspremier 127 VO A-avdelningarnas solvens 131 VP Analys av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse 136

2 1 Meddelande Offentligt Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier Kategori Sammanslutning 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 405 Försäkringsdominerat finanskonglomerat 406 Försäkringsholdingföretag 407 Försäkringsgrupp 410 Livförsäkringsbolag inkl. filialer utomlands 414 Livförsäkringsbolags koncern 420 Skadeförsäkringsbolag inkl. filialer utomlands 424 Skadeförsäkringsbolags koncern 430 Stor försäkringsförening 431 Liten försäkringsförening 435 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 436 Sjömanspensionskassan 441 Pensionskassa 442 Pensionskassas A-avdelning (tilläggspensionsavdelningen) 443 Pensionskassas B-avdelning (den lagstadgade avdelningen) 444 Pensionskassa, premierelaterad 445 Sjukkassa 446 Sjukkassa, verksamhet enligt sjukförsäkringslagen 447 Sjukkassa, kompletterande kassa 448 Begravnings- och avgångsbidragskassa 450 Pensionsstiftelse 451 Pensionsstiftelses A-avdelning 452 Pensionsstiftelses B-avdelning 453 Pensionsstiftelse, premierelaterad 460 Arbetslöshetskassa 467 Utländskt skadeförsäkringsbolags filial i Finland vid bolag från icke-ees land 468 Utländskt livförsäkringsbolags filial i Finland vid bolag från icke-ees land 475 Försäkringsmäklare 476 Försäkringsmäklare, livförsäkring 477 Försäkringsmäklare, skadeförsäkring

3 2 Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta Rapport Namn Uppgiftslämnarkategorier Frekvens VA: Resultat- och balansräkningar VB: Tabeller för noter till bokslutet VC: Nyckeltalstabeller VA01a Resultaträkning 401, 435, 436 VA01b Resultaträkning 410 VA01c Resultaträkning 420 VA01e Resultaträkning 442, 443 VA01f Resultaträkning 451, 452 VA02 Balansräkning - Aktiva 401, 410, 420, 435, 436 VA02g Balansräkning - Aktiva 442, 443, 451, 452 VA03 Balansräkning - Passiva 401, 410, 420, 435, 436 VA03e Balansräkning - Passiva 442, 443 VA03f Balansräkning - Passiva 451, 452 VB01 Indirekt finansieringsanalys 401, 410, 420, 435, 436 VB02a Noter till arbetspensionsförsäkringsbolagets resultaträkning 401, 435, 436 VB02b Noter till livförsäkringsbolagets resultaträkning 410 VB02c Noter till skadeförsäkringsbolagets resultaträkning 420 VB02e Noter till pensionskassans resultaträkning 442, 443 VB02f Noter till pensionsstiftelsens resultaträkning 451, 452 VB031 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 1 401, 410, 420, 435, 436 VB032 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 2 401, 410, 420, 435, 436 VB033 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 3 401, 410, 420, 435, 436 VB034 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 4 401, 410, 420, 435, 436 VB035 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 5 401, 410, 420, 435, 436 VB036 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 6 401, 410, 420, 435, 436 VB04 Uppgifter om skadeförsäkringen enligt försäkringsklassgrupp 420 VB05 Försäkringsbolagets övriga noter 401, 410, 420, 435, 436 VC01 Uppgifter om pensionsförsäkring 401, 435, 436 VC02 Uppgifter till Statistikcentralen 401, 435, 436, 443, 452 VC03 Placeringsverksamhetens nettoavkastning på sysselsatt kapital 401, 435, 436, 443, 452 VC04b Nyckeltal för livförsäkringsbolag 410 Årsrapport Årsrapport Kvartalsvis

4 3 VD: Kapitaltäckning VC04c Nyckeltal för skadeförsäkringsbolag 419 VC05b Volym av livförsäkringsbolags direktförsäkring 410 VC05c Volym av skadeförsäkringsbolags direktförsäkring 420 VD01 Beräkning av verksamhetskapitalet 401, 410, 420, 435, 436 VD01g Beräkning av verksamhetskapitalet för pensionskassor och pensionsstiftelser 443, 452 VD02 Värderingsdifferenser i verksamhetskapitalet 401, 410, 420, 435, 436 VD03b Sammandrag över livförsäkringsbolagets solvensberäkningar 410 VD03c Sammandrag över skadeförsäkringsbolagets solvensberäkningar 420 VE011 Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld - del Kvartalsvis VE: Ansvarsskuld VF: Täckning av ansvarsskuld VE012 Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld - del VE02 Sammandrag av premieansvarsberäkning 420 VE03 Sammandrag av ersättningsansvarsberäkning 420 VE04 Uppgifter om skadeförsäkringsbolags ansvarsskuld 420 VF01 Ansvarsskuld som försäkringsbolaget ska täcka 410, 420 VF02 Maximibelopp av tillgångar som utgör täckning för ansvarsskulden 410, 420 VF031 Andra förutsättningar och begränsningar som gäller täckningen av ansvarsskulden - del 1 410, 420 VF032 Andra förutsättningar och begränsningar som gäller täckningen av ansvarsskulden - del 2 410, 420 VF04 Sammandrag av valutatäckning 410, 420 VF06a Arbetspensionsbolags beräkning av täckningen av ansvarsskulden 401 VF06d Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts beräkning av täckningen av ansvarsskulden 435 VF06e Pensionskassas beräkning av täckningen av ansvarsskulden 443 VF06f Pensionsstiftelses beräkning av täckningen av ansvarsskulden 452 VF06k Sjömanspensionskassans beräkning av täckningen av ansvarsskulden 436 VF07 Obligationslån från offentliga sammanslutningar efter avdrag enligt 7 2 mom. i SolBerL 401, 435, 436, 443, 452 VF08 Derivatavtal som ingår i placeringsgrupperna 401, 435, 436, 443, 452 VF09 Placeringar inom intressesfär av placeringar som ingår i placeringsgrupperna 401, 435, 436, 443, 452 VF10 Placeringar fördelade enligt i SolBerL 401, 435, 436, 443, 452 Årsrapport Kvartalsvis

5 4 VG: Försäkringsanstalternas placeringar VH: Försäkringsbloganes utländskä verksamhet VI: Uppföljning av placeringsverksamheten VG01 Placeringsfördelning 401, 410, 420, 443, 452 VG02 Derivat 401, 410, 420, 435, 436, 443, 452 VG03 Valutaplaceringar 401, 410, 420, 435, 436, 443, 452 VH01 Utländska inkomster och utgifter 410, 420 VH02 Livförsäkringsbolags utländska verksamhet 410 VH03 Skadeförsäkringsbolags utländska verksamhet 420 VI01 Placeringar totalt 401, 410, 420, 435, 436, 443, 452 VI02 Fördelning på valutor 401, 410, 420, 435, 436, 443, 452 VI03 Tillgångar som utgör täckning för fondförskäringar 401, 410, 420, 435, 436, 443, 452 VJ011 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: Försäkringsverksamhetens resultat 420 VJ012 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: specifkation av premieinkomst och driftskostnader 420 Kvartalsvis Årsrapport Kvartalsvis VJ013 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: utbetalda ersättningar inkl. ersättningar enligt fördelningssystemet 420 VJ: Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring VJ02 Fördelning efter skadeår 420 VJ031 Ansvarsskuld: Ansvarsskuld 420 VJ032 Ansvarsskuld: Pensioner, menersättningar, tillägg och avsättningar efter skadeår 420 VJ033 Ansvarsskuld: Uppskattad avvecklingsfördelning och maturitet för egentligt ersättningsansvar 420 Årsrapport VJ041 Yrkessjukdomar: Utveckling av antalet yrkessjukdomar 420 VJ042 Yrkessjukdomar: Kumulativ utveckling av antalet yrkessjukdomar som omfattas av specialarrangemanget för yrkesskador 420 VK: Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet VJ05 Tillgångar och skuldtäckningstillgångar för ansvarsskuld och pensionsansvar 420 VK011 Individuell sparförsäkring 410 VK012 Individuell riskförsäkring 410 VK013 Gruppriskförsäkring 410 VK014 Kapitaliseringsavtal 410 VK015 Individuell pensionsförsäkring 410 VK016 Gruppensionsförsäkring 410 VK017 Sammandrag 410 VK021 Specifikation av förändring i försäkringskapitalet i försäkringar med rätt till överskott - del VK022 Specifikation av förändring i försäkringskapitalet i försäkringar med rätt till överskott - del Årsrapport

6 5 VL: Enkät till pensionskassor och -stiftelser VK023 Specifikation av förändring i försäkringskapitalet i försäkringar med rätt till överskott - del VK024 Specifikation av förändring i försäkringskapitalet i försäkringar med rätt till överskott - del VL01e Statistik från pensionskassans B-avdelning 443 VL01f Statistik från pensionsstiftelsens B-avdelning 452 VL02e Statistik från pensionskassans A-avdelning 442 VL02f Statistik från pensionsstiftelsens A-avdelning 451 VL03 Andra statistik 442, 451 VL05 Obligationsfordringar på arbetsgivarföretag 451 VL061 Försäkringsteknisk utredning - specifikation av pensionsbestånd och pensionsansvar, del 1 442, 451 VL062 Försäkringsteknisk utredning - specifikation av pensionsbestånd och pensionsansvar, del 2 442, 451 VL08e Utredning av försäkringsrörelse - ansvarsskuld 443 VL08f Utredning av försäkringsrörelse - ansvarsskuld 452 VM01b Livförsäkringsbolags resultat enligt försäkringsklass 410 VM01c Skadeförsäkringsbolags resultat enligt försäkringsklass 420 VM: Försäkringsbolags VM02a Arbetspensionsförsäkringsbolags statistikuppgifter 401 statistikuppgifter VM02b Livförsäkringsbolags statistikuppgifter 410 VM02c Skadeförsäkringsbolags statistikuppgifter 420 VM03 Fördelning enligt livförsäkringsklass 410 VN01 Försäkringstekniskt resultat efter kundgrupp 420 VN: Utredning av VN02 Ansvarsskuld 420 trafikförsäkringspremier VN03 Poster som dragits av från premieinkomsten 420 VN04 Utveckling per teckningsår 420 VO01e Sammandrag av pensionskassas täckning för ansvarsskuld 442 VO01f Sammandrag av pensionsstiftelses täckning för ansvarsskuld 451 VO: A-avdelningarnas solvens VO02e Riskkoncentrationer i tillgångar som utgör täckning för pensionskassas ansvarsskuld 442 VO02f Riskkoncentrationer i tillgångar som utgör täckning för pensionsstiftelses pensionsansvar 451 VO03 Värderingsdifferenskalkyl 442, 451 VP01 Ansvarsskuld 401 VP: Analys av VP02 Försäkringsrörelse 401 arbetspensionsbolags försäkringsrörelse VP03 Tillräcklighet av invalditets- och premieförlustdelen av ArPL-premien 401 VP04 Totala driftskostnader 401 Årsrapport Årsrapport Årsrapport Halvårsrapport Årsrapport

7 6 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 401, 435, 436 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VA01a Resultaträkning Värde 10 Radnr Knr Försäkringsteknisk kalkyl - Lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomst Statens andel Folkpensionsanstaltens andel Intäkter av placeringsverksamheten Andel av nettointäkterna av paceringsverksamheten Uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeökningar Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader, egen andel Utbetalda ersättningar Statens andel Förändring i ersättningsansvaret aret Föränrding i premieansvaret Förändring i avsättningar (SPK) Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeminskningar Övriga försäkringstekniska kostnader 10 6 Försäkringstekniskt resultat / bidrag 0 Annat än försäkringsteknisk kalkyl Övriga intäkter Övriga kostnader Inkomstskatter för den egentliga verksamheten 20 8 Vinst (förlust) före extraordinära poster Extraordinära poster totalt Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Inkomstskatter för extraordinära poster 30 0 Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner totalt Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Inkomstskatter totalt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter 50 5 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 0

8 7 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 410 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VA01b Resultaträkning Värde 10 Radnr Knr Försäkringsteknisk kalkyl - Livförsäkring Premieinkomst, egen andel Premieinkomst Återförsäkrarnas andel Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeökningar Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader, egen andel Utbetalda ersättningar Återförsäkrarnas andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrarnas andel Förändring i premieansvaret, egen andel Föränrding i premieansvaret Återförsäkrarnas andel Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeminskningar Övriga försäkringstekniska kostnader 10 7 Försäkringstekniskt resultat / bidrag 0 Annat än försäkringsteknisk kalkyl Övriga intäkter Övriga kostnader Inkomstskatter för den egentliga verksamheten 20 9 Vinst (förlust) före extraordinära poster Extraordinära poster totalt Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Inkomstskatter för extraordinära poster 30 1 Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner totalt Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Inkomstskatter totalt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter 50 6 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 0

9 8 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 420 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VA01c Resultaträkning Värde 10 Radnr Knr Försäkringsteknisk kalkyl - Skadeförsäkring Premieintäkter, egen andel Premieinkomst Återförsäkrarnas andel Premieinkomst, egen andel Föränrding i premieansvaret Återförsäkrarnas andel Förändring i premieansvaret, egen andel Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader, egen andel Utbetalda ersättningar Återförsäkrarnas andel Utbetalda ersättningar, egen andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrarnas andel Förändring i ersättningsansvaret, egen andel Förändring i garantiavgiftsposten Driftskostnader Övriga försäkringstekniska kostnader Försäkringsteknikst bidrag / resultat före förändring i utjämningsposten Förändring i utjämningsposten 10 8 Försäkringstekniskt resultat / bidrag 0 Annat än försäkringsteknisk kalkyl Intäkter av placeringsverksamheten Orealiserade värdeökningar i placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Orealiserade värdeminskningar i placeringsverksamheten Övriga intäkter Övriga kostnader 20 0 Vinst (förlust) före extraordinära poster Extraordinära poster totalt Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Inkomstskatter för extraordinära poster 30 2 Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner totalt Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver Inkomstskatter totalt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter 50 7 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 0

10 9 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 442, 443, 444 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 30.4 VA01e Resultaträkning Värde 10 Radnr Knr Försäkringsteknisk kalkyl - Pensionskassor Premieinkomst totalt Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för medlemmarna För premiebaserade arrangemang Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeökningar Ersättningskostnader totalt Utbetalda ersättningar, lagstadgade pensioner Förändring i ersättningsansvaret, lagstadgade pensioner Utbetalda ersättningar, övriga pensioner Förändring i ersättningsansvaret, övriga pensioner För premiebaserade arrangemang Förändring i ersättningsansvaret för premiebaserade arrangemang Överföring av ansvar Förändring i premieansvaret totalt Lagstadgade pensioner Övriga pensioner Premiebaserade arrangemang Åter- och kreditförsäkrare totalt Återförsäkringspremier Premier för premiekreditförsäkringar Ersättningar Andel av förändringen i ersättningsansvaret Andel av förändringen i premieansvaret Förändring av ansvarsunderskottet totalt Lagstadgade pensioner Övriga pensioner Omkostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeminskningar 10 0 Försäkringstekniskt resultat / bidrag 0 Annat än försäkringsteknisk kalkyl Övriga intäkter Övriga kostnader 20 2 Överskott (underskott) av den egentliga verksamheten 0 Bokslutsdispositioner Förändring av reserver Inkomstskatter totalt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter Interna överföringar totalt Lagstadgade pensioner Övriga pensioner 50 9 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 0

11 10 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 451, 452, 453 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 30.4 VA01f Resultaträkning Värde 10 Radnr Knr Försäkringsteknisk kalkyl - Pensionsstiftelser Premieinkomst totalt Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner För premiebaserade arrangemang Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeökningar Ersättningskostnader totalt Utbetalda ersättningar, lagstadgade pensioner Förändring i pensionsansvaret, lagstadgade pensioner Utbetalda ersättningar, övriga pensioner Förändring i pensionsansvaret, aret övriga pensioner För premiebaserade arrangemang Förändring i ersättningsansvaret för premiebaserade arrangemang Överlåten / mottagen ansvarsöverföring i försäkringsverksamheten Föränrding i premieansvaret för premiebaserade arrangemang Åter- och kreditförsäkrare totalt Återförsäkringspremier Ersättningskostnader Förändring i pensionsansvaret Förändring av ansvarsunderskottet totalt Lagstadgade pensioner Övriga pensioner Omkostnader Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivning av placeringar / orealiserade värdeminskningar 10 1 Försäkringstekniskt resultat / bidrag 0 Annat än försäkringsteknisk kalkyl Övriga intäkter Övriga kostnader 20 3 Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten 0 Bokslutsdispositioner Förändring av reserver Inkomstskatter totalt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Övriga direkta skatter Interna överföringar totalt Lagstadgade pensioner Övriga pensioner Återbetalning till arbetsgivare 50 0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 0

12 11 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 401, 410, 420, 435, 436 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VA02 Balansräkning - Aktiva Värde 10 Radnr Knr Immateriella tillgångar totalt Utvecklingsutgifter Immateriella rättigheter Goodwill Koncerngoodwill Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Placeringar totalt Fastighetsplaceringar totalt Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern och ägarintresseföretag totalt Aktier och andelar i företag inom samma koncern Finansmarknadsinstrument i t emitterade av och lånefordringar hos företag inom samma koncern Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i ägarintresseföretag Aktier och andelar i övriga ägarintresseföretag Finansmarknadsinstrument emitterade av och lånefordringar hos ägarintresseföretag Övriga placeringar totalt Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Andelar i kollektiva placeringar Fordringar, inteckningslån Övriga lånefordringar Banktillgodohavanden Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkringar Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar totalt Fodringar som uppstått vid direktförsäkringsverksamhet, totalt På försäkringstagare På försäkringsförmedlare Fordringar som uppstått vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Obetalda aktier / andelar / garantikapital / grundfond Latenta skattefordringar Övriga tillgångar totalt Materiella tillgångar totalt Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Varulager Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Kassa och bank Övriga tillgångar Aktiva resultatregleringar totalt Räntor och hyror Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar Övriga aktiva resultatregleringar 10 8 AKTIVA TOTALT 0

13 12 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 442, 443, 444, 451, 452, 453 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 30.4 VA02g Balansräkning - Aktiva Värde 10 Radnr Knr Immateriella tillgångar Placeringar totalt Fastighetsplaceringar totalt Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar på egna fastighetsföretag Placeringar i arbetsgivarföretag totalt Aktier och andelar i arbetsgivarföretag g Finansmarknadsinstrument från arbetsgivarföretag Obligationsfordringar på arbetsgivarföretag Fordringar på arbetsgivarföretag Övriga placeringar i arbetsgivarföretag Övriga placeringar totalt Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar, inteckningslån Övriga lånefordringar Banktillgodohavanden Övriga placeringar Försäkrade valda placeringarna Ansvarsunderskott totalt Lagstadgade pensioner Övriga pensioner Fordringar totalt På återförsäkrare och kreditförsäkringsgivare Fordringar på pensionsanstalter Övriga fordringar Latenta skattefordringar Övriga tillgångar totalt Materiella tillgångar totalt Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Kassa och bank Övriga tillgångar Aktiva resultatregleringar 10 9 AKTIVA TOTALT 0

14 13 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 401, 410, 420, 435, 436 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VA03 Balansräkning - Passiva Värde 10 Radnr Knr Eget kapital / grundkapital totalt Aktiekapital / grundfond Garantikapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Fond för verkligt värde Övriga fonder totalt Fonder enligt bolagsordningen / föreningens stadgar Övriga fonder Vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt Avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner Kapitallån Försäkringsteknisk ansvarsskuld, egen andel Premieansvar, egen andel Premieansvar Återförsäkrarnas andel Ersättningsansvar, egen andel Ersättningsansvar Återförsäkrarnas andel Utjämningspost Garantiavgiftspost Avsättning (SPK) Ansvarsskuld för fondförsäkringar, egen andel Försäkringsteknisk ansvarsskuld Återförsäkrarnas andel Avsättningar totalt Pensionsavsättningar Skatteavsättningar Övriga avsättningar Depåskulder inom återförsäkring Skulder totalt För direktförsäkringsverksamhet För återförsäkringsverksamhet Obligationslån Konverteringslån Lån från finansiella institut Pensionslån Övriga skulder Latenta skatteskulder Passiva reslutatregleringar 10 0 PASSIVA TOTALT 0

15 14 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 442, 443, 444 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 30.4 VA03e Balansräkning - Passiva Värde 10 Radnr Knr Eget kapital totalt Grundfond Garantikapital Reservfond Övriga fonder Fond för verkligt värde Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Ackumulerade bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt Lagstadgade pensioner totalt Premieansvar Ersättningsansvar Tilläggsförsäkringsansvar Övriga pensioner totalt Premieansvar Ersättningsansvar Indexförhöjningsansvar Premiebaserade arrangemang totalt Premieansvar Ersättningsansvar Ansvarsskuld för försäkringarna bundat av försäkrade valda placeringarna Avsättningar Skulder totalt Lån från delägande arbetsgivarföretag Övriga skulder Latenta skatteskulder Passiva reslutatregleringar 10 4 PASSIVA TOTALT 0

16 15 Resultat- och balansräkningar Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 451, 452, 453 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 30.4 VA03f Balansräkning - Passiva Värde 10 Radnr Knr Eget kapital totalt Fond för verkligt värde Överskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Ackumulerade bokslutsdispositioner Reserver Pensionsansvar totalt Lagstadgade pensionsansvar totalt Lagstadgade löpande pensioner Lagstadgade framtida pensioner Tilläggsförsäkringsansvar för lagstadgade pensioner Övriga pensioner totalt Övriga löpande pensioner Övriga framtida pensioner Indexförhöjningsansvar, övriga pensioner Premiebaserade arrangemang totalt Premieansvar Ersättningsansvar Ansvarsskuld för försäkringarna bundat av försäkrade valda placeringarna Avsättningar Skulder totalt Lån från arbetsgivarföretag Lån från pensionsanstalter Övriga skulder Latenta skatteskulder Passiva reslutatregleringar 10 5 PASSIVA TOTALT 0

17 16 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 401, 410, 420, 435, 436 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VB01 Indirekt finansieringsanalys Värde Radnr Knr Rörelseverksamhetens kassaflöde Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraordinära poster Korrektivposter Förändring i försäkringstekniska avsättningar Nedskrivning och uppskrivning av placeringar eller orealiserade värdeförändringar Orealiserade kursvinster/-förluster Förändring av obligatoriskt ansvarsunderskott Avskrivningar enligt plan Övriga intäkter och kostnader som inte medfört betalningar Övriga korrektivposter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 0 Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och övriga betalda finansiella kostnader för rörelseverksamheten Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster Kassaflöde som beror på rörelseverksamhetens extraordinära poster (netto) 10 8 Rörelseverksamhetens kassaflöde 0 Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Överlåtelseinkomster av placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) 20 9 Investeringarnas kassaflöde 0 Finansieringens kassaflöde Aktieemission mot betalning Förvärv av egna aktier Försäljning av egna aktier Upptagna lån Låneamortering Utbetalda dividender/räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning 30 0 Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 60 3 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

18 17 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 401, 435, 436 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VB02a Noter till arbetspensionsförsäkringsbolagets resultaträkning Värde Radnr Knr Premieinkomst Direktförsäkring totalt Basförsäkring enligt ArPL, arbetsgivarens andel Basförsäkring enligt ArPL, arbetstagarens andel Basförsäkring enligt ArPL totalt Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL Överföringsavgift som skall betalas till statens pensionsfond Återförsäkring Premieinkomst före återförsäkrares andel Återförsäkrares andel 10 0 Premieinkomst med avdrag för kreditförlust Kreditförluster på premiefordringar totalt ArPL FöPL 45 1 Utbetalda ersättningar totalt Direktförsäkring totalt Utbetalat till pensionstagare Basförsäkring enligt ArPL Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL Betalda/mottagna ansvarsfördelningsersättningar totalt ArPL-pensioner FöPL-pensioner Andel av arbetslöshetsförsäkringsfondens försäkringsavgift och av fördelningen av kostnaderna för de pensionsandelar som intjänats på basis av oavlönade perioder FöPL:s statsandel StPEL:s statsandel Återförsäkring Kostnader för skötsel av ersättningsverksamhet Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel Återförsäkrares andel 50 9 Intäkter av placeringsverksamheten totalt Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag Andel av vinst (förlust) i intresseföretag Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter

19 Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster 60 1 Kostnader för placeringsverksamheten totalt Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för frammande kapital Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster 65 6 Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar 70 3 Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde 80 5 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen totalt 0 Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för skötsel av försäkringar Administrationskostnader Lagstadgade avgifter totalt PSC:s kostnadsandel Justitieförvaltningsavgift FI:s tillsynsavgift Övriga poster Övriga administrationskostnader 95 2 Totala driftskostnader sammanlagt Utbetalda ersättningar totalt Kostnader för skötsel av ersättningsverksamhet Kostnader för skötsel av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamhet, kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för skötsel av placeringsverksamhet, kostnader för övriga placeringar Övriga kostnader

20 19 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 410 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VB02b Noter till livförsäkringsbolagets resultaträkning Värde Radnr Knr Premieinkomst totalt Direktförsäkring totalt Från Finland Från en EES-stat Från övriga stater Återförsäkring totalt 15 6 Premieinkomst före avdrag för återförsäkrares andel totalt Livförsäkring totalt Individuell livförsäkring med fondanknytning Annan individuell livförsäkring Kapitaliseringsavtal med fondanknytning Annat kapitaliseringsavtal Grupplivförsäkring för arbetstagare Annan grupplivförsäkring Pensionsförsäkring totalt Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning Övrig individuell pensionsförsäkring Gruppensionsförsäkring med fondanknytning Annan gruppensionsförsäkring Försäkringspremier utifrån förfallodag totalt Fortlöpande försäkringspremier Engångspremier Försäkringspremier utifrån återbäring totalt Premier för avtal som inte berättigar till återbäring Premier för avtal som berättigar till återbäring Premier för fondförsäkring 20 3 Utbetalda ersättningar totalt Direktförsäkring totalt Livförsäkring Pensionsförsäkring Återförsäkring Återköp Andel av utbetalda ersättningar Återbetalning av sparsumma Andra Utbetalda ersättningar totalt Fondförsäkringarnas andel av utbetalda ersättningar 35 0 Tilläggsförmåner inom livförsäkring Tilläggsförmånernas (kundförmånernas) effekt på det försäkringstekniska resultatet 40 7 Poster som dragits av från premieinkomsten totalt Kreditförluster på premiefordringar Övriga offentliga avgifter

21 Intäkter av placeringsverksamheten totalt Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag Andel av vinst (förlust) i intresseföretag Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster 60 2 Kostnader för placeringsverksamheten totalt Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för frammande kapital Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster 65 7 Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar a Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar 70 4 Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde 80 6 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen Nettointäkter av fondförsäkringsplaceringar totalt Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde 90 8 Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen totalt Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Ändring av aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för skötsel av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring 95 3 Totala driftskostnader enligt funktion sammanlagt Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Övriga kostnader

22 21 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 420 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VB02c Noter till skadeförsäkringsbolagets resultaträkning Värde Radnr Knr Premieinkomst totalt Direktförsäkring totalt Från Finland Från en EES-stat Från övriga stater Återförsäkring totalt 40 8 Poster som dragits av från premieinkomsten totalt Kreditförluster på premiefordringar Fördelningsavgifter Premieskatt Brandskyddsavgift Trafiksäkerhetsavgift Arbetarskyddsavgift Sjukvårdsavgift till staten Övriga offentliga avgifter 50 1 Intäkter av placeringsverksamheten totalt Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av placeringar i ägarintresseföretag Andel av vinst (förlust) i intresseföretag Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster 60 3 Kostnader för placeringsverksamheten totalt Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för frammande kapital Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster 65 8 Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar 70 5 Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde 80 7 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 0

23 Posten "Driftskostnader" i resultaträkningen totalt Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Ändring av aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för skötsel av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring 95 4 Totala driftskostnader enligt funktion sammanlagt Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Övriga kostnader

24 23 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorie Föreskrifts- och anvisningssamling 442, 443, 444 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 30.4 VB02e Noter till pensionskassans resultaträkning Värde Radnr Knr Intäkter av placeringsverksamheten totalt Intäkter av placeringar i arbetsgivarföretag som är delägare totalt Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar totalt Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar totalt Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster 60 5 Kostnader för placeringsverksamheten totalt Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för frammande kapital Nedskrivningar och avskrivningar totalt Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar Försäljningsförluster 65 0 Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar 70 7 Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde 80 9 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen Omkostnader totalt Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Lagstadgade avgifter Övriga omkostnader

25 Ersättningskostnader för lagstadgade och övriga pensioner samt överföring av ansvar totalt Lagstadgade pensioner totalt Utbetalda pensioner totalt ArPL FöPL Ansvarsfördelningsersättningar totalt ArPL FöPL StPEL:s statsandel FöPL:s statsandel Andel av arbetslöshetsfondens försäkringspremie och fördelningen av kostnaderna för pensionsandelar som tillväxt för oavlönade perioder Ränta på det belopp av pensioner som ska överföras till Europeiska gemenskaperna Övriga ersättningar Övriga pensioner totalt Utbetalda pensioner Övriga ersättningar Återköp Överföring av ansvar totalt Överlåtna Mottagna 0

26 25 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 451, 452, 453 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 30.4 VB02f Noter till pensionsstiftelsens resultaträkning Värde Radnr Knr Intäkter av placeringsverksamheten totalt Intäkter av placeringar i arbetsgivarföretag totalt Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av fastighetsplaceringar totalt Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar totalt Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster 60 6 Kostnader för placeringsverksamheten totalt Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter och kostnader för frammande kapital Nedskrivningar och avskrivningar totalt Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar Försäljningsförluster 65 1 Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dem Uppskrivning av placeringar Korrigering av uppskrivningar av placeringar 70 8 Nettointäkter av placeringsverksamheten före orealiserade värdeförändringar Orealiserade ökningar i placeringarnas värde Orealiserade minskningar i placeringarnas värde 80 0 Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen Omkostnader totalt Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Lagstadgade avgifter Övriga omkostnader

27 Ersättningskostnader för lagstadgade och övriga pensioner samt överlåtelse och övertagande av försäkringsverksamhet totalt Lagstadgade pensioner totalt Utbetalda pensioner StPEL:s statsandel Ansvarsfördelningsersättningar Andel av arbetslöshetsfondens försäkringspremie och fördelningen av kostnaderna för pensionsandelar som tillväxt för oavlönade perioder Ränta på det belopp av pensioner som ska överföras till Europeiska gemenskaperna Övriga avgifter Övriga pensioner totalt Utbetalda pensioner Övriga avgifter Överlåtelse/övertagande av försäkringsverksamhet totalt Överlåtna Mottagna 0

28 27 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 401, 410, 420, 435, 436 Årsrapport Svarsnoggrannhet: EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VB031 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 1 Värde Radnr Knr Förändringar i immateriella och materiella tillgångar Anskaffningsutgift Helt avskrivna under föregående år Ökningar Minskningar Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Helt avskrivna under föregående år Ackumulerade avskrivningar av minskningar och överföringar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Nedskrivningar Helt avskrivna under föregående år Nedskrivningar av minskningar och överföringar Nedskrivningar under räkenskapsperioden Återförda nedskrivningar Nedskrivningar Bokföringsvärde

29 28 Tabeller för noter till bokslutet Rapporteringsstandard: Uppgiftslämnarkategorier: Föreskrifts- och anvisningssamling 401, 410, 420, 435, 436 Årsrapport Svarsnoggrannhet: 1000 EUR/procenttal med två decimaler Inlämningstid: 10 dagar före revision, senast 31.3 VB032 Noter till försäkringsbolagets balansräkning - del 2 Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Verkligt värde Radnr Knr Placeringar totalt Fastighetsplaceringar totalt Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Anskaffningsutgifter för hyresrätt i fastigheter Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern totalt Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Lånefordringar Placeringar i ägarintresseföretag totalt Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Lånefordringar Övriga placeringar totalt Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Andelar i gemensamma placeringar Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Insättningar Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring 15 0 I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa I bokföringsvärdet ingår Intäktsförda uppskrivningar Övriga uppskrivningar 20 7 Totalt Värderingsdifferens (differensen mellan verkligt värde och bokföringsvärde) 0

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag Frekvens VD: Solvens VM: Försäkringsbolags statistikuppgifter VP: Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag)

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Utkast 1 (152) 10.11.2010 Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Innehåll VA Resultat- och balansräkningar... 2 VB Tabeller för noter till

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Pensionsförsäkrings halvårsrapport Anvisning 1 (5) Senaste ändring (31.12.2013) VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Genom VO-rapporteringen insamlas halvårsuppgifter om täckning för ansvarsskuld och riskkoncentrationer i tillgångar som

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik olycksfallsförsäkring 24 213, statistik 31.1.214 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Ersättningar 3 Driftskostnader 4 Ansvarsskuld

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema:

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: RESULTATRÄKNING (a) Nettoresultat av värdepappershandel (b) Nettoresultat av valutaverksamhet (a) I företag inom samma koncern (b) I ägarintresseföretag

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen)

VIRATI MYNDIGHETSSAMARBETSGRUPPEN (Finansinspektionen/Finlands Bank/Statistikcentralen) VIRTI MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 19.7.2007 1.9.2007 Uppgiftslämnarnivåer: (jfr. Bilaga 6) 240, 241, 242, 247, 249 Inhemska värdepappersföretag 246 Utländska värdepappersföretag i Finland 248 Clearingsmedlem

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning Trionakoncernen 1(6) för Trionakoncernen 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31 Trionakoncernen 2(6) Inledning I och med förvärvet av VegInformatikk den 30 september 2009 vill vi åskådliggöra en proforma resultaträkning

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Ystad Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolaget som helhet bedriver elnätverksamhet, värmeproduktion,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (2) 788000-1768 Utskriven: 2015-06-01, 10:09 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 578 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 47 119 225,90 0,00

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i tre verksamheter; transmission,

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Brf Violen Årsredovisning 2014

Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Org. nr 717600-3023 RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 1 595 424 1 595 424 Hyresintäkter 53 231 1 648 655 1 53 141 1 648

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Wivallius Styrelsen för Org.nr: 716425-8159 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30

Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSSTIFTELSER... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2... 1 2 1.2.1 Premieinkomst/understödsavgift...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Årsredovisning. IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) Årsredovisning för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ) 556559-1210 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556559-1210 2 (12) Styrelsen och verkställande direktören för IES Internet Express Scandinavia AB (Publ)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER E-postadress INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Balansräkning B. Resultaträkning C. Specifikationer

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret 1 Årsredovisning För BRF Vinkremlan. Räkenskapsåret 2005 2 Styrelsen för BRF Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké för MindArk PE - januari december 2006 samt resultatrapport för det fjärde kvartalet MindArk PE AB (publ) utvecklar och driver Entropia Universe, ett internetbaserat virituellt universum för handel och interaktiv underhållning med en verklig ekonomi. Bolaget ingår inte i någon koncern

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Organisation: Kristinehamns Fjärrvärme AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Kristinehamns Fjärrvärme AB 1 / 24 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolagets syfte är att erbjuda kunderna

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014

Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014 Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014 2 Ett starkt år för ÅTT 2014 var ett bra år för ÅTT-koncernen. Vi levererar ett av våra hittills starkaste rörelseresultat: 835 500 euro. Det svenska dotterbolaget

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 Styrelsen för Org.nr: 769605-6477 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer