skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

2 ledare vårt ansvar för miljön En av de viktigaste frågorna i framtiden är hur vi ska kunna förhindra stora förändringar av jordens klimat. Utsläppen av växthusgaser måste minska för att stoppa den globala uppvärmningen. Ska vi lyckas med det är energieffektivisering en viktig del, allt från små till stora åtgärder. Energianvändningen ökar varje år och fastighetsbranschen använder stora mängder energi. Byggnader står för hela 40 % av energianvändningen i Sverige. Priserna för energi har stigit kraftigt de senaste åren och det finns ingenting som tyder på att trenden kommer att brytas. Sverige har antagit ett nationellt mål som säger att vi skall minska vår energianvändning med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 i förhållande till energianvändningen år Hösten 2006 trädde den lag i kraft som säger att alla byggnader i Sverige, med några få undantag skall energideklareras. Ett skäl är att öka energieffektiviseringen och därigenom minska den totala miljöbelastningen. Ett annat skäl är naturligtvis att hjälpa till att hitta besparingsmöjligheter. Hos Skebo pågår arbetet för fullt med att energideklarera våra byggnader. Resultatet av det arbetet kommer att utgöra ett utmärkt underlag i vårt fortsatta arbete med att minska energianvändandet. Vi har också genomfört ett optimerings- och effektiviseringsarbete i bolagets fastigheter. Genom att följa upp statistiken över energiförbrukningen i varje enskild fastighet, får man en bra bild över situationen och jämförelse kan göras med tidigare års förbrukning. Studierna ger en indikation på var förändringar kan göras och bland annat tittar man på faktorer som isolering, ventilation samt värme- och elsystem. Åtgärder genomförs sedan där man anser sig kunna minska energianvändningen och få största besparingseffekten. Utöver detta övergripande arbete jobbar vi kontinuerligt med andra energisparande åtgärder. Exempel på detta är lampor som tänds av rörelsevakter där någon vistas, tidstyrda eluttag för motorvärmare, nya styrsystem för ventilation och utbyte av gammal energislösande utrustning. Vår långsiktiga målsättning handlar om minskad miljöpåverkan genom en fortsatt minskning av energianvändningen. Fastighetsnära källsortering och lokal kompostering kommer att införas på ytterligare områden. Vi kommer att se över fortsatt hushållning av el och vatten samt utvärdera olika möjligheter till individuell mätning av förbrukning. Den som äger ett energieffektivt hus äger en framtidssäker byggnad, oberoende av vilka energislag som kommer att användas i framtiden. Minskad energianvändning är en försäkring mot stigande energipriser och negativ miljöpåverkan. Vi ska inte bara tillgodose våra hyresgästers behov och förväntningar på ett ansvarsfullt miljöarbete. Vi vill också aktivt verka för att hjälpa er hyresgäster att minska miljöpåverkan och få er delaktiga i miljöarbetet. Oavsett vilken teknisk utrustning som monteras in i fastigheterna, är det användnings- och förhållningssättet hos de enskilda användarna som avgör om man kan minska energianvändningen och miljöbelastningen. Trevlig sommar! jerker eriksson VD skelleftebostäder nr en reportagetidning för skebos hyresgäster utgivare: skelleftebostäder ab. produktion: k2 i skellefteå. ansvarig utgivare: Jerker eriksson. redaktion: steve sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och roger fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. redaktionsråd: Barbro forsman, charlott holmqvist, ann-christine Marklund, hans Widmark och kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman tryck: tryckpoolen, luleå. omslagsbild: helena holmgren som författat en bok om diskriminering och kent Wiklund, skebo i bokens arbetsgrupp. så kontaktar Du skebo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: skeppargatan 8, skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VälkoMMen! SKELLEFTEBOSTÄDER AB 2 kom in

3 bostadsekonomi Lång dusch kostsamt för plånboken och för miljön Visste du att en 15 minuters dusch förbrukar varmvatten för ungefär 10 kronor? Det blir många tusenlappar om året för en normalfamilj, en kostnad som i och för sig är osynlig eftersom den ingår i hyran. Men i slutänden är det ändå du själv som betalar. Dessutom finns en annan osynlig baksida i form av koldioxidutsläpp. Fakta: Det är energikrävande att värma varmvatten. Att göra en kubikmeter varmvatten kostar uppemot 90 kronor, beroende på hur det värms. Det går åt 1,16 kwh att värma en kubikmeter vatten en grad och 41 kwh att höja det till brukstemperatur. Varje kwh motsvarar dessutom i Sverige 1 kg koldioxidutsläpp. Det är och ska vara bekvämt att hyra sin bostad. Allt ingår och man behöver inte fundera över oväntade utgifter i boendet. Samtidigt kan det vara lätt att glömma att även som hyresgäst så kostar värme, varmvatten och underhåll pengar även om kostnaderna slås ut över alla hyresgäster och bakas in i hyran. Men samma principer gäller naturligtvis även i ett hyresboende som för villaägaren. Ökad energiförbrukning innebär högre boendekostnader och minskad energiförbrukning motverkar behovet av högre hyror, säger Kristina Sundin Jonsson, ekonomichef på Skebo. Att spara energi behöver inte betyda att man sänker sin levnadsstandard. Det kan handla om att man vädrar med korsdrag några minuter istället för att ha fönster på glänt. Eller att man slutar skölja disken under rinnande varmt vatten, eller duschar kortare stunder. Vi tycker väl alla att det är skönt att duscha. Och visst ska man få njuta i duschen, det är ju förknippat med en hel del livskvalitet. Men det finns ändå skäl att fundera över hur man kan bidra till en minskad energiförbrukning, säger Kristina. Duschar för tusenlappar På andra håll i landet har försök gjorts med avskaffandet av varmhyra där hyresgästerna fått sänkt hyra men får betala energikostnaderna för varmvatten och värme själva. Där har energikostnaderna sjunkit till omkring hälften, vilket sänkt boendekostnaderna för de flesta. Exemplet visar att det går att spara en hel del energi om man vill. Visste du att en 15 minuters dusch kostar ungefär 10 kronor bara i varmvatten? Det innebär att en person som duschar 15 minuter varje dag förbrukar varmvatten för 3650 kronor om året. En genomsnittsfamilj på två vuxna och två barn kan med sådana duschvanor därför förbruka varmvatten för uppemot kronor om året bara i duschen. Till det kommer varmvatten för handtvätt, tvätt och diskning. Plus naturligtvis övriga energikostnader för exempelvis uppvärmning och belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen. Ett enkelt sätt att spara pengar i duschen är att göra det till en vana att stänga av vattnet medan man tvålar in sig. Minskade koldioxidutsläpp På detta enkla sätt kan man utan problem minska duschtiden med flera minuter. En halverad duschtid innebär i exempelfamiljen ovan att kostnaderna sjunker med kronor om året. Och eftersom Skebo har närmare lägenheter blir även en liten besparing stor när den summeras. Kostnaden för uppvärmning, fastighetsel och vatten uppgår till totalt närmare 100 miljoner kronor om året. Självklart har konsumtionsmönstret för varmvatten och övrig energi därför stor betydelse för möjligheten att minska kostnaden. Minst lika viktigt som den ekonomiska besparingen är miljöaspekten. Även om vi så långt det är möjligt nyttjar Härligt, härligt men dyrt! Att duscha förbrukar mycket energi som i sin tur bidrar till koldioxidutsläppen. energikällor med låg miljöbelastning så innebär ändå varje förbrukad kilowattimme att det släpps ut koldioxid i atmosfären. Exempelfamiljen ovan släpper ut ungefär sex ton koldioxid per år när de duschar. Om Skebos genomsnittshyresgäst är en familj som är hälften så stor (alltså en vuxen och ett barn) så motsvarar det över ton koldioxid. kom in 3

4 porträttet En profil har stämplat ut arbeta innan jag är klar med något. Och här hade vi en arbetsuppgift som aldrig riktigt blev klar. Energi och datorer Nästa steg i Yngves karriär inom Skebo kom att handla om energi. Energifrågan blev allt viktigare i takt med att det blev tydligt att tillgången till energi är begränsad och att priserna skulle fortsätta att öka i framtiden. Vi bytte pannor, konverterade till fjärrvärme och gjorde energiuppföljningar, något som jag arbetade med i många år. Sedan kom millennieskiftet, och med det den så kallade millenniebuggen. Skulle datorerna sluta fungera när år 1999 slog över till år 2000? Så här i backspegeln kan det upplevas överdramatiserat, men det fanns ju en allvarlig oro för att viktiga system skulle sluta fungera. Så vi var naturligtvis tvingade att gå igenom hela verksamheten för att säkerställa att värme, ventilation, vatten och administrativa system skulle fortsätta att gå. Efter en tid som kundservicechef dök en roll upp som ansvarig för företagets upphandlingar. När jag fick chansen att gå över till detta självständiga arbete så hoppade jag på det direkt. Det har jag trivts mycket bra med. En livsuppgift har också varit arbetet med kabel-tv och bredband. För många är hans ansikte nära förknippat med Skebo. Men så har han också arbetat i företaget i 30 år. Fast nu har han blivit pensionär och ska fylla dagarna med annat. Skönt men också lite vemodigt, tycker Yngve Nilsson. När Yngve Nilsson började på Skebo 1978 arbet ade bara sex personer på kontoret. Jag skötte omflyttningsbesiktningar och ansvarade tillsammans med en kollega för underhållet. Det innebar många resor till exempelvis Bygdsiljum, Fällfors och Jörn. Ibland jobbigt, men också trivsamt. På den tiden var det också lite märkvärdigt när en företrädare för Skebo dök upp ute i byarna. Folk brukade klä upp sig och kände sig nog lite besvärade tills de upptäckte att även jag kunde prata bondska. Då sken de upp, minns Yngve och skrattar. Just underhållet kom att ta upp en allt större del av Yngves tid, och i takt med att Skebo växte anställdes områdeschefer. När sedan datorerna gjorde sitt intåg i föreaget så blev det Yngves jobb att lägga upp alla lägenheter i datorsystemet. Det var en mäktig uppgift, den knäckte mig faktiskt nästan. Jag är sådan att jag har svårt att sluta Håller igång Men nu går Yngve alltså ut i en ny tillvaro. Jag har mycket energi och har mycket att göra. Cykla, åka till stugan, resa Men jag har upptäckt att jag har blivit äldre, och är väl lite stelare än förut. Jag springer därför inte så fort som jag gjorde förr, men springer ett par gånger i veckan. Dessutom försöker jag hålla igång med annat allt från att gräva diken till att åka skidor. Det är viktigt för hälsan. Resor lär det också bli framöver. Vi har brukat resa varje år, de senaste åren till Thailand. Men vi har även varit i exempelvis Indien. Sedan gillar jag musik, och även om jag inte spelar saxofon så ofta längre så blir det i alla fall en stund vid keyboarden varje dag. Och jag är inte det minsta rädd för att inte kunna fylla mina dagar som pensionär! Kom in! passar på att gratulera Yngve till den välförtjänta pensionen. 4 kom in

5 Elvis lever! Tillhör du den tappra skara som envist hävdar att Elvis inte alls är död, då har du fått vatten på din kvarn. Åtminstone om du sett Skebos nya reklamfilmer. Filmerna spelades in under en hektisk dag på Strandgården och på gamla hotell Hof (Urkraftshuset). Ett stort tack till Iris och Emelie som bussigt nog lånade ut sina lägenheter i detta ädla syfte. Och tack naturligtvis också till konungen och Elvis för deras värdefulla insatser. Snacka om kungligt boende! Har du inte lyckats se filmerna på TV kan du även se dem på Ny samlingslokal på Blomstergårdarna Bor du i en Skebolägenhet i närheten av Balderskolan? Då kan du glädja dig åt en ny samlingslokal på Blomstergårdarna. Redan tidigare fanns ett samlingsutrymme, men då det egentligen var en del av en korridor så var det inte så väl anpassat till den rikliga verksamhet som bedrevs där. Vi fick en lokal ledig i huset, en del av lokalytan användes till att bygga om en etta till en tvåa. Resten av ytan gjorde vi till ett nytt samlingsrum, berättar uthyrningsansvar ige Kenth Wiklund. Den nya lokalen får användas av alla som bor i Skebos olika hus i området kring Balderskolan. Det finns områden som har långt ifrån så mycket aktiviteter som det här. Därför känns det extra roligt att vi nu kunnat få till stånd ett ändamålsenligt utrymme för den fortsatta verksamheten. kom in 5

6 New Schweiz heter ett område på låtsasplaneten Calypso där spelare från hela världen går runt och samverkar med varandra i form av rollfigurer som de själva skapat, så kallade avatarer. Välkommen till en annan Välkommen till planeten Calypso. Här köper man hus och lägenheter som inte finns, äter mat som inte existerar och reser till rymdstationer som aldrig byggts. Och man betalar riktiga pengar för det. Datorernas enorma processorkraft har under de senaste åren gjort det möjligt för datorspelsföretag att skapa virtuella världar med en komplexitet som liknar den verkliga världen. Genom internet kan många personer agera samtidigt inuti samma låtsasverklighet, och därmed också samspela på olika sätt. Den figur man rör sig med inuti låtsasvärlden kallas för Avatar, och man kan själv bestämma hur den ska se ut. Sedan kan man röra sig i alla öppna miljöer, skaffa vänner, samarbeta om olika projekt, odla, bygga, jaga... bara fantasin sätter egentligen gränser. Det finns ett flertal låtsasvärldar, bland annat 6 kom in

7 värld! Second Life och svenska Entropia. Just Entropia, skapat av svenska företaget Mindark i Göteborg, tillhör de mer populära. Och Entropia har gjort sig känt för något som är helt unikt. Spelets interna valuta PED är knuten till den amerikanska dollarn. Och har du tjänat pengar inne i låtsasvärlden så kan du plocka ut dem i bankomaten på riktigt! Å andra sidan så kan man också betala in riktiga pengar och riskera att förlora dem. Stort antal spelare Drygt en halv miljon människor runt om i världen besöker dagligen Entropia för att ha kul en stund, och det tillkommer nya spelare hela tiden. Kom in! Har pratat med Daniel som är en av många i våra egna trakter som spelar många timmar om året i Entropia. Han vill vara anonym eftersom han tror att det kan uppfattas lite suspekt att sitta framför datorn dygnet runt. Jag började spela i Entropia för några år sedan, berättar Daniel. Jag började för att det verkade som en kul grej. Och visst var det kul, man kan nog ärligt påstå att det är beroendeframkallande. Eget universum Entropia är ett slags universum där grunden utgörs av planeten Calypso som består av hav, kontinenter och öar, men det finns också rymdstationer och andra planeter som går att besöka. Jag upptäckte ganska snabbt att folk köpte saker för, som jag uppfattade det då, löjliga pengar. Kanske betalade de en tusenlapp för ett vapen eller ett stycke mark. Men nu, några år senare, har värdet stigit på många av sakerna och då framstår förstås inte köpen så dåliga längre. Naturligtvis finns det kritiker som menar att det här är som ett gigantiskt pyramidspel, men Daniel håller inte med. Åtminstone inte helt. Visst kan saker sjunka i värde och det finns risk att man förlorar riktiga pengar. Men man bestämmer själv vilka risker man vill ta, och man behöver faktiskt inte satsa en enda krona om man inte vill. Den Avatar man skapar kan ägna sig åt många olika saker i spelet. Ju högre ambitioner man har, desto mer tid tar också engagemanget. Det är inte ovanligt att spelare sitter hela dagar, även om det absolut inte är nödvändigt. Man kan leva på att köpa och sälja saker, jaga, bedriva jordbruk, gruvbrytning eller på att hyra ut tomter eller lokaler, bara för att nämna några exempel. Upptäcktsresande Den första stora affären i Entropia gjordes när David Storey, 22 år från Australien, i december 2004 köpte ön Treasure Island i Entropia. Numera lever han på intäkterna som det ger varje månad att hyra ut marken. I slutet av 2005 såldes en rymdstation för kronor, enligt Guinness Rekordbok det högsta belopp som någonsin betalats för ett virtuellt föremål. Stationen omvandlades till en turistort med 1000 lägenheter där ägaren idag inkasserar hyra varje månad, precis som en hyresvärd i den vanliga världen. Precis som i den verkliga världen finns det några som tjänar pengar, och nästan alltid har de tagit stora risker för att göra det möjligt. För den som inte är insatt verkar det här förstås inte riktigt klokt. Att köpa och sälja låtsassaker för riktiga pengar. Men det är ju inget krav att man ska ägna sig åt affärer i låtsasvärlden, vill man hellre vara upptäcktsresande så går det förstås lika bra. Och jag tycker att det är väldigt stimulerande bara att förflytta sig i denna vackra konstgjorda värld och uppleva den omsorg som skaparna lagt ner bakom allt man ser, avslutar Daniel. kom in 7

8 Lika värd hos värden Diskriminering är ett laddat ord. Men vad är det egentligen, och hur förhindrar man att man själv agerar diskriminerande i sitt arbete? När Sveriges allmännyttiga bostadsbolags samarbetsorganisation SABO skulle ta fram en bok för utbildning av sina medlemmar blev Skebos Kenth Wiklund tillfrågad att medverka. Helena Holmgren, författaren bakom SABO:s bok mot diskriminering håller kurs med Skebos personal. mer. Genom hela arbetet med boken fick referensgruppen löpande ge författaren sina synpunkter. Det känns både meriterande och privilegierat att ha fått vara med i det här arbetet. Det har också lett till att vi inom Skebos företagsledning fått en naturlig anledning att sätta fokus på detta viktiga område. Och efter att boken kommit till har vi inom företaget utbildat hela personalen. Vi vare sig vill eller ska vara diskriminerande, inte mot någon. Skebo kom genom Migrationsverkets engagemang i kommunen ganska tidigt att ställas inför frågor kring diskriminering. Det handlade om att rannsaka det egna agerandet och värdera det utifrån även denna aspekt. När det härom året blev prat i media om att några bostadsföretag diskriminerade olika grupper bestämdes det centralt inom SABO att det skulle tas fram en handledning för att arbeta mot diskriminering inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Genom att vi på Skebo redan hade jobbat en hel del med dessa frågor så blev vi tillfrågade om att medverka i en referensgrupp. Gammal sanning Av landets ungefär 300 allmännyttiga bostadsföretag gick frågan om medverkan i referensgruppen till tio stycken. Skebos Kenth Wiklund blev den nordligaste medverkande. Grunden till både boken och de utbildningar som utgår från boken är FN-konventionen om mänskliga rättigheter från Trots att det gått 60 år sedan den skrevs är den precis lika aktuell och giltig idag, berättar bokens författare Helena Holmgren. Det kan tyckas självklart att människor inte ska diskrimineras. Men det kan vara svårt att frigöra sig både från fördomar och från felaktiga slutsatser som man drar utifrån individers grupptillhörigheter. Kenth exemplifierar: Vi insåg när vi själva började arbeta med detta att frågan är mycket mer komplicerad än man först tänker, och att man verkligen måste rannsaka sitt beteende i varje enskilt sammanhang. Personalen utbildades Självrannsakan är viktig i arbetet mot diskriminering i alla dess for- FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna Antagna den 10 december Följande utgör artikel 1 och ett utdrag ur artikel 2: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. 8 kom in

9 Håll trapphusen tomma Det är lyckligtvis väldigt ovanligt, men det händer att det börjar brinna även i hyreshus. Ofta får branden liten spridning och skadorna blir små tack vare räddningstjänstens slit. Men när oturen är framme är det bråttom och prylar som står i trapphus kan försvåra räddningsarbetet och i värsta fall försena det med den där minuten som utgör skillnaden mellan liv och död. Och det kan vara ditt liv det handlar om. När elden är ett faktum och räddningstjänsten tillkallats är deras första prioritet alltid att få ut alla människor ur huset. En uppgift som inte alltid är så enkel i flerfamiljshus med många lägenheter som alla måste genomsökas. Dörrar kan vara låsta, trapphus rökfyllda och dessutom kan det finnas hinder i trapphuset i form av cyklar, barnvagnar och annat som försvårar och skapar risker. För en tid sedan brann det i ett hyreshus i Byske. Vid räddningsarbetets början innan brandmästaren från Skellefteå anlänt var Pär Antonsson vid deltidsbrandkåren i Byske räddningsledare. Som tur var fanns bara en kvinna i huset när branden startade. Men vi blev tvungna att bryta upp alla dörrar för att vara helt säkra på det. Trapphuset var föredömligt rent från föremål, annars kan sådant som lämnas där medföra en risk och försvåra arbetet om vi snabbt måste ta oss in i en rökfylld byggnad, säger han. Lät taket brinna ner Branden i Byske började på en balkong på övre våningen. Lågorna nådde upp till undertaket och fick fäste där. Och branden var ett faktum. Bovärden berättade att huskroppen är konstruerad som en låda av betong och att taket av trä låg som ett lock ovanpå. Efter samtal med fastighetsägaren och försäkringsbolaget beslutades att låta taket brinna av, berättar Pär. Hade man beslutat att istället släcka branden skulle de stora vattenmängderna ha orsakat omfattande vattenskador. När elden slocknat kunde vi istället konstatera att inte ens all spån på taket hade brunnit. Elden hade alltså inte ens nått ner till betongen. Lägenheterna i huset hade därför klarat sig i princip helt oskadda. Redan någon vecka efter branden var ett nytt tak på plats. Och de boende kan återvända till i stort sett helt oskadade lägenheter. Tänk på att hålla trapphuset där du bor fritt från föremål. Häng gärna upp en Välkommentavla vid dörren, men ställ inget på golvet. I ett rökfyllt trapphus kan även små föremål vara hinder som gör att hjälpen inte når fram i tid. Cyklar, sparkar, rullstolar, rullatorer och annat som du inte kan eller vill lämna ute ska förvaras på lämplig plats. Tala med din bovärd om du känner dig osäker. kom in 9

10 Snabba beslut räddar din dag Plötsligt händer det som inte får hända. Vattnet sprutar ur ett rör, avloppsvatten rinner ut på golvet, eller det lyser inte i köket trots att både glödlampan och säkringen är hela. Och du som ska ha middagsgäster goda råd är dyra. Men lugn, det finns en plan! Skebos bovärdar har både bredd och spetskompetens inom en lång rad områden. De fixar mycket av det som behövs, ofta nästan direkt. Men allt kan de inte fixa, av varierande skäl. Antingen för att de inte kan, får eller hinner. Vattenledningar och dragning av elektriska ledningar får de till exempel inte arbeta med, då ska istället rörmokare och elektriker tillkallas. Och ibland uppstår flera problem samtidigt och då räcker händerna inte till. Av den anledningen har bovärdarna delegation att avropa tjänster från entreprenörer som vi på förhand avtalat med om priser och andra villkor, berättar Kent Ek som är bovärdsansvarig på Skebo. Tidigare tecknades avtal med en entreprenör för respektive tjänsteområde, till exempel bygg. Det var visserligen enkelt men i praktiken utestängde det alla entreprenörer utom ett par riktigt stora företag som var de enda med kapacitet att ge offert på alla våra behov. Snabba åtgärder viktigast Företagsledningen beslutade därför om ett annat arbetssätt när den här typen av enklare tjänster skulle köpas in. Den primära målsättningen när ett fel uppstår hos en hyresgäst är naturligtvis att felet blir åtgärdat snabbt och fackmannamässigt. Sedan finns naturligtvis också andra värderingar, exempelvis att priset ska vara rätt och att entreprenören ska sköta sig väl mot våra hyresgäster. Genom att låta entreprenörsföretag ge fasta priser både på timtid och på vanligt förekomande uppdrag har Skebo kunnat sammanställa en lista med de entreprenörer som får användas för olika arbeten. Bovärdarna är fria att utifrån listan anlita den entreprenör som kan avhjälpa felet inom rimlig tid och mot en avtalad ersättning. Det är vår övertygelse att det här arbetssättet både ger våra hyresgäster en hög servicenivå och samtidigt också håller nere kostnaderna, avslutar Kent Ek. Fotnot: För planerat underhåll och större ombyggnationer sker upphandling inför varje enskild insats. 10 kom in

11 på tapeten Lata veckor Även vi på Skebo tänker lata oss i sommar. Inte när vi är på jobbet, men när vi har semester. Vi har som vanligt pusslat för att kunna ha BoButiken och kontoret öppet så mycket som möjligt, men vecka 29, den juli, håller vi stängt. Passa alltså på att planera eventuella besök hos oss antingen före eller efter den veckan. Glöm inte posten! Risken för inbrott i lägenheten medan du är på semester är mycket liten. Men se till att altandörrar och fönster är stängda. Ordna med att någon kommer och tar bort posten från brevinkastet eller brevlådan. En gigtantisk posthög är ett utmärkt tecken på att ingen är hemma och kan orsaka besök av ovälkomna gäster. Tänk också på att inte lämna värdeföremål framme, lämna på en radio och programmera en timer att tända och släcka lampor lite nu och då. Vandringar gav ökad trygghet Kom in! har tidigare berättat om de trygghetsvandringar som genomförts. Dessa har nu lett till en rad olika åtgärder. På Morö Backe har vi exempelvis satt in fönster i tvättstugorna i källaren och flyttat ut bokningstavlorna ur tvättstugan. Det minskar trafiken i tvättstugan, berättar Kenth Wiklund på Skebo. På Läkarvägen fanns några cykelbanor som var väldigt mörka. Där sätts nu in en ny belysning. Även på andra ställen har belysningsfrågan uppmärksammats. Konsten är att förbättra belysningen utan att öka energiförbrukningen. Önskemål har kommit om att genomföra trygghetsvandringar på fler områden. Vi kommer att fortsätta med vandringar och insatser, men först ska vi värdera resultaten och prioritera fortsättningen utifrån de behov som finns, avslutar Kenth. Wwwilket boråd! Vi skrev om borådet på Takdroppsgatan på Morö Backe så sent som i förra numret. Då i samband med att de genomfört en colombiansk afton. Men det här är ett mycket aktivt boråd, som nu även hunnit renovera sitt kök och starta en egen hemsida. Ett fantastiskt arbete. Bilder både från arbetet och från slutresultatet kan beskådas på kom in 11

12 korsordet LÅG PÅ BLEV KULI- SOVA PLÖTSLIG TILLREDA LAT- LOTTLÖS NARISKT VARG TILL TAN KE ÄR KLIPPORNA SIDAN PYNT VARDAGS VID DOVER RÖT- MÅNADS- TID FIOL- DETALJ SES SNID- AREN KAN PÅVEN LYSA I LÄMN- ADE VI FÖR EU ÄR MYCKET C- VITAMINRIKA MARABUREDE DRICKA HÖR- BART BLEV IN- MUND- IGAD FLÖT KAN TOALETT VARA BÄRSÄCK ] SNO SIG RYNKA- DE PÅ NÄSAN AVKAST- ADE BÄR KOTTAR PETER I CASA- BLANCA STOLJUD PIPPI HÄR ÄR SKOGAR- NA VIDA HARP- SUNDS BLEV KÄND KLÖVER- ART EN SVE- DELID LUGN- VATTEN HÄR FINNS BERGEN FÖR- KLARAD OSKYLD- IG GÖR OFTA INTUITIV FYR OCH FLAMMA KUTAR GER SKOGS- ROP BARA EN LITEN DEL DÖDS- ORSAK PR VÅGTOPP ÄR TÄRNA SMIDIG DEN BARS I BANTLÄR GER UPP- LYSNING PARK- TRÄD ANDLIG LEDARE MED LAMA SKÄRM- SYMBOL VAR U- HUS STOPPAR PUCKEN MÅL FÖR MES œ œ LYR IKEN LÅTER SOM EN SPANSK KILLE KAN RÄDDA LIV STJÄRNA ÄR LÄTTA PÅ FOTEN HAR BANKEN KÄNSEL- TRÅD ] VAR AUGUS- TUS ] [ ÄR EN MATFISK VINN- AREN JUNG- FRULIG BYGD KRAN- VATTEN PÅBUD FÖR- TJ US- ANDE KONOS TA STRAFF FÖR ÄR I ÄR AV- BESITT- GRÄNS- NING AV ANDE DAGENS SKOLA ÄR MAN- DRILL BLIR GE- STALTAT SÄLL- SYNT BRUKAR FINNAS I SKOLOR BLIR SKAPAT PIRAT SPÄDA GÖR KARU- SELL AB RIGNELL-ZANDER var med och tävla! skicka din lösning till skebo, skeppargatan 8, skellefteå. Märk kuvertet korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 1september De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Monica Vidmark som vann ett presentkort på 100 kr. Mary forslund, Bertil engström, aina holmgren och gertie andersson vann var sitt presentkort på 50 kr. grattis! namn adress postnummer & ort

13 kom in 13

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer