skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

2 ledare vårt ansvar för miljön En av de viktigaste frågorna i framtiden är hur vi ska kunna förhindra stora förändringar av jordens klimat. Utsläppen av växthusgaser måste minska för att stoppa den globala uppvärmningen. Ska vi lyckas med det är energieffektivisering en viktig del, allt från små till stora åtgärder. Energianvändningen ökar varje år och fastighetsbranschen använder stora mängder energi. Byggnader står för hela 40 % av energianvändningen i Sverige. Priserna för energi har stigit kraftigt de senaste åren och det finns ingenting som tyder på att trenden kommer att brytas. Sverige har antagit ett nationellt mål som säger att vi skall minska vår energianvändning med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 i förhållande till energianvändningen år Hösten 2006 trädde den lag i kraft som säger att alla byggnader i Sverige, med några få undantag skall energideklareras. Ett skäl är att öka energieffektiviseringen och därigenom minska den totala miljöbelastningen. Ett annat skäl är naturligtvis att hjälpa till att hitta besparingsmöjligheter. Hos Skebo pågår arbetet för fullt med att energideklarera våra byggnader. Resultatet av det arbetet kommer att utgöra ett utmärkt underlag i vårt fortsatta arbete med att minska energianvändandet. Vi har också genomfört ett optimerings- och effektiviseringsarbete i bolagets fastigheter. Genom att följa upp statistiken över energiförbrukningen i varje enskild fastighet, får man en bra bild över situationen och jämförelse kan göras med tidigare års förbrukning. Studierna ger en indikation på var förändringar kan göras och bland annat tittar man på faktorer som isolering, ventilation samt värme- och elsystem. Åtgärder genomförs sedan där man anser sig kunna minska energianvändningen och få största besparingseffekten. Utöver detta övergripande arbete jobbar vi kontinuerligt med andra energisparande åtgärder. Exempel på detta är lampor som tänds av rörelsevakter där någon vistas, tidstyrda eluttag för motorvärmare, nya styrsystem för ventilation och utbyte av gammal energislösande utrustning. Vår långsiktiga målsättning handlar om minskad miljöpåverkan genom en fortsatt minskning av energianvändningen. Fastighetsnära källsortering och lokal kompostering kommer att införas på ytterligare områden. Vi kommer att se över fortsatt hushållning av el och vatten samt utvärdera olika möjligheter till individuell mätning av förbrukning. Den som äger ett energieffektivt hus äger en framtidssäker byggnad, oberoende av vilka energislag som kommer att användas i framtiden. Minskad energianvändning är en försäkring mot stigande energipriser och negativ miljöpåverkan. Vi ska inte bara tillgodose våra hyresgästers behov och förväntningar på ett ansvarsfullt miljöarbete. Vi vill också aktivt verka för att hjälpa er hyresgäster att minska miljöpåverkan och få er delaktiga i miljöarbetet. Oavsett vilken teknisk utrustning som monteras in i fastigheterna, är det användnings- och förhållningssättet hos de enskilda användarna som avgör om man kan minska energianvändningen och miljöbelastningen. Trevlig sommar! jerker eriksson VD skelleftebostäder nr en reportagetidning för skebos hyresgäster utgivare: skelleftebostäder ab. produktion: k2 i skellefteå. ansvarig utgivare: Jerker eriksson. redaktion: steve sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och roger fransson (projektledare). redaktionen svarar för allt osignerat material. redaktionsråd: Barbro forsman, charlott holmqvist, ann-christine Marklund, hans Widmark och kenth Wiklund. layout: lisbeth Burman tryck: tryckpoolen, luleå. omslagsbild: helena holmgren som författat en bok om diskriminering och kent Wiklund, skebo i bokens arbetsgrupp. så kontaktar Du skebo: ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: skeppargatan 8, skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VälkoMMen! SKELLEFTEBOSTÄDER AB 2 kom in

3 bostadsekonomi Lång dusch kostsamt för plånboken och för miljön Visste du att en 15 minuters dusch förbrukar varmvatten för ungefär 10 kronor? Det blir många tusenlappar om året för en normalfamilj, en kostnad som i och för sig är osynlig eftersom den ingår i hyran. Men i slutänden är det ändå du själv som betalar. Dessutom finns en annan osynlig baksida i form av koldioxidutsläpp. Fakta: Det är energikrävande att värma varmvatten. Att göra en kubikmeter varmvatten kostar uppemot 90 kronor, beroende på hur det värms. Det går åt 1,16 kwh att värma en kubikmeter vatten en grad och 41 kwh att höja det till brukstemperatur. Varje kwh motsvarar dessutom i Sverige 1 kg koldioxidutsläpp. Det är och ska vara bekvämt att hyra sin bostad. Allt ingår och man behöver inte fundera över oväntade utgifter i boendet. Samtidigt kan det vara lätt att glömma att även som hyresgäst så kostar värme, varmvatten och underhåll pengar även om kostnaderna slås ut över alla hyresgäster och bakas in i hyran. Men samma principer gäller naturligtvis även i ett hyresboende som för villaägaren. Ökad energiförbrukning innebär högre boendekostnader och minskad energiförbrukning motverkar behovet av högre hyror, säger Kristina Sundin Jonsson, ekonomichef på Skebo. Att spara energi behöver inte betyda att man sänker sin levnadsstandard. Det kan handla om att man vädrar med korsdrag några minuter istället för att ha fönster på glänt. Eller att man slutar skölja disken under rinnande varmt vatten, eller duschar kortare stunder. Vi tycker väl alla att det är skönt att duscha. Och visst ska man få njuta i duschen, det är ju förknippat med en hel del livskvalitet. Men det finns ändå skäl att fundera över hur man kan bidra till en minskad energiförbrukning, säger Kristina. Duschar för tusenlappar På andra håll i landet har försök gjorts med avskaffandet av varmhyra där hyresgästerna fått sänkt hyra men får betala energikostnaderna för varmvatten och värme själva. Där har energikostnaderna sjunkit till omkring hälften, vilket sänkt boendekostnaderna för de flesta. Exemplet visar att det går att spara en hel del energi om man vill. Visste du att en 15 minuters dusch kostar ungefär 10 kronor bara i varmvatten? Det innebär att en person som duschar 15 minuter varje dag förbrukar varmvatten för 3650 kronor om året. En genomsnittsfamilj på två vuxna och två barn kan med sådana duschvanor därför förbruka varmvatten för uppemot kronor om året bara i duschen. Till det kommer varmvatten för handtvätt, tvätt och diskning. Plus naturligtvis övriga energikostnader för exempelvis uppvärmning och belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen. Ett enkelt sätt att spara pengar i duschen är att göra det till en vana att stänga av vattnet medan man tvålar in sig. Minskade koldioxidutsläpp På detta enkla sätt kan man utan problem minska duschtiden med flera minuter. En halverad duschtid innebär i exempelfamiljen ovan att kostnaderna sjunker med kronor om året. Och eftersom Skebo har närmare lägenheter blir även en liten besparing stor när den summeras. Kostnaden för uppvärmning, fastighetsel och vatten uppgår till totalt närmare 100 miljoner kronor om året. Självklart har konsumtionsmönstret för varmvatten och övrig energi därför stor betydelse för möjligheten att minska kostnaden. Minst lika viktigt som den ekonomiska besparingen är miljöaspekten. Även om vi så långt det är möjligt nyttjar Härligt, härligt men dyrt! Att duscha förbrukar mycket energi som i sin tur bidrar till koldioxidutsläppen. energikällor med låg miljöbelastning så innebär ändå varje förbrukad kilowattimme att det släpps ut koldioxid i atmosfären. Exempelfamiljen ovan släpper ut ungefär sex ton koldioxid per år när de duschar. Om Skebos genomsnittshyresgäst är en familj som är hälften så stor (alltså en vuxen och ett barn) så motsvarar det över ton koldioxid. kom in 3

4 porträttet En profil har stämplat ut arbeta innan jag är klar med något. Och här hade vi en arbetsuppgift som aldrig riktigt blev klar. Energi och datorer Nästa steg i Yngves karriär inom Skebo kom att handla om energi. Energifrågan blev allt viktigare i takt med att det blev tydligt att tillgången till energi är begränsad och att priserna skulle fortsätta att öka i framtiden. Vi bytte pannor, konverterade till fjärrvärme och gjorde energiuppföljningar, något som jag arbetade med i många år. Sedan kom millennieskiftet, och med det den så kallade millenniebuggen. Skulle datorerna sluta fungera när år 1999 slog över till år 2000? Så här i backspegeln kan det upplevas överdramatiserat, men det fanns ju en allvarlig oro för att viktiga system skulle sluta fungera. Så vi var naturligtvis tvingade att gå igenom hela verksamheten för att säkerställa att värme, ventilation, vatten och administrativa system skulle fortsätta att gå. Efter en tid som kundservicechef dök en roll upp som ansvarig för företagets upphandlingar. När jag fick chansen att gå över till detta självständiga arbete så hoppade jag på det direkt. Det har jag trivts mycket bra med. En livsuppgift har också varit arbetet med kabel-tv och bredband. För många är hans ansikte nära förknippat med Skebo. Men så har han också arbetat i företaget i 30 år. Fast nu har han blivit pensionär och ska fylla dagarna med annat. Skönt men också lite vemodigt, tycker Yngve Nilsson. När Yngve Nilsson började på Skebo 1978 arbet ade bara sex personer på kontoret. Jag skötte omflyttningsbesiktningar och ansvarade tillsammans med en kollega för underhållet. Det innebar många resor till exempelvis Bygdsiljum, Fällfors och Jörn. Ibland jobbigt, men också trivsamt. På den tiden var det också lite märkvärdigt när en företrädare för Skebo dök upp ute i byarna. Folk brukade klä upp sig och kände sig nog lite besvärade tills de upptäckte att även jag kunde prata bondska. Då sken de upp, minns Yngve och skrattar. Just underhållet kom att ta upp en allt större del av Yngves tid, och i takt med att Skebo växte anställdes områdeschefer. När sedan datorerna gjorde sitt intåg i föreaget så blev det Yngves jobb att lägga upp alla lägenheter i datorsystemet. Det var en mäktig uppgift, den knäckte mig faktiskt nästan. Jag är sådan att jag har svårt att sluta Håller igång Men nu går Yngve alltså ut i en ny tillvaro. Jag har mycket energi och har mycket att göra. Cykla, åka till stugan, resa Men jag har upptäckt att jag har blivit äldre, och är väl lite stelare än förut. Jag springer därför inte så fort som jag gjorde förr, men springer ett par gånger i veckan. Dessutom försöker jag hålla igång med annat allt från att gräva diken till att åka skidor. Det är viktigt för hälsan. Resor lär det också bli framöver. Vi har brukat resa varje år, de senaste åren till Thailand. Men vi har även varit i exempelvis Indien. Sedan gillar jag musik, och även om jag inte spelar saxofon så ofta längre så blir det i alla fall en stund vid keyboarden varje dag. Och jag är inte det minsta rädd för att inte kunna fylla mina dagar som pensionär! Kom in! passar på att gratulera Yngve till den välförtjänta pensionen. 4 kom in

5 Elvis lever! Tillhör du den tappra skara som envist hävdar att Elvis inte alls är död, då har du fått vatten på din kvarn. Åtminstone om du sett Skebos nya reklamfilmer. Filmerna spelades in under en hektisk dag på Strandgården och på gamla hotell Hof (Urkraftshuset). Ett stort tack till Iris och Emelie som bussigt nog lånade ut sina lägenheter i detta ädla syfte. Och tack naturligtvis också till konungen och Elvis för deras värdefulla insatser. Snacka om kungligt boende! Har du inte lyckats se filmerna på TV kan du även se dem på Ny samlingslokal på Blomstergårdarna Bor du i en Skebolägenhet i närheten av Balderskolan? Då kan du glädja dig åt en ny samlingslokal på Blomstergårdarna. Redan tidigare fanns ett samlingsutrymme, men då det egentligen var en del av en korridor så var det inte så väl anpassat till den rikliga verksamhet som bedrevs där. Vi fick en lokal ledig i huset, en del av lokalytan användes till att bygga om en etta till en tvåa. Resten av ytan gjorde vi till ett nytt samlingsrum, berättar uthyrningsansvar ige Kenth Wiklund. Den nya lokalen får användas av alla som bor i Skebos olika hus i området kring Balderskolan. Det finns områden som har långt ifrån så mycket aktiviteter som det här. Därför känns det extra roligt att vi nu kunnat få till stånd ett ändamålsenligt utrymme för den fortsatta verksamheten. kom in 5

6 New Schweiz heter ett område på låtsasplaneten Calypso där spelare från hela världen går runt och samverkar med varandra i form av rollfigurer som de själva skapat, så kallade avatarer. Välkommen till en annan Välkommen till planeten Calypso. Här köper man hus och lägenheter som inte finns, äter mat som inte existerar och reser till rymdstationer som aldrig byggts. Och man betalar riktiga pengar för det. Datorernas enorma processorkraft har under de senaste åren gjort det möjligt för datorspelsföretag att skapa virtuella världar med en komplexitet som liknar den verkliga världen. Genom internet kan många personer agera samtidigt inuti samma låtsasverklighet, och därmed också samspela på olika sätt. Den figur man rör sig med inuti låtsasvärlden kallas för Avatar, och man kan själv bestämma hur den ska se ut. Sedan kan man röra sig i alla öppna miljöer, skaffa vänner, samarbeta om olika projekt, odla, bygga, jaga... bara fantasin sätter egentligen gränser. Det finns ett flertal låtsasvärldar, bland annat 6 kom in

7 värld! Second Life och svenska Entropia. Just Entropia, skapat av svenska företaget Mindark i Göteborg, tillhör de mer populära. Och Entropia har gjort sig känt för något som är helt unikt. Spelets interna valuta PED är knuten till den amerikanska dollarn. Och har du tjänat pengar inne i låtsasvärlden så kan du plocka ut dem i bankomaten på riktigt! Å andra sidan så kan man också betala in riktiga pengar och riskera att förlora dem. Stort antal spelare Drygt en halv miljon människor runt om i världen besöker dagligen Entropia för att ha kul en stund, och det tillkommer nya spelare hela tiden. Kom in! Har pratat med Daniel som är en av många i våra egna trakter som spelar många timmar om året i Entropia. Han vill vara anonym eftersom han tror att det kan uppfattas lite suspekt att sitta framför datorn dygnet runt. Jag började spela i Entropia för några år sedan, berättar Daniel. Jag började för att det verkade som en kul grej. Och visst var det kul, man kan nog ärligt påstå att det är beroendeframkallande. Eget universum Entropia är ett slags universum där grunden utgörs av planeten Calypso som består av hav, kontinenter och öar, men det finns också rymdstationer och andra planeter som går att besöka. Jag upptäckte ganska snabbt att folk köpte saker för, som jag uppfattade det då, löjliga pengar. Kanske betalade de en tusenlapp för ett vapen eller ett stycke mark. Men nu, några år senare, har värdet stigit på många av sakerna och då framstår förstås inte köpen så dåliga längre. Naturligtvis finns det kritiker som menar att det här är som ett gigantiskt pyramidspel, men Daniel håller inte med. Åtminstone inte helt. Visst kan saker sjunka i värde och det finns risk att man förlorar riktiga pengar. Men man bestämmer själv vilka risker man vill ta, och man behöver faktiskt inte satsa en enda krona om man inte vill. Den Avatar man skapar kan ägna sig åt många olika saker i spelet. Ju högre ambitioner man har, desto mer tid tar också engagemanget. Det är inte ovanligt att spelare sitter hela dagar, även om det absolut inte är nödvändigt. Man kan leva på att köpa och sälja saker, jaga, bedriva jordbruk, gruvbrytning eller på att hyra ut tomter eller lokaler, bara för att nämna några exempel. Upptäcktsresande Den första stora affären i Entropia gjordes när David Storey, 22 år från Australien, i december 2004 köpte ön Treasure Island i Entropia. Numera lever han på intäkterna som det ger varje månad att hyra ut marken. I slutet av 2005 såldes en rymdstation för kronor, enligt Guinness Rekordbok det högsta belopp som någonsin betalats för ett virtuellt föremål. Stationen omvandlades till en turistort med 1000 lägenheter där ägaren idag inkasserar hyra varje månad, precis som en hyresvärd i den vanliga världen. Precis som i den verkliga världen finns det några som tjänar pengar, och nästan alltid har de tagit stora risker för att göra det möjligt. För den som inte är insatt verkar det här förstås inte riktigt klokt. Att köpa och sälja låtsassaker för riktiga pengar. Men det är ju inget krav att man ska ägna sig åt affärer i låtsasvärlden, vill man hellre vara upptäcktsresande så går det förstås lika bra. Och jag tycker att det är väldigt stimulerande bara att förflytta sig i denna vackra konstgjorda värld och uppleva den omsorg som skaparna lagt ner bakom allt man ser, avslutar Daniel. kom in 7

8 Lika värd hos värden Diskriminering är ett laddat ord. Men vad är det egentligen, och hur förhindrar man att man själv agerar diskriminerande i sitt arbete? När Sveriges allmännyttiga bostadsbolags samarbetsorganisation SABO skulle ta fram en bok för utbildning av sina medlemmar blev Skebos Kenth Wiklund tillfrågad att medverka. Helena Holmgren, författaren bakom SABO:s bok mot diskriminering håller kurs med Skebos personal. mer. Genom hela arbetet med boken fick referensgruppen löpande ge författaren sina synpunkter. Det känns både meriterande och privilegierat att ha fått vara med i det här arbetet. Det har också lett till att vi inom Skebos företagsledning fått en naturlig anledning att sätta fokus på detta viktiga område. Och efter att boken kommit till har vi inom företaget utbildat hela personalen. Vi vare sig vill eller ska vara diskriminerande, inte mot någon. Skebo kom genom Migrationsverkets engagemang i kommunen ganska tidigt att ställas inför frågor kring diskriminering. Det handlade om att rannsaka det egna agerandet och värdera det utifrån även denna aspekt. När det härom året blev prat i media om att några bostadsföretag diskriminerade olika grupper bestämdes det centralt inom SABO att det skulle tas fram en handledning för att arbeta mot diskriminering inom de allmännyttiga bostadsföretagen. Genom att vi på Skebo redan hade jobbat en hel del med dessa frågor så blev vi tillfrågade om att medverka i en referensgrupp. Gammal sanning Av landets ungefär 300 allmännyttiga bostadsföretag gick frågan om medverkan i referensgruppen till tio stycken. Skebos Kenth Wiklund blev den nordligaste medverkande. Grunden till både boken och de utbildningar som utgår från boken är FN-konventionen om mänskliga rättigheter från Trots att det gått 60 år sedan den skrevs är den precis lika aktuell och giltig idag, berättar bokens författare Helena Holmgren. Det kan tyckas självklart att människor inte ska diskrimineras. Men det kan vara svårt att frigöra sig både från fördomar och från felaktiga slutsatser som man drar utifrån individers grupptillhörigheter. Kenth exemplifierar: Vi insåg när vi själva började arbeta med detta att frågan är mycket mer komplicerad än man först tänker, och att man verkligen måste rannsaka sitt beteende i varje enskilt sammanhang. Personalen utbildades Självrannsakan är viktig i arbetet mot diskriminering i alla dess for- FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna Antagna den 10 december Följande utgör artikel 1 och ett utdrag ur artikel 2: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. 8 kom in

9 Håll trapphusen tomma Det är lyckligtvis väldigt ovanligt, men det händer att det börjar brinna även i hyreshus. Ofta får branden liten spridning och skadorna blir små tack vare räddningstjänstens slit. Men när oturen är framme är det bråttom och prylar som står i trapphus kan försvåra räddningsarbetet och i värsta fall försena det med den där minuten som utgör skillnaden mellan liv och död. Och det kan vara ditt liv det handlar om. När elden är ett faktum och räddningstjänsten tillkallats är deras första prioritet alltid att få ut alla människor ur huset. En uppgift som inte alltid är så enkel i flerfamiljshus med många lägenheter som alla måste genomsökas. Dörrar kan vara låsta, trapphus rökfyllda och dessutom kan det finnas hinder i trapphuset i form av cyklar, barnvagnar och annat som försvårar och skapar risker. För en tid sedan brann det i ett hyreshus i Byske. Vid räddningsarbetets början innan brandmästaren från Skellefteå anlänt var Pär Antonsson vid deltidsbrandkåren i Byske räddningsledare. Som tur var fanns bara en kvinna i huset när branden startade. Men vi blev tvungna att bryta upp alla dörrar för att vara helt säkra på det. Trapphuset var föredömligt rent från föremål, annars kan sådant som lämnas där medföra en risk och försvåra arbetet om vi snabbt måste ta oss in i en rökfylld byggnad, säger han. Lät taket brinna ner Branden i Byske började på en balkong på övre våningen. Lågorna nådde upp till undertaket och fick fäste där. Och branden var ett faktum. Bovärden berättade att huskroppen är konstruerad som en låda av betong och att taket av trä låg som ett lock ovanpå. Efter samtal med fastighetsägaren och försäkringsbolaget beslutades att låta taket brinna av, berättar Pär. Hade man beslutat att istället släcka branden skulle de stora vattenmängderna ha orsakat omfattande vattenskador. När elden slocknat kunde vi istället konstatera att inte ens all spån på taket hade brunnit. Elden hade alltså inte ens nått ner till betongen. Lägenheterna i huset hade därför klarat sig i princip helt oskadda. Redan någon vecka efter branden var ett nytt tak på plats. Och de boende kan återvända till i stort sett helt oskadade lägenheter. Tänk på att hålla trapphuset där du bor fritt från föremål. Häng gärna upp en Välkommentavla vid dörren, men ställ inget på golvet. I ett rökfyllt trapphus kan även små föremål vara hinder som gör att hjälpen inte når fram i tid. Cyklar, sparkar, rullstolar, rullatorer och annat som du inte kan eller vill lämna ute ska förvaras på lämplig plats. Tala med din bovärd om du känner dig osäker. kom in 9

10 Snabba beslut räddar din dag Plötsligt händer det som inte får hända. Vattnet sprutar ur ett rör, avloppsvatten rinner ut på golvet, eller det lyser inte i köket trots att både glödlampan och säkringen är hela. Och du som ska ha middagsgäster goda råd är dyra. Men lugn, det finns en plan! Skebos bovärdar har både bredd och spetskompetens inom en lång rad områden. De fixar mycket av det som behövs, ofta nästan direkt. Men allt kan de inte fixa, av varierande skäl. Antingen för att de inte kan, får eller hinner. Vattenledningar och dragning av elektriska ledningar får de till exempel inte arbeta med, då ska istället rörmokare och elektriker tillkallas. Och ibland uppstår flera problem samtidigt och då räcker händerna inte till. Av den anledningen har bovärdarna delegation att avropa tjänster från entreprenörer som vi på förhand avtalat med om priser och andra villkor, berättar Kent Ek som är bovärdsansvarig på Skebo. Tidigare tecknades avtal med en entreprenör för respektive tjänsteområde, till exempel bygg. Det var visserligen enkelt men i praktiken utestängde det alla entreprenörer utom ett par riktigt stora företag som var de enda med kapacitet att ge offert på alla våra behov. Snabba åtgärder viktigast Företagsledningen beslutade därför om ett annat arbetssätt när den här typen av enklare tjänster skulle köpas in. Den primära målsättningen när ett fel uppstår hos en hyresgäst är naturligtvis att felet blir åtgärdat snabbt och fackmannamässigt. Sedan finns naturligtvis också andra värderingar, exempelvis att priset ska vara rätt och att entreprenören ska sköta sig väl mot våra hyresgäster. Genom att låta entreprenörsföretag ge fasta priser både på timtid och på vanligt förekomande uppdrag har Skebo kunnat sammanställa en lista med de entreprenörer som får användas för olika arbeten. Bovärdarna är fria att utifrån listan anlita den entreprenör som kan avhjälpa felet inom rimlig tid och mot en avtalad ersättning. Det är vår övertygelse att det här arbetssättet både ger våra hyresgäster en hög servicenivå och samtidigt också håller nere kostnaderna, avslutar Kent Ek. Fotnot: För planerat underhåll och större ombyggnationer sker upphandling inför varje enskild insats. 10 kom in

11 på tapeten Lata veckor Även vi på Skebo tänker lata oss i sommar. Inte när vi är på jobbet, men när vi har semester. Vi har som vanligt pusslat för att kunna ha BoButiken och kontoret öppet så mycket som möjligt, men vecka 29, den juli, håller vi stängt. Passa alltså på att planera eventuella besök hos oss antingen före eller efter den veckan. Glöm inte posten! Risken för inbrott i lägenheten medan du är på semester är mycket liten. Men se till att altandörrar och fönster är stängda. Ordna med att någon kommer och tar bort posten från brevinkastet eller brevlådan. En gigtantisk posthög är ett utmärkt tecken på att ingen är hemma och kan orsaka besök av ovälkomna gäster. Tänk också på att inte lämna värdeföremål framme, lämna på en radio och programmera en timer att tända och släcka lampor lite nu och då. Vandringar gav ökad trygghet Kom in! har tidigare berättat om de trygghetsvandringar som genomförts. Dessa har nu lett till en rad olika åtgärder. På Morö Backe har vi exempelvis satt in fönster i tvättstugorna i källaren och flyttat ut bokningstavlorna ur tvättstugan. Det minskar trafiken i tvättstugan, berättar Kenth Wiklund på Skebo. På Läkarvägen fanns några cykelbanor som var väldigt mörka. Där sätts nu in en ny belysning. Även på andra ställen har belysningsfrågan uppmärksammats. Konsten är att förbättra belysningen utan att öka energiförbrukningen. Önskemål har kommit om att genomföra trygghetsvandringar på fler områden. Vi kommer att fortsätta med vandringar och insatser, men först ska vi värdera resultaten och prioritera fortsättningen utifrån de behov som finns, avslutar Kenth. Wwwilket boråd! Vi skrev om borådet på Takdroppsgatan på Morö Backe så sent som i förra numret. Då i samband med att de genomfört en colombiansk afton. Men det här är ett mycket aktivt boråd, som nu även hunnit renovera sitt kök och starta en egen hemsida. Ett fantastiskt arbete. Bilder både från arbetet och från slutresultatet kan beskådas på kom in 11

12 korsordet LÅG PÅ BLEV KULI- SOVA PLÖTSLIG TILLREDA LAT- LOTTLÖS NARISKT VARG TILL TAN KE ÄR KLIPPORNA SIDAN PYNT VARDAGS VID DOVER RÖT- MÅNADS- TID FIOL- DETALJ SES SNID- AREN KAN PÅVEN LYSA I LÄMN- ADE VI FÖR EU ÄR MYCKET C- VITAMINRIKA MARABUREDE DRICKA HÖR- BART BLEV IN- MUND- IGAD FLÖT KAN TOALETT VARA BÄRSÄCK ] SNO SIG RYNKA- DE PÅ NÄSAN AVKAST- ADE BÄR KOTTAR PETER I CASA- BLANCA STOLJUD PIPPI HÄR ÄR SKOGAR- NA VIDA HARP- SUNDS BLEV KÄND KLÖVER- ART EN SVE- DELID LUGN- VATTEN HÄR FINNS BERGEN FÖR- KLARAD OSKYLD- IG GÖR OFTA INTUITIV FYR OCH FLAMMA KUTAR GER SKOGS- ROP BARA EN LITEN DEL DÖDS- ORSAK PR VÅGTOPP ÄR TÄRNA SMIDIG DEN BARS I BANTLÄR GER UPP- LYSNING PARK- TRÄD ANDLIG LEDARE MED LAMA SKÄRM- SYMBOL VAR U- HUS STOPPAR PUCKEN MÅL FÖR MES œ œ LYR IKEN LÅTER SOM EN SPANSK KILLE KAN RÄDDA LIV STJÄRNA ÄR LÄTTA PÅ FOTEN HAR BANKEN KÄNSEL- TRÅD ] VAR AUGUS- TUS ] [ ÄR EN MATFISK VINN- AREN JUNG- FRULIG BYGD KRAN- VATTEN PÅBUD FÖR- TJ US- ANDE KONOS TA STRAFF FÖR ÄR I ÄR AV- BESITT- GRÄNS- NING AV ANDE DAGENS SKOLA ÄR MAN- DRILL BLIR GE- STALTAT SÄLL- SYNT BRUKAR FINNAS I SKOLOR BLIR SKAPAT PIRAT SPÄDA GÖR KARU- SELL AB RIGNELL-ZANDER var med och tävla! skicka din lösning till skebo, skeppargatan 8, skellefteå. Märk kuvertet korsordet. lösningen ska vara oss tillhanda senast den 1september De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Monica Vidmark som vann ett presentkort på 100 kr. Mary forslund, Bertil engström, aina holmgren och gertie andersson vann var sitt presentkort på 50 kr. grattis! namn adress postnummer & ort

13 kom in 13

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor

Stoppa onödan! om julgranar och andra ljuskällor Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om julgranar och andra ljuskällor Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Medlemmar www.sffe.se Medlemsföretagen Verksamhet i 25 länder 11 milj. lägenheter 52 milj. mätpunkter 4 500 anställda Verksamhet i 22 länder 9,5

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Välkommen till Smeden Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Faxeholmen satsar i Ljusne En stor del av Faxeholmens fastigheter och hyresgäster finns i Ljusne. Nu kan vi äntligen erbjuda ett tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad.

Stadshuset. En manual för att bygga din egna bostad. Stadshuset En manual för att bygga din egna bostad. Förord. Nästan en halv miljon människor står i bostadskö i Stockholm. Vi har byggt ett samhälle där människor är beroende av staden för att leva och

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer