SÄLbladet har det senaste året rapporterat om ett

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄLbladet har det senaste året rapporterat om ett"

Transkript

1 Nr R s.r s Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.R s Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund SÄLBLADE SÄLBLADE.R s Medlemstidning för Samfundet Äldre en intresseförening inom Sveriges Läkarf Tryd Tr Tryding yyding dingg i sitt i tt esse! esse! Norrköping Från samer, samer m r, renar r n r och h Sälar Säl r i Lappland L pp ppl nd till gästabudsstaden Nyköping i september arbetarstad med kultur I detta nummer bl.a.: Ledaren: Barbro Westerholm om ny läkarutbildning Tillbakablick från Ingemar Kjellmer - en pionjär inom neonatologin Att organisera SÄL-möten Reserapport från Nils Tryding löften om nya spännande resor Sälen Sälen i yrkesrollen yrkesrollen med d I detta nummer bl.a.: I detta nummer bl.a.: I detta nummer bl.a.: Ledaren: Självbestämmande vid livets slut Ledaren: Åldersdiskriminering i sjukvården Ledaren: Medicinsk-etiska frågor Mer om fortbildning Årsmötet i Arvidsjaur - referat med bilder Facklig information Verksamhetsberättelse -09 Facklig information Höstmötet i Nyköping referat Å mö Årsmötet öt t i A Arvid idsjaur jjaur Arvidsjaur Hö t öt t i Nyköping Höstmötet N kö i - program & inbjudan i bj d Nils Trydings tillbakablick och Johan Waldenströms programför SÄL-minn ÄL-minnen: en:: K-J K J Grenabo SÄL-minnen: Tillbakablick från Lars Hamberger Reserapp Reserapporter Kaj Lundgren: Skåne-SÄLs historia Debattinlägg: P.G. Swartling Debattin ebattinlägg: lä Tankar Tankar om SÄL Debattinlägg: Årsmötet i Halmstad 2011 prog inbjudan Höstmötet i Nyköping Reserapp Reserap Rese serapp rapp pporter o ort Reserapporter Sälkryss nr 45 Debattsidan Om fortbildning av seniora läkare Norrköpingsmötet Rinder refererar Norrköpingsmöte et Första inbjudan till Arvidsjaur i juni jun ni.r s Gott Nytt SÄL-år! SÄ SÄL BLADET T.R s Medlemstidning för Samfundet Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.R s Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund SÄLBLADE SÄLBLADE.R s Medlemstidning för Sveriges Äldre en delförening inom Sveriges Läkarf år år med med SÄL SÄL SÄ maj? 7 d n a s ö e i Tyl lev d n ä h d a V b Jo, SÄL ldre Läkare riges Ä Thorgny Th hoorrgn gny Ström gny Strööm St Sve I detta nummer bl.a.: Ledaren om åldersdiskriminering 3 I detta de etta nummer bl.a.: ÄLs Ä Ls ordförande f ättrar på aktlistan Facklig information 4 Höstmötet i Skövde 7 Ombildning av SÄL 10 Referat Refe ferat av SÄL-mötet i Skövde Bokrecensioner 11 Reflexioner från en rullstol 12 sid 12 Barb bro Westerholm om Neurosedyn Barbro sid 16 Min nnesord över Thorgny Ström Minnesord sid 10 Mat ttias Aurell om salt Mattias Tillbakablick 14 Reserapporter 18 sid 4 Inbj judan till vårmöte/årsmöte i Malmö sid 24 Inbjudan Reserapport.R s sid 18 Tillb bakablick av Bengt Dahlin Tillbakablick Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund.R s sid 28 Medlemstidning för Sveriges Äldre Läkare en delförening inom Sveriges Läkarförbund Nr Intervju Inte In terrvj vju ju med ju meed d Läkarförbundets Läk L Lä äk äkar arf arfö a rfö rf förbbun fö bu dets ordförande bu ordföra ord f nde föran nd de Marie Wed SÄL fullmäktige SÄ S ÄL i fullmäktig full fu l mä mäkt ktiige kt och occh Centralstyrelsen!? Ceent Ce ntrra nt a als llssty tyre yreelsen!? en!? Förstatliga Föörsta F rsta attllig iga sjukvården! iga sjjuk ukvå v rden!! SÄLBLADE SÄLBLADE Nr Eva ger Sälar huvudb (sid SÄL-stad SÄL S L-stad d maj 2012 m 2 SÄL vill ha debattinlägg! Nobelpristagare Nobelpristagare på SÄL-möte på SÄL L-m --mö mööttee i Marstrand m Mars arsstra trra rand nd 1 Leeg Legitimation L egi git itim ttiim im ma a atti tio ion on = F Fö örs ör rsk skr kriv riv ivn vnin ing ng gssrä ssrrä ätt ät tt!? t!?!? Förskrivningsrätt!?

2 Redaktören har ordet... Om fackliga SÄL-strider och att kanske inte ropa hej... SÄLbladet har det senaste året rapporterat om ett antal frågor av stort eller mycket stort fackligt intresse för gruppen äldre läkare. Det började med att vi i SÄLbladet påtalade diskrimineringen av svenska äldre läkare i Läkarförbundet, där vi till skillnad från kollegorna i våra grannländer - saknar egen representation i fullmäktige och där vi inte heller kan påverka agendan i Centralstyrelsen. I samma nummer belyste vi frågan om vad pensionerade läkare får och inte får göra i fråga om frivilliga läkarinsatser utanför en anställning, och Socialstyrelsens jurist visade sig kräva omfattande åtgärder från den individuelle läkaren för att få rätt att utföra diagnostik och specificerad rådgivning eller behandling. Svaret är ur läkares och SÄLs synpunkt otillfredsställande, och vi ser fram mot fortsatta diskussioner mellan Läkarförbundet och Socialstyrelsen och förslag till betydligt mer pragmatiska lösningar. Nästa nummer (SÄLbladet ) fortsatte på samma tema men vi fokuserade mest på förskrivningsrätten för receptbelagda läkemedel, där SÄLs bestämda uppfattning är att förskrivningsrätten även fortsättningsvis skall följa legitimationen, liksom att möjligheten att använda digital teknik (e-recept) ska kunna tillhandahållas kostnadsfritt för alla legitimerade läkare. Det senaste numret (SÄLbladet 4, 2013) tog upp den angelägna frågan om en kartläggning av äldre läkares yrkesarbete. Efter att förbundet avvisat SÄLs begäran i en motion att förbundet borde genomföra en riksomfattande enkät har SÄLs styrelse själva utarbetat förslag till en sådan enkät. I skrivande stund har en grupp från SÄLs styrelse haft två möten med representanter från Läkarförbundet inkl. statistiker för att söka en överenskommelse om samarbete Det går kanske lite långsamt, och vi kan ännu inte känna oss helt säkra på att vi får fullt gehör, något som vi har lite svårt att förstå, eftersom kunskaper om äldre läkares yrkesarbete borde vara av stort värde för Läkarförbundet. Men vi känner ordspråket se rubriken ovan - som i verbalt utsmyckad språkdräkt lyder: Den verbala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till omfattningen begränsad naturlig akvedukt tillfullo genomförts. I detta det första (dubbel-)numret 2014 beskrivs hur arbetet med kartläggningen av yrkesarbete bland äldre läkare påbörjats. Gunnar Sandberg skriver en mycket optimistisk ledare i detta ämne. I övrigt refererar Lennart Rinder det senaste höstmötet i Borgholm, samtidigt som arrangörsgruppen i Jönköping inbjuder till SÄLs vårmöte/årsmöte i maj. Och Göran Wemmenborn uppmärksammar oss redan nu på det unika höstmötet i Hemavan/ Tärnaby i september, där program och inbjudan kommer i majnumret. Äntligen börjar SÄLbladet få lite spontana kommentarer från läsarna. Både på min begäran bekännelser om egna tillkortakommanden i arbetet och andra självupplevda berättelser och minitillbakablickar. Och - inte minst en skildring av upplevelsen att vara medföljare till en Säl på ett möte, till och med ett manligt bihang (Obs: hans egen term SÄL älskar sina medföljare!). Bra, fortsätt så! Och se nu till att alltid ha några värvarkort (bifogade i detta nummer) i plånboken eller handväskan när Du träffar potentiella Sälar i bekantskapskretsen. Lennart Rinder har intervjuat Läkarförbundets pensionsexpert, som ger svar på Lennarts och många Sälars inte alltid så enkla frågor i ett angeläget ämne. Torsten Mossberg fortsätter att leverera kulturberättelser, denna gång i form av den för de flesta okända men på sin tid världsberömda svenska Damqvartetten. Sista sidan ägnas åt den trägne SÄL-mötesbesökaren Leo Hassler, som på banketten uppträdde spontant med recitation av Stagnelius Näcken på svenska och transpiranto. Av någon anledning saknas transpiration av 4:e versen. Så jag gjorde en egen variant. Och så har vi rapporter från två SÄL-resor och uppdateringar av kommande resor i år. Plus mycket annat. Redaktionen önskar alla sina läsare ett Gott Nytt SÄL-år! Ingvar Gustafson redaktör för SÄLbladet Storängsgatan 3 A, Växjö. Tel / Medlemstidning för föreningen Sveriges Äldre Läkare (SÄL) - en delförening inom Sveriges Läkarförbund för läkare 65 år och äldre. Redaktion: Ingvar Gustafson, redaktör Lennart Rinder, SÄLs sekreterare Grafisk form: AB Norrmalmstryckeriet, P. Åkesson Tryck: AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna SÄLbladet utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationspris för andra än SÄL-medlemmar: 200 kr/år (kontakta redaktionen). SÄLs hemsida (webbredaktör Ingvar Gustafson) 2

3 Ledaren Aktiva äldre läkare ett lyft för förbundet och samhället Gunnar Sandberg I sitt inledningsanförande vid Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte 30 maj 2013 betonade ordföranden Marie Wedin att förbundet inlett ett samarbete med SÄL för att bättre få kännedom om gruppen läkare Från en gammal inställning till äldre läkare som passiva medlemmar tar förbundet steget över till ett fackligt-politiskt intresse. Tiderna har förändrats och äldre läkare är alltmer aktiva inte minst i arbetslivet. SÄL och förbundet behöver därför veta mer för att kunna verka för och företräda en växande och allt viktigare medlemsgrupp. Praktiskt har ett kartläggningsarbete påbörjats av en grupp från SÄLs styrelse och företrädare för förbundets kansli. En del statistiskt material finns hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting och kan i någon mån kompletteras med körningar utifrån speciella frågeställningar. Men för att få tillräcklig aktualitet och önskad detaljnivå kommer vi att behöva genomföra en enkät riktad till ett representativt urval av förbundets medlemmar 65+. Det kan t ex gälla yrkesarbete inom specialiteter som är stora eller ur läkarbristsynpunkt känsliga. När vi har möjlighet att få ut en enkät hoppas vi på ett stort intresse och en hög svarsfrekvens. Sedan några år finns SÄL representerat i förbundets fortbildningsnätverk tillsammans med framför allt företrädare för specialitetsföreningarna. På uppdrag av de förtroendevalda arbetar förbundet med att förbättra läkares möjligheter till kontinuerlig fortbildning. Äldre läkare är ofta en mer rörlig arbetskraft, vilket för den enskilde ofta försvårar och fördyrar fortbildning och uppdatering. Vi har därför all anledning att följa utvecklingen och delta med synpunkter som kan underlätta för äldre läkare. Vi påbörjar nu också ett samarbete med förbundets arbetslivsgrupp (ALG) i arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor. Vilken forskning finns idag och hur adekvat är den för att ge bättre förutsättningar att tillvarata äldre läkares erfarenhet och kompetens? Hur kan forskningsresultaten uppmärksammas hos olika arbetsgivare för att i praktiken ge rätt förutsättningar för den äldre läkararbetskraften? Det är några viktiga frågor som vi gemensamt måste ta tag i. Vi räknar också med att kunna bidra till arbetet i förbundets sjukvårdspolitiska arbetsgrupp. I detta nummer av SÄLbladet finns en klargörande intervju med förbundets pensionsansvariga tjänsteman Cecilia Curtelius Larsson. Artikeln bidrar till ett ökat intresse för äldre läkares behov av information och service inom ett ganska snårigt område. Det känns som om det börjar lossna mellan oss äldre läkare och förbundet och att vi alltmer ses som den aktiva grupp vi är i samhället. Det ger mersmak. Gunnar Sandberg, ordförande i SÄL Minnen från S.t Lars sjukhus i Lund en ny DVD Livet på mentalsjukhus var särpräglat och i ett slutet samhälle, som knappast finns längre. I en promenad i St Lars sjukhuspark i Lund berättar på denna DVD 1.e skötaren Gustaf Arfwidsson tillsammans med professorerna Lars Gustafsson och Bengt Lindskog initierat om det nu snart bortglömda sjukhuslivet. Skivan är speciellt intressant för alla, som varit i kontakt med våra gamla mentalsjukhus, då de alla fungerade på samma vis. Skivan delas ut gratis till medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet i Lund. Bli gärna medlem för 250:- kr, som sätts in på plusgiro Kontaktpersoner: Prof. Berndt Ehinger, Ögonkliniken SUS, Lund tel Museipedagog Angelica Bondesson, Livets museum, Lasarettsgatan 7, Lund, tel säkrast bemannad tis fre och Bengt Lindskog Icke-medlem kan köpa enbart DVDn för 100:- kr inkl. porto. Pg enl. ovan. Glöm inte att ange namn & adress. Bengt Lindskog Lärkvägen 114, Hjärup 3

4 Facklig reflektion...om ålder och äldre läkare Christina Fabian Den kronologiska åldern får allt mindre betydelse. Den biologiska åldern tickar på oberoende av födelseåret. Drabbas du av sjukdom måste du eller vill du kanske trappa ned även i yngre ålder. Som läkare vet vi att verkligheten ser ut som ovan, och i vår uppgift ingår att vid behov hjälpa patienten, oberoende av ålder, men beroende av sjuklighet, att få möjlighet att trappa ned arbetstiden/sluta arbeta eller att byta arbetsuppgifter. Här agerar vi många gånger som patientens försvarsadvokat gentemot andra myndigheter. Som allmänläkare är jag välbekant med sjukskrivning som behandling. Lika viktigt som det är att se till att människor med svårigheter att arbeta får hjälp, är det att ha en arbetsmarknad, där man kan vara kvar oberoende av kronologisk ålder. Att ha en flexibel pensionsålder är en självklarhet i morgon, när de flesta 75-åringar kommer att vara i arbete. Jag har privilegiet att för närvarande må bra och att som nybliven 70-åring orka arbeta deltid som allmänläkare. Dagarna är välfyllda, men det är jag van vid. Jag har listade patienter. Häromdagen fick jag förlängt förordnande. Tre månader. Tidigare hade jag längre perioder. Jag tänkte att nu vill de väl bli av med mig! Någon sade att det kommer att förlängas vartefter. Känslan för min del var att oj, tror de att jag skall avlida så snart eller vill de ha möjlighet att snabbt se till att jag slutar? Även om det hela var rätt handlagt från arbetsgivaren, kände jag mig kränkt! Som att arbeta på nåder! Och så ska det ju verkligen inte kännas. Ingen åldersdiskriminering, tack! (Se pensionsintervjun på sidan 5-6; red. anm.) Ännu mer stärktes min uppfattning att vi behöver SÄL i Läkarförbundet. Vi blir allt fler, arbetsvilliga, kompetenta, erfarna läkare som kan göra en stor insats inom medicinen, som kliniker, forskare, experter m.m. Kanske bör vi rekrytera medlemmar till SÄL redan i 60-årsåldern, för att i tid kunna påverka möjligheterna till arbete med tilltagande ålder? Många yngre läkare arbetar deltid för att hinna med privatlivet också, men många gånger för att arbetsmiljön är för krävande. Här kan vi vara en resurs, men då inte bara för att det är brist på läkare, utan med planering inom vården att kunna arbeta så länge man kan och vill. Jag tycker att Läkarförbundet ska vara föregångare bland fackförbunden i arbetet att se till att äldre medlemmar har möjlighet att arbeta alltmer i framtiden. Åldersdiskriminering är idag olaglig. SÄL behövs för att göra detta arbete möjligt. Hur kan vi öka vårt inflytande? Vi är idag en intresseförening, som definieras som en riksomfattande sammanslutning av läkare med gemensam facklig intresseinriktning. Vi kanske skall kämpa för att erkännas som yrkesförening? En yrkesförening är enligt stadgarna en riksomfattande läkarsammanslutning med för medlemmarna gemensam ställning inom yrket. Att ändra förbundsstrukturen är mycket svårt, vilket flera organisationsutredningar har visat. Jag vet att diskussionen kommer att fortsätta inom SÄL. Hur kan vi agera för att om vi så önskar få förbundet att erkänna oss som en yrkesförening? Idag gäller det att få så många äldre läkare som möjligt att kvarstanna eller väljas in i styrelsen för respektive lokalförening eller yrkesförening för att kunna påverka förbundets politik. SÄL har idag ett gott samarbete med förbundet, som visar intresse för vårt arbete. Vi är ju faktiskt medlemmar! Med tanke på den ökande andelen arbetande äldre läkare i framtiden bör dock SÄL ha en starkare roll i förbundet! Det är ju de idag yngre läkarnas möjligheter att arbeta på äldre dagar som vi kämpar för! Tänkvärt: Så snart du inser att du står på majoritetens sida är det dags att stanna upp och tänka efter Mark Twain Christina Fabian vice ordförande SÄL 4

5 Intervju Pension vadå? Lennart Rinder SÄLbladets utsände har fått tid hos Läkarförbundets pensionsexpert Cecilia Curtelius Larsson för frågor-svar kring pensionssystemens mysterier. Cecilia och kollegor har just slutfört arbetet kring förhandlingarna om nytt tjänstepensionsavtal för läkare och kan pusta ut efter hårt arbete för att föra detta i hamn. Men det gäller läkare födda 1986 och framåt och berör således inte SÄL-kollektivet vars tjänstepensioner följer det gamla, förmånsbaserade systemet Hur det blir med pensionen är av stort intresse för alla SÄL-medlemmar (d.v.s. i huvudsak 65-plussare) oavsett om man oförtrutet jobbar på i yrkeslivet heltid eller deltid (SÄL vill ju kartlägga detta!) eller helt eller delvis väljer att ta ut sin(a) pension(er) och njuta sitt otium cum dignitate. Pensionen för flertalet läkare är dels den allmänna, statliga pensionen, dels någon form av tjänstepension och kanske ofta även ett privat pensionssparande. Det sista berörs inte alls här utom att nämna att taket för avdragsgillt pensionssparande numera är :-/år och att det blir lite av spekulation hur mycket det lönar sig att pensionsspara på det sättet när skatteuttaget sedan ofta ligger på nivån 58 % (värnskatten!). Den allmänna pensionen Om denna får vi årligen besked från Pensionsmyndigheten genom det orangea kuvertet. Den har fyra delar: inkomstpension, tilläggspension (ATP), premiepension (som jag kan placera själv i de många fonder som erbjuds) och garantipensionen (men den är nog aldrig aktuell för läkare utan är till för den som inte alls eller bara haft små inkomster genom förvärvsarbete; hemmafrupension kallas den ibland lite föraktfullt). ATP trappas av om man är född senare än 1937 så att om man är född 1954 och senare är man inte alls med i ATP-systemet. Sälbladet: Den allmänna pensionen får man ju ta ut tidigast från 61 år och senast från 70 (en uppenbar risk med att senarelägga är ju att man avlider i förtid och efterlevande får då inte alls del av det pensionskapitalet). Men hur mycket ökar/minskar pensionen om man tidigarelägger eller senarelägger uttaget? Cecilia: Det är svårt att ange exakt, beroende på t.ex. delningstal, men i stort sett handlar det om 7-8 % ökning/minskning per år. Sb: Den allmänna pensionen har ju varit instabil, ökat vissa år, minskat andra. Hur mycket minskar den 2014 och vad tror Du om 2015 och framåt? C: Pensionsmyndigheten har rapporterat att inkomstpensionen och ATP minskar med 2,7% Hur det blir är svårt att sia om, men Pensionsmyndighetens prognos ser ljusare ut för 2015 och framåt. Att bromsen slår till på detta sätt också 2014 försöker ju regering-riksdag kompensera genom viss skattesänkning på pensionsinkomster. Sb: Har Du några goda råd beträffande uttag av allmänna pensionen? Om man räknar med fortsatt goda förvärvsinkomster efter 65 (då man gynnas av dubbelt jobbskatteavdrag) är det kanske klokt att senarelägga pensionsuttag för att undvika onödigt högt skatteuttag på marginalen (värnskatten!)? C: Detta är närmast en fråga för kristallkulan och beror fr.a. på hur länge man räknar med att leva och kanske viktigast av allt hur länge man orkar resa och ha roligt för pengarna. Så: skjut inte för mycket till (den alltid osäkra) framtiden! Sb: Pensionsinkomster beskattas ju högre i Sverige än inkomster av förvärvsarbete (och kapital). Pensionärsorganisationerna tycker att det är orättvist och menar att pension är senarelagd lön. Har Läkarförbundet någon inställning i denna fråga? C: Nej. Tjänstepensioner De flesta Sälar har nog arbetat som anställda i landsting, så våra frågor gäller mest tjänstepensioner därifrån. Och det är rätt likartat för statligt anställda (men mera varierande inom Praktikertjänst och sjukvårdsenheter i bolagsform). Om man haft eget bolag, t.ex. som praktiker, är pensionssystemet helt annorlunda beroende på om man betalat in till pensionsförsäkring i sitt eget bolag. Sb: Hur länge måste man ha jobbat för att ha rätt till full förmånsbaserad tjänstepension? Hur samordnas pensionsrätter om man haft flera arbetsgivare? Viktigt att känna till! En läkare som tagit ut pension men fortsätter att arbeta som anställd har rätt till sjukpenning från 65 års ålder dock i max 180 dagar. Är man mellan 65 och 70 år kan Försäkringskassan efter särskild bedömning bevilja fler dagar. Informationen finns i Läkarförbundets skrift Arbete efter 65, som finns på förbundets hemsida under rubriken Arbete efter 65. Detta är viktigt att känna till, då arbetsgivaren inte alltid gör det. Gunnar Sandberg 5

6 INTERVJU PENSION - VADÅ? C: Minst 30 år (inom Praktikertjänst dock 20 år med PTP-planen). Numera sker ingen samordning av tid från arbetsgivare inom olika sektorer. De sista övergångsreglerna upphörde vid utgången av Konkret innebär det att om jag jobbat x år i landstinget och y år i staten eller hos privat arbetsgivare så räkas pensionen separat och pensionsutbetalningar sker från respektive arbetsgivare. Sb: Är tjänstepensionen stabilare än den allmänna pensionen, d.v.s. ökar/minskar den inte lika mycket? C: Ja det kan man möjligen säga, för den förmånsbestämda tjänstepensionen är ju en viss bestämd andel av sista årens löner och räknas upp med prisbasbeloppet. Den premiebaserade delen bestämmer du själv över så det utfallet beror på din skicklighet som placerare och börsspekulant. Variationerna i den allmänna pensionen hänger ihop med att det ska finnas tillräckligt med pengar för de pensionsutbetalningar som ska ske. Om åtagandena är större än tillgångarna, slår bromsen till. Sb: Måste jag ta ut tjänstepensionen när jag inte längre brukar kunna vara tillsvidareanställd (d.v.s. efter 67) eller kan jag senarelägga uttaget och öka månadsbeloppet? C: Normalt ska man ta ut tjänstepensionen senast vid 67 år eller när anställningen upphör. Möjligen kan man undantagsvis få göra en individuell överenskommelse om senareläggning och fortsatta inbetalningar av pensionsavgifter. En tillsvidareanställning kan fortsätta även efter 67-årsdagen, men oftast väljer arbetsgivaren att avsluta anställningen vid 67 då rätten att arbeta kvar upphör. Därefter är det vanligt att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om fortsatt anställning i form av tidsbegränsad anställning eller timanställning. Sb: Om jag jobbar vidare som visstids- eller timanställd efter o.s.v., betalar då arbetsgivaren in pensionsavgifter så att därmed både den allmänna och tjänstepensionen ökar? C: Arbetsgivaren betalar in 10,21 % till den allmänna pensionen genom arbetsgivaravgiften, men inbetalningar till tjänstepensionssystemen upphör nästan alltid efter 65-67, och tidpunkten beror på om du arbetar i landstinget, i privat sektor eller statligt. Sb: Tjänstepensionen ger väl ett efterlevandeskydd? Ungefär hur stor andel kan den efterlevande erhålla och hur länge? C: För landstingsanställda finns ett efterlevandeskydd under anställningen eller vid dödsfall 6 månader efter att anställningen upphört, dock kan det finnas vad gäller den premiebestämda delen om du själv valt sådant skydd. Sedan 1990-talet finns en premiebestämd del som du själv får välja placering för. De som inte valt placering av den premiebestämda delen ( icke-väljarna ) har efterlevandeskydd per automatik. Sb: Om jag jobbar som hyrläkare hos bemanningsföretag på äldre dar när jag är pensionerad från gamla jobbet, har jag då rätt till pension från bemanningsföretaget? C: Nej. Sb: Det lär vara klurigt med pensionsreglerna om man under samma år arbetar för flera olika arbetsgivare och inte når upp till visst belopp hos någon av dem. Har Du några tips om hur man hanterar detta för att inte försämra sitt pensionsutfall? C: Ja, men det berör strängt taget inte 65+. Allmänt gäller att det är viktigt att ha en bra inkomst under beräkningsåren (landstingsanställd) och (statligt anställd) och från samma arbetsgivare, annars kan man missa en hel del. För privata arbetsgivare är det sista månadslönen som är beräkningsgrunden (dock vissa begränsningar i hur stora löneökningar de sista 5 åren som räknas med). Nu är nog spaltutrymmet helt utnyttjat så vi får tacka Cecilia för informationen, måhända still confused but on a higher level, för pensionsfrågor är sannerligen inte lätta (jag hade en kamrat i en statlig utredning som menade att det bara fanns sju personer i Sverige som begrep hur pensionssystemen fungerade.). - Men vi har en avslutande, viktig fråga: Sb: Kan man som fullbetalande eller pensionärsmedlem i förbundet få individuell analys av sin pensionssituation, t.ex. uträkning av vilken tjänstepension och efterlevandepension som kan bli aktuell? C: Nej, uträkningar kan vi inte bistå med. Men vi kan kolla om underlagen från (olika) arbetsgivare ser ut att stämma och det kan man få hjälp med inte bara som fullbetalande utan också som pensionärsmedlem. På vår hemsida finns också en hel del matnyttig information om hur pensionssystemen fungerar. Du hittar det under Topplistan och rubriken Pension. Läsa mera om pensioner och anslutande frågor kan man göra på diverse hemsidor, i första hand förbundets egen där man bland mycket annat hittar broschyren Arbete efter 65 års ålder, som är mycket informativ, och vad gäller den allmänna pensionen finns mycket att läsa på (fast risken är att man bara blir arg ) Reporter: Lennart Rinder Om SÄLs höstmöte i Borgholm 2013 och kommande möten Eftersom Google, Wikipedia och miljoner andra sajter erbjuder all tänkbar och otänkbar information och kunskap har redaktionen föreslagit att, i utrymmesbesparande syfte och med därtill kopplade positiva ekonomiska konsekvenser, inte längre referera de i och för sig nog så intressanta föredragen m.m. vid SÄL-möten oftast kallade Rinder refererar. Vi räknar med att varje Säl som är upp-till-datum på egen hand skaffar sig kunskap om vetenskapens aktuella ståndpunkt vad gäller behandlingen av varjehanda krämpa (som f.ö. alltid kan botas eller förebyggas med hjälp av mer motion, alt. KBT). Även för de lokala och kulturella inslagen kan Internet erbjuda fullt acceptabel information. Synpunkter på förslaget kan lämnas till redaktionen, alternativt kan en Facebook-grupp bildas. Den som saknar dator eller har problem med uppkopplingen kan dock denna gång, som en nödlösning, ta del av sidorna i detta nummer av Sälbladet. Red. 6

7 SÄL-Gnistan. Om Musik 1. Den första svenska Damqvartetten Torsten Mossberg Hon öppnade sitt fönster mitt i natten och fick höra den kanske något vingliga herrkvartetten sjunga Kom du ljuva (hjärtevän) eller Stjärnorna ti(ndra). Förhoppningsvis kände hon välbehag av denna musikaliska uppvaktning. Manlig kvartettsång var mycket populär under 1800-talets andra hälft och många svenska tonsättare skrev romantiska sånger till mindre herrensembler. Men fanns det inte några kvinnliga motsvarigheter? Jovisst. Här har ni berättelsen om den första svenska damkvartetten som det verkligen slog gnistor kring. Jag är förälskad i Arthur, berättade andrasopranen Amy Åberg efter en konsert i Boston som den svenska damkvartetten hade genomfört under sin andra turné i USA våren Hon hade uppvaktats av violoncellisten Arthur Stockbridge från Boston. Vidare berättade Amy att de skulle ingå äktenskap till sommaren och bosätta sig i Boston. Beskedet mottogs med bestörtning av de övriga medlemmarna av kvartetten. Nu måste den första svenska damkvartetten upplösas. Alla fyra deltog naturligtvis i bröllopet och de nygifta uppvaktades med sång. De övriga damerna återvände efter bröllopet till Sverige och kvartetten upplöstes. Den första svenska damkvartetten bestod av Mathilda(Hilda) Wideberg, första sopran född 1841; Amy Åberg, andra sopran, född 1845; Maria Pettersson första alt, född 1839 och Wilhelmina Söderlund andra alt, född Alla hade genomgått utbildning på Musikaliska akademin i Stockholm, Hilda i solosångklassen. Hon debuterade på Kungliga Teatern (operan) 11/ som Sylvia i operan med samma namn och fick därefter engagemang. Bland övriga roller noterades Mathilde i Wilhelm Tell och Anna i Friskytten. Under Hildas anställning på operan sjöng väninnorna ofta tillsammans och eftersom Wilhelmina hade en ovanligt djup altröst (kontraalt) kom man på tanken att försöka sjunga manskvartetter. Någon kvartettmusik för fruntimmersröster fanns ju inte. Frågan är om det finns särskilt många sådana arrangemang idag? Idén utföll väl och man började snart uppträda offentligt. Efter en bejublad konsert i Kristiania beslutade man på nyåret 1871 att bilda Den första svenska Damqvartetten. Hilda, som var initiativtagaren, fick då överge Kungl. Teatern. Nu började turnerandet, först runt i Sverige och Norge samt alla städer kring Bottniska viken ända ner till Helsingfors. Hilda förde dagbok under nästan alla år kvartetten existerade. Enligt hennes anteckningar var den första turnén, en festlig resa. Överallt mottogs kvartetten med entusiasm och de amplaste lovord. Vid julen 1871 anlände kvartetten till S:t Petersburg, oroliga för hur man skulle ta emot en damkvartett där, men det blev succé. Andra konserten åhördes av tronföljaren Alexander med gemål Maria Feodorovna och damerna blev bjudna till det kejserliga slottet. Succén i Ryssland tycks ha öppnat många dörrar för nu ville hela Europa njuta av de svenska sångerskorna och de blev bjudna att uppträda för flera hov. Hur lät kvartetten, vad skrev recensenterna? (De) ega allesamman goda röster med en mycket vacker timbre, sådana man aldrig trott funnos i de nordliga länderna innan man fått höra Jenny Lind och Christina Nilsson. De ega allesammans en ypperlig röstmekanism, de sjunga 7

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm Pensionsåldern höjs Nya forskningsrön Åldersdiskriminering Vem orkar till 75? Lagar hindrar långt arbetsliv Testa din kunskap om ålder När är man gammal? Ålder&arbete ETT temamagasin FRÅN DU&JOBBET Gammal

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Fotbollslegenden Klas Ingesson -

Fotbollslegenden Klas Ingesson - NUMMER 3 ÅRGÅNG 38 2008 UTGIVEN AV SVENSKA EPILEPSIFÖRBUNDET Fotbollslegenden Klas Ingesson - exklusiv intervju! Jag som känt mig så ensam förut.. 7 frågor till socialminister Göran Hägglund Epilepsispelet

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET tema: PENGAR & EKONOMI Fembarnsmamman från bloggen med samman namn - s. 10 Om pengar och pengars värde - för att manipulera folket - s. 6-7 Många goda och användbara tips - s. 8-9 Haros guldmedaljsutdelning

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua

BARN&CANCER. Fort ska det gå tycker Ella. Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua BARN&CANCER EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN >>> NUMMER 3 4 2008 >>> Fort ska det gå tycker Ella Vännernas stöd hjälpte familjen Ekelund när Henrik blev sjuk Hoppet lever i Nicaragua Viktigt att fånga

Läs mer

Kristoffer tryggare med larm i mobilen

Kristoffer tryggare med larm i mobilen nr 4 2008 årgång 38 utgiven av svenska epilepsiförbundet Kristoffer tryggare med larm i mobilen Guldljuspriset till barnmorskan Sonja Ekerstam Kick Off i förbundet! Personligt med Chatrine Pålsson Ahlgren

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

intra OM FLERFUNKTIONSHINDER OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERFUNKTIONSHINDER OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERFUNKTIONSHINDER OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE INTRA 4 12 NR 4. 20121 Regeringen struntar i LSS-personalen I höstens budget fanns en välkommen skrivning. Man skulle utvidga

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna INNEHÅLL 1 Tema Logoped Slof: Nu drar vi igång på allvar...4 Alla skolbarn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential...6

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn

Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn SiS följer upp och utvecklar 2/01 Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn Sven Forsling Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn Foto: Martin Cejie.Aftonbladet Bild.

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete.

ACT vid svårbehandlad smärta Flockbeteende på aktiemarknaden LÖNER. Dags att förhandla din lön: Se till att synliggöra ditt arbete. Psykolog TIdNINgEN nr 2 2013 sveriges psykologförbund Danskt-svenskt samarbete ger säkrare demenstester Psykologi läker såren efter apartheid i Sydafrika Hög ålder inget hinder för psykoterapeutisk behandling

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2011 Höjdpunkter ur innehållet; Med uppdrag att ge språklig stöttning s. 4 Malinka har träffat två taltjänsttolkar från Västerås som berättar

Läs mer