Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat"

Transkript

1 L E D A R E N Y H E T E R Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat Efter en typisk svensk sommar och nyss hemkommen från invigningen av Norska reumatikerförbundets rehabiliteringsanläggning i Spanien, finns anledning att fundera över vårt eget engagemang i klimatvården. På förbundsstämman i juni behandlades ett förslag från förbundsstyrelsen hur förbundet ska arbeta med klimatvårdsfrågan i framtiden. Det nu gällande åtgärdsprogrammet skall omarbetas och en inventering av vilka avtal landstingen har träffat bör sammanställas. En aktuell sammanställning av argument och fakta för behovet av klimatvård/rehabilitering utomlands för personer med olika reumatiska sjukdomar upprättas, varvid även internationella studier tas tillvara. Materialet skall också innehålla exempelvis underlag för att Reumatikerdistrikten via kontakter i landstingen skall kunna följa upp och driva klimatvårdsfrågorna. Jag har många medlemmars vittnesmål om vad en månads klimatvård på tex Humlegårdens anläggning Vintersol på Teneriffa betytt. Tvååriga barnreumatikern Camilla som kommer ner i rullstol och efter tre veckor springer omkring glad som en lärka eller Bertil som regelmässigt tagit kortisonsprutor hemma och varit sjukskriven mellan 25-50% före vistelsen och efteråt klarar sig utan medicin och arbetar heltid två år innan nästa skov kommer. Exemplen är många. I ett för lederna positivt klimat klarar kroppen att träna upp styrka, kondition och färdigheter och effekterna är tydliga halvår och år efter vistelsen för många. Det har inte minst doc Ingiäld Hafströms forskarrapport bekräftat. Reumatikerförbundets utredning för några år sedan visade att nästan alla landsting minskat på anslagen till klimatvård trots att vården både är billigare och har en bättre bestående effekt än motsvarande behandling i Sverige. Hur ska då Reumatikerförbundets framtida engagemang i klimatvårdsfrågorna vara? Är det möjligt att t ex genom insamlingar få tillräckliga medel att etablera en lättvårdsverksamhet på någon av Kanarieöarna som har det lämpligaste klimatet året om, en anläggning som är ett komplement till Vintersol och som genom insamlade medel kan hålla så låga kostnader att man även som privatperson eller med hjälp av Reumatikerförbundets bidrag ha råd att få denna välbehövliga rehabilitering. Vad tycker du? Hör gärna av dig med dina synpunkter till Reumatikertidningen. Vårdcentral kortade väntetider från tre månader till en vecka Det går att minska väntetiderna på vårdcentralerna kraftigt. Något personalen på vårdcentralen Anderstorp i Skellefteå visat. Från väntetider upp till tre månader får patienterna nu högst vänta en vecka. Ideal modell för utveckling är ett amerikanskt program för att utveckla vårdcentralernas arbetssätt. I USA deltar ett 40- tal vårdcentraler. Anderstorp har deltagit från Sveriges sida sedan januari De har framför allt satsat på att finna vägar för hur tillgängligheten kan ökas. Målen har varit högt satta. Tillgänglighet för alla patienter samma dag eller då patienten så önskar. Nu får 90 procent tid inom en vecka. Det är enorm framgång med tanke på utgångsläget, säger Christina Jägare, chefssjuksköterska. Vårdcentralen har inte fått någon extra personal för att få ner väntetiderna. Nej, det har handlat om att vända på varje liten sten för att se hur vi kan jobba mer effektivt. Vi har bland annat avlastat läkarna från patienter som har halsont och lindriga Dålig skyltning på Arlanda Express Skyltningen till de sittplatser som finns för rörelsehindrade på Arlanda Express är undermålig, framhåller Lena Öhrsvik, ordförande för Reumatikerförbundet. Det innebär att sittplatserna ofta är upptagna av oförstående passagerare. Istället får jag ofta sitta på min rollator. Hon har anmält Arlanda Express till handikappombudsmannen för besvär. Det har vi låtit sköterskor ta hand om istället. Sedan har receptionisterna tagit över en del av det som sköterskan i växeln tidigare gjorde, säger Christina Jägare. Hon tror att många andra vårdcentraler också kan komma ner i väntetider genom att se över hur de arbetar. Ta bara en sådan sak som att patienten själv går in med sina papper till laboratoriet när de ska ta ett prov. Förut var det receptionistens uppgift här. Då var hon tvungen att trava med den där lappen genom halva vårdcentralen. Christina Jägare är noga med att påpeka att även om det finns många enkla sätt att bli effektivare så är det ett krävande jobb. Det är kämpigt för personalen att ändra sitt arbetssätt. Det gäller att inte tappa orken. Christina Jägare hoppas att deras arbete nu kommer spridas till andra vårdcentraler. Det är redan många som arbetar på liknande sätt, till exempel i Dorotea, Byske, Burträsk och Malå. bristande skyltning på tågen. Skyltarna sitter för långt bort och skyms av TV-apparater. Jag har varit i kontakt med ansvariga sedan februari utan att något hänt. Gunnar Renström, ansvarig på Arlanda Express, lovar bättring. Vi kommer fästa skyltarna direkt på sätena, förmodligen är det gjort inom fjorton dagar. 4 REUMATIKERTIDNINGEN

2 Forskningsgenombrott - förlamad försöksperson kan gå med ny teknik I mitten av mars reste sig Marc Merger från Strasbourg för första gången på tio år ur rullstolen och tog ett par osäkra steg. Resultatet är ett genombrott för EU-projektet Stand up and walk, SUAW som har tagit fram en ny teknik som kan ge förlamad möjlighet att gå och stå. 40 procent av unga rörelsehindrade mellan 16 och 25 år har förtidspension. Endast sex procent går vidare till högre studier. De flesta menar att allmänna kommunikationer inte är tillgängliga och informationen om vilkja hjälpmedel som finns behöver förbättras Det visar en studie där 577 unga rörelsehindrade ungdomar fått svara på en enkät. Att fånga dagen och framtiden, heter studien gjord av professor Jane Brodin, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm som presenterades idag. Det är många som upplever livssituationen som tufft. Man känner sig lite uppgiven, säger Jane Brodin. De 577 rörelsehindrade ungdomarna i åldrarna 16 till 25 år inom Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars Marc Merger har ett elektroniskt chip inopererat under huden på magen. Från detta chip går ledningar till elektroder, som är fästa vid muskler och nerver i hans ben. På det sättet kan tolv muskler, sex i varje ben, styras genom elektriska impulser. En hel del arbete återstår innan den nya tekniken gör det möjligt att Blandade känslor om framtiden hos unga rörelsehindrade ungdomsorganisation, Unga Rörelsehindrade har svarat på frågor om hur de upplever utbildning, boende, fritid, sysselsättning/arbete, hjälpmedel, resor, ekonomi, habilitering och träning. Någon liknande studie har inte gjorts tidigare. Det är nedslående att så många fortfarande har förtidspension för att klara sin ekonomi, säger Jenni Sjöblom, ordförande i Unga RBU:are. Det är väldigt många som måste kämpa för att få bra självförtroende. Inte minst när det handlar om utbildning tycker ungdomarna i studien att det varit tufft. Man upplever att lärarna har bristande kunskaper om vad det kan innebära att ha ett funktionshinder. Ibland känner de sig diskriminerade, säger Jenni Sjöblom. röra sig i vardagen för dessa patienter. Marc Merger siktar på att inom ett år kunna gå med stöd av ett par kryckor. Då kan jag röra mig fritt i lägenheten och lämna rullstolen i hallen, säger han till tidningen Ny Teknik. Troligtvis är det bristande stödet och förståelsen i grundoch gymnasieskola som gör att så få funktionshindrade fortsätter med högre studier. Bara sex procent uppger att de studerat vidare, det får betecknas som mycket allvarligt, menar Jane Brodin. Eftersom kunskap krävs för att kunna påverka samhället. Hela 80 procent uppger att de har hjälpmedel. Men bara hälften av de tillfrågade upplever att de inte vet vilka hjälpmedel som finns. Framför allt efterlyser de unga bättre datorhjälpmedel. Ett verkligt sorgebarn är allmänna kommunikationer. De är så gott som otillgängliga. Mest tillgängligt uppges flyget vara, spårvagn och pendeltåg sämst. Vad är den nya ekonomin? Är det en luftpastej, en tom ballong, eller ett epokgörande genombrott som vi får leva med i ITsamhället? Eller är det kanske bara en håv, som Karin Ekhagen filosoferar över. Om man uppfunnit en ny håv, och försöker samla in alla snäckor i ett hav, så får det inte snäckorna att vare sig spridas eller öka i antal. Men för den som samlar blir det fler, stora högar på stranden, och därför sprider sig samlarbeteendet och samtidigt ett rykte om att havet är fullt av snäckor eftersom alla är ute och samlar. Frågan är kanske inte vem som har den bästa håven eller vem som bor närmast havet, utan snarare vem som sprider det bästa ryktet. Nästa fråga är vad eller vem som är värdefull - är det snäckorna eller de som samlar eller själva havet? Vem vill egentligen lyssna på rykten när man kan lyssna direkt i en snäcka och höra hela havet på en gång? Karin Ekhagen Ökat bidrag till handikapp-organisationer Anslaget till handikapp- och pensionärsorganisationer ökar i år med 20, 5 miljoner kronor. Det framgår av regeringens vårbudget. Skälet är att det bildas allt fler handikapp- och pensionärsorganisationer. REUMATIKERTIDNINGEN

3 N Y H E T E R Kommunförbundet oroade inför assistansreformen I höst är det meningen att riksdagen ska fatta det slutgiltiga beslutet om att funktionshindrade får behålla sin personliga assisten efter att de fyllt 65 år men först återstår förhandlingar med Kommunförbundet som känner oro inför reformen. Dyrare sjukfrånvaro Anslaget för sjukpenning och rehabilitering ökar i år med 1, 5 miljarder kronor. Det framgår av regeringens vårbudget. Ökningen beror på att kostnaderna för sjukfrånvaron stiger. Antalet sjukdagar ökade 1999 med drygt 24 procent. Till och med år 2003 har regeringen avsatt pengar för en ökning av sjukdagarna med 20 procent. Dessutom stiger kostnaderna för förtidspensionärer. 3,4 miljarder extra avsätts för att täcka kostnaderna till och med år Regeringen är oroad över att kostnaderna ökar så mycket. En Reumatikerförbundet vill mångfaldsmärka företag Jag är rädd för att den resulterar i att regeringen försöker plocka av kommunerna pengar, säger Ingrid Söderström, förbundssekreterare och ansvarig för handikappfrågor på Svenska Kommunförbundet. speciell arbetsgrupp kommer därför tillsättas för att utverka en plan för att minska ohälsan. Gruppen ska göra en översyn av bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadeförsäkring och förtidspensionerna. Ett mål är att få till stånd bättre arbetsmiljöer så att fler människor kan komma tillbaka i arbete. I arbetsgruppens uppdrag ingår också att undersöka flaskhalsar i vården som försvårar rehabiliteringsarbete, exempelvis långa vårdköer. På samma sätt som vi i butikerna möter kravmärkta miljövaror ska vi i framtiden kunna se om ett företag uppfyller kraven på mångfald. Det föreslår Reumatikerförbundet. Vi har ju sett att miljömärkningen gett resultat, nu vill vi sprida idén till andra områden, säger Elsemarie Bjellqvist, förbundssekreterare på Reumatikerförbundet. Genom certifieringen vill Reumatikerförbundet stimulera arbetsgivare att anställa personer med funktionshinder Tanken är att företag ska kunna dra ekonomisk vinst av att bli certifierade. Att konsumenterna kommer att välja produkter från företag som lever upp till mångfaldsmärkningens krav. Märkningen kan också vara till hjälp för kommuner som vid upphandling kan kräva av företag att de har en mång-faldsmärkning. Funktionshindrades år i Europa på gång Ett steg närmare funktionshindades år i Europa år 2003, The European year of disabled citizens, har tagits. Kommissionen i EU har bestämt sig för att stödja förslaget. Det är bra att vi fått svart på vitt att kommissionen bestämt sig. Jag hoppas att ministerrådet tar det slutgiltiga beslutet under året. Annars kan det bli svårt för oss Inte givet med ersättning för vård i EU-land Svenska patienter som söker vård i ett annat EU-land ska inte ta för givet att försäkringskassan betalar omkostnaderna. Den slutsatsen går att dra av ett utlåtande från en av generaladvokaterna i EU-domstolen som har offentliggjorts. Generaladvokatens utlåtande gäller en holländsk man som sökt behandling i Tyskland för sjukdomen Parkinson och som får betydelse även för svenskar. Patienten måste få mer tid med läkaren. Det betonar Sveriges läkarförbund. Idag har läkaren inte tillräckligt med tid att föra en bra dialog med patienten. Sjukvården måste få mer resurser, säger Bernhard Grewin, ordförande i Sveriges läkarförbund. Läkaren behöver hinna diskutera behandling, rehabilitering och uppföljning med patienten, framhåller Bernhard Grewin. Tempot är så högt idag att det inte hinns med. Trycket att hinna förbereda oss, säger Maria Brättmark, informatör på EDF, European disability forum. EDF är är en paraplyorganisation som arbetar för att påverka handikappolitiken i EU. Forumet består av representanter för nationella handikapporganisationer. Advokaten anser att man som enskild inte kan söka vård i annat EU-land än hemlandet och räkna med att få den betald, utan att ha fått godkänt av sjukvårdshuvudmannen. Björn Reutersvärd, rättschef på socialdepartementet, säger att om domstolen går på generaladvokatens linje, betyder det att försäkringskassan inte behöver betala för vård i annat EU-land. Dålig dialog mellan läkare och patient från patienterna är kolossalt och tyvärr är patienten inte alltid nöjd efter mötet med läkaren. Sjukvården är produktiv och effektiv men vi har förlorat en viktig dimension, mötet mellan människor, säger Bernhard Grewin. Han påpekar att en patient som i mötet med läkaren får rätt behandling från början kostar mindre pengar än en patient som skickas runt inom sjukvården. 6 REUMATIKERTIDNINGEN

4 Förslag om bättre tillgänglighet i EU Infrastruktur- och transportprojekt i Europa som finansieras av EU, ska ta hänsyn till tillgängligheten för funktionshindrade. Det är ett av flera förslag från EU-kommissionen som har presenterats. Kommissionen ger löftet att agera för att det ska bli möjligt för funktionshindrade att arbeta inom offentliga verk och inrättningar inom EU. Enligt förslaget ska medlemsstaterna och alla europeiska institutioner anpassa offentliga webbplatser till funktionshindrades behov. Därtill vill kommissionen bidra till att samla in data om människor med funktionshinder och satsa pengar på forskning. Socialutskottet skärper nationella handikapplanen Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna skärper skrivningarna i den nationella handikapplanen. Bland annat vill de ha ett tilläggsdirektiv med vidare innehåll i diskrimineringsutredningen. Idag är direktiven för snäva. Vi vill att diskrimineringen av funktionshindrade ska utredas inom fler områden. Kraven måste bli högre på hela samhället, men vi väljer inte den amerikanska modellen där butiker kan stämmas om de inte är handikappanpassade, säger Hans Karlsson, ledamot för socialdemokraterna i socialutskottet och ansvarig för handikappfrågor. Läkemedelspriser i sökbar databas Alla aktuella priser på läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånen finns nu i en sökbar databas på Riksförsäkringsverkets webbplats. Bland annat finns en förteckning över de läkemedel som har en eller flera likvärdiga motsvarigheter. Det framgår vilka läkemedel som patienten måste betala en egenavgift för. Läkemedelsförmånen ersätter för de billigaste av likvärdiga läkemedel. Vill patienten ha ett dyrare läkemdel måste han eller hon betala extra. Adressen till webbplatsen är: Engelsk läsövning om ett snällt datavirus This is an Honour virus. We have unfortunately been very busy lately and haven t had the time, nor in fact the expertise, to write a virus. So please take a couple of minutes to open Windows and randomly delete 10 or12 files (including a minimum of 3 system files) and then send this on to everyone on your mailing list. Thank you for your co-operation. REUMATIKERTIDNINGEN

5 N Y H E T E R Snabbare experthjälp för nyinsjuknade reumatiker Förvaltningslagen bra för handikappade Snabbare experthjälp och tillgång till särskilda reumateam. Socialstyrelsen skärper kraven på vården i sitt förslag till nya nationella riktlinjer för patienter med reumatoid artrit. Förslaget, som Socialstyrelsen expertgrupp snart arbetat med i två år, ska snart ut på remiss. Så här lyder det i korthet: Patienter som har symtom på reumatoid artrit ska inom en månad få träffa en reumatolog. Alla patienter ska få tillgång till särskilda reumateam bestående av reumatolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, handkirurg, ortoped och kurator. Alla patienter ska ha en fast reumatolog och en fast allmänläkare. Patienterna ska ha tillgång till kirurgisk behandling och rehabilitering. Det ska även vara möjligt att få rehabilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut när det är befogat. Reumatologen ska noga utreda patienternas smärta och funktionsbegränsningar. Tidigare har det varit ett stort problem att patienterna kan få vänta länge innan de får den experthjälp som behövs när de insjuknar. Erfarenheten visar att tidig Nytt läkemedel påverkar njurarna Den nya medicinen Vioxx kan ge akut njursvikt. Sju allvarliga fall av akut försämrad njurfunktion har rapporterats i behandling med rätt läkemedel förbättrar prognosen, minskar risken för utveckling av funktionshinder och förbättrar överlevnaden. Idag varierar tiden innan patienten får träffa en reumatolog. Ibland kan det ta mycket lång tid, kanske ett halvår eller mer, och då är risken stor att sjukdomen ställt till med skador som är svåra att reparera, säger Björn Svensson, reumatolog och ordförande i Socialstyrelsens expertgrupp, till tidningen Dagens Medicin. Det har även visat sig ha stor betydelse för patienternas framtida livskvalitet att de får tillgång till särskilda reumateam. Det finns studier som visar att patienter mår bättre om de blir omhändertagna av reumateam och att de får mindre funktionshinder, säger Björn Svensson. Socialstyrelsens expertgrupp är försiktig i sitt förhållningssätt till nyregistrerade och omskrivna preparat mot reumatoid artrit. I sina riktlinjer rekommenderar expertgruppen i första hand redan etablerade medel som methotrexate och sulfasalazin. Sverige. De rapporterade fallen gäller 3 kvinnor och 4 män, mellan 63 och 92 år gamla (medelvärde = 75 år). Alla hade fått Vioxx i normal dosering, det vill säga 12,5 25 mg/dag. Samtliga fall har bedömts som allvarliga. Två patienter avled i samband Förvaltningslagen kan vara ett effektivt redskap när funktionshindrade och deras anhöriga ska tillvarata sina rättigheter, till exempel i samband med stödinsatser, enligt LSS, menar Anna Hollander, forskare i rättsvetenskap, bland annat lagstiftning inom handikappområdet vid Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Trots att lagen har funnits i 20 år är det många som inte känner till den. I bemötandeutredningen uppmärksammades inte förvaltningslagens centrala roll för bemötandet och servicen till medborgarna, säger hon. Särskilt viktig är paragraf fyra om offentliga myndigheters allmänna serviceskyldighet. Myndighetspersoner som kuratorer, socialsekreterare, lärare och andra har ett stort ansvar att informera enskilda som söker hjälp. Serviceskyldigheten omfattar att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp som som rör myndighetens verksamhet. Av lagen framgår att myndigheten ska ta hänsyn till vem de informerar och anpassa sig till den enskildes behov av hjälp. med reaktionen. När man slutade ge Vioxx, repade njurarna sig för de övriga. Totalt har 56 fall av njurinsufficiens/ njursvikt rapporterats för Vioxx sedan godkännandet. 8 REUMATIKERTIDNINGEN

6 Våga resa en reseguide för rörelsehindrade Två rörelsehindrade ungdomar från Västerås, Mattias Adamsson och Nanna Holthe, har startat en hemsida om att resa som rörelsehindrad. Den ska fungera som en länk mellan företagen och resenärerna, säger Mattias Adamsson. På hemsidan finns en förteckning över vad olika företag, till exempel SAS, gör för att rörelsehindrade ska kunna resa. Den bygger på företagens egna beskrivningar. I framtiden kanske vi gör egna undersökningar, säger Mattias Adamsson. Hemsidan är för närvarande knapp med information. Men kommer allteftersom innehålla reseberättelser, om bra eller dåliga minnen från resor. Dessutom går det att ställa frågor till redaktionen som lägger ut dessa tillsammans med svaren på hemsidan. Adress till hemsidan Våga resa är: Dom i regeringsrätten kan ge tusentals rörelsehindrade rätt till extra bilutrustning För tusentals rörelsehindrade, som tidigare blivit nekade ersättning till bilutrustning, kan det efter en ny dom i regeringsrätten, den 31 mars, löna sig att söka på nytt och försöka få bidrag. Vår bedömning är att många som tidigare fått nej nu har goda chanser att bli beviljade bidrag till extrautrustning, till exempel automatlåda och bensindriven kupévärmare, om de söker igen. Den nya domen ger de som har de medicinska behoven rätt till det så länge den inte räknas som standard för den bilmodellen, säger Lars Olsson, ombudsman på De handikappades riksförbund, DHR. Kassan ska leda rehabarbete Arbetsgivarna ska inte betala rehabiliteringen för sina anställda. Det anser de remissinstanser som nyligen gett sina svar på en diskussionspromemoria om arbetslivsinriktad rehabilitering. Den mest realistiska lösningen är att försäkringskassan utreder och leder rehabiliteringsarbetet medan arbetsgivaren får ansvaret för att göra rätt anpassningar till sina anställda på arbetsplatsen, säger Jens Karlsson, som är representant för Företagarnas Riksorganisation i utredningen. I höst ska ett slutbetänkande om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vara klart. REUMATIKERTIDNINGEN

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med

Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ingrid Cederlund, Annika Gigel, Birgitta Smedeby, Sven Noltorp, Gösta Eliasson Reumatoid artrit en kronisk sjukdom som går att leva med Ett studiebrev med patientberättelser Reumatoid artrit Innehållsförteckning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Artikelserie om tillgänglighet

Artikelserie om tillgänglighet Artikelserie om tillgänglighet TILLGÄNGLIGHET Illustration: Malin Stedt Gustavsson Artikelserie om tillgänglighet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, januari 2011 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden

HJÄRNKRAFT. Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR. Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2013 Hjärnskadeforum 2013 Hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden Vad krävs för ett meningsfullt liv? 25ÅR 1988-2013 25 år - Hjärnkraft

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer