Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat"

Transkript

1 L E D A R E N Y H E T E R Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat Efter en typisk svensk sommar och nyss hemkommen från invigningen av Norska reumatikerförbundets rehabiliteringsanläggning i Spanien, finns anledning att fundera över vårt eget engagemang i klimatvården. På förbundsstämman i juni behandlades ett förslag från förbundsstyrelsen hur förbundet ska arbeta med klimatvårdsfrågan i framtiden. Det nu gällande åtgärdsprogrammet skall omarbetas och en inventering av vilka avtal landstingen har träffat bör sammanställas. En aktuell sammanställning av argument och fakta för behovet av klimatvård/rehabilitering utomlands för personer med olika reumatiska sjukdomar upprättas, varvid även internationella studier tas tillvara. Materialet skall också innehålla exempelvis underlag för att Reumatikerdistrikten via kontakter i landstingen skall kunna följa upp och driva klimatvårdsfrågorna. Jag har många medlemmars vittnesmål om vad en månads klimatvård på tex Humlegårdens anläggning Vintersol på Teneriffa betytt. Tvååriga barnreumatikern Camilla som kommer ner i rullstol och efter tre veckor springer omkring glad som en lärka eller Bertil som regelmässigt tagit kortisonsprutor hemma och varit sjukskriven mellan 25-50% före vistelsen och efteråt klarar sig utan medicin och arbetar heltid två år innan nästa skov kommer. Exemplen är många. I ett för lederna positivt klimat klarar kroppen att träna upp styrka, kondition och färdigheter och effekterna är tydliga halvår och år efter vistelsen för många. Det har inte minst doc Ingiäld Hafströms forskarrapport bekräftat. Reumatikerförbundets utredning för några år sedan visade att nästan alla landsting minskat på anslagen till klimatvård trots att vården både är billigare och har en bättre bestående effekt än motsvarande behandling i Sverige. Hur ska då Reumatikerförbundets framtida engagemang i klimatvårdsfrågorna vara? Är det möjligt att t ex genom insamlingar få tillräckliga medel att etablera en lättvårdsverksamhet på någon av Kanarieöarna som har det lämpligaste klimatet året om, en anläggning som är ett komplement till Vintersol och som genom insamlade medel kan hålla så låga kostnader att man även som privatperson eller med hjälp av Reumatikerförbundets bidrag ha råd att få denna välbehövliga rehabilitering. Vad tycker du? Hör gärna av dig med dina synpunkter till Reumatikertidningen. Vårdcentral kortade väntetider från tre månader till en vecka Det går att minska väntetiderna på vårdcentralerna kraftigt. Något personalen på vårdcentralen Anderstorp i Skellefteå visat. Från väntetider upp till tre månader får patienterna nu högst vänta en vecka. Ideal modell för utveckling är ett amerikanskt program för att utveckla vårdcentralernas arbetssätt. I USA deltar ett 40- tal vårdcentraler. Anderstorp har deltagit från Sveriges sida sedan januari De har framför allt satsat på att finna vägar för hur tillgängligheten kan ökas. Målen har varit högt satta. Tillgänglighet för alla patienter samma dag eller då patienten så önskar. Nu får 90 procent tid inom en vecka. Det är enorm framgång med tanke på utgångsläget, säger Christina Jägare, chefssjuksköterska. Vårdcentralen har inte fått någon extra personal för att få ner väntetiderna. Nej, det har handlat om att vända på varje liten sten för att se hur vi kan jobba mer effektivt. Vi har bland annat avlastat läkarna från patienter som har halsont och lindriga Dålig skyltning på Arlanda Express Skyltningen till de sittplatser som finns för rörelsehindrade på Arlanda Express är undermålig, framhåller Lena Öhrsvik, ordförande för Reumatikerförbundet. Det innebär att sittplatserna ofta är upptagna av oförstående passagerare. Istället får jag ofta sitta på min rollator. Hon har anmält Arlanda Express till handikappombudsmannen för besvär. Det har vi låtit sköterskor ta hand om istället. Sedan har receptionisterna tagit över en del av det som sköterskan i växeln tidigare gjorde, säger Christina Jägare. Hon tror att många andra vårdcentraler också kan komma ner i väntetider genom att se över hur de arbetar. Ta bara en sådan sak som att patienten själv går in med sina papper till laboratoriet när de ska ta ett prov. Förut var det receptionistens uppgift här. Då var hon tvungen att trava med den där lappen genom halva vårdcentralen. Christina Jägare är noga med att påpeka att även om det finns många enkla sätt att bli effektivare så är det ett krävande jobb. Det är kämpigt för personalen att ändra sitt arbetssätt. Det gäller att inte tappa orken. Christina Jägare hoppas att deras arbete nu kommer spridas till andra vårdcentraler. Det är redan många som arbetar på liknande sätt, till exempel i Dorotea, Byske, Burträsk och Malå. bristande skyltning på tågen. Skyltarna sitter för långt bort och skyms av TV-apparater. Jag har varit i kontakt med ansvariga sedan februari utan att något hänt. Gunnar Renström, ansvarig på Arlanda Express, lovar bättring. Vi kommer fästa skyltarna direkt på sätena, förmodligen är det gjort inom fjorton dagar. 4 REUMATIKERTIDNINGEN

2 Forskningsgenombrott - förlamad försöksperson kan gå med ny teknik I mitten av mars reste sig Marc Merger från Strasbourg för första gången på tio år ur rullstolen och tog ett par osäkra steg. Resultatet är ett genombrott för EU-projektet Stand up and walk, SUAW som har tagit fram en ny teknik som kan ge förlamad möjlighet att gå och stå. 40 procent av unga rörelsehindrade mellan 16 och 25 år har förtidspension. Endast sex procent går vidare till högre studier. De flesta menar att allmänna kommunikationer inte är tillgängliga och informationen om vilkja hjälpmedel som finns behöver förbättras Det visar en studie där 577 unga rörelsehindrade ungdomar fått svara på en enkät. Att fånga dagen och framtiden, heter studien gjord av professor Jane Brodin, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm som presenterades idag. Det är många som upplever livssituationen som tufft. Man känner sig lite uppgiven, säger Jane Brodin. De 577 rörelsehindrade ungdomarna i åldrarna 16 till 25 år inom Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars Marc Merger har ett elektroniskt chip inopererat under huden på magen. Från detta chip går ledningar till elektroder, som är fästa vid muskler och nerver i hans ben. På det sättet kan tolv muskler, sex i varje ben, styras genom elektriska impulser. En hel del arbete återstår innan den nya tekniken gör det möjligt att Blandade känslor om framtiden hos unga rörelsehindrade ungdomsorganisation, Unga Rörelsehindrade har svarat på frågor om hur de upplever utbildning, boende, fritid, sysselsättning/arbete, hjälpmedel, resor, ekonomi, habilitering och träning. Någon liknande studie har inte gjorts tidigare. Det är nedslående att så många fortfarande har förtidspension för att klara sin ekonomi, säger Jenni Sjöblom, ordförande i Unga RBU:are. Det är väldigt många som måste kämpa för att få bra självförtroende. Inte minst när det handlar om utbildning tycker ungdomarna i studien att det varit tufft. Man upplever att lärarna har bristande kunskaper om vad det kan innebära att ha ett funktionshinder. Ibland känner de sig diskriminerade, säger Jenni Sjöblom. röra sig i vardagen för dessa patienter. Marc Merger siktar på att inom ett år kunna gå med stöd av ett par kryckor. Då kan jag röra mig fritt i lägenheten och lämna rullstolen i hallen, säger han till tidningen Ny Teknik. Troligtvis är det bristande stödet och förståelsen i grundoch gymnasieskola som gör att så få funktionshindrade fortsätter med högre studier. Bara sex procent uppger att de studerat vidare, det får betecknas som mycket allvarligt, menar Jane Brodin. Eftersom kunskap krävs för att kunna påverka samhället. Hela 80 procent uppger att de har hjälpmedel. Men bara hälften av de tillfrågade upplever att de inte vet vilka hjälpmedel som finns. Framför allt efterlyser de unga bättre datorhjälpmedel. Ett verkligt sorgebarn är allmänna kommunikationer. De är så gott som otillgängliga. Mest tillgängligt uppges flyget vara, spårvagn och pendeltåg sämst. Vad är den nya ekonomin? Är det en luftpastej, en tom ballong, eller ett epokgörande genombrott som vi får leva med i ITsamhället? Eller är det kanske bara en håv, som Karin Ekhagen filosoferar över. Om man uppfunnit en ny håv, och försöker samla in alla snäckor i ett hav, så får det inte snäckorna att vare sig spridas eller öka i antal. Men för den som samlar blir det fler, stora högar på stranden, och därför sprider sig samlarbeteendet och samtidigt ett rykte om att havet är fullt av snäckor eftersom alla är ute och samlar. Frågan är kanske inte vem som har den bästa håven eller vem som bor närmast havet, utan snarare vem som sprider det bästa ryktet. Nästa fråga är vad eller vem som är värdefull - är det snäckorna eller de som samlar eller själva havet? Vem vill egentligen lyssna på rykten när man kan lyssna direkt i en snäcka och höra hela havet på en gång? Karin Ekhagen Ökat bidrag till handikapp-organisationer Anslaget till handikapp- och pensionärsorganisationer ökar i år med 20, 5 miljoner kronor. Det framgår av regeringens vårbudget. Skälet är att det bildas allt fler handikapp- och pensionärsorganisationer. REUMATIKERTIDNINGEN

3 N Y H E T E R Kommunförbundet oroade inför assistansreformen I höst är det meningen att riksdagen ska fatta det slutgiltiga beslutet om att funktionshindrade får behålla sin personliga assisten efter att de fyllt 65 år men först återstår förhandlingar med Kommunförbundet som känner oro inför reformen. Dyrare sjukfrånvaro Anslaget för sjukpenning och rehabilitering ökar i år med 1, 5 miljarder kronor. Det framgår av regeringens vårbudget. Ökningen beror på att kostnaderna för sjukfrånvaron stiger. Antalet sjukdagar ökade 1999 med drygt 24 procent. Till och med år 2003 har regeringen avsatt pengar för en ökning av sjukdagarna med 20 procent. Dessutom stiger kostnaderna för förtidspensionärer. 3,4 miljarder extra avsätts för att täcka kostnaderna till och med år Regeringen är oroad över att kostnaderna ökar så mycket. En Reumatikerförbundet vill mångfaldsmärka företag Jag är rädd för att den resulterar i att regeringen försöker plocka av kommunerna pengar, säger Ingrid Söderström, förbundssekreterare och ansvarig för handikappfrågor på Svenska Kommunförbundet. speciell arbetsgrupp kommer därför tillsättas för att utverka en plan för att minska ohälsan. Gruppen ska göra en översyn av bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadeförsäkring och förtidspensionerna. Ett mål är att få till stånd bättre arbetsmiljöer så att fler människor kan komma tillbaka i arbete. I arbetsgruppens uppdrag ingår också att undersöka flaskhalsar i vården som försvårar rehabiliteringsarbete, exempelvis långa vårdköer. På samma sätt som vi i butikerna möter kravmärkta miljövaror ska vi i framtiden kunna se om ett företag uppfyller kraven på mångfald. Det föreslår Reumatikerförbundet. Vi har ju sett att miljömärkningen gett resultat, nu vill vi sprida idén till andra områden, säger Elsemarie Bjellqvist, förbundssekreterare på Reumatikerförbundet. Genom certifieringen vill Reumatikerförbundet stimulera arbetsgivare att anställa personer med funktionshinder Tanken är att företag ska kunna dra ekonomisk vinst av att bli certifierade. Att konsumenterna kommer att välja produkter från företag som lever upp till mångfaldsmärkningens krav. Märkningen kan också vara till hjälp för kommuner som vid upphandling kan kräva av företag att de har en mång-faldsmärkning. Funktionshindrades år i Europa på gång Ett steg närmare funktionshindades år i Europa år 2003, The European year of disabled citizens, har tagits. Kommissionen i EU har bestämt sig för att stödja förslaget. Det är bra att vi fått svart på vitt att kommissionen bestämt sig. Jag hoppas att ministerrådet tar det slutgiltiga beslutet under året. Annars kan det bli svårt för oss Inte givet med ersättning för vård i EU-land Svenska patienter som söker vård i ett annat EU-land ska inte ta för givet att försäkringskassan betalar omkostnaderna. Den slutsatsen går att dra av ett utlåtande från en av generaladvokaterna i EU-domstolen som har offentliggjorts. Generaladvokatens utlåtande gäller en holländsk man som sökt behandling i Tyskland för sjukdomen Parkinson och som får betydelse även för svenskar. Patienten måste få mer tid med läkaren. Det betonar Sveriges läkarförbund. Idag har läkaren inte tillräckligt med tid att föra en bra dialog med patienten. Sjukvården måste få mer resurser, säger Bernhard Grewin, ordförande i Sveriges läkarförbund. Läkaren behöver hinna diskutera behandling, rehabilitering och uppföljning med patienten, framhåller Bernhard Grewin. Tempot är så högt idag att det inte hinns med. Trycket att hinna förbereda oss, säger Maria Brättmark, informatör på EDF, European disability forum. EDF är är en paraplyorganisation som arbetar för att påverka handikappolitiken i EU. Forumet består av representanter för nationella handikapporganisationer. Advokaten anser att man som enskild inte kan söka vård i annat EU-land än hemlandet och räkna med att få den betald, utan att ha fått godkänt av sjukvårdshuvudmannen. Björn Reutersvärd, rättschef på socialdepartementet, säger att om domstolen går på generaladvokatens linje, betyder det att försäkringskassan inte behöver betala för vård i annat EU-land. Dålig dialog mellan läkare och patient från patienterna är kolossalt och tyvärr är patienten inte alltid nöjd efter mötet med läkaren. Sjukvården är produktiv och effektiv men vi har förlorat en viktig dimension, mötet mellan människor, säger Bernhard Grewin. Han påpekar att en patient som i mötet med läkaren får rätt behandling från början kostar mindre pengar än en patient som skickas runt inom sjukvården. 6 REUMATIKERTIDNINGEN

4 Förslag om bättre tillgänglighet i EU Infrastruktur- och transportprojekt i Europa som finansieras av EU, ska ta hänsyn till tillgängligheten för funktionshindrade. Det är ett av flera förslag från EU-kommissionen som har presenterats. Kommissionen ger löftet att agera för att det ska bli möjligt för funktionshindrade att arbeta inom offentliga verk och inrättningar inom EU. Enligt förslaget ska medlemsstaterna och alla europeiska institutioner anpassa offentliga webbplatser till funktionshindrades behov. Därtill vill kommissionen bidra till att samla in data om människor med funktionshinder och satsa pengar på forskning. Socialutskottet skärper nationella handikapplanen Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna skärper skrivningarna i den nationella handikapplanen. Bland annat vill de ha ett tilläggsdirektiv med vidare innehåll i diskrimineringsutredningen. Idag är direktiven för snäva. Vi vill att diskrimineringen av funktionshindrade ska utredas inom fler områden. Kraven måste bli högre på hela samhället, men vi väljer inte den amerikanska modellen där butiker kan stämmas om de inte är handikappanpassade, säger Hans Karlsson, ledamot för socialdemokraterna i socialutskottet och ansvarig för handikappfrågor. Läkemedelspriser i sökbar databas Alla aktuella priser på läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånen finns nu i en sökbar databas på Riksförsäkringsverkets webbplats. Bland annat finns en förteckning över de läkemedel som har en eller flera likvärdiga motsvarigheter. Det framgår vilka läkemedel som patienten måste betala en egenavgift för. Läkemedelsförmånen ersätter för de billigaste av likvärdiga läkemedel. Vill patienten ha ett dyrare läkemdel måste han eller hon betala extra. Adressen till webbplatsen är: Engelsk läsövning om ett snällt datavirus This is an Honour virus. We have unfortunately been very busy lately and haven t had the time, nor in fact the expertise, to write a virus. So please take a couple of minutes to open Windows and randomly delete 10 or12 files (including a minimum of 3 system files) and then send this on to everyone on your mailing list. Thank you for your co-operation. REUMATIKERTIDNINGEN

5 N Y H E T E R Snabbare experthjälp för nyinsjuknade reumatiker Förvaltningslagen bra för handikappade Snabbare experthjälp och tillgång till särskilda reumateam. Socialstyrelsen skärper kraven på vården i sitt förslag till nya nationella riktlinjer för patienter med reumatoid artrit. Förslaget, som Socialstyrelsen expertgrupp snart arbetat med i två år, ska snart ut på remiss. Så här lyder det i korthet: Patienter som har symtom på reumatoid artrit ska inom en månad få träffa en reumatolog. Alla patienter ska få tillgång till särskilda reumateam bestående av reumatolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, handkirurg, ortoped och kurator. Alla patienter ska ha en fast reumatolog och en fast allmänläkare. Patienterna ska ha tillgång till kirurgisk behandling och rehabilitering. Det ska även vara möjligt att få rehabilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut när det är befogat. Reumatologen ska noga utreda patienternas smärta och funktionsbegränsningar. Tidigare har det varit ett stort problem att patienterna kan få vänta länge innan de får den experthjälp som behövs när de insjuknar. Erfarenheten visar att tidig Nytt läkemedel påverkar njurarna Den nya medicinen Vioxx kan ge akut njursvikt. Sju allvarliga fall av akut försämrad njurfunktion har rapporterats i behandling med rätt läkemedel förbättrar prognosen, minskar risken för utveckling av funktionshinder och förbättrar överlevnaden. Idag varierar tiden innan patienten får träffa en reumatolog. Ibland kan det ta mycket lång tid, kanske ett halvår eller mer, och då är risken stor att sjukdomen ställt till med skador som är svåra att reparera, säger Björn Svensson, reumatolog och ordförande i Socialstyrelsens expertgrupp, till tidningen Dagens Medicin. Det har även visat sig ha stor betydelse för patienternas framtida livskvalitet att de får tillgång till särskilda reumateam. Det finns studier som visar att patienter mår bättre om de blir omhändertagna av reumateam och att de får mindre funktionshinder, säger Björn Svensson. Socialstyrelsens expertgrupp är försiktig i sitt förhållningssätt till nyregistrerade och omskrivna preparat mot reumatoid artrit. I sina riktlinjer rekommenderar expertgruppen i första hand redan etablerade medel som methotrexate och sulfasalazin. Sverige. De rapporterade fallen gäller 3 kvinnor och 4 män, mellan 63 och 92 år gamla (medelvärde = 75 år). Alla hade fått Vioxx i normal dosering, det vill säga 12,5 25 mg/dag. Samtliga fall har bedömts som allvarliga. Två patienter avled i samband Förvaltningslagen kan vara ett effektivt redskap när funktionshindrade och deras anhöriga ska tillvarata sina rättigheter, till exempel i samband med stödinsatser, enligt LSS, menar Anna Hollander, forskare i rättsvetenskap, bland annat lagstiftning inom handikappområdet vid Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Trots att lagen har funnits i 20 år är det många som inte känner till den. I bemötandeutredningen uppmärksammades inte förvaltningslagens centrala roll för bemötandet och servicen till medborgarna, säger hon. Särskilt viktig är paragraf fyra om offentliga myndigheters allmänna serviceskyldighet. Myndighetspersoner som kuratorer, socialsekreterare, lärare och andra har ett stort ansvar att informera enskilda som söker hjälp. Serviceskyldigheten omfattar att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp som som rör myndighetens verksamhet. Av lagen framgår att myndigheten ska ta hänsyn till vem de informerar och anpassa sig till den enskildes behov av hjälp. med reaktionen. När man slutade ge Vioxx, repade njurarna sig för de övriga. Totalt har 56 fall av njurinsufficiens/ njursvikt rapporterats för Vioxx sedan godkännandet. 8 REUMATIKERTIDNINGEN

6 Våga resa en reseguide för rörelsehindrade Två rörelsehindrade ungdomar från Västerås, Mattias Adamsson och Nanna Holthe, har startat en hemsida om att resa som rörelsehindrad. Den ska fungera som en länk mellan företagen och resenärerna, säger Mattias Adamsson. På hemsidan finns en förteckning över vad olika företag, till exempel SAS, gör för att rörelsehindrade ska kunna resa. Den bygger på företagens egna beskrivningar. I framtiden kanske vi gör egna undersökningar, säger Mattias Adamsson. Hemsidan är för närvarande knapp med information. Men kommer allteftersom innehålla reseberättelser, om bra eller dåliga minnen från resor. Dessutom går det att ställa frågor till redaktionen som lägger ut dessa tillsammans med svaren på hemsidan. Adress till hemsidan Våga resa är: Dom i regeringsrätten kan ge tusentals rörelsehindrade rätt till extra bilutrustning För tusentals rörelsehindrade, som tidigare blivit nekade ersättning till bilutrustning, kan det efter en ny dom i regeringsrätten, den 31 mars, löna sig att söka på nytt och försöka få bidrag. Vår bedömning är att många som tidigare fått nej nu har goda chanser att bli beviljade bidrag till extrautrustning, till exempel automatlåda och bensindriven kupévärmare, om de söker igen. Den nya domen ger de som har de medicinska behoven rätt till det så länge den inte räknas som standard för den bilmodellen, säger Lars Olsson, ombudsman på De handikappades riksförbund, DHR. Kassan ska leda rehabarbete Arbetsgivarna ska inte betala rehabiliteringen för sina anställda. Det anser de remissinstanser som nyligen gett sina svar på en diskussionspromemoria om arbetslivsinriktad rehabilitering. Den mest realistiska lösningen är att försäkringskassan utreder och leder rehabiliteringsarbetet medan arbetsgivaren får ansvaret för att göra rätt anpassningar till sina anställda på arbetsplatsen, säger Jens Karlsson, som är representant för Företagarnas Riksorganisation i utredningen. I höst ska ett slutbetänkande om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vara klart. REUMATIKERTIDNINGEN

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet 2008-02-07 Dnr 2008-0011 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet De Handikappades

Läs mer

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria SvenskaRe San Agustin Gran Canaria Rehabilitering med hållbart resultat På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på mångårig erfarenhet och vetenskapliga

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00.

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Vuxennämnden 2000-05-16 1 Plats och tid Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Britt-Marie Kristensen Sven

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Vägledning för sjukskrivning

Vägledning för sjukskrivning Vägledning för sjukskrivning för tydligare och säkrare sjukskrivningar Artikelnr 2007-114-83 Redaktör David Svärd Sättning Edita Västra Aros AB Foto Framsida: Staffan Larsson/KI Sidan 4: Matton Images

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Bilaga 5. Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning 1

Bilaga 5. Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning 1 Bilaga 5. Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning 1 Sjukfrånvarons hälsoeffekter Frånvaro från arbetslivet till följd av sjukdom, arbetsskada och sjukbidrag eller förtidspensionering, det så kallade

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt.

Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. Kungsör juni 2004 Ridsport, en möjlighet till att må bättre på alla sätt. På Klämsbo strax utanför Kungsör har det bedrivits ridskoleverksamhet sedan mitten av 1970 talet, 1977 startade Kungsörs Ridklubb.

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Fem steg mot arbete. Arbetsförutsättningar. Socialförsäkringarna. Sociala förutsättningar. Medicinsk rehabilitering. Hälso- och sjukvård

Fem steg mot arbete. Arbetsförutsättningar. Socialförsäkringarna. Sociala förutsättningar. Medicinsk rehabilitering. Hälso- och sjukvård Fem steg mot arbete Arbetsförutsättningar Socialförsäkringarna Sociala förutsättningar Medicinsk rehabilitering Hälso- och sjukvård 1 Reumatikerförbundet Innehåll Trappan 3 Reumatism en folksjukdom 4 Det

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer