Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat"

Transkript

1 L E D A R E N Y H E T E R Vi vill ha rehabilitering i varmt klimat Efter en typisk svensk sommar och nyss hemkommen från invigningen av Norska reumatikerförbundets rehabiliteringsanläggning i Spanien, finns anledning att fundera över vårt eget engagemang i klimatvården. På förbundsstämman i juni behandlades ett förslag från förbundsstyrelsen hur förbundet ska arbeta med klimatvårdsfrågan i framtiden. Det nu gällande åtgärdsprogrammet skall omarbetas och en inventering av vilka avtal landstingen har träffat bör sammanställas. En aktuell sammanställning av argument och fakta för behovet av klimatvård/rehabilitering utomlands för personer med olika reumatiska sjukdomar upprättas, varvid även internationella studier tas tillvara. Materialet skall också innehålla exempelvis underlag för att Reumatikerdistrikten via kontakter i landstingen skall kunna följa upp och driva klimatvårdsfrågorna. Jag har många medlemmars vittnesmål om vad en månads klimatvård på tex Humlegårdens anläggning Vintersol på Teneriffa betytt. Tvååriga barnreumatikern Camilla som kommer ner i rullstol och efter tre veckor springer omkring glad som en lärka eller Bertil som regelmässigt tagit kortisonsprutor hemma och varit sjukskriven mellan 25-50% före vistelsen och efteråt klarar sig utan medicin och arbetar heltid två år innan nästa skov kommer. Exemplen är många. I ett för lederna positivt klimat klarar kroppen att träna upp styrka, kondition och färdigheter och effekterna är tydliga halvår och år efter vistelsen för många. Det har inte minst doc Ingiäld Hafströms forskarrapport bekräftat. Reumatikerförbundets utredning för några år sedan visade att nästan alla landsting minskat på anslagen till klimatvård trots att vården både är billigare och har en bättre bestående effekt än motsvarande behandling i Sverige. Hur ska då Reumatikerförbundets framtida engagemang i klimatvårdsfrågorna vara? Är det möjligt att t ex genom insamlingar få tillräckliga medel att etablera en lättvårdsverksamhet på någon av Kanarieöarna som har det lämpligaste klimatet året om, en anläggning som är ett komplement till Vintersol och som genom insamlade medel kan hålla så låga kostnader att man även som privatperson eller med hjälp av Reumatikerförbundets bidrag ha råd att få denna välbehövliga rehabilitering. Vad tycker du? Hör gärna av dig med dina synpunkter till Reumatikertidningen. Vårdcentral kortade väntetider från tre månader till en vecka Det går att minska väntetiderna på vårdcentralerna kraftigt. Något personalen på vårdcentralen Anderstorp i Skellefteå visat. Från väntetider upp till tre månader får patienterna nu högst vänta en vecka. Ideal modell för utveckling är ett amerikanskt program för att utveckla vårdcentralernas arbetssätt. I USA deltar ett 40- tal vårdcentraler. Anderstorp har deltagit från Sveriges sida sedan januari De har framför allt satsat på att finna vägar för hur tillgängligheten kan ökas. Målen har varit högt satta. Tillgänglighet för alla patienter samma dag eller då patienten så önskar. Nu får 90 procent tid inom en vecka. Det är enorm framgång med tanke på utgångsläget, säger Christina Jägare, chefssjuksköterska. Vårdcentralen har inte fått någon extra personal för att få ner väntetiderna. Nej, det har handlat om att vända på varje liten sten för att se hur vi kan jobba mer effektivt. Vi har bland annat avlastat läkarna från patienter som har halsont och lindriga Dålig skyltning på Arlanda Express Skyltningen till de sittplatser som finns för rörelsehindrade på Arlanda Express är undermålig, framhåller Lena Öhrsvik, ordförande för Reumatikerförbundet. Det innebär att sittplatserna ofta är upptagna av oförstående passagerare. Istället får jag ofta sitta på min rollator. Hon har anmält Arlanda Express till handikappombudsmannen för besvär. Det har vi låtit sköterskor ta hand om istället. Sedan har receptionisterna tagit över en del av det som sköterskan i växeln tidigare gjorde, säger Christina Jägare. Hon tror att många andra vårdcentraler också kan komma ner i väntetider genom att se över hur de arbetar. Ta bara en sådan sak som att patienten själv går in med sina papper till laboratoriet när de ska ta ett prov. Förut var det receptionistens uppgift här. Då var hon tvungen att trava med den där lappen genom halva vårdcentralen. Christina Jägare är noga med att påpeka att även om det finns många enkla sätt att bli effektivare så är det ett krävande jobb. Det är kämpigt för personalen att ändra sitt arbetssätt. Det gäller att inte tappa orken. Christina Jägare hoppas att deras arbete nu kommer spridas till andra vårdcentraler. Det är redan många som arbetar på liknande sätt, till exempel i Dorotea, Byske, Burträsk och Malå. bristande skyltning på tågen. Skyltarna sitter för långt bort och skyms av TV-apparater. Jag har varit i kontakt med ansvariga sedan februari utan att något hänt. Gunnar Renström, ansvarig på Arlanda Express, lovar bättring. Vi kommer fästa skyltarna direkt på sätena, förmodligen är det gjort inom fjorton dagar. 4 REUMATIKERTIDNINGEN

2 Forskningsgenombrott - förlamad försöksperson kan gå med ny teknik I mitten av mars reste sig Marc Merger från Strasbourg för första gången på tio år ur rullstolen och tog ett par osäkra steg. Resultatet är ett genombrott för EU-projektet Stand up and walk, SUAW som har tagit fram en ny teknik som kan ge förlamad möjlighet att gå och stå. 40 procent av unga rörelsehindrade mellan 16 och 25 år har förtidspension. Endast sex procent går vidare till högre studier. De flesta menar att allmänna kommunikationer inte är tillgängliga och informationen om vilkja hjälpmedel som finns behöver förbättras Det visar en studie där 577 unga rörelsehindrade ungdomar fått svara på en enkät. Att fånga dagen och framtiden, heter studien gjord av professor Jane Brodin, professor vid Lärarhögskolan i Stockholm som presenterades idag. Det är många som upplever livssituationen som tufft. Man känner sig lite uppgiven, säger Jane Brodin. De 577 rörelsehindrade ungdomarna i åldrarna 16 till 25 år inom Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomars Marc Merger har ett elektroniskt chip inopererat under huden på magen. Från detta chip går ledningar till elektroder, som är fästa vid muskler och nerver i hans ben. På det sättet kan tolv muskler, sex i varje ben, styras genom elektriska impulser. En hel del arbete återstår innan den nya tekniken gör det möjligt att Blandade känslor om framtiden hos unga rörelsehindrade ungdomsorganisation, Unga Rörelsehindrade har svarat på frågor om hur de upplever utbildning, boende, fritid, sysselsättning/arbete, hjälpmedel, resor, ekonomi, habilitering och träning. Någon liknande studie har inte gjorts tidigare. Det är nedslående att så många fortfarande har förtidspension för att klara sin ekonomi, säger Jenni Sjöblom, ordförande i Unga RBU:are. Det är väldigt många som måste kämpa för att få bra självförtroende. Inte minst när det handlar om utbildning tycker ungdomarna i studien att det varit tufft. Man upplever att lärarna har bristande kunskaper om vad det kan innebära att ha ett funktionshinder. Ibland känner de sig diskriminerade, säger Jenni Sjöblom. röra sig i vardagen för dessa patienter. Marc Merger siktar på att inom ett år kunna gå med stöd av ett par kryckor. Då kan jag röra mig fritt i lägenheten och lämna rullstolen i hallen, säger han till tidningen Ny Teknik. Troligtvis är det bristande stödet och förståelsen i grundoch gymnasieskola som gör att så få funktionshindrade fortsätter med högre studier. Bara sex procent uppger att de studerat vidare, det får betecknas som mycket allvarligt, menar Jane Brodin. Eftersom kunskap krävs för att kunna påverka samhället. Hela 80 procent uppger att de har hjälpmedel. Men bara hälften av de tillfrågade upplever att de inte vet vilka hjälpmedel som finns. Framför allt efterlyser de unga bättre datorhjälpmedel. Ett verkligt sorgebarn är allmänna kommunikationer. De är så gott som otillgängliga. Mest tillgängligt uppges flyget vara, spårvagn och pendeltåg sämst. Vad är den nya ekonomin? Är det en luftpastej, en tom ballong, eller ett epokgörande genombrott som vi får leva med i ITsamhället? Eller är det kanske bara en håv, som Karin Ekhagen filosoferar över. Om man uppfunnit en ny håv, och försöker samla in alla snäckor i ett hav, så får det inte snäckorna att vare sig spridas eller öka i antal. Men för den som samlar blir det fler, stora högar på stranden, och därför sprider sig samlarbeteendet och samtidigt ett rykte om att havet är fullt av snäckor eftersom alla är ute och samlar. Frågan är kanske inte vem som har den bästa håven eller vem som bor närmast havet, utan snarare vem som sprider det bästa ryktet. Nästa fråga är vad eller vem som är värdefull - är det snäckorna eller de som samlar eller själva havet? Vem vill egentligen lyssna på rykten när man kan lyssna direkt i en snäcka och höra hela havet på en gång? Karin Ekhagen Ökat bidrag till handikapp-organisationer Anslaget till handikapp- och pensionärsorganisationer ökar i år med 20, 5 miljoner kronor. Det framgår av regeringens vårbudget. Skälet är att det bildas allt fler handikapp- och pensionärsorganisationer. REUMATIKERTIDNINGEN

3 N Y H E T E R Kommunförbundet oroade inför assistansreformen I höst är det meningen att riksdagen ska fatta det slutgiltiga beslutet om att funktionshindrade får behålla sin personliga assisten efter att de fyllt 65 år men först återstår förhandlingar med Kommunförbundet som känner oro inför reformen. Dyrare sjukfrånvaro Anslaget för sjukpenning och rehabilitering ökar i år med 1, 5 miljarder kronor. Det framgår av regeringens vårbudget. Ökningen beror på att kostnaderna för sjukfrånvaron stiger. Antalet sjukdagar ökade 1999 med drygt 24 procent. Till och med år 2003 har regeringen avsatt pengar för en ökning av sjukdagarna med 20 procent. Dessutom stiger kostnaderna för förtidspensionärer. 3,4 miljarder extra avsätts för att täcka kostnaderna till och med år Regeringen är oroad över att kostnaderna ökar så mycket. En Reumatikerförbundet vill mångfaldsmärka företag Jag är rädd för att den resulterar i att regeringen försöker plocka av kommunerna pengar, säger Ingrid Söderström, förbundssekreterare och ansvarig för handikappfrågor på Svenska Kommunförbundet. speciell arbetsgrupp kommer därför tillsättas för att utverka en plan för att minska ohälsan. Gruppen ska göra en översyn av bland annat sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadeförsäkring och förtidspensionerna. Ett mål är att få till stånd bättre arbetsmiljöer så att fler människor kan komma tillbaka i arbete. I arbetsgruppens uppdrag ingår också att undersöka flaskhalsar i vården som försvårar rehabiliteringsarbete, exempelvis långa vårdköer. På samma sätt som vi i butikerna möter kravmärkta miljövaror ska vi i framtiden kunna se om ett företag uppfyller kraven på mångfald. Det föreslår Reumatikerförbundet. Vi har ju sett att miljömärkningen gett resultat, nu vill vi sprida idén till andra områden, säger Elsemarie Bjellqvist, förbundssekreterare på Reumatikerförbundet. Genom certifieringen vill Reumatikerförbundet stimulera arbetsgivare att anställa personer med funktionshinder Tanken är att företag ska kunna dra ekonomisk vinst av att bli certifierade. Att konsumenterna kommer att välja produkter från företag som lever upp till mångfaldsmärkningens krav. Märkningen kan också vara till hjälp för kommuner som vid upphandling kan kräva av företag att de har en mång-faldsmärkning. Funktionshindrades år i Europa på gång Ett steg närmare funktionshindades år i Europa år 2003, The European year of disabled citizens, har tagits. Kommissionen i EU har bestämt sig för att stödja förslaget. Det är bra att vi fått svart på vitt att kommissionen bestämt sig. Jag hoppas att ministerrådet tar det slutgiltiga beslutet under året. Annars kan det bli svårt för oss Inte givet med ersättning för vård i EU-land Svenska patienter som söker vård i ett annat EU-land ska inte ta för givet att försäkringskassan betalar omkostnaderna. Den slutsatsen går att dra av ett utlåtande från en av generaladvokaterna i EU-domstolen som har offentliggjorts. Generaladvokatens utlåtande gäller en holländsk man som sökt behandling i Tyskland för sjukdomen Parkinson och som får betydelse även för svenskar. Patienten måste få mer tid med läkaren. Det betonar Sveriges läkarförbund. Idag har läkaren inte tillräckligt med tid att föra en bra dialog med patienten. Sjukvården måste få mer resurser, säger Bernhard Grewin, ordförande i Sveriges läkarförbund. Läkaren behöver hinna diskutera behandling, rehabilitering och uppföljning med patienten, framhåller Bernhard Grewin. Tempot är så högt idag att det inte hinns med. Trycket att hinna förbereda oss, säger Maria Brättmark, informatör på EDF, European disability forum. EDF är är en paraplyorganisation som arbetar för att påverka handikappolitiken i EU. Forumet består av representanter för nationella handikapporganisationer. Advokaten anser att man som enskild inte kan söka vård i annat EU-land än hemlandet och räkna med att få den betald, utan att ha fått godkänt av sjukvårdshuvudmannen. Björn Reutersvärd, rättschef på socialdepartementet, säger att om domstolen går på generaladvokatens linje, betyder det att försäkringskassan inte behöver betala för vård i annat EU-land. Dålig dialog mellan läkare och patient från patienterna är kolossalt och tyvärr är patienten inte alltid nöjd efter mötet med läkaren. Sjukvården är produktiv och effektiv men vi har förlorat en viktig dimension, mötet mellan människor, säger Bernhard Grewin. Han påpekar att en patient som i mötet med läkaren får rätt behandling från början kostar mindre pengar än en patient som skickas runt inom sjukvården. 6 REUMATIKERTIDNINGEN

4 Förslag om bättre tillgänglighet i EU Infrastruktur- och transportprojekt i Europa som finansieras av EU, ska ta hänsyn till tillgängligheten för funktionshindrade. Det är ett av flera förslag från EU-kommissionen som har presenterats. Kommissionen ger löftet att agera för att det ska bli möjligt för funktionshindrade att arbeta inom offentliga verk och inrättningar inom EU. Enligt förslaget ska medlemsstaterna och alla europeiska institutioner anpassa offentliga webbplatser till funktionshindrades behov. Därtill vill kommissionen bidra till att samla in data om människor med funktionshinder och satsa pengar på forskning. Socialutskottet skärper nationella handikapplanen Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna skärper skrivningarna i den nationella handikapplanen. Bland annat vill de ha ett tilläggsdirektiv med vidare innehåll i diskrimineringsutredningen. Idag är direktiven för snäva. Vi vill att diskrimineringen av funktionshindrade ska utredas inom fler områden. Kraven måste bli högre på hela samhället, men vi väljer inte den amerikanska modellen där butiker kan stämmas om de inte är handikappanpassade, säger Hans Karlsson, ledamot för socialdemokraterna i socialutskottet och ansvarig för handikappfrågor. Läkemedelspriser i sökbar databas Alla aktuella priser på läkemedel och förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånen finns nu i en sökbar databas på Riksförsäkringsverkets webbplats. Bland annat finns en förteckning över de läkemedel som har en eller flera likvärdiga motsvarigheter. Det framgår vilka läkemedel som patienten måste betala en egenavgift för. Läkemedelsförmånen ersätter för de billigaste av likvärdiga läkemedel. Vill patienten ha ett dyrare läkemdel måste han eller hon betala extra. Adressen till webbplatsen är: Engelsk läsövning om ett snällt datavirus This is an Honour virus. We have unfortunately been very busy lately and haven t had the time, nor in fact the expertise, to write a virus. So please take a couple of minutes to open Windows and randomly delete 10 or12 files (including a minimum of 3 system files) and then send this on to everyone on your mailing list. Thank you for your co-operation. REUMATIKERTIDNINGEN

5 N Y H E T E R Snabbare experthjälp för nyinsjuknade reumatiker Förvaltningslagen bra för handikappade Snabbare experthjälp och tillgång till särskilda reumateam. Socialstyrelsen skärper kraven på vården i sitt förslag till nya nationella riktlinjer för patienter med reumatoid artrit. Förslaget, som Socialstyrelsen expertgrupp snart arbetat med i två år, ska snart ut på remiss. Så här lyder det i korthet: Patienter som har symtom på reumatoid artrit ska inom en månad få träffa en reumatolog. Alla patienter ska få tillgång till särskilda reumateam bestående av reumatolog, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, handkirurg, ortoped och kurator. Alla patienter ska ha en fast reumatolog och en fast allmänläkare. Patienterna ska ha tillgång till kirurgisk behandling och rehabilitering. Det ska även vara möjligt att få rehabilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut när det är befogat. Reumatologen ska noga utreda patienternas smärta och funktionsbegränsningar. Tidigare har det varit ett stort problem att patienterna kan få vänta länge innan de får den experthjälp som behövs när de insjuknar. Erfarenheten visar att tidig Nytt läkemedel påverkar njurarna Den nya medicinen Vioxx kan ge akut njursvikt. Sju allvarliga fall av akut försämrad njurfunktion har rapporterats i behandling med rätt läkemedel förbättrar prognosen, minskar risken för utveckling av funktionshinder och förbättrar överlevnaden. Idag varierar tiden innan patienten får träffa en reumatolog. Ibland kan det ta mycket lång tid, kanske ett halvår eller mer, och då är risken stor att sjukdomen ställt till med skador som är svåra att reparera, säger Björn Svensson, reumatolog och ordförande i Socialstyrelsens expertgrupp, till tidningen Dagens Medicin. Det har även visat sig ha stor betydelse för patienternas framtida livskvalitet att de får tillgång till särskilda reumateam. Det finns studier som visar att patienter mår bättre om de blir omhändertagna av reumateam och att de får mindre funktionshinder, säger Björn Svensson. Socialstyrelsens expertgrupp är försiktig i sitt förhållningssätt till nyregistrerade och omskrivna preparat mot reumatoid artrit. I sina riktlinjer rekommenderar expertgruppen i första hand redan etablerade medel som methotrexate och sulfasalazin. Sverige. De rapporterade fallen gäller 3 kvinnor och 4 män, mellan 63 och 92 år gamla (medelvärde = 75 år). Alla hade fått Vioxx i normal dosering, det vill säga 12,5 25 mg/dag. Samtliga fall har bedömts som allvarliga. Två patienter avled i samband Förvaltningslagen kan vara ett effektivt redskap när funktionshindrade och deras anhöriga ska tillvarata sina rättigheter, till exempel i samband med stödinsatser, enligt LSS, menar Anna Hollander, forskare i rättsvetenskap, bland annat lagstiftning inom handikappområdet vid Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms universitet. Trots att lagen har funnits i 20 år är det många som inte känner till den. I bemötandeutredningen uppmärksammades inte förvaltningslagens centrala roll för bemötandet och servicen till medborgarna, säger hon. Särskilt viktig är paragraf fyra om offentliga myndigheters allmänna serviceskyldighet. Myndighetspersoner som kuratorer, socialsekreterare, lärare och andra har ett stort ansvar att informera enskilda som söker hjälp. Serviceskyldigheten omfattar att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp som som rör myndighetens verksamhet. Av lagen framgår att myndigheten ska ta hänsyn till vem de informerar och anpassa sig till den enskildes behov av hjälp. med reaktionen. När man slutade ge Vioxx, repade njurarna sig för de övriga. Totalt har 56 fall av njurinsufficiens/ njursvikt rapporterats för Vioxx sedan godkännandet. 8 REUMATIKERTIDNINGEN

6 Våga resa en reseguide för rörelsehindrade Två rörelsehindrade ungdomar från Västerås, Mattias Adamsson och Nanna Holthe, har startat en hemsida om att resa som rörelsehindrad. Den ska fungera som en länk mellan företagen och resenärerna, säger Mattias Adamsson. På hemsidan finns en förteckning över vad olika företag, till exempel SAS, gör för att rörelsehindrade ska kunna resa. Den bygger på företagens egna beskrivningar. I framtiden kanske vi gör egna undersökningar, säger Mattias Adamsson. Hemsidan är för närvarande knapp med information. Men kommer allteftersom innehålla reseberättelser, om bra eller dåliga minnen från resor. Dessutom går det att ställa frågor till redaktionen som lägger ut dessa tillsammans med svaren på hemsidan. Adress till hemsidan Våga resa är: Dom i regeringsrätten kan ge tusentals rörelsehindrade rätt till extra bilutrustning För tusentals rörelsehindrade, som tidigare blivit nekade ersättning till bilutrustning, kan det efter en ny dom i regeringsrätten, den 31 mars, löna sig att söka på nytt och försöka få bidrag. Vår bedömning är att många som tidigare fått nej nu har goda chanser att bli beviljade bidrag till extrautrustning, till exempel automatlåda och bensindriven kupévärmare, om de söker igen. Den nya domen ger de som har de medicinska behoven rätt till det så länge den inte räknas som standard för den bilmodellen, säger Lars Olsson, ombudsman på De handikappades riksförbund, DHR. Kassan ska leda rehabarbete Arbetsgivarna ska inte betala rehabiliteringen för sina anställda. Det anser de remissinstanser som nyligen gett sina svar på en diskussionspromemoria om arbetslivsinriktad rehabilitering. Den mest realistiska lösningen är att försäkringskassan utreder och leder rehabiliteringsarbetet medan arbetsgivaren får ansvaret för att göra rätt anpassningar till sina anställda på arbetsplatsen, säger Jens Karlsson, som är representant för Företagarnas Riksorganisation i utredningen. I höst ska ett slutbetänkande om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vara klart. REUMATIKERTIDNINGEN

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från tredje mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Västra Götalandsregionen september 2011. Patientrörlighetsdirektivet

Västra Götalandsregionen september 2011. Patientrörlighetsdirektivet Västra Götalandsregionen september 2011 Patientrörlighetsdirektivet m.m. 1 Planerad vård i andra länder 1)Ansvaret och regler i Sverige för planerad vård i andra länder 2)Antalet patienter som får planerad

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag (Ds 2012:6) Remiss från Socialdepartementet

Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag (Ds 2012:6) Remiss från Socialdepartementet PM 2012:87 RVII (Dnr 001-546/2012) Patientrörlighet i EU - förslag till ny lag (Ds 2012:6) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar

Läs mer

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom

Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer med demenssjukdom Vård, omsorg och IFO Lena Mossberg lena.mossberg@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 8 juni 2016 1(5) Diarienummer KSN 2016 000144 167 Riktlinje gällande dagverksamhet för hemmaboende personer

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer:

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer: MULTIPEL SKLEROS Frågeformulär Löpnummer: _ Till Dig som skall besvara enkäten Syftet med detta frågeformulär är att försöka beräkna och förklara den totala kostnaden för sjukdomen Multipel Skleros (MS).

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Valmanifest 2006 DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND

Valmanifest 2006 DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Valmanifest 2006 DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND STOPPA DISKRIMINERINGEN! 2 Den 17 september går svenska folket till val för att rösta fram sina blivande beslutsfattare i riksdag, kommuner och landsting för

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

- möjligheter eller hot

- möjligheter eller hot Välfärdsteknik för äldre personer - möjligheter eller hot Ett studiematerial om välfärdsteknik, tillgänglighet och mänskliga rättigheter presenterat av Tomas Lagerwall, Sigtuna 20 oktober 2016 Välfärdsteknik

Läs mer

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Ulf Kristersson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös.

Sjukpenning. Ordlista. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Sjukpenning Ordlista A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetsförsäkring som du kan få när du är arbetslös. Föräldraledig Du är föräldraledig när du får föräldrapenning för att du tar hand om ditt barn och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet 2008-02-07 Dnr 2008-0011 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet De Handikappades

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Frukostmöte med Socialutskottet

Frukostmöte med Socialutskottet Frukostmöte med Socialutskottet 2014-11-26 Narkolepsiföreningen Sverige NFS Agenda Att leva med narkolepsi Gustav 17, Evelina 21 och Edvin 19 berättar Vaccineringen Behov av bättre behandling Forskning

Läs mer

REUMA SOL. Nedan finns exempel på vad den fysioterapeutiska behandlingen kan innehålla:

REUMA SOL. Nedan finns exempel på vad den fysioterapeutiska behandlingen kan innehålla: REUMA SOL Reuma Sol är en mycket väletablerad utförare av rehabilitering gällande patienter med reumatiska sjukdomar. Anläggningen som drivs av Norska Reumatikerföreningen är byggd för att kunna ta emot

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om vårdbidrag; RAR 2002:15 beslutade den 2 december 2002. Riksförsäkringsverket beslutar

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Vägledning för sjukskrivning

Vägledning för sjukskrivning Vägledning för sjukskrivning för tydligare och säkrare sjukskrivningar Artikelnr 2007-114-83 Redaktör David Svärd Sättning Edita Västra Aros AB Foto Framsida: Staffan Larsson/KI Sidan 4: Matton Images

Läs mer

Guide till rehabilitering

Guide till rehabilitering Guide till rehabilitering Vad är rehabilitering Neurologiska diagnoser, skador och symtom är ofta livslånga och berör livets alla områden. För en del diagnoser finns bra medicinering och rehabiliteringsmetoder,

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen

Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen Vi tar pulsen på den svenska rehabiliteringen I samband med att Reumatikerförbundet under 2004 fokuserar på behovet av rehabilitering, har Reumatikertidningen tagit pulsen på den svenska rehabiliteringen.

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Utgångspunkter LSS och FNs konvention

Utgångspunkter LSS och FNs konvention Utgångspunkter LSS och FNs konvention Föräldrar har det huvudsakliga ansvaret för sina barns vård och fostran även då barnet har omfattande funktionsnedsättningar. Enligt Lag (1993:387) om stöd och service

Läs mer

Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen

Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen Bilaga 13:5 till kommunstyrelsens protokoll den 16 juni 2994, 5 PM 2004 RVII (Dnr 326-1392/2004) Stadens aktiviteter under det Europeiska handikappåret 2003 Rapport från Funktionshinderombudsmannen Borgarrådsberedningen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM I l) ~ landstinget DALARNA 237 Datum BeleckningJdiarienr 1(6) Ert datum Er beteckning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet "Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service

Läs mer

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga1 2015-06-12 Avdelning för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Socialdepartementet Fredsgatan 8 Postadress 103 33Stockholm För kvalitet

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Ett pilotprojekt med genusperspektiv Kvinnor i fokus konferens om sjukskrivning 13-14 okt 2009 1 52 47 42 37 32 27 22 Utvecklingen av ohälsotalet

Läs mer

Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder.

Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder. Citatsamling Upplevelser av vårdmötet bland vårdgivare och utomnordiska patienter med långvarig generaliserad smärta eller värk i leder. Ett projekt i Reumatikerförbundets regi finansierat av Arvsfonden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2015-06-11 1 (11) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2015-06-11, kl 13 30 15 00 Beslutande Thord Dahberg ordförande Stefan Åhlin Helly Johansson Stig Danielsson

Läs mer

Svenskt yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om rökfritt Europa

Svenskt yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om rökfritt Europa Bilaga 2007-05-23 S2007/1767/FH Socialdepartementet Enheten för folkhälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Enhet C6 Hälsoåtgärder B-1040 BRYSSEL sanco-smoke-freeconsultation@ec.europa.eu

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:62 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Förbättringar i hälso- och sjukvården

Förbättringar i hälso- och sjukvården Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1408 av Finn Bengtsson (M) Förbättringar i hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT. nr 44 45

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT. nr 44 45 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Jämlikhet och jämställdhet DAGORDNINGSPUNKT nr 44 45 Sid 2 Jämlikhet och jämställdhet HEM Innehåll Dagordningspunkt 44... 3 Motion nr 47 Angående HBTQ-certifiera förbundet... 3

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria SvenskaRe San Agustin Gran Canaria Rehabilitering med hållbart resultat På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på mångårig erfarenhet och vetenskapliga

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Avslutning Att leva med hjärtsvikt Hur finner man en balans i tillvaron?

Avslutning Att leva med hjärtsvikt Hur finner man en balans i tillvaron? Avslutning Att leva med hjärtsvikt Hur finner man en balans i tillvaron? Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Göteborg 11 Arbetsgruppens målsm lsättning Att nationellt skapa möjligheter m för f r sjuksköterskor,

Läs mer