BUSINESS RULES i praktiken (och lite teori)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSINESS RULES i praktiken (och lite teori)"

Transkript

1 BUSINESS RULES i praktiken (och lite teori) Kent Andersson Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 41

2 Bakgrund Teknologi Case: Emric Case: Ericsson Erfarenheter Slutsaser The Intelligence Age Intelligens = Kunskap + Inferens Inferens = Slutsatsdragning från fakta och regler Kunskap = Regler Öppen intelligens öppen för granskning och bedömning Intelligens = Data + Neurala nätverk Tränar nätverket på data och korrekta samples Bra för tex bildtolkning och annan mönsterigenkänning Dold intelligens Intelligens = Data + Statistisk matchning + Kunskap + Inferens + Inlärning + Naturligt språkförståelse + parallell bearbetning Exempel: Watson från IBM Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 42

3 Business Rules historisk bakgrund 70/80-talets Kunskapsbaserade system / Expert system MYCIN medicinsk diagnos XCON/R1 design av datorsystem för VAX-datorer PROSPECTOR mineralprospektering Kunskapsbas med regler Framåtkedjande inferens från data till slutsatser Bakåtkedjande inferens hypoteser som man försöker bevisa Sannolikheter för slutsatser 80/90-talet Andra generationen: Modell-baserade (kausal eller funktionell modell + generell metod för tex diagnos). GDE/Sherlock. Japanska ICOT s FGCS talet: Kombination av metoder, tydligare modellering av kunskap, big data, ontologier/semantic web, description logic languages, parallellisering distributed reasoning, statistiska metoder Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 43

4 Kunskap Människors huvuden uttrycklig tacit Dokument Kod Tekniker för kunskapsinsamling Interview analysis of face-to-face interviews, preferably Structured interviews Protocol Analysis Observations Repertory Grid Analysis (RGA) Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 44

5 Inferens Framåtkedjning Används i produktionsregler Data matchar premisser i regler, som sätter upp nya data.. RETE-algoritmer för mönstermatchning (OPS) Bakåtkedjning Används i logiska deduktiva regler Systemet sätter upp hypotes(er) som det försöker bevisa Testar villkor, som i sin tur kan vara slutsatser i andra regler.. SLDNF-resolution och unifiering mellan logiska variabler (Prolog) Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 45

6 Exempel på Business Rules, typer av regler SBVR (Object Management Group standard Semantics for Business Vocabulary and Business Rules v1.2): Business Rule: rule that is under business jurisdiction Structural rules: How business organize (structure) things it deals with A Customer has at least one of: Rental Reservation, in-progress Rental, Rental completed past 5 years Operative rules: govern conduct of business activity A customer that appears intoxicated or drugged must not be given a Rental Car Business Policy vs Operative Business Rules Operative Business Rules need to be practicable Do not export Rental Cars vs Rental Cars purchased must be registrered to assigned local area Country of registration must not be changed Business rules:... describe the operations, definitions and constraints that apply to an organization in achieving its goals Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 46

7 Former av regler Produktionsregler eller deduktiva regler Beslutstabeller (decision tables) Naturligt språk regler Invävda i programmeringsspråket Grafiskt språk Mål med regler Uttrycka deklarativa förhållanden istället för procedurella/algoritmiska processer Oberende mellan regler Undvika komplicerat flöde av if-then-else satser Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 47

8 Decision tables Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 48

9 Teknisk arkitektur, exempel förfrågande system XML Data Rule Service Translate XML input Rule model Translate model output Input datain( [ ('DisplayInformation',[ ('DisplayInfos',[ ('DisplayInfo',[ ('ID',' ('DisplayName','S security number:')]), <?xml version="1.0" encoding="utf- 16"?> <CreditApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/x MLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/x MLSchema"> <DisplayInformation> <DisplayInfos> <DisplayInfo> <ID> </ID> <DisplayName>Social security number: </DisplayName> </DisplayInfo> Log file Output ( Supplement,[ ( Text, Ledger Status ), ( Category,1), ( Description, Applicant STOPPED in ledge ( RuleId,2), ( State, None ), ( ForceReason,[ ( ID, Unknown )]), ( HandledDate,datetime(2008,4,1,9,39,12)), ( Model,ruleModel_SE ), ( ModelVersion, 8.2_B1 )]), ( Supplement,[ Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 49

10 Business Rules Arkitektur Identifiera regeluppsättningar vilka kommer att finnas? Beskrivning av regelflöde bland relaterade regeluppsättningar Namngivningskonventioner för regler, termer, regeluppsättningar Mallar för utformning av olika typer av regler Vilka typer av regler implementeras med vilken typ av regelteknologi? Hur ser objektmodellen ut som regeluppsättningarna använder? Hur versionshantera regeluppsättningar och objektmodell? Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 50

11 Användningsområden Branscher Bank och finans Försäkringar Telekom Tillverkning Uthyrning Offentlig förvaltning Läkemedelsindustri Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 51

12 Motiv för Business Rules Agilitet Speed of specification, development and deployment Speed of change Time to Market Complexity of solutions Konsistens Återanvändbarhet Flytta affärsanvändarna närmare reglerna Behålla kunskap Separera affärslogik från systemlogik Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 52

13 Utmaningar för Business Rules Hålla systemet flexibelt integration med andra komponenter Tydligt mäta på effekten av regelförändringar på verksamhet och system - simulering Kunskapsinsamling och kvalitet i reglerna Koppla data till regelsystemet och hålla kopplingarna uppdaterade och versionshanterade Utbildning av affärsanvändare som ska underhålla reglerna utvecklare/analytiker som ska bygga nya regler Använd tydliga godkännandeprocesser för regler Hålla reglerna synliga och överskådliga i levererade system Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 53

14 DMN (OMG Decision Model and Notation v1.0) Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 54

15 Case: Ericsson Business Rules för försäljning och produktkonfigurering Mitten av 90-talet, kraftfullt verktyg sälja, dimensionera, konfigurera telefonväxlar Build-to-order automatiserat flöde från partner till fabrik (inkl bygg- och packinstruktioner ned till kretskort och kablar. Komplexa relationer, krävde tidigare mycket kvalificerade produktingenjörer för att skapa korrekt lösning till kund Web shop med ingenjörens kunskap Oklara affärskrav och teknikkrav Regel-soppa - svårt med överblick över reglerna och deras interaktion Vår grafiska metod att modellera blev nyckel till att skapa kraftfulla lösningar till rimliga kostnader (2000) "Ericsson Enterprise levererar skräddarsydda produktlösningar inom telekommunikation för företag. Nyckel till framgång är att vi kan skapa lösningar med hög kvalitet till rimliga kostnader. Därför modellerar vi i MOVIS från Intologic." - Anders Elwin, e-business director, Ericsson Enterprise 10 releaser per år av försäljningsverktyget med komplex funktionalitet och hög kvalitet > hög agilitet Ericsson Systems gick från 5 telekom-ingenjörer + 8 regelprogrammerare till 5 telekom-ingenjörer där telekom-ingenjörerna själva modellerade och genererade regelverken. Reducerade problemet med kunskapsinsamling. Exempel: Engine (AXE-växlar + AXD-växlar) konfigurering gjordes på 80 sidor grafisk modellering Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 61

16 Case: Ericsson Regelverk för konfigurering av telefonväxlar Olika marknader Olika kapacitet på växel Olika funktioner på växel Vilka komponenter behövs för att uppfylla kraven Vilka komponenter och funktioner fungerar tillsammans Säljstöd med styrning av användargränssnitt Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 62

17 Ericsson Enterprise Shop: Sälj- och orderverktyg för Partners Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 63

18 Erfarenheter från två skilda domäner Utvecklingstid 20-50% av konventionell tid Svårt för verksamheten att vara fullständig och konsistent Kunskapsinsamlingen avgörande korrekta och fullständiga regeluppsättningar Koppla samman kedjan av kunskap Använd prototyper för att visa hur systemet behandlar fallen, ger info Använd simulering för att öka tryggheten att man får avsedd effekt i reglerna Möjligt bygga komplexa regelverk med kvalitet Känn din datamodell väl, använd rätt information En intresserad och noggrann affärsanvändare/anlytiker kan själv underhålla/bygga reglerna Begränsat användargränssnitt för affärsanvändare användbart Blanda inte Business Rules i processflöden Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 64

19 Ansatser för uttrycka processer Programmera processen i traditionellt programmeringsspråk Processen dold i kod Komplicerat ändra Komplicerat driftsätta nya versioner Uttrycka processen med processpråk BPEL Business Process Execution Language BPMN Business Process Model and Notation Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 65

20 BPMN - Business Process Model Notation Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 66

21 Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 67

22 Problem processpråk Kan bli stora och komplicerade flöden som är svåröverskådliga Väldigt mycket steg-för-steg beskrivning av de krav som man ställer i processen Svårt att ändra del i flödet, infoga nya krav i flödet blir komplext om beroenden finns Svåra att förstå Sammanblandning regelverk med processflödet Exempel regler: Om kunden har betalningsanmärkning senaste 30 månaderna, såvida inte Parkeringsböter eller Trängselskatt Så ge Avslag Om sökt belopp > Extern-score mellan 5-9% och Intern-Score-uträkning lägre än 5% Så Erbjud beroende på Intern-Score och Extern-score kombination Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 68

23 Lösning: Separera processflödet från regler om affärsobjekten Processbeskrivning och regelbeskrivning går på tvären mot varandra Exempel på kreditprocess med separerade affärsregler: Hämta grunddata från ansökan på kunden: ålder, adress etc Gör regelkontroll Grunddata-regler på kunden, om något slagit, sätt ärendet i status Stoppad Om befintlig kund, hämta interna betalningsdata på kunden Gör regelkontroll Interna-regler, om något slagit, sätt ärendet i status Granskning Hämta externa betalningsdata från kreditbyrå Gör regelkontroll Externa-regler, om något slagit, sätt ärendet i status bestämd av reglerna Om Sökt-belopp > Extern-limit, gör regelkontroll Erbjudande-hantering, sätt Erbjudet-belopp och Produkt enligt Erbjudande Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 69

24 Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 70

25 cbr för Business Rules Grafiskt språk uttrycka logiska regler, baserat på villkorsparametrar Ser grafiskt vilka regler som gäller för olika fall, vilka villkor som ingår i regler Reglerna talar om vad som ska hända i olika situationer Vilka saker som ska produceras, erbjudas, hanteras Genom att separera regelverket som en uppsättning logiska regler, så får man överblick Korrekt regelverk? Luckor i regelverket? Frikopplat från processen Kan lägga upp reglerna i grupper som handlar om liknande saker Kan logiskt definiera värden på parametrar, används som villkor i andra regler kedjning Generellt interface till anropande system integrerat i språket PC-klient för affärsanvändare; interaktivt regelverk, modifiera, analysera simuleringar Processen kan automatiseras med processmotor och cbr som regelmotor på server Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 71

26 cbr demo Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 72

27 Avslutning: Varför Business Rules? Agile Business 1/3 av världens flygbokningar drivs av Business Rules-lösningar för priser, avgifter, tider och bokningar 2/3 av världens kreditkort skyddas av Business Rules-lösningar för bedrägeriupptäckt Vad kan Du göra? Copyright Emric AB. Alla rättigheter reserverade. 73

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING

UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING Christian Andersson Fredrik Josefsson Rickard Pettersson EXAMENSARBETE 2007 DATATEKNIK UTVECKLING AV E-HANDELSSYSTEM MED IMPLEMENTERAD BETALLÖSNING

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Examensarbete i Informatik Kandidatexamen Customer Relationship Management Hur ser behovet av CRM ut för små och medelstora tillverkande företag i Sverige? Författare: Sandra Hedendahl & Johanna Karlsson

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Marknadsföring av e-bokningssystem

Marknadsföring av e-bokningssystem Marknadsföring av e-bokningssystem En kvalitativ undersökning av e-lösningar Carl Drott Jens Modig Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2005 Kungliga Tekniska

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Funktioner i företags data mining-verktyg

Funktioner i företags data mining-verktyg EXAMENSARBETE 2004:201 SHU Funktioner i företags data mining-verktyg LARS GUSTAVSSON PONTUS ÖSTERHOLM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet

Diagnostik. Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Diagnostik Att utveckla, producera och underhålla flexibla mjukvarubaserade kapitalprodukter med hög tillgänglighet Fredrik Ljungberg och Henrik Fagrell Diadrom, www.diadrom.se 2 Kontakt Diadrom, www.diadrom.se

Läs mer

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET

LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET LAGRAD PROCEDUR MOT DATABASAPPLIKATION EFFEKTIVITET OCH FUNKTIONALITET Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Andreas Boldizar Tobias Johansson VT 2012:KSAI03 Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND

EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND EFFEKTIVISERING OCH NYTTA MED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT En fallstudie hos ett säljande IT-bolag MIKKO TURUNEN EVA ÄRLEBRAND Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Effektivisering och nytta med Customer

Läs mer

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana?

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Projektarbete inom Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad IT-Arkitekt, kurs 29 Författare: Andreas Öhlund Version: 1.0 Datum:

Läs mer

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0

Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 Utgåva MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 This material is for informational purposes only. Microsoft Business Solutions ApS disclaims all warranties and

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. PLM-mätetal. Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering. Jonas Nyström. Teknologie masterexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE PLM-mätetal Identifiera mätetal för att mäta effekten av en PLM-implementering Jonas Nyström Teknologie masterexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institution för teknikvetenskap

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

A brief exploration of the XP planning process The planning game

A brief exploration of the XP planning process The planning game A brief exploration of the XP planning process The planning game Master Thesis in Computing Science and Engineering, 20p Författare: Robert Jonsson c98rjn@cs.umu.se Handledare: Vitec Fastighetssystem AB:

Läs mer