Facility Management Automationslösningar. Minska energikostnaderna med automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facility Management Automationslösningar. Minska energikostnaderna med automation"

Transkript

1 Facility Management Automationslösningar Minska energikostnaderna med automation Strategier för minskad energiförbrukning /// Ökad drifttid /// Minskat underhåll /// Integrerad styrning /// Fjärrhantering

2 En märkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En mä En märkbar skillnad Säkerhetsåtkomstkontroll och Hissar Nätcentraler Fläktstyrning Övervakningskameror Kraftelektronik/ Pumpstyrning Fabrik/lager Konto Global påverkan Vi samlar de bästa hjärnorna för att skapa de bästa tekniska lösningarna. På Mitsubishi Electric vet vi att tekniken är drivkraften bakom förändringar i våra liv. Genom att göra vardagen bekvämare, göra företag maximalt effektiva och hålla verksamheter i gång överallt integrerar vi teknik och innovationer för att uppnå förbättringar. Mitsubishi Electric verkar inom många områden, bland annat: Energi och elektriska system En rad olika produkter för kraftförsörjning och elektricitet, från generatorer till stora displayer. Elektroniska enheter Många avancerade halvledarenheter för system och produkter. Hemelektronik Tillförlitliga konsumentprodukter som luftkonditioneringsanläggningar och hemunderhållningssystem. Informations- och kommunikationssystem Utrustning, produkter och system för företag och konsumenter. Automationssystem för industrin Maximal produktivitet och effektivitet med den allra senaste automationstekniken. 2

3 rkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En märkbar i alla sorts byggnader Närvaroövervakning Rulltrappor Belysningsstyrning Offentliga meddelandesystem Kylaggregat r Hotell/fritidsanläggningar Tågstationer En märkbar skillnad Mitsubishi Electrics produkter används redan inom många områden för att förbättra bostäder och arbetsplatser, från fabriker och lager till kontorsmiljöer och offentliga platser som tågstationer och fritidsanläggningar. Alla våra produkter uppfyller högsta tänkbara kvalitetskrav och följer givetvis internationella och nationella standarder och direktiv. De finns ofta med i statliga godkännandeprogram som det brittiska ECA-registret. Dra nytta av våra produkter och spara pengar Våra produkter omfattar många viktiga innovationer, från spiralformade rulltrappor och höghastighetshissar till enkla men ändå så viktiga handtorkar. Vi erbjuder även säkerhetssystem, luftkonditioneringslösningar och solenergisystem. Men en av de största fördelarna vi har gett användarna är en effektiv motorstyrning. Detta har hjälpt våra kunder att spara hundratusentals euro i energikostnader, samtidigt som underhållet har minskat och livslängden har ökat för motordrivna applikationer. 3

4 Förändringens tid /// Förändringens tid /// Förändringens tid /// Förändri Förändringens tid För några år nådde energipriserna en hög nivå för att sedan sjunka igen. Sedan dess har de tyvärr ökat betydligt år för år, och denna uppåtgående trend kommer sannolikt inte att brytas. Samtidigt har medvetenheten om farorna med den globala uppvärmningen ökat, vilket har fått många länder att införa ytterligare skatter och bestämmelser. Tillverkningsindustrin har varit mycket medveten om de stigande energikostnaderna och har uppdaterat sina styrsystem. Förbättrad motorstyrning har gett dramatiskt ökade energibesparingar Industrielpriser för medelstora kunder France Germany Belgium United Kingdom EU 15 Median Fastighetsförvaltarna samt byggnadsoch HVAC-industrierna har sällan kunnat unna sig lyxen att satsa på liknande teknik, eftersom deras marknader är starkt konkurrensutsatta och slutkunden prioriterar: Euro per kwh Lägsta kostnad Snabb leverans Garanterad användarkomfort Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Föga förvånande stiger elpriserna fortfarande på grund av stigande gas- och oljepriser. Siffrorna baseras på material från det brittiska handels- och industridepartementet och avser ett medelstort företag. När medvetenheten om den globala uppvärmningen och behovet av att spara energi ökar har prioriteringarna förändrats och ägandekostnaden fått en framträdande plats, med energikostnaderna som en mycket synlig del. 4

5 ngens tid /// Förändringens tid /// Förändringens tid /// Förändringens tid Livstidskostnader Det har länge varit väl känt att driftkostnaderna för en motor under dess livslängd är mycket högre än initialkostnaderna. En motor kan kosta 300 euro i inköp, men kan förbruka energi för 100 gånger mer, d.v.s euro. Många slutkunder inser att om de kan spara in eller minska energiförbrukningen hos motorerna (det finns ofta flera stycken för lufthantering samt pumpning av vatten och avlopp) kan de spara mycket pengar. Den goda nyheten är att det finns en enkel lösning på problemet: frekvensomriktaren. Bakgrundsdata Motoreffekt: 75 kw Elkostnad: 0,1575 euro per kwh Luftvolym som ska förflyttas: 60 % Arbetsperiod: 24 timmar x 365 dagar = 8760 timmar Effektförbrukning (se diagram) Mekaniskt system: 90 % FR-F700-omriktare: 33 % Beräkning av driftkostnad: motoreffekt x drifttimmar x elkostnad x flödeshastighet Mekaniskt system: 75 x 8760 x 0,1575 x 0,9 = Omriktarsystem: 75 x 8760 x 0,1575 x 0,33 = Besparing med omriktarsystemet: euro per år varje år! POWER CONSUMPTION FREQUENCY (Hz) Conventional solution V/f Control Optimum Excitation Control Energibesparingen med omriktaren baseras på en princip som kallas kubregeln. Dålig ekonomi För att få kontraktet, hålla slutkunden nöjd eller minska driftkostnaderna har många konsulter, fastighetsförvaltare och byggföretag valt att använda system med mekanisk dämpning för att reglera luft- eller vätskeflöden. Detta medför normalt att elektriska motorer körs med högsta hastighet hela tiden. Alternativet att installera omriktare för variabel hastighet är en mycket bättre lösning, som ger kontroll över flödet genom att motorhastigheten varieras vilket även sparar energi. Ta en titt på följande exempel: ROI Genom att välja ett omriktarsystem med variabel hastighet i stället för ett mekaniskt dämpat system får slutanvändaren en räntabilitet (ROI) inom några månader i stället för år och besparingen fortsätter år efter år. En typisk 22 kw-omriktare kostar euro. I det teoretiska exemplet betalade sig en motor på cirka 2,2 månader 2001 (se diagrammet till höger) men på bara 1,6 månader med 2007 års elpriser! Total besparing saving per year per (Euro) år (euro) Diagram över ökade besparingar vid ökande elkostnader. Elpriset baseras på uppgifter från brittiska handels- och industridepartementet. 5

6 Ett nytt synsätt /// Ett nytt synsätt /// Ett nytt synsätt /// Ett nytt synsätt // Ett nytt synsätt Gör mer med mindre Därmed kommer vi in på den andra fördelen med att använda omriktare med variabel frekvens: möjligheten att anpassa motorn efter de faktiska driftbehoven och inte efter de initiala startförhållandena (även om dessa också är viktiga). Omriktare kan ge höga startströmmar för att övervinna hög tröghet och få i gång systemet. Motorn överbelastas, i vissa fall med upp till 200 procent, under korta perioder, vilket ger lägre effekt och hastighet för den pågående processen. Detta minskar motorkostnaderna och de löpande driftkostnaderna. Slutligen slits det omriktardrivna motorsystemet mindre, eftersom motorn inte körs konstant med 100 % belastning Konsulter och byggföretag har ofta överdimensionerat motorer i förhållande till de krav som fläktar och pumpar ställer. Detta beror på följande: Det är dyrt och tidsödande att byta ut en underdimensionerad motor. Merkostnaden för en kraftigare motor är en obetydlig del av totalkostnaden. inte försöker uppnå 100 % flödeshastighet förbi en mekanisk dämpare som är stängd till 80 % Detta innebär lägre underhållskostnader, mindre motorbuller och lägre drifttemperatur en biprodukt av spillenergi. Dessutom slipper konsulter och fastighetsförvaltare problem med höga arbetstemperaturer och klagomål på motorbuller, och riskerna minskar för drift- och underhållspersonal. Motorn är dimensionerad för att enkelt klara den största belastningen, d.v.s. att förflytta stillastående luft eller vätska. Även om den extra kapitalkostnaden kan vara relativt liten kan kostnaderna för den ökade energiförbrukningen bli mycket stora. 6

7 / Varför lita på oss? /// Varför lita på oss? /// Varför lita på oss? /// Varför lita på Varför lita på oss? Finsk kommun sparar upp till 57 % Tammerfors renoverade uppvärmningsoch ventilationssystemet i en av sina viktigaste offentliga byggnader. Kommentar: Jyrki Viitakoski på Beijer Electronics i Finland säger: Nu när vi använder FR-F700 med LON har vi central övervakning av alla nyckelparametrar och får reda på eventuella problem i god tid. På så vis blir lufthanteringen i byggnaden både bättre och tillförlitligare. Lösning: Tre FR-F740-omriktare med LONworks-nätverkskort styr ett antal 2,2- och 1,5 kw-motorer. Vi har större erfarenhet av internationell industri än någon annan. Mitsubishis automationsprogram ökar effektiviteten och produktiviteten. Samtidigt minskar spill-, energi- och totalkostnaderna för tusentals industri-, affärs- och kontorslokaler. Här är några få exempel: Effektivt utsugssystem sparar om året BLP UK Ltd. är ett stort träbearbetningsföretag som tillverkar dörrar och lister. Kommentar: Engineering manager Dave White kommenterar: Utsugsfläktarna hade en motoreffekt på nästan kw och drog ström dygnet runt. Vi var tvungna att komma fram till en projektstrategi för att förbättra det befintliga systemet utan att för den skull äventyra kvaliteten eller störa produktionen. Effektiv utsugning av damm är mycket viktigt för våra medarbetares säkerhet och hälsa liksom för produktkvaliteten. Lösning: Ett CC-Link-nätverk av PLC:er, HMI:er och omriktare installerades i det befintliga utsugssystemet för att ge möjlighet till hantering, styrning och energieffektiv drift. Besparing: euro om året Besparing: Upp till 57 % lägre elkostnader Investering i kommunal simbassäng tjänas in på 13 veckor North Somerset Council i Storbritannien installerade omriktare på bassängpumparna i den största badanläggningen i Hutton Moor. Kommentar: Steve Hodges, energiansvarig, säger: Omriktaren sänkte motorns arbetsfrekvens från standardvärdet 50 Hz till 32 Hz. Det låter kanske inte så mycket, tills man inser att effektbesparingen är relaterad till kuben av frekvensminskningen i det här fallet över 80 procent! Lösning: Omriktare i bassängpumpsystem. Besparing: Omriktaren betalade sig på bara 13 veckor. Den totala årliga besparingen uppgår till cirka euro. 7

8 Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra för e Vad kan vi göra för er? Förutom att sälja flest frekvensomriktare i världen är Mitsubishi Electric ledande när det gäller att ta fram ny viktig omriktarteknik. Många av våra konkurrenter drar nytta av vårt kunnande och våra produkter i sina egna omriktare. Denna unika ställning baseras på vår breda erfarenhet av fabriks- och processautomation samt de kunskaper vi har fått genom att arbeta med många allmännyttiga företag. Allt detta har hjälpt oss att utveckla branschens bästa frekvensomriktare, som är optimerade för fläkt- och pumpapplikationer. Det är dessa applikationer som konsulter, byggföretag och fastighetsförvaltare ofta möter. Ett annat problem kan vara en automatisk omstart efter ett kort spänningsfall eller strömavbrott. Samma funktion gör att FR-F700 automatiskt kan fånga upp motorn medan den rullar fritt och accelerera tillbaka den till dess ursprungliga förinställda hastighet. Detta sker omärkligt och ger omedelbar återställning med minimal styrningsförlust. Bästa hittills Våra FR-F700-omriktare förenar våra bästa energibesparingar och produkter i en enda drivenhet som är optimerad för fläkt- och pumpapplikationer. Styr fritt rullande pumpar och fläktar Pumpar och fläktar rullar fritt när ett yttre tryck vrider en strömlös motor i någon riktning. Statiskt tryck kan till exempel få en pump att rotera fritt. Om motorn startas i detta tillstånd kan den slås från på grund av överbelastning. FR-F700 eliminerar praktiskt taget detta problem, eftersom den kan känna av motorns hastighet och rotationsriktning automatiskt och omedelbart återta kontrollen. Denna funktion kallas ibland även flygande start. Motorskydd Det är ovanligt att belastningar tar över, men det kan orsaka allvarliga problem. En styrd fläkt som drar in frisk luft kan till exempel tas över av en stark vind. Motorn fungerar nu som generator och kan alstra höga spänningar i drivenheten. FR-F700 kan kompensera detta genom att öka utfrekvensen så att motorn inte slås från. Dessutom kan motorn skyddas ytterligare genom att dess PTC-temperatursensor ansluts direkt till temperaturövervakningssystemet i FR-F700. Om motorn överhettas kan alltså detta åtgärdas omedelbart i omriktaren. 8

9 r? /// Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra Flera pumpar För ännu bättre ekonomi, och när flera motorer körs i samma system, kan FR- F700 styra upp till fyra belastningsstyrda motorer. Allt eftersom en motor uppnår rätt hastighet kopplas den in Direct On Line, så att nästa motor kan styras. Hastigheten sänks genom att stegen i processen sker i omvänd ordning. Avancerad styrning Varje FR-F700-omriktare har en lokal PID-styrloop som enkelt kan hantera typiska HVAC-krav. Tio års beräknad livslängd Det viktigaste är att Mitsubishis alla omriktare är kända för sin tillförlitlighet och kvalitet. Därför är det knappast förvånande att FR-F700 har en beräknad livslängd på tio år när den används rätt. Ett bevis på Mitsubishis höga kvalitet är att många tidigare omriktare från företaget (med en betydligt kortare beräknad livslängd) fortfarande är i bruk efter 15 år eller mer. Förklaringen är enkel: en kvalitetskonstruktion, specialkonstruerade komponenter som fläktar och kondensatorer samt behandlade kretskort som standard. Detta plus inbyggda underhållsfunktioner samt enkla lösningar som löstagbara uttagsplintar och fläktar som snabbt kan bytas underlättar underhållet. 9

10 Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel Vi söker ständigt efter nya sätt att hjälpa våra kunder att vinna värdefull tid. Det är lätt att koppla in våra omriktare med okomplicerad programvara. På så vis kan användaren spara konfigurationer för snabba och enkla uppdateringar eller för inläsning i flera omriktare. Dessutom är den inbyggda parameterenheten på framsidan ett praktiskt alternativ. Parameterenheterna gör det möjligt att koppla in, konfigurera och övervaka med ett enda finger! Mitsubishis digitala rattinställningar och ljusstarka lysdioddisplayer gör livet enklare för alla. På ritstadiet har användare tillgång till CAD-ritningar och E-Plan-filer som underlättar integrationen i byggnadsritningar. Dessutom finns det enkla inkopplingsanvisningar, lokala kurser i hela Europa och experthjälp från Mitsubishis supportpersonal och distributionspartner. Fler fördelar Mitsubishis FR-F700-omriktare finns i IP00-, IP20- och IP54-konfigurationer. Det finns även adaptersatser för IP20 liksom en serie golvplacerade enheter med frånskiljare och nätfilter i en lösning som eliminerar behovet av ytterligare kåpor eller skåp för (interna) omriktarinstallationer. Detta gör installationen snabb och enkel, minimerar behovet av golvutrymme och ger betydligt lägre installationskostnader. FR-F700 har även låg harmonisk distorsion genom ett integrerat övertonsfilter. Dessutom ingår ett inbyggt EMC-filter som minskar de elektriska störningarna till kategori 2-nivåer. För installationer som kräver större skydd finns olika typer av filter, separata eller inbyggda i golvplacerade enheter. 10

11 Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Dessutom kan System Q-plattformen inte bara utgöra en värdefull länk till Mitsubishi Air Conditioning-system via en G50-nätverksgateway, utan även länka in till Mitsubishis ACB:er (Air Circuit Breakers) och MCB:er. System Q ger diskret styrning, hantering och koordination samt tillgång till över 50 olika nätverksoch kommunikationstekniker. Här ingår alternativ för en inbyggd dator liksom en webbserver som gör applikationen verkligt synlig var du än befinner dig. Ytterligare produkter av intresse i byggnads/hvac-applikationer Byggnadsautomation Alpha2 FR-S500-omriktare FR-A700-omriktare PLC:er i FX-serien System Q-automationsplattformen ACB:er MCB:er MCCB:er GOT1000-pekskärmar IPC:er PC-teknik direkt integrerad i en pekskärm för ytmontering Integrering I dagens värld är allting nätverksanslutet och integrerat, och Mitsubishis omriktare är inget undantag. Det finns en inbyggd grundläggande RS485-funktion med standard- och Modbus RTU-protokoll. Dessutom finns det alternativ för LonWorks och Ethernet liksom CC-Link, Profibus, CAN och DeviceNet. För anslutning till andra nätverk som BACnet finns det en rad lättillgängliga enheter för nätverkskonvertering från tredjepartsleverantörer. Det finns även omriktarmodeller med integrerade PLC-styrfunktioner som kompletterar Mitsubishis FX- och System Q-styrenheter. Luftkonditionering Luftkonditionering med flera kassetter Lossnay-jordvärmepump Övriga Hissar och rulltrappor Säkerhetssystem Time lapse-inspelare Solcellslösningar Jet towels handtorkar med varmluft Mer information om Mitsubishi Electrics automationsprodukter finns på den europeiska portalen för fabriksautomation på För alla övriga produkter, se Mitsubishi Electrics europeiska produktportal på europe.mitsubishielectric.com 11

12 Global Partner. Local Friend. EUROPEAN BRANCHES MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FRANCE 25, Boulevard des Bouvets F Nanterre Cedex Phone: +33 (0)1 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. GERMANY Gothaer Straße 8 D Ratingen Phone: +49 (0) 2102 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. IRELAND Westgate Business Park, Ballymount IRL-Dublin 24 Phone: +353 (0) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ITALY Viale Colleoni 7 I Agrate Brianza (MI) Phone: / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V SPAIN Carretera de Rubí E Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Phone: / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Travellers Lane UK-Hatfield, Herts. AL10 8 XB Phone: +44 (0)1707 / EUROPEAN REPRESENTATIVES GEVA AUSTRIA Wiener Straße 89 AT-2500 Baden Phone: +43 (0)2252 / TEHNIKON BELARUS B:TECH, a.s. Oktyabrskaya 16/5, Off BY Minsk Phone: +375 (0)17 / Koning & Hartman b.v. BELGIUM B:TECH, a.s. CZECH REPUBLIC Ilan & Gavish Ltd. Woluwelaan 31 BE-1800 Vilvoorde Phone: +32 (0)2 / Headoffice, U Borové 69 CZ Havlickuv Brod Phone: AKHNATON BULGARIA Beijer Electronics A/S DENMARK TEXEL Electronics Ltd. 4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21 BG-1756 Sofia Phone: +359 (0)2 / Lautruphoj 1-3 DK-2750 Ballerup Phone: +45 (0)70 / INEA CR d.o.o. Losinjska 4 a HR Zagreb Phone: +385 (0)1 / / -02/ -03 AutoCont C. S. s.r.o. CZECH REPUBLIC Jelinkova 59/3 CZ Ostrava Svinov Phone: +420 (0)59 / AutoCont C. S. s.r.o. CZECH REPUBLIC Technologická 374/6 CZ Ostrava-Pustkovec Phone: Na Ostrove 84 CZ Havlickuv Brod Phone: +420 (0)569 / CZECH REPUBLIC Meltrade Ltd. CROATIA Beijer Electronics Eesti OÜ ESTONIA Pärnu mnt.160i EE Tallinn Phone: +372 (0)6 / Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 FIN Vantaa Phone: +358 (0)207 / UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. GR Piraeus Phone: / Fertő utca 14. HU-1107 Budapest Phone: +36 (0)1 / Shenkar St., Kiryat Arie IL Petah-Tiqva Phone: +972 (0)3 / Ha umanut, P.O.B IL Netanya Phone: +972 (0)9 / FINLAND Beijer Electronics SIA GREECE Beijer Electronics UAB HUNGARY INTEHSIS srl ISRAEL Kazpromautomatics Ltd. KAZAKHSTAN 2, Scladskaya str. KAZ Karaganda Phone: / Vestienas iela 2 LV-1035 Riga Phone: +371 (0)784 / 2280 ISRAEL Beijer Electronics AS LATVIA Savanoriu Pr. 187 LT Vilnius Phone: +370 (0)5 / bld. Traian 23/1 MD-2060 Kishinev Phone: +373 (0)22 / LITHUANIA ELEKTROSTILY MOLDOVA ICOS Koning & Hartman b.v. NETHERLANDS Haarlerbergweg NL-1101 CH Amsterdam Phone: +31 (0)20 / Postboks 487 NO-3002 Drammen Phone: +47 (0)32 / MPL Technology Sp. z o.o. Ul. Krakowska 50 PL Balice Phone: +48 (0)12 / Sirius Trading & Services srl ROMANIA Aleea Lacul Morii Nr. 3 RO Bucuresti, Sector 6 Phone: +40 (0)21 / Rubzowskaja nab. 4-3, No. 8 RU Moscow Phone: / Ryazanskij Prospekt, 8A, Office 100 RU Moscow Phone: / NPP "URALELEKTRA" Sverdlova 11A RU Ekaterinburg Phone: / NORWAY CRAFT C. & E. d.o.o. POLAND INEA SR d.o.o. RUSSIA ECONOTEC AG SERBIA GTS Bulevar Svetog Cara Konstantina SER Nis Phone: +381 (0)18 / /5, Karadjordjeva 12/260 SER Smederevo Phone: +381 (0)26 / CS MTrade Slovensko s.r.o. SLOVAKIA Vajanskeho 58 SK Piestany Phone: +421 (0)33 / RUSSIA INEA d.o.o. SLOVENIA Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Phone: +386 (0)1 / RUSSIA Beijer Electronics AB SWEDEN Box 426 SE Malmö Phone: +46 (0)40 / SERBIA CSC Automation Ltd. SWITZERLAND Hinterdorfstr. 12 CH-8309 Nürensdorf Phone: +41 (0)44 / TURKEY Darulaceze Cad. No. 43 KAT. 2 TR Okmeydani-Istanbul Phone: +90 (0)212 / UKRAINE 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010 UA Kiev Phone: +380 (0)44 / CBI Ltd. Private Bag 2016 ZA-1600 Isando Phone: + 27 (0)11 / SOUTH AFRICA Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Strasse 8 /// D Ratingen /// Germany Tel: +49 (0) /// Fax: +49 (0) /// /// Specifikationer kan komma att ändras utan särskilt meddelande /// Art.nr A /// All trademarks and copyrights acknowledged.

Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar

Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION Förpackningar Automationslösningar Öka din konkurrenskraft med snabba förpackningslösningar Flaskfyllning /// Etikettering /// Horisontell + vertikal folieförpackning

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Förtroende. måste man förtjäna.

Förtroende. måste man förtjäna. Förtroende måste man förtjäna. Mätbar kvalitet /// Nytänkande /// Partnersamarbete /// Lagarbete /// Service och support /// Säkerhet /// Tillförlitlighet /// Avkastning på investeringar /// Framtiden

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning Innehåll CE märking 2 Teknisk data 3 Presentation 4 Förberedelser för kapning 5 Instruktioner för kapning 8 Instruktioner för nockning 11 Förflyttning

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Karbonneutrala textilplattor

Karbonneutrala textilplattor Karbonneutrala textilplattor CO 2 kompensation Till dig som är tveksam till miljökompensationer, har jag bara en fråga: när du har gjort allt du kan for att reducera din miljöpåverkan genom att ändra din

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mer än 30 års erfarenhet inom skyltindustrin och digitalt tryck. Kärnverksamheten är visuell kommunikation. Ända sedan 1976 har vår verksamhet varit inriktad

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet EU:s sjunde ramprogram Små och medelstora företag kan delta i hela programmet Programmet Kapacitet (Capacities): Research for the benefit of SMEs Avsett för low-tech/medium-tech SMF utan egen forskningskapacitet

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1 Page 1 towards zero Lennart Stegland, President Volvo Car Special Vehicles Foto:Per Westergård för Energimyndigheten Page 2 Page 3 Page 4 towards zero Page 5 CO2 by KWh Electricity Production by Country

Läs mer

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering GRUNDFOS VARVTALSREGLERING Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering 2 Användargränssnitt Frekvensomformare Programvara Styrenhet Standardmotor Givare Pump Grundfos koncept för varvtalsreglering

Läs mer

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar

Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar TEKNISK ARTIKEL FRÅN GRUNDFOS Grundfos om livscykelkostnader för spillvattenpumpar Av Lars Bo Andersen, Global Product Manager, Grundfos Wastewater Pumpsystemet kanske inte är den största enskilda investeringen

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions

UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions AEG Power Solutions AEG är stora i elkraftbranschen och har ett brett sortiment elutrustning inom flera områden. Tanken bakom AEG s produkter är att

Läs mer

Vi lägger all vår energi på att spara din!

Vi lägger all vår energi på att spara din! Vi lägger all vår energi på att spara din! Det handlar helt enkelt om kunskap och positiv attityd. Vi antar varje utmaning med största lyhördhet och söker ständigt enkelhet i våra lösningar. Vi lägger

Läs mer

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt... 8 Tillbehör... 8 Monterings- och säkerhetsanvisningar... 8 Leveransomfattning... 9 Montering...

Läs mer

Guds tystnad främjar världen Bo Rothstein Publicerat i tidskriften SANS 2012:1

Guds tystnad främjar världen Bo Rothstein Publicerat i tidskriften SANS 2012:1 Guds tystnad främjar världen Bo Rothstein Publicerat i tidskriften SANS 2012:1 Om man betraktar samhällsutvecklingen i ett lite längre perspektiv, säg de senaste trettiofem åren, är en av de största och

Läs mer

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN

HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN HELIX-dagen 1/10 2009 Linköpings universitet FACKET IDAG OCH I FRAMTIDEN (1) Om framtidens arbetsliv och partsrelationer: INDUSTRIAL RELATIONS FORESIGHT 2025: SWEDEN COMPARED TO EU15, EU12 AND GLOBAL 7

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT

TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT TA REDA PÅ FAKTA AGERA DÄREFTER GRUNDFOS PUMP AUDIT pumputvärdering TA REDA PÅ FAKTA GÖR SEDAN NÅGOT ÅT DEM DE GJORDE EN PUMP AUDIT NU GÖR DE STÖRRE VINSTER Många pumpsystem slösar energi och pengar dag

Läs mer

Billigast, bäst eller kanske både

Billigast, bäst eller kanske både Billigast, bäst eller kanske både Alltid nära tillhands 14 moderna fabriker 375 MEUR 2011 Specialiserade utvecklingsavdelningnar Starkt internt nätverk Ingerois Kauttua Sarpsborg Norrköping Tabasalu Tibro

Läs mer

MODERN FUKTHANTERING. AIRWATERGREEN Air Technology Sweden. Säkra klimatet till lägsta möjliga kostnad med våra produkter för fukthantering

MODERN FUKTHANTERING. AIRWATERGREEN Air Technology Sweden. Säkra klimatet till lägsta möjliga kostnad med våra produkter för fukthantering AIRWATERGREEN Air Technology Sweden MODERN FUKTHANTERING Säkra klimatet till lägsta möjliga kostnad med våra produkter för fukthantering airwatergreen.com LÅT OSS PRESENTERA FLEX-SERIEN FINNS ÄVEN SOM

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Grundläggande logistikrätt för distribution

Grundläggande logistikrätt för distribution Grundläggande logistikrätt för distribution Vad är logistikrätt? Vad är ett transportuppdrag respektive ett logistikuppdrag? Pris Gränssnitt Konkurrens Varumärke Språk Garantier Produkt ansvar Marknads

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Tylösandsveckan 17 maj 20110 Ett förändrat samhälle - krav på nya lösningar Vad händer med demografi, hälsa

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Frekvensomriktare G120P ökar effektiviteten, sänker kostnaderna

Frekvensomriktare G120P ökar effektiviteten, sänker kostnaderna Frekvensomriktare G120P ökar effektiviteten, sänker kostnaderna Intelligent och flexibel styrning av fläktar och pumpar i värme- och luftbehandlingsanläggningar. Lätt att använda skonsam mot miljön. Answers

Läs mer

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster

Energiförbrukning Tryckluftsproduktion. Spara energi i din tryckluftsanläggning. Livscykelkostnad för tryckluftsanläggningen. Genomsnittliga förluster Spara energi i din tryckluftsanläggning Energiförbrukning Tryckluftsproduktion Svensk industri använder 3% = 1,7 TWh av den totala elenergin till tryckluftsproduktion. 8% = 0,6 TWh av verkstadsindustrins

Läs mer

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE

NYTT! SMARTARE & SÄKRARE PASSION IN CRANES PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem NYTT! SMARTARE & SÄKRARE Since 1912 PROSYSTEM Aluminium Lättlastsystem är den mest avancerade verkstadskranen i världen. Dess unika säkerhetsfunktioner

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id HTC 80 id Det är dags att ta kontroll. Alla företag söker efter sätt att göra sin verksamhet mer lönsam. Men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Läs mer

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning Styrning och övervakning Connect - Många möjligheter 2 Connect används med fördel för styrning och övervakning av Pumpstationer, mindre reningsverk, bräddavlopp och utjämningsbassänger. Vattenverk vid

Läs mer

Certified Machinery Safety Expert CMSE

Certified Machinery Safety Expert CMSE CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE 2 CMSE Certified Machinery Safety Expert Bli en CMSE Certified Machinery Safety Expert Kravet på maskiner har med den ökade användningen av automatiserings-

Läs mer

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning

Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Running head Flygt APP 700 Utrustning för övervakning och styrning Avancerad styrning av pumpstationer Varför nöja sig med en kompromiss? Det finns ett otal olika system för pumpstyrning på marknaden.

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig årlig tillväxt

BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig årlig tillväxt Greece Japan Germany USA Finland Sweden Estonia South Africa Brazil Russia Poland Kenya Philippines Turkey Indonesia Vietnam India China Angola BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Höskolan Dalarna och Linköpings universitet Vi står inför stora utmaningar Övergödning Ozonuttunning Utfiskade hav Avskogning Landexploatering Artutrotning Klimat

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Agenda East Capital Tillväxtmöjligheter i Öst Intressanta investeringsteman Vikten av långsiktighet

Agenda East Capital Tillväxtmöjligheter i Öst Intressanta investeringsteman Vikten av långsiktighet Östeuropa - Tillväxten fortsätter Fondkväll Aktiespararna Sundsvall, 30 November Charlotte Flodin, Head of Private Sales Agenda East Capital Tillväxtmöjligheter i Öst Intressanta investeringsteman Vikten

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

World Class Charging Systems. Batteriövervakare BATCOM. Innovativ design

World Class Charging Systems. Batteriövervakare BATCOM. Innovativ design World Class Charging Systems Batteriövervakare BATCOM Innovativ design Batteriövervakare BATCOM Innovativ design Personalen på stora batteridrivna truckflottor för lagerhantering har vanligtvis tillgång

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer