Facility Management Automationslösningar. Minska energikostnaderna med automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facility Management Automationslösningar. Minska energikostnaderna med automation"

Transkript

1 Facility Management Automationslösningar Minska energikostnaderna med automation Strategier för minskad energiförbrukning /// Ökad drifttid /// Minskat underhåll /// Integrerad styrning /// Fjärrhantering

2 En märkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En mä En märkbar skillnad Säkerhetsåtkomstkontroll och Hissar Nätcentraler Fläktstyrning Övervakningskameror Kraftelektronik/ Pumpstyrning Fabrik/lager Konto Global påverkan Vi samlar de bästa hjärnorna för att skapa de bästa tekniska lösningarna. På Mitsubishi Electric vet vi att tekniken är drivkraften bakom förändringar i våra liv. Genom att göra vardagen bekvämare, göra företag maximalt effektiva och hålla verksamheter i gång överallt integrerar vi teknik och innovationer för att uppnå förbättringar. Mitsubishi Electric verkar inom många områden, bland annat: Energi och elektriska system En rad olika produkter för kraftförsörjning och elektricitet, från generatorer till stora displayer. Elektroniska enheter Många avancerade halvledarenheter för system och produkter. Hemelektronik Tillförlitliga konsumentprodukter som luftkonditioneringsanläggningar och hemunderhållningssystem. Informations- och kommunikationssystem Utrustning, produkter och system för företag och konsumenter. Automationssystem för industrin Maximal produktivitet och effektivitet med den allra senaste automationstekniken. 2

3 rkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En märkbar skillnad /// En märkbar i alla sorts byggnader Närvaroövervakning Rulltrappor Belysningsstyrning Offentliga meddelandesystem Kylaggregat r Hotell/fritidsanläggningar Tågstationer En märkbar skillnad Mitsubishi Electrics produkter används redan inom många områden för att förbättra bostäder och arbetsplatser, från fabriker och lager till kontorsmiljöer och offentliga platser som tågstationer och fritidsanläggningar. Alla våra produkter uppfyller högsta tänkbara kvalitetskrav och följer givetvis internationella och nationella standarder och direktiv. De finns ofta med i statliga godkännandeprogram som det brittiska ECA-registret. Dra nytta av våra produkter och spara pengar Våra produkter omfattar många viktiga innovationer, från spiralformade rulltrappor och höghastighetshissar till enkla men ändå så viktiga handtorkar. Vi erbjuder även säkerhetssystem, luftkonditioneringslösningar och solenergisystem. Men en av de största fördelarna vi har gett användarna är en effektiv motorstyrning. Detta har hjälpt våra kunder att spara hundratusentals euro i energikostnader, samtidigt som underhållet har minskat och livslängden har ökat för motordrivna applikationer. 3

4 Förändringens tid /// Förändringens tid /// Förändringens tid /// Förändri Förändringens tid För några år nådde energipriserna en hög nivå för att sedan sjunka igen. Sedan dess har de tyvärr ökat betydligt år för år, och denna uppåtgående trend kommer sannolikt inte att brytas. Samtidigt har medvetenheten om farorna med den globala uppvärmningen ökat, vilket har fått många länder att införa ytterligare skatter och bestämmelser. Tillverkningsindustrin har varit mycket medveten om de stigande energikostnaderna och har uppdaterat sina styrsystem. Förbättrad motorstyrning har gett dramatiskt ökade energibesparingar Industrielpriser för medelstora kunder France Germany Belgium United Kingdom EU 15 Median Fastighetsförvaltarna samt byggnadsoch HVAC-industrierna har sällan kunnat unna sig lyxen att satsa på liknande teknik, eftersom deras marknader är starkt konkurrensutsatta och slutkunden prioriterar: Euro per kwh Lägsta kostnad Snabb leverans Garanterad användarkomfort Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Föga förvånande stiger elpriserna fortfarande på grund av stigande gas- och oljepriser. Siffrorna baseras på material från det brittiska handels- och industridepartementet och avser ett medelstort företag. När medvetenheten om den globala uppvärmningen och behovet av att spara energi ökar har prioriteringarna förändrats och ägandekostnaden fått en framträdande plats, med energikostnaderna som en mycket synlig del. 4

5 ngens tid /// Förändringens tid /// Förändringens tid /// Förändringens tid Livstidskostnader Det har länge varit väl känt att driftkostnaderna för en motor under dess livslängd är mycket högre än initialkostnaderna. En motor kan kosta 300 euro i inköp, men kan förbruka energi för 100 gånger mer, d.v.s euro. Många slutkunder inser att om de kan spara in eller minska energiförbrukningen hos motorerna (det finns ofta flera stycken för lufthantering samt pumpning av vatten och avlopp) kan de spara mycket pengar. Den goda nyheten är att det finns en enkel lösning på problemet: frekvensomriktaren. Bakgrundsdata Motoreffekt: 75 kw Elkostnad: 0,1575 euro per kwh Luftvolym som ska förflyttas: 60 % Arbetsperiod: 24 timmar x 365 dagar = 8760 timmar Effektförbrukning (se diagram) Mekaniskt system: 90 % FR-F700-omriktare: 33 % Beräkning av driftkostnad: motoreffekt x drifttimmar x elkostnad x flödeshastighet Mekaniskt system: 75 x 8760 x 0,1575 x 0,9 = Omriktarsystem: 75 x 8760 x 0,1575 x 0,33 = Besparing med omriktarsystemet: euro per år varje år! POWER CONSUMPTION FREQUENCY (Hz) Conventional solution V/f Control Optimum Excitation Control Energibesparingen med omriktaren baseras på en princip som kallas kubregeln. Dålig ekonomi För att få kontraktet, hålla slutkunden nöjd eller minska driftkostnaderna har många konsulter, fastighetsförvaltare och byggföretag valt att använda system med mekanisk dämpning för att reglera luft- eller vätskeflöden. Detta medför normalt att elektriska motorer körs med högsta hastighet hela tiden. Alternativet att installera omriktare för variabel hastighet är en mycket bättre lösning, som ger kontroll över flödet genom att motorhastigheten varieras vilket även sparar energi. Ta en titt på följande exempel: ROI Genom att välja ett omriktarsystem med variabel hastighet i stället för ett mekaniskt dämpat system får slutanvändaren en räntabilitet (ROI) inom några månader i stället för år och besparingen fortsätter år efter år. En typisk 22 kw-omriktare kostar euro. I det teoretiska exemplet betalade sig en motor på cirka 2,2 månader 2001 (se diagrammet till höger) men på bara 1,6 månader med 2007 års elpriser! Total besparing saving per year per (Euro) år (euro) Diagram över ökade besparingar vid ökande elkostnader. Elpriset baseras på uppgifter från brittiska handels- och industridepartementet. 5

6 Ett nytt synsätt /// Ett nytt synsätt /// Ett nytt synsätt /// Ett nytt synsätt // Ett nytt synsätt Gör mer med mindre Därmed kommer vi in på den andra fördelen med att använda omriktare med variabel frekvens: möjligheten att anpassa motorn efter de faktiska driftbehoven och inte efter de initiala startförhållandena (även om dessa också är viktiga). Omriktare kan ge höga startströmmar för att övervinna hög tröghet och få i gång systemet. Motorn överbelastas, i vissa fall med upp till 200 procent, under korta perioder, vilket ger lägre effekt och hastighet för den pågående processen. Detta minskar motorkostnaderna och de löpande driftkostnaderna. Slutligen slits det omriktardrivna motorsystemet mindre, eftersom motorn inte körs konstant med 100 % belastning Konsulter och byggföretag har ofta överdimensionerat motorer i förhållande till de krav som fläktar och pumpar ställer. Detta beror på följande: Det är dyrt och tidsödande att byta ut en underdimensionerad motor. Merkostnaden för en kraftigare motor är en obetydlig del av totalkostnaden. inte försöker uppnå 100 % flödeshastighet förbi en mekanisk dämpare som är stängd till 80 % Detta innebär lägre underhållskostnader, mindre motorbuller och lägre drifttemperatur en biprodukt av spillenergi. Dessutom slipper konsulter och fastighetsförvaltare problem med höga arbetstemperaturer och klagomål på motorbuller, och riskerna minskar för drift- och underhållspersonal. Motorn är dimensionerad för att enkelt klara den största belastningen, d.v.s. att förflytta stillastående luft eller vätska. Även om den extra kapitalkostnaden kan vara relativt liten kan kostnaderna för den ökade energiförbrukningen bli mycket stora. 6

7 / Varför lita på oss? /// Varför lita på oss? /// Varför lita på oss? /// Varför lita på Varför lita på oss? Finsk kommun sparar upp till 57 % Tammerfors renoverade uppvärmningsoch ventilationssystemet i en av sina viktigaste offentliga byggnader. Kommentar: Jyrki Viitakoski på Beijer Electronics i Finland säger: Nu när vi använder FR-F700 med LON har vi central övervakning av alla nyckelparametrar och får reda på eventuella problem i god tid. På så vis blir lufthanteringen i byggnaden både bättre och tillförlitligare. Lösning: Tre FR-F740-omriktare med LONworks-nätverkskort styr ett antal 2,2- och 1,5 kw-motorer. Vi har större erfarenhet av internationell industri än någon annan. Mitsubishis automationsprogram ökar effektiviteten och produktiviteten. Samtidigt minskar spill-, energi- och totalkostnaderna för tusentals industri-, affärs- och kontorslokaler. Här är några få exempel: Effektivt utsugssystem sparar om året BLP UK Ltd. är ett stort träbearbetningsföretag som tillverkar dörrar och lister. Kommentar: Engineering manager Dave White kommenterar: Utsugsfläktarna hade en motoreffekt på nästan kw och drog ström dygnet runt. Vi var tvungna att komma fram till en projektstrategi för att förbättra det befintliga systemet utan att för den skull äventyra kvaliteten eller störa produktionen. Effektiv utsugning av damm är mycket viktigt för våra medarbetares säkerhet och hälsa liksom för produktkvaliteten. Lösning: Ett CC-Link-nätverk av PLC:er, HMI:er och omriktare installerades i det befintliga utsugssystemet för att ge möjlighet till hantering, styrning och energieffektiv drift. Besparing: euro om året Besparing: Upp till 57 % lägre elkostnader Investering i kommunal simbassäng tjänas in på 13 veckor North Somerset Council i Storbritannien installerade omriktare på bassängpumparna i den största badanläggningen i Hutton Moor. Kommentar: Steve Hodges, energiansvarig, säger: Omriktaren sänkte motorns arbetsfrekvens från standardvärdet 50 Hz till 32 Hz. Det låter kanske inte så mycket, tills man inser att effektbesparingen är relaterad till kuben av frekvensminskningen i det här fallet över 80 procent! Lösning: Omriktare i bassängpumpsystem. Besparing: Omriktaren betalade sig på bara 13 veckor. Den totala årliga besparingen uppgår till cirka euro. 7

8 Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra för e Vad kan vi göra för er? Förutom att sälja flest frekvensomriktare i världen är Mitsubishi Electric ledande när det gäller att ta fram ny viktig omriktarteknik. Många av våra konkurrenter drar nytta av vårt kunnande och våra produkter i sina egna omriktare. Denna unika ställning baseras på vår breda erfarenhet av fabriks- och processautomation samt de kunskaper vi har fått genom att arbeta med många allmännyttiga företag. Allt detta har hjälpt oss att utveckla branschens bästa frekvensomriktare, som är optimerade för fläkt- och pumpapplikationer. Det är dessa applikationer som konsulter, byggföretag och fastighetsförvaltare ofta möter. Ett annat problem kan vara en automatisk omstart efter ett kort spänningsfall eller strömavbrott. Samma funktion gör att FR-F700 automatiskt kan fånga upp motorn medan den rullar fritt och accelerera tillbaka den till dess ursprungliga förinställda hastighet. Detta sker omärkligt och ger omedelbar återställning med minimal styrningsförlust. Bästa hittills Våra FR-F700-omriktare förenar våra bästa energibesparingar och produkter i en enda drivenhet som är optimerad för fläkt- och pumpapplikationer. Styr fritt rullande pumpar och fläktar Pumpar och fläktar rullar fritt när ett yttre tryck vrider en strömlös motor i någon riktning. Statiskt tryck kan till exempel få en pump att rotera fritt. Om motorn startas i detta tillstånd kan den slås från på grund av överbelastning. FR-F700 eliminerar praktiskt taget detta problem, eftersom den kan känna av motorns hastighet och rotationsriktning automatiskt och omedelbart återta kontrollen. Denna funktion kallas ibland även flygande start. Motorskydd Det är ovanligt att belastningar tar över, men det kan orsaka allvarliga problem. En styrd fläkt som drar in frisk luft kan till exempel tas över av en stark vind. Motorn fungerar nu som generator och kan alstra höga spänningar i drivenheten. FR-F700 kan kompensera detta genom att öka utfrekvensen så att motorn inte slås från. Dessutom kan motorn skyddas ytterligare genom att dess PTC-temperatursensor ansluts direkt till temperaturövervakningssystemet i FR-F700. Om motorn överhettas kan alltså detta åtgärdas omedelbart i omriktaren. 8

9 r? /// Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra för er? /// Vad kan vi göra Flera pumpar För ännu bättre ekonomi, och när flera motorer körs i samma system, kan FR- F700 styra upp till fyra belastningsstyrda motorer. Allt eftersom en motor uppnår rätt hastighet kopplas den in Direct On Line, så att nästa motor kan styras. Hastigheten sänks genom att stegen i processen sker i omvänd ordning. Avancerad styrning Varje FR-F700-omriktare har en lokal PID-styrloop som enkelt kan hantera typiska HVAC-krav. Tio års beräknad livslängd Det viktigaste är att Mitsubishis alla omriktare är kända för sin tillförlitlighet och kvalitet. Därför är det knappast förvånande att FR-F700 har en beräknad livslängd på tio år när den används rätt. Ett bevis på Mitsubishis höga kvalitet är att många tidigare omriktare från företaget (med en betydligt kortare beräknad livslängd) fortfarande är i bruk efter 15 år eller mer. Förklaringen är enkel: en kvalitetskonstruktion, specialkonstruerade komponenter som fläktar och kondensatorer samt behandlade kretskort som standard. Detta plus inbyggda underhållsfunktioner samt enkla lösningar som löstagbara uttagsplintar och fläktar som snabbt kan bytas underlättar underhållet. 9

10 Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel Vi söker ständigt efter nya sätt att hjälpa våra kunder att vinna värdefull tid. Det är lätt att koppla in våra omriktare med okomplicerad programvara. På så vis kan användaren spara konfigurationer för snabba och enkla uppdateringar eller för inläsning i flera omriktare. Dessutom är den inbyggda parameterenheten på framsidan ett praktiskt alternativ. Parameterenheterna gör det möjligt att koppla in, konfigurera och övervaka med ett enda finger! Mitsubishis digitala rattinställningar och ljusstarka lysdioddisplayer gör livet enklare för alla. På ritstadiet har användare tillgång till CAD-ritningar och E-Plan-filer som underlättar integrationen i byggnadsritningar. Dessutom finns det enkla inkopplingsanvisningar, lokala kurser i hela Europa och experthjälp från Mitsubishis supportpersonal och distributionspartner. Fler fördelar Mitsubishis FR-F700-omriktare finns i IP00-, IP20- och IP54-konfigurationer. Det finns även adaptersatser för IP20 liksom en serie golvplacerade enheter med frånskiljare och nätfilter i en lösning som eliminerar behovet av ytterligare kåpor eller skåp för (interna) omriktarinstallationer. Detta gör installationen snabb och enkel, minimerar behovet av golvutrymme och ger betydligt lägre installationskostnader. FR-F700 har även låg harmonisk distorsion genom ett integrerat övertonsfilter. Dessutom ingår ett inbyggt EMC-filter som minskar de elektriska störningarna till kategori 2-nivåer. För installationer som kräver större skydd finns olika typer av filter, separata eller inbyggda i golvplacerade enheter. 10

11 Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Mindre krångel /// Dessutom kan System Q-plattformen inte bara utgöra en värdefull länk till Mitsubishi Air Conditioning-system via en G50-nätverksgateway, utan även länka in till Mitsubishis ACB:er (Air Circuit Breakers) och MCB:er. System Q ger diskret styrning, hantering och koordination samt tillgång till över 50 olika nätverksoch kommunikationstekniker. Här ingår alternativ för en inbyggd dator liksom en webbserver som gör applikationen verkligt synlig var du än befinner dig. Ytterligare produkter av intresse i byggnads/hvac-applikationer Byggnadsautomation Alpha2 FR-S500-omriktare FR-A700-omriktare PLC:er i FX-serien System Q-automationsplattformen ACB:er MCB:er MCCB:er GOT1000-pekskärmar IPC:er PC-teknik direkt integrerad i en pekskärm för ytmontering Integrering I dagens värld är allting nätverksanslutet och integrerat, och Mitsubishis omriktare är inget undantag. Det finns en inbyggd grundläggande RS485-funktion med standard- och Modbus RTU-protokoll. Dessutom finns det alternativ för LonWorks och Ethernet liksom CC-Link, Profibus, CAN och DeviceNet. För anslutning till andra nätverk som BACnet finns det en rad lättillgängliga enheter för nätverkskonvertering från tredjepartsleverantörer. Det finns även omriktarmodeller med integrerade PLC-styrfunktioner som kompletterar Mitsubishis FX- och System Q-styrenheter. Luftkonditionering Luftkonditionering med flera kassetter Lossnay-jordvärmepump Övriga Hissar och rulltrappor Säkerhetssystem Time lapse-inspelare Solcellslösningar Jet towels handtorkar med varmluft Mer information om Mitsubishi Electrics automationsprodukter finns på den europeiska portalen för fabriksautomation på För alla övriga produkter, se Mitsubishi Electrics europeiska produktportal på europe.mitsubishielectric.com 11

12 Global Partner. Local Friend. EUROPEAN BRANCHES MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FRANCE 25, Boulevard des Bouvets F Nanterre Cedex Phone: +33 (0)1 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. GERMANY Gothaer Straße 8 D Ratingen Phone: +49 (0) 2102 / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. IRELAND Westgate Business Park, Ballymount IRL-Dublin 24 Phone: +353 (0) MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. ITALY Viale Colleoni 7 I Agrate Brianza (MI) Phone: / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V SPAIN Carretera de Rubí E Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Phone: / MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Travellers Lane UK-Hatfield, Herts. AL10 8 XB Phone: +44 (0)1707 / EUROPEAN REPRESENTATIVES GEVA AUSTRIA Wiener Straße 89 AT-2500 Baden Phone: +43 (0)2252 / TEHNIKON BELARUS B:TECH, a.s. Oktyabrskaya 16/5, Off BY Minsk Phone: +375 (0)17 / Koning & Hartman b.v. BELGIUM B:TECH, a.s. CZECH REPUBLIC Ilan & Gavish Ltd. Woluwelaan 31 BE-1800 Vilvoorde Phone: +32 (0)2 / Headoffice, U Borové 69 CZ Havlickuv Brod Phone: AKHNATON BULGARIA Beijer Electronics A/S DENMARK TEXEL Electronics Ltd. 4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21 BG-1756 Sofia Phone: +359 (0)2 / Lautruphoj 1-3 DK-2750 Ballerup Phone: +45 (0)70 / INEA CR d.o.o. Losinjska 4 a HR Zagreb Phone: +385 (0)1 / / -02/ -03 AutoCont C. S. s.r.o. CZECH REPUBLIC Jelinkova 59/3 CZ Ostrava Svinov Phone: +420 (0)59 / AutoCont C. S. s.r.o. CZECH REPUBLIC Technologická 374/6 CZ Ostrava-Pustkovec Phone: Na Ostrove 84 CZ Havlickuv Brod Phone: +420 (0)569 / CZECH REPUBLIC Meltrade Ltd. CROATIA Beijer Electronics Eesti OÜ ESTONIA Pärnu mnt.160i EE Tallinn Phone: +372 (0)6 / Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 FIN Vantaa Phone: +358 (0)207 / UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. GR Piraeus Phone: / Fertő utca 14. HU-1107 Budapest Phone: +36 (0)1 / Shenkar St., Kiryat Arie IL Petah-Tiqva Phone: +972 (0)3 / Ha umanut, P.O.B IL Netanya Phone: +972 (0)9 / FINLAND Beijer Electronics SIA GREECE Beijer Electronics UAB HUNGARY INTEHSIS srl ISRAEL Kazpromautomatics Ltd. KAZAKHSTAN 2, Scladskaya str. KAZ Karaganda Phone: / Vestienas iela 2 LV-1035 Riga Phone: +371 (0)784 / 2280 ISRAEL Beijer Electronics AS LATVIA Savanoriu Pr. 187 LT Vilnius Phone: +370 (0)5 / bld. Traian 23/1 MD-2060 Kishinev Phone: +373 (0)22 / LITHUANIA ELEKTROSTILY MOLDOVA ICOS Koning & Hartman b.v. NETHERLANDS Haarlerbergweg NL-1101 CH Amsterdam Phone: +31 (0)20 / Postboks 487 NO-3002 Drammen Phone: +47 (0)32 / MPL Technology Sp. z o.o. Ul. Krakowska 50 PL Balice Phone: +48 (0)12 / Sirius Trading & Services srl ROMANIA Aleea Lacul Morii Nr. 3 RO Bucuresti, Sector 6 Phone: +40 (0)21 / Rubzowskaja nab. 4-3, No. 8 RU Moscow Phone: / Ryazanskij Prospekt, 8A, Office 100 RU Moscow Phone: / NPP "URALELEKTRA" Sverdlova 11A RU Ekaterinburg Phone: / NORWAY CRAFT C. & E. d.o.o. POLAND INEA SR d.o.o. RUSSIA ECONOTEC AG SERBIA GTS Bulevar Svetog Cara Konstantina SER Nis Phone: +381 (0)18 / /5, Karadjordjeva 12/260 SER Smederevo Phone: +381 (0)26 / CS MTrade Slovensko s.r.o. SLOVAKIA Vajanskeho 58 SK Piestany Phone: +421 (0)33 / RUSSIA INEA d.o.o. SLOVENIA Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Phone: +386 (0)1 / RUSSIA Beijer Electronics AB SWEDEN Box 426 SE Malmö Phone: +46 (0)40 / SERBIA CSC Automation Ltd. SWITZERLAND Hinterdorfstr. 12 CH-8309 Nürensdorf Phone: +41 (0)44 / TURKEY Darulaceze Cad. No. 43 KAT. 2 TR Okmeydani-Istanbul Phone: +90 (0)212 / UKRAINE 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010 UA Kiev Phone: +380 (0)44 / CBI Ltd. Private Bag 2016 ZA-1600 Isando Phone: + 27 (0)11 / SOUTH AFRICA Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Strasse 8 /// D Ratingen /// Germany Tel: +49 (0) /// Fax: +49 (0) /// /// Specifikationer kan komma att ändras utan särskilt meddelande /// Art.nr A /// All trademarks and copyrights acknowledged.

Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar

Förpackningar. Öka din konkurrenskraft. med snabba förpackningslösningar MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION Förpackningar Automationslösningar Öka din konkurrenskraft med snabba förpackningslösningar Flaskfyllning /// Etikettering /// Horisontell + vertikal folieförpackning

Läs mer

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO

Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Din resurs online för nyheter, lösningar, teknik och applikationer Utgåva 1 2012 Sänker den totala kostnaden för ägandet TCO Integrerade lösningar hjälper dig att hålla kontroll 10 14 PLUS CT Pack reducerar

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

www.ivprodukt.se Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5

www.ivprodukt.se Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5 Nummer 3 Fokus på energi och miljö i norska Hamar sidan 4 Frisk luft sätter fart på kommersen Bättre inneklimat ger lägre kostnader sidan 5 Smarta Envistar Top underlättar arbetet mitten Energi från datorer

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

www.kaeser.com Intelligentare tryckluft

www.kaeser.com Intelligentare tryckluft Intelligentare tryckluft Intelligentare tryckluft Intelligentare tryckluft Det känns nästan lite förbjudet att bryta av med goda nyheter. Men vi kan inte låta bli. De senaste åren har verksamheten ökat

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

HTC Professional Floor Systems Produktkatalog

HTC Professional Floor Systems Produktkatalog HTC Professional Floor Systems Produktkatalog 2009-2010 SE You don t have to be macho to manoeuvre this machine. But you ll probably feel like it. Innehållsförteckning Introduktion Introduktion 3 HTC Sweden

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer