air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar"

Transkript

1 air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre luftkvalitet ger sänkt energikostnad enligt läkemedelsindustrin Vi firar vår 10-årsdag i Asien-Stillahavsområdet Ny tillverkningskapacitet i Kina och Slovakien Ren konfekt hos Ferrero

2 airmail Ren, grön och energimedveten Som global ledare inom luftfiltrering vill Camfil alla våra kunder i hela Kina. Den nya fabriken i farr föregå med gott exempel. Det gör vi Slovakien kommer att tillverka produkter för den genom att bibehålla vår ledande ställning inom europeiska marknaden och för de växande mark- branschens alla områden produktutveckling, naderna i Östeuropa. tillverkning, teknik och service. Våra produkter är luftfilter av högsta kvalitet, som har lägsta möjliga tryckfall och som ger Du kan också läsa om några intressanta projekt åt sjukhus-, läkemedels- och gasturbinkunder på andra håll i världen. största möjliga energibesparing för våra kunder låt oss förverkliga en renare värld och spara utan att ge avkall på luftkvaliteten. Vi vet att energi samtidigt. Det gagnar både din verksam- energibesparing som är temat för det här num- het och vår planets framtid. ret av airmail är en av de största utmaningar som dagens ventilationsindustri står inför. När elpriserna skjuter i höjden och nya mycket nöje med läsningen! energidirektiv utfärdas lönar det sig verkligen att spara energi i luftfiltersystemen. Eftersom energin står för upp till 70 procent av ett luft- alan o Connell filters sammanlagda livscykelkostnad (lcc) lönar VD det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts filterapplikation. Vi visar hur det går till och vi bevisar det i laboratoriet, i din anläggning eller genom lcc-beräkningar. Kort sagt vill vi att du ska få se hur positivt våra produkter kan påverka ditt resultat. I det här numret kan du läsa om några nyligen genomförda projekt där Camfil farrs expertkunnande, produkter, tjänster och lösningar har hjälpt våra kunder världen runt att sänka sina driftskostnader och samtidigt hålla en hög inomhusluftkvalitet i sina byggnader och kritiska processer. Kontakta oss så att vi kan ge dig värdefulla råd Camfil farrs experter över hela världen är alltid redo att diskutera energibesparingar med kunder och slutanvändare. Expansion i Asien och Östeuropa Inom produktions- och distributionsområdet bygger vi nu ut vår tillverkningskraft med två nya fabriker i Slovakien och Kina. läs mer om dem i det här numret. med den senaste utbyggnaden i asien kan Camfil farr Kina nu erbjuda ett komplett fo to: ge tt y Ima ge S sortiment av lokalt tillverkade filterprodukter åt 2

3 Sänk dina energikostnader med Camfil Farr-filter Energibesparing är en viktig del av Camfil Farrs verksamhet att ge kunderna råd om hur de ska välja ut de filter som ger bäst ekonomi vid önskad avskiljningsgrad, utan att ge avkall på luftkvaliteten. Varför? Eftersom energin står för upp till 70 pro cent av ett luftfilters sammanlagda livscykelkostnad (LCC) lönar det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts filterapplikation. Detta kan medföra avsevärda besparingar för nyligen tagits av EU-kommissionen inom ramen ventilationssystemen i offentliga byggnader, för programmet Intelligent energi Europa kontorshus och industribyggnader. Varenda dag ( ). Den tillhandahåller informationstjänster åt praktiskt verksamma och konsulter, åt hjälper Camfil Farr sina kunder med LCC-analyser som visar vilken filterkombination som ger lägsta experter vid energiföretag och intressegrupper möjliga driftskostnad. och åt nationella beslutsfattare i EU:s medlemsstater så att de kan medverka till genomförandet Camfil Farr sätter sin prägel och bidrar till våra kunders energieffektivitet genom att erbjuda av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda marknadens mest effektiva luftfilter till exempel (EPBD). Direktivet främjar förbättringar av vår nyligen introducerade produkt Hi-Flo XLT byggnaders energiprestanda genom att kräva att som vi beskriver i det här numret och genom att medlemsstaterna genomför följande åtgärder: dokumentera luftfiltrens prestanda med hjälp av En allmän ram för en beräkningsmetodik för provningar på platsen och LCC-analyser med egen byggnaders integrerade energiprestanda. banbrytande programvara och med vårt revolutionerande filteranalysverktyg S.A.V.E.R (sida 7). Tillämpning av minimikrav på nya byggnaders energiprestanda. Tryck från myndighetsinitiativ Tillämpning av minimikrav på energiprestanda i befintliga stora byggnader som genomgår I kölvattnet av debatten om klimatförändringar större renoveringar. utövar myndigheterna nu ett starkare tryck på Energicertifiering av byggnader. industrin för att den ska tillämpa viktiga energibesparingsprinciper och stärka det gröna Regelbundna kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem i byggnader samt en tänkesättet. bedömning av värmeanläggningen om värmepannorna i den är äldre än 15 år. Att sänka energiförbrukningen är en gränsöverskridande angelägenhet. EU och USA höll Krav beträffande experter och kontrollanter ny ligen ett toppmöte om energisäkerhet, energieffektivitet och klimatförändringar där man fram- vid certifiering av byggnader, utarbetande av tillhörande rekommendationer samt kontroll av höll: Att garantera en säker och ekonomisk pannor och ventilationssystem. energitillförsel och att ta itu med klimatförändringarna är centrala, sammanhängande och globala utmaningar som världssamfundet nu står inför. För att bemästra dessa frågor krävs skyndsamma och långsiktiga globala åtgärder och en integrerad metodik där man utnyttjar ett brett urval av regionalt, nationellt eller internationellt fastlagda politiska verktyg och åtgärder. Här följer några exempel: Inom ramen för dessa allmänna principer och målsättningar har varje EU-medlemsstat ett eget ansvar att välja de åtgärder som lämpar sig bäst för de lokala förhållandena (subsidiaritets- principen). Sverige där den internationella Camfil Farr Group har sitt huvudkontor har till exempel ny ligen infört ett eget energidirektiv, en lag som kräver att ägare av bostadshus och kontorshus redovisar hur mycket energi deras lokaler förbrukar. Den här lagen, som är baserad på EU-direktivet, kommer undan för undan att utvidgas till att omfatta andra kategorier av byggnader i Sverige. USA-initiativ I USA har energidepartementet (DOE) inrättat en byrå för energibesparing och förnybar energi (EERE). Den federala regeringen i USA minskar sin egen energianvändning med hjälp av energidepartementets program för federal energistyrning och nationellt via den nationella energipolitikutvecklingsgruppen (NEPD). Man driver en rikstäckande kampanj för energibesparing samt Energy Star-programmet. Det amerikanska energidepartementet och VVS-ingenjörsförbundet (ASHRAE) samarbetar också för att ta fram strängare energibyggnormer så att det år 2010 kommer att krävas att byggnader förbrukar 30 procent mindre energi än enligt 2004 års normer. Det här är bara ett par exempel. Också inom andra ekonomier och regioner pågår initiativ. Foto: getty images Åtgärder från EU Byggnadsplattformen EPBD är ett initiativ som Foto: getty images 3

4 Energiministrarna inom Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) har exempelvis också lanserat Darwin-deklarationen, som framhåller behovet av en renare, effektivare och hållbarare energiteknik. Spara energi utan att ge avkall på inomhusluftkvaliteten På senare år har, framför allt på grund av den kraftiga ökningen av oljepriset, behovet av att spara energi blivit allt mer akut samtidigt som inomhusluftkvalitet har kommit mer i blickpunkten. Att sänka livscykelkostnaden (LCC) för luftfilter kan ingå i besparingsekvationen utan att detta påverkar inomhusluftkvaliteten. Alla vet att det kostar mycket pengar att ventilera byggnader, särskilt med dagens ökande elpriser. En normal kostnad för luftfilter, uttryckt som andel av systemets totala energikostnad, är cirka 30 procent. Genom att välja rätta och effektiva filter, med hög avskiljningsgrad och lågt genomsnittligt tryckfall, kan man göra avsevärda energibesparingar samtidigt som man också uppnår ett annat viktigt mål en hälsosam och komfortabel inomhusluftkvalitet. Det lönar sig alltså dubbelt upp lägre total driftskostnad och högre inomhusluftkvalitet. Camfil Farr har beräknat att varje extra pascal (Pa) tryckfall i filtret ger en euro per år i ökad energikostnad för ett normalt ventilationssystem som är i gång 50 procent av tiden. En dålig filterkonstruktion kan öka tryckfallet med upp till 50 Pa, och alltså ge 50 euro om året i ökad energikostnad, även om samma filterklass används. Filtren är de enda komponenterna i ventilationssystemet som går att byta till rimlig kostnad, så varför inte spara energi genom att välja rätt filter? Handla nu med tanke på framtiden Camfil Farr strävar efter att utvecka ny teknik och nya metoder så att våra kunder kan bli ännu mer miljöeffektiva och energimedvetna. Vi välkomnar de nya och allt striktare kraven på energibesparing inom VVS-branschen. Vi har drivit dessa frågor hårt under många år och vi arbetar ständigt med dem. Läs mera om detta i några av artiklarna i det här numret. Vi välkomnar en kontinuerlig dialog med alla våra kunder inom alla branscher och sektorer för att de ska kunna minska sin energiförbrukning, sänka sina ventilationsdriftkostnader och förbättra sina resultat. Det gagnar både deras verksamhet och vår planets framtid. Rätt filterkombination sparar pengar Parallella provningar visade att totalkostnaden kunde sänkas med dyrare högkvalitativa filterprodukter från Camfil Farr med längre livslängd och lägre tryckfall. I USA hade ett företag på Fortune 500-listan, med huvudkontor i Dallas och känt för sin utveckling och försäljning av halvledar- och datorkomponenter, sedan årtionden köpt sina filter från en av Camfil Farrs konkurrenter. Med några års mellanrum begärde teknikföretaget prissänkningar och varje gång gick leverantören med på dem. Camfil Farr kontaktade den största av fyra fab (tillverkningsanläggningar) vid företagets huvudkontor och offererade en tvådelad utvärderingsmetod. I den första delen demonstrerade man skillnaden mellan finfibriga och grovfibriga medier och väckte därefter företagets intresse för potentiella energibesparingar genom att visa den andra delen metoden man får vad man betalar för. LCC-analysen visade besparingspotentialen En livscykelkostnadsanalys (LCC) med Camfil Farrs program gjordes på systemen i anläggningen och analysen övertygade teknikföretaget om att det fanns en avsevärd besparingspotential i energibudgeten. Analysen visade att det gick att spara pengar genom att lägga mera pengar på kvalitetsfilterprodukter med längre livslängd och lägre tryckfall än de standardprodukter som företaget hade köpt in under många år. Provningar på platsen Inom teknikföretaget ville man förstås se själv, så man beställde provningar på platsen för att jäm föra de filter som då användes ett konkurrerande 85 procent grovfibrigt påsfilter med Camfil Farrs finfibriga Durafil 85 procent 4V. Också konkurrentens finfibriga filter provades. Alla de tre luftbehandlingsaggregaten utsattes för samma klimatiserade luft med samma flöde och under samma tidsperiod. De två konkurrerande filtergrupperna jämfördes med Camfil Farrs grupp, som hade ett 30/30-filter som förfilter och ett 40 kvadratmeters Filtra 2000 som slutfilter. Kapaciteten bevisad efter ett dygn Kapaciteten hos Camfil Farrs finfibriga medier visades klart under provningens andra dygn, när det två år gamla påsfiltrets prestanda och konkurrentens nyinstallerade påsfilters prestanda jämfördes med Durafil 4V och konkurrentens finfibriga filter. Före provningen på platsen hade LCCberäkningarna förutspått en total besparing på 37 procent under fem år. Vid provningstidens slut stämde LCC-beräkningarna nästan exakt överens med filtrens verkliga prestanda på fältet. Tre år efter provningsstarten stämmer beräkningarna fortfarande med LCC-prognoserna och det faktiska tryckfallet hos Camfil Farrs 30-30s-, Durafiloch Filtra 2000-filter. Foto: getty images 4

5 Förbättrad luftkvalitet med sänkt energikostnad inom läkemedelsindustrin Provningar visar att Camfil Farrs filter Dokumenterad energibesparing Beviset minskar de årliga energikostnaderna När provet hade pågått i nio månader transporte- Provningarna visade att Camfil farrs filterkombi- med 20 procent för en stor internatio- rades de begagnade filtren till Camfil farrs USa- nation levererade samma antal kubikmeter per nell läkemedelstillverkare. huvudkontor i New Jersey, där deras kvarvarande timme till lägre energikostnad, tack vare en avskiljningsgrad, dammuppsamlingsförmåga och konstruktionsutformning med effektivare filter- tryckfall analyserades ytterligare. Slutanvändaren medieyta och utjämnad filterbelastning. När en läkemedelstillverkare i mellersta USa, med flera miljarder i omsättning, insåg att energin var den största driftskostnadskomponenten när det gäller luftfiltrering stod det klart att en effektiv filtrering skulle bli lönsam om den kunde göras till lägre kostnad. Ventilationssystemet i den mångskiftande tillverkningsprocessen omfattade över 300 luftbehandlingsaggregat (ahu) inom en av anläggningens avdelningar. företagets fastighetsförvaltningsteam utredde den dåvarande kostnaden för filterbyten och fann att den var omkring euro per år, vilket var ungefär 15 procent av de totala ventilationskostnaderna. tillverkarens största bekymmer var energiförbrukningen, som utgjorde 70 procent av den totala driftskostnaden för ventilationssystemet. teamet beslöt att genomföra ett prov på platsen för att mäta energiförbrukningen i tre ahu: ett med den nuvarande leverantörens befintliga kombination, ett med en ny kombination från samma leverantör och ett med den filterkombina- deltog själv vid provningen för att kunna verifiera I jämförelse med konkurrentens filter hade tillverkarens egna fältanalyser och jämföra dem 30/30 högre styvhet. 30/30 och Durafil hade med laboratorieprovningen. också det lägsta luftflödesmotståndet, och Provningsresultaten visade att läkemedelstill- 30/30-filtret uppfyllde kraven på avskiljningsgrad verkaren kunde spara 20 procent av sin energi- och bibehöll sin hållfasthet under sin ettåriga kostnad för ahu genom att byta till Camfil farrs livslängd. Inget av de två konkurrerande filtren filterkombination, som bestod av ett 30/30 klarade provningen. förfilter med Durafil 4V. foto: getty I mages airmail De lägre motstånds- och belastningskurvor tillverkaren beräknade att konverteringen som Camfill farrs filter kan uppvisa innebär färre skulle spara euro euro i ren filterbyten och därmed ytterligare besparingar energi och resten i form av sänkta arbetskost- genom lägre underhållskostnader och mindre nader, färre byten och lägre avfalls- och lagerhållningsbehov. förvaringskostnader. analysen visade att den genomsnittliga besparingen skulle bli 707 euro per ahu och år baserat på ett genomsnittligt elpris. Eftersom det fanns över 800 ahu vid anläggningen skulle den sammanlagda potentiella besparingen om alla filter vid hela anläggningen konverterades till Camfil farrs produkter bli euro. tion som Camfil farr rekommenderade. 5

6 Rena batterier sparar mycket energi Foto: getty images De stigande elpriserna gör att den ständiga jakten efter kostnadseffektivitet numera inriktas på varje möjlig åtgärd som kan minska energiförbrukningen i ventilationssystem. Sjukhussektorn är ett bra exempel. Där används ett stort antal ventilations- och filtreringssystem som är mycket viktiga för patienternas och personalens hälsa, välbefinnande och komfort, i alltifrån operationssalar till akutmottagningar. minskat till 78 Pa, vilket motsvarar en energibesparing på 872 euro per år för varje m 3 /s luftflöde. Det ursprungliga tryckfallet på det andra kylbatteriet, 664 Pa, hade minskat till 22 Pa, vilket motsvarar en energibesparing på 930 euro per år för varje m 3 /s luftflöde. Camfil Farr Storbritannien fick nyligen en beställning från ett stort sjukhus i London på en studie av hur sjukhuset skulle kunna bli mer energieffektivt. Studien visade att sjukhuset skulle kunna spara mycket energi bara genom att rengöra kyl batterierna i sina ventilationsaggregat (AHU). En värdeskapande tjänst på platsen Camfil Farr ger kunderna extra värde genom ett antal tjänster på platsen, alltifrån komplett filterservice till provtagning på luften och luftanalys. Optimering av ventilationssystem för att höja deras verkningsgrad ingår i de här tjänsterna. Vid London-sjukhuset genomförde Camfil Farr två tester med rengöring av kylbatterier i två utvalda AHU för att bestämma hur detta skulle påverka energiförbrukningen. Först avlästes tryckfallen över batterisektionerna och nedsmutsningen på kylbatterierna undersöktes. Därefter rengjordes kylbatterierna med högtrycksånga så att de kraftiga smutsavlagringarna på kylbatteriernas tilluftssida avlägsnades, och nya tryckavläsningar gjordes i tillufts- och frånluftssektionerna. Rengöringen visade att det ursprungliga tryckfallet över det ena kylbatteriet, 680 Pa, hade ger med tiden stora besparingar Resultaten från de två batterirengöringarna visade att rengöringen var till nytta för ventilationsanläggningen som nu har ett mycket bättre luftflöde, och att sjukhusets energiförbrukning minskade. Med utgångspunkt i resultaten kunde man uppskatta energikostnadsbesparingen för London-sjukhuset till mer än euro* per år om kylbatterierna i samtliga 70 AHU-systems rengjordes. *Baserat på en genomsnittlig besparing på 622 GBP per rengjort batteri och en besparing på 1,00 GBP per pascal sänkt tryck. 6

7 Camfil Power Systems levererade Hi-Flo- och CamGT F9-filter till ett luftintagssystem som filtrerar förbränningsluften i en LM MW elgenereringsgasturbin från General Electric. Filtren renar också tilluften till ett värme batteri av koppar-nickellegering. Hela aggregatet monterades på land i Norge och installerades på plattformen som en enda enhet. Konsten att göra renoveringar på Nordsjön Under mer än 40 år har Camfil Farr Power Systems varit en ledande tillverkare av tung filtrerings- och ljuddämpningsutrustning till stora kraftgenererings- och offshoreföretag världen runt. Lösningarna kontrollerar partiklar, buller, värme, fukt, väderpåverkan och is i energisystem med gasturbinteknik. I dag används Camfil Farrs produkter i alla tänkbara driftsmiljöer världen runt för att skydda gasturbiner mot erosion och nedsmutsning och därigenom förbättra deras verkningsgrad och produktionsekonomi och ge längre livslängder med lägre utsläpp. Vi levererar landbaserade, offshoreoch marina system samt utför renoveringar och uppgraderingar. Här följer två nyligen genomförda exempel. Korrosionssäkerhet i den norska oljesektorn Den norska oljeindustrin är ett exempel. Där fick Camfil Farr Power Systems i Sverige nyligen sin första större utbytesorder inom den norska sektorn. Projektet genomfördes i samarbete med Dresser-Rand och omfattade byte av en konkurrents korroderade höghastighetssystem samt förbättring av kapaciteten på oljeplattformen Troll i Nordsjön. Utmanande installation till Venture Camfil Power Systems i Tyskland installerar i samarbete med sitt svenska systerföretag ljudhuvar, filterhus samt luft- och ventilationsintagssystem till Venture Production (Nederländerna) i samband med en renovering av två LM 1600-turbiner på en offshoregasproduktionsplattform i Nordsjön. Filterhusen är försedda med barriärfilter, avisningssystem och övergångskanaler. Alla de här komponenterna inklusive droppavskiljare och grenrör installeras färdigmonterade på plattformen med bara 65 cm manöverutrymme. Installationen på sju ton (varav det nya filterhuset utgör fyra ton) görs för hand med enbart kedjelyftblock och balkklämmor. Filterhusen och turbinljudhuvarna har redan installerats, och nästa steg, bytet av intagssystemen, kommer att genomföras sommaren Med S.A.V.E.R. sparar du både tid och pengar Det här nya analysverktyget verifierar filtrens prestanda under verkliga förhållanden, enkelt, noggrant och innovativt. Våra kunder kan nu dra nytta av ännu ett pionjärarbete från Camfil Farr vårt nya filteranalysverktyg S.A.V.E.R. som du kan använda för att styra upp kostnaderna för ett ventilationssystem genom att verktyget hjälper dig med val av filter och underhåll av filtren som lags in. Verktyget är särskilt användbart för företag som har många byggnader eller som finns på många olika platser, eftersom S.A.V.E.R. lagrar alla data i en central databas som kan användas för informationsstyrning och kostnadsbesparingar. Alla data kan sedan enkelt och bekvämt föras över till Camfil Farrs livscykelkostnadsprogram. Många fördelaktiga funktioner Med S.A.V.E.R. samlar du in data direkt och översätter dem till total ägarkostnad genom att jämföra ekonomin hos de olika filtertyper och märken som används i specifika luftbehandlingssystem och under specifika förhållanden. S.A.V.E.R. centraliserar alla data om ventilationsanläggningen till ett enda program, optimerar filtervalet och bytescykeln så att energikostnaden blir så låg som möjligt och väljer ut rätt filter som ger bästa möjliga luftkvalitet. Kontakta din närmaste Camfil Farr-representant för mer information. 7

8 Tillväxt efter halvledarboomen Efter halvledarboomåret 2004 öppnade Camfil Farr 2005 direktförsäljningskontor i Kuala Lumpur och Penang för att kunna ge ännu bättre stöd åt Vi firar vår 10-årsdag i Asien-Stillahavsområdet de lokala kunderna. Sedan dess har Malaysiabolaget fortsatt växa som centrum för tillverkning och teknisk support i Asien och har nu över 250 anställda vid de fyra anläggningarna i Ipoh fortsatte utbyggnaden med en maskin för Hi-Flo påsfilter, ett nytt MRP-system, APCmontering, högmodern AMC-tillverkning och provningslaboratorium enligt EN 779. Det började med ett rum i Kina Camfil Farr Kina startade 2000 med en enda anställd i ett litet kontor inom den svenska ambassaden. Efter en inledande marknadsundersökning genomfördes ett program för rekrytering av återförsäljare och en viss direktprojektförsäljning skedde. Så småningom byggdes en fabrik i Kunshan utanför Shanghai, och därmed var Camfil i gång. I år kan Camfil Farr se tillbaka på tio år av verksamhet i Asien. Årtiondet har inneburit en intressant resa, under vilken företaget har vuxit från en enda veckningsmaskin i en liten specialanläggning i Malaysia till att bli det största asiatiska filterföretaget i vårt slag utanför Japan med nio driftsenheter i åtta länder och med sammanlagt 22 anläggningar. Den genomsnittliga årliga tillväxten i regionen är över 40 procent. Allt började i Malaysia En ny milstolpe Camfil Farr Malaysia startade 1997 i Ipoh med 2001 sattes en ny milstolpe när man fick den första några få anställda förvärvade Camfil Farr större renrumsfilterbeställningen i Asien, i Taiwan. i USA, och QF Filters, som var ett litet riskkapitalbolag inom Farr med säte i Kuala Lumpur, följts av många nya över hela Asien. Det innebar Det blev ett genombrottsprojekt som sedan har blev en del av den malaysiska verksamheten och en verklig milstolpe för Camfil Farr Malaysias inkorporerades helt år 2003 i Ipoh. Sedan följde förmåga att samarbeta med och ge stöd åt de en konsolidering av Camfils och Farrs parallella ytterst krävande internationella leverantörerna och distributionskanaler. beställarna i regionen. Foto: getty images och är nu en splitterny fabrik I dag är Camfil Farr Kina det största filterföretaget i sitt slag i Kina med 130 anställda, försäljningskontor i Guangdong, Shanghai och Beijing samt ett omfattande nät av återförsäljare. Genom den nya Kunshan-fabriken (se separat artikel) har Camfil Farrs befintliga produktionskapacitet i landet kunnat utökas med tillverkning av renrumsfilter vilket har gett Camfil Farr Kina en stark marknadsledande position. I dag har Camfil Farr Kina omkring 150 anställda. Expansion på världens undersida Camfil Farr Australien tog de första stapplande stegen på vägen mot framgång när man 2001 förvärvade Farrs återförsäljare FAC och inrättade direktförsäljningskontor i Brisbane, Sydney och Melbourne. Ytterligare ett kontor öppnades i Adelaide, och 2006 slutförde Camfil Farr Australien förvärvet av den tidigare konkurrenten Australian Air Filters, samtidigt som man gav sig in på marknaderna för stoftavskiljning och laboratorieskåp. I dag har Camfil Farr Australien omkring 40 anställda. Nya Zeeland och Thailand Samtidigt som Camfil Australien kom i gång startades ett dotterbolag i Nya Zeeland för direkt- 8

9 försäljning i hela landet bildades Camfil Farr Thailand i Bangkok och den lokala försäljningen fördubblades efter bara ett års verksamhet. Satellitkontor öppnades också i landets norra och östra delar. Camfil Farr Thailand har i dag omkring 30 anställda. Regionalt huvudkontor i Singapore Camfil Farr Singapore inrättades 2001 som regionalt huvudkontor för Camfil Farr i Asien. Men fram till 2006 har bolaget fungerat som direktförsäljningskontor och erövrat en ledande ställning på marknaden för nya projekt inom läkemedels- och halvledarsektorerna, samtidigt som man har tillgodosett komfortluftfiltersektorn via lokala återförsäljare. Singapore-kontoret har i dag 10 anställda. Japan och Taiwan Camfil Farr Japan startades 2006 med inriktning på att skapa en signifikant framtidstillväxt på denna marknad. Camfil Farr Taiwan, som har varit ett agenturkontor sedan 2004, införlivades i år och har redan ett lokalt team med sex anställda. Camfil Farr fortsätter också expandera snabbt i Asien och har nyligen öppnat en helt ny fabrik på m 2 (Camfil Farr Filtration Kunshan Ltd) i Kunshan nära Shanghai för fullskaletillverkning av ventilations- och HEPA/ULPA-filter. All tillverkning Över 40 procent årlig tillväxt Efter en trög inledning har Camfil Farr Asien haft en lång period med uthållig och lönsam tillväxt. Sedan 2000 har verksamheten i Asien kunnat uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt på mer än 40 procent och antalet anställda har ökat från 40 till nästan 500. Camfil Farr Asien har nu nio driftsenheter i åtta länder med sammanlagt 22 anläggningar, och i de flesta av länderna har företaget en marknadsledande ställning inom de segment där det verkar. Under de kommande åren kommer tonvikten att ligga på nya och ännu outforskade marknader. Phil Whitaker, Camfil Farrs områdeschef för Asien. HEPA har tillkommit i den nya fabriken i Kunshan i Kina vid Camfil Farrs första fabrik i området har nu förts över till den nya anläggningen i Kunshan. Den lokalt tillverkade produktportföljen i Kina var tidigare begränsad till filter för komfortluftsektorn, men nu tillkommer tätveckade filter och HEPA/ULPA-filter från Kunshan som ska tillgodose det starka behovet av ren processluft hos landets snabbt expanderande basindustrier. De tätveckade filtren tillverkas under renrumsförhållanden i Kunshan. Fabriken har också utrustats med en veckningsmaskin för HEPA/ULPAfiltermedier, en datoriserad automatavsökare som ger 100 procent kontroll av färdigprodukterna och en robotmaskin för packningar utan skarv. I och med den senaste utbyggnaden kan Camfil Farr Kina nu erbjuda ett komplett sortiment av lokalt tillverkade filterprodukter åt alla våra kunder i hela Kina. Ny tillverkningskraft Komfortfilterproduktion i Levice, Slovakien Camfil Farr växer i Europa, och som en del av företagets kontinuerliga expansionsplaner har Camfil Farr nyligen öppnat sin tjugotredje tillverkningsanläggning, Camfil s.r.o, i Levice, Slovakien. Levice ligger tre timmars väg från Wien och två timmar från Budapest. Den nya fabriken i Slovakien kommer att tillverka produkter för den europeiska marknaden och för de växande marknaderna i Östeuropa. Genom anläggningen får Camfil Farr också extra fördelar när det gäller ökat kundvärde i form av service och produktkvalitet. Med den nya fabriken i Levice kan Camfil Farr nå nya marknader och kunder som förut har legat utom räckhåll. Den nuvarande byggnaden i Levice är på m², men den kan byggas ut med ytterligare m² i takt med produktionsbehovet. Med sin befintliga utrustning och personal kan Camfil Farr i Slovakien tillverka över en miljon påsfilter om året i tvåskiftsdrift. Nytt i Camfil Farr Nytt dotterbolag i Taiwan Taiwan R.O.C. Camfil Farr Taiwan Co. Ltd No. 16, Chu-Guang Road Hsin Chu City Tel.: Fax: Ny fabrik i Kina Camfil Farr Filtration (Kunshan) Co. Ltd No. 99, Jinshajilang Road Kunshan Economic Development Zone Tel.: Fax: Ny fabrik i Slovakien Camfil Farr s.r.o. Komenského 24 P.O. Box 125 SK Levice Tel.: Fax:

10 Säker luft till Norges nyaste sjukhus Akershus universitetssjukhus är ett viktigt allmänt sjukhus som är beläget öster om huvudstaden Oslo. Det är ett av fyra universitetssjukhus som sorterar under Oslos universitet och det har anställda. Ett nytt sjukhus på kvadratmeter och 570 sängplatser är under byggnad på samma plats och kommer att vara färdigt i oktober Camfil Farrs norska dotterbolag, Kaare A Rustad A/S, levererar filterutrustning till olika utrymmen inom sjukhuset, bland annat speciella Cambox- och Cambox Security-system till laboratorierna. Kaare A Rustad fick beställningen från YIT Building Systems tack vare Camfil Farrs solida tekniska know-how och tillförlitliga referenslista från sjukhusprojekt. Kaare A Rustad är nu helägt Kaare A Rustad A/S var tidigare Camfil Farrs agent i Norge. Efter 44 års samarbete förvärvade Camfil Farr samtliga utestående aktier i bolaget från Kaare Rustads familj och VD Aksel Smith i juni Det norska bolaget är nu ett helägt dotterbolag inom Camfil Farr Group. Arkitektkontoret C.F. Møller Ren konfekt hos Ferrero Filterbekymmer Eftersom Ferrero var välbekanta med Camfil Farrs framgångsrika filterlösningar som tidigare hade levererats till företagets fabriker i Europa kontaktade man Camfil Farr Canada för att diskutera olika filterproblem och filterkraven för deras europeiska OME-utrustning i Brantford. Camfil Farrs experter kunde identifiera flera problemområden, t.ex. spruckna påsar och skadade veck hos konkurrentprodukter i ett antal av fabrikens 30 ventilationssystem och i kritiska livsmedelsprocesser. ett stort luftbehandlingsaggregat med 35 banker, medan anbudsförfarandet pågick. Testresultaten bekräftade lösningens utlovade prestanda. I dag arbetar Camfil Farr med ytterligare en applikationsoffert för fabriken, som är en av Ferreros viktigaste tillverkningsanläggningar i Nord- och Sydamerika. Italienbaserade Ferrero är ett av världens fem största konfektföretag och tillverkar ett antal välkända märken som t.ex. Rocher, Nutella, Tic Tac, Raffaelo och Mon Cheri. Godsakerna älskas av miljoner människor världen runt. Ferrero tillverkar kvalitetskonfekt som sätter lite piff på vardagslivet. Företaget har 15 fabriker världen över och tillverkar omkring ton produkter. En av Ferreros viktigaste amerikanska anläggningar ligger i Brantford i Kanada. Det är en av Nordamerikas största konfektfabriker ( kvadratmeter) och man säljer till marknaderna i Nord- och Centralamerika. Trestegslösning Efter en fullständig genomgång av alla system föreslog Camfil Farr Canada åtgärder för att förbättra avskiljningsgraden och minska kostnaderna och övertidsarbetet för filterbyten. En trestegslösning offererades med 30/30-filter, Durafil 4V 65 och Durafil 4V 95 till samtliga ventilationsaggregat. En LCC-analys gav besked om lösningens kostnadsfördelar. Ferrero gav då Camfil Farr tillgång till en testgrupp med tre system, bland annat 10

11 Rent campus vid Radboud-universitetet Foto: getty images Camfil Farr fick nyligen en stororder i Nederländerna genom att analysera hur kunden kunde förbättra inomhusluftkvaliteten till lägre kostnad. Camfil Farr Nederländerna har i många år varit material till alla befintliga filterenheter på grundval huvudleverantör av filter till St. Radbouds akademiska sjukhus i Nijmegen. Nyligen valde också Radboud skulle kunna sänka sina driftskost nader, av en attraktiv offert som klart beskrev hur det intilliggande Radboud-universitetet Camfil Farr förenkla filtersortimentet och uppgradera filtreringstekniken till en bättre inomhusluft kvalitet. som förstahandsleverantör av bättre och renare luft till studenterna. Så här gick det till: Offerten baserades på en grundlig genomgång av alla filterenheterna i 13 byggnader Analysen visade vägen (nästan en tredjedel av hela Radboud-området). Radboud hade använt ett stort antal filtertyper från Camfil Farr påpekade att så gott som samtliga många andra filtertillverkare i olika byggnader på filter kunde levereras med glasfibermedier med universitetsområdet. I den första anbudsomgången garanti för en långsiktigt hög avskiljningsgrad, att valdes Camfil Farr som huvudleverantör av filter- antalet filtertyper skulle kunna minskas drastiskt från 100 till bara 20 och att driftskostnaderna skulle kunna sänkas med 7 procent med Camfil som huvudleverantör. Beställare för det jättelika projektet var Imtech Maintenance, en av Nederländernas största service- och teknikleverantörer. I dag kan anställda och studenter vid St. Radbouds akademiska sjukhus och Radboud-universitetet njuta av en renare och hälsosammare miljö med Camfil Farr-filter, till lägre kostnad för båda institutionerna. Snabb filterhjälp till ett medicinskt centrum i knipa VU University Medical Centre i Amsterdam är ett av Nederländernas största universitetssjukhus. I sin egenskap av kombinerat undervisningssjukhus och allmänt sjukhus spelar det en ledande roll inom den nederländska hälso- och sjuk vården, med resurser för avancerad diagnostik och behandling. specialiserad forskning, akademiska kursprogram och utbildning. I maj 2007 inträffade en stor brand i byggnaden som berörde flera operationssalar på andra våningen. Elden orsakade stora skador på de kringliggande utrymmena i minst sex våningsplan, och detta påverkade allvarligt sjukhusets operationskapacitet. Den kraftiga rökutvecklingen påverkade filtersystemet i dessa utrymmen. Camfil Farrs dotterbolag i Nederländerna fick beställning på byte av omkring filter, varav över hälften kunde levereras samma dag som företaget fick vetskap om branden. Expressbeställningen omfattade ett brett urval av Hi-Flo-, Opakfil-, Micretain- och Camcarbfilter. En del av leveransen expedierades av Camfil Farr Tyskland. Genom två efterföljande expressbeställningar kunde installationen av alla berörda luftbehandlingsaggregat slutföras framgångsrikt så att verksamheten i akutmottagningar och operationssalar kunde återupptas kort tid efter branden. 11

12 Ny produkt: Energieffektivt Hi-Flo XLT-filter Ismannen uppdaterad sin sista suck på det snötäckta berget i Alperna har vetenskapsmännen nu fastställt hur han dog. Den stackars mannen förblödde troligen i en strid med Mässor 2007/2008 DECEMBER PowerGen International, New Orleans, USA För den nordiska marknaden har Camfil Farr utvecklat Hi-Flo XLT, ett nytt energieffektivt F6-, F7- och F9-påsfilter för ventilationssystem. Den nya produkten medför enbart fördelar för kunden genom att den förenar energieffektivitet med miljövänlighet. Hi-Flo XLT:s unika prestanda kan utnyttjas i ett brett urval av applikationer för både byggnads- och industriventilationssystem. Hi-Flo XLT har koniska fickor och är Eurovent-certifierat. Filtret har utvecklats speciellt för att ge låg energikostnad i ventilationssystem det initiella tryckfallet är lågt och ökar bara något under livscykeln samtidigt som den höga partikelavskiljningsgraden och luftkvaliteten bibehålls. Hi-Flo XLT använder det senaste inom glasfibermedietekniken. Mediet är unikt och tillverkas med en nyutvecklad sömnadsmetod som ger bästa möjliga luftfördelning. Filtrets stabila plastram är också aerodynamiskt utformad för sitt ändamål. Plasten kan återanvändas och är klassificerad som biologiskt nedbrytbar. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-kontor om du vill ha mer information. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. Sedan 1998 har Camfil Farr Italien levererat Opakfil-, Opakcarb- och Megalam-luftfilter för att åstadkomma renrumsförhållanden i klass 10 och klass 100 vid Museo Archeologico dell Alto Adige i Bolzano i Italien. Filtrens speciella uppgift är att skapa en ren miljö som skyddar och bevarar den berömda mumien Ismannen (även känd som Ötzi) mot biologiska och kemiska föroreningar (se AirMail nr 1, 1998). Ismannen skapar fortfarande rubriker. Över år efter att den förhistoriske jägaren utandades Huvudkontor Camfil AB, Industrigatan 3, Trosa Tel.: Fax: Ola Nyberg en rivaliserande stam sedan han blivit träffad i ryggen med en pil som rev upp en artär och medförde kraftig blodförlust, chock och småningom en hjärtattack. Diagnosen ställdes med hjälp av högupplösande datortomografi. Camfil Farr är en erkänd expert på molekylärfiltrering av ventilationsluft i museer. Om du vill veta mera kan du ladda ned vår broschyr om ämnet, Molecular filtration preserves artefacts, från Februari 5 8 Interclima, Paris, Frankrike VSK 2008, Utrecht, Holland Mars CIFA 08, Frankrike April 1 4, Nordbygg, Stockholm Maj Hôpital Expo 07, Frankrike En fullständig förteckning över utställningar och evenemang finns på Camfil Farr AirMail är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Industrigatan Trosa Tel.: Fax: E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel.: Fax: E-post: foto omslag: Getty Images Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden ymer reklambyrå

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING

ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIASPEKTER & EFFEKTIV FILTRERING ENERGIBERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21-2015 Eurovent 4/21-2015 specificerar en beräkningsmodell för energiklassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions

Camfil Farr svepelektronmikroskop. Camfil Farr clean air solutions Camfil Farr svepelektronmikroskop Camfil Farr Teknikbroschyr C a m f i l Fa r r s ve p e l e k t ro n m i k ro s ko p Camfil Farr clean air solutions Analyssystem Camfil Farr vilken luft andas du? Camfil

Läs mer

Allt som rör luftfilter och lite till

Allt som rör luftfilter och lite till Allt som rör luftfilter och lite till Clean air solutions REN LUFT ÄR DET BÄSTA VI VET. Camfil startade i Sverige 1963 av grundaren Gösta Larson. Han insåg att de nybyggda svenska kärnkraftverken behövde

Läs mer

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions

Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER. Clean air solutions Hi-Flo II XLT 7 HI-FLO II XLT 7 VÄRLDENS BÄSTA A+ KLASSADE PÅSFILTER Clean air solutions NU LANSERAS VÅRT BÄSTA PÅSFILTER NÅGONSIN Ett A+ klassat filter som sparar energi och effektivt renar inomhusmiljön.

Läs mer

Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder

Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standarder VD Anders Freyschuss Camfil Svenska AB Copyright Lennart Nilsson & Camfil Farr Agenda Vad gör Camfil Farr? Varför luftfilter? Copyright Lennart

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

filter som håller vad de lovar

filter som håller vad de lovar filter som håller vad de lovar Camfil Farr EN 779:2002 Ny mätmetod för luftfilter Camfil Farr clean air solutions camfil farr Äntligen en ny standard som gör det enklare för kunden Ny mätmetod som visar

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Clean air solutions. Rena processer

Clean air solutions. Rena processer Clean air solutions Rena processer camfil världsledaren inom tillverkning av filter för rena processer Camfil är världsledande inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter. Vår koncern finns representerad

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn

Filterguiden DinairS GUiDE TiLL ETT EnKLarE OCH BaLanSEraT FiLTErVaL Dinair ab SVaLÖV STOCKHOLM GÖTEBOrG FaLUn Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

AirBee & AirFox. Heimbach Panel och Kompakt Filter. Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar

AirBee & AirFox. Heimbach Panel och Kompakt Filter. Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar AirBee & AirFox Heimbach Panel och Kompakt Filter Heimbach Filtration Skräddarsydda lösningar Heimbach Filtration skräddarsydda ventilationsfilter lösningar Vi är dina experter på ventilationsfilter. Heimbach

Läs mer

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning Form 1: Sheet 1FF air mail N Y H E T S - M A G A S I N F R Å N C A M F I L F A R R N R 2 / 2 0 0 6 ymer reklambyrå Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden photo front page: getty images 3 4 7 8 11 S

Läs mer

EN RENARE UPPLEVELSE

EN RENARE UPPLEVELSE EN RENARE UPPLEVELSE EGEN PRODUKTION GARANTERAR EFFEKTIVA LÖSNINGAR OCH SNABBA LEVERANSER Med de absolut bästa råmaterialen tar vi på Filtex fram den filterlösning som du behöver, från standardstorlekar

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO

Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Systemair AB Q2 2015/16 Roland Kasper, VD och koncernchef Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 47 länder 280 000 m 2 produktion 63 bolag 4 700 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 5,9 mdr kr 2014/15

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

säkerhet och skydd Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions

säkerhet och skydd Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions säkerhet och skydd Camfil Översiktsbroschyr Säkerhet och skydd Camfil clean air solutions camfil utsläpp från många tillverkningsprocesser är hälsofarliga Camfil är världsledande inom renluftsteknik och

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum

lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum lindab vi förenklar byggandet LindabRenrum Produktöversikt renrum 2 Vi förenklar byggandet På Lindab drivs vi av en stark vilja att hela tiden skapa förbättringar och förenkla byggandet. Det gör vi genom

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare. Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

SYNSAFE REVO SYNSAFE REVO A CLEAN AIR WORLD DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET

SYNSAFE REVO SYNSAFE REVO A CLEAN AIR WORLD DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET S nsaferevo Made in Sweden SYNSAFE REVO Optimerad för alla sorters ventilationssystem Konstruerad för att stå emot maximal luftfuktighet och höga lufthastigheter samt turbulens DET REVOLUTIONERANDE LUFTFILTRET

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

2011-3. Styrning och övervakningens roll i Green Buildingcertifieringar. Hannes Lütz. Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH. exemplifieras av LEED

2011-3. Styrning och övervakningens roll i Green Buildingcertifieringar. Hannes Lütz. Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH. exemplifieras av LEED 2011-3 Hannes Lütz Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH Styrning och Byggnader producerar stora mängder CO 2 -utsläpp under sin livscykel kan minskas avsevärt genom hållbara byggnadstekniska och energibesparande

Läs mer

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja.

Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. Oljedimavskiljare Oljedimavskiljare för processer med vattenbaserad emulsion. Oljerökavskiljare avsedda för processer med rak olja. FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS.

APS Norway. Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri. Företagspresentation. APS Norway AS. www.consilio.no APS Norway Leverantör av rörsystem inom vatten, avlopp, kraftverk och industri Företagspresentation APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rör GRP-rör till kraftverk GRP-rör till vatten

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

VÄGLEDNING VID INKÖP AV LUFTFILTER

VÄGLEDNING VID INKÖP AV LUFTFILTER MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2014-06-10 SIDOR 1 (16) VID INKÖP AV LUFTFILTER INLEDNING Luftfilter är en del av en byggnads ventilationssystem och syftar till att skapa en god inomhusmiljö i byggnader samt

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning

Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Mekaniska skorstensdrag och värmeåtervinning Våra kunders erfarenhet är när de använder exodraft produkter övergår det ofta deras förväntningar flera gånger om. Jørgen Andersen, CEO Sedan 1957 har exodraft

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell.

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Hotel Solution Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten? Forskning

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet Värmeåtervinning från duschvattnet För nybyggen och renovering av: Villor Lägenheter Hotell Sjukhus Äldreboenden Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Lastbilsleveranser februari 2011

Lastbilsleveranser februari 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser februari 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 17 862 fordon. Detta var en ökning med 49% jämfört

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

airmail Hållbarhet för en ljus framtid

airmail Hållbarhet för en ljus framtid NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2009 Hållbarhet för en ljus framtid 2 7 9 10 12 Att sänka ventilationskostnaderna Gold Series tar hand om Oystars damm Fullskaletestning vid ett av USA:s främsta

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

EN RENARE UPPLEVELSE

EN RENARE UPPLEVELSE EN RENARE UPPLEVELSE LUFTFILTER SYNTET Ecopac luftfilter tillverkade av syntetiskt kompositmedia i filterklass G4-F9. Mediet består av syntetiska mikrofibrer. Filtret är inte elektriskt laddat och innehåller

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779 Vägledning till dig som köper in luftfilter ? Klimatanläggningens komponenter? VI vill här uppmärksamma några av de faktorer som bör påverka ditt

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

ko n c e r n p r e s e n t a t i o n Företagspresentation Camfil Farr - clean air solutions

ko n c e r n p r e s e n t a t i o n Företagspresentation Camfil Farr - clean air solutions ko n c e r n p r e s e n t a t i o n Camfil Farr Koncernbroschyr Företagspresentation Camfil Farr - clean air solutions i n n e h å l l 4-5 ren luft din bästa affär 8-9 ren luft ett bra skydd 10-11 ren

Läs mer

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since

Luftreningssystem. Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since Luftreningssystem Tysta och effektiva luftreningslösningar med den lägsta möjliga energiförbrukningen. Healthier homes since 1970. www.woods.se Hotel Caféer & barer Wood s inbyggda luftrenare Wood s inbyggda

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

The Presona Waste Extraction Systems

The Presona Waste Extraction Systems SE The Presona Waste Extraction Systems Rationell spillhantering med Presona Presona erbjuder den totala lösningen för rationell och problemfri hantering av pappersspill och makulatur inom grafisk industri,

Läs mer

En renare upplevelse. Filtex ser till att luft och vätskor blir rena. I över 30 år har vi varit en modern totalleverantör för varje filtreringsbehov.

En renare upplevelse. Filtex ser till att luft och vätskor blir rena. I över 30 år har vi varit en modern totalleverantör för varje filtreringsbehov. En renare upplevelse En renare upplevelse Filtex ser till att luft och vätskor blir rena. I över 30 år har vi varit en modern totalleverantör för varje filtreringsbehov. Utvecklingen i vår bransch har

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

2014/2015 TeknoDetaljer AB

2014/2015 TeknoDetaljer AB TeknoDetaljer AB Ett energismart verkstadsföretag i Järfälla med hållbar utveckling och miljötänk som ambition. Om TeknoDetaljer Två affärsområden - maskinbyggnad och kontraktstillverkning. Antal anställda

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer