air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar"

Transkript

1 air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre luftkvalitet ger sänkt energikostnad enligt läkemedelsindustrin Vi firar vår 10-årsdag i Asien-Stillahavsområdet Ny tillverkningskapacitet i Kina och Slovakien Ren konfekt hos Ferrero

2 airmail Ren, grön och energimedveten Som global ledare inom luftfiltrering vill Camfil alla våra kunder i hela Kina. Den nya fabriken i farr föregå med gott exempel. Det gör vi Slovakien kommer att tillverka produkter för den genom att bibehålla vår ledande ställning inom europeiska marknaden och för de växande mark- branschens alla områden produktutveckling, naderna i Östeuropa. tillverkning, teknik och service. Våra produkter är luftfilter av högsta kvalitet, som har lägsta möjliga tryckfall och som ger Du kan också läsa om några intressanta projekt åt sjukhus-, läkemedels- och gasturbinkunder på andra håll i världen. största möjliga energibesparing för våra kunder låt oss förverkliga en renare värld och spara utan att ge avkall på luftkvaliteten. Vi vet att energi samtidigt. Det gagnar både din verksam- energibesparing som är temat för det här num- het och vår planets framtid. ret av airmail är en av de största utmaningar som dagens ventilationsindustri står inför. När elpriserna skjuter i höjden och nya mycket nöje med läsningen! energidirektiv utfärdas lönar det sig verkligen att spara energi i luftfiltersystemen. Eftersom energin står för upp till 70 procent av ett luft- alan o Connell filters sammanlagda livscykelkostnad (lcc) lönar VD det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts filterapplikation. Vi visar hur det går till och vi bevisar det i laboratoriet, i din anläggning eller genom lcc-beräkningar. Kort sagt vill vi att du ska få se hur positivt våra produkter kan påverka ditt resultat. I det här numret kan du läsa om några nyligen genomförda projekt där Camfil farrs expertkunnande, produkter, tjänster och lösningar har hjälpt våra kunder världen runt att sänka sina driftskostnader och samtidigt hålla en hög inomhusluftkvalitet i sina byggnader och kritiska processer. Kontakta oss så att vi kan ge dig värdefulla råd Camfil farrs experter över hela världen är alltid redo att diskutera energibesparingar med kunder och slutanvändare. Expansion i Asien och Östeuropa Inom produktions- och distributionsområdet bygger vi nu ut vår tillverkningskraft med två nya fabriker i Slovakien och Kina. läs mer om dem i det här numret. med den senaste utbyggnaden i asien kan Camfil farr Kina nu erbjuda ett komplett fo to: ge tt y Ima ge S sortiment av lokalt tillverkade filterprodukter åt 2

3 Sänk dina energikostnader med Camfil Farr-filter Energibesparing är en viktig del av Camfil Farrs verksamhet att ge kunderna råd om hur de ska välja ut de filter som ger bäst ekonomi vid önskad avskiljningsgrad, utan att ge avkall på luftkvaliteten. Varför? Eftersom energin står för upp till 70 pro cent av ett luftfilters sammanlagda livscykelkostnad (LCC) lönar det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts filterapplikation. Detta kan medföra avsevärda besparingar för nyligen tagits av EU-kommissionen inom ramen ventilationssystemen i offentliga byggnader, för programmet Intelligent energi Europa kontorshus och industribyggnader. Varenda dag ( ). Den tillhandahåller informationstjänster åt praktiskt verksamma och konsulter, åt hjälper Camfil Farr sina kunder med LCC-analyser som visar vilken filterkombination som ger lägsta experter vid energiföretag och intressegrupper möjliga driftskostnad. och åt nationella beslutsfattare i EU:s medlemsstater så att de kan medverka till genomförandet Camfil Farr sätter sin prägel och bidrar till våra kunders energieffektivitet genom att erbjuda av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda marknadens mest effektiva luftfilter till exempel (EPBD). Direktivet främjar förbättringar av vår nyligen introducerade produkt Hi-Flo XLT byggnaders energiprestanda genom att kräva att som vi beskriver i det här numret och genom att medlemsstaterna genomför följande åtgärder: dokumentera luftfiltrens prestanda med hjälp av En allmän ram för en beräkningsmetodik för provningar på platsen och LCC-analyser med egen byggnaders integrerade energiprestanda. banbrytande programvara och med vårt revolutionerande filteranalysverktyg S.A.V.E.R (sida 7). Tillämpning av minimikrav på nya byggnaders energiprestanda. Tryck från myndighetsinitiativ Tillämpning av minimikrav på energiprestanda i befintliga stora byggnader som genomgår I kölvattnet av debatten om klimatförändringar större renoveringar. utövar myndigheterna nu ett starkare tryck på Energicertifiering av byggnader. industrin för att den ska tillämpa viktiga energibesparingsprinciper och stärka det gröna Regelbundna kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem i byggnader samt en tänkesättet. bedömning av värmeanläggningen om värmepannorna i den är äldre än 15 år. Att sänka energiförbrukningen är en gränsöverskridande angelägenhet. EU och USA höll Krav beträffande experter och kontrollanter ny ligen ett toppmöte om energisäkerhet, energieffektivitet och klimatförändringar där man fram- vid certifiering av byggnader, utarbetande av tillhörande rekommendationer samt kontroll av höll: Att garantera en säker och ekonomisk pannor och ventilationssystem. energitillförsel och att ta itu med klimatförändringarna är centrala, sammanhängande och globala utmaningar som världssamfundet nu står inför. För att bemästra dessa frågor krävs skyndsamma och långsiktiga globala åtgärder och en integrerad metodik där man utnyttjar ett brett urval av regionalt, nationellt eller internationellt fastlagda politiska verktyg och åtgärder. Här följer några exempel: Inom ramen för dessa allmänna principer och målsättningar har varje EU-medlemsstat ett eget ansvar att välja de åtgärder som lämpar sig bäst för de lokala förhållandena (subsidiaritets- principen). Sverige där den internationella Camfil Farr Group har sitt huvudkontor har till exempel ny ligen infört ett eget energidirektiv, en lag som kräver att ägare av bostadshus och kontorshus redovisar hur mycket energi deras lokaler förbrukar. Den här lagen, som är baserad på EU-direktivet, kommer undan för undan att utvidgas till att omfatta andra kategorier av byggnader i Sverige. USA-initiativ I USA har energidepartementet (DOE) inrättat en byrå för energibesparing och förnybar energi (EERE). Den federala regeringen i USA minskar sin egen energianvändning med hjälp av energidepartementets program för federal energistyrning och nationellt via den nationella energipolitikutvecklingsgruppen (NEPD). Man driver en rikstäckande kampanj för energibesparing samt Energy Star-programmet. Det amerikanska energidepartementet och VVS-ingenjörsförbundet (ASHRAE) samarbetar också för att ta fram strängare energibyggnormer så att det år 2010 kommer att krävas att byggnader förbrukar 30 procent mindre energi än enligt 2004 års normer. Det här är bara ett par exempel. Också inom andra ekonomier och regioner pågår initiativ. Foto: getty images Åtgärder från EU Byggnadsplattformen EPBD är ett initiativ som Foto: getty images 3

4 Energiministrarna inom Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) har exempelvis också lanserat Darwin-deklarationen, som framhåller behovet av en renare, effektivare och hållbarare energiteknik. Spara energi utan att ge avkall på inomhusluftkvaliteten På senare år har, framför allt på grund av den kraftiga ökningen av oljepriset, behovet av att spara energi blivit allt mer akut samtidigt som inomhusluftkvalitet har kommit mer i blickpunkten. Att sänka livscykelkostnaden (LCC) för luftfilter kan ingå i besparingsekvationen utan att detta påverkar inomhusluftkvaliteten. Alla vet att det kostar mycket pengar att ventilera byggnader, särskilt med dagens ökande elpriser. En normal kostnad för luftfilter, uttryckt som andel av systemets totala energikostnad, är cirka 30 procent. Genom att välja rätta och effektiva filter, med hög avskiljningsgrad och lågt genomsnittligt tryckfall, kan man göra avsevärda energibesparingar samtidigt som man också uppnår ett annat viktigt mål en hälsosam och komfortabel inomhusluftkvalitet. Det lönar sig alltså dubbelt upp lägre total driftskostnad och högre inomhusluftkvalitet. Camfil Farr har beräknat att varje extra pascal (Pa) tryckfall i filtret ger en euro per år i ökad energikostnad för ett normalt ventilationssystem som är i gång 50 procent av tiden. En dålig filterkonstruktion kan öka tryckfallet med upp till 50 Pa, och alltså ge 50 euro om året i ökad energikostnad, även om samma filterklass används. Filtren är de enda komponenterna i ventilationssystemet som går att byta till rimlig kostnad, så varför inte spara energi genom att välja rätt filter? Handla nu med tanke på framtiden Camfil Farr strävar efter att utvecka ny teknik och nya metoder så att våra kunder kan bli ännu mer miljöeffektiva och energimedvetna. Vi välkomnar de nya och allt striktare kraven på energibesparing inom VVS-branschen. Vi har drivit dessa frågor hårt under många år och vi arbetar ständigt med dem. Läs mera om detta i några av artiklarna i det här numret. Vi välkomnar en kontinuerlig dialog med alla våra kunder inom alla branscher och sektorer för att de ska kunna minska sin energiförbrukning, sänka sina ventilationsdriftkostnader och förbättra sina resultat. Det gagnar både deras verksamhet och vår planets framtid. Rätt filterkombination sparar pengar Parallella provningar visade att totalkostnaden kunde sänkas med dyrare högkvalitativa filterprodukter från Camfil Farr med längre livslängd och lägre tryckfall. I USA hade ett företag på Fortune 500-listan, med huvudkontor i Dallas och känt för sin utveckling och försäljning av halvledar- och datorkomponenter, sedan årtionden köpt sina filter från en av Camfil Farrs konkurrenter. Med några års mellanrum begärde teknikföretaget prissänkningar och varje gång gick leverantören med på dem. Camfil Farr kontaktade den största av fyra fab (tillverkningsanläggningar) vid företagets huvudkontor och offererade en tvådelad utvärderingsmetod. I den första delen demonstrerade man skillnaden mellan finfibriga och grovfibriga medier och väckte därefter företagets intresse för potentiella energibesparingar genom att visa den andra delen metoden man får vad man betalar för. LCC-analysen visade besparingspotentialen En livscykelkostnadsanalys (LCC) med Camfil Farrs program gjordes på systemen i anläggningen och analysen övertygade teknikföretaget om att det fanns en avsevärd besparingspotential i energibudgeten. Analysen visade att det gick att spara pengar genom att lägga mera pengar på kvalitetsfilterprodukter med längre livslängd och lägre tryckfall än de standardprodukter som företaget hade köpt in under många år. Provningar på platsen Inom teknikföretaget ville man förstås se själv, så man beställde provningar på platsen för att jäm föra de filter som då användes ett konkurrerande 85 procent grovfibrigt påsfilter med Camfil Farrs finfibriga Durafil 85 procent 4V. Också konkurrentens finfibriga filter provades. Alla de tre luftbehandlingsaggregaten utsattes för samma klimatiserade luft med samma flöde och under samma tidsperiod. De två konkurrerande filtergrupperna jämfördes med Camfil Farrs grupp, som hade ett 30/30-filter som förfilter och ett 40 kvadratmeters Filtra 2000 som slutfilter. Kapaciteten bevisad efter ett dygn Kapaciteten hos Camfil Farrs finfibriga medier visades klart under provningens andra dygn, när det två år gamla påsfiltrets prestanda och konkurrentens nyinstallerade påsfilters prestanda jämfördes med Durafil 4V och konkurrentens finfibriga filter. Före provningen på platsen hade LCCberäkningarna förutspått en total besparing på 37 procent under fem år. Vid provningstidens slut stämde LCC-beräkningarna nästan exakt överens med filtrens verkliga prestanda på fältet. Tre år efter provningsstarten stämmer beräkningarna fortfarande med LCC-prognoserna och det faktiska tryckfallet hos Camfil Farrs 30-30s-, Durafiloch Filtra 2000-filter. Foto: getty images 4

5 Förbättrad luftkvalitet med sänkt energikostnad inom läkemedelsindustrin Provningar visar att Camfil Farrs filter Dokumenterad energibesparing Beviset minskar de årliga energikostnaderna När provet hade pågått i nio månader transporte- Provningarna visade att Camfil farrs filterkombi- med 20 procent för en stor internatio- rades de begagnade filtren till Camfil farrs USa- nation levererade samma antal kubikmeter per nell läkemedelstillverkare. huvudkontor i New Jersey, där deras kvarvarande timme till lägre energikostnad, tack vare en avskiljningsgrad, dammuppsamlingsförmåga och konstruktionsutformning med effektivare filter- tryckfall analyserades ytterligare. Slutanvändaren medieyta och utjämnad filterbelastning. När en läkemedelstillverkare i mellersta USa, med flera miljarder i omsättning, insåg att energin var den största driftskostnadskomponenten när det gäller luftfiltrering stod det klart att en effektiv filtrering skulle bli lönsam om den kunde göras till lägre kostnad. Ventilationssystemet i den mångskiftande tillverkningsprocessen omfattade över 300 luftbehandlingsaggregat (ahu) inom en av anläggningens avdelningar. företagets fastighetsförvaltningsteam utredde den dåvarande kostnaden för filterbyten och fann att den var omkring euro per år, vilket var ungefär 15 procent av de totala ventilationskostnaderna. tillverkarens största bekymmer var energiförbrukningen, som utgjorde 70 procent av den totala driftskostnaden för ventilationssystemet. teamet beslöt att genomföra ett prov på platsen för att mäta energiförbrukningen i tre ahu: ett med den nuvarande leverantörens befintliga kombination, ett med en ny kombination från samma leverantör och ett med den filterkombina- deltog själv vid provningen för att kunna verifiera I jämförelse med konkurrentens filter hade tillverkarens egna fältanalyser och jämföra dem 30/30 högre styvhet. 30/30 och Durafil hade med laboratorieprovningen. också det lägsta luftflödesmotståndet, och Provningsresultaten visade att läkemedelstill- 30/30-filtret uppfyllde kraven på avskiljningsgrad verkaren kunde spara 20 procent av sin energi- och bibehöll sin hållfasthet under sin ettåriga kostnad för ahu genom att byta till Camfil farrs livslängd. Inget av de två konkurrerande filtren filterkombination, som bestod av ett 30/30 klarade provningen. förfilter med Durafil 4V. foto: getty I mages airmail De lägre motstånds- och belastningskurvor tillverkaren beräknade att konverteringen som Camfill farrs filter kan uppvisa innebär färre skulle spara euro euro i ren filterbyten och därmed ytterligare besparingar energi och resten i form av sänkta arbetskost- genom lägre underhållskostnader och mindre nader, färre byten och lägre avfalls- och lagerhållningsbehov. förvaringskostnader. analysen visade att den genomsnittliga besparingen skulle bli 707 euro per ahu och år baserat på ett genomsnittligt elpris. Eftersom det fanns över 800 ahu vid anläggningen skulle den sammanlagda potentiella besparingen om alla filter vid hela anläggningen konverterades till Camfil farrs produkter bli euro. tion som Camfil farr rekommenderade. 5

6 Rena batterier sparar mycket energi Foto: getty images De stigande elpriserna gör att den ständiga jakten efter kostnadseffektivitet numera inriktas på varje möjlig åtgärd som kan minska energiförbrukningen i ventilationssystem. Sjukhussektorn är ett bra exempel. Där används ett stort antal ventilations- och filtreringssystem som är mycket viktiga för patienternas och personalens hälsa, välbefinnande och komfort, i alltifrån operationssalar till akutmottagningar. minskat till 78 Pa, vilket motsvarar en energibesparing på 872 euro per år för varje m 3 /s luftflöde. Det ursprungliga tryckfallet på det andra kylbatteriet, 664 Pa, hade minskat till 22 Pa, vilket motsvarar en energibesparing på 930 euro per år för varje m 3 /s luftflöde. Camfil Farr Storbritannien fick nyligen en beställning från ett stort sjukhus i London på en studie av hur sjukhuset skulle kunna bli mer energieffektivt. Studien visade att sjukhuset skulle kunna spara mycket energi bara genom att rengöra kyl batterierna i sina ventilationsaggregat (AHU). En värdeskapande tjänst på platsen Camfil Farr ger kunderna extra värde genom ett antal tjänster på platsen, alltifrån komplett filterservice till provtagning på luften och luftanalys. Optimering av ventilationssystem för att höja deras verkningsgrad ingår i de här tjänsterna. Vid London-sjukhuset genomförde Camfil Farr två tester med rengöring av kylbatterier i två utvalda AHU för att bestämma hur detta skulle påverka energiförbrukningen. Först avlästes tryckfallen över batterisektionerna och nedsmutsningen på kylbatterierna undersöktes. Därefter rengjordes kylbatterierna med högtrycksånga så att de kraftiga smutsavlagringarna på kylbatteriernas tilluftssida avlägsnades, och nya tryckavläsningar gjordes i tillufts- och frånluftssektionerna. Rengöringen visade att det ursprungliga tryckfallet över det ena kylbatteriet, 680 Pa, hade ger med tiden stora besparingar Resultaten från de två batterirengöringarna visade att rengöringen var till nytta för ventilationsanläggningen som nu har ett mycket bättre luftflöde, och att sjukhusets energiförbrukning minskade. Med utgångspunkt i resultaten kunde man uppskatta energikostnadsbesparingen för London-sjukhuset till mer än euro* per år om kylbatterierna i samtliga 70 AHU-systems rengjordes. *Baserat på en genomsnittlig besparing på 622 GBP per rengjort batteri och en besparing på 1,00 GBP per pascal sänkt tryck. 6

7 Camfil Power Systems levererade Hi-Flo- och CamGT F9-filter till ett luftintagssystem som filtrerar förbränningsluften i en LM MW elgenereringsgasturbin från General Electric. Filtren renar också tilluften till ett värme batteri av koppar-nickellegering. Hela aggregatet monterades på land i Norge och installerades på plattformen som en enda enhet. Konsten att göra renoveringar på Nordsjön Under mer än 40 år har Camfil Farr Power Systems varit en ledande tillverkare av tung filtrerings- och ljuddämpningsutrustning till stora kraftgenererings- och offshoreföretag världen runt. Lösningarna kontrollerar partiklar, buller, värme, fukt, väderpåverkan och is i energisystem med gasturbinteknik. I dag används Camfil Farrs produkter i alla tänkbara driftsmiljöer världen runt för att skydda gasturbiner mot erosion och nedsmutsning och därigenom förbättra deras verkningsgrad och produktionsekonomi och ge längre livslängder med lägre utsläpp. Vi levererar landbaserade, offshoreoch marina system samt utför renoveringar och uppgraderingar. Här följer två nyligen genomförda exempel. Korrosionssäkerhet i den norska oljesektorn Den norska oljeindustrin är ett exempel. Där fick Camfil Farr Power Systems i Sverige nyligen sin första större utbytesorder inom den norska sektorn. Projektet genomfördes i samarbete med Dresser-Rand och omfattade byte av en konkurrents korroderade höghastighetssystem samt förbättring av kapaciteten på oljeplattformen Troll i Nordsjön. Utmanande installation till Venture Camfil Power Systems i Tyskland installerar i samarbete med sitt svenska systerföretag ljudhuvar, filterhus samt luft- och ventilationsintagssystem till Venture Production (Nederländerna) i samband med en renovering av två LM 1600-turbiner på en offshoregasproduktionsplattform i Nordsjön. Filterhusen är försedda med barriärfilter, avisningssystem och övergångskanaler. Alla de här komponenterna inklusive droppavskiljare och grenrör installeras färdigmonterade på plattformen med bara 65 cm manöverutrymme. Installationen på sju ton (varav det nya filterhuset utgör fyra ton) görs för hand med enbart kedjelyftblock och balkklämmor. Filterhusen och turbinljudhuvarna har redan installerats, och nästa steg, bytet av intagssystemen, kommer att genomföras sommaren Med S.A.V.E.R. sparar du både tid och pengar Det här nya analysverktyget verifierar filtrens prestanda under verkliga förhållanden, enkelt, noggrant och innovativt. Våra kunder kan nu dra nytta av ännu ett pionjärarbete från Camfil Farr vårt nya filteranalysverktyg S.A.V.E.R. som du kan använda för att styra upp kostnaderna för ett ventilationssystem genom att verktyget hjälper dig med val av filter och underhåll av filtren som lags in. Verktyget är särskilt användbart för företag som har många byggnader eller som finns på många olika platser, eftersom S.A.V.E.R. lagrar alla data i en central databas som kan användas för informationsstyrning och kostnadsbesparingar. Alla data kan sedan enkelt och bekvämt föras över till Camfil Farrs livscykelkostnadsprogram. Många fördelaktiga funktioner Med S.A.V.E.R. samlar du in data direkt och översätter dem till total ägarkostnad genom att jämföra ekonomin hos de olika filtertyper och märken som används i specifika luftbehandlingssystem och under specifika förhållanden. S.A.V.E.R. centraliserar alla data om ventilationsanläggningen till ett enda program, optimerar filtervalet och bytescykeln så att energikostnaden blir så låg som möjligt och väljer ut rätt filter som ger bästa möjliga luftkvalitet. Kontakta din närmaste Camfil Farr-representant för mer information. 7

8 Tillväxt efter halvledarboomen Efter halvledarboomåret 2004 öppnade Camfil Farr 2005 direktförsäljningskontor i Kuala Lumpur och Penang för att kunna ge ännu bättre stöd åt Vi firar vår 10-årsdag i Asien-Stillahavsområdet de lokala kunderna. Sedan dess har Malaysiabolaget fortsatt växa som centrum för tillverkning och teknisk support i Asien och har nu över 250 anställda vid de fyra anläggningarna i Ipoh fortsatte utbyggnaden med en maskin för Hi-Flo påsfilter, ett nytt MRP-system, APCmontering, högmodern AMC-tillverkning och provningslaboratorium enligt EN 779. Det började med ett rum i Kina Camfil Farr Kina startade 2000 med en enda anställd i ett litet kontor inom den svenska ambassaden. Efter en inledande marknadsundersökning genomfördes ett program för rekrytering av återförsäljare och en viss direktprojektförsäljning skedde. Så småningom byggdes en fabrik i Kunshan utanför Shanghai, och därmed var Camfil i gång. I år kan Camfil Farr se tillbaka på tio år av verksamhet i Asien. Årtiondet har inneburit en intressant resa, under vilken företaget har vuxit från en enda veckningsmaskin i en liten specialanläggning i Malaysia till att bli det största asiatiska filterföretaget i vårt slag utanför Japan med nio driftsenheter i åtta länder och med sammanlagt 22 anläggningar. Den genomsnittliga årliga tillväxten i regionen är över 40 procent. Allt började i Malaysia En ny milstolpe Camfil Farr Malaysia startade 1997 i Ipoh med 2001 sattes en ny milstolpe när man fick den första några få anställda förvärvade Camfil Farr större renrumsfilterbeställningen i Asien, i Taiwan. i USA, och QF Filters, som var ett litet riskkapitalbolag inom Farr med säte i Kuala Lumpur, följts av många nya över hela Asien. Det innebar Det blev ett genombrottsprojekt som sedan har blev en del av den malaysiska verksamheten och en verklig milstolpe för Camfil Farr Malaysias inkorporerades helt år 2003 i Ipoh. Sedan följde förmåga att samarbeta med och ge stöd åt de en konsolidering av Camfils och Farrs parallella ytterst krävande internationella leverantörerna och distributionskanaler. beställarna i regionen. Foto: getty images och är nu en splitterny fabrik I dag är Camfil Farr Kina det största filterföretaget i sitt slag i Kina med 130 anställda, försäljningskontor i Guangdong, Shanghai och Beijing samt ett omfattande nät av återförsäljare. Genom den nya Kunshan-fabriken (se separat artikel) har Camfil Farrs befintliga produktionskapacitet i landet kunnat utökas med tillverkning av renrumsfilter vilket har gett Camfil Farr Kina en stark marknadsledande position. I dag har Camfil Farr Kina omkring 150 anställda. Expansion på världens undersida Camfil Farr Australien tog de första stapplande stegen på vägen mot framgång när man 2001 förvärvade Farrs återförsäljare FAC och inrättade direktförsäljningskontor i Brisbane, Sydney och Melbourne. Ytterligare ett kontor öppnades i Adelaide, och 2006 slutförde Camfil Farr Australien förvärvet av den tidigare konkurrenten Australian Air Filters, samtidigt som man gav sig in på marknaderna för stoftavskiljning och laboratorieskåp. I dag har Camfil Farr Australien omkring 40 anställda. Nya Zeeland och Thailand Samtidigt som Camfil Australien kom i gång startades ett dotterbolag i Nya Zeeland för direkt- 8

9 försäljning i hela landet bildades Camfil Farr Thailand i Bangkok och den lokala försäljningen fördubblades efter bara ett års verksamhet. Satellitkontor öppnades också i landets norra och östra delar. Camfil Farr Thailand har i dag omkring 30 anställda. Regionalt huvudkontor i Singapore Camfil Farr Singapore inrättades 2001 som regionalt huvudkontor för Camfil Farr i Asien. Men fram till 2006 har bolaget fungerat som direktförsäljningskontor och erövrat en ledande ställning på marknaden för nya projekt inom läkemedels- och halvledarsektorerna, samtidigt som man har tillgodosett komfortluftfiltersektorn via lokala återförsäljare. Singapore-kontoret har i dag 10 anställda. Japan och Taiwan Camfil Farr Japan startades 2006 med inriktning på att skapa en signifikant framtidstillväxt på denna marknad. Camfil Farr Taiwan, som har varit ett agenturkontor sedan 2004, införlivades i år och har redan ett lokalt team med sex anställda. Camfil Farr fortsätter också expandera snabbt i Asien och har nyligen öppnat en helt ny fabrik på m 2 (Camfil Farr Filtration Kunshan Ltd) i Kunshan nära Shanghai för fullskaletillverkning av ventilations- och HEPA/ULPA-filter. All tillverkning Över 40 procent årlig tillväxt Efter en trög inledning har Camfil Farr Asien haft en lång period med uthållig och lönsam tillväxt. Sedan 2000 har verksamheten i Asien kunnat uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt på mer än 40 procent och antalet anställda har ökat från 40 till nästan 500. Camfil Farr Asien har nu nio driftsenheter i åtta länder med sammanlagt 22 anläggningar, och i de flesta av länderna har företaget en marknadsledande ställning inom de segment där det verkar. Under de kommande åren kommer tonvikten att ligga på nya och ännu outforskade marknader. Phil Whitaker, Camfil Farrs områdeschef för Asien. HEPA har tillkommit i den nya fabriken i Kunshan i Kina vid Camfil Farrs första fabrik i området har nu förts över till den nya anläggningen i Kunshan. Den lokalt tillverkade produktportföljen i Kina var tidigare begränsad till filter för komfortluftsektorn, men nu tillkommer tätveckade filter och HEPA/ULPA-filter från Kunshan som ska tillgodose det starka behovet av ren processluft hos landets snabbt expanderande basindustrier. De tätveckade filtren tillverkas under renrumsförhållanden i Kunshan. Fabriken har också utrustats med en veckningsmaskin för HEPA/ULPAfiltermedier, en datoriserad automatavsökare som ger 100 procent kontroll av färdigprodukterna och en robotmaskin för packningar utan skarv. I och med den senaste utbyggnaden kan Camfil Farr Kina nu erbjuda ett komplett sortiment av lokalt tillverkade filterprodukter åt alla våra kunder i hela Kina. Ny tillverkningskraft Komfortfilterproduktion i Levice, Slovakien Camfil Farr växer i Europa, och som en del av företagets kontinuerliga expansionsplaner har Camfil Farr nyligen öppnat sin tjugotredje tillverkningsanläggning, Camfil s.r.o, i Levice, Slovakien. Levice ligger tre timmars väg från Wien och två timmar från Budapest. Den nya fabriken i Slovakien kommer att tillverka produkter för den europeiska marknaden och för de växande marknaderna i Östeuropa. Genom anläggningen får Camfil Farr också extra fördelar när det gäller ökat kundvärde i form av service och produktkvalitet. Med den nya fabriken i Levice kan Camfil Farr nå nya marknader och kunder som förut har legat utom räckhåll. Den nuvarande byggnaden i Levice är på m², men den kan byggas ut med ytterligare m² i takt med produktionsbehovet. Med sin befintliga utrustning och personal kan Camfil Farr i Slovakien tillverka över en miljon påsfilter om året i tvåskiftsdrift. Nytt i Camfil Farr Nytt dotterbolag i Taiwan Taiwan R.O.C. Camfil Farr Taiwan Co. Ltd No. 16, Chu-Guang Road Hsin Chu City Tel.: Fax: Ny fabrik i Kina Camfil Farr Filtration (Kunshan) Co. Ltd No. 99, Jinshajilang Road Kunshan Economic Development Zone Tel.: Fax: Ny fabrik i Slovakien Camfil Farr s.r.o. Komenského 24 P.O. Box 125 SK Levice Tel.: Fax:

10 Säker luft till Norges nyaste sjukhus Akershus universitetssjukhus är ett viktigt allmänt sjukhus som är beläget öster om huvudstaden Oslo. Det är ett av fyra universitetssjukhus som sorterar under Oslos universitet och det har anställda. Ett nytt sjukhus på kvadratmeter och 570 sängplatser är under byggnad på samma plats och kommer att vara färdigt i oktober Camfil Farrs norska dotterbolag, Kaare A Rustad A/S, levererar filterutrustning till olika utrymmen inom sjukhuset, bland annat speciella Cambox- och Cambox Security-system till laboratorierna. Kaare A Rustad fick beställningen från YIT Building Systems tack vare Camfil Farrs solida tekniska know-how och tillförlitliga referenslista från sjukhusprojekt. Kaare A Rustad är nu helägt Kaare A Rustad A/S var tidigare Camfil Farrs agent i Norge. Efter 44 års samarbete förvärvade Camfil Farr samtliga utestående aktier i bolaget från Kaare Rustads familj och VD Aksel Smith i juni Det norska bolaget är nu ett helägt dotterbolag inom Camfil Farr Group. Arkitektkontoret C.F. Møller Ren konfekt hos Ferrero Filterbekymmer Eftersom Ferrero var välbekanta med Camfil Farrs framgångsrika filterlösningar som tidigare hade levererats till företagets fabriker i Europa kontaktade man Camfil Farr Canada för att diskutera olika filterproblem och filterkraven för deras europeiska OME-utrustning i Brantford. Camfil Farrs experter kunde identifiera flera problemområden, t.ex. spruckna påsar och skadade veck hos konkurrentprodukter i ett antal av fabrikens 30 ventilationssystem och i kritiska livsmedelsprocesser. ett stort luftbehandlingsaggregat med 35 banker, medan anbudsförfarandet pågick. Testresultaten bekräftade lösningens utlovade prestanda. I dag arbetar Camfil Farr med ytterligare en applikationsoffert för fabriken, som är en av Ferreros viktigaste tillverkningsanläggningar i Nord- och Sydamerika. Italienbaserade Ferrero är ett av världens fem största konfektföretag och tillverkar ett antal välkända märken som t.ex. Rocher, Nutella, Tic Tac, Raffaelo och Mon Cheri. Godsakerna älskas av miljoner människor världen runt. Ferrero tillverkar kvalitetskonfekt som sätter lite piff på vardagslivet. Företaget har 15 fabriker världen över och tillverkar omkring ton produkter. En av Ferreros viktigaste amerikanska anläggningar ligger i Brantford i Kanada. Det är en av Nordamerikas största konfektfabriker ( kvadratmeter) och man säljer till marknaderna i Nord- och Centralamerika. Trestegslösning Efter en fullständig genomgång av alla system föreslog Camfil Farr Canada åtgärder för att förbättra avskiljningsgraden och minska kostnaderna och övertidsarbetet för filterbyten. En trestegslösning offererades med 30/30-filter, Durafil 4V 65 och Durafil 4V 95 till samtliga ventilationsaggregat. En LCC-analys gav besked om lösningens kostnadsfördelar. Ferrero gav då Camfil Farr tillgång till en testgrupp med tre system, bland annat 10

11 Rent campus vid Radboud-universitetet Foto: getty images Camfil Farr fick nyligen en stororder i Nederländerna genom att analysera hur kunden kunde förbättra inomhusluftkvaliteten till lägre kostnad. Camfil Farr Nederländerna har i många år varit material till alla befintliga filterenheter på grundval huvudleverantör av filter till St. Radbouds akademiska sjukhus i Nijmegen. Nyligen valde också Radboud skulle kunna sänka sina driftskost nader, av en attraktiv offert som klart beskrev hur det intilliggande Radboud-universitetet Camfil Farr förenkla filtersortimentet och uppgradera filtreringstekniken till en bättre inomhusluft kvalitet. som förstahandsleverantör av bättre och renare luft till studenterna. Så här gick det till: Offerten baserades på en grundlig genomgång av alla filterenheterna i 13 byggnader Analysen visade vägen (nästan en tredjedel av hela Radboud-området). Radboud hade använt ett stort antal filtertyper från Camfil Farr påpekade att så gott som samtliga många andra filtertillverkare i olika byggnader på filter kunde levereras med glasfibermedier med universitetsområdet. I den första anbudsomgången garanti för en långsiktigt hög avskiljningsgrad, att valdes Camfil Farr som huvudleverantör av filter- antalet filtertyper skulle kunna minskas drastiskt från 100 till bara 20 och att driftskostnaderna skulle kunna sänkas med 7 procent med Camfil som huvudleverantör. Beställare för det jättelika projektet var Imtech Maintenance, en av Nederländernas största service- och teknikleverantörer. I dag kan anställda och studenter vid St. Radbouds akademiska sjukhus och Radboud-universitetet njuta av en renare och hälsosammare miljö med Camfil Farr-filter, till lägre kostnad för båda institutionerna. Snabb filterhjälp till ett medicinskt centrum i knipa VU University Medical Centre i Amsterdam är ett av Nederländernas största universitetssjukhus. I sin egenskap av kombinerat undervisningssjukhus och allmänt sjukhus spelar det en ledande roll inom den nederländska hälso- och sjuk vården, med resurser för avancerad diagnostik och behandling. specialiserad forskning, akademiska kursprogram och utbildning. I maj 2007 inträffade en stor brand i byggnaden som berörde flera operationssalar på andra våningen. Elden orsakade stora skador på de kringliggande utrymmena i minst sex våningsplan, och detta påverkade allvarligt sjukhusets operationskapacitet. Den kraftiga rökutvecklingen påverkade filtersystemet i dessa utrymmen. Camfil Farrs dotterbolag i Nederländerna fick beställning på byte av omkring filter, varav över hälften kunde levereras samma dag som företaget fick vetskap om branden. Expressbeställningen omfattade ett brett urval av Hi-Flo-, Opakfil-, Micretain- och Camcarbfilter. En del av leveransen expedierades av Camfil Farr Tyskland. Genom två efterföljande expressbeställningar kunde installationen av alla berörda luftbehandlingsaggregat slutföras framgångsrikt så att verksamheten i akutmottagningar och operationssalar kunde återupptas kort tid efter branden. 11

12 Ny produkt: Energieffektivt Hi-Flo XLT-filter Ismannen uppdaterad sin sista suck på det snötäckta berget i Alperna har vetenskapsmännen nu fastställt hur han dog. Den stackars mannen förblödde troligen i en strid med Mässor 2007/2008 DECEMBER PowerGen International, New Orleans, USA För den nordiska marknaden har Camfil Farr utvecklat Hi-Flo XLT, ett nytt energieffektivt F6-, F7- och F9-påsfilter för ventilationssystem. Den nya produkten medför enbart fördelar för kunden genom att den förenar energieffektivitet med miljövänlighet. Hi-Flo XLT:s unika prestanda kan utnyttjas i ett brett urval av applikationer för både byggnads- och industriventilationssystem. Hi-Flo XLT har koniska fickor och är Eurovent-certifierat. Filtret har utvecklats speciellt för att ge låg energikostnad i ventilationssystem det initiella tryckfallet är lågt och ökar bara något under livscykeln samtidigt som den höga partikelavskiljningsgraden och luftkvaliteten bibehålls. Hi-Flo XLT använder det senaste inom glasfibermedietekniken. Mediet är unikt och tillverkas med en nyutvecklad sömnadsmetod som ger bästa möjliga luftfördelning. Filtrets stabila plastram är också aerodynamiskt utformad för sitt ändamål. Plasten kan återanvändas och är klassificerad som biologiskt nedbrytbar. Vill du veta mer? Kontakta närmaste Camfil Farr-kontor om du vill ha mer information. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. Sedan 1998 har Camfil Farr Italien levererat Opakfil-, Opakcarb- och Megalam-luftfilter för att åstadkomma renrumsförhållanden i klass 10 och klass 100 vid Museo Archeologico dell Alto Adige i Bolzano i Italien. Filtrens speciella uppgift är att skapa en ren miljö som skyddar och bevarar den berömda mumien Ismannen (även känd som Ötzi) mot biologiska och kemiska föroreningar (se AirMail nr 1, 1998). Ismannen skapar fortfarande rubriker. Över år efter att den förhistoriske jägaren utandades Huvudkontor Camfil AB, Industrigatan 3, Trosa Tel.: Fax: Ola Nyberg en rivaliserande stam sedan han blivit träffad i ryggen med en pil som rev upp en artär och medförde kraftig blodförlust, chock och småningom en hjärtattack. Diagnosen ställdes med hjälp av högupplösande datortomografi. Camfil Farr är en erkänd expert på molekylärfiltrering av ventilationsluft i museer. Om du vill veta mera kan du ladda ned vår broschyr om ämnet, Molecular filtration preserves artefacts, från Februari 5 8 Interclima, Paris, Frankrike VSK 2008, Utrecht, Holland Mars CIFA 08, Frankrike April 1 4, Nordbygg, Stockholm Maj Hôpital Expo 07, Frankrike En fullständig förteckning över utställningar och evenemang finns på Camfil Farr AirMail är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Industrigatan Trosa Tel.: Fax: E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr-gruppen Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel.: Fax: E-post: foto omslag: Getty Images Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden ymer reklambyrå

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning Form 1: Sheet 1FF air mail N Y H E T S - M A G A S I N F R Å N C A M F I L F A R R N R 2 / 2 0 0 6 ymer reklambyrå Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden photo front page: getty images 3 4 7 8 11 S

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP

REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT OCH BALANSERADE FILTERVAL EN PRESENTATION AV DINAIR GROUP REN LUFT ÄR VÅR PASSION Ren luft. Det är egentligen hela syftet med vår existens. Det är vad vi med våra produkter strävar efter och

Läs mer

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2003 För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika 4 7 8 Slutna filtersystem som skyddar byggnader Vår styrelseordförande ser bakåt och framåt

Läs mer

airmail Hållbarhet för en ljus framtid

airmail Hållbarhet för en ljus framtid NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2009 Hållbarhet för en ljus framtid 2 7 9 10 12 Att sänka ventilationskostnaderna Gold Series tar hand om Oystars damm Fullskaletestning vid ett av USA:s främsta

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair bokslutskommuniké 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 55 bolag 3 600 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4,55 mdr kr 2012/13

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO

Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Systemair delårsrapprt Q2 2012/13 Gerald Engström, CEO Glen Nilsson, CFO Ventilation World Wide 44 länder 200 000 m 2 produktionsytor 60 bolag 3 400 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange 4 miljarder kr

Läs mer

AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion

AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL. 1/98 Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion En överblick över luftintagstekniken...3 Mannen som kom in från kylan...4 Bättre luft i stockholmarnas

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning

Företagspresentation. www.micro-matic.se. Din leverantör av dryckesutrustning Din leverantör av dryckesutrustning Om oss Micro Matic Nordic är den multinationella Micro Matic-koncernens skandinaviska division. Micro Matic Nordic tillhandahåller global kunskap och erfarenhet till

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

airmail Kampen mot damm på arbetsplatsen Eliminera rök och damm på arbetsplatsen Skydda världens kunskap hos British Library

airmail Kampen mot damm på arbetsplatsen Eliminera rök och damm på arbetsplatsen Skydda världens kunskap hos British Library NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2008 Kampen mot damm på arbetsplatsen 3 7 8 11 Eliminera rök och damm på arbetsplatsen Skydda världens kunskap hos British Library Att välja filter är nu lika enkelt

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2014 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Gate Aware, Gate Care & Gate Energy bildar tillsammans en ny revolutionerande fastighetstjänst

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions

UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions UPS:er och Tyristorenheter från AEG power solutions AEG Power Solutions AEG är stora i elkraftbranschen och har ett brett sortiment elutrustning inom flera områden. Tanken bakom AEG s produkter är att

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se Estetik och kvalitet med ansvar för helheten www.cchoganas.se Vi älskar kakel och klinker! Visst är det härligt att vara förälskad! Den där pirrande känslan som är så speciell. Men det finaste är när

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

AirMail. Farmaceutisk industri aktuell miljö för ren luft 2/97. Rena rum på ett High-Tech-sjukhus...2. Skydd av Uffiziernas konstskatter...

AirMail. Farmaceutisk industri aktuell miljö för ren luft 2/97. Rena rum på ett High-Tech-sjukhus...2. Skydd av Uffiziernas konstskatter... AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL Farmaceutisk industri aktuell miljö för ren luft 2/97 Rena rum på ett High-Tech-sjukhus...2 Skydd av Uffiziernas konstskatter...4 Expansion i Storbritannien...5 Termikfil,

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

airmail Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson Ultrafina bevis på bättre IAQ

airmail Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson Ultrafina bevis på bättre IAQ NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2006 What Vad har did du you andats breathe in today? idag? 3 5 8 10 11 Förorenad luft ett växande globalt problem Att göra det osynliga synligt, med Lennart Nilsson

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Världens första ozonklassning av luftfilter

Världens första ozonklassning av luftfilter air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / 2 0 1 0 PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: 30 000 ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

AirMail. Här finns världens renaste luft SID 3

AirMail. Här finns världens renaste luft SID 3 AirMail 1/97 NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL Här finns världens renaste luft SID 3 Vikten av ren luft 2 Spökar det i Oslo Konserthus? 4 Vilken luft andas du? 5 Tip Top produktion i USA 6 Volvo och Philips väljer

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

airmail Kampanj för renare luft i London

airmail Kampanj för renare luft i London NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2011 Kampanj för renare luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft på EU:s dagordning Allt du behöver veta om AMC Stor bioteknikorder i Australien Italiens första energicertifierade

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO

Miljöanpassad upphandling HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO HÅLLBAR LÖNSAMHET RÄKNA MED LCC HIPPU SUVILEHTO UPPHANDLING PÅVERKAR Ca 500-600 miljarder kr (EU 2,000 miljarder) 3 kategorier står för 70-80% av all miljöpåverkan BESPARINGSPOTENTIAL Om Sveriges skolor

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering 5 6 8 9 11 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

Äntligen fri från allergener

Äntligen fri från allergener Äntligen fri från allergener Gör ditt hem eller kontor till en praktiskt taget allergenfri zon med det effektivaste luftreningssystemet på marknaden. Det främsta luftreningssystemet för ditt hem eller

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT

2014-05-20 SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT SMARTWATER KOPPLAR OBJEKT TILL DESS ÄGARE OCH KRIMINELLA TILL BROTT 1 Fakta Engelskt företag/varumärke, 17 års erfarenhet. Har idag teoretiskt 3 miljarder unika koder tillgängliga, antalet kan utökas om

Läs mer