air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar"

Transkript

1 air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre luftkvalitet ger sänkt energikostnad enligt läkemedelsindustrin Vi firar vår 10-årsdag i Asien-Stillahavsområdet Ny tillverkningskapacitet i Kina och Slovakien Ren konfekt hos Ferrero

2 airmail Ren, grön och energimedveten Som global ledare inom luftfiltrering vill Camfil alla våra kunder i hela Kina. Den nya fabriken i farr föregå med gott exempel. Det gör vi Slovakien kommer att tillverka produkter för den genom att bibehålla vår ledande ställning inom europeiska marknaden och för de växande mark- branschens alla områden produktutveckling, naderna i Östeuropa. tillverkning, teknik och service. Våra produkter är luftfilter av högsta kvalitet, som har lägsta möjliga tryckfall och som ger Du kan också läsa om några intressanta projekt åt sjukhus-, läkemedels- och gasturbinkunder på andra håll i världen. största möjliga energibesparing för våra kunder låt oss förverkliga en renare värld och spara utan att ge avkall på luftkvaliteten. Vi vet att energi samtidigt. Det gagnar både din verksam- energibesparing som är temat för det här num- het och vår planets framtid. ret av airmail är en av de största utmaningar som dagens ventilationsindustri står inför. När elpriserna skjuter i höjden och nya mycket nöje med läsningen! energidirektiv utfärdas lönar det sig verkligen att spara energi i luftfiltersystemen. Eftersom energin står för upp till 70 procent av ett luft- alan o Connell filters sammanlagda livscykelkostnad (lcc) lönar VD det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts filterapplikation. Vi visar hur det går till och vi bevisar det i laboratoriet, i din anläggning eller genom lcc-beräkningar. Kort sagt vill vi att du ska få se hur positivt våra produkter kan påverka ditt resultat. I det här numret kan du läsa om några nyligen genomförda projekt där Camfil farrs expertkunnande, produkter, tjänster och lösningar har hjälpt våra kunder världen runt att sänka sina driftskostnader och samtidigt hålla en hög inomhusluftkvalitet i sina byggnader och kritiska processer. Kontakta oss så att vi kan ge dig värdefulla råd Camfil farrs experter över hela världen är alltid redo att diskutera energibesparingar med kunder och slutanvändare. Expansion i Asien och Östeuropa Inom produktions- och distributionsområdet bygger vi nu ut vår tillverkningskraft med två nya fabriker i Slovakien och Kina. läs mer om dem i det här numret. med den senaste utbyggnaden i asien kan Camfil farr Kina nu erbjuda ett komplett fo to: ge tt y Ima ge S sortiment av lokalt tillverkade filterprodukter åt 2

3 Sänk dina energikostnader med Camfil Farr-filter Energibesparing är en viktig del av Camfil Farrs verksamhet att ge kunderna råd om hur de ska välja ut de filter som ger bäst ekonomi vid önskad avskiljningsgrad, utan att ge avkall på luftkvaliteten. Varför? Eftersom energin står för upp till 70 pro cent av ett luftfilters sammanlagda livscykelkostnad (LCC) lönar det sig alltid att välja rätt filter till rätt sorts filterapplikation. Detta kan medföra avsevärda besparingar för nyligen tagits av EU-kommissionen inom ramen ventilationssystemen i offentliga byggnader, för programmet Intelligent energi Europa kontorshus och industribyggnader. Varenda dag ( ). Den tillhandahåller informationstjänster åt praktiskt verksamma och konsulter, åt hjälper Camfil Farr sina kunder med LCC-analyser som visar vilken filterkombination som ger lägsta experter vid energiföretag och intressegrupper möjliga driftskostnad. och åt nationella beslutsfattare i EU:s medlemsstater så att de kan medverka till genomförandet Camfil Farr sätter sin prägel och bidrar till våra kunders energieffektivitet genom att erbjuda av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda marknadens mest effektiva luftfilter till exempel (EPBD). Direktivet främjar förbättringar av vår nyligen introducerade produkt Hi-Flo XLT byggnaders energiprestanda genom att kräva att som vi beskriver i det här numret och genom att medlemsstaterna genomför följande åtgärder: dokumentera luftfiltrens prestanda med hjälp av En allmän ram för en beräkningsmetodik för provningar på platsen och LCC-analyser med egen byggnaders integrerade energiprestanda. banbrytande programvara och med vårt revolutionerande filteranalysverktyg S.A.V.E.R (sida 7). Tillämpning av minimikrav på nya byggnaders energiprestanda. Tryck från myndighetsinitiativ Tillämpning av minimikrav på energiprestanda i befintliga stora byggnader som genomgår I kölvattnet av debatten om klimatförändringar större renoveringar. utövar myndigheterna nu ett starkare tryck på Energicertifiering av byggnader. industrin för att den ska tillämpa viktiga energibesparingsprinciper och stärka det gröna Regelbundna kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem i byggnader samt en tänkesättet. bedömning av värmeanläggningen om värmepannorna i den är äldre än 15 år. Att sänka energiförbrukningen är en gränsöverskridande angelägenhet. EU och USA höll Krav beträffande experter och kontrollanter ny ligen ett toppmöte om energisäkerhet, energieffektivitet och klimatförändringar där man fram- vid certifiering av byggnader, utarbetande av tillhörande rekommendationer samt kontroll av höll: Att garantera en säker och ekonomisk pannor och ventilationssystem. energitillförsel och att ta itu med klimatförändringarna är centrala, sammanhängande och globala utmaningar som världssamfundet nu står inför. För att bemästra dessa frågor krävs skyndsamma och långsiktiga globala åtgärder och en integrerad metodik där man utnyttjar ett brett urval av regionalt, nationellt eller internationellt fastlagda politiska verktyg och åtgärder. Här följer några exempel: Inom ramen för dessa allmänna principer och målsättningar har varje EU-medlemsstat ett eget ansvar att välja de åtgärder som lämpar sig bäst för de lokala förhållandena (subsidiaritets- principen). Sverige där den internationella Camfil Farr Group har sitt huvudkontor har till exempel ny ligen infört ett eget energidirektiv, en lag som kräver att ägare av bostadshus och kontorshus redovisar hur mycket energi deras lokaler förbrukar. Den här lagen, som är baserad på EU-direktivet, kommer undan för undan att utvidgas till att omfatta andra kategorier av byggnader i Sverige. USA-initiativ I USA har energidepartementet (DOE) inrättat en byrå för energibesparing och förnybar energi (EERE). Den federala regeringen i USA minskar sin egen energianvändning med hjälp av energidepartementets program för federal energistyrning och nationellt via den nationella energipolitikutvecklingsgruppen (NEPD). Man driver en rikstäckande kampanj för energibesparing samt Energy Star-programmet. Det amerikanska energidepartementet och VVS-ingenjörsförbundet (ASHRAE) samarbetar också för att ta fram strängare energibyggnormer så att det år 2010 kommer att krävas att byggnader förbrukar 30 procent mindre energi än enligt 2004 års normer. Det här är bara ett par exempel. Också inom andra ekonomier och regioner pågår initiativ. Foto: getty images Åtgärder från EU Byggnadsplattformen EPBD är ett initiativ som Foto: getty images 3

4 Energiministrarna inom Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) har exempelvis också lanserat Darwin-deklarationen, som framhåller behovet av en renare, effektivare och hållbarare energiteknik. Spara energi utan att ge avkall på inomhusluftkvaliteten På senare år har, framför allt på grund av den kraftiga ökningen av oljepriset, behovet av att spara energi blivit allt mer akut samtidigt som inomhusluftkvalitet har kommit mer i blickpunkten. Att sänka livscykelkostnaden (LCC) för luftfilter kan ingå i besparingsekvationen utan att detta påverkar inomhusluftkvaliteten. Alla vet att det kostar mycket pengar att ventilera byggnader, särskilt med dagens ökande elpriser. En normal kostnad för luftfilter, uttryckt som andel av systemets totala energikostnad, är cirka 30 procent. Genom att välja rätta och effektiva filter, med hög avskiljningsgrad och lågt genomsnittligt tryckfall, kan man göra avsevärda energibesparingar samtidigt som man också uppnår ett annat viktigt mål en hälsosam och komfortabel inomhusluftkvalitet. Det lönar sig alltså dubbelt upp lägre total driftskostnad och högre inomhusluftkvalitet. Camfil Farr har beräknat att varje extra pascal (Pa) tryckfall i filtret ger en euro per år i ökad energikostnad för ett normalt ventilationssystem som är i gång 50 procent av tiden. En dålig filterkonstruktion kan öka tryckfallet med upp till 50 Pa, och alltså ge 50 euro om året i ökad energikostnad, även om samma filterklass används. Filtren är de enda komponenterna i ventilationssystemet som går att byta till rimlig kostnad, så varför inte spara energi genom att välja rätt filter? Handla nu med tanke på framtiden Camfil Farr strävar efter att utvecka ny teknik och nya metoder så att våra kunder kan bli ännu mer miljöeffektiva och energimedvetna. Vi välkomnar de nya och allt striktare kraven på energibesparing inom VVS-branschen. Vi har drivit dessa frågor hårt under många år och vi arbetar ständigt med dem. Läs mera om detta i några av artiklarna i det här numret. Vi välkomnar en kontinuerlig dialog med alla våra kunder inom alla branscher och sektorer för att de ska kunna minska sin energiförbrukning, sänka sina ventilationsdriftkostnader och förbättra sina resultat. Det gagnar både deras verksamhet och vår planets framtid. Rätt filterkombination sparar pengar Parallella provningar visade att totalkostnaden kunde sänkas med dyrare högkvalitativa filterprodukter från Camfil Farr med längre livslängd och lägre tryckfall. I USA hade ett företag på Fortune 500-listan, med huvudkontor i Dallas och känt för sin utveckling och försäljning av halvledar- och datorkomponenter, sedan årtionden köpt sina filter från en av Camfil Farrs konkurrenter. Med några års mellanrum begärde teknikföretaget prissänkningar och varje gång gick leverantören med på dem. Camfil Farr kontaktade den största av fyra fab (tillverkningsanläggningar) vid företagets huvudkontor och offererade en tvådelad utvärderingsmetod. I den första delen demonstrerade man skillnaden mellan finfibriga och grovfibriga medier och väckte därefter företagets intresse för potentiella energibesparingar genom att visa den andra delen metoden man får vad man betalar för. LCC-analysen visade besparingspotentialen En livscykelkostnadsanalys (LCC) med Camfil Farrs program gjordes på systemen i anläggningen och analysen övertygade teknikföretaget om att det fanns en avsevärd besparingspotential i energibudgeten. Analysen visade att det gick att spara pengar genom att lägga mera pengar på kvalitetsfilterprodukter med längre livslängd och lägre tryckfall än de standardprodukter som företaget hade köpt in under många år. Provningar på platsen Inom teknikföretaget ville man förstås se själv, så man beställde provningar på platsen för att jäm föra de filter som då användes ett konkurrerande 85 procent grovfibrigt påsfilter med Camfil Farrs finfibriga Durafil 85 procent 4V. Också konkurrentens finfibriga filter provades. Alla de tre luftbehandlingsaggregaten utsattes för samma klimatiserade luft med samma flöde och under samma tidsperiod. De två konkurrerande filtergrupperna jämfördes med Camfil Farrs grupp, som hade ett 30/30-filter som förfilter och ett 40 kvadratmeters Filtra 2000 som slutfilter. Kapaciteten bevisad efter ett dygn Kapaciteten hos Camfil Farrs finfibriga medier visades klart under provningens andra dygn, när det två år gamla påsfiltrets prestanda och konkurrentens nyinstallerade påsfilters prestanda jämfördes med Durafil 4V och konkurrentens finfibriga filter. Före provningen på platsen hade LCCberäkningarna förutspått en total besparing på 37 procent under fem år. Vid provningstidens slut stämde LCC-beräkningarna nästan exakt överens med filtrens verkliga prestanda på fältet. Tre år efter provningsstarten stämmer beräkningarna fortfarande med LCC-prognoserna och det faktiska tryckfallet hos Camfil Farrs 30-30s-, Durafiloch Filtra 2000-filter. Foto: getty images 4

5 Förbättrad luftkvalitet med sänkt energikostnad inom läkemedelsindustrin Provningar visar att Camfil Farrs filter Dokumenterad energibesparing Beviset minskar de årliga energikostnaderna När provet hade pågått i nio månader transporte- Provningarna visade att Camfil farrs filterkombi- med 20 procent för en stor internatio- rades de begagnade filtren till Camfil farrs USa- nation levererade samma antal kubikmeter per nell läkemedelstillverkare. huvudkontor i New Jersey, där deras kvarvarande timme till lägre energikostnad, tack vare en avskiljningsgrad, dammuppsamlingsförmåga och konstruktionsutformning med effektivare filter- tryckfall analyserades ytterligare. Slutanvändaren medieyta och utjämnad filterbelastning. När en läkemedelstillverkare i mellersta USa, med flera miljarder i omsättning, insåg att energin var den största driftskostnadskomponenten när det gäller luftfiltrering stod det klart att en effektiv filtrering skulle bli lönsam om den kunde göras till lägre kostnad. Ventilationssystemet i den mångskiftande tillverkningsprocessen omfattade över 300 luftbehandlingsaggregat (ahu) inom en av anläggningens avdelningar. företagets fastighetsförvaltningsteam utredde den dåvarande kostnaden för filterbyten och fann att den var omkring euro per år, vilket var ungefär 15 procent av de totala ventilationskostnaderna. tillverkarens största bekymmer var energiförbrukningen, som utgjorde 70 procent av den totala driftskostnaden för ventilationssystemet. teamet beslöt att genomföra ett prov på platsen för att mäta energiförbrukningen i tre ahu: ett med den nuvarande leverantörens befintliga kombination, ett med en ny kombination från samma leverantör och ett med den filterkombina- deltog själv vid provningen för att kunna verifiera I jämförelse med konkurrentens filter hade tillverkarens egna fältanalyser och jämföra dem 30/30 högre styvhet. 30/30 och Durafil hade med laboratorieprovningen. också det lägsta luftflödesmotståndet, och Provningsresultaten visade att läkemedelstill- 30/30-filtret uppfyllde kraven på avskiljningsgrad verkaren kunde spara 20 procent av sin energi- och bibehöll sin hållfasthet under sin ettåriga kostnad för ahu genom att byta till Camfil farrs livslängd. Inget av de två konkurrerande filtren filterkombination, som bestod av ett 30/30 klarade provningen. förfilter med Durafil 4V. foto: getty I mages airmail De lägre motstånds- och belastningskurvor tillverkaren beräknade att konverteringen som Camfill farrs filter kan uppvisa innebär färre skulle spara euro euro i ren filterbyten och därmed ytterligare besparingar energi och resten i form av sänkta arbetskost- genom lägre underhållskostnader och mindre nader, färre byten och lägre avfalls- och lagerhållningsbehov. förvaringskostnader. analysen visade att den genomsnittliga besparingen skulle bli 707 euro per ahu och år baserat på ett genomsnittligt elpris. Eftersom det fanns över 800 ahu vid anläggningen skulle den sammanlagda potentiella besparingen om alla filter vid hela anläggningen konverterades till Camfil farrs produkter bli euro. tion som Camfil farr rekommenderade. 5

6 Rena batterier sparar mycket energi Foto: getty images De stigande elpriserna gör att den ständiga jakten efter kostnadseffektivitet numera inriktas på varje möjlig åtgärd som kan minska energiförbrukningen i ventilationssystem. Sjukhussektorn är ett bra exempel. Där används ett stort antal ventilations- och filtreringssystem som är mycket viktiga för patienternas och personalens hälsa, välbefinnande och komfort, i alltifrån operationssalar till akutmottagningar. minskat till 78 Pa, vilket motsvarar en energibesparing på 872 euro per år för varje m 3 /s luftflöde. Det ursprungliga tryckfallet på det andra kylbatteriet, 664 Pa, hade minskat till 22 Pa, vilket motsvarar en energibesparing på 930 euro per år för varje m 3 /s luftflöde. Camfil Farr Storbritannien fick nyligen en beställning från ett stort sjukhus i London på en studie av hur sjukhuset skulle kunna bli mer energieffektivt. Studien visade att sjukhuset skulle kunna spara mycket energi bara genom att rengöra kyl batterierna i sina ventilationsaggregat (AHU). En värdeskapande tjänst på platsen Camfil Farr ger kunderna extra värde genom ett antal tjänster på platsen, alltifrån komplett filterservice till provtagning på luften och luftanalys. Optimering av ventilationssystem för att höja deras verkningsgrad ingår i de här tjänsterna. Vid London-sjukhuset genomförde Camfil Farr två tester med rengöring av kylbatterier i två utvalda AHU för att bestämma hur detta skulle påverka energiförbrukningen. Först avlästes tryckfallen över batterisektionerna och nedsmutsningen på kylbatterierna undersöktes. Därefter rengjordes kylbatterierna med högtrycksånga så att de kraftiga smutsavlagringarna på kylbatteriernas tilluftssida avlägsnades, och nya tryckavläsningar gjordes i tillufts- och frånluftssektionerna. Rengöringen visade att det ursprungliga tryckfallet över det ena kylbatteriet, 680 Pa, hade ger med tiden stora besparingar Resultaten från de två batterirengöringarna visade att rengöringen var till nytta för ventilationsanläggningen som nu har ett mycket bättre luftflöde, och att sjukhusets energiförbrukning minskade. Med utgångspunkt i resultaten kunde man uppskatta energikostnadsbesparingen för London-sjukhuset till mer än euro* per år om kylbatterierna i samtliga 70 AHU-systems rengjordes. *Baserat på en genomsnittlig besparing på 622 GBP per rengjort batteri och en besparing på 1,00 GBP per pascal sänkt tryck. 6

7 Camfil Power Systems levererade Hi-Flo- och CamGT F9-filter till ett luftintagssystem som filtrerar förbränningsluften i en LM MW elgenereringsgasturbin från General Electric. Filtren renar också tilluften till ett värme batteri av koppar-nickellegering. Hela aggregatet monterades på land i Norge och installerades på plattformen som en enda enhet. Konsten att göra renoveringar på Nordsjön Under mer än 40 år har Camfil Farr Power Systems varit en ledande tillverkare av tung filtrerings- och ljuddämpningsutrustning till stora kraftgenererings- och offshoreföretag världen runt. Lösningarna kontrollerar partiklar, buller, värme, fukt, väderpåverkan och is i energisystem med gasturbinteknik. I dag används Camfil Farrs produkter i alla tänkbara driftsmiljöer världen runt för att skydda gasturbiner mot erosion och nedsmutsning och därigenom förbättra deras verkningsgrad och produktionsekonomi och ge längre livslängder med lägre utsläpp. Vi levererar landbaserade, offshoreoch marina system samt utför renoveringar och uppgraderingar. Här följer två nyligen genomförda exempel. Korrosionssäkerhet i den norska oljesektorn Den norska oljeindustrin är ett exempel. Där fick Camfil Farr Power Systems i Sverige nyligen sin första större utbytesorder inom den norska sektorn. Projektet genomfördes i samarbete med Dresser-Rand och omfattade byte av en konkurrents korroderade höghastighetssystem samt förbättring av kapaciteten på oljeplattformen Troll i Nordsjön. Utmanande installation till Venture Camfil Power Systems i Tyskland installerar i samarbete med sitt svenska systerföretag ljudhuvar, filterhus samt luft- och ventilationsintagssystem till Venture Production (Nederländerna) i samband med en renovering av två LM 1600-turbiner på en offshoregasproduktionsplattform i Nordsjön. Filterhusen är försedda med barriärfilter, avisningssystem och övergångskanaler. Alla de här komponenterna inklusive droppavskiljare och grenrör installeras färdigmonterade på plattformen med bara 65 cm manöverutrymme. Installationen på sju ton (varav det nya filterhuset utgör fyra ton) görs för hand med enbart kedjelyftblock och balkklämmor. Filterhusen och turbinljudhuvarna har redan installerats, och nästa steg, bytet av intagssystemen, kommer att genomföras sommaren Med S.A.V.E.R. sparar du både tid och pengar Det här nya analysverktyget verifierar filtrens prestanda under verkliga förhållanden, enkelt, noggrant och innovativt. Våra kunder kan nu dra nytta av ännu ett pionjärarbete från Camfil Farr vårt nya filteranalysverktyg S.A.V.E.R. som du kan använda för att styra upp kostnaderna för ett ventilationssystem genom att verktyget hjälper dig med val av filter och underhåll av filtren som lags in. Verktyget är särskilt användbart för företag som har många byggnader eller som finns på många olika platser, eftersom S.A.V.E.R. lagrar alla data i en central databas som kan användas för informationsstyrning och kostnadsbesparingar. Alla data kan sedan enkelt och bekvämt föras över till Camfil Farrs livscykelkostnadsprogram. Många fördelaktiga funktioner Med S.A.V.E.R. samlar du in data direkt och översätter dem till total ägarkostnad genom att jämföra ekonomin hos de olika filtertyper och märken som används i specifika luftbehandlingssystem och under specifika förhållanden. S.A.V.E.R. centraliserar alla data om ventilationsanläggningen till ett enda program, optimerar filtervalet och bytescykeln så att energikostnaden blir så låg som möjligt och väljer ut rätt filter som ger bästa möjliga luftkvalitet. Kontakta din närmaste Camfil Farr-representant för mer information. 7

8 Tillväxt efter halvledarboomen Efter halvledarboomåret 2004 öppnade Camfil Farr 2005 direktförsäljningskontor i Kuala Lumpur och Penang för att kunna ge ännu bättre stöd åt Vi firar vår 10-årsdag i Asien-Stillahavsområdet de lokala kunderna. Sedan dess har Malaysiabolaget fortsatt växa som centrum för tillverkning och teknisk support i Asien och har nu över 250 anställda vid de fyra anläggningarna i Ipoh fortsatte utbyggnaden med en maskin för Hi-Flo påsfilter, ett nytt MRP-system, APCmontering, högmodern AMC-tillverkning och provningslaboratorium enligt EN 779. Det började med ett rum i Kina Camfil Farr Kina startade 2000 med en enda anställd i ett litet kontor inom den svenska ambassaden. Efter en inledande marknadsundersökning genomfördes ett program för rekrytering av återförsäljare och en viss direktprojektförsäljning skedde. Så småningom byggdes en fabrik i Kunshan utanför Shanghai, och därmed var Camfil i gång. I år kan Camfil Farr se tillbaka på tio år av verksamhet i Asien. Årtiondet har inneburit en intressant resa, under vilken företaget har vuxit från en enda veckningsmaskin i en liten specialanläggning i Malaysia till att bli det största asiatiska filterföretaget i vårt slag utanför Japan med nio driftsenheter i åtta länder och med sammanlagt 22 anläggningar. Den genomsnittliga årliga tillväxten i regionen är över 40 procent. Allt började i Malaysia En ny milstolpe Camfil Farr Malaysia startade 1997 i Ipoh med 2001 sattes en ny milstolpe när man fick den första några få anställda förvärvade Camfil Farr större renrumsfilterbeställningen i Asien, i Taiwan. i USA, och QF Filters, som var ett litet riskkapitalbolag inom Farr med säte i Kuala Lumpur, följts av många nya över hela Asien. Det innebar Det blev ett genombrottsprojekt som sedan har blev en del av den malaysiska verksamheten och en verklig milstolpe för Camfil Farr Malaysias inkorporerades helt år 2003 i Ipoh. Sedan följde förmåga att samarbeta med och ge stöd åt de en konsolidering av Camfils och Farrs parallella ytterst krävande internationella leverantörerna och distributionskanaler. beställarna i regionen. Foto: getty images och är nu en splitterny fabrik I dag är Camfil Farr Kina det största filterföretaget i sitt slag i Kina med 130 anställda, försäljningskontor i Guangdong, Shanghai och Beijing samt ett omfattande nät av återförsäljare. Genom den nya Kunshan-fabriken (se separat artikel) har Camfil Farrs befintliga produktionskapacitet i landet kunnat utökas med tillverkning av renrumsfilter vilket har gett Camfil Farr Kina en stark marknadsledande position. I dag har Camfil Farr Kina omkring 150 anställda. Expansion på världens undersida Camfil Farr Australien tog de första stapplande stegen på vägen mot framgång när man 2001 förvärvade Farrs återförsäljare FAC och inrättade direktförsäljningskontor i Brisbane, Sydney och Melbourne. Ytterligare ett kontor öppnades i Adelaide, och 2006 slutförde Camfil Farr Australien förvärvet av den tidigare konkurrenten Australian Air Filters, samtidigt som man gav sig in på marknaderna för stoftavskiljning och laboratorieskåp. I dag har Camfil Farr Australien omkring 40 anställda. Nya Zeeland och Thailand Samtidigt som Camfil Australien kom i gång startades ett dotterbolag i Nya Zeeland för direkt- 8

9 försäljning i hela landet bildades Camfil Farr Thailand i Bangkok och den lokala försäljningen fördubblades efter bara ett års verksamhet. Satellitkontor öppnades också i landets norra och östra delar. Camfil Farr Thailand har i dag omkring 30 anställda. Regionalt huvudkontor i Singapore Camfil Farr Singapore inrättades 2001 som regionalt huvudkontor för Camfil Farr i Asien. Men fram till 2006 har bolaget fungerat som direktförsäljningskontor och erövrat en ledande ställning på marknaden för nya projekt inom läkemedels- och halvledarsektorerna, samtidigt som man har tillgodosett komfortluftfiltersektorn via lokala återförsäljare. Singapore-kontoret har i dag 10 anställda. Japan och Taiwan Camfil Farr Japan startades 2006 med inriktning på att skapa en signifikant framtidstillväxt på denna marknad. Camfil Farr Taiwan, som har varit ett agenturkontor sedan 2004, införlivades i år och har redan ett lokalt team med sex anställda. Camfil Farr fortsätter också expandera snabbt i Asien och har nyligen öppnat en helt ny fabrik på m 2 (Camfil Farr Filtration Kunshan Ltd) i Kunshan nära Shanghai för fullskaletillverkning av ventilations- och HEPA/ULPA-filter. All tillverkning Över 40 procent årlig tillväxt Efter en trög inledning har Camfil Farr Asien haft en lång period med uthållig och lönsam tillväxt. Sedan 2000 har verksamheten i Asien kunnat uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt på mer än 40 procent och antalet anställda har ökat från 40 till nästan 500. Camfil Farr Asien har nu nio driftsenheter i åtta länder med sammanlagt 22 anläggningar, och i de flesta av länderna har företaget en marknadsledande ställning inom de segment där det verkar. Under de kommande åren kommer tonvikten att ligga på nya och ännu outforskade marknader. Phil Whitaker, Camfil Farrs områdeschef för Asien. HEPA har tillkommit i den nya fabriken i Kunshan i Kina vid Camfil Farrs första fabrik i området har nu förts över till den nya anläggningen i Kunshan. Den lokalt tillverkade produktportföljen i Kina var tidigare begränsad till filter för komfortluftsektorn, men nu tillkommer tätveckade filter och HEPA/ULPA-filter från Kunshan som ska tillgodose det starka behovet av ren processluft hos landets snabbt expanderande basindustrier. De tätveckade filtren tillverkas under renrumsförhållanden i Kunshan. Fabriken har också utrustats med en veckningsmaskin för HEPA/ULPAfiltermedier, en datoriserad automatavsökare som ger 100 procent kontroll av färdigprodukterna och en robotmaskin för packningar utan skarv. I och med den senaste utbyggnaden kan Camfil Farr Kina nu erbjuda ett komplett sortiment av lokalt tillverkade filterprodukter åt alla våra kunder i hela Kina. Ny tillverkningskraft Komfortfilterproduktion i Levice, Slovakien Camfil Farr växer i Europa, och som en del av företagets kontinuerliga expansionsplaner har Camfil Farr nyligen öppnat sin tjugotredje tillverkningsanläggning, Camfil s.r.o, i Levice, Slovakien. Levice ligger tre timmars väg från Wien och två timmar från Budapest. Den nya fabriken i Slovakien kommer att tillverka produkter för den europeiska marknaden och för de växande marknaderna i Östeuropa. Genom anläggningen får Camfil Farr också extra fördelar när det gäller ökat kundvärde i form av service och produktkvalitet. Med den nya fabriken i Levice kan Camfil Farr nå nya marknader och kunder som förut har legat utom räckhåll. Den nuvarande byggnaden i Levice är på m², men den kan byggas ut med ytterligare m² i takt med produktionsbehovet. Med sin befintliga utrustning och personal kan Camfil Farr i Slovakien tillverka över en miljon påsfilter om året i tvåskiftsdrift. Nytt i Camfil Farr Nytt dotterbolag i Taiwan Taiwan R.O.C. Camfil Farr Taiwan Co. Ltd No. 16, Chu-Guang Road Hsin Chu City Tel.: Fax: Ny fabrik i Kina Camfil Farr Filtration (Kunshan) Co. Ltd No. 99, Jinshajilang Road Kunshan Economic Development Zone Tel.: Fax: Ny fabrik i Slovakien Camfil Farr s.r.o. Komenského 24 P.O. Box 125 SK Levice Tel.: Fax:

10 Säker luft till Norges nyaste sjukhus Akershus universitetssjukhus är ett viktigt allmänt sjukhus som är beläget öster om huvudstaden Oslo. Det är ett av fyra universitetssjukhus som sorterar under Oslos universitet och det har anställda. Ett nytt sjukhus på kvadratmeter och 570 sängplatser är under byggnad på samma plats och kommer att vara färdigt i oktober Camfil Farrs norska dotterbolag, Kaare A Rustad A/S, levererar filterutrustning till olika utrymmen inom sjukhuset, bland annat speciella Cambox- och Cambox Security-system till laboratorierna. Kaare A Rustad fick beställningen från YIT Building Systems tack vare Camfil Farrs solida tekniska know-how och tillförlitliga referenslista från sjukhusprojekt. Kaare A Rustad är nu helägt Kaare A Rustad A/S var tidigare Camfil Farrs agent i Norge. Efter 44 års samarbete förvärvade Camfil Farr samtliga utestående aktier i bolaget från Kaare Rustads familj och VD Aksel Smith i juni Det norska bolaget är nu ett helägt dotterbolag inom Camfil Farr Group. Arkitektkontoret C.F. Møller Ren konfekt hos Ferrero Filterbekymmer Eftersom Ferrero var välbekanta med Camfil Farrs framgångsrika filterlösningar som tidigare hade levererats till företagets fabriker i Europa kontaktade man Camfil Farr Canada för att diskutera olika filterproblem och filterkraven för deras europeiska OME-utrustning i Brantford. Camfil Farrs experter kunde identifiera flera problemområden, t.ex. spruckna påsar och skadade veck hos konkurrentprodukter i ett antal av fabrikens 30 ventilationssystem och i kritiska livsmedelsprocesser. ett stort luftbehandlingsaggregat med 35 banker, medan anbudsförfarandet pågick. Testresultaten bekräftade lösningens utlovade prestanda. I dag arbetar Camfil Farr med ytterligare en applikationsoffert för fabriken, som är en av Ferreros viktigaste tillverkningsanläggningar i Nord- och Sydamerika. Italienbaserade Ferrero är ett av världens fem största konfektföretag och tillverkar ett antal välkända märken som t.ex. Rocher, Nutella, Tic Tac, Raffaelo och Mon Cheri. Godsakerna älskas av miljoner människor världen runt. Ferrero tillverkar kvalitetskonfekt som sätter lite piff på vardagslivet. Företaget har 15 fabriker världen över och tillverkar omkring ton produkter. En av Ferreros viktigaste amerikanska anläggningar ligger i Brantford i Kanada. Det är en av Nordamerikas största konfektfabriker ( kvadratmeter) och man säljer till marknaderna i Nord- och Centralamerika. Trestegslösning Efter en fullständig genomgång av alla system föreslog Camfil Farr Canada åtgärder för att förbättra avskiljningsgraden och minska kostnaderna och övertidsarbetet för filterbyten. En trestegslösning offererades med 30/30-filter, Durafil 4V 65 och Durafil 4V 95 till samtliga ventilationsaggregat. En LCC-analys gav besked om lösningens kostnadsfördelar. Ferrero gav då Camfil Farr tillgång till en testgrupp med tre system, bland annat 10

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering 5 6 8 9 11 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden 1, 2014 Kundvård lltid det där lilla extra för kunden rmando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil nlinebutik gör filterhantering till en enkel affär Camab hjälper turbinoperatör i CMF Clean ir

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL Innehåll Systemair gjorde sex företagsförvärv under 2014/15 Systemair i korthet 1 2014/2015 i korthet 2 Koncernchefens ord 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Förvärv 9 Kärnvärden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Informationsmemorandum April 2010 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) april 2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

med min man! Utsänd Sjukhuslogistik ett arbete för proffs Tyskland: Samarbete ger resultat Tävling: Vinn en ipad2

med min man! Utsänd Sjukhuslogistik ett arbete för proffs Tyskland: Samarbete ger resultat Tävling: Vinn en ipad2 Nr. 2 2011 Sjukhuslogistik ett arbete för proffs Tyskland: Samarbete ger resultat Tävling: Vinn en ipad2 Bolagsstämma: 2010 var bästa året någonsin DSV hedras av GM Utsänd med min man! Läs sida 12 Sanningens

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2009/10

Årsredovisning 2009/10 Årsredovisning 2009/10 www.systemair.com Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2009 30 april 2010. Året inleddes svagt och vi fi ck ingen försäljningstillväxt,

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning 2007/08 www.systemair.se Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2007-30 april 2008. Vi har bakom oss ett händelserikt år med Exportrådets

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer