Årsredovisning Växjö Energi AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB

2 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla, el och datakommunikation till kommunens invånare, företag och idrottsarenor är vi en viktig del i Växjös epitet Europas grönaste stad. Allt vi gör har ett syfte, tydligt miljöfokus och är en del i Växjös framtidsutveckling. Vi är stolta över det vi på Växjö Energi har åstadkommit under de senaste åren och ser med stor tillförsikt på framtiden och dess möjligheter. Sandvik 3 för en grönare framtid Vi fortsätter byggnationen av vårt tredje kraftvärmeverk som gör att vi kommer kunna elda uteslutande med biobränsle. Under det senaste decenniet har Växjö kommun expanderat rejält och folkmängden i kommunen har ökat. Med Sandvik 3 kommer vi att kunna försörja staden med värme och kyla i ett växande Växjö. Med Sandvik 3 kommer vi att kunna försörja staden med värme och kyla i ett växande Växjö. Åsaliden miljösmarta plushuset Åsaliden, vårt miljösmarta plushus, är vårt bidrag till framtidens hållbara boende. Huset producerar mer energi och värme än det förbrukar och all överskottsenergi återanvänds vilket ger låga driftskostnader. Varje detalj, varje steg i hela projektet är mycket väl genomtänkt och projektet i sin helhet är unikt i sitt slag. Sedan april 2013 bor familjen Provencher i huset och i en blogg skriver de löpande om hur det är att bo och leva där. Wexnet ett regionalt bredbandsbolag I Växjö var vi tidiga med att bygga ett öppet stadsnät, ett lokalt bredbandsnät via fiber. Sedan dess har det hänt mycket och den 1 maj 2013 är ett historiskt datum för Wexnet. Då blev avsiktsförklaringen från 2011 mellan Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommuner verklighet och det gemensamma bolaget Wexnet AB bildades. Växjö Energi är majoritetsägare men samtliga kommuner är representerade i styrelsen. Syftet med Wexnet är att tillhandahålla ett öppet nät där kunderna kan köpa tjänster från olika leverantörer. Energieffektiviseringar för en hållbar framtid Regeringen och kommunen sätter upp olika miljömål och Växjö Energi har ett ansvar att bidra till att dessa uppfylls. Förutom vår biobränslebaserade kraftvärmeproduktion bidrar vi på andra sätt. Vi ser att energieffektiviseringar blir allt viktigare, där vi samarbetar med kunderna för att hitta lösningar med sänkt energiförbrukning som mål. Under 2014 kommer vi att starta upp och bedriva miljöcertifieringsarbete med mål att ha en certifiering för hela företaget, ISO 14001, i början av Vi har hittills lyckats väl. Med miljömedvetenhet, innovation och god service levererar vi ett högt mervärde till våra kunder. Vi har ett klart fokus en hållbar framtid för Växjö! Under 2014 kommer vi att starta upp och bedriva miljöcertifieringsarbete med mål att ha en certifiering för hela företaget, ISO 14001, i början av Ann-Mari Ståhlberg verkställande direktör Per Österberg styrelseordförande

3 affärsidé OCH VISION l 3 KORT OM VÄXJÖ ENERGI affärsidé och vision VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Elnät: Växjö Energis helägda dotterbolag, Växjö Energi Elnät AB, ansvarar för elnätet i och omkring Växjö stad. Bolaget äger samt ansvarar för drift och underhåll samt ny- och ombyggnad av elnätet. I dag består vårt nät av 32 mil högspänningsledningar och 104 mil lågspänningsledningar. Nätet är till stor del nedgrävt i marken. Växjö Energis elnät servar närmare kunder och utgör en viktig infrastrukturdel som många är beroende av. Leveranssäkerheten är mycket hög och genomsnittet ligger på 99,998%. Utbyggnad och underhåll för att ytterligare förbättra denna pågår kontinuerligt. Högspänningsledningar 32 mil Lågspänningsledningar 104 mil Andelen i luften är 4% Överförd energi är 503 GWh Antal kunder st Tillgänglighet 99,998% Wexnet: Utbyggnaden av ett öppet stadsnät i Växjö påbörjades redan 1995 och pågår kontinuerligt sedan dess. Idag finns Wexnet både i större och mindre orter samt ute på landsbygden. I Wexnets nät väljer kunden själv tjänsteleverantörer utifrån sina önskemål och behov. Fri konkurrens råder mellan de leverantörer som finns i Wexnets nät och det leder till bättre service, lägre priser och ett ständigt förbättrat utbud. Den 1 maj 2013 bildades Wexnet AB och bolaget äger bredbandsinfrastruktur i de fyra kommunerna, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Vid slutet av 2013 fanns ca kunder i nätet. Kraft och värme: Växjö Europas grönaste stad värms, sedan snart 45 år, av fjärrvärme som till största delen produceras med biobränsle. Tusentals småhus och de Affärsidé Vår affärsidé är att med initiativrikedom skapa prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder och med hängivna medarbetare ge branschens bästa service. Detta uppnår vi genom att: l vara ett steg före våra konkurrenter l bevaka våra möjligheter att göra lönsamma affärer både för våra kunder och våra ägare l erbjuda prisvärda, samhällsnyttiga tjänster som tar hänsyn till miljön och förenklar våra kunders vardag l öka medvetenheten om vår verksamhet och utveckling, genom att ständigt informera och kommunicera med våra kunder och ägare l göra det lilla extra och alltid ställa upp både för våra kunder och för företaget flesta större fastigheter i Växjö är anslutna till fjärrvärmenätet, vilket har bidragit till ett bättre klimat i Växjö. Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme att det är bättre att låta en stor miljöanpassad anläggning göra jobbet istället för att ha många små kylanläggningar. Genom Sandviksverket producerar vi fjärrvärme, fjärrkyla och el i flera olika enheter. Våra huvudanläggningar är kraftvärmeverket Sandvik 2 och en hetvattenpanna som båda eldas med biobränsle. Utöver dessa finns reservanläggningar i form av ett oljeeldat kraftvärmeblock samt tre hetvattenpannor som eldas med olja. Produktion Sandviksverket därav el därav fjärrvärme därav kyla Bränslemix trädbränsle 92% torv 6% olja 2% 835 GWh 236 GWh 593 GWh 10 GWh Antal kunder därav privatkunder därav näringsidkare Energitjänster: EU har satt upp ett energieffektiviseringsmål till år 2020 på 20%. Vi på Växjö Energi har bestämt oss för att vi vill vara med och bidra till att detta mål nås. Med hjälp av våra energitjänster, som består av allt från energistatistik till en fullskalig energieffektivisering av en fastighet eller ett företag, hjälper vi företag och privatpersoner att optimera sin energianvändning. Vision Vår vision är att vara regionens självklara infrastrukturaktör. Detta uppnår vi genom att: l agera inom de infrastrukturområden som ger oss och våra ägare affärsmässiga fördelar l arbeta inom en större region än vad vi gör idag, vilket innebär en geografisk marknadsexpansion expansionens omfattning kan variera för respektive affärsområde l säkerställa att våra tjänster och produkter håller en hög kvalitet och upplevs som prisvärda därmed blir vi ett självklart val för våra kunder l säkerställa vår höga kompetens därmed blir vi en självklar samarbetspartner

4 4 l HÄNT UNDER ÅRET VÄXJÖ ENERGI NUTID OCH NÄRTID HÄNT UNDER ÅRET Sandvik 3 ett fossilbränslefritt Växjö växer fram! Växjö växer och kommunen har satt upp mål för ett fossilbränslefritt Växjö. Vi bidrar till detta genom att bygga ett nytt kraftvärmeblock, Sandvik 3, som beräknas vara klart att tas i drift under december Det nya verket kommer kunna leverera både el, fjärrvärme och fjärrkyla till den växande staden. Under 2013 har byggprojektet framskridit enligt plan både vad gäller tid, kvalitet och kostnad. De stora upphandlingarna av till exempel panna, turbin, mark- och byggarbeten samt rökgasrening är avklarade. När Sandvik 3 är färdigt kommer hela anläggningen vara helt fossilbränslefri och eldas med förnyelsebara trädbränslen, dvs avverkningsrester från hyggen samt spån och bark. Elproduktionen från Växjö Energi kommer då att stå för mer än 50% av elanvändningen i Växjö. Med andra ord kommer vi att stå väl rustade för det växande Växjö och bidra till ett resurssnålt och hållbart samhälle, vilket stämmer väl med Växjös väg mot Europas grönaste stad. Alla mår bra av fjärrvärme! Växjö, Europas grönaste stad, värms sedan snart 45 år av fjärrvärme som till största delen produceras med trädbränsle. I Växjö är oljeandelen 2013 nere på 2,3 % av bränslemixen. Tusentals småhus och de flesta större fastigheterna i Växjö är anslutna till fjärrvärmenätet, vilket bidrar till ett bättre klimat i Växjö. Inledningen av 2013 präglades av en kall vinter. Detta tillsammans med de uteblivna intäkterna från elcertifikaten som upphört, gjorde att värme- och elproduktionen inriktades mot minimerad oljeanvändning och absolut mest effektiva drift. Detta föll väl ut och vi kunde se minskade produktionskostnader, vilket i sin tur säkrar att Växjös fjärrvärmepriser kan fortsätta vara bland de lägsta i Sverige. Företrädare för fjärrvärmebranschen och våra stora kunders organisationer har tillsammans skapat en arena som kallas Prisdialogen. Ett av dess syften är att i dialog och med ömsesidig förståelse för parternas kostnader och prissättning skapa en gemensam bild av prissättningen. Växjö Energi blev under 2013 medlem i Prisdialogen.

5 HÄNT UNDER ÅRET l 5 Kundanpassade lösningar allt viktigare. Gunnebo Industrier AB, som tillverkar lyftkomponenter, etablerade sig i Växjö under I början av året beslutades att Gunnebo ville ha en 4 MW elanslutning inklusive 6 st krafttransformatorer och ställverk klara till september. Dessutom ville man ha leverans av fjärrkyla för att kyla verktyg och processbad. Därför byggdes en ledning för fjärrkyla tillsammans med en ca 3 km lång 10 kv ledning från transformatorstationen Västra Mark fram till Gunnebos etablering på Stinavägen. Tack vare anslutningarna av el och fjärrkyla samt den ovanligt snabba utbyggnaden har Växjö Energi med unika förutsättningar gjort ett större åtagande än normalt. Detta genom att leverera den förhållandevis höga effekten via lågspänningsanslutning vilket gjorde att Gunnebo slapp höga initiala kostnader. När det gäller fjärrvärme gjorde vi också en spännande kundanpassad lösning under 2013 då vi i samarbete med Volvo i Braås såg över vilka energibesparande åtgärder det fanns möjlighet till. Volvo driver ett globalt projekt om koldioxidfria fabriker och efter ett nära samarbete med Växjö Energi kan vi nu konstatera att fjärrvärmen inte bara värmer fabriken utan också har en aktiv roll i produktionsprocessens lackeringslinor. Gasolen som tidigare använts för att värma upp måleriet ersattes med närvärme och denna lösning i kombination med el från förnyelsebara energikällor gör att fabriken nu är helt koldioxidfri. Fjärrkyla bygger på samma smarta idé som fjärrvärme det är bättre att låta en enda miljöanpassad anläggning göra jobbet istället för att ha många små kylanläggningar. Detta ger mindre koldioxidutsläpp och färre elektriska kylanläggningar. Under året har vi anslutit fler kunder i centrum, och några stora kunder som använder fjärrkylan i sin tillverkningsprocess.

6 6 l HÄNT UNDER ÅRET I juli var Växjö en av värdstäderna för fotbolls-em för damer. Växjö Energi Elnät fick uppdraget att anpassa elförsörjningen till Myresjöhus arena enligt de krav som UEFA ställer på denna typ av evenemang. Kraven på elförsörjningen var mycket hårda bland annat eftersom flertalet TV-kanaler direktsände matcherna och absolut inget fick gå snett. Växjö Energi gjorde en rad åtgärder för att säkerställa genomförandet av uppdraget, bland annat användes ett stort reservkraftsaggregat och vår personal fanns på plats utanför arenan under samtliga matcher för att stötta vid eventuella missöden. Allt gick bra och det roliga och lärorika uppdraget genomfördes med stort engagemang från våra medarbetare. Ökat intresse för solceller Miljöintresset är stort i Växjö kommun och vi ser det tydligt genom att vi får in allt fler anmälningar på nya solcellsanläggningar. Under 2013 har nio nya solcellsanläggningar tillkommit i vårt nät. Vi ser positivt på trenden och är glada att se att våra kunder vill bidra till fortsatt utveckling av ett grönare Växjö. Närvärme Sedan ca 15 år tillbaka finns närvärmesystem i Ingelstad, Rottne och Braås. Anläggningarna eldas i huvudsak med förnyelsebara trädbränslen men vi har tidigare fått elda fossil olja vid toppbelastningar. Under 2013 ersatte vi den fossila oljan med bioolja vilket gör att vi nu förser industrier, bostadshus och villor med värme som är helt baserad på biobränslen.

7 HÄNT UNDER ÅRET l 7 Åsaliden 5 Inflyttningsdags! Den 1 april 2013 flyttade familjen Provencher in i Växjö Energis och ett av Sveriges första plushus, Åsaliden 5. Med ordet plushus menas att huset producerar mer energi än det förbrukar. Detta möjliggörs genom att husets tak är täckt med solceller och solpaneler som både skapar värmeenergi och elektricitet. Den energi som huset sedan inte behöver levereras ut i samhället, värmeenergi genom fjärrvärmenätet och elektricitet via elnätet. Huset har även många andra miljösmarta lösningar såsom väggar isolerade med fårull och returnerat tidningspapper, ett tak i återvunnet aluminium, en grund av returnerade glasflaskor, rörelsestyrd ledbelysning, fjärrvärmestyrda vitvaror, sedumtak etc. Under året som har gått har intresset för huset varit stort och vi har tagit emot studiebesök från närområdet men också från utlandet. Husets blogg där våra hyresgäster, familjen Provencher, varje vecka har skrivit inlägg om hur det är att bo och leva i huset har även den gjort succé med över besökare! Växjö Energi som arbetsgivare Växjö Energi fortsätter utvecklingsarbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är inte minst viktigt med tanke på säkerställande av vår framtida kompetensförsörjning. Genom olika projekt och aktiviteter hoppas vi väcka intresse för energibranschen. Ett av dessa projekt, som är ett samarbete mellan Växjö Energi, Växjö kommun och Energikontor Sydost, är det vi bedriver för kommunens alla femteklassare med ett anpassat studiebesök samt lektion på plats med enkla experiment hos Växjö Energi. Studiebesöket ingår i ett koncept om fem lektioner under temat Hållbara kliv min roll i Europas grönaste stad. Ett annat projekt är den Sommarskola för tjejer som Växjö Energi anordnar sista sommarlovsveckan för tjejer som slutat åttan. Vi deltar även i Tekniksprånget, som drivs av Kungliga Ingenjörsakademin, där vi till exempel kommer att ha en praktikant hos oss i fyra månader under 2014, samt projektet Trampolinen. Det senare har Handelskammaren startat i syfte till att få högstadieelever intresserade av näringslivet inför sina gymnasieval. Förutom det redan nämnda så arbetar vi hela tiden med förebyggande friskvård för personalen och ett mångfalds- och jämställdhetsarbete.

8 8 l FRAMTIDEN Fotomontage: Liljewall Arkitekter framtiden ELNÄT Affärsområde elnät går spännande år till mötes där många strategiska beslut måste tas. Troligen får vi under många år framöver leva med osäkerheten kring våra nätintäkter. Detta pga att regelverket kring dessa är otydliga och nuvarande regelverk har gått till domstolsprocess, där vi fått rätt i första instans. Trots otydligheten om vad som ska gälla måste vi under 2014 påbörja arbetet med ansökan för den nya perioden som startar Problematiken kring regelverkens otydlighet är en fråga som diskuteras och vad det resulterar i kommer få stor betydelse för våra kommande investeringsstrategier. Elnät står också inför ett kommande mätarbytesprojekt där de mätare som sattes upp under perioden ska bytas ut. I vilken ordning detta kommer att ske blir en utmaning att lösa på ett klokt sätt. Ytterligare en utmaning de kommande åren blir att utforma rättvisa priser samt uppfylla olika typer av säkerhetsaspekter för egenproducerad el, som blir allt vanligare. Det händer mycket i elbranschen och andra frågor som vi följer med stort intresse är bla frågan om nettodebitering, som drivs av Svensk Energi, samt diskussionen kring hur man på olika sätt kan göra det enklare för kunden på elmarknaden. Wexnet Wexnet har tillsammans med personalen tagit fram ett koncept för utveckling, Wexnet 2.0, som man kommer att arbeta vidare med för att skapa Wexnets framtid. Konceptet innehåller många intressanta aktiviteter, nya inriktningar, utveckling av befintlig verksamhet, kvalitetssäkring och mycket mer. Några delar som är värda att lyftas fram för att skapa framtidens Wexnet är: Wexnet ska vara motorn i den regionala bredbandsutvecklingen och en självklar samarbetspart vid uppbyggnad av ett fibernät i regionen. Wexnet ska vara en drivande part i regionnätssamarbeten. Uppgradering av nätet från 100 Mbit/s till Mbit/s till privatpersoner i det öppna stadsnätet ska genomföras i hela nätet. En utbyggnadsplan ska tas fram för hela Wexnets områden. Denna ska visa hur fiberutbyggnaden planeras för såväl tätorter som landsbygd. Wexnet ska vara en aktiv part i miljöarbetet för att bidra till att göra regionen grönare. Wexnets webb och portal ska fortsätta utvecklas och kommer att vara ett viktigt informationshjälpmedel och en säljkanal för att öka kundanslutningen till Wexnet. Kraft och värme De kommande åren kommer betydande resurser att läggas på Sandvik 3 för att säkra upp bästa möjliga effektivitet. Elpriserna kommer troligen att vara låga de närmaste åren vilket innebär att intäkterna sjunker samtidigt som kundens alternativ till fjärrvärme i form av värmepumpen blir mer konkurrenskraftig. Sammantaget gör det att Växjö Energi behöver fördjupa samarbetet med kunderna och visa att fjärrvärmen totalt sett är kundens bästa alternativ. ENERGITJÄNSTER Energitjänster kommer framöver bli allt viktigare där vi samarbetar med kunderna för att hitta lösningar med sänkt energiförbrukning som mål.

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE l 9 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Energi AB, med organisationsnummer får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ägare Växjö Energi AB (Veab) är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, organisationsnummer Båda bolagen har sitt säte i Växjö kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 % av Växjö kommun. Förändringar i koncernstruktur Veab har sålt sin ägarandel på 50 % i BIVA Bredband i Värend AB ( ) i samband med bildandet av Wexnet AB den 1 maj till Alvesta Elnät AB ( ). Bolaget har överlåtit sina investeringar i infrastruktur för bredbandsverksamhet till det nybildade regionbolaget Wexnet AB som man konsoliderar i koncernen genom sitt ägande av 76,83% av aktierna. Övriga ägare är, direkt eller indirekt genom deras kommunala bolag, Alvesta, Tingsryd och Lessebo kommuner. Verksamhetsinriktning s verksamhet omfattar energiproduktion, energidistribution, energitjänster och IT-kommunikation. Bolaget äger och förvaltar fastigheter och anläggningar för rörelsens behov och bedriver till rörelsen anknytande tjänster. Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten samt de principer som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. ska med initiativrikedom skapa prisvärda och samhällsnyttiga tjänster som gör vardagen enklare för våra kunder och med hängivna medarbetare ge branschens bästa service. s styrning Växjö kommunfullmäktige utser sju ledamöter och två suppleanter till både moderbolagets och helägda dotterbolagets styrelser. De väljs också normalt för samma tidsperiod som de allmänna valen gäller. Därutöver utser de anställdas organisationer två ledamöter med två suppleanter. Då Veab äger mer än 50 procent av rösterna i Wexnet AB, ska också Växjö kommunfullmäktige utse tre ledamöter och tre suppleanter till delägt dotterbolag. Övriga ägare utser varsin ledamot och suppleant till det gemensamma bolaget. Ägardirektiv, som bland annat reglerar vilka frågor som ska föras till ägaren för godkännande eller information, finns för verksamheten. Beslut om godkännande rör i första hand större förvärv, försäljningar och principiella priskonstruktionsändringar. Växjö Kommunföretag AB fastställer årligen mål för soliditetet och avkastning på totalt kapital. Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. VD ansvarar för löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ska vidta åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Styrelsen fastställer årligen arbetsordning och en VD-instruktion med förtydligande av VD:s ansvar. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information. s styrelse sammanträdde 10 gånger under Vid styrelsemöten delges styrelsen alltid rapporter om koncernens och bolagens verksamhets- och finansiella utveckling. Styrelsen godkänner årligen affärsplan och budget. Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör, affärsområdescheferna för Wexnet, Elnät, Kraft och Värme samt cheferna för Personal, Marknad och Ekonomi. Viktiga händelser under året Wexnet Bredbandsverksamheten har överlåtits mot revers till bokfört värde motsvarande 198 Mkr till ett nytt regionbolag, Wexnet AB, som bildats tillsammans med Alvesta, Lessebo och Tingsryd kommun. Personal från Växjö Energi som arbetade på affärsområde Wexnet erbjöds tjänster i det nya bolaget från 1 maj. Veab s ägarandel uppgår till 76,83% och utgår från en värdering av rörelsen som överlåtits från Veab i relation till värderingar av rörelserna som överlåtits från övriga ägare. En emission gjordes med 25 % av fordringarna till ägarna med anledning av överlåtelserna. Som en följd av att emissionen skedde till olika kurser för de olika ägarna uppstod en koncernmässig vinst för Veab på 26 Mkr. Ett väl fungerande samarbete med ägarkommunerna har under året stärkts. Wexnet sköter i dag all näthantering och all kommunikation för Växjö kommun. Nära 500 trygghetslarm har kopplats till stadsnätet med lösningen som man erbjuder omsorgsförvaltningen. Under året har arbetet med att uppgradera och byta ut hela det aktiva nätet från 100Mbit/s till 1000 Mbit/s fortsatt. Detta möjliggör nya tjänster och högre hastigheter i nätet. Kraft och Värme Under 2013 har byggprojektet med nytt kraftvärmeverk, Sandvik 3, framskridit enligt plan både vad det gäller tid, kvalitet och kostnad. De stora upphandlingarna av panna, turbin, mark- och byggentreprenad samt rökgasrening är klara. Vi har ersatt den fossila oljan med bioolja i närvärmesystemet utanför Växjö, vilket gör att vi nu förser industrier, bostadshus med värme som helt är baserad på biobränslen.

10 10 l FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vi har fortsatt utbyggnad av fjärrkyla och sex nya kunder har anslutits till nätet både i centrum och större kunder som använder fjärrkylan i sin tillverkningsprocess. Under året har elpriserna fallit, vilket påverkar resultatet negativt eftersom en stor del av Kraft och Värmes intäkter är drivna av försäljningsvärdet av den el som produceras i ångturbinen var första året som elproduktionen i Sandvik 2 inte längre är elcertifikatberättigad, då det är 15 år sedan anläggningen togs i drift och det har också gjort att resultatet för affärsområdet sjunkit i jämförelse med tidigare år. Företrädare för fjärrvärmebranschen och våra stora kunders organisationer har skapat en arena som kallas Prisdialogen. Syftet är att i dialog och med ömsesidig förståelse för parternas kostnader och prissättning skapa en gemensam bild av prissättningen. Veab är medlemmar i prisdialogen och det stärker våra kunders ställning. ELNÄT Ett omfattande ledningsarbete har pågått under året för att förbättra leveranssäkerheten. Elnätet har fortsatt arbetet med att lyfta säkerhet av inhysta nätstationer och under året har vi haft möjlighet att återgärda en sådan och en kundstation har övergått till vår egendom. Ett omfattande ombyggnad av 10 kv nätet är gjort, för att kunna möjliggöra etableringen av Gunnebo liftings med en ny anslutning om 4 MW till elnätet. Energitjänster Etableringen av Energitjänster har fortsatt under året och arbetet med produktutveckling har fortsatt. Affärerna växer kontinuerligt med bland annat fler driftsäkerhetsavtal och kringtjänster kring kundernas energileveranser. Kunderna förväntar sig att vår kundrelation inte bara präglas av leverans, utan också av en ömsesidig dialog okundens energikostnad. Här har energitjänster en mycket viktig funktion för andra delar i koncernen. IT Under året har nytt kundsystem för fakturering av elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband implementerats i verksamheten. Investeringar s investeringar uppgår till 274 Mkr för 2013, varav 84 Mkr avser förvärv av bredbandverksamhet från övriga delägare i Wexnet AB. Veab har löst ut leasad panna i Sandvik 2 och den kostnaden redovisas som investering gällande produktionsanläggningar som totalt uppgår till 77 Mkr. Bolaget har också aktiverat nya anläggningstillgångar gällande fjärrkyla (15 Mkr), distributionsledningar fjärrvärme (28 Mkr), elnät (27 Mkr) och bredband (30 Mkr) under föregående år. Risker s verksamhet är exponerad för ett antal risker, vilka kan påverka möjligheten att uppnå de ekonomiska målen. Ett omfattande riskhanteringsarbete bedrivs för att kunna hantera hot och möjligheter där målet är att få ett så bra resultat som möjligt, genom att optimera balansen mellan värdet på riskerna och kostnaden för att begränsa riskerna. s verksamhet är anläggningstung med betydande investeringar. Anläggningarna är försäkrade både för egendomsskada och för intäktsbortfall till följd av avbrott i driften. Risken för skador på anläggningar identifieras kontinuerligt och de viktigaste åtgärderna för att minimera anläggningsriskerna är förebyggande underhåll och investeringar. Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. För att driva utvecklingen mot säkrare leveranser finns en lagstiftning som ger kunderna rätt till ersättning vid längre avbrott än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen. Som mest kan en kund få ersättning motsvarande tre års nätavgifter, som lägst 900 kronor. EKONOMISK ÖVERSIKT Belopp i kronor (om inget anna anges) s nyckeltal Omsättning, Mkr Resultat efter finansiella poster, Mkr Balansomslutning, Mkr Medelantalet anställda 1) Avkastning på eget kapital 2) % Avkastning på totalt kapital 3) % Soliditet 4) % Aktieutdelning Lämnat koncernbidrag, brutto Investeringar Bolagets resultat och ställning för senaste räkenskapsåret framgår av följande resultat- och balansräkning, jämte tillhörande noter och kassaflödesanalys. 1) Omräknat till antal heltidsarbetande. 2) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital. 3) Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. 4) Beräknat justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE l 11 Denna avbrottsersättning kan man inte försäkra sig emot. Under 2013 har 14 kunder haft avbrott längre än 12 timmar och varit berättigad till avbrottsersättning. Stora delar av verksamheten påverkas av regleringar och politiska beslut. Den politiska risken handlar främst om förändringar i de regelverk som rör energibranschen. Dessa risker är svåra att gardera sig emot, men koncernen arbetar aktivt med omvärldsbevakning och branschsamarbeten i syfte att tidigt ta del av och kunna påverka framtiden. är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker, Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöden till följd av förändringar i elpris, valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. följer beslutade riskpolicy av styrelsen och de bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för alla finansiella risker i energi-, ränte- och valutamarknaden. Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering respektive säkring av elpriser och att minimera marknadsfluktuationernas effekter på koncernens resultat. En bra riskhantering av kreditrisker kräver en systematisk och väl fungerande funktion för kreditkontroll och kravverksamhet. Operativ risk avser fel och brister i administrativa rutiner som kan leda till ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Oklarheter i arbetsfördelning och arbetssätt samt bristande kompetens kan medföra att bolaget förlorar intäkter och/eller får ökade kostnader. För att begränsa operativa risker ansvarar varje område för att det finns väl dokumenterade rutiner, tillförlitliga IT-system och tillfredsställande intern kontroll. Berörd personal ges fortlöpande information och utbildning om vikten av intern kontroll. Miljöpåverkan Den verksamhet som bedrivs vid Sandviksverket är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamheten har under 2013 bedrivits i överensstämmelse med befintliga tillstånd. Inom miljötillståndet uppsatta gränsvärden vad avser emissioner till luft och vatten samt buller, har innehållits under Cirka 50 % av total mängd producerad aska har återförts till skogsmark. Övrig aska har återanvänts som konstruktionsmaterial på deponi. Det sammanlagda koldioxidutsläppet från produktionsanläggningarna som kräverutsläppsrätter, uppgick till ton. Byggnationen av nytt kraftvärmeverk, Sandvik 3, har pågått under 2013 och beräknas vara klart i december I och med färdigställandet sker en utfasning av fossil olja i produktionen. Verksamheten vid närvärmecentralerna i Ingelstad, Rottne och Braås har bedrivits i överstämmelse med befintliga tillstånd. Alla orterna är nu konverterade från fossil olja till bioolja. Kommunen ansvarar för tillsynen av reservpannorna på Teleborg och Täljstenen och under 2013 genomförde kommunen besök på båda anläggningarna. Källsorteringen har fungerat väl. Framtida utveckling Växjö växer och ägaren har satt upp mål för ett fossilbränslefritt Växjö. Vi bidrar till detta genom att bygga ett nytt kraftvärmeverk, Sandvik 3, som beräknas vara klart att tas i drift under december Det nya verket kommer kunna leverera både el, fjärrvärme och fjärrkyla till den växande staden. Elproduktionen från Veab kommer då att stå för mer än 50 % av elanvändningen i Växjö och vi kommer att stå väl rustade för en växande stad och bidra till ett resurssnålt och hållbart samhälle, vilket stämmer väl med kommunens mål. En ny prismodell med säsongspriser för fjärrvärme kommer införas till större fastigheter i Växjö och koncernen ska också genomföra ett arbete med miljöcertifiering till ISO14001 under Wexnet ska bibehålla och utveckla ett bra samarbete med respektive ägarkommun och de allmännyttiga bolagen. Vi ser en framtid med ett större utbud av tjänster i nätet, då fler leverantörer söker sig till vårt öppna stadsnät och en fortsatt uppgradering av nätet från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s ska göras till privatpersoner. Elnätet kommer att fortsätta investera i och effektivisera för att kunderna ska känna sig trygga med elförsörjningen i en stark tillväxtregion. Vi ska bidra till en väl fungerade mätning och mätinsamling, som ligger till grund för att elkunderna och elleverantörerna ska kunna nyttja det öppna elnätet på ett effektivt sätt. Händelser efter räkenskapsperiodens slut Ägaren har beslutat att ge Veab tillåtelse att i enlighet med aktieägaravtalens bestämmelser påkalla och genomföra en försäljning av aktierna i Bixia AB och Bixia ProWin AB. Vidare ska Veab hålla eventuell reavinst efter avdrag för skatt tillgänglig för aktieutdelning till Växjö kommun via Växjö kommunföretag AB. Förslag till RESULTATdisposition i moderbolaget Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Koncernbidrag (netto efter skatt) Årets resultat Summa kr kr kr kr Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Utdelning kr Balansen i ny räkning kr Summa kr Övriga vinstdispositioner lämnar utdelningsbetingat koncernbidrag till Växjö Kommunföretag AB med tkr. erhåller koncernbidrag från dotterbolaget Växjö Energi Elnät AB om tkr.

12 12 l RESULTATRÄKNING Resultaträkning Belopp i tkr Not nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Summa rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Resultat från kvittningemission Wexnet AB Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat resultat från finansiella investeringar Intäkter från övriga värdepapper Ränteintäkter Resultat från andelar i intresseföretag Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Räntekostnader Resultat efter finansiella poster bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan Maskiner och inventarier Skatt på årets resultat Minoritetens andel av årets slut Årets resultat

13 BALANSRÄKNING l 13 Balansräkning Belopp i tkr Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Anläggningar, maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran på koncernföretag El-certifikat och utsläppsrätter Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 14 l BALANSRÄKNING Balansräkning Belopp i tkr Not eget kapital och skulder eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital, st aktier Bundna reserver Reservfond Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets vinst Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Ackumelerade avskrivningar utöver plan på anläggningar och inventarier Summa obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner Avsättningar för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder 21 Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intressebolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter, företagsinteckningar Ansvarsförbindelser, borgenförbindelser

15 KASSAFLÖDESANALYS l 15 Kassaflödesanalys Belopp i kkr den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)Minskning (+) av varulager Ökning (-)Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 16 l TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avgår resultatandelar i intresseföretag Av- och nedskrivning av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Avsättning till pensioner Resultat kvittningsemission Tilldelade utsläppsrätter ej motsvarande av likvider/ kostnader egna utsläpp Tilldelade elcertificat som ej motsvaras av likvider Omvärdering av elcertificat Transaktioner som inte medför betalningar Kvittning av fordringar minoritet mot Eget Kapital Förvärv av dotterbolag och andra affärsenheter Minoritet Summa minoritet skulder och avsättningar Utbetald köpeskilling Påverkan på likvida medel (minus=ökning) Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och bank

17 NOTER l 17 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets rekommendationer och är oförändrade mot föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Växjö Energi AB samt de bolag som på balansdagen direkt eller indirekt innehas till mer än 50 % av röstvärdet. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Intern försäljning, interna vinster och fordringar/skulder inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Redovisning av intäkter Rörelsens intäkter redovisas när företaget har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varans ägande. Acessavgifter för fjärrkyla periodiseras under avtalstiden. Större anslutningsavgifter härrörande kundspecifika investeringar för elnät periodiseras från och med Övriga anslutningsavgifter, det vill säga den avgift som kund betalar i samband med anslutning till våra nät, bokförs löpande som intäkt i den perioden som de uppstår. Tjänste- och konsultuppdrag utförs på löpande räkning eller till fast pris. Uppdrag på löpande räkning redovisas i takt med upparbetning och till fast pris tillämpas successiv vinstavräkning. Statliga bidrag Bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att det kommer att erhållas och att koncernen, bolaget kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag knutna till en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade värde. Bidrag som avser att täcka kostnader redovisas i resultaträkningen som övrig rörelseintäkt. Leasing leasetagare Operationella leasingavtal Kostnader för operationella leasingavtal redovisas i årets resultat linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal avseende anläggningstillgångar redovisas som operationella. Värdet på koncernens och moderbolagets leasade tillgångar är oväsentligt i förhållande till ägda anläggningstillgångar. Finansiella leasingavtal Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Leasingobjektet redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen redovisas som skuld. Kostnaden för ett finansiellt leasingavtal fördelas på avskrivningar och ränta. Leasingavtalet avseende Sandvik 3 startar i december 2014 och redovisas i balansomslutningen vid årets utgång som pågående nyanläggning och övriga kortfristiga fordringar med 505 Mkr. Årets resultat har belastats med kostnader för hyrda tillgångar gällande Sandvik 2 med sex månader, då Veab nu äger pannan. Finansnetto Ränteintäkter redovisas som intäkt i den period den uppstår och erhållna utdelningar redovisas när aktieägarens rätt att erhålla utbetalningen fastställs. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera Sandvik 3, nytt kraftvärmeverk, har räknats in i anskaffningsvärdet och den aktiverade räntan motsvarar den faktiska räntan. Övriga lånekostnader kostnadsförs löpande. Kursdifferenser för rörelsefordringar ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Skatt Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i tempoära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver I företagen inom koncernen redovisas de obeskattade reserverna som en särskild post i balansräkningarna. I resultaträkningarna redovisas avsättning till obeskattade reserver under rubriken bokslutsdispositioner. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas som avsättning under rubriken avsättning för skatt.

18 18 l NOTER Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Koncernbidrag som kan jämställas med utdelning redovisas som en minskning av eget kapital hos givaren. Elcertifikat och utsläppsrätter Elcertifikat och utsläppsrätter anses utgöra immateriella tillgångar och redovisas som en omsättningstillgång under rubriken Kortfristiga fordringar i balansräkningen. Anskaffningen av elcertifikat sker genom egentillverkning och redovisas när de produceras till i första hand kontrakterat försäljningspris och i andra hand till aktuellt marknadspris. Anskaffning av utsläppsrätter sker antingen genom köp eller tilldelning. Tilldelade utsläppsrätter erhålls utan vederlag och redovisas i första hand till kontrakterat försäljningspris och i andra hand till aktuellt marknadspris. Skuld i form av kvotplikt för gjorda koldioxidutsläpp bokas upp i takt med att utsläppen görs och redovisas som upplupen kostnad. Tillgången och skulden redovisas på ett enhetligt sätt. Om indikation om nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet används kassaflödesbaserade modeller där framtida diskonterade kassaflöden jämförs med redovisade värden. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera uppförande av Sandvik 3 kraftvärmeverk räknas in i tillgången till den del av räntan hänför sig till uppförande perioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader. Avskrivningar enligt plan redovisas på basis av ursprungliga anskaffningsvärden och påbörjas den månad då anläggningen tas i drift. Avskrivningen görs systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod enligt nedanstående. Den fastställda nyttjandeperioden prövas löpande. Om en ny bedömning väsentligt avviker från tidigare bedömningar justeras avskrivningsbeloppen för innevarande och framtida perioder. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Varulager Lager av olja och biobränsle har värderats till det lägsta av anskaffnings- och återanskaffningsvärdet. Lager av el- och fjärrvärmematerial har värderats till genomsnittligt anskaffningsvärde. Maskiner och inventarier Produktionsanläggningar Distributionsanläggningar Byggnader Övrig fast egendom 3-15 år år år år år Finansiella instrument Kundfordringar Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Derivat Derivatinstrument som används i verksamheten är valutaterminer, valuta- och ränteswappar samt råvaruderivat. Råvaruderivat är fysiskt- och finansiellt avräknade terminer som baseras på priset på el, utsläppsrätter och elcertifikat. Derivat anskaffas för att hantera koncernens risker och innehas i säkringssyfte. De värderas inte löpande utan resultateffekt redovisas vid förfall. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Utgifter för värdehöjande investeringar ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas löpande som kostnader. Pensioner Det finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner i koncernen. De avgiftsbestämda pensionsplanerna gäller från 2010 och företagets förpliktelser är begränsade till de avgifter som löpande betalas för all personal till KPA och pensionskostnaden redovisas som sociala kostnader. De förmånsbestämda pensionsplanerna är från 2009 och tidigare. Avsättningar till förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt RR29 och avsättningen utgörs av ett nuvärde av förpliktelsen till KPA. Beräkningen görs enligt försäkringstekniska grunder. Företagets huvudsakliga pensionsåtaganden löses genom avtalsenliga tjänstepensionsförsäkringar där premien kostnadsförs löpande. I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkningen och en juridisk person följer Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt.

19 NOTER l 19 not 1 Nettomsättningens fördelning Belopp i tkr El Fjärrvärme Fjärrkyla Bredband Energitjänster Elnät Övrigt Summa not 2 Arvode och kotsnadsersättning till revisorer Belopp i tkr Ersättningar till KPMG AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster Ersättningar till Ernst & Young AB Revisonsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster not 3 Leasing Veab har köpt ut leasad anläggningstillgång i Sandvik 2 till ett restvärde av 66 Mkr under Kostnad för leasing av maskinanläggning ingår i övriga externa kostnader med 12 Mkr. Veab har även ingått ett 20-årigt finansiellt leasingkontrakt för leasebara delar av Sandvik 3, där etapp 1 startar i december 2014 och resterande del Leasingavtalet uppgår per december 2013 till 261 Mkr och redovisas i balansräkningen under övriga kortfrista fordringar. Avtalets slutbelopp är beroende av slutfakturornas belopp. Leasingen har ett restvärde på 38 %. Bolaget har option att förvärva leasingobjektet efter 15 respektive 18 år till ett garanterat pris. Om dessa optioner inte utnyttjas har bolaget, på anfordran av leasinggivaren, en skyldighet att anvisa en köpare till ett garanterat pris motsvarande restvärdet. Leasingkostnader avseende ovanstående kontrakt beräknas uppgå till nedanstående vid en anskaffningskostnad på 750 Mkr och med dagens ränteläge. Leasingkostnader som förfaller inom ett år Leasingkostnader som förfaller inom två till fem år Leasingkostnader som förfaller efter år fem 0 Mkr 107 Mkr 434 Mkr

20 20 l NOTER not 4 Personalkostnader Medelantalet anställda personer (uttryckt i antalet heltidsanställda), löner till styrelseledamöter och VD samt löner till övriga Medelantalet anställda Män Kvinnor Summa Belopp i kkr Löner och andra Sociala kostnader ersättningar (varav pensioner) 2012 Löner och andra ersättningar 2012 Sociala kostnader (varav pensioner) Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelseledamöter och VD (917) (747) Övriga anställda (8 203) (7 768) Styrelseledamöter och VD (917) (747) Övriga anställda (6 807) (6 019) Anställningsvillkor för VD: Förenligt med 3 i PA-KFS Pensionsbestämmelser överenskommes pensionsålder 62 år. Pensionsnivån före 65 års ålder skall vid tidsfaktor 1,000 vara 70 procent av det pensionsunderlag som enligt PA-KFS-avtalet ligger till grund för pensionsberäkning. Till VD, liksom till övrig anställd personal, utgår resultatpremie för år 2013 med en maximal utbetalning om kr per anställd. Reservering har skett för beräknad kostnad. Könsfördelning i styrelse och företagsledning Styrelse Ordinarie Ersättare Män 4 1 Kvinnor 3 1 Företagsledning Män 4 Kvinnor 3 not 5 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Belopp i kkr Avskrivning av byggnader och markanläggningar Nedskrivningar av byggnader och markanläggningar Avskrivning av maskiner och inventarier Nedskrivning av maskiner och invetarier

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Sista pusselbiten på plats

Sista pusselbiten på plats Årsredovisning 2015 2 Vd-förord Sista pusselbiten på plats Övik Energi redovisar för 2015 ett resultat efter finansiella poster på 41,7 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av de genomförda

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer