Beslutsattestanter för balanskonton år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsattestanter för balanskonton år 2013"

Transkript

1 (12) Delegationsbeslut KFKS 2013/1-002 Beslutsattestanter för balanskonton år 2013 Beslut Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande den 14 januari 2013, 10, beslutar undertecknad att justera listan över beslutsattestanter för balanskonton år 2013 enligt tabell 1-2 nedan. Ärendet Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov ersättare för dessa. Kommunstyrelsen beslutade att utse undertecknad, stadsdirektör Lena Dahlstedt, att vara beslutsattestant för kommunens tillgångs- och skuldkonton. Stadsdirektören har som ordinarie beslutsattestant rätt att vidaredelegera beslutanderätten. Detta har skett i beslut den 3 maj 2013, 113. Vid förändringar ska ett nytt delegationsbeslut fattas. Hela attestlistan inklusive förändringar finns i tabell 1-2. Lena Dahlstedt Stadsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 (12) Delegationsbeslut KFKS 2013/1-002 Tabell 1 Beslutsattestanter för balanskonton 2013 Konto Beskrivning Konto Namn ordinarie Befattning ordinarie AnvID Ord. Namn Ersättare 101XX Naturreservat Fredrik 111XX Allmän markreserv Fredrik 112XX Verksamhetsfastigheter Fredrik 113XX Fastigheter för Fredrik affärsverksamhet (VA, renh) 114XX Publika fastigheter Fredrik 115XX Fastigheter för annan Fredrik verksamhet 116XX Övriga fastigheter Fredrik 117XX Pågående ny- till- och Fredrik ombyggnad Exploateringsmark Fredrik 126XX Förbättringsavgifter på Fredrik fastigheter ej ägda av kommunen 121XX Maskiner Fredrik 122XX Inventarier Fredrik 123XX Byggnadsinventarier Fredrik AnvID Ers. 124XX Bilar & andra transportmedel Fredrik POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

3 3 (12) 128XX Konst Fredrik 129XX Övriga maskiner & inventarier Fredrik 132XX Aktier och andelar Fredrik Långfristiga lån till Nacka Stadshus AB Utlämnade lån Fredrik Amortering utlämnade lån Fredrik 137XX Bostadsrätter Fredrik Teknik förråd Camilla Estlind, Sofia Berenard, Åsa Engwall Malin Westerback Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Fredrik Malin Westerback Enhetschef, Enhetschef, Fritidsdirektör CAES, SOFBER, ASEN Malin Westerback Malin Westerback Anders Lindh, Christer Söderberg 1412X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1413X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1414X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1415X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Ofördelade IT fakturor Ann Charlotte Enhetschef ANNNOR02 Mats Bohman MBN Nordström 1416X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1417X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios MAWT MAWT MAWT MAWT ALH, CHSO

4 4 (12) Kundfordringar, Fordran sålda anläggningstillgångar Fredrik Kundfordringar, Leverantörsfakturor med felaktigheter , Osäkra fordringar, Handkassor, 1614X Övriga fordringar hos anställda Linda Melander Biträdande enhetschef LIME Dong Whang Huh,Elinor Nordquist 163XX Leverantörsfakt. fel och återbeterbet. RD Kortfristig del av utlämnade lån 165XX Fordringar hos staten (Statsbidrag) Fordringar hos Nacka Stadshus AB Ofördelad fastighetsskatt & löneskatt,, Fredrik Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Fredrik Fredrik DWH, ELNO Förbrukningsmaterial Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Kom. avräkning M Möllers Annika Setterqvist Rektor, Sågtorpskolan ANNSET Claudia CLASTE fond Stenberg Kom. avräkning övr förvaltade Fredrik fonder Stiftelsen Skolsamfonden Lotta Valetin Enhetschef LOTVAL Kristina KHN

5 5 (12) Heuman Stiftelsen Sociala Samfonden Anders Fredriksson Socialdirektör AFN Margaret MNH Hackman Stiftelsen Lindbergs fond Barbro Widlund Rektor, Samskolan BAWI Oskar Sjögren OSKSJO Ivarsson Avräkning med KPA Elisabeth Carle Linda Melander Elinor Nordquist LIME Avräkning m Södertörns Brandförsvarsförb. Per Höglund Risk Manager PEHD Hans Ivar Swärd Jan Landström Fordran återbet. Till SKL:s Hans Nyström Ekonomidirektör Fredrik medlemmar Ej konterade fakturor its, Fördelning portokostnader kunder mm Fördelning portofrankeringsmaskin, Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Svarspost fördelning Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Avräkn.konto betaln. Future, Återbetalningar Future, Fördelning företagspaket Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Kulturcentrum, genomgångskonto Sabina Rodén Ingrid Mohlin HIS Enhetschef IGMO Lena Hollsten LAHO Öresavrundning, Fordran Lännersta Fastighetsägarfören. Daniel Stenius Ekonom DANSTE Björn Habenicht BNH

6 6 (12) Dieselv Bibliotek AB försen.avg Fördeln kostn kopiatorer/skrivare Stadshuset Fördeln kostn kaffeautomater Stadshuset Fördelning kostn AV-ut Växter, Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Restkonto, Future, Fördelning av fakt säkerhet Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1664X Fördelning av kostnader Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Stadshus Ej konterade utbetalningar, Fel utbetalning postgirot, Tvistiga leverantörsfakturor Ingående mervärdesskatt, Ulf Jacobsson Fiktiv moms 18% Marie Runefors Roland Aoun Ing. moms förvärv fr utl skattskyldig vht Ing. moms förvärv fr utl skattefri vht, Controller,Enhetschefer Hyresadm./Lokalsamordn. MRS Anna Magni,Peter Holm,Dan Wallenbert,Rolf Harlert Controller, Controller, Justerad moms Controller, ANNMAG,PETHOL,DANWLL,ROHA

7 7 (12) Redovisad moms Controller, Övriga utgiftsförskott Ej konterade försäkringsavgifter Förutbetalda räntekostnader Fredrik Övriga inkomstrester Periodisering av intäkter med vändning,, Månadsperiodisering Upplupna ränteintäkter Fredrik Upplupna skatteintäkter Fredrik 179XX Socialbidrag utbet, Procapita utbetalningar Helen Nordqvist Kontantkassa Nacka Partner/E Fredrik Postgiro Fredrik Postgiro Fredrik Postgiro Fredrik,,, Controller Controller Gruppchef försörjning IFO HELNOR Fredrik Skoglund, Håkan Brekell FRESKO, HAKBRE

8 8 (12) Postgiro Fredrik Postgiro Fredrik Eget kapital Fredrik Pensionsskuld Fredrik Löneskatt på pensionsskuld Fredrik Lån i banker & kreditinstitut Fredrik Amortering Fredrik Kortfristig del av långfristiga lån Fredrik 251XX Leverantörsskulder, 26XXX Utgående moms Preliminärskatt, Elisabeth Carle Controllers,,,, Kronofogden Stockholm, Elisabeth Carle,,, Grupplivförsäkring Skandia, Elisabeth Carle,,, Ulf Jacobsson, Dong Whang Huh,Linda Melander

9 9 (12) Partiavgifter Övriga löneavdrag, Elisabeth Carle, Linda Melander, Elisabeth Carle Preliminärskatt, Elisabet Carle,,,,,,, Ulf Jacobsson, Dong Whang Huh Linda Melander, Ulf Jacobsson, Dong Whang Huh, Kronofogden Stockholm, Elisabet Carle,,, Ulf Jacobsson, Linda Melander,LIME Avdrag för löneväxling till Elisabeth Carle Linda Melander LIME pension Personalföreningen Corpus Elisabeth Carle Farzad Alidoost FAT Ej konterade inbetalningar PG, Ej konterade inbetalningar BG, Förmedlade medel Älta Helen Nordqvist Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson ANNBEN Förmedlade medel Sickla Helen Nordqvist Förmedlade medel Boo Helen Nordqvist Förmedlade medel Fisksätra/Saltsjöbaden Försäljning datorer till Helen Nordqvist Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson Mats Bohman Administrativ direktör MBN Fredrik medarbetare Försäljning datorer till ATEA Mats Bohman Administrativ direktör MBN Fredrik ANNBEN ANNBEN ANNBEN

10 10 (12) Depositionsavgift sporthall Åsa Engvall Fritidsdirektör ASEN Anders Lindh ALH Avräkn.konto inkassotjänster, Skuld okompenserad övertid Fredrik Upplupna semesterlöner Fredrik Upplupen särskild löneskatt på individuell del Fredrik Upplupna räntekostnader Fredrik Upplupna pensionskostnader individuell del Fredrik Förutbetalda ränteintäkter Fredrik Förutbetalda anslutningsavgifter Fredrik Övriga inkomstförskott Övriga utgiftsrester Interimsskulder hyresbetalningar Roland Aoun Marie Runefors Margareta Rindö,Nina Hammargren,, MRO,NINHAM Fastighetsekonom/Lokalsamordn. ROLAOU/MRS Joakim Kreuger JOAKRE Inkomstförskott, socialtjänsten Annette Bengtsson Ekonom ANNBEN Håkan Brekell HAKBRE Inkomstförskott, arrenden, Joakim Kreuger Adm/Ekonomichef JOAKRE Roland Aoun ROLAOU hyror, tomträttsavg Periodisering av kostnader med vändning,

11 11 (12) Månadsperiodisering Socialbidrag inbetalning Arbete&Försörjning Socialbidrag inbetalning Barn & Ungdom Socialbidrag inbetalning Socialpsykiatrin Helen Nordqvist Helen Nordqvist Helen Nordqvist, Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell ANNBEN, HAKBRE ANNBEN, HAKBRE ANNBEN, HAKBRE

12 (12) Delegationsbeslut KFKS 2013/1-002 Tabell 2 Beslutsattestanter ekonomer för balanskonton med periodiseringar 2013 Konto Beskrivning Konto Namn ordinarie Befattning ordinarie 165XX, 16690, 17110, 17510, 17580, 17590, 29912, 29913, 29918, Konton för periodiseringar Karin Hede, Jill Salander, Kristina Heuman, Håkan Brekell, Annette Bengtsson, Margareta Rindö, Daniel Stenius,, Auli Puustinen, Eleonore Stangenberg, Farzad Alidoost, Frida Tammelin, Joakim Kreuger, Eugene Teterin, Roland Aoun, Dick Ekman, Rebecka Syrén, Johanna Magnusson, Nina Hammargren, Jonas Bisander, Controller/Ekonom POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA

SÅ HÄR GÖR VI I NACKA SÅ HÄR GÖR VI I NACKA Dokumentets syfte Skapa gemensamma regler för redovisning samt beskriva hur vi gör i Nacka kommun när vi redovisar investeringar. Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och verksamheter.

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

IDSPORTÅRET I SIFFROR

IDSPORTÅRET I SIFFROR 014 IDSPORTÅRET I SIFFROR 1 Verksamhetsberättelsen för 2014 består av två delar. Ridsporten i ord och bild samt Ridsporten i siffror som inkluderar årsredovisning och koncernredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer