Tävlingsbestämmelser år I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g"

Transkript

1 Tävlingsbestämmelser år I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler Matchtillstånd Deltagande i landskamper m.m UEFA-tävlingar Matcher och lag Matcher 5.2 Lag 6 Tävlingar Förbundstävlingar 6.2 Distriktstävlingar 6.3 Annan tävling 6.4 Svenska Mästerskap för seniorer (SM), juniorer (JSM), herrar och pojkar (PSM) 6.5 Distriktsmästerskap för seniorer (DM) och juniorer (JDM) 6.6 Tävlingar för spelare under 18 år 6.7 Nybildad förening m.m. 7 Spelbehörighet Åldersgränser Ungdomsspelare 8.2 Junior 8.3 Senior 8.4 Åldersdispenser i distriktstävlingar 8.5 Åldersdispenser i ungdomsturneringar 9 Förening på obestånd Spelaragent och matchagent Spelaragent 10.2 Matchagent 10.3 Reglementen 11 Vadhållning på egen match Politiska budskap Dopning Registrering av förenings- respektive personuppgifter... 6 Kapitel 2 Administration 1 Seriesammansättning Anmälan Spelordning Avgifter Års- och serieavgift 4.2 Övriga avgifter 4.3 Förbundsserieavgifter 4.4 Särskild avgift 4.5 Ersättning gällande resekostnader 4.6 Distriktsserieavgifter 5 Spelarförteckning och domarrapport Matchändringar, uppskjutna matcher och ekonomi Matchändring 6.2 Uppskjuten/avbruten match 6.3 Ekonomi 7 Upp- och nedflyttning Förbundsserierna herrar 7.1 Allsvenskan 7.2 Superettan 7.3 Div Div Div. 3

2 7.6 Div. 4 Förbundsserierna damer 7.7 Allsvenskan 7.8 Norrettan och Söderettan 7.9 Div Div. 3 Distriktsserierna 8 Kvalmetod Kvalmetod i punkterna Kvalmetod i punkt Kvalmetod i distriktsserierna fastställs av respektive SDF 9 Vakanser Förbundsserierna herrar 9.1 Vakans i Allsvenskan 9.2 Vakans i Superettan 9.3 Vakans i div Vakans i div Vakans i div. 3 Förbundsserierna damer 9.6 Vakans i Damallsvenskan 9.7 Vakans i Norrettan och Söderettan 9.8 Vakans i div Vakans efter den 1 april 9.10 SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av vakanta platser i distriktsserierna 10 Nedflyttning av lag som uteslutits Lag som på egen begäran utgår ur seriespel eller som avstår behörig serieplats Före beslutad seriesammansättning 11.2 Efter beslutad seriesammansättning 12 Prisplaketter och prismedaljer Herrar 12.2 Damer 12.3 Prismedaljer i distriktsserierna fastställs av respektive distrikt Kapitel 3 - Tävling 1 Bestraffning av spelare Grov utvisning - ojust spel 1.2 Grov utvisning - olämpligt uppträdande 1.3 Lindrig utvisning 1.4 Målchansutvisning 1.5 Ackumulering av varningar 1.6 Avstängningar och varningar i samband med spelarövergång 1.7 Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför nytt spelår 1.8 Avstängningar och varningar i samband med avbruten match 1.9 Varningar och utvisningar i samband med okvalificerad spelare 1.10 Varningar och utvisningar i samband med att lag dragit sig ur eller uteslutits 1.11 Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match 1.12 Varningar och utvisningar i samband med lån av spelare enligt Spelares och förenings ansvar Bestraffning av ledare Avvisning för lindrig förseelse 3.2 Avvisning för grov förseelse 3.3 Spelande ledare 4 Övriga händelser Ersättare/avbytare... 20

3 5.1 Ersättare 5.2 Avbytare 5.3 Ersättare/avbytare i förbundsserierna 5.4 Ersättare/avbytare i distriktsserierna 5.5 Avbytare i sjumannafotbollen 6 Spelarnas dräkter och övrig utrustning Numrering av spelare Speltid Poängberäkning Avgörande av serieplacering Tävling enligt seriemetoden 10.2 Tävling enligt cupmetoden 11 Okvalificerad spelare Tävling enligt seriemetoden 11.2 Tävling enligt cupmetoden 11.3 Beslutande organ 12 Brott mot RF:s regler mot dopning Tävling enligt seriemetoden 12.2 Tävling enligt cupmetoden 12.3 Beslutande organ 13 Bestämmande av målresultat och uteslutning Tävling enligt seriemetoden 13.2 Tävling enligt cupmetoden 13.3 Beslutande organ 14 Lag som uteblir från match, walk-over (w.o.) Bestämmande av resultat vid ospelad match Våld mot matchfunktionär Diskriminerande företeelser Misskreditering av fotbollens organisationer Resultatrapportering.. 25 Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Speltermin, licensår, m.m Speltermin 1.2 Licensår 1.3 Säsong 1.4 Frimånad för amatörer 1.5 Registreringsperioder för professionella 1.6 Spelares status 2 Registrering.26 3 Licens Allmänt 3.2 Licensens giltighet 4 Spelaravtal m.m Skrivet avtal på fastställt formulär 4.2 Särskilda villkor i spelaravtalet 4.3 Registrering av spelaravtalet 4.4 Sekretessbestämmelser 4.5 Klubbavtal 4.6 Förenings självbestämmanderätt 5 Representationsrätt inom egen förening Deltagande i vänskapsmatch Bindande match Nationella övergångsbestämmelser 8 Spelarövergång (amatör) Handläggning övergångar inom frimånaden 8.2 Handläggning övergångar utanför frimånaden 8.3 Rätt att representera den nya föreningen

4 8.4 Representationsrätt för spelare i IdrottsAB 8.5 Särskilda villkor för övergång 9 Spelarövergång (professionell) Allmänt 9.2 Handläggning övergångar icke avtalsbunden spelare 9.3 Handläggning övergångar avtalsbunden spelare 9.4 Rätt att representera den nya föreningen 9.5 Representationsrätt för spelare i IdrottsAB 10 Övergångstid m.m Amatör 10.2 Professionell 10.3 Spelklarhet 10.4 Spelklarhet med inkommen övergångsanmälan den 1 september eller senare 10.5 Undantag från 1-septemberregeln 10.6 Förkortad övergångstid för amatörspelare 11 Spelarövergångar från förening till IdrottsAB m.m Upplåtelseavtal 11.2 Överflyttning av spelares licens från förening till IdrottsAB 11.3 Övertagande av spelaravtal 12 Lån Utlåning av professionell spelare med övergångsanmälan 12.2 Utlåning av professionell spelare utan övergångsanmälan 12.3 Utlåning av amatör utan övergångsanmälan 12.4 Utlåning av ungdomsregistrerad spelare 13 Kollektiv övergångsanmälan Spel under övergångstiden Villkor för ny anmälan Avsaknad av förening Spelare som inte deltagit i bindande match 16.2 Spelare vars förening upphört med fotbollsverksamhet 17 Tränings- och utbildningsersättning Solidaritetsersättning Tidigare ingångna avtal Internationella övergångsbestämmelser 20 Speltillstånd för utländsk spelare Begränsningar av internationella övergångar för underåriga Övergång till utlandet som professionell Övergång till utlandet som amatör Övergång till svensk förening Registreringsperioder 24.2 Lån 24.3 Ansökan om speltillstånd 24.4 Icke EU/EES-medborgare 24.5 EU/EES-medborgare 24.6 Anställning av icke EU/EES-medborgare som spelare och tränare 24.7 Ej besvarad förfrågan om ITC 24.8 Speltillstånd för politiska flyktingar Kapitel 5 Tillstånd 1 Nationella tävlingar Internationella tävlingar och matcher I Sverige 2.2 Utanför Sverige 2.3 Avtal 3 Förfarande Rapport om incidenter i samband med match eller turnering samt matchstatistik... 45

5 Kapitel 6 - Arrangemang 1 Matcharrangemang Anläggningskriterier 1.2 Planstorlek 1.3 Fasta eller mobila föremål 1.4 Tekniska området 1.5 Kallelse, inställelse till match 1.6 Övrigt 2 Förenings ansvar och klassificering av matcher Arrangerande och gästande förenings skyldigheter 2.2 Säkerhetsansvarig, matchdelegat och säkerhetsdelegat 2.3 Klassificering av matcher 3 Påföljder Straffavgift 3.2 Böter 3.3 Övriga påföljder 3.4 Beslutande organ 4 Spelplan Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare Kapitel 7 - Media och reklam 1 Tillstånd för radio- och TV-sändning Dräktreklam Reklam på matchdräkten 2.2 Dräktreklamens utformning 3 Spelares medverkan i reklam Arenareklam Reklamskyltar 4.2 Reklam på spelplanen 4.3 Reklam på angränsande ytor Kapitel 8 - Domare och andra funktionärer 1 Domare Domarbehörighet 1.2 Domartillsättning 1.3 Domare, assisterande domare och fjärdedomare 1.4 Internationella matcher 2 Läkare och bår Bollar och bollpojkar/flickor Bollar 3.2 Bollpojkar/flickor 4 Lagvärdar Kapitel 9 - Ekonomikriterier m.m. för Allsvenskan och Superettan, Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan samt div. 1-2 herrar 1 Räkenskapsår m.m Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan 1.2 Övriga förbundsserier 2 Årsredovisning m.m Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan 2.2 Div.1 och 2 herrar samt Norrettan och Söderettan 3 Nedflyttning i seriesystemet Allmänt 3.2 Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan 3.3 Beslut om nedflyttning m.m. 3.4 Konsekvenser för förening på upp- och nedflyttningsplats Kapitel 10 - Tävlingsstyrelse, ärendehandläggning och överklagande 1 Administration och tävlingsstyrelse Ärendehandläggning... 56

6 2.1 Protest och andra tävlingsärenden 2.2 Spelplan och domarens behörighet m.m. 3 Handläggning och beslut Protests giltighet 3.2 Delgivning 3.3 Muntlig förhandling 4 Beslutsorgan och överklagande Första beslutsinstans 4.2 Överklagande 4.3 Överklagningsorgan 4.4 SvFF:s Licensnämnd 5 Omprövning Beslutförhet Jäv Inhibition Preskription Tvister Övrigt Förkortningar: SDF Distriktsförbunden EFD Elitföreningen Damfotboll UEFA Europeiska Fotbollförbundet SEF Föreningen Svensk Elitfotboll FIFA Internationella Fotbollförbundet ITC Internationellt Transfer Certificate RIN Riksidrottsnämnden SFS Spelarföreningen SvFF Svenska Fotbollförbundet DU SvFF:s Domarutskott TK SvFF:s Tävlingskommitté Förbundsstyrelsen SvFF:s styrelse RF Sveriges Riksidrottsförbund

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom 13-17 ar

AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom 13-17 ar AVTAL betraffande alandska lags deltagande i Upplands Fotbollforbunds distriktsserier for seniorer, juniorer samt ungdom 13-17 ar MeHan Upplands Fotbollforbund och Alands Fotbollforbund har denna dag foljande

Läs mer

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008.

Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. Stockholms Innebandyförbunds särskilda tävlingsföreskrifter - 6:e utgåvan, gäller från 1 juli 2008. FÖRORD Tävlingsverksamheten inom Svensk Innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok,

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan

SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER. 10:de utgåvan SÄRSKILDA TÄVLINGSFÖRESKRIFTER 10:de utgåvan Gäller ifrån 1 juli 2011 Förord Tävlingsverksamheten inom Svensk innebandy regleras av Tävlingsbestämmelser, -föreskrifter, handbok, -regler och övriga direktiv

Läs mer

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014

Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 Lagledarhäfte S:t Eriks-cupen 2014 VÄLKOMMEN TILL SPELSÄSONGEN 2014! Detta häfte är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare i S:t Eriks-cupen en sammanfattning och ett förenklat utdrag som

Läs mer

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund

Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund Allmän information till alla domare inom Stockholms Fotbollförbund 2014 Stockholmshäftet 2014 11-m Version 2 2014-02-19 FOGIS Många domare har under säsongen 2013 slarvat med fullständig matchrapportering

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014

Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar. 1:a utgåvan. Gäller från 1 juli 2014 Upplands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Serieavgifter fastställs av distriktsstyrelsen. Kapitel 3 Före match 12 a) Distriktstävlingar

Läs mer

Inledning. Artikel 1. För att få bedriva agentverksamhet måste rådgivare vara en fysisk person samt inneha en av SvFF utfärdad licens.

Inledning. Artikel 1. För att få bedriva agentverksamhet måste rådgivare vara en fysisk person samt inneha en av SvFF utfärdad licens. Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Reglemente för Spelaragenter SvFF:s Reglemente för Spelaragenter fastställt av Förbundsstyrelsen 2008-12-05 och träder i kraft 2009-01-01. Inledning Artikel 1 Dessa bestämmelser

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup

S E R I E B E S T Ä M M E L S E R. Stockholm Hockey Cup S E R I E B E S T Ä M M E L S E R Stockholm Hockey Cup 2014-2015 Innehållsförteckning Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Generella bestämmelser... 2 Matchbestämmelser... 3 Ledarbestämmelser... 3 Funktionärer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN 1. Licensnämnd för Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan Svenska Ishockeyförbundet (nedan kallat SIF) och Svenska Hockeyligan (nedan kallat SHL) har sedan 2004 ett samarbetsavtal

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll 2015 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

Föreskrifter om arenakrav för svensk elitfotboll, herrar och damer, fr o m 2014.

Föreskrifter om arenakrav för svensk elitfotboll, herrar och damer, fr o m 2014. Föreskrifter om arenakrav för svensk elitfotboll, herrar och damer, fr o m 2014. Allsvenskan - kategori 3 med vissa tillägg och undantag Planen Spelytan kan variera från 105 x 65 meter till 105 x 68 meter.

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem

Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Förslag från föreningarna inför remissen av tävlingsbestämmelserna. Förslag från Svensk volleyboll om - ett nytt seriesystem Allsvenskan, Division 1 och Division 2 Upplägget av serier är olika för Damer

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014

Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 Så spelar vi 11-mannafotboll 2014 1 Lagom stor plan Bättre och mer utvecklande spel Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya spelformer. Detta innebär bl.a. att man spelar 11-manna fotboll först

Läs mer