Tävlingsbestämmelser år I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsbestämmelser år 2009 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g"

Transkript

1 Tävlingsbestämmelser år I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler Matchtillstånd Deltagande i landskamper m.m UEFA-tävlingar Matcher och lag Matcher 5.2 Lag 6 Tävlingar Förbundstävlingar 6.2 Distriktstävlingar 6.3 Annan tävling 6.4 Svenska Mästerskap för seniorer (SM), juniorer (JSM), herrar och pojkar (PSM) 6.5 Distriktsmästerskap för seniorer (DM) och juniorer (JDM) 6.6 Tävlingar för spelare under 18 år 6.7 Nybildad förening m.m. 7 Spelbehörighet Åldersgränser Ungdomsspelare 8.2 Junior 8.3 Senior 8.4 Åldersdispenser i distriktstävlingar 8.5 Åldersdispenser i ungdomsturneringar 9 Förening på obestånd Spelaragent och matchagent Spelaragent 10.2 Matchagent 10.3 Reglementen 11 Vadhållning på egen match Politiska budskap Dopning Registrering av förenings- respektive personuppgifter... 6 Kapitel 2 Administration 1 Seriesammansättning Anmälan Spelordning Avgifter Års- och serieavgift 4.2 Övriga avgifter 4.3 Förbundsserieavgifter 4.4 Särskild avgift 4.5 Ersättning gällande resekostnader 4.6 Distriktsserieavgifter 5 Spelarförteckning och domarrapport Matchändringar, uppskjutna matcher och ekonomi Matchändring 6.2 Uppskjuten/avbruten match 6.3 Ekonomi 7 Upp- och nedflyttning Förbundsserierna herrar 7.1 Allsvenskan 7.2 Superettan 7.3 Div Div Div. 3

2 7.6 Div. 4 Förbundsserierna damer 7.7 Allsvenskan 7.8 Norrettan och Söderettan 7.9 Div Div. 3 Distriktsserierna 8 Kvalmetod Kvalmetod i punkterna Kvalmetod i punkt Kvalmetod i distriktsserierna fastställs av respektive SDF 9 Vakanser Förbundsserierna herrar 9.1 Vakans i Allsvenskan 9.2 Vakans i Superettan 9.3 Vakans i div Vakans i div Vakans i div. 3 Förbundsserierna damer 9.6 Vakans i Damallsvenskan 9.7 Vakans i Norrettan och Söderettan 9.8 Vakans i div Vakans efter den 1 april 9.10 SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av vakanta platser i distriktsserierna 10 Nedflyttning av lag som uteslutits Lag som på egen begäran utgår ur seriespel eller som avstår behörig serieplats Före beslutad seriesammansättning 11.2 Efter beslutad seriesammansättning 12 Prisplaketter och prismedaljer Herrar 12.2 Damer 12.3 Prismedaljer i distriktsserierna fastställs av respektive distrikt Kapitel 3 - Tävling 1 Bestraffning av spelare Grov utvisning - ojust spel 1.2 Grov utvisning - olämpligt uppträdande 1.3 Lindrig utvisning 1.4 Målchansutvisning 1.5 Ackumulering av varningar 1.6 Avstängningar och varningar i samband med spelarövergång 1.7 Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför nytt spelår 1.8 Avstängningar och varningar i samband med avbruten match 1.9 Varningar och utvisningar i samband med okvalificerad spelare 1.10 Varningar och utvisningar i samband med att lag dragit sig ur eller uteslutits 1.11 Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match 1.12 Varningar och utvisningar i samband med lån av spelare enligt Spelares och förenings ansvar Bestraffning av ledare Avvisning för lindrig förseelse 3.2 Avvisning för grov förseelse 3.3 Spelande ledare 4 Övriga händelser Ersättare/avbytare... 20

3 5.1 Ersättare 5.2 Avbytare 5.3 Ersättare/avbytare i förbundsserierna 5.4 Ersättare/avbytare i distriktsserierna 5.5 Avbytare i sjumannafotbollen 6 Spelarnas dräkter och övrig utrustning Numrering av spelare Speltid Poängberäkning Avgörande av serieplacering Tävling enligt seriemetoden 10.2 Tävling enligt cupmetoden 11 Okvalificerad spelare Tävling enligt seriemetoden 11.2 Tävling enligt cupmetoden 11.3 Beslutande organ 12 Brott mot RF:s regler mot dopning Tävling enligt seriemetoden 12.2 Tävling enligt cupmetoden 12.3 Beslutande organ 13 Bestämmande av målresultat och uteslutning Tävling enligt seriemetoden 13.2 Tävling enligt cupmetoden 13.3 Beslutande organ 14 Lag som uteblir från match, walk-over (w.o.) Bestämmande av resultat vid ospelad match Våld mot matchfunktionär Diskriminerande företeelser Misskreditering av fotbollens organisationer Resultatrapportering.. 25 Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Speltermin, licensår, m.m Speltermin 1.2 Licensår 1.3 Säsong 1.4 Frimånad för amatörer 1.5 Registreringsperioder för professionella 1.6 Spelares status 2 Registrering.26 3 Licens Allmänt 3.2 Licensens giltighet 4 Spelaravtal m.m Skrivet avtal på fastställt formulär 4.2 Särskilda villkor i spelaravtalet 4.3 Registrering av spelaravtalet 4.4 Sekretessbestämmelser 4.5 Klubbavtal 4.6 Förenings självbestämmanderätt 5 Representationsrätt inom egen förening Deltagande i vänskapsmatch Bindande match Nationella övergångsbestämmelser 8 Spelarövergång (amatör) Handläggning övergångar inom frimånaden 8.2 Handläggning övergångar utanför frimånaden 8.3 Rätt att representera den nya föreningen

4 8.4 Representationsrätt för spelare i IdrottsAB 8.5 Särskilda villkor för övergång 9 Spelarövergång (professionell) Allmänt 9.2 Handläggning övergångar icke avtalsbunden spelare 9.3 Handläggning övergångar avtalsbunden spelare 9.4 Rätt att representera den nya föreningen 9.5 Representationsrätt för spelare i IdrottsAB 10 Övergångstid m.m Amatör 10.2 Professionell 10.3 Spelklarhet 10.4 Spelklarhet med inkommen övergångsanmälan den 1 september eller senare 10.5 Undantag från 1-septemberregeln 10.6 Förkortad övergångstid för amatörspelare 11 Spelarövergångar från förening till IdrottsAB m.m Upplåtelseavtal 11.2 Överflyttning av spelares licens från förening till IdrottsAB 11.3 Övertagande av spelaravtal 12 Lån Utlåning av professionell spelare med övergångsanmälan 12.2 Utlåning av professionell spelare utan övergångsanmälan 12.3 Utlåning av amatör utan övergångsanmälan 12.4 Utlåning av ungdomsregistrerad spelare 13 Kollektiv övergångsanmälan Spel under övergångstiden Villkor för ny anmälan Avsaknad av förening Spelare som inte deltagit i bindande match 16.2 Spelare vars förening upphört med fotbollsverksamhet 17 Tränings- och utbildningsersättning Solidaritetsersättning Tidigare ingångna avtal Internationella övergångsbestämmelser 20 Speltillstånd för utländsk spelare Begränsningar av internationella övergångar för underåriga Övergång till utlandet som professionell Övergång till utlandet som amatör Övergång till svensk förening Registreringsperioder 24.2 Lån 24.3 Ansökan om speltillstånd 24.4 Icke EU/EES-medborgare 24.5 EU/EES-medborgare 24.6 Anställning av icke EU/EES-medborgare som spelare och tränare 24.7 Ej besvarad förfrågan om ITC 24.8 Speltillstånd för politiska flyktingar Kapitel 5 Tillstånd 1 Nationella tävlingar Internationella tävlingar och matcher I Sverige 2.2 Utanför Sverige 2.3 Avtal 3 Förfarande Rapport om incidenter i samband med match eller turnering samt matchstatistik... 45

5 Kapitel 6 - Arrangemang 1 Matcharrangemang Anläggningskriterier 1.2 Planstorlek 1.3 Fasta eller mobila föremål 1.4 Tekniska området 1.5 Kallelse, inställelse till match 1.6 Övrigt 2 Förenings ansvar och klassificering av matcher Arrangerande och gästande förenings skyldigheter 2.2 Säkerhetsansvarig, matchdelegat och säkerhetsdelegat 2.3 Klassificering av matcher 3 Påföljder Straffavgift 3.2 Böter 3.3 Övriga påföljder 3.4 Beslutande organ 4 Spelplan Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare Kapitel 7 - Media och reklam 1 Tillstånd för radio- och TV-sändning Dräktreklam Reklam på matchdräkten 2.2 Dräktreklamens utformning 3 Spelares medverkan i reklam Arenareklam Reklamskyltar 4.2 Reklam på spelplanen 4.3 Reklam på angränsande ytor Kapitel 8 - Domare och andra funktionärer 1 Domare Domarbehörighet 1.2 Domartillsättning 1.3 Domare, assisterande domare och fjärdedomare 1.4 Internationella matcher 2 Läkare och bår Bollar och bollpojkar/flickor Bollar 3.2 Bollpojkar/flickor 4 Lagvärdar Kapitel 9 - Ekonomikriterier m.m. för Allsvenskan och Superettan, Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan samt div. 1-2 herrar 1 Räkenskapsår m.m Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan 1.2 Övriga förbundsserier 2 Årsredovisning m.m Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan 2.2 Div.1 och 2 herrar samt Norrettan och Söderettan 3 Nedflyttning i seriesystemet Allmänt 3.2 Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan 3.3 Beslut om nedflyttning m.m. 3.4 Konsekvenser för förening på upp- och nedflyttningsplats Kapitel 10 - Tävlingsstyrelse, ärendehandläggning och överklagande 1 Administration och tävlingsstyrelse Ärendehandläggning... 56

6 2.1 Protest och andra tävlingsärenden 2.2 Spelplan och domarens behörighet m.m. 3 Handläggning och beslut Protests giltighet 3.2 Delgivning 3.3 Muntlig förhandling 4 Beslutsorgan och överklagande Första beslutsinstans 4.2 Överklagande 4.3 Överklagningsorgan 4.4 SvFF:s Licensnämnd 5 Omprövning Beslutförhet Jäv Inhibition Preskription Tvister Övrigt Förkortningar: SDF Distriktsförbunden EFD Elitföreningen Damfotboll UEFA Europeiska Fotbollförbundet SEF Föreningen Svensk Elitfotboll FIFA Internationella Fotbollförbundet ITC Internationellt Transfer Certificate RIN Riksidrottsnämnden SFS Spelarföreningen SvFF Svenska Fotbollförbundet DU SvFF:s Domarutskott TK SvFF:s Tävlingskommitté Förbundsstyrelsen SvFF:s styrelse RF Sveriges Riksidrottsförbund

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4 3 Mästerskapstävlingar mm. 5 4 IdrottsAB 5 5 Deltagande i landskamper mm. 5 6 Särskilda

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 s. Begrepp 1 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Allmänt 5 2 Matchtillstånd 5 3 Mästerskapstävlingar mm. 6 4 IdrottsAB 6 5 Deltagande i landskamper m.m. 7 6 Särskilda TB

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 s. Begrepp 1 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Regler för organiserad fotboll 5 2 Tillämpning på IdrottsAB 5 3 Innehåll i SvFF:s tävlingsregler 5 4 Påföljd vid underlåtenhet

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2007

Tävlingsbestämmelser år 2007 Tävlingsbestämmelser år 2007 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Tävlingsbestämmelser år 2004 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Sidan 1 Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 1 2 Matchtillstånd... 1 3 UEFA-tävlingar... 2 4 Matcher och lag... 2 4.1 Matcher

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 2 - Särskilda bestämmelser om amatörspelare Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 7 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 7 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 7 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2016 Kapitel 5 - Utbildningsersättning och solidaritetsersättning Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Utdrag ur Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Domare Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 6 - Internationella bestämmelser

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 6 - Internationella bestämmelser Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 6 - Internationella bestämmelser Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser upphävs

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2012 Begrepp 1 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Spelarstatus 4 2 Spelares behörighet 4 3 RB för spelare t.o.m. 14 år 5 4 Åldersdispenser 5 5 Representation fr.o.m.

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2008 Sidan 1 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar. FÖRESKRIFTER SVENSKA SPEL F 19 2015 1 Kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.

Läs mer

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2010

Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2010 Solna 2009-11-30 Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2010 Obs! Det är viktigt att Ni läser igenom bestämmelserna i sin helhet och uppdaterar Er även rörande de regler som inte uttryckligen berörs här! Inledning

Läs mer

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Tävlingsbestämmelser år 2009 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2014 Begrepp 5 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 8 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 8 3 Föreningars skyldigheter m.m. 8 4 Felaktig registrering

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2012

Representationsbestämmelser år 2012 Representationsbestämmelser år 2012 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-10 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

Representationsbestämmelser år 20142015

Representationsbestämmelser år 20142015 Representationsbestämmelser år 20142015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013

Tävlingsbestämmelser 2013 Tävlingsbestämmelser 2013 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.1 2013-03-31 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Representationsbestämmelser 2015

Representationsbestämmelser 2015 Representationsbestämmelser 2015 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2014-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g. Kapitel I Allmänt

Tävlingsbestämmelser år I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g. Kapitel I Allmänt Tävlingsbestämmelser år 2002 - I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kapitel I Allmänt 1 Tävlings- och spelregler...1 2 Matchtillstånd...1 3 UEFA-tävlingar...2 4 Matcher och lag...2 4.1 Matcher 4.2 Lag

Läs mer

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16.

Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. Preliminära Tävlingsföreskrifter Ligacupen 2016/2017 Ligacupen U19, U17 och U16. 1 kap. - Allmänna bestämmelser I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående:

I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående: Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående Tävlingsbestämmelser

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2016

Representationsbestämmelser år 2016 Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s

Läs mer

1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen.

1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen. Kapitel 3 Tävling 1 Bestraffning av spelare Genomgående talas om spelare. Allt efter omständigheterna omfattas även ersättare av bestämmelsen. 1.1 Utvisning för ojust spel Spelare som under match utvisas

Läs mer

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2016 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. gäller för samtliga förbundsserier och Skånes FF:s distriktsserier

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. gäller för samtliga förbundsserier och Skånes FF:s distriktsserier TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2009 gäller för samtliga förbundsserier och Skånes FF:s distriktsserier Tävlingsbestämmelser år 2009 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 91 2 Matchtillstånd...

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015

Tävlingsbestämmelser år 2015 Tävlingsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

Representationbestämmelser för Futsal Förbundsstyrelsen har den 13 juni 2007 fastställt följande representationsbestämmelser för Futsal

Representationbestämmelser för Futsal Förbundsstyrelsen har den 13 juni 2007 fastställt följande representationsbestämmelser för Futsal Representationbestämmelser för Futsal 2007-06-20 Förbundsstyrelsen har den 13 juni 2007 fastställt följande representationsbestämmelser för Futsal Allmänna bestämmelser 1 Speltermin, licensår, m.m. 1.1

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2009 Innehållsförteckning

Tävlingsbestämmelser år 2009 Innehållsförteckning Tävlingsbestämmelser år 2009 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 62 2 Matchtillstånd... 62 3 5 Matcher och lag... 63 5.1 Matcher 5.2 Lag 6 Tävlingar... 64 6.1 Förbundstävlingar

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Innehållsförteckning Tävlingsbestämmelser 2008

Innehållsförteckning Tävlingsbestämmelser 2008 Innehållsförteckning Tävlingsbestämmelser 2008 Sidan 1 Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 2 Matchtillstånd... 3 UEFA-tävlingar... 4 Matcher och lag... 4.1 Matcher... 4.2 Lag... 5 Tävlingar...

Läs mer

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

Förändrade bestämmelser. Förändrade Tävlingsbestämmelser. 4 Ersättare och avbytare 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. Förändrade bestämmelser. Utöver nedan föreslagna förändringar föreslås styrelsen få rätt att justera text av redaktionell art, däribland ändringar av 2014 till 2015 samt byte av ordet licens till registrering

Läs mer

SvFF REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser

SvFF REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser SvFF REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser Begrepp 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Spelarstatus 2 Spelares behörighet 3 RB för spelare t.o.m. 14 år 4 Åldersdispenser

Läs mer

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM)

Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) 1 kap. - Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2014 U19- och U17-serierna (Junior- och Pojk-SM) I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2016

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2016 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2016 Begrepp 5 s. 1 kap: Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 9 3 Föreningars skyldigheter m.m. 9 4 Felaktig registrering

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2013

Representationsbestämmelser år 2013 Representationsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer

Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2017 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer 1 Tävlings- och spelregler m.m. I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser Föreskrifter år 2012 Inofficiellt SM i Beach Soccer, herrar och damer I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler för Beach Soccer samt, i tillämpliga

Läs mer

Representationsbestämmelser 2010

Representationsbestämmelser 2010 Representationsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 0.8 2010-02-02 1(39) Innehållsförteckning Begrepp...5 1 kap: Inledande bestämmelser...8 1 Spelarstatus... 8 2 Spelares

Läs mer

SvFF: s och NFF: s Representationsbestämmelser år 2015

SvFF: s och NFF: s Representationsbestämmelser år 2015 SvFF: s och NFF: s Representationsbestämmelser år 2015 Begrepp 5 1 kap: Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 8 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 8 3 Föreningars skyldigheter m.m. 8 4 Felaktig

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2013

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2013 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2013 Begrepp 5 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 9 3 Föreningars skyldigheter m.m. 9 4 Felaktig registrering

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2015

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2015 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2015 Begrepp 5 1 kap: Inledande bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 8 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 8 3 Föreningars skyldigheter m.m. 8 4 Felaktig registrering

Läs mer

SvFF:s och NFF: s Representationsbestämmelser år 2016

SvFF:s och NFF: s Representationsbestämmelser år 2016 SvFF:s och NFF: s Representationsbestämmelser år 2016 Innehållsförteckning 1 Begrepp 4 1 kap: Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 7 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 7 3 Föreningars skyldigheter

Läs mer

Representationsbestämmelser (RB) år 2016

Representationsbestämmelser (RB) år 2016 Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser (RB) år 2016 Fastställda av Representantskapsmötet i november 2015 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens

Läs mer

Representationsbestämmelser 2016

Representationsbestämmelser 2016 Representationsbestämmelser 2016 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2015-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2013

Tävlingsbestämmelser år 2013 Tävlingsbestämmelser år 2013 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02

Tävlingsbestämmelser 2010. Södermanlands Fotbollförbund. Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 Tävlingsbestämmelser 2010 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Rev 1.0 2010-03-02 1 Innehållsförteckning BEGREPP... 7 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 10 1 Tävlings- och spelregler...10 SöFF...11

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2014

Representationsbestämmelser år 2014 Representationsbestämmelser år 2014 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2009

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2009 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2009 Fru Justitia vakar över att allt går rätt till. Sidan 1 Tävlingsbestämmelser år 2009 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt 1 Tävlings- och spelregler... 4-5 2 Matchtillstånd...

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2014

Tävlingsbestämmelser 2014 Tävlingsbestämmelser 2014 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.1 2014-02-26 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Representationsbestämmelser för Gotlands FF år 2017

Representationsbestämmelser för Gotlands FF år 2017 Representationsbestämmelser för Gotlands FF år 2017 Begrepp 3 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Omfattning 8 2 Spelarregister 8 3 Registrering av spelare 8 4 Undantag från bestämmelserna 8 5 Registrering

Läs mer

Representationsbestämmelser 2012

Representationsbestämmelser 2012 Representationsbestämmelser 2012 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 2.0 2012-04-10 Representationsbestämmelser år 2012 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2016

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2016 TG:s förslag Tävlingskonferens 2016-10-27 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2016 Fastställda vid berört SDF:s representantskapsmöte 2016-xx-xx

Läs mer

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan)

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) TB och RB 2012 Förslag till justeringar Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt möte den 2011-11-25 besluta om övergripande förändringar som påverkar DFF:s tävlingsverksamhet

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser 2017

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser 2017 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2017 Begrepp 5 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Omfattning 8 2 Spelarregister

Läs mer

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017

Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 Föreskrifter för DM UNGDOM år 2017 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

Läs mer

SvFF:s och NFF:s Representationsbestämmelser år 2017

SvFF:s och NFF:s Representationsbestämmelser år 2017 SvFF:s och NFF:s Representationsbestämmelser år 2017 Begrepp 5 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Omfattning 8 2 Spelarregister 8 3 Registrering av spelare 8 4 Undantag från bestämmelserna 8 5 Registrering

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2012

Tävlingsbestämmelser år 2012 Tävlingsbestämmelser år 2012 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

NFF: S och SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014

NFF: S och SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014 NFF: S och SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014 Begrepp 6 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9 3 Mästerskapstävlingar mm. 10 4 IdrottsAB 10 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2015

Tävlingsbestämmelser 2015 Tävlingsbestämmelser 2015 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2014-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2015

Representationsbestämmelser år 2015 Representationsbestämmelser år 2015 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2014

Tävlingsbestämmelser år 2014 Tävlingsbestämmelser år 2014 Begrepp 7 ÅFF 1 Benämningar 10 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 10 2 Matchtillstånd 11 3 Mästerskapstävlingar mm. 11 4 IdrottsAB 11 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Upplands Fotbollförbund

Upplands Fotbollförbund Uppsala 2009-04-08 Till föreningarna i Uppland och på Åland. Inför seriestarten 2009 Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa

Läs mer

Representationsbestämmelser (RB) år 2013

Representationsbestämmelser (RB) år 2013 Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser (RB) år 2013 Fastställda av Representantskapsmötet i november 2012 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2016

Tävlingsbestämmelser 2016 Tävlingsbestämmelser 2016 Södermanlands Fotbollförbund Tävlingskommittén Version 1.0 2015-12-15 SöFF:s (Södermanlands Fotbollförbund) tillägg och förtydligande fastställda av SöFFs Representationsskaps

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2016

Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2016 Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2016 1 kap: Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 2 Bestämmelsernas tillämpningsområde 3 Föreningars skyldigheter m.m. 4 Felaktig registrering

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2017

Representationsbestämmelser år 2017 Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s

Läs mer

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser

Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Bilaga 5 Tävlingsbestämmelser Svenska Bandyförbundets Representationsbestämmelser Begrepp Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under en säsong uppbär lön

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2017 s. Begrepp 7 ÅFF 1 BENÄMNINGAR 10 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Regler för organiserad fotboll 10 2 Tillämpning på IdrottsAB 10 3 Innehåll i SvFF:s tävlingsregler 10

Läs mer

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan

Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Föreskrifter år 2009 Junior- och Pojkallsvenskan Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar Juniorallsvenskan Elit. Juniorallsvenskan div. 1 och Pojkallsvenskan

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2010

Representationsbestämmelser år 2010 Representationsbestämmelser år 2010 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare representationsbestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2016

Representationsbestämmelser år 2016 Representationsbestämmelser år 2016 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser som beslutats av SvFF:s

Läs mer

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013

SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2013 Begrepp 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 2 Matchtillstånd 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 IdrottsAB 5 Deltagande i landskamper mm. 6 Särskilda TB

Läs mer

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2017

SvFF:s Representationsbestämmelser år 2017 SvFF:s Representationsbestämmelser år 2017 s. Begrepp 4 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Omfattning 7 2 Spelarregister 7 3 Registrering av spelare 7 4 Undantag från bestämmelserna 7 5 Registrering och övergång

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2017

Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2017 Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser 2017 Med Hallands Fotbollförbunds tillägg Antagna vid Svenska Fotbollförbundets representantskap 2016-11-25 och vid Hallands Fotbollförbunds representantskap

Läs mer

Tävlingsbestämmelser (TB) år 2010

Tävlingsbestämmelser (TB) år 2010 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) år 2010 Fastställda av Representantskapsmötet den 27 november 2009 Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet

Läs mer

Representationsbestämmelser år 2017 med tillägg gällande Västmanlands FF (VFF)

Representationsbestämmelser år 2017 med tillägg gällande Västmanlands FF (VFF) Representationsbestämmelser år 2017 med tillägg gällande Västmanlands FF (VFF) Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda representationsbestämmelser. Nedanstående representationsbestämmelser

Läs mer

SvFF TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser

SvFF TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser SvFF TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2012 med Blekinge Fotbollförbunds särskilda bestämmelser Begrepp 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 2 Matchtillstånd 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 IdrottsAB

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2014

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2014 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2014 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2014 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 4 IdrottsAB 5 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2010 Begrepp 1 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 4 2 Matchtillstånd 4 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 4 IdrottsAB 5 5 Deltagande i landskamper

Läs mer

Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014

Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014 Skånes Fotbollsförbund Kvalreglemente 2014 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2016

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2016 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2016 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2016 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Allmänt 9 2 Matchtillstånd 9 3 Mästerskapstävlingar

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) med tillägg gällande Västmanlands FF

Tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) med tillägg gällande Västmanlands FF Tävlingsbestämmelser år 2015 (TB) med tillägg gällande Västmanlands FF Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2017

Tävlingsbestämmelser år 2017 Sidan 1 Tävlingsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2012

Tävlingsbestämmelser år 2012 Tävlingsbestämmelser år 2012 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser 2016 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 2 Matchtillstånd 3 Mästerskapstävlingar mm. 4 IdrottsAB 5 Deltagande i landskamper mm. 6 Särskilda

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Gotlands FF år 2017

Tävlingsbestämmelser för Gotlands FF år 2017 Tävlingsbestämmelser för Gotlands FF år 2017 S. Begrepp 7 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Regler för organiserad fotboll 12 2 Tillämpning på IdrottsAB 12 3 Innehåll i SvFF:s tävlingsregler 12 4 Påföljd

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 DALARNA

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 DALARNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 DALARNA Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser år 2011

Tävlingsbestämmelser år 2011 Tävlingsbestämmelser år 2011 Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa. Nedanstående

Läs mer