HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning april 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB:s. Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg. Årsredovisning 2000. 28 april 2001"

Transkript

1 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg Årsredovisning april

2 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förvaltningsberättelse Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i centrala Göteborg med en småstadskänsla i form av egna grönytor och parkeringsplatser. Föreningen är ledande i användning av ny teknik, vilket märks bl.a. i eget datanät, eget telefonnät och datoriserad styrning av värme, vatten, ventilation och lås/säkerhetsinstallationer. Föreningen bildades och byggnaderna uppfördes åren och har moderniserats och renoverats år 1983 och 1999 för att passa nutidens krav från de boende och myndigheter. Renoveringar och moderniseringar har skett med viss försiktighet och beaktande av den ursprungliga arkitekturen. Föreningens fastigheter Byggnadsstilen är i 30-talets funktionalistiska anda och arkitekt är Erik Friberg. Erik Friberg var Länsarkitekt i Göteborg och en av Sveriges ledande funktionalister. Arkitektur var för Friberg moral, ett hus fick inte föreställa något det inte var. Föränderligheten är lika viktig som ändamålsenligheten. Friberg kämpade hela livet för att med arkitektens hjälpmedel skipa rättvisa i samhället. Föreningen består av tre fastigheter: 60 lägenheter (total yta 2318 kvm) och två lokaler (143 kvm) med adresser Gibraltargatan 21A-E (Johanneberg 45:1), 48 lägenheter (total yta 2222 kvm) med adresser Eklandagatan 67A-D (Johanneberg 45:2), 48 lägenheter (total yta 2024 kvm) med adresser Lindströmsg. 3A-D (Johanneberg 44:5). För olika typer av lägenheter se not 1. Varje byggnad består av fyra våningar med en vind och längsgående terrass. Konstruktion av betong och med extra tilläggsisolering av frigolit och en extrafasad i lättbetong. ROTrenoveringen år 1983 innebar i korthet att avlopp, elkablar och allmän belysning, fönster, portdörrar, fasad, kök och badrum i lägenheter byttes ut. I husen Eklandagatan och Lindströmsgatan skedde år ombyggnation av soprum och nedfartsramper till soprum/källaringång för att bibehålla sopnedkasten för restavfall och installera ett nytt sopnedkast i varje entré för biologiskt avfall. Huset Gibraltargatan byggs om för sortering med tvåkärlssystem år

3 Åren har nyläggning av dränering skett runt byggnaderna. I samband med detta uppfördes två nya cykelplatser för att möta medlemmarnas behov av cykelparkeringar. I samband med ombyggnad av nedfartsramp och nyläggning av dränering utökades och omasfalterades de 25 parkeringsplatserna till 28 st. År 1999 installerades ett data-/tele-/signalnät. Medlemmarna kan hyra fasta Internetabonnemang och abonnera på fast telefonabonnemang från Tele1 som ett alternativ till Telias telefonabonnemang. Signalnätet används för att styra värme, ventilation, tvättstugor och trappljus. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Folksam Försäkringsbolag. Viktiga händelser under året eller efter dess slut För att få biologiska kärl inomhus i varje ända av huset Gibraltargatan med liknande nedkast i entrén som husen Eklanda-/Lindströmsgatan påbörjades ombyggnationen av nedfartsrampen till norra källaringången i mars månad Syftet är att använda de gamla vanliga sopnedkasten för restavfall och i varje ända på huset, entréer Gibraltargatan 21A och E, bygga nedkast för biologiskt avfall. Staket vid nedfartsramperna, norra gavlarna, för alla tre husen tillverkas och sätts upp. Månadsavgiftsaviseringen har utförts av styrelsen och ett inhyrt företag Conec under åren Från och med 1 januari 2001 sköter HSB Göteborg allt rörande månadsavgiftsaviseringen såsom utskick, registrering och påminnelser. Föreningens hemsida omarbetades och utökades för att ge utomstående som föreningsmedlemmar kortsiktig och långsiktig information. Mottagning för markbunden digital-tv installerades i september 2000 och antennanläggningens förstärkare byttes samt TV1, 2 och 4 antenn flyttades för bättre mottagning. Projektet med start år 1998 för styrning av värme, ventilation, vattenmätning, tvättstugor och trappljus via en industridator är i slutfasen och återstående är installation av program i PCdator för loggning och enklare hantering av styrsystemet. Styrningen från år 1998 har utökats och givare har flyttats från ventilationskanal till översta lägenheterna på gavlarna. Slutförandet fick invänta att installationen av signalnätet fullbordades i april år Efter en provtid (mars-oktober) med Samhall fastighetsservice tecknades ettårsavtal med HSB Göteborg för fastighetsservice under år Föreningen upphör därmed med egen tillsvidareanställd fastighetsskötare. 3

4 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Underhåll, reparationer och investeringar Under året har följande periodiskt/planerat underhåll genomförts (se not 16): Lagstadgat krav på rengöring/sotning av spiskåpor och ventilationskanaler. Nyläggning av dränering huset Lindströmsgatan. Omasfaltering parkeringsplatser (år 1999) och uppmärkning linjer (år 2000). Föreningens stadgebundna del för renovering av badrum i lägenheter. Årlig avsättning till yttre fond görs via en underhållsplan för att täcka nödvändigt yttre underhåll med undantag för byte av fasad, fönster, värmesystem samt vatten- och avloppssystem. Vidare ingår inte i underhållsplanen större ombyggnadsarbete som t.ex. ombyggnation för sopsystem. För dessa arbeten, när de kan komma att utföras, bedöms möjlighet finnas för föreningen att ta upp nya lån. Under år 2000 gjordes investeringar och påbörjade investeringar år 2001 är: Mottagning för markbunden digital-tv installerades i september 2000 och utbyte av antennanläggningens förstärkare. Påbörjad investering i mars 2001; ombyggnation av huset Gibraltargatan för möjlighet till tvåkärlssystem för hushållssopor för omkring kr. Påbörjad investering i april 2001; installation och inköp av en extra större torktumlare till varje tvättstuga (3 st) och utbyte av två äldre tvättmaskiner, iordningställande av ventilation, el och rördragning för extra torktumlare och befintlig torktumlare, totalt omkring kr. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 maj I stämman deltog 24 medlemmar. Antalet överlåtelser av medlemskap i föreningen under året var 27 st och två överlåtelser av nyttjanderätten. Se not 2 för antal överlåtelser åren 1986 till och med år Överlåtelsepriserna steg under år 2000, i skrivande stund ca kr för en tvårumslägenhet. Genomsnittpriset är kr och genomsnittsytan som överlåts är 43 kvadratmeter. Föreningen hade vid årets slut 158 medlemmar och 156 lägenheter, därtill kommer HSB Göteborg. Andrahandsupplåtelserna är omkring st per år. Lägenhet Utträdande medlem Inträdande medlem 1 Clas Kron överlåter halva nyttjanderätten Befintlig medlem Per Kron övertar halva nyttjanderätten 4 Märta Svensson Mauritz Jensen 11 Pernilla Andersson Sanna Svenson-Händén 20 Martin Åkesson överlåter nyttjanderätten Jonas Sjöquist 22 Charlotta Löfberg Befintlig medlem Martin Åkesson övertar nyttjanderätten 29 Maria Wembling Hanna Helgegren 36 Lise-Lott Schreiber Kent Abbås 4

5 Lägenhet Utträdande medlem Inträdande medlem 52 Per Alvers Maria Geterud 59 Dödsbo Carl Klason Lars-Gunnar Klason & Johan Klason 62 Nina Lundh Joakim Jonsson 69 Johanna Hansson Henrik Johansson 72 Ulf Månsson & Ewa Westerdahl David Carlén 78 Eva Nordborg överlåter halva nyttjanderätten 79 Anna Dornerus Jessica Dornerus 79 Jessica Dornerus Carl-Magnus Lewerth 84 Mikael Nilsén Mattias Marklund 89 Mikael Knutsson Kjell Kalén 104 Anna Jeansson Lars Svensson 114 Camilla Andersson Johan Stjernberg 115 Anna Svensby Anders Grönlund 119 Andreas Magnusson Andrew Macrae 123 Marie Stjernlöf Tobias Tång 131 Anders Holttinen Anton Falklind 137 Björn Öhman Johan Carlsson 140 Mikia Blomberg John Skantze 148 Dödsbo Gustav Åberg Robert Lindqvist 155 Carl-Henrik Andersson Jan-Robert Jansson Befintlig medlem Magnus Lindau övertar halva nyttjanderätten Förtroendevalda fram till 18 maj 2000 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Carsten Jensen Sekreterare Charlott Jonsson Ekonomiansvarig Pär Ivarsson Ledamot Louise Amunder HSB representant Kent-Olof Stigh Suppleanter Håkan Wignell Robert Rundqvist Anders Bergström, Carsten Jensen, Louise Amunder, Pär Ivarsson och Charlott Jonsson har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman 18 maj Revisorer, utsedda av föreningsstämman, har varit Björn Öhman med Jan-Olov Lantto som suppleant. HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå har förordnat BoRevision Revisionsbyrå med Magnus Lidén som revisor. Valberedningen bestod av Lena Hedenström (sammankallande), Per Alvers, Mikia Blomberg och Bo Eklund. Mikia Blomberg flyttade från föreningen vintern Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. 5

6 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förtroendevalda från den 18 maj 2000 Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma : Ordförande Anders Bergström Vice ordförande Carsten Jensen Sekreterare Louise Amunder Ekonomiansvarig Pär Ivarsson Ledamot Håkan Wignell Ledamot Lena Hedenström HSB representant Kent-Olof Stigh Suppleant Kjell Kalén Suppleant Fredrik Svensson Suppleant Gunnar Kempe Suppleant Jessica Ljung Kjell Kalén och Jessica Ljung har sedan september 2000 haft förhinder att delta i styrelsearbetet. Anders Bergström, Carsten Jensen, Louise Amunder, Pär Ivarsson, Håkan Wignell och Lena Hedenström har, två i förening, tecknat föreningens firma fram till och med ordinarie föreningsstämman 7 maj Revisorer, utsedda av föreningsstämman, har varit Björn Öhman med Jan-Olov Lantto som suppleant. HSB:s Riksförbunds Revisionsbyrå har förordnat BoRevision Revisionsbyrå med Magnus Lidén som revisor. Valberedningen består av Roeland Costenoble (sammankallande), Åsa Bergman och Herdis Nyberg. Herdis Nyberg avsade sig uppdraget vintern Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Bergström, med resterande styrelsemedlemmar som suppleanter. I tur att avgå är ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år Pär Ivarsson och Louise Amunder samt ordinarie ledamot med en mandatperiod om ett år Lena Hedenström. Vidare suppleanter med en mandatperiod om ett år Kjell Kalén, Fredrik Svensson, Gunnar Kempe och Jessica Ljung. Ordinarie ledamöter med återstående ett år är Anders Bergström, Carsten Jensen och Håkan Wignell. Styrelsen har under året hållit 10 styrelsemöten och sju arbetsmöten samt två möten tillsammans med grannföreningen HSB:s Brf Johanneberg Bokningen av Gillestugan sköts av Andreas Gyllensten. Datorgruppen hjälper medlemmar, sköter in-/urkoppling av abonnenter och skickar ut dator/programtips till medlemmar anslutna till föreningens Internet-nätverk. 6

7 Verksamhetsplan 2001 Styrelsen organiserar administrationen kontinuerligt med syftet att underlätta styrelsearbetet och öka kvalitén i hanteringen av föreningens ekonomi och administration. Med denna inriktningen överlät styrelsen år 1998 hanteringen av överlåtelser av medlemskap i föreningen och pantsättningsnotering till HSB Göteborg. I januari 2001 övertog HSB Göteborg administreringen av månadsavgifterna med avisering, registrering och påminnelsehantering. Denna hantering utvärderas under år I januari år 2001 togs i drift värmestyrning för samtliga lägenheter efter temperaturinformation från de sex översta gavellägenheterna (de är svalast). Detta skall ligga till grund för en ombalansering av värmesystemet då det har upptäckts att södra gaveln i huset Gibraltargatan har en lägre inomhustemperatur. Ventilationen styrs sedan januari 2001 efter medlemmarnas gemensamma behov. Spjället i spiskåpan styrs av ett tidur som ger kontakt i öppet läge och via signalnätet varvar upp fläkten till full fart för den tid spjället är öppet. 24 lägenheter styr en fläkt, två fläktar per hus. Denna styrningen utvärderas under år Hus 1, Gibraltargatan, byggs om för sortering genom att bygga om entré 21 A och E. Ytterligare en uppställningsplats för cyklar byggs i samband med ombyggnad av nedfartsramp vid källaringång. Nya staket vid ramperna på norra gavlarna görs efter förslag från Meter arkitektur. Utökning och viss ombyggnation av tvättstugorna sker våren 2001 med installation av en extra torktumlare i varje tvättstuga och utbyte av äldre tvättmaskiner i husen Eklandagatan och Lindströmsgatan. Ventilationen förbättras för att nå lagstiftade krav för ventilation (OVK) i tvättstugor och torkrum samt för att säkra driften av torktumlare genom att dessa får egna utlopp för frånluften. Funderingar finns om att lägga klinkergolv i torkrummen för att lufta husgrunden och förhindra mögelangrepp. Ett förslag finns för cykelhus och cykelställ mellan hus 1 och 2. Förslagen är under utredning. En TV-kamerainspektion skedde i december 2000 av huvudavloppet under källargolvet i husen Gibraltargatan och Lindströmsgatan. Dålig lukt förekommer i en av Pizzerians toaletter och i delar av källaren i huset Lindströmsgatan. En konsult skall engageras för att vidare utreda vad det kan beror på och om så behövs, hur en reparation skall ske. Pizzerian överväger att bygga om kök och servering/bar inredning i samband med att eventuell reparation sker av avloppsrör under golv i pizzerian. Utredning pågår om föreningen skall betala del av reparationen eller del i omändring av inredning för att utföra reparationen. Elcentralen inne i köket uppfyller inte kraven för en sådan central i ett restaurangkök och elcentralen kommer att byggas om enligt gällande norm. 7

8 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Förväntad framtida utveckling Föreningsfrågor Sedan år 1998 har styrelserna haft en inriktning mot att styrelsearbetet mer och mer skall innehålla att hålla styrelse-/arbetsmöten samt expeditioner. Sysslor som förr med mer eller mindre framgång utfördes inom styrelsen läggs ut på entreprenad. Dessa sysslor som t.ex. överlåtelser, pantsättning och månadsavgiftsavisering ökar, desto fler överlåtelser som sker i föreningen. Överlåtelserna har varit och är omkring ett per år, ca procent av lägenheterna, se not 2. Till detta kommer andrahandsupplåtelser per år. Totalt är mellan nyinflyttade i föreningen varje år. Varje in-/utflyttning kan ge ändringar för Internetkopplingar, parkeringsplatser, cykelplatser och månadsavgiftsavisering. Utöver detta behöver nyinflyttade information om hur det är att bo i föreningen. Flera stora nyinvesteringsprojekt tar tid i anspråk, t.ex. data-/tele-/signalnät, lagerbyggnad för pizzerian, ombyggnad för sortering, utökning av parkeringsplatser, dräneringsarbeten, värme- /ventilationsstyrning samt lås-/säkerhetshantering. Förutom nyinvesteringsprojekt har underhållsprojekt skett som trapphusmålning, ersättning och nygjutning av balkonger, takomläggning samt fönstermålning. Med hänsyn till detta köps allt fler tjänster som ekonomisk administration, månadsavgiftsavisering och fastighetsservice. De köpta tjänsterna håller en högre kvalitet jämfört med att de utförs inom styrelsen. Styrelsen kan koncentrera sig på att hålla styrelsemöten och hålla samman denna snabbt föränderliga förening. Ekonomi Lånepolitiken är att ha hälften av lånen rörliga och den andra hälften bunden. Bindningstiderna väljs så att de bundna lånen inte upphör samtidigt. Underhållet i föreningen skall ske med egna insamlade medel via underhållsplan och yttre underhållsfond. Vissa undantag görs för större underhållsrenoveringar som byta av avloppsstammar, värme och vattenledningsrör, fönster och elkabelage. Månadsavgiften skall uppfattas innehålla kostnader som varje medlem kan relatera till, t.ex. TV-kanalsutbudet omfattar de kanaler de flesta efterfrågar, inte några smala kanaler. Skillnaden att ta emot egna färre kanaler än Telia/ComHems kabel-tv utbud rör sig om en inbesparing omkring kr per år, ca procent av månadsavgiften. Samma filosofi används när tvättavgifter tas ut med 5 kr per 60 min maskintvätt, totalt ger detta ca kr i intäkt och bättre fyllda maskiner, fler lediga maskiner och att den som orsakar kostnaden vid körning av en maskin, betalar en del av den kostnaden (ca kr i kostnad och 5 kr betalas). Storleken på månadsavgiften beror till en stor del av ränteutveckling, kostnadsutveckling av fjärrvärme och fastighetsskatt. Resterande kostnader är mindre osäkra. 8

9 Ekonomisk ställning och resultat Månadsavgiften sänktes med två procent den 1 januari Månadsavgifterna sänktes ännu en gång 1 januari år 2000 med sex procent. Månadsavgifterna under år 2001 beräknas att förbli oförändrade. Beroende på ränteutveckling, fastighetsskatt och utvärdering av de nya tjänster som köps under år 2001; administrering av månadsavgiftsavisering samt fastighetsservice, kan månadsavgiften för år 2002 komma att höjas med 2-3 procent. Månadsavgifterna per kvadratmeter och år är i intervallet kr för år 2000 och år Se not 1 för lägenheternas olika andelstal för en mer exakt bestämning av en månadsavgiftskostnad per kvadratmeter och år. Använd andelstalet för er lägenhet multiplicerat med föreningens årskostnad eller årsintäkt, för att beräkna årskostnaden eller årsintäkten för er lägenhet. I not 3 finns en jämförelse med andra bostadsrättsföreningar. Föreningen har för år 2000 betalat fastighetsskatt med 1,2 procent för bostäder med taxeringsvärde kr och 1,0 procent för lokaler med taxeringsvärde kr, se not 11. Föreningens likvida medel har under år 2000 varit placerade på räntebärande konto med en avkastning om kronor. De likvida medlen uppgick till kronor vid årsskiftet. Kortfristiga fordringar om kr innehåller en skattefordran om kr för fastighetsskatt och övriga kortfristiga fordringar som till större delen består av arbetskraftskostnadsreduktion för åren 1998 och 1999, se not 13. Likviditeten ökar snabbt de kommande åren allt eftersom fonden för yttre underhåll byggs upp. Riksdagen har beslutat att dra in det långsiktiga RBF-stöd som föreningen erhöll år 1994 för renovering av torkrum, fönstermålning, trapphusmålning och balkongrenovering. Föreningen förlorar därmed en fordran/bidrag om kr, se balansräkning samt not 16. Föreningens lånebild Ett lån om 2,25 miljoner kronor har rörlig ränta om f.n. 4,40 procent, långivare SE Banken. Ett lån om 2,25 miljoner kronor har rörlig ränta om f.n. 4,40 procent, långivare SE Banken. Ett lån om 4,37 miljoner kronor löper med rörlig ränta, f.n. 4,40 procent, långivare SE Banken. Omläggning av lån med fast ränta 5,43 procent, skuld 4,43 miljoner kr och löptid 3 år t.o.m. mars 2001, långivare Trygg Banken numera uppköpt av SE Banken. Ny långivare SBAB med belopp 5,63 miljoner kronor till en ränta om 4,68 procent bunden i tre år t.o.m. 2 april Ett lån med fast ränta 5,63 procent, skuld 5,6 miljoner kr och löptid 5 år t.o.m. 31 mars 2003, långivare Trygg Banken numera uppköpt av SE Banken. Under år 2000 har en amortering skett med kr. Vid en omläggning av lån 2 april 2001 ökades totala lånestocken till kr. Lån om 11,1 miljoner kronor förtidsinlöstes den 18 december 1997 och nytt lån om 13,25 miljoner kronor upptogs med rörlig ränta. Våren 1998 valde styrelsen med tanke på höstens riksdagsval och dess utgång samt EMU-starten den 1 januari 1999 att binda ca 10 miljoner kronor. I resultaträkningen redovisas den periodiserade förtidsinlösenkostnaden för året under rubriken periodisering förutbetalda räntekostnader år 1997, se även not 10. 9

10 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Några historiska översikter och diagram för året som gick Årsavgifter Finansiellakost. Driftskost. Underhållskost. Avskrivningar Figur 1 Årsavgifter och kostnader för åren (ingen korrigering för inflation) I figur 1 visas årsavgifter och kostnader i föreningen för tiden och beloppen är inte korrigerade för inflation. Finansiella kostnader är räntenettot, dvs. räntekostnader med avdrag för räntebidrag (åren ) och med tillägg för andra större finanskostnader, framförallt periodiseringen av förtidsinlösenkostnaden, se not 10, vilket i sig är långivarens krav om ränteersättning (åren ). Driftskost. är driftskostnader inkl. fastighetsskatt, innehåller t.ex. löner, el-, vatten- och värmekostnader. Underhållskost. är underhållskostnad med mestadels avsättning till fond för yttre underhåll. Avskrivningar består av både avskrivning byggnad samt maskiner och inventarier. Efter många år med ökningar av årsavgifterna har det äntligen de senaste två åren skett minskningar efter idogt arbete från styrelsen med att sänka kostnader, t.ex.: förtidsinlösen av lån, vilket gav lägre finansiella kostnader, reducering och bättre styrning av trappstädning och fastighetsskötarkostnader, vattensparprojekt och noggrannare värmestyrning (slutförs år 2001), lägre taxor vid sortering av hushållsavfall jämfört med taxan för osorterat hushållsavfall, egen billigare mottagning av TV-kanaler och nyttjande av tillfälliga skattesänkningar vid byggnadsinvesteringar och underhåll (RBF-stöd, arbetskraftskostnadsreduktion) ger en lägre investeringskostnad och därmed lägre avskrivning respektive framtida avsättningar till fonden för yttre underhåll. I figur 1 märks att underhållskostnaden knappt fanns under perioden , vilket berodde på att det inte skedde någon avsättning till fonden för yttre underhåll. Ändringen beror på att styrelsens politik och kunskap ändrats till att idag innehålla en underhållsplan med planerat underhåll under 50 år och därmed en årlig avsättning som en kostnad under posten underhållskostnad till fonden för yttre underhåll. Se not 8 och

11 Driftskostnaden ökar åren och verkar plana ut med mindre ökningar de sista åren. År 1993 beslutade riksdagen att momsbelägga (25 %) fjärrvärme, el, vatten, sophantering, trappstädning och fastighetsskötsel. Förbrukningsökningen av vatten har minskats genom att samtliga kranar och duschar i föreningen har påmonterats en reduceringseffekt år Till detta kommer det ökande kostnader för administration rörande ekonomi, månadsavgiftsavisering och styrelse/revisorarvode. Fastighetsskatt rår varken styrelse eller medlemmar över och den har ökat väsentligt, dels beroende på att den ROT-renovering som skedde år var så omfattande att föreningen slapp att betala full fastighetsskatt under några år, dels att taxeringsvärdet för fastigheterna har ökat. Sedan år 1996 betalas full fastighetsskatt. vatten 7% el 6% övrigt 1% löner-arvoden 20% adm. förvaltning 5% försäkring 1% fjärrvärme 33% HSB medlemskap 4% TV-kanaler 1% fast.skötsel 12% snöskott 1% trappstäd. 5% sopor 4% Figur 2 Fördelning av driftskostnader exkl. inköp och Internet till medlemmar I not 4 redovisas föreningens olika kostnadsgrupperingar; driftskostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt, avskrivningar och räntekostnader. Ur föreningens kostnadsmassa har vi valt ut underhållskostnader då dessa kostnader är de som direkt påverkas av föreningens medlemmar. I figur 2 ovan är driftskostnader exkl. kostnaderna inköp och Internet till medlemmar då dessa matchas ut av intäkten försäljning till medlemmar. Löner och arvoden omfattar löner till fastighetsskötare, extra personal samt arvode till styrelse och revisorer inkl. arbetsgivaravgifter. Fastighetsskötsel innehåller materialkostnad maskiner/inventarier, fastighetsskötsel, materialkostnad intern fastighetsskötsel, förbrukningsmaterial/-inventarier. Adm. förvaltning är kontorsmaterial, telefon-/porto-/datorkostnader, administrationsarvode och diverse förvaltningskostnader. Förslag till vinstdisposition Styrelsen ser att föreningen har goda framtidsutsikter och tackar för förtroendet för räkenskapsåret 2000 med förhoppning om än bättre år 2001 för föreningen med förslaget: att årets resultat om kronor avsätts till dispositionsfonden. 11

12 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader fastighetslån Periodisering förutbetalda räntekostnader ÅRETS RESULTAT

13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Göteborg Ek. fören Långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Fond för yttre underhåll Långfristiga skulder Inteckningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar för fastighetslån Ansvarsförbindelser Garantisumma, arbetsgivareorg. Fastigo/KAB

15 Redovisnings- och värderingsprinciper Från och med 2000 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen. Denna har för föreningen främst inneburit förändringar i uppställningen av resultat- och balansräkningen. Jämförelseårets resultat- och balansräkning har också anpassats enligt de nya reglerna. Fastigheter Årets avskrivning på fastigheter är kronor. Avskrivningarna har baserats på HSB:s 75-åriga avskrivningsplan. Föreningen tillämpar en anpassning av ackumulerade avskrivningar till en ny avskrivningsplan. Den gamla raka avskrivningsplanen (linjär) är mycket diffus och följer årliga amorteringar för föreningens lån. Problem uppstår vid extra återbetalning av lån och att teknisk livslängd för ROT-renoveringen skiljer sig allt för mycket från den gamla planens avskrivningstid. Den nya avskrivningsplanen löper över 75 år med start i ROTrenoveringen 1984 och vi befinner oss 15 år in i planen. Den är progressiv de första 34 åren och linjär de resterande åren. En jämförelse mellan ackumulerade avskrivningar och den nya planens ackumulerade avskrivningar t.o.m. år 15 ger att ackumulerade avskrivningar är större än den nya planens ackumulerade avskrivningar. Därför sker en infasning med hänsyn till den nya avskrivningsplanen under 20 år med start år Inventarier Maskiner och inventarier avskrivs enligt plan på 3-10 år. Fordringar Fordringar har upptagit till de belopp varmed de beräknas inflyta Avsättningar Avsättningar till fond för yttre underhåll av föreningens fastigheter, görs enligt föreningens underhållsplan. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not. Not 1 Olika typer av 1-2 rumslägenheter i föreningens byggnader 20 st 25 kvm enrummare med kokvrå, andelstal 0,003996, månadsavg kr. 28 st st 36 kvm enrummare med kök, andelstal 0,005598, månadsavg kr. 4 st 43,5 kvm tvårummare med kokvrå, andelstal 0,006408, månadsavg kr. 20 st 45 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,006789, månadsavg kr. 8 st 45 kvm tvårummare med kök, balkong, andelstal 0,007049, månadsavg kr. 44 st 45,5 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,006853, månadsavg kr. 7 st 45,5 kvm tvårummare, kök, balkong, andelstal 0,007113, månadsavg kr. 1 st 45,5 kvm tvårummare, kök, fransk balkong, andelstal 0,006963, månadsavg kr. 3 st 47 kvm tvårummare med kök, balkong, andelstal 0,007306, månadsavg kr. 1 st 47 kvm tvårummare med kök, fransk balkong, andelstal 0,007156, månadsavg kr. 4 st 49 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007303, månadsavg kr. 8 st 52 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007688, månadsavg kr. 8 st 52,5 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007753, månadsavg kr. 1 st 54 kvm tvårummare med kök, andelstal 0,007945, månadsavg kr. 3 st 54 kvm tvårummare med kök, balkong, andelstal 0,00818, månadsavg kr. 15

16 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Not 2 Antal överlåtelser per år för åren 1986 till och med år 2000 Not 3 Jämförelse med andra HSB bostadsrättsföreningar Jämförelse med andra HSB bostadsrättsföreningar är mycket ungefärlig då varje förening är unik med hänsyn till byggnadernas byggnadssätt, allmänna ytor (ex. avsaknad av vind då vinden är inredd vind med vindslägenheter), andra installationer som t.ex. datanät, terrasser, ventilation, uteplatser, grönytor, sopsorteringssystem, mm. Totala kostnaderna i föreningen fördelas på lägenhetsyta, vilket ökar kostnaden per kvadratmeter lägenhetsyta då intäkter för uthyrning av lokaler och parkeringsplatser samt tvättavgifter inte medräknas. Föreningarna är olika och de som har valts ut nedan har ROT-renoverats under , de har ungefärligen samma byggår som vår förening ( ) och är belägna i centrala Göteborg (med tanke på taxeringsvärde och fastighetsskatt, gäller ej Nordgården). I dagsläget år 2001 har Brf Johanneberg 1936 en kostnad per år och kvadratmeter om 658 kr. Om intäkterna för lokaler, parkeringsplatser, cykelplatser, tvättavgifter, Internet-försäljning till medlemmar, anslutningsavgifter Internet/telefoni och internförsäljning Brf 1937 tillåts reducera kostnadera blir kostnaden per år och kvadratmeter lägenhetsyta 576 kr för Brf 1936 I dagsläget år 2001 har Brf Johanneberg 1937 en kostnad per år och kvadratmeter om 589 kr. Jämförelsen nedan gäller för år Antal Inflyttning Ombygg. Lägenhets- Kostnad per år Ursprunglig lägenhet år år yta i m 2 & m 2 läg. yta produktionskost m 2 läg. yta Brf Brf Ottnaren Lilla Le Bjurslätt Nordgården

17 Not 4 Föreningens olika kostnadsgrupper år 2000 Not 5 Personal Antal anställda under året med olika anställningsformer; tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. 6 6 Arbetad tid som en andel av årsarbetstiden för en heltidsanställd uttryckt i procent. 82% 68% Löner och ersättningar uppgår till Arvoden förtroendevalda; styrelse och revisor Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Not 6 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror lokaler Hyror cykeluppställningsplatser Hyror biluppställningsplatser Tvättavgifter Försäljning till medlemmar Internetavgifter Internetanslutningsavgifter Telefonanslutningsavgifter Gemensamt inköp HSB Brf Johanneberg 1937, internförsäljning Övrigt

18 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Not 7 Driftskostnader Löner Arvoden förtroendevalda Arbetsgivareavgifter Diverse personalkostnader Revisionsarvoden Materialkostnad; maskiner och inventarier Sakförsäkringspremie Renhållning Fjärrvärme El Vatten Föreningsavgifter; medlemskap i HSB Fastighetsskötsel Materialkostnad intern fastighetsskötsel Inköp till medlemmar Kabel TV kostnader Internetkostnader Kontorsmaterial Trappstädning Fönsterputsning Snöskottning Förbrukningsmaterial Förbrukningsinventarier Telefonkostnader Portokostnader Datorkostnader Administrationsarvode Föreningsstämma Tryckning av årsredovisning Fastigo service och årsavgfit Hemsidan Övrigt Not 8 Underhållskostnader Mark, löpande Byggnader, löpande Byggnader, periodiskt enligt plan Ianspråkstagande fonden för yttre underhåll Avsättning till fond för yttre underhåll Not 9 Avskrivningar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer

19 Not 10 Grund för beslut av förtidsinlösen av lån och periodisering av förutbetalda räntekostnader Räntekostnad 12,34 % per år för 11,1 Mkr 180 kkr 2012 kkr 1320 kkr totalt 3,5 Mkr Räntekostnad uppskattad ränta 4,87 % per år i genomsnitt för 13,25 Mkr 85 kkr 881 kkr 782 kkr totalt 3,2 mkr Vinst 3,5-3,2 Mkr = 0,3 Mkr Utbetalning 1,472 Mkr i förtidinlösenkostnad, periodiseringsöversikt 2,1 år. År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 dec. månad Not 11 Byggnader Ursprungligt anskaffningsvärde Investeringar i ombyggnad Årets investeringar i ombyggnad Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnad Mark Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Fordran skattemyndigheten avdrag arbetskrafskostnader RBF-stöd Hyresfordringar Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Folksam försäkring SPA Försäljning till medlemmar Ränteskillnadsersättning Tvättavg sep - dec

20 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 Not 15 Eget kapital Insatser Dispositions- Årets resultat fond Belopp vid årets ingång Vinstdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 16 Fond för yttre underhåll Värde vid räkenskapsårets ingång Enligt vinstdisposition beslutad på föreningsstämma Avsättning 2000 och Ianspråktagande för: Underhåll p-platser Sotning Övrigt Dräneringsarbete Vattenskador Avgår: Arbetskostnadsavdrag RBF-stödet har upphört Utgående värde Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Arvoden förtroendevalda Arvoden förtro.valda soc Rev.arvode Internetkostnader jan.-juli Internetkostnader sep.-dec Förutbetalda månadsavgifter Upplupna räntekostnader Upplupna arbetsgivareavgifter Övrigt

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228

020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231. Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231 Nettoomsättning 1 1 672 250 1 666 228 Summa intäkter 1 672 250 1 666 228 Rörelsens kostnader Drift 2,3-924 633-899 897 Löpande underhåll -86 196-125 733

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003

Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Brf Örebrohus 18 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2002/2003 Du hittar mer information på vår hemsida Innehåll Resultaträkning sida 2 Balansräkning 3 Notförklaringar 5 Resultat och Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå

HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå 1(16) HSB:s Bostadsrättsförening Tråget i Umeå Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg

HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936. i Göteborg HSB:s Bostadsrättsförening JOHANNEBERG 1936 i Göteborg ÅRSREDOVISNING 2001 Förvaltningsberättelse för Mål och visioner för det goda boendet HSB:s Brf Johanneberg 1936 i Göteborg kombinerar ett boende i

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Draken 15 2006 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Draken 15, organisationsnummer 716454-7502 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31.

Läs mer