Lista över uppsataser på Geo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lista över uppsataser på Geo 1992-2009"

Transkript

1 Om webbplatsen Anpassa Lyssna Kontakta oss Logga in In English Starta - sök Våra bibliotek SUB:s kurser Publicera Om SUB Våra bibliotek» Geobiblioteket» Uppsatser Geobiblioteket Lista över uppsataser på Geo Tillbaka År/Författare/Titel/Anmärkning/Hylla 1992 Andersson, Maria Kustsjöfartens framtid i Sverige - En studie av sjötransporter ur ett geografiskt perspektiv KG 3 Uppsats 2309 Ej hemlån 1996 Theve, Andreas Trummelsberg - ett bruk i Västmanland Uppsats, Uppsatsarbete & fältkurs, Naturgeografiska och kulturgeografiska institutionerna, Kulturgeografiska institutionen, Geografi 40 poäng, 5 p Uppsats Bergqvist, Michaela Kulturvärden i ytterstaden : en studie av kulturmiljöer i Nockeby, Södra Ängby, Norra Ängby Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3845 Ej lån 1997 exempel från Södra Station, Norra Hammarbyhamnen och Sankt Erik Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanering, B-kurs, 5 p Uppsats 3881 Ej lån uppsatser om samhällsplanering Filipstad med omnejd Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Fältkursrapport, Termin 2 Uppsats 3631 Ej lån 1997 [dvs 1998] Granhagen, Johan Fly-ashbiosludge dry cover for the mitigation of acid mine drainage Uppsats [dvs 1998] Granhagen, Johan Fly-ashbiosludge dry cover for the mitigation of acid mine drainage Uppsats 3064

2 1998 Asplund, Kristina Kemikalieanvändning i västmanlands län Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3587 Ej lån 1998 Ågren, Jessica Early diagenesis and origin of organic matter in sediments from the Gulf of Finland Uppsats Rindvi, Kjell Studie av kartsymboler på 1800-tals kartor Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, D-kurs, 20 p Uppsats 3887 Ej lån 1998 Tamme, Helena Flodmossen : ett torp i Tyresö Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3958 Ej lån 1998 Törnqvist, Åsa Implementering av Agenda 21 En analys ur tidsgeografsikt perspektiv av Agenda 21-arbetet i Gamla stan och Rinkeby, Stockholms stad Geografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3507 Ej lån 1999 Abrahamsson, Anna-Karin Alla skulle de bada Men hur och varför? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3662 Ej lån 1999 Allgefält, Ulrika Landskapsanalys Av området kring Vällan och Aspeboda i Falun Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3570 Ej lån 1999 Althin, Linda Steninge Förslag till skötselplan för slottet och dess omgivningar Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3514 Ej lån 1999 Arnshav, Marina Människan och maskinerna Krenholms textilfabrik Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3675 Ej lån 1999 Arvidsson, Sverker Golf i Kiruna och Ishockey i Malmö? Idrotternas lokaliseringsmönster i Sverige Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3660 Ej lån 1999 Asplund, Tomas Dam- och herrfotbollen på elitnivå i Stockholm- på lika villkor? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3664 Ej lån 1999 Bohlin, Zara Den geografiska platsens betydelse för idrottsutövande och support En jämförelse av bandyn i Hammarby och Bollnäs Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p

3 Uppsats 3672 Ej lån 1999 Boskurt, Galip Den förändrade skolidrotten När hur och varför? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3673 Ej lån 1999 Breitenstein, Kristin Kommunal planering för icke-traditionella sporter Om idrottsförvaltningens möjligheter att stödja icke-traditionella sporter Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3665 Ej lån 1999 Brinkensten, Eva-Lis Grönskans betydelse för människan och staden En studie av arbetet i Stockholms innerstad Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 5 p Uppsats 3548 Ej lån 1999 Brobacke, Petter Offentlig reglering av idrott Ett samhällsekonomiskt perspektiv Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3640 Ej lån 1999 Broberg, Madelene Elitishockeyns framtid i Sverige? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3676 Ej lån 1999 Carlgren, Mats Folket, hälsan och idrotten Och pengarna förstås Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3674 Ej lån 1999 Crichton, Ulf Motion som en insatsfaktor för att höja produktiviteten Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3670 Ej lån 1999 Danius, Lena Grönare postkontor Uppsats, Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3839 Ej lån 1999 Eggimann, Barbara Fysisk planering med strategisk miljöbedömning (SMB) för hållbarhet En teoretisk diskussion och förslag till SMB-process med Stockholms stad som Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 20 p Uppsats 3516 Ej lån 1999 Ekstam, Helen Idrottens kropp Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3638 Ej lån 1999 Extergren, Björn Badortsutveckling på väst- och östkusten Under sent 1800-och tidigt 1900-tal Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3657 Ej lån 1999

4 Forshage, Mattias Dyngbaggarna i naturvården Kunskapssammanställning för användandet av dynglevande bladhorningar som indikatorarter eller miljöövervakningsobjekt Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3512 Ej lån 1999 Gahm, Vera Globaliseringsprocessen och tekoindustrin Ett globalt, svenskt och lokalt perspektiv Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3524 Ej lån 1999 Gräll, Kerstin Översyn av äldre förordnanden rörande vattentäkter och inventering av tänkbara nya förordnandeanläggningar i Ockelbo kommun Uppsats Gröningson, Pernilla Biologisk nedbrytning av EDTA i kreosotförorenad jord Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3620 Ej lån 1999 Gyllenpalm, Johan Faktorer som kan påverka markanvändningen Stadsomvandling i Värtan - Frihamnen Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3529 Ej lån 1999 Heikkinen, Anne Otillgänglighetens landskap? Tillgänglighet för funktionshindrade i den yttre miljön Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3526 Ej lån 1999 Holmberg, Karin Kroppsuppfattning och badkultur Kulturgeografi, Samhällsplanering, Termin 3, 5 p Uppsats 3661 Ej lån 1999 Ilmoni, Lars Idrott på lika villkor? Bidrar idrotten till att bevara klasstrukturer? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3669 Ej lån 1999 Jakobsson, Gerd Inventeringsfiske i Malmsjön, Botkyrka kommun Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3511 Ej lån 1999 Javani, Fariba Elitfotboll, jämställdhet och resursfördelning Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3641 Ej lån 1999 Johansson, Karin Metallföroreningar i mark Utveckling av metod för metallanalys med bärbar röntgenfluorescensspektrofotometer Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3500 Ej lån 1999 Kempe, Dag

5 Naturinventering av skogsområden i Riksby, söder om Bromma flygplats samt skötselplan Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3615 Ej lån 1999 Kilpinen, Katri Förvaring av olja i markförlagda cisterner Hot för mark och grundvatten? Tillsynsarbetet i Solna Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3510 Ej lån 1999 Lahtonen, Maria Utvärdering av åtgärdsförslag för Tranebärssjön Ett tillägg till efterbehandlingen i Ranstad Geologi och geokemi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3503 Ej lån 1999 Landgren, Johan Silverpenningar och markelej En studie om de vikingatida silverskatternas samband med de ekonomiska förhållandena på de gotländska 1600-tals-gård Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3540 Ej lån 1999 Lind, Olle World police & fire games i Stockholm1999 Samhällsekonomiska kostnader och intäkter för Stockholms län Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3642 Ej lån 1999 Lindberg, Anna Fritidshusbebyggelse Hus för fritid eller permanentboende? En jämförande studie mellan Sverige och Danmark Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3525 Ej lån 1999 Lännstrand, Åsa Idrottsrörelsen Massrörelse eller mansrörelse? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3667 Ej lån 1999 Lukasik, Maja Promenadens betydelse - då och nu Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3644 Ej lån 1999 Mathiasson, Anders Ungdomsidrott ur ett könsperspektiv Idrottar flickor mindre än pojkar? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3658 Ej lån 1999 Mattes, Joakim Assyriska föreningens elitsatsning Fotboll-vägen in i det svenska samhället? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3671 Ej lån 1999 Mbay Johansson, Liselotte Ungdomsidrott Kommunal angelägenhet eller föräldraansvar? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3659 Ej lån 1999 Möller, Peter Drivkrafter bakom läktarvåldet Finns huliganism i Sverige?

6 Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3639 Ej lån 1999 Nordqvist, Anna Nedbrytning av klorerade kolväten med granulärt järn En jämförelse av olika järnprodukter Geologi och Geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3750 Ej lån 1999 Pernström, Eva Bad Badhusens utveckling efter 1940 Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3643 Ej lån 1999 Ramstedt, Berith Vilka skall stå för läktarvåldets kostnader Idrotten eller samhället? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3666 Ej lån 1999 Rönnbäck, Paula Välkommen till Vackstanäs? Idrott hälsa kost Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3677 Ej lån 1999 Roozalipour, Mahin Jämförelse mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3586 Ej lån 1999 Rydell, Lina Från kafferep till modevisning Hur har kvinnliga olympier kommenterats i den svenska pressen? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3668 Ej lån 1999 Sjö, Fabian Bekymmerslös Bajare eller grym gnagare? Den lokala förankringens betydelse för supporterföreningens identitet Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3663 Ej lån 1999 Sollander, Lina Hammarby sjöstad Stad eller förort? Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 5 p Uppsats 3547 Ej lån 1999 Stahre, Mona Inventering av Hagmarker på Spirudden och Stavholmen Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3605 Ej lån 1999 Svensson, Dan Skolan i Tanzania Problem, utbildning och bistånd Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3635 Ej lån 1999 Tingström, Maria Metodutveckling inom landskapsanalys En pilotstudie i Grödinge med förslag och synpunkter Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3491 Ej lån 1999 Wiklander, Ann-Christine

7 Nedbrytning av klorerade kolväten med granulärt järn Ett kolonnförsök Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3496 Ej lån 1999 Wärn, Ulrika L Jordbrukspolitik och EU:s miljöstöd till odlingslandskapet Och hur dessa har påverkat landskapsbilden på Selaön Naturgeografi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3509 Ej lån 1999 Kils kommun vintern 1999 Rapporter från en fältkurs i Kils kommun 2-4 februari 1999 Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Fältkursrapport, Termin 2 Uppsats 3629 Ej lån 200 Frödin, Sara Spårämnesförsök i ackumulations området på Storglaciären En beräkning av smältvattnets flödesväg och hastighet Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3685 Ej lån Ahlsen, Maria Finns egen tid för ensam mamma Kan närmiljön underlätta? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3538 Ej lån Alin, Katarina Dagvatten i Västberga Förslag till davattenhanteringen i Västbergaområdet Geografi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3554 Ej lån Anderlund, Anna Calibration of the SPLITT and a study on its performance when applied on natural water Geologi och geokemi, Examensarbet, 20 p Uppsats 3498 Ej lån Andersson, Annika Kartering och beskrivning av ett grottsystem i Njombe District, SV Tanzania Vittringsprocesser och uppkomst av blockföreteelser i granitoid berggrund Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3608 Ej lån Andersson, Thomas Landskapsarkitektur Metodutveckling inom landskapsanalys Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3623 Ej lån Andersson, Tony Från motorled till stadsgata Om planeringen av Södertäljevägens framtida utformning Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3600 Ej lån Arfwedson, Herman Visionen om framtidens stad Planeringsideal och markanvisning i projektet Hammarby Sjöstad Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3487 Ej lån Axelsson, Anna Modin

8 Utvärdering av IKA-metoden i Vårby gård Huddinge kommun Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3565 Ej lån Berglund, Carolina Naturstig på Hellsö, Kökar Utformning av vandringsled i ett skärgårdslandskap Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3573 Ej lån Berglund, Lars Barents havsregion som resursbas En analys av resurstillgångar, resursutnyttjande och problem Geografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3506 Ej lån Bjelkstrand, Lars Sjöar och viltvatten i Salems kommun Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig utbildning, Examensarbete, 5 p Uppsats 3610 Ej lån Blomqvist, Jenny Kapacitetsbegränsningar i den europeiska transportinfrastrukturen och dess betydelse för godstransporter från Göteborgsregionen Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3493 Ej lån Bogren, Tomas Miljölagen En tolkningsfråga Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3532 Ej lån Bohlin, Hanna Potassium in biotite as a tool in stratigraphy An ESEM study Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3497 Ej lån Borgendahl, Johanna Phosphorus as a possible cause for cyanobacterial blooms A study of the conditions in the Bornholm basin during the last 8000 years Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3499 Ej lån Bragby, Kerstin Att orientera mot en hållbar utveckling Eller "att hitta hem till Qaanaaq" Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3575 Ej lån Bredahl, Jenny Kartering av fossil åkemark i Tjälvesta äng Fältrapport maj Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3545 Ej lån Broberg, Madelene Tjälvesta säteri och dess torp : en inventering av torpen i Tjälvesta under fältkurs Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 5 p Uppsats 3802 Ej lån Brunstedt, Lisa Just Miljövinster genom hastighetsbegränsningar för motorbåtstrafiken i särskilt skyddsvärda natur- och

9 rekreationsområden i Värmdö kommuns ytters Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3590 Ej lån Cadstedt, Jenny Vilka aktörer medverkar i bostadsplaneringen i Dar es Salaam? Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3553 Ej lån Cele, Sofia Stadens grönska En studie av Agenda 21-verksamheten i Stockholms innerstad Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3528 Ej lån Cronquist, Tomas Utformning av skyddsområde för en reservvattentäkt vid Älta, Nacka kommun Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3585 Ej lån Davies, Robin Gräsmarksrester i dagens skogsmark En studie från två byar i Småland Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3513 Ej lån Desax, Marcel Uppföljning av Södertälje kommuns ängs- och hagmarksinventering Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3612 Ej lån Dörner, Gunnar Asparna leker i Oxundaåns vattensystem Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3614 Ej lån Ek, Mika Bredband i skärgården - för näringslivets skull? Informationsteknologi och kontaktmönster bland företag på Ljusterö Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3618 Ej lån Ekholm, Anna-Karin Sidas industribistånd till u-länder i tredjevärlden En översikt Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3705 Ej lån Elf, Anna Kartering och naturvärdesbedömning av Lämneå Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig utbildning, Examensarbete, 5 p Uppsats 3613 Ej lån Ericsson, Charlotte Ny godsterminal i Trondheimområdet En komplex lokalisering Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3599 Ej lån Eriksson, Caroline Afrika i skolan Lejon eller människor? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3543 Ej lån

10 Fackel, Mattias Den småskaliga gruvbrytningens omfattning och miljöpåverkan Kabanga Amethyst Deposit, Zambia Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3597 Ej lån Fast, Therese "Vägsjäl" i landskapet En diskussion om landskapets historia utifrån en vägutredning i Kalmar län Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3488 Ej lån Fors, Stina Pressens påverkan på den svenska afrikabilden Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3541 Ej lån Fransson, Malin Förstudie inför utbyggnaden av Kista science park Vilka konsekvenser kan utbyggnaden medföra på miljö och hälsa? Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3564 Ej lån Gerlach, Friederike Civilingenjör och busschaufför Varför invandrarnas kompetens inte tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3633 Ej lån Gleisner, Magdalena Sulfide oxidation in tailings from Boliden Batch experiments at oxic and dysoxic conditions Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3501 Ej lån Gustafsson, Sandra Myrdalsunges framtid En studie av förhållandet mellan social bakgrund och högre utbildning utifrån individer från 1930-talets barnrikehus på Sti Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3601 Ej lån Gylesjö, Susanne Quantitative mineralogy of a red clay-loess sequence at Lingtai, the Chinese Loess Plateau Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3502 Ej lån Hagström, Ann Elna Maria Skötselplan för Ortala 4:52 Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig utbildning, Examensarbete, 5 p Uppsats 3611 Ej lån Hammarlund, Emma Kulturens drivankare i svensk glesbygdsutveckling En studie av byn Hillsand i Jämtland år Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3561 Ej lån Hansen, Camilla Studie av proglaciala sjösediment från Pajep Luoktejaure, Riukojietna, norra Lappland Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3686 Ej lån

11 Haux, Fredrik Fritt fram för förskansning? Begreppet gated community testat på fyra bostadsområden byggda på 1990-talet i Stockholms stad Kulturgeografi, D-kurs, Geografi, 10 p Uppsats 3557 Ej lån Hedlund, Åsa Lövskogskartering i IRF-flygbilder samt metodstudie för identifiering av lövskogar med höga naturvärden Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3515 Ej lån Hedman, Irja Äldre kulturmarker i Velamsund Inventering av flora och vegetation Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3609 Ej lån Hegge, Marie The school as a link between local and science-based knowledge Kwermusl primary school in Mama Issara, Mbulu District, Tanzania Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 20 p Uppsats 3621 Ej lån Hermann, Klas Tätortsnära natur Naturvärden, anspråk och nyttjandekonflikter kring Farstanäset Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3580 Ej lån Hjertstrand, Helena Förtätningen i Liljeholmen - Årstadal : en teoridiskussion om stadsmässighet Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 4020 Ej lån Holmberg, Andreas Distansarbete Aspekter på arbetsform, resande och boende ur individperspektiv En kvalitativ studie av distansarbete och beskrivning av en flyttningst Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 10 p Uppsats 3530 Ej lån Holmberg, Karin En gång nybyggen på Grimstens häradsallmänning? Beskrivning av en allmänning och några fastigheter i Viby socken, Örebro län Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3546 Ej lån Holmstrand, Henry, Determination of stable chlorine isotope ratios by Thermal Ionisation Mass Spectrometry (TIMS) Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3518 Ej lån Holmström, Cecilia Varför ska nya hotell byggas i Stockholm? En studie av Stockholms turismplanering Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3617 Ej lån Hugosson, Mariana Sakrala källor och heliga lundar En kulturgeografisk studie i forntida Sveriges religiösa landskap

12 Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3625 Ej lån Johansson, Mikael Undersökning av de medeltida sockenkyrkornas tillkomst och uppförande i Gästrikland och de västmanländska häraderna Tuhundra, Yttertjurbo och Ö Kulturgeografi, D-kurs, 80-poängsnivån, 10 p Uppsats 4501 Johansson, Niklas Miljöanalys för avdelningen Test Operation vid Ericsson Microelectronics AB Yttre miljöpåverkan för processerna skivmätning, slutmätning och fi Naturgeografi, Mijöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3593 Ej lån Jonson, Katarina Hydrologisk modellering i ett glacialt präglat avrinningsområde, Tarfaladalen, norra Sverige Uppsats, Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3821 Ej lån Joram, Eva Miljöutredning på Sciencia Biotech AB Naturgeografi, Miljö och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3588 Ej lån Karlsryd, Lina Transformation av unimodala transportnätverk till ett intermodalt Med syfte att kunna göra analyser för godstransportmönster samt beräkningar av Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3572 Ej lån Karlsson, Thorild Uppföljning av MKB för väg E18E20 Örebro - Arboga delsträckan Ökna - Gräsnäs Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3592 Ej lån Karlsson, Ulrika Kvalitetsförändringar i grundvattentäkter En studie från Stockholms län Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3520 Ej lån Kempe, Dag Inventering av enskilda vatten- och avloppsanläggningar Inventering av samtliga avloppsanläggningar samt provtagning av dricksvattnet hos de fastihe Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3589 Ej lån Konrad, Susanna I hjärtat av södra Bagarmossen En studie av ett äldre villaförortsområde Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3494 Ej lån Kosche, Svea Form und Genese von Drumlins in Nordschweden Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3522 Ej lån

13 Larsson, Charlotta Värdig uppföljare vänds ut och in: Farsta centrum Tillkomst, utveckling, ombyggnad och framtid Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 10 p Uppsats 3537 Ej lån Larsson, Charlotte Sanitation in rural India A case study of the present situation and future development Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3563 Ej lån Löfgren, Malin Sånglärkan i det moderna jordbrukslandskapet Inverkan av vältning, skyddszon, grödoval och odlingsform Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3595 Ej lån Lind, Susanne Effekter av förändrad nattrafik förändrade resmönster hos yrkesgrupper som arbetar under natten efter omläggningen av kollektivtrafiken i stockh Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3624 Ej lån Lindberg, Anders Analys av nutida landskap En metodutveckling med pilotstudie Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3559 Ej lån Lundblad, Katarina Metallföroreningar vid Tanzanias kust Olika undersökningsmetoder och några resultat från Zanzibar Channel Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3519 Ej lån Lundgren, Annika Hantering av kulört sköljvatten på Alcro-Beckers En undersökning av olika reningstekniker och möjlighet till återanvändning Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3591 Ej lån Lundin, Carmita Vägval Biltrafikens markkonsumtion i Stockholms södra närförorter En diskussion kring urban transportplanering, trafikproblem och lösningar Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3527 Ej lån Majuri, Linda Vad händer i Helsingfors? En studie i stadsförnyelse i Helsingfors Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3531 Ej lån Massih, Leila Var låg Birka På Björkö eller på Åland? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3634 Ej lån Mebus, Fabian Kärlväxter i gotländska barrskogsbeten En jämförande studie mellan betade och betesfredade barrskogar på Gotland Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3574 Ej lån

14 Mehlin, Karin Med informationsteknik i vardagen Smarta hus, distansarbete och e-handel i ett geografiskt perspektiv Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3552 Ej lån Möne, Cecilia Bilverkstäder miljöpåverkan och säkerhetsrutiner Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3594 Ej lån Neubeck, Truls Hällformer inom två olika paleoytor i södra Sverige Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3508 Ej lån Nilsson, Hanna Avrinningsdistrikt i Sverige ur en biologisk synvinkel Geografi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3555 Ej lån Nordling, Charlotta Nya tider kring Nytorget En kvalitativ undersökning av företag och utveckling i ett populärt område på Södermalm i Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3492 Ej lån Norström, Elin Potentials of dendroclimatology in southern Africa Evaluation of species methods and A 13C analysis on a matumi tree specimen from northern province, Naturgeografi, Examensarbete Uppsats 3596 Ej lån Nygren, Anders Gödsel från spridda småstallar i Värmdö kommun Tillgång eller miljöproblem Naturgeografi, miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3579 Ej lån Oikari, Ingrid Behöver Coca-Cola drycker Sverige AB miljöledningssystemet ISO 14001? Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3578 Ej lån Orbing, Lars Frontvariationer hos Isfallsglaciären under 1900-talet Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3626 Ej lån Papmehl-Dufay, Ludvig Röjningsrösen i skogsmark - inte bara bronsålder En inventering av bebyggelse- och odlingslämnnigar i Viby socken, Närke Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3539 Ej lån Paulin, Marie Finns förutsättningar för utsättning av kräfta i Friaån, Mariestads kommun Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3533 Ej lån Philipson, Anne Cultural geography i svensk landskapsanalys

15 Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3490 Ej lån Rabo, Ylva Biogenic amines in fruits, vegetables and mushrooms as potential candidates in food intoxications Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3536 Ej lån Ranhagen, Mikael Informationsteknologins roll i flyttningsmönstren En studie om inflyttning till Strängnäs kommun Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 10 p Uppsats 3560 Ej lån Rizzo, Robert Miljöanalys av legotillverkning för avdelningen Supply vid Ericsson Microelectronics AB Yttre miljöpåverkan för processerna skivtillverkning, ski Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3583 Ej lån Rosen, Bo Vägvisare till naturen kring Stockholms universitet En broschyr om landskapshistoria och utflyktsmål i markerna kring Stockholms universitet Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3606 Ej lån Rosenqvist, Lars Metall- och svavelgeokemi i en naturlig torvmark som tar emot lakvatten från en gruvavfallsdeponi Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3549 Ej lån Örtegren, Robert Om olika stadstypers attraktivitet En undersökning av tre innerstadsområden i Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3556 Ej lån Sahlin, Eva Fulufjället och Kakastjåkka-området En jämförande studie av frostmarksformer och relikta ytor Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3687 Ej lån Selberg, Åsa Uppkomst, transport och omhändertagande av farligt avfall i Tierps kommun Tillsyn av produktionsföretag, åkerier och deponi Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3581 EJ lån Sjöberg, Christina Vilka faktorerprocesser styr SEB och Handelsbanken vid lokalisering av sin verksamhet? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3632 Ej lån Skarp, Jasmine Mekanismer bakom stora projekt En västlig tvärled över Mälaröarna Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3562 Ej lån

16 Skiöld, Jesper Gatans utformning och dess påverkan på interaktionen mellan trafikantgrupper Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3558 Ej lån Stein, Martin The *Conocoryphidae - the affinities of secondarily eyeless trilobites Geologi och geokemi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3504 Ej lån Strandin, Annika Hansdotter Interkommunal fritidspolitik och resursfördelning Exempel från Stockholms län Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3542 Ej lån Strandin, Annika Hansdotter Till arbete och fästning En geografisk rörlighet, en jämförelse mellan Dalarna och Sörmland Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3569 Ej lån Ström, Linda Förslag till kriterier för bedömning av byggbar mark för bostäder Fältstudie i Aspudden och Gröndal Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3551 Ej lån Sundin, Jonas Narva en rysknationell enklav i Estland En studie av nationell identitet i ett rumsligt perspektiv Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 20 p Uppsats 3517 Ej lån Svedefelt, Yvonne Sveriges kustindelning Enligt EG:s förslag till ramdirektiv för vatten Naturgeografi, Mijöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3582 Ej lån Toll, Sten "Huru kommer man från de södra jernvägarne till de norra?" Sammanbindningsbanan genom Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3489 Ej lån Tollstedt, Madeleine Vallentunasjön, Norrviken och Edssjön, en del av Oxundaåns avrinningsområde Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3535 Ej lån Tunström, Moa Kulturmiljövårdens plats i Stockholms kommunala planering En undersökning av Stockholms stadsmuseums roll som remissinstans i bygglovärenden Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3598 Ej lån Vavan, Milica Hur påverkade galna kosjukan det svenska folkets nötköttskonsumtion? Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3550 Ej lån

17 Velasquez, Juan Communicative planning and segregation in Alby Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3568 Ej lån Wall, Nadine Återkolonisering av vegetation efter skogsbrand på två brandfält i Tyresta Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3607 Ej lån Wallskog, Ann Mall för miljöanalys Ericsson Microelectronics AB IC Test and Assembly Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3534 Ej lån Wallsten, Elisabet Markanvändningen i nordvästra Blekinge Med fördjupade studier av markerna tillhöriga skogsbyn Gåragöl, Jämshögs socken, från tiden kring seke Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3505 Ej lån WIkström, Eva Hydrologi och vattenkemi i Marvikarnas sjösystem Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3521 Ej lån 13 uppsatser om samhällsplanering : Katrineholm med omnejd. Uppsats, Kulturgeografi, Fältkurs Uppsats uppsatser om samhällsplanering Katrineholm med omnejd Fältkursen till Katrineholm mars Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Fältkursrapport, Termin 2 Uppsats 3630 Ej lån Forskning om nordisk regionalpolitik Seminariearbeten vårterminen Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 4, Grupp 2, 5 p Uppsats 3651 Ej lån Regionalpolitisk fältkurs i Dalarna maj Närings- och regionalpolitiska insatser i sex dalaregioner: Långshytta, Enviken, Säter, Garpenb Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 4 Uppsats 3650 Ej lån Ahlberg, Anders Vart skall de ta vägen? : en rapport om ungdomars boende i Stockholms kommun, var de bor, vill bo och vad som görs och borde göras åt boendesituat Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3788 Ej lån Ahlsen, Maria För vem öppnar sig skolan? En studie av Alby i Botkyrka och Södermalm i Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, 10 p

18 Uppsats 3708 Ej lån Akello-Onyango, Märta Prästgårdarnas roll vid laga skifte Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3769 Ej lån Alamaa, Sofia Hyresgäst i bostadsrätt : om ombildning av allmännyttan i Stockholms stad Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3785 Ej lån Andersson, Annika Byggande på förorenad mark : en jämförande studie av regler och praxis i Nederländerna, Danmark och Sverige Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, 10 p Uppsats 3755 Ej lån Andersson, Erik Tjäderns miljökrav en bedömning av Törnskogens lämplighet som tjäderlokal Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3604 Ej lån Andersson, Eva Attac En global organisation ur ett nationellt perspektiv Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3699 Ej lån Andersson, Mats Fallas fossila former En detaljkartering samt tolkning av ett röjningsröseområde i Falla, Horns socken, Östergötland Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3695 Ej lån Andersson, Tony Årsta havsbad : dokumentation och inventering av en socialhistorisk intressant kulturmiljö Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3756 Ej lån Appelblad, Jenny På pappkartong i Stockholm: en betraktelse av hemlöshet Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3772 Ej lån Arfs, Erika Kista Science Park : varför har företag inom elektronikbranschen etablerat sig i Kista? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3768 Ej lån Asplund, Mattias Gårdsavgränsning i Mälardalen under yngre järnåldern : en komparativ studie av två metoder som utgår från geometriska jordebokskartan respekti Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3766 Ej lån Axelsson, Linn Ett steg mot dialog? : granskning av enkätundersökning som metod för medborgarmedverkan i Sundbybergs stad Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Termin 5 Uppsats 3890 Ej lån

19 Bäckström, Ann Electric resistivity, magnetic susceptibility and fracture frequency of impactites and basement rocks of the Lockne crater Uppsats, Examensarbete 20 p Uppsats 4506 Birkne, Ylva Från Vårälskling till Bitterknopp : en botanisk studie över stadskvarteren på Skansen Uppsats, Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3793 Ej lån Björklund, Annika Finns förhistoriska lämningar i Tiderums socken? En fältstudie av tre byar i södra Östergötland Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3704 Ej lån Bohlin, Gathigia A. Muturi Do agricultural extension services really matter? Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3728 Ej lån Bohman, Marie Nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten med hjälp av reaktiv, permeabel barriär Geologi och Geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3706 Ej lån Breitenstein, Kristin Mark och fastigheter ur landstingets ägo Stockholms läns landstings fastighetsförmedlingar på 1990-talet Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3721 Ej lån Broberg, Madelene Gotländska vastar Att bevara kulturmiljöer Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, C-kurs, 10 p Uppsats 3681 Ej lån Broberg, Marie Motiv till omvandling : och argument mot omvandling Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3773 Ej lån Buskas, Emil Trängseln i Stockholmstrafiken Följa eller styra utvecklingen Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3723 Ej lån Bylund, Jonas Berlin Planering efter murens fall Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3684 Ej lån Bylund, Jonas R Defining Berlin Planning policy discourse after the wall Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3571 Ej lån Carlzon, Cristian White arkitekters kontorsbygge i Hammarby sjöstad, ett

20 kontroversiellt ärende : en analys av Whites glaskomplex och ärendegången Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3782 Ej lån Cederholm, Caroline Strandskyddets tillämpning : Haninge kommun och Värmdö kommun Uppsats, Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3814 Ej lån Cele, Sofia Barns utemiljö i Stockholms inner- och ytterstad Friytor och planering Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3679 Ej lån Chafik, Zakaria Omvandling i miljonprogram : bostadens betydelse för personer boende i Stockholms ytterstad Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3784 Ej lån Collins, Tatiana Vattenplan för Solna kommun Uppsats, Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3873 Ej lån Collmar, Sigun Det medeltida Siggebo En kulturgeografisk studie om nybyggen och ödegårdar i Kättilstad socken från 1300-till 1600-talet Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3702 Ej lån Crichton, Ulf Landskap i Hjorthagen Landskapsanalys med ett inifrånperspektiv och ett urbant perspektiv Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3656 Ej lån Cristvall, Charlotta Skogsbete Identifiering och inventering av barrskogsområden med beteshistorik i Stockholms Stads förorter Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3628 Ej lån Dahlstedt, Hanna Stockholm en stad i ständig förändring : arbetsplats och bosättningsmönster inriktat på kungsholmen Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3779 Ej lån Derefeldt, Linn Radhus bryter mönster i förort Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3777 Ej lån Eggebratt, Pauline Mineralogy of a phosphate-bearing granitic pegmatite at Rånö, Utö-Mysingen pegmatite field, southeast central Sweden Geologi och Geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3566 Ej lån Ekholm, Anna-Karin

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE

FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE Sustainability Science for Biosphere Stewardship FORSKNING OCH PRAKTIK KRING STOCKHOLM-MÄLARREGIONENS FRAMTID - EN DAG FÖR GEMENSAMT LÄRANDE Dokumentation från konferensen 7 november 2014 1 En dag för

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Planering för minskad boendesegregation

Planering för minskad boendesegregation Planering för minskad boendesegregation Konsult: Prof. Roger Andersson, Jan Hedman, Jon Hogdal och Sara Johansson på IM-gruppen i Uppsala AB Omslagsbild: Eva Edberg, teckning; Christer Sandquist, RTK,

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping Program Transportforum 2014 8 9 januari i Linköping Uppdaterad 3 januari 2014 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 www.sinnebild.se Centrum för Transportstudier vill förbättra samarbetet mellan forskare och användare,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning PROGRAM 7 GEMENSAMMA FÖREDRAG SLU och sektorsansvaret 10 Torbjörn Fagerström, prorektor SLU Bondens nya uppdrag 11 Janken Myrdal, professor SLU Från jordbruksproduktion till landsbygdsutveckling

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Urban livsstil som lockar

Urban livsstil som lockar nr 1 2008 en tidning från regionplane- och trafikkontoret TEMA: Consumer City Urban livsstil som lockar SAMSPEL Konsument, producent och plats ger näring till varandra och stimulerar framväxten av nya

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa mångfald ngfald mångfald mång mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald ngfald mångfald mångfald fald mångfa mångfald PROJEKTLEDARE: Susann Östergård, Miljöförvaltningen.

Läs mer

Tätt och grönt. nr 3 2010. en tidning från regionplanekontoret

Tätt och grönt. nr 3 2010. en tidning från regionplanekontoret nr 3 2010 en tidning från regionplanekontoret Tätt och grönt TEMA: SAMSPEL Regionens unika förutsättningar att bli både tätare och grönare. sid 3 GRÖNA KILAR Så ska de bevaras, utvecklas och bli mer tillgängliga.

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer