Lista över uppsataser på Geo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lista över uppsataser på Geo 1992-2009"

Transkript

1 Om webbplatsen Anpassa Lyssna Kontakta oss Logga in In English Starta - sök Våra bibliotek SUB:s kurser Publicera Om SUB Våra bibliotek» Geobiblioteket» Uppsatser Geobiblioteket Lista över uppsataser på Geo Tillbaka År/Författare/Titel/Anmärkning/Hylla 1992 Andersson, Maria Kustsjöfartens framtid i Sverige - En studie av sjötransporter ur ett geografiskt perspektiv KG 3 Uppsats 2309 Ej hemlån 1996 Theve, Andreas Trummelsberg - ett bruk i Västmanland Uppsats, Uppsatsarbete & fältkurs, Naturgeografiska och kulturgeografiska institutionerna, Kulturgeografiska institutionen, Geografi 40 poäng, 5 p Uppsats Bergqvist, Michaela Kulturvärden i ytterstaden : en studie av kulturmiljöer i Nockeby, Södra Ängby, Norra Ängby Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3845 Ej lån 1997 exempel från Södra Station, Norra Hammarbyhamnen och Sankt Erik Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanering, B-kurs, 5 p Uppsats 3881 Ej lån uppsatser om samhällsplanering Filipstad med omnejd Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Fältkursrapport, Termin 2 Uppsats 3631 Ej lån 1997 [dvs 1998] Granhagen, Johan Fly-ashbiosludge dry cover for the mitigation of acid mine drainage Uppsats [dvs 1998] Granhagen, Johan Fly-ashbiosludge dry cover for the mitigation of acid mine drainage Uppsats 3064

2 1998 Asplund, Kristina Kemikalieanvändning i västmanlands län Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3587 Ej lån 1998 Ågren, Jessica Early diagenesis and origin of organic matter in sediments from the Gulf of Finland Uppsats Rindvi, Kjell Studie av kartsymboler på 1800-tals kartor Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, D-kurs, 20 p Uppsats 3887 Ej lån 1998 Tamme, Helena Flodmossen : ett torp i Tyresö Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3958 Ej lån 1998 Törnqvist, Åsa Implementering av Agenda 21 En analys ur tidsgeografsikt perspektiv av Agenda 21-arbetet i Gamla stan och Rinkeby, Stockholms stad Geografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3507 Ej lån 1999 Abrahamsson, Anna-Karin Alla skulle de bada Men hur och varför? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3662 Ej lån 1999 Allgefält, Ulrika Landskapsanalys Av området kring Vällan och Aspeboda i Falun Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3570 Ej lån 1999 Althin, Linda Steninge Förslag till skötselplan för slottet och dess omgivningar Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3514 Ej lån 1999 Arnshav, Marina Människan och maskinerna Krenholms textilfabrik Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3675 Ej lån 1999 Arvidsson, Sverker Golf i Kiruna och Ishockey i Malmö? Idrotternas lokaliseringsmönster i Sverige Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3660 Ej lån 1999 Asplund, Tomas Dam- och herrfotbollen på elitnivå i Stockholm- på lika villkor? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3664 Ej lån 1999 Bohlin, Zara Den geografiska platsens betydelse för idrottsutövande och support En jämförelse av bandyn i Hammarby och Bollnäs Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p

3 Uppsats 3672 Ej lån 1999 Boskurt, Galip Den förändrade skolidrotten När hur och varför? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3673 Ej lån 1999 Breitenstein, Kristin Kommunal planering för icke-traditionella sporter Om idrottsförvaltningens möjligheter att stödja icke-traditionella sporter Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3665 Ej lån 1999 Brinkensten, Eva-Lis Grönskans betydelse för människan och staden En studie av arbetet i Stockholms innerstad Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 5 p Uppsats 3548 Ej lån 1999 Brobacke, Petter Offentlig reglering av idrott Ett samhällsekonomiskt perspektiv Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3640 Ej lån 1999 Broberg, Madelene Elitishockeyns framtid i Sverige? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3676 Ej lån 1999 Carlgren, Mats Folket, hälsan och idrotten Och pengarna förstås Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3674 Ej lån 1999 Crichton, Ulf Motion som en insatsfaktor för att höja produktiviteten Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3670 Ej lån 1999 Danius, Lena Grönare postkontor Uppsats, Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3839 Ej lån 1999 Eggimann, Barbara Fysisk planering med strategisk miljöbedömning (SMB) för hållbarhet En teoretisk diskussion och förslag till SMB-process med Stockholms stad som Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 20 p Uppsats 3516 Ej lån 1999 Ekstam, Helen Idrottens kropp Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3638 Ej lån 1999 Extergren, Björn Badortsutveckling på väst- och östkusten Under sent 1800-och tidigt 1900-tal Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3657 Ej lån 1999

4 Forshage, Mattias Dyngbaggarna i naturvården Kunskapssammanställning för användandet av dynglevande bladhorningar som indikatorarter eller miljöövervakningsobjekt Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3512 Ej lån 1999 Gahm, Vera Globaliseringsprocessen och tekoindustrin Ett globalt, svenskt och lokalt perspektiv Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3524 Ej lån 1999 Gräll, Kerstin Översyn av äldre förordnanden rörande vattentäkter och inventering av tänkbara nya förordnandeanläggningar i Ockelbo kommun Uppsats Gröningson, Pernilla Biologisk nedbrytning av EDTA i kreosotförorenad jord Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3620 Ej lån 1999 Gyllenpalm, Johan Faktorer som kan påverka markanvändningen Stadsomvandling i Värtan - Frihamnen Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3529 Ej lån 1999 Heikkinen, Anne Otillgänglighetens landskap? Tillgänglighet för funktionshindrade i den yttre miljön Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3526 Ej lån 1999 Holmberg, Karin Kroppsuppfattning och badkultur Kulturgeografi, Samhällsplanering, Termin 3, 5 p Uppsats 3661 Ej lån 1999 Ilmoni, Lars Idrott på lika villkor? Bidrar idrotten till att bevara klasstrukturer? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3669 Ej lån 1999 Jakobsson, Gerd Inventeringsfiske i Malmsjön, Botkyrka kommun Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3511 Ej lån 1999 Javani, Fariba Elitfotboll, jämställdhet och resursfördelning Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3641 Ej lån 1999 Johansson, Karin Metallföroreningar i mark Utveckling av metod för metallanalys med bärbar röntgenfluorescensspektrofotometer Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3500 Ej lån 1999 Kempe, Dag

5 Naturinventering av skogsområden i Riksby, söder om Bromma flygplats samt skötselplan Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3615 Ej lån 1999 Kilpinen, Katri Förvaring av olja i markförlagda cisterner Hot för mark och grundvatten? Tillsynsarbetet i Solna Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3510 Ej lån 1999 Lahtonen, Maria Utvärdering av åtgärdsförslag för Tranebärssjön Ett tillägg till efterbehandlingen i Ranstad Geologi och geokemi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3503 Ej lån 1999 Landgren, Johan Silverpenningar och markelej En studie om de vikingatida silverskatternas samband med de ekonomiska förhållandena på de gotländska 1600-tals-gård Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3540 Ej lån 1999 Lind, Olle World police & fire games i Stockholm1999 Samhällsekonomiska kostnader och intäkter för Stockholms län Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3642 Ej lån 1999 Lindberg, Anna Fritidshusbebyggelse Hus för fritid eller permanentboende? En jämförande studie mellan Sverige och Danmark Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3525 Ej lån 1999 Lännstrand, Åsa Idrottsrörelsen Massrörelse eller mansrörelse? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3667 Ej lån 1999 Lukasik, Maja Promenadens betydelse - då och nu Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3644 Ej lån 1999 Mathiasson, Anders Ungdomsidrott ur ett könsperspektiv Idrottar flickor mindre än pojkar? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3658 Ej lån 1999 Mattes, Joakim Assyriska föreningens elitsatsning Fotboll-vägen in i det svenska samhället? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3671 Ej lån 1999 Mbay Johansson, Liselotte Ungdomsidrott Kommunal angelägenhet eller föräldraansvar? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3659 Ej lån 1999 Möller, Peter Drivkrafter bakom läktarvåldet Finns huliganism i Sverige?

6 Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3639 Ej lån 1999 Nordqvist, Anna Nedbrytning av klorerade kolväten med granulärt järn En jämförelse av olika järnprodukter Geologi och Geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3750 Ej lån 1999 Pernström, Eva Bad Badhusens utveckling efter 1940 Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3643 Ej lån 1999 Ramstedt, Berith Vilka skall stå för läktarvåldets kostnader Idrotten eller samhället? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3666 Ej lån 1999 Rönnbäck, Paula Välkommen till Vackstanäs? Idrott hälsa kost Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3677 Ej lån 1999 Roozalipour, Mahin Jämförelse mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3586 Ej lån 1999 Rydell, Lina Från kafferep till modevisning Hur har kvinnliga olympier kommenterats i den svenska pressen? Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3668 Ej lån 1999 Sjö, Fabian Bekymmerslös Bajare eller grym gnagare? Den lokala förankringens betydelse för supporterföreningens identitet Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3663 Ej lån 1999 Sollander, Lina Hammarby sjöstad Stad eller förort? Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 5 p Uppsats 3547 Ej lån 1999 Stahre, Mona Inventering av Hagmarker på Spirudden och Stavholmen Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3605 Ej lån 1999 Svensson, Dan Skolan i Tanzania Problem, utbildning och bistånd Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3635 Ej lån 1999 Tingström, Maria Metodutveckling inom landskapsanalys En pilotstudie i Grödinge med förslag och synpunkter Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3491 Ej lån 1999 Wiklander, Ann-Christine

7 Nedbrytning av klorerade kolväten med granulärt järn Ett kolonnförsök Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3496 Ej lån 1999 Wärn, Ulrika L Jordbrukspolitik och EU:s miljöstöd till odlingslandskapet Och hur dessa har påverkat landskapsbilden på Selaön Naturgeografi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3509 Ej lån 1999 Kils kommun vintern 1999 Rapporter från en fältkurs i Kils kommun 2-4 februari 1999 Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Fältkursrapport, Termin 2 Uppsats 3629 Ej lån 200 Frödin, Sara Spårämnesförsök i ackumulations området på Storglaciären En beräkning av smältvattnets flödesväg och hastighet Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3685 Ej lån Ahlsen, Maria Finns egen tid för ensam mamma Kan närmiljön underlätta? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3538 Ej lån Alin, Katarina Dagvatten i Västberga Förslag till davattenhanteringen i Västbergaområdet Geografi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3554 Ej lån Anderlund, Anna Calibration of the SPLITT and a study on its performance when applied on natural water Geologi och geokemi, Examensarbet, 20 p Uppsats 3498 Ej lån Andersson, Annika Kartering och beskrivning av ett grottsystem i Njombe District, SV Tanzania Vittringsprocesser och uppkomst av blockföreteelser i granitoid berggrund Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3608 Ej lån Andersson, Thomas Landskapsarkitektur Metodutveckling inom landskapsanalys Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3623 Ej lån Andersson, Tony Från motorled till stadsgata Om planeringen av Södertäljevägens framtida utformning Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3600 Ej lån Arfwedson, Herman Visionen om framtidens stad Planeringsideal och markanvisning i projektet Hammarby Sjöstad Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3487 Ej lån Axelsson, Anna Modin

8 Utvärdering av IKA-metoden i Vårby gård Huddinge kommun Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3565 Ej lån Berglund, Carolina Naturstig på Hellsö, Kökar Utformning av vandringsled i ett skärgårdslandskap Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3573 Ej lån Berglund, Lars Barents havsregion som resursbas En analys av resurstillgångar, resursutnyttjande och problem Geografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3506 Ej lån Bjelkstrand, Lars Sjöar och viltvatten i Salems kommun Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig utbildning, Examensarbete, 5 p Uppsats 3610 Ej lån Blomqvist, Jenny Kapacitetsbegränsningar i den europeiska transportinfrastrukturen och dess betydelse för godstransporter från Göteborgsregionen Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3493 Ej lån Bogren, Tomas Miljölagen En tolkningsfråga Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3532 Ej lån Bohlin, Hanna Potassium in biotite as a tool in stratigraphy An ESEM study Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3497 Ej lån Borgendahl, Johanna Phosphorus as a possible cause for cyanobacterial blooms A study of the conditions in the Bornholm basin during the last 8000 years Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3499 Ej lån Bragby, Kerstin Att orientera mot en hållbar utveckling Eller "att hitta hem till Qaanaaq" Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3575 Ej lån Bredahl, Jenny Kartering av fossil åkemark i Tjälvesta äng Fältrapport maj Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3545 Ej lån Broberg, Madelene Tjälvesta säteri och dess torp : en inventering av torpen i Tjälvesta under fältkurs Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 5 p Uppsats 3802 Ej lån Brunstedt, Lisa Just Miljövinster genom hastighetsbegränsningar för motorbåtstrafiken i särskilt skyddsvärda natur- och

9 rekreationsområden i Värmdö kommuns ytters Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3590 Ej lån Cadstedt, Jenny Vilka aktörer medverkar i bostadsplaneringen i Dar es Salaam? Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3553 Ej lån Cele, Sofia Stadens grönska En studie av Agenda 21-verksamheten i Stockholms innerstad Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3528 Ej lån Cronquist, Tomas Utformning av skyddsområde för en reservvattentäkt vid Älta, Nacka kommun Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3585 Ej lån Davies, Robin Gräsmarksrester i dagens skogsmark En studie från två byar i Småland Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3513 Ej lån Desax, Marcel Uppföljning av Södertälje kommuns ängs- och hagmarksinventering Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3612 Ej lån Dörner, Gunnar Asparna leker i Oxundaåns vattensystem Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3614 Ej lån Ek, Mika Bredband i skärgården - för näringslivets skull? Informationsteknologi och kontaktmönster bland företag på Ljusterö Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3618 Ej lån Ekholm, Anna-Karin Sidas industribistånd till u-länder i tredjevärlden En översikt Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3705 Ej lån Elf, Anna Kartering och naturvärdesbedömning av Lämneå Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig utbildning, Examensarbete, 5 p Uppsats 3613 Ej lån Ericsson, Charlotte Ny godsterminal i Trondheimområdet En komplex lokalisering Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3599 Ej lån Eriksson, Caroline Afrika i skolan Lejon eller människor? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3543 Ej lån

10 Fackel, Mattias Den småskaliga gruvbrytningens omfattning och miljöpåverkan Kabanga Amethyst Deposit, Zambia Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3597 Ej lån Fast, Therese "Vägsjäl" i landskapet En diskussion om landskapets historia utifrån en vägutredning i Kalmar län Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3488 Ej lån Fors, Stina Pressens påverkan på den svenska afrikabilden Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3541 Ej lån Fransson, Malin Förstudie inför utbyggnaden av Kista science park Vilka konsekvenser kan utbyggnaden medföra på miljö och hälsa? Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3564 Ej lån Gerlach, Friederike Civilingenjör och busschaufför Varför invandrarnas kompetens inte tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3633 Ej lån Gleisner, Magdalena Sulfide oxidation in tailings from Boliden Batch experiments at oxic and dysoxic conditions Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3501 Ej lån Gustafsson, Sandra Myrdalsunges framtid En studie av förhållandet mellan social bakgrund och högre utbildning utifrån individer från 1930-talets barnrikehus på Sti Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3601 Ej lån Gylesjö, Susanne Quantitative mineralogy of a red clay-loess sequence at Lingtai, the Chinese Loess Plateau Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3502 Ej lån Hagström, Ann Elna Maria Skötselplan för Ortala 4:52 Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig utbildning, Examensarbete, 5 p Uppsats 3611 Ej lån Hammarlund, Emma Kulturens drivankare i svensk glesbygdsutveckling En studie av byn Hillsand i Jämtland år Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3561 Ej lån Hansen, Camilla Studie av proglaciala sjösediment från Pajep Luoktejaure, Riukojietna, norra Lappland Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3686 Ej lån

11 Haux, Fredrik Fritt fram för förskansning? Begreppet gated community testat på fyra bostadsområden byggda på 1990-talet i Stockholms stad Kulturgeografi, D-kurs, Geografi, 10 p Uppsats 3557 Ej lån Hedlund, Åsa Lövskogskartering i IRF-flygbilder samt metodstudie för identifiering av lövskogar med höga naturvärden Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3515 Ej lån Hedman, Irja Äldre kulturmarker i Velamsund Inventering av flora och vegetation Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3609 Ej lån Hegge, Marie The school as a link between local and science-based knowledge Kwermusl primary school in Mama Issara, Mbulu District, Tanzania Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 20 p Uppsats 3621 Ej lån Hermann, Klas Tätortsnära natur Naturvärden, anspråk och nyttjandekonflikter kring Farstanäset Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3580 Ej lån Hjertstrand, Helena Förtätningen i Liljeholmen - Årstadal : en teoridiskussion om stadsmässighet Uppsats, Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 4020 Ej lån Holmberg, Andreas Distansarbete Aspekter på arbetsform, resande och boende ur individperspektiv En kvalitativ studie av distansarbete och beskrivning av en flyttningst Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 10 p Uppsats 3530 Ej lån Holmberg, Karin En gång nybyggen på Grimstens häradsallmänning? Beskrivning av en allmänning och några fastigheter i Viby socken, Örebro län Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3546 Ej lån Holmstrand, Henry, Determination of stable chlorine isotope ratios by Thermal Ionisation Mass Spectrometry (TIMS) Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3518 Ej lån Holmström, Cecilia Varför ska nya hotell byggas i Stockholm? En studie av Stockholms turismplanering Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3617 Ej lån Hugosson, Mariana Sakrala källor och heliga lundar En kulturgeografisk studie i forntida Sveriges religiösa landskap

12 Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3625 Ej lån Johansson, Mikael Undersökning av de medeltida sockenkyrkornas tillkomst och uppförande i Gästrikland och de västmanländska häraderna Tuhundra, Yttertjurbo och Ö Kulturgeografi, D-kurs, 80-poängsnivån, 10 p Uppsats 4501 Johansson, Niklas Miljöanalys för avdelningen Test Operation vid Ericsson Microelectronics AB Yttre miljöpåverkan för processerna skivmätning, slutmätning och fi Naturgeografi, Mijöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3593 Ej lån Jonson, Katarina Hydrologisk modellering i ett glacialt präglat avrinningsområde, Tarfaladalen, norra Sverige Uppsats, Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3821 Ej lån Joram, Eva Miljöutredning på Sciencia Biotech AB Naturgeografi, Miljö och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3588 Ej lån Karlsryd, Lina Transformation av unimodala transportnätverk till ett intermodalt Med syfte att kunna göra analyser för godstransportmönster samt beräkningar av Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3572 Ej lån Karlsson, Thorild Uppföljning av MKB för väg E18E20 Örebro - Arboga delsträckan Ökna - Gräsnäs Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3592 Ej lån Karlsson, Ulrika Kvalitetsförändringar i grundvattentäkter En studie från Stockholms län Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3520 Ej lån Kempe, Dag Inventering av enskilda vatten- och avloppsanläggningar Inventering av samtliga avloppsanläggningar samt provtagning av dricksvattnet hos de fastihe Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3589 Ej lån Konrad, Susanna I hjärtat av södra Bagarmossen En studie av ett äldre villaförortsområde Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3494 Ej lån Kosche, Svea Form und Genese von Drumlins in Nordschweden Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3522 Ej lån

13 Larsson, Charlotta Värdig uppföljare vänds ut och in: Farsta centrum Tillkomst, utveckling, ombyggnad och framtid Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 10 p Uppsats 3537 Ej lån Larsson, Charlotte Sanitation in rural India A case study of the present situation and future development Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3563 Ej lån Löfgren, Malin Sånglärkan i det moderna jordbrukslandskapet Inverkan av vältning, skyddszon, grödoval och odlingsform Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3595 Ej lån Lind, Susanne Effekter av förändrad nattrafik förändrade resmönster hos yrkesgrupper som arbetar under natten efter omläggningen av kollektivtrafiken i stockh Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3624 Ej lån Lindberg, Anders Analys av nutida landskap En metodutveckling med pilotstudie Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3559 Ej lån Lundblad, Katarina Metallföroreningar vid Tanzanias kust Olika undersökningsmetoder och några resultat från Zanzibar Channel Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3519 Ej lån Lundgren, Annika Hantering av kulört sköljvatten på Alcro-Beckers En undersökning av olika reningstekniker och möjlighet till återanvändning Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3591 Ej lån Lundin, Carmita Vägval Biltrafikens markkonsumtion i Stockholms södra närförorter En diskussion kring urban transportplanering, trafikproblem och lösningar Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3527 Ej lån Majuri, Linda Vad händer i Helsingfors? En studie i stadsförnyelse i Helsingfors Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3531 Ej lån Massih, Leila Var låg Birka På Björkö eller på Åland? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3634 Ej lån Mebus, Fabian Kärlväxter i gotländska barrskogsbeten En jämförande studie mellan betade och betesfredade barrskogar på Gotland Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3574 Ej lån

14 Mehlin, Karin Med informationsteknik i vardagen Smarta hus, distansarbete och e-handel i ett geografiskt perspektiv Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3552 Ej lån Möne, Cecilia Bilverkstäder miljöpåverkan och säkerhetsrutiner Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3594 Ej lån Neubeck, Truls Hällformer inom två olika paleoytor i södra Sverige Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3508 Ej lån Nilsson, Hanna Avrinningsdistrikt i Sverige ur en biologisk synvinkel Geografi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3555 Ej lån Nordling, Charlotta Nya tider kring Nytorget En kvalitativ undersökning av företag och utveckling i ett populärt område på Södermalm i Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3492 Ej lån Norström, Elin Potentials of dendroclimatology in southern Africa Evaluation of species methods and A 13C analysis on a matumi tree specimen from northern province, Naturgeografi, Examensarbete Uppsats 3596 Ej lån Nygren, Anders Gödsel från spridda småstallar i Värmdö kommun Tillgång eller miljöproblem Naturgeografi, miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3579 Ej lån Oikari, Ingrid Behöver Coca-Cola drycker Sverige AB miljöledningssystemet ISO 14001? Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3578 Ej lån Orbing, Lars Frontvariationer hos Isfallsglaciären under 1900-talet Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3626 Ej lån Papmehl-Dufay, Ludvig Röjningsrösen i skogsmark - inte bara bronsålder En inventering av bebyggelse- och odlingslämnnigar i Viby socken, Närke Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3539 Ej lån Paulin, Marie Finns förutsättningar för utsättning av kräfta i Friaån, Mariestads kommun Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3533 Ej lån Philipson, Anne Cultural geography i svensk landskapsanalys

15 Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3490 Ej lån Rabo, Ylva Biogenic amines in fruits, vegetables and mushrooms as potential candidates in food intoxications Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3536 Ej lån Ranhagen, Mikael Informationsteknologins roll i flyttningsmönstren En studie om inflyttning till Strängnäs kommun Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Examensarbete, 10 p Uppsats 3560 Ej lån Rizzo, Robert Miljöanalys av legotillverkning för avdelningen Supply vid Ericsson Microelectronics AB Yttre miljöpåverkan för processerna skivtillverkning, ski Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3583 Ej lån Rosen, Bo Vägvisare till naturen kring Stockholms universitet En broschyr om landskapshistoria och utflyktsmål i markerna kring Stockholms universitet Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3606 Ej lån Rosenqvist, Lars Metall- och svavelgeokemi i en naturlig torvmark som tar emot lakvatten från en gruvavfallsdeponi Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3549 Ej lån Örtegren, Robert Om olika stadstypers attraktivitet En undersökning av tre innerstadsområden i Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3556 Ej lån Sahlin, Eva Fulufjället och Kakastjåkka-området En jämförande studie av frostmarksformer och relikta ytor Naturgeografi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3687 Ej lån Selberg, Åsa Uppkomst, transport och omhändertagande av farligt avfall i Tierps kommun Tillsyn av produktionsföretag, åkerier och deponi Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3581 EJ lån Sjöberg, Christina Vilka faktorerprocesser styr SEB och Handelsbanken vid lokalisering av sin verksamhet? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3632 Ej lån Skarp, Jasmine Mekanismer bakom stora projekt En västlig tvärled över Mälaröarna Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3562 Ej lån

16 Skiöld, Jesper Gatans utformning och dess påverkan på interaktionen mellan trafikantgrupper Kulturgeografi, D-kurs, 10 p Uppsats 3558 Ej lån Stein, Martin The *Conocoryphidae - the affinities of secondarily eyeless trilobites Geologi och geokemi, Examensarbete, 10 p Uppsats 3504 Ej lån Strandin, Annika Hansdotter Interkommunal fritidspolitik och resursfördelning Exempel från Stockholms län Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3542 Ej lån Strandin, Annika Hansdotter Till arbete och fästning En geografisk rörlighet, en jämförelse mellan Dalarna och Sörmland Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3569 Ej lån Ström, Linda Förslag till kriterier för bedömning av byggbar mark för bostäder Fältstudie i Aspudden och Gröndal Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3551 Ej lån Sundin, Jonas Narva en rysknationell enklav i Estland En studie av nationell identitet i ett rumsligt perspektiv Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 20 p Uppsats 3517 Ej lån Svedefelt, Yvonne Sveriges kustindelning Enligt EG:s förslag till ramdirektiv för vatten Naturgeografi, Mijöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3582 Ej lån Toll, Sten "Huru kommer man från de södra jernvägarne till de norra?" Sammanbindningsbanan genom Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3489 Ej lån Tollstedt, Madeleine Vallentunasjön, Norrviken och Edssjön, en del av Oxundaåns avrinningsområde Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 20 p Uppsats 3535 Ej lån Tunström, Moa Kulturmiljövårdens plats i Stockholms kommunala planering En undersökning av Stockholms stadsmuseums roll som remissinstans i bygglovärenden Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3598 Ej lån Vavan, Milica Hur påverkade galna kosjukan det svenska folkets nötköttskonsumtion? Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3550 Ej lån

17 Velasquez, Juan Communicative planning and segregation in Alby Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3568 Ej lån Wall, Nadine Återkolonisering av vegetation efter skogsbrand på två brandfält i Tyresta Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3607 Ej lån Wallskog, Ann Mall för miljöanalys Ericsson Microelectronics AB IC Test and Assembly Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3534 Ej lån Wallsten, Elisabet Markanvändningen i nordvästra Blekinge Med fördjupade studier av markerna tillhöriga skogsbyn Gåragöl, Jämshögs socken, från tiden kring seke Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3505 Ej lån WIkström, Eva Hydrologi och vattenkemi i Marvikarnas sjösystem Geologi och geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3521 Ej lån 13 uppsatser om samhällsplanering : Katrineholm med omnejd. Uppsats, Kulturgeografi, Fältkurs Uppsats uppsatser om samhällsplanering Katrineholm med omnejd Fältkursen till Katrineholm mars Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Fältkursrapport, Termin 2 Uppsats 3630 Ej lån Forskning om nordisk regionalpolitik Seminariearbeten vårterminen Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 4, Grupp 2, 5 p Uppsats 3651 Ej lån Regionalpolitisk fältkurs i Dalarna maj Närings- och regionalpolitiska insatser i sex dalaregioner: Långshytta, Enviken, Säter, Garpenb Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 4 Uppsats 3650 Ej lån Ahlberg, Anders Vart skall de ta vägen? : en rapport om ungdomars boende i Stockholms kommun, var de bor, vill bo och vad som görs och borde göras åt boendesituat Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3788 Ej lån Ahlsen, Maria För vem öppnar sig skolan? En studie av Alby i Botkyrka och Södermalm i Stockholm Kulturgeografi, C-kurs, 10 p

18 Uppsats 3708 Ej lån Akello-Onyango, Märta Prästgårdarnas roll vid laga skifte Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3769 Ej lån Alamaa, Sofia Hyresgäst i bostadsrätt : om ombildning av allmännyttan i Stockholms stad Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3785 Ej lån Andersson, Annika Byggande på förorenad mark : en jämförande studie av regler och praxis i Nederländerna, Danmark och Sverige Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, 10 p Uppsats 3755 Ej lån Andersson, Erik Tjäderns miljökrav en bedömning av Törnskogens lämplighet som tjäderlokal Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3604 Ej lån Andersson, Eva Attac En global organisation ur ett nationellt perspektiv Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3699 Ej lån Andersson, Mats Fallas fossila former En detaljkartering samt tolkning av ett röjningsröseområde i Falla, Horns socken, Östergötland Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3695 Ej lån Andersson, Tony Årsta havsbad : dokumentation och inventering av en socialhistorisk intressant kulturmiljö Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3756 Ej lån Appelblad, Jenny På pappkartong i Stockholm: en betraktelse av hemlöshet Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3772 Ej lån Arfs, Erika Kista Science Park : varför har företag inom elektronikbranschen etablerat sig i Kista? Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3768 Ej lån Asplund, Mattias Gårdsavgränsning i Mälardalen under yngre järnåldern : en komparativ studie av två metoder som utgår från geometriska jordebokskartan respekti Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3766 Ej lån Axelsson, Linn Ett steg mot dialog? : granskning av enkätundersökning som metod för medborgarmedverkan i Sundbybergs stad Uppsats, Kulturgeografi, B-kurs, Samhällsplanerarlinjen, Termin 5 Uppsats 3890 Ej lån

19 Bäckström, Ann Electric resistivity, magnetic susceptibility and fracture frequency of impactites and basement rocks of the Lockne crater Uppsats, Examensarbete 20 p Uppsats 4506 Birkne, Ylva Från Vårälskling till Bitterknopp : en botanisk studie över stadskvarteren på Skansen Uppsats, Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 5 p Uppsats 3793 Ej lån Björklund, Annika Finns förhistoriska lämningar i Tiderums socken? En fältstudie av tre byar i södra Östergötland Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3704 Ej lån Bohlin, Gathigia A. Muturi Do agricultural extension services really matter? Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3728 Ej lån Bohman, Marie Nedbrytning av klorerade lösningsmedel i grundvatten med hjälp av reaktiv, permeabel barriär Geologi och Geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3706 Ej lån Breitenstein, Kristin Mark och fastigheter ur landstingets ägo Stockholms läns landstings fastighetsförmedlingar på 1990-talet Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3721 Ej lån Broberg, Madelene Gotländska vastar Att bevara kulturmiljöer Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, C-kurs, 10 p Uppsats 3681 Ej lån Broberg, Marie Motiv till omvandling : och argument mot omvandling Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3773 Ej lån Buskas, Emil Trängseln i Stockholmstrafiken Följa eller styra utvecklingen Kulturgeografi, C-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3723 Ej lån Bylund, Jonas Berlin Planering efter murens fall Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3684 Ej lån Bylund, Jonas R Defining Berlin Planning policy discourse after the wall Kulturgeografi, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3571 Ej lån Carlzon, Cristian White arkitekters kontorsbygge i Hammarby sjöstad, ett

20 kontroversiellt ärende : en analys av Whites glaskomplex och ärendegången Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3782 Ej lån Cederholm, Caroline Strandskyddets tillämpning : Haninge kommun och Värmdö kommun Uppsats, Kulturgeografi, D-kurs, Samhällsplanerarlinjen, 10 p Uppsats 3814 Ej lån Cele, Sofia Barns utemiljö i Stockholms inner- och ytterstad Friytor och planering Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, D-kurs, Magisteruppsats, 10 p Uppsats 3679 Ej lån Chafik, Zakaria Omvandling i miljonprogram : bostadens betydelse för personer boende i Stockholms ytterstad Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3784 Ej lån Collins, Tatiana Vattenplan för Solna kommun Uppsats, Naturgeografi, Miljöskydd och hälsoskydd, Examensarbete, 10 p Uppsats 3873 Ej lån Collmar, Sigun Det medeltida Siggebo En kulturgeografisk studie om nybyggen och ödegårdar i Kättilstad socken från 1300-till 1600-talet Kulturgeografi, B-kurs, 5 p Uppsats 3702 Ej lån Crichton, Ulf Landskap i Hjorthagen Landskapsanalys med ett inifrånperspektiv och ett urbant perspektiv Kulturgeografi, C-kurs, 10 p Uppsats 3656 Ej lån Cristvall, Charlotta Skogsbete Identifiering och inventering av barrskogsområden med beteshistorik i Stockholms Stads förorter Naturgeografi, Biologisk-geovetenskaplig linje, Examensarbete, 10 p Uppsats 3628 Ej lån Dahlstedt, Hanna Stockholm en stad i ständig förändring : arbetsplats och bosättningsmönster inriktat på kungsholmen Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3779 Ej lån Derefeldt, Linn Radhus bryter mönster i förort Uppsats, Kulturgeografi, Samhällsplanerarlinjen, Termin 3, 5 p Uppsats 3777 Ej lån Eggebratt, Pauline Mineralogy of a phosphate-bearing granitic pegmatite at Rånö, Utö-Mysingen pegmatite field, southeast central Sweden Geologi och Geokemi, Examensarbete, 20 p Uppsats 3566 Ej lån Ekholm, Anna-Karin

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Svenska truppen till Paralympics i London 2012

Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Sveriges Paralympiska Kommitté har gjort sin slutgiltiga uttagning av truppen till Paralympics. Truppen består av 58 idrottare som kommer att tävla i totalt

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Cecilia Barlow Tillväxt & utveckling 0456-822 309 cecilia.barlow@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders Green

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28

Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Kontaktpersoner/utbildare i Beardslees familjeintervention (FI) samt Föra barnen på tal (FBT) 2013-08-28 Hannele Renberg Sjuksköterska/ leg. psykoterapeut Utbildare i Beardslees familjeintervention, Föra

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post

Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post A Ämnesområde Kontaktperson Verksamhetsområde Telefon E-post Adressuppgifter Helen Holmström Tillväxt & Utveckling 0456-822 152 helen.holmstrom@bromolla.se Agenda för näringslivsarrangemang Per-Anders

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering

Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering 2 0 1 0-0 5-0 4 Minnesanteckningar konferens om regional verksamhet för samhällsorientering Dag: 4 maj 2010 Plats: Stadsmuseum Närvarande: Ahmad Alipoor, Vaxholm, Bengt Agö, Lindingö intro, Bengt Jönsson,

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Gruppdiskussion Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Ingeborg Andersen Malin Andersson Katarina Bjelke Kristin Gullstrand Christer Frey Kristin Broman Christer Jorland Ingemar Johansson Patrik Ellis Eva Karlsson Margareta

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer