Fosterdiagnostik - information till gravida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fosterdiagnostik - information till gravida"

Transkript

1 Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik är alltid frivillig.

2 Innehåll Vad är fosterdiagnostik?... 3 Att vänta barn... 3 Allmänt om fosterdiagnostik... 4 Vem erbjuds undersökning?... 5 Alla gravida erbjuds ultraljudsundersökning år eller äldre... 5 Ärftlig medfödd sjukdom i släkten... 5 Vilka sjukdomar kan upptäckas?... 6 Missbildningar... 6 Kromosomavvikelser... 6 Ärftliga medfödda sjukdomar... 7 Vilka undersökningar finns?... 8 Ultraljudsundersökning... 8 KUB-test Trippeltest Fostervattensprov Moderkaksprov Normalt resultat Icke normalt resultat Risker Blodprov vid KUB samt trippeltest Ultraljud Fostervattensprov/moderkaksprov Ta ställning till fosterdiagnostik Om du väljer att genomföra en fosterdiagnostisk undersökning Om du väljer att avstå från fosterdiagnostik Boka tid

3 Vad är fosterdiagnostik? Det är i dag möjligt att undersöka ett foster för att upptäcka vissa allvarliga medfödda sjukdomar. Sådana undersökningar kallas fosterdiagnostik och de utförs vanligtvis i början av graviditeten. Ingen av undersökningarna kan påvisa alla allvarliga sjukdomar eller handikapp och det kan inte heller alla undersökningar tillsammans. Det betyder att du efter att ha genomgått en undersökning där allt har sett normalt ut, kan känna dig mer trygg än förut, men också att ett normalt undersökningsresultat aldrig fullständigt kan garantera att ditt barn är helt friskt när det föds. Att vänta barn Att vänta barn är för de flesta en av de största och mest positiva händelserna i livet. Många känner sig oerhört förväntansfulla och glada, men nästan alla känner samtidigt också en viss oro för att det väntade barnet inte är helt friskt eller på annat sätt inte mår riktigt bra inne i magen. Att känslor av glädje och förväntan blandas med oro är så vanligt hos blivande föräldrar, att man nästan kan säga att det är normalt och att det ingår i föräldraskapet. Lyckligtvis är det ändå så, att så gott som alla graviditeter slutar med att ett friskt barn föds och samtidigt är det mycket sällsynt att ett barn efter förlossningen visar sig ha en medfödd allvarlig sjukdom. Oron är alltså oftast obefogad. 3

4 Allmänt om fosterdiagnostik Syftet med fosterdiagnostik är att påvisa allvarliga medfödda sjukdomar eller handikapp hos foster redan under graviditeten och det är kvinnan som avgör om hon vill genomgå undersökningen. Fosterdiagnostiska undersökningar är således aldrig obligatoriska. FAKTA All fosterdiagnostik är frivillig. För att kunna fatta ett självständigt beslut om fosterdiagnostik behövs kunskap i ämnet. Ca 98 barn av 100 föds utan allvarlig sjukdom eller större handikapp. Ingen fosterdiagnostik kan påvisa alla allvarliga medfödda sjukdomar. Av alla allvarliga sjukdomar och större handikapp är ungefär hälften möjliga att upptäcka med fosterdiagnostik. Vid de allra flesta undersökningarna upptäcks inget allvarligt, men några blivande föräldrar kommer att få beskedet att barnet de väntar har en medfödd missbildning eller en kromosomavvikelse. Några av dessa sjukdomar är så allvarliga att en del föräldrar kommer att överväga om de vill fullfölja graviditeten eller avsluta den genom att göra abort. För andra är abort inget alternativ, men de kanske behöver få tid att förbereda sig på att få ett sjukt barn. Vissa allvarliga diagnoser är möjliga att behandla under graviditeten eller efter förlossningen, ex. bukväggsbråck och vissa hjärtfel. För dessa kan det vara av värde att diagnosen är känd redan under graviditeten. 4

5 Vem erbjuds undersökning? Alla gravida erbjuds ultraljudsundersökning Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning omkring graviditetsveckorna Syftet med undersökningen är att fastställa ett beräknat förlossningsdatum, att tidigt upptäcka tvillinggraviditeter, att upptäcka om moderkakan kan ligga i vägen vid förlossningen och att undersöka för missbildningar. 35 år eller äldre Du som är 35 år eller äldre erbjuds KUB, Kombinerat Ultraljud och Biokemiskt test, som visar hur sannolikt eller osannolikt det är att fostret har kromosomavvikelserna Downs syndrom, Edwards syndrom eller Pataus syndrom. I mån av kapacitet på kvinnoklinikens antenatalmottagning erbjuds provet även till dig som är yngre, men ändå är mycket orolig. Om resultatet av KUB visar att sannolikheten är 1 på 200 eller högre kommer du att erbjudas ett fostervattensprov. Du väljer givetvis själv om du vill acceptera erbjudandet eller inte. Om resultatet däremot visar att sannolikheten är lägre än 1 på 200 är det inte medicinskt motiverat med ytterligare undersökningar och fostervattensprov erbjuds inte. Ärftlig medfödd sjukdom i släkten Du som har varit gravid tidigare och fostret eller barnet har haft en medfödd missbildning eller en kromosomavvikelse erbjuds individuell fosterdiagnostisk vägledning hos specialutbildad barnmorska eller läkare på kvinnoklinikens antenatalmottagning. Detta gäller även om vissa ärftliga, medfödda sjukdomar finns i din nära släkt samt vid äktenskap mellan kusiner. 5

6 Vilka sjukdomar kan upptäckas? Missbildningar Av de allvarligaste sjukdomarna som kan förekomma hos ett foster utgör missbildningar minst hälften. Orsaken till missbildningar är nästan alltid okänd. Exempelvis har den gravidas ålder ingen betydelse och missbildningar uppkommer inte heller enbart i vissa familjer. Intag av viss medicin kan förklara en mindre del. Exempel på missbildningar som kan upptäckas i stor utsträckning är ryggmärgs- och bukväggbråck, avsaknad av skallben, vattenskalle och njurmissbildningar. Avvikelser i fosterhjärtat är däremot svåra att fastställa och upptäcks därför i mindre utsträckning. Kromosomavvikelser Kromosomavvikelser hos fostret är utom för de allra äldsta gravida mycket mindre vanligt förekommande än missbildningar. Bland kromosomavvikelser är Downs syndrom vanligast. Sannolikheten för att fostret har Downs syndrom ökar med den gravida kvinnans ålder. Exempelvis är sannolikheten för en 20-årig kvinna 1 på 1500, för en 35-årig 1 på 400 och för en 45-årig 1 på 25. 1/25 1/30 1/75 1/100 1/170 1/280 1/15001/14801/14501/13501/1200 1/900 1/660 1/450 1/55 1/40 Sannolikhet för Downs syndrom Kvinnans ålder (år) 6

7 Det finns också andra kromosomavvikelser som är möjliga att upptäcka med fosterdiagnostik, både de som är mer och de som är mindre allvarliga. Barn med kromosomavvikelse har oftare än andra dessutom en eller flera missbildningar och kromosomavvikelse är en av de vanligaste orsakerna till allvarliga mentala handikapp. De flesta kromosomavvikelser är inte ärftliga. Ärftliga medfödda sjukdomar I ett litet antal familjer finns ärftliga medfödda sjukdomar eller missbildningar hos en eller flera personer. Allt fler av dessa sjukdomar har blivit möjliga att upptäcka med fosterdiagnostik. Många kan man bara söka efter om man känner till den exakta sjukdomsorsaken och därmed vet vad man skall leta efter. Om du vet eller misstänker att det finns en ärftlig sjukdom i din nära släkt kan du få ett samtal med en genetisk vägledare (en barnmorska som är specialutbildad i vägledning vid ärftliga sjukdomar) eller en läkare på kvinnoklinikens antenatalmottagning. I detta sammanhang kan det också ha betydelse om du och din partner är nära släkt, exempelvis kusiner. 7 FAKTA Ca 2 foster av 100 har en allvarlig missbildning. Downs syndrom förekommer oftare hos foster till äldre gravida kvinnor.

8 Vilka undersökningar finns? Vid en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka är det möjligt att upptäcka vissa missbildningar hos fostret. För att påvisa kromosomavvikelserna Downs syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom gör man först KUB, som visar hur hög eller låg sannolikheten är för att fostret har en av dessa avvikelser. Först därefter och under förutsättning att sannolikheten är hög att fostret har något av ovanstående syndrom kan man ta ett fostervattensprov. Ultraljudsundersökningen i vecka utförs antingen på kvinnokliniken i Skövde eller på kvinnokliniken i Lidköping. Övriga undersökningar utförs på kvinnokliniken i Skövde. Ultraljudsundersökning Syftet med ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka är att: få en säker bedömning av när förlossningen kan beräknas upptäcka tvillinggraviditeter upptäcka om moderkakan kan ligga i vägen vid förlossningen upptäcka vissa missbildningar hos fostret. Undersökningen utförs vanligtvis av en barnmorska och den tar ungefär 15 minuter. En extra TV-skärm gör det möjligt för dig att följa med under undersökningen. FAKTA Ultraljudsundersökning i graviditetsvecka kan påvisa ungefär hälften av alla allvarliga missbildningar hos fostret. 8

9 Allvarliga missbildningar hos fostret är sällsynta och alla missbildningar kan inte upptäckas vid en ultraljudsundersökning. De missbildningar som oftast upptäcks är njurmissbildningar, varav många dock inte är särskilt allvarliga. Om fostret har ett ryggmärgsbråck eller ett bukväggsbråck kan detta också upptäckas relativt lätt med hjälp av ultraljud. Skulle fostret däremot ha ett hjärtfel kan det vara mycket svårt att upptäcka, varför det i praktiken är relativt få hjärtfel som diagnostiseras före förlossningen. Undersökningen är inte inriktad på små och oftast mindre allvarliga missbildningar som exempelvis läpp- gomspalt eller ett extra finger eller tå, men ibland kan sådant upptäckas ändå. Efter undersökningen får du veta resultatet direkt. Du kan behöva göra om undersökningen Vissa situationer kan försvåra undersökningen. Det kan exempelvis vara att graviditeten inte är så långt gången som förväntat, att fostrets läge i livmodern just då inte är gynnsamt eller att fostret har kissat nyligen och det därför inte är möjligt att se att det har en urinblåsa. Är du själv lite rund om magen, är din urinblåsa helt tom eller är du tidigare opererad i undersökningsområdet kan bilden också bli mindre tydlig. Några gånger kan det bli bättre om undersökningen upprepas efter en stunds väntan, kanske efter att du har druckit några glas vatten. Bild från en normal ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 17. 9

10 KUB-test KUB är en förkortning av Kombinerat Ultraljud och Biokemi. Det biokemiska testet är ett blodprov och i provet mäts halterna av två ämnen som bildats av graviditeten. När provtagning planeras får du en provtagningsremiss av din barnmorska som du kan ta med dig till din vårdcentral för provtagning. Blodprovet tas på dig tidigast i graviditetsvecka 10+0 och senast 7 dagar före det planerade ultraljudet. Ultraljudsundersökningen görs på antenatalmottagningen på Kärnsjukhuset i graviditetsvecka 11+0 till Undersökningen görs på magen och inte via slidan. Vid undersökningen mäter man den vätskespalt som alla foster har i nacken vid den här graviditetslängden. Man har funnit att risken för Downs sydrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18), Pataus syndrom (trisomi 13) och ett par andra tillstånd ökar vid ökande mått på vätskespalten eller nackuppklarningen (NUPP) som det också kallas. Undersökningen kan ta upp till 40 minuter. Det är bra om man kan undvika att kissa cirka en timma före undersökningen så att urinblåsan är lite fylld. Oftast blir det lättare att undersöka då. Med hjälp av resultaten från blodprovet, måttet på nackuppklarningen, kvinnans ålder och graviditetens längd kan sannolikheten för att fostret har kromosomavvikelserna Downs syndrom, Edwards syndrom eller Pataus syndrom beräknas. Testet är mer pålitligt än om man utgår enbart från den gravida kvinnans ålder. Svaret som lämnas är en sannolikhetssiffra. Exempel på svar kan vara att 1 av 25, 1 av 200 eller 1 av 1500 foster har Downs syndrom, Edwards syndrom eller Pataus syndrom. Av dessa tre exempel är sannolikheten för sjukdom hos fostret störst när svaret 1 på 25 1 på

11 är 1 av 25, som uttryckt på annat sätt betyder att 1 av 25 foster kan ett förväntas vara sjukt, medan de 24 andra kan förväntas vara friska. Du måste också vara medveten om att det finns en liten risk att vi även vid detta tidiga ultraljud skulle kunna se missbildningar hos fostret och att det även finns en liten risk att man vid undersökningen finner att fostret inte lever (så kallat uteblivet missfall). Om detta skulle ske kommer vi att ta hand om dig enligt de rutiner vi har på antenatalmottagningen. Ibland går inte undersökningen att genomföra på ett tillfredsställande sätt Vissa situationer kan försvåra undersökningen. Det kan exempelvis vara så att fostrets läge i livmodern just då inte är gynnsamt. Är du själv lite rund om magen, är din urinblåsa helt tom eller är du tidigare opererad i undersökningsområdet kan bilden också bli mindre tydlig. Ofta kommer vi då att be dig att hosta, lägga dig på sidan, gå upp och gå eller hoppa lite eller kanske be dig att gå på toaletten. Ibland lyckas vi kanske inte trots detta genomföra undersökningen på ett tillfredsställande sätt och i så fall kommer du att erbjudas trippeltest istället för KUB. Detta gäller även dig där det vid undersökningen upptäcks att du gått längre i graviditeten än graviditetsvecka Provsvar Du kommer att få svaret på undersökningen i direkt anslutning till ultraljudsundersökningen under förutsättning att svaret på blodprovet kommit. Om blodprovssvaret ej kommit vid undersökningstillfället blir du uppringd så fort svaret inkommit. Om sannolikheten för kromosomavvikelse är lägre än 1 av 200 betyder det att sannolikheten är så liten att det inte är medicinskt motiverat med ytterligare undersökning och fostervattensprov erbjuds då inte. Om sannolikheten för kromosomavvikelse däremot är högre än 1 av 200 betyder det att det finns en liten misstanke om att fostret kan ha en kromosomavvikelse och att fostervattensprov därför kan övervägas. 11

12 I denna situation är det åter du som måste göra ett val: tycker du att misstanken är så pass stor att du vill gå vidare och göra ett fostervattensprov eller tycker du att misstanken ändå är ganska ringa och att den inte uppväger risken med fostervattensprov? KUB ger alltså inte svaret ja eller nej på om fostret bär på en kromosomavvikelse, men utgör ett underlag för ställningstagande till fostervattensprov. 1 på 400 Trippeltest I de fall graviditeten har gått längre än graviditetsvecka 13+6 eller då KUB av olika skäl ej kan genomföras erbjuds trippeltest. Trippeltest är ett blodprov som tas i armen på den gravida kvinnan efter graviditetsvecka 14. I provet mäts halterna av tre ämnen som bildats av graviditeten. Med hjälp av detta resultat och kunskapen om kvinnans ålder och graviditetens längd kan sannolikheten för att fostret har kromosomavvikelserna Downs syndrom eller Edwards syndrom beräknas. Graviditetens längd beräknas vid en kort ultraljudsundersökning. Testet är mer pålitligt än om man utgår enbart från den gravida kvinnans ålder. Det är dock inte riktigt lika pålitligt som KUB. Testet kan inte användas om graviditeten uppkommit efter hormonstimulering eller om det är en tvillinggraviditet. Svaret som lämnas är en sannolikhetssiffra. Exempel på svar kan vara att 1 av 25, 1 av 100 eller 1 av 400 har Downs syndrom eller Edwards syndrom. Av dessa två exempel är sannolikheten för sjukdom hos fostret störst när svaret är 1 av 25 som uttryckt på annat sätt betyder att av 25 foster kan ett förväntas vara sjukt, medan de 24 andra kan förväntas vara friska. 12

13 Är du 14 hela graviditetsveckor eller längre in i graviditeten kan blodprovet tas i samband med ultraljudsundersökningen. Är graviditetslängden kortare än 14 veckor får du i stället ett provtagningskit som du kan ta med dig till din mödravårdcentral eller vårdcentral för blodprovstagning vid rätt tidpunkt. Provsvar Provsvar kommer nästan alltid inom en vecka och lämnas till dig via ett telefonsamtal. Du blir uppringd. Om sannolikheten för kromosomavvikelse är lägre än 1 av 400 betyder det att sannolikheten är så liten att det inte är medicinskt motiverat med ytterligare undersökning och fostervattensprov erbjuds då inte. Detta svar lämnas av barnmorska. Om sannolikheten för kromosomavvikelse däremot är högre än 1 av 400 betyder det att det finns en liten misstanke om att fostret kan ha en kromosomavvikelse och att fostervattenprov därför kan övervägas. I denna situation lämnas provsvaret av en läkare. Gränsen för fostervattenprov är vid trippeltest 1 av 400 istället för 1 av 200 som det är vid KUB eftersom trippeltest inte är riktigt lika pålitligt som KUB. I denna situation är det åter du som måste göra ett val: tycker du att misstanken är så pass stor att du vill gå vidare och göra ett fostervattensprov eller tycker du att misstanken ändå är ganska ringa och att den inte uppväger risken med fostervattenprov? Trippeltest ger alltså inte svaret ja eller nej på om fostret bär på en kromosomavvikelse, men utgör ett underlag för ställningstagande till fostervattensprov. FAKTA KUB och trippeltest visar båda sannolikheten för att fostret bär på en kromosomavvikelse. Om sannolikheten för att fostret bär på en kromosomavvikelse är högre än 1 av 200 vid KUB erbjuds fostervattenprov. 13

14 FAKTA Fostervattensprov Fostervattensprov utförs så att undersökning av fostrets kromosomer kan ske. Främst är det avvikelser i antal och utseende, som det är möjligt att undersöka med provet. Provtagning föregås alltid av ett sannolikhetstest, oftast KUB. Provtagningen utförs av läkare och graviditeten skall vid undersökningstillfället vara minst 15 hela graviditetsveckor. Besöket tar ungefär en halvtimma, men själva provtagningen tar bara ett par minuter. Provet tas med en tunn nål som sticks in via skinnet på kvinnans mage. Samtidigt ser läkaren på ultraljudsskärmen att fostret inte träffas av nålen. Man suger ut ett par milliliter fostervatten, men det finns betydligt mer kvar runt fostret och det nybildas hela tiden fostervatten så att mängden vatten återställs. Provtagningsdagen bör du undvika att lyfta tungt, i övrigt finns inga restriktioner. Analys av fostervattensprov Analys av fostervatten kan utföras på två olika sätt: Rutin är QF-PCR-analys. Det är ett snabbtest, där svaret kommer efter bara ett par dagar. Testet ger svar på om kromosomerna nr 13, 18, 21 samt könskromosomerna X och Y finns i rätt antal eller inte. Avvikelser i antal av dessa 5 kromosompar utgör mer än 95 % av alla avvikelser, varför ett normalt QF-PCR-svar nästan alltid betyder att även kromosomuppsättingen som helhet är normal. I vissa fall analyseras hela kromosomuppsättningen (karyotypen), vilket innebär att alla kromosomer undersöks, laboratoriet måste då först odla fram tillräckligt många celler Fostervattensprov föregås alltid av ett sannolikhetstest, oftast KUB. Fostervattensprov visar om fostret Downs- Edwards-eller Pataus syndrom. och svaret dröjer därför oftast 3 veckor. I svaret anges om det totala kromosomantalet är normalt eller om det finns för många eller för få kromosomer. Någon sällsynt gång kan man också se att en del av en kromosom fattas eller att en del är där för mycket. 14

15 Resultat av fostervattensprov Är undersökningsresultatet av kromosomerna normalt, och så är det oftast, får du ett brevsvar hem. Är det trots allt så att fostret har en kromosomavvikelse, ringer läkare från antenatalmottagningen upp dig och du erbjuds ett besök. Svaret på kromosomundersökningen talar om kromosomernas antal och utseende. Skulle det exempelvis finnas tre i stället för som normalt två kromosomer av nr 21 vet man säkert att barnet kommer att utveckla Downs syndrom. Man kan däremot aldrig utifrån en kromosomanalys veta hur mycket detta kommer att påverka barnets utveckling och hälsa. Vid Edwards syndrom har barnet tre kromosomer av nr 18 och vid Pataus syndrom har fostret tre kromosomer av nr 13. De få gånger enbart en liten del av en extra kromosom påvisas är det tyvärr sällan möjligt att uttala sig om vad detta kan komma att betyda för barnet. Undantag är när det är känt att en av föräldrarna bär på precis samma avvikelse. Normal karyotyp pojke Moderkaksprov Moderkaksprov tas liksom fostervattensprov för att undersöka fostrets kromosomer. Provet kan tas redan från graviditetsvecka 11 och utförs på samma sätt som fostervattensprovet men med den skillnaden att det är celler från moderkakan istället för celler från fostervattnet som tas ut för odling och analys. Svarstid och svarsrutiner är samma som för fostervattensprov. Moderkaksprov utförs inte i Skaraborg men i vissa situationer, till exempel där det finns ärftliga sjukdomar i nära släkt, kan man bli man hänvisad till Göteborg. 15

16 Normalt resultat Om du har varit på ultraljudsundersökning och barnmorskan har funnit att allt som undersökts ser normalt ut, har du anledning att känna dig mer säker än förut på att du kommer att få ett friskt barn. Detsamma gäller om du har gjort ett sannolikhetstest och resultatet har visat att sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse är låg, eller om sannolikheten har varit lite högre och du av den anledningen har gjort ett fostervattensprov med ett normalt resultat. Oavsett hur mycket fosterdiagnostik du gör, är det dock inte möjligt att få en fullständig garanti för att barnet är helt friskt. Det finns alltid en liten risk för att barnet har en sjukdom som inte har upptäckts vid undersökningarna eller som det inte har undersökts för. Icke normalt resultat Ultraljudsundersökning Om resultatet av din ultraljudsundersökning inte är normalt kommer du att erbjudas en ny undersökning hos en specialistläkare. Denna undersökning kan oftast utföras samma dag, så du slipper vara orolig och osäker en längre tid. Ibland kan läkaren då ändå komma fram till att undersökningsresultatet är normalt, men ibland är det tyvärr så att det verkligen finns en synlig avvikelse hos fostret. Då kan det i vissa tillfällen behövas ännu en undersökning hos specialistläkare vid regionens universitetsklinik i Göteborg och kanske också ett fostervattensprov för att få så mycket information om fostrets hälsa som möjligt. De flesta gångerna kommer vi ganska snabbt fram till en diagnos och du får möjlighet att samtala med en barnläkare om vad avvikelsen kan innebära för barnet och även för dig som förälder. I enstaka fall ser vi att någonting är fel med fostret utan att vi säkert kan säga vad det kan komma att betyda för dess utveckling. Osäkerhet kan kvarstå även om vi har haft kontakt med läkarna i 16

17 Göteborg, med andra specialister där eller på annat håll i landet eller utomlands. Att veta att barnet man väntar är allvarligt sjukt kan leda till en rad frågor och stor oro. Vill du i den situationen ha kontakt med kurator finns möjligheten. Väljer du att fortsätta graviditeten föreslås du oftast fler kontroller på kvinnoklinikens antenatalmottagning. Skulle du uppfatta fostrets diagnos som så allvarlig att du vill avbryta graviditeten kommer du också att erbjudas stöd. KUB Om sannolikheten för att fostret bär på en av de kromosomavvikelser man kan undersöka för är större än 1 på 200 erbjuds du ett fostervattensprov. Om du känner att du behöver samtalsstöd för att kunna ta beslutet kan du få tala med en specialutbildad barnmorska, en läkare eller en kurator. Trippeltest Om sannolikheten för att fostret bär på en av de kromosomavvikelser man kan undersöka för är större än 1 på 400 erbjuds du ett fostervattensprov. Om du känner att du behöver samtalsstöd för att kunna ta beslutet kan du få tala med en specialutbildad barnmorska, en läkare eller en kurator. Fostervattensprov/moderkaksprov Om fostervattensprovet/moderkaksprovet visar att fostret har en kromosomavvikelse får du möjlighet till samtal med läkare för information om vad detta kan innebära för barnet. De flesta kromosomavvikelser leder till sjukdomstillstånd som är välkända, till exempel leder en extra kromosom nr 21 till att barnet får Downs syndrom, en extra nr 18 till sjukdomen Edwards syndrom och en extra nr 13 till Pataus syndrom. Alla med Downs syndrom är inte påverkade av diagnosen i samma grad. Hur mycket diagnosen påverkar just ditt barn är inte möjligt att förutse. Oavsett om du väljer att fortsätta graviditeten eller att avbryta den kommer du att erbjudas samtalsstöd. 17

18 Risker Blodprov vid KUB samt trippeltest Blodprov vid KUB och trippeltest är vanliga blodprov som tas i armen på den gravida kvinnan, vilket inte innebär någon risk. Ultraljud Fram tills i dag har forskningen inte kunnat visa att ultraljudsundersökningar under graviditet är skadliga för fostret. Det som har undersökts är hur fostret växer i livmodern, hur dess nervsystem utvecklas, barnets vikt vid födseln, dess språkutveckling och hörsel. Även om skadliga effekter inte har kunnat visas innebär det inte att man kan vara helt säker på att de inte finns. Det kan exempelvis ändå tänkas att ultraljudet kan påverka den normala utvecklingen av fostrets hjärna. Det finns därför all anledning att vara försiktig och att inte undersöka i onödan eller onödigt länge. Fostervattensprov/moderkaksprov Efter ett fostervattensprov eller ett moderkaksprov får cirka 1 på 100 missfall som en direkt följd av provtagningen. Orsaken till missfallen är inte känd. Vid provtagning av fostervatten finns också en liten risk för för tidig vattenavgång. Ta ställning till fosterdiagnostik Fosterdiagnostiska undersökningar är frivilliga. Erbjudandet från MVC om undersökningar skall alltså inte uppfattas som att du föreslås dessa. När du har tillgodogjort dig informationen om fosterdiagnostik, har du förhoppningsvis fått tillräckligt med fakta för att själv kunna ta ställning till om du önskar att tacka ja eller nej till någon eller några av de undersökningar du erbjuds. Innan du beslutar dig har du också möjlighet att samtala med och ställa frågor till din barnmorska på MVC. Om speciella behov finns kan du också få tid hos en specialutbildad barnmorska eller en läkare på kvinnoklinikens antenatalmottagning. 18

19 Om du väljer att genomföra en fosterdiagnostisk undersökning Väljer du att låta dig undersökas kommer du i de flesta fall att få bekräftat att ditt barn inte har någon av de allvarliga sjukdomar det undersökts för. Om du väljer en undersökning får du dock vara beredd på att det finns en liten risk för att en allvarlig sjukdom upptäcks. Enstaka gånger kan ett undersökningsresultat vara svårt att tolka och ny undersökning eller provtagning kan behövas. Även om många känner en större trygghet efter en fosterdiagnostisk undersökning, kan undersökningen också leda till en osäkerhet och en orolig väntetid på provsvar för några få. Om du väljer att bli undersökt innebär det självklart inte att du på förhand måste ha beslutat om du vill fortsätta eller avbryta graviditeten om en allvarlig sjukdom eller ett större handikapp skulle påvisas. Om du väljer att avstå från fosterdiagnostik Om du väljer att inte göra någon fosterdiagnostisk ultraljuds undersökning i graviditetsvecka men ändå exempelvis vill veta lite säkrare hur långt i graviditeten du har gått eller om du väntar ett eller flera barn, får du gärna göra en kortare ultraljudsundersökning, där vi enbart tittar efter detta. I mycket sällsynta fall kan vi vid en sådan undersökning ändå se en allvarlig missbildning hos fostret, till exempel när fostret inte har skallben, som vi ska mäta för att bedöma graviditetslängden eller när fostret inte har njurar och det därför inte finns något fostervatten alls inne i livmodern. Vi kommer därför fråga dig innan undersökningen hur du vill att vi ska göra om vi skulle hamna i denna ovanliga situation. 19 FAKTA All fosterdiagnostik är frivillig. På samma sätt som du har rätt att få all information om undersökningsfynd, har du också rätt att avstå från denna information. För att kunna fatta ett självständigt beslut om fosterdiagnostik behövs kunskap i ämnet. Ingen fosterdiagnostik kan påvisa alla allvarliga medfödda sjukdomar. Av alla allvarliga sjukdomar och större handikapp är ungefär hälften möjliga att upptäcka med fosterdiagnostik.

20 Boka tid Alla fosterdiagnostiska undersökningar bokas via din barnmorska på MVC. Det är också till din barnmorska du vänder dig om du behöver ändra en tid. Du är välkommen att ta med din partner eller en annan nära anhörig eller vän till undersökningarna. Däremot är det mindre lämpligt att ta med barn, som lätt kan störa koncentrationen både hos den som genomför undersökningen och hos dig. Information om fosterdiagnostik kan du även läsa på vår webbplats Denna folder är sammanställd av Emelie Ottosson, Hanne Ringhöj, Monika Ellkvist och Ulrika Jungert Kvinnokliniken, Skaraborgs Sjukhus. Produktion: Bild & Media, Skaraborgs Sjukhus. Augusti Reviderad maj 2012.

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning 23 mars 2011 Hälsoundersökning på vårdcentral Enligt uppdrag från HSA har sektorsrådet i allmänmedicin under 2008-2010 tagit fram en specifikation av hälsoundersökning. I denna finns med en screening för

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 På Ågrenska arrangeras vuxenvistelser där vuxna med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Cri du chat syndrom Nyhetsbrev 381

Cri du chat syndrom Nyhetsbrev 381 Cri du chat syndrom Nyhetsbrev 381 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionsnedsättning bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer