Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna"

Transkript

1 Vanliga frågor om ställföreträdarskap för vuxna Att få god man eller förvaltare Vad gör en god man? Vem kan få en god man? Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? Hur gör jag för att ansöka om god man? Vem kan ansöka om att få en god man? Vem kan göra en anmälan om behov av god man? Vilka handlingar ska en ansökan eller anmälan om god man innehålla? Kan jag bli omyndigförklarad? Vilka rättigheter har jag kvar om jag får god man? Vad innebär det att ha en förvaltare? Vilka rättigheter har jag om jag har förvaltare? Kan ett förvaltarskap upphöra? Att bli god man eller förvaltare Vem kan bli god man eller förvaltare? Hur gör jag för att bli god man eller förvaltare? Allmänt om godmanskap och förvaltarskap Vad ingår i ett godmanskap eller förvaltarskap? Vad ingår inte i uppdraget som god man eller förvaltare? När kan man få en tillfällig god man? Vem fattar beslut om god man eller förvaltare? Hur lång tid tar det från en ansökan eller anmälan till beslut om ställföreträdarskap? Hur gör jag om ett uppdrag ska jämkas (antingen utvidgas eller inskränkas)? Vad gör jag om godmanskapet inte fungerar? Hur ansöker jag om att ett godmanskap ska upphöra och att ett förvaltarskap i stället ska anordnas? Hur ansöker jag om att ett förvaltarskap ska upphöra och att ett godmanskap i stället ska anordnas? Hur ansöker man om att ett godmanskap ska upphöra? Ny som god man Hur gör jag när jag blivit förordnad god man? Hur vet jag när jag blev förordnad? faq lottas_ Redovisning Huvudmannens skulder är svåra att överblicka i början. Hur fyller jag i förteckningen då? När är min årsräkning granskad? Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid? Hur begär jag anstånd?

2 2 (15) När kan man få anstånd? Hur länge ska jag spara mina redovisningshandlingar? Varför ska jag ta del av den före detta ställföreträdarens redovisningshandlingar? Är jag skyldig att redovisa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till huvudmannens anhöriga? Arvode Hur stort är arvodet och hur beräknas det? Vem betalar arvodet? Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode? När får jag mitt arvode? Samtycke När behöver jag huvudmannens samtycke? Huvudmannen vill ge sina anhöriga en gåva, hur gör jag? Jag behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, hur ska jag göra? Vilka handlingar behövs vid försäljning eller köp av bostadsrätt eller fastighet? När fattas beslut? Vilka handlingar behövs vid arvskifte? När fattas beslut? Byte av god man eller förvaltare Hur begär jag att få bli utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare? Vad händer när jag begärt att få bli utbytt? Hur lång tid tar det att bli utbytt? Vad har jag för skyldigheter när jag har blivit utbytt? Sjukdom, semester och flytt Vad händer om jag som god man blir sjuk? Kan jag som god man åka på semester? Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun? Huvudmannen avlider Vad ska jag göra när min huvudman har avlidit? Vad ska jag göra när min avlidne huvudman saknar arvingar? Sekretess Har god man eller förvaltare rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter om huvudmannen hos Avdelningen för överförmyndarärenden? Har anhöriga rätt att ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen hos Avdelningen för överförmyndarärenden? Har en god man eller förvaltare tystnadsplikt?

3 3 (15) Vad gör en god man? Den som blir utsedd till god man för dig ska företräda dig i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor, men också delvis i mer personliga ärenden. En god man ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du behöver och har rätt till och se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt. Vem kan få en god man? Om du på grund av ditt hälsotillstånd, sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man. Måste jag ha en god man eller kan jag få hjälp ändå? För att få en god man krävs alltid att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. Hur gör jag för att ansöka om god man? Du kan skicka din ansökan om god man antingen till tingsrätten eller till Avdelningen för överförmyndarärenden. Här hittar du ansökningsblanketter och mer information. Vem kan ansöka om god man? Ansökan kan göras av den enskilde själv eller av dennes nära anhöriga. Vem kan göra en anmälan om behov av god man? Anmälan kan göras av den som får kännedom om att behov av god man finns. Vilka handlingar ska en ansökan/anmälan om god man innehålla? Förutom själva ansökningsblanketten kompletteras ansökan med ett läkarintyg (det finns ett särskilt formulär för detta på Socialstyrelsens hemsida) och en social utredning (som kan skrivas av t.ex. biståndshandläggare, socialsekreterare, kurator). Avdelningen för överförmyndarärenden kan i det enskilda fallet även komma att begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning. Kan jag bli omyndigförklarad? Nej, omyndigförklaringen togs bort i svensk lagstiftning Alla personer som är över 18 år är myndiga oavsett eventuella sjukdomar eller funktionshinder Vilka rättigheter har jag kvar om jag får god man? Som huvudman har du kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika typer av avtal. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig som har god man och den gode mannen. Den gode mannen måste i de flesta fall få ditt samtycke innan den gode mannen vidtar åtgärder i uppdraget.

4 4 (15) Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Vad innebär det att ha en förvaltare? För vissa personer är det inte tillräckligt med ett godmanskap. I stället kan en förvaltare behövas. Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar, om du drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig. Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå olika avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som ensam bestämmer om din ekonomi. Vilka rättigheter har jag om jag har förvaltare? Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd det behöver alltså inte finnas ett samtycke från din sida. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt. Kan ett förvaltarskap upphöra? Ett förvaltarskap omprövas en gång per år. Om det visar sig att det inte längre är nödvändigt med förvaltarskap kan man ansöka till tingsrätten om att det ska upphöra. Det behövs då ett nytt läkarintyg som säger att varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker det förändrade behovet av hjälp. Avdelningen för överförmyndarärenden kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare uppgifter för att få en fullständig utredning hjälpbehovet. Du som har förvaltare har givetvis möjlighet att själv ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett läkarintyg som säger varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker ditt förändrade behov av hjälp. Avdelningen för överförmyndarärenden kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare uppgifter för att få en fullständig utredning om ditt hjälpbehov. Vem kan bli god man/förvaltare? Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar. Den som utses ska enligt lagen vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det innebär att du ska: ha kunskaper om det svenska samhället kunna interagera med olika samhällsorgan tillgodogöra dig information och anvisningar vara ordningssam och strukturerad

5 5 (15) kunna uttrycka dig väl i tal och skrift uppträda på ett korrekt sätt gentemot sin huvudman, anhöriga, myndighetspersoner m.fl. Som god man eller förvaltare får du inte finnas i register hos Kronofogden eller ha försörjningsstöd. Du får inte heller finnas med i Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Om du vill bli god man eller förvaltare måste du bland annat ha genomfört ett webbtest och ett redovisningstest med godkänt resultat samt blivit testad i en case-diskussion. Som anhörig kan du bli ställföreträdare, men observera att ovan nämnda krav gäller såväl för anhörig som för utomstående person som vill bli ställföreträdare. Avdelningen för överförmyndarärenden gör en lämplighetsbedömning av alla, oavsett om man är anhörig eller utomstående. Hur gör jag för att bli god man eller förvaltare? Om du vill bli god man eller förvaltare måste du följa de instruktioner som finns på vår hemsida. Vad ingår i ett godmanskap eller förvaltarskap? Ett godmanskap eller förvaltarskap kan omfatta följande tre delar; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Omfattningen får avgöras i det enskilda fallet och kan variera från att vara begränsat till att exempelvis endast avse att bevaka den enskildes rätt vid en fastighetsförsäljning till att vara helt obegränsat, d.v.s. avse alla tre delarna. Bevaka rätt innebär att gode mannen/förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, t.ex. bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid försäljning/avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering m.m. Det innebär även att gode mannen/förvaltaren bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, såsom att ansöka om kontaktperson, bostadsbidrag, hemtjänstinsatser etc. Förvalta egendom innebär att gode mannen/förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, planerar och budgeterar ekonomin, ser till att huvudmannen får fickpengar, förvaltar kapital, fastigheter m.m., se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad o.s.v. Sörja för person innebär att gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen har det så bra som möjligt, genom att ha ett väl anpassat boende, god omvårdnad och en god livskvalité. Detta innebär att den gode mannen/förvaltaren till exempel ska närvara vid vårdplanering, påtala behov av utökad hemtjänst eller eventuell personlig assistans. Vidare ska hen se till att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om olika hjälpinsatser såsom färdtjänst eller ledsagare, eller ansöka om ett lämpligt boende.

6 6 (15) Vad ingår inte i uppdraget som god man/förvaltare? Handla, städa, tvätta åt huvudmannen Montera möbler, hänga upp gardiner Följa med vid läkarbesök och dylikt Skjutsa huvudmannen till olika besök Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad Följa med på utflykter, resor och dylikt i t. ex. boendets regi Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov Bestämma om medicin och vård Bestämma om boende Se även broschyrerna Rollkoll vad gör en god man och förvaltare och Rollkoll ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer. När kan man få en tillfällig god man? En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn. Om en person är bortavarande eller okänd kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig. Avdelningen för överförmyndarärenden fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är till oss du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap. Vem fattar beslut om god man/förvaltare? Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap eller förvaltarskap och utse en god man/förvaltare för dig. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra. Det är Avdelningen för överförmyndarärenden som fattar beslut om byte av god man eller förvaltare. I vissa fall måste dock överförmyndarnämnden besluta om byte. Hur lång tid tar det från ansökan/anmälan till beslut om ställföreträdarskap? Avdelningen för överförmyndarärenden strävar efter att utreda och att eventuellt föreslå en ställföreträdare så snabbt som möjligt. Avdelningen har som mål att ett nytt ärende ska vara utrett och handlagt hos avdelningen inom 90 dagar i 90 % av ärendena. Sedan är det tingsrätten som fattar beslut. Hur gör jag om ett uppdrag ska jämkas (antingen utvidgas eller inskränkas)? Du behöver som ställföreträdare inkomma med en ansökan där det tydligt framgår varför uppdraget behöver jämkas samt ett läkarintyg som styrker detta. Avdelningen för överförmyndarärenden kan i det enskilda fallet även komma att behöva begära in ytterligare utredning.

7 7 (15) Vad gör jag om godmanskapet inte fungerar? Det kan hända att du märker att det inte är tillräckligt med ett godmanskap, till exempel om huvudmannen tar ut sina pengar så att räkningar inte kan betalas. Det kan också bli så att du inte kan hjälpa huvudmannen som god man för att hen inte vill det, samtidigt som du ser att det finns behov av fortsatt hjälp. Då behöver du prata med huvudmannen och försöka förklara för hen att om det inte längre finns ett samtycke till hjälp, så måste du ansöka om att godmanskapet ska upphöra och att du eventuellt måste ansöka om att förvaltarskap i stället ska anordnas. I en sådan situation är det även viktigt att du som ställföreträdare kallar det nätverk som finns kring huvudmannen till en vårdplanering och informerar om de svårigheter som du har med att sköta uppdraget god man. Hur ansöker jag om att ett godmanskap ska upphöra och att ett förvaltarskap i stället ska anordnas? Om du som god man ser att godmanskap inte är tillräckligt och att förvaltarskap i stället behövs, behöver du skicka in en skrivelse till Avdelningen för överförmyndarärenden i vilken du tydligt redogör varför godmanskap inte längre är tillräckligt och varför det är nödvändigt med ett förvaltarskap. Du behöver också skicka in ett nytt läkarintyg för förvaltarskap av vilket det framgår varför förvaltarskap behövs. Avdelningen för överförmyndarärenden kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare utredning, innan avdelningen tar ställning till om avdelningen ska ansöka hos tingsrätten om upphörande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap. Som god man kan du även själv ansöka hos tingsrätten direkt om upphörande av godmanskap och anordnande av förvaltarskap. I så fall blir det dock du själv som för talan i tingsrätten. Hur ansöker jag om att ett förvaltarskap ska upphöra och att ett godmanskap i stället ska anordnas? Om du som förvaltare ser att det inte längre är nödvändigt med ett förvaltarskap, utan att det är tillräckligt med ett godmanskap, behöver du skicka in en skrivelse till Avdelningen för överförmyndarärenden i vilken du tydligt redogör varför förvaltarskap inte längre är nödvändigt och varför godmanskap är tillräckligt. Du behöver också skicka in ett nytt läkarintyg för godmanskap av vilket det framgår varför det är tillräckligt med ett godmanskap. Avdelningen för överförmyndarärenden kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare utredning, innan avdelningen tar ställning till om avdelningen ska ansöka hos tingsrätten om upphörande av förvaltarskapet och anordnande av godmanskap. Som förvaltare kan du även själv ansöka hos tingsrätten direkt om upphörande av förvaltarskap och anordnande av godmanskap. I så fall blir det dock du själv som för talan i tingsrätten. Hur ansöker man om att ett godmanskap ska upphöra? Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen eller Avdelningen för överförmyndarärenden kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra. Om huvudmannen eller god man ansöker om att godmanskapet ska upphöra, ska ansökan skickas direkt till

8 8 (15) tingsrätten. God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra. Hur gör jag när jag blivit förordnad god man? Tips på vilka första åtgärder som du bör vidta i ditt uppdrag finner du i Checklista ny sällföreträdare, som finns längst ner på denna sida. Hur vet jag när jag blev förordnad? Ett beslut om förordnande av god man eller förvaltare som fattas av tingsrätten eller Avdelningen för överförmyndarärenden gäller i huvudsak omedelbart, även om det överklagas. En god mans eller förvaltares förordnande gäller därför från tingsrättens beslutsdag eller, i förekommande fall, från det datum avdelningen beslutade om byte av god man eller förvaltare. Du ska alltså aldrig vänta med att påbörja uppdraget i fall beslutet överklagas, utan ska påbörja uppdraget från det datum som framgår av beslutet. När du får beslut om förordnande av dig som god man eller förvaltare får du också ett registerutdrag, som Avdelningen för överförmyndarärenden utfärdar. Av registerutdraget framgår att du är förordnad som god man eller förvaltare, vilken omfattning ditt uppdrag har, från vilket datum du är förordnad samt för vem du är förordnad. Registerutdraget fungerar som ett bevis om att du är förordnad som god man eller förvaltare för en person och du behöver visa upp detta när du vidtar olika åtgärder för din huvudman. Huvudmannens skulder är svåra att överblicka i början, hur fyller jag i förteckningen då? Ange de skulder du har kännedom om och om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en s.k. tilläggsförteckning eller genom att lägga till dem i årsräkningen. När är min årsräkning granskad? Årsräkningen för föregående år ska ha inkommit till Avdelningen för överförmyndarärenden (Avdelningen) före den första mars varje år. Avdelningen granskar alla årsräkningar för föregående år fram till årsskiftet innevarande år. I samband med granskningen fastställs även eventuella arvoden. Avdelningen har ingen möjlighet att uppge när din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. För att minska antalet telefonsamtal med frågor om granskningsläget, vilka tar värdefull tid från handläggningen, uppdaterar vi granskningsstatistik på hemsidan en gång i månaden. Avdelningen granskar alla årsräkningar i kronologisk ordning, det vill säga i den datumordning som de har kommit in. De årsräkningar som inkommer först granskas först. Avdelningen har dessutom en prioriteringsordning som gäller månad för månad, vilken innebär att årsräkningar från ställföreträdare med fem uppdrag eller fler (mångförmyndare) inkomna en månad granskas först, sedan granskas årsräkningarna från övriga ställföreträdare som inkom samma månad. Detta innebär att när årsräkningarna från mångförmyndarna som inkom i januari har granskats, ska övriga årsräkningar som inkom i januari granskas, o.s.v. månad för månad. Årsräkningarna granskas i ett dragande system, vilket gör att det inte på förhand är bestämt vilken handläggare som kommer att granska respektive årsräkning.

9 9 (15) Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid? Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är vanligen kr. Om redovisningen ändå inte inkommer, kan rätten besluta om att ytterligare vite ska utdömas, vilket kan innebära att ett vitesbelopp om ytterligare kr döms ut. Hur begär jag anstånd? När kan man få anstånd? Om du behöver anstånd med en redovisning, behöver du ansöka skriftligen om det hos Avdelningen för överförmyndarärenden. Din ansökan måste ha inkommit före det att sista dagen för inlämnande av redovisningen har passerat. Du måste motivera din begäran. Använd gärna blanketten Begäran om anstånd, som finns längs ner på denna sida. Avdelningen prövar om begärt anstånd ska medges eller inte och du får skriftligt besked om du huruvida du har beviljats anstånd och i så fall hur länge. Anstånd medges med längst en månad. Hur länge ska jag spara mina redovisningshandlingar? Du ska spara dina redovisningshandlingar i minst tre år efter att ditt uppdrag som ställföreträdare har upphört. Avdelningen för överförmyndarärenden rekommenderar dig dock att spara dem i fyra år. Därefter ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare. Om den enskilde har avlidit, ska du överlämna handlingarna till dödsbodelägare. Om ny god man/förvaltare finns, ska du istället överlämna handlingarna till den nya ställföreträdaren. Om huvudmannen inte längre har god man/förvaltare, ska du överlämna handlingarna till huvudmannen själv. Varför ska jag ta del av den före detta ställföreträdarens redovisningshandlingar? Du ska enligt lag alltid ta del av den före detta gode mannens/förvaltarens redovisningshandlingar. När du har tagit del av handlingarna, har du därefter tre år på dig att väcka eventuell skadeståndstalan gentemot den före detta gode mannen/förvaltaren. Är jag skyldig att redovisa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till huvudmannens anhöriga? Nej. Du är redovisningsskyldig gentemot överförmyndarnämnden, som utövar tillsynen över din förvaltning av huvudmannens egendom. Du ska iaktta stor försiktighet med att lämna uppgifter om din huvudman gentemot andra aktörer och du ska inte lämna ut känsliga uppgifter om din huvudmans ekonomi till exempelvis anhöriga. Hur stort är arvodet och hur beräknas det? Tänk på att utgångspunkten är att ditt uppdrag delvis är ideellt och att du därför inte kan förvänta dig ett arvode som är att jämställa med lön och som omfattar allt vad du har utfört i ditt uppdrag.

10 10 (15) Du har som förordnad förmyndare, god man eller förvaltare rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag och ersättning för de utgifter som skäligen krävts för utförande av uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om vad som utgör skäligt arvode och som beslutar om kostnadsersättning. Överförmyndarnämnden tillämpar schablonarvoden, vilket ligger i linje med vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar. Observera att vad som utgör skäligt arvode avgörs i varje enskilt ärende och för varje period för sig. Till grund för överförmyndarnämndens beslut om arvode ligger din skriftliga redogörelse för uppdraget och din ekonomiska redovisning gällande den aktuella arvodesperioden. Vem betalar arvodet? Huvudregeln är att det är huvudmannen själv som ska betala arvodet. Det ingår i ditt uppdrag som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet när beslut om arvode kommer från överförmyndarnämnden. Om huvudmannens skattepliktiga inkomst före skatt understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet (prisbasbeloppet är kr år 2015) och värdet av huvudmannens samlade tillgångar samtidigt understiger 2 gånger prisbasbeloppet, betalar kommunen arvodet istället. Vem som ska betala arvodet framgår av det beslut du får av överförmyndarnämnden efter att din årsräkning har granskats. Om det är huvudmannen som ska betala arvodet, ska du som god man/förvaltare för huvudmannens räkning betala in preliminärskatt och sociala avgifter samt lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Om det är kommunen som ska betala arvodet, sköter kommunen inbetalning av skatter och avgifter. Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode? Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning skyldig att betala in preliminärskatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som överförmyndarnämnden beslutar om är alltså arvode före skatt. På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du räknar ut skatten och de sociala avgifterna på ditt arvode. Där finns också blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för huvudmannens räkning. Vänd dig till Skatteverket om du har skattefrågor. När får jag mitt arvode? Beslut om arvode fattas i anslutning till att Avdelningen för överförmyndarärenden har granskat din redovisning. Då årsräkningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan alltså inte förvänta dig att ditt arvode är fastställt innan ett specifikt datum. Om det enligt beslutet är huvudmannen själv som ska betala arvodet, gäller arvodesbeslutet som medgivande till uttag från överförmyndarspärrat konto. Du tar då med dig beslutet till banken för överföring av beloppet. Observera att du ansvarar för att preliminärskatt dras av från arvodesbeloppet innan det utbetalas till dig och att preliminärskatten tillsammans med de sociala avgifterna

11 11 (15) på arvodet betalas in till Skatteverket. Glöm inte att samtidigt lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration för huvudmannens räkning till Skatteverket. I de fall som staden betalar arvodet sker detta i anslutning till Malmö Stads löneutbetalningar. När behöver jag huvudmannens samtycke? Som god man (inte som förvaltare) är du skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du företar för hans eller hennes räkning. Huvudmannens samtycke krävs dock inte i följande fall: Om huvudmannen på grund av sitt tillstånd är ur stånd att ge uttryck för sin mening, det vill säga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller. För att avgöra om huvudmannens tillstånd är sådant kan ett läkartintyg komma att krävas. När det gäller rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och dylikt. Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig. Huvudmannen vill ge sina anhöriga en gåva, hur gör jag? Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen själv vill ge bort gåva är det viktigt att det dokumenteras skriftligt, med huvudmannens undertecknande. Det ska också vara styrkt att huvudmannen förstår innebörden av gåvohandlingen. Du som god man ska inte medverka vid gåvohandlingen. En person med förvaltare kan inte ge bort sin egendom. Förvaltare får inte ge bort sin huvudmans egendom. Jag behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, hur ska jag göra? En överförmyndarspärr innebär att du som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens skriftliga samtycke. Vid förvaltarskap gäller spärren även för huvudmannen själv. Om du behöver göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste du ansöka om det skriftligen. I ansökan ska ändamålet för uttaget anges. Din ansökan ska även undertecknas av huvudmannen, om hen förstår vad saken gäller. Använd gärna blanketten Anhållan om uttag från spärrad bankräkning som finns längst ner på den här sidan. Till ansökan ska bifogas en specifikation av de beräknade kostnaderna som föranlett behovet av uttag eller kopia av faktura som uttaget avser. Som god man eller förvaltare ska du se till att räkningskontot, som du har full dispositionsrätt till, inte har ett högre saldo än cirka kronor efter att månadens räkningar är betalda. Överskjutande medel ska du överföra till överförmyndarspärrat konto som ger avkastning. Vilka handlingar behövs vid försäljning/köp av bostadsrätt eller fastighet? När fattas beslut? Information om vilka handlingar som behövs för att överförmyndarnämnden ska kunna godkänna att huvudmannen köper eller säljer en bostadsrätt eller

12 12 (15) fastighet finns längst ner på den här sidan i checklistan som heter Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt. Om det föreslagna försäljningspriset ligger inom ramen för den oberoende värderingen och ingen av huvudmannens anhöriga motsätter sig försäljningen/köpet eller det överenskomna priset och det i övrigt inte finns några tveksamheter, kan Avdelningen för överförmyndarärenden, på delegation från överförmyndarnämnden, fatta beslut om medgivande till försäljningen/köpet. Frågan behöver då inte tas upp på överförmyndarnämndens sammanträde. Avdelningen för överförmyndarärendens handläggningstid är då en månad, under förutsättning att komplett beslutsunderlag har inkommit. Tänk därför på att inte avtala om för tidig tillträdesdag. Vilka handlingar behövs vid arvskifte? När fattas beslut? För att Avdelningen för överförmyndarärenden ska kunna godkänna arvskiftet, krävs följande handlingar: Bouppteckning (registrerad hos Skatteverket) Eventuellt testamente med bevis om att samtliga dödsbodelägare enligt lag tagit del av/godkänt testamentet Redovisning över hur medlen i dödsboet har förvaltats/använts från dödsdagen fram till dagen för arvskifte Arvskifte i original undertecknat av samtliga dödsbodelägare Avdelningen för överförmyndarärendens handläggningstid är en månad, under förutsättning att komplett beslutsunderlag har inkommit. Hur begär jag att få bli utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare? Som god man eller förvaltare har du rätt att begära dig entledigad från ditt uppdrag. Du kvarstår dock i uppdraget med fortsatt fullt ansvar tills överförmyndarnämnden har beslutat om att förordna en ny god man eller förvaltare. Om du vill begära dig entledigad från ett uppdrag, ska du göra det skriftligen i en fri skrivelse. Det är då bra om du förklarar varför du begär att få bli utbytt. Om det till exempel beror på svårigheter i uppdraget, kan det vara bra för Avdelningen för överförmyndarärenden att veta det när vi ska utse ny god man eller förvaltare. Ange gärna vad vi ska tänka på avseende förordnandet av en ny god man eller förvaltare. Detta för att för vi ska kunna hitta en god man eller förvaltare som passar uppdragets art och för att bytet i övrigt ska gå så smidigt som möjligt. Vad händer när jag begärt att få bli utbytt? Om vi anser att behovet av god man eller förvaltare kvarstår, tillfrågar vi en person som vi anser är lämplig för uppdraget som ny god man eller förvaltare. Den tillfrågade personen får kontaktuppgift till dig för att få ytterligare upplysningar om uppdraget och för att bestämma tid för att träffa huvudmannen. Vid det första mötet med huvudmannen behöver du se till att antingen du eller någon annan person som huvudmannen känner närvarar.

13 13 (15) Avdelningen för överförmyndarärenden kan fatta beslut om byte först när den som tillfrågats för uppdraget som ny god man eller förvaltare skriftligen har åtagit sig uppdraget och huvudmannen har samtyckt till att denna person förordnas. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, bereder vi istället närmast anhöriga tillfälle att yttra sig över bytet innan beslut fattas. När vi fattat beslut om byte, skickar vi beslutet till dig, till ny god man och till huvudmannen (om huvudmannen förstår vad saken gäller). I beslutet anges vilken dag ditt uppdrag avslutades och den nye ställföreträdarens uppdrag tar vid. Hur lång tid tar det att bli utbytt? Avdelningen för överförmyndarärenden strävar efter att ny god man eller förvaltare ska utses så snabbt som möjligt, men det kan i svårare uppdrag ta tid att hitta en ny lämplig ställföreträdare. Avdelningen har som mål att byte av god man eller förvaltare ska ha skett inom 90 dagar i 85 procent av de ärenden där ställföreträdaren begärt att få bli utbytt. Vad har jag för skyldigheter när jag har blivit utbytt? Senast inom en månad från att du blivit utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare ska du inkomma med sluträkning och redogörelse för den sista perioden i ditt uppdrag (vanligen från tiden från den 1 januari innevarande år till och med det datum då du blev utbytt). Du hittar blanketter för redogörelse och blankett för sluträkning här. Vidare information om hur du fyller i en sluträkning hittar du i broschyren Förvalta egendom. När du blivit utbytt från ett uppdrag är du alltid skyldig att lämna ny god man eller förvaltare den information och de handlingar som behövs för att den nya ställföreträdaren ska kunna fortsätta sköta uppdraget till fullo. Du ska alltid behålla dina originalverifikationer för din ekonomiska redovisning i minst tre år efter att ditt uppdrag har upphört. Du är skyldig att låta ny god man eller förvaltare ta del av dina originalverifikationer och denne begär det, men du ska inte lämna originalverifikationerna ifrån dig förrän minst tre år har förflutit sedan ditt uppdrag upphörde. Du behöver vidare informera de samarbetspartners som finns kring huvudmannen (t.ex. socialsekreteraren, biståndshandläggaren, boendet) om att du blivit utbytt som god man/förvaltare och vem som har utsetts till ny ställföreträdare. Vad händer om jag som god man blir sjuk? Om du som ställföreträdare blir så sjuk att du befarar att du inte kommer att kunna fortsätta sköta ditt uppdrag som god man eller förvaltare, måste du genast höra av dig till Avdelningen för överförmyndarärenden och begära att få bli utbytt från uppdraget, för att Avdelningen ska kunna utse en ny god man eller förvaltare. Kan jag som god man åka på semester? Även om du har uppdrag som god man eller förvaltare, kan du självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att du behöver förbereda vissa praktiska saker

14 14 (15) innan du åker bort. Du bör till exempel alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om att du kommer vara på semester under en viss tid. Du bör också givetvis se till att fickpengar finns att tillgå för huvudmannen samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta. Du kan aldrig ta semester från själva uppdraget som god man eller förvaltare, eftersom det är ett personligt förordnande. Om du önskar bli utbytt i uppdraget behöver du begära detta skriftligen hos Avdelningen för överförmyndarärenden. Om du planerar en längre semesterresa eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att begära dig entledigad från uppdraget. Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun? Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt att du genast anmäler det till Avdelningen för överförmyndarärenden. Det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarnämnden i Malmö omedelbart överflytta ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos nämnden till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den nya kommunen. Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande. Begäran om entledigande ska ställas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen. Vad ska jag göra när min huvudman har avlidit? Om din huvudman avlider, informera genast överförmyndarnämnden. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör i samma stund som din huvudman avlider. Du kan då inte längre företa rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode. Du behöver genast underrätta eventuella arvingar, som övertar förvaltningen av dödsboet. Om du har egendom hos dig som tillhör den avlidne, ska du omedelbart lämna över dem till arvingarna. Inom en månad från dödsfallet ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden som gäller för tiden från den förra redovisningen (vanligen 1 januari innevarande år) fram till och med dödsfallet. Om du vid dödsfallet har förfallna räkningar som är obetalda, är det lämpligt att du ser till att de blir betalade. Eftersom du saknar behörighet till huvudmannens konton, behöver du besöka huvudmannens bank och, efter att ha förklarat att huvudmannen nyligen avlidit, lösa betalningarna direkt på bankkontoret. Vad ska jag göra när min avlidne huvudman saknar arvingar? Om du inte hittar några släktingar till den avlidne huvudmannen, ska du vända dig till en begravningsbyrå för att beställa begravning. Om huvudmannen saknar arvingar och testamentstagare, ska du se till att anmälan görs om

15 15 (15) dödsfallet till socialtjänsten (Familjerättsbyrån i Malmö), som övertar de inledande åtgärderna med och ser till att egendomen är tryggad, exempelvis genom att den enskildes bostad hålls låst. Du behöver också se till att dödsfallet anmäls till Kammarkollegiet, som företräder Allmänna Arvsfonden. Kammarkollegiet avvecklar dödsboet. Har god man eller förvaltare rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter om huvudmannen hos Avdelningen för överförmyndarärenden? Nej, inte alla. De flesta uppgifter som finns hos Avdelningen för överförmyndarärenden om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess (förutom gentemot huvudmannen själv och huvudmannens make/maka/sambo eller huvudmannens närmaste släktingar). Den gode mannen eller förvaltaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos Avdelningen för överförmyndarärenden som behövs för att ställföreträdaren ska kunna sköta sitt uppdrag till fullo. Avdelningen för överförmyndarärenden gör därför alltid en bedömning i varje enskilt fall vilka uppgifter som lämnas ut till ställföreträdaren. Har anhöriga rätt att ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen hos Avdelningen för överförmyndarärenden? De flesta uppgifter som finns hos Avdelningen för överförmyndarärenden om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess. Dock har huvudmannen själv, huvudmannens make/maka eller sambo och huvudmannens närmaste släktingar rätt att ta del av uppgifterna i ärendet. Huvudmannens bröstarvingar, föräldrar och syskon är att anse som närmaste släktingar. Har en god man eller förvaltare tystnadsplikt? En god man eller förvaltare har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock ligger det i uppdragets natur att ställföreträdaren måste iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen. Ställföreträdaren måste noga överväga om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den och om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut. Ställföreträdaren behöver i vissa fall kommunicera sina åtgärder med huvudmannens make eller sambo, men övriga anhöriga, vänner eller grannar har ingen lagstadgad rätt att få del av information om huvudmannen från ställföreträdaren.

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

God man & förvaltare

God man & förvaltare God man & förvaltare Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Uppsala är gemensam för Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap

Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren i Tingsryds kommun Information om godmanskap och förvaltarskap Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken (Lag 1949:381). Personer som på grund av sjukdom,

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Tillämpas från 2016-01-01 1. Allmänt Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut

Läs mer

Ansökan till tingsrätten

Ansökan till tingsrätten Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Ansökan till tingsrätten Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Ansökan

Läs mer

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov Information från Ansökan om god man eller förvaltare Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man eller förvaltare. Även maka/make, föräldrar, barn, sambo, god man, förvaltare och överförmyndaren

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje 2015-12-10 Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare ÖFM 2015/0070 Antagen av överförmyndarnämnden den 10 december 2015. Riktlinjen ersätter Riktlinjer för arvoden till gode män och

Läs mer

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen?

Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? Vad gör gode män, förvaltare och förmyndare egentligen? I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med år 2015 samverkar Vimmerby kommun med Kinda, Ydre och

Läs mer

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndare Välkommen till överförmyndaren Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndaren, en myndighet Funderingar

Läs mer

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11

Läs mer

Http://mora.se/overformyndare

Http://mora.se/overformyndare Redovisning av ekonomi Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode Du ska lämna in din årsräkning och redogörelse till överförmyndaren senast den 1 mars. Sluträkning och redogörelse ska vara inlämnad

Läs mer

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Riktlinjer Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Rätten

Läs mer

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17

Överförmyndare i samverkan. Vem kan få god man? Vad kan den enskilde få hjälp med? 2014-12-17 Överförmyndare i samverkan Carolina Winkler Christina Walldén Andersson Elisabeth Hultén Rose-Marie Norén Aldsten Vem kan få god man? Sjukdom psykisk störning försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Överförmyndaren, Östersunds kommun,

Läs mer

God man och förvaltare. En handbok

God man och förvaltare. En handbok God man och förvaltare En handbok Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd (fortsättningsvis benämnt överförmyndaren). Överförmyndaren eller

Läs mer

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN

REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN 1(11) REGLEMENTE MED BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL STÄLLFÖRETRÄDARE I MARKS KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentansvarig Överförmyndarsekreterare Beslutad av Överförmyndarnämnden Gäller för Överförmyndarnämnden

Läs mer

Redan de gamla romarna..

Redan de gamla romarna.. Redan de gamla romarna.. De tolv tavlornas lag (449 f kr) Curator = Stödperson för personer med kroppsliga funktionshinder eller slösaktigt beteende. Prodigus = Tillsyn över notoriska slösare. Curia Prodigi

Läs mer

Redogörelse Kalenderår

Redogörelse Kalenderår Överförmyndarnämnden Box 66 182 05 Djursholm Redogörelse Kalenderår Del av år, från och med till och med, datum Huvudman Namn Adress (folkbokföringsadress) Vistelseadress, om annan än ovan Postnummer Postort

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Introduktion Anvisningar till anmälan om behov av godman eller förvaltare Anmälan ska göras via denna e-tjänst. Syftet med e-tjänsten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Lycka till önskar Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Lycka till önskar Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd Det här är en handbok för både dig som är ny som god man eller förvaltare och till dig som redan har uppdrag. Handboken är inte någon definitivt dokument över vad som ingår i ett uppdrag som god man eller

Läs mer

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten

Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Tjänsteskrivelse 1(11) Jessica Nilsson 046-35 59 32 jessica.nilsson3@lund.se Behov av förändring av lagstiftning som berör överförmyndarverksamheten Sammanfattning

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

TORSBY KOMMUN Överförmyndarnämnden

TORSBY KOMMUN Överförmyndarnämnden TORSBY KOMMUN 23 Överförmyndarnämnden Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (23) Innehållsförteckning sida 1. Överförmyndarverksamheten 4 2. God man/förvaltare 4 Vem kan förordnas till god

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare 1(5) Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare (för underårig), god man eller förvaltare har

Läs mer

ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4

ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 VALLENTUNA KOMMUN ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 SID 1/8 ANSÖKAN GOD MAN FB 11:4 Innan god man förordnas är det viktigt att tänka på om det finns alternativ till detta, en vanlig lösning är fullmakter när det

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag Överförmyndarnämndens uppdrag 2 Överförmyndarnämndens uppdrag Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. I nämndens uppdrag ingår

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

För dig som är GOD MAN. eller FÖRVALTARE

För dig som är GOD MAN. eller FÖRVALTARE För dig som är GOD MAN eller FÖRVALTARE Välkommen! till ditt uppdrag som god man eller förvaltare i Helsingborgs kommun! Syftet med denna information är att ge dig en vägledning och ett stöd i det kommande

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen Bouppteckningsförrättningen Avsnitt 8 83 Prop. 1958:B 23, Rskr 1949:325 8.1 Inledning 8 Bouppteckningsförrättningen Förrättningsuppgifter Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden

Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden Godmans-Nytt Information från överförmyndarenheten och nämnden Januari 2014 Vi önskar er alla ett gott 2014 och vill samtidigt med årets första Godmans-Nytt rikta ett STORT TACK till er för allt engagemang

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken (hjälp) Förvaltarskap enligt 11 kap 7 föräldrabalken (skydd) Godmanskap Vid sjukdom,

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken 1(6) Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Överförmyndarverksamheten Den enskilde, det vill säga den som har behov av hjälp, och dennes närmaste anhöriga är behöriga att ansöka

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda. ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) - Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07

Överformyndaren. QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. VERKSAMHETSPLAN. zola. Sid 1 2014-04-07 Överformyndaren QP^p,NDq s^ Q ^..^ ^^. v.o VERKSAMHETSPLAN zola Sid 1 2014-04-07 -^-;,.. _. Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Gunilla Tornberg

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Domstolarnas handläggning av ärenden. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Domstolarnas handläggning av ärenden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 mars 2011 Beatrice Ask Helena Swenzén (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning

Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Villkor för Reflex Livränta med fondförvaltning Gäller från 2015-04-01 1 Begrepp i försäkringsavtalet 2 1.1 Försäkringstagare 2 1.2 Försäkrad 2 1.3 Medförsäkrade 2 1.4 Förmånstagare 2 1.5 Prisbasbelopp

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder.

Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Vad kan en god man göra för dig? - en god mans uppdrag är att hjälpa dig med beslut och åtgärder. Överförmyndarnämnden ska kontrollera att gode män utför sitt uppdrag på bästa sätt. Vad kan en god man

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer