Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum"

Transkript

1 Brf Södercentrum BOENDEGUIDE Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum 2011

2 Viktiga telefonnummer och hemsidor Riksbyggen Dag och Natt Jourtel: Riksbyggens Gotlandskontor, vxl: Nyckelservice Jourtel: Störningsjour: Renhållningens kundtjänst: Föreningens hemsida: Riksbyggen hemsida: ComHem hemsida: Telia hemsida: Region Gotlands hemsida: Version Sida 2

3 Välkommen till din nya bostad! Välkommen som ny medlem i Bostadsrättsföreningen Södercentrum, som är en Riksbyggenförening. Vi hoppas att du skall trivas i vår förening, som köpte fastigheten med 141 bostadslägenheter och 15 lokaler för företag och organisationer. Stadgar Föreningens stadgar får du av Riksbyggen i samband med inflyttning. Det är en viktig informationskälla för alla boende. Den är också publicerad på föreningens hemsida tillsammans med annan viktig information. Bostadsrättsföreningens styrelse Styrelsen väljs på föreningens årsstämma. Den aktuella styrelsen finns förtecknad på anslagstavlan i respektive trappuppgång. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi under verksamhetsåret och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Medlemskap och avgift Du har köpt en bostadsrätt i Södercentrum och blivit godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen. Du har alltså köpt rätten att utnyttja en lägenhet på obegränsad tid. Dessutom äger du via bostadsrättsföreningen, som är en ekonomisk förening, tillsammans med övriga medlemmar, hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen, uteplatserna och lokalerna som butiker, kontor och garage. Medlemskapet är obligatoriskt och berättigar till deltagande och 1 röst per lägenhet på föreningens årsstämma. Varje månad kommer du att betala en avgift till föreningen som skall täcka kostnader för drift och underhåll av fastigheten som uppvärmning, trappstädning, underhåll av fastigheten och utemiljön samt räntor och amorteringar på de lån föreningen tog i samband med förvärvet av fastigheten m m. Du kan påverka din avgift genom att vara sparsam med energin och vara rädd om vår fastighet. Du känner säkert redan till många bra sätt att spara energi på. I bilaga 4 till boendeguiden hittar du tips på hur du kan spara energi; kanske kan du hitta ytterligare vägar att spara. Riksbyggen har kontrakterats att sköta bl a den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt underhållet av fastigheten och utemiljön. Även andra tjänster som exempelvis trappstädning har upphandlats från företag i Visby. Med jämna mellanrum upphandlas de externa tjänsterna för att få en förmånlig pris-prestanda-utveckling. Upphandlingarna görs dels av vår förening direkt dels genom hängavtal via Riksbyggens Intresseförening. Den senare har som huvuduppgift att utbilda nya styrelsemedlemmar och göra upphandlingar av tjänster som är relevanta för flera RB bostadsrättsföreningar i Visby. Version Sida 3

4 Lägenhetsregister och lägenhetsnummer Sverige har infört ett nytt fastighetsbegrepp där inte bara villor och jordbruksfastigheter har en fastighetsbeteckning, utan även varje enskild lägenhet har sin individuella fastighetsbeteckning ett s.k. lägenhetsnummer i Lägenhetsregistret, som beslutas av Region Gotland i vårt fall och förvaltas av Lantmäteriet. Lägenhetsnumret till din lägenhet finns angiven på avin för månadsavgiften som skickas ut av Riksbyggen. Detta nummer är fyrsiffrigt. Dessutom tillämpar vi ett eget nummersystem för lägenheter och lokaler som används i alla datasystem för fastighetens förvaltning. Detta förvaltningsnummer finns också angiven på avgiftsavin, markerat med en liten skylt på ytterdörren till din lägenhet liksom parkeringsplatsen i garaget. Detta nummer är tresiffrigt. Hemförsäkring Du bör se till att inte bara lösöret är skyddat utan även kyl, frys och spis och liknande, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Du ansvarar ju själv för dessa till skillnad mot fallet i en hyreslägenhet. Hemförsäkringen ger ett skydd för din egendom och de installationer i din lägenhet som du ansvarar för, men du bör se till att försäkringsbolaget har klart för sig att du bor i en bostadsrätt. Kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt När du tecknar hemförsäkring behöver du inte teckna bostadsrättstillägg. En sådan försäkring har föreningen tecknat kollektivt för alla som har lägenhet i huset. Trappvärdar Varje trappuppgång har en trappvärd, som är väl förtrogen med hur vår förening fungerar speciellt vad gäller den egna trappuppgången. Trappvärden håller ett öga på vad som händer och olika tekniska installationer i trappuppgången. Genom att trappvärdarna möts med jämna mellanrum samlar man också erfarenhet till alla medlemmars nytta. Din trappvärd finns noterad på informationstavlan i trappuppgången. Håll trappvärden informerad om vad som händer. Vid varje styrelsemöte sammanfattas trappvärdarnas erfarenheter för eventuella åtgärder. Entrédörrar Samtliga entrédörrar är låsta hela dygnet. De öppnas med lägenhetsnyckel eller rätt kod. Trapphusen har olika koder och dessa byts då och då. Aktuella koder meddelas i separat utskick. Hissar Hissarna är larmade via nöd knappen till larmcentral. Vid eventuellt larm tillkallar centralen servicepersonal omedelbart. Garageplats Till varje lägenhet, utom ettorna, hör en garageplats i källarvåningen. Den har samma nummer som din lägenhet. Garaget, som är låst dygnet runt, nås via hiss eller trappa och öppnas med lägenhetsnyckel. Nyckeln används också för att öppna entréporten för infart till garaget. Vid utfart öppnas porten automatiskt och den stängs alltid automatiskt. Notera dock att om garageporten öppnas manuellt, med knapp på manöverboxen vid utfart, måste den också stängas manuellt med knappen på stolpen vid gatan, eftersom automatiken ej fungerar vid manuell manövrering. Version Sida 4

5 Ingen extra avgift tas ut för garageplatsen. Garageportarna är handikappanpassade med fjärrstyrning. Mot särskild kostnad kan även andra medlemmar få tillgång till en dosa för att öppna garageportarna. Beställning görs via Riksbyggen. Parkering utomhus Ettorna disponerar parkeringsplats på den s.k. Atterdagsparkeringen, där föreningen betalar för 85 parkeringsplatser. Dessa kan också användas för besöksparkering, kunder till företag i våra lokaler samt som extraparkering. Parkeringstiden är begränsad till 2 timmar under hela året. För att föreningens medlemmar skall kunna stå parkerade under längre tid har varje lägenhet tilldelats parkeringstillstånd. Tillstånden gäller för 1 år i taget och förnyas således varje år. Utan parkeringstillståndet riskerar man parkeringsavgift vid längre parkering. Parkeringstillstånden administreras av Riksbyggens Gotlandskontor. Eftersom parkeringstillstånden är märkta med bilnummer måste du kontakta Riksbyggen för att få ett nytt tillstånd om du byter bil. Detsamma gäller när du flyttar in som ny bostadsrättsinnehavare. Det finns möjlighet att få ytterligare ett parkeringstillstånd mot en mindre produktionsavgift om man har mer än en bil i familjen. Det finns inga särskilda besöksparkeringsplatser anvisade. Det innebär att vid längre besök än 2 timmar måste besökarna justera P-skivan eller parkera på omgivande gatumark. Alternativt låter du din besökare parkera på din plats i garaget och parkerar själv på ute-parkeringen. Lägenhetsförråd Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme. I några lägenheter ligger förrådet endast inne i lägenheten men de flesta har ytterligare ett förråd på garageplanet. Förrådet har samma nummer som lägenheten. Du kommer in i källaren med lägenhetsnyckeln. Eftersom man oftast har eget hänglås på källarförrådet måste man själv byta trasiga glödlampor i takarmaturen. Föreningen kan ju inte komma åt att byta dessa. Grovtvättstuga Det finns en grovtvättstuga som alla boende i föreningen har tillgång till. Tvättstugan ligger på Sören Norrbysgatan 11 i markplanet. Den s.k. yttre tvättstugan till höger innanför dörren har en grovtvättmaskin, mangel och torkskåp. På vanligt sätt förväntas du städa tvättstugan efter användning då den inte städas av städfirman. Den inre tvättstugan rakt fram innanför dörren är endast till för boende i Sören Norrbysgatan 11 och ettorna i övriga uppgångar eftersom lägenheterna där inte utrustades med tvättmaskin/torktumlare då fastigheten byggdes. Även denna tvättstuga skall städas efter användning. Lägenhetsnyckeln fungerar till yttre tvättstugan och porten till Sören Norrbysgatan 11. Bokning av tvättstugan görs med nyckelplomb på bokningstavla vid tvättstugedörren. Respektera angivna tvättider på bokningstavlan med hänsyn till störningsrisken av kringliggande lägenheter. Gemensamma lokaler Föreningen har en samlingslokal på Sören Norrbysgatan 11 som kan bokas via Riksbyggen Gotlands kontor. Bastu och motionslokal finns också på samma adress, garageplanet. Bokningslista finns utanför lokalen. Version Sida 5

6 Nyckel till bastu och motionslokal finns hos Trappvärden. Dessa lokaler disponeras kostnadsfritt av oss i föreningen. Samlingslokalen kan också hyras av externa användare mot en mindre kostnad. Underhåll och reparation av din lägenhet Föreningen svarar endast för det yttre underhållet dvs. underhållet av föreningens hus och mark. Till det yttre räknas också stamledningar för avlopp, värme, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt ventilationskanaler. Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla din bostad i ett bra skick. Gränsen för vad du är skyldig att underhålla går vid lägenhetens ytterdörr. Underhåll och reparationer inne i din lägenhet ansvarar du således för och bekostar själv. Eftersom det inte är helt självklart hur stadgarna skall tolkas vad avser underhåll bifogas, sist i denna guide bilaga 3, en avskrift av en folder utgiven av Riksbyggen där man detaljerat redogör för gränssnittet mellan ditt och föreningens ansvar. Ombyggnad i din lägenhet Vad gäller ombyggnad står det i föreningens stadgar: Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar Ingrepp i en bärande konstruktion. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Förändringar skall alltid utföras fackmannamässigt. Riksbyggens förvaltare på Gotlandskontoret kan ge svar på tekniska detaljfrågor. Förvaltaren nås via Riksbyggens växel. I bilaga 2 till boendeguiden ges en kort vägledning till vad man får göra i sin lägenhet. Hustomte En del av vårt förvaltningsavtal med Riksbyggen innebär att Riksbyggen har en erfaren och mångsidig medarbetare stationerad i Södercentrum på ungefär halvtid för att utföra delar av det planerade och oplanerade underhållet som Riksbyggen ansvarar för i vår förening. Hustomten kan, i tillägg till denna huvuduppgift, engageras för att utföra arbeten i våra lägenheter. Vi är ju ansvariga för det inre underhållet i den egna lägenheten. Den som inte är så händig eller inte kan klättra på stegar eller hänga i krokig arm kan få hjälp med små jobb av hustomten. Självfallet kostar det att engagera en sådan hantverkare, men en verkligt stor fördel är att det går att få tag på en hantverkare som åtar sig ett litet jobb på någon eller några timmar. Beställning av jobb måste göras via Riksbyggen Dag och Natt, som kopplar vidare till arbetsledningen på Riksbyggens Gotlandskontor. Man kan inte beställa genom att prata med hustomten när man ser honom; han är instruerad att hänvisa till Visbykontoret. Version Sida 6

7 Föreningen har under en provperiod åtagit sig att garantera Riksbyggen en minsta omfattning av sådan service till medlemmarna. Förhoppningen är att vi är en tillräckligt stor förening för att kunna hålla en hustomte sysselsatt. Sopor och avfall Hushållsavfall kastas i återvinningshus på innergården. Där sorterar vi också papper, plast och metall. Grovsopor lämnar du till någon av kommunens återvinningsanläggningar. Glas lämnas i behållare, exempelvis utanför ICA Atterdags. Boende använder det södra återvinningshuset närmast Sören Norrbysgatan och restaurangerna det norra. Från och med december 2009 tillämpar Gotlands Kommun kompostering av visst hushållsavfall i egen anläggning i Roma och har därmed lagt om renhållningssystemet. En enkel handledning som bygger på Renhållningens hemsida finns med som bilaga 1 till Boendeguiden. Du rekommenderas att studera renhållningens hemsida som innehåller mycket matnyttig information om sophantering i kommunen. Det förtjänar att påpekas speciellt att i återvinningshuset får uteslutande lämnas sopor och avfall, som transporteras bort via kommunens monopol på sophantering och återvinning av förpackningar. Det är inte en allmän soptipp där man kastar trasiga möbler, gamla lampor, trasigt glas, skrotad elektronik eller utrangerade vitvaror, d v s det som vanligen kallas grovsopor. Sådant är du skyldig att själv transportera bort på lämpligt sätt, även i samband med avflyttning. Föreningen svarar inte för sådana transporter. Husdjur De flesta tycker att det är trevligt med hundar, katter och andra husdjur. Men många är allergiska och somliga är rädda för exempelvis hundar. Tänk på att hundar inte får rastas på innegården och ta alltid med bajspåse när du luftar hunden. Lösspringande katter har ofta ovanan att förorena barnens sandlåda och ensamma, ylande hundar kan också leda till ovänskap med grannarna. Tänk således på att du har ansvaret för dina smådjur. Felanmälan Det kan löna sig att prata med trappvärden först. Denne kanske vet att felet redan har anmälts eller har kanske en enkel åtgärd för att fixa problemet. Om du inte får tag i trappvärden anmäler du felet till Riksbyggens Dag och Natt, tel under dagtid. Du kan också via Dag och Natt anlita Riksbyggen för att utföra reparation och underhåll inne i din lägenhet Sådant arbete sker till marknadsmässiga priser och betalas av dig själv. Riksbyggen Dag och Natt har också en katastrofjour som bemannas dag och natt. Den är gemensam för alla Riksbyggen föreningar och nås via samma telefonnummer. Självfallet kan du komma att debiteras en avgift, men du kommer att få hjälp oavsett ditt problem. Notera att vi får betala extra för felanmälan utanför kontorstid. Vänta därför gärna med felanmälan till nästa dag, om det inte är ett katastrofalt fel. Det sparar vi alla pengar på. Version Sida 7

8 Nyckelservice Om du blir av med nyckeln och inte kommer in kan du, dygnet runt alla dagar, kontakta Reko Security AB via journummer Avgiften är för närvarande 500 kr, som man står för själv. Där finns nycklar för alla lås i standardsystemet för Södercentrum. Har du bytt till eget lås blir det naturligtvis extra problem men då kommer en låssmed att tillkallas. Kabel-TV, telefon, bredband Lägenheterna är kollektivt anslutna till analog kabel-tv från ComHem. Ett begränsat antal analoga kanaler kan således tas emot med en konventionell TV. ComHem erbjuder också s k triple-play via samma kabeluttag. Mot eget abonnemang hos ComHem kan du få tillgång till digitala TV-kanaler, telefon och internet. Detaljerad information kan du få på ComHems hemsida. Konventionell analog telefon, s k kopparkabel, finns framdraget till alla lägenheter. Operatör kontrakterar du själv. Via telefonjacket kan du också beställa bredband/adsl från någon av marknadens bredbandsaktörer, vilka erbjuder TV, telefon och internet. Telia har installerat uttag i alla lägenheter, som är anslutet till fiberkabel i fastigheten. Därmed är det möjligt att också beställa höghastighetsbredband från Telia med möjlighet för TV, telefon och internet. Närmare information kan du få på Telias hemsida. En tredje möjlighet att få tillgång till olika betalkanaler är via en inomhusantenn och ett Boxerabonnemang. Störningsjour Om du blir allvarligt störd av andra boende i Södercentrum och du inte själv vill konfrontera busarna kan du ringa störningsjouren på Tänk också på att det inte är möjligt att agera mot upprepade störningar utan någon form av klar dokumentation, d v s anmälan till störningsjouren. Andrahandsuthyrning Boende som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand är skyldig att söka tillstånd för detta hos styrelsen. Blankett kan hämtas på Riksbyggen eller Riksbyggens hemsida. Det är Riksbyggen som administrerar andrahandsuthyrning, så blanketten skickas till Riksbyggen för vidare beslut av styrelsen. Inställningen till andrahandsuthyrning är restriktiv och synnerliga skäl krävs för beviljande. Enligt beslut vid tidigare årsstämma är kommersiell sommaruthyrning, s k turistuthyrning, inte tillåten. Orsaken till beslutet var busliv från nattfestande sommarturister. Man kan dock ha en inneboende utan att söka styrelsens tillstånd. Bostadsrättsinnehavaren är alltid ansvarig för eventuella störningar med mera. Informationsblad Viktig information meddelas i utskick vid behov. Från tid till annan skickar styrelsen ut ett sammanfattande informationsblad med noteringar av allmänt intresse. Styrelsens protokoll är inte offentliga, eftersom de kan innehålla känslig information, men de granskas av revisorerna. Hemsida Föreningen har en hemsida på nätet där också allmän information kommer att finnas tillgänglig. Version Sida 8

9 Självfallet kan du också kontakta någon ur styrelsen. Vi alla i styrelsen finns noterade med telefonnummer på anslagstavlan i varje trappuppgång. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Södercentrum Styrelsen Version Sida 9

10 Liten handledning till avfalls- och återvinningshantering i Södercentrum Bilaga 1 till Boendeguide för Brf Södercentrumklippt från Region Gotland Återvinningshuset och avfallshanteringen delar vi med den andra bostadsrättsföreningen i kvarteret den s k Lillhäggen. Sopor och avfall som Renhållningen hämtar från föreningen. Återvinning av förpackningar Kommunen hämtar korrekt sorterade förpackningar kostnadsfritt, eftersom vi redan har betalt kostnaden i priset för den köpta varan. Dåligt sorterade förpackningar betalar vi extra för både till Riksbyggen och Region Gotland. Pappersförpackningar Kartonger, omslagspapper, mjölkpaket, juiceförpackningar, mjölpåsar, tvättmedelspaket, papperskassar och liknande är exempel på pappersförpackningar. Rengör förpackningen från eventuella matrester och låt den torka innan du lägger den i markerad SULO-back i det södra återvinningshuset. Består förpackningen av flera material som är lätt åtskiljbara, sortera då vart och ett för sig. Ett cornflakespaket består t ex av en plastpåse samt en pappersförpackning. Går inte papper och plast att skilja på, går pappersförpackningen ändå att återvinna, som t ex ett juicepaket. Vik ihop och platta till förpackningarna så de blir mindre skrymmande. Lägg flera mindre förpackningar i en större. Dela på större förpackningar. Lägg endast förpackningar av papper bland pappersförpackningarna. Pappersförpackningarna skall innehålla minst 50% papper för att lämnas i återvinning. Pappersförpackningar skickas till Fiskeby Board AB i Norrköping och blir nya pappersförpackningar och gipsskivekartong. Wellpapp Endast riktig wellpapp läggs i markerad SULO-back i återvinningshuset, inte kartongförpackningar. Kännetecken på wellpapp är att kartongen har minst ett vågigt/räffligt lager mellan plana skikt. Vik ihop och platta till förpackningarna så de blir mindre skrymmande. Dela på större förpackningar. Wellpapp skickas till Munksjö pappersbruk i Markaryd och blir nya wellpappförpackningar. Plastförpackningar Dunkar, burkar, flaskor, plastpåsar, plastfolie, kapsyler och liknande förpackningar av plast kan lämnas. Du kan även lämna frigolit till plastinsamlingen. Skölj ur och rengör plastförpackningen. Plocka bort sådant som inte är av plast och lägg dessa delar där de hör hemma t ex metallhandtag läggs bland metallförpackningarna. Endast förpackningar av plast bland plastförpackningarna. Version Sida 10

11 Övriga plastföremål lämnas som brännbart hushållsavfall. Skrymmande plast, t ex trädgårdsmöbler m m lämnas som grovavfall på Återvinningscentralen. Plastförpackningar skickas till Cementa i Slite där det förbränns. Metallförpackningar Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av metall exempelvis konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, rör från läkemedel, värmeljushållare och liknande kan lämnas. Rengör metallförpackningen från t ex matrester. Ta bort delar som är av annat material och sortera in detta material där det hör hemma. Är förpackningen av sådan karaktär att den inte går att rengöra, som t ex en kaviartub, då låter du skruvkorken sitta kvar. Tryck ihop de förpackningar av metall som går att göra mindre. Vik in vassa lock och eventuella kanter. Färgburkar och burkar som innehållit lim och lack går också att lämna om de är torra och tömda på sitt innehåll pensel- och spackelrena samt locket avtaget. Om de innehåller rester är det farligt avfall och dessa skall till miljöstationen på kommunens återvinningscentral. Sortera endast förpackningar av plåt eller aluminium bland metallförpackningarna. Lock av annat material sorterar du bort. Metallförpackningar har egen SULO-back i återvinningshuset. Övriga metallföremål, järnskrot m m lämnas som metallskrot på Återvinningscentralen. Metallförpackningar skickas till Miljösortering i Huddinge och blir nya metallförpackningar, motordelar m m. Tidningar och returpapper Dags- och veckotidningar, tidskrifter, reklam, broschyrer, telefonkataloger, trycksaker samt kontorspapper allt som man kan bläddra och läsa i kan lämnas. Även pocketböcker går alldeles utmärkt att lämna. Böcker med hårda omslag ingår inte i insamlingen. Omslagspapper går i pappersförpackningar. Observera att alla sorters kuvert lämnas i brännbara hushållssopor. Limmet gör att återvinningen störs. Tidningar och returpapper skickas till Braviken i Norrköping och blir nya tidningar och hygienpapper. Hushållsavfall Kommunen hämtar korrekt sorterade hushållssopor, men vi betalar för varje kilo, både kompost och brännbart. Kompost Läggs i speciella biopåsar tillverkade av majsstärkelse. När påsarna är fulla knyter du ihop dem och lägger i SULO-backarna märkta kompost i återvinningshuset. Kompost är exempelvis: Bröd, kex, bullar, kakor och bakverk Blommor och krukväxter Hushållspapper och servetter Version Sida 11

12 Kaffe- och tesump inklusive filter/påse Mejeriprodukter Mindre köttben, fiskrens och skaldjur Popcorn, snacks, godis, nötter och choklad Råa och tillagade rester av kött, fisk, ägg, frukt, grönsaker, bönor, mjöl, ris, gryn och pasta Glöm inte att avlägsna eventuell plast från matresterna. Använd endast de speciella biopåsar som kommunen har delat ut via föreningen. Vanliga plastkassar får absolut inte användas. När påsarna börjar ta slut, kan nya hämtas på kommunens återvinningscentral. Man kan också ringa renhållningens kundtjänst på telefon Kompostavfall blir till jord i kommunens kompostanläggning i Roma. Brännbart hushållsavfall Förpacka brännbart avfall i en vanlig plastpåse. Knyt ihop påsen väl innan den läggs i markerad SULOback i återvinningshuset. Exempel på brännbart avfall är: Blöjor, sanitetsbindor m m Cigarettfimpar, snus Dammsugarpåsar Diskborstar, toalettborstar, trasor, svampar, moppar Disketter, videokassetter m m - inkl fodral Filmrullar, foton Glasspinnar, tandpetare och blompinnar Husgeråd av plast eller trä, plastbestick Kladdiga matförpackningar Kuvert, vykort, julkort, gratulationskort Leksaker i plast eller trä Pennor, kritor, pärmar, mappar, plastfickor Post-it-lappar Skor, kläder, hemtextil Strö från smådjursburar Tandborstar, topz, bomull, rakhyvlar i plast, plåster, bandage Tändsticksaskar, tomma tändare, ljusstumpar Brännbart avfall skickas till Cementa i Slite för förbränning. Förpackningar som du själv transporterar till återvinning i närområdet Glasförpackningar Vinflaskor, syltburkar, kryddburkar m m. Rengör glasförpackningen från matrester och drycker. Sortera bort korkar och lock, plast- och papperskassar. Plastkorkar läggs bland plastförpackningarna. Plåtlock och kapsyler bland metallförpackningarna. Skilj på färgat och ofärgat glas. Lägg inte porslin, keramik, kristall, spegelglas, Version Sida 12

13 lampor, lysrör eller fönsterglas bland det återvinningsbara förpackningsglaset. Det skall i stället transporteras till kommunens återvinningscentral. Glasförpackningar lägger du lämpligen i glasigloos uppställda på Atterdagsparkeringen. Glasflaskor med pant skall naturligtvis lämnas i butiken. Återvinningsbara glasförpackningar skickas till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar och blir nytt glas och isoleringsmaterial. PET-flaskor och aluminiumburkar Lämnas i livsmedelsbutikernas pantautomater t ex vid Atterdags. Allt annat transporterar du själv till kommunens återvinningscentral Varken kommunen eller föreningen samlar in eller transporterar något annat än ovanstående återvinningsbara avfall. Det får alltså inte lämnas något övrigt avfall i vare sig återvinningshus, källare eller trapphus. Slarvet med detta, omedvetet eller medvetet, är en av föreningens största kostnadsposter. Varje lägenhet betalar nästan 1000 kronor om året för detta. Egen transportkostnad torde bli väsentligt lägre. Allt övrigt avfall skall transporteras till kommunens återvinningscentral. Om du saknar bil eller har svårt att ta dig till återvinningscentralen, knacka på hos grannen så hjälper han dig kanske när han själv skall åka till återvinningscentralen. Kommunens återvinningscentral Återvinningscentralen i Visby ligger på Västra Törnekviar, infart från Follingboväg. För öppettider ring: På återvinningscentralen lämnar man grovavfall sorterat: Träavfall, ris och grenar Målat eller behandlat träavfall Isolering och gips, sten/betong/tegel m m Övrigt grovavfall t ex möbler Metallskrot El- och elektronikavfall Farligt avfall Om avfallet är sorterat, så att det kan återvinnas, är det gratis att lämna. För närmare information om grovavfall och farligt avfall läs på kommunens hemsida. Glöm inte bort att utrangerade böcker, kläder och prylar, som inte är avfall, tas emot av Röda Korset för second-hand försäljning. Hämtningservice av vitvaror Hämtning av vitvaror såsom kyl- frysmöbler, spisar, tvättmaskiner och liknande kan beställas från kommunen på tfn Kommunen tar ut en avgift för hämtningen. Version Sida 13

14 De flesta butiker har också en hämtningsservice i samband med köp och leverans av nya vitvaror. Organisation av mellanlagring av återvinningsbart avfall i lägenheten Mellanlagringen organiserar du själv i din lägenhet efter eget huvud. Ett exempel kan vara att använda kassetten med tre hinkar under diskbänken för plastförpackningar, pappersförpackningar och brännbart hushållsavfall i plastkasse. Den extra, bruna avfallshinken används till komposterbart avfall i biopåse, även den placerad under diskbänken. Töm var eller varannan dag i återvinningshuset. I lägenhetsförrådet kan man ha tidningar och returpapper i papperskasse; metallförpackningar i liten plastback; glasförpackningar i kasse; PETflaskor och aluminiumburkar i shoppingkassen; wellpapp direkt ner i återvinningshuset; batterier och glödlampor i liten påse för vidare befordran till återvinningscentral; övrigt skrot och avfall i något större back från Ö&B samt farligt avfall direkt till återvinningscentral. Elektronik står och samlar damm i förrådet tills man slutligen bestämmer sig att det egentligen är skrot som inte går att sälja på Blocket, då det körs direkt till återvinningscentral. Snygga kläder och möbler direkt till Röda Korset. Lump och trasiga möbler direkt till återvinningscentralen. Version Sida 14

15 Liten handledning vid ombyggnad av lägenhet i Södercentrum Bilaga 2 till Boendeguide för Brf Södercentrum Vad får man göra? Man skall sköta underhållet av den egna lägenheten och man får också bygga om och förbättra den inom vissa gränser. Arbetet måste utföras fackmannamässigt och får inte inkräkta på övriga bostadsrättsinnehavare. Vissa arbeten kräver styrelsens tillstånd. Vad är fackmannamässigt? Fackmannamässigt innebär att arbetet utförs sakkunnigt och yrkesmässigt. Man får t ex tapetsera, måla om, lägga om golv och sätta upp kakel om man kan utföra det fackmannamässigt. En händig person som har renoverat en villa eller lägenhet tidigare klarar det om han kollar upp senaste rön på nätet eller frågar i fackhandeln. Om man inte har en sådan erfarenhet är det oklokt att riskera värdet av sin investering i lägenheten genom dåligt utfört arbete. Fackmannamässigt innebär att, om man utför arbetet själv, måste man följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsarbete. Det klarar inte en normalt händig person eftersom tillräcklig erfarenhet och aktuell kunskap saknas. Vid en eventuell skada är risken mycket stor att arbetet underkänns. Då får man inte heller ersättning av försäkringsbolaget. Tilläggsförsäkringen för bostadsrätt gäller inte heller, utan man får själv stå för kostnaden för eventuell skada som man åsamkar fastigheten. Vissa saker som elinstallation, måste utföras av auktoriserad yrkesman enligt lag. Man får dock byta uttag, kontakter och brytare om man är kunnig. Det är oftast klokast att anlita proffs för arbetet. Om det därtill finns en skattelättnad genom ROTavdrag blir det än klokare. Måste man fråga om lov? Väggar Att måla om och tapetsera kräver inte tillstånd. Man får också ändra planlösning genom att flytta, riva eller sätta upp innerväggar, men det kräver styrelsens tillstånd. En förfrågan innebär att styrelsen kommer att anlita Riksbyggen för att bedöma ingreppet. Kostnaden för detta kommer att belasta den frågande. Styrelsen är restriktiv med tillstånd. Ingrepp i bärande väggar kräver därtill anmälan till kommunen. Sådana ändringar avslås oftast av styrelsen utom i mycket speciella fall, t ex handikappanpassning. Innertak, golv Att sätta upp innertak kräver inget tillstånd. Version Sida 15

16 Om taket skall sänkas för att installera spotlights måste behörig elektriker dra elen. Det är tillåtet att lägga in parkettgolv eller klinker i hallen utan tillstånd. Kök, köksutrustning, ventilation Att flytta på köket kräver både styrelsens tillstånd och bygganmälan till kommunen. Man ansvarar själv för vitvaror och andra köksinstallationer och byte kräver inte tillstånd. Köksfläkten är en integrerad del av fastighetens ventilationssystem och får inte ändras utan tillstånd av styrelsen efter teknisk bedömning av Riksbyggen. Originalfläkten är en passiv ventil och får inte ersättas av en aktiv fläkt som ansluts till ventilationstrumman. Vem gör vad i köket? En stor del av en renovering kan du sköta själv, men en del saker är det säkrast att anlita en fackkunnig hantverkare för att göra. El Det lönar sig att låta en elektriker gå igenom hela köket vid en renovering. Då kan du på ett säkert sätt få spotlights och nya uttag precis där du vill ha dem. Elektrikern måste göra all installation av fast el. Diskmaskinen Att byta och koppla in en diskmaskin kan man klara själv om rören är förberedda som i Södercentrum. Tänk på att när maskinen monteras skall den stå på en tät balja så att det märks om det blir ett läckage. Vattnet kan annars rinna ner bakom maskinen utan att man ser det. Detta är ett krav för att försäkringen skall gälla vid vattenskador orsakade av diskmaskinen. Vill du vara säker, ta hjälp. Kakel Du kan kakla ovanför diskbänken själv. Här finns inga regler för våtskikt som i badrum, men tänk på att du måste ha kakel eller annat brandsäkert material mellan spisen och fläkten. Kyl och frys I de flesta fall kan du byta kyl och frys på egen hand. De är inkopplade med vanlig elkontakt. Om du behöver nya uttag skall de installeras av en elektriker. Golv och skåp Du kan lägga in ett nytt golv på egen hand. Om du lägger ett parkettgolv, så tänk på att först täcka med en stegdämpande plastmatta, annars ekar det ned till grannen under. Nya köksskåp kan du också sätta in själv. Det är inget som kan bli en fara för resten av huset om du misslyckas. Fläkt En tidigare godkänd installation av en kolfilterfläkt kan du byta själv, då den bara ansluts till ett eluttagoch inte till ventilationstrumman. Sitter originalfläkten kvar, ta hjälp av en fackman för att få en fläkt som kan bli godkänd. Som sagts tidigare krävs styrelsens godkännande. Version Sida 16

17 Vatten och avlopp Du kan själv rensa och byta ett vattenlås. I avloppsledningen finns inget tryck så risken för olyckor är minimal. Ska du byta blandare, rör eller hela diskbänken rekommenderas däremot att du anlitar en rörmokare. Ledningarna är utsatta för höga tryck och en olycka kan lätt orsaka skada på huset. Spis En elektrisk spis kan du byta själv om ett modernt eluttag för spis finns på plats. Eftersom spisen oftast måste byglas för att få rätt spänning på elektroniken, i all synnerhet för spishällar och separata ugnar, rekommenderas att anlita en elektriker för att få anslutningen rätt gjord. Det är inte självklart att fabriksbyglingen är den lämpliga. Badrum, badrumsporslin, radiatorer Man får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan att söka tillstånd från styrelsen. Sådana ingrepp kräver dessutom bygganmälan till kommunen. Förändring blir oftast inte godkänd om det inte krävs för handikappanpassning. Man bestämmer själv om man vill byta ut WC-stolen eller annat porslin i badrummet. Kakling av väggar kräver oftast en tämligen dyr förstärkning av gipsväggarna. Som har sagts tidigare skall en certifierad entreprenör anlitas för att säkerställa ett korrekt arbete. Notera att föreningen ansvarar för att golvbrunnen är felfri; du ska endast sköta rensningen av brunnen. För att flytta radiatorer måste man ha styrelsens tillstånd. Ditt ansvar för radiatorerna sträcker sig bara till målning och att hantera termostaterna korrekt. Om radiatorn är i dåligt skick ansvarar föreningen för att reparera eller byta ut den. El, telefon, bredband och kabel-tv Ingrepp i elledningar i lägenheten kräver inget tillstånd men måste utföras av behörig elektriker, dvs en elfirma. Man får själv dra ledningar i lägenheten för telefon, bredband och kabel-tv bortom inkommande jack i lägenheten. Samtliga är känsliga för missanpassningar, som stör grannarna, och bör därmed utföras av kompetent installatör. Installationer på balkong Om man vill sätta upp markis, vindskydd eller parabolantenn behöver man styrelsens tillstånd. Detsamma gäller inglasning av balkong, som även kräver bygglov från kommunen. Det har hittills inte varit möjligt att få tillstånd till inglasning. Ytterdörr Enligt stadgarna ansvarar du för att underhålla och reparera ytterdörren till lägenheten inklusive lås, med undantag för målning av utsidan som är föreningens ansvar. Du får därför när som helst byta ut dörren mot t ex en säkerhetsdörr utan att fråga styrelsen om lov. Version Sida 17

18 Vem svarar för underhållet? Bilaga 3 till Boendeguide --- från generell folder utgiven av Riksbyggen Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av a) Någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst b) Någon annan som är inrymd i lägenheten c) Någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. I 30 alt 31 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera. Du ska t ex tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick. Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som gott skick preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m m. Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels den inredning som du själv tillfört den. I 32 alt 33 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, krävs styrelsens godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen. Förändringar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt. Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick. Se vad som gäller i den efterföljande förteckningen över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren(brh) respektive bostadsrättsföreningen(brf) ansvarar för. Version Sida 18

19 Lägenhetsdörr och innerdörrar Brh Brf Ytterdörren med tillhörande karm, list och foder Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, brevinkast, tätningslister samt låsanordning Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm Säkerhetsgrindar med tillhörande karm Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm och foder, namnskylt Golv i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt Underliggande stomme Innerväggar i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt Underliggande stomme Innertak i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Brh svarar även för ev undertak Underliggande stomme Golv och väggar i våtutrymmen och kök Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) Underliggande stomme Fönster och fönsterdörrar Invändig målning av fönstrens karmar och bågar Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter, tätningslister och armaturer. Styrelsen kan besluta att Brf svarar för ytterglas vid åverkan av okänd gärningsman samt då ytterglas skadats till följd av ev sättningar i huskroppen. Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar Springventil VVS-artiklar Sanitetsporslin t ex tvättställ, bidé, badkar, duschkabin Blandare, dusch, duschslang och kranar. Stämman kan besluta att Brf svarar för underhåll av grundstandard och för normalt antal blandare m m i lgh. WC-stol inkl spolanordning. Brf kan besluta om annat beträffande spolanordn. Inredning och belysningsarmaturer Packningar Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen. Övriga vitvaror. Version Sida 19

20 VVS-artiklar forts. Brh Brf Köksfläkt och ventilationsdon; om köksfläkten ingår i fastighetens ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren endast för armaturer och strömbrytare samt för rengöring och byte av filter. Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. Brh svarar även för klämring runt golvbrunnen. Elektriska radiatorer Vattenradiatorer med ventiler, termostat och värmeledningar. Brh svarar endast för målning Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och ventilation som Brf försett lägenheten med förutsatt att ledningen tjänar mer än en lägenhet samt att de inte är synliga i lägenheten. Övrigt underhåll av till avloppsledningen hörande golvbrunn, sil och vattenlås Köksutrustning Inredning, diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn. Förråd m m Källar- och vindsförråd samt fristående förråd som tillhör lägenheten. Sopskåp eller liknande som tillhör enskild medlem. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenheten beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning m m. Garage som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättens upplåtelseavtal. För garage gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, vägg, tak, inredning m m. Avskiljande nätvägg i förråd och garage Gemensamma soputrymmen El-artiklar Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten Ledningar för elektricitet som Brf försett lägenheten med, förutsatt att de inte är synliga i lägenheten Balkong, altan, takterrass Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak. Balkonggolvens ytskikt. Vädringsställ, beslag och odlingslådor Renhållning och snöröjning av balkong. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall Brh se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak. Version Sida 20

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET HOS BRF MURBRÄCKAN nr 9 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadrättslagen. Föreninges mark, hus och därmed också de enskilda

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Rättigheter och Skyldigheter, vem svarar för underhåll av föreningens lägenheter? Senast ändrat 2010-02-02 1(8) BRF3:s tolkning av underhållsskyldighet enligt 33

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2.

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Eftersom det kan vara -svart att dra granser mellan foreningens och bostads- ~ ~ rattsinnehavarens underhallsansvar enbart med ledning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 12 INSATS, AVGIFTER M M För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Insats, årsavgift,

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag 1. LÄGENHETSDÖRR (LGH) Dörrblad, karm, foder (utsida) Dörrblad, karm, foder (insida) Låscylinder, låskistor, beslag och batteribyten

Läs mer

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till Version 1.1 Sida 1 av 9 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA ang. ansvar för ventilationsutrustning TID: TORSDAGEN DEN

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving!

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving! Sida 1 av 6 Gränsdragningslista Listan avser att förtydliga det ansvar som åligger boende i bostadsrätt gentemot bostadsrättsföreningen Leporiden 1 och vice versa. Byggnaderna är nu 47 år och behovet av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna 36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna Stycke 1 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Föreningens gränsdragningsregler

Föreningens gränsdragningsregler Gränsdragningsregler - Brf Silverdals Torg 3 april 2014 1 (8) Föreningens gränsdragningsregler Denna ansvarsfördelning är styrelsens tolkning av föreningens stadgar, framförallt 27 och 32, samt Bostadsrättslagen

Läs mer

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Vision för Brf Berghällen 10 Som boende i Brf Berghällen 10 s fastighet känner jag mig trygg. Jag känner de övriga medlemmarna i föreningen och

Läs mer

Drabbats av en skada? HSB Malmö

Drabbats av en skada? HSB Malmö Drabbats av en skada? HSB Malmö Rutinerna i denna trycksak gäller endast de föreningar som har tecknat en fastighetsförsäkring genom HSB Malmö Gäller från 2017-01-01 Till dig som ska anmäla en skada vem

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän.

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän. Brf. Studio 57 2011-09-29 Org nr 769616-7951 Protokoll från extrastämma 1, 2011 Tid: 2011-09-29 kl 1900 Plats: Kvarnpirens Café, Eriksberg 1. Ordförandens öppnande av stämman. Christina Keulemans (lgh

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Gränsdragningslista Brf Barisen

Gränsdragningslista Brf Barisen Gränsdragningslista Brf Barisen Fördelning i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenhetern med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB GÖTEBORGS NORMALSTADGAR 2004 MED TYPAVVIKELSE i 36 Typavvikelse 36 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening

Läs mer

2015-10-17. Vem har bestämt innehållet i nya normalstadgarna? Vilka stadgar ska man välja? Förslag till beslut om stadgeändring

2015-10-17. Vem har bestämt innehållet i nya normalstadgarna? Vilka stadgar ska man välja? Förslag till beslut om stadgeändring Frågor Uppföljning av de nya stadgarna Peter Fransson Riksbyggen Niklas Pettersson Intresseföreningen södra och mellersta Skåne 2 Agenda Varför nya stadgar? Bakgrund Andrahandsuthyrning Underhållsansvar

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15

Brf Idlången nr 21. Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 2015-11-15 Brf Idlången nr 21 Informationshäfte till dig som är boende i Brf Idlången nr 21 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDLÅNGEN NR 21! Vi vill hälsa dig välkommen och hoppas att du ska trivas i vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet

Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet Vad innebär det att bo i en bostadsrätt? Som innehavare av en bostadsrätt i en bo stadsrättsförening är Du medlem i en ekono misk förening. Föreningen

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg Att bo i bostadsrätt En bostadsrätt disponerar man med s. k. nyttjanderätt. Föreningen äger alla hus och gemensamhetslokaler. De boende äger tillsammans föreningen. Bostadsrätten är en förmögenhetstillgång

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011 Normalstadgar 211 VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 211 HSB - där möjligheterna bor I VAGLEDNING FOR UNDERHALLSANSVARET ) ) I en bostadsrättsförening

Läs mer