Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum"

Transkript

1 Brf Södercentrum BOENDEGUIDE Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum 2011

2 Viktiga telefonnummer och hemsidor Riksbyggen Dag och Natt Jourtel: Riksbyggens Gotlandskontor, vxl: Nyckelservice Jourtel: Störningsjour: Renhållningens kundtjänst: Föreningens hemsida: Riksbyggen hemsida: ComHem hemsida: Telia hemsida: Region Gotlands hemsida: Version Sida 2

3 Välkommen till din nya bostad! Välkommen som ny medlem i Bostadsrättsföreningen Södercentrum, som är en Riksbyggenförening. Vi hoppas att du skall trivas i vår förening, som köpte fastigheten med 141 bostadslägenheter och 15 lokaler för företag och organisationer. Stadgar Föreningens stadgar får du av Riksbyggen i samband med inflyttning. Det är en viktig informationskälla för alla boende. Den är också publicerad på föreningens hemsida tillsammans med annan viktig information. Bostadsrättsföreningens styrelse Styrelsen väljs på föreningens årsstämma. Den aktuella styrelsen finns förtecknad på anslagstavlan i respektive trappuppgång. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi under verksamhetsåret och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Medlemskap och avgift Du har köpt en bostadsrätt i Södercentrum och blivit godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen. Du har alltså köpt rätten att utnyttja en lägenhet på obegränsad tid. Dessutom äger du via bostadsrättsföreningen, som är en ekonomisk förening, tillsammans med övriga medlemmar, hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen, uteplatserna och lokalerna som butiker, kontor och garage. Medlemskapet är obligatoriskt och berättigar till deltagande och 1 röst per lägenhet på föreningens årsstämma. Varje månad kommer du att betala en avgift till föreningen som skall täcka kostnader för drift och underhåll av fastigheten som uppvärmning, trappstädning, underhåll av fastigheten och utemiljön samt räntor och amorteringar på de lån föreningen tog i samband med förvärvet av fastigheten m m. Du kan påverka din avgift genom att vara sparsam med energin och vara rädd om vår fastighet. Du känner säkert redan till många bra sätt att spara energi på. I bilaga 4 till boendeguiden hittar du tips på hur du kan spara energi; kanske kan du hitta ytterligare vägar att spara. Riksbyggen har kontrakterats att sköta bl a den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt underhållet av fastigheten och utemiljön. Även andra tjänster som exempelvis trappstädning har upphandlats från företag i Visby. Med jämna mellanrum upphandlas de externa tjänsterna för att få en förmånlig pris-prestanda-utveckling. Upphandlingarna görs dels av vår förening direkt dels genom hängavtal via Riksbyggens Intresseförening. Den senare har som huvuduppgift att utbilda nya styrelsemedlemmar och göra upphandlingar av tjänster som är relevanta för flera RB bostadsrättsföreningar i Visby. Version Sida 3

4 Lägenhetsregister och lägenhetsnummer Sverige har infört ett nytt fastighetsbegrepp där inte bara villor och jordbruksfastigheter har en fastighetsbeteckning, utan även varje enskild lägenhet har sin individuella fastighetsbeteckning ett s.k. lägenhetsnummer i Lägenhetsregistret, som beslutas av Region Gotland i vårt fall och förvaltas av Lantmäteriet. Lägenhetsnumret till din lägenhet finns angiven på avin för månadsavgiften som skickas ut av Riksbyggen. Detta nummer är fyrsiffrigt. Dessutom tillämpar vi ett eget nummersystem för lägenheter och lokaler som används i alla datasystem för fastighetens förvaltning. Detta förvaltningsnummer finns också angiven på avgiftsavin, markerat med en liten skylt på ytterdörren till din lägenhet liksom parkeringsplatsen i garaget. Detta nummer är tresiffrigt. Hemförsäkring Du bör se till att inte bara lösöret är skyddat utan även kyl, frys och spis och liknande, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera. Du ansvarar ju själv för dessa till skillnad mot fallet i en hyreslägenhet. Hemförsäkringen ger ett skydd för din egendom och de installationer i din lägenhet som du ansvarar för, men du bör se till att försäkringsbolaget har klart för sig att du bor i en bostadsrätt. Kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrätt När du tecknar hemförsäkring behöver du inte teckna bostadsrättstillägg. En sådan försäkring har föreningen tecknat kollektivt för alla som har lägenhet i huset. Trappvärdar Varje trappuppgång har en trappvärd, som är väl förtrogen med hur vår förening fungerar speciellt vad gäller den egna trappuppgången. Trappvärden håller ett öga på vad som händer och olika tekniska installationer i trappuppgången. Genom att trappvärdarna möts med jämna mellanrum samlar man också erfarenhet till alla medlemmars nytta. Din trappvärd finns noterad på informationstavlan i trappuppgången. Håll trappvärden informerad om vad som händer. Vid varje styrelsemöte sammanfattas trappvärdarnas erfarenheter för eventuella åtgärder. Entrédörrar Samtliga entrédörrar är låsta hela dygnet. De öppnas med lägenhetsnyckel eller rätt kod. Trapphusen har olika koder och dessa byts då och då. Aktuella koder meddelas i separat utskick. Hissar Hissarna är larmade via nöd knappen till larmcentral. Vid eventuellt larm tillkallar centralen servicepersonal omedelbart. Garageplats Till varje lägenhet, utom ettorna, hör en garageplats i källarvåningen. Den har samma nummer som din lägenhet. Garaget, som är låst dygnet runt, nås via hiss eller trappa och öppnas med lägenhetsnyckel. Nyckeln används också för att öppna entréporten för infart till garaget. Vid utfart öppnas porten automatiskt och den stängs alltid automatiskt. Notera dock att om garageporten öppnas manuellt, med knapp på manöverboxen vid utfart, måste den också stängas manuellt med knappen på stolpen vid gatan, eftersom automatiken ej fungerar vid manuell manövrering. Version Sida 4

5 Ingen extra avgift tas ut för garageplatsen. Garageportarna är handikappanpassade med fjärrstyrning. Mot särskild kostnad kan även andra medlemmar få tillgång till en dosa för att öppna garageportarna. Beställning görs via Riksbyggen. Parkering utomhus Ettorna disponerar parkeringsplats på den s.k. Atterdagsparkeringen, där föreningen betalar för 85 parkeringsplatser. Dessa kan också användas för besöksparkering, kunder till företag i våra lokaler samt som extraparkering. Parkeringstiden är begränsad till 2 timmar under hela året. För att föreningens medlemmar skall kunna stå parkerade under längre tid har varje lägenhet tilldelats parkeringstillstånd. Tillstånden gäller för 1 år i taget och förnyas således varje år. Utan parkeringstillståndet riskerar man parkeringsavgift vid längre parkering. Parkeringstillstånden administreras av Riksbyggens Gotlandskontor. Eftersom parkeringstillstånden är märkta med bilnummer måste du kontakta Riksbyggen för att få ett nytt tillstånd om du byter bil. Detsamma gäller när du flyttar in som ny bostadsrättsinnehavare. Det finns möjlighet att få ytterligare ett parkeringstillstånd mot en mindre produktionsavgift om man har mer än en bil i familjen. Det finns inga särskilda besöksparkeringsplatser anvisade. Det innebär att vid längre besök än 2 timmar måste besökarna justera P-skivan eller parkera på omgivande gatumark. Alternativt låter du din besökare parkera på din plats i garaget och parkerar själv på ute-parkeringen. Lägenhetsförråd Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme. I några lägenheter ligger förrådet endast inne i lägenheten men de flesta har ytterligare ett förråd på garageplanet. Förrådet har samma nummer som lägenheten. Du kommer in i källaren med lägenhetsnyckeln. Eftersom man oftast har eget hänglås på källarförrådet måste man själv byta trasiga glödlampor i takarmaturen. Föreningen kan ju inte komma åt att byta dessa. Grovtvättstuga Det finns en grovtvättstuga som alla boende i föreningen har tillgång till. Tvättstugan ligger på Sören Norrbysgatan 11 i markplanet. Den s.k. yttre tvättstugan till höger innanför dörren har en grovtvättmaskin, mangel och torkskåp. På vanligt sätt förväntas du städa tvättstugan efter användning då den inte städas av städfirman. Den inre tvättstugan rakt fram innanför dörren är endast till för boende i Sören Norrbysgatan 11 och ettorna i övriga uppgångar eftersom lägenheterna där inte utrustades med tvättmaskin/torktumlare då fastigheten byggdes. Även denna tvättstuga skall städas efter användning. Lägenhetsnyckeln fungerar till yttre tvättstugan och porten till Sören Norrbysgatan 11. Bokning av tvättstugan görs med nyckelplomb på bokningstavla vid tvättstugedörren. Respektera angivna tvättider på bokningstavlan med hänsyn till störningsrisken av kringliggande lägenheter. Gemensamma lokaler Föreningen har en samlingslokal på Sören Norrbysgatan 11 som kan bokas via Riksbyggen Gotlands kontor. Bastu och motionslokal finns också på samma adress, garageplanet. Bokningslista finns utanför lokalen. Version Sida 5

6 Nyckel till bastu och motionslokal finns hos Trappvärden. Dessa lokaler disponeras kostnadsfritt av oss i föreningen. Samlingslokalen kan också hyras av externa användare mot en mindre kostnad. Underhåll och reparation av din lägenhet Föreningen svarar endast för det yttre underhållet dvs. underhållet av föreningens hus och mark. Till det yttre räknas också stamledningar för avlopp, värme, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt ventilationskanaler. Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla din bostad i ett bra skick. Gränsen för vad du är skyldig att underhålla går vid lägenhetens ytterdörr. Underhåll och reparationer inne i din lägenhet ansvarar du således för och bekostar själv. Eftersom det inte är helt självklart hur stadgarna skall tolkas vad avser underhåll bifogas, sist i denna guide bilaga 3, en avskrift av en folder utgiven av Riksbyggen där man detaljerat redogör för gränssnittet mellan ditt och föreningens ansvar. Ombyggnad i din lägenhet Vad gäller ombyggnad står det i föreningens stadgar: Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar Ingrepp i en bärande konstruktion. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Förändringar skall alltid utföras fackmannamässigt. Riksbyggens förvaltare på Gotlandskontoret kan ge svar på tekniska detaljfrågor. Förvaltaren nås via Riksbyggens växel. I bilaga 2 till boendeguiden ges en kort vägledning till vad man får göra i sin lägenhet. Hustomte En del av vårt förvaltningsavtal med Riksbyggen innebär att Riksbyggen har en erfaren och mångsidig medarbetare stationerad i Södercentrum på ungefär halvtid för att utföra delar av det planerade och oplanerade underhållet som Riksbyggen ansvarar för i vår förening. Hustomten kan, i tillägg till denna huvuduppgift, engageras för att utföra arbeten i våra lägenheter. Vi är ju ansvariga för det inre underhållet i den egna lägenheten. Den som inte är så händig eller inte kan klättra på stegar eller hänga i krokig arm kan få hjälp med små jobb av hustomten. Självfallet kostar det att engagera en sådan hantverkare, men en verkligt stor fördel är att det går att få tag på en hantverkare som åtar sig ett litet jobb på någon eller några timmar. Beställning av jobb måste göras via Riksbyggen Dag och Natt, som kopplar vidare till arbetsledningen på Riksbyggens Gotlandskontor. Man kan inte beställa genom att prata med hustomten när man ser honom; han är instruerad att hänvisa till Visbykontoret. Version Sida 6

7 Föreningen har under en provperiod åtagit sig att garantera Riksbyggen en minsta omfattning av sådan service till medlemmarna. Förhoppningen är att vi är en tillräckligt stor förening för att kunna hålla en hustomte sysselsatt. Sopor och avfall Hushållsavfall kastas i återvinningshus på innergården. Där sorterar vi också papper, plast och metall. Grovsopor lämnar du till någon av kommunens återvinningsanläggningar. Glas lämnas i behållare, exempelvis utanför ICA Atterdags. Boende använder det södra återvinningshuset närmast Sören Norrbysgatan och restaurangerna det norra. Från och med december 2009 tillämpar Gotlands Kommun kompostering av visst hushållsavfall i egen anläggning i Roma och har därmed lagt om renhållningssystemet. En enkel handledning som bygger på Renhållningens hemsida finns med som bilaga 1 till Boendeguiden. Du rekommenderas att studera renhållningens hemsida som innehåller mycket matnyttig information om sophantering i kommunen. Det förtjänar att påpekas speciellt att i återvinningshuset får uteslutande lämnas sopor och avfall, som transporteras bort via kommunens monopol på sophantering och återvinning av förpackningar. Det är inte en allmän soptipp där man kastar trasiga möbler, gamla lampor, trasigt glas, skrotad elektronik eller utrangerade vitvaror, d v s det som vanligen kallas grovsopor. Sådant är du skyldig att själv transportera bort på lämpligt sätt, även i samband med avflyttning. Föreningen svarar inte för sådana transporter. Husdjur De flesta tycker att det är trevligt med hundar, katter och andra husdjur. Men många är allergiska och somliga är rädda för exempelvis hundar. Tänk på att hundar inte får rastas på innegården och ta alltid med bajspåse när du luftar hunden. Lösspringande katter har ofta ovanan att förorena barnens sandlåda och ensamma, ylande hundar kan också leda till ovänskap med grannarna. Tänk således på att du har ansvaret för dina smådjur. Felanmälan Det kan löna sig att prata med trappvärden först. Denne kanske vet att felet redan har anmälts eller har kanske en enkel åtgärd för att fixa problemet. Om du inte får tag i trappvärden anmäler du felet till Riksbyggens Dag och Natt, tel under dagtid. Du kan också via Dag och Natt anlita Riksbyggen för att utföra reparation och underhåll inne i din lägenhet Sådant arbete sker till marknadsmässiga priser och betalas av dig själv. Riksbyggen Dag och Natt har också en katastrofjour som bemannas dag och natt. Den är gemensam för alla Riksbyggen föreningar och nås via samma telefonnummer. Självfallet kan du komma att debiteras en avgift, men du kommer att få hjälp oavsett ditt problem. Notera att vi får betala extra för felanmälan utanför kontorstid. Vänta därför gärna med felanmälan till nästa dag, om det inte är ett katastrofalt fel. Det sparar vi alla pengar på. Version Sida 7

8 Nyckelservice Om du blir av med nyckeln och inte kommer in kan du, dygnet runt alla dagar, kontakta Reko Security AB via journummer Avgiften är för närvarande 500 kr, som man står för själv. Där finns nycklar för alla lås i standardsystemet för Södercentrum. Har du bytt till eget lås blir det naturligtvis extra problem men då kommer en låssmed att tillkallas. Kabel-TV, telefon, bredband Lägenheterna är kollektivt anslutna till analog kabel-tv från ComHem. Ett begränsat antal analoga kanaler kan således tas emot med en konventionell TV. ComHem erbjuder också s k triple-play via samma kabeluttag. Mot eget abonnemang hos ComHem kan du få tillgång till digitala TV-kanaler, telefon och internet. Detaljerad information kan du få på ComHems hemsida. Konventionell analog telefon, s k kopparkabel, finns framdraget till alla lägenheter. Operatör kontrakterar du själv. Via telefonjacket kan du också beställa bredband/adsl från någon av marknadens bredbandsaktörer, vilka erbjuder TV, telefon och internet. Telia har installerat uttag i alla lägenheter, som är anslutet till fiberkabel i fastigheten. Därmed är det möjligt att också beställa höghastighetsbredband från Telia med möjlighet för TV, telefon och internet. Närmare information kan du få på Telias hemsida. En tredje möjlighet att få tillgång till olika betalkanaler är via en inomhusantenn och ett Boxerabonnemang. Störningsjour Om du blir allvarligt störd av andra boende i Södercentrum och du inte själv vill konfrontera busarna kan du ringa störningsjouren på Tänk också på att det inte är möjligt att agera mot upprepade störningar utan någon form av klar dokumentation, d v s anmälan till störningsjouren. Andrahandsuthyrning Boende som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand är skyldig att söka tillstånd för detta hos styrelsen. Blankett kan hämtas på Riksbyggen eller Riksbyggens hemsida. Det är Riksbyggen som administrerar andrahandsuthyrning, så blanketten skickas till Riksbyggen för vidare beslut av styrelsen. Inställningen till andrahandsuthyrning är restriktiv och synnerliga skäl krävs för beviljande. Enligt beslut vid tidigare årsstämma är kommersiell sommaruthyrning, s k turistuthyrning, inte tillåten. Orsaken till beslutet var busliv från nattfestande sommarturister. Man kan dock ha en inneboende utan att söka styrelsens tillstånd. Bostadsrättsinnehavaren är alltid ansvarig för eventuella störningar med mera. Informationsblad Viktig information meddelas i utskick vid behov. Från tid till annan skickar styrelsen ut ett sammanfattande informationsblad med noteringar av allmänt intresse. Styrelsens protokoll är inte offentliga, eftersom de kan innehålla känslig information, men de granskas av revisorerna. Hemsida Föreningen har en hemsida på nätet där också allmän information kommer att finnas tillgänglig. Version Sida 8

9 Självfallet kan du också kontakta någon ur styrelsen. Vi alla i styrelsen finns noterade med telefonnummer på anslagstavlan i varje trappuppgång. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Södercentrum Styrelsen Version Sida 9

10 Liten handledning till avfalls- och återvinningshantering i Södercentrum Bilaga 1 till Boendeguide för Brf Södercentrumklippt från Region Gotland Återvinningshuset och avfallshanteringen delar vi med den andra bostadsrättsföreningen i kvarteret den s k Lillhäggen. Sopor och avfall som Renhållningen hämtar från föreningen. Återvinning av förpackningar Kommunen hämtar korrekt sorterade förpackningar kostnadsfritt, eftersom vi redan har betalt kostnaden i priset för den köpta varan. Dåligt sorterade förpackningar betalar vi extra för både till Riksbyggen och Region Gotland. Pappersförpackningar Kartonger, omslagspapper, mjölkpaket, juiceförpackningar, mjölpåsar, tvättmedelspaket, papperskassar och liknande är exempel på pappersförpackningar. Rengör förpackningen från eventuella matrester och låt den torka innan du lägger den i markerad SULO-back i det södra återvinningshuset. Består förpackningen av flera material som är lätt åtskiljbara, sortera då vart och ett för sig. Ett cornflakespaket består t ex av en plastpåse samt en pappersförpackning. Går inte papper och plast att skilja på, går pappersförpackningen ändå att återvinna, som t ex ett juicepaket. Vik ihop och platta till förpackningarna så de blir mindre skrymmande. Lägg flera mindre förpackningar i en större. Dela på större förpackningar. Lägg endast förpackningar av papper bland pappersförpackningarna. Pappersförpackningarna skall innehålla minst 50% papper för att lämnas i återvinning. Pappersförpackningar skickas till Fiskeby Board AB i Norrköping och blir nya pappersförpackningar och gipsskivekartong. Wellpapp Endast riktig wellpapp läggs i markerad SULO-back i återvinningshuset, inte kartongförpackningar. Kännetecken på wellpapp är att kartongen har minst ett vågigt/räffligt lager mellan plana skikt. Vik ihop och platta till förpackningarna så de blir mindre skrymmande. Dela på större förpackningar. Wellpapp skickas till Munksjö pappersbruk i Markaryd och blir nya wellpappförpackningar. Plastförpackningar Dunkar, burkar, flaskor, plastpåsar, plastfolie, kapsyler och liknande förpackningar av plast kan lämnas. Du kan även lämna frigolit till plastinsamlingen. Skölj ur och rengör plastförpackningen. Plocka bort sådant som inte är av plast och lägg dessa delar där de hör hemma t ex metallhandtag läggs bland metallförpackningarna. Endast förpackningar av plast bland plastförpackningarna. Version Sida 10

11 Övriga plastföremål lämnas som brännbart hushållsavfall. Skrymmande plast, t ex trädgårdsmöbler m m lämnas som grovavfall på Återvinningscentralen. Plastförpackningar skickas till Cementa i Slite där det förbränns. Metallförpackningar Alla förpackningar och delar av förpackningar som är av metall exempelvis konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, rör från läkemedel, värmeljushållare och liknande kan lämnas. Rengör metallförpackningen från t ex matrester. Ta bort delar som är av annat material och sortera in detta material där det hör hemma. Är förpackningen av sådan karaktär att den inte går att rengöra, som t ex en kaviartub, då låter du skruvkorken sitta kvar. Tryck ihop de förpackningar av metall som går att göra mindre. Vik in vassa lock och eventuella kanter. Färgburkar och burkar som innehållit lim och lack går också att lämna om de är torra och tömda på sitt innehåll pensel- och spackelrena samt locket avtaget. Om de innehåller rester är det farligt avfall och dessa skall till miljöstationen på kommunens återvinningscentral. Sortera endast förpackningar av plåt eller aluminium bland metallförpackningarna. Lock av annat material sorterar du bort. Metallförpackningar har egen SULO-back i återvinningshuset. Övriga metallföremål, järnskrot m m lämnas som metallskrot på Återvinningscentralen. Metallförpackningar skickas till Miljösortering i Huddinge och blir nya metallförpackningar, motordelar m m. Tidningar och returpapper Dags- och veckotidningar, tidskrifter, reklam, broschyrer, telefonkataloger, trycksaker samt kontorspapper allt som man kan bläddra och läsa i kan lämnas. Även pocketböcker går alldeles utmärkt att lämna. Böcker med hårda omslag ingår inte i insamlingen. Omslagspapper går i pappersförpackningar. Observera att alla sorters kuvert lämnas i brännbara hushållssopor. Limmet gör att återvinningen störs. Tidningar och returpapper skickas till Braviken i Norrköping och blir nya tidningar och hygienpapper. Hushållsavfall Kommunen hämtar korrekt sorterade hushållssopor, men vi betalar för varje kilo, både kompost och brännbart. Kompost Läggs i speciella biopåsar tillverkade av majsstärkelse. När påsarna är fulla knyter du ihop dem och lägger i SULO-backarna märkta kompost i återvinningshuset. Kompost är exempelvis: Bröd, kex, bullar, kakor och bakverk Blommor och krukväxter Hushållspapper och servetter Version Sida 11

12 Kaffe- och tesump inklusive filter/påse Mejeriprodukter Mindre köttben, fiskrens och skaldjur Popcorn, snacks, godis, nötter och choklad Råa och tillagade rester av kött, fisk, ägg, frukt, grönsaker, bönor, mjöl, ris, gryn och pasta Glöm inte att avlägsna eventuell plast från matresterna. Använd endast de speciella biopåsar som kommunen har delat ut via föreningen. Vanliga plastkassar får absolut inte användas. När påsarna börjar ta slut, kan nya hämtas på kommunens återvinningscentral. Man kan också ringa renhållningens kundtjänst på telefon Kompostavfall blir till jord i kommunens kompostanläggning i Roma. Brännbart hushållsavfall Förpacka brännbart avfall i en vanlig plastpåse. Knyt ihop påsen väl innan den läggs i markerad SULOback i återvinningshuset. Exempel på brännbart avfall är: Blöjor, sanitetsbindor m m Cigarettfimpar, snus Dammsugarpåsar Diskborstar, toalettborstar, trasor, svampar, moppar Disketter, videokassetter m m - inkl fodral Filmrullar, foton Glasspinnar, tandpetare och blompinnar Husgeråd av plast eller trä, plastbestick Kladdiga matförpackningar Kuvert, vykort, julkort, gratulationskort Leksaker i plast eller trä Pennor, kritor, pärmar, mappar, plastfickor Post-it-lappar Skor, kläder, hemtextil Strö från smådjursburar Tandborstar, topz, bomull, rakhyvlar i plast, plåster, bandage Tändsticksaskar, tomma tändare, ljusstumpar Brännbart avfall skickas till Cementa i Slite för förbränning. Förpackningar som du själv transporterar till återvinning i närområdet Glasförpackningar Vinflaskor, syltburkar, kryddburkar m m. Rengör glasförpackningen från matrester och drycker. Sortera bort korkar och lock, plast- och papperskassar. Plastkorkar läggs bland plastförpackningarna. Plåtlock och kapsyler bland metallförpackningarna. Skilj på färgat och ofärgat glas. Lägg inte porslin, keramik, kristall, spegelglas, Version Sida 12

13 lampor, lysrör eller fönsterglas bland det återvinningsbara förpackningsglaset. Det skall i stället transporteras till kommunens återvinningscentral. Glasförpackningar lägger du lämpligen i glasigloos uppställda på Atterdagsparkeringen. Glasflaskor med pant skall naturligtvis lämnas i butiken. Återvinningsbara glasförpackningar skickas till Svensk Glasåtervinning AB i Hammar och blir nytt glas och isoleringsmaterial. PET-flaskor och aluminiumburkar Lämnas i livsmedelsbutikernas pantautomater t ex vid Atterdags. Allt annat transporterar du själv till kommunens återvinningscentral Varken kommunen eller föreningen samlar in eller transporterar något annat än ovanstående återvinningsbara avfall. Det får alltså inte lämnas något övrigt avfall i vare sig återvinningshus, källare eller trapphus. Slarvet med detta, omedvetet eller medvetet, är en av föreningens största kostnadsposter. Varje lägenhet betalar nästan 1000 kronor om året för detta. Egen transportkostnad torde bli väsentligt lägre. Allt övrigt avfall skall transporteras till kommunens återvinningscentral. Om du saknar bil eller har svårt att ta dig till återvinningscentralen, knacka på hos grannen så hjälper han dig kanske när han själv skall åka till återvinningscentralen. Kommunens återvinningscentral Återvinningscentralen i Visby ligger på Västra Törnekviar, infart från Follingboväg. För öppettider ring: På återvinningscentralen lämnar man grovavfall sorterat: Träavfall, ris och grenar Målat eller behandlat träavfall Isolering och gips, sten/betong/tegel m m Övrigt grovavfall t ex möbler Metallskrot El- och elektronikavfall Farligt avfall Om avfallet är sorterat, så att det kan återvinnas, är det gratis att lämna. För närmare information om grovavfall och farligt avfall läs på kommunens hemsida. Glöm inte bort att utrangerade böcker, kläder och prylar, som inte är avfall, tas emot av Röda Korset för second-hand försäljning. Hämtningservice av vitvaror Hämtning av vitvaror såsom kyl- frysmöbler, spisar, tvättmaskiner och liknande kan beställas från kommunen på tfn Kommunen tar ut en avgift för hämtningen. Version Sida 13

14 De flesta butiker har också en hämtningsservice i samband med köp och leverans av nya vitvaror. Organisation av mellanlagring av återvinningsbart avfall i lägenheten Mellanlagringen organiserar du själv i din lägenhet efter eget huvud. Ett exempel kan vara att använda kassetten med tre hinkar under diskbänken för plastförpackningar, pappersförpackningar och brännbart hushållsavfall i plastkasse. Den extra, bruna avfallshinken används till komposterbart avfall i biopåse, även den placerad under diskbänken. Töm var eller varannan dag i återvinningshuset. I lägenhetsförrådet kan man ha tidningar och returpapper i papperskasse; metallförpackningar i liten plastback; glasförpackningar i kasse; PETflaskor och aluminiumburkar i shoppingkassen; wellpapp direkt ner i återvinningshuset; batterier och glödlampor i liten påse för vidare befordran till återvinningscentral; övrigt skrot och avfall i något större back från Ö&B samt farligt avfall direkt till återvinningscentral. Elektronik står och samlar damm i förrådet tills man slutligen bestämmer sig att det egentligen är skrot som inte går att sälja på Blocket, då det körs direkt till återvinningscentral. Snygga kläder och möbler direkt till Röda Korset. Lump och trasiga möbler direkt till återvinningscentralen. Version Sida 14

15 Liten handledning vid ombyggnad av lägenhet i Södercentrum Bilaga 2 till Boendeguide för Brf Södercentrum Vad får man göra? Man skall sköta underhållet av den egna lägenheten och man får också bygga om och förbättra den inom vissa gränser. Arbetet måste utföras fackmannamässigt och får inte inkräkta på övriga bostadsrättsinnehavare. Vissa arbeten kräver styrelsens tillstånd. Vad är fackmannamässigt? Fackmannamässigt innebär att arbetet utförs sakkunnigt och yrkesmässigt. Man får t ex tapetsera, måla om, lägga om golv och sätta upp kakel om man kan utföra det fackmannamässigt. En händig person som har renoverat en villa eller lägenhet tidigare klarar det om han kollar upp senaste rön på nätet eller frågar i fackhandeln. Om man inte har en sådan erfarenhet är det oklokt att riskera värdet av sin investering i lägenheten genom dåligt utfört arbete. Fackmannamässigt innebär att, om man utför arbetet själv, måste man följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsarbete. Det klarar inte en normalt händig person eftersom tillräcklig erfarenhet och aktuell kunskap saknas. Vid en eventuell skada är risken mycket stor att arbetet underkänns. Då får man inte heller ersättning av försäkringsbolaget. Tilläggsförsäkringen för bostadsrätt gäller inte heller, utan man får själv stå för kostnaden för eventuell skada som man åsamkar fastigheten. Vissa saker som elinstallation, måste utföras av auktoriserad yrkesman enligt lag. Man får dock byta uttag, kontakter och brytare om man är kunnig. Det är oftast klokast att anlita proffs för arbetet. Om det därtill finns en skattelättnad genom ROTavdrag blir det än klokare. Måste man fråga om lov? Väggar Att måla om och tapetsera kräver inte tillstånd. Man får också ändra planlösning genom att flytta, riva eller sätta upp innerväggar, men det kräver styrelsens tillstånd. En förfrågan innebär att styrelsen kommer att anlita Riksbyggen för att bedöma ingreppet. Kostnaden för detta kommer att belasta den frågande. Styrelsen är restriktiv med tillstånd. Ingrepp i bärande väggar kräver därtill anmälan till kommunen. Sådana ändringar avslås oftast av styrelsen utom i mycket speciella fall, t ex handikappanpassning. Innertak, golv Att sätta upp innertak kräver inget tillstånd. Version Sida 15

16 Om taket skall sänkas för att installera spotlights måste behörig elektriker dra elen. Det är tillåtet att lägga in parkettgolv eller klinker i hallen utan tillstånd. Kök, köksutrustning, ventilation Att flytta på köket kräver både styrelsens tillstånd och bygganmälan till kommunen. Man ansvarar själv för vitvaror och andra köksinstallationer och byte kräver inte tillstånd. Köksfläkten är en integrerad del av fastighetens ventilationssystem och får inte ändras utan tillstånd av styrelsen efter teknisk bedömning av Riksbyggen. Originalfläkten är en passiv ventil och får inte ersättas av en aktiv fläkt som ansluts till ventilationstrumman. Vem gör vad i köket? En stor del av en renovering kan du sköta själv, men en del saker är det säkrast att anlita en fackkunnig hantverkare för att göra. El Det lönar sig att låta en elektriker gå igenom hela köket vid en renovering. Då kan du på ett säkert sätt få spotlights och nya uttag precis där du vill ha dem. Elektrikern måste göra all installation av fast el. Diskmaskinen Att byta och koppla in en diskmaskin kan man klara själv om rören är förberedda som i Södercentrum. Tänk på att när maskinen monteras skall den stå på en tät balja så att det märks om det blir ett läckage. Vattnet kan annars rinna ner bakom maskinen utan att man ser det. Detta är ett krav för att försäkringen skall gälla vid vattenskador orsakade av diskmaskinen. Vill du vara säker, ta hjälp. Kakel Du kan kakla ovanför diskbänken själv. Här finns inga regler för våtskikt som i badrum, men tänk på att du måste ha kakel eller annat brandsäkert material mellan spisen och fläkten. Kyl och frys I de flesta fall kan du byta kyl och frys på egen hand. De är inkopplade med vanlig elkontakt. Om du behöver nya uttag skall de installeras av en elektriker. Golv och skåp Du kan lägga in ett nytt golv på egen hand. Om du lägger ett parkettgolv, så tänk på att först täcka med en stegdämpande plastmatta, annars ekar det ned till grannen under. Nya köksskåp kan du också sätta in själv. Det är inget som kan bli en fara för resten av huset om du misslyckas. Fläkt En tidigare godkänd installation av en kolfilterfläkt kan du byta själv, då den bara ansluts till ett eluttagoch inte till ventilationstrumman. Sitter originalfläkten kvar, ta hjälp av en fackman för att få en fläkt som kan bli godkänd. Som sagts tidigare krävs styrelsens godkännande. Version Sida 16

17 Vatten och avlopp Du kan själv rensa och byta ett vattenlås. I avloppsledningen finns inget tryck så risken för olyckor är minimal. Ska du byta blandare, rör eller hela diskbänken rekommenderas däremot att du anlitar en rörmokare. Ledningarna är utsatta för höga tryck och en olycka kan lätt orsaka skada på huset. Spis En elektrisk spis kan du byta själv om ett modernt eluttag för spis finns på plats. Eftersom spisen oftast måste byglas för att få rätt spänning på elektroniken, i all synnerhet för spishällar och separata ugnar, rekommenderas att anlita en elektriker för att få anslutningen rätt gjord. Det är inte självklart att fabriksbyglingen är den lämpliga. Badrum, badrumsporslin, radiatorer Man får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan att söka tillstånd från styrelsen. Sådana ingrepp kräver dessutom bygganmälan till kommunen. Förändring blir oftast inte godkänd om det inte krävs för handikappanpassning. Man bestämmer själv om man vill byta ut WC-stolen eller annat porslin i badrummet. Kakling av väggar kräver oftast en tämligen dyr förstärkning av gipsväggarna. Som har sagts tidigare skall en certifierad entreprenör anlitas för att säkerställa ett korrekt arbete. Notera att föreningen ansvarar för att golvbrunnen är felfri; du ska endast sköta rensningen av brunnen. För att flytta radiatorer måste man ha styrelsens tillstånd. Ditt ansvar för radiatorerna sträcker sig bara till målning och att hantera termostaterna korrekt. Om radiatorn är i dåligt skick ansvarar föreningen för att reparera eller byta ut den. El, telefon, bredband och kabel-tv Ingrepp i elledningar i lägenheten kräver inget tillstånd men måste utföras av behörig elektriker, dvs en elfirma. Man får själv dra ledningar i lägenheten för telefon, bredband och kabel-tv bortom inkommande jack i lägenheten. Samtliga är känsliga för missanpassningar, som stör grannarna, och bör därmed utföras av kompetent installatör. Installationer på balkong Om man vill sätta upp markis, vindskydd eller parabolantenn behöver man styrelsens tillstånd. Detsamma gäller inglasning av balkong, som även kräver bygglov från kommunen. Det har hittills inte varit möjligt att få tillstånd till inglasning. Ytterdörr Enligt stadgarna ansvarar du för att underhålla och reparera ytterdörren till lägenheten inklusive lås, med undantag för målning av utsidan som är föreningens ansvar. Du får därför när som helst byta ut dörren mot t ex en säkerhetsdörr utan att fråga styrelsen om lov. Version Sida 17

18 Vem svarar för underhållet? Bilaga 3 till Boendeguide --- från generell folder utgiven av Riksbyggen Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av a) Någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst b) Någon annan som är inrymd i lägenheten c) Någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. I 30 alt 31 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera. Du ska t ex tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick. Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som gott skick preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m m. Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels den inredning som du själv tillfört den. I 32 alt 33 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, krävs styrelsens godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen. Förändringar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt. Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick. Se vad som gäller i den efterföljande förteckningen över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren(brh) respektive bostadsrättsföreningen(brf) ansvarar för. Version Sida 18

19 Lägenhetsdörr och innerdörrar Brh Brf Ytterdörren med tillhörande karm, list och foder Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, brevinkast, tätningslister samt låsanordning Lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm Säkerhetsgrindar med tillhörande karm Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm och foder, namnskylt Golv i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt Underliggande stomme Innerväggar i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt Underliggande stomme Innertak i lägenhet Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applicera ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. Brh svarar även för ev undertak Underliggande stomme Golv och väggar i våtutrymmen och kök Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) Underliggande stomme Fönster och fönsterdörrar Invändig målning av fönstrens karmar och bågar Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter, tätningslister och armaturer. Styrelsen kan besluta att Brf svarar för ytterglas vid åverkan av okänd gärningsman samt då ytterglas skadats till följd av ev sättningar i huskroppen. Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar Springventil VVS-artiklar Sanitetsporslin t ex tvättställ, bidé, badkar, duschkabin Blandare, dusch, duschslang och kranar. Stämman kan besluta att Brf svarar för underhåll av grundstandard och för normalt antal blandare m m i lgh. WC-stol inkl spolanordning. Brf kan besluta om annat beträffande spolanordn. Inredning och belysningsarmaturer Packningar Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen. Övriga vitvaror. Version Sida 19

20 VVS-artiklar forts. Brh Brf Köksfläkt och ventilationsdon; om köksfläkten ingår i fastighetens ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren endast för armaturer och strömbrytare samt för rengöring och byte av filter. Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. Brh svarar även för klämring runt golvbrunnen. Elektriska radiatorer Vattenradiatorer med ventiler, termostat och värmeledningar. Brh svarar endast för målning Ledningar för avlopp, värme, gas, vatten och ventilation som Brf försett lägenheten med förutsatt att ledningen tjänar mer än en lägenhet samt att de inte är synliga i lägenheten. Övrigt underhåll av till avloppsledningen hörande golvbrunn, sil och vattenlås Köksutrustning Inredning, diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn. Förråd m m Källar- och vindsförråd samt fristående förråd som tillhör lägenheten. Sopskåp eller liknande som tillhör enskild medlem. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenheten beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning m m. Garage som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättens upplåtelseavtal. För garage gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, vägg, tak, inredning m m. Avskiljande nätvägg i förråd och garage Gemensamma soputrymmen El-artiklar Säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten Ledningar för elektricitet som Brf försett lägenheten med, förutsatt att de inte är synliga i lägenheten Balkong, altan, takterrass Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak. Balkonggolvens ytskikt. Vädringsställ, beslag och odlingslådor Renhållning och snöröjning av balkong. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall Brh se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak. Version Sida 20

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till Rev 8 till Rekylgatan Sida 2(16) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 3 2 STYRELSEN 3 3 HEMSIDA 4 4 KARTSKISS ÖVER OMRÅDET 5 5 FASTIGHETSEXPEDITION OCH FÖRENINGSLOKAL 6 6 ENTRÉDÖRRAR 7 7 TVÄTTSTUGOR 7 8 VINDSFÖRRÅD

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Flik 0. Pärm försättsblad

Flik 0. Pärm försättsblad Flik 0 Pärm försättsblad 0 Pärm försättsblad 0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Tomtebo! 2 Tomtebos ordningsregler och stadgar 3 Fastighetsförvaltning och vicevärd 4 Avfallshantering

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer